Mogelijkheden Brede Impuls Buurtsportcoaches Gemeente Doesburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mogelijkheden Brede Impuls Buurtsportcoaches Gemeente Doesburg"

Transcriptie

1 Mgelijkheden Brede Impuls Buurtsprtcaches Gemeente Desburg Gelderse Sprt Federatie Gemeente Desburg 1 e versie e versie e versie Ward Terpstra en Larisa Lentjes Cluster samenleving, beleid en ntwikkeling Visiedcument Brede Impuls Buurtsprtcaches

2 Inhud Samenvatting... 3 Buurtsprtcaches... 3 Financiën...4 Buurtsprtcaches in Desburg... 4 Visie gemeente Desburg... 5 Algemene delstellingen Impuls in Desburg... 6 Financiële cnsequenties... 8 Dekking Vervlgstappen

3 Mgelijkheden buurtsprtcach(es) Desburg Samenvatting Het kabinet wil samen met gemeenten in ttaal nieuwe en structurele buurtsprtcaches in 2016 realiseren. Buurtsprtcaches zijn caches (functies) die in minimaal twee sectren werkzaam zijn en ze dragen eraan bij dat meer mensen in hun eigen mgeving kunnen sprten en bewegen (.a. vanuit gezndheidsverwegingen). Zij hebben als specifieke pdracht het rganiseren van sprt- en beweegaanbd in de buurt en het maken van een verbinding tussen sprt- en beweegaanbieders en andere sectren zals zrg, welzijn, jeugdzrg en kinderpvang en nderwijs. Er is altijd sprake van een cmbinatie met sprt en bewegen. De gemeente Desburg heeft de intentie uitgesprken m met ingang van het jaar 2013 in te zetten p 1,8 fte ( ,- salarisksten) buurtsprtcaches en ,- activiteitengeld te realiseren. In dit dcument frmuleren wij - na gesprekken met ambtenaren van diverse beleidsterreinen- de wijze waarp buurtsprtcaches kunnen bijdragen aan het beleid van de gemeente Desburg en he mgelijk de cfinanciering vanuit het werkveld ingezet kan gaan wrden. De delen van de Impuls sluiten ged aan bij de ntwikkelingen in Desburg p verschillende beleidsterreinen. Vrbeelden hiervan zijn: jeugd-, WMO-, gezndheid-, sprt- en nderwijsbeleid. De verwachting is dat de maatschappelijke rganisaties in Desburg (schlen, sprtverenigingen, kinderpvang welzijns- en gezndheidsinstellingen) psitief tegenver dit initiatief staan aangezien dit aansluit bij hun behefte aan een bredere maatschappelijke taak. De impuls is structureel en gaat uit van 40% financiering vanuit het rijk en 60% cfinanciering dr de gemeente en/f derden partijen vanaf het eerste jaar van deelname. Vanaf 2014 is er een start gemaakt met de inzet p de buurtsprtcaches.a. p sprt en nderwijs. Dr het mbuigen van bestaande prjecten en activiteiten binnen genemde beleidsterreinen en de mgelijke financiering vanuit de werkveldpartners met de ndzakelijke cfinanciering p de langere termijn (vanaf 2015) wrden gerealiseerd. Buurtsprtcaches Om gemeenten te ndersteunen in het creëren van vldende sprt- en beweegaanbd vr alle inwners van jng tt ud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van cmbinatiefuncties met extra buurtsprtcaches. Dit buwt vrt p de Impuls waarbij cmbinatiefuncties wrden ingezet vr de sectren nderwijs, sprt en cultuur. Del is m ttaal buurtsprtcaches aan het werk te hebben. Drdat deze mensen werkzaam zijn in minimaal twee sectren, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen mgeving kunnen sprten en bewegen. Alle gemeenten zijn in februari 2012 dr het Prjectbureau Sprt en Bewegen in de Buurt (uitgeverd dr Vereniging Sprt en Gemeenten) benaderd met de vraag f zij willen deelnemen aan de Impuls. Gemeenten hebben van de VNG bestuurlijk in januari 2012 een ledenbrief ntvangen. Alle gemeenten, dus k gemeenten die ng niet deelnemen aan de Impuls maar dit nder de nieuwe vrwaarden wel zuden willen, kunnen zich aanmelden. Gemeenten kunnen meeden vr 60, 80, 100, 120 f 140% van het aan hen tegewezen budget. Hiervr wrdt dezelfde verdeelsleutel gebruikt als vr de Impuls Brede schlen, Sprt en Cultuur (cmbinatiefuncties), namelijk het aantal inwners tt 18 jaar. De tekenning van 140% aanvragen is mede afhankelijk van het beschikbare 3

4 budget dat er verblijft nadat alle gemeenten hun keuzes hebben gemaakt binnen de reikwijdte van 60 tt 120%. De gemeente Desburg heeft vr 100% gekzen, mdat er mgelijkheden zijn m de buurtsprtcaches in te zetten vr een bredere grep inwners. Dit wrdt verder uitgelegd nder de visie van de gemeente Desburg. Financiën Er geldt een nrmbedrag van eur per aangestelde fte buurtsprtcach. De rijksverheid keert structureel eur per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten rganiseren 60% cfinanciering vanaf het eerste jaar van deelname. De bedragen wrden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Buurtsprtcaches in Desburg In 2012 heeft het cllege de intentie uitgesprken m de Buurtsprtcaches te realiseren in de gemeente Desburg. Deze Impuls sluit ged aan p de impulsen waar de gemeente Desburg al eerder p in heeft gestken. Z zijn peenvlgend de Breedtesprtimpuls, Buurt Onderwijs en Sprt impuls en Natinaal Actieplan Sprt en Bewegen uitgeverd. Met de buurtsprtcaches wrdt er structureel vervlg gegeven aan de sprt- en beweegactiviteiten van bvengenemde impulsen die uitgeverd wrden dr Breedtesprt Desburg. Om de buurtsprtcaches in te zetten binnen de gemeente, zullen eerst de gemeentelijke kaders bepaald meten wrden waarbinnen de buurtsprtcaches meten gaan werken. Deze rapprtage bestrijkt deze eerste stap. Met betrkken beleidsmedewerkers is geïnventariseerd waar de buurtsprtcaches een waardevlle bijdrage kunnen leveren aan het beleid van de gemeente Desburg. De vlgende stap zal bestaan uit het aangaan van de dialg met het veld ver de inhudelijke en financiële uitwerking van deze ntitie. De laatste stap is het daadwerkelijk aanstellen van de buurtsprtcaches. De gemeente heeft de Gelderse Sprt Federatie (GSF) gevraagd de genemde stappen p te pakken. Vrbeelden van mgelijke buurtsprtcaches Bij de prfielen van de buurtsprtcaches wrdt er altijd een cmbinatie gemaakt met sprt en een andere sectr, bijvrbeeld sprt & zrg, sprt & buurt, sprt & uderen etc. Vrbeelden zijn: - Fitnessinstructeur/ fysitherapeut/ MBvO 1 begeleider; - Bewegingsnderwijzer / aanbieden beweeginterventies naschlse sprt.a. dr het inzetten van het beweegteam 2 ; - Cördinatr die met verschillende rganisaties (bijv. Buurtacademie, GGD) een prgramma ntwikkelt vr mensen met een beperking - Aanjager sprt in de brede schl (integraal kindcentrum) - Cördinatr die in het kader van begeleiding ism zrginstelling en 1 MBvO: Meer bewegen vr Ouderen en staat vr bewegingsactiviteiten vr mensen van 65 jaar en uder. De activiteiten zijn aangepast aan de wensen en mgelijkheden van uderen. Het gaat m gymnastiek, spel (sprten), dansen en zwemmen. Deze activiteiten wrden gegeven dr specialisten die daarvr de rijkserkende MBvOpleiding hebben gevlgd. MBvO heeft als del een bijdrage te leveren aan het z ptimaal en zelfstandig mgelijk functineren van uderen. Belangrijk is het plezier en de gezelligheid dr de mgelijkheid tt ntmeting en cntact. 2 Het beweegteam is een team dat Breedtesprt Desburg ndersteunt bij het uitveren van sprt- en beweegactiviteiten en bewegingsnderwijs en bestaat uit stagiaires van de pleidingen sprt en bewegen en Algemeen Lichamelijke Opveding. 4

5 sprtverenigingen activiteiten vr mensen met een beperking en uderen rganiseert - Fysitherapeut die in samenwerking met sprtverenigingen/zrginstellingen aanbd biedt vr uderen met chrnische ziekten - Een jngerenpbuwwerker die samen met jngeren en hun directe leefmgeving sprtieve activiteiten realiseert Visie gemeente Desburg De gemeente Desburg wil de buurtsprtcaches vrnamelijk inzetten bij het vrtzetten wat de afgelpen jaren is pgebuwd: met het kwalitatief verbeteren van bewegingsnderwijs; naschlse sprtactiviteiten p de basisschlen; het B-fit prgramma m verwicht tegen te gaan; kennismakingstrajecten vr verschillende delgrepen; laagdrempelig sprtaanbd creëren; ndersteuning bieden aan verenigingen; fittesten vr 55 plussers; activiteiten rganiseren tijdens de Natinale Sprtweek; schlenternien realiseren in samenwerking met verenigingen en het nderwijs; wijkternien rganiseren; heel Desburg bewust maken van een geznde levensstijl. Met de inzet van de buurtsprtcaches wil de gemeente Desburg haar inwners bewuster maken van een geznde leefstijl 3 met als uiteindelijke del gedragsverandering en het vrkmen van een ndersteuning- en hulpvraag. Dr het creëren van een laagdrempelig (beweeg)aanbd en kennisvrziening is het vr iedereen tegankelijk en kan er preventief te werk wrden gegaan. Dr de buurtsprtcaches in te zetten p een brede delgrep, basisnderwijs, jng vlwassenen, vlwassenen en uderen, biedt de gemeente Desburg haar inwners de mgelijkheid m fit en geznd (fysiek en mentaal) te zijn. Dr bewegen p een jnge leeftijd al aantrekkelijk te maken is de kans grter dat er later p een ngerganiseerde f gerganiseerde wijze bewgen wrdt. Hierbij wrdt gezcht naar cmbinaties waarbij sprt en participatie gelijk pgaan. Dit blijkt nder andere uit nderzek (zie citaten hiernder vermeld). Research pints ut the first 10 years f any life prvide a critical windw fr creating a lifelng cmmitment t physical activity. If yu miss the pprtunity, yu will prbably never get as attached than when yu were able t use it. Therefre children must be enabled t experiment n the practice f many sprts. Richard Bailey (UK),Prfessr f Sprt, Physical Activity and Public Plicy 3 Definitie leefstijl: Leefstijl bestaat uit diverse factren, waarnder beweging, veding, ntspanning, rken en alchl gebruik. De effecten van leefstijl p gezndheid staan buiten kijf. Z heeft iemand die vldende beweegt minder kans p chrnische ziekten zals hart- en vaatziekten en type 2 diabetes en is ntspanning ged vr de bleddruk, terwijl rken de kans p lngkanker vergrt. Definitie gezndheid: Een veelgebruikte definitie van gezndheid is die van de Wrld Health Organizatin. Vlgens deze definitie is gezndheid een testand van vlledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekten f andere lichamelijke gebreken. Met het wrd gezndheid wrdt dus k welzijn aangeduid. Dit begrip hangt weer nauw samen met vitaliteit. 5

6 If we manage t reach children within the first 10 years f their life, we can stimulate them t frm a blueprint f a life that will be lnger lasting and active. T reach thse gals we have t: - Prvide pprtunities fr children t have psitive experience in their early life (belw 10 years f age), cnsisting f schl and educatin prgrams that use the best caches and teachers. - Integrate physical activity int every day life, that will establish a set f cmmn behavir and values that can last a lifetime. Mandy Ayres (UK), Senir Directr Access t Sprt- Eurpe at Nike Daarnaast richt de gemeente zich p vraaggericht aanbd vr met name uderen. De sterke vergrijzing en daarmee tename van een aantal chrnische aandeningen maakt dat er extra inzet ndig is m k deze grep fit en geznd te huden zdat zij, ndanks uderdm en chrnische ziekte tch z lang mgelijk zelfstandig kunnen blijven wnen en participeren. Hierbij wrdt gekeken naar het aanbd wat er al binnen de gemeente is vr de delgrep m z cmbinaties te leggen tussen het bestaande aanbd en de vraag. Sprt en bewegen is vr de gemeente een belangrijk middel m de participatie van kwetsbare grepen te vergrten. De buurtsprtcach richt zich vral p het initiëren, cördineren en uitveren van initiatieven. Verder zal de buurtsprtcach k stimuleren, verbinden en faciliteren m de participatie van de inwners te verhgen. Het inzetten van buurtsprtcaches vrmt een meerwaarde ter versterking van het ingezette beleid p het gebied van gezndheid (b.v. specifieke aandacht vr een geznde levensstijl), nderwijs (b.v. kwalitatief verbeteren bewegingsnderwijs), jeugd & jngeren (b.v. stimulering verantwrdelijkheid en participeren in de maatschappij), sprt (stimulering Nederlandse Nrm Geznd Bewegen en zrgdragen vr verbindingen tussen delgrepen & sprt), en WMO (stimulering participatie, zelfredzaamheid en preventief werken m ndersteuning en hulpvraag in een later stadium van het leven te vrkmen f beperken). Algemene delstellingen Impuls in Desburg Wanneer we kijken naar de kaders van de Impuls en we vertalen dit naar algemene delstellingen vr de gemeente Desburg, dan zijn deze als vlgt: Alle inwners hebben de mgelijkheid m dichtbij huis mee te den aan activiteiten in relatie tt sprt, bewegen en gezndheid; Het versterken van de verbindingen tussen vrijwilligersrganisaties, - en zrg en gezndheidsinstellingen (met name fysitherapeuten), sprt en beweegaanbieders, nderwijsinstellingen en jngerenwerk ; Preventie van gezndheidsrisic s, zals vergewicht en andere gezndheidsklachten, dr deelname aan sprt- en beweegaanbd dichtbij huis; Bevrderen van zelfredzaamheid bij alle inwners van Desburg; Het bevrderen van een geznde leefstijl; Het bevrderen van de participatie; Op alle Desburgse schlen dat een integraal binnen en buitenschls prgramma rganiseren in relatie tt sprt, bewegen en gezndheid teneinde een duurzaam aanbd te realiseren. Beleidsmatige en bestuurlijke verankering De delen van de Impuls sluiten ged aan bij het plan Geznd Desburg en p de verschillende beleidsterreinen. In het hiernavlgende wrdt hier dieper p ingegaan en is er een cncrete vertaalslag gemaakt p welke manier de buurtsprtcaches ingezet kunnen wrden. Deze vertaalslag is naar aanleiding van gezamenlijke bijeenkmsten bepaald. 6

7 Delstellingen Sprtbeleid Dr het aanbieden van laagdrempelige activiteiten wrden Desburgers in beweging gebracht, zwel in grepsverband, binnen verenigingen, als individueel. Daarnaast wrden bewners geïnfrmeerd ver veding, bewegen en gezndheid. Gezndheid blijft een speerpunt, waarnder bewegen de nrm wrdt. Deze delstellingen sluiten geheel aan bij de inzet van de buurtsprtcaches. Delstellingen Gezndheidsbeleid De gemeente heeft in haar lkaal gezndheidsbeleid aandacht vr veding/beweging/vergewicht, prblematisch alchlgebruik en psychsciale gezndheid. Bij de aanpak van deze thema s met de nadruk p de mensen met een lage Sciaal Ecnmische Status (SES) liggen en dient er integraal beleid geverd wrden. Verder is bewegen en infrmeren ver en vr een geznde levensstijl belangrijk m er z vr te zrgen dat de burger in een later stadium van het leven ndersteuning f hulpvraag heeft. Regi Arnhem gaat vr een sterke, geznde en sciale regi. Een regi waar het leven veilig en geznd is, waar het fysiek en sciaal aantrekkelijk is m te wnen en waar iedereen mee kan den. De delstellingen die aansluiten bij het gezndheidsbeleid in het kader van de buurtsprtcaches zijn: 1. het terugdringen van het percentage jeugdigen met vergewicht; 2. jngeren die kampen met hun psychische gezndheid z vreg mgelijk hulp (interventies, trainingen, begeleiding) aanbieden; 3. het belangrijkste element van het gezndheidsbeleid vr uderen is het bewegings-stimuleringsprgramma. Een grt deel van de uderen vldet niet aan de landelijke beweegnrm vr uderen. Dat is een belangrijke rzaak van het vergewichtprbleem. Dr uderen te stimuleren tt bewegen pakken we de vergewichtprblematiek aan. Dr deelname aan prgramma s kmen ze nder de mensen, wat de eenzaamheidsprblemen kan verminderen. Bewegen heeft k een psitieve invled p depressieprblematiek. Delstellingen jngerenwerk Het bevrderen van het pgreien van jngeren (11 t/m/ 21 jaar) tt vlwaardige burgers in nze maatschappij. Daarnaast meten jngeren geactiveerd wrden dr hen mee te laten werken binnen werkervaringsteams. Dit is met name gericht p vrtijdig schlverlaters en werklze jngeren tt 27 jaar. De delstellingen die aansluiten bij het jngerenwerk in het kader van de buurtsprtcaches zijn: 1. Participatie: jngeren wrden gestimuleerd en gefaciliteerd m hen een actieve rl te laten nemen bij de ttstandkming van activiteiten. 2. Infrmatie: zrgdragen vr gede infrmatie vr de jngeren en hun pveders, inspelend p actualiteiten. 3. Preventie: Het vregtijdig signaleren en drverwijzen van persnlijke en sciale prblemen bij jngeren en waar mgelijk het ntwikkelen van activiteiten ter vrkming daarvan. 4. Activering: Binnen werkervaringsteams zijn in ttaal 12 werkervaringsplaatsen beschikbaar die wrden ingevuld dr vrtijdig schlverlaters en/f werklze jngeren (leeftijd tt 27 jaar) die meedraaien in werkervaringstrajecten. Delstellingen WMO beleid Het is belangrijk dat de burgers drmiddel van bewegen kan participeren in de maatschappij. 7

8 Vr het WMO beleid gelden de vlgende algemene delstellingen in relatie tt de buurtsprtcaches: Het vergrten van de maatschappelijke participatie nder meer dr: Het versterken van de sciale binding m.b.v. sprt; Het ndersteunen van mensen met een beperking bij het in aanraking kmen met cultuur- en/f beweegaanbd en het te leiden naar verenigingen; het stimuleren van de leefbaarheid in de verschillende kernen d.m.v. het uitveren van activiteiten p het gebied van cultuur en sprt. Sprt als vrm van begeleiding bij het participeren in de maatschappij. Sprt als preventief middel m uderen langer fit en geznd te laten blijven. Het stimuleren van de Algemeen Dagelijkse Levenshandelingen (ADL) m z uderen langer zelfredzaam en zelfstandig te laten zijn. Begeleiding dichtbij de inwners regelen. Rl en taak van de gemeente De gemeente Desburg zet binnen de Impuls een breed instrumentarium aan taken en rllen in. Allereerst is zij aanvrager en ntvanger van de rijksmiddelen en dient zij deze te verantwrden. Vanuit haar regietaak frmuleert zij vanuit een integraal beleidskader de strategische (WAT vraag) en de tactische (HOE vraag) delstellingen. Beide zijn richtinggevend vr de implementatie van de Impuls. De gemeente vertaalt de delstellingen van de Impuls naar de gemeente Desburg. Vrts frmuleert de gemeente aanvullende specifieke delstellingen p basis van bestaande prgramma s waaruit een deel van de ndzakelijke cfinanciering wrdt bekstigd. Het verige deel van de cfinanciering wrdt gevraagd bij het werkveld, de maatschappelijke partners (schlen, kinderpvang, (sprt)verenigingen, welzijnsinstellingen, zrginstellingen, fitnesscentra en andere lkale sprtaanbieders). Daarnaast wrden zij dr de gemeente uitgendigd m met cncrete vrstellen te kmen m deze delstellingen te peratinaliseren uitgaande van de mschreven activiteiten en functies van de buurtsprtcaches. Hiervr is een regisserende, stimulerende en faciliterende rl ndig m het maatschappelijk veld te interesseren hieraan een bijdrage te leveren, de cfinanciering. Vral de faciliterende rl is belangrijk aangezien samenwerking een belangrijke vrwaarde is vr de inzet van de buurtsprtcaches. De ervaring leert dat bijvrbeeld schlen en sprtverenigingen en kinderpvang elkaar nvldende kennen. Ondersteuning vanuit de gemeenten is hierbij gewenst f zelfs ndzakelijk Financiële cnsequenties De Impuls is structureel en p basis van cfinanciering dr de gemeente en het werkveld. Op basis van het aantal inwners nder de 18 jaar, is het aantal minimaal beschikbare fte s vr Desburg dr het Rijk p 1,1 en het maximaal beschikbare fte s p 2,5 vastgesteld. Gemeenten kunnen meeden vr 60%, 80%, 100%, 120% f 140% van het tegewezen budget. De tekenning van 140% is mede afhankelijk van het beschikbare budget dat er verblijft nadat alle gemeenten hun keuzes hebben gemaakt binnen de reikwijdte van 60 tt 120%. De middelen wrden deels dr het rijk (40%) gefinancierd en de gemeenten meten zrgdragen dat de verige 60% cfinanciering vanaf het eerste jaar van deelname gerganiseerd wrdt. De cfinanciering kan dus k uit het werkveld kmen, maar de gemeente blijft hiervr verantwrdelijk. De bedragen wrden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Zals eerder benemd heeft de gemeente Desburg de intentie uitgesprken m 1,8 fte buurtsprtcaches te willen realiseren (100%). In het nderstaande tabel staan de financiële cnsequenties hiervan weergegeven. 8

9 Ksten ttaal jaar/ fte) Rijksbijdrage Bendigde cfinanciering 2013 en verder 1,8 fte , (40%) (60%) Activiteiten gelden 9.000,00 ( 5.000,00 per fte) 9.000,00 Ttaal , , ,- Mgelijke inzet buurtsprtcaches in Desburg Hiernder zijn de functies van de buurtsprtcaches weergegeven die vlgens de interne werkgrep vanuit de gemeentelijke beheften ingezet kunnen wrden. De financiering kmt uit bestaande middelen vanuit bestaand beleid dat mgebgen zal meten wrden, f aangevuld meten wrden dr de mgelijkheden die de Impuls heeft. Hierbij gaat het zwel m de inzet van de buurtsprtcaches als de financiële inzet van gemeentelijke en externe middelen. Wij stellen vr m de beschikbare fte s p de vlgende manier te verdelen: Algeheel Cördinatr Sprt; Buurtsprtcach Sprt & Schl (nderwijs/vakdcent LO); Buurtsprtcach Sprt & Buurt (Jngerenwerk); Buurtsprtcach Sprt & Ouderen (uderenwerk/ MBvO); Buurtsprtcach Sprt & Zrg (fitnessinstructeur/ fysitherapeut) Taak- en functie mschrijvingen Algeheel Cördinatr Sprt (0,6 fte) Maandplanning maken van werkzaamheden vr andere buurtsprtcaches en het Beweegteam Desburg. Het pzetten, cördineren en uitvering geven aan binnen schlse sprtkennismakingsactiviteiten, per schljaar in samenwerking met tenminste 6 verschillende sprtverenigingen vr de grepen 3 t/m 8. Deze activiteiten zijn verspreid ver de vier basisschlen waar de buurtsprtcach Sprt & Schl werkzaam is als vakdcent. Het pzetten, cördineren en uitvering geven aan buiten schlse sprtkennismakingsactiviteiten, per schljaar bij tenminste 6 verschillende sprtverenigingen uit Desburg. Het begeleiden van Beweegteam Desburg dat bestaat uit stagiaires van de HAN en het Graafschap Cllege bij uitvering van naschlse en uderen activiteiten. 9

10 Afstemming initiëren en het veren van verleg met de verige buurtsprtcaches en samenwerkingspartners m de integrale samenwerking te bevrderen en integraal sprt- en beweegaanbd te creëren. Brengt vraag en aanbd bij elkaar en maakt daarvan een jaarprgramma sprt vr vier basisschlen in nauwe samenwerking met de buurtsprtcach Sprt & Schl. Het vrbereiden en verzrgen van naschlse sprtieve activiteiten vr jeugd van 4 t/m 12 jaar in de verschillende wijken in samenwerking met vertegenwrdigers van de sectren nderwijs, sprt en pvang. Werkt nauw samen met sprtverenigingen m in te spelen p specifieke situaties en beheften daarin. Het bieden van praktische ndersteuning van kader bij tenminste vier sprtverenigingen per jaar. Hierbij kan gedacht wrden aan ndersteuning p beweegaanbd vr specifieke delgrepen. Het mede vrbereiden en verzrgen van sprtdagen en (verkepelende) sprtternien in samenwerking met de schlen, Beweegteam Desburg en buurtsprtcach Sprt & Schl. Het pzetten en uitveren van activiteiten in de Natinale Sprtweken. Het betrekken en begeleiden van HAN stagiair(e)s bij de sprtactiviteiten die er te leiden dat delgrep naar sprtverenigingen gaat. Het ndersteunen bij werving en begeleiding van vrijwilligers vr sprt- en beweegactiviteiten in Desburg. Dit zwel vr activiteiten van Breedtesprt Desburg als vr sprt- en beweegactiviteiten van andere Desburgse rganisaties. Het nderhuden van de relatie met SSD en het representeren van zwel het samenwerkingsverband als de individuele rganisaties bij activiteiten vr de gemeente; Het verrichten van administratieve werkzaamheden ten beheve van de activiteiten. Het pzetten, cördineren en uitveren van kennismakingstrajecten vr minimaal 3 verschillende delgrepen via het platfrm actiefingelderland.nl Het pzetten, cördineren en uitveren van een fittest vr de delgrep 55 plussers uit Desburg. Het bijwerken en up-t-date huden van de website Het creëren van een leermgeving vr stagiaires van het Beweegteam Desburg. Het pzetten, cördineren en uitveren van de sprt en spel uitleen. Het pzetten, cördineren en uitveren van maandelijkse sprtstimuleringsactiviteiten in de wijken. Ondersteunen en begeleiden van de Cach Actief. Maken van evaluatie en één keer per jaar verantwrding afleggen aan cmmissie. Jaarlijks met de beleidsadviseur sprt de vrtgang en functineren bespreken. Bijhuden financiële status activiteitengeld. Lkaal aanspreekpunt Jeugdsprtfnds Desburg. Aanspreekpunt vr sprt en gezndheid in de gemeente. Zes wekelijks afstemming met de beleidsadviseur sprt. Cmmunicatie beweegactiviteiten in de gemeente. Bijhuden en uitbreiden netwerk. 10

11 Buurtsprtcach Sprt & Schl (nderwijs/vakdcent LO) Delstelling De buurtsprtcach Sprt & Schl heeft als delstelling m een fijne beweegmgeving te creëren die de delgrep laat ervaren he leuk en geznd bewegen is. Dr ged aanbd en individuele aandacht met de delgrep met plezier hun talenten kunnen ntdekken. Taken Verzrgen van lessen bewegingsnderwijs met als del de delgrep laten ervaren he leuk bewegen is. Delgrep ndersteunen bij mtrische achterstand, met als del mee te kunnen met de grep en daardr te ervaren he leuk bewegen kan zijn. Cachen en begeleiden van grepsleerkrachten p vier basisschlen p het gebied van bewegingsnderwijs. Jaarplannen pstellen ten aanzien van het bewegingsnderwijs p vier basisschlen. Advies geven ten aanzien van het sprt- en beweegbeleid p schl. Per traject een aaneengeslten planning maken en deze bewaken. De vraag naar sprt- en bewegingsactiviteiten bij de schlen vaststellen. Verbindingen leggen tussen schlen en sprtverenigingen en waar mgelijk andere lkale partijen. Beweegactiviteiten en evenementen ndersteunen en begeleiden zals sprtdagen en (verkepelende) schlternien in samenwerking met het beweegteam. Het nauw samenwerken met de cördinatr in het jaarprgramma schlsprt, waarin na- en buitenschlse activiteiten centraal staan. Zrgt gezamenlijk met de cördinatr vr de kppeling van de binnen schlse sprtkennismaking en de na- en buitenschlse activiteiten. Mede zrgdragen vr (dr)ntwikkeling van (bestaande) sprt- en beweegprjecten. Het begeleiden van stagiaires van de HAN en Graafschap Cllege (beweegteam)die uitverende handjes bieden binnen de lessen bewegingsnderwijs. Dit levert efficiëntere en effectievere invulling aan het prfessinele bewegingsnderwijs. Het uitveren van B-Fit p de basisschlen. (ptineel) Buurtsprtcach B-fit (2014 en 2015) Vanaf 2016 kan de buurtsprtcach Sprt & Schl het mgelijk vernemen dr het vlgen van de B-Fit cach pleiding Het pzetten, cördineren en uitveren van fittesten. Activiteiten rganiseren m uders te laten participeren. Bewustmaken van een geznde levensstijl, veding en bewegen. Afstemming met schlen wat betreft aanbd. Afstemming met cördinatr en CF-er Sprt en Schl. Stagiaires van Beweegteam Desburg meenemen in prcessen en activiteiten. Het pzetten, cördineren, uitveren en cunselen van pleinactiviteiten p de schlen. Buurtsprtcach Sprt & Buurt ( Sprtcach/jngerenwerker) Delstelling Met CachActief (zie bijlage 1) wrdt een grep kansarme jngeren nieuw perspectief gebden, dr ze p te leiden tt assistent sprtcach en ze in te zetten bij de rganisatie en uitvering van sprt- en spelactiviteiten vr hun leeftijdsgenten in 11

12 de wijk, zdat dit de leefbaarheid en sciale samenhang in wijken uiteindelijk ten gede kmt. Delgrep Binnen CachActief staan jngeren tussen de 16 en 21 jaar centraal, die prblemen hebben p het gebied van vrtijdig schlverlaten, werklsheid en/f jngeren znder startkwalificatie vr de arbeidsmarkt. Taken Jngeren werven vr prject Cach Actief. Hierbij wrdt een kppeling gemaakt met metgezellen van het jngerencentrum. Begeleiden van 6 sprtcaches gedurende 12 uur per week vr een peride van een jaar. Een cmpetentiemeting en plan pstellen per sprtcach. Creëren van activiteitenaanbd en het ndersteunen van de sprtcaches bij het uitveren van het activiteitenaanbd. Lgbek bijhuden van het prject Cach Actief. Het pstellen van een jaarlijks activiteiten- en uitveringsprgramma vr de sprtcaches. Organiseren en uitvering geven aan wekelijkse wijkactiviteiten. Verzrgen van infrmatie aan jngeren en hun pveders ver een geznde leefstijl, zals rken, gebruik van drugs en alchl. Aansluiten bij preventieteams jngeren en waar ndig signaleren en drverwijzen van jngeren met persnlijke en/f sciale prblemen. Buurtsprtcach Sprt & Ouderen Delstelling en delgrep Het aandeel uderen in de maatschappij greit de kmende jaren aanzienlijk. Tevens is het een delgrep die gemiddeld genmen te weinig beweegt. In het bevrderen van deelname aan sprt- en bewegingsactiviteiten speelt de buurtsprtcach een belangrijke rl. Daarnaast speelt de buurtsprtcach een belangrijke rl bij het vervullen in sciale activering en participatie van deze grep en hiermee de sciale chesie en eenheid in de buurt versterken. Preventie van zrg en integratie vr uderen spelen hierbij k een rl. Taken Tijdens de sprt- en beweegactiviteiten wrden spel- en sprtvrmen en muziek gebruikt. De wekelijkse sprt- en beweegactiviteiten bestaan uit bijeenkmsten van ngeveer één uur. Tijdens de activiteiten wrden Algemeen Dagelijkse Levenshandelingen behandeld. De sprt- en beweegactiviteiten zijn aangepast aan de wensen en mgelijkheden van uderen. Deze activiteiten wrden gegeven dr (MBvO/ GALM-)dcenten die daarvr de erkende MBvO-pleiding hebben gevlgd. MBvO heeft als del een bijdrage te leveren aan het z ptimaal en zelfstandig mgelijk functineren van uderen. Belangrijk is het plezier en de gezelligheid dr de mgelijkheid tt ntmeting en cntact. Het pzetten, cördineren en uitveren van activiteiten vr de delgrep binnen de bestaande MBvO grep. Het pzetten, cördineren en uitveren van activiteiten vr de delgrep binnen de dagpvang vr uderen. Het pzetten, cördineren en uitveren van activiteiten vr de delgrep binnen de zrgcentra. Het pzetten en cördineren van valpreventie. 12

13 Het pzetten en uitveren van de jaarlijkse fitheidstesten van de interventie GALM. Buurtsprtcach Sprt & Zrg Delstelling en delgrep De buurtsprtcach heeft als taak m vlwassenen te ndersteunen bij het p geznd gewicht kmen en het veranderen van de levensstijl, zdat er geznder geleefd kan wrden en het in een later stadium vrkmen van een ndersteuning f hulpvraag. De partners in de ketenaanpak kunnen drverwijzen naar deze grep. Hierbij gaat het k m Taken In samenwerking met sprtaanbieder sprt- en beweegprgramma s pzetten vr mensen met een verhgd gezndheidsrisic bijvrbeeld patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes en dergelijke. In samenwerking met sprtaanbieders sprt- en bewegingsprgramma s p vr mensen met besitas. In samenwerking met de zrg de delgrep werven vr de prgramma s. Het pzetten, cördineren en uitveren van activiteiten vr de delgrep. 13

14 Dekking a. Lnksten De dekking van de cfinanciering (lnksten) vanuit genemde prjecten kan p diverse manieren gedekt wrden: 1. Ombuigen van structurele subsidies p de beleidsterreinen 2. Inzetten structureel nieuw geld (vanuit nieuw beleid / algemene middelen) 3. Cfinanciering derden Er is aandacht ndig vr het mbuigen (aanpassing van bestaande afspraken ver resultaat/delen en werkwijze) van prjecten en activiteiten, de cmmunicatie met betrkken (maatschappelijke) partners en het begeleiden van het veranderingsprces m e.e.a. sepel en geleidelijk te laten verlpen. Het spreekt vr zich dat indien budgetten nderdeel uitmaken van verdere bezuinigingen, de ttale cfinanciering niet meer kan wrden gerealiseerd. Nrmbedrag ,00 Het kan zijn dat de lnksten het nrmbedrag van verstijgen mdat in de praktijk veelal blijkt dat reeds actieve ptentiële buurtsprtcaches al enige dienstjaren hebben en daardr in een hgere salarisschaal zitten, hierbij dient per geval bekeken te wrden in heverre dit dr drberekend wrdt aan de betreffende (prfiterende) rganisatie (eigen bijdrage) f dat dit uit de cfinanciering vanuit de gemeente wrdt betaald. b. Activiteiten en functineringsksten Aangezien de buurtsprtcaches financiële middelen ndig heeft m activiteiten uit te veren zijn de lnksten niet de enige kstenfactr. Functinerings- en activiteitenksten (.a. zaalhuur, PR, kantrruimte, cmputer en ksten vr mnitring & evaluatie) zijn twee belangrijke kstenpsten. Werkgeverschap De Impuls geeft aan dat het werkgeverschap zveel mgelijk bij de maatschappelijke partners zu meten liggen. De gemeente Desburg ndersteunt deze visie en heeft niet de intentie m de buurtsprtcaches in dienst te nemen. Het kwartiermaken zal uit meten wijzen bij welke maatschappelijke partners de buurtsprtcaches wrden ingezet. Hierbij in genschuw nemend dat het ged mgelijk is dat huidig persneel bij verschillende rganisaties een uitbreiding krijgen van takenpakket en (eveneens) als buurtsprtcach aan de slag gaan f dat er gekzen wrdt m ZZP-ers p prjectbasis een aanstelling te geven waardr er geen enkele werkgeverschapsrisic s er aan vast zitten. 14

15 Vervlgstappen In het realiseren van de buurtsprtcaches zijn de vlgende fases te nderscheiden: Fase Inhud Tijdpad 1 Visie en relatie bestaand beleid Juni 2014 Intern gemeente: bepalen delen, kansen en mgelijke dekking. Dit dcument vrmt de weerslag van deze fase. 2 Vrstel pmaken cllege Juni Juli 2014 Visiedcument definitief vaststellen en vrdragen aan het cllege m gedkeuring te krijgen vr het cfinancieringstraject. 3 Cfinanieringstraject met lkale partijen Sept. nv Werkveld gesprekken starten m inventarisatie naar beheften te den en cfinanciering te realiseren. 4 Samenwerkingsvereenkmst pstellen December 2014 Na de werkveld gesprekken wrden de samenwerkingsvereenkmsten pgesteld waarin de afspraken ver de cfinanciering en de delstellingen vastgelegd wrden. 5 Startwerkzaamheden cördinatr Januari 2015 De cördinatr start zijn werkzaamheden en in het aankmende half jaar zal k de verige 1,2 FTE gerealiseerd wrden afhankelijk van de werkveldpartners 6 Werkgeverschap Januari 2015 Frmuleren functieprfielen, definitieve verdeling fte s en beleggen werkgeverschap. 7 Uitvering Buurtsprtcaches gaan aan het werk. Jan. sept

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016 Lkale gezndheidsnta Gemeente Bergambacht 2013-2016 Maart 2013 Inhudspgave 1. Kader 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Wettelijk kader 3 1.2.1. Wet publieke gezndheid 3 1.2.2. Wm 3 1.3. Landelijke nta gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 Inleiding Wij zijn de stad. Dat wil zeggen dat bewners, maatschappelijke rganisaties, initiatieven, ndernemers, nderwijs en gemeente, samen vrm en inhud geven aan

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N

V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N V O O R S T M A A K T R U I M T E V O O R S P O R T E N B E W E G E N Crsa stuknummer 2012-07241 Nta sprt- en beweegbeleid gemeente Vrst peride 2012 tt en met 2016 Inhudspgave Deel A Hfdlijnen en uitveringsplan...5

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

De leerling thuis en niet naar school!?!?

De leerling thuis en niet naar school!?!? De leerling thuis en niet naar schl!?!? Oriënterend nderzek naar prblematiek en begeleidingsmgelijkheden van leerlingen, die niet f deels naar schl gaan. Kansen en mgelijkheden. IDT-SSONML Venl Renée van

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap

Verantwoording Loopbaan en Burgerschap Verantwrding Lpbaan en Burgerschap Opleiding: Apthekersassistent BOL Chrt: 2013-2016 Creb: 91300 Waar gaat het m? Wat is daarvr ndig? Kennis elementen Peride en afrnding Activiteiten/begeleiding Betrkkenen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De leerling centraal. Een generalistische aanpak

De leerling centraal. Een generalistische aanpak De leerling centraal Een generalistische aanpak De leerling centraal lijkt een pen deur. Tch is de valkuil snel gecreëerd dr leerlingen p hun specifieke prblemen te determineren en te begeleiden. Is iedere

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Publiek-Private Samenwerking (pps)

Publiek-Private Samenwerking (pps) Publiek-Private Samenwerking (pps) Wat is publiek-private samenwerking? Een publiek-private samenwerking (PPS) is een samenwerking tussen de verheid, nnprfit rganisaties en het bedrijfsleven, waarbij,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie