ParticipatiePortfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ParticipatiePortfolio"

Transcriptie

1 ParticipatiePortfolio De klantbelofte en maatschappelijke belofte in één proces, raamwerk en productportfolio Dit portfolio is onderdeel van het inrichtingskader Improvement Model en de methodische klanttool in de Qsuite Versie 3.0., augustus 2016

2 ParticipatiePortfolio Vanuit één uniform klantproces

3 ParticipatiePortfolio De klantbelofte en maatschappelijke belofte in één proces, raamwerk en productportfolio Klantbelofte en maatschappelijke belofte in een raamwerk: de basis voor uw plan Nadat u voor uw klant - conform het uniforme klantproces - - een zelfstandigheidsmeting, - risicometingen - en eventueel een Omaha-zorgvraagmeting (bij Wijkverpleging) heeft uitgevoerd, kunt u een plan voor de komende periode aanmaken. U heeft dan op alle leefgebieden de huidige stand van zaken gemeten. Vervolgens kiest u één of meer leefgebieden waarbinnen u de doelen en acties voor de komende tijd gaat vastleggen. Dit staat niet op zichzelf. Alle metingen, doelen en acties komen voort uit dit ParticipatiePortfolio en met name het raamwerk van uitkomsten, complexiteit en intensiteit (volgende pagina). Bestaande meetinstrumenten en wet- en regelgeving zijn hierin gecombineerd. Het laat de complexiteit en de intensiteit van de zorg zien. Het geeft houvast bij het bepalen van uw eigen klantbelofte en maatschappelijke belofte. Op basis van het raamwerk en uw beloften zijn vervolgens de uitkomsten van uw zorg meetbaar en inzichtelijk. U weet het startpunt en u weet waar u - langs dit raamwerk - naartoe wilt werken. En daarvoor maakt u een plan aan. In het plan zult u op basis van de uitkomsten van uw metingen voorsteldoelen aantreffen. Dit kunnen voorlopige einddoelen en tussendoelen zijn. Binnen de tussendoelen kunt u bij de leefgebieden Fysiek en Wonen ook voorstelacties vinden. Acties die voortkomen uit de CIZ-indicatiewijzer. Gekoppeld aan normtijden en voorgeschreven (Vilans)protocollen. In dit boekje ziet u per leefgebied welke einddoelen, tussendoelen en acties zijn opgenomen in het portfolio dat de basis is voor het plan. Uw keuzemenu eigenlijk. Uiteraard kunt te allen tijde zelf einddoelen, tussendoelen en / of acties formuleren. Wanneer u wilt declareren, vragen we u dan alleen wel een functie te koppelen aan deze zelf geformuleerde doelen en acties. De Qsuite weet op basis daarvan nameijk onder welke noemer uw activiteiten gedeclareerd moeten gaan worden. Leeswijzer: Hierna treft u 8 leefgebieden aan 1. Wonen. Fysiek 2. Werk en opleiding 6. Sociale relaties 3. Financiën 7. Gezinsrelaties 4. Psychisch 8. Zingeving U ziet dan in de volgende kolom een aantal voorlopige einddoelen. U kiest één einddoel en daarmee hoeft u de andere einddoelen en daaronderliggende tussendoelen en acties niet meer te gebruiken. U zoomt in binnen het geselecteerde einddoel. Vervolgens kiest u één of meer tussendoelen. In deze publicatie zijn de tussendoelen weergeven van het eerste einddoel, maar digitaal zijn de tussendoelen ook zichtbaar onder de tweede, derde en vierde einddoelen zichtbaar. In de toelichting kunt u uw eigen bewoordingen kwijt bij dit tussendoel. U kunt het nader verduidelijken of specifiek maken. Onder het tussendoel kunnen mogelijk ook acties zijn opgenomen. Dit is vooral zo bij het leefgebied Wonen (hulp bij huishouden) en Fysiek (wanneer er verpleging of verzorging wordt ingezet). Deze acties zijn - waar van toepassing - gekoppeld aan methodieken en protocollen en aan eisen rondom bekwaam en bevoegdheden. Ook zijn normtijden (uit de CIZ wijzer) opgenomen, waar dat van toepassing is. Dit ParticipatiePortfolio is ontwikkeld door en eigendom van Novire en maakt onderdeel uit van de methodische klanttool in de Qsuite. Het is van toepassing op de klanttypen Volwassenen en Senioren. Voor Kind en Jeugd wordt momenteel een eigen GroeiPortfolio ontwikkeld. COPYRIGHT Novire Dit document is eigendom van Novire. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novire, noch mag het worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Verstrekking aan en gebruik door anderen zonder toestemming vooraf is niet toegestaan. Novire is ondanks de zorg die aan dit document is besteed niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van fouten. Novire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie uit dit document.

4 ParticipatiePortfolio Raamwerk van uitkomsten, complexiteit en intensiteit In dit schema zijn de leefgebieden uit de zelfstandigheidsmeting gecombineerd met de intensiteitstreden en complexiteitsschalen uit de WMO. Hierin zijn ook de GGD-zelfredzaamheidsmatrix en participatieladder vergeleken, zodat er één overview ontstaat. Middels het uitvoeren van de zelfstandigheidsmeting op basis van de principes van normaal burgerschap ontstaan scores per leefgebied / intensiteitsschaal. De matrix is de basis van het productportfolio en is verder uitgewerkt in einddoelen,tussendoelen en acties, zoals in dit document opgenomen. Metingen leiden conform deze matrix tot doelen in het plan voor de komende periode en tot rapportages over uitkomsten van het klantproces op klant- en organisatieniveau. 0 > 8. 1 > 7. 2 > 6. 3 > >. > 0.0 COMPLEXITEIT LAAGCOMPLEX MIDDENCOMPLEX HOOGCOMPLEX Intensiteitstreden Geen Beperkt Beperkt-midden Midden Midden-intensief Intensief Ureninzet Geen 0.-3 uur per week 3-6 uur per week Midden-intensief Meer dan 6 uur per week Zelfstandigheid op basis van normaal burgerschap Geen probleem Af en toe, niet ernstig Ik word een beetje beperkt Ik wordt een beetje beperkt/ Ik word ernstig beperkt Ernstige problemen ernstig beperkt Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) Volledige zelfredzaamheid Voldoende zelfredzaam Beperkt zelfredzaam Beperkt zelfredzaamheid/ niet zelfredzaam Niet zelfredzaam Acute problematiek Participatieladder Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname aan georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd 1 Wonen Woonomgeving Zelfstandig wonen Zelfstandig met lichte begeleiding Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding Wonen in een intramurale omgeving Geen vaste woon- of verblijfplaats Huishouden Zelfstandig een huishouden voeren Af en toe wat problemen, maar die zijn niet ernstig Af en toe wat problemen, maar die beperken mij in beperkte mate Problemen met ernstige beperkingen Absoluut niet zelfstandig 2 Werk en opleiding Werk Sociaal-maatschappelijke participatie Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname aan georganiseerde activiteiten Geen deelname aan werk of cursussen, maar wel contacten buiten huis Geen deelname aan werk of cursussen, en geen contacten buiten huis Opleiding Sociaal-maatschappelijke participatie Opleiding hoger dan startkwalificatie Opleiding voor startkwalificatie Cursussen specifiek gericht op toekomstig werk Cursussen, niet specifiek op toekomstig werk Alleen sociale contacten Geen opleiding en geen sociale contacten 3 Financiën Beheer Eigen beheer Eigen beheer, met lichte ondersteuning Eigen beheer met intensieve ondersteuning of bewindvoering Eigen beheer, maar risico s aanwezig Onvoldoende beheer Onvoldoende beheer en wanorde Inkomen Voldoende inkomen, met ruimte voor sparen Voldoende inkomen, met ruimte voor sparen Voldoende inkomen Onvoldoende inkomen en/of spontaan of ongepast uitgeven Geen inkomen Schulden Geen schulden Geen schulden of schulden worden minder Schulden stabiel Groeiende schulden Hoge en groeiende schulden 4

5 COMPLEXITEIT LAAGCOMPLEX MIDDENCOMPLEX HOOGCOMPLEX Intensiteitstreden Geen Beperkt Beperkt-midden Midden Midden-intensief Intensief Zelfstandigheid Geen probleem Af en toe, niet ernstig Ik word een beetje beperkt Ik wordt een beetje beperkt/ Ik word ernstig beperkt Ernstige problemen ernstig beperkt ZRM Volledige zelfredzaamheid Voldoende zelfredzaamheid Beperkt zelfredzaamheid Beperkt zelfredzaamheid/ Niet zelfredzaam Acute problematiek niet zelfredzaam Participatieladder Betaald werk Betaald werk met ondersteuning Onbetaald werk Deelname aan georganiseerde activiteiten Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd 4 Psychisch Klachten en functioneren Mentale functies en beleving Kwaliteit van leven Verslaving Geen enkel probleem, niet ernstig Geen verslavingen Af en toe problemen, maar niet ernstig Wel verslavingen,maar geen sociale, emotionele of fysieke problemen Af en toe problemen, wel beperkingen, maar niet ernstig Wel middelengebruik, en wel sociale, emotionele of fysieke problemen Problemen leiden tot matige beperkingen Wel verslavingen en grote sociale, emotionele of fysieke problemen (preoccupatie en verwaarlozing) Problemen leiden tot ernstige beperkingen Ernstige verslavingen en misbruik Fysiek Lichamelijke gezondheid Lichaamsfuncties Geen medische problemen Behoefte aan hulp voor (chronische medische aandoening), goede therapietrouw Behoefte aan hulp voor (chronische medische aandoening), therapietrouw minimaal Behoefte aan hulp voor (chronische medische aandoening), met regelmatige behandeling. Matige beperking van activiteiten door het fysieke gezondheidsprobleem Directe medische aandacht, voortdurend toezicht en stimuleren Zelfzorg Dagelijks functioneren Geen problemen in de zelfzorg Lichte problemen in de zelfzorg (desoriëntatie) Matige problemen in de zelfzorg, doordat complexere handelingen niet worden uitgevoerd Grote problemen in de zelfzorg, doordat complexere handelingen niet worden uitgevoerd en basishandelingen ook niet allemaal worden uitgevoerd Ernstige problemen op (bijna) alle gebieden van de zelfzorg 6 Sociale relaties Sociale relaties Sociaal-maatschappelijke participatie Ruim voldoende mensen om een beroep op te doen Net voldoende mensen om op terug te vallen Weinig mensen om op terug te vallen, maar er is mee te leven Sociaal isolement Ik heb helemaal niemand, dit beperkt mij in mijn doen en laten Mantelzorg Geen mantelzorg, of deze zijn helemaal niet belast Ik ben voor een klein deel afhankelijk van mantelzorg, en deze zijn niet overbelast Voor een klein deel afhankelijk van mantelzorg, en deze dreigen overbelast te raken Voor een groot deel afhankelijk van mantelzorg, en deze zijn licht overbelast Ik ben volledig afhankelijk van mantelzorg, en deze zijn ernstig overbelast 7 Gezinsrelaties Gezin (huidig en/of herkomst) Zeer veilige en warme gezinsrelaties Veilige en warme gezinsrelaties Redelijk veilige en warme gezinsrelaties. Eventuele problemen worden (h)erkend Onveilige, en niet warme gezinsrelaties, risico s tot huiselijk geweld, mishandeling, misbruik (of in verleden) Huiselijk geweld, mishandeling en misbruik op dit moment 8 Zingeving Zingeving Toekosmstperspectief Ik heb geen enkel probleem met mijn zingeving; alles aankunnen Ik heb af en toe wat problemen, maar die zijn niet ernstig Af en toe wat problemen, met beperkte beperkingen Ik heb problemen, die mij beperken Ik ben niet in staat zin te geven aan mijn leven

6 Overstijgend Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, riscoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? 1. De vraag naar zorg en ondersteuning is in kaart gebracht OMAHA METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Screening De zelfredzaamheid, zorgvraag en het netwerk zijn gescreend Signalen mentaal Signalen zijn in kaart gebracht (mbv Omaha methodiek) Signalen fysiek Signalen zijn in kaart gebracht Continuïteit van zorg De continuïteit van zorg is geregeld Screening Indicatie of zorglegitimatie Wijkverpleging is vastgesteld Uitvoeren intake met feitelijke gegevens Verdiepende kennismaking met meting zelfredzaamheid leefgebieden en inzet netwerk Verdiepende verpleegkundige screening zorgproblemen en inzet netwerk Stellen indicatie wijkverpleging Screening Indicatie of zorglegitimatie Wijkverpleging opstellen en onderbouwen Leefgebied: Overstijgend 6

7 Wonen Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, riscoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? 1. Ik ben in staat om zelfstandig te wonen en een eigen huishouden te voeren METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings, riscoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZ-indicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Omgeving Ik beschik over de vaardigheden om met mensen in de buurt om te gaan Woonvaardigheden Ik kan me zonder hulp van anderen aan een vast dagritme vasthouden Woonvaardigheden Ik kan zelf met huishoudelijke apparaten omgaan Woonvaardigheden Ik kan zelf (klein) onderhoud aan mijn woning verrichten Woonvaardigheden Ik ben in staat zelf te bepalen wat ik moet kopen Woonvaardigheden Ik kan goed bepalen wat ik aan boodschappen nodig heb Woonvaardigheden Ik doe mijn inkopen over het algemeen zelf Woonvaardigheden Ik ben in staat om mijn maaltijden zelf te bereiden Woonvaardigheden Ik eet gevarieerd en gezond Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik ben in staat om mijn woning schoon te maken Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Er zijn geen voorstel-acties, omdat deze op maat per klant worden gedefinieerd Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik ben toegeleid naar en heb een tijdelijk onderdak Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik woon met intensieve ondersteuning en toezicht Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik ben begeleid bij het contact leggen richting huisvesting Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik heb een passende huisvesting bij mijn problematiek Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik beschik over een postadres Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik heb een plaats waar hij zich kan wassen en verzorgen Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik heb een (tijdelijke) slaapplek Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik woon geheel zelfstandig Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik woon met ondersteuning en beperkt toezicht Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik houd mij aan de afspraken in het huurcontract Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik ben in staat huidige huisvesting te handhaven Woon- of verblijfplaats (thuis) Ik ben met behulp van ketenpartners in staat tot zelfstandig wonen Huishouding Ik ben versterkt in de zelfredzaamheid m.b.t. het verzorgen van hethuishouden Huishouding Ik beschik over goederen voor primaire levensbehoeften en weet deze waar nodig te bereiden Huishouding Ik beschik over schone en draagbare kleding Huishouding Er wordt thuis gezorgd voor minderjarige kinderen die tot het gezin behoren Huishouding De regie over het doen van het huishouden wordt gevoerd Leefgebied: Wonen 7

8 Wonen Huishouding Ik heb een schoon en opgeruimd huis (zelfstandig) Algemeen Plannen schoonmaakwerkzaamheden [normtijd wekelijks] Algemeen Zorg voor werkmateriaal [normtijd wekelijks] Algemeen Verzorgen van huisdieren [geen normtijd] Algemeen Voorwerpen schoonmaken en desinfecteren [geen normtijd] Algemeen Wasverzorging [geen normtijd] Woonkamer Droog en klamvochtig afnemen [normtijd wekelijks] Woonkamer Ramen wassen binnen [normtijd vierwekelijks] Woonkamer Ramen wassen buiten [normtijd achtwekelijks] Woonkamer Plafonds ragen [normtijd tweewekelijks] Woonkamer Nat afnemen van deuren, muurtegels etc. [normtijd wekelijks] Woonkamer Nat afnemen van radiatoren [normtijd tweewekelijks] Woonkamer Stofzuigen [normtijd wekelijks] Woonkamer Dweilen [normtijd wekelijks] Woonkamer Verzorgen bloemen en planten [normtijd wekelijks] Woonkamer Vitrage wassen [geen normtijd] Keuken Nat afnemen van aanrecht, gootsteen en andere werkvlakken [normtijd wekelijks] Keuken Kastjes buitenkant schoonmaken [normtijd wekelijks] Keuken Fornuis schoonmaken [normtijd wekelijks] Keuken Magnetron schoonmaken [normtijd vierwekelijks] Keuken Schoonmaken van kasten binnen [normtijd achtwekelijks] Keuken Schoonmaken van koelkast en vriesvak [normtijd achtwekelijks] Keuken Nat afnemen van deuren, muurtegels etc. [normtijd wekelijks] Keuken Afwassen [geen normtijd] Keuken Dweilen [normtijd wekelijks] Sanitair Nat afnemen toiletpot, schoonmaken toilet [normtijd wekelijks] Sanitair Schoonmaken douche [normtijd wekelijks] Sanitair Schoonmaken bad [normtijd wekelijks] Sanitair Schoonmaken wastafel [normtijd wekelijks] Sanitair Nat afnemen van deuren, muurtegels etc. [normtijd wekelijks] Sanitair Dweilen [normtijd wekelijks] Slaapkamer Bed verschonen [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Droog en klamvochtig afnemen [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Ramen wassen binnen [normtijd achtwekelijks] Slaapkamer Ramen wassen buiten [normtijd achtwekelijks] Slaapkamer Plafonds ragen [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Nat afnemen van deuren, muurtegels etc. [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Nat afnemen van radiatoren [normtijd achtwekelijks] Slaapkamer Stofzuigen [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Dweilen [normtijd tweewekelijks] Slaapkamer Vitrage wassen [geen normtijd] Extra kamer Droog en klamvochtig afnemen [normtijd vierwekelijks] Extra kamer Ramen wassen binnen [normtijd achtwekelijks] Extra kamer Ramen wassen buiten [normtijd achtwekelijks] Extra kamer Plafonds ragen [normtijd vierwekelijks] Extra kamer Nat afnemen van deuren, muurtegels etc. [normtijd vierwekelijks] Extra kamer Nat afnemen van radiatoren [normtijd achtwekelijks] Extra kamer Stofzuigen [normtijd vierwekelijks] Extra kamer Dweilen [normtijd vierwekelijks] Extra kamer Verzorgen bloemen en planten [geen normtijd] Extra kamer Vitrage wassen [geen normtijd] Woonkamer schoonmaken Keuken schoonmaken Sanitair schoonmaken Slaapkamer schoonmaken Extra kamer schoonmaken Leefgebied: Wonen 8

9 Wonen Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting)? Ik ben in staat om met een beetje begeleiding zelfstandig te wonen en een eigen huishouden te voeren Ik ben in staat om met intensieve begeleiding zelfstandig te wonen en een eigen huishouden te voeren Ik geef anderen de verantwoordelijkheid voor mijn wonen en het voeren van een huishouding Er zijn maatregelen genomen om een risico op het gebied van wonen te beperken OMAHA METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZ-indicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling?.1. Er zijn maatregelen genomen om een risico ten aanzien van woninguitzetting te beperken Leefgebied: Wonen 9

10 Werk en opleiding Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? 1. Ik ben in staat om de huidige situatie op gebied van werk en/of daginvulling vast te houden OMAHA METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Opleiding Ik wil nieuwe dingen leren en volg een passende opleiding of heb deze gevolgd Welzijn Ik kan mijzelf motiveren Welzijn Ik kan complimenten over mijn werk ontvangen Welzijn Ik ben tevreden over wat ik bereikt heb en ga bereiken Welzijn Ik heb voldoende zelfvertrouwen Er zijn geen voorstel-acties, omdat deze op maat per klant worden gedefinieerd Welzijn Ik denk in oplossingen Welzijn Ik ben voldoende kritisch over mijn eigen werk zodat ik ook steeds kan verbeteren Welzijn Ik stel mij flexibel op Welzijn Ik kan uitdagingen aangaan Welzijn Ik schaam mij niet voor mijn situatie Welzijn Ik heb regie Steunsysteem Ik heb een netwerk en zij steunen mij in het behalen van mijn doelen Discipline Ik handel in lastige situaties Discipline Ik toon inzet Discipline Ik zet mij volledig in Discipline Ik kom altijd mijn afspraken na Discipline Ik volbreng een taak tot het einde Daginvulling Ik heb een evenwichtig dag-en-nachtritme Daginvulling Ik beschik over mantelzorg die is ontlast Daginvulling Ik heb regie over de invulling van mijn dag en ervaar hier ondersteuning bij Daginvulling Ik ervaar ondersteuning in het behouden van mijn eigen (complexe) dagstructuur Daginvulling Ik kan mijn vrije tijd indelen Daginvulling Ik heb een zinvolle dagbesteding (sociaal) gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden Daginvulling Ik heb een zinvolle daginvulling gericht op ontwikkelen of behouden van vaardigheden Werk Ik doe mijn werk goed of ik ben goed op zoek naar passend werk Werk Ik heb een zinvolle dagbesteding gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden, waaronder werknemersvaardigheden, gedeeltelijk arbeidsmatig Werk Ik verricht onbetaald gedeeltelijk arbeidsmatige activiteiten (met ondersteuning) Werk Ik heb een zinvolle dagbesteding gericht op behoud of ontwikkeling van werknemersvaardigheden (het verkleinen of overbruggen van de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt), arbeidsmatig Werk Ik verricht onbetaald arbeidsmatige activiteiten Werk Ik heb mijn arbeidsmatige capaciteit Leefgebied: Werk en opleiding

11 Werk en opleiding Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Ik ben in staat om huidige kennis en vaardigheden vast te houden Ik ben in staat om de huidige situatie op gebied van werk en/of daginvulling vast te houden en na te denken over een toekomstige situatie Ik ben in staat om de huidige kennis en vaardigheden vast te houden en na te denken over een toekomstige situatie Ik ben in staat om op langere termijn (ander) werk te vinden Ik ben in staat om op langere termijn nieuwe kennis en vaardigheden op te doen (opleiding volgen, werkervaringsplek etc.) Ik ben in staat om op korte termijn (ander) werk te vinden Ik ben in staat om op korte termijn nieuwe kennis en vaardigheden op te doen (opleiding volgen, werkervaringsplek etc.) Leefgebied: Werk en opleiding 11

12 Financiën 1. Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Ik ben in staat om zelfstandig mijn administratie uit te voeren en financiele zaken te regelen OMAHA METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Financien Ik kan goed met geld omgaan en ben me bewust van wat ik mij wel en niet kan veroorloven Financien Ik heb overzicht van mijn financiën en administratie op orde Financien Ik heb een geordende (financiële) administratie Financien Ik kan belangrijke papieren bewaren en weer vinden Financien Ik bespreek belangrijke post met mijn ondersteuner Er zijn geen voorstel-acties, omdat deze op maat per klant worden gedefinieerd Financien Ik kan mijn eigen klachten verwoorden Financien Ik beheer mijn eigen financiën Financien Ik betaal mijn rekeningen tijdig Financien Ik heb mijn inkomsten en uitgaven in balans Financien Ik kom rond van mijn inkomen, zakgeld of leefgeld Financien Ik kan zelf formulieren invullen Financien Ik weet waar ik ondersteuning kan krijgen voor het invullen van formulieren Wettelijk systeem Ik kan zelf mijn zaken regelen met officiële instanties Wettelijk systeem Ik weet naar welke instantie ik met welke vraag moet gaan Financien Ik heb mij aangemeld bij een instantie voor inkomensbeheer Financien Ik heb mij aangemeld bij een instantie voor schuldhulpverlening Financien Mijn schuldenlast wordt minder Financien Mijn schuldeisers zijn op de hoogte van mijn situatie Financien Ik heb afspraken gemaakt over de aflossing van mijn schulden Financien Er is een overzicht van mijn totale schulden Financien Ik heb een inkomen Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfstandigheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Ik ben in staat om met een beetje begeleiding mijn administratie uit te voeren en financiele zaken te regelen (lichte begeleiding) Ik ben in staat om met intensieve begeleiding mijn administratie uit te voeren en financiele zaken te regelen (intensieve begeleiding) Ik geef anderen de verantwoordelijkheid voor mijn administratie en financiele zaken (overnemen) Er zijn maatregelen genomen om een risico op het gebied van financiën te beperken.1. Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om een risico ten aanzien van schulden te beperken Leefgebied: Financiën 12

13 Psychisch Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? 1. Ik ben in staat zelfstandig evenwicht te bewaren op psychisch gebied METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Veerkracht en functioneren Ik onthoud dingen beter Veerkracht en functioneren Ik voel me vrolijker (minder neerslachtig) Veerkracht en functioneren Ik zie dat ik wat waard ben Veerkracht en functioneren Ik kan mijzelf ontspannen Veerkracht en functioneren Ik kan mijzelf concentreren Er zijn geen voorstel-acties, omdat deze op maat per klant worden gedefinieerd Veerkracht en functioneren Ik heb niet vaak ruzie met anderen Veerkracht en functioneren Ik ben niet snel prikkelbaar Veerkracht en functioneren Ik weet dat ik net zo veel waard ben als anderen Veerkracht en functioneren Ik maak me minder zorgen over de toekomst Veerkracht en functioneren Ik doe dingen nadat ik ook eerst heb nagedacht Veerkracht en functioneren Ik kan beslissingen nemen Veerkracht en functioneren Ik gebruik geen scheldwoorden Veerkracht en functioneren Ik heb geen last van stemmingswisselingen Veerkracht en functioneren Ik heb interesse in veel dingen, maar kan me ook goed richten op zaken die belangrijk zijn Veerkracht en functioneren Ik heb zelfvertrouwen Veerkracht en functioneren Ik maak de dingen die ik moet doen, af Veerkracht en functioneren Ik ben niet angstig zonder duidelijke reden Veerkracht en functioneren Ik pieker niet veel Veerkracht en functioneren Ik voel me zeker in gezelschap Veerkracht en functioneren Ik voel me rustig Veerkracht en functioneren Ik kan rustig zijn in het praten Veerkracht en functioneren Ik kom mijn afspraken altijd na Veerkracht en functioneren Ik voel dat ik grip het op de zaak Veerkracht en functioneren Ik ben niet zo snel bang Veerkracht en functioneren Ik kan met met vrienden en kennissen omgaan Veerkracht en functioneren Ik kan prioriteiten goed stellen Veerkracht en functioneren Ik heb geen neigingen om iemand pijn te doen Veerkracht en functioneren Ik heb een goede controle over de gedachten in mijn hoofd Veerkracht en functioneren Ik heb geen last van paniekaanvallen Veerkracht en functioneren Ik leg gemakkelijk contacten Veerkracht en functioneren Ik ben tevreden met mijn leven Veerkracht en functioneren Ik erger mij niet snel Veerkracht en functioneren Ik ben actief, maar niet overactief Veerkracht en functioneren Ik kan goed uit mijn woorden komen Veerkracht en functioneren Ik kan betrokken blijven en trek mij niet terug Veerkracht en functioneren Ik beleef plezier Veerkracht en functioneren Ik kan genieten van mijn vrije tijd Veerkracht en functioneren Ik kan mijn concentreren Veerkracht en functioneren Ik raak niet snel in paniek Veerkracht en functioneren Ik kan mijn dag indelen Leefgebied: Psychisch 13

14 Psychisch Veerkracht en functioneren Als er problemen zijn, ga ik doelgericht te werk om deze op te lossen Veerkracht en functioneren Ik voel me niet hopeloos Veerkracht en functioneren Ik voel me niet eenzaam Veerkracht en functioneren Ik neem zelf de verantwoordelijkheid voor mijn eigen problemen Veerkracht en functioneren Ik neem mijn verantwoordelijkheden op mij Veerkracht en functioneren Ik accepteer mijn psychische beperkingen Veerkracht en functioneren Ik heb regelmatig contact met externe hulpverleners waarin ik mijn eigen problemen bespreek Veerkracht en functioneren Ik heb zelfvertrouwen Veerkracht en functioneren Ik heb een positief zelfbeeld Veerkracht en functioneren Ik kan voor mijzelf opkomen Veerkracht en functioneren Ik kan kritiek accepteren Veerkracht en functioneren Ik kan omgaan met veranderingen Veerkracht en functioneren Ik maak af waar ik aan begin Veerkracht en functioneren Ik kan gedachten en ideeen overbrengen naar anderen Veerkracht en functioneren Ik bespreek mijn gevoelens Veerkracht en functioneren Ik ben in staat anderen te begrijpen Veerkracht en functioneren Ik ben psychisch stabiel Veerkracht en functioneren Ik kan mijn eigen problematiek in relatie tot het sociaal netwerk hanteren Veerkracht en functioneren Ik voel mij verantwoordelijk voor mijzelf en voor anderen Veerkracht en functioneren Ik vraag adequaat om hulp wanneer het psychisch niet goed gaat Veerkracht en functioneren Ik kan besluiten nemen Veerkracht en functioneren Ik kan gevolgen inschatten van eigen handelen Veerkracht en functioneren Ik kan grenzen aangeven Veerkracht en functioneren Ik heb een realistisch toekomstbeeld Veerkracht en functioneren Ik heb een realistisch zelfbeeld Veerkracht en functioneren Ik ben mij bewust van mijn psychische conditie en ik doe wat nodig is om deze te verbeteren Veerkracht en functioneren Ik kan relativeren Veerkracht en functioneren Ik accepteer mijn psychische beperkingen Veerkracht en functioneren Ik kan omgaan met mijn psychische beperkingen Veerkracht en functioneren Ik heb regelmatig contact met externe hulpverleners Stressmanagement Ik raak niet overstuur van onbelangrijke zaken Stressmanagement Ik ben rustiger (minder nerveus / zenuwachtig) Gedragsverandering Ik ben in staat mijn gedrag te veranderen Erfelijkheid Ik ben in staat om te gaan met zorgvragen die erfelijk zijn Psychologische of maatschappelijke zorg Ik ontvang psychologische of maatschappelijke zorg Verslaving Ik kan maat houden met bijvoorbeeld alcohol, drugs of eten Verslaving Uit mijn gedrag blijkt dat ik mijn verslaving onder controle heb Verslaving Ik houd mij aan afspraken rondom mijn middelengebruik Verslaving Ik ben eerlijk over mijn middelengebruik Verslaving Ik gebruik geen middelen Omgaan met boosheid Ik kan mijn woede beheersen of gecontroleerd uiten Omgaan met boosheid Ik gooi niet met dingen en weet de impulsen te beheersen Leefgebied: Psychisch 14

15 Psychisch Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Ik ben in staat met een beetje begeleiding evenwicht te bewaren op psychisch gebied Ik ben in staat met intensieve begeleiding evenwicht te bewaren op psychisch gebied Ik geef anderen de verantwoordelijkheid evenwicht te bewaren op psychisch gebied Er zijn maatregelen genomen om (de risico s van) depressies te beperken METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha methode WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerk-acties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? Er is overleg gevoerd met de arts en er zijn maatregelen in het plan opgenomen Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) stemmingswisselingen te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) angsten te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) depressie te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) dementie te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) achterdocht te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) lichamelijk geweld te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) verslaving te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van} psychische mishandeling te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om de kans op suïcide te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) zelfbeschadiging te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) verdwalen te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) vervuiling te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) alcoholgebruik te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) drugsgebruik te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) gokken te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) overige sociale risico s te beperken Veiligheid Er zijn maatregelen genomen om (de gevolgen van) overige emotionele risico s te beperken Leefgebied: Psychisch 1

16 Fysiek Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? 1. Ik ben in staat om zelfstandig te zorgen voor de verzorging van mijn lichaam en mijn gezondheid METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha WMO beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerkacties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling? 1.1 Persoonlijke zorg Ik kan me (zelfstandig) aan- en uitkleden Ondersteuning bij aan- en uitkleden Algehele hulp met aan- en uitkleden/kleding uitkiezen 1 PV 1.2 Oefening en beweging Ik sport of beweeg regelmatig Stimuleren tot bewegen Actief of passief oefenen met de ledematen 1.3 Mobiliteit en transfer Ik weet hoe ik mij het beste kan bewegen of verplaatsen Ondersteunen bij lopen zonder hulpmiddelen Ondersteunen bij lopen met hulpmiddelen: vierpoot, elleboogkrukken, rollator Verplaatsen in rolstoel Ondersteunen bij in en uit bed gaan zonder hulpmiddelen Ondersteunen bij in en uit bed gaan met actieve tillift Ondersteunen bij in en uit bed gaan met passieve tillift Helpen bij hoog leggen arm en been in bed Ondersteuning bij verandering lichaamshouding 1.4 Hulpmiddelen Ik kan me zelfstandig voortbewegen (eventueel met hulpmiddelen) Juiste hulpmiddelen onderzoeken, regelen en inzetten 20 PV 1. Rust slaap Ik kan goed in slaap vallen Begeleiden bij een goed slaap- en rustpatroon PV of BG 1.6 Rust slaap Ik kan goed doorslapen Begeleiden bij een goed slaap- en rustpatroon PV of BG 1.7 Rust slaap Ik word s morgens fris en uitgerust wakker Begeleiden bij een goed slaap- en rustpatroon PV of BG3 1.8 Persoonlijke zorg Ik kan (zelfstandig) naar het toilet gaan Begeleiden bij toiletgang Op po helpen op bed (en van po afhalen) Op postoel helpen (en van postoel afhalen) Verwisselen en legen catheterzakje Condoomcatheter aanbrengen Legen urinaal Postoel legen Verwisselen incontinentiemateriaal Extra verzorging bij incontinentie PV PV PV PV 30 PV 8 PV Helpen bij toiletbezoek, Urinaal: Gebruiken van urinaal in bed, Urinaal: Gebruik van urinaal in (rol)stoel, Urine strippen Toedienen rectale laxantia (microlax, microclisma) Toedienend hoogopgaand clysma Toedienen medicinaal clysma Verblijfscatheter inbrengen vrouw Eenmalig katheriseren vrouw Verblijfskatheter inbrengen man Eenmalig katheriseren man Blaasspoelen met een gesloten systeem Blaasspoelen met een open systeem PV 8 PV PV VP 30 VP 20 VP 30 VP 30 VP 30 PV 30 VP Uitscheiding Verblijfskatheter inbrengen vrouw, Uitscheiding Eenmalig katheteriseren vrouw, Uitscheiding Verblijfskatheter inbrengen man, Uitscheiding Eenmalig katheteriseren man, Verblijfskatheter inbrengen bij een vrouw, Blaaskatheterisatie bij een vrouw, eenmalig, Verblijfskatheter inbrengen bij een man, Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig, Suprapubische katheter: blaasspoelen met een spoelzakje, Suprapubische katheter: blaasspoelen met een spuit, Leefgebied: Fysiek 16

17 Fysiek Verwisselen suprapubisch katheter Verzorgen suprapubisch katheter Manueel faeces verwijderen Inbrengen rectum canule Darmspoelen 20 VP 20 PV 20 VP 20 VP 1 VP Uitscheiding Verwisselen suprapubisch katheter, Suprapubische verblijfskatheter verwisselen, Manueel verwijderen ontlasting, 1.9 Voeding, beleid en balans Ik heb een gezonde eetlust Begeleiden bij een goede balans in de voeding en goede eetlust PV 1. Voedingsprocedures Ik heb een gezond voedingspatroon en eet gezonde voeding Hulp bij eten broodmaaltijd Hulp bij warme maaltijd Hulp bij drinken Plannen werkzaamheden rondom de maaltijden Boodschappen doen Invullen vochtlijst Signaleren veranderingen mbt maaltijd en opname vocht Sondevoeding toedienen per portie Sondevoeding toedienen via pomp Sondevoeding toedienen via pomp voor neus-maagsonde Inbrenging sonde in slokdarm PV 1 PV PV 1 PV 30 PV of BG PV PV 20 VP 20 VP 20 PV 30 VP Sondes en canules Sondevoeding geven per portie, Sondes en canules Sondevoeding geven via voedingspomp, Sonde: Sondevoeding toedienen met spuit, Sondevoeding: Toedienen via een button, Sonde: Toedienen van voeding met pomp, 1.11 Ik kan goed zien (eventueel met bril of lenzen) Nee Bril opdoen/afzetten/schoonmaken 1 PV 1.12 Ik kan goed horen (eventueel met gebruikmaking van een gehoorapparaat) Nee Gehoorapparaat indoen PV 1.13 Ik kan goed horen (eventueel met gebruikmaking van een gehoorapparaat) Nee Begeleiding gehoorstoornissen 30 BG 1.14 Persoonlijke zorg Ik kan mijn lichaam juist verzorgen Haarverzorging (kammen, borstelen) Huidverzorging (creme, bodylotion) Scheren droog (elektrisch) Scheren nat met mesje Mondverzorging, ondersteuning bij handelingen 3 PV PV 1 PV PV Scheren, Scheren, Mondverzorging bij afwezigheid gebit of gebitsprothese, Mondverzorging, Mondverzorging in palliatieve fase en bij chemo- of radiotherapie, Mondverzorging, overnemen Gebitsprothese indoen of uitdoen Nagels verzorgen Nagels schoonmaken Krulspelden indoen PV PV PV 20 PV Mondverzorging bij afwezigheid gebit of gebitsprothese, Mondverzorging, Mondverzorging in palliatieve fase en bij chemo- of radiotherapie, Nagels verzorgen, Nagels verzorgen, 1.1 Persoonlijke zorg Ik kan me (zonder hulp van anderen) wassen Douchen Douchen met douchestoel Douchen badbrancard Bad nemen Wassen aan de wastafel Wassen van bovenlichaam Wassen van onderlichaam Wassen van gehele lichaam op bed Gedeeltelijk wassen op bed Haren wassen 2 PV 2 PV 4 PV 4 PV 20 PV 2 PV 1 PV Douchen, Douchen, Douchen, Baden, Wassen aan wastafel, Wassen aan wastafel, Wassen op bed, Verzorgend wassen op bed, Haar wassen, Wassen aan wastafel, Wassen op bed, Verzorgend wassen op bed, Haar wassen, Wassen op bed, Verzorgend wassen op bed, Haar wassen, Wassen op bed, Verzorgend wassen op bed, Haar wassen, Leefgebied: Fysiek 17

18 Fysiek 1.16 Huidzorg Mijn huid is verzorgd (zelfstandig) Inspectie van de intacte huid op (dreigende) vervormingen, ontstekingen en/ of infecties Zalven van de intacte huid Verzorging van smetplekken (roodhuid en irritaties van de huid) Verzorging van de intacte huid rondom niet-natuurlijke openingen (katheters of sondes) Huidzalf aanbrengen, Smetten, 1.17 Medicatie coordinatie en bestelling Medicatie is gecoordineerd en besteld Medicatie bestellen Incomateriaal bestellen PV PV 1.18 Medicatie recept Recept is aanwezig Medicatie bestellen Incomateriaal bestellen PV PV 1.19 Medicatie uitzetten Medicatie is uitgezet Medicatie uitzetten PV Medicijnen klaarzetten/uitzetten (mbv een medicijnuitzetsysteem), 1.20 Medicatie toediening Medicijnen worden toegediend conform richtlijnen Medicatie Controlle App (MCA) Medicatie aanreiken Orale toediening van medicijnen Vaginale en rectale toediening van medicijnen Toediening van medicatie via de huid (pleister) VP PV PV 3 PV 3 PV Medicatie Toediening per os, Aanreiken van medicatie, Medicijnen toedienen per os, Medicijnen toedienen per rectum, Medicijnen toedienen vaginaal, Toediening van medicatie via de huid (medicinale zalf) Toediening van medicatie via de huid (niet-medicinale zalf) Toediening van medicijnen per inhalatie of vernevelaar Druppelende toediening oog / oor / neus Zalvende toediening oor / oog / huid Toediening van medicatie via injectie Toediening van medicatie via sonde Subcutane toediening van medicatie via de pomp Toediening insuline subcutaan Inbrengen van een vleugelnaald/butterfly Zuurstof aansluiten en toedienen Oog uitwassing / oogspoelen PV VP VP VP PV VP 3 VP VP VP VP 4 VP VP Medicatie Medicatie via de huid (zalf), Medicatie Medicatie via de huid (pleister) Medicatie Medicatie via de huid (zalf), Medicatie Toediening via een vernevelaar, Medicatie Toedienen oogdruppels, Medicatie Toedienen oordruppels, Medicatie Toedienen neusdruppels, Medicatie Toedienen oogzalf, Medicatie Injectie subcutaan, Medicatie Injectie subcutaan, Huidzalf aanbrengen, Medicijnen toedienen via neusspray, Oogdruppels toedienen, Oordruppels toedienen, Neusdruppels toedienen, Oogzalf aanbrengen, Oorzalf aanbrengen, Neuszalf aanbrengen, Injecteren subcutaan (huidplooitechniek), Injecteren subcutaan (loodrechttechniek), Injecteren subcutaan bij kind, Injectiespuit gereedmaken (ampul), Injectiespuit gereedmaken (flacon), Medicijnen toedienen via een maagsonde, Medicijnen toedienen via een PEG-sonde, Medicijnen toedienen via een maagsonde, Medicijnen toedienen via een PEG-sonde, Cilinder zuurstof klaarmaken voor gebruik, Concentrator zuurstof klaarmaken voor gebruik, Zuurstof toedienen bij een kind, Zuurstof toedienen, Oogdouchen, Leefgebied: Fysiek 18

19 Fysiek Medicatie aanreiken Medicijnen zijn aangereikt conform richtlijnen Medicatie (bij)werking Werking en bijwerkingen van medicatie is gecontroleerd Ik beweeg bewust twee maal per week een half uur Ik beweeg meer om mijn lichamelijke conditie te verbeteren Ik ben in staat mijzelf te verzorgen (alleen VG/LVG) Ik verzorg mijn lichaam goed (alleen VG/LVG) Ik was en verschoon mijzelf regelmatig (alleen VG/LVG) Ik draag schone kleding (alleen VG/LVG) Ik zie er verzorgd uit (alleen VG/LVG) Ik kom afspraken met zorgprofessionals (huisarts, tandarts, specialist bijv) na Ik bezoek zelfstandig mijn artsen (alleen VG/LVG) Ik beheer zelf mijn medicatie (alleen VG/LVG) Ik neem mijn medicatie tijdig in (alleen VG/LVG) Ik neem mijn medicatie volgens voorschrift in (alleen VG/LVG) Ik ben alert op veranderingen in mijn lichaam (alleen VG/LVG) Ik gebruik voorbehoedsmiddelen Ik heb veilige seksuele contacten Risicovolle medicatie aanreiking VP VP BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG Leefgebied: Fysiek 19

20 Fysiek Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Ik ben in staat om met een beetje begeleiding te zorgen voor de verzorging van mijn lichaam en mijn gezondheid Ik ben in staat om met intensieve begeleiding te zorgen voor de verzorging van mijn lichaam en mijn gezondheid Ik geef anderen de verantwoordelijkheid over de verzorging van mijn lichaam en mijn gezondheid Leefgebied: Fysiek 20

21 Fysiek Wat zijn de keuzes in einddoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting, risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)?. Ik heb goede en veilige verpleging of verzorging ontvangen METHODIEKEN / VILANS- Wat zijn de keuzes in tussendoelen (komen voort uit de zelfredzaamheidsmeting en risicoscreenings, indicatiestelling of beschikking)? Komt het tussendoel mede voort uit de Omaha WMO Beleid? Zijn er standaard-acties in te zetten, die bijvoorbeeld voortkomen uit de CIZindicatiewijzer? Standaard-acties kunnen worden aangevuld met maatwerkacties Horen er normtijden bij de acties? Horen er eisen bij de acties die gesteld worden aan de bekwaamen bevoegdheden? Bevoegdheidseisen Horen er methodieken of Vilans-protocollen bij de actie/handeling?.1 Zorg rond groei en ontwikkeling Metingen vitale lichaamsfuncties zijn uitgevoerd Opnemen lichaamstemperatuur Polsslag tellen Ademhaling tellen Meten van de bloeddruk Bepalen lengte Bepalen gewicht Vochthuishouding bijhouden Bloedsuikerspiegel meten 3 1 VP VP VP VP VP VP VP VP Temperatuur opnemen oraal, Temperatuur opnemen met een oorthermometer, Temperatuur opnemen (axillair), Temperatuur opnemen (rectaal), Pols tellen, Ademhaling tellen, Bloeddruk meten,.2 Zorg door zorghulp Ondersteuning bij ziekte is geboden Helpen bij opgeven sputum Helpen bij braken Helpen bij hevige transpiratie PV PV PV.3 Zorg bij malaise of letsel Verbandtechnieken zijn uitgevoerd en protheses zijn aangebracht Compressief zwachtelen één been Compressief zwachtelen twee benen Steunkousen aantrekken 1 20 VP VP PV Steunkousen: aantrekken kousen met gesloten teenstuk met hulpmiddel, Steunkousen: aantrekken kousen met open teenstuk met hulpmiddel, Steunkousen: aantrekken kousen met Steve,.3. 4 Steunkousen uittrekken PV Steunkousen: uittrekken kousen met hulpmiddel, Steunkousen: uittrekken kousen met Ort-O-Mate, Steunkousen: uittrekken kousen met Steve, Aanbrengen prothese / hulpmiddel Verwijderen prothese / hulpmiddel 1 1 PV PV Conisch lichaamsdeel verbinden Stomp lichaamsdeel verbinden Scharniergewricht verbinden Wonddrukverband aanleggen Snelverband aanleggen Ambulante compressie therapie Mitella, sling of nekkraag aanleggen PV PV PV PV PV PV PV.4 Stomazorg Mijn stoma is verzorgd Stomaverzorging bij een lokaal niet-intacte huid Trachea-canule en larinxstoma verzorgen AP verzorgen / controleren VP VP PV Dubbelloops stoma, Spoelen van slijmfistel of afvoerend deel, Dubbelloops stoma: verwisselen huidplaat, Tracheacanule (eendelig) reinigen en verzorgen tracheostoma, AP, spoelen colostoma met de Irrimaticirrigatiepomp, AP, spoelen van een colostoma, AP spoelen UP verzorgen / controleren UP spoelen VP VP VP AP, spoelen colostoma met de Irrimaticirrigatiepomp, AP, spoelen van een colostoma, Leefgebied: Fysiek 21

ParticipatiePortfolio

ParticipatiePortfolio ParticipatiePortfolio De klantbelofte en maatschappelijke belofte in één proces, raamwerk en productportfolio Dit portfolio is onderdeel van het inrichtingskader Improvement Model en de methodische klanttool

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei

Overzichtslijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1. De Lange Wei VH 2 2 2+ Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) X Gereedmaken injectiespuit (flacon) X Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) VH X Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) VH X Inbrengen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG

VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG Naam : Geslacht m v Adres : Postcode + plaats : Geboortedatum : Geboorteplaats : Huisarts + telefoon huisarts : Verzekeringsnummer : VERPLEEGKUNDIGE OVERDRACHT PALLIATIEVE ZORG 1. Verzorging van het lichaam

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2011 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria 6 3.1 Afbakening

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V. versie 10.0 Januari 2010. H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Januari 2010 H A N D B O E K SIPs; Overzicht SIPs V&V versie 10.0 Pagina 0 van 48 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9

Nadere informatie

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.

Begeleiding Jeugdwet. Omschrijving voorzieningen. Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv. Begeleiding Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Juni 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 33101 Begeleiding individueel... 3 2 33102 Module Ondersteuning

Nadere informatie

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V

Handboek SIPs. Overzicht SIPs V&V Handboek SIPs Overzicht SIPs V&V versie 6.0 September 2008 Inhoudsopgave 1. Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (ZZP 9 VV)... 2 2: Kortdurend herstelgerichte verpleging en verzorging in

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie

Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Inhoudsopgave Inleiding 2 Relevante wet- en regelgeving 2 Indicatiecriteria 3 Nadere duiding van de inhoud van de ADL-assistentie 3 Aanvraag indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 4. Persoonlijke Verzorging 2009 Versie 1 januari 2009 Persoonlijke verzorging Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Inhoud 4 2.3 Onderscheid tussen en Begeleiding 3 Indicatiecriteria

Nadere informatie

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ

Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ Erratum bij de brochure Zelf aan zet in de AWBZ 20 maart 2009 Vanwege de nieuwe maatregelen in de AWBZ per 1 januari 2009 is deze brochure op enkele punten achterhaald. Hieronder vindt u de wijzigingen

Nadere informatie

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)

Handelingen en protocollen. Nieuw Unicum. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Injecteren algemeen Gereedmaken injectiespuit (ampul) Gereedmaken injectiespuit (flacon) Injecteren subcutaan (huidplooitechniek) Injecteren subcutaan (loodrechttechniek) Inbrengen vleugelnaald subcutaan

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging niveau 2 2 Inhoud 1 Thema Schoon en verzorgd 6 1.1 Micro-organismen 7 1.2 Infecties voorkomen 9 1.3 Vaardigheid Handen wassen 11 1.4 Toets jezelf 13 2 Thema Zorg

Nadere informatie

Inschrijfformulier Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk PER POST zenden aan: Mw. H. de Jong, Windmolen 101, 2986 TL Ridderkerk,

Inschrijfformulier Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk PER POST zenden aan: Mw. H. de Jong, Windmolen 101, 2986 TL Ridderkerk, Inschrijfformulier 2018. Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk PER POST zenden aan: Mw. H. de Jong, Windmolen 101, 2986 TL Ridderkerk, 0180-430860. Roepnaam : Achternaam : recente foto Correspondentieadres

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

1 De kleine zorgen: het reinigen van neus, ogen, nagels, navel, haren Het verwisselen van een urineluier 22

1 De kleine zorgen: het reinigen van neus, ogen, nagels, navel, haren Het verwisselen van een urineluier 22 INHOUDSTAFEL Voorwoord 13 Fiche kwaliteitsbewust handelen 15 Correcte handhygiëne 17 Het jonge kind 19 1 De kleine zorgen: het reinigen van neus, ogen, nagels, navel, haren 20 1.1 Voorbereiding 20 1.2

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën:

Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: BIJLAGE I BESCHRIJVING THUISHULP Thuishulp is ingedeeld in twee categorieën: Thuishulp basis: Omschrijving: op de woning en de cliënt gericht zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen en reinigen toilet

Nadere informatie

Copyright Plantyn. Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18

Copyright Plantyn. Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18 INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 Pictogrammen 10 Doelstellingen 11 Attitudefiche 13 Correcte handhygiëne 15 Handen wassen 17 Correct gebruik van PBM's: mondmasker, short en handschoenen 18 I HET JONGE KIND 19

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent:

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: 1 A: Casus 1 Handen wassen volgens protocol Handen desinfecteren volgens protocol Verplaatsen zorgvrager in bed (met

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Indicatie AWBZ:

ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Indicatie AWBZ: ZORGLEEFPLAN ACTIEKAART Nummer: Wonen en leven De actiekaart is onderdeel van het zorgleefplan. Hierop kunnen tussentijdse wijzigingen worden aangebracht door de eerstverantwoordelijke zorgverlener. Het

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix.

Hulpmiddelen. Voor het invulschema is gebruik gemaakt van de 11 domeinen uit de zelfredzaamheidmatrix. Hulpmiddelen Zorg in kaart brengen Hierna staat een invulschema om je te helpen inzicht te krijgen in de ondersteuning die je krijgt. Het kan gebruikt worden ter voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Nadere informatie

Inschrijfformulier 2017

Inschrijfformulier 2017 Inschrijfformulier 2017 Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk terugzenden aan: Mw. H. de Jong, Windmolen 101, 2986 TL Ridderkerk, 0180-430860. Roepnaam Achternaam : : Correspondentieadres Straat : recente

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling

Beleidsregels indicatiestelling Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie 2018 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Indicatiecriteria 4 Hoofdstuk 2 Inhoud van de ADL-assistentie Hoofdstuk 3 Aanvraag indicatie

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Verzorgende

Functiebeschrijving Verzorgende Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Eenheid Zorg Functie: Integraal manager: Regiomanagers Zorg Vastgesteld door directeur d.d.: 14 oktober 2003 Peildatum:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid-Matrix

Zelfredzaamheid-Matrix Bijlage 2 Zelfredzaamheid-Matrix DOMEIN 1 - acute problematiek 2 - niet zelfredzaam 3 - beperkt zelfredzaam 4 - voldoende zelfredzaam 5 - volledig zelfredzaam Financiën Geen inkomsten. Hoge, groeiende

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

NAH woonzorg en indicatiestelling. Marleen de Boer Gedragskundige Heliomare wonen

NAH woonzorg en indicatiestelling. Marleen de Boer Gedragskundige Heliomare wonen Welkom NAH woonzorg en indicatiestelling Marleen de Boer Gedragskundige Heliomare wonen Inhoud presentatie Inleiding Hoe in beeld? De zorgscorekaart Voorbeelden Knelpunten op een rij Oplossing? Inleiding

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

RAPPORTAGE INDICATIESTELLING UITBREIDING WOONRUIMTE IN HET KADER VAN MANTELZORG GEMEENTE WORMERLAND

RAPPORTAGE INDICATIESTELLING UITBREIDING WOONRUIMTE IN HET KADER VAN MANTELZORG GEMEENTE WORMERLAND RAPPORTAGE INDICATIESTELLING UITBREIDING WOONRUIMTE IN HET KADER VAN MANTELZORG GEMEENTE WORMERLAND Mantelzorgbehoevende (1): Mantelzorgbehoevende (2): Mantelzorgverlener (1) * : Mantelzorgverlener (2)

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Beroepsopdracht / leermenu 5

Beroepsopdracht / leermenu 5 Beroepsopdracht / leermenu 5 Basistechnische handelingen deel 1 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten T:

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met:

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: VAN : DATUM: ALGEMENE GEGEVENS 1 Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: 1. Samenstelling van mijn gezin (evt. genogram of sociogram invullen als bijlage) Naam Relatie tot het kind m/v

Nadere informatie

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik!

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging, persoonlijke

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje

Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg Ponsplaatje Geboortedatum: M / V Adres: Woonplaats: Telnr : Zorgverzekeraar: Verzekeringsnr: BSN : Datum overplaatsing: Van : afd: Naar : Contactpersonen van de patiënt

Nadere informatie

Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn

Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn Concept-vragenlijst voor mensen met een neuromusculaire aandoening Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn I.Bos Afdeling Neurologie UMCG Functioneringsproblemen en de beleving van deze problemen

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

Thuiszorg. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn

Thuiszorg. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn Thuiszorg Aandacht voor ouder worden en ouder zijn Zoals het klokje thuis tikt Thuiszorg van SHDH is er voor iedereen met een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking, bijvoorbeeld na een operatie,

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie

Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie 2 Beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregeling ADL-assistentie Inhoudsopgave Inleiding 4 Relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1 Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn 24-11-16 ThiemeMeulenhoff 1 Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Inhoudsopgave(concept) THEMA 1

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Naam student: OV nummer: Groep: Basiszorg. 1.5 (VZ) en cohort 2013

Naam student: OV nummer: Groep: Basiszorg. 1.5 (VZ) en cohort 2013 Handelingen behorende bij de Basiszorg van Fase 1 Behorende bij de ontwikkelingsgerichte BP 1.11 en 1.2 en kwalificerende BP 1.5 (VZ) en BP 1.4 (VP) Opleiding Verzorgende IG en MBO verpleegkunde, vanaf

Nadere informatie

Cliëntondersteuner (naam, organisatie):

Cliëntondersteuner (naam, organisatie): Naam: Geboortedatum: Cliëntondersteuner (naam, organisatie): Datum gesprek: DOMEIN Thema s voor gesprek met cliënt. Ondersteuningsvraag van cliënt bij dit thema. A. Familie en vrienden. Huiselijke relaties

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Aanpassing Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning

Aanpassing Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning Aanpassing Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning Het resultaat dat moet worden bereikt bij de huishoudelijke ondersteuning is dat de cliënt: a) kan wonen in een schoon en leefbaar huis; b) kan beschikken

Nadere informatie

Persoonlijk Plan. Cliëntgegevens en looptijd persoonlijk plan. Naam cliënt. Geboortedatum cliënt. Looptijd persoonlijk plan Startdatum: Einddatum:

Persoonlijk Plan. Cliëntgegevens en looptijd persoonlijk plan. Naam cliënt. Geboortedatum cliënt. Looptijd persoonlijk plan Startdatum: Einddatum: Deel A: Voorblad A1 Cliëntgegevens en looptijd persoonlijk plan Naam cliënt Geboortedatum cliënt Looptijd persoonlijk plan Startdatum: Einddatum: A2 Handtekeningen Naam Datum Handtekening Cliënt/wettelijk

Nadere informatie

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9 Inhoud Voorwoord 7 Overzicht pictogrammen Medicijnen uitzetten 2 Medicijnen controleren, toedienen en registreren 3 3 Toedienen van orale medicatie 4 Toedienen van rectale medicatie 7 Toedienen van vaginale

Nadere informatie

Resultaatgericht werken in het sociaal domein

Resultaatgericht werken in het sociaal domein Resultaatgericht werken in het sociaal domein Eigen kracht, schalen met de klant Bepalen van de eigen kracht -Gebruik eens een schaalvraag! Wat is een schaalvraag? Hoe zet je een schaalvraag in? Netwerk

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Vragenlijst preventief consult

Vragenlijst preventief consult Vragenlijst preventief consult Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en het formulier meenemen naar het consult? In te vullen door de consulent Datum : Locatie : Consulent : 1 Algemene gegevens 1.1 Uw

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres team vz 05 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/81438 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg

Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Anamnese als basis voor het zorgleefplan van NivoZorg Het is de cliënt die aangeeft wat hij belangrijk vindt, waar hij ondersteuning bij wil en hoe. De medewerker gaat in gesprek met de cliënt en geeft

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Persoonlijk Plan NB-LVG voorbeelden bij domeinen

Persoonlijk Plan NB-LVG voorbeelden bij domeinen I IV/AH/AvB I Versie 06-06-2012 I Project VPP I Pagina 1 van 10 I 1 Algemene dagelijkse levensbehoeften 1.1 Persoonlijke verzorging overdag douchen tanden poetsen scheren haren wassen, kammen, knippen

Nadere informatie

Zorg Thuis. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn

Zorg Thuis. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn Zorg Thuis Aandacht voor ouder worden en ouder zijn Zoals het klokje thuis tikt Zorg Thuis van SHDH is er voor iedereen met een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking, bijvoorbeeld na een operatie,

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgplan Verpleging Thuis Transferverpleegkundige Datum:... Transferverpleegkundige:... Ziekenhuis:... BIG-nr:... Telefoonnummer:... Gegevens patiënt Burgerservicenummer:... Adres:... Geslacht:... Aanhef:...

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3)

Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2015 (Bijlage 3) Officiële uitgave van de gemeente Maassluis Nummer:27 Datum Bekendmaking: 8 december 214 GEMEENTEBLAD Onderwerp: Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 3 Ontslag Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische assistentie

Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Voorwaarden EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

Thuiszorg. Ieder mens telt

Thuiszorg. Ieder mens telt Thuiszorg Ieder mens telt Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik! Thuiszorg Marga Klompé is een onderdeel van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en biedt alle zorg van huishoudelijke verzorging,

Nadere informatie