Voortgang ketenanalyses en reductieplan Siemens Nederland scope 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgang ketenanalyses en reductieplan Siemens Nederland scope 3"

Transcriptie

1 Voortgang ketenanalyses en reductieplan Siemens Nederland scope 3 Inhoud Inleiding 2 Plan van aanpak en reductiedoelstelling afvalstromen 3 Plan van aanpak en reductiedoelstelling categorie ingekochte goederen en diensten 6 Plan van aanpak en reductiedoelstelling categorie aan derden verhuurde panden 9 Uitgiftedatum openbaar - 1 / 9 -

2 Inleiding Inleiding In verband met de inrichting van het sustainability beleid van Siemens Nederland en de implementatie van de CO 2 prestatieladder heeft Siemens Nederland haar scope 3 emissies per categorie inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de inventarisatie zijn de scope 3 categorie ingekochte goederen en diensten en de categorie afvalstromen nader onderzocht middels een ketenanalyse. Op basis van de inventarisatie en de resultaten van de ketenanalyses is door Siemens Nederland een reductieplan scope 3 ontwikkeld. Middels het programma Samen gaan we voor CO 2 reductie wordt invulling gegeven aan het verbeteren van inzicht in de scope 3 emissies van ketenpartners en het verbeteren van de datakwaliteit van meerdere scope 3 categorieën. Het programma is in uitvoering en wordt uiteindelijk onderdeel van de standaard benadering van Siemens Nederland richting haar ketenpartners, om vanuit deze informatie gezamenlijk keteninitiatieven met partners te ontwikkelen. Daarom zijn in de afgelopen periode ook de inkoopvoorwaarden aangepast. Voor transparantie in de voortgang van de ketenanalyses en de reductiedoelstellingen scope 3 zijn de resultaten in dit document beschreven. CO 2 emissie Siemens Nederland scope 1, 2 en 3 In onderstaande tabel is het overzicht van de CO 2 emissie van Siemens Nederland zichtbaar gemaakt voor de jaren FY 2011 en FY 2014 in relatie tot de significante scope 3 emissies, de ketenanalyses en reductiedoelstellingen scope 1, 2 en 3. CO 2 -emissie [ton] FY 2011 FY 2014 Opmerking Scope 1: Directe emissie 8.739, Stationaire verbrandingsapparatuur 633,5 441,3 Zie voor onderbouwing de Airco en koelingapparatuur 209,9 82,5 separate Carbon Footprint rapportages van Siemens Gebruik eigen wagenpark 7.896, ,4 Nederland Scope 2: indirecte emissie 8.853, Elektriciteitsgebruik en 6.216, ,0 stadsverwarming Privé auto's voor zakelijk verkeer 188,3 168,7 Zakelijk vliegen 2.448, ,7 Scope 3: Overige indirecte emissie Afvalverwerking 1.137,8 796,9 Cijfers FY 2014, zie voortgang ketenanalyse Elektriciteitsgebruik verkochte 3.491, ,4 Cijfers FY 2014, zie installaties / producten Emissies door ingekochte goederen en diensten (1) Emissies aan derden verhuurde panden voortgang ketenanalyse Cijfers FY ,1 487,7 Cijfers FY 2013H2-204H1 Cijfers Scope 3 FY 2011 voor afvalverwerking en emissies door ingekochte goederen en diensten zijn bepaald door middel van extrapolatie op basis van FY 2012 (Zie voor het volledige overzicht van de scope 3 emissie categorieën het document Siemens Scope 3 emissie inventarisatie. Uitgiftedatum openbaar - 2 / 9 -

3 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 1 afvalstromen Plan van aanpak en reductiedoelstelling afvalstromen Siemens Nederland heeft een ketenanalyse uitgevoerd voor haar afvalstromen. Om de emissie als gevolg van de scope 3 categorie afvalstromen te reduceren werden in de ketenanalyses de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Verbeter de identificatie van afvalstromen 2. Voorkomen afvalstromen door Vermindering van verpakkingen. Het verder verminderen van papierverbruik op de hele locatie Het monitoren van afvalstromen. Het verminderen van de AGF keukenafval stroom uit het bedrijfsrestaurant. De afvalstromen zichtbaar maken voor eigen medewerkers, huurders en derden. 3. Verhoog het hergebruik van afvalstromen door Meer hergebruik van verpakkingsmaterialen en vermindering uitval van grondstoffen. In samenwerking met leveranciers, medewerkers en huurders zoeken naar hergebruik van afvalstromen. 4. Verhoog het recyclage percentage van afvalstromen door Kunststoffen gescheiden in te zamelen, waardoor de afvalstroom bedrijfsafval zal verminderen. Voorkom vervuiling van afvalstromen Scheid papier en kartonafvalstromen 5. Verhoog het verbrandingsrendement Verbrand de afvalstromen in de AZN afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in Moerdijk. 6. Optimalisatie logistiek afvalstromen Onderzoek de mogelijkheden voor logistieke samenwerking met huurders en buren voor het optimaliseren van de logistiek van de afvalstromen waardoor ritten kunnen worden gebundeld, kunnen transporteurs de afvoer efficiënter inplannen en hiermee het aantal ritten reduceren. Dit heeft efficiencyvoordelen, schaalvoordelen en reduceert brandstof en daarmee CO 2 emissie. Voor verdere optimalisatie van de afvalstromen wordt voorgesteld de centrale coördinatie van afvalstromen voor alle locaties gezamenlijk inclusief Hengelo uit te voeren. Op basis van de maatregelen van de ketenanalyse en de interne doelstellingen is een scope 3 reductieplan opgesteld. De voortgang van de geplande maatregelen voor FY 2014 en de bereikte resultaten worden op de volgende pagina beschreven. Uitgiftedatum openbaar - 3 / 9 -

4 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 1 afvalstromen Actie 1. Verbeter de inventarisatie van afvalstromen en koppeling naar EURAL of gelijkwaardige codering Beoogde besparing CO 2 Voortgang Is gerealiseerd, de registratie wordt nu centraal verricht waardoor de codering/ afvalstroomnummers gelijk zijn voor het gehele land, niet meer onderling afwijken en beter vergelijkbaar zijn. 2. Verminder het aantal verpakkingen en bekijk mogelijkheden voor bundeling en hergebruik van verpakkingen bij Siemens Nederland 3. Verminder de AGF keukenafvalstroom binnen Siemens Nederland samen met ISS. (Elke 5% vermindering = ca. 1 ton CO 2 ) 10 ton In uitvoering In uitvoering 4. Scheid papier en karton afvalstromen Is gerealiseerd. De hoeveelheid is gedaald, maar door optimale scheiding zijn de cijfers per afvalproduct transparant. 5. Plaats extra containers voor gescheiden inzameling van kunststoffen om de afvalstroom bedrijfsafval te verminderen 6. Monitor en optimaliseer de logistieke afvalstromen van Siemens Nederland, door een eenduidige structuur en contractsharing 7. Afspraak maken met afvalverwerkers en breng het verbrandingsafval onder bij AZN in Moerdijk Is gerealiseerd, de hoeveelheid opgehaalde kunststof door extra containers te plaatsen heeft een gewicht van bijna kg opgeleverd wat uit het restafvaltraject is ontnomen. Is gerealiseerd, de coördinatie van alle vestigingen is nu in 1 hand. Alle afval en recycling activiteiten door heel Nederland komen nu bij 1 verwerker binnen die aan de hand van specifieke software de CO2 rapportage per vestiging opmaakt, rondstuurt en verzend naar de centrale coördinator. 50 ton CO 2 Is gerealiseerd voor het Westen van NL. Omgeving Hengelo rijdt naar AVI Twente ivm afstand en uitstoot CO 2 De resultaten van bovenstaande acties en door bewustwording tonen inmiddels een significante verbetering. Bij vergelijking van de meest recente data van de afvalstroomnummers met de data van de afvalstromen in FY 2012 blijkt dat de hoeveelheid afval in absolute zin ten opzichte van FY 2012 is gedaald met 11,6 ton afval (1,3% reductie). Vergelijking van de vijf grootste afvalstromen in FY 2012 met de meest recente data laten de volgende trends zien: 5 grootste afvalstromen Hoeveelheid Hoeveelheid Trend % totaal FY 2012 % totaal FY 2014 Bedrijfsafval 239,7 ton / 27% 175,9 ton / 20% Reductie 27% Metalen 221,0 ton / 23% 170,4 ton / 20% Reductie 23% (1) Hout 128,4 ton / 14% 93,5 ton / 11% Reductie 27% Bontpapier 116,5 ton / 13% 99,5 ton / 12% Reductie 15% (2) Keukenafval 59,1 ton / 7% 46,6 ton / 5% Reductie 21% Uitgiftedatum openbaar - 4 / 9 -

5 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 1 afvalstromen (1) In vergelijking met FY 2012 is de afvalstroom metalen meer gedifferentieerd. Nieuwe afvalstroomregistaties zijn aangemaakt voor aluminum, ijzerdraaisel en RVS. Koper is als afvalstroomregistratie afgevoerd. Wanneer de nieuwe afvalstroomregistraties worden meegeteld bij het de totale afvalstroom metalen is een stijging zichtbaar van 17%. (2) In vergelijking met FY 2012 is de afvalstroom bontpapier verminderd. De afvalstroom bontpapier bestaat uit een vermenging van papier en karton. De afvalstroom karton is in vergelijking met FY 2012 juist verdubbeld, door een betere scheiding. De totale afvalstroom van papier en karton steeg met 5%. Het aandeel van de vijf grootste afvalstromen daalde van 84% naar 68%. Uit de analyse is ook een significante toename zichtbaar bij de volgende afvalstromen: Kabel absolute toename van de afvalstroom met 3,4 ton electro/electroschroot/beeldbuishoudend absolute toename van de afvalstroom met 38,9 ton olie-water mengsel absolute toename van de afvalstroom met 17,5 ton Samenvatting 1. De scope 3 emissies als gevolg van de afvalstromen van Siemens Nederland bedragen voor het boekjaar FY ,9 ton CO 2. Deze emissie komt overeen met 5,5% van de carbon footprint (scope 1 en 2) van Siemens Nederland in FY De scope 3 emissies als gevolg van de afvalstromen van Siemens Nederland toonden een reductie van ruim 54 ton CO 2, overeenkomend met 6% ten opzichte van FY De omvang van de vijf grootste afvalstromen daalde met 16% van de totale afvalstroom. In verband met lopende ontwikkelingen binnen de organisatie van Siemens Nederland kan gedeeltelijk sprake zijn van een niet-structurele reductie. Echter op basis van bovenstaande acties en resultaten verwacht Siemens Nederland eind boekjaar FY 2020 een relatieve reductie in deze categorie te hebben bereikt van 5% ten opzichte van het boekjaar FY De omvang van deze doelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, blijft in redelijkheid een serieuze uitdaging. Siemens Nederland heeft in de afgelopen jaren haar afvalproces voor de meeste locaties al volledig in beeld gebracht en beschouwt zich hiervoor daarom ook als koploper betreffende deze categorie scope 3. Uitgiftedatum openbaar - 5 / 9 -

6 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 2 ingekochte goederen en diensten Plan van aanpak en reductiedoelstelling categorie ingekochte goederen en diensten Siemens Nederland heeft een ketenanalyse uitgevoerd voor haar ingekochte goederen en diensten. Om de emissie als gevolg van de scope 3 categorie ingekochte goederen en diensten te reduceren en de emissie van de installed base van de Siemens wegkantsystemen in Nederland te reduceren zijn in de ketenanalyses de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Beinvloed de downstream ketenpartners (opdrachtgever en eindgebruiker) zodat deze ketenpartners besteksverplichtingen in aanbestedingen aanpassen en gunning op duurzaamheid, door: door voorafgaand aan aanbestedingen, tijdens concurrentie gerichte dialogen en in direct contact en samenwerking met overheden en NGO s haar kennis te tonen, deel te nemen aan innovatieve ontwikkelingen en overheden, adviseurs en opdrachtgevers/ hoofdaannemers te adviseren: aanbestedingsprojecten in DBFM vorm aan te besteden; bestaande specificaties voor verkeerstechnische installaties en wegkantsystemen te evalueren met een grotere ontwerpvrijheid voor de aannemende systeemleverancier; partijen nog meer te informeren over het green portfolio van Siemens. 2. Het materiaalverbruik en energieverbruik van de systemen te verminderen door aanpassing van de systeemontwerpen: In het MAVA project worden door een gewijzigde systeemconfiguratie significante verbeteringen gerealiseerd. Siemens heeft daarnaast de beschikking over de ontwerpcapaciteit en ervaringen in andere delen van de wereld die in Nederland kunnen worden toegepast. Door centralisering, integratie van informatiesystemen en integratie van de hardware in de wegkantstations, kan het aantal hardware componenten rondom het wegennet worden verlaagd en indirect daarmee ook het energieverbruik. Door verdere opleiding en kennisdeling over green design in projectmanagement en engineering en structurele evaluatie van systeemontwerpen verdere reducties voor haar opdrachtgevers te realiseren, mits de ruimte hiervoor geboden wordt door de opdrachtgever.. 3. De relatie met leveranciers te intensiveren voor het realiseren van scope 3 reducties op componentniveau, door: In de inkoopvoorwaarden op te nemen dat leveranciers de informatievoorziening over hun milieuaspecten transparant maken; Informatie over de Carbon footprint van de leverancier te verkrijgen en informatie omtrent eventuele EPD rapportages (environmental portfolio Declarations op productniveau middels het uitvoeren van LCA op projectniveau; Ontwikkeling van energiezuinigere componenten en verlagen materiaalverbruik te ondersteunen bij leveranciers. 4. De wijze van gebruik van weginformatiesystemen te optimaliseren door: Opdrachtgevers en eindgebruikers (Rijkswaterstaat) te informeren over de mogelijkheden voor energieverbruik reductie; Voorstellen te doen voor wijziging van specificaties; Technische uitschakeling van componenten in het systeem mogelijk te maken; Tijdsregistratie en monitoring gegevens voor de eindgebruiker van de Siemens systemen in te richten Op basis van de maatregelen van de ketenanalyse en de interne doelstellingen is een scope 3 reductieplan opgesteld. De voortgang van de maatregelen in FY 2014 worden hieronder beschreven. Uitgiftedatum openbaar - 6 / 9 -

7 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 2 ingekochte goederen en diensten Actie 1. Beinvloed de downstream ketenpartners (opdrachtgever en eindgebruiker) zodat deze ketenpartners besteksverplichtingen in aanbestedingen aanpassen en gunning op duurzaamheid. 2. Lever nieuwe wegkantsystemen op om de wegkantsystemen te vervangen door de energiezuinige systemen van Siemens 3. Neem deel aan concurrentie gerichte dialogen en start of neem deel aan technische ontwikkelingen van ketenpartners 4. Versterk de kennis en ervaringen omtrent green design binnen de organisatie: a. Bied trainingen hierover aan b. Communiceer en deel ervaringen 5. Ontwikkel en verbeter bestaande systeemconfiguraties. Maak het mogelijk om componenten in het systeem technisch uit te schakelen. Beoogde besparing CO 2 1,3 ton CO 2 per jaar per WKS Potentiële besparing: 16,5 ton CO 2 Voortgang De reductie van CO 2 is een belangrijk aandachtpunt van onze opdrachtgevers. De bestek voorwaarden worden op beperkte schaal aangepast. Recent heeft de divisie Mobility het offerte traject gestart voor de renovatie van de stuwensemble Nederrijn &Lek. Siemens krijgt op basis van de huidige inspanningen op het gebied van duurzaamheid (CO 2 ) een gunningsvoordeel. De overheid heeft recent besloten de huidige systemen slechts op beperkte schaal te vervangen door nieuwe WKS systemen van het type 1.3. Dit besluit is genomen op basis van recente ontwikkelingen m.b.t. de toepasbaarheid van coöperatieve systemen. De coöperatieve systemen leveren op termijn een grotere bijdrage aan de CO 2 reductie dan de huidige generatie WKS systemen. Het inkoop beleid van SNL is op het gebied van CO 2 aangepast. Zie voorgaande informatie. In samenwerking met onder leveranciers heeft de divisie Mobility de opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een coöperatief systeem om spookfiles op de A58 te verminderen. Dit project is een pilot voor de uitrol van coöperatieve systemen op europees niveau Zie voorgaand punt. De aanwezige kennis binnen Siemens AG wordt op het pilot project gedeeld. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en inzichten (Duitsland, Oostenrijk en Nederland). Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen is het ontwikkelen van deze aanpassing tijdelijk onderbroken. Uitgiftedatum openbaar - 7 / 9 -

8 Plan van aanpak en reductiedoelstelling ketenanalyse 2 ingekochte goederen en diensten 6. Intensiveer de relaties met leveranciers en ondersteun de ontwikkeling van energiezuinigere componenten en verlagen materiaalverbruik bij leveranciers. 7. Informeer opdrachtgevers en eindgebruikers over de mogelijkheden voor energieverbruik reductie door: a. Voorstellen te doen voor wijziging van specificaties; b. Tijdsregistratie en monitoring gegevens voor de eindgebruiker van de Siemens systemen in te richten; c. Energiebesparingspilot met eindgebruikers te starten voor monitoring in de praktijk Mede door het in opdracht krijgen van het pilot project voorkom spookfiles op de A58 is het mogelijk om de relatie en, ondersteuning verder uit te breiden. Belangrijke partners zijn Siemens Duitsland/Oostenrijk en BE mobile in België. Het initiatief is genomen door de opdrachtgever. De opdrachtgever informeert de eindgebruikers Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen is het ontwikkelen van deze aanpassing tijdelijk onderbroken. Coöperatieve systemen hebben een groter potentieel om energie/ CO 2 te besparen. Nieuwe ontwikkelingen en technieken hebben RWS in 2014 doen besluiten de voorgenomen vervanging van de 2200 wegkantstations te uit te stellen. Op basis van de uitkomsten van enkele pilot projecten zoals het project Spook files A 58 zal RWS mogelijk besluiten de resterende wegkantstations te vervangen door het nieuw te ontwikkelen coöperatieve wegkantstation. Voor Siemens Nederland betekent dit dat de ingeschatte vervangingvraag van wegkantsystemen nog niet heeft plaatsgevonden. Echter omdat in de afgelopen periode in de lopende projecten 40 nieuwe wegkantsystemen zijn geplaatst van het nieuwe type OS.7.2 is de absolute emissie van de wegkantsystemen gestegen met 3% tot ton CO 2, maar is de relatieve, gemiddelde emissie per wegkantstation gedaald met 8%. Rijkswaterstaat had eerder in de marktconsultatie gecommuniceerd dat zij de wegkantsystemen in het jaar 2020 vervangen wil hebben. Op basis van de ontwikkelingen, bovenstaande acties en deze de vervangingsvraag verwacht Siemens Nederland eind boekjaar FY 2020 voor haar eigen installed base een relatieve reductie te hebben bereikt van 60% ten opzichte van het boekjaar FY 2012 mits uiteindelijk de bestaande wegkantstations voor FY 2020 zijn vervangen, danwel geintegreerd in nieuwe ontwikkelingen. De omvang van deze doelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, is in redelijkheid een serieuze uitdaging. Siemens Nederland beschouwt zich voor deze activiteit als koploper in de branche. Uitgiftedatum openbaar - 8 / 9 -

9 Plan van aanpak en reductiedoelstelling aan derden verhuurde panden Plan van aanpak en reductiedoelstelling categorie aan derden verhuurde panden Om de emissie als gevolg van deze scope 3 categorie te reduceren zijn activiteiten gepland.. De voortgang van de maatregelen in FY 2014 worden hieronder beschreven. Actie 1. Inkoop groene stroom conform de eisen van de CO 2 prestatieladder ook voor huurders Beoogde Voortgang besparing CO ton CO 2 Sinds 1 januari 2013 beschikt Siemens Nederland over groene stroom conform de eisen van de CO 2 prestatieladder. De resultaten van bovenstaande acties en door bewustwording tonen inmiddels een significante verbetering. Sinds 1 januari 2013 beschikt Siemens Nederland over groene stroom conform de eisen van de CO 2 prestatieladder. Daarmee beschikken ook alle huurders op de locaties in Zoetermeer en Den Haag over groene stroom, omdat het inkoopcontract ook het energievolume van de huurders dekt. In totaal werd op deze wijze in FY 2013H2 FY 2014H1 ruim 4,98 miljoen kwh gewijzigd van grijze naar groene stroom, resulterend in een CO 2 reductie van ton CO 2 op jaarbasis.voor geheel FY 2014 wordt een gelijkwaardige reductie verwacht. Op basis van bovenstaande acties verwacht Siemens Nederland eind boekjaar FY 2020 een relatieve reductie te hebben bereikt van 40% ten opzichte van het boekjaar FY Uitgiftedatum openbaar - 9 / 9 -

Ketenanalyse categorie ingekochte goederen en diensten Siemens Nederland N.V.

Ketenanalyse categorie ingekochte goederen en diensten Siemens Nederland N.V. Ketenanalyse categorie ingekochte goederen en diensten Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 19 - Inhoud Samenvatting ketenanalyse ingekochte goederen en diensten... 4 1.

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Samenvatting. Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V.

Samenvatting. Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V. Samenvatting Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V. In de volgende pagina s is een samenvatting beschreven van deze ketenanalyse. Voor onderbouwing en toelichting op dit onderzoek verzoeken wij

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities

Alfen MVO nieuws Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities Voortgang acties m.b.t. onze CO2 ambities [6 december 2016] In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren over de voortgang van onze acties

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Jaar 2015 Scope 3 1%

Jaar 2015 Scope 3 1% Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/9 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/9 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V.

Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. Beschrijving energiemanagement systeem Siemens Nederland N.V. V1.2 / 17 juni 2013 Country Cross-sector SNL Management Office Deze handleiding beschrijft het energiemanagementsysteem en het actieplan voor

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder

CO 2 Prestatieladder. Plan van Aanpak. Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder CO 2 Prestatieladder Plan van Aanpak Verkrijgen van niveau 4 op de CO 2 Prestatieladder Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 28 februari 2012 Inhoud Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Samenvatting. Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V.

Samenvatting. Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V. Samenvatting Ketenanalyse afvalstromen Siemens Nederland N.V. In de volgende pagina s is een samenvatting beschreven van deze ketenanalyse. Voor onderbouwing en toelichting op dit onderzoek verzoeken wij

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 februari 2017 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-07 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Met het communiceren van de CO2-prestaties streeft Van der Ende meerdere doelen na, te weten:

Met het communiceren van de CO2-prestaties streeft Van der Ende meerdere doelen na, te weten: Prestatieladder 1. Inleiding Eén van de kernwaardes die Van der geformuleerd heeft luidt We leveren duurzame diensten en producten en passen methodes toe die mens en milieu zo min mogelijk belasten Het

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 27 Februari 2014 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten Juli 216 Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de -Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de -Prestatieladder

Nadere informatie

DE CO 2 -PRESTATIELADDER

DE CO 2 -PRESTATIELADDER DE CO 2 -PRESTATIELADDER Een Inleiding Door Hanno Schrauwen, Energie & Technisch adviseur BVR Groep B.V. Met dank aan Stichting Stimular (www.stimular.nl) 1 Opbouw presentatie - CO 2 - CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 februari 2015 DEFINITIEVE rapportage - 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 november 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie