Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen"

Transcriptie

1 Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen -

2 Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen-

3 Projectomschrijving Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Opdrachtgever Projectnummer Datum Status Concept Auteur(s) F. van Leusen Controle E. van Heerde Projectleider/vrijgave E. van Heerde

4 Inhoud 1 Inleiding Opzet en uitvoering onderzoek Onderzoeksperiode Weersomstandigheden 4 2 Reistijdanalyse rondom Martini Ziekenhuis Reistijdmeting vanaf Van Swietenlaan-west naar rotonde Wichmannstraat Reistijd piekmoment vanaf Van Swietenlaan-west naar rotonde Wichmannstraat Reistijd free-flow vanaf Van Swietenlaan west naar rotonde Wichmannstraat Reistijd vanaf rotonde naar Van Swietenlaan-Paterswoldseweg 7 3 Tellingen busbaan Van Swietenlaan west 8 4 Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg Wachtrijlengte autoverkeer in noordelijke richting Wachtrijlengte autoverkeer in zuidelijke richting Kruispunttelling busbaan Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg 11 5 Uitgang parkeergarage Aantal (bijna) overtredingen bussluis Wachtrijmeting vanuit de parkeergarage 13 6 Rotonde Wichmannstraat Paterswoldseweg Kruispunttelling rotonde Wichmannstraat Wachtrijlengte voor de rotonde richting Eelde Wachtrijlengte voor rotonde op Van Swietenlaan richting parkeergarage 16 Bijlage 1: Reistijd piekmoment route locatie 1 via 2 naar locatie 4 Bijlage 2: Reistijd piekmoment route locatie 1 via 3 naar locatie 4 Bijlage 3: Aantal bussen en wachttijden vanaf Van Swietenlaan richting rotonde Wichmannstraat Bijlage 4: Wachtrijen en wachttijden Van Swietenlaan oost, wachtrij noord 24 Bijlage 5: Wachtrijen en wachttijden Van Swietenlaan oost wachtrij zuid Bijlage 6: Kruispunttellingen Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg Bijlage 7: Aantal (bijna) overtredingen bussluis Bijlage 8: Schweitzerlaan Van Swietenlaan uitgang parkeergarage Bijlage 9: Kruispunttelling rotonde Wichmannstraat Paterswoldseweg Bijlage 10: Wachtrijlengte richting Eelde Bijlage 11: Wachtrijlengte vanaf rotonde op Van Swietenlaan

5 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft BonoTraffics bv bij het Martini Ziekenhuis in Groningen verkeerstellingen en observaties uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn camera s geplaatst. In de memo Doorstroming Martiniziekenhuis okt 2015 d.d. 2 oktober zijn een aantal doorstromingsproblemen rondom het Martini Ziekenhuis beschreven. Door middel van dit onderzoek wil de gemeente een aantal veronderstellingen uit deze memo observeren en objectiveren. Deze memo beschrijft de opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek. 1.1 Opzet en uitvoering onderzoek Dit cameraonderzoek is op een viertal kruispunten uitgevoerd, weergegeven in figuur 1, met de volgende doelen: Reistijdanalyse op richtingen rondom het Martini Ziekenhuis; (1) Kruispunt Van Swietenlaan busbaan Van Swietenlaan west; o Doorstroming van bussen op de busbaan linksaf richting van Swietenlaan, per bus registreren wij de wachttijd in seconden. (2) Kruispunt busbaan Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg; o Doorstroming autoverkeer op hoofdrichtingen. In noordelijke en zuidelijke richting is de wachtrijlengte tot aan het kruispunt geregistreerd. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen in de wachtrij en de wachttijd geregistreerd. o Intensiteiten per kruispunttak. Per rijrichting is het aantal passerende voertuigen per voertuigklasse geregistreerd. (3) Kruispunt Schweitzerlaan Van Swietenlaan uitgang parkeergarage; o Het aantal (bijna) overtredingen bij de bussluis is geregistreerd. o Doorstroming vanuit de parkeergarage. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen in de wachtrij en de wachttijd geregistreerd. (4) Rotonde Wichmannstraat Paterswoldseweg. o Intensiteiten per kruispunttak is geregistreerd. Per rijrichting is het aantal passerende voertuigen per voertuigklasse geregistreerd. o De mate van terugslag is geregistreerd richting Eelde Paterswolde en ook op de Van Swietenlaan. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen in de wachtrij en de wachttijd geregistreerd. 3

6 Figuur 1: 4 locaties waar de observaties hebben plaatsgevonden. 1.2 Onderzoeksperiode Het onderzoek is uitgevoerd op maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november Gedurende de ochtendsits van 7.00 tot 9.00 uur en de avondspits van tot uur zijn locaties 1 t/m 4 geobserveerd en zijn de gewenste gegevens geregistreerd. 1.3 Weersomstandigheden De temperaturen lagen tussen de 4,3 en 13,7 C. Regen op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend en op dinsdag en woensdagavond. Weersomstandigheden zijn normaal voor de tijd van het jaar en hebben geen bijzondere invloed op de resultaten van het onderzoek. 4

7 2 Reistijdanalyse rondom Martini Ziekenhuis Naast de genoemde observaties zijn camerabeelden met de opdrachtgever geanalyseerd. De camera s waren tijdens het onderzoek zodanig geplaatst dat er een sluitend cordon rond het Martini Ziekenhuis is gevormd. Door dit sluitende cordon is het mogelijk een reistijdanalyse te doen op een piekmoment en in een free-flow situatie. De resultaten van deze analyse zijn in deze paragrafen weergegeven. 2.1 Reistijdmeting vanaf Van Swietenlaan-west naar rotonde Wichmannstraat Op maandagavond 31 oktober ontstond vanaf de rotonde Wichmannstraat (locatie 4) een wachtrijlengte op de Van Swietenlaan die terugsloeg tot locatie 1 (Van Swietenlaan west). Tijdens de analyse bleek dat enkele voertuigen vanuit de wachtrij alsnog besloten linksaf voor het Ziekenhuis langs te rijden. Deze voertuigeng kwamen vervolgens ook bij de rotonde Wichmannstraat voorbij. Deze voertuigen namen dus bewust een andere route (via locatie 2) om mogelijk tijdwinst te behalen. Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke reistijd over de verschillende routes zijn enkele herkenbare voertuigen gevolgd en zijn de tijden geregistreerd. In de bijlage zijn screenshots van de camerabeelden opgenomen om de resultaten te ondersteunen Reistijd piekmoment vanaf Van Swietenlaan-west naar rotonde Wichmannstraat In tabel 1 zijn de aankomsttijden van twee voertuigen weergegeven. Auto 1 volgt de route Van Swietenlaan-west via kruispunt locatie 2: Van Swietenlaan Paterswoldseweg en vervolgens naar locatie 4: rotonde Wichmannstraat. Auto 2 gaat van de Van Swietenlaanwest via locatie 3: uitgang parkeergarage naar rotonde Wichmannstraat. Van Swietenlaan rotonde Wichmannstraat (piekmoment) Voertuig Start locatie 1 Via locatie Bestemming locatie 4 Reistijd in min. Auto 1 (wit) 17:19: :21:54 02:03 Auto 2 (geel) 17:20: :24:29 04:18 Tabel 1: reistijdverschil per route piekmoment Het resultaat van deze route analyse is dat op een piekmoment vanaf locatie 1 Van Swietenlaan-west, via locatie 2 Van Swietenlaan Paterswoldseweg naar locatie 4 (rotonde Wichmannstraat de reistijd 2.03 minuten korter is dan de rechtstreekse route via locatie 3 (ingang parkeergarage) naar de rotonde Wichmannstraat. De resultaten zijn ook op kaart weergegeven in figuur 2. In bijlage 1 zijn afbeeldingen van de camerabeelden toegevoegd voor de witte auto en in bijlage 2 voor de gele auto. 5

8 Figuur 2: reistijd piekmoment per route Reistijd free-flow vanaf Van Swietenlaan west naar rotonde Wichmannstraat De reistijd is in een free-flow situatie ook bepaald voor de rechtstreekse verbinding Van Swietenlaan west naar rotonde Wichmannstraat. Het resultaat staat in tabel 2 en figuur 3. Van Swietenlaan rotonde Wichmannstraat (Free-flow) Voertuig Start locatie 1 Via locatie Bestemming locatie 4 Reistijd in sec. Auto (grijs) 16:01: :02:12 47 Tabel 2: reistijd route free-flow $*"&'(" +,(-./0"12/"3456"*78*"&'(" $" #%"&'(" )" )$"&'(" #" Figuur 3: reistijd free-flow rechtstreekse route 6

9 2.2 Reistijd vanaf rotonde naar Van Swietenlaan-Paterswoldseweg De reistijd vanuit de richting Eelde richting kruispunt Van Swietenlaan-Paterswoldseweg is eveneens in beeld gebracht en weergegeven in tabel 3 en figuren 4 en 5. Op een piekmoment is de reistijd 2:09 minuten, in een free-flow situatie 32 seconden. Het startpunt ligt voor de rotonde (vanuit Eelde richting rotonde Wichmannstraat). Rotonde Wichmannstraat naar Van Swietenlaan oost - Paterswoldseweg Voertuig Start voor rotonde locatie 4 op rotonde locatie 4 Bestemming locatie 2 Reistijd Piekmoment 17:11:51 17:12:28 17:14:00 2:09 min. Free-flow 18:39:38 18:49:48 18:50:20 42 sec. Tabel 3: reistijdverschil piekmoment en tijdens free-flow Reistijd op een piekmoment. Figuur 4: reistijd piekmoment. Reistijd tijdens een free-flow situatie. $" %"!)"&'(" #" %$"&'(" Figuur 5: reistijd free-flow. 7

10 3 Tellingen busbaan Van Swietenlaan west De bus moet op het kruispunt Van Swietenlaan Van Swietenlaan west (figuur 6, locatie 1) voorrang verlenen op verkeer op de kruisende weg. Dit levert mogelijk vertraging op. Deze vertraging is inzichtelijk gemaakt in een grafiek per ochtend- en avondspits. Figuur 6: onderzoekslocaties Op dit kruispunt is het aantal bussen geteld dat vanaf de busbaan linksaf slaat de Van Swietenlaan op, richting de rotonde Wichmannstraat. Van elke bus is geregistreerd hoeveel seconden de bus moet wachten om op te kunnen rijden. De resultaten lopen nogal uiteen, dit komt onder andere door het gering aantal bussen per kwartier. De grootste vertraging ontstaat op donderdag 3 november tussen uur, zie figuur 7. De vertraging is dan 56 seconden. Een dergelijke uitschieter is ook maandagavond geconstateerd, dan is de vertraging 50 seconden. Een overzicht alle resultaten is weergegeven in bijlage 3. #$%&'()&*%#$%+,%!-*.*$#"+/0+,* /01+" ".#"9040:;0<" )'" )#" $%" $'" $'" $'" (*" (#" *" (*"( (#"((" &" '" #" #" #" #" #" #" #" (" $" $" $" #" #" #" #" #" #" (" $" (" $" #" #" #" #" #" #" (" $" #" #" #" ('+##,('+()" ('+(),('+*#" ('+*#,('+!)" ('+!),(&+##" (&+##,(&+()" (&-(),(&-*#" (&+*#,(&+!)" (&+!),(%+##" (%+##,(%+()" (%+(),(%+*#" (%+*#,(%+!)" (%+!),(.+##" Figuur 7: wachttijd en aantal bussen avondspits donderdag 3 november Opgemerkt wordt dat op maandag-, dinsdag- en woensdagavond wachtrijen ontstaan vanaf de rotonde Wichmannstraat tot aan deze locatie. De bus ondervindt weinig hinder op het kruispunt maar verliest meer tijd op het wegvak richting de rotonde Wichmannstraat. 8

11 4 Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg Het kruispunt Van Swietenlaan oost - Paterswoldseweg is locatie 2 in figuur 8. Op deze locatie zijn de volgende metingen uitgevoerd: Doorstroming autoverkeer op hoofdrichtingen. In noordelijke en zuidelijke richting is de wachtrijlengte tot aan het kruispunt geregistreerd. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen in de wachtrij en de wachttijd geregistreerd. Intensiteiten per kruispunttak. Per rijrichting is het aantal passerende voertuigen per voertuigklasse geregistreerd. Figuur 8: onderzoekslocaties 4.1 Wachtrijlengte autoverkeer in noordelijke richting Er ontstaan gedurende het onderzoek wachtrijen in noordelijke richting. Deze wachtrijen zijn beperkt in lengte en slaan niet terug tot het voorgaande kruispunt. Resultaten van de wachtrijlengte zijn weergegeven in bijlage 4. In figuur 9 is de avondspits van dinsdag 1 november weergegeven. Hierin is achtereenvolgens de gemiddelde wachttijd in seconden, de 90-percentiel waarde, de maximale wachttijd in seconden, de maximale wachtrijlengte en het gemeten aantal wachtrijen in 15 minuten weergegeven.,/!&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+ ((" (+"./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" &#" #*" &#" $%" $%" $$" *" *" %$" *&" *$" &$" +" %+" # *+" *%" &*" &%" &(" &#" &#" &#" &)" $*" $#" $)" $&" $&" )&" %" %" &" &(" &&" $*" $#" $#" $#" $%" $#" $)" $$" )+" )+" )+" )$" )*" )$" &" *" )" $" )#,!!-)#,)%" )#,)%-)#,& )#,&!-)#,*%" )#,*%-)(,! )(,!!-)(,)%" )(D)%-)(D& )(,&!-)(,*%" )(,*%-)+,! )+,!!-)+,)%" )+,)%-)+,& )+,&!-)+,*%" )+,*%-)',! Figuur 9: wachtrij in de avondspits voor dinsdag 1 november 9

12 4.2 Wachtrijlengte autoverkeer in zuidelijke richting Het wegvak tussen kruispunt en rotonde heeft een lengte van ongeveer 410 meter. De maximale wachtrij loopt op tot ongeveer 200 meter en op dat moment start de voorkant van de wachtrij te rijden. Op drukke momenten sluit verkeer achteraan de wachtrij aan waardoor de wachtrij toeneemt tot (bijna) aan de rotonde Wichmannstraat. Door het wegrijden aan de voorzijde ontstaat wederom een wachtrij tot ongeveer halverwege het wegvak. In figuur 10,11 en 12 zijn afbeeldingen van de opnames weergegeven. Hierin wordt het ontstaan van de wachtrij en het effect van de wachtrij op aankomend verkeer zichtbaar. In bijlage 5 zijn de resultaten van de wachtrijmeting weergegeven. Wachtrij ontstaat bij Verkeerslichten Van Swietenlaan oost en loopt door tot halverwege rotonde Wichmannstraat. Figuur 10: ontstaan wachtrij Voertuigen vooraan de wachtrij rijden weer, er ontstaan hiaten en achteraan de wachtrij komen er voertuigen bij waardoor de wachtrij (bijna) tot aan de rotonde Wichmannstraat komt. Figuur 11: voertuigen vooraan de wachtrij rijden en effecten richting rotonde Wichmannstraat 10

13 De Verkeerslichten staan op rood, een nieuwe wachtrij (van stilstaande voertuigen, +/- 200 meter) ontstaat tot halverwege het wegvak Wichmannstraat). Weggebruikers matigen hun snelheid vanaf de rotonde Wichmannstraat richting het einde van de wachtrij. Figuur 12: ontstaan nieuwe wachtrij 4.3 Kruispunttelling busbaan Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg Op het kruispunt Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg zijn gedurende de werkweek kruispunttellingen uitgevoerd in de ochtendspits van uur en in de avondspits van uur. Het drukste uur in de ochtendspits (op basis van het aantal motorvoertuigen) is gemeten op donderdagochtend met motorvoertuigen. Ook het drukste uur in de avondspits is gemeten op donderdag met motorvoertuigen. De intensiteiten op de verschillende dag liggen dicht bij elkaar. Het verschil tussen het totaal aantal motorvoertuigen gemeten over de vijf onderzoeksdagen, verschilt minder dan 300 motorvoertuigen per dag. De resultaten van deze tellingen zijn in bijlage 6 toegevoegd. Hierin is het aantal motorvoertuigen uiteen gezet in licht, middelzwaar en zwaar verkeer. De bussen zijn apart geregistreerd en onderverdeeld in bus en gelede bus. De Excel-bestanden worden separaat meegeleverd. 11

14 5 Uitgang parkeergarage De uitgang van de parkeergarage is locatie 3 in figuur 13. Op deze locatie zijn de volgende metingen uitgevoerd: Het aantal (bijna) overtredingen bij de bussluis is geregistreerd. Wachtrijlengte vanuit de parkeergarage. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen en de wachttijd van deze voertuigen geregistreerd. Figuur 13: onderzoekslocaties 5.1 Aantal (bijna) overtredingen bussluis Voor de beoordeling van de verkeersveiligheid ter hoogte van de bussluis en uitgang van de parkeergarage bij het Martini Ziekenhuis zijn gedurende de onderzoeksperioden verschillende situaties regelmatig voorgekomen. De situaties die zijn voorgekomen zijn onderverdeeld in bewuste acties en onbewuste acties. Een nadere omschrijving voor deze begrippen is weergegeven in tabel 4. omschrijving Bewust fout en actie: Bestuurder die zonder aarzeling of snelheid te verminderen er voor kiest om: - links langs de bussluis te rijden; - over de bussluis te rijden; - rechts over het fietspad te rijden. Onbewust fout en actie: Bestuurder die voor de buissluis komt rijden, snelheid verminderd of stopt en vervolgens er voor kiest om: - links langs de bussluis te rijden; - over de bussluis te rijden; - rechts over het fietspad te rijden; - te keren voor de bussluis. Tabel 4: Omschrijving bewust en onbewuste actie Gedurende de onderzoeksperiode van maandag t/m vrijdag zijn de situaties zoals beschreven in tabel 1 tussen de 25 en 36 keer per dag. Dit is duidelijk minder dan vorig jaar, destijds werden er tussen de 67 en 93 situaties bij de bussluis geregistreerd. 12

15 Voor de maandag geldt dat 53% bewust de bussluis passeert, op dinsdag en woensdag is de verdeling tussen bewust en onbewust globaal genomen 40% bewust en 60% onbewust. Voor de donderdag en de vrijdag verschuift dit naar globaal 50% bewust en 50% onbewust. Van de bestuurders die onbewust voor de bussluis staan geldt dat bijna alle bestuurders keren voor de bussluis. Een klein deel van deze bestuurders kiest ervoor om toch door te rijden. De bussluis ligt op korte afstand (2 à 3 autolengtes) van het kruispunt Van Swietenlaan Schweitzerlaan en de uitgang van de parkeergarage. Het keren voor de bussluis gebeurt op twee manieren: keren tussen de bussluis en kruispunt; achteruit rijden tot het kruispunt en achterwaarts de uitgang van de parkeergarage oprijden. Het keren wordt tijdens de avondspits bemoeilijkt doordat er een wachtrij ontstaat vanaf de rotonde Paterswoldseweg Van Swietenlaan tot voorbij de bussluis en door verkeer dat uit de parkeergarage linksaf de Van Swietenlaan op rijdt. Een totaal overzicht van de waargenomen acties bij de bussluis zijn weergegeven in bijlage Wachtrijmeting vanuit de parkeergarage Het verkeer dat uit de parkeergarage komt moet voorrang verlenen aan verkeer dat op de Van Swietenlaan rijdt. Hierdoor ontstaan wachtrijen tussen de uitgang van de parkeergarage en de aansluiting met de Van Swietenlaan. Deze wachtrijen ontstaan voornamelijk in de avondspits. In de ochtendspits ontstaan wachttijden met geringe lengte van 2 à 3 voertuigen. Dit ontstaat door het afslaande verkeer richting het bedrijven dat ontsloten wordt tegenover de uitgang van de parkeergarage. In het begin van de week op maandag, dinsdag en woensdag ontstaan geregeld situaties waarbij in de avondspits tussen de 50 en 91 seconden gewacht wordt voordat de Van Swietenlaan opgereden kan worden. Op donderdag en vrijdag is deze wachttijd lager dan 55 seconden. Deze wachtrij is inzichtelijk gemaakt en zijn weergegeven in bijlage 8. Opgemerkt wordt dat de grootste wachttijd is geregistreerd op maandag ochtend, hier staat 1 auto gedurende 97 seconden te wachten voordat de auto de Van Swietenlaan op rijdt. De bestuurder heeft meerdere mogelijkheden om op te rijden voorbij laten gaan en kan niet als representatief worden beschouwd. 13

16 6 Rotonde Wichmannstraat Paterswoldseweg Het kruispunt Van Swietenlaan oost - Paterswoldseweg is locatie 4 in figuur 14. Op deze locatie zijn de volgende metingen uitgevoerd: Intensiteiten per kruispunttak is geregistreerd. Per rijrichting is het aantal passerende voertuigen per voertuigklasse geregistreerd. De mate van terugslag is geregistreerd richting Eelde Paterswolde en ook op de Van Swietenlaan. Per kwartier zijn van enkele wachtrijen het aantal voertuigen in de wachtrij en de wachttijd geregistreerd. Figuur 14: onderzoekslocaties 6.1 Kruispunttelling rotonde Wichmannstraat Voor de verschillende onderzoeksmomenten, maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016, is al het gemotoriseerde verkeer, (brom)fietsers en voetgangers geregistreerd gedurende de ochtendsits van 7.00 tot 9.00 uur en de avondspits van tot uur. Op de rotonde is in het drukste uur van de ochtendspits, gemeten op dinsdag 1 november: motorvoertuigen geregistreerd. In de avondspits zijn dit motorvoertuigen, gemeten op woensdag 2 november. In bijlage 9 zijn de resultaten per uur en richting in tabellen weergegeven. 6.2 Wachtrijlengte voor de rotonde richting Eelde Op maandag 31 oktober ontstaan in de ochtendspits vanuit de richting Eelde enkele lange wachtrijen waarbij het verkeer langzaam door blijft rijden. Deze wachtrijen ontstaan voornamelijk tussen 8.00 en 8.30 uur. Een voorbeeld is weergegeven in figuur 15. Een totaal overzicht voor maandag t/m vrijdag is weergegeven in bijlage

17 Figuur 15: constante wachtrij richting rotonde vanuit Eelde ochtend In de avondspits ontstaat van uur tot uur een constante stroom voertuigen richting de rotonde. Dit resulteert in meerdere wachtrijen die oplopen met een lente tot 150 meter, zie figuur 16. Figuur 16: constante wachtrij richting rotonde vanuit Eelde avond Op dinsdag 1 november ontstaan de grootste wachtrijen vanaf 8.15 tot net na 8.30 uur. Het is veelal een langzaamrijdende rij voertuigen die met geringe snelheid zonder veel stops de rotonde bereikt. In de avondspits ontstaat de drukte tussen en uur en neemt daarna langzaam af. In de ochtend- en avondspits waren er momenten met een constante stroom voertuigen richting de rotonde aanwezig. De voertuigen rijden in de ochtend met een gereduceerde snelheid door. In de avondspits ontstaat wel een wachtrij. Deze wachtrij ontstaat om uur en gaat door tot uur. Ook tussen uur ontstaat een lange wachtrij. Dergelijke constante verkeerstromen laten zich lastig in statische wachtrijlengten uitdrukken. In de tabellen met resultaten is dit weergegeven als een wachtrijlengte van 190 meter met een tijdsduur met een wachttijd van 50 seconden. De donderdag laat een zelfde beeld zien als de dinsdag en donderdag. Vrijdag is het rustiger en ontstaan er minder wachtrijen. 15

18 6.3 Wachtrijlengte voor rotonde op Van Swietenlaan richting parkeergarage In de ochtendspits ontstaan er van maandag t/m vrijdag geen noemenswaardige wachtrijen op de Van Swietenlaan vanaf de rotonde richting de uitgang van de parkeergarage van het ziekenhuis. In de avondspits op maandag 31 oktober rijkt de (langzaam rijdende) wachtrij om tot de uitgang van de parkeergarage. Om uur is de wachtrij teruggeslagen tot de aansluiting Van Swietenlaan met Van Swietenlaan west (busbaan). Deze situatie blijft een half uur in wisselende omvang bestaan tot uur. Deze wachtrij bestaat uit een geschat aantal van 65 voertuigen met een wachtrijlengte van ongeveer 400 meter. In figuur 17 en 18 is de wachtrij weergegeven. Vanaf uur ontstaat er bij de rotonde geen wachtrij meer. Figuur 17: constante wachtrij vanaf rotonde naar uitgang parkeergarage Figuur 18: constante wachtrij richting rotonde vanaf Van Swietenlaan busbaan De avondspits op dinsdag 1 november is vergelijkbaar met de maandagavond. Ook nu ontstaan er lange wachtrijen tot aan de aansluiting Van Swietenlaan (busbaan). Dit gebeurd tussen uur en uur, daarna is de wachtrij gering. Op woensdag 2 november is de wachtrij een constante stroom voertuigen van tot uur tot aan de uitgang van de parkeergarage. Tussen lost de wachtrij kortstondig op en is om uur weer gegroeid tot aan de uitgang van de parkeergarage, zie figuur 19. Even voor half zes (17.25 uur) is ook deze wachtrij opgelost. 16

19 Figuur 19: constante wachtrij richting rotonde vanaf Van Swietenlaan uitgang parkeergarage Donderdag 3 november is vergelijkbaar met de woensdag, de wachtrij ontstaat rond uur en lost rond uur op. Gedurende deze periode varieert de lengte van de wachtrij, maar heeft meestal een lengte tot aan de uitgang van de parkeergarage. Vrijdag 4 november ontstaat 2 à 3 keer een wachtrij van enige omvang, dit is echter kortstondig en levert geen problemen op. In bijlage 11 zijn de resultaten van de wachtrijmetingen voor de ochtend- en avondspits weergegeven. 17

20 Bijlage 1: Reistijd piekmoment route locatie 1 via 2 naar locatie 4 De reistijd is bepaald voor de route vanaf Van Swietenlaan west langs het Martini Ziekenhuis richting Van Swietenlaan -Paterswoldseweg en vervolgens richting rotonde Wichmannstraat. Locatie 1: witte auto besluit linksaf te slaan voor het ziekenhuis langs en de wachtrij te vermijden, tijdstip 17:19:50. Locatie 2: grijze auto staat links te wachten voordat deze op mag rijden, dit wachten duurt van 17:20:00 tot 17:21:08 en vervolgens is de witte auto in beeld. 18

21 Locatie 2: Witte auto rijdt op en slaat rechtsaf richting locatie 4 (rotonde Wichmannstraat) Om 17:51:54 is de witte auto aangekomen op de rotonde waar de Van Swietenlaan aansluit op de rotonde. De totale reistijd bedraagt 2.03 minuten. 19

22 Bijlage 2: Reistijd piekmoment route locatie 1 via 3 naar locatie 4 17:20:11 aankomst gele auto in wachtrij op locatie 1: Van Swietenlaan, richting rotonde Wichmannstraat. 17:24:29 aankomst gele auto bij rotonde Wichmannstraat 20

23 Bijlage 3: Aantal bussen en wachttijden vanaf Van Swietenlaan richting rotonde Wichmannstraat #$%&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+ -./*" " % :" /1;</1:." " (" #" $&" $$" (" $%" ' $#" %" $ #" $" '" '" '" )*!!+)*$#" )*$#+)*( )*(!+)*&#" )*&#+,*!,*!!+,*$#",*$#+,*(,*(!+,*&#",*&#+%*! -4!&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+ -./*" " % :" /1;</1:." " # (#" $(" (" $" $" &" (" $" '" '" $" $" $B*!!+$B*$#" $B*$#+$B*( $B*(!+$B*&#" $B*&#+$)*! $)*!!+$)*$#" $)C$#+$)C( $)*(!+$)*&#" $)*&#+$,*! $,*!!+$,*$#" $,*$#+$,*( $,*(!+$,*&#" $,*&#+$%*! #$%&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0*" " -#"8/3/9:/;" 02<=02;/" " %" '" #" #" #" #" #" #" %" #" #" #" (" $" $" $" '#" % %&" %$" %(" %#" %#" &" %" '" '" (" )*##+)*%," )*%,+)*(#" )*(#+)*&," )*&,+!*##"!*##+!*%,"!*%,+!*(#"!*(#+!*&,"!*&,+-*##",/!&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0*" " -#"8/3/9:/;" 02<=02;/" " ($" (&" '&" ')" '&" -" )" (" (" %'" (" &" #" #" #" #" %" %" #" #" #" #" #" #" #" %" %&" %#"%%" $" (" '" '" (" (" #" #" #" #" #" #" %$*##+%$*%," %$*%,+%$*(#" %$*(#+%$*&," %$*&,+%)*##" %)*##+%)*%," %)C%,+%)C(#" %)*(#+%)*&," %)*&,+%!*##" %!*##+%!*%," %!*%,+%!*(#" %!*(#+%!*&," %!*&,+%-*##" 21

24 #$%&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# # &%#8/3/9:/;# 02<=02;/# # #!!#!!# # # $#!# *# %# %# %#!# &#!(#!!# +# %# %# %#!'#!)#!(#!$#!!#!# *# *# *# %# %# ",%%-",!$# ",!$-",+%# ",+%-",($# ",($-),%%# ),%%-),!$# ),!$-),+%# ),+%-),($# ),($-&,%%# -0!&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# # &%#8/3/9:/;# 02<=02;/# # (# %# %# %# %# %# %# %# %# %# %#!# "# &# +# +# *# %# %# %# %# %# %# %# %# %# %#!# &#!!#!*#!%# '# )# $# '# +# +# *# *# *# *# %# %# %# %# %# %#!',%%-!',!$#!',!$-!',+%#!',+%-!',($#!',($-,%%#,%%-,!$# C!$-C+%#,+%-,($#,($-!),%%#!),%%-!),!$#!),!$-!),+%#!),+%-!),($#!),($-!&,%%# #$%&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0," " *8/3/9:/;" 02<=02;/" " '*" '(" $&" $%" #" $" '" $" $%" +" $)" $*" $ (" )" &" $" '" '" '" ),!!-),$%" ),$%-),+ ),+!-),&%" ),&%-#,! #,!!-#,$%" #,$%-#,+ #,+!-#,&%" #,&%-*,! -0!&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0," " *8/3/9:/;" 02<=02;/" " %(" % '#" '(" '(" '(" $+" $ &" +" $+" $&" $ $$" )" (" $" '" '" '" $" '" $" '" $" '" $(,!!-$(,$%" $(,$%-$(,+ $(,+!-$(,&%" $(,&%-$),! $),!!-$),$%" $)C$%-$)C+ $),+!-$),&%" $),&%-$#,! $#,!!-$#,$%" $#,$%-$#,+ $#,+!-$#,&%" $#,&%-$*,! 22

25 #$%&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+ -./(" " & :" /1;</1:." " #&" $ #" $" %" #" #" #$" %" #" %" '" &" %" '(!!)'(#*" '(#*)'(% '(%!)'(+*" '(+*),(!,(!!),(#*",(#*),(%,(%!),(+*",(+*)&(! /,!&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+ -./(" " & :" /1;</1:." " &" +" %" %" *" #" #" $" $" $" $" %" #" #B(!!)#B(#*" #B(#*)#B(% #B(%!)#B(+*" #B(+*)#'(! #'(!!)#'(#*" #'C#*)#'C% #'(%!)#'(+*" #'(+*)#,(! #,(!!)#,(#*" #,(#*)#,(% #,(%!)#,(+*" #,(+*)#&(! 23

26 Bijlage 4: wachtrijen en wachttijden Van Swietenlaan oost, wachtrij noord #$%&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" #$" #'" #'" &" %" +" &" (" #" #" )#" )&" (+" (#" ((" &'" ( &&" #%" #)" #*" ##" *" )" )" $,!!-$,#*" $,#*-$,( $,(!-$,)*" $,)*-%,! %,!!-%,#*" %,#*-%,( %,(!-%,)*" %,)*-',! -4!&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" $+" +%" + **" *)" * )%" )(" ($" (%" ($" ((" (*" ((" (&" (&" &%" &*" &&" &#" &&" & #$" #*" #$" #%" #(" #*" #*" #*" # +" +" +" +" +" +" +" +" +" +" +" $" $" $" )" +" (" *" *" +" )" &" #" #" #" #+,!!-#+,#*" #+,#*-#+,( #+,(!-#+,)*" #+,)*-#$,! #$,!!-#$,#*" #$D#*-#$D( #$,(!-#$,)*" #$,)*-#%,! #%,!!-#%,#*" #%,#*-#%,( #%,(!-#%,)*" #%,)*-#',! #$%&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" *+" *+" *+" &'" &&" &%" & $%" $(" $+" $*" $%" $ )+" $ )&" #" #" #" *" )" $" &" *" &" "(,!!-(,)%" "(,)%-(,& "(,&!-(,*%" "(,*%-+,! "+,!!-+,)%" "+,)%-+,& "+,&!-+,*%" "+,*%-',!,/!&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+ ((" (+"./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" &#" #*" &#" $%" $%" $$" *" *" %$" *&" *$" &$" +" %+" # *+" *%" &*" &%" &(" &#" &#" &#" &)" $*" $#" $)" $&" $&" )&" %" %" &" &(" &&" $*" $#" $#" $#" $%" $#" $)" $$" )+" )+" )+" )$" )*" )$" &" *" )" $" )#,!!-)#,)%" )#,)%-)#,& )#,&!-)#,*%" )#,*%-)(,! )(,!!-)(,)%" )(D)%-)(D& )(,&!-)(,*%" )(,*%-)+,! )+,!!-)+,)%" )+,)%-)+,& )+,&!-)+,*%" )+,*%-)',! 24

27 #$%&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0+" "89:" );/3/<=/>"89:" ''" '&" ' #$" &#" %)" %$" %#" &'" '*" '(" '*" ' '#" #$" #(" ' #&" #&" #'" #" &" #" '" &" "$+!!,$+%-" "$+%-,$+' "$+'!,$+&-" "$+&-,(+! "(+!!,(+%-" "(+%-,(+' "(+'!,(+&-" "(+&-,)+! -0!&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0+" "89:" );/3/<=/>"89:" $(" &(" &-" &%" &#" ' ' #-" #-" #-" #$" # %)" &" &" '" -%" &(" &(" &&" ')" ' ' #(" #'" #&" %$" -" -" -" &#" # #%" #%" ##" %(" %(" %#" '(" '*" #)" %(" %-" %-" %*" %$" %(" %(" %-" %*" %$" %#" %'" %#" #" #" '" '" '" %" %*+!!,%*+%-" %*+%-,%*+' %*+'!,%*+&-" %*+&-,%$+! %$+!!,%$+%-" %$D%-,%$D' %$+'!,%$+&-" %$+&-,%(+! %(+!!,%(+%-" %(+%-,%(+' %(+'!,%(+&-" %(+&-,%)+! #$%&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0+" "89:" -;/3/<=/>"89:" #*" # #&" #&" %" ' %)" %&" $)" $ &(" &*" &%" &%" &'" &'" &'" &%" &'" &'" &&" #(" #%" #%" #%" &" #" &" %" #" "(+!!,(+#'" "(+#',(+$ "(+$!,(+%'" "(+%',*+! "*+!!,*+#'" "*+#',*+$ "*+$!,*+%'" "*+%',-+! -0!&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0+" "89:" -;/3/<=/>"89:" %%" %&" $)" $#" &'" &)" & #(" %" %" ) '(" '&" %*" %*" %'" %#" $-" $*" $%" $#" &%" &)" & &&" #-" &" '" '" '" ) %)" $(" $ &%" &%" & &&" #*" #%" #'" #&" $" %" %" &%" # # # &" $)" #)" #(" #%" &" #)+!!,#)+#'" #)+#',#)+$ #)+$!,#)+%'" #)+%',#(+! #(+!!,#(+#'" #(D#',#(D$ #(+$!,#(+%'" #(+%',#*+! #*+!!,#*+#'" #*+#',#*+$ #*+$!,#*+%'" #*+%',#-+! 25

28 #$%&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0,# #89:# ($#;/3/<=/>#89:# # # # %!# %# $# $# $# $# $# *"# *+# *&# *$# *!# &)# &&# &$# &$# &$#!'# %)# %(# %)# %+# %(#!$#!$# %%# %!# %&# %&# %&# %&#!# %#!#!# &#!# #),$$-),%'# #),%'-),&$# #),&$-),*'# #),*'-+,$$# #+,$$-+,%'# #+,%'-+,&$# #+,&$-+,*'# #+,*'-(,$$# /,!&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0,# #89:# ($#;/3/<=/>#89:# "+# '*# '*# *(# ')# &"# &$#!+#!$#!*# &)# &"#!%# &$# &!# *!# *!# &$# %'# %"# %!# %!# %!# %&#!'#!'# #!*# &$# &$#!)#!$#!*#!$#!$# %"# *# *# &# *# %#!# &# *# &# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# %",$$-%",%'# %",%'-%",&$# %",&$-%",*'# %",*'-%),$$# %),$$-%),%'# %)D%'-%)D&$# %),&$-%),*'# %),*'-%+,$$# %+,$$-%+,%'# %+,%'-%+,&$# %+,&$-%+,*'# %+,*'-%(,$$# 26

29 Bijlage 5: Wachtrijen en wachttijden Van Swietenlaan oost wachtrij zuid #$%&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+./0," "89:"!$";/3/<=/>"89:" ##'"!&"!&"!$"!&" %'" #$" #)" #)" #*" #*" #" )" ))" *+" * # **" **" *'" *)" *&" *(" *$" *)" #%" #&" #(" #(" #*" #'" #*" #)" #*" #)" #$" &" +,$$-+,#%" +,#%-+,)$" +,)$-+,'%" +,'%-(,$$" (,$$-(,#%" (,#%-(,)$" (,)$-(,'%" (,'%-!,$$" -4!&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+ #(&"./0," "89:"!$";/3/<=/>"89:" #!*" #($" #($" #&(" #)(" *'" %%" '(" #*" )+" &+" (+" +" '%" '(" )$" #$*" ')" '(" %'" )+" )+" * )'" ) ')" )(" '*" '*" **" *+" * # **" *#" *&" )$" *&" )#" )$" #*" #*" #'" #'" #'" #*" #)" #)" #&" #&" #$" #$" #)" +" '" &" #&,$$-#&,#%" #&,#%-#&,)$" #&,)$-#&,'%" #&,'%-#+,$$" #+,$$-#+,#%" #+D#%-#+D)$" #+,)$-#+,'%" #+,'%-#(,$$" #(,$$-#(,#%" #(,#%-#(,)$" #(,)$-#(,'%" #(,'%-#!,$$" #$%&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0," "89:"!$";/3/<=/>"89:" &&)" #!&" &#$" #'&" ($" '*" %$" '(" ')" '+" &%" #$" #%" #%" &$" &#" #%" #(" #)" #&" #+" #*" #(" &'" #&" #)" #*" #)" #'" #*" #" %" '" #$" #%" ##" +,$$-+,#*" +,#*-+,'$" +,'$-+,%*" +,%*-),$$" ),$$-),#*" ),#*-),'$" ),'$-),%*" ),%*-!,$$",/!&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0," "89:"!$";/3/<=/>"89:" #()" #&(" ##%" #$)"!(" +*" +)" ((" *%" * %*" '*" ' %%" %&" '(" &%" &)" '$" '#" '&" '(" '%" '*" '(" &)" '$" &#" &#" &'" &#" &'" &*" &)" &*" #+" # #&" #%" #'" #(" #$" #'" #&" #'" ##" '$" &%" #$" #*" #+" )" #&" #%" *" %" #(,$$-#(,#*" #(,#*-#(,'$" #(,'$-#(,%*" #(,%*-#+,$$" #+,$$-#+,#*" #+D#*-#+D'$" #+,'$-#+,%*" #+,%*-#),$$" #),$$-#),#*" #),#*-#),'$" #),'$-#),%*" #),%*-#!,$$" 27

30 #$%&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# #89:# )&#;/3/<=/>#89:# $#!$&#!&'# )&# (&# ($# ($# +*# *$# *"# "%# $!# $%# "&# "%# ""# # # #!%# $&# $%# $(# $'# # #!)# $!#!$#!(#!'#!(#!# *# %#!&#!&# '#!$# (# (,&&-(,!+# (,!+-(,"&# (,"&-(,*+# (,*+-',&&# ',&&-',!+# ',!+-',"&# ',"&-',*+# ',*+-),&&# -0!&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# #89:# )&#;/3/<=/>#89:# $# ("# %%# ++# *+# *$# *+# *'# *$# "(# ")# *$# "$# "!# "*# "%# "!# $"# $+# $%# $'# "&# "!#!'# $$# $%# $%# "&# $*# $*# $*# $*#!'#!(#!&#!&#!+#!)#!*#!(#!(#!)#!!#!&#!!#!&#!!#!&#!!# (# '#!$# +# '# (#!%,&&-!%,!+#!%,!+-!%,"&#!%,"&-!%,*+#!%,*+-!(,&&#!(,&&-!(,!+#!(D!+-!(D"&#!(,"&-!(,*+#!(,*+-!',&&#!',&&-!',!+#!',!+-!',"&#!',"&-!',*+#!',*+-!),&&# 28

31 #$%&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0," "89:" +#";/3/<=/>"89:" ('"!#("!!'" %("!!$" %&" &#" &*" '#" '&" %(" &%" &'" %%" %'" %$"!&"!#"!'"!&"!$" %&" %*"!&"!%"!)"!%"!'" '" *"!%" ("!%" +"!#" $,##-$,!)" $,!)-$,&#" $,&#-$,')" $,')-(,##" (,##-(,!)" (,!)-(,&#" (,&#-(,')" (,')-+,##" %!*" -0!&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0," "89:" +#";/3/<=/>"89:" ($" $%" **" '$" &#" &%" &'" & &*" ' &'" &&" &)" &(" '%" '%" '%" &'" &*" &*"!+" %%" % %*" & %)" %)" &#" %%" %'"!'"!#"!)" %#"!*"!!)"!)"!&"!+" %%"!%"!*"!*" +"!%"!&"!&"! $" ("!#" (" *"!#" *"!*,##-!*,!)"!*,!)-!*,&#"!*,&#-!*,')"!*,')-!$,##"!$,##-!$,!)"!$D!)-!$D&#"!$,&#-!$,')"!$,')-!(,##"!(,##-!(,!)"!(,!)-!(,&#"!(,&#-!(,')"!(,')-!+,##" #$%&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0," "89:" *+";/3/<=/>"89:" *)" *+" (#" )+" ))" ')" %(" %#" ''" %)" #" $%" $#" $#" $#" % %#" %(" %#" $#" $ $&" %$" %(" $#" $'" #" #" $%" $" $" )" *" #" $$" $+" #" (,++-(,$&" (,$&-(,'+" (,'+-(,!&" (,!&-#,++" #,++-#,$&" #,$&-#,'+" #,'+-#,!&" #,!&-*,++" /,!&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0," "89:" *+";/3/<=/>"89:" $*%" $%+" $%+" *)" *+" (%" )+" &$"!&"!$" ''" '+" '&" '("!+"!$" ')" '(" ')" %'" $*" %'" %#" % %(" %&" %#" $#" $)" $#" $*" $*" % %*" %$" %)" $'" $)" %$" %)" % % $#" $+" $%" $$" $'" $&" $ $$" $&" $ #" *" *" *" $$" $%" &" $),++-$),$&" $),$&-$),'+" $),'+-$),!&" $),!&-$(,++" $(,++-$(,$&" $(D$&-$(D'+" $(,'+-$(,!&" $(,!&-$#,++" $#,++-$#,$&" $#,$&-$#,'+" $#,'+-$#,!&" $#,!&-$*,++" 29

32 Bijlage 6: Kruispunttellingen Van Swietenlaan oost Paterswoldseweg #$%&'()*&$'$+,-,."/,0'1$#$/)""/,2-3,$/,45-43,66%,7",84,(9#,:;45 #$%&'()*&'$+,."/,0'1$#$/)""/, : 4:, 8B, 84, 8:, 82, 85, 8D, 3, B, #$%&'()*&$'$+, *%69&#$,66%,(<=<><,7># 7(#(%>($%#61+$/,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ ">(/* ;2-;B ;B-; B 4B-43 #(#"") ;2-;3 45-4B ;2CD-;BCD 458;-428;! "# "! $# %& &! #&'!(&!(" ") "' # *'!!!$!!! *% %'"!'% ##*!!#!() ) &'( "** "%% ")( #$& #&"% '$*!!#% ")' $&" '!%$ #"%!$* '% "& *!% %(( #$! #$)!%#!(! #!$ )! $!($ & '* # $"!#!$ #' ") "(!)!*! %"!() #$ $% #(#"") 5BC 4;:B 358 3D3 CCD C;23 424: 43:: 4;DD 4;28 *%69&#$,66%,(<=<><,7># &?1#&?$%1(*$/ ">(/* ;2-;B ;B-; B 4B-43 #(#"") ;2-;3 45-4B ;2CD-;BCD 458;-428;! %% %( "" &% #!!'% )% )' %$ "! # *%!('!!#!(' *& %**!)& ##!!(*!($ ) &*' "$" "&% "*$ #$( #&!% '%%!!!( "*' $#) '!%" #"%!$% '% "& *!( &'' #") #$)!%#!( ( #!$ )( "!(& # '$ # $"!# $!& %$ &' )!!#!' )"!# "& #(#"") 5CB 3B8 3:2 38: C:; 834; BD3 4;4C 4;CD *%69&#$,66%,(<=<><,7># 71**$)E'""%,>$%9$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ ">(/* ;2-;B ;B-; B 4B-43 #(#"") ;2-;3 45-4B ;2CD-;BCD 458;-428;!!! ( ( ( # # (! ( # " & &! (!# ) % &! ) ' ' * # & &(!) ' ) % '! ( & ( ( %! & ( (!(! ( (!! &!! ( (!# ( #! ( ( & #!! ( #(#"") 42 4D 4C C C DC 8: 4B 48 D *%69&#$,66%,(<=<><,7># E'""%,>$%9$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ ">(/* ;2-;B ;B-; B 4B-43 #(#"") ;2-;3 45-4B ;2CD-;BCD 458;-428;! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( # ( # ( ( ( # # ( # ( ) # & & # (!( " " # & ' ( ( ( ( ( ( ( ( ( (!( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (!# ( # ( ( ( # # ( # ( #(#"") : 2 8 : ; 4C 3 D

33 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0)!+1)2.3","1&++1)405)"1)67065)88#)9+):6)%;,)<=6 %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' =40=C =C0= C 6C065,%,++& =40=5 6706C =4DE0=CDE 67:=064:=! " # $ " % &%!! ' ( " & %!!! % )! & %! * % % % % % % % % % % ' % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!& # * ( ( % &*!$!$ * (,%,++& 66 6E 6< 6: = E6 <7 <E 6E 6: /#8;-,")88#)%>?>$>)9$, %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' =40=C =C0= C 6C065,%,++& =40=5 6706C =4DE0=CDE 67:=064:=! & $ ) $ )!# # ( $ ) & % % % % % % % % % % * % % % % % % % % % % ' % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!& $ $ $ $ $ &% * * ) $,%,++& 7 C 4 C 4 :7 6D 6E 4 4 /#8;-,")88#)%>?>$>)9$, F?#%9GH3",-"#- %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' =40=C =C0= C 6C065,%,++& =40=5 6706C =4DE0=CDE 67:=064:=!!#)!!(!& )$!) ))' &*% $# " )& & ""!)(!(&!'* (( #)'!'& )(%!$!!() *!*" $#$ '&!)# "% '&( #$' &&* $#%!)* '!# &* ( $! "# $$!! )& $!% %!!$ )#!% #!! "%! &'!& %!!& '# $* &(! &%*!!!,%,++& D65 47< D=5 E=D 655 <<5: 66C6 56: C== D56 /#8;-,")88#)%>?>$>)9$, $%",'+1'"#- %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' =40=C =C0= C 6C065,%,++& =40=5 6706C =4DE0=CDE 67:=064:= )!!% ) $&!$ * ((!) "# ) )$ )& )'!' & $ " #' "* # )! ) )"!$ * " % & &' && "!! ) )# % % )" * " $* % $) % &! )( )! & % % # $ & $ % )* "! % %! ( # %! %,%,++& 46 :< C7 <7 <6 <:7 6=: 66< E= 76 #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& )%& $$"& 1!$& 1(%& 1+1& 1%*& 1()& 1$(& 1((& $*1& 1')& 1%'& 1%%& 1**& 1'$& $("& $'%& $!*& ")& *)& 2-334,56778&948:448& '& )& (& 1& 1& '& +& (& 1& *& 1& $& $& $& $& $& 1& $& $&!& 56778&948:448& $&!& $&!& $& '& 1& $&!& 1& $&!& 1&!&!&!&!&!&!&!& ;<=&!& +& 1& '& %& 1& %& '& 1& '& '& (& '& '& '& (& %& '& (& 1& >4,434&;<=& $& 1& $& 1& 1& 1& $& '& 1& 1& 1& $& 1& 1& 1& 1& $& 1& 1& %%& )(& $& $"'& 1(%& 1'+& $(+& $'%& *%& $$!& $$'& *$& $(!& $("& $& $$!& ++& (*& ()& '+& 31

34 #$%&'()*&$'$+,-,."/,0'1$#$/)""/,2-3,$/,45-43,66%,*1,4,/(7,8945 #$%&'()*&$'$+,."/,0'1$#$/)""/, 8 48, BA, B4, B8, B2, B5, BD, 3, A, #$%&'()*&$'$+, *%6:&#$,66%,(;<;7;,=7# =(#(%7($%#61+$/,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "7(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 9A B9-42B9! "# $% %& %& '! (#&!%) &$ $% "' ( &(!(% '!%&!!$ #'# (!# ')(!(%!#" $ '*# #(( *!) "!* ''" ("#) &&$!((* #(( #"! &!#& (*) $% $( '$ #%' %'&!## (*) &!!) ( % '$ ( #! # "' % %"!( (( (" #( "& ((!&) %*!(! (" *! #(#"") B A3C DC5 CBD3 4AC *%6:&#$,66%,(;<;7;,=7# &>1#&>$%1(*$/ "7(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 9A B9-42B9! %% *( '& %) (( (!*!!# *& *( %' ( $"!!& )!%$!!$ #() ()% (&$!!&!#% $ '#( #)& *)% "!% ''" ("(% &*!!(!$ #)& #%# &!#* (#& $' $( '$ #'& %'#!#" (#& &)!) ( % '$ ( #! # "' % %"!( &!' ") %&!(!'' (( &&!' #) #(#"") A5 49C4 A24 D82 C43C 42DD A5 49CA *%6:&#$,66%,(;<;7;,=7# =1**$)E'""%,7$%:$$%,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "7(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 9A B9-42B9! ' ) ) ) ) ' ' ) ) ) ( " ' ( ) )!) $ ( '! $!( * "! ) ("!& # * ( & (!! ) ) % '!!!!) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!(! )! ) ) (!! ) ) #(#"") 8B CC BC C *%6:&#$,66%,(;<;7;,=7# E'""%,7$%:$$%,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "7(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 9A B9-42B9!! ) ) ) )!! ) ) ) ( ( (! ) ) " %! ( ) $ ( #! ( )!! $ ' # ' & ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!(! ) ) ) )!! ) ) ) #(#"") 5 A A 4C C A B 32

35 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0)!+1)2.3","1&++1)405)"1)67065)88#)/3)6)1%$)9:67 /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, =8-)?"#)88# -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :B::0:5:: 67C:064C:! " # " " $ %&!&!$ # " % $ $ $! $! $! $ $ ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!% ( ' ( " $ %"!&!! ' ",%,++& : D: 9B : /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, '"&"/")=8-)?"#)88# -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :B::0:5:: 67C:064C:! ) ) " & &!# ( # ) " % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!% " & " " & %) #!$ & (,%,++& B 4 6: 5 B E9 6D /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, F=#%>GH3",-"#- -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :B::0:5:: 67C:064C:!!('!$'!* %' ' )%# %*( &"!$' )% % "# #!(&!(* ') ()% %!' ))! #!&# '!'& &*( *'!%# *! #)' (($ %$* &*(!)% # * %* ( * & "! )&!) %* (!$ $ "!& %!!% "% " )" "!'!% " %$!!!% (( )!' %" %%* %$!%%,%,++& E9C 45D C5E E7E 9EE 9C9: 696B BDB 45D ED5 /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, $%",'+1'"#- -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :B::0:5:: 67C:064C: )! % " )&!% * ($ * &( " )$ )% (' )!! ) )!$( ## & )!! )" *!$ )! % %)!* &!$ $ )(! & %*!( * "" " &) & %% )* % %! $ % * &! % $ )'!! $ % $ & % %! $,%,++& B6 DC 77 CE 96 9DD 6CE 6:: DC DC #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& )*& $''& 1!1& 1(%& 1+*& 1"'& 1"(& 1"!& 1")& 111& 1)'& 1%)& 1+*& 1')& $*)& $++& $%!& $'$& $$$& $'%& 2-334,56778&948:448& $& *& +& "& '& '& '& 1& +&!& 1& $& $&!&!&!&!&!&!&!& 56778&948:448& 1& 1& $& $& '& 1& $& 1& $&!&!& $& $& $&!&!&!&!&!&!& ;<=&!& %& '& '& "& 1& %& '& 1& (& 1& '& $& (& '& '& '& 1& 1& (& >4,434&;<=& $& 1& 1& '& $& 1& 1& 1& 1& 1& '& '& '& 1& 1& 1& 1& 1& 1& ("& ))& **& $)*& '1"& 1!*& $(*& $$!& *'& $!%& *1& $!(& $1(& $'*& *+& $!%& "$& "$& %(& ()& 33

36 #$%&'()*&$'$+,-,."/,0'1$#$/)""/,2-3,$/,45-43,66%,'(,7,/(8,7945 #$%&'()*&$'$+,."/,0'1$#$/)""/, 7 47, DA, D4, D7, 49, D2, D5, DC, 3, A, #$%&'()*&$'$+, *%6:&#$,66%,(;<;8;,=8# =(#(%8($%#61+$/,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "8(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 92BC-9ABC 454C-424C! "# $% &' (% () )$'!&# $' $" &" ) $%!'! )%%!'" $) ')$ )"! *'"!("!$( # *"$ &$( '!! &"* *#* )")% $"*!)'( &"% '!! $!)$ )!(!%* $% "% &$" *(*!$* )!*!%#!% * ' '!* * **!% )% "!%!) )# *! (' (& )*!'( &$ $) *! &" #(#"") 5A C D BBB3 423B 79C7 49C7 44DC *%6:&#$,66%,(;<;8;,=8# &>1#&>$%1(*$/ "8(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 92BC-9ABC 454C-424C! &# #% (' *! *( )&%!*# '# #& (" ) #( &!$"!') $! '%# )($ *"#!*#!#$ # *&& &'' "$( &"! *#) )&"$ $*)!)&& &(! '%) $!)$ )!(!%* $% "% &$" *(*!$* )!*!%#!% ) ' '!* * *) $ )% "!%!)!'!' *" *&!(!!$ *( '!!# (& #(#"") 5BC AD 397 CAB B72B 429C 43AC *%6:&#$,66%,(;<;8;,=8# =1**$)E'""%,8$%:$$%,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "8(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 92BC-9ABC 454C-424C! % % % % % % % % % % ) " & ( * %!#!! ' ' & # $!* )! (! ))!#!* # $ % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!) %! % % %!! %! % #(#"") 4C C 4 59 DB 7C 74 4D *%6:&#$,66%,(;<;8;,=8# E'""%,8$%:$$%,>$%,66% &>1#&>$%1(*$/ "8(/* 92-9A 9A A 4A-43 #(#"") A 92BC-9ABC 454C-424C!!! % % % ) ) % % % ) %! % % %!! %! % # & (! % %!% $! "! $ % % % % % % % % % %!%! % % % %!! % % %!) % % % % % % % % % % #(#"") B 4D

37 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0)!+1)2.3","1&++1)405)"1)67065)88#).%)9)1%$)9:67 /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, =8-)?"#)88# -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :4CD0:BCD 676D0646D! " # # # $ %!!!!$ & # % $ $ $! $! $! $ $ ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ( $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!% " ' & " $ %&!)!* & &,%,++& 69 6E : C5 9D 9C 6C 69 /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, '"&"/")=8-)?"#)88# -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :4CD0:BCD 676D0646D! * ) # ) ) %$ & ( ) # % $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ( $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $!% # # ) ) ) %%!$ ' # ),%,++& B 5 5 B B C /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, F=#%>GH3",-"#- -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :4CD0:BCD 676D0646D!!*)!!&!%!( ( %(! %#! *!!)&!$ % #& '%!!'!*( ") )"$!*( %#& ($!*' '!!& %#* &)!!! "* "!' *&$!'# %") '( ( ( & ( ) # *)!*!% '!$! * %* ( * *( ) *% % %$!%!!' '" &% *' %!#!(!#'!! (!,%,++& E65 CB: E99 EDC 6B9 67D D97 ED7 /#8;-,")88#)%<=<$<)>$, $%",'+1'"#- -?3,-?"#3%/"1 +$%1/ :40:B :B0: B 6B065,%,++& :40:5 6706B :4CD0:BCD 676D0646D *! * $ *&!$ ' #' * )& % *% *% "" %) ) # "!$# ($ ( )# * *#!& % % * ) %'!( # " % *"! % *%!( & "! * #! $ *" *&!! *! * ( % ) % * *' * % $ $ $ # # $ % $,%,++& 56 E6 4B EB 9B D4 47 #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& $!$& $1$& $))& 1'%& 11)& 1("& 1*$& 1*(& 1%(& '!(& 1%1& 1"'& 1"$& 1"1& $*)& $+$& $)1& $%+& $1%& $1$& 2-334,56778&948:448& 1& +& 1& %& %& (& "& '& *& %& (& 1& 1& 1& $&!& $&!&!&!& 56778&948:448&!& 1& 1& '& $& 1& $& 1&!&!&!& $&!&!&!&!&!&!&!&!& ;<=& $& (& (& '& %& $& %& 1& 1& (& $& %& 1& (& 1& (& (& $& '& 1& >4,434&;<=& 1& 1& 1& 1& '& 1& 1& 1& 1& 1& '& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& '*& +!& )*& $'$& $+!& $'*& *+& )%& +"& "+& *%& )(& $!$& $$$& "*& +'& (*& +1& '"& '(& 35

38 #$%&'()*&$'$+,-,."/,0'1$#$/)""/,2-3,$/,45-43,66%,*(,7,/(8,9:45 #$%&'()*&$'$+,."/,0'1$#$/)""/, 9 49, 7B, 74, 79, 4:, 72, 75, 7D, 3, B, #$%&'()*&$'$+, *%6;&#$,66%,(<=<8<,>8# >(#(%8($%#61+$/,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "8(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :2CD-:BCD 457:-427:! "# $# "% &' '# %"(!%$ (" )$ "% % #) '!)! %&$! ))% %&* &!)!'&!(( # '($ $!) $#% ")# '"$ %$%(!*!'!%$* $'! )!& ( ' %%# #$ $& ') "$# '#! * %$% #)!* % * #!( ' '% % %)! %!!% %( '& "" &# %'!#( $'!*' '" )* #(#"") 29D 44:: 4:DC 33B D29 CCC3 4B9D 9:D C7 *%6;&#$,66%,(<=<8<,>8# &?1#&?$%1(*$/ "8(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :2CD-:BCD 457:-427:! &# "# &' '" %( %!'!*$ )# $$ &' % #!!!)! %&"!!% )$* %'% &!$!''!(( # '#& $*$ $)' ")' '"$ %"(% ((*!%&$ $!$ )*" (! %%) #$ $& ') "$" ')# * %$* #)!* % * #!( ' '% % %)! %!!%!( %! &" '#!&!') &* #' %% $* #(#"") 5BD 4:57 4:95 32C DD4 C933 42CB 9::: 4:3B 444D *%6;&#$,66%,(<=<8<,>8# >1**$)E'""%,8$%;$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "8(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :2CD-:BCD 457:-427:!! * * * *!! * * * % "! * * % # $ * * * # (!! $ " * '! %*!! ) ( %! * * * ' ' * % *!* * * * * * * * * * *!% * * * * * * * * * * #(#"") D 9 C7 7: *%6;&#$,66%,(<=<8<,>8# E'""%,8$%;$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "8(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :2CD-:BCD 457:-427:! * * * * * * * * * * %!! *! * ' %!! * # ' * ' * * $ ' ' * % ( * * * * * * * * * *!* * * * * * * * * * *!% * * * * * * * * * * #(#"") C : 3 D C

39 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0)!+1)2.3","1&++1)405)"1)67065)88#)/%)9)1%$):;67 /#8<-,")88#)%=>=$=)?$, %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' ;40;C ;C0; C 6C065,%,++& ;40;5 6706C ;4DE0;CDE 679;0649;! " # " $ %!&!% & # " ' % % % % % % % % % % ( % % % % % % % % % % ) % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!' # # # # % '"!'!' & #,%,++& 6; 6: 6; 5 ; D6 :: ; /#8<-,")88#)%=>=$=)?$, %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' ;40;C ;C0; C 6C065,%,++& ;40;5 6706C ;4DE0;CDE 679;0649;! * " * * " '$ )!% " * ' % % % % % % % % % % ( % % % % % % % % % % ) % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!' " & " " " '$!! ( # ",%,++& C D7 :; 6C 6; 5 /#8<-,")88#)%=>=$=)?$, F>#%?GH3",-"#- %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' ;40;C ;C0; C 6C065,%,++& ;40;5 6706C ;4DE0;CDE 679;0649;!!*#!!( '!!* & $!& '&" $#!&' '$ ' *'!*(!*!!#(!!% #$) '!% $!)!*#!*( (!#( *$"!!!) ((!%'$ &%' '$$ **! % )!!!) ' '! $* $% "!& %!% % "!)!& & "& " $# ' '*!' $ ')!$#!!% *# $$" $' '"#!) ),%,++& 95; C7: DD9 D96 :75 :95E 6:E: C4D 564 D5E /#8<-,")88#)%=>=$=)?$, $%",'+1'"#- %AB,"1/) +$%1/ #3AB,31' ;40;C ;C0; C 6C065,%,++& ;40;5 6706C ;4DE0;CDE 679;0649; $! % ' $*!$ * ** ' "( ' $% $' *# '' % " $ (* &( " $* " $* ( $ $ $ '!)!! # ' % $#! % $(!# # #!! *" % ') $& $!!! ' ( " ' " % $( ' % % % % ' ' %! %,%,++& 4; :C C :9; 5C 66D DD 79 #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& *+& $'(& $*1& 1+'& 1+'& 1)'& 1)*& 11)& 1(+& 1(1& 1'1& '!+& 1)"& 1*!& $*+& 1!$& $"%& $'1& $$*& $1%& 2-334,56778&948:448& (& %& '& %& +& 1& (& $& 1&!& 1& 1& 1& $& 1&!& $&!& $&!& 56778&948:448&!& 1& 1&!&!& $&!&!&!& $& 1&!&!&!&!& $&!&!&!&!& ;<=&!& +& $& '& (& $& %& 1& '& '& 1& 1& '& '& 1& $& '& '& '& 1& >4,434&;<=& $& '& '& 1& (& 1& 1& '& 1& 1& '& 1& 1& 1& '& 1& 1& 1& 1& '%& "1& $!+& $""& 1((& 1($& 1%%& $11& "*& $!%& $')& $1$& $& $1*& **& *+& "*& ")& (*& +'& 37

40 #$%&'()*&$'$+,-,."/,0'1$#$/)""/,2-3,$/,45-43,66%,7%,8,/(7,9:45 #$%&'()*&$'$+,."/,0'1$#$/)""/, 9 49, DB, D4, D9, 4:, D2, D5, DC, 3, B, #$%&'()*&$'$+, *%6;&#$,66%,(<=<7<,>7# >(#(%7($%#61+$/,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "7(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :28C-:B8C 45::-42::! "# #$ $% &%!' (!)!&! #% #% $% ( ''!'%!)" (%$!%& ##% (*' &))!*'!)" ' &(" "!* **) ""$ &%* (&#% '$!!((& "(( **) )!%'!$# #' *% && $(* (""!&'!#" #'!%! (!! ( &!) &!& (!!!( (" && *% &( (!!#! "' )( && *% #(#"") 5:8 3C9 4:CD BB9 8B8 D32C 4CC5 43DC 32: 4:CD *%6;&#$,66%,(<=<7<,>7# &?1#&?$%1(*$/ "7(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :28C-:B8C 45::-42::! $' *( &% (%!(!#(!!% "% ") &% ( '&!#'!)& (%(!%( #"' (*! &)"!*#!)& ' & "%$ *"' ""! &%" (&&& '!)!(%) "!! *"' )!%*!$# #' *% && $($ ("&!&'!#$ #'!%! (!! ( &!) &!& (!!!(!$ (! $# (%!!!!& &" *# (! $# #(#"") C :42 BCC 855 DB43 48B4 4B29 3D8 4:42 *%6;&#$,66%,(<=<7<,>7# >1**$)E'""%,7$%;$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "7(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :28C-:B8C 45::-42::!! % % % %!! %! % ( $! ( (!!% " $ % ( ' '!%!% &! &(!'!& )!% ) ( % % % % ( ( %! %!% % % % % % % % % % %!( % %! % %! %! %! #(#"") 4C 44 4D C B 44 4D *%6;&#$,66%,(<=<7<,>7# E'""%,7$%;$$%,?$%,66% &?1#&?$%1(*$/ "7(/* :2-:B :B-: B 4B-43 #(#"") :2-:3 45-4B :28C-:B8C 45::-42::! % % % % % % % % % % (! % % % %!! % % % '! (! % % $ &! (! ) % % % % % % % % % %!% % % % % % % % % % %!( % %! % %! %! %! #(#"") : :

41 #$%&'()*+,"#-%&."-"')/)!+0)1-2","0&++0)3/4)"0)56/54)77#)$#)8)0%$)9:56 ;#7<.,")77#)%=>=$=)?$, %AB,"0;) +$%0; #2AB,20' :3/:C :C/:4 56/53 53/5C 5C/54,%,++& :3/:4 56/5C :38D/:C8D 56::/53::! " # $ % & '$!$!& % $ ' &! & & &!! &! & (! & & & &!! & & & # & & & & & & & & & &!& & & & & & & & & & &!' % ( ) ( & '#!$ ) ),%,++& 59 5C : DD E: 9D ;#7<.,")77#)%=>=$=)?$, %AB,"0;) +$%0; #2AB,20' :3/:C :C/:4 56/53 53/5C 5C/54,%,++& :3/:4 56/5C :38D/:C8D 56::/53::! * * % $ '!( %!& $ % ' & & & & & & & & & & ( & & & & & & & & & & # & & & & & & & & & &!& & & & & & & & & & &!' " $ $ $ $ '! # ( " $,%,++& C 3 5: C 6 E4 5D 5C 4 5: ;#7<.,")77#)%=>=$=)?$, %AB,"0;) +$%0; #2AB,20' :3/:C :C/:4 56/53 53/5C 5C/54,%,++& :3/:4 56/5C :38D/:C8D 56::/53::!!'# %)!!!% * ''%!#% ')!!*!! ' '(!'%!'$!$! )% $#" $ '%"!'$!'$ (!&( *%& #*!&' %" )'( $%(!#" *%% #* # (!% * % $ *) '$ # '& *!&! * % )!! '( $!* $ %!' $!! #! (% *' ''$!))!' #!,%,++& 93C DCE E9C EDC EC C65 6C6 6E4 E9C ;#7<.,")77#)%=>=$=)?$, %AB,"0;) +$%0; #2AB,20' :3/:C :C/:4 56/53 53/5C 5C/54,%,++& :3/:4 56/5C :38D/:C8D 56::/53:: *!! ' '$!$ * $$ * *( * '$ *' %! '& ' ' ) #' (! $ ** ' *" % *! & &!& #! )! *%! * ** # $ "& $ $' ' ** *)!! ' '! ) ' $ ' ' *(!!! & & * '!!!,%,++& 35 E: 6E 93 5D 9:6 5:5 4: 8C 6E #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& ""& $$$& $%!& 11*& 11'& 1(+& 1'+& 1!*& 1+1& 1+%& 1((& 1(+& 1'1& 11)& 1$'& $)1& $(%& $'1& $$"& "1& 2-334,56778&948:448&!& 1& "& +& '& 1&!& +& +& 1& (& $& 1&!& 1& $& 1&!&!&!& 56778&948:448& $&!& $&!& $& $&!&!& $& $&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!& ;<=&!& %& +& $& +& 1& %& %& 1& '& 1& (& '& +& 1& '& (& 1& '& $& >4,434&;<=& $& 1& 1& '& 1& 1& 1& $& 1& 1& '& '& 1& 1& 1& 1& $& 1& 1& '%& (*& +)& $1+& $*!& 1!+& $$"& "!& +"& **& )(& ")& )(& $!*& )(& )$& +'& ("& '%& (+& 39

42 Bijlage 7: Aantal (bijna) overtredingen bussluis DATUM: MAANDAG 12 OKTOBER 2015 DATUM: DINSDAG 13 OKTOBER 2015 DATUM: WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 DATUM: DONDERDAG 15 OKTOBER 2015 DATUM: VRIJDAG 16 OKTOBER 2015 van en van uur bewust fout links langs bussluis over bussluis heen rechterzijde fietspad onbewust fout keren voor bussluis links langs bussluis toch over bussluis toch over fietspad totaal fietsers over rechterzijde fietspad % 47% van en van uur bewust fout links langs bussluis over bussluis heen rechterzijde fietspad onbewust fout keren voor bussluis links langs bussluis toch over bussluis toch over fietspad totaal fietsers over rechterzijde fietspad % 60% van en van uur bewust fout links langs bussluis over bussluis heen rechterzijde fietspad onbewust fout keren voor bussluis links langs bussluis toch over bussluis toch over fietspad totaal fietsers over rechterzijde fietspad % 68% van en van uur bewust fout links langs bussluis over bussluis heen rechterzijde fietspad onbewust fout keren voor bussluis links langs bussluis toch over bussluis toch over fietspad totaal fietsers over rechterzijde fietspad % 52% van en van uur bewust fout links langs bussluis over bussluis heen rechterzijde fietspad onbewust fout keren voor bussluis links langs bussluis toch over bussluis toch over fietspad totaal fietsers over rechterzijde fietspad % 55% 40

43 Bijlage 8: Schweitzerlaan Van Swietenlaan uitgang parkeergarage #$%&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+./0," "89:" );/3/<=/>"89:" )#" (%" %&" +%" $#" #" $ $$" $+" $#" $#" $(" $'" $&" $*" $+" +" $" '" +" #,!!-#,$&" #,$&-#,' #,'!-#,%&" #,%&-(,! (,!!-(,$&" (,$&-(,' (,'!-(,%&" (,%&-),! -4!&'()*$(+,--&'-.+/0+!1$!2%3+./0," "89:" );/3/<=/>"89:" (%" &*" * %+" '*" +%" +#" +%" +)" $#" $%" $#" $+" $&" $'" (%" *'" **" &#" * &#" &)" * &$" &%" %*" '(" +*" +*" '$" ++" $&" $&" (" $+" $$" $+" $'" $+" '" $*,!!-$*,$&" $*,$&-$*,' $*,'!-$*,%&" $*,%&-$#,! $#,!!-$#,$&" $#D$&-$#D' $#,'!-$#,%&" $#,%&-$(,! $(,!!-$(,$&" $(,$&-$(,' $(,'!-$(,%&" $(,%&-$),! #$%&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0+" "89:" $;/3/<=/>"89:" ($" )#" )(" (#" %&" #$" #$" #$" %(" #%" #&" #'" #'" #'" #%" #&" #(" #'" #'" #&" #" )" #" *" %" '+!!,'+#(" '+#(,'+- '+-!,'+)(" '+)(,&+! &+!!,&+#(" &+#(,&+- &+-!,&+)(" &+)(,$+!,/!&'()*$(+'*&(',-+.+&!/%01%2+./0+" "89:" $;/3/<=/>"89:" $#" '&" '%" *-" **" ()" ('" )&" )&" -&" )#" --" %'" %$" %*" - -%" -*" - #'" #$" #&" %#" %)" #%" #)" #%" #)" #*" #%" (-" )%" ))" )&" )%" --" -*" %$" - -%" %%" %)" ##" #%" #%" #(" #(" #(" #&" #%" (" -" %" %" #" #*+!!,#*+#(" #*+#(,#*+- #*+-!,#*+)(" #*+)(,#'+! #'+!!,#'+#(" #'D#(,#'D- #'+-!,#'+)(" #'+)(,#&+! #&+!!,#&+#(" #&+#(,#&+- #&+-!,#&+)(" #&+)(,#$+! 41

44 #$%&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# #89:# %$#;/3/<=/>#89:# *'# *)# #!&# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# $# ('# ()# *%# '*# '(# *+# *%#!%#!&#!&#!)# # #!(#!&# *$#!*#!&# *(#!*# )# *# '# *# )# +,$$-+,!)# +,!)-+,'$# +,'$-+,()# +,()-&,$$# &,$$-&,!)# &,!)-&,'$# &,'$-&,()# &,()-%,$$# -0!&'()*$(+,!%&('-.+/+&!0%12%3+./0,# #89:# %$#;/3/<=/>#89:# &(# +&# +&# +*# )&# "$# "$# )%# )'# (*# ("# '&# (!# '*# '"# *"# *%# '(# '"# '!#!%#!&#!%#!%# **# # *$#!&#!!#!)#!!#!)#!)#!)# )# $# $# $# $# $# *"# *+#!&#!&# &# &# &#!*# (#!# &# $# $# $# $#!&#!$#!$#!$#!#,$$-,!)#,!)-,'$#,'$-,()#,()-!+,$$#!+,$$-!+,!)#!+D!)-!+D'$#!+,'$-!+,()#!+,()-!&,$$#!&,$$-!&,!)#!&,!)-!&,'$#!&,'$-!&,()#!&,()-!%,$$# #$%&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0*" "89:" -;/3/<=/>"89:" '(" )$" #$" #(" #(" #)" #'" #'" #)" #&" #&" #&" #'" #)" $%" $#" $ $#" $#" $#" '" %" $" #" )" &*!!+&*$%" &*$%+&*' &*'!+&*)%" &*)%+,*!,*!!+,*$%",*$%+,*',*'!+,*)%",*)%+-*! -0!&'()*$(+'!&'%,'-.+/+&!0%12%,+./0*" "89:" -;/3/<=/>"89:" ((" % )," )(" %$" ))" '&" '," )'" )," )#" )#" )#" '(" #-" ''" #(" $," $%" $&" ##" #)" $%" $," $ $%" $%" $$" $%" $%" $," ##" #)" $," #'" #'" #'" #$" #$" $)" $)" $)" $," #$" $," $," &" &" &" $#" $#" -" $$" $$" %" $" $" $" $" #" $(*!!+$(*$%" $(*$%+$(*' $(*'!+$(*)%" $(*)%+$&*! $&*!!+$&*$%" $&D$%+$&D' $&*'!+$&*)%" $&*)%+$,*! $,*!!+$,*$%" $,*$%+$,*' $,*'!+$,*)%" $,*)%+$-*! 42

45 #$%&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" ) ()" %$" #$" (" **" *(" *%" *&" #%" #%" #%" #%" #&" +$" +#" +#" +*" +%" '" +#" +" #" #" #" ),!!-),+(" ),+(-),* ),*!-),%(" ),%(-$,! $,!!-$,+(" $,+(-$,* $,*!-$,%(" $,%(-',! /,!&'()*$(+,-*.'/0+1+&!,%23%-+./0," "89:" ';/3/<=/>"89:" *$" %#" * *(" #+" #&" #*" #$" *+" *%" #$" *+" #%" #%" +#" +%" +%" +#" +$" #%" #%" #*" #&" +)" +%" +$" #%" +#" + ++" '" '" )" +*" )" ( ((" *+" +$" #" +&,!!-+&,+(" +&,+(-+&,* +&,*!-+&,%(" +&,%(-+),! +),!!-+),+(" +)D+(-+)D* +),*!-+),%(" +),%(-+$,! +$,!!-+$,+(" +$,+(-+$,* +$,*!-+$,%(" +$,%(-+',! 43

46 Bijlage 9: Kruispunttelling rotonde Wichmannstraat Paterswoldseweg #$%&'()*&$'$+,-,./012"33&#%""#,4-5,$3,67-65,88%,2",96,(:#,;<67 E"3,F'/$#$3)""3, 6<, 66, 9A, 6 ; 5, #$%&'()*&$'$+, A, 4, 97, 9C, 94, 9B,./012"33&#%""#, 7, 96, 99, C, B, 9;, #$%&'()*&$'$+, *%8:&#$,88%,(=>=?=,2?# (01#$3*, "?(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <4BC-<ABC 67BC-64BC! "# "$!%!& ' (( $! %% #!!! % "% )(!&*!'& '* #%$ (! %'* )$!'# " ( * %' %$ ' $'!$ )" ( "$ # #$ ** #! ') ") %$' )!&' (" '% ) %# "' (!! ' *' '& %& "*!! ' %" (& $& *% #" "&*!!)% *& *) $ )% ('!&#!&! "* "(!!#* %&)!!!! * #"# '#! %*$ %(%!('!*)&!&$) )$( '$' "!) ( %# )'!&!& "!&" *& %& '&!&!&!%' %%" ")( #&& %"* #' "#( $)( %!! #&#!! "&!&'!$%!() $( )*% ' "'$ () %&%!% )%!&( "'% %'( '' *)*!'! '"! (* %(" #(#"") AA4 6CB5 6C7< 67;; 4AB 7B<; ;B97 96A; 6C75 64<4 *%8:&#$,88%,(=>=?=,2?# (01#$3*, "?(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <4BC-<ABC 67BC-64BC! "# "'!& ( ) (# $&!( #!!& % "& )#!&'!)( '* #!$ *# %') )%!'% " * ' %' %' ) $!!# )% $ "$ # #$ ** #& '# ") %$# )!&# (" '! ) %! "% ) $ % '$ )"!% ") $ ' %" (& '( *% #% "&'!!)! *& *) $ )& ('!&#!&! "* "*(!#' %&)!!!! * #%( '"" %*! %*(!("!*%)!&'% )$& ''( "!% ( %% )" * $! (! $)!) )$ $!&!&* %!* "#* "(* %"' &* "%' $#' %&% #&&!! %'!&!!'*!(! $) )'!!%$ ")( (&!(*!% #(!&$ ")( %'( '' *)&!)' '%* (' %(" #(#"") AB4 6C6B 6C;B 67<; 477 7;C9 ;976 96;7 6C99 67AC *%8:&#$,88%,(=>=?=,2?# (01#$3*, "?(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <4BC-<ABC 67BC-64BC! & &! & &! &! & & % % " %! & * ) " " % " & & &!! % &! & & # & &!! & % & % &! ) & & & & & & & & & & ' & &! &! % &! & & $ % & & & & % % & & & * # ' #! "!*!& ) '! ( & & & & & & & & & &!&!' " * & & %$!( * * %!! %! & & & " " &! &!% " % % & & $ ) % % & #(#"") ;5 6C 65 B C 4; BB ;9 ;< 7 *%8:&#$,88%,(=>=?=,2?# (01#$3*, "?(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <4BC-<ABC 67BC-64BC! & & & & & & & & & & % & % & & & % % & % & "! % & & & " " & % & # & & & & & & & & & & ) & & & & & & & & & & ' & & & & & & & & & & $ & & & & & & & & & & *! % % % & $ " #! % ( & & & & & & & & & &!&! & & & &!! & & &!! & & & & & & & & & &!% & &! & &! &! & & #(#"") ; < 6B 5 C C ; 44

47 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0) ,#++,)708)"6)9:098);;#)5+)<9)%=,)>?9: A;-)B"#);;# -B2,-B"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26'?70?C?C0?8 9: C 9C098,%,++&?70?8 9:09C?7DE0?CDE 9:DE097DE! "!!! " #! $ "! $ " " " " " " " " " " # " " " " " " " " " " % " " " " " " " " " " & " "! "! $ "! "! ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " " " " " " " " " * $ $ $ # " * % & # #! $ # $ " ) # &! $!! " "! "! $ "! " "!$ " " " " " " " " " ",%,++& < E C : > >D C 9D D 7 '"&"/")A;-)B"#);;# -B2,-B"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26'?70?C?C0?8 9: C 9C098,%,++&?70?8 9:09C?7DE0?CDE 9:DE097DE! " " " " " " " " " " $ " " " " " " " " " " # " " " " " " " " " " % " " " " " " " " " " & # % # % #!( ( ( # # ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " " " " " " " " " * "! " " "!! " " " " " " " " " " " " "!! $ % # % #!' ' ( % %!$ " " " " " " " " " ",%,++& E 8 : C : <D 9D 9D 7 7 FA#%5GH2",-"#- -B2,-B"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26'?70?C?C0?8 9: C 9C098,%,++&?70?8 9:09C?7DE0?CDE 9:DE097DE! ($ &$ * $!!#'!$%!! ') ( $ $" &# %$ &! $(!*# (# *# %% %& # "!$ # % "!*!$ ( * & % " % &!# $ $% %!) %!# & (* *( $! $$!( $#'!(' %#!#" $) ' # ( # * $ $%!$ ) * ( #! (!$!! #% %!* $!! ) #" (% #& %& $& $"* % )" (( &" * &" )$!* $"!&!)'!#$ #* *$ $'!& $" %! '( $%!'( #& ) $$ '#!!!!# %) (# $#!&)!%!$!!# ')!$ $ ) $) #* % )! '( ( #*,%,++& >7E D>< >:9 <E7 9E9 9D:7 :8C :9C D7: <:D $%",'+6'"#- -B2,-B"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26'?70?C?C0?8 9: C 9C098,%,++&?70?8 9:09C?7DE0?CDE 9:DE097DE #! " $ & & "!$ $! ) #$ # ) % $ "!(!! ' ) $ ## " "!!! # " $ " $ #%! " "! " $!! "! #& " " % & " * " * " ' #' % $ % # $!& ' ( $! #( $! * * " $! #!)!!$ #)! $ " "! % # "! ",%,++& 99 9E >7 >: D C< >: E< 9< <> #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' %!!& ("%& (%!& (1%& (!!& '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%& $%#'!& '!#(%& (%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!& $+!!#$+$%& $+$%#$+'!& $+'!#$+(%& $+(%#$"!!& $"!!#$"$%& $"$%#$"'!& $"'!#$"(%& $"(%#$)!!& $)!!#$)$%& $)$%#$)'!& $)'!#$)(%& $)(%#$*!!& $!(& $"1& 1((& '1"& ')!& ('+& '*!& '!)& '+%& '"(& '))& '*"& ('+& (%1& (!!& '$(& 1"%& $*$& $((& $%+&,-./0& 2-334,56778&948:448& %& $!& +& )& 1& 1& )& '& +& *& $& '& $& $& $& $& '& $& $&!& 56778&948:448&!& 1& $&!& $& $& '& $&!& 1& $&!& 1&!&!&!&!&!&!&!& ;<=& $& $&!& $&!& 1& $& 1& $& $& (& 1& $& $& '& $& '& $& $& 1& >4,434&;<=& $& 1& $& $& 1& $& '& '& 1& 1& $& $& 1& $& '& 1& $& $& 1& (+& %$& %*& $$*& $'1& $$*& $!+& ++& +(& %+& ++& "%& $!*& $!1& ")& +)& ('& '(& ("& 1"& 45

48 #$%&'()*&$'$+,-,./012"33&#%""#,4-5,$3,67-65,88%,*/,6,3(9,:;67 6;, 66, E"3,F'/$#$3)""3, 5, 4, C7, CA, C4, CB,./012"33&#%""#, 7, C6, CC, A, B, C:, : C #$%&'()*&$'$+, *%8<&#$,88%,(=>=9=,29# 2(#(%9($%#8/+$3,?$%,88% &?/#&?$%/(*$3 (01#$3*, "9(3* %/01#/ #(#"") ;4-;5 "# $$!% & " '% &!!& $$ & $ (# '!!!&# ## )$# % "%% '!!&# " '!' "( $# $!!!% $& &"!' $# ( *"!%$ (& *$ (% """!*)!!'!%$ *$ ) "$ "# # # & #) *!!' "# # & "( #) ') '( (# "(*!$#!&# #) '( * ()!(!!%"!*$ (& )%*!'& $*)!(! ## ' (($ &'% $#' $%( $!'!'($!!$$ )%$ &'% $)* # "% "(!% '* "!&( &( #* "( '!%!!* $"( ")# "$* $$$!$)# ")! &'& $"( ("$!! $& #!!)'!(*!%& )$'!!* "%) #!!')!$ &% ) ($(!)& '* '&$!#) )'% ) $"* #(#"") 5AA 674: B7: 5;; 77A7 :7:4 C6:5 674: *%8<&#$,88%,(=>=9=,29# )/01#,9$%<$$%,?$%,88% &?/#&?$%/(*$3 (01#$3*, "9(3* %/01#/ #(#"") ;4-;5 "' $$!% ) " *' &%!) $$ ) $ (( *) %!&# #' )!&!!# $## *)!&# " *!' "( $# $!!%# $) &"!' $# ( *"!%! (& *$ (% ""$!*(!!'!%! *$ ) $' "( & ) $ *) &$!! "( ) & "" #" ') '( (' "("!$&!&# #" '( * ("!(%!%"!*% (& )%$!'" $*"!(%!*% ' ("* &*" $#" $%$ $!*!'$$!!!% (#) &*" $%$ # $* "% # ')!!)$ )* #( "% ')!%!%* $$' ")" "$) $$%!$"" "") &*' $$' "$)!! $! ')!)(!((!%! )%)!%& $#' ')!((!$ ))! ($$!)& '* ')!!'& )*'!!)& #(#"") 56C 67C; 67BA 6BB7 :ABC C;56 67C; 6BB7 *%8<&#$,88%,(=>=9=,29# 2/**$)D'""%,9$%<$$%,?$%,88% &?/#&?$%/(*$3 (01#$3*, "9(3* %/01#/ #(#"") ;4-;5 % % % %!! % % % $ " ( % %! ' * % ( % "! % % % %!! % % % ( %! % % %!! %! % ) %! % % %!! %! % &! $ % %! ( " % $ % * $! % $ % ) " $! $ ' ( ) ) %!!) # ) ) % # %! % % %!! %! %!% * ( ( % %!)!! ( ( %!! $ $ % %! ) ( % $ %!$ (!! % % & )!! % #(#"") :A :: 6; : B 7C B4 6: :: : *%8<&#$,88%,(=>=9=,29# D'""%,9$%<$$%,?$%,88% &?/#&?$%/(*$3 (01#$3*, "9(3* %/01#/ #(#"") ;4-;5 % % % % % % % % % % $ $ $! % % ) (! $ % " % % % % % % % % % % ( % % % % % % % % % % ) % % % % % % % % % % & % % % % % % % % % % * % % % % % % % % % % '! $ %! % ( "! $! #!! % % % $ $ %! %!%! % % % %!! % % %!! $ % % % % $ $ % % %!$! "! % % ) (! " : 6 ;

49 -A2,-A"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=B =B0=8 9: B 9B098,%,++& =70=8 9:09B =B==0=8== 97==09B==! " " "! "! "! "! # " " " " " " " " " " $ " " " " " " " " " " % " " " " " " " " " " & " " " " " " " " " " ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " " " " " " " " " * # #! # " ( % $ # # # # # # " ) % % # #!! " " " " " " " " " "!# " " " " " " " " " ",%,++& C C D E = 9: B B C E -A2,-A"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=B =B0=8 9: B 9B098,%,++& =70=8 9:09B =B==0=8== 97==09B==! " " " " " " " " " " # " " " " " " " " " " $ " " " " " " " " " " % " " " " " " " " " " & % % $ % %!* ) ( % % ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " "! "! "! "! * " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "!!! % % $ %!' & ( % $!# " " " " " " " " " ",%,++& E B 7 B B D: 9D 9E B B -A2,-A"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=B =B0=8 9: B 9B098,%,++& =70=8 9:09B =B==0=8== 97==09B==! )" &( * &!!&#!$(!% &( & #!& ') $$ $( #'!(* )$ (" ') $( $ #!( % # $ #)!* '!( # % " ' ' #" $ $& ' #' ' #" & )' )% #& #$ ##)!(" $& )% #& ' % (! % #!)!! & ( % ( #! & % #!% $ *! % ) $# *" $% %% #! ##!!## () *" %% * %$ (%!! $!!&!(%!!( %# (% $!!! #% %! (' %#!*% $&!!( #% ('!! % #" '# (( %& #") #%!$* #" ((!#! #* #) * ((!! &( #),%,++& <B= CEB <CE DED 98< 9E<B 7DB E8B CEB DED $%",'+6'"#- -A2,-A"#2%/"6 %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=B =B0=8 9: B 9B098,%,++& =70=8 9:09B =B==0=8== 97==09B== $! " # # ' #" #!# # $# $!! # # # #"!% %!! # $$!! $ " % * # $! " $% "! # " " $! #! " $& " # * &!!( #!% # & $' # ) # $ $!) & ) $ $( # # ) * " #! %!( # * $)!! " " " # # "! ",%,++& 8 <B <B <8 9: 99= D7 E7 <B <8 #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' %1%& %!!& ("%& (%!& (1%& (!!& '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& $1!& $")& 1+"& '()& ($)& '*(& ('1& ')+& (& '*"& (''& (!)& %$'& (1'& '+(& '(!& 1"%& 11'& 1!1& $)(& 2-334,56778&948:448& 1& *& %& *& %& +& *& 1& (& (&!& 1& 1&!&!&!& $& 1& $&!& 56778&948:448& $& '& 1& 1& '& 1& $& 1& $&!&!& $& $& $&!&!&!&!&!&!& ;<=&!& 1& $& $& $& $& $& $& $& $&!& $& $& $& $& '&!& 1& $& $& >4,434&;<=& $& 1& $& $& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& $& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& '(& %"& %+& $''& $%(& $'"& *%& "1& %!& %!& +%& )!& $$1& )%& )*& +"& ++& ($& ()& '"& 47

50 #$%&'()*&$'$+,-,./012"33&#%""#,4-5,$3,67-65,88%,'(,9,3(:,9;67 C"3,D'/$#$3)""3, 6;, @9, 9 #$%&'()*&$'$+, #$%&'()*&$'$+, >, 4,./012"33&#%""#, *%8<&#$,88%,2:# 2(#(%:($%#8/+$3,=$%,88% &=/#&=$%/(*$3 (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ ;4-;> ;>-; > 6>-65 #(#"") ;4-;5 67-6> ;>;;-;5;; 64;;-6>;;! "# "$ # " % &' #(!) "$ " ( %#!!! # % &# $!'!$& (#!!!! % "!) "# "*!)!)* (" #' "* % $( &" %* &$ $) "!* $ % &" &$ $ (# "$ * & # &' '(!# "$ & ' (*!() #& *! "& "$'!%*!'*!() *! # %(!!#!!)!%( #% %&$!$* ($(!!#!%( & %)" ' %#) "'# ")$ (!$&!)!' &"# ' "'# * () ("!&!) % #$ %" (& ("!)!) ( (!% %)( %(" ($!!%(( "%' &($ (!% %("!! "( ##!$(!*%!(" $#&!)* "%' ##!*%!( '&!%( "&" (!$ *$ *)" (!) $*&!%( (!$ #(#"") >55 6>? ;A> 9A>9 7,?, A, *%8<&#$,88%,2:# )/01#,:$%<$$%,=$%,88% &=/#&=$%/(*$3 (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ ;4-;> ;>-; > 6>-65 #(#"") ;4-;5 67-6> ;>;;-;5;; 64;;-6>;;! "% "% ' ( " #* '& & "% ( ( %"!)# # ( &# $)'!$) ('*!)# ( "!) "' "*!)!)& (" #$ "* % $( &! %& &% $) "!$ " ( &! &% $ (" "! ' % " '# $%!) "! % ' (*!() #& *! "& "$'!%*!'*!() *! # %(!!'!)*!%( #% %&"!$& ($!!!'!%( & "*% ')" %'$ "'% ")$ (! **# &(* ')" "'% *!& ()!' # ) '! "& (" () #!)!(" ()& "** %(! (%*!%)) ""! &() ()& %(!!! (# #"!%&!*)!!* $$#!)) ""& #"!*)!( '"!%) "&( (!$ *% &*% ()" $*#!%) (!$ #(#"") >?> 6?A ?4 6?A *%8<&#$,88%,2:# 2/**$)B'""%,:$%<$$%,=$%,88% &=/#&=$%/(*$3 (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ ;4-;> ;>-; > 6>-65 #(#"") ;4-;5 67-6> ;>;;-;5;; 64;;-6>;;! (!! ) ) % "!! ) ( % " ) ( ) * # ( " ( " ) )! ) )! )! ) ) % )! )! ) (!!!! $ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) # )!! ) ) (!!! ) & ' # $ " ) (! & # " * )! )! ) (!!!!!) ' %! ) )!!!)! % )!! ( ) ) ) ) ( ( ) ) )!( " (! )! # $! ( ) #(#"") 9; 6; ; 4 *%8<&#$,88%,2:# B'""%,:$%<$$%,=$%,88% &=/#&=$%/(*$3 (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ ;4-;> ;>-; > 6>-65 #(#"") ;4-;5 67-6> ;>;;-;5;; 64;;-6>;;!! ) ) ) )!! ) ) ) ( )! ) ) )!! )! ) " ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) % )! ) ) )!! )! ) $ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) # ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) & " " ) ) ) ' ' ) " ) * ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!)! ) ) ) )!! ) ) )!! ) ) ) ) ) ) ) ) ) )!( ( ) ) ) ) ( ( ) ) ) #(#"") 4? ; ; ; ;? ; 48

51 #$%&'()*+,"#-.%&/-"."')0) ,#++,)708)"6)9:098);;#).%)<)6%$)<=9: %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=A =A0=8 9: A 9A098,%,++& =70=8 9:09A =A==0=8== 97==09A==! " " "! "! "! "! # " " " " " " " " " " $ " " " " " " " " " " % " " " " " " " " " " & " " " " " " " " " " ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " " " " " " " " " * # # # # " ) % % # # # # # # " ) % % # #!! " " " " " " " " " "!# " " " " " " " " " ",%,++& B B B C = 97 A 8 B C /#;>-,");;# %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=A =A0=8 9: A 9A098,%,++& =70=8 9:09A =A==0=8== 97==09A==! " " " " " " " " " " # " " " " " " " " " " $ " " " " " " " " " " % " "! " "! "! " " & % % $ % %!* ) ( % % ' " " " " " " " " " " ( " " " " " " " " " " ) " " " " " " " " " " * " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "!! $ % % % %!* ( ) % %!# " " " " " " " " " ",%,++& 7 A A A A D8 9C 9: A A /#;>-,");;# E?#%5FG2",-"#- %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=A =A0=8 9: A 9A098,%,++& =70=8 9:09A =A==0=8== 97==09A==! &$ #* ) $ $ *' )#!! #* $ #!! $& ## $)!'!## %' '" $& $) $! ' " " " ( ( " ' " %! # & * ( #% $!% # * & '& %% $* #$!(!)) * '# %% #$ ' $ % $ ) $ #! (!! % ) (! "! " " #!! " " ) ## %% #' #)!'!$' '' &% %% #) * $# %" #" #" $"!%# (# %" %" #"!#!!!%!&!% '' #$ #*!!!&!! " & #& $$!$ (' & &) & $$!# "! #! # '! $!!,%,++& <=9 <<9 9:C 97A 9<9 AA: B<< DBD <<9 97A /#;>-,");;# $%",'+6'"#- %34,"6/) +$%6/ #234,26' =70=A =A0=8 9: A 9A098,%,++& =70=8 9:09A =A==0=8== 97==09A== $! "! ( ( #!(!!%! ( $# ' %! " $!%! % " $$ #! " " " $ $ "! " $% $ $ " " " ' ' " $ " $&!! '!! "!* #!(!!! $' $ & %! #!& ) & &! $( $! ' ) "!) %!%! ) $) "!!! # &! #!!,%,++& 9A 97 <C <A 8 87 DC CD 97 <A #$%&'(&)*&%+,-'."#")("&)#/+-&,'0%+12#3'.+**&%45$$)3'45$$)6'&,'07)".68&#9&)9'-&*/)&,*&'*&'*$-':&)';5$)<&)'''' %!!& ("%& (%!& (1%& (!!& '"%& '%!& '1%& '!!& 1"%& 1%!& 11%& 1!!& $"%& $%!& $1%& $!!& "%& %!& 1%&!&!!#$%&$%#'!&'!#(%&(%#!)!!&!)!!#!)$%&!)$%#!)'!&!)'!#!)(%&!)(%#!*!!&$+!!#$+$%&$+$%#$+'!&$+'!#$+(%&$+(%#$"!!&$"!!#$"$%&$"$%#$"'!&$"'!#$"(%&$"(%#$)!!&$)!!#$)$%&$)$%#$)'!&$)'!#$)(%&$)(%#$*!!&,-./0& $1(& $+)& 1%+& '$!& '(*& ($%& ($1& '"!& (%*& ()1& (()& (($& (%$& ()1& ($$& '("& '+*& 1"!& 1!)& $)%& 2-334,56778&948:448& (& $$& 1& +& 1& (& $1& 1& "& $& $& $&!& $& (& 1& $&!&!&!& 56778&948:448& $& 1& $& '& $& 1& $& $&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!&!& ;<=& $& $& $& $& $& $& $& $& $& $& $& $& $& $& 1& $& $& '& $& 1& >4,434&;<=& $& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1& 1$& ')& ()& *(& "!& %"& %!& ((& ($& ($& ()& '%& '!& (%& %)& (%& '!& '+& ''& 11& 49

52 #$%&'()*&$'$+,-,./012"33&#%""#,4-5,$3,67-65,88%,*(,9,3(:,;<67 E"3,F'/$#$3)""3, 6<, 66, 9A, 6 97, 94, 96, 9;, ; 9 #$%&'()*&$'$+, 5, 9B, 99, #$%&'()*&$'$+, A, 4, *%8=&#$,88%,(>?>:>,2:# (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <A<<-<5<< 64<<-6A<<! "" #$ % # & '( )% ' #$ # $ #& )&!#( $!)!(( %)'!$$ "%) )& $!) " ' $! "# %% $#!#" "( *' $! %% # &%!!$ %$ &# #! ""#!))!!&!!$ &# % $& "" ' ' * *% %'!* "" ' & "% '' &$ '! &" "%( #!%" '' '! ) ")!!# *$!($ )( #(%!%!!*#!!#!($ * #$! &!& $*' $'$ $#!!*%'!(") %*! &!& $'$ ' $%!'!$ ) )& ## $%!'!$!( &&! "*% ")$ $$&!!*(!') )%)! ")$!! $& '%!)%!%! *) %"#!$! "$& '%!%!!$!!' $#' "&# $$* '"!(%" "&* %'$ $#' $$* #(#"") 5<A 67<4 676< 6B AA ;B6B 9;<4 67<4 6B54 9C, 7, B, C,./012"33&#%""#, *%8=&#$,88%,(>?>:>,2:# (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <A<<-<5<< 64<<-6A<<! "! #! # " # *" )$ ) #! " $ #( )" ' $!&!(( %&*! "%% )" $!& " ' $! "# %% $#!#" "( *' $! %% # &%!!! %$ &# #! """!)&!!&!!! &# % $! $' % % # &# %(!( $' % & "# ') &$ '! &" "#)!!%" ') '! ) ")!!# *$!($ )( #(%!%!!*#!!#!($ * #!) &!! $*$ $*' $#!!*#(!($* %)! &!! $*' ' $$!&!!!( % &# "* $!!&!(!( &"!$* ")' "&* $$"!!&!!'! )#)!$* "&*!!!' '(!)!!#) *" %!(!(' "!* '(!#)!$!!! $#" "&# $$* '"!("' "%# %'$ $#" $$* #(#"") A75 6B4C 6BAB 6B4A 5B6 7BB4 ;CC B4C 6B4A *%8=&#$,88%,(>?>:>,2:# (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <A<<-<5<< 64<<-6A<<! $! ( ( ( " " (! ( $ & $!! (!( * $ $! " ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( # (! ( ( (!! (! ( % ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( &! $ ( ( ( " " ( $ ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * # % % " (!) ' * % " ' $! ( ( ( " " (! (!( " " " "! & & " "!! #! ( ( ( % % (! (!$ % " ( ( ( * * ( " ( #(#"") ; C *%8=&#$,88%,(>?>:>,2:# (01#$3*, ":(3* %/01#/3+ <4-<A <A-< A 6A-65 #(#"") <4-<5 67-6A <A<<-<5<< 64<<-6A<<! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( $ (! ( ( (!! (! ( " ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( # ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( % ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * ( ( $ ( ( $ ( $ ( ( ' ( ( ( ( ( ( ( ( ( (!( ( (! ( (! (! ( (!! ( ( ( ( ( ( ( ( ( (!$!! ( ( ( $ $ (! ( #(#"") 6 ; 9 < < ; < 50

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg

Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Kruispunt 40: N764 N765 Manenberg Pagina 2 van 10 Inhoud Samenvatting kruispunt 40 5 40 Kruispunt 40: N764 N765 (de Manenberg) 7 40.1 Inleiding 7 40.2 Observaties 40.3 Analyse 7 8 40.4 Maatregelen 10 40.5

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 In deze memo wordt ingegaan op de resulaten van de mechanische tellingen. De tellingen zijn gehouden in de de volgende weken: Vakantieweek: week

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan: de Commissie Stad en Ruimte Behandeld door X. Verduijn Doorkiesnummer 06-39 89 71 64 E-mail x.verduijn@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35

Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Kruispunt 15: Aansluiting N346 A35 Inhoud Samenvatting kruispunt 15 5 15 Kruispunt 15: N346 Aansluiting A35 7 15.1 Inleiding 7 15. Observatie 15.3 Analyse 9 15.4 Maatregelen 10 15.5 Kosten 10 Bijlage

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Nieuwe ontsluiting autoverkeer

Nieuwe ontsluiting autoverkeer In het kader van het onderzoek naar ontsluiting is gekeken naar verkeerscijfers en bijzondere situaties bij veel verkeer vanaf Texel (zie bijlagen I en II). Ontsluiting autoverkeer De huidige situatie

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting)

Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen September 2013 (0-meting) Verantwoording Onderzoek: Verkeersonderzoek HOV2 Eindhoven-Nuenen Versie: Conceptrapport Woensdag 16 oktober 2013 Opdrachtgever(s): Gemeente Eindhoven Dhr. Etmay Cruger Opdrachtnemer: Dufec Mark Mulders,

Nadere informatie

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg

Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verspreiden rapportage camera toezicht Muntweg Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens de bespreking in de raadskamers van de

Nadere informatie

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit

Overwegende: dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21507 26 april 2016 VERKEERSBESLUIT Nummer 2016.12175 Onderwerp: wijzigingen rondom Bilderdijkstraat en Bezelhorstweg

Nadere informatie

Ontsluiting Parkeergarage

Ontsluiting Parkeergarage Ontsluiting Parkeergarage Onderzoek naar de ontsluiting van de parkeervoorzieningen voor de ontwikkeling van Parkeerterrein P2 aan de Laanstraat CONCEPT Opdrachtgever: Gemeente Baarn ECORYS Transport en

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag Provincie Zuid-Holland Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Telpunten 1 2. RESULTATEN 3 2.1. Fietsroute Velostrada 3 2.1.1. Telpunt A1 -

Nadere informatie

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008

Buzziburglaan. Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 21 april 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Buzziburglaan Advies voor de N225 ter hoogte van de Buzziburglaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 21 april 2008 ........................................................................................

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek

Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek Botterstraat 14 2162 LA Lisse Tel. 06 46 21 52 70 Fax 084 749 0257 Gemeente Barneveld Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek Opgesteld door: Auteur: P.N.M.S. Huijskes Datum: 1 maart 2006 Status:

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor

Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor Inhoud Samenvatting kruispunt 12 5 12 Kruispunt 12: N346 De Poste te Goor 7 12.1 Inleiding 7 12.2 Observaties 12.3 Analyse 8 8 12.4 Maatregelen 9 12.5 Kosten 9 Bijlage

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Eindrapport Datum 28 mei 2009 ESD127/Bsm/1346 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK

Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus AA BEEK Gemeente Beek t.a.v. Dhr. W. Keularts Postbus 20 6190 AA BEEK Quick Scan Beek Raadhuisstraat - Wolfeynde - Stationsstraat Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Doorstromingsstudie Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1

Het eerste wat we gaan behandelen is afslaan naar rechts 1 Dit lesonderwerp gaat over We hebben nu diverse onderwerpen, t/m kruispunten behandeld, dit is de volgende stap. Afslaan doe je op een kruispunt en op een rotonde. Enkele belangrijke punten: Bij het neem

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016

Verkeersonderzoek Soest-Zuid. Mei 2016 Verkeersonderzoek Soest-Zuid Mei 2016 Inhoud Verantwoording Dataverzameling... 3 Dataverwerking... 7 Onderzoek: Verkeersonderzoek Soest-Zuid Hoofdlijnen... 8 Datum: Mei 2016 Resultaten in Excel: Doorsnedetellingen...

Nadere informatie

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad.

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad. Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december 2011 313585 Aan Steven de Kreek, Wherestad Kopie aan Van Hisse Brouwer Betreft resultaten verkeersonderzoek Planetenstraat Purmerend In

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden.

In deze notitie wordt gereageerd op het tracévoorstel van GNR van 9 januari 2014 om de HOV-route langs het ziekenhuis in Hilversum te leiden. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570666222 F +31 (0)570666888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets AH Scharnerweg Maastricht, 25 juni 2015 Van: ing. N.

Nadere informatie

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen Kenmerk GGe1305 Contactpersoon

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014

Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen. Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept. Provincie Overijssel najaar 2014 Reizigerstelling Zwolle-Enschede-Kampen Ruwe teldata en veldwerkverslag - concept Provincie Overijssel najaar 2014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Rapporttype: Auteur(s): Provincie Overijssel Paul Verheijdt

Nadere informatie

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde

Beeldentuin Heerde. - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde Beeldentuin Heerde - bepaling verkeerskundige effecten - Gemeente Heerde hde-127 1 november 2011 Beeldentuin Heerde bepaling verkeerskundige effecten Gemeente Heerde projectnummer: hde-045 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het politiebureel. HET GROOT FIETSEXAMEN Start Aankomst Parcours

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/12

Dienstorder MOW/AWV/2013/12 Dienstorder MOW/AWV/2013/12 19 augustus 2013 Titel: Kostprijs, vergoeding en aanvraagprocedure voor het verkrijgen van verkeersparameters bij het Agentschap Wegen en Verkeer Voorgesteld door: (stuurgroep)

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller)

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Principes: Beheerste snelheid Afwikkeling op basis van zelfregulering: Hoofdstroom (ook fietsers) logisch in de voorrang Oversteken (ook de auto) in etappes,

Nadere informatie

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar

EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar (Bijdragenr. 70) EverGreen: minder stoppen, betere luchtkwaliteit, maar A. Bezemer (DTV Consultants) C. Stolz (DTV Consultants) J.G.M. Boormans (DTV Consultants) K. Langelaar (DTV Consultants) Samenvatting

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst GESPREKSVERSLAG Datum overleg : 4 februari 2014 Onderwerp : Fietsproblematiek Tarthorst Agenda 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Toelichting van de gemeente op ontwikkelingen 4. Inventarisatie van de problemen

Nadere informatie

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Onderzoeksperiode: april/ mei/ juni 2010 CONCEPT Opsteller: In opdracht van: Datum: Rapportnummer: Bureau de Groot Volker Schoonderbeek en Partners Advies

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg

Quickscan Weideweg te Hengelo. Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg 3 Quickscan Weideweg te Hengelo Gemeente Hengelo Weideweg/Bornsestraat, Weideweg/Bankastraat & Weideweg/Wegtersweg Datum 11 juni 2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie