Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blik van Burgers Gemeente Houten 2012"

Transcriptie

1 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen en overzicht Burgeroordelen 7 A. Burger als Kiezer 9 B. Burger als Klant 11 C. Burger als Onderdaan 15 D. Burger als Partner 17 E. Burger als Wijkbewoner 19 3

4 4

5 Inleiding Dit rapport geeft in grote lijnen het functioneren van uw gemeente weer vanuit het perspectief van de inwoners: de blik van burgers. Het rapport kan op verschillende manieren helpen om de positie van de gemeente te bepalen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente, het meetbaar maken van bepaalde ontwikkelingen, het bieden van handvatten bij het bepalen in welke volgorde verbeterpunten worden aangepakt, et cetera. Het rapport is daarmee interessant voor vele doelgroepen zoals raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners, journalisten, scholieren, enzovoort. De rapportage behandelt de zes burgerrollen die symbool staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben: de rol van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Elke burgerrol kent als basis een aantal zachte (bijvoorbeeld het oordeel van bezoekers over openingstijden) en/of een beperkt aantal harde (bijvoorbeeld het aantal openingsuren van de publieksbalie) indicatoren. In deze rapportage worden alleen de oordelen van inwoners gepresenteerd. De harde indicatoren zijn te vinden door te klikken op het onderdeel Cijfers op de website Momenteel onderzoekt KING welke invloed de harde prestatie-indicatoren hebben op de oordelen van burgers. De verklaringsmodellen die hieruit ontstaan, worden in aparte overzichten per gemeentelijk beleidsthema gepresenteerd. Elke burgerrol is dus samengesteld uit een aantal indicatoren. Om tot een compact en overzichtelijk beeld te komen - een beeld op hoofdlijnen - worden per burgerrol de burgeroordelen samengenomen in één cijfer tussen de één en de tien. Per burgerrol krijgt uw gemeente dus één rapportcijfer. Vanwege methodologische redenen vormt de rol van de burger als belastingbetaler een uitzondering. Vanwege de beperkte operationalisatie (samenstelling) van deze burgerrol kan er (nog) geen benchmark burgerrol-rapportcijfer worden berekend. Leeswijzer Dit rapport wijdt aan iedere burgerrol een paragraaf. Een paragraaf stipt eerst kort de betreffende relatie tussen de burger en de gemeente aan. Elke paragraaf toont vervolgens het (berekende) rapportcijfer dat burgers vanuit een bepaalde burgerrol aan de gemeente hebben toegekend. Aansluitend komen de achterliggende indicatoren aan de orde. De hoogte van het rapportcijfer van een burgerrol is namelijk afhankelijk van de hoogtes van de scores van deze onderliggende indicatoren. Een positieve balans in de scores op de onderliggende indicatoren is dus voorwaarde voor een positieve totaalscore. Iedere tabel met indicatoren omvat zes kolommen met gegevens. De linkerkolom geeft de score van weer. Daarnaast wordt automatisch het gemiddelde cijfer van de gemeenten uit dezelfde provincie weergegeven, vervolgens het gemiddelde cijfer van de gemeenten in dezelfde gemeenteklasse en het landelijke gemiddelde. De twee rechterkolommen tonen de bandbreedte waarbinnen de scores van de deelnemende gemeenten zich bevinden: eerst wordt de maximale score weergegeven (het hoogste cijfer dat een deelnemende gemeente voor de betreffende indicator heeft gescoord) en daarnaast het laagst behaalde resultaat. Zo is af te leiden hoe de score van de geselecteerde gemeente zich verhoudt tot de cijfers die in andere gemeenten zijn behaald. Bronnen Met het oog op de vergelijkbaarheid van de cijfers is het van belang dat de data van iedere deelnemende gemeente zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden verzameld. De burgeronderzoeken (Burgerpeiling en Klanttevredenheidsonderzoek) van Waarstaatjegemeente.nl zijn daarom afgestemd met de landelijke Veiligheidsmonitor en de Benchmark Publiekszaken. In zijn de vragen uit de Burgerpeiling opgenomen in de vragenlijst van de Leefbaarheidsmonitor

6 Burgerpeiling De data uit de Burgerpeiling van de gemeente wordt in het rapport vergeleken met de data van 86 gemeenten in heel Nederland die in 2012 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. In de gemeente-klasse (gemiddelde inwoners) waar toe behoort, wordt zij met 71 gemeenten vergeleken (standcijfers 30 januari 2013). Klanttevredenheidsonderzoek De data uit het klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente wordt in het rapport vergeleken met de data van 98 gemeenten in heel Nederland die in 2012 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. In de gemeente-klasse (gemiddelde inwoners) waar toe behoort, wordt zij met 67 gemeenten vergeleken (standcijfers 30 januari 2013). 6

7 Burgerrollen Overzicht Burgeroordelen A. Burger als Kiezer 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 4,6 B. Burger als Klant 7,8 7,6 7,7 7,7 8,0 7,2 C. Burger als Onderdaan 6,6 6,4 6,4 6,4 6,7 5,7 D. Burger als Partner 6,0 5,9 5,9 5,8 6,5 5,1 E. Burger als Wijkbewoner 7,4 7,2 7,0 7,0 7,5 6,6 7

8 8

9 A. Burger als Kiezer De burger als kiezer is de burger die in de lokale politiek wordt vertegenwoordigd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. Als goede prestaties van de gemeente zijn, waar het de burger als kiezer betreft, het leveren van een positieve bijdrage aan een optimaal werkende democratie en waarmaken van beloften benoemd. A. Gemiddeld oordeel van de burger als Kiezer A. Burger als Kiezer 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 4,6 A1. De gemeente luistert goed naar haar inwoners *Oordeel burger over invloed kiezer 6,1 6,0 5,8 5,8 6,3 4,6 *Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad 5,9 5,7 5,6 5,5 6,1 4,3 Toelichting: De burger als kiezer heeft recht op een gemeente die constructief bijdraagt aan een optimaal werkende (representatieve) democratie. Er wordt voor dit punt gekeken naar het oordeel van de burgers over de invloed van de kiezer in de gemeente en de vertegenwoordiging door de gemeenteraad. A2. De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en heeft gepland *Oordeel vertrouwen burgers in B&W 6,8 6,3 6,4 6,4 7,0 5,0 *Oordeel burgers waarmaken beloften B&W 6,0 5,7 5,8 5,8 6,5 4,7 *Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 6,8 6,3 6,3 6,3 7,2 4,3 Toelichting: De burger als kiezer is voorts een burger die recht heeft op een gemeente die te vertrouwen is en waarmaakt wat zij belooft. In dit kader is aan burgers een oordeel over het gemeentebestuur gevraagd. Daarnaast is de mening van de burgers achterhaald als het gaat om het vertrouwen in het college van Burgemeester en Wethouders en de mate waarin het college zijn beloften waarmaakt. 9

10 10

11 B. Burger als Klant De burger als klant heeft recht op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar aan het loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale loketservice. Hoe wordt de burger behandeld als hij in het gemeentehuis of aan het digitale loket verschijnt? Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening bij de loketten van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van de gemeente kwalitatief goed is. B. Gemiddeld oordeel van de burger als Klant B. Burger als Klant 7,8 7,6 7,7 7,7 8,0 7,2 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl + Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl B1. De openingstijden van de gemeente zijn voldoende *Oordeel bezoeker over openingstijden 7,4 7,3 7,3 7,3 8,3 5,9 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Als het gaat om de openingstijden, is gekeken naar het oordeel van de bezoekers van de gemeente over de openingstijden. B2. Bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten *Oordeel bezoeker over wachttijd 8,5 7,8 8,2 8,1 9,0 6,5 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een als redelijk ervaren wachttijd is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een goede prestatie van de gemeente naar haar klanten. Om te bepalen of klanten van de gemeente vinden dat zij bij het loket niet lang hoeven te wachten, is bezoekers gevraagd naar hun oordeel over de wachttijd. B3. De ambtenaren aan het loket van de gemeente zijn correct en vriendelijk *Oordeel bezoeker vriendelijkheid 8,5 8,4 8,5 8,4 9,0 7,9 *Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8,2 8,2 8,3 8,3 8,9 7,8 *Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,0 8,1 8,2 8,2 8,8 7,7 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Voor een positief bezoekersoordeel is een vriendelijke en vakkundige behandeling van de bezoekers onontbeerlijk. Om te bepalen hoe uw gemeente hier op scoort, is bezoekers gevraagd naar hun oordeel aangaande de vriendelijkheid, de verzorgdheid, het inlevingsvermogen en de deskundigheid van de loketambtenaren, evenals naar de doorlooptijd en de duidelijkheid van de verstrekte informatie. Zie ook B4. 11

12 B4. De ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen snel en vakkundig *Oordeel bezoeker deskundigheid 8,3 8,2 8,3 8,3 8,9 7,8 *Oordeel bezoeker over inleving medewerker 8,0 8,1 8,2 8,1 8,8 7,6 *Oordeel bezoeker doorlooptijd 8,2 8,0 8,1 8,0 8,7 7,3 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) B5. Het gemeentehuis is goed verzorgd *Oordeel bezoeker bereikbaarheid 7,9 8,0 8,0 7,9 8,6 7,3 *Oordeel bezoeker parkeergelegenheid 7,5 7,3 7,5 7,3 8,4 6,2 *Oordeel bezoeker overzichtelijkheid 8,0 7,9 7,8 7,8 8,5 7,1 *Oordeel bezoeker bewegwijzering 7,7 7,5 7,6 7,6 8,3 6,2 *Oordeel bezoeker wachtruimte 7,7 7,7 7,8 7,8 8,4 6,7 *Oordeel bezoeker privacy 7,4 7,5 7,4 7,4 8,0 6,3 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een bezoeker wordt graag ontvangen in een goed verzorgd gemeentehuis. De bereikbaarheid van het gemeentehuis, de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis evenals de overzichtelijkheid, bewegwijzering, wachtruimte en geboden privacy in het gemeentehuis zijn hierbij van belang. Bezoekers is daarom gevraagd deze aspecten van het kantoor van uw gemeente te beoordelen. B6. De prijs voor de producten en diensten is redelijk *Oordeel bezoeker over prijs 6,2 6,1 6,1 6,0 7,1 5,0 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een redelijke prijs voor gemeentelijke diensten en producten wordt gezien als een goede prestatie. Betreffende bezoekers is daarom gevraagd een oordeel te geven over de prijs. 12

13 B7. De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk *Oordeel burgers duidelijkheid informatie 7,5 7,2 7,1 7,1 7,6 6,4 *Oordeel burgers toegankelijkheid informatie 7,5 7,3 7,3 7,2 7,8 6,6 *Oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten 7,7 7,4 7,4 7,4 7,9 6,9 *Oordeel burgers informatie website 7,2 7,1 7,1 7,1 7,9 6,7 Toelichting: Goed presteren binnen de rol van de burger als klant is alleen mogelijk als de gemeente werk maakt van de actief (huis-aan-huis bezorgde informatie, mondeling gegeven informatie) en passief (website, folderstandaard, etc.) verstrekte informatie. Om te bepalen hoe de gemeente het doet als het gaat om de informatieverstrekking, is burgers van de gemeente gevraagd een oordeel te geven over de duidelijkheid en toegankelijkheid van de informatie van de gemeente in het algemeen, de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de lokale kranten en van de informatie op de website van de gemeente. 13

14 14

15 C. Burger als Onderdaan De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag. Een basisbehoefte, want zijn veiligheid is in het geding. Wat doet de gemeente daaraan? Om te kunnen instaan voor orde en gezag is regelgeving nodig, zodanig dat burgers weten waar zij aan toe zijn. Een belangrijke functie van de lokale overheid is het afgeven van vergunningen en andere beschikkingen in individuele gevallen op basis van de geldende regelgeving. Om geloofwaardig te zijn, is voor de gemeente een doeltreffende handhaving van de regelgeving van groot belang. Een gemeente kan pas goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de regels van de gemeente duidelijk zijn en niet in strijd met elkaar en als deze regels goed gehandhaafd worden. C. Gemiddeld oordeel van de burger als Onderdaan C. Burger als Onderdaan 6,6 6,4 6,4 6,4 6,7 5,7 C1. Het is in de gemeente voldoende veilig op straat * % inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 0,9 2,6 1,8 2,1 6,0 0,4 * % inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in buurt 1,1 2,9 1,8 2,1 8,9 0,3 * % inwoners dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet 6,9 8,9 8,8 9,3 28,1 3,2 * % inwoners dat kind (eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar 3,2 3,3 2,8 3,0 10,6 1,0 toe te gaan * % inwoners dat zich s avonds in de buurt onveilig voelt 1,5 4,3 2,3 2,8 11,1 0,2 * % inwoners dat zich s avonds alleen thuis niet veilig voelt 1,7 2,3 2,1 2,2 5,6 0,6 *Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 7,3 6,9 7,0 7,0 7,4 6,6 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Voor de burger als onderdaan is veiligheid op straat een vereiste om tot een positief oordeel te komen. Voordat wordt gevraagd naar oordelen over de gemeentelijke aanpak van de sociale veiligheid, is in kaart gebracht hoe het gesteld is met de beleving van de veiligheid in de eigen woonomgeving. 15

16 C2. De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan *Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 6,8 6,6 6,5 6,5 7,2 5,8 *Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid 6,5 6,3 6,0 6,0 6,7 5,2 *Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid 6,2 6,0 5,9 5,9 6,6 5,1 *Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht over onveiligheid 6,9 6,7 6,7 6,7 7,3 6,3 en overlast *Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten 6,5 6,2 6,2 6,1 6,6 5,5 *Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid 6,2 6,0 5,9 5,9 6,4 5,1 *Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,7 7,5 7,5 7,4 7,8 6,9 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Het aanpakken van de sociale veiligheid is eveneens een voorwaarde voor een tevreden burger als onderdaan. Om te bepalen hoe gemeenten op deze prestatie scoren, is aan burgers gevraagd een oordeel te geven over de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid, de gemeentelijke informatie over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid, het betrekken van de buurt bij de aanpak van sociale veiligheid, de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast, de reactie van de gemeente op meldingen en klachten, het nakomen van afspraken met betrekking tot de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid en de leefbaarheid in de buurt. C3. De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar *Oordeel burger duidelijkheid regels 7,2 6,9 6,8 6,8 7,3 5,9 *Oordeel burger ontbreken regels 5,8 6,0 6,0 6,0 6,5 5,2 *Oordeel burger tegenstrijdigheid regels 6,3 6,0 6,0 6,0 6,3 5,4 Toelichting: Voor de burger als onderdaan is het belangrijk dat zaken op het gebied van orde en gezag in de gemeente goed geregeld zijn. Verordeningen en andere regels moeten aanwezig en duidelijk zijn. Ook tegenstrijdigheid van regels moet worden voorkomen. Over deze aspecten van verordeningen en andere regels is het oordeel van burgers in kaart gebracht. C4. De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende *Oordeel burger controle handhaving regels 6,3 6,1 6,0 6,0 6,6 5,1 Toelichting: De burger als onderdaan heeft er tot slot behoefte aan dat de mate van gemeentelijke controle en handhaving voldoende is. Aan de burgers is daarom verzocht een oordeel te vellen over de mate waarin de gemeente de regels in voldoende mate controleert en handhaaft. 16

17 D. Burger als Partner De burger wil door de gemeente serieus genomen worden in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met inwoners? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan? Als goede gemeentelijke prestatie is benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers, inwoners van een gemeente in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden. D. Gemiddeld oordeel van de burger als Partner D. Burger als Partner 6,0 5,9 5,9 5,8 6,5 5,1 D1. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate de totstandkoming van beleid *Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen 5,9 5,8 5,9 5,8 6,6 5,2 *Oordeel interesse gemeente in mening burgers 6,6 6,4 6,3 6,3 6,8 5,3 *Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 6,2 6,1 6,0 6,0 6,6 5,3 Toelichting: Tevreden burgers als het gaat om de betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid zijn noodzakelijk voor een positief oordeel vanuit de burger als partner. Er is burgers daarom gevraagd een oordeel te geven over de mate waarin ze betrokken worden bij de totstandkoming van plannen en over de mate waarin de gemeente interesse heeft in de mening van de burger. Ook is gevraagd een oordeel te vellen over de mate waarin inspraak mogelijk is. D2. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid *Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 5,9 5,7 5,7 5,7 6,5 5,0 *Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeete doet 5,6 5,4 5,4 5,3 6,0 4,5 Toelichting: Ook betrokkenheid bij de uitvoering van beleid is, zoals eerder aangegeven, van belang waar het de burger als partner betreft. In dit kader is een oordeel gevraagd over de mate waarin burgers bij de uitvoering van plannen worden betrokken, evenals een oordeel over de hoeveelheid invloed op wat de gemeente doet. 17

18 18

19 E. Burger als Wijkbewoner De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze dient prettig en schoon te zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. Dan denken we in het bijzonder aan de wijk in zijn geheel, lokale voorzieningen, milieu en groen en verkeer en vervoer. Voldoende en goede voorzieningen in de directe woonomgeving en in de gemeente, goed onderhouden openbaar groen, een buurt die er schoon en opgeruimd uitziet, een goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, goed onderhouden wegen en fietspaden en een goed geregelde verkeersveiligheid, zijn voorwaarden voor de gemeente om goed te kunnen presteren richting de burger als wijkbewoner. E. Gemiddeld oordeel van de burger als Wijkbewoner E. Burger als Wijkbewoner 7,4 7,2 7,0 7,0 7,5 6,6 E1. Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, buurt *Oordeel burger directe woonomgeving 7,8 7,6 7,6 7,5 7,8 7,0 *Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,7 7,5 7,5 7,4 7,8 6,9 *Oordeel burger winkels in buurt 8,3 8,2 7,8 7,9 8,7 5,5 *Oordeel burger speelmogelijkheden 7,3 6,9 6,8 6,8 7,4 5,5 *Oordeel burger straatverlichting 7,6 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 *Oordeel burger basisonderwijs 8,1 7,9 7,9 7,9 8,5 7,3 *Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 7,0 6,9 6,8 6,8 7,4 6,1 *Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 5,0 5,1 5,3 5,3 5,8 4,6 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Met betrekking tot de voorzieningen in de directe woonomgeving is aan burgers een oordeel gevraagd over de directe woonomgeving in zijn geheel, de leefbaarheid in de buurt en de aanwezigheid en kwaliteit van winkels, speelmogelijkheden, straatverlichting, basisonderwijs, wegen, paden en pleintjes en voorzieningen voor jongeren in de buurt. 19

20 E2. Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente *Oordeel burger winkels in gemeente 7,7 8,0 7,4 7,4 8,7 5,3 *Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca 6,3 7,1 6,8 6,8 8,4 4,6 *Oordeel burger cultuur 7,4 7,1 6,5 6,6 7,8 5,4 *Oordeel burger verenigingen en clubs 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0 6,6 *Oordeel burger sportvoorzieningen 8,0 7,8 7,6 7,6 8,2 7,0 *Oordeel burger onderwijs 7,8 7,7 7,5 7,5 8,2 7,2 *Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen 7,8 7,5 7,4 7,4 8,3 6,9 *Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) 6,4 6,3 6,2 6,2 7,1 5,2 Toelichting: Eveneens vereist voor een voldoende waardering van de burger in de rol van wijkbewoner, is de aanwezigheid van voldoende voorzieningen in de gehele gemeente. Inwoners is daarom gevraagd de aanwezigheid en kwaliteit van winkels, uitgaansmogelijkheden/horeca, cultuur, verenigingen en clubs, sport-, onderwijs-, gezondheidszorg-en welzijnsvoorzieningen te beoordelen. E3. De buurt is goed onderhouden *Oordeel burger onderhoud buurt 7,2 6,8 6,8 6,8 7,5 6,2 *Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt 7,2 6,9 6,8 6,8 7,4 6,1 *Oordeel burger afvalinzameling 8,2 7,9 7,8 7,7 8,5 6,8 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Eerder is al aangegeven dat een goed onderhouden buurt (denk aan groen, schoon en opgeruimd) een rol van betekenis speelt in de rol van de burger als wijkbewoner. Voor de prestaties van de gemeente op het gebied van het onderhoud aan de woonomgeving is gekeken naar het oordeel over het onderhoud van de buurt in het algemeen, de groenvoorzieningen in de buurt en over de huisvuilinzameling in de gemeente. 20

21 E4. De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer *Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto 7,9 7,7 7,9 7,9 8,5 7,1 *Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt 7,0 6,7 6,8 6,8 7,6 5,9 *Oordeel burger openbaar vervoer in buurt 7,1 7,3 6,7 6,8 8,0 5,1 *Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 7,4 6,6 6,9 6,7 7,7 5,2 *Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente 7,1 7,2 6,7 6,7 7,8 5,2 Toelichting: Met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt en van de gemeente is stilgestaan bij de bereikbaarheid van de buurt met de auto, de parkeermogelijkheden in de buurt en in de gemeente en het openbaar vervoer in de buurt en in de gemeente. E5. De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden *Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden 7,5 7,3 6,9 6,9 7,7 5,9 Toelichting: Goed onderhouden wegen en fietspaden binnen de gemeente maken onderdeel uit van een goed geregeld verkeer en vervoer in de gemeente. De burgers is daarom gevraagd naar hun oordeel aangaande het onderhoud van de wegen en paden in hun gemeente. E6. De verkeersveiligheid in de gemeente is goed *Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 7,5 6,8 6,6 6,6 7,5 6,0 *Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,8 6,6 6,4 6,4 6,9 5,8 Toelichting: Als het gaat om een goed geregeld verkeer en vervoer in de gemeente is tot slot aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Er is gevraagd naar een oordeel over de verkeersveiligheid in de eigen buurt en in de gemeente als geheel. 21

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Meta- analyse van de uitkomsten van waarstaatjegemeente 2010 t/m 2013 Dr. Klaas Abma Contact Dr. Klaas Abma Programmamanager Gemeente Súdwest- Fryslân

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat Oktober 2013 Factsheet Benchmark publiekszaken 2013 Door middel van de factsheet dienstverlening informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken rondom het programma Eén in Dienstverlening.

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Rapportage gemeente Goes

Rapportage gemeente Goes Rapportage gemeente Goes Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Introductie en winnaars Methode Leeswijzer Resultaten Scores 10 thema s en algemeen belang Score gemeente per subthema Resultaten

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007 Klanttevredenheidsonderzoek Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 11 juli Trendview Radioweg 6a 1324 KW Almere tel: 036-5300402 e-mail: info@trendview.nl www.trendview.nl

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 25 september 2012 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2012 marjolein.zonjee

Nadere informatie

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 september 2009 gemeente Moerdijk Concernstaf, cluster Sturing & Programma s drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 mei 2011 gemeente Moerdijk drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel van de inwoners 6 1.1 Geslacht en leeftijd 6

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek KING, Den haag Oktober 2010, versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond van Waarstaatjegemeente.nl...

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente Definitieve versie 08-02-2007 Embargo tot 12 februari Resultaten openbaar: Vanaf maandag 12 februari 2007 De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000-50.000 inwoners Najaar 2006 Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ONDERZOEKSPROGRAMMA 2016 GEMEENTE KAMPEN Het onderzoeksprogramma 2016 gemeente Kampen bestaat uit peilingen onder het burgerpanel van de gemeente Kampen, een aantal benchmarks/monitors en onderzoeken uitgevoerd

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland

Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Samenvatting onderzoek Bejegening van pleegouders in Zeeland Door Veerle de Leede In opdracht van Stichting Pleegoudersupport Zeeland Beste pleegouder, U heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen Volgnummer (In te vullen door medewerker Woningstichting Voerendaal) Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal Invulinstructie en voorbeeldvragen In deze vragenlijst zijn verschillende soorten

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe!

Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! Publicatie Bergens Nieuwsblad week 11 Bergen aan de slag met onderzoeksresultaten waarstaatjegemeente.nl Het gemeentebestuur komt naar u toe! De resultaten van het onderzoek onder Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde

Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Poliklinische vragenlijst 2012 Gynaecologie & verloskunde Deze rapportage heeft betrekking op de verslagperiode 01-11-2012 tot 20-03-2013.. Máxima Medisch Centrum Afdeling Kwaliteit & Veiligheid TEL: 9126

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Heemstede nr. 1 in dienstverlening

Heemstede nr. 1 in dienstverlening Heemstede nr. 1 in dienstverlening Willem van den Berg gemeentesecretaris / algemeen directeur Gemeente Heemstede 16 april 2009 Even voorstellen 1951 Jurist Houthakker Arrondissementsgriffier Zwolle 20

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure C. Mulders Type pedicure: Medisch Datum: 13-10-2013 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1. Algemene

Nadere informatie

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00445. Portefeuillehouder: burgemeester

Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00445. Portefeuillehouder: burgemeester VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00445 Datum: 24 april 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

rapportage mysterymailing

rapportage mysterymailing rapportage mysterymailing Opdrachtgever: Gemeente Waalwijk Verantwoordelijk bij de opdrachtgever: Patrice van Geffen Uitgevoerd door: S.C.C. Consultancy, Breda Periode: 2013 Hoofdstuk 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid

Monitor Communicatie en Bestuur. Drechtsteden 2013. Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Partner voor beleid Monitor Communicatie en Bestuur Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. november Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015 Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening is hot in gemeenteland. Telefonische frontoffices worden ingericht, externe call centers ingeschakeld, de introductie van

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie