Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blik van Burgers Gemeente Houten 2012"

Transcriptie

1 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen 5 Burgerrollen en overzicht Burgeroordelen 7 A. Burger als Kiezer 9 B. Burger als Klant 11 C. Burger als Onderdaan 15 D. Burger als Partner 17 E. Burger als Wijkbewoner 19 3

4 4

5 Inleiding Dit rapport geeft in grote lijnen het functioneren van uw gemeente weer vanuit het perspectief van de inwoners: de blik van burgers. Het rapport kan op verschillende manieren helpen om de positie van de gemeente te bepalen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van de inwoners van de gemeente, het meetbaar maken van bepaalde ontwikkelingen, het bieden van handvatten bij het bepalen in welke volgorde verbeterpunten worden aangepakt, et cetera. Het rapport is daarmee interessant voor vele doelgroepen zoals raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners, journalisten, scholieren, enzovoort. De rapportage behandelt de zes burgerrollen die symbool staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben: de rol van de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Elke burgerrol kent als basis een aantal zachte (bijvoorbeeld het oordeel van bezoekers over openingstijden) en/of een beperkt aantal harde (bijvoorbeeld het aantal openingsuren van de publieksbalie) indicatoren. In deze rapportage worden alleen de oordelen van inwoners gepresenteerd. De harde indicatoren zijn te vinden door te klikken op het onderdeel Cijfers op de website Momenteel onderzoekt KING welke invloed de harde prestatie-indicatoren hebben op de oordelen van burgers. De verklaringsmodellen die hieruit ontstaan, worden in aparte overzichten per gemeentelijk beleidsthema gepresenteerd. Elke burgerrol is dus samengesteld uit een aantal indicatoren. Om tot een compact en overzichtelijk beeld te komen - een beeld op hoofdlijnen - worden per burgerrol de burgeroordelen samengenomen in één cijfer tussen de één en de tien. Per burgerrol krijgt uw gemeente dus één rapportcijfer. Vanwege methodologische redenen vormt de rol van de burger als belastingbetaler een uitzondering. Vanwege de beperkte operationalisatie (samenstelling) van deze burgerrol kan er (nog) geen benchmark burgerrol-rapportcijfer worden berekend. Leeswijzer Dit rapport wijdt aan iedere burgerrol een paragraaf. Een paragraaf stipt eerst kort de betreffende relatie tussen de burger en de gemeente aan. Elke paragraaf toont vervolgens het (berekende) rapportcijfer dat burgers vanuit een bepaalde burgerrol aan de gemeente hebben toegekend. Aansluitend komen de achterliggende indicatoren aan de orde. De hoogte van het rapportcijfer van een burgerrol is namelijk afhankelijk van de hoogtes van de scores van deze onderliggende indicatoren. Een positieve balans in de scores op de onderliggende indicatoren is dus voorwaarde voor een positieve totaalscore. Iedere tabel met indicatoren omvat zes kolommen met gegevens. De linkerkolom geeft de score van weer. Daarnaast wordt automatisch het gemiddelde cijfer van de gemeenten uit dezelfde provincie weergegeven, vervolgens het gemiddelde cijfer van de gemeenten in dezelfde gemeenteklasse en het landelijke gemiddelde. De twee rechterkolommen tonen de bandbreedte waarbinnen de scores van de deelnemende gemeenten zich bevinden: eerst wordt de maximale score weergegeven (het hoogste cijfer dat een deelnemende gemeente voor de betreffende indicator heeft gescoord) en daarnaast het laagst behaalde resultaat. Zo is af te leiden hoe de score van de geselecteerde gemeente zich verhoudt tot de cijfers die in andere gemeenten zijn behaald. Bronnen Met het oog op de vergelijkbaarheid van de cijfers is het van belang dat de data van iedere deelnemende gemeente zoveel mogelijk op dezelfde wijze worden verzameld. De burgeronderzoeken (Burgerpeiling en Klanttevredenheidsonderzoek) van Waarstaatjegemeente.nl zijn daarom afgestemd met de landelijke Veiligheidsmonitor en de Benchmark Publiekszaken. In zijn de vragen uit de Burgerpeiling opgenomen in de vragenlijst van de Leefbaarheidsmonitor

6 Burgerpeiling De data uit de Burgerpeiling van de gemeente wordt in het rapport vergeleken met de data van 86 gemeenten in heel Nederland die in 2012 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. In de gemeente-klasse (gemiddelde inwoners) waar toe behoort, wordt zij met 71 gemeenten vergeleken (standcijfers 30 januari 2013). Klanttevredenheidsonderzoek De data uit het klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente wordt in het rapport vergeleken met de data van 98 gemeenten in heel Nederland die in 2012 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. In de gemeente-klasse (gemiddelde inwoners) waar toe behoort, wordt zij met 67 gemeenten vergeleken (standcijfers 30 januari 2013). 6

7 Burgerrollen Overzicht Burgeroordelen A. Burger als Kiezer 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 4,6 B. Burger als Klant 7,8 7,6 7,7 7,7 8,0 7,2 C. Burger als Onderdaan 6,6 6,4 6,4 6,4 6,7 5,7 D. Burger als Partner 6,0 5,9 5,9 5,8 6,5 5,1 E. Burger als Wijkbewoner 7,4 7,2 7,0 7,0 7,5 6,6 7

8 8

9 A. Burger als Kiezer De burger als kiezer is de burger die in de lokale politiek wordt vertegenwoordigd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten. Als goede prestaties van de gemeente zijn, waar het de burger als kiezer betreft, het leveren van een positieve bijdrage aan een optimaal werkende democratie en waarmaken van beloften benoemd. A. Gemiddeld oordeel van de burger als Kiezer A. Burger als Kiezer 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 4,6 A1. De gemeente luistert goed naar haar inwoners *Oordeel burger over invloed kiezer 6,1 6,0 5,8 5,8 6,3 4,6 *Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad 5,9 5,7 5,6 5,5 6,1 4,3 Toelichting: De burger als kiezer heeft recht op een gemeente die constructief bijdraagt aan een optimaal werkende (representatieve) democratie. Er wordt voor dit punt gekeken naar het oordeel van de burgers over de invloed van de kiezer in de gemeente en de vertegenwoordiging door de gemeenteraad. A2. De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft en heeft gepland *Oordeel vertrouwen burgers in B&W 6,8 6,3 6,4 6,4 7,0 5,0 *Oordeel burgers waarmaken beloften B&W 6,0 5,7 5,8 5,8 6,5 4,7 *Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 6,8 6,3 6,3 6,3 7,2 4,3 Toelichting: De burger als kiezer is voorts een burger die recht heeft op een gemeente die te vertrouwen is en waarmaakt wat zij belooft. In dit kader is aan burgers een oordeel over het gemeentebestuur gevraagd. Daarnaast is de mening van de burgers achterhaald als het gaat om het vertrouwen in het college van Burgemeester en Wethouders en de mate waarin het college zijn beloften waarmaakt. 9

10 10

11 B. Burger als Klant De burger als klant heeft recht op een behoorlijke kwaliteit van dienstverlening. Gemiddeld verschijnt de burger één keer per jaar aan het loket, daarnaast gaat het tegenwoordig in toenemende mate ook om digitale loketservice. Hoe wordt de burger behandeld als hij in het gemeentehuis of aan het digitale loket verschijnt? Om als gemeente goed te kunnen presteren als het gaat om de burger in rol van klant, moet er in ieder geval sprake zijn van een goede kwaliteit van dienstverlening bij de loketten van de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de informatieverstrekking van de gemeente kwalitatief goed is. B. Gemiddeld oordeel van de burger als Klant B. Burger als Klant 7,8 7,6 7,7 7,7 8,0 7,2 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl + Burgerpeiling algemene dienstverlening Waarstaatjegemeente.nl B1. De openingstijden van de gemeente zijn voldoende *Oordeel bezoeker over openingstijden 7,4 7,3 7,3 7,3 8,3 5,9 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Als het gaat om de openingstijden, is gekeken naar het oordeel van de bezoekers van de gemeente over de openingstijden. B2. Bij het loket van de gemeente hoef je niet lang te wachten *Oordeel bezoeker over wachttijd 8,5 7,8 8,2 8,1 9,0 6,5 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een als redelijk ervaren wachttijd is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een goede prestatie van de gemeente naar haar klanten. Om te bepalen of klanten van de gemeente vinden dat zij bij het loket niet lang hoeven te wachten, is bezoekers gevraagd naar hun oordeel over de wachttijd. B3. De ambtenaren aan het loket van de gemeente zijn correct en vriendelijk *Oordeel bezoeker vriendelijkheid 8,5 8,4 8,5 8,4 9,0 7,9 *Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker 8,2 8,2 8,3 8,3 8,9 7,8 *Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie 8,0 8,1 8,2 8,2 8,8 7,7 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Voor een positief bezoekersoordeel is een vriendelijke en vakkundige behandeling van de bezoekers onontbeerlijk. Om te bepalen hoe uw gemeente hier op scoort, is bezoekers gevraagd naar hun oordeel aangaande de vriendelijkheid, de verzorgdheid, het inlevingsvermogen en de deskundigheid van de loketambtenaren, evenals naar de doorlooptijd en de duidelijkheid van de verstrekte informatie. Zie ook B4. 11

12 B4. De ambtenaren aan het loket van de gemeente helpen snel en vakkundig *Oordeel bezoeker deskundigheid 8,3 8,2 8,3 8,3 8,9 7,8 *Oordeel bezoeker over inleving medewerker 8,0 8,1 8,2 8,1 8,8 7,6 *Oordeel bezoeker doorlooptijd 8,2 8,0 8,1 8,0 8,7 7,3 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) B5. Het gemeentehuis is goed verzorgd *Oordeel bezoeker bereikbaarheid 7,9 8,0 8,0 7,9 8,6 7,3 *Oordeel bezoeker parkeergelegenheid 7,5 7,3 7,5 7,3 8,4 6,2 *Oordeel bezoeker overzichtelijkheid 8,0 7,9 7,8 7,8 8,5 7,1 *Oordeel bezoeker bewegwijzering 7,7 7,5 7,6 7,6 8,3 6,2 *Oordeel bezoeker wachtruimte 7,7 7,7 7,8 7,8 8,4 6,7 *Oordeel bezoeker privacy 7,4 7,5 7,4 7,4 8,0 6,3 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een bezoeker wordt graag ontvangen in een goed verzorgd gemeentehuis. De bereikbaarheid van het gemeentehuis, de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis evenals de overzichtelijkheid, bewegwijzering, wachtruimte en geboden privacy in het gemeentehuis zijn hierbij van belang. Bezoekers is daarom gevraagd deze aspecten van het kantoor van uw gemeente te beoordelen. B6. De prijs voor de producten en diensten is redelijk *Oordeel bezoeker over prijs 6,2 6,1 6,1 6,0 7,1 5,0 Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Waarstaatjegemeente.nl (of klanttevredenheidsonderzoek balie Benchmarking Publiekszaken) Toelichting: Een redelijke prijs voor gemeentelijke diensten en producten wordt gezien als een goede prestatie. Betreffende bezoekers is daarom gevraagd een oordeel te geven over de prijs. 12

13 B7. De informatie die de gemeente geeft is voldoende en begrijpelijk *Oordeel burgers duidelijkheid informatie 7,5 7,2 7,1 7,1 7,6 6,4 *Oordeel burgers toegankelijkheid informatie 7,5 7,3 7,3 7,2 7,8 6,6 *Oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten 7,7 7,4 7,4 7,4 7,9 6,9 *Oordeel burgers informatie website 7,2 7,1 7,1 7,1 7,9 6,7 Toelichting: Goed presteren binnen de rol van de burger als klant is alleen mogelijk als de gemeente werk maakt van de actief (huis-aan-huis bezorgde informatie, mondeling gegeven informatie) en passief (website, folderstandaard, etc.) verstrekte informatie. Om te bepalen hoe de gemeente het doet als het gaat om de informatieverstrekking, is burgers van de gemeente gevraagd een oordeel te geven over de duidelijkheid en toegankelijkheid van de informatie van de gemeente in het algemeen, de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de lokale kranten en van de informatie op de website van de gemeente. 13

14 14

15 C. Burger als Onderdaan De burger als onderdaan heeft recht op kwaliteit van orde en gezag. Een basisbehoefte, want zijn veiligheid is in het geding. Wat doet de gemeente daaraan? Om te kunnen instaan voor orde en gezag is regelgeving nodig, zodanig dat burgers weten waar zij aan toe zijn. Een belangrijke functie van de lokale overheid is het afgeven van vergunningen en andere beschikkingen in individuele gevallen op basis van de geldende regelgeving. Om geloofwaardig te zijn, is voor de gemeente een doeltreffende handhaving van de regelgeving van groot belang. Een gemeente kan pas goed presteren naar haar burgers in de rol van onderdaan als het in de gemeente voldoende veilig is op straat, de sociale veiligheid goed wordt aangepakt, de regels van de gemeente duidelijk zijn en niet in strijd met elkaar en als deze regels goed gehandhaafd worden. C. Gemiddeld oordeel van de burger als Onderdaan C. Burger als Onderdaan 6,6 6,4 6,4 6,4 6,7 5,7 C1. Het is in de gemeente voldoende veilig op straat * % inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 0,9 2,6 1,8 2,1 6,0 0,4 * % inwoners dat vaak onveilige plaatsen mijdt in buurt 1,1 2,9 1,8 2,1 8,9 0,3 * % inwoners dat vaak s avonds of s nachts de deur niet open doet 6,9 8,9 8,8 9,3 28,1 3,2 * % inwoners dat kind (eren) niet toestaat om ergens in de buurt naar 3,2 3,3 2,8 3,0 10,6 1,0 toe te gaan * % inwoners dat zich s avonds in de buurt onveilig voelt 1,5 4,3 2,3 2,8 11,1 0,2 * % inwoners dat zich s avonds alleen thuis niet veilig voelt 1,7 2,3 2,1 2,2 5,6 0,6 *Oordeel inwoners over veiligheid in de buurt 7,3 6,9 7,0 7,0 7,4 6,6 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Voor de burger als onderdaan is veiligheid op straat een vereiste om tot een positief oordeel te komen. Voordat wordt gevraagd naar oordelen over de gemeentelijke aanpak van de sociale veiligheid, is in kaart gebracht hoe het gesteld is met de beleving van de veiligheid in de eigen woonomgeving. 15

16 C2. De gemeente pakt de sociale veiligheid goed aan *Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid 6,8 6,6 6,5 6,5 7,2 5,8 *Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en veiligheid 6,5 6,3 6,0 6,0 6,7 5,2 *Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak sociale veiligheid 6,2 6,0 5,9 5,9 6,6 5,1 *Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht over onveiligheid 6,9 6,7 6,7 6,7 7,3 6,3 en overlast *Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten 6,5 6,2 6,2 6,1 6,6 5,5 *Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering leefbaarheid en veiligheid 6,2 6,0 5,9 5,9 6,4 5,1 *Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,7 7,5 7,5 7,4 7,8 6,9 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Het aanpakken van de sociale veiligheid is eveneens een voorwaarde voor een tevreden burger als onderdaan. Om te bepalen hoe gemeenten op deze prestatie scoren, is aan burgers gevraagd een oordeel te geven over de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid, de gemeentelijke informatie over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid, het betrekken van de buurt bij de aanpak van sociale veiligheid, de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast, de reactie van de gemeente op meldingen en klachten, het nakomen van afspraken met betrekking tot de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid en de leefbaarheid in de buurt. C3. De in de gemeente geldende verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en niet in strijd met elkaar *Oordeel burger duidelijkheid regels 7,2 6,9 6,8 6,8 7,3 5,9 *Oordeel burger ontbreken regels 5,8 6,0 6,0 6,0 6,5 5,2 *Oordeel burger tegenstrijdigheid regels 6,3 6,0 6,0 6,0 6,3 5,4 Toelichting: Voor de burger als onderdaan is het belangrijk dat zaken op het gebied van orde en gezag in de gemeente goed geregeld zijn. Verordeningen en andere regels moeten aanwezig en duidelijk zijn. Ook tegenstrijdigheid van regels moet worden voorkomen. Over deze aspecten van verordeningen en andere regels is het oordeel van burgers in kaart gebracht. C4. De gemeente controleert en handhaaft regels voldoende *Oordeel burger controle handhaving regels 6,3 6,1 6,0 6,0 6,6 5,1 Toelichting: De burger als onderdaan heeft er tot slot behoefte aan dat de mate van gemeentelijke controle en handhaving voldoende is. Aan de burgers is daarom verzocht een oordeel te vellen over de mate waarin de gemeente de regels in voldoende mate controleert en handhaaft. 16

17 D. Burger als Partner De burger wil door de gemeente serieus genomen worden in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. Ontwikkelt de gemeente haar beleid interactief, samen met inwoners? En betrekt zij hen bij de uitvoering ervan? Als goede gemeentelijke prestatie is benoemd dat vanuit het gezichtspunt van burgers, inwoners van een gemeente in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid in de gemeente betrokken worden. D. Gemiddeld oordeel van de burger als Partner D. Burger als Partner 6,0 5,9 5,9 5,8 6,5 5,1 D1. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate de totstandkoming van beleid *Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen 5,9 5,8 5,9 5,8 6,6 5,2 *Oordeel interesse gemeente in mening burgers 6,6 6,4 6,3 6,3 6,8 5,3 *Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen 6,2 6,1 6,0 6,0 6,6 5,3 Toelichting: Tevreden burgers als het gaat om de betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid zijn noodzakelijk voor een positief oordeel vanuit de burger als partner. Er is burgers daarom gevraagd een oordeel te geven over de mate waarin ze betrokken worden bij de totstandkoming van plannen en over de mate waarin de gemeente interesse heeft in de mening van de burger. Ook is gevraagd een oordeel te vellen over de mate waarin inspraak mogelijk is. D2. De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid *Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen 5,9 5,7 5,7 5,7 6,5 5,0 *Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat gemeete doet 5,6 5,4 5,4 5,3 6,0 4,5 Toelichting: Ook betrokkenheid bij de uitvoering van beleid is, zoals eerder aangegeven, van belang waar het de burger als partner betreft. In dit kader is een oordeel gevraagd over de mate waarin burgers bij de uitvoering van plannen worden betrokken, evenals een oordeel over de hoeveelheid invloed op wat de gemeente doet. 17

18 18

19 E. Burger als Wijkbewoner De burger als wijkbewoner heeft recht op kwaliteit van zijn leefomgeving. Deze dient prettig en schoon te zijn, met allerhande voorzieningen binnen bereik. Dan denken we in het bijzonder aan de wijk in zijn geheel, lokale voorzieningen, milieu en groen en verkeer en vervoer. Voldoende en goede voorzieningen in de directe woonomgeving en in de gemeente, goed onderhouden openbaar groen, een buurt die er schoon en opgeruimd uitziet, een goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer, goed onderhouden wegen en fietspaden en een goed geregelde verkeersveiligheid, zijn voorwaarden voor de gemeente om goed te kunnen presteren richting de burger als wijkbewoner. E. Gemiddeld oordeel van de burger als Wijkbewoner E. Burger als Wijkbewoner 7,4 7,2 7,0 7,0 7,5 6,6 E1. Er zijn voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, buurt *Oordeel burger directe woonomgeving 7,8 7,6 7,6 7,5 7,8 7,0 *Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt 7,7 7,5 7,5 7,4 7,8 6,9 *Oordeel burger winkels in buurt 8,3 8,2 7,8 7,9 8,7 5,5 *Oordeel burger speelmogelijkheden 7,3 6,9 6,8 6,8 7,4 5,5 *Oordeel burger straatverlichting 7,6 7,5 7,5 7,5 8,0 7,0 *Oordeel burger basisonderwijs 8,1 7,9 7,9 7,9 8,5 7,3 *Oordeel burger wegen, paden en pleintjes 7,0 6,9 6,8 6,8 7,4 6,1 *Oordeel burger voorzieningen voor jongeren 5,0 5,1 5,3 5,3 5,8 4,6 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Met betrekking tot de voorzieningen in de directe woonomgeving is aan burgers een oordeel gevraagd over de directe woonomgeving in zijn geheel, de leefbaarheid in de buurt en de aanwezigheid en kwaliteit van winkels, speelmogelijkheden, straatverlichting, basisonderwijs, wegen, paden en pleintjes en voorzieningen voor jongeren in de buurt. 19

20 E2. Er zijn voldoende voorzieningen in de gemeente *Oordeel burger winkels in gemeente 7,7 8,0 7,4 7,4 8,7 5,3 *Oordeel burger uitgaansmogelijkheden, horeca 6,3 7,1 6,8 6,8 8,4 4,6 *Oordeel burger cultuur 7,4 7,1 6,5 6,6 7,8 5,4 *Oordeel burger verenigingen en clubs 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0 6,6 *Oordeel burger sportvoorzieningen 8,0 7,8 7,6 7,6 8,2 7,0 *Oordeel burger onderwijs 7,8 7,7 7,5 7,5 8,2 7,2 *Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen 7,8 7,5 7,4 7,4 8,3 6,9 *Oordeel burger welzijnsvoorzieningen (buurthuis, jongerencentrum) 6,4 6,3 6,2 6,2 7,1 5,2 Toelichting: Eveneens vereist voor een voldoende waardering van de burger in de rol van wijkbewoner, is de aanwezigheid van voldoende voorzieningen in de gehele gemeente. Inwoners is daarom gevraagd de aanwezigheid en kwaliteit van winkels, uitgaansmogelijkheden/horeca, cultuur, verenigingen en clubs, sport-, onderwijs-, gezondheidszorg-en welzijnsvoorzieningen te beoordelen. E3. De buurt is goed onderhouden *Oordeel burger onderhoud buurt 7,2 6,8 6,8 6,8 7,5 6,2 *Oordeel burger onderhoud groenvoorziening in de buurt 7,2 6,9 6,8 6,8 7,4 6,1 *Oordeel burger afvalinzameling 8,2 7,9 7,8 7,7 8,5 6,8 (of Veiligheidsmonitor) Toelichting: Eerder is al aangegeven dat een goed onderhouden buurt (denk aan groen, schoon en opgeruimd) een rol van betekenis speelt in de rol van de burger als wijkbewoner. Voor de prestaties van de gemeente op het gebied van het onderhoud aan de woonomgeving is gekeken naar het oordeel over het onderhoud van de buurt in het algemeen, de groenvoorzieningen in de buurt en over de huisvuilinzameling in de gemeente. 20

21 E4. De gemeente is goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer *Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto 7,9 7,7 7,9 7,9 8,5 7,1 *Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt 7,0 6,7 6,8 6,8 7,6 5,9 *Oordeel burger openbaar vervoer in buurt 7,1 7,3 6,7 6,8 8,0 5,1 *Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente 7,4 6,6 6,9 6,7 7,7 5,2 *Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente 7,1 7,2 6,7 6,7 7,8 5,2 Toelichting: Met betrekking tot de bereikbaarheid van de buurt en van de gemeente is stilgestaan bij de bereikbaarheid van de buurt met de auto, de parkeermogelijkheden in de buurt en in de gemeente en het openbaar vervoer in de buurt en in de gemeente. E5. De wegen en fietspaden binnen de gemeente zijn goed onderhouden *Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden 7,5 7,3 6,9 6,9 7,7 5,9 Toelichting: Goed onderhouden wegen en fietspaden binnen de gemeente maken onderdeel uit van een goed geregeld verkeer en vervoer in de gemeente. De burgers is daarom gevraagd naar hun oordeel aangaande het onderhoud van de wegen en paden in hun gemeente. E6. De verkeersveiligheid in de gemeente is goed *Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente 7,5 6,8 6,6 6,6 7,5 6,0 *Oordeel burger verkeersveiligheid buurt 6,8 6,6 6,4 6,4 6,9 5,8 Toelichting: Als het gaat om een goed geregeld verkeer en vervoer in de gemeente is tot slot aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Er is gevraagd naar een oordeel over de verkeersveiligheid in de eigen buurt en in de gemeente als geheel. 21

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat - Bloemendaal Najaar 2011 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Bloemendaal Auteurs drs. E. Stultjens en M. Tan MSc Dit

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Bloemendaal Najaar 2013 Extra vragen + vergelijking kernen + vergelijking 2011 & 2013 burgerrollen Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2012

Waarstaatjegemeente.nl 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Waarstaatjegemeente.nl 2012 Langedijk Josephien de Kraker 21 december 2012 Dit document is

Nadere informatie

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014

Samenvatting Gemeente Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Het PON januari 2014 Samenvatting Gemeente Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Resultaten Najaar 2010 Najaar 2013 Voorwoord Afgelopen najaar heeft Hoogeveen voor de vierde keer deelgenomen aan de benchmark Waarstaatjegemeente najaar

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Staat op maat Boxtel Najaar 2014 drs. K. du Long K. Vinckx Msc. Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente Boxtel Auteurs drs. K. du Long

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Heerhugowaard

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe

Onderzoek Burgerrollen. Najaar 2015 Gemeente Epe Onderzoek Burgerrollen Najaar 2015 Gemeente Epe Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Epe Auteurs mevrouw drs. K. du Long mevrouw B. van Dalen MSc. Dit project wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Langedijk

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2014 Goirle Schagen Waddinxveen Westervoort Wijchen Zoeterwoude Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse Nederlandse gemeenten Auteurs

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Waarstaatjegemeente.nl Gemeente Hilversum

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Onderzoek Burgerrollen

Onderzoek Burgerrollen Onderzoek Burgerrollen Gemeente Lingewaal Extra vragen + vergelijking 2011 & 2013 & 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Lingewaal Auteurs Drs. Karin du Long en Britte

Nadere informatie

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops

Raadsbrief RAADBRF. drs. G.L.C.M. de Kok. Middelen. F.M. Bisschops Raadsbrief RAADBRF Made, 24 maart 2014 Registratienr.: 14int01033 Onderwerp: Resultaten burgeronderzoek najaar 2013 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de Kok Middelen F.M.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Najaar 2014 Best Boxtel Eersel Gilze en Rijen Hattem Hillegom Lochem Ridderkerk Waalwijk Westvoorne Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van diverse

Nadere informatie

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet?

Burgers beoordelen hun gemeenten. Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Burgers beoordelen hun gemeenten Waar zijn gemeenten volgens hun burgers goed in en waarin niet? Het functioneren van gemeenten staat sterk in de belangstelling. Aan ruim 150 gemeenten zijn zogenoemde

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Voorschoten Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

De Staat van de Gemeente. Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden De Staat van de Eindrapportage project Alblasserwaard - Vijfheerenlanden mevrouw drs. K. du Long (PON) dr. E. Verkaar (PON) drs.

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk

REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk REKENKAMERCOMMISSIE BERGEIJK Onderzoek Staat van de gemeente Bergeijk 4 sept. 2008 1 Inhoudsopgave Colofon 1. Deelname van Bergeijk aan Staat van de Gemeente 2. De uitkomsten van het onderzoek 3. Wat kan

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar

Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Samenvatting uitkomsten waarstaatjegemeente gemeente Wassenaar Inhoud van het onderzoek Het burgeronderzoek wordt via een vragenlijst uitgezet onder inwoners van de gemeente. In de vragenlijst komen de

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2013 Boxtel Heemskerk Nederweert Overbetuwe Rucphen Schijndel Sint-Oedenrode Soest Steenbergen Vught Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

MEMO. Aan: Raad Van: College Datum: Onderwerp: Toelichting visie dienstverlening en beantwoording vragen

MEMO. Aan: Raad Van: College Datum: Onderwerp: Toelichting visie dienstverlening en beantwoording vragen MEMO Aan: Raad Van: College Datum: 14-8-2009 Onderwerp: Toelichting visie dienstverlening en beantwoording vragen Op 28 mei is de visie dienstverlening opiniërend in de gemeenteraad besproken. Hierbij

Nadere informatie

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI

BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI BURGERPEILING WAAR STAAT JE GEMEENTE WINTERWIJK 2 FEBRUARI 2017 www.ioresearch.nl WIE ZIJN WIJ? I&O Research Voor overheid en non-profit 50 onderzoekers Thuis in: dienstverlening, draagvlak, sociaal domein,

Nadere informatie

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc.

Extra vragen Bussum. CONCEPT Voorjaar 2012. M. (Maureen) Tan MSc. Extra vragen Bussum COCEPT Voorjaar 2012 M. (Maureen) Tan MSc. het PO, kennis in uitvoering Tilburg, juli 2012 Colofon Het PO heeft dit onderzoek verricht in opdracht van Gemeente Bussum Auteur(s) M. (Maureen)

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID BALIE PUBLIEKSCENTRUM GEMEENTE OSS Balie-enquête voorjaar 2009 Soort onderzoek Uitgevoerd door Rapportage door Contactpersoon Datum : Schriftelijke enquête : Team

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Definitief rapport - Embargo tot en met maandag 3 september 2012 - Rapport openbaar vanaf dinsdag 4 september 2012 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2012 Boxtel Bussum Dantumadiel Enkhuizen

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente Raalte 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, juni 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015

college 1 - GEMEENTE REIMERSWAAL Adviesnummer: Casenummer : Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 GEMEENTE REIMERSWAAL college Adviesnummer: 16.014152 Casenummer : 16.003603 Datum : 11 augustus 2016 Onderwerp: Burgertevredenheidsonderzoek 2015 Advies: 1. Kennisnemen van het rapport "Waarstaatje.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners

Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Kwaliteit van Nederlandse gemeenten volgens hun inwoners Meta- analyse van de uitkomsten van waarstaatjegemeente 2010 t/m 2013 Dr. Klaas Abma Contact Dr. Klaas Abma Programmamanager Gemeente Súdwest- Fryslân

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening:

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude afdoening: reg.nummer: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: onderwerp : Resultaten Benchmarking Publiekszaken 2010 bijlagen

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Heerhugowaard uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Papendrecht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Versie 12 mei 2015 Concept. Visie op dienstverlening

Versie 12 mei 2015 Concept. Visie op dienstverlening Versie 12 mei 2015 Concept Visie op dienstverlening 2015-2019 Inhoudsopgave AANLEIDING 3 ONZE KLANT 4 WAT VRAAGT DE INWONER? 5 VISIE OP DIENSTVERLENING 8 INWONER ALS GAST 8 VRAAG EN BEDOELING CENTRAAL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat

dienst verlening zichtbaar. Aan duidelijk hoe de geboden dienst wij staan ten opzichte van andere vergelijking bieden ons handvat Oktober 2013 Factsheet Benchmark publiekszaken 2013 Door middel van de factsheet dienstverlening informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken rondom het programma Eén in Dienstverlening.

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen

Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen RAPPORTAGE ONDER EMBARGO OPENBAAR VANAF dinsdag 7 september 2010 Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen Voorjaar 2010 Assen Barneveld Bernheze Bussum Enkhuizen Goirle Krimpen aan den IJssel Maasdriel Nederweert

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Is er in Friesland sprake van goed lokaal bestuur? Dr. Klaas Abma 31 oktober 2013

Is er in Friesland sprake van goed lokaal bestuur? Dr. Klaas Abma 31 oktober 2013 Is er in Friesland sprake van goed lokaal bestuur? Dr. Klaas Abma 31 oktober 2013 Siena: Goed bestuur Siena: Slecht bestuur Collenius: Goede Beheer Bestuurskracht Code voor Goed Openbaar Bestuur (BZK,

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

Rapportage gemeente Goes

Rapportage gemeente Goes Rapportage gemeente Goes Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Introductie en winnaars Methode Leeswijzer Resultaten Scores 10 thema s en algemeen belang Score gemeente per subthema Resultaten

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Maastricht uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2013 Juni 2013 Onderzoek

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008

Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 Resultaten Inwonerenquête Moerdijk 2008 september 2009 gemeente Moerdijk Concernstaf, cluster Sturing & Programma s drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 25 september 2012 Klanttevredenheidsonderzoek ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 25 september 2012 Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni 2009 Onderzoek

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007 Klanttevredenheidsonderzoek Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 11 juli Trendview Radioweg 6a 1324 KW Almere tel: 036-5300402 e-mail: info@trendview.nl www.trendview.nl

Nadere informatie

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010

Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 Resultaten Burgerenquête Moerdijk 2010 mei 2011 gemeente Moerdijk drs. A. Roda, stafmedewerker Onderzoek & Statistiek 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Profiel van de inwoners 6 1.1 Geslacht en leeftijd 6

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Gemeente De Wolden 2016 B. van Dalen MSc drs. K. du Long het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2016 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

De Staat van de Gemeente

De Staat van de Gemeente De Staat van de Gemeente Deelrapport 2: Gemeenten met 25.000 inwoners of meer Voorjaar 2006 Gemeente Boxtel Gemeente Brunssum Gemeente Dongen Gemeente Echt-Susteren Gemeente Heemstede Gemeente Heerenveen

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2012 marjolein.zonjee

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W nr. 07.1212 d.d. 11-12-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Doelmatigheidsonderzoek en motie zwembad De Zijl BESLUITEN 1. Gezien de uitkomsten van hoofdstuk 17 van de Stadsenquete te constateren

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN Het onderzoeksprogramma 2017 gemeente Kampen bestaat uit peilingen onder het burgerpanel van de gemeente Kampen, een aantal benchmarks/monitors en onderzoeken uitgevoerd

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continu meting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continu meting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen April-September 2008 1. Het onderzoek In april tot en met september 2008 is dit onderzoek gehouden. In de periode is aan alle burgers, die

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling

Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl 2014 Resultaten burgerpeiling Gemeente Scherpenzeel 14 september 2014 Dr. I. Van Straaten Correspondentienummer: 020982 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN METHODE 3 1.1 Waarstaatjegemeente

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek

Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek Standaard Waarstaatjegemeente.nl Uitvoering burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek KING, Den haag Oktober 2010, versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond van Waarstaatjegemeente.nl...

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014

Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Burgerwaarderingsonderzoek Dienstverlening 2014 De belangrijkste resultaten voor de gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie