Racedetectie in Parallelle Programma s door Gecontroleerde Heruitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Racedetectie in Parallelle Programma s door Gecontroleerde Heruitvoering"

Transcriptie

1 Racedetectie in Parallelle Programma s door Gecontroleerde Heruitvoering Michiel Ronsse Promotoren: Prof. dr. ir. K. De Bosschere Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Faculteit Toegepaste Wetenschappen Academiejaar

2

3 Aan mijn ouders, Walter Ronsse en Laura Brys

4

5 i Dankwoord Nu de resultaten van een jarenlang onderzoek zijn neergeschreven in een doctoraal proefschrift is het moment aangebroken om een aantal mensen te bedanken. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn promotoren: Prof. Jan Van Campenhout en Prof. Koen De Bosschere. Prof. Van Campenhout was mijn oorspronkelijke promotor, maar naarmate het leiderschap van de vakgroep ELIS meer tijd in beslag begon te nemen nam Prof. De Bosschere deze taak over. Als eerste promovendus van Prof. De Bosschere kan ik getuigen dat hij deze taak met verve volbracht heeft. Aangezien mijn onderzoek in het GOA-project FORMOSA past, werden er nogal wat FORMOSA-vergaderingen aan gewijd. Daarom dank aan de leden van dit project. Naast mijn twee promotoren zijn dit Prof. Albert Hoogewijs en Noemie Slaats van de Vakgroep Zuivere Wiskunde en Computeralgebra en Prof. Erik D Hollander, Bart Van Assche en Henk Neefs van ELIS. Eveneens dank aan de oude collega s die mij op het juiste debugpad gezet hebben: Luk Levrouw, Koen Audenaert en Koen Bastiaens. Ik ben eveneens dank verschuldigd aan Prof. Willy Zwaenepoel (Rice University, Houston (TX)) omdat hij mij de mogelijkheid geboden heeft om gedurende twee maanden onderzoek te verrichten in zijn departement. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. Jacques Chassin de Kergommeaux (LMC-IMAG, Université Joseph Fourier te Grenoble) voor de samenwerking in het kader van een Tournesol-project. Jacques, je voudrais vous remercier pour votre excellente coopération dans le cadre du projet Tournesol. J ai apprécié entre autre l environnement chaleureux qui régnait lors de ma visite d un mois à Grenoble. Dank aan de leden van de PARIS-groep in het algemeen en aan Mark Christiaens in het bijzonder (de nieuwe debugger) en aan de leden van ELIS, vooral de personen die s middags warm eten en de koffiedrinkers. Bijzondere dank gaat uit naar het IWT voor de financiële steun gedurende vier jaar en aan de kritische proeflezers van dit proefschrift (Mark Chris-

6 ii tiaens, Koen De Bosschere en Jan Van Campenhout). Tenslotte dank aan de personen die gezorgd hebben voor de belangrijkste steun: de morele steun. Daarom, dank aan mijn ouders en broers. Michiel Ronsse Gent, 28 April 1999

7 Inhoud 1 Inleiding Debuggen Soorten niet-determinisme Oorzaken van niet-determinisme Voorgestelde oplossing Overzicht van dit proefschrift Parallelle computerarchitecturen Parallelle architectuurklassen Parallelle hardwaremodellen Systemen met gedistribueerd geheugen Systemen met gemeenschappelijk geheugen Parallelle programmeermodellen Virtuele parallelle computers Het testplatform De hardware Het besturingssysteem Netwerken van computers Races en niet-determinisme bij parallelle programma s Niet-determinisme Oorzaken van niet-determinisme Deterministische uitvoering van een programma Reële programma s Parallelle programma s Equivalente uitvoeringen Behandeling van niet-determinisme Niet-determinisme bij gemeenschappelijk geheugen Samenvatting

8 iv INHOUD 4 Klokken Inleiding Logische klokken Scalaire klokken Vectorklokken Matrixklokken Samenvatting Gespiekte klokken Scalaire klokken Vectorklokken Matrixklokken Wat met fysische tijd? Efficiënte implementaties Besluit Gecontroleerde heruitvoering Heruitvoeren van synchronisatieraces Bepalen van de volgorde Het geval x Het geval x De ROLT-methode Detectie van dataraces Detectie van geheugentoegangen Detectie van parallelle segmenten Verwijderen van oude segmenten Detectie van conflicterende operaties Overzicht Uitgewerkt voorbeeld Debugcyclus Instrumentatie Bestaande technieken De hardware aanpassen Aanpassen van het besturingssysteem Aanpassen van het programma JiTI Onderscheid tussen code en data Instrumentatie van een instructie Instrumentatie van een proces De eigenlijke instrumentatieroutines

9 INHOUD v Dynamisch aangemaakte code Selectieve instrumentatie JiTI en parallelle programma s Bepalen van de uitgevoerde code Instrumentatie van functieoproepen Experimentele evaluatie Validatie Solaris Opname Weergave Detectie van dataraces Detectie van conflicterende geheugentoegangen Artificiële uitvoeringen TreadMarks Opname Weergave Athapascan Niet-determinisme bij Athapascan Evaluatie Solaris Gebruik De benchmark-suite Resultaten TreadMarks Athapascan Besluit Conclusies van het onderzoek Verder onderzoek Belangrijkste originele bijdragen

10 vi INHOUD

11 Tabellen 4.1 Verschil tussen logische, gespiekte en fysische klokken Gedrag van logische, gespiekte en fysische klok De operaties die we uitvoeren tijdens de heruitvoering De verschillende types spronginstructies De opcodes van de lees- en schrijfinstructies De opcodes van de ADD-instructies Code gebruikt om de conditievlaggen uit te lezen Tabel met conditiewaarden Resultaten voor een aantal testprogramma s: instructies Resultaten voor een aantal programma s: tijden Uitvoeringstijden bij opname, weergave en detectie Aantal uitgevoerde en opgeslagen operaties Aantal gecreëerde en vergeleken segmenten Een aantal testresultaten voor Athapascan (alle tijden in seconden)

12 viii TABELLEN

13 Figuren 2.1 Algemene structuur van een MIMD multiprocessor Een multiprocessor zonder gemeenschappelijk geheugen Een multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen De verschillende stadia die een geheugenoperatie ondergaat Een sequentieel consistent geheugenmodel Een processor-consistent geheugenmodel Een zwak consistent geheugenmodel De verschillende geheugenmodellen Voorstelling van een DSM-systeem Het TSO-geheugenmodel van de SPARC-processor: schrijfoperaties worden gebufferd (FIFO), leesoperaties lezen uit de buffer of uit het geheugen Het PSO-geheugenmodel van de SPARC-processor Verschillen tussen het TSO- en PSO-geheugenmodel Het gebruik van registervensters De verschillende parallelle niveaus gebruikt door Solaris De verschillende synchronisatielagen gebruikt door Solaris Implementatie van de mutexfuncties Implementatie van de conditievariabelen Implementatie van de semafoorfuncties Onderscheid tussen eager en lazy release consistency De gelaagde opbouw van Athapascan Een Athapascan-systeem bestaat uit knopen en draden De veschillende types geheugenoperaties Semafooroperaties die geen (links) en wel (rechts) een ordening garanderen. Op deze figuur stellen de vertikale lijnen de operaties per draad voor (tijd loopt naar beneden)

14 x FIGUREN 3.3 Observatie op mutexniveau Een mogelijke voorstelling van een programma-uitvoering De p relatie De relatie De relatie Onderscheid tussen causale en ware-tijdsverleden De voortgang van de Lamporttijd Lamportklokwaarden en paden Door het gebruik van Lamportklokken verliezen we informatie De propagatie van vectorklokken Vectorklokken zijn streng consistent Vectorklokken geven de causale relaties weer De propagatie van matrixklokken Matrixklokken en het causale verleden Twee uitvoeringen die enkel in ware-tijdskenmerken verschillen De voortgang van SC L -klokken De voortgang van SC 1 -klokken De voortgang van SC A -klokken De voortgang van V C L -klokken De voortgang van V C 1 -klokken De voortgang van V C A -klokken De voortgang van MC LL -klokken De voortgang van MC 1L -klokken De voortgang van MC AL -klokken De voortgang van MC L1 -, MC 11 - en MC A1 -klokken De voortgang van MC LA -, MC 1A - en MC AA -klokken Het gebruik van een externe, en dus fysische, klok Het gebruik van fysische tijd als een logische klok Voorbeeld van een uitvoering De minimale relatie Invoer van een artificieel koppel Voorbeeld van een uitvoering De klokwaarden die horen bij de operaties De incrementen van de klokwaarden van de draden Het opleggen van de volgorde e 1 2 e2 1 is overbodig Een uitgewerkt voorbeeld

15 FIGUREN xi 5.9 Verschil tussen logische en gespiekte Lamportklokken Vectorklokken worden ook gehecht aan segmenten Het verwijderen van oude segmenten m.b.v. matrixklokken Verwijderen van segmenten m.b.v. logische en gespiekte klokken Een uitvoering bestaande uit twee onafhankelijke delen Voorbeeld van een uitvoering De voorgestelde debugcyclus De single-stepmethode De Paradyn methode De compileer/link-cyclus De JiTI methode Duplicatie van een proces JiTI gebruikt een trampoline om het terugkeeradres te bewaren Selectieve instrumentatie van een parallel programma Het gebruik van de Procedure Linkage Table Situatie na de instrumentatie door JiTI De vijf synchronisatieniveaus Weergave op het lockniveau Weergave op het mutexniveau Weergave op het semafoorniveau De semafoor- en mutexfuncties worden geïnstrumenteerd Een opname die tot deadlock leidt Onderscheid maken tussen lees- en schrijflocks De cond wait-operatie De impliciete synchronisatieprimitieven Tijdens de heruitvoering krijgt elke draad een eigen LWP Het gebruik van gepagineerde bitmaps Verdwenen dataraces Eraser ontdekt te veel dataraces Eraser ontdekt te weinig dataraces Rwlocks testen alsof het mutexen zijn Leeslocks testen op hun correct gebruik Semafooroperaties zijn al dan niet geordend Grafische voorstelling van een uitvoering Race bij boodschapversturing Synchronisatie-operaties worden geserializeerd tijdens de heruitvoering

16 xii FIGUREN 7.21 Een uitvoering die steeds deterministisch is Een uitvoering die steeds deterministisch is Een uitvoering die nooit deterministisch is Het testprogramma Gebruik van RECPLAY indien er een datarace is Gebruik van RECPLAY indien er geen datarace is Histogram van de incrementen Grootte van het registreerbestand in functie van het aantal bits dat we gebruiken om incrementen op te slaan Aantal segmenten dat op de lijst staat (LU) Aantal segmenten dat op de lijst staat en dat vergeleken wordt Vergelijking tussen logische en gespiekte matrixklokken De grootte van de bitmap tijdens de uitvoering (LU) De grootte van het registreerbestand in functie van een extra increment

17 Hoofdstuk 1 Inleiding Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om te staan. MULTATULI 1.1 Debuggen Iedereen die reeds een computerprogramma geschreven heeft weet dat dit gepaard gaat met vallen en opstaan. Inderdaad, zelfs de meest ervaren programmeur maakt (tik)fouten waardoor een programma niet doet wat er van verwacht wordt. Sommige fouten worden onmiddellijk zichtbaar doordat de compiler het programma niet wil compileren. In dit geval is het meestal eenvoudig om de fout te verwijderen omdat de compiler ons zowel de naam van het bestand als het regelnummer vertelt waar de fout zich bevindt. Indien de fout iets subtieler is zal ze (hopelijk) opduiken tijdens een uitvoering. Een foutief programma kan immers een foutief resultaat produceren of simpelweg hangen of vastlopen. In dit geval moet de programmeur het programma debuggen. Bij parallelle programma s programma s die uit een aantal deeltaken of draden bestaan die parallel worden uitgevoerd op een computer met verschillende processors treden fouten nog frequenter op. Het schrijven van parallelle programma s is immers heel wat moeilijker dan het schrijven van vergelijkbare sequentiële programma s. Een be-

18 2 Inleiding langrijk onderdeel van een uitvoering van een parallel programma is namelijk de interactie tussen de verscheidene processors: er is communicatie en synchronisatie nodig. Het is deze interactie die meestal voor moeilijkheden zorgt. Algemeen kunnen we stellen dat er bij parallelle programma s drie soorten fouten kunnen optreden: programmeerfouten: dit zijn de fouten die ook kunnen optreden bij het schrijven van sequentiële programma s; synchronisatiefouten: dit soort fouten wordt veroorzaakt door een verkeerd (of onvoldoende) gebruik van synchronisatie. Deze fouten kunnen zich uiten in de vorm van een patstelling (deadlock), waarbij geen enkele draad nog verder kan, of in de vorm van racecondities. Deze laatste ontstaan als twee of meerdere draden hetzelfde gemeenschappelijke object gebruiken, en minstens één ervan het wijzigt. De uitkomst van zo n raceconditie is onbepaald: de inhoud van het object na de raceconditie (bij twee schrijfoperaties), of de waarde die gelezen wordt (bij een lees- en schrijfoperatie) hangt af van de volgorde van die twee operaties; prestatiefouten: dit soort fouten heeft tot gevolg dat de snelheidswinst na parallellisatie niet voldoet aan de verwachtingen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn een flessenhals (bottleneck), het niet volledig uitbuiten van het potentiële parallellisme dat het algoritme ons biedt, enz. Tegenwoordig zijn de meeste commerciële programma s meerdradig, waarbij er bv. één draad gebruikt wordt per document dat open is (bv. de M ultiple Document Interface (MDI) van Windows ), en bijkomende draden voor het hertekenen van het scherm, voor het afhandelen van de invoer, voor het afdrukken van een document, enz. In dit geval zijn de draden horende bij de documenten echter van elkaar afgeschermd waardoor er geen rechtstreekse communicatie is tussen de verschillende draden. Inderdaad, het besturingssysteem zorgt via de event loop en via MDI voor de communicatie, bv. door toetsenbordinvoer naar het juiste document te sturen. Bij het ontwikkelen van zo n applicatie moeten we dus in feite geen rekening houden met de parallelle aard van het programma. Het ontwikkelen van expliciet parallelle programma s waarbij we snelheidswinst wensen te behalen door een probleem in deelproblemen te splitsen vereist echter wel communicatie tussen de deeltaken.

19 1.1 Debuggen 3 Het feit dat het schrijven van expliciet parallelle programma s niet eenvoudig is zorgt ervoor dat er weinig ontwikkeld worden. Nochtans zouden vele rekenintensieve algoritmen gebaat zijn met een parallelle implementatie en kan men tegenwoordig beschikken over goedkope parallelle computers. De snelheidswinst die een parallelle versie kan opleveren weegt blijkbaar niet op tegen de hogere ontwikkelingskost. De moeilijkheden eigen aan het schrijven van parallelle programma s zouden moeten opgevangen worden door betere ontwikkelingsmethoden- en hulpmiddelen. Men vindt inderdaad, in toenemende mate, een steeds groter wordend assortiment van generatie-, analyse- en visualisatiehulpmiddelen speciaal opgezet voor dit doel. Debuggers voor parallelle programma s vormen daar een volwaardig onderdeel van. Dit proefschrift wil op dit vlak een bijdrage bieden. Laten we daarom eerst eens de bestaande debugtechnieken overlopen. Wensen we een programma te debuggen, dan kunnen we dit op drie manieren doen: statisch (at compile-time): door studie van de programmacode moeten we normaal gezien in staat zijn om alle fouten op te sporen. Zonder dynamische informatie is dit echter moeilijk: we moeten met enorm veel mogelijke uitvoeringen rekening houden. Bovendien geven statische hulpmiddelen enkel mogelijke fouten omdat vele hypothesen betreffende een programma-uitvoering onbeslisbaar zijn. Een voorbeeld van een programmeerhulpmiddel dat gebruik maak van statische informatie is lint [SunS94]. Dit hulpmiddel test een beperkt aantal zaken o.a. of parameters van functies van het juiste type zijn, of variabelen worden gelezen vóór ze geschreven worden,.... Lint zal ons echter meestal niet kunnen vertellen dat er een deling door nul wordt uitgevoerd. dynamisch (at run-time): door informatie over de uitvoering van het programma door observatie (bv. watch- en breakpoints) te verzamelen, beschikken we over informatie die veel specifieker is dan de programmacode. De informatie is concreter maar geldt slechts voor de beschouwde invoer. Hiermee kunnen we dus zorgen dat een welbepaalde programma-uitvoering correct is, zonder dat we kunnen garanderen dat het programma zelf correct is. Voorbeelden van zulke programmeerhulpmiddelen zijn Insure++ [Para96] en Purify [Puri]. post-mortem: hierbij maken we gebruik van informatie die

20 4 Inleiding beschikbaar is op het moment dat het programma vastloopt (bv. een core-dump). Deze methode is dus niet bruikbaar als het programma niet correct is, maar toch op een normale manier wordt beëindigd. Ook hier kunnen we beschikken over specifieke informatie wat één uitvoering betreft, maar maakt het gebrek aan dynamische informatie ook deze debugmethode moeilijk. Het is duidelijk dat dynamische informatie zeer belangrijk is bij het debuggen. Het is in principe mogelijk om alle dynamische informatie te verzamelen tijdens één enkele uitvoering, bv. door na elke uitgevoerde instructie een geheugendump en de inhoud van de processorregisters weg te schrijven naar de schijf. Op deze manier wordt het programma echter enorm vertraagd, en verzamelen we overbodige informatie zodat de programmeur door de bomen het bos niet meer ziet. Het verzamelen van de dynamische informatie kan men echter ook verdelen over een aantal uitvoeringen. Tijdens een eerste uitvoering kan men bv. de waarde van een variabele op een aantal tijdstippen op scherm tonen. De programmeur kan dan tijdens nieuwe uitvoeringen als het ware inzoomen op de programma-uitvoering door enkel nog data te verzamelen in verdachte functies. De data die tijdens deze opeenvolgende uitvoeringen verzameld worden kunnen de programmeur helpen bij het zoeken naar de fout. Deze methode wordt door de meeste programmeurs gebruikt en noemt men cyclisch debuggen. Het is duidelijk dat deze methode slechts werkt als opeenvolgende uitvoeringen hetzelfde programmaverloop kennen: de uitvoering moet herhaalbaar en dus deterministisch zijn. Vele programma s, en vooral parallelle programma s, zijn echter niet-deterministisch. 1.2 Soorten niet-determinisme Er bestaan twee soorten niet-determinisme: extern niet-determinisme: het programma geeft verschillende resultaten bij herhaalde uitvoeringen met dezelfde invoer. Alhoewel dit soort niet-determinisme meestal ongewenst is, en dus een fout in het programma is, hoeft dit niet altijd het geval te zijn; het probleem met de acht koninginnen bv. heeft verschillende mogelijke oplossingen. intern niet-determinisme: het programma geeft dezelfde resultaten

21 1.3 Oorzaken van niet-determinisme 5 bij herhaalde uitvoeringen met dezelfde invoer, maar het interne programmaverloop is verschillend. Dit om te vermijden dat we programma s die verschillende alternatieven hebben om tot een oplossing te komen, moeten overspecificeren en we aldus het potentiële parallellisme in het programma beperken. 1.3 Oorzaken van niet-determinisme Bovendien is het zo dat de meeste, zelfs correcte, parallelle programma s niet-deterministisch zijn; het interne verloop van het programma wordt niet (volledig) bepaald door de programmacode, maar o.a. door de relatieve snelheidsverschillen waarmee de processen worden uitgevoerd. We zouden parallelle programma s volledig deterministisch kunnen maken (ook intern) [Aude95a]; deze programma s zullen echter nooit het door de multiprocessor aangeboden parallellisme volledig kunnen benutten. Er zijn heel wat zaken die het programmaverloop bepalen, en die aldus een oorzaak van niet-determinisme kunnen zijn: 1. de programmacode zelf; 2. de processors die het programma uitvoeren (caches, klokfrequenties); 3. het besturingssysteem (bv. systeemoproepen, interrupts, signalen); 4. de begintoestand van het programma (niet geïnitializeerde variabelen,... ); 5. de interactie tussen de verschillende draden: synchronisatie en communicatie, eventueel in de vorm van racecondities; 6. de invoer (zowel aan het begin als tijdens de uitvoering; zowel van toetsenbord als schijf, netwerk,... ); Het is natuurlijk de bedoeling dat de eerste 4 punten het programmaverloop bepalen. Puntje 5 treedt enkel op bij parallelle programma s, maar is voor deze programma s wel de belangrijkste oorzaak van nietdeterminisme. Het laatste puntje is de belangrijkste oorzaak van nietdeterminisme bij sequentiële programma s maar treedt natuurlijk ook op bij parallelle programma s.

22 6 Inleiding Om herhaalde identieke programma-uitvoeringen te krijgen zullen we o.a. moeten zorgen voor dezelfde programmacode, wat evident is en ook geen problemen stelt, dezelfde initiële invoer, wat meestal ook geen probleem is als deze invoer uit een bestand komt. De behandeling van de andere oorzaken van niet-determinisme ligt echter niet voor de hand. 1.4 Voorgestelde oplossing De methode die in dit proefschrift verder uitgewerkt en ontwikkeld wordt is deze van gecontroleerde programma-heruitvoering (execution replay of record/replay). Deze methode bestaat erin dat men tijdens elke normale uitvoering van het programma (eventueel enkel tijdens een testfase) een minimale hoeveelheid informatie over het programmaverloop opneemt en opslaat. Met deze informatie kan men dan op gecontroleerde wijze (en onder bepaalde voorwaarden) het programma een onbeperkt aantal maal op deterministische manier heruitvoeren, zelfs als op dat ogenblik een traditionele debugger gebruikt wordt die de oorspronkelijke uitvoering ontoelaatbaar zou verstoord hebben. Daarbij beperken we ons tot het niet-determinisme dat eigen is aan parallelle programma s, en dat dus veroorzaakt wordt door de communicatie en synchronisatie. We zullen wel vermelden hoe men kan omgaan met niet-determinisme dat ook aanwezig is in sequentiële programma s, maar deze methoden werden noch bestudeerd, noch geïmplementeerd. Dit proefschrift is het logische vervolg van de proefschriften van Luk Levrouw [Levr95] en Koen Audenaert [Aude95a]. Levrouw bestudeerde in zijn werk gecontroleerde heruitvoering voor sequentieel consistente parallelle machines en stelde een nieuwe (formeel beschreven) heruitvoeringsmethode voor (ROLT, zie paragraaf 5.1.4). Audenaert richtte zijn aandacht vooral op de detectie van dataraces en het detecteren van ordeningen in een uitvoering. Dit proefschrift combineert gecontroleerde heruitvoering met dataracedetectie voor systemen zonder sequentieel consistent geheugenmodel. De belangrijkste originele bijdragen zijn: het feit we gecontroleerde heruitvoering op twee niveaus doen [Rons97c]. Tijdens een opname registreren we namelijk enkel de volgorde van de synchronisatie-operaties, waarna we tijdens een eerste heruitvoering testen of we een equivalente heruitvoering

23 1.5 Overzicht van dit proefschrift 7 kunnen krijgen door enkel deze volgorde terug op te dringen (detectie van dataraces). Bovendien slaan we tijdens de opname de benodigde vectorklokken voor deze dataracedetectie niet op maar bereken we ze on-the-fly tijdens de heruitvoering. Aan de hand van drie implementaties ([Rons97b, Rons97a, Rons98a]) werd aangetoond dat deze methode werkt en bovendien slechts een kleine vertraging invoert; het gebruik van matrixklokken om oude informatie tijdens de dataracedetectie te verwijderen. Bovendien hebben we gespiekte klokken ingevoerd die betere resultaten leveren dan de normale logische versie [DB97]; de technieken die we gebruiken om een programma te instrumenteren ([Rons98c]). 1.5 Overzicht van dit proefschrift Aangezien dit proefschrift debugmethoden voor parallelle computerarchitecturen behandelt geven we in hoofdstuk 2 een overzicht van hedendaagse parallelle computerarchitecturen. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op niet-determinisme bij parallelle programma s en bepalen we op welke manier we zullen omgaan met dit niet-determinisme. Om op een eenvoudige manier om te gaan met de relaties die optreden tussen gebeurtenissen van verschillende draden hebben we klokken nodig. In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van bestaande klokken, en voeren we een nieuwe variant in. In hoofdstuk 5 stellen we gecontroleerde heruitvoering voor, waarbij we steunen op hoofdstukken 3 en 4. Om gegevens over een programma-uitvoering te verzamelen hebben we een instrumentatiehulpmiddel nodig. Hoofdstuk 6 begint met een overzicht van de bestaande hulpmiddelen, nadien volgt een beschrijving van ons hulpmiddel. Aangezien we de voorgestelde technieken moeten toetsen aan de werkelijkheid beschrijven we in hoofdstuk 7 de implementaties die we zullen gebruiken voor de validatie van de methode. In hoofdstuk 8 doen we de eigenlijke evaluatie aan de hand van een aantal benchmarkprogramma s.

24 8 Inleiding Ten slotte sluiten we dit proefschrift af met een aantal conclusies in hoofdstuk 9.

25 Hoofdstuk 2 Parallelle computerarchitecturen Vele handen maken licht werk Chinees spreekwoord 2.1 Parallelle architectuurklassen Volgens Flynn [Flyn66, Flyn72] kunnen we vier verschillende klassen van computerarchitecturen onderscheiden. Deze klassen verschillen van elkaar door het aantal instructie- en datastromen. Daarbij is een instructiestroom een sequentie van instructies die door een processor worden uitgevoerd, en is een datastroom een sequentie van data die door een instructiestroom worden gemanipuleerd. De vier verschillende architectuurklassen zijn SISD, MISD, SIMD en MIMD. De eenvoudigste klasse is de SISD (single instruction stream, single data stream) familie. Aangezien er één instructiestroom is die inwerkt op één datastroom is er maar één processor nodig. De meeste oudere monoprocessorsystemen vallen in deze categorie. De meeste hedendaagse processors behoren echter tot de SIMD (single instruction stream, multiple data stream) familie. Deze systemen bestaan uit één of verschillende processors die dezelfde instructies uitvoeren, maar die op verschillende datastromen inwerken. Deze bewerkingen worden dus parallel uitgevoerd. SIMD-computers zijn vooral interessant voor bewerkingen op vectoren waar elk element

26 10 Parallelle computerarchitecturen van de lijst dezelfde bewerking moet ondergaan. Een oud voorbeeld van een SIMD-systeem met meerdere processors is de Illiac IV (1972); een meer recent voorbeeld van een SIMD-systeem is de Connection Machine-2 van wijlen Thinking Machines Corporation. Moderne SIMD-processors zijn o.a. de Pentium-familie van Intel met de MMXinstructies en de SPARC-processor van SUN met de VIS-instructies. Bij MISD (multiple instruction stream, single data stream) systemen worden er tegelijk verschillende bewerkingen op dezelfde data uitgevoerd. Wegens hun beperkte toepasbaarheid bestaan er weinig MISD-computers (o.a. de Multiflow Trace 7/200). Ook MIMD (multiple instruction stream, multiple data stream) computers zijn parallelle computers. Het is de meest algemene parallelle computerarchitectuur: er zijn verschillende instructiestromen (één per processor) die elk inwerken op hun eigen datastroom. De verschillende processors voeren hun instructies simultaan uit (in parallel) waarbij er af en toe interactie zal zijn tussen de verschillende processors (voor communicatie of synchronisatie). Het is voor deze klasse van parallelle computers dat we in dit proefschrift gecontroleerde heruitvoering zullen bestuderen. 2.2 Parallelle hardwaremodellen Figuur 2.1 op de rechterpagina toont de structuur van een algemene MIMD multiprocessor. Het noodzakelijke interconnectienetwerk (bus, crossbar, meerlaags netwerk,... ) verbindt de processors met de geheugeneenheden. Bestaande systemen kunnen door specialisatie afgeleid worden van deze algemene structuur. Daarbij kunnen we twee grote klassen van systemen onderscheiden door de aan- of afwezigheid van gemeenschappelijk geheugen. Er bestaan ook hybride systemen die tot beide klassen behoren: deze hebben zowel gemeenschappelijk als lokaal geheugen. Een parallelle computer zonder gemeenschappelijk geheugen, en waar alle processors dus enkel toegang hebben tot hun lokaal geheugen, wordt een computer met gedistribueerd geheugen genoemd Systemen met gedistribueerd geheugen. Bij een systeem met gedistribueerd geheugen hebben we verschillende processors die elk een lokaal geheugen hebben maar waar er geen

27 2.2 Parallelle hardwaremodellen 11 Figuur 2.1: Algemene structuur van een MIMD multiprocessor.

28 12 Parallelle computerarchitecturen gemeenschappelijk geheugen is (zie Figuur 2.2 op de pagina hiernaast). Het geheugen is gedistribueerd over de verschillende processors; dit betekent dat elke processor slechts rechtstreeks toegang heeft tot zijn eigen lokaal geheugen en er dus gescheiden fysische adresruimten zijn. Elke processor plaatst zijn eigen data in zijn eigen geheugen. Uitwisseling van data tussen de verschillende processors gebeurt door het versturen van berichten (message passing) over een netwerk. Het netwerk kan een bus, een maas, een hypercubus,... zijn Systemen met gemeenschappelijk geheugen. We definiëren een systeem met gemeenschappelijk geheugen als een systeem met meerdere processors en één of meerdere gemeenschappelijke geheugenmodules (shared memory) (zie Figuur 2.3 op pagina 14). Er is één gemeenschappelijke fysische adresruimte die alle gemeenschappelijke geheugenmodules omvat. Bij zulke systemen heeft elke processor rechtstreeks toegang tot dit gemeenschappelijk geheugen. We leggen er de nadruk op dat we het onderscheid tussen systemen met en zonder gemeenschappelijk geheugen maken op basis van de aard van het geheugen. Deze aard (gemeenschappelijk of gedistribueerd) kan verschillend zijn van het (logische) programmeermodel dat we op de machine kunnen gebruiken (zie verder). Zowel het uitwisselen van data (de communicatie) als de synchronisatie 1 tussen de verschillende processors gebeurt door de data in het gemeenschappelijk geheugen te plaatsen. Hierbij gebruiken we synchronisatieprimitieven om de toegang tot de gemeenschappelijk data in goede banen te leiden. 2 Deze primitieven kunnen volledig in software opgebouwd worden, waarbij verschillende geheugentoegangen per synchronisatie-operatie nodig zijn. Bekende softwaremethoden zijn het bakkerij-algoritme en de algoritmen van Peterson en Dekker. Nadeel van softwareprimitieven is dat ze ingewikkeld en inefficiënt zijn. Bovendien werken de meeste softwareprimitieven enkel als het geheugensysteem sequentieel consistent is (zie verder). Aangezien 1 Onder synchronisatie verstaan we gecoördineerd temporeel gedrag van verschillende processen. Door te synchroniseren kunnen we activiteiten tussen deze verschillende processen coördineren. Dit gebeurt door gebruik te maken van synchronisatieprimitieven. 2 Alle processors garanderen atomische toegang tot geheugenplaatsen waarvan de breedte kleiner is dan de busbreedte. Schrijven twee processors op hetzelfde moment naar dezelfde geheugenplaats, dan is de eindwaarde één van beide waarden.

29 2.2 Parallelle hardwaremodellen 13 Figuur 2.2: Algemene structuur van een multiprocessor zonder gemeenschappelijk geheugen.

30 14 Parallelle computerarchitecturen Figuur 2.3: Algemene structuur van een multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen.

31 2.2 Parallelle hardwaremodellen 15 processorontwerpers meestal een zwakker geheugenmodel gebruiken, door bv. niet langer te eisen dat de geheugenoperaties in programmavolgorde uitgevoerd worden, zijn softwareprimitieven dus niet altijd bruikbaar. Men kiest voor zwakkere geheugenmodellen omdat die diverse hardware-optimalisaties mogelijk maken, zoals schrijfbuffers en out-of-order geheugentoegangen. Omdat softwaresynchronisatie dan niet langer bruikbaar is, ondersteunen hedendaagse processors hardwaresynchronisatieprimitieven. Een basisprimitief is het zogenaamde atomische read-modify-write of test-and-set primitief. Met behulp van zo n operatie kan men inderdaad synchronisatie-operaties bouwen. Deze primitieven maken gebruik van hardware-uitbreidingen om atomische operaties mogelijk te maken. Er bestaan twee methoden om atomische operaties mogelijk te maken. De eerste methode maakt gebruik van vergrendelbare bussen. Deze bussen bevatten een signaal dat aangeeft of de bus al dan niet gebruikt mag worden. Indien een processor een atomische operatie wil uitvoeren wordt de bus vergrendeld, en tijdens deze periode kunnen de andere processors de bus niet gebruiken. Het vergrendelen van de bus kan expliciet of impliciet gebeuren. Bij de INTEL-processors kan men de bus expliciet vergrendelen gedurende de uitvoering van één instructie door het LOCK-prefix vóór de instructie te plaatsen. Door het combineren van dit prefix met de CMPXCHG-instructie (compare-andexchange) vanaf de verkrijgt men een atomische lees-schrijfoperatie. De processors van de SPARC-familie hebben instructies die automatisch tot het vergrendelen van de bus leiden. Deze instructies zijn de synchronisatie-operaties SWAP, LDSTUB (load store unsigned byte) en CASA (compare and swap) 4 en 64-bit geheugenoperaties 5. Voordeel van deze methode is de eenvoudige implementatie, nadeel is dat de volledige toegang tot het geheugen wordt afgesloten, terwijl men in feite enkel de toegang tot één geheugenplaats wil verhinderen. Het vergrendelen van de bus voor één specifiek geheugenadres is echter niet mogelijk. We kunnen wel een aparte lees- en schrijfoperatie (naar hetzelfde adres) uitvoeren en nadien testen of er tussen deze operaties door een andere processor geschreven werd naar hetzelfde adres. Bij deze methode maakt men dus geen gebruik van een atomische leesen schrijfoperatie maar van twee gescheiden geheugenoperaties zonder 3 Bij oudere types INTEL-processors kan men zich behelpen met de SRL-instructie. 4 Enkel bij de UltraSPARC 5 Niet meer bij de 64-bits UltraSPARC.

32 16 Parallelle computerarchitecturen de bus ondertussen te vergrendelen. De schrijfoperatie is echter wel een speciale schrijfoperatie: de operatie lukt enkel indien de processor ondertussen geen schrijfoperatie naar hetzelfde adres gedetecteerd heeft. Na de schrijfoperatie kan de processor testen of deze laatste operatie al dan niet geslaagd is. Voorbeelden hiervan zijn LDx L (load memory data into integer register locked) en STx C (store integer register data into memory conditional) bij de Alpha-processor, LL (load linked) en SC (store conditional) bij de MIPS-processor en lwarx (load word and reserve) en stwcx (store word conditional) bij de PowerPC. Het detecteren of een andere processor ondertussen naar hetzelfde adres geschreven heeft kan eenvoudig gebeuren. Bij de MIPS-processor bv. lukt de schrijfoperatie niet indien de variabele zich niet meer in de cache bevindt. Dit laatste kan betekenen dat de cachelijn geïnvalideerd is doordat een andere processor naar hetzelfde adres geschreven heeft (zodat onze lees/schrijfcyclus niet meer atomisch is). Het kan echter evengoed betekenen dat een er een schrijfoperatie naar een ander adres in dezelfde cachelijn geweest is (false sharing) of dat de processor de lijn zelf verwijderd heeft (indien de cache vol was). Om het laatste te vermijden wordt er aangeraden om geen geheugenoperaties uit te voeren tussen de lees- en de schrijfoperatie. Aangezien de schrijfoperatie ook mislukt indien er ondertussen een exceptie of een interrupt optreedt wordt er bovendien aangeraden om zo weinig mogelijk instructies uit te voeren tussen de lees- en de schrijfinstructie. Zoals reeds vermeld werd, gebruiken hedendaagse processors geheugenmodellen die zwakker zijn dan sequentiële consistentie. Een belangrijke eigenschap van een geheugenmodel is de consistentie dat het aanbiedt: als een processor een bepaalde variabele verandert, wanneer zien de andere processors deze verandering dan? Aangezien geheugenmodellen belangrijk zullen blijken te zijn voor ons onderzoek, bestuderen we eerst de voornaamste geheugenmodellen. Geheugenmodellen Een geheugenmodel is een formele specificatie van de semantiek van het geheugen: het specificeert namelijk welke operaties men ondeelbaar kan uitvoeren, en legt vast wat het resultaat is tengevolge van het uitvoeren van operaties op het geheugen. In die zin moet het model beschouwd worden als een contract tussen het geheugen en applicaties. In wat nu volgt beschouwen we enkel lees- en schrijfoperaties die inwerken op data. De problemen die optreden bij het wijzigen van code

33 2.2 Parallelle hardwaremodellen 17 (self modifying code) beschouwen we dus niet. Om de vier bekendste geheugenmodellen op een uniforme manier te definiëren vermelden we eerst een aantal hulpdefinities, waarbij we een geheugenoperatie definiëren als een lees- of schrijfoperatie van/naar een geheugenplaats: een geheugenoperatie is doorgegeven op het moment dat ze de processor verlaten heeft en ze in uitvoering is in het geheugensysteem; een leesoperatie door processor p i is op een bepaald moment uitgevoerd met betrekking tot processor p k, indien een schrijfoperatie doorgegeven op dat ogenblik door processor p k de waarde die processor p i leest niet meer kan veranderen; een schrijfoperatie door processor p i is op een bepaald moment uitgevoerd met betrekking tot processor p k, indien een leesoperatie doorgegeven door processor p k de waarde teruggeeft die geschreven wordt door processor p i ; een operatie is lokaal uitgevoerd, indien ze uitgevoerd is met betrekking tot de processor die haar uitvoert; een operatie is universeel uitgevoerd, indien ze uitgevoerd is met betrekking tot alle processors; een leesoperatie is globaal uitgevoerd indien ze universeel uitgevoerd is, en de schrijfoperatie die de bron is van de gelezen waarde, universeel uitgevoerd is. Een operatie wordt dus doorgegeven, is een tijdje later lokaal uitgevoerd en is nog later universeel uitgevoerd (zie Figuur 2.4 op de pagina hierna). Voor leesoperaties hebben we bovendien nog het ogenblik waarop de operatie globaal uitgevoerd is. Naargelang een geheugenmodel een onderscheid maakt tussen gewone lees- en schrijfoperaties en synchronisatie-operaties kunnen we twee types geheugenmodellen onderscheiden: uniforme modellen behandelen synchronisatie-operaties als gewone geheugenoperaties. Synchronisatie-operaties die zowel lezen als schrijven (bv. SWAP) moeten zowel voldoen aan de eisen die gelden voor lees- als voor schrijfoperaties.

34 18 Parallelle computerarchitecturen Figuur 2.4: De verschillende stadia die een geheugenoperatie ondergaat: een operatie is eerst doorgegeven, daarna lokaal uitgevoerd, daarna universeel uitgevoerd en eventueel globaal uitgevoerd (enkel voor leesoperaties).

35 2.2 Parallelle hardwaremodellen 19 Figuur 2.5: De canonische voorstelling van een sequentieel consistent geheugenmodel. hybride modellen leggen andere eisen wat betreft consistentie op aan synchronisatie-operaties in vergelijking met gewone leesen schrijfoperaties. Merk op dat we bij het hybride model in staat moeten zijn om onderscheid te maken tussen de synchronisatie-operaties en de gewone lees- en schrijfoperaties: we zullen speciale instructies moeten gebruiken om te synchroniseren. De vier bekendste geheugenmodellen kunnen dan als volgt gedefinieerd worden [Adve89, Adve90, Adve91, Adve95, Aham92, Ghar93] (gerangschikt van sterk naar zwak): Sequentiële consistentie (uniform): vóór een LEES- of SCHRIJF-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande LEES-operaties van deze processor globaal uitgevoerd zijn, en alle voorgaande SCHRIJF-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn. 6 Dit komt erop neer dat de uitvoering van een programma verloopt alsof de operaties door de verschillende processors in een sequentiële volgorde zijn uitgevoerd én dat de operaties van elke processor in deze volgorde voorkomen zoals gespecificeerd door de programmacode. Figuur 2.5 toont de canonische implementatie van een sequentieel consistent geheugenmodel. Aangezien er een schakelaar (switch) gebruikt 6 Voor sequentiële consistentie betreft het slecht een voldoende voorwaarde, en geen definitie.

36 20 Parallelle computerarchitecturen Figuur 2.6: De canonische voorstelling van een processor-consistent geheugenmodel. Schrijfoperaties worden gebufferd in een FIFO-buffer, leesoperaties lezen uit de buffer of uit het geheugen (in die volgorde) en er is geen centrale schakelaar meer. wordt om toegang te krijgen tot het geheugen, ziet elke processor de geheugenoperaties in dezelfde volgorde. Processor-consistentie (uniform): vóór een LEES-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande LEES-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn; vóór een SCHRIJF-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande LEES- en SCHRIJF-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn. Schrijfoperaties die door een processor worden uitgevoerd, worden door elke processor in die volgorde geobserveerd. De volgorde van schrijfoperaties van twee verschillende processors kan echter verschillend geobserveerd worden. Uit de canonische implementatie van een processor-consistent geheugenmodel (Figuur 2.6) halen we dat er geen centrale schakelaar meer gebruikt wordt, en dat een processor kan lezen uit zijn schrijfbuffer (FIFO). Zwakke consistentie (hybried): vóór een normale LEES- of SCHRIJF-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande SYNCHRONISATIE-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn;

37 2.2 Parallelle hardwaremodellen 21 Figuur 2.7: De canonische voorstelling van een zwak consistent geheugenmodel. Dit geheugenmodel verschilt van het processor-consistent model doordat de buffer niet langer van het FIFO-type is en doordat synchronisatieoperaties een speciale behandeling krijgen. vóór een SYNCHRONISATIE-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande normale LEES- en SCHRIJF-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn; SYNCHRONISATIE-operaties zijn sequentieel of processor-consistent met betrekking tot elkaar. Bij zwakke consistentie moet de programmeur, door het aanbrengen van synchronisatie-operaties, voor de consistentie zorgen aangezien de gewone geheugenoperaties onderling niet meer geordend zijn. De geheugenoperaties zijn enkel nog geordend met de synchronisatieoperaties en deze synchronisatie-operaties zijn sequentieel of processorconsistent (Figuur 2.7). Release-consistentie (hybried): vóór een normale LEES- of SCHRIJF-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande ACQUIRE-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn; vóór een RELEASE-operatie wordt doorgegeven, moeten alle voorgaande normale LEES- en SCHRIJF-operaties van deze processor universeel uitgevoerd zijn; SYNCHRONISATIE-operaties zijn sequentieel of processor-consistent met betrekking tot elkaar.

38 22 Parallelle computerarchitecturen Release-consistentie is zwakke consistentie met twee types synchronisatie-operatoren: acquire (vergrendeloperatie) en release (ontgrendeloperatie). Beide zijn processor-consistent. Release-consistentie verschilt van zwakke consistentie door het feit dat normale geheugenoperaties bij release-consistentie geordend zijn met de acquire-operatie ervòòr en de release-operatie erna, terwijl geheugenoperaties bij zwakke consistentie steeds geordend zijn met de synchronisatie-operatie ervoor en erna, ongeacht het een acquire of release betreft. Figuur 2.8 toont een schematisch overzicht van de verschillen tussen de vier beschouwde modellen. 2.3 Parallelle programmeermodellen Naast de twee soorten parallelle computerarchitecturen (gemeenschappelijk en gedistribueerd geheugen) bestaan er ook twee soorten programmeermodellen: gemeenschappelijke variabelen: in dit geval kunnen de verschillende processors informatie uitwisselen doordat beide dezelfde variabele (bv. a) kunnen lezen en wijzigen. versturen van boodschappen: dit programmeermodel laat enkel uitwisseling van informatie toe m.b.v. boodschappen. Dit kan zowel asynchroon als synchroon gebeuren. Algemeen wordt aangenomen dat het schrijven van parallelle programma s die gebruik maken van gemeenschappelijke variabelen eenvoudiger is dan met boodschapsversturing. Het gebruik van gemeenschappelijke variabelen is namelijk een logische uitbreiding van het schrijven van een sequentieel programma voor een monoprocessor. Alhoewel het evident lijkt om gemeenschappelijke variabelen te gebruiken bij machines met gemeenschappelijk geheugen en boodschappen bij machines met gedistribueerd geheugen is dit niet noodzakelijk. Voor sommige toepassingen is het mogelijk dat de methode die overeenkomt met de architectuur van de machine niet de meest geschikte is voor het programma dat men wenst te schrijven. In dit geval kan men de andere manier softwarematig implementeren: boodschappen bij gemeenschappelijk geheugen: we kunnen boodschapsversturing implementeren d.m.v. (operaties op) buffers in het gemeenschappelijk geheugen;

39 2.3 Parallelle programmeermodellen 23 Figuur 2.8: De verschillende geheugenmodellen en de ordeningen die ze opleggen. Merk op dat de operaties ook moeten voldoen aan de lokale data-afhankelijkheden. De figuur toont enkel de minimale ordeningen die opgelegd worden.

40 24 Parallelle computerarchitecturen Figuur 2.9: Een DSM-systeem biedt de gebruiker een logische gemeenschappelijke adresruimte bij afwezigheid van een fysische gemeenschappelijke adresruimte.

41 2.3 Parallelle programmeermodellen 25 gemeenschappelijke variabelen bij gedistribueerd geheugen: in de gevallen dat het voor de programmeur eenvoudiger is om communicatie via gemeenschappelijke variabelen te gebruiken op een machine die alleen boodschapversturing toelaat, kan er m.b.v. boodschappen een systeem geïmplementeerd worden (Figuur 2.9 op de pagina hiernaast) dat de gebruiker de illusie van één gemeenschappelijke virtuele adresruimte geeft (Distributed Shared Memory; DSM). De verschillende fysische adresruimten worden dan samengebracht tot één logische adresruimte. Zoals vermeld zijn er naast de twee soorten architecturen en de twee soorten programmeermodellen ook twee soorten interactie mogelijk bij parallelle computers. Deze interactie tussen de verschillende processen zorgt er precies voor dat we een parallel programma hebben; zonder interactie tussen de processen hebben we enkel een verzameling uitvoeringen van sequentiële programma s. De twee nodige soorten interactie zijn: communicatie: uitwisseling van data tussen de verschillende processen; synchronisatie: zorgen dat operaties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Bij synchrone boodschapsversturing vallen beide interacties steeds samen: het versturen van een boodschap zorgt zowel voor communicatie (de data die verstuurd wordt) als voor synchronisatie (de boodschap kan slechts ontvangen worden nadat ze verstuurd is). Wenst men enkel synchronisatie, dan kan men dit bereiken door het versturen van een lege boodschap. Bij het gebruik van gemeenschappelijke variabelen of asynchrone boodschapsversturing daarentegen zijn beide soorten interactie gescheiden. Data wordt uitgewisseld door het schrijven en lezen van gemeenschappelijke variabelen of communicatiebuffers, en we moeten expliciet synchronisatie aanbrengen om te vermijden dat de variabele gelezen wordt vóór hij geschreven is (anders hebben we een raceconditie). Deze synchronisatie gebeurt m.b.v. speciale systeemroutines die bewerkingen uitvoeren op gemeenschappelijke geheugenplaatsen of op de communicatie-kanalen. We kunnen twee types synchronisatie gebruiken: mutuele exclusie: dit soort synchronisatie heeft tot doel ervoor te zorgen dat een gemeenschappelijk object niet door twee of meer

Les 9: Meerdradige uitvoering

Les 9: Meerdradige uitvoering Les 9: Meerdradige uitvoering consistentie Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Overzicht Sequentiële consistentie Versoepelde consistentie Transactional

Nadere informatie

Geheugenmodellen voor parallelle en gedistribueerde systemen

Geheugenmodellen voor parallelle en gedistribueerde systemen Geheugenmodellen voor parallelle en gedistribueerde systemen Bart Van Assche Promotor: Prof. dr. ir. E. D Hollander Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Ditproefschriftpresenteerteen raamwerk voorhetontwikkelenvanparallellestreaming applicaties voor heterogene architecturen met meerdere rekeneenheden op een chip.

Nadere informatie

Digitale en analoge technieken

Digitale en analoge technieken Digitale en analoge technieken Peter Slaets February 14, 2006 Peter Slaets () Digitale en analoge technieken February 14, 2006 1 / 33 Computerarchitectuur 1 Processors 2 Primair geheugen 3 Secundair geheugen

Nadere informatie

Geheugenbeheer. ICT Infrastructuren 2 december 2013

Geheugenbeheer. ICT Infrastructuren 2 december 2013 Geheugenbeheer ICT Infrastructuren 2 december 2013 Doelen van geheugenbeheer Reloca>e (flexibel gebruik van geheugen) Bescherming Gedeeld/gemeenschappelijk geheugen Logische indeling van procesonderdelen

Nadere informatie

1 Aanvulling cosy deeltijd

1 Aanvulling cosy deeltijd 1 Aanvulling cosy deeltijd 1.1 Multiprocessor versus multicomputer Het kenmerk van een multiprocessor is dat meer CPU hetzelfde geheugen delen. Voordeel van deze aanpak is het relatief eenvoudige programmeermodel.

Nadere informatie

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2.

Tim Mallezie Architectuur van besturingssystemen: Vraag A2. Procesbeheer: kenmerken van moderne besturingssystemen. 1. Bespreek de (drie) meest typische kenmerken van moderne besturingssystemen. 2. In hoeverre beantwoorden UNIX, Linux en Windows NT hieraan? Geef

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 VRAAG 1: VERDEELDE SYSTEMEN [10 MIN]

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 VRAAG 1: VERDEELDE SYSTEMEN [10 MIN] ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 STE EXAMENPERIODE, 23 JANUARI 2012, 8U30 12U00 Naam :.. Richting :.. Opmerkingen vooraf : - werk verzorgd en duidelijk, zodat er geen dubbelzinnigheden

Nadere informatie

Gelijktijdigheid: Wederzijdse Uitsluiting & Synchronisatie Concurrency: Mutual Exclusion & Synchonization (5e ed: 5.1-5.2, Appendix A.

Gelijktijdigheid: Wederzijdse Uitsluiting & Synchronisatie Concurrency: Mutual Exclusion & Synchonization (5e ed: 5.1-5.2, Appendix A. Gelijktijdigheid: Wederzijdse Uitsluiting & Synchronisatie Concurrency: Mutual Exclusion & Synchonization (5e ed: 51-52, Appendix A1) Processes zijn meestal niet onafhankelijk Bijvoorbeeld: 2 processen

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN]

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN] ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 Naam :.. Richting :.. Opmerkingen vooraf : - werk verzorgd en duidelijk, zodat er geen dubbelzinnigheden

Nadere informatie

ICT Infrastructuren: Processen en Threads. 18 november 2013 David N. Jansen

ICT Infrastructuren: Processen en Threads. 18 november 2013 David N. Jansen ICT Infrastructuren: Processen en Threads 18 november 2013 David N. Jansen Datum en Ajd van werkcollege na overleg met de aanwezigen: donderdag 8:45 10:30 Leerdoel voor vandaag. Stallings hoofdst 2 4 Hoofddoelen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ComputerSystemen Deeltentamen B (weken 6..9) vakcode 2M208 woensdag 19 Maart 2003, 9:00-10:30

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ComputerSystemen Deeltentamen B (weken 6..9) vakcode 2M208 woensdag 19 Maart 2003, 9:00-10:30 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN ComputerSystemen Deeltentamen B (weken 6..9) vakcode 2M208 woensdag 19 Maart 2003, 9:00-10:30 Algemene opmerkingen (lees dit!): - Dit tentamen duurt ANDERHALF UUR! - Dit

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

imangine Stichting SchoolLan

imangine Stichting SchoolLan imangine Stichting SchoolLan 25 augustus 2004 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Werking 4 2.1 Opstarten werkstation....................... 4 2.2 imangine activeren........................ 4 3 Maken van spiegel

Nadere informatie

Van Poort tot Pipeline. Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam

Van Poort tot Pipeline. Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Van Poort tot Pipeline Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Van Poort tot Pipeline Pipeline processor One cycle machine Calculator File of registers Assembly

Nadere informatie

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC Inhoud vandaag Interrupts Algemeen ARM7 AIC Interrupts Wat is een interrupt? Een interrupt is een onderbreking van de huidige bezigheden ten gevolge van een externe gebeurtenis, zodanig dat de bezigheden

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE Tentamen Computers bij fysische experimenten (3BB20) op dinsdag 25 oktober 2005 Het tentamen duurt 90 minuten en wordt gemaakt zonder

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Studie en implementatie van input replay door Frank Cornelis

Studie en implementatie van input replay door Frank Cornelis Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Studie en implementatie van input replay door Frank Cornelis Promotor: Prof. K.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.RMI...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.RMI...2 - CORBA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.RMI...2 1.1.Inleiding...2 1.2.De remote...4 1.3.Het remote...5 1.4.De server...6 1.5.De server opstarten...8 1.6.De client applicatie...8 1.7.De stub en skeleton en...10

Nadere informatie

WELKOM BIJ BOMBERBOT! LES 2: SEQUENTIES I LES 2: SEQUENTIES I WAAR GAAT DEZE LES OVER? INTRODUCTIE

WELKOM BIJ BOMBERBOT! LES 2: SEQUENTIES I LES 2: SEQUENTIES I WAAR GAAT DEZE LES OVER? INTRODUCTIE WELKOM BIJ BOMBERBOT! Bij onze lessen horen ook nog een online game, waarin de leerlingen de concepten die ze geleerd krijgen direct moeten toepassen, en een online platform, waarin u de voortgang van

Nadere informatie

Vraag 1 (2 punten) (iii) Een lees-opdracht van virtueel adres 2148 seg 0, offset 2148 - idem

Vraag 1 (2 punten) (iii) Een lees-opdracht van virtueel adres 2148 seg 0, offset 2148 - idem Tentamen A2 (deel b) 24-06-2004 Geef (liefst beknopte en heldere) motivatie bij je antwoorden; dus niet enkel ja of nee antwoorden, maar ook waarom. Geef van berekeningen niet alleen het eindresultaat,

Nadere informatie

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Virtuele machines Motivatie Interfaces Virtualisatie: inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt

Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt Hoofdstuk 7: Als Excel vastloopt 7.0 Inleiding De meeste mensen die Excel gebruiken hebben af en toe te maken met vertraging en vastlopen van het systeem. Soms verschijnt zelfs de boodschap "Er is een

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert

UML. From weblog http://dsnippert.wordpress.com. Dennis Snippert UML From weblog http://dsnippert.wordpress.com Naam: Dennis Snippert Inhoudsopgave 1. Wat is Uml?... 3 2. UML diagrammen... 4 3. Uitleg diagrammen... 5 3.1. Usecase diagram:... 5 3.2. Class diagram:...

Nadere informatie

OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR

OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR E99/EL/VLSI1 Diepenbeek, 1 juni 1999 OPTIMALISATIE VAN MPEG-4-WAVELETCODE VOOR DE TRIMEDIAPROCESSOR Abstract van het eindwerk van Bert BRANS en Benjamin GOYVAERTS Industrieel Ingenieur Elektriciteit optie

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

High Performance Computing

High Performance Computing High Performance Computing Kristian Rietveld (krietvel@liacs.nl, kamer 138) Groep Computer Systems High-Performance Computing Optimizing compilers (generieke codes, maar ook specifieke rekenkernels). Parallel

Nadere informatie

Quantum computing. Dirk Nuyens. dept. computerwetenschappen KULeuven. [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be]

Quantum computing. Dirk Nuyens. dept. computerwetenschappen KULeuven. [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be] Quantum computing Dirk Nuyens [dirk.nuyens@cs.kuleuven.ac.be] dept. computerwetenschappen KULeuven qc-sim-intro.tex Quantum computing Dirk Nuyens 18/12/2001 21:25 p.1 Mijn thesis plannen Proberen een zo

Nadere informatie

Computerarchitectuur en Netwerken. Computerarchitectuur

Computerarchitectuur en Netwerken. Computerarchitectuur Computerarchitectuur en Netwerken 1 Computerarchitectuur Lennart Herlaar 2 september 2015 Opbouw van het vak Eerst (6 keer) over de opbouw van computer en operating system Collegedictaat Systeemarchitectuur

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

Software Reverse Engineering. Jacco Krijnen

Software Reverse Engineering. Jacco Krijnen Software Reverse Engineering Jacco Krijnen Opbouw Inleiding en definitie Techniek Assemblers/Disassemblers Compilers/Decompilers Toepassingen Security Overige Softwarebeveiliging Piracy Anti RE technieken

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 5: Timers/counters & Interrupts Timers/counters Hardware timers/counters worden in microcontrollers gebruikt om onafhankelijk van de CPU te tellen. Hierdoor kunnen andere

Nadere informatie

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011

Inwerkboek Fa MOS. Gilde Kleur. Versie voorjaar 2011 Versie voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE 1. VEREISTE HARDWARE SPECIFICATIES... 2 2. INSTALLATIE FA MOS... 2 3. BEELDSCHERM INSTELLEN... 3 4. DE KLEURENWAAIERS... 4 5. HET MARKEREN VAN FOTO S... 6 6. EEN FOTO

Nadere informatie

Besturing van de Miniatuurwereld OC32. Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken

Besturing van de Miniatuurwereld OC32. Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken Besturing van de Miniatuurwereld OC32 Apparaatdefinities Servo s en gerelateerde zaken Auteur: Leon J.A. van Perlo Versie: 2010/10/26 Datum: 26 oktober 2010 Release beheer Deze handleiding is van toepassing

Nadere informatie

Scan-pad technieken. Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave):

Scan-pad technieken. Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave): Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave): D is de normale data ingang C is de normale fase 1 klok I is de data ingang van het shift-regiester A is de klok

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers

Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 1 Inhoud Klassen & objecten, overerving, abstracte klassen, debuggen, interfaces, formulieren, polymorfie, statische methoden, event-handlers 2 Geluidsbronnen simulator, deel 2 Inleiding De weergave versnellen

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Inleiding Digitale Techniek Week 4 Binaire optellers, tellen, vermenigvuldigen, delen Jesse op den Brouw INLDIG/25-26 Optellen Optellen is één van meest gebruikte rekenkundige operatie in digitale systemen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

De CPU in detail Hoe worden instruc4es uitgevoerd? Processoren 28 februari 2012

De CPU in detail Hoe worden instruc4es uitgevoerd? Processoren 28 februari 2012 De CPU in detail Hoe worden instruc4es uitgevoerd? Processoren 28 februari 2012 Tanenbaum hoofdstuk 2 von Neumann - architectuur. Tanenbaum, Structured Computer Organiza4on, FiMh Edi4on, 2006 Pearson Educa4on,

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren

Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Inhoud Syntax- (compile), runtime- en logische fouten Binaire operatoren Operaties op numerieke datatypen Evaluatie van expressies, bindingssterkte Assignment operaties en short-cut operatoren Controle

Nadere informatie

Testplan. Versie 1 28-10-2004

Testplan. Versie 1 28-10-2004 Testplan Versie 1 28-10-2004 Groep 40 Naam Stud. nr. Vakken Jarry Claessen 0508757 SE, C2 Sebastian Groeneveld 0433350 SE, C2 Mark de Haas 0481832 SE Jeroen van Steenbergen 0515103 SE, C2 1 Unittestplan

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 3: Eenvoudige externe hardware & hardware programmeren in C Hardware programmeren in C Inmiddels ben je al aardig op gang gekomen met het programmeren van microcontrollers.

Nadere informatie

gewoon Start Event (Gebeurtenis) Deze lege cirkel, met dunne rand, geeft de aanvang (start) van het proces weer.

gewoon Start Event (Gebeurtenis) Deze lege cirkel, met dunne rand, geeft de aanvang (start) van het proces weer. BPMN 1.2 basis elementen en hun betekenis, core 2 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest gangbare basis elementen van BPMN met telkens een beknopte toelichting. Hiermee kan men aan de slag

Nadere informatie

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c

start -> id (k (f c s) (g s c)) -> k (f c s) (g s c) -> f c s -> s c Een Minimaal Formalisme om te Programmeren We hebben gezien dat Turing machines beschouwd kunnen worden als universele computers. D.w.z. dat iedere berekening met natuurlijke getallen die met een computer

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand

AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand AFO 251 - Opbouw tijdelijk drukbestand 251.1 Types drukwerk en geadresseerden[//] Het systeem onderscheidt standaard tien soorten drukwerk: Bestellingen (normaal) Bestellingen (spoed) Bestellingen (expresse)

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Geheugen en Adressering. Binding. Binding (2) Logische en Fysieke adresruimten. relocatie register. Dynamic loading

Geheugen en Adressering. Binding. Binding (2) Logische en Fysieke adresruimten. relocatie register. Dynamic loading Geheugen en Adressering Binding Geheugen (main memory, primary storage) is noodzakelijk voor de uitvoering van programma's. te beschouwen als array van adresseerbare bytes (of woorden). verschillende processen

Nadere informatie

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen Inleiding In het boek Databases & SQL wordt beschreven hoe opdrachten in de programmeertaal SQL gebruikt worden om de inhoud van een relationele database te raadplegen en te bewerken. SQL wordt daarbij

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1

HANDLEIDING STEMBUS. Parlementsverkiezingen 2007. Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 HANDLEIDING STEMBUS Parlementsverkiezingen 2007 Handleiding stembus VL 2007 V. 1.01 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stembus 2. Normaal verloop van de verkiezing 3. Opstarten van de stembus 4. Afsluiten

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

1 Inleiding in Functioneel Programmeren

1 Inleiding in Functioneel Programmeren 1 Inleiding in Functioneel Programmeren door Elroy Jumpertz 1.1 Inleiding Aangezien Informatica een populaire minor is voor wiskundestudenten, leek het mij nuttig om een stukje te schrijven over een onderwerp

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be

DB architectuur. joost.vennekens@denayer.wenk.be DB architectuur joost.vennekens@denayer.wenk.be DB - logisch perspectief - DB - fysisch perspectief - DBMS Fysische details van databank beheren Zodat gebruiker zich enkel om logische perspectief moet

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Universiteit Leiden Opleiding Informatica

Universiteit Leiden Opleiding Informatica Internal Report 2010 08 February 2011 Universiteit Leiden Opleiding Informatica Multithreading voor iedereen Jaron Viëtor BACHELOR THESIS Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) Leiden University

Nadere informatie

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden.

Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. 2 Programmeren 2.1 Computerprogramma s Een computerprogramma is opgebouwd uit een aantal instructies die op elkaar volgen en die normaal na elkaar uitgevoerd worden. (=sequentie) Niet alle instructies

Nadere informatie

Wat is een busverbinding?

Wat is een busverbinding? Wat is een busverbinding? gemeenschappelijke verbinding tussen CPU, geheugen en I/O-schakelingen onderscheid tussen: databus/adresbus/controlbus intern/extern serieel/parallel unidirectioneel/bidirectioneel

Nadere informatie

Digitale technieken Deeltoets II

Digitale technieken Deeltoets II Digitale technieken Deeltoets II André Deutz 11 januari, 2008 De opgaven kunnen uiteraard in een willekeurige volgorde gemaakt worden geef heel duidelijk aan op welke opgave een antwoord gegegeven wordt.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20358 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Witsenburg, Tijn Title: Hybrid similarities : a method to insert relational information

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Algoritme noteren? Algoritmen voor de computer worden vastgelegd met behulp van een programmeertaal.

Algoritme noteren? Algoritmen voor de computer worden vastgelegd met behulp van een programmeertaal. Programmeertalen Algoritme noteren? Algoritmen voor de computer worden vastgelegd met behulp van een programmeertaal. Taal // machine De geschiedenis van de programmeertalen loopt parallel met de geschiedenis

Nadere informatie

The easy choise of the pro

The easy choise of the pro The easy choise of the pro Eenvoudig, voordelig en betrouwbaar LINDAB NV Zeeschipstraat 149 B-9000 GENT Tel.: 09 385 50 11 Fax: 09 385 60 62 CADVENT verantwoordelijke : Filip Lioen 0473/85.96.45 Lindab

Nadere informatie

knfbreader Mobile kreader Mobile

knfbreader Mobile kreader Mobile knfbreader Mobile kreader Mobile Instructies voor installatie Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen

Nadere informatie

Dataconversie met Oracle Spatial

Dataconversie met Oracle Spatial Realworld klantendag 19 september 2013 Voorstellen 1 2 Computer Science & Engineering (TU/e) 3 Realworld Systems 4 Datamigraties Alliander Stedin Agenda 1 Architectuur Inleiding Ontwerp migratie 2 Rapportage

Nadere informatie

FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com

FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com Master Boot Record De Master Boot Record is vrijwel hetzelfde voor alle besturingssystemen. Het ligt binnen de eerste sector van de harddisk: Cylinder 0, Head 0,

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

InoPower Onweer Detectie systeem

InoPower Onweer Detectie systeem InoPower Onweer Detectie systeem Huidige situatie van de telers: Telers die in het bezit zijn van een hagelkanon beslissen a.h.v. de weersvoorspellingen of de waarneming van het weer ter plaatse, wanneer

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010)

HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) HANDLEIDING VAN DATARECORDER SOFTWARE (FOR WS-9010) Inleiding Dit Temperatuurstation en de bijbehorende software van de datarecorder vormen een kwalitatief hoogstaand dataverwerkingsysteem. Nadat u de

Nadere informatie

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk.

Als een PSD selecties bevat, deelt de lijn van het programma zich op met de verschillende antwoorden op het vraagstuk. HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren In de vorige hoofdstukken zijn programmeertalen beschreven die imperatief zijn. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet doen, net als een

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie