Het buitengewoon secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het buitengewoon secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Het buitengewoon secundair onderwijs Het buitengewoon secundair onderwijs geeft onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die specifieke zorg nodig hebben door een beperking. Je krijgt les in kleine groepen. Er wordt voor elke leerling een individueel handelingsplan opgesteld. Naast gewone leerkrachten werkt er in het buitengewoon secundair onderwijs ook heel wat paramedisch personeel om te ondersteunen waar nodig. M-decreet Vanaf 1 september 2015 is het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, kortweg M-decreet, van toepassing. Iedere leerling, dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen. Redelijke aanpassingen zijn bv. gebruik van rekenmachine, langere toetstijden, gebruik van laptop Op het einde van het schooljaar krijgen deze leerlingen hetzelfde getuigschrift/diploma als de andere leerlingen in de klas. Leerlingen waarvoor deze redelijke aanpassingen na een proces van afweging onvoldoende of disproportioneel zijn, hebben een individueel aangepast curriculum nodig. Zij kunnen terecht in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs. Vindt de school de aanpassingen die ze moet doen onredelijk, dan kan ze (mits motivering) de inschrijving ontbinden. Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen in een gewone school krijgen op het einde van het jaar een attest van verworven competenties. Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs, moet je een verslag (attest en protocol), opgemaakt door het CLB, kunnen voorleggen. Het verslag maakt duidelijk welke opleidingsvorm en welk type buitengewoon onderwijs voor jou het meest aangewezen is. Leeftijdsvoorwaarden buitengewoon secundair onderwijs Je wordt toegelaten in het buitengewoon secundair onderwijs na de zomervakantie van het jaar waarin je 13 jaar wordt. Uitzonderlijk kan dat ook op 12-jarige leeftijd. Je mag hoogstens eenentwintig jaar zijn. De opleidingsvormen Er bestaan 4 verschillende opleidingsvormen in het buitengewoon secundair onderwijs. Elke opleidingsvorm bereidt voor op het latere beroeps- en/of sociale leven. Opleidingsvorm 1 Mogelijk voor type 2, 3, 4, 6, 7 en 9. Doel: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning, ontwikkelen van zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden, senso-motoriek en sociale vorming. Duur: vier jaar, verlengingen zijn mogelijk voor leerlingen die 21 jaar zijn. Na opleidingsvorm 1 krijg je een attest. Opleidingsvorm 2 Mogelijk voor type 2, 3, 4, 6, 7, 9. Doel: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning. Twee fasen: fase 1 (minimum 2 jaar) met vooral sociale aanpassing en fase 2 (minstens 2 jaar) met vooral arbeidsgeschiktmaking, verlengingen zijn mogelijk voor leerlingen die 21 jaar zijn. Na opleidingsvorm 2 krijg je een attest. 72

2 Opleidingsvorm 3 Mogelijk voor type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9. Doel: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, algemene, sociale en beroepsvorming. Drie fasen: observatiefase (minstens 1 jaar), opleidingsfase (minstens 2 jaar) en kwalificatiefase (minstens 2 jaar). In het maak je al doende kennis met een aantal beroepen. De volgende 4 leerjaren kies je voor een opleiding tot een welbepaald beroep. Na opleidingsvorm 3 krijg je een getuigschrift. Aansluitend kan je daarna gedurende 1 jaar een (ABO) volgen. Die opleiding wisselt schoolse vorming af met stages in een bedrijf. Opleidingsvorm 4 Mogelijk voor type 3, 4, 5, 6, 7, 9. Je kan kiezen uit een aantal studierichtingen van het gewoon secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de noden van de jongere. Na opleidingsvorm 4 behaal je dezelfde studiebewijzen als in het gewoon secundair onderwijs. De types In het buitengewoon secundair onderwijs bestaan verschillende types. Elk type is aangepast aan de specifieke noden van de jongere. In het buitengewoon secundair onderwijs blijft het type ondergeschikt aan de opleidingsvorm. Basisaanbod Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 9 jongeren voor wie de aanpassingen in het gewoon onderwijs disproportioneel of onvoldoende zijn om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen jongeren met een verstandelijke beperking jongeren met een emotionele- of gedragsstoornis jongeren met een motorische beperking jongeren die opgenomen zijn in een ziekenhuis, residentiële setting of preventorium jongeren met een visuele beperking jongeren met een auditieve beperking of spraak- of taalstoornis jongeren met autismespectrumstoornis Ben je op zoek naar meer informatie? onderwijs.vlaanderen.be/het-buitengewoon-secundair-onderwijs onderwijs.vlaanderen.be/redelijke-aanpassingen-nieuwe-maatregelen 73

3 Overzicht per school 9940 EVERGEM SECUNDAIRE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS T VURSTJEN (GO!) Vurstjen Evergem Tel (inschrijving leerlingen) Tel (algemeen) Website: Externaat/internaat gemengd CLB: CLB GO! Gent hoofdzetel za 17 juni uur 18 uur Inschrijvingen vanaf 13 maart 2017 Inleefdag vr 10 februari 2017 za 11 februari 2017 O V 3 B A S I S A A N B O D (met autiwerking) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen O V 1 T Y P E 2 O V 2 T Y P E 2 O V 1 T Y P E 4 O V 2 T Y P E 4 O V 3 T Y P E 4 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen O V 2 T Y P E 9 O V 1 T Y P E GAVERE SECUNDAIRE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS EGMONT EN HOORN (GO!) Broeckstraat Gavere Tel Website: Externaat/internaat gemengd CLB: CLB GO! Deinze-Eeklo vestiging De Pinte Info en bezoek op afspraak O V 1 T Y P E 2 (met autiwerking) O V 1 T Y P E 4 (met autiwerking) O V 4 T Y P E 3 E E R S T E G R A A D eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Decoratie Kantoor en verkoop T W E E D E G R A A D Schilderwerk en decoratie Verzorging-voeding E E R S T E G R A A D eerste leerjaar B beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw T W E E D E G R A A D Plant, dier en milieu D E R D E G R A A D (vanaf ) Tuinbouw en groenvoorziening Z E V E N D E J A A R (vanaf ) Tuinaanleg en -onderhoud 74

4 9000 GENT BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS IVIO BINNENHOF (vrij) Peperstraat Gent Baarledorpstraat Drongen Tel Website: Externaat gemengd CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand Nocturne Openschoolavond vr 17 maart 2017 Binnenhof Gent 18 uur 21 uur O V 3 B A S I S A A N B O D en T Y P E 9 (met geïntegreerde autiwerking) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak O V 1 T Y P E 2 en T Y P E 9 (met auti- en structuurklassen) O V 2 T Y P E 2 en T Y P E 9 (met auti- en structuurklassen) eerste leerjaar A eerste leerjaar B BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOL AAN DE WATERKANT (vrij) Stropkaai Gent Tel Website: Externaat gemengd, samenwerking met MFC Sint- Jozef: (kort)verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante begeleiding CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand zo 18 juni uur 18 uur Info en bezoek na afspraak via mail of telefoon O V 1 T Y P E 2 (met geïntegreerde en afzonderlijke autiwerking) O V 2 T Y P E 2 (met geïntegreerde autiwerking) O V 1 T Y P E 9 O V 2 T Y P E 9 BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-JOZEF (vrij) Ebergiste De Deynestraat Gent Tel Website: MFC Sint-Jozef: (kort)verblijf, dagopvang, dagbesteding, mobiele en ambulante begeleiding CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand za 13 mei uur 18 uur Inschrijvingen vanaf 13 maart 2017 O V 1 T Y P E 3 (voor complexe psychiatrische problematieken) O V 3 BASISAANBOD, T Y P E 3 &TYPE 9 Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak 75

5 9000 GENT HET KWADRANT ( stedelijk) ASS WERKING (TYPE 9) OV4 Offerlaan Gent Tel of Website: https://scholen.stad.gent/kwadrant CLB: Interstedelijk CLB Gent Informatie na telefonische afspraak infosessie za 28 januari uur E E R S T E G R A A D eerste leerjaar A eerste leerjaar B tweede leerjaar Moderne wetenschappen Beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Verzorging-voeding T W E E D E G R A A D ASO Economie Wetenschappen STEDELIJK BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS BERT CARLIER (stedelijk) OV2 Eendrachtstraat Eendrachtstraat Gent Tel Website: https://scholen.stad.gent/ibc Externaat/internaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Inleefdag do 9 maart 2017 voormiddag Openklasdag do 16 maart 2017 namiddag Info en bezoek op afspraak O V 2 T Y P E 2 O V 2 T Y P E 3 O V 2 T Y P E 9 STEDELIJK BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS BERT CARLIER (stedelijk) OV1 Krevelstraat Krevelstraat Gent Tel Website: Externaat/internaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Eetfestijn vr 12 mei 2017 Inleefdag ma 20 maart 2017 Openklasdag vr 24 maart 2017 O V 1 T Y P E 2 (met autiwerking) O V 1 T Y P E 9 76

6 9000 GENT STEDELIJK BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS BERT CARLIER (stedelijk) OV3 Oudenaardsesteenweg Oudenaardsesteenweg Gent Tel Website: https://scholen.stad.gent/ibc Externaat/internaat gemengd CLB: Interstedelijk CLB Gent Informatie na telefonische afspraak Openklasdag di 23 mei 2017 O V 3 B A S I S A A N B O D Kappersmedewerker Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen O V 3 T Y P E 3 Kappersmedewerker Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen O V 3 T Y P E 9 Kappersmedewerker Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen ZIEKENHUISSCHOOL STAD GENT (stedelijk) Correspondentieadres: De Pintelaan 185 1K Gent Tel Website: https://scholen.stad.gent/ziekenhuisschool Kinderen en jongeren verblijvend in UZ Gent, PC Caritas, RKJ De Sleutel of AZ Sint-Lucas CLB: Interstedelijk CLB Gent Informatie na telefonische afspraak O V 4 T Y P E 5 onderwijs in alle onderwijsvormen en studierichtingen 77

7 9050 GENTBRUGGE BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-GREGORIUS (vrij) Jules Destréelaan Gentbrugge Tel Website: Externaat/verblijf/dagopvang CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand za 20 mei uur uur O V 1 T Y P E 7 Sociaal onderwijs O V 1 T Y P E 9 Sociaal onderwijs O V 2 T Y P E 3 O V 2 T Y P E 4 O V 2 T Y P E 7 O V 2 T Y P E 9 O V 3 T Y P E 3 O V 3 T Y P E 4 O V 3 T Y P E 7 O V 3 T Y P E 9 Receptiemedewerker Receptiemedewerker Receptiemedewerker Receptiemedewerker alternerende beroepsopleiding alternerende beroepsopleiding alternerende beroepsopleiding alternerende beroepsopleiding E E R S T E G R A A D eerste leerjaar A tweede leerjaar Handel Moderne wetenschappen T W E E D E G R A A D ASO Economie Wetenschappen TSO Handel D E R D E G R A A D TSO Handel Informaticabeheer Kantoor (Office en Logistiek) 78

8 9850 LANDEGEM BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOL TEN DRIES (vrij) Dennendreef Landegem Tel Website: CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand Dag van de Zorg vr 19 mei 2017 zo 21 mei uur 18 uur Info en bezoek op afspraak O V 1 T Y P E 4 (met geïntegreerde autiwerking) 9920 LOVENDEGEM BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOL DE TRIANGEL (vrij) Molendreef 16C 9920 Lovendegem Tel Website: CLB: VCLB regio Gent vestiging Marialand Info en bezoek op afspraak O V 1 T Y P E 2 (met afzonderlijke en geïntegreerde autiwerking) sociale aanpassing 9810 NAZARETH BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS WAGENSCHOT (vrij niet-confessioneel) Steenweg Nazareth Tel Website: CLB: Interstedelijk CLB Gent zo 21 mei uur 18 uur O V 3 B A S I S A A N B O D Hoeklasser O V 2 T Y P E 2 VOLA (alternerend leren) O V 2 T Y P E 3 VOLA (alternerend leren) O V 3 T Y P E 3 Hoeklasser 79

9 9041 OOSTAKKER GO! SCHOOL VOOR BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS REYNAERTSCHOOL (GO!) Christiaan Van der Heydenlaan 24a Oostakker Tel Website: Externaat/internaat gemengd CLB: CLB GO! Gent hoofdzetel telefonisch navragen O V 2 T Y P E 2 (met geïntegreerde autiwerking) O V 2 T Y P E 3 (met geïntegreerde autiwerking) O V 2 T Y P E 4 (met geïntegreerde autiwerking) SCHOOL VOOR BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS REYNAERTSCHOOL OV4 CAMPUS IMPULS (GO!) Christiaan Van der Heydenlaan 24b Oostakker Tel of Website : CLB: CLB GO! Gent hoofdzetel Openschoolavond vr 17 februari uur 21 uur E E R S T E G R A A D eerste leerjaar A eerste leerjaar B tweede leerjaar Handel (ondernemen & IT) Moderne wetenschappen beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit Kantoor en verkoop (office en retail) T W E E D E G R A A D ASO Economie Humane wetenschappen Wetenschappen Kantoor (office) Verkoop (retail) TSO Handel (ondernemen & IT) Handel-talen Techniek-wetenschappen D E R D E G R A A D ASO Economie-wetenschappen Humane wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen-wiskunde Kantoor (office) Verkoop (retail) TSO Handel (ondernemen) Informaticabeheer (IT & Netwerken) Secretariaat-talen 80

10 Overzicht per type en opleidingsvorm In dit overzicht kan je per type en opleidingsvorm opzoeken waar opleidingen of studierichtingen aangeboden worden. We gebruiken verkorte schoolbenamingen. De volledige benamingen van de scholen vind je op de pagina s van het overzicht per school. Het overzicht beperkt zich tot de regio Gent. Het volledige studieaanbod in Vlaanderen vind je terug op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Opleidingsvorm 3 basisaanbod en Gent: IVIO Binnenhof (p75), Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Nazareth: Wagenschot (p79) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Nazareth: Wagenschot (p79) Hoeklasser Nazareth: Wagenschot (p79) Kappersmedewerker Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Gent: IVIO Binnenhof (p75), Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak Gent: IVIO Binnenhof (p75) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Gent: IVIO Binnenhof (p75) Opleidingsvorm 1 type 2 Gavere: Egmont en Hoorn (p74) Gent: IVIO Binnenhof (p75), School aan de Waterkant (p75), Bert Carlier Krevelstraat (p76) Lovendegem: De Triangel (p79) Opleidingsvorm 2 type 2 Gent: Bert Carlier Eendrachtstraat (p76), IVIO Binnenhof (p75), Reynaertschool (p80), School aan de Waterkant (p75) Nazareth Wagenschot (p79) Opleidingsvorm 1 type 3 Gent: Sint-Jozef (p75) Opleidingsvorm 2 type 3 Gent: Bert Carlier Eendrachtstraat (p76), Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) Nazareth: Wagenschot (p79) 81

11 Opleidingsvorm 3 type 3 en Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Nazareth: Wagenschot (p79) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Nazareth: Wagenschot (p79) Hoeklasser Nazareth: Wagenschot (p79) Kappersmedewerker Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Gent: Sint-Jozef (p75) Nazareth: Wagenschot (p79) Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak Gent: Sint-Jozef (p75) Receptiemedewerker Schilder - decorateur Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Gregorius (p78) Gent: Sint-Jozef (p75) Opleidingsvorm 4 type 3 eerste leerjaar B, tweede leerjaar met beroepenveld Kantoor en verkoop, Verzorging-voeding, Decoratie tweede graad Schilderwerk en decoratie, Verzorging-voeding Gavere: Egmont en hoorn (p74) Opleidingsvorm 1 type 4 Gavere: Egmont en hoorn (p74) Landegem: Ten Dries (p79) Opleidingsvorm 2 type 4 Evergem: t Vurstjen (p74) Gent: Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) Opleidingsvorm 3 type 4 en 82

12 Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Receptiemedewerker Schilder - decorateur Evergem: t Vurstjen (p74) Opleidingsvorm 4 type 5 Gent: Ziekenhuisschool (p77) Opleidingsvorm 1, 2 type 7 Opleidingsvorm 3 type 7,,,, Receptiemedewerker,,, Opleidingsvorm 1 type 9 Evergem en Gent: Opleidingsvorm 2 type 9 Evergem en Gent: Opleidingsvorm 3 type 9 t Vurstjen (p74), Bert Carlier Krevelstraat (p76), IVIO Binnenhof (p75), School aan de Waterkant (p75), Sint-Gregorius (p78) t Vurstjen (p74), Bert Carlier Eendrachtstraat (p76), IVIO Binnenhof (p75), School aan de Waterkant (p75), Sint-Gregorius (p78) en Gent: IVIO Binnenhof (p75), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Kappersmedewerker Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), IVIO Binnenhof (p75) Gent: Sint-Jozef (p75) Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak Gent: IVIO Binnenhof (p75), Sint-Jozef (p75) 83

13 Receptiemedewerker Schilder - decorateur Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Jozef (p75), Sint-Gregorius (p78) Gent: Bert Carlier Oudenaardsesteenweg (p77), Sint-Gregorius (p78) Gent: IVIO Binnenhof (p75), Sint-Jozef (p75) Opleidingsvorm 4 type 9 eerste leerjaar A Gent: Het Kwadrant (p76), IVIO Binnenhof (p75), Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) eerste leerjaar B Gavere en Gent: Egmont & Hoorn (p74), Het Kwadrant (p76), IVIO Binnenhof (p75), Reynaertschool (p80) tweede leerjaar met beroepenveld Elektriciteit- Kantoor en verkoop Gent: Reynaertschool (p80) tweede leerjaar met beroepenveld Land- en tuinbouw Gavere: Egmont & Hoorn (p74) tweede leerjaar Handel Gent: Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) tweede leerjaar Moderne wetenschappen Gent: Het Kwadrant (p76), Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) tweede graad ASO Economie Gent: Het Kwadrant (p76), Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) tweede graad ASO Humane Wetenschappen Gent: Reynaertschool (p80) tweede graad ASO Wetenschappen Gent: Het Kwadrant (p76), Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) tweede graad TSO Handel Gent: Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) tweede graad TSO Handel-talen Gent: Reynaertschool (p80) tweede graad Kantoor Gent: Reynaertschool (p80) tweede graad Plant, dier en milieu Gavere: Egmont& Hoorn (p78) tweede graad Verkoop Gent: Reynaertschool (p80) derde graad ASO Economie-wetenschappen, Humane wetenschappen, Wetenschappen-wiskunde Gent: Reynaertschool (p80) derde graad TSO Handel Gent: Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) derde graad TSO Informaticabeheer derde graad TSO Secretariaat-talen Gent: Reynaertschool (p80) derde graad Kantoor Gent: Reynaertschool (p80), Sint-Gregorius (p78) derde graad Verkoop Gent: Reynaertschool (p80) 84

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Gewoon secundair onderwijs HTI Sint-Antonius

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Aanvraag Beslissing

Nadere informatie

Vraag nr. 381 van 6 maart 2013 van ELISABETH MEULEMAN

Vraag nr. 381 van 6 maart 2013 van ELISABETH MEULEMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 6 maart 03 van ELISABETH MEULEMAN Buitengewoon onderwijs Capaciteitstekort

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 1 M-decreet Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 2 Inleiding Maatschappelijke betekenis van onderwijs Kansen Historiek Opleidingsvorm 2 Vragen Maatschappelijke opdracht onderwijs 3 4 Onderwijs vandaag Exclusie

Nadere informatie

Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar met een meervoudige of verstandelijke beperking - (Semi-)internaatsmogelijkheden in Zuid-Oost-Vlaanderen

Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar met een meervoudige of verstandelijke beperking - (Semi-)internaatsmogelijkheden in Zuid-Oost-Vlaanderen SCRIFTELIJKE VRAAG nr. 400 van CINDY FRANSSEN datum: 17 februari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDEID EN GEZIN Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar met een meervoudige

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven

Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven Opleidingsvorm 3 (OV3) Beroepsopleiding die jongeren klaar maakt voor het gewone arbeidsleven 1 Buitengewoon Secundair Onderwijs - opleidingsvorm 3 (BUSO - OV3) De Basisschool heb je afgerond en je bent

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO BSO KSO TSO 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS + 18 jaar VERDER STUDEREN WERK 12-17 jaar SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLICHT

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 8 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap.

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap. 1 Middenschool Ter Beuke 2 Campus Redingenhof 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring 4 IBSO Woudlucht 5 De Wijnpers scholengemeenschap leuven Hoe kan ik mijn kind inschrijven? SECUNDAIR ONDERWIJS Middenschool Ter

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs?

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs? IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 30 november 2014

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 30 november 2014 DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 30 november 2014 School EDUGO campus De Brug 2 Eksaardserijweg 24 9041 Oostakker Visitatie Mariakerke Zandloperstraat 8 9030 Mariakerke Sint-Paulusinstituut 2 Patijntjestraat

Nadere informatie

12/11/2013 Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013 Historiek 1994: The Salamanca statement and framework for action on special needs education 1998:

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Aan jongeren en ouder(s) IDEAAL. Ideaal. is de scholengemeenschap van het vrij secundair onderwijs in Deinze en Aalter

Inhoudstafel. Aan jongeren en ouder(s) IDEAAL. Ideaal. is de scholengemeenschap van het vrij secundair onderwijs in Deinze en Aalter 2015-2016 infobrochure Inhoudstafel Aan jongeren en ouders IDEAAL. Ideaal. is de scholengemeenschap van het vrij secundair onderwijs in Deinze en Aalter Aan jongeren en ouder(s) 2 Leiepoort campus Sint-Hendrik

Nadere informatie

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3. Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs. 1 december 2016

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3. Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs. 1 december 2016 Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 1 december 2016 Kasterlinden, buitengewoon secundair onderwijs Structuur van het BuSO Types Basisaanbod (specifieke onderwijsbehoefte) Type

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs

Op stap naar het secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden autiklas Keuzebegeleiding Rekening houden met ASS: Tijdig starten Rekening houden met wachtlijsten Internaat nodig/wenselijk? Op verschillende

Nadere informatie

DE VEST. Het observatiejaar.

DE VEST. Het observatiejaar. 1 2 DE VEST Samen bouwen we aan de toekomst. Onze school is een beroepsschool van het buitengewoon secundair onderwijs. Moeilijk lerende jongens en meisjes van 13 tot 21 jaar krijgen er aangepast onderwijs.

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 IK LEER HET SECUNDAIR NDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter

JE TALENT IN BEWEGING. Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter JE TALENT IN BEWEGING Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Deinze Aalter 2010-2011 KODA INFOBROCHURE 2010-2011 inhoudstafel inhoudstafel 2 aan de ouders 3 sint-hendriks- en zusters maricoleninstituut

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00518 Onderwerp: Aanpassing van de capaciteit van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs

Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs Scholen Gemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Boom Bornem Puurs 2 Scholen Beste leerling Beste ouders Welkom in de scholengemeenschap van het vrij katholiek onderwijs Boom-Bornem-Puurs! In dit boekje

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus!

Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Welkom in de Scholengemeenschap Sint-Quintinus! Deze brochure wil voor jou een makkelijk te raadplegen bron van informatie zijn. Je kan via deze weg kennismaken met de structuur binnen SG Sint-Quintinus,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00481 Onderwerp: Aanpassing van de capaciteit van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be M decreet Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be Schooljaar 2015 2016 Els Stroobant zorgcoördinator gbs De Windwijzer Laarne - Kalken Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen

Nadere informatie

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen

Scholengids. Studieaanbod van de secundaire scholen. in de regio Ninove en Geraardsbergen Scholengids Studieaanbod van de secundaire scholen in de regio Ninove en Geraardsbergen 2016-2017 Deze gids geeft een overzicht van de keuzemogelijkheden van het 1 e tot het 7 e jaar die de secundaire

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3

Kasterlinden. Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 Kasterlinden Buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 p. 1 Structuur van het BuSO Types > Basisaanbod (specifieke onderwijsbehoefte) > Type 2: matige of ernstige mentale handicap > Type 3: emotionele

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. o c o. E = mc 2. Schooljaar in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca EEN INITIATIEF VAN

INSCHRIJVEN. o c o. E = mc 2. Schooljaar in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca EEN INITIATIEF VAN INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2017-2018 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc E = mc 2 EEN INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent

Nadere informatie

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Wie ben ik? Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen 1. Even voorstellen

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME. Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen

VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME. Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen VLAAMSE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN AUTISME Floor Tempelaere Pedagogisch begeleider in het project rond competentieontwikkeling Regio West-Vlaanderen floor.tempelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen Als een

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6.

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs!

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! OF DECREET Typologie: vroeger nu Type voor kinderen Type voor kinderen 1 met een licht mentale beperking 2 met een matig of ernstig mentale beperking 3 met ernstige

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

9. Sint-Paulus Secundair E. De Deynestraat en Loofblomeestraat

9. Sint-Paulus Secundair E. De Deynestraat en Loofblomeestraat Beste Op de komende Algemene Vergadering zal er gestemd worden aangaande de campusvoorrang. Campusvoorrang laat toe dat de kinderen uit de basisschool op de campus voorrang krijgen bij de inschrijvingen

Nadere informatie

Waarom een nieuw decreet?

Waarom een nieuw decreet? M-decreet Waarom een nieuw decreet? 1. Historiek 2. VN-verdrag Rechten Personen met een handicap 3. Cijfergegevens 4. Hypotheses 5. Nood aan een mentaliteitswijziging Historiek 1998: advies VLOR over inclusief

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

Op Stapel 2014-03. 04 februari 2014

Op Stapel 2014-03. 04 februari 2014 Op Stapel 2014-03 04 februari 2014 Sector Coördinatie Regelgeving Afdeling Onderwijsorganisatie- en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! - Willebroekkaai 36 1000 Brussel

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs

gewoon als het kan bijzonder als het nodig is Opleidingsvorm 4 buitengewoon onderwijs Opleidingsvorm 4 gewoon als het kan bijzonder als het nodig is buso@kids.be Opleidingsvorm 4 gewoon buitengewoon onderwijs OV4 geeft scholen van buitengewoon onderwijs de kans om leerstof van gewoon onderwijs

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-08 28 mei 2015 28-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basisen secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs. Vanaf het schooljaar

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN INSCHRIJV in een secundaire school in Gent Schooljaar 2015-2016 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc E INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent MET DE STEUN

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR

BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR BSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR HOUT BASISMECHANICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 12U 12U 12U 12U 12U 12U Godsdienst/zedenleer 2 2

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 2 30 januari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen Stukken in het dossier: 2290

Nadere informatie

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon

VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon VISIETEKST: Autiwerking OV1, OV2 en OV3 IBSO De Horizon 1. INLEIDING In het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs vindt men als één van de leidende principes terug dat het PPGO een project

Nadere informatie

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN

INSCHRIJVEN. E = mc 2. Schooljaar 2015-2016. in een secundaire school in Gent. A = 2ab + 2ac + 2bc. Ca 2+ 2- EEN INITIATIEF VAN MET DE STEUN VAN INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2015-2016 o o c o Ca 2+ 2- A = 2ab + 2ac + 2bc EEN INITIATIEF VAN Gelijke Onderwijskansen Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent MET DE

Nadere informatie

Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING

Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING Schooljaar 2013-2014 Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt! Algemene info en maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS.

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS. KOC Sint-Gregorius Multifunctioneel Centrum KOC Sint-Gregorius: Organogram Overlegstructuur Operationeel comité Strategisch comité Overleg Logistiek directeurs Overleg pedagogisch Directeurs en GON- directeurs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. Schooljaar 2016 2017. CAMPUS IMPULS Opleidingsvorm 4 Type 9

ONTHAALBROCHURE. Schooljaar 2016 2017. CAMPUS IMPULS Opleidingsvorm 4 Type 9 ONTHAALBROCHURE Schooljaar 2016 2017 1. WELKOM Misschien ben je een beetje bang om in de secundaire school te starten omdat je het niet leuk vindt om weer de jongste van de school te zijn. Of misschien

Nadere informatie

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent

INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent Schooljaar 2014-2015 o o c o Ca 2+ 2- INSCHRIJVEN in een secundaire school in Gent impressionisme fauvisme kubisme verfborst EEN INITIATIEF VAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM SECUNDAIR

Nadere informatie

Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen?

Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen? Onderwijskiezer kan: 1. Helpen bij het verkennen van je interesse! Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is. Deze test is bedoeld voor leerlingen van de eerst en

Nadere informatie

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleiding logistiek - Initiatieven in

Nadere informatie

SBSO Sterrebos 21/11/2016

SBSO Sterrebos 21/11/2016 SBSO Sterrebos 21/11/2016 Programma Voorstelling school Inschrijvingsprocedure schooljaar 17-18 3 Schoolvoorstelling Voorstelling van de school Opleidingsvorm 4 type 9 Voor wie? Normaalbegaafde leerlingen

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING OUDERS. Voor- en achternaam Klik hier als u tekst wilt invoeren. invoeren.

VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING OUDERS. Voor- en achternaam Klik hier als u tekst wilt invoeren. invoeren. VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING Geboortedatum Geslacht Adres Kies een item. OUDERS moeder vader Adres (indien anders dan adres leerling) Tel / mail: Klik hier als u tekst

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13375 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: Besluit van de Vlaamse 07/05/2003 Regering Besluit van

Nadere informatie

Beste leerling, ouder en collega

Beste leerling, ouder en collega Beste leerling, ouder en collega Met deze bundel willen wij jou, leerling, ouder, collega van het basisonderwijs of CLB, informeren over de keuzeopties in het buitengewoon secundair onderwijs in onze scholengemeenschap

Nadere informatie

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil

Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg. Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Actieplan deeltijds leren & deeltijds werken in de ouderenzorg Mevrouw Betsy Jansen, Coördinator CDO Provil Campus Provil Duinenstraat 1 3920 Lommel DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Welkom in het deeltijds

Nadere informatie

Ik zit in het secundair onderwijs: kan onderwijskiezer mij helpen?

Ik zit in het secundair onderwijs: kan onderwijskiezer mij helpen? Onderwijskiezer kan: 1. Helpen bij het verkennen van je interesse! Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is. Deze test is bedoeld voor leerlingen van de eerst en

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Visie op het basisaanbod

Visie op het basisaanbod 1. Doel van de tekst Het M decreet voorziet het type basisaanbod voor leerlingen die, al dan niet tijdelijk, kampen met moeilijkheden die het leren hinderen. De wetgeving geeft geen invulling aan de organisatie

Nadere informatie

SCHOOLLOOPBAAN VAN EEN LEERLING IN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

SCHOOLLOOPBAAN VAN EEN LEERLING IN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS SCHOOLLOOPBAAN VAN EEN LEERLING IN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS [INSCHRIJVINGSRECHT, TOELATINGSVOORWAARDEN, LEERLINGENDOSSIER, LEERPLICHT, AFWEZIGHEDEN, STUDIEBEWIJZEN] Afdeling secundair onderwijs

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Richter te Genk

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs De Richter te Genk Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie