Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer Informatie en advies over mobiliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013. Informatie en advies over mobiliteit"

Transcriptie

1 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Informatie en advies over mobiliteit

2 Voorwoord Beste lezer, 2013 zou een spannend jaar worden voor autorijdend Nederland. Er hing ons veel boven het hoofd, maar de uiteindelijke kabinetsplannen kregen een rigoureuze wending. De forenzentaks is definitief van de baan en het belasten van de kilometervergoeding vindt geen doorgang. Daarnaast kondigt het kabinet aan geen kilometerheffing in te voeren en wordt er niet meer gesproken over de gestaffelde bijtelling. Een regeling waarbij de bijtelling op basis van de werkelijk gereden privékilometers zou gelden. Wat wel doorgaat zijn de eerder aangekondigde fiscale maatregelen op het gebied van aanpassingen van de CO 2 -tarieven voor bijtelling en BPM. De grenzen voor het 14%- en 20%-bijtellingstarief worden naar beneden bijgesteld. Een logische aanpassing om zeer zuinige auto s te blijven stimuleren. In eerste instantie heeft de werknemer veel minder keuze in het 14%-tarief. Echter wordt er verwacht dat er in de loop van 2013 steeds meer auto s aan de CO 2 -grens van minder dan 96 gr/km (benzine) of minder dan 89 gr/km (diesel) gaan voldoen geldt ook als het laatste jaar waarin het 0%-tarief bestaat. Een auto met minder dan 50 gr/km CO 2 uitstoot die in 2013 tenaamgesteld wordt, heeft nog 60 maanden 0% bijtelling. Hierdoor wordt voor veel mensen elektrisch rijden interessant. Vooral nu er veel stekkerhybrides beschikbaar komen, gaan veel werknemers kiezen voor deze fiscaal vriendelijke auto. Dat deze auto s in praktijk meer verbruiken dan het gestelde normverbruik, onderkennen wij. Hoewel dit niet in alle gevallen zo is, ligt het gemiddelde werkelijke verbruik hoger dan de norm. Alleen is dit het geval voor vrijwel alle auto s! Het gemiddelde werkelijke verbruik van de 14%-tarief bijtelling auto s ligt 40% hoger dan de norm. Maar het werkelijk verbruik van de stekkerhybrides ligt nog altijd lager dan het gemiddelde werkelijke verbruik van een 14%-bijtelling auto. Feit blijft dat kiezen voor deze auto altijd op basis van persoonlijke criteria moet worden gedaan. Wat opvalt is dat het nieuwe kabinet aangeeft veel kansen te zien in elektrisch vervoer. Dat ziet Athlon Car Lease ook en wij blijven daarom ons best doen deze auto s in te zetten. Wij juichen het toe wanneer de volledig elektrische auto fiscaal aantrekkelijker blijft dan auto s die CO 2 uitstoten. Dus een 0%-bijtellingtarief voor auto s met 0 gr/km CO 2 uitstoot. In deze Wet & Fiscus Wijzer vindt u alle aanpassingen op een rij, met daarbij de gevolgen waar u rekening mee kunt houden. Wij raden u aan uw werknemers te wijzen op deze aanpassingen. Deze kunnen immers gevolgen hebben bij de keuze van een auto. Heeft u vragen? U vaste contactpersoon staat voor u klaar om u verder te informeren, adviseren en met u op zoek te gaan naar passende oplossingen. Met vriendelijke groeten, Status van de maatregelen in deze Wet & Fiscus Wijzer 2013: De tweede kamer en de eerste kamer (18 december!) hebben ingestemd met de Belastingmaatregelen. Marchel Koops Commercieel directeur 2 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

3 Mobiliteit in het Regeerakkoord Rutte II Wat staat u te wachten op het gebied van mobiliteit? De maatregelen van het kabinet hebben betrekking op de diverse belastingen, accijnzen en de afschrijving. Het regeerakkoord en het Belastingplan van het tweede kabinet Rutte is een feit. Zoals al bekend, is de forensentaks nu definitief van de baan, inclusief de gevolgen voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling voor de auto van de zaak. In het regeerakkoord worden de volgende punten genoemd die van invloed zijn op de auto en onze branche: Uit het regeerakkoord blijkt dat de nieuwe coalitie vindt dat elektrisch vervoer veel kansen biedt. Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren; De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 46 cent per liter. De opbrengst van deze accijnsverhoging, die ingaat op 1 januari 2014, bedraagt 230 miljoen euro. De accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 18 cent per liter. Ook deze verhoging gaat in op 1 januari 2014; Het Eurovignet wordt verder toegespitst op schonere vrachtwagens. Eventuele meeropbrengsten worden gebruikt voor investeringen in weginfrastructuur; De boetes voor te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting gaan omhoog. Voor het eerste betaalverzuim geldt straks een boete van 50 euro. Bij de tweede keer te laat betalen binnen 2 jaar gaat de boete omhoog naar 100 euro. Vanaf de derde keer binnen twee jaar wordt dat 150 euro; Er komt geen kilometerheffing. In plaats daarvan wordt bekeken hoe de bestaande infrastructuur via onder meer gedragsverandering van reizigers beter benut kan worden, om daarmee de files te verminderen. Belastingmaatregelen 2013 Naast het regeerakkoord zijn er in voorgaande jaren diverse maatregelen aangekondigd die nu nog van toepassing zijn. Wij informeren u hier graag en geven u de meest actuele informatie. Bijtelling Per 1 januari 2013 vindt de jaarlijkse CO 2 -grens aanpassing plaats. De indeling in bijtellingscategorieën ziet u in de tabel hiernaast. Voor personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 2013 worden aangeschaft, bedraagt de bijtelling voor een periode van 60 maanden 0%. Vanaf 1 januari 2014 komt hiervoor de 7% bijtellingscategorie in de plaats. Zuinige dieselauto s komen met terugwerkende kracht ook in aanmerking voor een nihil-bijtelling (0% of 7%). Inmiddels is de techniek zo vergevorderd, dat ook dieselwagens minder dan 50 gram CO 2 per kilometer kunnen uitstoten. Overgangsregeling bijtelling Op auto s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld en waarvoor een verlaagd bijtellingspercentage geldt, houdt de berijder recht op dat lagere percentage, ook als in latere jaren de CO 2 -grenzen worden bijgesteld. Dat geldt ook voor auto s die al voor 1 juli 2012 op naam van een eigenaar staan en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld. Wisselt de auto na 1 juli 2012 van eigenaar, dan geldt de verlaging van de bijtelling gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli benzine 0% bijtelling <50 <50 n.v.t. n.v.t. 7% bijtelling n.v.t. n.v.t. < 50 < 50 14% bijtelling <103 <96 <89 <83 20% bijtelling % bijtelling >133 >125 >118 >111 diesel 0% bijtelling <50 <50 n.v.t. n.v.t. 7% bijtelling n.v.t. n.v.t. <50 <50 14% bijtelling <92 <89 <86 <83 20% bijtelling % bijtelling >115 >113 >112 >111 Voor nieuwe auto s geldt de indeling in een lagere bijtellingscategorie voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO 2 -grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het geval is, geldt die nieuwe indeling opnieuw voor 60 maanden. Bijtelling bestelauto Naast de huidige mogelijkheden ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik werd per 1 januari 2012 de zogenaamde verklaring uitsluitend zakelijk gebruik ingevoerd voor bestelauto s. Deze verklaring is voortaan alleen nog digitaal beschikbaar voor ondernemers en werkgevers op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Een rittenregistratie is hierdoor niet meer nodig. De belastingdienst zal naleving van het uitsluitend zakelijk gebruiken van de bestelauto controleren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de gegevens die door flitsauto s van de belastingdienst verzameld worden. Bijtelling ook van invloed op premieheffing werkgevers Als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) telt per 1 januari 2013 in de aangifte loonbelasting de bijtelling auto van de zaak ook mee in de premieheffing. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat het loonbegrip voor 4 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

4 de fiscale inhoudingen en voor de werknemersverzekeringen gelijkgetrokken wordt. Een zorgvuldige rittenadministratie van berijders met een verklaring geen privégebruik is daardoor belangrijker dan ooit. Gevolgen voor de werkgever Vanwege het maximum premieloon van (2013). heeft deze maatregel voor een beperkt deel van het personeel een kostenverhogend effect voor de werkgever. Voor naar schatting 70% van de werknemers met een auto van de zaak heeft deze maatregel geen effect voor de werkgever, omdat deze werknemers al boven of rond het maximum dagloon zitten. Privégebruik Vanzelfsprekend telt de bijtelling alleen mee voor de loonbelasting en premieheffing als de werknemer de auto privé gebruikt en dus bijtelling betaalt. De werkgever krijgt er dus nog meer belang bij dat de werknemers die de auto van de zaak NIET privégebruiken een zorgvuldige rittenregistratie bijhouden. Immers, een naheffing betekent straks niet meer alleen een naheffing van loonbelasting, maar ook van premies werknemersverzekeringen. Als de werkgever zich kan beroepen op een verklaring geen privégebruik, vindt die naheffing plaats bij de werknemer. Voor de groep werknemers die op of boven het maximum premieloon zitten speelt de omstandigheid dat er meer of minder dan 500 kilometer privé met de ter beschikking gestelde auto wordt gereden overigens niet. Ook pensioen? De vraag kan gesteld worden of de auto ook meetelt voor de pensioenopbouw. Er zijn immers pensioenregelingen die voor de pensioenopbouw verwijzen naar het loon waarover premies werknemersverzekeringen worden betaald. Dat zou betekenen dat de bijtelling zou leiden tot hogere pensioenlasten. Dit is echter fiscaal niet toegestaan. De bijtelling voor de auto van de zaak is hiervoor wettelijk uitgesloten. Dat betekent dat deze pensioenregelingen aangepast moeten worden. Belasting van Personenauto s en Motorrijwielen De CO 2 -schijfgrenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaarts bijgesteld. De CO 2 -grenzen voor benzine en diesel groeien daarbij langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in De vaste dieseltoeslag is met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO 2 - gerelateerde dieseltoeslag. Deze toeslag zal tot en met 2015 jaarlijks worden bijgesteld. De tarieven en uitstootgrenzen zijn nu tot 2015 vastgelegd. U vindt ze in de volgende tabel: per 1 juli BPM over netto catalogusprijs 11,10% 0% 0% 0% BPM per gr/km 1e schijf e schijf e schijf e schijf Bonus <121 gr/km CO 2 (Euro) Benzine Benzinekorting (Euro) Vrijstellingsgrens 102 gr/km 95 gr/km 88 gr/km 82 gr/km 1e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 2e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 3e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 4e schijf > 242 gr/km > 229 gr/km > 203 gr/km > 180 gr/km Diesel CO 2 -grens dieseltoeslag 70 gr/km 70 gr/km 70 gr/km 70 gr/km Dieseltoeslag 40 56,13 70,17 81,36 Korting Euro-6 diesel (Euro) Vrijstellingsgrens 91 gr/km 88 gr/km 85 gr/km 82 gr/km 1e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 2e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 3e schijf gr/km gr/km gr/km gr/km 4e schijf > 225 gr/km > 215 gr/km > 197 gr/km > 180 gr/km 6 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

5 Dieseltoeslag Per 1 augustus 2012 is voor zeer zuinige dieselauto s, met een CO 2 -uitstoot van minder dan 92 gram/km, de CO 2 - afhankelijke dieseltoeslag van de BPM ingevoerd. Deze bedraagt 56,13 voor elke gram boven 70 gram/km. Voor tariefsverhogingen in de BPM geldt een overgangsregeling. Als voorafgaand aan de datum van de verhoging al een nog niet tenaamgesteld kenteken is afgegeven, blijft het oude tarief van toepassing mits de tenaamstelling binnen twee maanden na de datum van de tariefsverhoging plaatsvindt. Motorrijtuigenbelasting De vrijstelling van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO 2 - vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld. Per 1 januari 2013 wordt het plafond van de Provinciale Opcenten in de MRB verlaagd van 119,4 naar 105%. Het nieuwe maximum wordt jaarlijks, voor het eerst in 2013, geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. De datum waarop provincies de opcenten kunnen wijzigen, wordt verlegd van 1 april naar 1 januari. Gevolg van deze maatregel is dat de ruimte voor toekomstige verhoging van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting wordt ingeperkt. Dit gebeurt echter op een wijze dat geen enkele provincie gedwongen wordt het huidige tarief te verlagen. Ter herinnering: btw-correctie Bij privégebruik van een auto van de zaak dient de ondernemer of werkgever een btw-correctie aan te geven. In de regels voor die correctie zijn versoepelingen aangebracht. Afgezien van de mogelijkheid om de btw-correctie voor het privégebruik te berekenen op basis van de werkelijke kilometrages van het privé- en het zakelijke gebruik, wordt de btw-correctie berekend door jaarlijks 2,7% te nemen van de catalogusprijs. In dat percentage zitten zowel de jaarlijkse gebruikskosten als een component voor de afschrijving. Die afschrijvingscomponent hoeft nu bij toepassing van het forfaitaire percentage niet meer voldaan te worden na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken. Vanaf dat moment mag op basis van een recent beleidsbesluit een verlaagd percentage gebruikt worden. Dit percentage bedraagt 1,5% van de catalogusprijs. Mocht u gebruik maken van ons managementinformatiesysteem Autofocus, dan kunt u de btw-correctie over 2012 na 1 januari 2013 hierin terugvinden. Assurantiebelasting per 1 januari 2013 naar 21 procent In tegenstelling tot eerdere voorstellen gaat de assurantiebelasting toch al per 1 januari 2103 omhoog van 9,7 naar 21 procent. Om verzekeraars de tijd te geven deze wijziging door te voeren was eerder voorgesteld om 1 maart 2013 als ingangsdatum aan te houden, maar om anticipatie-effecten te voorkomen is nu toch, in nauw overleg met de verzekeringsbranche, voor 1 januari gekozen. 8 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

6 Tijdsbesparende en duurzame mobiliteitsoplossingen De maatregelen in de miljoenennota hebben gevolgen voor zowel werkgevers als leaserijders. Door anders om te gaan met mobiliteit kunnen deze gevolgen worden beperkt. Hoe? Door kritisch te kijken naar de wijze waarop u als wagenparkbeheerder omgaat met mobiliteit en door als leaserijder andere keuzes te maken. Maar om te kunnen kiezen moet u ook weten wat er mogelijk is. Op dat gebied ondersteunt Athlon Car Lease u graag. Onze missie: de excellente leasemaatschappij die samen met u op weg gaat naar mobiliteit. Dit doen wij door u tijdsbesparende en duurzame mobiliteitsoplossingen en efficiënte alternatieven voor autogebruik te bieden. Wij geven u graag enkele voorbeelden: verhoudt tot dat van andere organisaties. Ook maken we duidelijk waar uw besparingsmogelijkheden zitten. Wilt u meer weten over de Mobility scan? Neem contact op met uw accountmanager. Fleet & Car Policy Review Welke effecten hebben de belastingmaatregelen op uw wagenpark, welke invloed heeft dit op de keuzes van uw berijders of wat zijn de kosteneffecten? Athlon Car Lease kan voor meerdere aspecten concrete adviezen geven op het gebied van wagenparkbeheer. Wilt u ontdekken wat wij nog meer voor u kunnen betekenen? Kijk op onze website: of bel met uw vaste accountmanager. Elektrisch leasen Elektrische auto s en andere auto s met een nulemissie tijdens het rijden zijn tot 2015 vrijgesteld van de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Zakelijk een elektrische auto gaan rijden kan dus zeker lucratief zijn. Wilt u weten of elektrisch leasen iets voor u is? Doe de E-leasecheck op: www. athloncarleasestapin.nl/e-lease-check Mobility consultancy Als organisatie heeft u wellicht behoefte aan inzicht in de mobiliteit van uw onderneming en van uw individuele medewerkers. Met de Mobility scan brengt Athlon Mobility Consultancy uw mobiliteitsbeleid in kaart, signaleert pijnpunten en laat zien hoe uw beleid zich 10 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

7 Andere plannen Mobiliteitsprojecten Aanleg en onderhoud wegen De Rijksoverheid investeert tot en met 2020 substantieel in het hoofdwegennet. Voorbeelden van projecten die eind 2012 en in 2013 worden opengesteld, zijn de A12 Bunnik-Veenendaal, de A2 Den Bosch-Eindhoven, de A28 Utrecht- Amersfoort, de A10/A5 Coentunnel- Westrandweg en de eerste delen van het projectschiphol-amsterdam-almere (A1 Watergraafsmeer-Diemen en A10 Amstel-Watergraafsmeer). Om de bezuinigingen voor 2013 op te vangen, is een deel van de geplande uitgaven voor aanleg van wegen met tenminste 1 jaar uitgesteld. Het gaat onder andere om de volgende projecten: onderhoud verzorgingsplaatsen, A1/6/9 Amsterdam- Almere, A27 Houten - Hooipolder, A12-A15 Bereikbaarheid Arnhem - Nijmegen, A27/1 Utrecht - Eemnes - Bunschoten, N35 Wythmen - Nijverdal, A12 Ede -Grijsoord, N33 Assen Zuid, A1 Apeldoorn Zuid Beekbergen en stalen kunstwerken. Winterweerprogramma De Rijksoverheid heeft samen met NS en ProRail een winterweerprogramma opgesteld. De komende winter gebruiken NS en ProRail eerder een aangepaste dienstregeling om te voorkomen dat de treindienst ontregeld raakt. 12 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

8 Wat betekent dit voor u? Wat betekenen de diverse maatregelen voor uw wagenpark? Profiteert u ervan of gaat u meer betalen? In onderstaand overzicht leest u welke gevolgen de maatregelen hebben voor uw mobiliteit. Uiteraard geven we u hierover graag advies. Fiscale wijziging Gevolgen wagenparkbeheerder Gevolgen leaserijder Advies BPM Verlaging BPM-percentage over netto catalogusprijs Door de BPM-wijziging zal de De BPM-wijzigingen hebben invloed op de Uw contactpersoon bij Athlon Car Lease zal u bij offertes en bestellingen al van 11,1% naar 0%. consumentenprijs van auto s consumentenprijs van de auto en dus op zoveel mogelijk attenderen op de aankomende wijzigingen voor Benzinekorting wordt 0,- en de dieseltoeslag gaat wijzigen. Dit heeft directe invloed de keuzemogelijkheden van de berijder en Wij adviseren u uw berijders te wijzen op de fiscale maatregelen 2013 en naar 56,13,- op de exploitatiekosten van de eventuele bijdragen binnen een bestaande het effect hiervan op de fiscale waarde en bijtelling. Auto s waarvan na Verhoging van de CO 2 -tarieven auto. De mate van wijziging en of autoregeling. 1 januari 2013 het kenteken wordt aangevraagd, vallen onder de nieuwe Verlaging van de CO 2 grenzen deze positief of negatief is, hangt De fiscale waarde, waar de bijtelling op maatregelen. Dit betekent dat de fiscale bijtelling en exploitatiekosten De fiscale stimulering van Euro-6 dieselauto s wordt af van het autotype. Daarnaast gebaseerd is, veranderd door de wijziging van kunnen afwijken van de bestelling. verlaagd van 1000 naar 500 kunnen wijzigingen voor importeurs de consumentenprijs incl. btw en BPM. Met name door het aanscherpen van de CO 2 -grenzen zullen meer auto s te aanleiding zijn om prijzen aan te maken krijgen met deze verhoging. Door deze aanpassing zal de leaseprijs passen. De fiscale waarde van de flink hoger kunnen uitkomen na 1 januari auto verandert dienovereenkomstig, Wijs uw berijders er op, dat u en Athlon Car Lease niet verantwoordelijk zijn en is uiteraard ook de basis is voor de voor het vaststellen of wijzigen van de fiscale waardes, CO 2 -uitstoot en de btw-correctie. bijbehorende fiscale bijtellingspercentage. De exploitatiekosten kunnen n.a.v. de aanpassingen van de consumentenprijzen en nieuwe MRB-tarieven wijzigen. De effecten op de leaseprijzen van de maatregelen zullen pas in december inzichtelijk zijn. Dan zullen importeurs de nieuwe prijzen bekend maken. Het kan hierdoor raadzaam zijn om de effecten van deze wijzigingen te toetsen en eventueel autoregelingen hierop aan te passen. Athlon kan u hiermee helpen. MRB De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto s De verhoging van de MRB geldt Voor de meeste auto s zal de MRB- Houd rekening met de invloed op de exploitatiekosten door de MRB- vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als voor nieuwe en rijdende auto s. verhoging leiden tot een toename van de verhoging en een aanpassing op de rijdende contracten. Athlon kan u helpen bestaande personenauto s. Hierdoor zal de MRB vanaf De aanpassing in de MRB zal ook exploitatiekosten. Dit kan invloed hebben met het inzichtelijk maken van welke auto s in aanmerking komen voor deze 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari worden aangepast op de rijdende op de keuzemogelijkheden en eventuele verhoging en wat het kosteneffect is gelden de huidige CO 2 -vrijstellingsgrenzen contracten. privé-bijdrage voor de berijder. (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld. Zoals ieder jaar zullen ook de MRB-tarieven per 1 januari 2013 worden verhoogd met een inflatiecorrectie. 14 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

9 Fiscale wijziging Gevolgen werkgever Gevolgen leaserijder Advies Fiscale bijtelling De grenzen worden per 1 januari 2013 voor het Geen impact Voor nieuwe auto s geldt de indeling in een lagere Veel (kostenverhogende) maatregelen gaan in 14%-tarief en het 20%-tarief neerwaarts bijgesteld. bijtellingscategorie voor een periode van 60 maanden, na 1 januari 2013, dus er is met name rekening In het Belastingplan is dit voor de jaren tot en met 2015 gerekend vanaf het moment dat de auto voor het te houden met auto s die een lange(re) levertijd vastgelegd. eerst op kenteken is gesteld. Aan het eind van die hebben. Vb. Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO met De CO 2 -grenzen voor benzine en diesel groeien periode wordt bekeken of de auto tegen de dan 90 g/km valt nu onder 14%-bijtellingstarief, maar langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in geldende CO 2 -grenzen opnieuw voor een verlaagd per 1 januari 2013 onder het 20% bijtellingstarief. De grens voor het 14%-bijtellingspercentage blijft bijtellingspercentage in aanmerking komt. Als dat het Op onze site is een tool beschikbaar welke auto s overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. geval is, geldt die nieuwe indeling opnieuw voor 60 laat zien die van bijtellingstarief zullen veranderen. Het 20%-bijtellingspercentage is uiteindelijk in 2015 maanden. Zie: van toepassing op alle auto s met een CO 2 -uitstoot van maximaal 110 gr/km (= CO 2 -grens voor de tweede tariefschijf van de BPM). Voor personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die tot en met 2014 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van 0%. Als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip Werkgevers moeten voor een Zorg dat uw werknemers die een auto van de (Wet ULB) telt per 1 januari 2013 in de aangifte bepaalde groep werknemers (circa zaak NIET privegebruiken een zorgvuldige loonbelasting de bijtelling auto van de zaak ook mee in 1/3 deel) met een auto van de zaak rittenregistratie bijhouden. de premieheffing. hogere premies betalen. 16 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

10 Wanneer gaan de maatregelen in? 1 Januari 2013 Per 1 januari 2013 gelden de volgende maatregelen: Zoals ieder jaar zullen de MRB-tarieven per 1 januari worden verhoogd met een inflatiecorrectie en dit jaar ook met de aanpassing van de Provinciale Opcenten. Verlaging BPM-percentage over netto catalogusprijs van 11,1% naar 0%. Benzinekorting wordt 0,- en de dieseltoeslag gaat naar 54,-. Verhoging van de BPM CO 2 -tarieven. Verlaging van de CO 2 grenzen. De fiscale stimulering van Euro-6 dieselauto s wordt verlaagd van 1000 naar 500 in de BPM. Per 1 januari 2013 telt de bijtelling auto van de zaak mee in de premieheffing De grenzen voor het 14%- en 20% bijtelling tarief worden neerwaarts bijgesteld (zie voorgaande bijtellingstabel) - De CO 2 -grenzen voor benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in De grens voor het 14%-bijtellingspercentage blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. Het 20%-bijtellingspercentage is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto s met een CO 2 -uitstoot van maximaal 110 gr/ km (= CO 2 -grens voor de tweede tariefschijf van de BPM). - Voor personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die tot en met 2014 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van 0%. 1 Januari 2014 De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto s. Hierdoor zal de MRB vanaf 2014 alleen nog op gewicht gebaseerd zijn. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige CO 2 - vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km). Personenauto s met een CO 2 -uitstoot van niet meer dan 50 gr/km worden tot en met 2015 vrijgesteld. 18 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2013 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer

11 De informatie in deze Wet & Fiscus Wijzer is met zorgvuldigheid samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als (fiscaal) advies. Voor toepassing in de praktijk wordt geadviseerd contact op te nemen met een deskundig adviseur. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens jegens Athlon Car Lease Nederland B.V. worden ontleend. Athlon Car Lease Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie in deze Wet & Fiscus Wijzer. Athlon Car Lease Nederland B.V. Postbus AH Almere Bronnen: Loyens & Loeff AMD Autofiscalisten VNA

Wet & Fiscus Wijzer 2013

Wet & Fiscus Wijzer 2013 Autolease van Centraal Beheer Achmea Wet & Fiscus Wijzer 2013 Informatie en advies over mobiliteit Voorwoord Beste lezer, Het jaar 2012 is in financieel, economisch en politiek opzicht een roerig jaar

Nadere informatie

Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2014

Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2014 Athlon Car Lease Wet & Fiscus Wijzer 2014 Informatie en advies over mobiliteit Voorwoord Beste lezer, Ieder jaar komt de overheid met maatregelen, waardoor autofabrikanten met steeds zuinigere auto s komen

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie en advies over mobiliteit in 2015 en 2016

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie en advies over mobiliteit in 2015 en 2016 Wet & Fiscus Wijzer Informatie en advies over mobiliteit in 2015 en 2016 2 Belastingplan 2015 en 2016 De maatregelen voor 2015 en 2016 zijn bekend. Wat staat u te wachten in 2015 en 2016 op het gebied

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van Wet & Fiscus Wijzer 2017 Informatie over fiscale wijzigingen van 2017-2020 2 Belastingplannen 2017 De maatregelen zijn bekend. Wat staat u te wachten tot 2020 op het gebied van mobiliteit? De maatregelen

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2013 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2013 Het belastingplan 2012 heeft geleid tot een behoorlijke verandering van

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014

HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 HET FISCALE PAKKET VOOR MOBILITEIT IN 2014 DE MAATREGELEN, DE GEVOLGEN EN DE ADVIEZEN Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2014 Naast de aanpassingen ten aanzien van elektrische en semielektrische auto

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013

Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 December 2012 - nummer 439 Automobiellink Loonbelasting, eerst een terugblik en dan vooruitkijkend naar 2013 Onderstaand de meest in het oog springende gebeurtenissen in 2012. De jurisprudentie ter zake

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen

Het fiscale pakket voor mobiliteit in De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2012 De wijzigingen vanuit het kabinet, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2012 In 2012 verandert er veel op het gebied van autogerelateerde

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2015 2 LeasePlan Fiscale Brochure LeasePlan Fiscale Brochure 3 CBS-index 4 jaar CBS-index dec. 2013 tot okt. 2014 115 110,5 110 110 109,5 109 105 108,5 108 100 107,5

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek.

Soms moeten opties worden meegenomen in de cataloguswaarde. Vanaf medio 2006 geldt dat echter uitsluitend nog voor opties af-fabriek. Informatiebrief auto van de zaak en loonadministratie De belastingdienst zal bij controles over het jaar 2010 speciale aandacht besteden aan de belastingheffing over de auto van de zaak. Mede door het

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020

Wet & Fiscus Wijzer. Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020 Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van 2016 en de Autobrief II: autobelastingen 2017-2020 2 Belastingplannen 2016 De maatregelen zijn bekend. Wat staat u te wachten in 2016 op het

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief

Tekst over bijtelling privé-gebruik uit de Memorie van Toelichting op de Wet uitwerking autobrief In het nieuwe artikel 3.20, zestiende lid, van de Wet IB 2001 wordt geregeld welke voor verschillende categorieën auto s de gevolgen zijn van de vervanging van de CO 2 - uitstootgrenzen. Hierbij worden

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013 Versie 8.07 Hoogte autobelastingen in 2013 Benzineauto Belasting per automobilist 2500 2712 2000 1500 1000 1716 1968 1524 1272 500 De gekozen voorbeeldauto is een gebruikte benzineauto en representeert

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010. De maatregelen, de gevolgen én de adviezen

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010. De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2010 De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale vergroeningsbeleid wordt ook in 2010 verder doorgevoerd. Het kabinet blijft energiezuinig en schoon autorijden

Nadere informatie

Automobiellink > 425 19 september 2011

Automobiellink > 425 19 september 2011 Automobiellink > 425 19 september 211 Via de Automobiellink brengen wij u graag op de hoogte van actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Belastingplan 212, Wet uitwerking Autobrief en Overige

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen 23 december 2016 - nummer 465 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2016 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

1 De auto van de zaak in de bijtelling

1 De auto van de zaak in de bijtelling 1 De auto van de zaak in de bijtelling Een werknemer die door zijn werkgever een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, geniet daarmee loon in natura. Specifiek voor de auto is in de loonbelasting

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 FACTSHEET AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 Leasen met voorrang VOORWOORD Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe belastingregels voor bijtelling van leaseauto s. Dat kan betekenen dat leaseauto s waarvan het contract

Nadere informatie

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010

Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 Automobiellink > 417 Eindejaarsbericht, 17 december 2010 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen

Nadere informatie

Fiscale bijtelling 2017 t/m 2020

Fiscale bijtelling 2017 t/m 2020 iscale bijtelling 2017 t/m 2020 akkelijker kunnen we het niet maken... www.vna-lease.nl ersie 1,0 akkelijker kunnen we het niet maken... De Wet itwerking Autobrief II vereenvoudigt de bijtelling aanzienlijk:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en enige andere wetten (Wet uitwerking autobrief) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink 2015. Autobrief ll 23 december 2015 - nummer 462 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2015 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011

Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 De maatregelen, de gevolgen én de adviezen Het fiscale pakket voor mobiliteit in 2011 Het fiscale vergroeningsbeleid wordt ook in 2011 gehandhaafd. Het kabinet

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan

Green Car Solution. Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8. Green Car Solution Centraal Beheer Achmea & WagenPlan Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Group Facility Services en mvo september 2008 pagina 1 van 5 1 van 8 Green Car Solution S c h o o n e n v o o r d e l i g l e a s e n Green

Nadere informatie

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11

Bijtelling auto van de zaak 2016...11 Uitstootgrenzen bijtelling auto van de zaak 2016...11 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie.

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting

Kluwer Online Research. Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de omzetbelasting Nieuwe regels privégebruik ondernemingsauto in de omzetbelasting Per 1 juli 2011 geldt een nieuwe regeling voor het in de heffing betrekken van privégebruik

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB

Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB 18-9-2007 MVDK 10266 - Pag. 1/6 Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs geïntroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Automobiellink > 426 22 december 2011

Automobiellink > 426 22 december 2011 Automobiellink > 426 22 december 211 De leden van het Team Automotive van Loyens & Loeff die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van de AutomobieLLink, wensen u en de uwen fijne feestdagen en een goed

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 januari 2011

Tarieven met ingang van 1 januari 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 januari 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie