THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B"

Transcriptie

1 THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B Inhoudsopgave Opdracht Soort plannen Welke Voorbereiden Uitvoeren en workshop afronden OMG / SV School Praktijk Opdracht: voorraadbeheer HHK School / praktijk Praktijk STER-opdracht; HHK (zie deel A) Praktijk Praktijk STER-opdracht: Praktijk Praktijk Ondersteunen bij de ADL (zie deel A) Opdracht: Verhalen vertellen Drama School / Praktijk Praktijk met attributen (vervolg: zie deel A) Opdracht: CREA persoonlijk Crea School School (Vervolg zie deel A) Opdracht OMG / NED School School Ontwikkelingsfasen in de praktijk Opdracht: OMG / NEDl School School Observeren zelfredzaamheid Project: Dementie OMG / NED School School Project: Opvoeden doe je zo! Praktijk project: Dementie OF Opvoeden doe je zo Opdracht: Werken aan mijn competenties POP-gesprek Opdracht: Het laatste nieuws over mijn vakgebied OMG / NED School School OMG Praktijk Praktijk SL:Ber Praktijk Praktijk OMG / NED School School 1

2 2

3 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Ga als volgt te werk: 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: 2. Wat wordt er bedoeld met de 6 W s als het gaat om een plan maken? 3. Welke plannen worden gebruikt? (bijvoorbeeld zorgplan, begeleidingsplan, inwerkplan) 4. Welke informatie vind ik in deze plannen? 5. Hoe wordt de privacy van de kinderen/ zorgvragers bewaakt? 6. Wat is mijn taak met betrekking tot het plan? 7. Zijn de stappen van het methodisch werken terug te vinden in het plan? 8. Vraag aan je begeleider of je een kopie mag meenemen van het plan (of de plannen). 9. Vraag eventueel uitleg aan je BPV-begeleider en/of workshop omgangskunde. Werk de antwoorden uit op 1 A4. Voor de Nederlandse taal let je op het volgende: - Heb ik de woorden zo goed mogelijk gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden zo goed mogelijk vervoegd? - Schrijf ik namen van personen en instellingen met een hoofdletter? - Heb ik de zinnen niet te lang gemaakt? - Is de woordvolgorde in mijn zinnen zo goed mogelijk? Je vraagt hulp bij de docent Nederlands op de leervloer. 3

4 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Hoe ga je evalueren? Bespreek de opdracht na met je BPV-begeleider aan de hand van het beoordelingsformulier. Laat de opdracht beoordelen door een vakdocent Nederlands. Dit stop je in je portfolio: Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Alle Praktijk en opdr. 7 Alle werkvelden Verplicht doelgroepen school A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W J Q T formuleren en rapporteren plannen en organiseren instructies en procedures opvolgen Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over methodisch werken Waar vind ik dat? Boek : Helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) Thema 5 en 6. Traject Welzijn helpende: Werken volgens werkplan (201) Informatie over soorten plannen Traject: Methodisch werken (201) Boek : helpende Zorg en welzijn (Angerenstein) 4 Methodisch werken/ soorten Workshop vakdocent

5 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan plannen Toets je kennis klik op HZW, klik op diagnostische kennistoetsen, klik op thema 5 en 6. Planning wanneer wat meenemen/voorbereiden Informatie zoeken Opdracht uitwerken Workshop methodisch werken Boek helpende zorg en welzijn Toetsen van mijn kennis 5

6 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Dit is de omgeving waar ik de opdracht uit ga voeren: Wat kan en weet ik al? Kennis van het begrip methodisch werken [Q] Kan ik Wil ik meer over De stappen van methodisch werken toelichten [Q] Kan ik Wil ik meer over Soorten plannen benoemen [Q] Kan ik Wil ik meer over Het doel van de verschillende plannen kunnen uitleggen [Q] Kan ik Wil ik meer over Gegevens schriftelijk vastleggen [J] Kan ik Wil ik meer over Uitleggen hoe de privacy van zorgvragers wordt bewaakt met betrekking tot zorg- en begeleidingsplannen [T] Kan ik Wil ik meer over 6

7 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Beoordeling Student: Soorten plannen Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn. Bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht bijgesteld competentie Q T T Q Q Q Q J N e Kwaliteitseis De student heeft beschreven welke informatie in het zorgplan staat De student heeft beschreven hoe de privacy van de zorgvragers wordt bewaakt De student heeft de eigen taak m.b.t. het zorgplan benoemd De student herkent de stappen van het methodisch werken in het zorgplan De student heeft beschreven van welke plannen nog meer gebruik wordt gemaakt De student heeft aangegeven wat het doel is van deze plannen De student heeft aangegeven wat de taken van de helpende zijn bij deze plannen De student heeft de informatie beknopt en duidelijk weergegeven - De woorden zijn meestal goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden zijn zo goed mogelijk vervoegd. - Namen van personen en instellingen zijn met een hoofdletter geschreven. - De zinnen zijn niet te lang. - De woordvolgorde in de zinnen is meestal goed. Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende Beoordeling: Opmerkingen: 7

8 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef -, begeleidings- of activiteitenplan Handtekening BPV-begeleider: Handtekening vakdocent Nederlands: 8

9 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of Voorraadbeheer kom je overal tegen, zowel thuis als op je werkplek/stage. Op je werkplek/stage adres moet jij de voorraad opbergen die maandelijks binnenkomt. Hoe je hierbij te werk gaat ga je in deze opdracht uitwerken. Opdracht Voorraadbeheer Wat ga je laten zien? Deze opdracht mag je alleen maken of samen met 1 groepsgenoot op school. Je gaat alle vragen maken die in het logboek beschreven staan. Hoe ga je evalueren? Laat je uitwerking van de vragen beoordelen door de vakdocent Huishoudkunde. Dit stop je in je portfolio: Logboek Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr. 1 School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 9

10 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Waar vind ik dat? Informatie over voorraadbeheer Boek : Dimensie Ondersteunen bij verzorging en huishouding Boek: Nijgh/Versluys Ondersteuning bij verzorging en huishouding Nabespreking opdracht Docent huishoudkunde (verplicht) 1 lesuur Planning wanneer wat meenemen/voorbereiden Informatie zoeken Vragen beantwoorden 10

11 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of Logboek Deelnemer(s): Voorraadbeheer Datum: - - Beoordeeld door:... Beantwoord onderstaande vragen 1.a Waarom is het belangrijk dat je een voorraadadministratie bijhoudt? b. Hoe kun je dit doen? 2 Wat wordt bedoeld met: a. Dagelijkse voorraad? b. Algemene voorraad 3.a Noem zes producten die op je werk/stage vallen onder dagelijkse voorraad. B Noem zes producten die bij jou thuis onder dagelijkse voorraad vallen 4. Wat is het fifo systeem? 5. Wat betekent U.H.D? 6. Wat is het verschil tussen de thuissituatie en de beroepssituatie met betrekking tot voorraadbeheer? 11

12 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of 7. Hoe voorkom je ongedierte in de voorraadkast? 8. Op je werk/stage komt de maandelijkse bestelling binnen van de supermarkt. Pakken wegwerpluiers/inco. materiaal, bussen flesvoeding/vloeibare voeding, liga koeken, limonade, koffie, thee, suiker, toiletpapier, koffiemelk, afwasmiddel, allesreiniger, oliedoekjes/zakdoekjes, keukenrollen, wasmiddel, halvarine en pindakaas. Jij moet dit allemaal opruimen in de voorraadkast. Hoe ga je te werk, denk hierbij aan het fifo-systeem en hygiënisch werken. Handtekening vakdocent HHK: 12

13 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Ieder mens maakt in zijn leven bepaalde ontwikkelingsfasen door. Deze fasen hebben allemaal verschillende kenmerken. In deze opdracht ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij jouw doelgroep. Opdracht Ontwikkelingsfasen Praktijk Wat ga je laten zien? Je werkt de levensfase uit waar één zorgvrager of kind uit jouw stageof werkplek zich in bevindt. 1. Je gaat eerst van deze leeftijdsfase een beschrijving geven van: de lichamelijke en motorische ontwikkeling de verstandelijke ontwikkeling, en de sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling 2. Als je dit hebt gedaan, ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij de zorgvrager of het kind uit jouw stage- of werkplek. 3. Werk alles uit - in eigen woorden- op minimaal 1 A4 (lettertype12). Hoe ga je evalueren? De uitwerking wordt nagekeken door de BVP met behulp van het beoordelingsformulier. Dit stop je in je portfolio: Uitwerking van de opdracht Het beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze opdr.1 Alle Alle School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W D R aandacht en begrip tonen op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 13

14 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over alle ontwikkelingsfasen Informatie over alle ontwikkelingsfasen Ontwikkelingsfasen van kinderen Informatie over de ontwikkelingsfasen Meer informatie Ontwikkeling van baby tot peuter, de eerste drie jaar Waar vind ik dat? serie Traject: Welzijn- Helpende: Werken volgens werkplan (201) serie Traject V&V: interactie in beroepssituaties deel 1 (204) klik op HZW, klik op Naslag, en op ontwikkelingspsychologie Workshop door vakdocent Videoband: baby it s you Planning wanneer wat meenemen/voorbereiden Informatie zoeken en bestuderen Workshop ontwikkelingsfasen Opdracht uitwerken 14

15 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Wat kan en weet ik al? Kennis over de lichamelijke en motorische ontwikkeling van: de baby, de peuter, de kleuter, het schoolkind, de puber, de jong volwassene, de volwassene, de oudere. [R] Kennis over de verstandelijke ontwikkeling van: de baby, de peuter, de kleuter, het schoolkind, de puber, de jong volwassene, de volwassene, de oudere. [R] Kennis over de sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling van: de baby, de peuter, de kleuter, het schoolkind, de puber, de jong volwassene, de volwassene, de oudere. [R] Een zorgvrager/ kind observeren met betrekking tot zijn of haar levensfase [D] Kan ik Kan ik Kan ik Kan ik Wil ik meer over Wil ik meer over Wil ik meer over Wil ik meer over 15

16 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied 16

17 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Beoordeling Deelnemer: Ontwikkelingsfasen Beoordeeld door: Datum: Werkveld Doelgroep - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende wordt de uitwerking bijgesteld competenties Kwaliteitseisen Onvoldoende Voldoende De student heeft een beschrijving gegeven van de kenmerken van de lichamelijke en motorische ontwikkeling De student heeft een beschrijving gegeven van de kenmerken van de verstandelijke ontwikkeling De student heeft een beschrijving gegeven van de kenmerken van de sociaalemotionele en seksuele ontwikkeling De student heeft deze kenmerken vergeleken met een zorgvrager of het kind uit de eigen werk-stageplaats De uitwerking is getypt De uitwerking is in eigen woorden geschreven Beoordeling Opmerkingen: Handtekening BVP : 17

18 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied 18

19 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Opdracht Observeren zelfredzaamheid Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke hygiëne mobiliteit naar de toilet gaan eten en drinken Gebruik voor je uitwerking observatieschema 1 of 2 bij deze opdracht. Hoe ga je evalueren? Bespreek je observaties na met je BPV-begeleider met behulp van het beoordelingsformulier Dit stop je in je portfolio: Het uitgewerkte observatieschema 1 of 2 Beoordelingsformulier Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze Peuters of Ouderen Kinderopvang of BPV opdr.1 Chronisch Zorginstelling Verplicht zieken Thuiszorg Gehandicapten A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W R op de behoeften en verwachtingen van de klant richten 19

20 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over zelfredzaamheid \ Zelfredzaamheidheid observeren zelfzorg/ mantelzorg zelfredzaamheid en levensfasen Informatie over alle ontwikkelingsfasen Informatie over alle ontwikkelingsfasen Ontwikkelingsfasen van kinderen Waar vind ik dat? Boek : helpende Zorg en welzijn, thema 28 Workshop door vakdocent serie Traject: Welzijn- Helpende: Werken volgens werkplan (201) serie Traject V&V: interactie in beroepssituaties deel 1 (204) klik op HZW, klik op Naslag, en op ontwikkelingspsychologie Planning wanneer wat meenemen/voorbereiden Informatie zoeken en bestuderen: Workshop over zelfredzaamheid Opdracht uitwerken 20

21 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Wat kan en weet ik al? Uitleggen wat zelfredzaamheid is en wat het voor iemand betekent [R] Kan ik Wil ik meer over Zelfredzaamheid observeren van kinderen vanaf de peuterleeftijd [R] Kan ik Wil ik meer over Zelfredzaamheid observeren van een zorgvrager [R] Kan ik Wil ik meer over Vertellen of de mate van zelfredzaamheid past bij de levensfase van de doelgroep [R] Kan ik Wil ik meer over 21

22 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid 22

23 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Observatieschema 1: Zelfredzaamheid observeren bij kinderen Student: Werkveld Datum: - - Kind 1 Leeftijd: Kind 2 Leeftijd: Wat kan het kind zelf met betrekking tot de persoonlijke hygiëne? Is het kind zindelijk? Plassen. plassen. Poepen.. Poepen. Wat kan het kind zelf bij het naar de w.c. gaan? Wat kan het kind zelf met betrekking tot de mobiliteit? 23

24 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Wat kan het kind zelf met betrekking tot eten en drinken? Worden er hulpmiddelen gebruikt die de zelfredzaamheid kunnen vergroten? Zo ja, welke zijn dat? Als je kijkt naar wat je hebt geobserveerd: klopt de mate van zelfredzaamheid met de levensfase van het kind? 24

25 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Observatieschema 2: Zelfredzaamheid observeren bij een zorgvrager Student: Werkveld Datum: - - Zorgvrager 1 Zorgvrager 2 Wat kan de zorgvrager zelf met betrekking tot de persoonlijke hygiëne? Wat kan de zorgvrager zelf bij het naar de w.c. gaan? Wat kan de zorgvrager zelf met betrekking tot de mobiliteit? 25

26 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Wat kan de zorgvrager zelf met betrekking tot eten en drinken? Worden er hulpmiddelen gebruikt die de zelfredzaamheid kunnen vergroten? Zo ja, welke zijn dat? 26

27 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Beoordeling Student: Zelfredzaamheid observeren Beoordeeld door: Datum: Werkveld Doelgroep - - Alle items moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende wordt de opdracht overgedaan competenties Kwaliteitseisen Niet van toepassing Onvoldoende Voldoende R R R R R R De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot de persoonlijke hygiëne De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot de mobiliteit De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot naar de toilet gaan De student heeft de zelfredzaamheid juist geobserveerd met betrekking tot eten en drinken De student heeft juist ingeschat of de mate van zelfredzaamheid klopt met de levensfase (alleen bij kinderen invullen) De student heeft aangegeven welke hulpmiddelen worden gebruikt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid Beoordeling Opmerkingen: Handtekening BPV-begeleider : 27

28 Kerntaak 2 Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid 28

29 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Project Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in: Wat is dementie Verschillende vormen van dementie Omgangsmethoden: ROT, Belevingsgerichte zorg (validation, warme zorg) Wet BOPZ en fixatie middelen Activiteiten voor de dementerende zorgvrager Hoe om te gaan met de zorgvrager de dementerende zorgvrager. zorgvrager. Wat ga je laten zien? Aan het eind van het project: Presenteer je een ingerichte snoezelhoek of een herinneringenhoek. De hoeken bevatten minimaal 10 voorwerpen. Maak je een activiteitenprogramma voor een groep van 6 begeleidingsbehoeftige psychogeriatrische zorgvragers. Het programma duurt van 10 uur tot 12 uur. Heb je met je groepje een logboek gemaakt, waarin je alle informatie hebt verzameld van het hele project. Met wie werk je samen: Tijdens dit project werk je in een groepje van drie of vier studenten Hoe ga je evalueren? De snoezelhoek of herinneringenhoek en het activiteitenprogramma wordt beoordeeld door CREA De inhoud van het logboek wordt beoordeeld door de vakdocent VP. (verpleegkunde) 29

30 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Dit stop je in je portfolio: Aftekenlijst van de bijgewoonde workshops Logboek Werkprocessen en competenties: Je werkt aan verschillende competenties: C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen K Vakdeskundigheid toepassen L Materialen en middelen inzetten P Leren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Binnen de volgende werkprocessen: Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van zorg- of begeleidingsplan Werkproces 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke zorg/ ADL Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Werkproces 3.1 Evalueert de werkzaamheden 30

31 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over dementie Informatie over dementie Dvd s over dementie Informatie over belangrijke historische gebeurtenissen Liedjes van vroeger Geheugenspelletjes Waar vind ik dat? Helpende zorg en welzijn Thema 21.7 Uitgereikte informatie bij verpleegkunde Uitgereikte informatie bij TSV Ondersteuning ADL voor helpende, deel 2 klik bij medische abc, vervolgens chronischeziekte, vervolgens dementie. Als ik in de war ben, dan ben ik er eventjes niet. Boek: de juiste toon Boek: Geheugenfitness 31

32 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Verplichte opdrachten: Opdracht 1 (individueel en met werkgroepje): Vooruitkijken Vul het eerste deel van het logboek in: wat kan en weet ik al? Maak met je groepje afspraken: planning leeractiviteiten vooruitkijken en afspraken maken Opdracht 2 (met werkgroepje): Wat is dementie 1. Zoek met je groepje informatie over dementie: Wat zijn oorzaken van dementie? Welke 2 vormen van dementie komen het meeste voor? Welke verschijnselen zie je bij dementerende mensen? Kun je hiervan voorbeelden geven uit je eigen praktijksituatie? Wat is het verloop van dementie? Welke fasen kun je herkennen bij dementie? 2. Werk de informatie uit in je logboek. 3. Neem de informatie mee naar de workshop theorie over dementie. Opdracht 3 (met werkgroepje): Hulpverleners Beantwoord de volgende vragen en neem de uitwerking mee naar de workshop theorie over dementie. Welke hulpverleners houden zich bezig met dementerende zorgvragers binnen een instelling? Welke hulpverleners houden zich bezig met dementerende zorgvragers buiten de instelling (thuiswonende zorgvragers)? Wat zijn hun taken? Wat zou jouw taak als Helpende Zorg en Welzijn kunnen zijn? Opdracht 4 (met werkgroepje): Omgaan met dementerende zorgvragers Bedenk een top-vijf van gedrag van dementerende zorgvragers wat je denkt moeilijk te vinden. Schrijf deze gedragingen onder elkaar op een flap, genummerd van 1 t/m 5. Neem de flap mee naar workshop Ómgaan met dementerende zorgvragers Noteer na de les manieren om met het gedrag om te gaan Opdracht 5 Beantwoord de volgende vragen en bespreek deze in een OMGK of CREA workshop. Wat is snoezelen? Wanneer wordt snoezelen toegepast? Welk materiaal wordt hierbij gebruikt? Welke andere activiteiten kan je nog met dementerende zorgvragers doen? Welke eigenschappen en kwaliteiten moet je als hulpverlener hebben? 32

33 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Verplichte workshops Workshop VP: theorie over dementie Opdracht 1, 2, 3 zijn gemaakt In deze workshop wordt uitleg gegeven over dementie in het algemeen en verschillende vormen van dementie en geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Workshop VP: omgaan met dementerende zorgvragers Opdracht 4 is gemaakt. In deze workshop worden verschillende omgangsvormen besproken en voorbeelden aan de hand van de lijst van 5 punten die jullie gemaakt hebben. Je gaat hier ook oefenen in het omgaan met dementerende zorgvragers door middel van rollenspelen. Workshop VP: BOPZ en middelen en maatregelen In deze workshop krijg je uitleg over vrijheidsbeperkende maatregelen: Wanneer worden deze maatregelen toegepast? Onder welke voorwaarden? De ethische kant van vrijheidsbeperkende maatregelen. Workshop OMGK of CREA: Uitwerking van opdracht 5 is gemaakt en wordt hier besproken en afgetekend. 33

34 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 34

35 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Logboek Student: Project: Dementie Datum: - - Wat kan en weet ik al? 1. Wat weet ik van dementie:(samenvatting) 2. Welke ervaringen heb ik met het omgaan en begeleiden van dementerende zorgvragers? Dit kan ook iemand zijn uit je eigen naaste omgeving, bijvoorbeeld een oma, opa of een buurvrouw. 35

36 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 3. Welke 2 punten kan ik goed, of denk ik goed te kunnen in de begeleiding van dementerende zorgvragers. En waarom denk ik dat ik die 2 punten goed zou kunnen? 4. Welke 2 punten kan ik minder goed, of denk ik moeite mee te hebben? Waarom zou ik daar moeite mee kunnen hebbben? 5. Wat wil ik tijdens dit project leren? (minimaal 2 punten) En waarom wil ik dat leren? 36

37 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Planning leeractiviteiten Opdrachten maken Workshops 37

38 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Vooruitkijken en afspraken maken Wat gaan we doen? Wat hebben we nodig? Welke voorbereidingen moeten we treffen? Met welke materialen gaan we werken? Hoe verdelen we de taken? Niet vergeten: 38

39 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Terugkijken Zijn we tevreden over het resultaat? Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? (beschrijving van wie wat wanneer gedaan heeft) Wat was mijn eigen aandeel? Wat kan ik nog verbeteren in de samenwerking voor een volgende keer? Minimaal 2 punten Wat heb ik geleerd van dit project? Geef een uitleg erbij Handtekening vakdocent VP 39

40 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 40

41 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Beoordeling Student: Project: Dementie Activiteitenprogramma Datum: - - Workshops VP: Theorie over dementie VP: Omgaan met dementerende zorgvragers VP: BOPZ en middelen en maatregelen OMGK of CREA Uitwerking van opdracht 5 wordt besproken datum Handtekening vakdocent Opdrachten: Herinneringenhoek of snoezelhoek Activiteiten programma van 2 uur Ingevuld logboek met de uitwerking van de vijfopdrachten: 41

42 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 42

43 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Project Opvoeden doe je zo! Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat ga je laten zien? Aan het eind van het project: 1. Presenteer je: een thematafel over een educatief (opvoedend) onderwerp bijvoorbeeld: gezondheid, verkeer, vriendjes, samen spelen, etc. Je mag de doelgroep zelf kiezen: peuter, kleuter of schoolgaand kind. De thematafel bestaat uit minimaal vijf materialen, met in ieder geval: o Een spelletje of speelgoed, o Boek of verhaal, o Een werkblad of kleurplaat (zelfgemaakt) o Een creatieve activiteit o Een liedje Alle materialen sluiten aan bij het thema en de doelgroep. 2. Presenteer je een rollenspel of een DVD-opname over opvoeden. Bedenk een situatie die je uitspeelt. Laat eerst een leidster of juffrouw zien die het niet goed aanpakt. Daarna laat je dezelfde situatie zien, maar dan de goede aanpak. 3. Heb je met je groepje een logboek gemaakt, waarin je alle informatie hebt verzameld van het hele project. Met wie werk je samen: Tijdens dit project werk je in een groepje van drie of vier studenten. 43 Hoe ga je evalueren? De thematafel wordt beoordelled door de vakdocent CREA. Het rollenspel of de DVD-opname worden beoordeeld door de vakdocent omgangskunde of SV. De samenwerking in het groepje evalueren jullie met behulp van de vragen in het logboek. De inhoud van het logboek wordt beoordeeld door de vakdocent omgangskunde of SV

44 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Dit stop je in je portfolio: Logboek met beoordelingsformulier 2 Tops en tips-formulieren thematafel 2 Tops en tips-formulieren rollenspel of DVDopname Werkprocessen en competenties: Je werkt aan verschillende competenties: C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen L Materialen en middelen inzetten P Leren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Binnen de volgende werkprocessen: Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van zorg- of begeleidingsplan Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Werkproces 3.1 Evalueert de werkzaamheden 44

45 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over kinderen en opvoeding Informatie over opvoeden Startpagina Televisieuitzendingen bekijken over het onderwerp Waar vind ik dat? Tijdschriften: Kinderen, Ouders van nu, Viva Mama, Groter groeien, Wij jonge ouders, J/M voor ouders Informatie over activiteiten en thema s 45

46 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Verplichte opdrachten Opdracht 1 (individueel en met werkgroepje): Vooruitkijken Vul het eerste deel van het logboek in: wat kan en weet ik al? Maak met je groepje afspraken: - planning leeractiviteiten - vooruitkijken en afspraken maken Opdracht 2 (met werkgroepje): Mijn eigen opvoeding 1. Verdeel een A4 in drie kolommen. Schrijf in elke kolom 1 vraag: Hoe ben ik zelf opgevoed? Welke aanpak zie ik op mijn stage- of werkplek? Hoe zou ik het zelf aanpakken? 2. Werk de volgende thema s uit door onder elke kolom een voorbeeld te geven. - slapen - eten - ruzie - straf 3. Bewaar de informatie in je logboek. 4. Neem de informatie mee naar de workshop theorie over opvoeden. Opdracht 3 (met werkgroepje): Hulpverleners 2. Zoek antwoord op de volgende vragen: Welke hulpverleners houden zich bezig met de opvoeding van kinderen op school of op het kinderdagverblijf? Bij welke hulpverleners kunnen ouders terecht bij vragen of problemen bij het opvoeden? Wat zijn de taken van deze hulpverleners? 3. Werk de informatie uit in je logboek. 4. Neem de informatie mee naar de workshop theorie over opvoeden. Opdracht 4 (met werkgroepje): Omgaan met kinderen 1. Bedenk een top-vijf van gedrag bij kinderen wat je moeilijk vindt. 2. Schrijf deze gedragingen onder elkaar op een flap, genummerd van 1 t/m Wissel je flap uit met een ander groepje. 4. Probeer met je groepje oplossingen of adviezen te bedenken voor de top-vijf van het andere groepje. 5. Schrijf jullie adviezen erbij op de flap. 6. Neem de uitwerking mee naar de workshop omgaan met kinderen. 7. Werk deze informatie uit in je logboek: de flap zoals die er na de bespreking uitziet. 46

47 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Opdracht 5 (met werkgroepje) : Goed speelgoed 1. Maak een overzicht van speelgoed per ontwikkelingsfase: Zoek 2 soorten speelgoed uit voor: baby s, peuters, kleuters, kinderen uit groep 3 en 4, kinderen uit groep 5 en 6, en kinderen uit groep 7 en Schrijf erbij waarom je dit speelgoed goed vindt passen bij de leeftijd. 3. Schrijf erbij hoe je dit speelgoed het beste kunt schoonmaken. 4. Werk de informatie uit in je logboek. 47

48 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Verplichte workshops Workshop Theorie over opvoeden In deze workshop wordt opdracht 2 en 3 nabesproken. De workshop wordt gegeven door een vakdocent. Workshop Omgaan met kinderen In deze workshop worden opdracht 4 nabesproken. Je gaat oefenen in het omgaan met kinderen door middel van rollenspelen: hoe stem je je taalgebruik af op de leeftijd en niveau van de kinderen? De workshop wordt gegeven door een vakdocent. Workshop Opvoeden doe je zo In deze workshop bekijk je gezamenlijk een aflevering van het televisieprogramma eerste hulp bij opvoeden aan de hand van de volgende vragen: Welk gedrag heb je gezien bij de kinderen van dit gezin? Welke foute aanpak zag je bij de ouders? Welke goede aanpak zag je bij de supernanny? Wat was het effect van deze aanpak? Wat vind je hier van? Zou je zelf ook handelen zoals de supernanny? Zo niet, hoe zou jij dan handelen? De workshop wordt gegeven door een vakdocent. Workshop Regels en grenzen stellen Welk gedrag kan wel, wat niet meer? Waar leg je de grenzen van wat je wel of niet kunt toestaan? In deze workshop ga je hierin oefenen door middel van het spel regels en grenzen stellen, of door middel van eigen ingebrachte situaties. De workshop wordt gegeven door een vakdocent. 48

49 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Logboek Student: Project Opvoeden doe je zo Datum: - - Wat kan en weet ik al? 6. Wat weet ik over opvoeden? 7. Welke 2 punten kan ik goed, of denk ik goed te kunnen in het omgaan met kinderen? 49

50 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 8. Welke 2 punten kan ik minder goed, of denk ik moeite mee te hebben? 9. Wat wil ik tijdens dit project leren? (minimaal 2 punten) 50

51 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Planning leeractiviteiten Opdrachten maken Workshops 51

52 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Vooruitkijken en afspraken maken Wat gaan we doen? Wat hebben we nodig? Welke voorbereidingen moeten we treffen? Met welke materialen gaan we werken? Hoe verdelen we de taken? Niet vergeten: 52

53 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Terugkijken Zijn we tevreden over het resultaat? Waar zijn we tevreden over, waar zijn we minder tevreden over? Hoe hebben we samengewerkt? Wat was mijn eigen aandeel? Wat kan ik nog verbeteren in de samenwerking voor een volgende keer? Wat heb ik geleerd van dit project? 53

54 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 54

55 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Beoordeling Student: Logboek Project: Opvoeden doe je zo! Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt het logboek bijgesteld Workshops OMGK: Theorie over opvoeden datum Handtekening vakdocent OMGK: Omgaan met kinderen OMGK: Opvoeden doe je zo OMGK Grenzen en regels stellen Opdrachten: Thematfel over een educatief onderwerp Rollenspel of DVD Ingevuld logboek met de uitwerking van de vijfopdrachten: 55

56 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 56

57 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat ga je laten zien? Je gaat 2 praktijkopdrachten uitvoeren van 1 van de onderstaande projecten: Opvoeden zo of Dementie Met wie werk je samen: De praktijkopdrachten voer je uit is overleg met je BPV begeleider. Hoe ga je evalueren? Je spreekt de praktijkopdrachten door met je BPV begeleider De BPV begeleider vult de beoordeling in Dit stop je in je portfolio: Beordelingsformulier Uitwerking van de twee opdrachten 57

58 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Werkprocessen en competenties: Je werkt aan verschillende competenties: C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen L Materialen en middelen inzetten P Leren Q Plannen en organiseren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Binnen de volgende werkprocessen: Werkproces 1.1 Maakt een werkplanning op basis van zorg- of begeleidingsplan Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager op emotioneel gebied Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid Werkproces 3.1 Evalueert de werkzaamheden 58

59 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Informatie over kinderen en opvoeding Informatie over opvoeden Startpagina Televisieuitzendingen bekijken over het onderwerp Waar vind ik dat? Tijdschriften: Kinderen, Ouders van nu, Viva Mama, Groter groeien, Wij jonge ouders, J/M voor ouders Informatie over activiteiten en thema s 59

60 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Praktijkopdrachten Opvoeden zo Opdracht 1: We gaan opruimen! 1. Je gaat op je stageplaats of werkplek samen met de kinderen opruimen na een activiteit. Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten: - het betrekken van de kinderen bij het opruimen en schoonmaken - kinderen motiveren en stimuleren - eventueel corrigerend optreden - aandacht voor hygiëne - aandacht voor een goed onderhoud van het materiaal 2. Bespreek deze opdracht na met je BPV-begeleider 3. De BPV begeleider tekent de opdracht af op het beoordelingsformulier. Opdracht 2 : Vaardigheden in de praktijk brengen 1. Kies één vaardigheid of competentie uit waarin je jezelf wilt verbeteren. 2. Bespreek dit met je BPV-begeleider. 3. Oefen deze vaardigheid in de praktijk onder begeleiding. 4. Reflecteer met je begeleider: Hoe is het gegaan? Wat heb ik ervan geleerd? Wat kan ik nog verbeteren? 5. Maak een korte samenvatting van dit gesprekje. 6. Bespreek de samenvatting met je BPV-begeleider 7. De BPV begeleider tekent de opdracht af op het beoordelingsformulier. 60

61 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Praktijkopdrachten: Dementie Opdracht 1: Levensboom 1. Teken een levensboom over de levensloop van een zorgvrager uit je werk- of stageplek. 2. Verwerk hierin de volgende punten: Geboortedatum en plaats Herinneringen uit de kindertijd Verloop volwassentijd: Getrouwd, kinderen, werk, woonsituatie e.d. Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de zorgvrager Huidige situatie: gezondheid, familie, relaties en contacten 3. Laat de levensboom beoordelen door je BPV-begeleider met behulp van het beoordelingsformulier. Opdracht 2: Vaardigheden in de praktijk brengen 1. Bekijk nog eens wat je hebt opgeschreven bij wat kan en weet ik al? 2. Kies één vaardigheid of competentie uit waarin je jezelf wilt verbeteren. 3. Bespreek dit met je BPV-begeleider. 4. Oefen deze vaardigheid in de praktijk onder begeleiding. 5. Reflecteer met je begeleider: Hoe is het gegaan? Wat heb ik ervan geleerd? Wat kan ik nog verbeteren? 6. Maak een korte samenvatting van dit gesprekje. 7. Laat de samenvatting door je BPV-begeleider ondertekenen voor akkoord 61

62 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 62

63 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep Beoordeling Student: Opvoeden zo, Dementie Beoordeeld door: Datum: Werkveld: Doelgroep: - - Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt het logboek bijgesteld Kwaliteitseis Opdracht 1: Opvoeden zo We gaan opruimen Opdracht 2: Opvoeden zo Vaardigheden in de praktijk brengen Opdracht 1: Dementie Levensboom Opdracht 2: Dementie Vaardigheden in de praktijk brengen NVT Voldoende Opmerkingen: Handtekening BPV begeleider: 63

64 Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 3.3 Werkt aan deskundigheidsbevordering en de onderbouwing van het beroep 64

65 L.L.B. Kerntaak 1 benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling Opdracht Werken aan mijn competenties Wat ga je laten zien? Je gaat je eerste POP gesprek met je studieloopbaanbegeleider voorbereiden. Zoek de leer- en ontwikkellijnen op; deze kun je vinden in het ontwikkeldeel van je portfolio. Kies twee competenties uit die je wilt bespreken: één competentie waar je je naar jouw idee al goed in bent, en één competentie waar je nog niet zo goed in bent. 1. Je vult bij twee competenties je score met potlood in. 2. Je schrijft in maximaal 3 zinnen per competentie op waarom je deze score zo hebt ingevuld. 3. Je maakt een afspraak met je studieloopbaanbegeleider voor het gesprek. 4. Je studieloopbaanbegeleider kiest ook 2 competenties uit: één waar je volgens je studieloopbaanbegeleider goed in bent, en één waar je je nog verder in moet ontwikkelen. Hoe ga je evalueren? 1. In je POP-gesprek bespreek je de competenties die je zelf hebt ingevuld, en die de studieloopbaanbegeleider heeft ingevuld. 2. Samen kom je tot een definitieve score van alle ingevulde competenties. 3. Naar aanleiding hiervan formuleer je samen met je studieloopbaanbegeleider een persoonlijk leerdoel. Dit stop je in het ontwikkeldeel van je portfolio: De definitieve score van de besproken competenties Het leerdoel Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze LLB opdr. 1 school verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W 65

66 L.L.B. Kerntaak 1 benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling 66

67 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening In deze opdracht ga je op zoek naar nieuwtjes rondom je eigen vakgebied. Opdracht Het laatste nieuws over mijn vakgebied Wat ga je laten zien? Je gaat op zoek naar een actueel onderwerp uit de krant dat te maken heeft met zorg en/ of welzijn. Je gaat dit krantenartikel onderzoeken en jouw mening geven. Je onderzoekt het artikel door antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Uit welke krant heb je het artikel gehaald? 2. Waarom heb je voor dit artikel gekozen? 3. Wat is het onderwerp? 4. Geef een korte samenvatting over de inhoud van dit artikel. 5. Wat is jouw mening over de inhoud van het artikel? Geef aan met twee argumenten waarom je dit vindt. Voeg het betreffende artikel bij de uitwerking van deze opdracht. Voor de Nederlandse taal let je op het volgende: - Heb ik de woorden zo goed mogelijk gespeld? - Beginnen de zinnen met een hoofdletter? - Staat aan het eind van elke zin een punt? - Heb ik de werkwoorden zo goed mogelijk vervoegd? - Schrijf ik namen van personen met een hoofdletter? - Heb ik de zinnen niet te lang gemaakt? - Is de woordvolgorde in mijn zinnen zo goed mogelijk? - Heb ik bij lange, samengestelde zinnen het goede voegwoord gebruikt? - Heb ik de goede lidwoorden (de, het) bij het goede woord gebruikt? - Heb ik naast punt en hoofdletter ook komma en vraagtekens gebruikt waar dat nodig is? Hoe ga je evalueren? Bij deze opdracht hoort een beoordelingsformulier. Bespreek de opdracht na met je studieloopbaanbegeleider met behulp van het beoordelingsformulier. Dit stop je in je portfolio: Beoordelingsformulier 67

68 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening Kerntaak Werkproces Doelgroep Werkveld Uitvoeren in Verplicht/keuze LLB opdr.2 (3.2) School Verplicht A C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W A M N beslissen en activiteiten initiëren analyseren onderzoeken 68

69 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening Begeleidingsmagazijn Wat is beschikbaar? Kranten Internetkranten Waar vind ik dat? Op de leervloeren/ op internet Planning wanneer wat meenemen/voorbereiden Kranten lezen Workshop Opdracht uitwerken Opdracht bespreken in studieloopbaangroep Wat kan en weet ik al? Informatie opzoeken uit een krant [N] Kan ik Wil ik meer over Een krantenartikel onderzoeken [M] Kan ik Wil ik meer over Een mening vormen over een actueel onderwerp dat te maken heeft met mijn eigen vakgebied [A] Kan ik Wil ik meer over 69

70 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening Mijn eigen mening beargumenteren [A] Kan ik Wil ik meer over 70

71 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening Beoordeling Student: Datum: Het laatste nieuws over mijn vakgebied - - Handtekening Studieloopbaanbegeleider Alle items moeten voldoende beoordeeld zijn, bij een onvoldoende beoordeling wordt de opdracht overgedaan competentie Kwaliteitseis N De student heeft de krant benoemd waar het artikel uit is gehaald A De student heeft een motivatie gegeven voor de keuze van het artikel M De student heeft de inhoud van het artikel kort en bondig samengevat A De student heeft de eigen mening gegeven over het artikel Ne - De woorden zijn meestal goed gespeld. - Zinnen beginnen met een hoofdletter. - Aan het eind van elke zin staat een punt. - De werkwoorden zijn zo goed mogelijk vervoegd. - Namen van personen zijn met een hoofdletter geschreven. - De zinnen zijn niet te lang. - De woordvolgorde in de zinnen is meestal goed. - Bij samengestelde zinnen is meestal het juiste voegwoord gebruikt. - De lidwoorden de en het worden meestal goed gebruikt. - Gebruikt naast hoofdletter en punt ook komma en vraagteken waar dat nodig is. Onvoldoende Voldoende Beoordeling Handtekening studieloopbaanbegeleider: 71

72 L.L.B. Kerntaak 3 Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beïnvloeding Werkproces 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politiek besluiten genomen worden Werkproces 3.2 Vormt een eigen mening 72

73 . Resultaatoverzicht Thema: Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort 2009 / 2010 Student: Datum: Beroepscompetenties Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van de werkplanning Werkproces 1.1 Maak een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan Werkproces 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie Opdracht: Soorten plannen Bewijsstuk: Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Opdracht: Voorraadbeheer Bewijsstuk: logboek Handtekening studieloopbaanbegeleider: Kerntaak 2: Ondersteunt bij zelfstandig functioneren Werkproces 2.1 Opdracht: Ontwikkelfase praktijk Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebeid Bewijsstuk Uitwerking van de opdracht Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij het zelfstandig functioneren Opdracht: Observeren zelfredzaamheid Bewijsstuk Het uitgewerkte observatieschema 1 of 2 Beoordelingsformulier Handtekening studieloopbaanbegeleider: 73

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Opdracht Soorten plannen

Opdracht Soorten plannen Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Ga als volgt te werk: 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: 2. Wat

Nadere informatie

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren

Werkproces 2.2 Ondersteunt een cliënt/ zorgvrager bij de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid observeren Opdracht Zelfredzaamheid observeren Wat ga je laten zien? Je gaat op je werk- of stageplaats twee kinderen of twee zorgvragers observeren met betrekking tot de zelfredzaamheid met betrekking tot: persoonlijke

Nadere informatie

Opdracht Ontwikkelingsfasen

Opdracht Ontwikkelingsfasen Ieder mens maakt in zijn leven bepaalde ontwikkelingsfasen door. Deze fasen hebben allemaal verschillende kenmerken. In deze opdracht ga je kijken of je deze kenmerken herkent bij jouw doelgroep. Opdracht

Nadere informatie

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht. Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel B BOL traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Soort plannen STER-Opdracht HHK (vervolg) Opdracht Voorraadbeheer praktijk Opdracht Koken

Nadere informatie

Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Opdracht Groepsruimtes en inrichting De inrichting van een ruimte bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Wat komt er allemaal kijken bij het inrichten van een groepsruimte? Opdracht Groepsruimtes en inrichting

Nadere informatie

Opdracht Voorkomen is beter.

Opdracht Voorkomen is beter. Voorkomen is beter dan genezen. Hoe veilig is de omgeving van jouw doelgroep? Wat zijn veilige en onveilige situaties? En wat kun je daar zelf aan doen? Opdracht Voorkomen is beter. Wat ga je laten zien?

Nadere informatie

Opdracht Rapporteren goed en vlot

Opdracht Rapporteren goed en vlot Rapportage is een belangrijk onderdeel van je werk: het draagt bij tot een betere afstemming van de hulp of zorg aan je doelgroep. De helpende rapporteert meestal mondeling. Toch kan het zijn dat je je

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

Opdracht Stimuleren helpt!

Opdracht Stimuleren helpt! Als je jezelf goed kunt redden, denk je er misschien niet aan hoe belangrijk het is om zelfredzaamheid te zijn. Dit geldt voor alle leeftijdsfasen: in de peuterfase zie je vaak dat kinderen heel trots

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012 Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2012 Leerplanschema / cohort 2012 / opleiding HZW BBL / KD 2012 / M.Bolt Thema 1 Basiszorg 10 weken Loopbaan en Burgerschap LB 1: Loopbaan Kennismaking

Nadere informatie

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel A Inhoudsopgave Opdracht Ziektebeelden Opdracht Ziektes bij kinderen STER-opdracht Ondersteuning bij de ADL (vervolg) Opdracht: Voorkomen is beter Welke Voorbereiden

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BOL-traject 2011 Eerste week Introductie en kennismaking met elkaar, de school, de opleiding en omgeving Opdracht: Wegwijs in de school Opdracht: Kijk op de wijk Opdracht:

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave

THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave THEMA Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep 10 weken (BBL) Inhoudsopgave Opdracht: Soorten plannen Opdracht: Mijn werkplan Opdracht: Kleurrijk STER-opdracht: HHK Welke Workshop OMG / NED OMG Voorbereiden

Nadere informatie

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. voorbereiden. afronden/ evalueren. Opdracht.

Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort Inhoudsopgave. Opdracht. voorbereiden. afronden/ evalueren. Opdracht. Thema 3 Gezondheid en ziek zijn Deel B BOL-traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Koort, jouw zorg Opdracht Koorts en ziek zijn Opdracht Voedingsproblemen Opdracht Een slechte eetlust, wat doe

Nadere informatie

an.nl

an.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel A Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA BASISZORG DEEL A Opdracht 1.1.2 Leerdoelen en

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl

an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Themaboek 1 Basiszorg Deel B Bol Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Versie: augustus 2009 an.nl www.rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl Inhoudsopgave THEMA 1BASISZORG DEEL B Opdracht 1.2 Kleurrijk Workshop

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken

THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken THEMA 3 BBL Gezondheid en ziek zijn 10 weken Inhoudsopgave Opdracht Ziektebeelden Welke workshop SKILL / NED / VP Voorbereiden School Uitvoeren en afronden School Opdracht: Ziektes bij kinderen OMG / NED

Nadere informatie

THEMA BASISZORG 10 WEKEN

THEMA BASISZORG 10 WEKEN Inhoudsopgave THEMA BASISZORG 10 WEKEN Opdracht LLB 1.1.2 Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht LLB 1.1.1 Werken aan mijn competenties POP-gesprek Geschikte manieren van leren 0-meting Examinering Nederlandse

Nadere informatie

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B

THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B Inhoudsopgave Ster-opdracht Ondersteuning bij de ADL (vervolg) THEMA 3 BOL Gezondheid en ziek zijn Deel B Welke workshop Voorbereiden Uitvoeren en afronden Opdracht: Koorts, jouw zorg Opdracht: Voedingsproblemen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Opdracht Koorts, jouw zorg (a)

Opdracht Koorts, jouw zorg (a) Koorts is meestal een teken dat er een infectie in het lichaam is. Bij kinderen kan koorts vaak hoog oplopen. Wat moet je doen als een kind koorts krijgt op school of bij de opvang? Hoe moet je een zieke

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011. Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht.

Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011. Inhoudsopgave. Opdracht. Opdracht. Thema 2 Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A BOL traject - Cohort 2010-2011 Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier? Opdracht Badkamer en toilet onderhouden Opdracht Groepsruimte en inrichting

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk.

Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010. Inhoudsopgave. * = deze opdrachten voer je uit in de project week en nu in de praktijk. Thema 1 Basiszorg Deel B BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Kleurrijk Opdracht Voorraad beheer theorie Workshop HHK Onderhoud kleding en schoenen Wassen en drogen Opdracht Een reclamespotje

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A

THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A THEMA 2 BOL Zorg voor omgeving en welzijn van de doelgroep Deel A Inhoudsopgave Opdracht Wat gebeurt hier STER-opdracht HHK Opdracht: groepsruimte en inrichten Opdracht: Baby en peutervoeding Opdracht:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Drama Je gaat op je stage een verhaal vertellen. In verschillende workshops leer je verhalen vertellen aan verschillende doelgroepen. Stap 1. Je kiest een prentenboek uit en je gaat het verhaal voor jezelf

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009

Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 Competentiegericht Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 2008/2009 DEMOVERSIE met 5 van de 126 opdrachten Deze demoversie bestaat uit 5 van 126 opdrachten van het opdrachtenmagazijn

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School.

OMG/SLB School School. OMG/LV School School. OMG School School. NED School School. NED School School. HHK School School. Thema 1 Basiszorg Deel A BOL traject - Cohort 2010 Inhoudsopgave Opdracht Leerdoelen en de STARRT methode Opdracht Werken aan mijn competenties Opdracht 0-meting digitale vaardigheden Opdracht Gezocht:

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders De Gastouderroute Schutroedeplein 2 5961 BX Horst Telefoon: 077-397 11 10 Mail: info@de gastouderroute.nl www.degastouderroute.nl INFORMATIE: INHOUD

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Bewijsstukken beroepsopdrachten

Bewijsstukken beroepsopdrachten Bewijsstukken beroepsopdrachten Aftekenkaart beroepsopdrachten Competenties nr Opdracht Bewijzen D E F J K L P Q R T 1 Presenteer een werkveld! - foto van de informatietafel - logboek X 2 Een goede werkplanning

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Opleiding Zorghulp. Blokboek 5. Versneld traject. Deze map is van: Groep:

Opleiding Zorghulp. Blokboek 5. Versneld traject. Deze map is van: Groep: Opleiding Zorghulp Blokboek 5 Versneld traject Deze map is van: Groep: 1 Inhoud Programma week 1 t/m 5 3 Beroepsopdracht 23: Helpen bij een groepsactiviteit 5 Beroepsopdracht 27: Bijzonderheden melden

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Een helpend gesprek voeren

Een helpend gesprek voeren OPDRACHTFORMULIER Een helpend gesprek voeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN Een professioneel gesprek moet je altijd voorbereiden! INLEIDING Je voert dagelijks gesprekken. En dat doe je vaak op de automatische piloot. Professionele

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 1 van 88 Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 2 van 88 INHOUD pagina

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Cursus. Ontwikkelingspsychologie voor SW

Cursus. Ontwikkelingspsychologie voor SW Cursus Ontwikkelingspsychologie voor SW Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ingrid Mulder Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Ontwikkelingspsychologie

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE SCW BOL 2 / 3 Project MY PLACE DE KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN COMPETENTIES MET BETREKKING TOT HET BEROEP VAN SOCIAAL CULTUREEL WERKER BEHORENDE BIJ DIT PROJECT: Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie