Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie."

Transcriptie

1 ste Noord Hollandse Kampioenendag Op zondag 8 november 2009 wordt alweer de 29ste Noord Hollandse Kampioenendag gehouden. De Noord Hollandse Kampioenendag zal als vanouds plaatsvinden in Golden Tulip Hotel Heiloo te Heiloo. Vanwege de teruggang, in de laatste jaren, van het aantal duiven die door de kampioenen mochten worden geshowd is besloten om dit jaar geen duiven in te laten zetten. Ook is de opzet van de dag veranderd. De nadruk zal dit jaar liggen op het huldigen van de Afdelingskampioenen, winnaars van Afdelingsconcoursen en de Jeugdkampioenen Het programma zal er als volgt uitzien: Om uur is er ontvangst van genodigden ( de afdelingskampioenen, de winnaars van de afdelingsconcoursen en de jeugdkampioenen) met koffie. Van uur tot uur zullen de kampioenen worden gehuldigd. Van uur tot uur is er een lunch voor de aanwezige kampioenen. Vanaf uur is er een feestmiddag waarbij iedereen van harte welkom is. De middag zal omlijst worden met live muziek, een hele mooie loterij en men kan nog bieden op de bonnen van veel Noord Hollandse Kampioenen. In de loop van de middag zullen de winnaars van de geldprijzen, beschikbaar gesteld door de commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag worden uitgereikt. Deze prijzen zullen alleen aan de liefhebbers die deze prijzen gewonnen hebben worden uit gereikt. Een overzicht van de winnaars van de geldprijzen kunt U vinden op de website van de Noord Hollandse Kampioenendag ( Om uur zal de sluiting plaatsvinden. Alle afdelingskampioenen en winnaars van een afdelingsconcours zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Bij deze uitnodiging zit een antwoordkaart waarop men kan aangeven of men wel of niet naar de huldiging en de lunch komt en of U alleen komt of met partner. Deze antwoordkaart dient men retour te sturen, waarna U van de commissie toegangskaarten zult ontvangen voor de lunch. Zonder deze kaarten kunt U niet bij de lunch aanwezig zijn. Ook alle jeugdkampioenen zullen een uitnodiging ontvangen. Ook bij deze uitnodiging zit een antwoordkaart waarop kan worden aangegeven of U wel of niet naar de Kampioenenhuldiging komt. Een jeugdlid mag maximaal 2 begeleiders meenemen naar de lunch. Op de antwoordkaart dient dit te worden aangegeven. Ook hiervoor geldt dat als U geen toegangskaarten voor de lunch heeft U niet bij de lunch aanwezig kunt zijn. Oproep voor nieuwe commissieleden. Vanwege verschillende omstandigheden zullen er na dit jaar waarschijnlijk een paar commissieleden stoppen met de Noord Hollandse Kampioenendag. Om te voorkomen dat de commissie te klein wordt wil ik bij deze een oproep doen aan alle Noord Hollandse liefhebbers die wel eens in de commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag zitting willen nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pé Laan ( ).

2 Fred Vlugt, namens de commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag Agenda Algemene Ledenvergadering afdeling Noord-Holland 1. Opening door de voorzitter om uur. 2. Appèl van verenigingsafgevaardigden, aan de hand van de ingeleverde geloofsbrieven. 3. Behandeling van de notulen van de vorige vergadering d.d. 5 maart Behandeling van bestuursmededelingen. 5. Behandeling verslag algemene ledenvergadering N.P.O. d.d. 7 maart 2009 en agenda algemene ledenvergadering NPO d.d. 17 oktober Behandeling van voorstellen van het afdelingsbestuur en verenigingen. 7. Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag. 8. Sluiting. 4. Bestuursmededelingen. 4.1 Mededelingen met betrekking tot de huldiging en de prijsuitreiking van de kampioenen en de jeugdkampioenen zullen gedaan worden op de definitieve agenda. Overigens zullen alle kampioenen en alle jeugdleden persoonlijk worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit evenement. Er is dringend behoefte aan uitbreiding en vooral aan de inbreng van verse ideeën in de commissie jeugd- en beginnerszaken. Al jaren doet het bestuur een beroep op u, tot op heden met te weinig resultaat. Als uitbreiding achterwege blijft dreigen onze jeugdliefhebbers de dupe te worden omdat dan geen activiteiten meer voor onze jeugd kunnen worden ondernomen. Daarom nogmaals een oproep aan u, zorg dat onze jeugd haar eigen kampioenschappen kan behouden. 4.2 Zoals ook vermeld in het vluchtboekje 2009 zal de kampioenenhuldiging van afdeling Noord-Holland plaats vinden op zondag 8 november 2009 gecombineerd met de Noord- Hollandse Kampioenendag in hotel de Golden Tulip Kennemerstraatweg 425 te Heiloo. Uiteraard is iedereen van harte welkom om de kampioenen te feliciteren met de behaalde kampioenschappen. Bovendien is een bezoek aan Heiloo eigenlijk een must voor alle Noord- Hollandse duivenliefhebbers. U steunt er goede doelen en u beleeft een fantastische dag alleen of met uw gehele gezin, dankzij een zeer gevarieerd programma. 4.3 Zoals u wellicht heeft vernomen, is door de klokken- en controlecommissie dit jaar opnieuw verscherpte controle uitgevoerd. Het afdelingsbestuur juicht dit van harte toe. Controles zijn altijd een goede zaak, het biedt duidelijkheid en neemt vaak ook geruchten weg. Het heeft dit jaar ook weer haar vruchten afgeworpen. Betreurenswaardige zaken zijn dankzij deze controles aan het licht gekomen. Het bestuur en de commissie zijn voornemens om de verscherpte wijze van controles in het komende winterseizoen opnieuw te evalueren en zo mogelijk nog verder uit te bouwen. 4.4 Vanwege matig tot slecht onderhoud van veel boxen van met name de rayons A, B en vereniging 1246 heeft het bestuur besloten dat deze manden dienen te worden aangepast. Bij de boxen van de overige verenigingen van Noord-Holland zijn inmiddels alle achterkanten van de boxen zodanig aangepast dat daarin geen beweegbare delen meer aanwezig zijn. Het bestuur biedt bovengenoemde verenigingen aan om tegen kostprijs materialen af te nemen om deze voorzieningen aan de boxen te treffen. Hiertoe kunnen verenigingen, tegen circa 8,- per

3 set, fronten aanschaffen waarmee zij de boxen op eenvoudige wijze kunnen aanpassen. Desgewenst kan worden gedemonstreerd op welke wijze deze frontjes kunnen worden aangebracht. Omdat ontsnapping van duiven via de achterzijde van de boxen steeds regelmatiger voorkomt, heeft het bestuur besloten in 2010 geen onaangepaste boxen meer op te halen bij verenigingen. Houdt u er dus rekening mee bij uw bestellingen dat u al uw boxen aanpast om te voorkomen dat u met boxen blijft zitten die niet zullen worden opgehaald. Om de juiste hoeveelheid frontjes te kunnen leveren verzoekt het bestuur genoemde verenigingen uiterlijk op 1 oktober 2009 per aan het afdelingssecretariaat een opgave te doen van het aantal aan te passen boxen. Nadere toelichting ter vergadering. 4.5 Het afgelopen seizoen hebben veel verenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nationaal inkorfcentrum te zijn voor de nationale dagfondvluchten. Helaas zijn hierbij heel erg veel fouten gemaakt. Het bestuur heeft besloten dat dit in de toekomst niet meer op deze wijze mag plaatsvinden. Daarom zal het bestuur naast de erkende nationale centra een aantal verenigingen selecteren, rekening houdend met de geografische indeling van de afdeling, waar het volgende jaar de nationale dagfondvluchten kunnen worden ingekorfd. Nadere toelichting ter vergadering. 6. Bestuurs- en verenigingsvoorstellen 6.1 De wijze van vervoer en lossen voor Op de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2008 en het vervolg hiervan op 23 januari 2009 is een principe vliegprogramma vastgesteld met gescheiden lossingen in drie groepen tot aan de Franse grens. Daarbij is tevens afgesproken dat aan het einde van het seizoen dit programma inclusief de wijze van lossen zou worden geëvalueerd. Na de evaluatie zou een dan voorliggend voorstel voor langere tijd moeten worden vastgelegd. Het bestuur is van mening dat gescheiden lossen niet heeft bijgedragen aan een betere spreiding van de prijzen over de gehele afdeling. Opvallend kan worden genoemd dat juist de betere en grotere hokken af en toe voor erg eenzijdige uitslagen hebben gezorgd waarbij het niet zelden is voorgekomen dat heel veel vroege prijzen door soms een en dezelfde liefhebber per rayon werden gewonnen. Dit is zeker nooit de bedoeling geweest van het bestuur bij de gedachte over gescheiden lossingen. Daarnaast is ook gescheiden vervoerd tot aan de Franse grens. Ook hierover zijn en blijven de meningen verdeeld. Voor de een is dit de oplossing voor gelijke behandeling van duiven per rayon maar voor de ander leeft sterk het gevoel dat er te duur wordt verzonden. Het bestuur biedt afgevaardigden onder dit agendapunt de mogelijkheid hun mening te geven over de wijze van lossing en vervoer in Ondanks dat de uitkomst van deze evaluatie bij het schrijven van deze voorlopige agenda natuurlijk nog niet duidelijk is doet het bestuur onderstaand een tweetal voorstellen over de wijze van vervoer en lossen voor de jaren en Bestuursvoorstel 1 Het bestuur stelt voor om de duiven op alle wedvluchten tot aan de Franse grens te vervoeren per afzonderlijk rayon in een aparte container met uitzondering van de situatie dat de duiven van twee rayons van dezelfde lossingsgroep kunnen worden samengevoegd in een container Bestuursvoorstel 2 Het bestuur stelt voor om alle duiven op alle wedvluchten, met uitzondering van de eerste drie vluchten voor jonge duiven, tegelijkertijd te lossen om zo de spreiding van de prijzen zoveel mogelijk over de gehele afdeling te verdelen. 6.2 Vliegprogramma 2010.

4 6.2.1 Bestuursvoorstel vliegprogramma Op de algemene vergadering NPO is een nationaal vliegschema 2010 geagendeerd waarbij volgens onze kiesmannen aan een aantal gemaakte afspraken is voorbij gegaan en anderzijds een aantal zaken zonder overleg door bestuur NPO zijn doorgevoerd. Deze zaken maken het voorstellen van een vliegprogramma door het afdelingsbestuur voor afdeling Noord-Holland lastig. Daarom heeft de commissie vliegprogramma een voortstel aan het bestuur aangeboden dat alleen voorzag in alleen een schema met vliegcode's. Toch heeft het bestuur gemeend dat een programma met alleen vliegcodes onvoldoende houvast geeft om in stemming te brengen. Daarom heeft bestuur dit voorstel onder dank aan de commissie overgenomen en voorzien van lossingsstations. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er nog geen gelegenheid is geweest deze stations te controleren op beschikbaarheid. Daarom maakt het bestuur een voorbehoud voor de exacte lossingsstations. U dient deze stations als indicatief te beschouwen. Voor de nationale vluchten geldt eveneens dat deze nog onder voorbehoud zijn omdat hierover de algemene ledenvergadering van de NPO nog zal moeten beslissen. De kolommen met rode kleur geven aan binnen welke data de nationale kampioenschapspunten verdiend kunnen worden, c.q het begin en eind van ons seizoen. De geel gekleurde kolommen geven aan dat het hier een nationaal concours op dag- of meerdaagse fond betreft Doordat we gedwongen worden de data van het nationaal vliegschema te volgen kan het niet anders dat we met de navluchten buiten het traditionele einde van het seizoen terechtkomen. Dit komt onder andere ook door de verplichting het jonge duivenseizoen te laten starten op 03 juli, ook als we besluiten 6 Vitesse en 6 Midfond vluchten te houden dan biedt dat geen soelaas richting het einde van het seizoen, maar wie weet wat onze kiesmannen nog bereiken! Op 3 april bij het begin van het nationale schema staat geen vlucht ingevuld. Dit omdat in diverse vergaderingen zeer duidelijk is geworden dat men dit in Afd. 6 N-H een te vroeg begin vindt. 6.3 Vliegprogramma 2010 wkvliegdaginkorfdag Vitesse Midfond Dagfond Jong Navlucht Overnacht Vr Meer Vr Duffel Vr Strombeek Do Laon Vr Nijvel Vr Chimay Lorris Do Morlincourt Do/Vr Strombeek Orleans NPO Di Bergerac Nat Do Breuil Do/Vr Nijvel Bourges Nat Di St. Vincent Nat Do Roye Di Mont de Marsan Nat Do Tours NPO Meer AB CD Do/Vr Morlincourt EF Di Cahors Nat Duffel AB CD D0/Vr Blois Nat EF Di Tarbes Nat Do/Vr Soissons Strombeek AB CD EF Chateauroux D0/Vr Nijvel Nat Di Montauban Nat Do/Vr Nanteuil Chimay

5 Vr Peronne NPO Do Morlincourt NPO Vr Meer Do/Vr Derby Jun. Duffel Vr Strombeek Vr Nijvel Vr Chimay Bestuursvoorstel oefenprogramma Vanwege het inkorfgedrag van veel leden heeft het bestuur gemeend het africhtingsprogramma drastisch te moeten inkorten. Heel veel leden gaan dermate vrijblijvend om met de keuze tot inkorven op africhtingen waardoor het oefenprogramma zoals dat de laatste jaren is vastgesteld een enorme kostenpost in het transport is geworden. Gezien het aangeleverde aantal boxen in het verlden is het bestuur gekomen tot onderstaand voorstel oefenprogramma Inkorven Lossing Station Lossing Rayon Oud Vr za Zevenbergschenhoek 3 lossingen AB, CD, EF Ma za Reservedatum 3 lossingen AB, CD, EF Jong Vr za Gorinchem 3 lossingen AB, CD, EF Ma di Reservedatum 3 lossingen AB, CD, EF Vr za Zevenbergschenhoek 3 lossingen AB, CD, EF Navlucht Vr za Zevenbergschenhoek 3 lossingen AB. CD, EF Ma za Reservedatum 3 lossingen AB, CD, EF Op alle oefenvluchten kunnen zowel jonge als oude duiven worden ingekorfd. Met ingang van het vergaderbesluit van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2005 zijn op de data van alle vitesse-, midfond-, dagfond-, jonge duiven- en navluchten, oefenvluchten geprogrammeerd. Op al deze vluchten bestaat dus de mogelijkheid om trainingsduiven in te korven. Deze trainingsduiven behoeven niet te worden geregistreerd en mogen in dezelfde manden worden ingekorfd als de wedstrijdduiven. Per vereniging kan er voor worden gekozen gelegenheid te bieden trainingsduiven toe te staan en ook om de duiven alsnog te laten registreren. Leden die lid zijn van verenigingen die niet toestaan om in dit verband trainingsduiven in te korven, mogen die trainingsduiven (alleen de trainingsduiven) ook in een andere vereniging in het zelfde lossingsgebied inkorven. 6.4 Kampioenschappen in afdelings- en rayonverband Het bestuur stelt voor om per kampioenschap de vluchten te tellen als vermeld achter het vastgestelde principe vliegprogramma Het bestuur stelt voor om alle kampioenschappen in 2009 in afdelings- en rayonverband geheel overeenkomstig die van 2008 vast te stellen met uitzondering van het onaangewezen deel van de afdelingskampioenschappen per onderdeel. Omdat bij de bepaling van de punten voor het onaangewezen deel van de afdelingskampioenschappen het gemiddelde aantal punten telt van 1 duif per tien ingekorfde

6 duiven, is het bestuur van mening dat leden om deze reden het aantal in te korven duiven omlaag afronden tot hele tientallen. Om te bereiken dat een ieder hierin dezelfde kans behoudt stelt het bestuur voor de punten niet meer te delen door een duif per tiental maar door 10% van de ingekorfde duiven. Hierdoor maakt het niet meer uit hoeveel duiven leden inkorven, de deelfactor blijft immers altijd constant. Toelichting ter vergadering Afdelingskampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4: Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Supervitesse. Op deze onderdelen 15 kampioenen. Overnachtfond, op dit onderdeel 5 kampioenen. Het te hanteren puntensysteem voor de afdelingkampioenschappen conform NPO kampioenschappen (comb. Aan- en Onaangewezen duiven) aangepast in die zin dat voor het aangewezen deel zal gelden, de punten van één van de drie eerst getekende duiven. Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven. De punten voor de kampioenschappen Vitesse, Midfond, Jong, Supervitesse en Natour te behalen uit de rayonuitslagen. De punten voor de kampioenschappen Dagfond en Overnachtfond, te behalen uit de afdelingsuitslagen. Hokkampioenschappen op de onderdelen Vitesse, Midfond, Dagfond, Overnachtfond, Jong, Natour, op elk onderdeel drie kampioenen te huldigen. Rayonkampioenschappen, prijsverhouding 1 op 4: Vitesse, Midfond, Dagfond, Jong, Natour, Oude duiven, Generaal. Op deze onderdelen 10 kampioenen aan- en onaangewezen. Overnachtfond, op dit onderdeel 3 kampioenen aan- en onaangewezen Op alle onderdelen 3 stuks kampioensduiven. Puntensysteem voor alle onderdelen: Opdeelsysteem van 1000 naar 0. Aangewezen kampioenschappen: De punten van de vroegste duif van de eerste 3 getekenden. 6.5 Verkiezing lid kascontrolecommissie Hoewel verkiezingen over bestuurs- en commissieleden normaliter plaatsvinden in de jaarvergadering heeft het bestuur gemeend hierop in onderstaand geval een uitzondering te moeten maken. Dit vanwege de taak die deze commissie heeft, namelijk het controleren van de financiële stukken van de afdeling ten behoeve van de jaarvergadering. Vanwege het aftreden van kascontrolecommissielid de heer M. Verweij is een vacature ontstaan in deze commissie. Het bestuur heeft bereid gevonden in de commissie zitting te nemen, de heer v.d. Weijden van vereniging De Hoornse Luchtbode. Verenigingen kunnen tegenkandidaten stellen. Deze dienen schriftelijk te worden ingediend bij het afdelingssecretariaat uiterlijk tot 16 september 2009 onder toevoeging van een bereidstelling door de betreffende kandidaat Naar aanleiding van de in de laatst gehouden afdelings vergadering aangehouden beslissing over het oefenprogramma voor de jonge duiven, heeft overleg van het afdelingsbestuur met de vervoerscommissie er toe geleid dat onderstaand oefenprogramma voor de jonge duiven zal gelden. Of er nog wijziging komt in de data van de natour africhtingen wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Dinsdag 26 mei Wijdewormer Rayon D Woensdag 3 juni Alphen aan de Rijn Rayons: A, B, C, en F apart los, 4 X Woensdag 3 juni De Meern Rayon D en E apart los 2 X

7 Dinsdag 9 juni Gorinchem Alle Rayons apart los 6X Zaterdag 13 juni Zevenbergschenhoek Rayons: A+B, C+D, E+F Groepslossing in 3X Dinsdag 16 juni Reservedatum Zaterdag 20 juni Zevenbergschenhoek Rayons A+B, C+D, E+F, Groepslossing in 3X NPO NATIONALE HOK- EN DUIFKAMPIOENSCHAPPEN 2009 en teletekstvluchten De resultaten op Vitesse, Midfond en Jong behaald in uw rayon kunt u, door middel van formulieren die bij het NPO bureau verkrijgbaar zijn, opgeven voor bovengenoemde kampioenschappen. Aan de nationale kampioenschappen eendaagse fondvluchten en meerdaagse fondvluchten neemt men automatisch deel. De NPO verzamelt de gegevens voor dit kampioenschap en publiceert deze. De volgende vluchten zijn aangewezen voor de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2009 Vitesse: Voor de hok- en duifkampioenschappen gelden de punten uit 4 van de 5 onderstaande vluchten (of eventueel de reservevlucht) Meer Nijvel Strombeek Chimay Nijvel Nijvel (reserve) Punten uit de reservevlucht mogen alleen worden geteld indien een van de aangewezen vluchten geen doorgang vindt. Midfond: Voor de hok- en duifkampioenschappen gelden de punten uit 4 van de 5 onderstaande vluchten (of eventueel de reservevlucht) Peronne Soisson Laon Nanteuil LET OP : M02 Laon 16/5 is tevens teletekstvlucht Morlincourt Nanteuil (reserve) Punten uit de reservevlucht mogen alleen worden geteld indien een van de aangewezen vluchten geen doorgang vindt. Jong: Voor de hok- en duifkampioenschappen gelden de punten uit 4 van de 5 onderstaande vluchten (of eventueel de reservevlucht) Meer Nijvel Duffel Chimay Strombeek Peronne (Reserve) LET OP : tevens NPO / teletekst vlucht Punten uit de reservevlucht mogen alleen worden geteld indien een van de aangewezen vluchten geen doorgang vindt. Hoewel de wedvluchten Morlincourt dd en Ablis dd niet meetellen voor de nationale kampioenschappen, zijn dit wel teletekst vluchten. Eendaagse Fond : Voor de hok- en duifkampioenschappen gelden de punten uit 3 van de 4 onderstaande vluchten (of eventueel de reservevlucht) Orleans (reserve) tevens (reserve) NPO / teletekst vlucht Tours tevens NPO / teletekst vlucht Blois tevens Nationaal / teletekst vlucht Bourges tevens NPO / teletekst vlucht Chateauroux tevens Nationaal / teletekst vlucht Punten uit de reservevlucht mogen alleen worden geteld indien een van de aangewezen vluchten geen doorgang vindt. De punten voor het nationale kampioenschap eendaagse fond worden uit de afdelingsuitslagen gehaald.

8 Meerdaagse Fond : Voor de hokkampioenschappen gelden de punten uit 4 van de 5 onderstaande vluchten. Voor de duifkampioenschappen gelden de punten uit 3 van de 5 onderstaande vluchten Bordeaux tevens nationaal / teletekst vlucht St. Vincent tevens nationaal / teletekst vlucht Montauban tevens nationaal / teletekst vlucht Tarbes tevens nationaal / teletekst vlucht Bordeaux tevens nationaal / teletekst vlucht Punten worden uit de sectorale uitslagen gehaald. Voor deze meerdaagse fondkampioenschappen geldt geen reservevlucht. Puntentelling : Voor alle kampioenschappen, waarop altijd de prijsverhouding 1:4 wordt gehanteerd, tellen de resultaten van : Voor het onaangewezen deel: het gemiddelde van 1 geklokte duif per 10 ingekorfde duiven t.w. van 1 tm 10 duiven de eerst geklokte duif van 11 tm 20 duiven de 2 eerstgeklokte duiven van 21 tm 30 duiven de 3 eerstgeklokte duiven enz Indien men bv 25 duiven inkorft, dan worden de punten van de eerste 3 geklokte duiven opgeteld en gedeeld door 3. Indien men 25 duiven inkorft en men constateert slechts 2 duiven, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en toch gedeeld door 3. Voor het aangewezen deel: Het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst. Het onaangewezen deel + het aangewezen deel worden bij elkaar opgeteld. Berekening De eerste prijswinnende duif van elk concours krijgt 1000 punten. Het aantal punten van de laatste prijsvliegende duif is gelijk aan het aftrekgetal. Noord Hollandse Kampioenendag De commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag heeft in 2008 besloten om niet al het batig saldo van de Noord Hollandse Kampioenendag naar het goede doel over te maken. Een deel van het batig saldo zal dit jaar terugvloeien naar de leden van Noord Holland. Op iedere derde vlucht van de onderdelen vitesse, midfond, dagfond, jonge duiven en natour zullen er per rayon drie geldprijzen te winnen zijn. Mocht op een onderdeel de derde vlucht onverhoopt niet doorgaan dan zullen de prijzen worden vervlogen op de vierde vlucht van dat onderdeel. Op de overnachtfond zal er per rayon 1 geldprijs te winnen zijn, deze prijs zal worden vervlogen op de laatste overnachtvlucht die op het afdelingsprogramma staat. De geldprijzen zullen zijn 50,00, 30,00 en 20,00 per onderdeel per rayon. De geldprijs van 50,00 is voor de eerste prijs in ieder rayon. De geldprijs van 30,00 is voor de 100 e prijsduif in ieder rayon. De geldprijs van 20,00 is voor de 300 e prijsduif in ieder rayon. Voor de overnacht zal er per rayon een geldprijs zijn van 30,00 zijn voor de eerste prijs. Iedere liefhebber/combinatie van Noord Holland doet automatisch mee.

9 Een liefhebber/combinatie kan per onderdeel slechts 1 prijs winnen. Mocht een liefhebber naast de eerste prijs ook de 100 e prijsduif hebben dan gaat de prijs voor de 100 e duif naar nummer 101. Dit geldt ook voor de 300 e prijsduif als deze duif van een liefhebber is die de eerste of de 100 e prijsduif heeft dan gaat deze prijs naar nummer 301. Zo zullen er per onderdeel per rayon dus steeds 3 winnaars zijn. Indien er op een onderdeel in een rayon minder dan 300 prijzen zijn dan gaat deze geldprijs naar de laatste prijsduif van dat rayon. Als deze laatste prijsduif van een liefhebber is die al een prijs gewonnen heeft dan gaat de prijs naar de één na laatste prijsduif. De liefhebbers die op bijvoorbeeld de vitesse geldprijzen hebben gewonnen doen op de midfond gewoon weer mee voor de geldprijzen op de midfond. Op de site van de Noord Hollandse Kampioenendag kunt U zien wie er per vlucht per rayon geldprijzen hebben gewonnen. Het internetadres van de Noord Hollandse Kampioenendag is De gewonnen geldprijzen zullen worden uitgereikt tijdens de Noord Hollandse Kampioenendag op 8 november De enige echte voorwaarde die de commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag stelt is dat een liefhebber/combinatie de geldprijs persoonlijk komt afhalen. Indien iemand niet aanwezig is tijdens de uitreiking van de geldprijzen zal de prijs vervallen aan de commissie. In 2009 zullen de geldprijzen worden vervlogen op: Vitesse: Nijvel (V03) op 25 april, reserve Nijvel (V04) op 9 mei. Midfond: Morlincourt (M03) op 30 mei, reserve Soissons (M04) op 13 juni. Dagfond: Tours (A06) op 6 juni, reserve Blois (A07) op 20 juni. Jonge duiven: Strombeek (J03) op 11 juli, reserve Nijvel (J04) op 18 juli. Natour: Strombeek (N03) op 29 augustus, reserve Nijvel (N04) op 5 september. Overnacht: Bordeaux (A05) op 31 juli. De gewonnen prijzen worden pas definitief na afloop van de reclametermijn per vlucht. Bij eventuele onduidelijkheden beslist de commissie van de Noord Hollandse Kampioenendag.

AFDELING NOORD-HOLLAND

AFDELING NOORD-HOLLAND AFDELING NOORD-HOLLAND T.H.G.J. van Santen secretaris, Kelbergen 259, 1104 LM Amsterdam, tel: 020-6900295 e-mail adres: tiny-rob@kpnplanet.nl Amsterdam, 22 januari 2016 betreft: Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli

Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Afdeling 7 Midden Nederland Nieuwsbrief - Juli Deze derde nieuwsbrief heeft wat langer op zich laten wachten. Midden in het seizoen zijn de nieuwsfeiten wat minder. Een beetje komkommer tijd niet wat de

Nadere informatie

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015.

In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Definitief advies TC m.b.t. vliegprogramma en kampioenschappen 2015 In november heeft de TC u een discussiestuk laten toekomen rond het vliegprogramma en kampioenschappen 2015. Dit discussiestuk is geplaatst

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2012 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 67

Nadere informatie

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT.

OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. OTULE VA DE ALGEME E LEDE VERGADERI G OP 16 OKTOBER 2009 TE AKERSLOOT. 1. OPE I G. De voorzitter de heer Cees de Wildt opent de vergadering om 20.15 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt de

Nadere informatie

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld.

Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. GELDERS OVERIJSSELSE UNIE Regio 4 Verslag van de voorjaarsvergadering van regio 4, gehouden op 24 maart 2011 te Elst Gld. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij vraagt

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen.

gespeeld. Zo werd het nieuwe team voor vervoer en lossingen al weken op proef gesteld, maar de moeilijkste periode moest nog komen. !!"## Geachte leden, Het is een goed gebruik dat de voorzitter van Afdeling 7 Midden Nederland tijdens de najaarsvergadering terugblikt op het vliegseizoen. Voor de bestuursleden was het een verlengd vergaderseizoen

Nadere informatie

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen**

**Reacties uitsluitend naar bovenstaand emailadres sturen** Datum: 05-07-2015 Betreft: Splitsen C en K vluchten Met ingang van seizoen 2015 kennen we zogenaamde splitsvluchten. Dit houdt in vluchten waar jonge en oude duiven tegelijk gespeeld kunnen worden maar

Nadere informatie

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen

KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND. Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen KAMPIOENENBOEK EN UITNODIGING FEESTAVOND Zaterdagavond 10 oktober 2015 in café / zaal de Wereld Raadhuisstraat 49, Rucphen Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur Graag nodigen wij alle liefhebbers van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014

Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland d.d. 10-01-2014 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een woord van welkom op deze uitgestelde najaarsvergadering van

Nadere informatie

Beste sportvrienden en vriendinnen

Beste sportvrienden en vriendinnen Infoboek Seizoen 2015 Beste sportvrienden en vriendinnen Voor u ligt het informatieboekje 2015 van het nieuw gevormde Samenspel Westland. In dit infoboek vindt u de benodigde informatie over praktische

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3

INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INFORMATIE VOOR REGIO ZUID 3 INHOUDSOPGAVE ZUID 3 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Besturen en commissies 2 1.2 Verenigingen, secretariaten en tel.nrs. 4 1.3 Kring indeling. 5 1.4 Lijst met lossingstations.

Nadere informatie

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland

Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Secretaris: Arjan van de Willige Afdeling 9 Olieslager 54 7463 DA RIJSSEN Oost Nederland Tel. 06 166 737 02 secretaris@afdeling9.nl Werkwijze Vrachtduiven Afdeling 9 Oost-Nederland Vanaf de start van het

Nadere informatie

Jaarverslag van de secretaris

Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de secretaris 2010 1. Inleiding Een verslaglegging van weer een jaar CC Uden. Met de jaarverslagen van de controlecommissie, penningmeester en de secretaris doen wij verslag van het 65

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 6 maart 2003 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.10 uur opent de voorzitter, de heer S. Bakker, de vergadering, en verzoekt zoals gebruikelijk het roken tot aan de pauze

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE INFORMATIEBOEK VLIEGSEIZOEN 2014 Regio x Bezoek ook onze website http://www.afdeling8gou.nl voor het allerlaatste nieuws! VOOR DE LEZER DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OP ZICHTE

Nadere informatie

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

1/64 NPO NT NT. ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling 1/64 NPO Duiven stoppen niet altijd als de zon ondergaat en houden geen rekening met de NPO neutralisatie tijden op zowel ochtend -als middaglossingen NT NT ADVIES NPO commissie Neutralisatie regeling

Nadere informatie

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015

Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 Notulen van de najaarsvergadering van 11 november 2015 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In verband met ziekte is er een afmelding van ons bestuurslid Jan van

Nadere informatie

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot.

Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. Notulen: Algemene Ledenvergadering 2 maart 2006 te Akersloot. 1. Opening: Om 20.15 uur opent de voorzitter P. Laan de vergadering en stelt vast dat de wegen op dit moment redelijk begaanbaar zijn en hoopt

Nadere informatie

Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3

Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3 Giant Taartvluchten 2014 Nieuwsbrief 3 Algemeen De laatste dagen voordat de taartvluchten 2014 begint tikken weg. De commissie is dagelijks bezig om alles te regelen, zodat ook dit jaar de vier weekenden

Nadere informatie

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl

1188 WC nr. 24. Vliegprogramma 2014. Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953. www.fondclubnh.nl 1188 WC nr. 24 Vliegprogramma 2014 Opgericht 16 november 1950 Koninklijk goedgekeurd 1 oktober 1953 www.fondclubnh.nl Bestuur Fondclub Noord-Holland Voorzitter Secretaris Fred Kramer Dorpsstraat 372 1531

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008

Presentie. Agenda. Grave, 12 maart 2008 Grave, 12 maart 2008 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 ALGEMENE INFORMATIE HET LIDGELD BEDRAAGT 15 EN GELD VOOR DE NATURA EN GESPONSORDE PRIJZEN, ZOALS EERDER VERMELD DIENT MEN 10 PER CATEGORIE (ZOWEL OUDE, JAARSE ALS JONGEN)

Nadere informatie

Sans Peur Herent Momignies

Sans Peur Herent Momignies Een prijzenpot van meer dan 300 euro!!! Sans Peur Herent 20 27 juli & 4-11 augustus Straal 8km(kerk herent) Inkorving: dinsdag of woensdagavond van 19u30 tot 21u00 (zie weekaffiche) Lossing: vanaf 8u00

Nadere informatie

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011

AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 AFDELING OOST - BRABANT ENQUETE 2011 Doel van de enquête In de najaarsvergadering van 2010 is afgesproken dat het bestuur voor de aanvang van het nieuwe vliegseizoen onder alle leden een compacte enquête

Nadere informatie

Toelichting Afdelingsvoorstellen

Toelichting Afdelingsvoorstellen 1 Toelichting Afdelingsvoorstellen Nieuwe samenspel-indeling Hieronder treft u aan de nieuwe samenspelindeling zoals die is opgesteld door de Samenspelcommissie met de bijbehorende onderbouwing. Een en

Nadere informatie

Wat is er gezegd tijdens het rondje land

Wat is er gezegd tijdens het rondje land Wat is er gezegd tijdens het rondje land In het kader van het project Vlucht naar de toekomst heeft het bestuur NPO vier bijeenkomsten gehouden om met de leden in gesprek te raken over de noodzakelijke

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS. SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.BE ALGEMENE INFORMATIE ONZE KAMPIOENSCHAPPEN ZULLEN IN HET

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland

Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland ! " Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland Datum: Locatie: De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen Aanwezig: Afwezig: Notuliste: de heer H. Bouwmeester, secretaris de heer A. van Amerongen, penningmeester

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag algemene ledenvergadering 17 oktober

Nadere informatie

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011

Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 Ingediende verenigingsvoorstellen voor de Najaarsvergadering.. oktober 2011 1503 Het Westen Delft A) Voorstel PV het Westen Delft voor leden raadpleging met betrekking tot de toekomst van de Afdeling 12

Nadere informatie

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108 POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD.6 NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2015 Blz. Index 2 Samenstelling Bestuur 3 Ledenadministratie 3 Vluchtpenningmeester 3 Entlijsten / verklaring 3 Datum ledenvergaderingen

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 PVC RAMEN EN DEUREN BINNENSCHRIJNWERK INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS SCHOTSMANS BVBA KERKSTRAAT 43 3270 SCHERPENHEUVEL 0495/949266 WWW.SCHOTSMANS.BE

Nadere informatie

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96

Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 Afdelingsvergadering afdeling Friesland 96 NOTULEN 1. Opening De voorzitter Simon Zeeman heet een ieder welkom, en een speciaal welkom voor ere-voorzitter De Jong en lid van verdienste Cor Tolsma. De voorzitter

Nadere informatie

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje

Afdeling 12 De Kuststrook. Informatie boekje K Afdeling 12 De Kuststrook Informatie boekje 2015 INHOUDSOPGAVE 2015 Samenstelling Afdelingbestuur 4 Concours en ledenadministratie 5 Nationale Controleurs 5 I T commissie 5 Dagelijks bestuur PVO Stichting

Nadere informatie

Programma 2010. wo. 31.03 Lambusart do. 27.05 Momignies do. 01.07 Momignies wo. 07.04 Lambusart wo. 02.06 Eghezée do. 08.

Programma 2010. wo. 31.03 Lambusart do. 27.05 Momignies do. 01.07 Momignies wo. 07.04 Lambusart wo. 02.06 Eghezée do. 08. Duivenmaatschappij DE HOOP RUMMEN Programma 2010 OPLEERVLUCHTEN wo. 31.03 Lambusart do. 27.05 Momignies do. 01.07 Momignies wo. 07.04 Lambusart wo. 02.06 Eghezée do. 08.07 Momignies do. 22.04 Momignies

Nadere informatie

Poelstra & Znn uit Utrecht

Poelstra & Znn uit Utrecht Poelstra & Znn uit Utrecht Exclusieve verkoop van alle rechtstreekse duiven van Stefaan Lambrechts 2013 Veni,Vidi,Vici Deze uitspraak in het Latijn staat voor wat Poelstra en Znn uit Utrecht de afgelopen

Nadere informatie

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108

12 Doorconstateren overeenkomstig NPO WR art. 108 POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD.6 NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2016 Blz. Index 2 Samenstelling Bestuur 3 Ledenadministratie 3 Vluchtpenningmeester 3 Entlijsten / verklaring 3 Datum ledenvergaderingen

Nadere informatie

Afdeling 10 RAYON 6. www.rayon6.nl

Afdeling 10 RAYON 6. www.rayon6.nl 2015 Afdeling 10 RAYON 6 www.rayon6.nl Een nieuw seizoen, Seizoen 2015 is begonnen. Met behoorlijk wat nieuwe leden in de commissie, gaan we er weer een knallend seizoen van maken. Aan een goed systeem

Nadere informatie

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst.

Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Comb. Vonder & Benjamins, Punthorst. Eigenaars De Tonnie. Asduif Oud Afdeling 10 NOO Punthorts, een buurtschap in het landelijke gelegen tussen Nieuwleusen en Staphorst. In deze grasgroene omgeving heeft

Nadere informatie

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp

Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Voorjaarsvergadering afdeling Friesland 96 Zaterdag 8 maart 2014, 13.30 uur M.F.C. de Wier, De Telle 21, Ureterp Notulen 1. Opening Opening door voorzitter Albert de Jong. Het voorwoord van de voorzitter

Nadere informatie

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Cafe Ankerhof Bij Harry en Mieke Huytstraat 36 9450 Haaltert Tel: 053/83.96.30 Woensdag gesloten Beste duivenliefhebbers, Het nieuwe seizoen

Nadere informatie

Geachte Sportvrienden,

Geachte Sportvrienden, Geachte Sportvrienden, Door ziekte van Jan Tekkelenburg is er een andere taakverdeling binnen het bestuur van Fondunie 2000. We wensen Jan een voorspoedig herstel. Dit seizoen starten we met nieuwe poulebrieven

Nadere informatie

Informatieblad PV Tilburg

Informatieblad PV Tilburg 2015 Informatieblad PV Tilburg Definitief versie 03 22-3-2015 Inhoud Algemene informatie... 2 1. SAMENSTELLING BESTUUR:... 2 2. WERKVERDELING PV TILBURG... 2 3. TELETEKST... 3 4. BARPRIJZEN... 3 5. ROOKBELEID...

Nadere informatie

POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD. NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2013

POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD. NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2013 POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFD. NOORD-HOLLAND INFORMATIE BOEKJE 2013 Index Samenstelling Bestuur... Ledenadministratie / vluchtpenningmeester... Lossingsinformatie... Datum ledenvergaderingen Noord-Holland...

Nadere informatie

Wedvlucht winnaars Vitesse.

Wedvlucht winnaars Vitesse. Wedvlucht winnaars Vitesse. 11 juni 2011 Wedvlucht St. Quentin Tijdstip lossing: 11.45 uur Naam Liefhebber / Combinatie: W. Bonhof Woonplaats: Loenen aan de Vecht Ringnummer duif: NL 10-1487615 Afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie:

Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000. Bestuur: Secretariaat: Ledenadministratie: Jaarverslag 2015 secretaris Brabant 2000 Bestuur: Secretariaat Bestuur Brabant 2000 kan bestuurlijk terugzien op een goed jaar, waarin zich weinig problemen hebben voorgedaan. Piet Schellekens heeft dit

Nadere informatie

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007

Presentie. Agenda. Notulen. Grave, 20 november 2007 Grave, 20 november 2007 Presentie Aanwezig: De bestuursleden Jan van den Berg,Evert Diepeveen,Lambert van der Heijden,Jan Wijnen, Jan Geraets, bericht van verhindering Vincent Hoogerwerf. Vertegenwoordigers

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG

INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG INFORMATIEBLAD 2012 PV TILBURG Inhoud 1. SAMENSTELLING BESTUUR:... 2 2. WERKVERDELING PV TILBURG... 2 3. KAMPIOENSCHAPPEN... 3 4. LATE JONGEN... 4 5. POULEN... 4 6. GRATIS PRIJZEN... 5 7. INMANDEN... 5

Nadere informatie

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Maart Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Secretaris: Annette Dokter Munnekemoer Oost 30 9561 NP Ter Apel Tel: 0599-587648 bestuur@npoafdeling10.nl www.npoafdeling10.nl Verslag Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

1 e Asduif Allround Afdeling Friesland 96 2013 NL 10-1060112 van J.J.Hoogland Midlum

1 e Asduif Allround Afdeling Friesland 96 2013 NL 10-1060112 van J.J.Hoogland Midlum Afdeling Friesland 96 1 e Asduif Allround Afdeling Friesland 96 2013 NL 10-1060112 van J.J.Hoogland Midlum Informatieboekje 2014 Bestuur Afdeling Friesland 96 Voorzitter: Simon Zeeman Boterbloemweide 13,

Nadere informatie

De naam van UDP-bestanden is sinds het UDP2004-formaat als volgt opgebouwd:

De naam van UDP-bestanden is sinds het UDP2004-formaat als volgt opgebouwd: Digitaal aanleveren van wedvluchtbescheiden Na inkorving en na aanslaan Op de onlangs in maart gehouden Algemene Vergadering NPO zijn de reglementen enigszins aangepast. Dit naar aanleiding van voortschrijdend

Nadere informatie

P.V. DE EENDRACHT 2010

P.V. DE EENDRACHT 2010 INFORMATIEBOEK P.V. DE EENDRACHT 2010 Concordialaan 208 4871 ZD Etten-Leur Tel. 076-5037845 Data van activiteiten in het clubgebouw in 2010 Uitreiking gratis prijzen: vrijdag 1 oktober 2010 Feestavond

Nadere informatie

ZLU & NIC Drachten INFORMATIEBOEKJE VERGEET NIET UW PARAMIXO ENTLIJST MEE TE NEMEN.

ZLU & NIC Drachten INFORMATIEBOEKJE VERGEET NIET UW PARAMIXO ENTLIJST MEE TE NEMEN. ZLU & NIC Drachten INFORMATIEBOEKJE 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. De ZLU-Commissie 3. De NIC-Commissie 4. Onze Adverteerders 5. Prijzen 6. Vluchtschema 2015 ZLU 7. Vluchtschema 2015 NIC 8. Melden

Nadere informatie

ZUIDERWIJK. Dijkstraat 29, 2675 AV Honselersdijk (NL), tel. +31 174-640704 / +31 174-422751

ZUIDERWIJK. Dijkstraat 29, 2675 AV Honselersdijk (NL), tel. +31 174-640704 / +31 174-422751 DE DUIF - Gebr. Zuiderwij k - blz. 1 Zaterdag 28 december TOTALE VERKOPING in Clublokaal P.V. de Snelvliegers Tweemolentjeskade/Botenpad 7 2616 LG Delft (NL) aanvang 14.00 uur bezichtigen vanaf 12.00 uur

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Voorlopige notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 21 november 2013 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het

Nadere informatie

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl

Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Secretariaat L.J.J. Donkers Dahliastraat 42, 4702 CJ Roosendaal Tel.nr.: 0165-536979 E-mail: l.donkers@home.nl Verslag Algemene Leden Vergadering Brabant 2000 Datum: dinsdag 19 februari 2008 Aanvang: 20.00

Nadere informatie

Pronk Leo. 2e internationaal tegen 16.442 duiven en 1e internationaal jaarlingen - 2008

Pronk Leo. 2e internationaal tegen 16.442 duiven en 1e internationaal jaarlingen - 2008 Pronk Leo 2e internationaal tegen 16.442 duiven en 1e internationaal jaarlingen - 2008 Op een snikhete dag begin juli ging ik op bezoek bij Leo Pronk in Breezand. Breezand is een dorp, dat behoort bij

Nadere informatie

Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL. Vliegprogramma 2015 - 1 -

Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL. Vliegprogramma 2015 - 1 - Officieel Orgaan van de Vriendenclub Nationale ConCoursen WWW.VNCC.NL Vliegprogramma 2015-1 - Het Bestuur Voorzitter Henk Geerink Tel. 0546-622200 Reutummerweg 50 hgj_geerink@planet.nl 7651 KL Tubbergen

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE INFORMATIEBOEK VLIEGSEIZOEN 2015 Regio Zuid 4 Bezoek ook de website www.afdeling8gou.nl voor het allerlaatste nieuws! 1 Inhoud 12 Besturen en commissies 12.1 Regio Zuid 4-bestuur.

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN. www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide

INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN. www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide INFORMATIENUMMER SEIZOEN 2015 IFC HOOGERHEIDE INTERNATIONAAL FOND CENTRUM ZLU-VLUCHTEN www.duivensites.nl/ IFCHoogerheide Beste Sportvrienden, Hier het informatieblad en de richtlijnen 2015 van het inkorfcentrum

Nadere informatie

Gerard en Bas Verkerk - Alphen aan den Rijn (NL) Opnieuw grandioos in 2009 met 22 eerste prijzen tegen gem. 1.580 duiven

Gerard en Bas Verkerk - Alphen aan den Rijn (NL) Opnieuw grandioos in 2009 met 22 eerste prijzen tegen gem. 1.580 duiven Gerard en Bas Verkerk - Alphen aan den Rijn (NL) Opnieuw grandioos in 2009 met 22 eerste prijzen tegen gem. 1.580 duiven Wie de actuele duivensport op de voet volgt, kan er niet omheen. De kolonie van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals:

Natuurlijk doet u het omdat u het leuk vindt maar u dient er ook een aantal andere zaken mee zoals: Correspondentieadres wedstrijd secretariaat Commissie Versiering & Verlichting Postbus 16 8100 AA Raalte versiering@stoppelhaene.nl www.stoppelhaene.nl Alle inwoners van Raalte die het Stöppelhaene feest

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2015. IFC Zeeland. Internationaal Fond Centrum Zeeland www.ifc-zeeland.nl. ZLU-Vluchten

INFORMATIEBOEKJE 2015. IFC Zeeland. Internationaal Fond Centrum Zeeland www.ifc-zeeland.nl. ZLU-Vluchten Inkorflokaal: Duivencentrum Nishoek Weihoek 19 4416 PX Kruiningen telefoon 0113-603987 I.F.C. Zeeland Secretariaat: Wilhelminastraat 21 4424 BB Wemeldinge telefoon 06-51841198 jaap@bruggemangroep.nl INFORMATIEBOEKJE

Nadere informatie

NATIONALE DAGEN 2009 KURSAAL OOSTENDE 13, 14 & 15 november

NATIONALE DAGEN 2009 KURSAAL OOSTENDE 13, 14 & 15 november NATIONALE DAGEN 2009 KURSAAL OOSTENDE 13, 14 & 15 november P R O G R A M M A VRIJDAG 13.11.2009 INKOMHALL (via de hoofdingang) 14u00 16u00 INKORVINGEN Inkorving van de duiven voor de CHAMPIONS LEAGUE Inkorving

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook

overig (medisch) Zaterdag (thuiskomst) 1 eierdop vlieg Belgasol Hebben ze behoefte aan meer Dan krijgen ze dat ook schema s In de voorbereiding op het seizoen krijgen de duiven vanaf dat de jonge bekwaam zijn, een mengsel bestaande uit 2/3 dieet en 1/3 vlieg en ook de eerste dagen van de week krijgen ze dit tijdens

Nadere informatie

1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden

1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden Afdeling Friesland 96 1 e Asduif Afdeling Friesland 96 2012 NL 10-1068707 van H.Opdam Leeuwarden Informatieboekje 2013 Bestuur Afdeling Friesland 96 Voorzitter: A.J. de Jong Leemweg 4, 8935 TK Steggerda,

Nadere informatie

1. Arjan Beens uit Genemuiden. (Laat jong 2012 in zaal aanwezig) We beginnen de verkoop met de Superkampioen Middaglossing SFG!

1. Arjan Beens uit Genemuiden. (Laat jong 2012 in zaal aanwezig) We beginnen de verkoop met de Superkampioen Middaglossing SFG! 1. Arjan Beens uit Genemuiden. (Laat jong 2012 in zaal aanwezig) We beginnen de verkoop met de Superkampioen Middaglossing SFG! En dat is niemand anders dan ARJAN BEENS. In 2012 kende Arjan weer een superseizoen.

Nadere informatie

Comb. Krijger & Zn. overwinnaar IFC Zeeland op Pau 2014

Comb. Krijger & Zn. overwinnaar IFC Zeeland op Pau 2014 Comb. Krijger & Zn. overwinnaar IFC Zeeland op Pau 2014 De Comb. Krijger & Zn. bestaande uit de 48-jarige Ron Krijger en zijn 20-jarige zoon Robin is de eerste overwinnaar van het nieuwe ZLU-centrum IFC

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen:

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen: WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Algemeen: Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de Nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond

Nadere informatie

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE

Opening (vervolg) DE LANDELIJKE ORGANISATIE Notulen van de Algemene Vergadering Afdeling Oost-Brabant, gehouden op donderdag 20 november 2014 in Zalencentrum Van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. PRESENTIELIJST : aanwezig van het bestuur zijn

Nadere informatie

W E D V L U C H T R E G L E M E N T N.P.O. (03)

W E D V L U C H T R E G L E M E N T N.P.O. (03) W E D V L U C H T R E G L E M E N T N.P.O. (03) INHOUD BLZ INHOUD PER ONDERWERP EN ARTIKELVERWIJZING Blz. 1 t/m 6 ALFABETISCH GERANGSCHIKTE INHOUDSOPGAVE Blz. 7 t/m 11 I INLEIDENDE BEPALINGEN Artikelen

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013

Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement Federatieve Evenementen Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 21 november 2013 Artikel 1 Federatief

Nadere informatie

Toon Rooijmans de Bout

Toon Rooijmans de Bout Toon Rooijmans de Bout Toon is in 1933 geboren bij Café de Bout in Soerendonk. De vader van Toon had een graanmolen tussen Budel en Soerendonk en elke morgen moesten de molenwieken met bouten worden aangedraaid.

Nadere informatie

THIJS - PETERS UIT MAASMECHELEN 3x 1ste ZONE C2 OP BOURGES, MONTLUCON EN ARGENTON

THIJS - PETERS UIT MAASMECHELEN 3x 1ste ZONE C2 OP BOURGES, MONTLUCON EN ARGENTON THIJS - PETERS UIT MAASMECHELEN 3x 1ste ZONE C2 OP BOURGES, MONTLUCON EN ARGENTON In het heel Oostelijk gedeelte van Limburg rijden we richting Maasmechelen. We komen hier terecht bij Ludo Thijs en Christel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE Dreumel, januari 2013 Bijgaand ontvangt u 1. De BALANS per 31-12-2012 (1 pagina) 2. Een TOELICHTING op de BALANS per 31-12-2012 (3 pagina s) 3. De VERLIES EN WINSTREKENING 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMMISSIE BASISSCHOOL PIUS X VARSSELDER Versie 7 oktober 2013 Reglement voor de oudercommissie van basisschool PIUS X in Varsselder. INDEX: 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 NAAM 3 DOEL,

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak 11-1828257. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport.

Dierenspeciaalzaak 11-1828257. Hondentrimsalon Petra. Gratis bezorging in Breda. De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. 11-1828257 1828257 13-1318417 1318417 Dierenspeciaalzaak De best gesorteerde speciaalzaak voor de duivensport. Duivenvoer : Versele laga, Mariman, Witte molen, Teurlings, Natural, Beyers en Wierck Hengelsport,

Nadere informatie

Handleiding: Clubgebonden design. Beheer van aanmeldingen. Bekijken en combineren van tussenstanden. Beheer inschrijvingen.

Handleiding: Clubgebonden design. Beheer van aanmeldingen. Bekijken en combineren van tussenstanden. Beheer inschrijvingen. Handleiding: Clubgebonden design Beheer van aanmeldingen Bekijken en combineren van tussenstanden Beheer inschrijvingen Beheer uitslagen Beheer ringen Beheer mededelingen Versie: 08032012 2 Handleiding

Nadere informatie

Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Aan de aangesloten verenigingen en leden van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Sportvrienden, Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene najaarsvergadering die wordt gehouden op vrijdagavond 30 oktober

Nadere informatie

UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ====

UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ==== UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ==== Algemene bedieningsbeschrijving voor de liefhebber 1 maart 2007 versie UCNL317 Blad 1 ucnl317 INHOUD

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend.

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend. Geachte vogelliefhebber, Van 30 oktober t/m 1 november organiseert Volière vereniging De Huisvriend uit Rothem-Meerssen voor de 17-de keer op rij een Nationale Vogeltentoonstelling. We willen net zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie