Investeren in kennis loont!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in kennis loont!"

Transcriptie

1 > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen. Zodat vervolgopleidingen voor hen vaak korter zijn. U hebt sneller, tegen lagere kosten, beter opgeleide mensen. De kosten voor het Ervaringscertificaat worden meestal grotendeels vergoed. Kijk voor meer info op ervaringscertificaat.nl ervaringscertificaat.nl Sneller groeien. Minder kosten. De werkomgeving verandert continu door internationalisering, technologische ontwikkelingen en strengere eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma s van werknemers. Doet u voldoende aan scholing van uw medewerkers? 18 Oktober Subsidies en fiscale voordelen De overheid stimuleert een leven lang leren, ook op de werkvloer. Daarom profiteert u als werkgever van subsidies en fiscale voordelen voor het scholen van uw eigen werknemers én het opleiden van leerlingen in uw bedrijf. Tijd en geld besparen Terug naar de schoolbanken is lang niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Er is meer mogelijk dan u denkt! Maatwerkopleidingen op de werkplek, bijvoorbeeld. Een Ervaringscertificaat kan u en uw medewerkers veel tijd en geld besparen. Vraag om advies bij een leerwerkloket of een aanbieder van Ervaringscertificaten bij u in de buurt. Denk daarnaast aan de voordelen van het aanbieden van stage- en leerwerkplekken. Vijf redenen om te investeren in scholing Investeren in kennis geeft u niet alleen recht op subsidies en fiscale voordelen. Het levert uw organisatie ook andere voordelen op die kunnen bijdragen aan het succes van uw onderneming: Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau - beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening Scholing houdt u scherp - stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor Scholing verhoogt uw productiviteit - werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf - goed (geschoold) personeel is moeilijk te vinden. Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van uw personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf Scholing is goed voor uw reputatie - het laat zien dat uw bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. Excelleren.nu. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en MKB-Nederland vice-voorzitter Michaël van Straalen gaven woensdag 13 oktober het startsein van Excelleren.nu. Een project dat ondernemers moet stimuleren te investeren in de scholing van medewerkers. Het komende anderhalf jaar krijgen vijfhonderd ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf gratis advies over de manier waarop zij het leren in een hun bedrijf kunnen bevorderen. Technologische vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op, daarom moeten ondernemers de snelveranderende markt blijven volgen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken, plus ondernemersorganisatie MKB-Nederland slaan de handen ineen en helpen ondernemers een leercultuur in hun bedrijf te ontwikkelen. Met het project geven de drie partijen uitvoering aan aanbevelingen van de Denktank Leren en Werken. Die adviseerde het kabinet vorig jaar om de leercultuur in het mkb te bevorderen en over de wijze waarop mkb-bedrijven daarbij kunnen worden ondersteund. Besteed u zorg aan het geven van scholing aan werknemers? Hoe pakt u dit in de praktijk aan? Laat het ons weten. <<

2 Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het zoeken naar verborgen Talenten Sterker uit de Crisis door Beter Inzicht in Kennis en Mogelijkheden Medewerkers. UWV WERKbedrijf is de publieke dienst - verlener voor alle aspecten van de arbeidsmarkt. Wij werken samen met gemeenten, uitzendbureaus, re-integratie bureaus, kenniscentra etc. om steeds meer mensen aan het werk te helpen. UWV WERKbedrijf is er voor U! 1. Snel gekwalificeerde kandidaten vinden voor uw vacatures 2. Informatie over en ondersteuning in werving- en selectieprocedures 3. Advies over de inzet van subsidies, opleidingen, competentietesten, regelingen en arrangementen zoals leerbanen, loonkostensubsidie en proefplaatsingen 4. Activiteiten waarbij u zich als werkgever kunt presenteren, zoals de Brancheweken, banenmarkten en speeddates. 5. Personeel uit Europa 6. Informatie over de arbeidsmarkt 7. Ontslagaanvragen en arbeidsrechtelijke informatie 8. Ondersteuning tijdens economische recessie 9. Begeleiding van uw personeel naar ander werk Financiële voordelen voor werkgevers UWV wil stimuleren dat u mensen in dienst neemt die om verschillende redenen moeilijk aan het werk komen. Er zijn diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken en die vaak aanzienlijke voordelen opleveren. Denk daarbij aan: Scholingsbonus Ervaringscertificaat en profiel Proefplaatsing Loondispensatie Wajong Premiekorting Wilt u meer informatie? Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers, of kijk op werk.nl en uwv.nl. De Brakel Interieurgroep is actief in de inrichting van kantoorgebouwen. Naast de engineering en de productie is ook de totale montage van de producten in eigen hand. Het bedrijf kenmerkt zich door een hoge graad van specialisme. Als een architect iets bedenkt, hebben wij de kennis en kunde in huis om dit te maken, volgens Paul Terlouw, directeur en eigenaar van deze onderneming met ongeveer 150 medewerkers. Omzetdaling door crisis Door de crisis liep de omzet in 2009 drastisch terug en de vooruitzichten voor 2010 en 2011 waren ook niet goed. We moesten keuzes maken binnen de organisatie, afslanken of nieuwe markten zoeken, aldus Paul Terlouw. Als ondernemer van een middelgroot familiebedrijf is afscheid nemen van medewerkers over wie je tevreden bent en in wie je jarenlang door middel van opleidingen hebt geïnvesteerd, het laatste wat je wilt doen. Brakel Interieurgroep heeft besloten om binnen de bestaande markt en daarbuiten op zoek te gaan naar uitbreidingen in het productenpakket. 150 medewerkers EVC Samen met het kenniscentrum Kenteq heeft Brakel Interieurgroep binnen 3 maanden alle medewerkers via een EVP- traject een passend EVCtraject laten doorlopen, waardoor voor zowel de organisatie als de medewerker duidelijk werd waar zijn of haar kansen lagen binnen het bedrijf. Ook ontstond hierdoor de mogelijkheid om de bedrijfsstrategie zodanig aan te passen dat er adequaat ingespeeld kon worden op nieuwe kansen die er binnen de snel veranderende markt lagen. Met alle 150 medewerkers werden individuele gesprekken gevoerd. Hierin werd aandacht besteed aan de huidige werkplek en werd gekeken of de positie binnen de onderneming aansloot bij de genoten opleiding. Daarnaast werd getoetst wat de waarde was van de praktijkervaring die men had opgedaan binnen het bedrijf. Deze gesprekken leidden soms tot verrassende inzichten. Het blijkt dat wij ruim 30% van onze medewerkers een beroepscertificaat kunnen aanbieden. Sommige medewerkers hebben in de praktijk zoveel bijgeleerd dat ze van een middelbaar naar een hoog niveau gegroeid zijn. Dat zijn mooie ontdekkingen, constateert Herman de Boer tevreden. Verschillende testen voor beroepsgroepen De afstemming tussen de verschillende beroepsgroepen tijdens het traject bleek moeilijk te zijn. Zo kwam het voor dat mensen die dagelijks met elkaar samenwerken een totaal verschillende test kregen. Oorzaak hiervan ligt erin dat elke beroepsgroep zijn eigen test en -methodiek heeft, volgens Harry Boonen projectmanager van Kenteq. Voor ons was het best lastig om dit totale traject te stroomlijnen. We zijn blij dat het uiteindelijk geleid heeft tot een goed resultaat, maar het heeft ons heel wat inspanning gekost. Ontwikkeling nieuwe producten Met de inzichten die dit traject gebracht heeft, is Brakel Interieurgroep in staat geweest om versneld een aantal nieuwe producten te ontwikkelen en nieuwe markten op te gaan. Paul Terlouw licht toe: We hebben een jaar lang buitenramen en deuren voor onze dochter in Curaçao gemaakt, waar wij op dit moment sterk groeien. Dit gebeurde door de monteurs van systeemwanden, die op korte termijn geen werk in de montage hadden. Wij selecteerden voor deze werkzaamheden monteurs van wie de kennis goed aansloot bij wat gevraagd werd. Hierdoor konden zij de basisopleiding voor het vervaardigen van deze producten binnen twee weken afronden, terwijl er normaal drie tot vier maanden voor staat. Nog steeds spannend Het hele traject heeft onze medewerkers aan het denken gezet. Hierdoor is zeker een creatieve boost gegeven aan de talenten die zij wel in zich hebben, maar wellicht niet elke dag gebruiken. Dat is het mooiste dat we bereikt hebben, concludeert Paul Terlouw. Het totale traject heeft er toe geleid dat Brakel Interieurgroep 90 % van het personeel heeft kunnen behouden en dat 10 % door natuurlijk verloop en in onderling overleg uit dienst is getreden. De kracht van samen Vanuit het mobiliteitcentrum Hilversum is de dienstverlening opgepakt en vorm gegeven vertelt Karin Wong a-tsoi, projectleidster MC. Publieke en private samenwerking met onder andere kenniscentra en scholingsfondsen hebben ervoor gezorgd dat 150 medewerkers een EVP en EVC proces hebben doorlopen. Dit is bekostigd vanuit de crisismaatregelen en private middelen vanuit het scholingsfonds. Een duurzame samenwerking waarin we gebruik hebben gemaakt van elkaars kennis, middelen en inzet. <<

3 De opleidingen van de HvA zijn competentiegericht, dat wil zeggen dat het uitvoeren van kerntaken uit de beroepspraktijk centraal staat. De EVC-procedure maakt inzichtelijk welke beroepsvraagstukken u in de praktijk al kunt uitvoeren en of u daarbij over het juiste werk- en denkniveau beschikt. Het assessment bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een assessmentgesprek met twee deskundige beoordelaars. Wat is EVC? Door EVC wordt u zich bewust van de competenties waarover u beschikt én wat u nog wilt leren in de opleiding. Is de uitkomst van de procedure positief, dan levert u dat vrijstellingen voor bepaalde opleidingsonderdelen op. Bij inschrijving voor een opleiding wordt een (verkort) programma op maat voor u samengesteld. De verkorting kan soms oplopen tot wel drie jaar! Er zijn studenten die in drie, twee of zelfs één jaar tijd hun HBObachelorstudie afronden. De HvA heeft al een aantal jaren ervaring met EVC en heeft dit tot speerpunt gemaakt van het onderwijsbeleid. De HvA beschikt als eerste en vooralsnog enige hogeschool in Nederland over een gecertificeerde EVC systematiek. Voor werkgevers Uw personeel is het kapitaal van uw organisatie, daarom investeert u graag in uw medewerkers. U wilt hun de kans geven zich te blijven ontwikkelen en daarbij voort te bouwen op hun huidige kennis en vaardigheden. Als werkgever of personeelsadviseur kunt u verschillende redenen hebben om voor EVC te kiezen. Wellicht herkent u de vragen van onze huidige klanten: Groei * Het werk wordt steeds complexer. Voor veel functies is mbo-niveau niet meer genoeg. Hoe laat ik mijn personeel doorgroeien? * Ons bedrijf wil innoveren. Hoe ontwikkelen wij nieuwe kwaliteiten bij onze medewerkers? Maatwerk * Wij willen onze medewerkers een bepaalde hboopleiding aanbieden. Is er een verkort traject dat rekening met de competenties die zij al hebben? * Is het mogelijk om de werkplek van onze medewerkers te gebruiken als leerplek? Outplacement * Er dreigt banenverlies. Hoe vergroot ik de kansen van mijn personeel op de arbeidsmarkt? Externe kwaliteitsgarantie * Voor de certificering van ons bedrijf is het nodig dat onze medewerkers op hbo-niveau functioneren, maar niet iedereen heeft een hbo-diploma. Hoe tonen wij hun niveau aan? * Wij detacheren mensen die gegarandeerd minimaal op hbo-niveau functioneren. Hoe kunnen wij dat waarborgen? Het HvA EVC Centrum onderschrijft de landelijke kwaliteitscode EVC en is daarom opgenomen in het register van (voorlopig) erkende aanbieders. U kunt het register raadplegen via Daar vindt u ook meer informatie over de kwaliteitscode. Het HvA EVC Centrum is niet alleen erkend door de overheid, maar heeft bovendien in 2004 al als eerste hbo-instelling de EVC-aanpak laten certificeren door een onafhankelijke instantie. Ons centrum loopt voorop in het ontwikkelen van EVC-toepassing die de aansluiting tussen hbo en bedrijfsleven verbeteren. Het HvA EVC Centrum werkt m.b.t. het uitvoeren van EVC-trajecten o.a. samen met: Corus, People in Transfer, Kenteq, Improvels. Wilt u meer weten of nader kennismaken? Neem dan contact met ons op.<< Hogeschool van Amsterdam HvA EVC Centrum Amsteldijk 166 (Gebouw Rivierstaete) 1079 LH Amsterdam Telefoon: Corporatie: De Woonplaats is een vastgoedonderneming met een maatschappelijke doelstelling. Dagelijks zetten wij ons met ruim 200 medewerkers in voor goede huisvesting. Ons woningaanbod bestaat uit woningen, waarvan de meeste in Enschede en in de Achterhoek staan. Naast de verhuur en het beheer van huurwoningen, verkopen wij ook woningen, zowel nieuwbouw als bestaand bezit. Bij al onze activiteiten streven wij naar een zo optimaal mogelijk rendement. De opbrengsten gebruiken we om te investeren in de maatschappij. Daarbij gaan wij uiteraard eerst uit van onze hoofdtaak wonen. Maar dan wel in de breedste zin van het woord. Goed wonen komt tot zijn recht in wijken en buurten die leefbaar en veilig zijn, waar goed onderwijs wordt geboden en waar de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven. De Woonplaats investeert niet alleen in vastgoed, maar ook in mensen. We zijn er voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen of een zwakke positie op de woningmarkt. We leveren huisvesting en bevorderen actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze klanten. Daar waar nodig bieden wij zorg en ondersteuning. Bij ons staat de mens centraal! De Woonplaats is een innovatieve organisatie. De wereld om ons heen verandert continu. Wij denken als modern bedrijf vooruit en spelen met creativiteit in op de toekomstige behoeften van onze klanten. Op grond van onderzoek, concept- en productontwikkeling kiezen wij voor vernieuwende oplossingen. Wij dagen onze klanten uit actief mee te denken, mee te kiezen en mee te beslissen. Alle ruimte... bij De Woonplaats! << Contactpersoon: Joop Schoppers (1960), teamleider ICT bij woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. Met een enthousiast team van 10 mensen is hij verantwoordelijk voor een moderne ICT omgeving met ruim 240 werkplekken verspreid over meerdere vestigingen. Ruim 25 jaar ICT ervaring bij woningcorporaties in de volle breedte: van de ontwikkelkant tot aan de eindgebruikerskant en alles wat daar tussen zit. Daarnaast een netwerker die een initierende rol speelt in diverse gebruikersgroepen en innovatieve projecten. Een sprekend initiatief is het WOSI-project, immers Succes begint bij samenwerking. Ook maakt hij deel uit van het bestuur van NetwIT, dé vereniging van IT verantwoordelijken bij woningcorporaties. 22 Oktober In 2005 vond ik het na een periode van ruim 10 jaar, die in het teken stond van de organisatie waarvoor ik werkte, tijd worden weer iets aan mijn eigen ontwikkeling te gaan doen. Via een project wat een viertal woningcorporaties opgestart hadden met de Hogeschool van Amsterdam kwam ik zijdelings te weten dat er een gecertificeerde EVC-procedure was. Na het doorlopen hiervan kon, indien succesvol, studieduurverkorting worden gekregen. Komende uit de harde ICT-kant ging mijn belangstelling uit naar de HBO-opleiding Bedrijfskundige informatica. In 2005 heb ik in drie maanden tijd (van begin tot eind) de EVC doorlopen en na het opleveren van bewijsmateriaal en het daaropvolgende toetsingsgesprek kreeg ik de nodige vrijstellingen. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat ik in februari 2006 ben gestart met de deeltijd-opleiding en ging op de zaterdagen colleges volgen. Eind januari 2007 ben ik afgestudeerd, mijn onderzoeksrapport is tevens in boekvorm uitgegeven. Ik kan een ieder die al wat langer werkt en daar de nodige competenties heeft opgedaan aanbevelen hiervan gebruik te maken. Mij heeft het zeker veel gebracht. Na afronding van de BI opleiding heb ik aansluitend nog een andere deeltijd HBO gedaan. Ik overweeg nu een universitaire opleiding te volgen.

4 Weet u welk talent u in huis heeft? EVC Ervaringscertificaat Vaststellen wat mensen kunnen, weten en willen, loont. Kunnen & weten In een evc-procedure stellen wij samen met uw medewerkers vast wat ze kunnen. Dat is vaak veel meer dan mensen denken. Werk- en levenservaring, bedrijfscursussen, wij meten alles en stellen vast welke ervaring vertaald kan worden in een ervaringscertificaat. De ervaring wordt vastgelegd in een portfolio, gemeten aan de hand van erkende standaards en zonodig getoetst in een proeve van bekwaamheid. Willen Verder willen betekent verder groeien, voor individu en organisatie. Betrek uw medewerkers daarom bij uw toekomstplannen. Scholingsplan met evc Aan de basis van een scholingsplan past een evc, omdat het vertrekpunt voor eventuele verdere scholing dan exact kan worden bepaald. Zo hoeven mensen niet langer te leren dan nodig is. Dat scheelt tijd en geld. Professionals voor professionals Gebruik de kennis en ervaring van Maatwerk ROC van Twente om samen op zoek te gaan naar de talenten in uw organisatie. Wij hebben ervaring in vrijwel alle branches, dat scheelt u tijd! Nadenken over waar je staat als bedrijf We dachten wel na over opleiden, maar op de een of andere manier kwam het er nooit van. De aanvraag van deeltijd-ww betekende een stok achter de deur: we moesten ons wel verdiepen in scholingsmogelijkheden. Dat was niet eenvoudig, want aan de ene kant moet je kosten besparen en aan de andere kant geld uitgeven aan opleidingen. Al snel kwamen Edwin en zijn collega Erik Wolterink, leidinggevende bij het onderdeel Confectiemachines tot de slotsom dat het aantal medewerkers in Enschede te klein was om voor grote trajecten te kiezen. Tot dan toe zagen we het ROC als opleider van mboscholieren. We ontdekten in gesprekken met accountmanagers en docenten dat het ROC breed en toegankelijk is voor bedrijven die een opleiding zoeken, dat er echt maatwerk geleverd kan worden. Ook de prijs-kwaliteitverhouding is goed. Ze besloten voort te borduren op het drie jaar geleden ingezette traject om de website en webwinkel er niet alleen leuk uit te laten zien, maar ook toegankelijk te maken voor de klanten. Bianca Vos-Franken en Miranda Westra-Eitink hielden zich al bezig met de webwinkel en het leek ons handig om hen te trainen in wervend schrijven. Edwin Trienen, directeur van de Wybenga Groep over communicatie met de klant, opleiden en crisis Opleiden blijkt te werken. We denken vanuit de klant in plaats vanuit de organisatie. Onze webteksten zijn kort, direct en helder en we sturen onze klanten voortaan een persoonlijke offerte die past bij de relatie die we met ze onderhouden. Edwin weet waarover hij praat, want hij woonde ook de tweede training gedeeltelijk bij. Zo kreeg ik ook zicht op wat er gebeurt en het versterkte onze teambinding. De trein rolt nu ook door. We weten niet hoe de conjunctuur zich ontwikkelt. Wel weten we dat we verder gaan met opleiden. Waar dat zal zijn zal afhangen van de opleidingsvraag. Nu denken we bijvoorbeeld aan een managementopleiding op hbo-niveau en een bijscholing op het gebied van elektrotechniek. Opleiden nu scheelt straks als de markt weer aantrekt. Dan staan wij - opgefrist - in de startblokken. Ook voor het EVC-servicepunt telefoon: (074) In het voorbereidende gesprek werd duidelijk dat het zin had de training wat breder te trekken om de communicatie onderdeel van de totale verkoopstrategie te maken. Zo rolde de trein verder en naast de eerste training werd gekozen voor een tweede: een verkooptraining voor de technische buitendienstmedewerkers (monteurs en planner), weer in 4 bijeenkomsten. Onze monteurs praten met onze klanten, geven goede adviezen, maar verwezen voor de verkoop naar verkoopcollega s. Wij wilden ze uit dat vaste stramien halen. De Verkooptraining is nu ook bijna afgerond. Onze buitendienstmedewerkers leren in een gesprek de behoefte van de klant in kaart brengen en sluiten straks gewoon zelf de deal. De Wijbenga Groep is dé specialist in professionele confectieapparatuur.de groep heeft wereldwijd 5 vestigingen en is al jaren een betrouwbare partner in de confectie-, tricotage-, en gordijnenindustrie. Voor meer informatie :

5 Precies leren wat nodig is Ervaringscertifi caat Foto: Eric de Vries, Den Haag.] Ervaringscertificaat waardeert personeelsbestand op Talenten van uw medewerkers ontdekken, ontwikkelen en benutten? Dat kan. Ervaringen van uw medewerkers brengen wij in kaart in een ervaringscertifi caat. Verworven competenties verzilveren we waar mogelijk. En als u wilt, leren wij uw medewerkers daarna alleen dàt wat nodig is. Bij voorkeur in de werkomgeving. Meer weten? Kijk op bel (023) of mail In tijden van crisis is alle hulp welkom. Zeker als deze hulp niet alleen mensen aan het werk houdt, maar ze ook opwaardeert. Dat kan met het ervaringscertificaat. 27 In de bouw vallen in 2009 zware klappen. Ook bij BIK Bouwproducten, een bedrijf dat lichtkoepels en -straten maakt. Om de crisis te overbruggen, brengt BIK 25 mensen onder in de deeltijd-ww. Het was de enige manier om alle ervaring en kunde binnenboord te houden, verklaart Tineke van der Vlugt (P&O-manager). Bij deeltijd-ww hoort ook een scholingsverplichting. BIK schakelde Nova Contract in voor een grondige analyse van de kennis en vaardigheden van het personeel. Klaas Hoeksema is projectmanager bij het EVC Centrum Beroepsopleidingen van Nova Contract. Met zes mensen gaat hij aan de slag om voor de 25 medewerkers een accuraat ervaringscertificaat op te stellen. Daarbij tellen niet alleen diploma s, maar wordt juist ervaring meegeteld. Stellen wij vast dat iemand iets kan, dan kan ie het ook, zegt Klaas. Steeds meer bedrijven vertrouwen daarop. In gesprekken van minstens drie uur wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn van een medewerker. Na deze uitgebreide scan wordt vaak een individueel leerplan gemaakt. Heel prettig dat we op deze manier de crisis door kunnen komen, vindt Tineke. Andere collega s willen ook meedoen, dat gaan we de komende twee jaar proberen. Want crisis of niet, zo n verbeteringsslag is altijd aan te raden. Zorg Ook in de zorgsector is vooruitkijken noodzakelijk. Nu is de werkloosheid hoog, over vijf jaar is er een tekort. Liesbeth van Hellemondt, projectleider van het Servicepunt Zorg: Dat moeten we vûûr blijven. Er zijn genoeg mensen die willen werken: schoolverlaters, werklozen, herintreders. Zij moeten beschikbaar blijven voor de zorgsector. Vinden ze eenmaal een andere baan, dan zijn wij ze kwijt. Dat is zonde. Het UWV levert de mensen, het servicepunt kent de praktijkbehoefte en bundelt vacatures. Het EVC Centrum Beroepsonderwijs van Nova Contract verbindt beide. Liesbeth: Uiteraard stellen wij kwaliteitseisen aan ons personeel, zoals overal. Nova kijkt voor ons heel persoonsgericht welke competenties iemand al heeft. En welke niet. De vervolgstap zijn de maatwerkopleidingen van Nova Contract om zwaktes te versterken.<< Voor wie is het ervaringscertificaat? >Voor bedrijven en instellingen die hun personeelsbestand willen doorlichten en upgraden. Zijn er promotiekansen, dan is het een goede manier om kandidaten langs een meetlat te leggen. >Voor werknemers en werklozen die hun competenties erkend willen hebben. Bij gedwongen ontslagen is een ervaringsscan ook handig voor betere kansen op de arbeidsmarkt. >Voor jongeren zonder diploma die een deel van hun opleiding erkend willen krijgen. Vaak hebben ze tijdens hun werk veel geleerd. Met een aanvullende maatwerkopleiding komt een diploma alsnog in zicht. Meer info? Kijk op of bel (023)

6 EVC: EVC: EVC: EVC: EVC: Uw Uw Uw werkervaring telt! telt! Uw werkervaring telt! Wie Wie de de schoolbanken heeft verlaten, houdt niet niet op met op met Wie de schoolbanken heeft verlaten, houdt niet op met leren. leren. kunt u zich volop Wie Integendeel: leren. de Integendeel: schoolbanken juist juist de praktijk kunt u zich volop ontwikkelen. Het kan heeft de zijn verlaten, praktijk dat u u houdt kunt zoveel niet u zich kennis op en ervaring met volop ontwikkelen. Het kan zijn dat u zoveel kennis en ervaring Uw Wie leren. de Integendeel: schoolbanken werkervaring juist heeft de verlaten, praktijk houdt kunt u niet zich op volop ervaring telt! heeft heeft opgebouwd dat u inmiddels op op (bijna) (bijna) hbo-niveau met leren. ontwikkelen. heeft Integendeel: opgebouwd Het kan dat juist zijn u in inmiddels dat de praktijk u zoveel op kunt (bijna) kennis u zich hbo-niveau en ervaring functioneert. U heeft echter niet niet het het bijbehorende volop diploma diploma ontwikkelen. heeft functioneert. opgebouwd U heeft echter niet het bijbehorende diploma om Wie dit de aan schoolbanken Het kan dat zijn u inmiddels te heeft dat geval verlaten, u zoveel op (bijna) kan houdt kennis hbo-niveau om dit aan te tonen. In dat geval kan EVC EVC voor niet voor en u op ervaring een u met een heeft functioneert. dit aan te tonen. In dat geval kan EVC voor u een uitkomst leren. opgebouwd U heeft Integendeel: dat echter zijn. EVC staat juist u in in inmiddels niet het voor de het praktijk op bijbehorende Erkennen kunt (bijna) u hbo-niveau diploma uitkomst zijn. EVC staat voor het Erkennen van zich van Verworven volop Verworven Competenties. functioneert. uitkomst dit aan zijn. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. ontwikkelen. U tonen. Het heeft In kan echter dat geval zijn dat niet u zoveel het kan bijbehorende EVC voor u een kennis en ervaring diploma uitkomst Competenties. heeft dit opgebouwd aan zijn. tonen. EVC staat dat In u dat voor inmiddels geval het Erkennen kan op EVC (bijna) voor van Verworven hbo-niveau u een Carrière uitkomst Competenties. Carrière functioneert. in zijn. een in een U EVC heeft stroomversnelling staat stroomversnelling echter voor niet het het Erkennen bijbehorende van Verworven diploma Met Competenties. Carrière in een stroomversnelling Met de dit EVC-procedure de aan EVC-procedure te tonen. In In van van dat de geval de Hogeschool Hogeschool kan EVC voor van van Amsterdam u een Amsterdam Carrière Met (HvA) de EVC-procedure brengt in een stroomversnelling u kaart van de waar Hogeschool u in uw vakgebied Amsterdam staat (HvA) uitkomst brengt zijn. u in kaart staat waar voor u het in Erkennen uw vakgebied van Verworven ten staat Carrière Met (HvA) opzichte de brengt EVC-procedure u in kaart waar u uw vakgebied staat Competenties. in van een een stroomversnelling hbo-opleiding. van de Hogeschool U ontvangt Amsterdam van ons opzichte van een hbo-opleiding. U ontvangt van Met (HvA) ten een opzichte de brengt EVC-rapportage EVC-procedure u van in een kaart hbo-opleiding. van waar waarin de u Hogeschool uw U vakgebied competenties ontvangt Amsterdam staat van zijn beschreven. ons een EVC-rapportage waarin competenties zijn (HvA) ten ons opzichte een EVC-rapportage Goed waarin competenties zijn beschreven. Carrière brengt van in Goed een u in een voor kaart hbo-opleiding. uw zelfvertrouwen stroomversnelling waar u uw U vakgebied ontvangt op staat van het werk en een zelfvertrouwen op het werk en ten ons ondersteuning beschreven. Goed voor uw zelfvertrouwen op het werk en een Met opzichte een EVC-rapportage voor uw ondersteuning EVC-procedure van een hbo-opleiding. waarin volgende competenties carrièrestappen. voor van uw de volgende Hogeschool U ontvangt carrièrestappen. Amsterdam van zijn En wilt En ons beschreven. u aansluitend een ondersteuning voor uw volgende carrièrestappen. En wilt (HvA) een u aansluitend brengt EVC-rapportage Goed een voor hbo-opleiding uw u in in kaart een hbo-opleiding waar waarin zelfvertrouwen volgen u in in uw competenties op het dan werk kan volgen vakgebied dan staat zijn en de opleiding op basis van de EVC-rapportage een kan aangepast de beschreven. een wilt ondersteuning u aansluitend een hbo-opleiding volgen dan kan de opleiding ten opzichte Goed basis van een voor voor van hbo-opleiding. uw uw zelfvertrouwen volgende carrièrestappen. de EVC-rapportage U ontvangt op het een aangepast van werk En studieprogramma samenstellen. Zodat u in kortere tijd en het een wilt opleiding op basis van de EVC-rapportage een aangepast studieprogramma ons ondersteuning u aansluitend een een EVC-rapportage voor hbo-opleiding uw samenstellen. waarin volgende volgen Zodat uw competenties carrièrestappen. dan kan de hbo-diploma kunt behalen. u in kortere zijn En tijd het wilt opleiding studieprogramma samenstellen. Zodat u in kortere tijd het hbo-diploma beschreven. u aansluitend op basis Goed een van kunt behalen. voor hbo-opleiding de EVC-rapportage uw zelfvertrouwen volgen een op dan aangepast het kan werk de en opleiding studieprogramma hbo-diploma kunt behalen. een ondersteuning op basis samenstellen. van voor de uw EVC-rapportage Zodat u in volgende carrièrestappen. een kortere aangepast tijd het En studieprogramma hbo-diploma wilt Voordelen kunt u aansluitend van samenstellen. behalen. een opleiden hbo-opleiding Zodat met volgen EVC u in kortere dan kan tijd de het hbo-diploma Voordelen opleiding - een op stimulerende van basis kunt behalen. opleiden van EVC-rapportage start voor verdere met EVC een aangepast ontwikkeling. Voordelen van opleiden met EVC studieprogramma - een hbo-opleiding - een stimulerende samenstellen. op maat. start voor Zodat verdere u in in ontwikkeling. kortere tijd het Voordelen - een stimulerende start voor verdere ontwikkeling. hbo-diploma - besparing van opleiden een hbo-opleiding kunt van behalen. tijd én met geld. EVC op maat. Voordelen - - een betere stimulerende hbo-opleiding van loopbaanmogelijkheden. opleiden start maat. voor met verdere EVC ontwikkeling. Besparing van tijd én geld. - een Besparing stimulerende hbo-opleiding van tijd start op én geld. maat. voor verdere ontwikkeling. betere loopbaanmogelijkheden. betere loopbaanmogelijkheden. Voordelen - een Besparing hbo-opleiding van tijd én van opleiden geld. maat. met EVC - Besparing betere loopbaanmogelijkheden. een stimulerende van tijd start én geld. voor verdere ontwikkeling. Quickscan EVC - Quickscan betere een hbo-opleiding loopbaanmogelijkheden. Belangstelling EVC voor EVC? op Doe maat. vrijblijvend de quickscan op Quickscan EVC Belangstelling - Besparing voor om van EVC? tijd een én indruk Doe geld. vrijblijvend te krijgen de of quickscan EVC op hboniveau - zinvol betere is loopbaanmogelijkheden. en voor om een welke indruk opleiding(en). te krijgen of EVC op hbo- op Quickscan Belangstelling EVC voor EVC? Doe vrijblijvend de quickscan op Quickscan Belangstelling EVC voor om EVC? een Doe indruk vrijblijvend te krijgen de of quickscan EVC op hboniveau zinvol is voor om voor EVC? een welke Doe indruk vrijblijvend opleiding(en). te krijgen de of EVC quickscan op hbo- op niveau zinvol is en voor welke opleiding(en). Belangstelling Het HvA EVC Centrum: erkende kwaliteit op niveau zinvol is en Het Quickscan HvA EVC EVC om voor een welke indruk opleiding(en). De Hogeschool van te krijgen of EVC op hboniveau Het HvA EVC Centrum: erkende kwaliteit Centrum: Amsterdam erkende houdt kwaliteit zich al sinds 2001 bezig De Belangstelling met zinvol het ontwikkelen is Hogeschool voor voor van EVC? welke Amsterdam Doe en opleiding(en). vrijblijvend uitvoeren van houdt zich al de sinds quickscan EVC. Sinds 2001 op 2006 Het De Hogeschool van Amsterdam houdt zich sinds is HvA er een EVC hogeschoolbreed Centrum: erkende bezig met het ontwikkelen om een indruk en uitvoeren te te EVC kwaliteit krijgen Centrum van of of EVC om EVC. op Sinds hboniveau één HvA vanuit Het De bezig Hogeschool met het ontwikkelen uitvoeren van EVC. Sinds 2006 zinvol loket EVC is er is is op Centrum: van Amsterdam een diverse voor hogeschoolbreed welke EVC-vragen erkende houdt opleiding(en). kwaliteit zich kunnen sinds 2001 inspelen. EVC Centrum om vanuit De bezig Hogeschool Het 2006 met Centrum is er het een van ontwikkelen hogeschoolbreed Amsterdam verwierf als en houdt uitvoeren eerste EVC zich aanbieder Centrum van al sinds EVC om Sinds vanuit het één loket op diverse EVC-vragen te kunnen inspelen. één loket op diverse EVC-vragen kunnen inspelen. Het bezig 2006 hoger HvA met is onderwijs Het EVC het een Centrum: ontwikkelen hogeschoolbreed de status verwierf erkende uitvoeren van EVC officieel Centrum als eerste kwaliteit van EVC. erkend om Sinds vanuit EVC aanbieder in het Het Centrum verwierf als eerste aanbieder het De Hogeschool 2006 één aanbieder. loket is er een op diverse hoger onderwijs van hogeschoolbreed EVC-vragen Amsterdam de status houdt EVC kunnen van zich Centrum inspelen. officieel al al sinds om erkend 2001 vanuit EVCaanbieder. het op ontwikkelen diverse verwierf EVC-vragen als eerste uitvoeren te aanbieder kunnen van EVC. inspelen. het Sinds hoger onderwijs de status van officieel erkend EVC- bezig één Het met loket Centrum aanbieder Het hoger is is er er Centrum onderwijs een hogeschoolbreed verwierf de status als eerste van officieel EVC aanbieder erkend Centrum in om het EVC- vanuit één hoger aanbieder. loket op onderwijs diverse de EVC-vragen status van te te officieel kunnen erkend inspelen. EVC- Het aanbieder. Centrum verwierf als eerste aanbieder in in het hoger onderwijs de status van officieel erkend EVCaanbieder. Remko Aarsman, Remko projectleider Aarsman, projectleider bij bij bij architectenbureau Remko architectenbureau Aarsman, projectleider Sage Sage BV BV volgt Sage BV volgt bij volgt een een een opleiding bouwtechnische Bouwtechnische bedrijfskunde Bedrijfskunde Remko architectenbureau opleiding Aarsman, bouwtechnische projectleider Sage BV volgt bedrijfskunde bij een maat. architectenbureau opleiding maat. bouwtechnische Sage BV bedrijfskunde volgt een EVC vind ik ik een een echte echte aanrader. aanrader. EVC vind ik een echte aanrader. Dit Remko opleiding Remko maat. leverde Aarsman, Aarsman, bouwtechnische mij zo n projectleider projectleider bedrijfskunde 60% aan vrijstellingen bij bij Dit leverde mij zo n 60% vrijstellingen op. op. architectenbureau op EVC architectenbureau Dit maat. leverde vind ik mij een zo n echte 60% Sage Sage aanrader. BV BV volgt vrijstellingen volgt een een op. opleiding EVC Dit opleiding leverde vind ik bouwtechnische bouwtechnische mij een zo n echte 60% aanrader. bedrijfskunde vrijstellingen bedrijfskunde op. Joop Schoppers, teamleider ICT bij De op Dit op Joop maat. leverde maat. Schoppers, mij zo n teamleider 60% aan vrijstellingen ICT bij De op. Woonplaats, rondde in één jaar de EVC Joop EVC Woonplaats, vind vind Schoppers, ik ik een een rondde echte echte teamleider aanrader. aanrader. in één ICT jaar ICT bij de De bij De opleiding Bedrijfskundige Informatica Dit Joop Woonplaats, Dit opleiding leverde leverde Schoppers, mij mij Bedrijfskundige rondde zo n zo n teamleider 60% 60% in aan aan in één één vrijstellingen Informatica vrijstellingen jaar ICT jaar bij de De deop. af basis af basis van EVC Woonplaats, opleiding Bedrijfskundige van rondde EVC in één Informatica jaar de Ik wilde niet vier van jaar EVC naar school én ik wilde Joop opleiding af Joop Ik wilde Schoppers, Schoppers, basis niet Bedrijfskundige van vier EVC jaar teamleider teamleider naar school Informatica ICT ICT én bij bij ik De De wilde Ik les in het weekend. niet vier jaar De HvA naar bood school EVC én én ik wilde Woonplaats, af Ik Woonplaats, les op wilde in het basis niet weekend. van vier rondde rondde EVC jaar De naar in in HvA één één school bood jaar jaar én de EVC de ik wilde én les de mogelijkheid in het weekend. om de De lessen HvA op bood zaterdag EVC te én opleiding Ik les opleiding de wilde in mogelijkheid het niet weekend. Bedrijfskundige Bedrijfskundige vier om jaar De de naar HvA lessen school bood Informatica Informatica op én zaterdag EVC ik wilde én te de volgen. mogelijkheid om de lessen op zaterdag te volgen. volgen. af les de af op op mogelijkheid in het basis basis weekend. van van om EVC EVC De de HvA lessen bood op zaterdag EVC én te Ik de volgen. Ik wilde mogelijkheid wilde niet niet vier vier om jaar jaar de naar naar lessen school school op zaterdag én én ik ik wilde wilde te Peter Bartels, software ontwikkelaar bij les volgen. les Peter in in het het Bartels, weekend. weekend. software De De HvA HvA ontwikkelaar bood bood EVC EVC én én bij het UMC, doorliep de EVC-procedure voor de Peter de het mogelijkheid mogelijkheid UMC, Bartels, doorliep software om om de de de lessen lessen EVC-procedure ontwikkelaar op op zaterdag zaterdag bij voor te te de opleiding informatica. volgen. Peter het volgen. de opleiding UMC, Bartels, doorliep informatica. software de EVC-procedure ontwikkelaar bij voor bij Het maken van een portfolio kost veel tijd. Maar het de Het opleiding UMC, maken doorliep van informatica. een de portfolio de EVC-procedure kost veel tijd. voor Maar voor als je als eenmaal bezig je eenmaal bezig Informatica. bent, is het ook heel leuk Peter de Het Peter opleiding maken Bartels, Bartels, van informatica. software software een portfolio bent, ontwikkelaar ontwikkelaar is het kost ook veel heel tijd. bij bij leuk Maar om te zien wat van je allemaal een portfolio al hebt kost gedaan. veel tijd. het Het als het om je UMC, UMC, te maken eenmaal zien doorliep doorliep wat van bezig je een allemaal bent, portfolio de de EVC-procedure EVC-procedure is al het hebt kost ook veel gedaan. heel tijd. voor voor leuk Maar Maar als je eenmaal bezig bent, is het ook de als om de je opleiding opleiding te eenmaal zien wat informatica. informatica. bezig je allemaal bent, is al het hebt ook gedaan. heel leuk heel Nienke leuk de om Heus-Wiegersma, te zien wat je allemaal al hebt Het om Het Nienke te maken maken zien de wat van Heus-Wiegersma, van je een een allemaal portfolio portfolio al hebt kost kost gedaan. veel veel tijd. tijd. Maar Maar gedaan. bedrijfsoefentherapeut en bestuurslid van als Nienke als bedrijfsoefentherapeut je je eenmaal eenmaal de Heus-Wiegersma, bezig bezig bent, bent, is is en het het bestuurslid ook ook heel heel leuk leuk van de landelijke beroepsvereniging, volgt een om Nienke bedrijfsoefentherapeut om de te landelijke te zien zien wat wat Heus-Wiegersma, beroepsvereniging, je je allemaal allemaal en al al hebt hebt bestuurslid gedaan. gedaan. volgt van een maatwerkopleiding oefentherapie op basis bedrijfsoefentherapeut de maatwerkopleiding landelijke beroepsvereniging, oefentherapie en bestuurslid volgt op van basis een van EVC Nienke de maatwerkopleiding Nienke van landelijke EVC Heus-Wiegersma, Heus-Wiegersma, beroepsvereniging, oefentherapie volgt op basis een Door weer met een opleiding bezig te zijn, veel bedrijfsoefentherapeut maatwerkopleiding van bedrijfsoefentherapeut Door EVC weer met een opleiding oefentherapie en en en bestuurslid bestuurslid bezig te op zijn, basis van van veel van te reflecteren en te discussiëren word ik erg de van Door de te reflecteren landelijke landelijke EVC weer met en beroepsvereniging, beroepsvereniging, een te discussiëren opleiding bezig word te volgt volgt ik zijn, erg volgt een een veel een geïnspireerd om weer verder geïnspireerd om weer verder Oefentherapie te gaan. maatwerkopleiding Door te maatwerkopleiding reflecteren weer met en een te discussiëren opleiding oefentherapie oefentherapie te bezig word gaan. te ik op op zijn, erg basis basis veel op basis van te geïnspireerd van reflecteren EVC EVC om en weer te discussiëren verder te gaan. word ik erg Door Ronald weer Gabel, met Hoofd een opleiding Zorgeenheid bezig te zijn, veel Door geïnspireerd Door Ronald weer weer Gabel, met met om een een Hoofd weer opleiding opleiding verder Zorgeenheid te bezig bezig gaan. te te zijn, zijn, veel veel te Neurochirurgie reflecteren en & te Orthopedie discussiëren VU word medisch ik erg te Ronald te Neurochirurgie reflecteren reflecteren Gabel, en en Hoofd te te & discussiëren discussiëren Orthopedie Zorgeenheid word word VU medisch ik ik erg erg geïnspireerd centrum Amsterdam om weer verder te gaan. geïnspireerd Ronald Neurochirurgie geïnspireerd centrum Gabel, Amsterdam om om Hoofd weer weer & Orthopedie verder verder Zorgeenheid te te gaan. gaan. VU medisch Door de persoonlijke en professionele Neurochirurgie centrum Door de Amsterdam persoonlijke & Orthopedie en professionele VU medisch ontwikkeling, betaalt de investering die wij als Ronald centrum Door Ronald ontwikkeling, de Gabel, Gabel, persoonlijke Amsterdam betaalt Hoofd Hoofd en hoofd de Zorgeenheid Zorgeenheid professionele investering die wij als werkgever doen in tijd én geld, zich zeker uit. Neurochirurgie Door ontwikkeling, Neurochirurgie werkgever de persoonlijke doen betaalt & in & Orthopedie Orthopedie tijd de en én investering professionele geld, zich VU VU die medisch VU zeker medisch wij uit. als medisch centrum ontwikkeling, werkgever centrum Amsterdam Amsterdam centrum doen betaalt in tijd Amsterdam de én investering geld, zich die zeker wij uit. als Alex Baggerman, manager kennis- Door werkgever Door Alex de Baggerman, de persoonlijke persoonlijke doen in tijd manager en en én en professionele professionele geld, kennis- zich zeker uit. bij Yacht ontwikkeling, Alex ontwikkeling, Baggerman, betaalt betaalt bij Yacht manager de de de investering investering kennisontwikkeling werkgever Baggerman, doen doen bij die die wij wij die als als wij als Investeren Investeren werkgever in de in de doen ontwikkeling ontwikkeling in tijd én van van geld, ons personeel werkgever Alex in in Yacht tijd tijd manager én én geld, geld, kennisontwikkeling Investeren hebben wij in bij de bij Yacht ontwikkeling Yacht hoog in het van vaandel ons personeel zich zich ons zeker zeker personeel uit. uit. zich hebben zeker wij uit. bij Yacht hoog in het vaandel staan. EVC was voor ons een goede keuze: de Alex Investeren hebben Alex staan. Baggerman, Baggerman, EVC wij in bij was de Yacht ontwikkeling voor manager manager hoog ons een in het kennisontwikkeling hebben staan. ontwikkeling deelnemers EVC wij bij was zijn Yacht bij bij voor er Yacht Yacht heel hoog ons enthousiast een in het goede vaandel over. keuze: de kennis- van goede vaandel ons keuze: personeel de deelnemers zijn er heel enthousiast over. Investeren staan. deelnemers Investeren EVC in in was zijn de de er voor ontwikkeling ontwikkeling heel ons enthousiast een goede van van ons ons over. keuze: personeel personeel de hebben deelnemers hebben wij wij bij bij zijn Yacht Yacht er heel hoog hoog enthousiast in in het het vaandel vaandel over. staan. staan. EVC EVC was was voor voor ons ons een een goede goede keuze: keuze: de de deelnemers deelnemers zijn zijn er er heel heel enthousiast enthousiast over. over. Was EVC maar in de supermarkt te koop... Door Esther Kool Onbekend maakt onbemind zeggen ze wel eens. Dat geldt ook voor EVC. Ondanks het feit dat dit instrument inmiddels al jaren op de markt is. En ondanks de talrijke toepassingsmogelijkheden van EVC, slagen we er nog niet voldoende in om de toegevoegde waarde van dit prachtige instrument onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Het verkopen van EVC aan met name werkgevers vraagt enorm veel investering en inspanning. Het is overduidelijk een kwestie van eerst zaaien en dan oogsten._daar waar bijna iedereen wel eens gehoord heeft van duale trajecten of BBL- trajecten (Beroeps Begeleidende Leerweg) of het vroegere leerlingstelsel, is de naamsbekendheid van EVC bij zowel werkgevers, werknemers als werkzoekenden over het algemeen nog steeds onder de maat. _Als je kijkt naar ons project op de Noord-Veluwe dan zie je dat ons missiewerk na bijna een jaar eindelijk z n vruchten begint af te werpen. Na diverse, Sinds vier jaar ben ik zelfstandig interim manager en geef marketing en communicatie adviezen aan bedrijven. Hoewel ik alle belangrijke marketingdiploma s op hbo-niveau op zak had, wilde ik het gat in mijn CV dichten met een HEAO-CE diploma. Als zelfstandige is het extra belangrijk om bij te blijven en in jezelf te investeren. Op internet had ik gelezen over de EVC-procedure en heb op de HvA een voorlichtingsavond bezocht. Er werd 29 mailings, nieuwsbrieven en managementletters en tientallen bedrijfsbezoeken en presentaties zien we nu de aantallen EVC s in één keer komen. Individuele aandacht voor werkgevers De kern van ons succes zit m in de individuele en persoonlijke aandacht van onze matchmakers voor werkgevers. Zij brengen de behoefte bij de werkgever in brede zin in kaart en kijken vervolgens of en hoe Leren en Werken daar aan kan bijdragen. De matchmakers zijn als geen ander in staat om EVC voor het voetlicht te brengen. Eén op één de situatie bij de werkgever bespreken en vervolgens de inzetbaarheid van EVC toetsen; dat werkt. Maar allereerst moet die werkgever ervan overtuigd zijn dat je er bent om te helpen en mee te denken. Bonuskorting Soms denk ik wel eens: was EVC maar in de winkel te koop. Dan zouden we met veel minder CASE uitgelegd wat het EVC-traject inhield: men bekijkt welke vrijstelling je krijgt op basis van je diploma s en vervolgens stel je een portfolio samen waarin je laat zien wat je al aan kennis en werkervaring in huis hebt. Het samenstellen van het portfolio was veel werk maar het was de moeite waard: mijn hele portfolio werd approved; dat wil zeggen dat ik alle vrijstellingen heb gekregen die ik wilde. Inmiddels ben ik afgestudeerd en heb binnen één jaar mijn inspanning veel meer publiek bereiken. En zouden we EVC af en toe eens met bonuskorting kunnen promoten. Maar helaas: EVC leent zich niet voor de supermarkt. Die individuele aandacht voor werkgevers is cruciaal en leidt bij ons tot het gewenste resultaat: de doelstelling van 300 EVC s gaan we zeer waarschijnlijk halen!<< Esther Kool is projectleider Leren en Werken diploma Commerciële Economie gehaald. Bedrijfsnaam: Isabelle Val Marketing Consultancy BV, Brahmsstraat 16-3, 1077 HJ Amsterdam. <<

7 EVC, investeren met resultaat U heeft het geluk om te kunnen beschikken over goed en deskundig personeel. U wilt ervoor zorgen dat dit personeel tevreden is zodat uw personeelsbestand stabiel blijft. Dé manier om dit voor elkaar te krijgen is door als werkgever bij te dragen aan de loopbaanontwikkeling van het personeel. Nieuwsgierig naar de manier waarop? Lees dan vooral verder Investeren in uw personeel Investeren in de loopbaanontwikkeling van uw personeel levert u als werkgever in ieder geval de volgende voordelen op: de kwaliteit van uw bedrijf gaat omhoog en uw personeel is tevreden. Een wezenlijk onderdeel van investeren in uw personeel is vaak scholing. Maar wat als uw personeel niet beschikt over een goede basis: een diploma voor het beroep dat uitgevoerd wordt? Voor u als werkgever zijn er genoeg redenen om over gediplomeerd personeel te willen beschikken. U laat zien dat u 1. Werkt aan kwaliteitsborging door gediplomeerd personeel in te zetten; 2. Investeert in uw personeel; 3. Uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door uw personeel iets mee te geven voor de toekomst. Wanneer u inderdaad wilt investeren in uw personeel heeft het EVC-loket van Zadkine Contract Activiteiten goed nieuws voor u. Wanneer u het Ervaringscertificaat inzet voor personeel dat geen diploma heeft maar wel over een ruime werkervaring beschikt, kan de scholing die nodig is voor dit diploma aanzienlijk verkort worden of zelfs geheel overbodig worden! Hierdoor is uw personeel zo kort mogelijk van de werkvloer en zijn de scholingskosten aanzienlijk lager omdat er minder scholing nodig is. En nog meer... U weet nu dat EVC ingezet kan worden voorafgaand aan scholing of diplomering. Maar weet u ook dat EVC voor nog meer doeleinden gebruikt kan worden? Wij hebben het al gehad over kwaliteit, investering en loopbaanontwikkeling. Maar daarnaast kunt u, als u eenmaal weet wat uw personeel in huis heeft, uw personeel veel gemakkelijker herplaatsen. Ook kunt u EVC inzetten bij outplacement, het UWV vergoedt in dat geval bijna alle kosten van EVC. Financiële voordelen Belastingvoordeel, subsidies, O&O fondsen, er zijn genoeg middelen die u kunt inzetten om EVC voor uw personeel te financieren. Hierdoor hoeft EVC niet eens veel te kosten! EVC voor uw organisatie Als u wilt weten wat EVC kan betekenen binnen uw organisatie kunt u contact opnemen met Monica Vuik van EVC-loket van Zadkine Contract Activiteiten. Dit EVC-loket is voor 75 verschillende MBO beroepen / opleidingen EVC-aanbieder. << EVC-loket Zadkine Contract Activiteiten bv Marten Meesweg AV Rotterdam Postbus CA Rotterdam T: (010) F: (010) I.

8 Koploper in EVC-trajecten voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt EVC is een prachtige kans voor mensen met een kwetsbare EVC succesvol instrument in diagnosestelling & ontwikkeling van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Marktleider in EVC voor SW- en gemeentelijke doelgroepen Procedure geheel ingericht op kwetsbare doelgroepen Als eerste EVC-aanbieder voor kwetsbare doelgroepen voor de volle 3 jaar erkend door ministerie De enige EVC-aanbieder die een Ervarings-certificaat koppelt aan werken naar vermogen Geheel in eigen beheer ontwikkeld EVC- en diagnosesysteem voor gemeenten en SW-organisaties Efficiëntere inzet re-integratiemiddelen; met de unieke software worden klantmanagers en consulenten in staat gesteld om het juiste vervolgtraject in te zetten Groei inzichtelijk; door progressierapportages wordt het resultaat van de re-integratie-inspanningen inzichtelijk gemaakt Gericht instrument voor koppeling met BBL-trajecten CompetenSYS in de media: arbeidsmarktpositie om te laten zien wat ze aan kwaliteiten in huis hebben. CompetenSYS richt zich specifiek op deze doelgroepen. Als rasecht Twents bedrijf heeft CompetenSYS als één van de eerste aanbieders in Nederland van het ministerie de erkenning voor drie jaar gekregen. Inmiddels wordt de CompetenSYS-methodiek bij meerdere gemeenten en SW-bedrijven in het hele land geïmplementeerd. Benieuwd naar de voordelen die de CompetenSYS aanpak uw organisatie kan bieden? Sebastiaan Bosch en Paul Ensink kunnen u alles over de mogelijkheden vertellen. Dan nemen we gelijk met u door, hoe EVC met behulp van WVA, O&O-fondsen en crisismaatregelen veelal kostenneutraal te implementeren is. Competensys B.V. Moutlaan MC ENSCHEDE t Het Erkennen van Competenties (EVC) is de afgelopen tijd erg in trek. Het ministerie stimuleert EVC met allerlei regelingen en ook in het kader van de crisis wordt veel ingezet op de ontwikkeling van mensen. Als jong Twents bedrijf heeft Competen- SYS als één van de eerste aanbieders in Nederland van het ministerie de erkenning voor drie jaar gekregen. Bijzonder hierbij is, dat CompetenSYS zich specifiek richt op kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. 33 Directeur Sebastiaan Bosch vertelt hierover: Uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidshandicap wordt vaak verteld wat ze allemaal niet kunnen. Met een ErVaringsCertificaat kijken we niet of een glas halfleeg is, maar laten we zien dat een glas halfvol is. Mensen hebben vaak veel meer in hun mars dan ze denken. Wij helpen ze bij hun zoektocht naar hun kennis en kunde, waardoor het begrip werken naar vermogen echt waarde krijgt. Inmiddels hebben diverse gemeenten en SWbedrijven de unieke aanpak van CompetenSYS ontdekt. Recentelijk nog heeft de SDW te Rotterdam ervoor gekozen om het CompetenSYS EVC in te zetten op hun verloningsdoelgroep. Diana Blejie, projectleider van de SDW te Rotterdam vertelt hierover: Je kunt je niet voorstellen wat voor een enorme positieve impact een EVC-traject op iemand heeft. Onze medewerkers staan vaak niet stil bij wat ze allemaal al weten en kunnen. Dit stukje bewustwording geeft een enorme hoeveelheid zelfvertrouwen. En dan nog eens het feit dat een deelnemer aan het einde van de rit een gevuld portfolio en een certificaat heeft waarmee hij potentiële werkgevers kan benaderen is van grote meerwaarde. Daarnaast hebben wij nu de beschikking over een digitaal portfolio met geïntegreerde matchingstool waardoor wij in staat zijn om met 1 druk op de knop de juiste personen bij de juiste vacatures te vinden. Dat de Twentse onderneming inmiddels ook landelijk succesvol opereert, blijkt uit de recente opdracht voor een aantal sociale werkvoorzieningen. Zo vertelt manager Mensontwikkeling José Fikenscher van Reestmond in Meppel: Het EVC-traject van CompetenSYS biedt ons enerzijds zicht op de afstand van onze medewerkers ten opzichte van het AKA-kwalificatiedossier en anderzijds biedt het de medewerkers een waardering van opgedane kennis en vaardigheden. De uitkomsten van het EVC-traject stellen ons vervolgens in staat onze Reestmond Academie in te richten met een maatgericht BBL-traject. Hierbij stellen wij met een erkend opleider een specifiek programma op voor de te ontwikkelen competenties en werknemersvaardigheden. Daarnaast gebruiken wij de uitkomsten als input voor onze IOP-cyclus. Doordat CompetenSYS de resultaten oplevert in een online diagnoseomgeving hebben we een geweldige professionaliseringsslag kunnen maken. EVC van CompetenSYS biedt ons maatwerk! Het ministerie heeft in het oordeel op de procedures laten weten dat de jonge Twentse onderneming een uniek concept in handen heeft. de toetser gaf te kennen dat wij met ons concept en unieke digitale portfolio bij de top in Nederland horen. Het is natuurlijk prachtig wanneer professionals die bij meerdere ROC s en private aanbieders in de keuken kijken, zoiets over je zeggen, aldus Sebastiaan Bosch. Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil. De komende jaren zal EVC zich verder op de markt moeten gaan bewijzen. Zo heeft CompetenSYS onlangs samen met SBCM en IVIO een EVCkoppeling ontwikkeld met het WerkPlekOpleiden (WPO) in de sociale werkvoorzieningswereld. Paul Ensink hierover: Wij geloven erin dat EVC voor kwetsbare doelgroepen veel meer kan worden dan het meten van de afstand tot een diploma alléén. We proberen goed te luisteren naar de wensen van de sociale partners en proberen daarop te anticiperen. Juist dan kan het Ervaringscertificaat en het digitale portfolio weleens uitgroeien tot één van de belangrijkste peilers onder het leven Lang Leren. <<

9 Fleur Beemster Oefentherapeut Mensendieck De Tuin KR Bovenkarspel T W E Leeftijd: 42 jaar Afgestudeerd in 1990 aan de opleiding voor Oefentherapeuten Mensendieck te Amsterdam. Sinds 1990 gevestigd in de gemeente Stede Broec, als zelfstandig praktiserend oefentherapeut Mensendieck. Praktijkhouder van Praktijk De Tuin 29; een praktijk voor Oefentherapie en Osteopathie. Sinds 2009 EVC-assessor en assessor bij de HvA. Sinds september 2003 is in het Nederlands hoger onderwijs het Bachelor-Masterstelsel (BAMA) van kracht. Met deze invoering bleek het 3-jarig curriculum niet meer voldoende voor de titel Bachelor of Health. Er ontstond een devaluatie van ons beroepsniveau enerzijds. Anderzijds vroeg de huidige gezondheidszorg meer van een oefentherapeut. Om je als oefentherapeut staande te houden en je als kleine beroepsgroep sterk te maken, is de titel Bachelor of Health een meerwaarde. De verlenging naar een vierjarige opleiding, schiep de mogelijkheid het gehele onderwijsprogramma te actualiseren en uit te breiden. Competenties als Netwerk, Ondernemen in zorg en Evidence Based Practice, die nu van een HBO-er en een paramedische professional worden verwacht, kregen de aandacht. Er ontstond zo een uitdaging. Oefentherapeuten, opgeleid in het oude curriculum, hebben zich veelal goed ontwikkeld en krijgen daardoor veel vrijstellingen voor het Bachelortraject. Er zijn oefentherapeuten die voldoen aan de huidige Bachelorniveau! Maar waar stond ik zelf? Het EVC-centrum biedt een uitstekende mogelijkheid om je competentieniveau aan te tonen. Door het maken van een portfolio ontstaat een helder beeld van je ontwikkelingsniveau. Met de afronding van het Bachelor of Health-traject, beschik ik over een brede professionalisering, ik kan wetenschappelijke kennis toepassen, en methodisch en reflectief denken en handelen. Ik zie meer kansen, mogelijkheden en uitdagingen, wat past in de visie van een leven lang leren. Aanmeldingformulier en introductiegesprek: Aangezien ik drie jaar werkzaam ben als planvoorbereider bij de afdeling projectontwikkeling en om mijn loopbaan bij mijn werkgever BK Bouw voort te zetten / door te groeien zou ik in het bezit moeten zijn van een HBO diploma. De opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde was een logische keuze. Om deze opleiding via de deeltijd te volgen zou ik zeker vier jaar nodig hebben om de opleiding af te ronden. Via het aanmeldingsformulier EVC en het introductie gesprek werd mij wel duidelijk dat ik in aanmerking zou komen voor een aantal vrijstellingen. Deze vrijstellingen zouden de duur van de opleiding inkorten en de vakken waarvan ik de competentie beheers hoefde ik dan niet meer te volgen. Op deze manier zou de opleiding een stuk aantrekkelijker worden om te gaan volgen. Portfolio Het opstellen van de portfolio is een belangrijk proces in het geheel. Het kost wel een hoop tijd om een goede en duidelijke portfolio op te stellen. Per fase dient het START-formulier ingevuld te worden en dienen er bijlagen aan toegevoegd te worden. Ik ben er in totaal 2 maanden mee bezig geweest. Assessmentsgesprek Het gesprek met de assessoren duurde ongeveer een uur, waarin er diverse vragen naar aanleiding van de portfolio werden gesteld. Ik heb deze vragen beantwoord en toegelicht. Na afloop van het gesprek werd duidelijk dat ik in aanmerking zou komen voor een aantal vrijstellingen. 34 Oktober CASE Ongeveer 1 maand na het assessmentsgesprek ontving ik de schriftelijke bevestiging dat ik toegelaten werd voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde, profiel vastgoedkunde en dat ik voor maximaal 137 studiepunten aan vrijstelling toegewezen kreeg. De geschatte duur van het nog te volgen opleidingstraject bedroeg ca. 1.5 jaar, in geval van een reguliere studiebelasting. Door deze vrijstellingen werd de keuze voor het volgen van de opleiding vergemakkelijkt. De verhouding studie - werk - privé, was door deze vrijstellingen goed te combineren. Studie / Afstuderen De nog te volgen vakken uit de diverse studiejaren waren per kwartaal eenvoudig in de delen. Dit komt mede doordat de lessen van het 1e en 3e studie jaar op woensdag-avond werden gegeven en van het 2e en 4e jaar op maandag-avond. Voor de diverse projecten die met mede studenten werden uitgevoerd, minor en afstuderen, sloot de basis goed aan bij mijn werksituatie, waardoor deze onderdelen goed uitvoerbaar waren. Ik heb het gehele EVC en studie traject als plezierig ervaren. Nu, ruim twee jaar later ben ik in het bezit van mijn HBO diploma en kan ik mij verder richten op mijn loopbaan binnen BK Bouw.<< Persoonlijke gegevens: Student: Raimon Knip Geboorte datum: 4 november 1969 Opleiding: Bouwtechnische - bedrijfskunde, profiel Vastgoedkunde, HvA EVC Traject Afgestudeerd: januari 2010 Bedrijfsgegevens: BK Bouw bv Afdeling Projectontwikkeling Slochterenlaan AP Bussum Tel

10 ROC van Amsterdam Business College De mbo-opleider die voor u werkt! CASE Business College Een initiatief van het ROC van Amsterdam ROC van Amsterdam Business College biedt u, als bedrijf of organisatie, maatwerk in mbo-opleidingen, zodat uw medewerkers optimaal presteren en een bijpassend mbo-diploma op elk gewenst niveau kunnen halen. Uw voordelen: - sterk praktijkgericht, direct toepasbaar en maatwerk - flexibele instroommomenten - erkend mbo-diploma op alle niveau s - financiëringsvoordelen - EVC mogelijk i.s.m. erkende EVC-bureau s - Business College als één loket voor alle ROCvA-opleidingen Opleidingsrichtingen: - Handel & Ondernemerschap - Marketing, Economie en Administratie - ICT - Zorg & Welzijn - Horeca & Toerisme - Techniek & Technologie ROC van Amsterdam Business College, vraag naar de mogelijkheden! Fraijlemaborg CV Amsterdam Tel: Topkwaliteit leveren Het familiebedrijf Bakker Wiltink heeft kwaliteit en efficiency al vijftig jaar hoog in het vaandel staan. Het zoekt voortdurend naar manieren om het werk en de resultaten daarvan te verbeteren. Het productieproces is in de laatste dertig jaar gemechaniseerd en sinds tien jaar geautomatiseerd. Circa 140 medewerkers bakken in drie ploegen, op drie productielijnen, zes dagen per week brood voor supermarktketens en instituten. Het gaat om de traditionele lijn voor bus- en boerenbrood; een broodjeslijn en een lijn voor kleine charges met veel handwerk. Samen met vijftien collega s vormt Wiltink het samenwerkingsverband Bake Five waardoor onder meer een leveringsgarantie en centrale inkoop is geregeld. Vitamine A (=aandacht) voor werknemers betaalt zich terug! Henk Wiltink zocht een manier om de kunde van zijn werknemers te erkennen. Zo wilde hij zijn waardering voor hun werk uitspreken en iets voor de mensen doen. Tijdens zijn zoektocht naar een passende opleiding, las hij een artikel over EVC in een vakblad. Hij verdiepte zich in het onderwerp en vroeg informatie op. De keuze voor het Groenhorst College was min of meer toevallig. Tijdens de oriëntatiefase werkte een oud-leerling op de P&O-afdeling. Hij bracht Henk met Frans Pelgröm in contact. Het was de eerste keer dat het Groenhorst College zo n vraag kreeg. De school keek dan ook eerst wat raar op van zijn vraag en de reden daarachter, maar ze stapten al snel in. Het feit dat deze geste naar de werknemers ook betekende dat het bedrijf zou ontdekken welke 37 kennis en vaardigheden het in huis had, vond Henk Wiltink een bonus. Na drie projecten zijn de doelstellingen voor EVC uitgebreid. De eerste doelstelling was het minimaal op niveau 1 certificeren van mensen met ruime ervaring maar zonder diploma (ook bijvoorbeeld chauffeurs). Daar zijn bijgekomen: het verbeteren van de inzetbaarheid van het personeel en het stimuleren van mensen om verder te leren. Ook is EVC geen activiteit meer om iets voor het personeel te doen ; het maakt nu deel uit van competentiebeleid. Mensen moeten nu laten zien dat ze geschikt zijn voor een bepaalde functie en EVC is het instrument daarvoor. Om de projecten goed te monitoren zijn een stuurgroep (Directie, P&O en Groenhorst College) en een werkgroep (Groenhorst College, direct uitvoerenden zoals de twee interne assessoren) ingesteld. Leren op de werkplek realiseren Het eerst en tweede traject waren uitsluitend bedoeld om te meten waar mensen stonden. Het derde traject is verankerd in competentiemanagement. De focus ligt nu nog meer op leren op de werkplek. Het bedrijf leidt zelf op, net zolang totdat de kandidaat het assessment voor de missende deelkwalificaties met goed gevolg doorloopt. Het Groenhorst College ondersteunt waar nodig. Verhoogd rendement Tot nu toe hebben ruim honderd mensen de EVC-procedure doorlopen. 70 op niveau 1 en 30 eerst op niveau 1 en later op niveau 2. Het rendement voor de organisatie is moeilijk in te schatten. Wel is duidelijk dat mensen na het doorlopen van de EVC-procedure wat steviger en meer zelfverzekerd zijn. Het financiële rendement steeg, want de productie ging omhoog. Ook neemt de gemiddelde motivatie van de werknemers toe en het ziekteverzuim af. De kandidaten hielden aan het traject een verhoogd gevoel van eigenwaarde over, meer zelfvertrouwen. Sommigen gaven aan dat ze verder willen leren. Financieel De begininvestering is hoog, maar dat wordt minder naarmate het bedrijf meer ervaring opdoet. De kosten voor een EVC-procedure zijn ongeveer dezelfde als de kosten voor een cursus. De effectiviteit van EVC is echter veel groter en beter meetbaar. Reactie EVC-expert Door Monique Derks en Jana Eggert, adviseurs Kenniscentrum EVC Bakker Wiltink is één van de bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie die EVC structureel hebben ingebouwd in hun personeelsbeleid. De aanleiding om met een EVC-traject te starten was de behoefte om de competenties van medewerkers te meten en het personeel te waarderen. Intussen hebben alle productieafdelingen EVC doorlopen. De visie van het management is dat vitamine A (A=Aandacht) het belangrijkste middel is om je personeel te binden. Er ontstaat daardoor als vanzelfsprekend herkenning en erkenning voor de competenties van de medewerkers in een snel veranderende productieomgeving. Na een aantal succesvolle trajecten is er een bedrijfseigen functiebeoordelingssysteem opgezet dat gebaseerd is op de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur. Men wil hiermee bereiken dat de juiste man op de juiste plaats staat en dat zonodig gerichte scholing wordt ingezet. Door verankering van EVC in het bedrijfsbeleid is het een belangrijk onderdeel van competentiemanagement geworden. <<

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie