Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO"

Transcriptie

1 Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO Inhoud - Verpleegkundige opleidingen - Vervolgopleidingen na de opleiding - Niet HBO-opleidingen - Interessante websites - HBO-opleidingen (voltijd/deeltijd) met stages in ons ziekenhuis - Informatie vragen aan de professional Verpleegkundige opleidingen Als de leerling in dienst treedt van het ziekenhuis krijgt hij/zij een salaris conform de Cao Ziekenhuizen. Het ziekenhuis betaalt de kosten van de opleiding en de boeken. Voltijd opleiding De Havist sluit het eerste en tweede jaar in één jaar af, dus doet drie jaar over de opleiding Géén salaris Stages in verschillende werkvelden MBO 1 Opleiding als werknemer in het ziekenhuis Leerjaar drie en vier worden aangeboden door ziekenhuis Rijnstate. De eerste twee jaar (en voor de Havist het eerste jaar) gaat de student naar school. Daarna solliciteert de student in het ziekenhuis. Salaris conform de Cao Ziekenhuizen Stages op verschillende afdelingen De student leert en werkt tegelijk Intensieve opleiding waar veel vrije tijd in gaat zitten HBO 2 Voltijd opleiding Geen salaris Stages in verschillende werkvelden N.B. Momenteel vinden er besprekingen plaats met de HAN om een tweejarig instroomtraject te starten, waarbij de student vanaf het derde jaar in dienst komt van het ziekenhuis N.B. De opleidingen anesthesie medewerker, operatieassistent en gipsverbandmeester kun je ook volgen na je opleiding. Alle drie zijn CZO erkend. 1

2 Blad 2 / 14 Vervolgopleidingen na de opleiding Voor deze opleidingen geldt dat je als gediplomeerd werkt op de betreffende afdeling. Op een aantal afdelingen wordt er een jaar ervaring als gediplomeerd gevraagd alvorens te mogen beginnen aan de opleiding. De vervolgopleidingen worden op verschillende instituten in het land gevolgd, onder andere aan het UMC in Nijmegen en UMC in Utrecht. Ambulance Cardiac Care Unit (CCU) (CZO erkend) 1 Dialyse Diabetes Geriatrie Hart- en Vaat Intensive Care- (IC) Kinder Lactatie Long Mammacare Medium Care Neonatologie Neurologie Obstetrie Oncologie Recovery Stoma Spoedeisende Hulp- (SEH) Telemetrie Verpleegkundige intern specialisme Management (HBO-)opleiding Verpleegkundige snijdend specialisme Wetenschappelijke vervolgstudies, o.a. de masteropleiding Verplegingswetenschap. Deze opleiding duurt twee jaar en is in deeltijd. Wond Verpleegkundig specialist (HBO master, alleen na een HBO-V opleiding) 1 CZO erkenning is aangevraagd 2 CZO erkenning wil zeggen dat de opleiding erkend wordt door het College Zorg Opleidingen. Hierdoor is het diploma geldig in alle Nederlandse ziekenhuizen. 2

3 Blad 3 / 14 Niet (duale) opleidingen De onderstaande opleidingen volg je als werknemer van het ziekenhuis. Het zijn dus leer-/werktrajecten. Voor deze opleidingen werk je op de betreffende afdeling. Je krijgt een salaris conform de Cao afspraken. De studiekosten worden betaald door het ziekenhuis 1. Voor al deze opleidingen is minimaal een HAVO-diploma of een afgeronde opleiding op MBO-4 vereist. Voor de meeste opleidingen is een profiel met natuur en wiskunde aanbevolen en voor enkelen zelfs vereist. Je kunt solliciteren naar een opleidingsplaats zodra er een vacature is. Kijk daarvoor op 1 Alleen als dit als onderdeel van het Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) zo is afgesproken. Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Anesthesiemedewerker Deskundige Infectiepreventie* * voorheen heette deze functie (ziekenhuis) hygiënist. Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesioloog bij het geven van anesthesie bij de patiënt. Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Je taken zijn o.a.: - ontwikkelen, implementeren en evalueren van het infectiepreventiebeleid; - opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties; - geven van scholing en voorlichting; - adviseren aan management en medewerkers bijv. bij aanschaf van materialen en bij de bouw en verbouw van afdelingen; - uitvoeren van audits, signaleren van infectierisico s; - het doen van onderzoek. Vooropleiding: - HAVO: N&G een pre N&T een pre Voor de opleiding anesthesie medewerker zijn scheikunde en natuurkunde een pre. - MBO-4 (Let op: zorggerelateerd diploma is een pre). De opleiding duurt 3 jaar waarvan de eerste 5 maanden theorie aan de HAN in Nijmegen. 1½ - 2 jaar Opleidingseis: een afgeronde studie HLO medische microbiologie of HBO-V. Verder is een eis dat je werkzaam bent als Deskundige Infectiepreventie i.o. binnen ons ziekenhuis. HBO CZO gen/bachelor/operatieassistentanesthesiemedewerker/dt zie ook: /operatieassistent-enanesthesiemedewerker/ Post- HBO De opleiding tot Deskundige Infectiepreventie is een CZO erkende post HBO opleiding. Informatie is ook verkrijgbaar bij de NVAM (Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers): nt.asp?kid= De opleiding is te volgen aan het UMC te Utrecht: onderwijs/opleidingen/d/d eskundige- infectiepreventie- /inhoud.htm en aan het Wenckebach instituut (UMCG) te Groningen g.nl/winkel/winkelframever pleeg.htm 3

4 Blad 4 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Hartfunctie laborant Je werkt op de 3 jaar bij een HBO Nationaal LOI afdeling hartfunctie fulltime contract. erkend en voert ool/gezondheidszorg/hbo_ hartonderzoeken in hartfunctielaborant/index.h opdracht van de tm arts uit. Klinisch chemisch analist (MBO+) KCHL folder BBL (4).pdf Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. 3 jaar Na de opleiding zijn HLO certificaten te behalen. MBO+ CZO erkend In 2015 nationaal erkend ngenthemas/27309/38912/389 15/klinischchemischan.pdf Klinisch chemisch analist (MBO) Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. Je volgt laboratoriumtechniek medische richting MBO niveau 4 Nationaal erkend /opleidingen/techniek%20 &%20Onderzoek/Laborator iumtechniek/ Klinisch chemisch analist (HLO) Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. Daarnaast voer je speciale taken uit: validatie apparatuur, kwaliteitseisen etc. Je volgt de opleiding Biologisch en medisch laboratorium onderzoek. Na 2 jaar volgt specialisatie in de klinsch chemische richting HBO Nationaal erkend eren/kiezen_en_kennisma ken/studiekiezer/led/biolo gie%20en%20medisch%20 Laboratoriumonderzoek1/B iologie_en_medisch_labor atoriumonderzoek_vt_dev/ Longfunctie analist Je werkt op de afdeling longfunctie en voert longfunctieonderzoeken in opdracht van de arts uit. 3 jaar bij een fulltime contract HBO (Inter) nationaal erkend LOI ool/gezondheidszorg/hbo_l ongfunctieanalist/index.ht m 4

5 Blad 5 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Laborant Klinische 3 jaar: HBO (Inter) Neurofysiologie bij een fulltime nationaal (KNF) contract erkend Je werkt op de afdeling Klinische Neurofysiologie en voert verschillende onderzoeken uit die door de neuroloog zijn aangevraagd. Denk hierbij aan onderzoek naar de hersenen, de zenuwen, het evenwichtsorgaan e.d. : Je werkt dan het 1 e jaar 100% en de volgende drie jaar 75%. Opleidingseisen: - HAVO/VWO *affiniteit met wis-,natuuren scheikunde is wenselijk *bereidheid om eventuele voorbereidingsmodule te volgen - MBO-4 *affiniteit met wis-, natuuren scheikunde is wenselijk *bereidheid om eventuele voorbereidingsmodule te volgen ool/gezondheidszorg/hbo_l aborant_klinische_neurofy siologie/index.htm Operatieassistent Een operatieassistent verricht zelfstandig algemene werkzaamheden binnen het operatiekamer complex. Zorg en Techniek spelen hierbij en belangrijke rol. Naast het begeleiden, informeren en verzorgen van de patiënt, voert de operatieassistent medisch ondersteunende taken uit tijdens de operatie. Heb je niet de vereiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan moet je een toelatingsexamen of -toets doen. Enige jaren levenservaring heeft de voorkeur. Vooropleiding: - HAVO: N&G een pre N&T een pre Voor de opleiding operatieassistent is scheikunde een pre. - MBO-4 De opleiding duurt 3 jaar waarvan de eerste 5 maanden theorie aan de HAN in Nijmegen. HBO CZO Inter nationaal erkend gen/bachelor/operatieassistentanesthesiemedewerker/dt zie ook: /operatieassistent-enanesthesiemedewerker/ 5

6 Blad 6 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Radiodiagnostisch HBO laborant formeel: Medisch Beeldvormingsen Bestralings deskundige (MBB'er) Je wordt opgeleid voor alle 1 beeldvormende technieken (bijvoorbeeld röntgenfoto s en scans) en radiotherapie (bijvoorbeeld bestraling). 1 Dit geldt voor de duale opleiding. Als je kiest voor de inservice opleiding dan word je alleen opgeleid voor de radiologie. Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken (MBRT): - 4 jarig duaal traject: je bent dan gedeeltelijk werknemer en gedeeltelijk student. - of de 3 jarige inservice opleiding: je bent dan gedeeltelijk werknemer en gedeeltelijk student. CZO CZO Internationaal erkend Duaal: Hanzehogeschool Groningen Inservice: Amstel Academie Amsterdam Je kunt ook de voltijdopleiding op school volgen en stage lopen in het ziekenhuis. l/opleiding/gezondheidszor g/medischbeeldvormende-enradiotherapeutischetechnieken Vasculair diagnostisch laborant Je voert onderzoek uit naar het functioneren van het bloedvatenstelsel in opdracht van verschillende medisch specialismen, zoals Interne Geneeskunde, Dermatologie en Chirurgie. 1 jaar Vereiste vooropleiding: HBOpatiëntgerichte zorgopleiding, zoals HBO-V, KNF-laborant, MBRT, operatieassistent e.d. Je werkt (minimaal) drie dagen per week, daarnaast ga je één dag per week naar de opleiding. Post HBO Erkende opleiding Hogeschool InHolland ademy/opleidingen/zorg+ Welzijn+en+Publieke+dien stverlening/medische+beel dvorming+en+radiotherap ie/vasculair+diagnostisch+ laborant/ 6

7 Blad 7 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Verloskundige Het accent van de HBO Je kunt de opleiding doen Nederlandse in vier plaatsen: opleidingen ligt op Amsterdam, Groningen, het verlenen van Maastricht en Rotterdam verloskundige zorg in de 1e lijn. Je wordt primair opgeleid om in een praktijk te gaan werken. Een verloskundige is een zelfstandig l/beroep/gezondheidszorg/ beroepsbeoefenaar medisch/verloskundige met een eigen (eind) verantwoordelijkheid. Interessante websites https://www.coolwidget.nl/ http;//www.studieperspectief.nl/ 7

8 Blad 8 / 14 HBO opleidingen (voltijd en/of deeltijd) met mogelijkheid voor stages in ons ziekenhuis Deze opleidingen worden op het opleidingsinstituut gevolgd, maar stages kunnen plaatsvinden in ons ziekenhuis. Er is dan een stagevergoeding aan verbonden conform de CAO. Opleiding Duur Opleidingsinstituut Communicatie vt/ Ergotherapie t/ Facility Management (voltijd en/of deeltijd) 3 jaar (schriftelijke studie) Management.html Fysiotherapie vt/ Kwaliteitsfunctionaris Er zijn diverse opleidingen. Bij belangstelling kan de afdeling mensen hierin adviseren. De opleidingen zijn post HBO us-kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement-dag.htm 8

9 Blad 9 / 14 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en welzijn* 3 jaar g-gezondheidszorg-welzijn/dt/ * minimaal twee jaar werkzaam in gezondheidszorg of welzijn Logistiek & Economie (voltijd en/of deeltijd) Logopedie Maatschappelijke Werk en Dienstverlening (voltijd en/of deeltijd) jk-werk-dienstverlening/dt/ Management in Zorg en Dienstverlening* * minimaal twee jaar werkzaam in gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening Medische Hulpverlening Opleiding tot: anesthesiehulpverlener, ambulancehulpverlener en spoedeisendehulpverlener (met stages in het UMC te Nijmegen dus niet in ziekenhuis Rijnstate) N.B. Deze opleiding heeft (nog?) geen BIG-registratie, het is dus erg onduidelijk welke mogelijkheden de afgestudeerden hebben op de arbeidsmarkt. Microbiologisch laborant (HLO) Met dit vak ben je in het laboratorium bezig met het opsporen en bestrijden van infecties die veroorzaakt worden door bacteriën, schimmels, virussen of parasieten. Je krijgt dan ook een gedegen kennis van infectieziekten en het menselijke afweersysteem. Rijnstate geeft de voorkeur aan stagiaires van de HAN en van de Hogeschool Utrecht 3 jaar (deeltijd) Medisch-Laboratoriumonderzoek_Life-Sciences.aspx HLO Saxion college in Enschede: 9

10 Blad 10 / 14 Cyto-histopathologisch analist (HLO) In de cyto-histopathologie onderzoek je zieke en gezonde cellen en weefsels door het vervaardigen en bestuderen van preparaten. Als analist beoordeel je zelfstandig uitstrijkpreparaten op de mogelijke aanwezigheid van afwijkende cellen. Medisch-Laboratoriumonderzoek_Life-Sciences.aspx (Integraal) Veiligheidskunde HBO Voltijd/deeltijd In Deventer en Utrecht maken/studiekiezer/abr/integrale%20veiligheidsk unde/integrale%20veiligheidskunde_vt_dev_ens/ Voeding en Diëtetiek Utrecht/bachelor/Integrale- Veiligheidskunde/voltijd/ 10

11 Blad 11 / 14 Informatie vragen aan de professional We kunnen ons voorstellen dat je naast theoretische informatie ook vragen hebt over de dagelijkse gang van zaken op een afdeling of over een specifieke beroepsgroep. Vragen die het best beantwoord kunnen worden door mensen die het vak zelf uitoefenen en dus precies weten wat het vak inhoudt. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar de desbetreffende persoon: Algemeen Thea Verhoef Adviseur Beroepspraktijkvorming Hester Boskma Onderwijskundig Adviseur Anesthesiemedewerker Praktijkopleiders: Frits van Dijk, Jelle Loosman en Gerard Wassing Communicatie Dialyseafdeling Deskundige Infectiepreventie Maaike de Ridder Manager Marketing & Communicatie Mirabella Kroon Praktijkopleider Dialyse Geertje van der Winden Deskundige Infectiepreventie Olga Coenen Deskundige Infectiepreventie Diëtetiek Hartfunctie Facility Management Fysiotherapie Clarinda Smit Diëtist Ellen Bremer Echocardiografisch Laborant José Meijerink Beleidsmedewerker Facilitair Service Centrum Gerard in t Veld Hoofd behandelteam Fysiotherapie 11

12 Blad 12 / 14 Inkoop * * Incidentele stagemogelijkheden voor HBO-studenten Logistiek, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Vervoerskunde en Facilitair Management, vooral met (afstudeer)richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ICT/Automatisering Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Royan van Velse Manager werkeenheid Jan Smits Manager automatisering Ria van Megen Praktijkopleider KCHL Marianne Rappard Analist generiek Klinische Neurofysiologie (KNF) Kwaliteitsfunctionaris Marieke van Beuningen Laborant KNF Gerard Gerritsen Manager Kwaliteitsbureau Greet Warringa Kwaliteitscoördinator Logistiek (en Economie)* * Stagiaires doen gerichte opdrachten Logotherapie Sonja van Baal Zorgmanager PS&L (PatientenService & Logistiek) Katja ter Reegen Manager Bureau Zorginnovatie Gerard in t Veld Hoofd behandelteam Longfunctie Medisch Maatschappelijk Werk Mark Holewijn Hoofd behandelteam Sabine van Ek Hoofd behandelteam Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) Mirjam Ras Aandachtsanalist studies/opleiding/scholing 12

13 Blad 13 / 14 Operatieassistent Jeanette Kleinrouweler Operatieassistent Pathologie Daniëlle van de Beeten- Wieser Cytologisch analist Radiologie Lokatie Rijnstate Arnhem: - Sandra Rits Praktijkopleider radiologie - Nicole Warbroek Praktijkopleider radiologie Lokatie Rijnstate Zevenaar: - Ellen van de Zande Praktijkopleider radiologie Vasculaire Diagnostiek Frans Tak Vasculair diagnostisch laborant Vastgoed & Makelaardij* * Incidenteel stage- en scriptiemogelijkheden voor studenten HBO en Master Fabian Bovenlander Hoofd Bedrijfsbureau Vastgoed (Integraal) Veiligheidskundige* * valt onder de werkeenheid Bedrijfsveiligheid & Continuïteit José Meijerink Beleidsmedewerker Facilitair Service Centrum Verpleegkunde Algemeen Thea Verhoef Adviseur Beroepspraktijkvorming Hester Boskma Onderwijskundig Adviseur Verloskunde Jacky Vulperhorst Klinisch Verloskundige Rijnstate, locatie Zevenaar 13

14 Blad 14 / 14 Wetenschap, Innovatie & Kennismanagement* * Stagemogelijkheden o.a. voor studenten: - Bedrijfskunde MER (HAN) - Technische geneeskunde (TU Twente) - Informatie management (Saxion) - Master Organizational design & development (RUN) Marc Rinkes Manager Werkeenheid Wetenschap & kennis (momenteel onderzoekt men de stagemogelijkheden voor de studies Biomedische wetenschappen en Medische biologie) Werving & Selectie Stefan Putman Recruiter Zorginnovatie* * Stagemogelijkheden o.a. voor studenten: - Bachelor Logistiek en Economie - Master Beleid en Management in de Gezondheidszorg - Master Bedrijfskunde Katja ter Reegen Manager Bureau Zorginnovatie Arnhem, 16 september 2014 Voor suggesties/vragen/opmerkingen n.a.v. dit overzicht: Irene van der Kroon Adviseur externe employability Je vindt dit overzicht op 14

Instructie inschrijven student

Instructie inschrijven student Instructie inschrijven student Wij willen u vragen de instructie goed door te nemen, omdat het van belang is dat de juiste gegevens op de aanmelding worden vermeld. Wanneer het aanmeldformulier niet correct

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO)

Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Lerend werken, werkend leren voor het beroep radiotherapeutisch laborant (HBO) Trekt jou de combinatie van techniek en patiëntencontact aan? En wil je daarbij leren én direct geld verdienen? MAASTRO clinic

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2014-2015 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Zo` `Ek En` Opleidingen in het LUMC RTL. Toppunt van nauwkeurigheid

Zo` `Ek En` Opleidingen in het LUMC RTL. Toppunt van nauwkeurigheid Zo` `Ek En` RTL Opleidingen in het LUMC Toppunt van nauwkeurigheid RTL, Behandeltherapieën om kanker te bestrijden zijn allemaal gericht op het rigoureus aanpakken van kwaadaardige cellen. Bij radiotherapie

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding De functie van anesthesiemedewerker Als anesthesiemedewerker assisteer je de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd

Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker. Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd April 2010 I N D I T N U M M E R : Verlenging erkenningen opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Opleiding Cardiac Care verpleegkundige toegevoegd Jaarverslag 2009 Fontys stopt Verpleegkundige

Nadere informatie

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Enquête ramingen FZO beroepen

Enquête ramingen FZO beroepen Enquête ramingen FZO beroepen Inleiding Dertien van de vijftien opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen(CZO), worden sinds 1 januari 2011 bekostigd uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae.

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae. De functie van operatieassistent Als operatieassistent ondersteun je de chirurg voor, tijdens en na de operatie. De kern van de functie is instrumenteren, assisteren en omlopen bij alle voorkomende operaties.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige De duale opleiding Tijdens de HBO-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) word je breed opgeleid tot Medisch Beeldvormings-

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A Voor Laboranten /MBB ers 5, 12, 19 en 26 maart 2015 2 en 9 april 2015 Toelichting In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, de afdelingen Radiologie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (Tekst geldend op: 29-07-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2008, nr. MEVA/ABA/2860370, houdende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

De zeven leerroutes zorgen ervoor dat studenten een optimaal op hun vooropleiding aansluitend onderwijsprogramma kunnen volgen. De organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid,

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker

Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Regeling Opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker Goedgekeurd door de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur d.d. 2 mei 1984, DG/VGZ/GBO/VVBO 72634 Colofon Uitgever College

Nadere informatie

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze.

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. En Profil 4 HAVO 2015-2016 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DE TWEEDE FASE... 3 2.1 HET KIEZEN VAN EEN PROFIEL... 3 2.2 DE KEUZEPROCEDURE... 4 2.3 DE

Nadere informatie

EGM Deerns Corsmit. Bouwuitvoering. Nieuwbouw Reinier de Graaf Groep Delft A09133.00. Overzicht afdelingen RdGG

EGM Deerns Corsmit. Bouwuitvoering. Nieuwbouw Reinier de Graaf Groep Delft A09133.00. Overzicht afdelingen RdGG Wilgenbos 20 postbus 298-3300 AG - Dordrecht T (078) 633 06 60 VOF gecertificeerd: ISO 900:2008, ISO 400:2004 Nieuwbouw Reinier de Graaf Groep Delft A0933.00 ouwuitvoering Overzicht afdelingen RdGG 30-7-203

Nadere informatie

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Welkom Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Vanavond. Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter? Welke keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie

Adviseren aan de poort

Adviseren aan de poort Adviseren aan de poort Bachelor Medische Hulpverlening Jantine Huizing & Monique de Voigt jantine.huizing@hu.nl monique.devoigt@hu.nl 1 Inhoud van deze infoshop Onstaan van de Bachelor Medische Hulpverlening

Nadere informatie

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Welkom! De Toetsing Getoetst 26 maart 2015 Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Fedor de Beer & Martijn Peters Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Dominique Sluijsmans Lectoraat

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol

Kwaliteit van toetsing onder de loep. De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol Kwaliteit van toetsing onder de loep De Toetsing Getoetst Tamara van Schilt-Mol Praktijkvragen Wat betekent toetskwaliteit? Hoe weten we of we toetskwaliteit leveren? Wie heeft welke rol in de kwaliteitsborging?

Nadere informatie

Laborant Klinische Neurofysiologie Bachelor of Health (B Health)

Laborant Klinische Neurofysiologie Bachelor of Health (B Health) Laborant Klinische Neurofysiologie Bachelor of Health (B Health) Laborant Klinische Neurofysiologie Bachelor of Health (B Health) Wil jij graag je theoretische kennis meteen toe kunnen passen in de praktijk?

Nadere informatie

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek

Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek Inbedding duale MBRT opleiding in CZO erkenningssystematiek College Zorg Opleidingen Utrecht, oktober 2012 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Doel 1.2 Voorwaarden 1.3 Erkenningsaanvraag 1.4 Adresgegevens

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie