Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO"

Transcriptie

1 Opleidingsmogelijkheden Ziekenhuis Rijnstate HAVO/VWO Inhoud - Verpleegkundige opleidingen - Vervolgopleidingen na de opleiding - Niet HBO-opleidingen - Interessante websites - HBO-opleidingen (voltijd/deeltijd) met stages in ons ziekenhuis - Informatie vragen aan de professional Verpleegkundige opleidingen Als de leerling in dienst treedt van het ziekenhuis krijgt hij/zij een salaris conform de Cao Ziekenhuizen. Het ziekenhuis betaalt de kosten van de opleiding en de boeken. Voltijd opleiding De Havist sluit het eerste en tweede jaar in één jaar af, dus doet drie jaar over de opleiding Géén salaris Stages in verschillende werkvelden MBO 1 Opleiding als werknemer in het ziekenhuis Leerjaar drie en vier worden aangeboden door ziekenhuis Rijnstate. De eerste twee jaar (en voor de Havist het eerste jaar) gaat de student naar school. Daarna solliciteert de student in het ziekenhuis. Salaris conform de Cao Ziekenhuizen Stages op verschillende afdelingen De student leert en werkt tegelijk Intensieve opleiding waar veel vrije tijd in gaat zitten HBO 2 Voltijd opleiding Geen salaris Stages in verschillende werkvelden N.B. Momenteel vinden er besprekingen plaats met de HAN om een tweejarig instroomtraject te starten, waarbij de student vanaf het derde jaar in dienst komt van het ziekenhuis N.B. De opleidingen anesthesie medewerker, operatieassistent en gipsverbandmeester kun je ook volgen na je opleiding. Alle drie zijn CZO erkend. 1

2 Blad 2 / 14 Vervolgopleidingen na de opleiding Voor deze opleidingen geldt dat je als gediplomeerd werkt op de betreffende afdeling. Op een aantal afdelingen wordt er een jaar ervaring als gediplomeerd gevraagd alvorens te mogen beginnen aan de opleiding. De vervolgopleidingen worden op verschillende instituten in het land gevolgd, onder andere aan het UMC in Nijmegen en UMC in Utrecht. Ambulance Cardiac Care Unit (CCU) (CZO erkend) 1 Dialyse Diabetes Geriatrie Hart- en Vaat Intensive Care- (IC) Kinder Lactatie Long Mammacare Medium Care Neonatologie Neurologie Obstetrie Oncologie Recovery Stoma Spoedeisende Hulp- (SEH) Telemetrie Verpleegkundige intern specialisme Management (HBO-)opleiding Verpleegkundige snijdend specialisme Wetenschappelijke vervolgstudies, o.a. de masteropleiding Verplegingswetenschap. Deze opleiding duurt twee jaar en is in deeltijd. Wond Verpleegkundig specialist (HBO master, alleen na een HBO-V opleiding) 1 CZO erkenning is aangevraagd 2 CZO erkenning wil zeggen dat de opleiding erkend wordt door het College Zorg Opleidingen. Hierdoor is het diploma geldig in alle Nederlandse ziekenhuizen. 2

3 Blad 3 / 14 Niet (duale) opleidingen De onderstaande opleidingen volg je als werknemer van het ziekenhuis. Het zijn dus leer-/werktrajecten. Voor deze opleidingen werk je op de betreffende afdeling. Je krijgt een salaris conform de Cao afspraken. De studiekosten worden betaald door het ziekenhuis 1. Voor al deze opleidingen is minimaal een HAVO-diploma of een afgeronde opleiding op MBO-4 vereist. Voor de meeste opleidingen is een profiel met natuur en wiskunde aanbevolen en voor enkelen zelfs vereist. Je kunt solliciteren naar een opleidingsplaats zodra er een vacature is. Kijk daarvoor op 1 Alleen als dit als onderdeel van het Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) zo is afgesproken. Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Anesthesiemedewerker Deskundige Infectiepreventie* * voorheen heette deze functie (ziekenhuis) hygiënist. Als anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesioloog bij het geven van anesthesie bij de patiënt. Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Je taken zijn o.a.: - ontwikkelen, implementeren en evalueren van het infectiepreventiebeleid; - opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties; - geven van scholing en voorlichting; - adviseren aan management en medewerkers bijv. bij aanschaf van materialen en bij de bouw en verbouw van afdelingen; - uitvoeren van audits, signaleren van infectierisico s; - het doen van onderzoek. Vooropleiding: - HAVO: N&G een pre N&T een pre Voor de opleiding anesthesie medewerker zijn scheikunde en natuurkunde een pre. - MBO-4 (Let op: zorggerelateerd diploma is een pre). De opleiding duurt 3 jaar waarvan de eerste 5 maanden theorie aan de HAN in Nijmegen. 1½ - 2 jaar Opleidingseis: een afgeronde studie HLO medische microbiologie of HBO-V. Verder is een eis dat je werkzaam bent als Deskundige Infectiepreventie i.o. binnen ons ziekenhuis. HBO CZO gen/bachelor/operatieassistentanesthesiemedewerker/dt zie ook: /operatieassistent-enanesthesiemedewerker/ Post- HBO De opleiding tot Deskundige Infectiepreventie is een CZO erkende post HBO opleiding. Informatie is ook verkrijgbaar bij de NVAM (Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers): nt.asp?kid= De opleiding is te volgen aan het UMC te Utrecht: onderwijs/opleidingen/d/d eskundige- infectiepreventie- /inhoud.htm en aan het Wenckebach instituut (UMCG) te Groningen g.nl/winkel/winkelframever pleeg.htm 3

4 Blad 4 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Hartfunctie laborant Je werkt op de 3 jaar bij een HBO Nationaal LOI afdeling hartfunctie fulltime contract. erkend en voert ool/gezondheidszorg/hbo_ hartonderzoeken in hartfunctielaborant/index.h opdracht van de tm arts uit. Klinisch chemisch analist (MBO+) KCHL folder BBL (4).pdf Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. 3 jaar Na de opleiding zijn HLO certificaten te behalen. MBO+ CZO erkend In 2015 nationaal erkend ngenthemas/27309/38912/389 15/klinischchemischan.pdf Klinisch chemisch analist (MBO) Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. Je volgt laboratoriumtechniek medische richting MBO niveau 4 Nationaal erkend /opleidingen/techniek%20 &%20Onderzoek/Laborator iumtechniek/ Klinisch chemisch analist (HLO) Je werkt op het laboratorium waar o.a. lichaamseigen stoffen onderzocht worden, bijvoorbeeld bloedonderzoek. Daarnaast voer je speciale taken uit: validatie apparatuur, kwaliteitseisen etc. Je volgt de opleiding Biologisch en medisch laboratorium onderzoek. Na 2 jaar volgt specialisatie in de klinsch chemische richting HBO Nationaal erkend eren/kiezen_en_kennisma ken/studiekiezer/led/biolo gie%20en%20medisch%20 Laboratoriumonderzoek1/B iologie_en_medisch_labor atoriumonderzoek_vt_dev/ Longfunctie analist Je werkt op de afdeling longfunctie en voert longfunctieonderzoeken in opdracht van de arts uit. 3 jaar bij een fulltime contract HBO (Inter) nationaal erkend LOI ool/gezondheidszorg/hbo_l ongfunctieanalist/index.ht m 4

5 Blad 5 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Laborant Klinische 3 jaar: HBO (Inter) Neurofysiologie bij een fulltime nationaal (KNF) contract erkend Je werkt op de afdeling Klinische Neurofysiologie en voert verschillende onderzoeken uit die door de neuroloog zijn aangevraagd. Denk hierbij aan onderzoek naar de hersenen, de zenuwen, het evenwichtsorgaan e.d. : Je werkt dan het 1 e jaar 100% en de volgende drie jaar 75%. Opleidingseisen: - HAVO/VWO *affiniteit met wis-,natuuren scheikunde is wenselijk *bereidheid om eventuele voorbereidingsmodule te volgen - MBO-4 *affiniteit met wis-, natuuren scheikunde is wenselijk *bereidheid om eventuele voorbereidingsmodule te volgen ool/gezondheidszorg/hbo_l aborant_klinische_neurofy siologie/index.htm Operatieassistent Een operatieassistent verricht zelfstandig algemene werkzaamheden binnen het operatiekamer complex. Zorg en Techniek spelen hierbij en belangrijke rol. Naast het begeleiden, informeren en verzorgen van de patiënt, voert de operatieassistent medisch ondersteunende taken uit tijdens de operatie. Heb je niet de vereiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan moet je een toelatingsexamen of -toets doen. Enige jaren levenservaring heeft de voorkeur. Vooropleiding: - HAVO: N&G een pre N&T een pre Voor de opleiding operatieassistent is scheikunde een pre. - MBO-4 De opleiding duurt 3 jaar waarvan de eerste 5 maanden theorie aan de HAN in Nijmegen. HBO CZO Inter nationaal erkend gen/bachelor/operatieassistentanesthesiemedewerker/dt zie ook: /operatieassistent-enanesthesiemedewerker/ 5

6 Blad 6 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Radiodiagnostisch HBO laborant formeel: Medisch Beeldvormingsen Bestralings deskundige (MBB'er) Je wordt opgeleid voor alle 1 beeldvormende technieken (bijvoorbeeld röntgenfoto s en scans) en radiotherapie (bijvoorbeeld bestraling). 1 Dit geldt voor de duale opleiding. Als je kiest voor de inservice opleiding dan word je alleen opgeleid voor de radiologie. Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken (MBRT): - 4 jarig duaal traject: je bent dan gedeeltelijk werknemer en gedeeltelijk student. - of de 3 jarige inservice opleiding: je bent dan gedeeltelijk werknemer en gedeeltelijk student. CZO CZO Internationaal erkend Duaal: Hanzehogeschool Groningen Inservice: Amstel Academie Amsterdam Je kunt ook de voltijdopleiding op school volgen en stage lopen in het ziekenhuis. l/opleiding/gezondheidszor g/medischbeeldvormende-enradiotherapeutischetechnieken Vasculair diagnostisch laborant Je voert onderzoek uit naar het functioneren van het bloedvatenstelsel in opdracht van verschillende medisch specialismen, zoals Interne Geneeskunde, Dermatologie en Chirurgie. 1 jaar Vereiste vooropleiding: HBOpatiëntgerichte zorgopleiding, zoals HBO-V, KNF-laborant, MBRT, operatieassistent e.d. Je werkt (minimaal) drie dagen per week, daarnaast ga je één dag per week naar de opleiding. Post HBO Erkende opleiding Hogeschool InHolland ademy/opleidingen/zorg+ Welzijn+en+Publieke+dien stverlening/medische+beel dvorming+en+radiotherap ie/vasculair+diagnostisch+ laborant/ 6

7 Blad 7 / 14 Opleiding Functie Duur Niveau Erkenning Opleidingsinstituut Verloskundige Het accent van de HBO Je kunt de opleiding doen Nederlandse in vier plaatsen: opleidingen ligt op Amsterdam, Groningen, het verlenen van Maastricht en Rotterdam verloskundige zorg in de 1e lijn. Je wordt primair opgeleid om in een praktijk te gaan werken. Een verloskundige is een zelfstandig l/beroep/gezondheidszorg/ beroepsbeoefenaar medisch/verloskundige met een eigen (eind) verantwoordelijkheid. Interessante websites https://www.coolwidget.nl/ http;//www.studieperspectief.nl/ 7

8 Blad 8 / 14 HBO opleidingen (voltijd en/of deeltijd) met mogelijkheid voor stages in ons ziekenhuis Deze opleidingen worden op het opleidingsinstituut gevolgd, maar stages kunnen plaatsvinden in ons ziekenhuis. Er is dan een stagevergoeding aan verbonden conform de CAO. Opleiding Duur Opleidingsinstituut Communicatie vt/ Ergotherapie t/ Facility Management (voltijd en/of deeltijd) 3 jaar (schriftelijke studie) Management.html Fysiotherapie vt/ Kwaliteitsfunctionaris Er zijn diverse opleidingen. Bij belangstelling kan de afdeling mensen hierin adviseren. De opleidingen zijn post HBO us-kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement-dag.htm 8

9 Blad 9 / 14 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en welzijn* 3 jaar g-gezondheidszorg-welzijn/dt/ * minimaal twee jaar werkzaam in gezondheidszorg of welzijn Logistiek & Economie (voltijd en/of deeltijd) Logopedie Maatschappelijke Werk en Dienstverlening (voltijd en/of deeltijd) jk-werk-dienstverlening/dt/ Management in Zorg en Dienstverlening* * minimaal twee jaar werkzaam in gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening Medische Hulpverlening Opleiding tot: anesthesiehulpverlener, ambulancehulpverlener en spoedeisendehulpverlener (met stages in het UMC te Nijmegen dus niet in ziekenhuis Rijnstate) N.B. Deze opleiding heeft (nog?) geen BIG-registratie, het is dus erg onduidelijk welke mogelijkheden de afgestudeerden hebben op de arbeidsmarkt. Microbiologisch laborant (HLO) Met dit vak ben je in het laboratorium bezig met het opsporen en bestrijden van infecties die veroorzaakt worden door bacteriën, schimmels, virussen of parasieten. Je krijgt dan ook een gedegen kennis van infectieziekten en het menselijke afweersysteem. Rijnstate geeft de voorkeur aan stagiaires van de HAN en van de Hogeschool Utrecht 3 jaar (deeltijd) Medisch-Laboratoriumonderzoek_Life-Sciences.aspx HLO Saxion college in Enschede: 9

10 Blad 10 / 14 Cyto-histopathologisch analist (HLO) In de cyto-histopathologie onderzoek je zieke en gezonde cellen en weefsels door het vervaardigen en bestuderen van preparaten. Als analist beoordeel je zelfstandig uitstrijkpreparaten op de mogelijke aanwezigheid van afwijkende cellen. Medisch-Laboratoriumonderzoek_Life-Sciences.aspx (Integraal) Veiligheidskunde HBO Voltijd/deeltijd In Deventer en Utrecht maken/studiekiezer/abr/integrale%20veiligheidsk unde/integrale%20veiligheidskunde_vt_dev_ens/ Voeding en Diëtetiek Utrecht/bachelor/Integrale- Veiligheidskunde/voltijd/ 10

11 Blad 11 / 14 Informatie vragen aan de professional We kunnen ons voorstellen dat je naast theoretische informatie ook vragen hebt over de dagelijkse gang van zaken op een afdeling of over een specifieke beroepsgroep. Vragen die het best beantwoord kunnen worden door mensen die het vak zelf uitoefenen en dus precies weten wat het vak inhoudt. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar de desbetreffende persoon: Algemeen Thea Verhoef Adviseur Beroepspraktijkvorming Hester Boskma Onderwijskundig Adviseur Anesthesiemedewerker Praktijkopleiders: Frits van Dijk, Jelle Loosman en Gerard Wassing Communicatie Dialyseafdeling Deskundige Infectiepreventie Maaike de Ridder Manager Marketing & Communicatie Mirabella Kroon Praktijkopleider Dialyse Geertje van der Winden Deskundige Infectiepreventie Olga Coenen Deskundige Infectiepreventie Diëtetiek Hartfunctie Facility Management Fysiotherapie Clarinda Smit Diëtist Ellen Bremer Echocardiografisch Laborant José Meijerink Beleidsmedewerker Facilitair Service Centrum Gerard in t Veld Hoofd behandelteam Fysiotherapie 11

12 Blad 12 / 14 Inkoop * * Incidentele stagemogelijkheden voor HBO-studenten Logistiek, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Vervoerskunde en Facilitair Management, vooral met (afstudeer)richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ICT/Automatisering Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Royan van Velse Manager werkeenheid Jan Smits Manager automatisering Ria van Megen Praktijkopleider KCHL Marianne Rappard Analist generiek Klinische Neurofysiologie (KNF) Kwaliteitsfunctionaris Marieke van Beuningen Laborant KNF Gerard Gerritsen Manager Kwaliteitsbureau Greet Warringa Kwaliteitscoördinator Logistiek (en Economie)* * Stagiaires doen gerichte opdrachten Logotherapie Sonja van Baal Zorgmanager PS&L (PatientenService & Logistiek) Katja ter Reegen Manager Bureau Zorginnovatie Gerard in t Veld Hoofd behandelteam Longfunctie Medisch Maatschappelijk Werk Mark Holewijn Hoofd behandelteam Sabine van Ek Hoofd behandelteam Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) Mirjam Ras Aandachtsanalist studies/opleiding/scholing 12

13 Blad 13 / 14 Operatieassistent Jeanette Kleinrouweler Operatieassistent Pathologie Daniëlle van de Beeten- Wieser Cytologisch analist Radiologie Lokatie Rijnstate Arnhem: - Sandra Rits Praktijkopleider radiologie - Nicole Warbroek Praktijkopleider radiologie Lokatie Rijnstate Zevenaar: - Ellen van de Zande Praktijkopleider radiologie Vasculaire Diagnostiek Frans Tak Vasculair diagnostisch laborant Vastgoed & Makelaardij* * Incidenteel stage- en scriptiemogelijkheden voor studenten HBO en Master Fabian Bovenlander Hoofd Bedrijfsbureau Vastgoed (Integraal) Veiligheidskundige* * valt onder de werkeenheid Bedrijfsveiligheid & Continuïteit José Meijerink Beleidsmedewerker Facilitair Service Centrum Verpleegkunde Algemeen Thea Verhoef Adviseur Beroepspraktijkvorming Hester Boskma Onderwijskundig Adviseur Verloskunde Jacky Vulperhorst Klinisch Verloskundige Rijnstate, locatie Zevenaar 13

14 Blad 14 / 14 Wetenschap, Innovatie & Kennismanagement* * Stagemogelijkheden o.a. voor studenten: - Bedrijfskunde MER (HAN) - Technische geneeskunde (TU Twente) - Informatie management (Saxion) - Master Organizational design & development (RUN) Marc Rinkes Manager Werkeenheid Wetenschap & kennis (momenteel onderzoekt men de stagemogelijkheden voor de studies Biomedische wetenschappen en Medische biologie) Werving & Selectie Stefan Putman Recruiter Zorginnovatie* * Stagemogelijkheden o.a. voor studenten: - Bachelor Logistiek en Economie - Master Beleid en Management in de Gezondheidszorg - Master Bedrijfskunde Katja ter Reegen Manager Bureau Zorginnovatie Arnhem, 16 september 2014 Voor suggesties/vragen/opmerkingen n.a.v. dit overzicht: Irene van der Kroon Adviseur externe employability Je vindt dit overzicht op 14

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Open Dag Special. Verder in dit magazine: Open Dag Special 2014. Jubileumjaar. Activiteiten op de Open Dag. Bevallen in het LangeLand

Open Dag Special. Verder in dit magazine: Open Dag Special 2014. Jubileumjaar. Activiteiten op de Open Dag. Bevallen in het LangeLand Open Dag Special 2014 Verder in dit magazine: Jubileumjaar Activiteiten op de Open Dag Bevallen in het LangeLand U vraagt?...wij zorgen! U wilt zo lang als verantwoord Directzorg is een regionale op uzelf

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma

ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma ZORG VOOR BETERE REGIO Regionaal ZorgvoorBeterprogramma Handleiding voor hbo s en hun regionale zorgpartners Christelijke Hogeschool Windesheim Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Kenniscentrum Gezondheid

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie,

Nadere informatie

PROCES- OPERATOR TOEKOMST EEN VAK MET

PROCES- OPERATOR TOEKOMST EEN VAK MET PROCES- OPERATOR EEN VAK MET TOEKOMST Procesoperator een vak met toekomst Inhoud Voorwoord 2 Procesoperator, wat is dat eigenlijk voor baan? 3 Verantwoordelijkheid 4 Werken in de procesindustrie anno

Nadere informatie

Kleurrijke zorg. flexibel

Kleurrijke zorg. flexibel veelzijdig creatief professioneel Kleurrijke zorg uitdagend zelfstandig sociaal verrassend flexibel behulpzaam doortastend betrokken Voorwoord In Kleurrijke Zorg zijn twaalf Amsterdamse zorgverleners aan

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie