Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam"

Transcriptie

1 Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health Care Management/Zorgmanagement; Pre-master Gezondheidswetenschappen BMG Cohort

2 Inhoudsopgave 1. Toelatingscommissie Samenstelling Doelstelling Doelgroepen Nationale studenten Toelatingscriteria opleidingen ibmg Toelatingseis vooropleiding Vooropleiding Bachelor Vooropleiding Masters Vooropleiding Pre-master Toelatingseis niveau wiskunde Toelatingseis niveau Engelse taal Toelatingseis Nederlandse taal Procedure toelating en besluitvorming Belangrijke data Procedure toelating en besluitvorming Bachelor Masters en pre-master Vrijstellingen pre-master programma Internationale studenten Toelatingscriteria Toelatingseis vooropleiding Toelatingseis niveau Engelse taal Procedure toelating en besluitvorming Bezwaarmogelijkheden Inwerkingtreding

3 1. Toelatingscommissie De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating tot de diverse programma s van het instituut Beleid & Management Gezondheidswetenschappen (ibmg). Daarnaast draagt de toelatingscommissie zorg voor een gestructureerd en eenduidig toelatingsproces. 1.1 Samenstelling De commissie is zodanig samengesteld dat deze een goede afspiegeling is van het ibmg en haar opleidingen. De samenstelling van de toelatingscommissie is als volgt: - Voorzitter: Prof.Dr. J.J. van de Klundert - Vice-voorzitter: Dr. M. Varkevisser - Leden: Dr. J.D.H. van Wijngaarden Dr. F.J.B. Lötters Dr. H.M. van de Bovenkamp Prof.Mr.Dr. M.A.J.M. Buijsen Prof.Dr. R.A. Bal Dr. I.N. Fabbricotti Dr. T. Laske-Aldershof Ten behoeve van de internationale instroom is er een adviescommissie ingericht die de toelatingscommissie adviseert Doelstelling De toelatingscommissie zorgt voor heldere regels met betrekking tot de toelating tot de: - Bachelor Gezondheidswetenschappen (B GW) - Master Health Economics, Policy & Law (HEPL) - Master Health Care Management/Zorgmanagement (HCM), voltijd en deeltijd - Pre-master Gezondheidswetenschappen (PM GW) De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor de toelating aan de hand van het Onderwijs- en Examenreglement. De toelatingscommissie is hierbij bevoegd tot het maken van uitzonderingen op het OER Doelgroepen De toelatingscommissie onderscheidt twee verschillende doelgroepen ten behoeve van de instroom: - Nationale instroom - Internationale instroom In onderstaand schema is weergegeven wanneer een student behoort tot de nationale instroom en wanneer een student behoort tot de internationale instroom. 3

4 Yes I have a Dutch nationality Yes admission national students Yes admission national students I have a degree obtained at a Dutch university (of applied sciences) No I have a Dutch nationality No Yes I have thorough proficiency in Dutch at an academic level admission national students No Yes admissions international students admission national students No I have thorough proficiency in Dutch at an academic level No admissions international students 2. Nationale studenten 2.2 Toelatingscriteria opleidingen ibmg Om toegelaten te kunnen worden tot een van de opleidingen van het ibmg heeft de Toelatingscommissie enkele toelatingscriteria vastgesteld. In de tabel hieronder is weergegeven welke toelatingscriteria de Toelatingscommissie per opleiding hanteert. B GW HEPL HCM Voltijd HCM Deeltijd PM GW Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Vooropleiding Niveau wiskunde Niveau Engelse taal Niveau Engelse taal Niveau Engelse taal Niveau Wiskunde Niveau Nederlandse taal Niveau Nederlandse taal Niveau Nederlandse taal Toelatingseis vooropleiding Om toegelaten te kunnen worden tot een van de opleidingen van het ibmg zijn er toelatingseisen gesteld aan de vooropleiding. Hieronder wordt per opleiding aangegeven welke toelatingseisen er zijn vastgesteld met betrekking tot de vooropleiding Vooropleiding Bachelor Diploma s van de volgende opleidingen geven toegang tot de bachelor: - VWO, alle profielen - VWO oude stijl met wiskunde (A en/of B, I en/of II) - Propedeuse WO - Propedeuse (vierjarige) hbo - Tweejarige (deeltijdse) hbo: o Lerarenopleiding verpleegkunde 4

5 o o o o Kaderopleiding MGZ opleiding Operatieassistent Radiodiagnostisch laborant De Toelatingscommissie beoordeelt, krachtens de wettelijke bepalingen, of een in het buitenland behaald diploma toegang geeft tot de bachelor. Degenen die in aanmerking komen voor een Colloquium Doctum en voor het toelatingsonderzoek een voldoende resultaat hebben behaald, hebben toegang tot de bachelor. Meer informatie over een Colloquium Doctum is verkrijgbaar via het Erasmus Studenten Service Centrum Vooropleiding Masters In aanmerking voor toelating tot de master HEPL (inclusief de specialisatie Health Economics) en de master HCM komen degenen die een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. In onderstaand overzicht zijn de opleidingen weergegeven die directe toelating geven. Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HEPL en master HCM Bachelor en pre-master programma Gezondheidswetenschappen (EUR)* Algemene Gezondheidswetenschappen (Maastricht) met major Beleid, Management & Evaluatie Gezondheidswetenschappen (Twente) Gezondheid en Maatschappij (Wageningen) Gezondheidswetenschappen (VU Amsterdam) met verplichte keuzevakken ** Health Sciences (VU Amsterdam) met specialisatie Policy and Organisation of Health Care (Technische) Bestuurskunde (alle universiteiten) *** (Technische) Bedrijfskunde (alle universiteiten ) *** (Bedrijfs-)economie (alle universiteiten) *** Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HEPL European Public Health (Maastricht) Rechten (alle universiteiten) Vooropleidingen die toelaatbaar zijn tot de master HCM Gezondheid en Leven (VU Amsterdam) (Bestuur- en) Organisatiewetenschappen (alle universiteiten) *** Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (Utrecht) *** * Studenten met een afgerond multidisciplinair pre-masterprogramma Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit zijn in beginsel niet toelaatbaar tot de monodisciplinaire specialisatie Health Economics van de master HEPL. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen mogelijk op basis van een gemotiveerd schrijven, zulks ter beoordeling van de opleidingscoördinator. ** Door wijzigingen in het curriculum van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen (VU Amsterdam) worden de vakken beleid & management in de gezondheidszorg (voor toelating master HEPL en HCM) en gezondheidsrecht (voor toelating master HEPL) niet meer als keuzevak aangeboden. Omdat deze vakken wel noodzakelijk zijn voor directe toelating zullen studenten deze vakken, of soortgelijke vakken zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie, als extra curriculair vak moeten volgen. In geval van vragen kunnen studenten contact opnemen met studievoorlichting. *** In geval van de master HCM geeft deze vooropleiding direct toelating mits er voorafgaand aan de master HCM/Zoma wordt deelgenomen aan het deficiëntieprogramma. Gedurende dit deficiëntieprogramma wordt de kennis op het gebied van de gezondheidszorg 5

6 op het benodigde niveau gebracht. Er wordt geen vrijstelling gegeven voor het deficiëntieprogramma. Studenten die direct toelaatbaar zijn tot een van de masteropleidingen ontvangen van de toelatingscommissie bij hun toelatingsbesluit een lijst met aanbevolen literatuur om de kans op studiesucces te verhogen Vooropleiding Pre-master In aanmerking voor toelating tot het pre-masterprogramma komen degenen: - Die met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden* van het onderwijs van het ibmg van minimaal 180 ECTS aan een universiteit hebben afgerond - Die met goed gevolg een bacheloropleiding in één van de kerngebieden* van het onderwijs van het ibmg van minimaal 240 ECTS aan een hbo-instelling hebben afgerond * De kerngebieden van het onderwijs van het ibmg zijn gezondheid, economie, bedrijfskunde, management, organisatiekunde en bestuurskunde. Het voldoen hieraan is te allen tijde ter beoordeling van de toelatingscommissie Toelatingseis niveau wiskunde Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid bij de bachelor en pre-master wordt gekeken naar het niveau wiskunde. Aan de toelatingseis niveau wiskunde wordt voldaan wanneer de student in het bezit is van: - een Nederlands VWO diploma met wiskunde als examenvak - Wiskunde-examen, afgenomen door de Erasmus Universiteit Rotterdam - Andere wiskunde certificaten, zulks ter beoordeling van de toelatingscommissie Voor toelating tot de pre-master geldt dat er enkele HBO opleidingen zijn waarmee voldaan wordt aan het gewenste niveau wiskunde. Deze opleidingen zijn weergeven in onderstaande tabel. Vooropleidingen die voldoen aan niveau wiskunde voor toelating pre-master HBO Management, Economie en Recht (MER) Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO) Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) HBO Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Kopcursus Klinische Epidemiologie Post-HBO Research Verpleegkunde HBO Commerciele Economie (Hogeschool INHolland) HBO Gezondheidszorgtechnologie Toelatingseis niveau Engelse taal Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor mogelijke toelating tot de master HEPL en de Master HCM. In aanmerking voor toelating tot de masters komen degenen die kunnen aantonen dat zij de Engelse taal op voldoende niveau beheersen. Dit bewijs kan geleverd worden middels een TOEFL test (minimum score van 575) of een IELTS (minimum score 6.5). Uitzondering op deze toelatingseis wordt gemaakt voor studenten die: - In het bezit zijn van een Nederlands VWO diploma waarbij het vak Engels als examenvak is afgerond en met een voldoende is behaald (minimaal een 6,0 op de eindlijst). 6

7 - Aantoonbaar een volledig Engelstalige universitaire bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in een van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, UK of USA. De student dient voor aanvang van de masteropleiding aan te tonen te voldoen aan de toelatingseis Engelse taal Toelatingseis Nederlandse taal Studenten die toegelaten worden tot de bachelor, pre-master en deeltijdvariant van de master HCM dienen de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen. Aan deze eis wordt voldaan wanneer: - de betrokkene in het bezit is van een diploma van een Nederlandstalige middelbare of hogere onderwijsopleiding of van een diploma dat ten minste daaraan gelijkwaardig is en het vak Nederlands deel heeft uitgemaakt van het examen ter verkrijging van het diploma - de betrokkene de toets Nederlands als tweede taal, tweede niveau (NT-2, Examen II) waarbij de onderdelen luisteren, lezen, spreken en schrijven met goed gevolg heeft afgelegd 2.3 Procedure toelating en besluitvorming Belangrijke data Voor collegejaar is de aanmeldingsdeadline voor bachelor opleidingen 1 mei De overheid heeft deze maatregel ingevoerd om studenten te stimuleren om op tijd over hun studiekeuze na te denken en op die manier de juiste studie te kiezen. Voor de masteropleidingen en de pre-master is de aanmeldingsdeadline 31 juli Toelatingsverzoeken die na de gestelde deadlines worden ingediend worden in beginsel niet gehonoreerd, conform de gestelde regels in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Procedure toelating en besluitvorming Bachelor De toelatingsprocedure voor bachelor opleidingen wordt binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam centraal georganiseerd door het Centraal Bureau Inschrijvingen (CBI). Het inschrijven voor de bachelor Gezondheidswetenschappen gaat via Studielink. Nadat de student dit inschrijvingsverzoek heeft gedaan voor een opleiding bij de EUR ontvangt de student een op het adres dat via Studielink is opgegeven. In deze worden de instructies gegeven voor het uploaden van de pasfoto voor de collegekaart. Vanaf juni ontvangt de student vanuit het CBI bericht over de hoogte van het collegegeld. Vervolgens kan de student in Studielink aangeven hoe het collegegeld te betalen. Zolang het inschrijvingsverzoek in Studielink de status verzoek ingediend heeft, staat de student nog niet ingeschreven. Dit is pas het geval als de status verandert naar ingeschreven. Binnen twee weken nadat de status van het inschrijfverzoek in Studielink is veranderd naar ingeschreven ontvangt de student per post de collegekaart en het bewijs van inschrijving op het correspondentieadres dat via Studielink is opgegeven. Studenten met een internationaal correspondentieadres ontvangen de collegekaart en het bewijs van inschrijving via de opleiding. 7

8 Masters en pre-master Een verzoek tot inschrijving kan ingediend worden via het digitale inschrijvingssysteem (http://inschrijven.ibmg.nl). Wanneer een student een verzoek tot inschrijving voor een masteropleiding indient vraagt de toelatingscommissie naar de gewenste pre-master variant om zodoende, wanneer de student niet direct toelaatbaar is tot de masteropleiding, de toelaatbaarheid voor de pre-master te beoordelen. Bij het indienen van een verzoek tot inschrijving dient er getekend te worden voor de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de vrijdagvariant van de pre-master, maar ook wanneer er niet voor de vrijdagvariant van het pre-masterprogramma is gekozen moeten deze voorwaarden getekend worden. Deze maatregel is genomen om eventueel switchen, enkel mogelijk voor aanvang van de opleiding, tussen de pre-master varianten te vergemakkelijken. Niet volledig ingevulde inschrijvingsverzoeken of verzoeken waarbij bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Bij een volledig en compleet inschrijvingsverzoek neemt de toelatingscommissie het verzoek in behandeling. Een uitzondering hierop is dat het bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal en het bewijs van afstuderen later toegestuurd mag worden (maar uiterlijk 29 augustus 2014).Terugkoppeling vindt plaats volgens onderstaande vastgestelde data. Deadline aanmelding Verwachte terugkoppeling 15 februari 2014 Tussen 10 en 14 maart mei 2014 Tussen 9 en 13 juni juni 2014 Tussen 7 en 11 juli juli 2014 Voor 31 augustus 2014 Mocht het voor de toelatingscommissie door omstandigheden niet lukken om aan dit streven te voldoen dan wordt de student daarover geïnformeerd. Indien de student op het moment van aanmelden nog niet aan alle toelatingseisen voldoet kan de toelatingscommissie besluiten dat de student voorwaardelijk toelaatbaar is. De student heeft vervolgens tot 29 augustus 2014 de tijd om aan te tonen aan alle toelatingseisen te voldoen. Wanneer de student niet tijdig aantoont aan alle toelatingseisen te voldoen komt de voorwaardelijke toelating te vervallen. Na het besluit van de toelatingscommissie kan de student er nog voor kiezen om het inschrijvingsverzoek te annuleren. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 50,00. In geval van (voorwaardelijke) toelaatbaarheid dient de student zich vóór 1 september 2014 voor de juiste opleiding te hebben aangemeld via Studielink en aan de betaling collegegeld te hebben voldaan. Dit geldt niet wanneer de student heeft gekozen voor de vrijdagvariant van de pre-master. Voor deze studenten zorgt de toelatingscommissie, samen met het Centraal Bureau Inschrijven, voor een correcte inschrijving Vrijstellingen pre-master programma Op basis van de vooropleiding kunnen er binnen de pre-master vrijstellingen aangevraagd en verleend worden. Studenten met een volledig afgeronde WO bachelor- en/of masteropleiding komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Op basis van een afgeronde HBO bachelor- en/of masteropleiding kan een student niet in aanmerking komen voor vrijstellingen. Een vrijstelling kan alleen gegeven worden indien er inhoudelijke overlap is op academisch niveau. 8

9 Het aanvragen van vrijstellingen kan enkel gedaan worden bij het indienen van een inschrijvingsverzoek via het digitale inschrijvingssysteem. Na aanvang van het studiejaar (1 september 2014) kunnen er geen vrijstellingen meer worden aangevraagd en verleend worden. De Toelatingscommissie beoordeelt, mede naar aanleiding van het advies van de betrokken vakcoördinator, of er een vrijstelling kan worden verleend. Hierbij wordt tevens gekeken of kennis, inzicht en vaardigheden niet verouderd zijn. De student ontvangt vanuit de Toelatingscommissie bericht over de toegewezen dan wel afgewezen vrijstellingsverzoeken zodra alle ingediende vrijstellingsverzoeken van de betreffende student zijn behandeld. De Toelatingscommissie streeft er daarbij naar om de verwachte data van terugkoppeling, zoals genoemd in , te hanteren. Wanneer de student het verzoek tot inschrijving indient later dan 15 juni 2014, dient de student er rekening mee te houden dat niet alle vrijstellingsverzoeken voor 1 september 2014 inhoudelijk beoordeeld kunnen worden. 3. Internationale studenten 3.1 Toelatingscriteria Om toegelaten te kunnen worden tot een van de masteropleidingen van het ibmg heeft de Toelatingscommissie enkele toelatingscriteria vastgesteld. In de tabel hieronder is weergegeven welke toelatingscriteria de Toelatingscommissie per opleiding hanteert. HEPL Vooropleiding Niveau Engelse taal HCM Vooropleiding Niveau Engelse taal Toelatingseis vooropleiding In aanmerking voor toelating tot de master HEPL (inclusief de specialisatie Health Economics) en de master HCM komen degenen die een universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond in een van de kerngebieden. Qualified degrees for enrollment master HEPL and master HCM Economics Political Sciences Law Social sciences applied to health care (Health Policy/Health Management/Health Administration) Qualified degrees for enrollment master HEPL Medical or Pharmacy * * Studenten met een medische vooropleiding zijn in beginsel toelaatbaar tot de master HEPL indien hun vooropleiding beoordeeld wordt als gelijkwaardig aan minimaal één jaar WO masterniveau in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. De beoordeling van de vooropleiding geschied door de Nuffic, een onafhankelijke non-profitorganisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs Toelatingseis niveau Engelse taal Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor mogelijke toelating tot de master HEPL en de Master HCM. In aanmerking voor toelating tot de masters komen degenen die kunnen aantonen dat zij de Engelse taal op voldoende niveau beheersen. Dit bewijs kan geleverd worden middels een TOEFL test (minimum score van 575) of een 9

10 IELTS (minimum score 6.5). Uitzondering op deze toelatingseis wordt gemaakt voor studenten die: - In het bezit zijn van een Nederlands VWO diploma waarbij het vak Engels als examenvak is afgerond en met een voldoende is behaald (minimaal een 6,0 op de eindlijst). - Aantoonbaar een volledig Engelstalige universitaire bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in een van de volgende landen: Nederland, Australië, Canada (met uitzondering van Quebec), Ierland, Nieuw-Zeeland, UK of USA. - In het bezit zijn van de Australische, Canadese (met uitzondering van Quebec), Ierse, Nieuw-Zeelandse, Engelse of Amerikaanse nationaliteit. 3.2 Procedure toelating en besluitvorming Een verzoek tot inschrijving kan ingediend worden door het toesturen van de benodigde documenten die beschreven staan op de website. Niet volledig ingevulde inschrijvingsverzoeken of verzoeken waarbij bijlagen ontbreken, worden niet in behandeling genomen. Bij een volledig en compleet inschrijvingsverzoek neemt de toelatingscommissie het verzoek in behandeling. Een uitzondering hierop is dat het bewijs van voldoende beheersing van de Engelse taal en het bewijs van afstuderen later toegestuurd mag worden (maar uiterlijk 29 augustus 2014).Terugkoppeling vindt plaats volgens onderstaande vastgestelde data. Application deadline Applicant Result of the application will be d 15 February 15 May EU students non-eu students EU students non-eu students Between March 10 and 14 Between June 9 and June EU students Between July 7 and 11 Mocht het voor de toelatingscommissie door omstandigheden niet lukken om aan dit streven te voldoen dan wordt de student daarover geïnformeerd. Indien de student op het moment van aanmelden nog niet aan alle toelatingseisen voldoet kan de toelatingscommissie besluiten dat de student voorwaardelijk toelaatbaar is. De student heeft vervolgens tot 29 augustus 2014 de tijd om aan te tonen aan alle toelatingseisen te voldoen. Wanneer de student niet tijdig aantoont aan alle toelatingseisen te voldoen komt de voorwaardelijke toelating te vervallen. Na het besluit van de toelatingscommissie kan de student door middel van het zogenaamde Offer Reply Form aangeven of hij/zij het aanbod van (voorwaardelijke) toelating accepteert, al dan niet afwijst of wil uitstellen naar volgend jaar. Let wel: uitstel van toelating is alleen mogelijk voor het opvolgende academisch jaar. De student dient de keuze voor 1 augustus 2014 te hebben doorgegeven aan de toelatingscommissie. In geval van (voorwaardelijke) toelaatbaarheid dient de student zich vóór 1 september 2014 voor de juiste opleiding te hebben aangemeld via Studielink en aan de betaling collegegeld te hebben voldaan. 4. Bezwaarmogelijkheden Indien de student het niet eens is met de besluitvorming van de Toelatingscommissie kan de student bezwaar maken bij de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift is te vinden op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum (http://www.eur.nl/abd/jz/informatie_voor_studenten/). 10

11 5. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van de toelatingscommissie van het ibmg d.d

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie