the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM"

Transcriptie

1 The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers krijgen bedrijven zelf de kennis in huis om CRM doelgericht en succesvol aan te pakken. Bedrijven kunnen voor deze opleiding gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting. De korting op het inschrijfgeld kan zo oplopen tot 90%. Customer Relationship Management (CRM) Een doelgericht CRM draagt bij aan de groei en ontwikkeling van een bedrijf. CRM is vooral een werkwijze gericht op het ontwikkelen van waardevolle en duurzame relaties met klanten (al dan niet ondersteund door een CRM ICT systeem). CRM vraagt om afstemming van strategie, processen, systemen en bedrijfscultuur binnen de hele organisatie. Het ontwikkelen van de kennis en kunde onder medewerkers is hierbij cruciaal. Geïntegreerde benadering van CRM In deze praktijkgerichte opleiding benaderen we Customer Relationship Management geïntegreerd. Verschillende CRM-thema s worden in samenhang behandeld. Daarnaast is ruime aandacht voor diverse aspecten die invloed hebben op een succesvolle en doelgerichte invoering van CRM in een bedrijf. De functiegerichte leergang specifiek gericht op CRM (eerste opleidingsjaar) bestaat uit 10 lesdagen verspreid over 12 maanden. Meerdere gastsprekers (experts met een ruime praktijkervaring) geven tijdens de bijeenkomsten invulling aan de uiteenlopende CRM-thema s. In het programma is een constante afwisseling tussen theorie en praktijk. Praktijkgerichte opleiding op HBO niveau Het functiegerichte opleidingsprogramma maakt onderdeel uit van de opleiding HBO bedrijfskunde. Na het eerste jaar kunnen deelnemers stapsgewijs een HBO Bachelor Bedrijfskunde behalen. De kernmerken van deze leergang: Afwisseling van theorie en praktijk Een integrale benadering van CRM Gastsprekers met ruime praktijkervaring Persoonlijke competentieontwikkeling Een CRM strategie voor het eigen bedrijf 10 thema bijeenkomsten in 12 maanden Wij werken met het action learning principe. De leerstof is direct gerelateerd aan de werksituatie van de deelnemer. Met wat zij leren in de opleiding kunnen ze direct een verbetering tot stand brengen binnen hun bedrijf. 1

2 Doelgroep Deze opleiding is interessant voor bedrijven die de ambitie hebben om met een gezamenlijke inspanning hun klanten centraal te stellen. Dit kan gelden voor zowel profit als non-profit bedrijven. De leergang is bedoeld voor teams of medewerkers van verschillende afdelingen binnen één bedrijf. De deelnemers hebben bij voorkeur veel klantcontact. Ze zijn bijvoorbeeld werkzaam bij afdeling Verkoop, Marketing, Service of een Klant Contact Center. 3. CRM & Praktijk: In het laatste half jaar voert de groep de CRM strategie onder begeleiding uit. Als deelnemers het eenjarig programma (eerste opleidingsjaar) succesvol afronden ontvangen zij een certificaat met maximaal 60 HBO studiepunten. Vervolg Bij voldoende studieresultaat (tenminste 30 EC studiepunten) in het eerste jaar mogen deelnemers direct doorstuderen in de HBO Bachelor Bedrijfskunde. Zij volgen - op basis van hun opleiding en achtergrond gedurende circa 3 jaar modules. In deze periode verdiepen de deelnemers hun kennis van CRM. De opleiding wordt afgerond met een afstudeerscriptie. Door het behalen van de HBO Bachelor Bedrijfskunde krijgen deelnemers de titel Bachelor of Business Administration (BBA). De opbouw van de opleiding De HBO leergang met speciale aandacht voor CRM is erop gericht de competenties van de individuele deelnemer te versterken. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie waar zij werken. De opbouw van het opleidingsprogramma (eerste opleidingsjaar) is als volgt: 1. CRM & Persoonlijke leerweg: Gedurende het hele jaar is aandacht voor competentieontwikkeling van individuele deelnemers. Zij maken hiervoor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) en Persoonlijk Actie Plan (PAP). 2. CRM & Theorie: In het eerste half jaar is veel aandacht voor de CRM theorie. Binnen deze periode ontwikkelt de groep een CRM strategie voor hun onderneming of business unit. Het programma met thema bijeenkomsten Er zijn 10 lesdagen in groepsverband verspreid over een periode van 12 maanden. Een lesdag duurt 8 uur, deze begint om 12:30 en eindigt rond 21:00. Per bijeenkomst wordt één specifiek CRM thema behandeld. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en discussie. Businesscases geven inzicht in de echte beleving van klanten en tijdens scherpe discussies komen verschillen in visie boven tafel. Dit verrijkt de kennis & kunde, ervaring en inzichten van de deelnemers. 2

3 1) De thema s in het eerste half jaar: Deze modules dienen als input voor de ontwikkeling van een CRM strategie CRM + Missie Deze bijeenkomst is een introductie op het CRM vakgebied. De CRM missie wordt door middel van een interactief proces gedefinieerd met de methode appreciative inquiry (AI). CRM + Organisatie Bij deze bijeenkomst is aandacht voor een integrale organisatieanalyse gekoppeld aan de CRM missie van de organisatie. We bespreken de GAP analyse, de mogelijke interventies en het ontwikkelplan. CRM + Informatie. In deze bijeenkomst staat (klant) management informatie centraal op basis van een 360 graden feedback, inclusief social monitoring en keuze voor een passend CRM systeem. CRM + Klantgestuurd ondernemen Tijdens deze bijeenkomst bespreken we hoe een organisatie vorm kan geven aan haar HRM beleid op basis van de CRM missie. 2) De onderdelen in het tweede half jaar: Deze bijeenkomsten dienen als ondersteuning bij de invoering van de CRM strategie. CRM + Organisatieontwikkeling In deze bijeenkomst komt aan bod hoe organisatieontwikkeling (en de daarbij behorende veranderingen) gemanaged kunnen worden en hoe je hierover kunt communiceren. De aanpak voor management en communicatie sluit bij voorkeur aan op de CRM missie. CRM + Customer Experience Tijdens deze bijeenkomst behandelen we de customer life cycle, customer touch points, stakeholder analyse en netwerken. CRM + projectmanagement In deze bijeenkomst behandelen we hoe CRM op een praktische manier ingevoerd kan worden. Er is aandacht voor het invoeren van CRM als geheel en het implementeren van het CRM ICT systeem. De presentatie van de CRM strategie inclusief het plan van aanpak vormt de eindpresentatie van het tweede halfjaar. CRM + (klant) Processen In deze bijeenkomst behandelen we hoe een bedrijf haar (klant)processen zo kan inrichten dat het past bij de vastgestelde CRM missie. CRM + Business case In deze bijeenkomst is aandacht voor de opzet van de business case rond de invoering van CRM. 3) Dit onderdeel verloopt parallel aan het eerste en tweede halfjaar: CRM + Persoonlijke Professionalisering Competentie ontwikkeling staat hier centraal. Een Persoonlijk Actieplan (PAP) en een Persoonlijk Ontwikkelingplan (POP) maken integraal onderdeel uit van deze persoonlijke leerweg. 3

4 Opdrachten De themabijeenkomsten worden gepland om de 4 tot 5 weken. In de tussenperiode werken de deelnemers aan eigen opdrachten binnen hun werksituatie. In samenspraak met de bedrijfsmentor of leidinggevende wordt bekeken welke opdrachten relevant zijn en kunnen worden ingepast in de reguliere werkzaamheden van de deelnemer. Tijdens de opleiding bouwt de deelnemer een digitaal portfolio op. Deze bestaat uit opdrachten, cases & beroepsproducten, procesverslagen en reflectieverslagen. Voor kennisontwikkeling en om opdrachten goed uit te kunnen voeren, zullen deelnemers aanvullende stukken moeten bestuderen. Hierbij zullen zij het advies krijgen om enkele boeken aan te schaffen. Wij verstrekken een boekenlijst. Deze is indicatief. Deelnemers mogen de boeken naar eigen inzicht aanschaffen want het gaat hier immers om hun eigen leertraject en eigen leerbehoefte. Door het vullen van een portfolio kunnen deelnemers aantonen dat zij een HBO niveau hebben. Studiebelasting Het hele programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 8 uur. Hiernaast werken de deelnemers aan opdrachten die ingepast worden in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo blijft de studiebelasting beperkt. De deelnemers kunnen nog extra tijd besteden aan het lezen van vakliteratuur en het bijhouden van hun digitaal portfolio. Toelating Voor dit opleidingsprogramma hebben deelnemers een diploma HAVO, VWO of MBO-4 nodig. Als een werknemer niet voldoet aan deze voorwaarde maar wel ouder is dan 21 jaar, dan kan hij of zij deelnemen aan een toelatingstoets. Aan het eind van de functiegerichte CRM-leergang (het eerste opleidingsjaar) is er een assessment om te bepalen of de deelnemer voldoet aan de gestelde eisen. Dit gebeurt op basis van het opgebouwde digitaal portfolio en de gepresenteerde business case met CRM Strategie. Het is belangrijk dat de deelnemers een relevante werkplek hebben waar zij opdrachten kunnen uitvoeren en toepassen. Bij voldoende beoordeling vindt de certificering plaats en worden de officiële studiepunten toegekend. Lesmateriaal Het programma is competentiegericht opgezet. Deelnemers werken zelf aan hun leerdoelen en aan concrete stukken in hun portfolio. Tijdens de bijeenkomsten maken deelnemers zelf aantekeningen. Het kan voorkomen dat gastprekers een reader (per mail) toezenden. 4

5 Inschrijfgeld Het inschrijfgeld voor deze HBO leergang bedrijfskunde is 3365,00 per deelnemer. Het inschrijfgeld is inclusief het lesmateriaal dat tijdens de bijeenkomsten wordt verstrekt. De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie van de werkgever. Indien nodig kan tegen een meerprijs een ruimte worden gehuurd. Bij het inschrijfgeld is niet inbegrepen de extra literatuur en locatie & catering. Doorstuderen na het eerste jaar: Met 30 of meer studiepunten behaald in het eerste functiegerichte jaar, mag de deelnemer doorstuderen. Het vervolgprogramma kost: 3650,00 (collegegeld), 510,00 (competentiebeoordeling) en 600,- (literatuur) per jaar. Deelnemers bepalen zelf na het eerste jaar of zij doorstuderen. De WVA kan maximaal 2 jaar worden toegepast. Inclusief het voordeel van de lagere vennootschapsbelasting bedraagt de investering per deelnemer per studiemaand bij een maximale subsidie 50,00. *Aan de Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting zijn voorwaarden verbonden. Vraag naar de mogelijkheden bij Hogeschool SDO Hogeschool SDO (Stichting Deeltijd Opleidingen) vormt samen met Vak & Werk School en Doceo de organisatie Opleidingspartners. Opleidingspartners is actief in maatwerk MBO en HBO voor bedrijven en instellingen. Hogeschool SDO richt zich op het gebied van erkend HBO beroepsonderwijs. SDO biedt een maatwerkprogramma en heeft daarnaast een open HBO programma met diverse opleidingen. Werknemers kunnen bij SDO stapsgewijs en flexibel doorstuderen naar een volwaardig HBO Bachelor Bedrijfskunde of Bedrijfskundige Informatica. Hogeschool SDO voldoet aan de strenge eisen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt aan hoger onderwijs en is daarmee erkend als rechtspersoon voor hoger onderwijs op basis van artikel 6.9 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Financieel voordeel De overheid investeert in kennis in de vorm van opleiden en werken. Bedrijven die hun medewerkers willen laten deelnemen aan deze HBO opleiding kunnen in aanmerking komen voor een loonbelastingvoordeel van 2753,00 per deelnemer per 12 maanden studie (peil 2012). Dit kan via de WVA (Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen). The Best CRM The Best CRM is de partner voor al uw CRM vraagstukken, in het bijzonder voor klantgericht ondernemen en SugarCRM. In de visie van The Best CRM draait een effectief Customer Relations Management om twee aspecten: klanttevredenheid en efficiency. Het concrete resultaat van een goed CRM is meer omzet door enthousiaste klanten en een verlaging van kosten door efficiënter werken. The Best CRM biedt oplossingen voor het klein-, midden- en grootbedrijf. 5

6 Meer informatie bij: Edwin Best Edwin Best Edwin Best is eigenaar van The Best CRM en heeft als bedrijfskundige ruim 25 jaar management en consultancy ervaring in het vakgebied CRM, Marketing, Sales & Services. Edwin is gericht op samenwerking met verschillende partners op diverse vakgebieden. Het doel hiervan is een integrale oplossing op maat te kunnen bieden voor de uiteenlopende vraagstukken van zijn opdrachtgevers. Bianca Steentjes Bianca Steentjes heeft meer dan 10 jaar ervaring in (proces) advisering en operational audit. Klanten omschrijven haar als een bruggenbouwer die mensen binnen een organisatie bij elkaar brengt. Ze kan medewerkers uitleggen waarom veranderingen nodig zijn en welke risico s aangepakt moeten worden. Klanten ervaren dat haar adviezen en aanbevelingen aansluiten bij de structuur en cultuur van de organisatie. Wick van der Vaart Wick v.d. Vaart is oprichter van het Instituut voor Interventiekunde. Hij is neerlandicus en sociaal psycholoog. Sinds 15 jaar werkt Wick als trainer, coach en adviseur in vooral overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en gemeente Amsterdam. Wick van der Vaart is gespecialiseerd in Appreciative Inquiry en is gecertificeerd AI-consultant. Hij begon in 2008 een eigen postmaster-opleiding Interventiekunde. Marco Moen Marco Moen is eigenaar van Moen-interim en houdt zich bezig met CRM implementaties. Meestal in de rol van projectmanager en consultant. Zijn aanpak kenmerkt zich door continue aandacht voor de adoptie: CRM implementaties mislukken vrijwel nooit vanwege techniek, maar doorgaans vanwege het ontbreken van draagvlak binnen de organisatie. Ronald Schouten Ronald Schouten heeft bijna 30 jaar management/directie ervaring opgedaan bij diverse (internationale) organisaties. Hij heeft zich hierbij ontwikkeld van specialist tot generalist en is zeer ambitieus ingesteld. Vanuit deze veelzijdigheid richt hij zich zowel op de emotionele drijfveren van mensen en organisaties, alsook de rationele resultaten die behaald (dienen te) worden. Tegenslagen zijn er om overwonnen te worden en zijn dan vaak net zo mooi als het behalen van successen, aldus Ronald. Creativiteit is een van de sterke punten van Ronald en weet dit ook toe te passen in zijn rol als directeur, coach, trainer of procesbegeleider. Christophe van Bael Christophe van Bael is eigenaar van Lincelot, een praktisch adviesbureau dat bedrijven beter zichtbaar, vindbaar, klantvriendelijker en succesvol maakt op internet. Lincelot biedt workshops, coaching, internet marketing diensten en interim marketing management aan bedrijven in binnen- en buitenland. Christophe is als interim marketing manager verbonden aan verschillende bedrijven in België. Christophe heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van klantcontact strategieën en het verzorgen van opleidingen op Bachelor niveau. 6

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Voorwoord HBO bedrijfskunde leergang Facility Management 15 deelnemers 5 organisaties De biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Retail Academie. Hogeschool SDO. Partners in maatwerk erkend MBO en HBO voor de retail

Retail Academie. Hogeschool SDO. Partners in maatwerk erkend MBO en HBO voor de retail Partners in maatwerk erkend MBO en HBO voor de retail Erkend MBO en HBO voor de retail Functiegericht en meteen toepasbaar in de praktijk Inzet eigen vertrouwde trainers en praktijkdocenten Combinatie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HBO Bachelor Bedrijfskunde Propedeuse voor en door de Technologische Industrie FME-CWM in samenwerking met Hogeschool SDO

HBO Bachelor Bedrijfskunde Propedeuse voor en door de Technologische Industrie FME-CWM in samenwerking met Hogeschool SDO HBO Bachelor Bedrijfskunde Propedeuse voor en door de Technologische Industrie FME-CWM in samenwerking met Hogeschool SDO PRAKTIJKGERICHT EN ERKEND HBO PROGRAMMA BEDRIJFSBREED DENKEN VOOR EEN BETER RESULTAAT

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

HBO Basisopleiding Retailmanagement Waarom kiezen voor Hogeschool SDO?

HBO Basisopleiding Retailmanagement Waarom kiezen voor Hogeschool SDO? HBO Basisopleiding Retailmanagement Waarom kiezen voor Hogeschool SDO? Erkend opleidingsinstituut en gecertificeerde opleidingen, dus gegarandeerde kwaliteit Kleine organisatie, dus wendbaar, korte lijnen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

HBO Leergangen Algemeen

HBO Leergangen Algemeen HBO Leergangen Algemeen Korte flexibele programma s op HBO-niveau Directe praktijkgerichte toepassing Co-productie voor onderscheidende aanpak Stapsgewijs verder naar Associate degree of Bachelor Hogeschool

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO HBO Bachelor Bedrijfskunde MINOR TOEGEPASTE BEDRIJFSKUNDE Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO GILDE-BT Postbus 3189 Venrayseweg 32 5902 RD Venlo 5928 NZ Venlo T 077 320 2000 F 077 320 2001 W www.gilde-bt.nl

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie

Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Informatiepakket Lean Six Sigma BlackBelt Zelfstudie Lean Six Sigma BlackBelt worden op het internationaal erkende niveau van het ASQ? Met onze Lean Six Sigma BlackBelt zelfstudie leer je op interactieve

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Experts in resultaatgericht HRM

Experts in resultaatgericht HRM Experts in resultaatgericht HRM HRM CONSULTANCY - DEVELOPMENT CENTER - E-HRM SYSTEEM 1 MENSEN BEPALEN UW RESULTAAT VISIE STRATEGIE DOELEN Steeds vaker wordt vastgesteld dat de wijze waarop het menselijk

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau

Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau Leergang Personeelsmanagment op hbo-niveau De meest succesvolle P&O- opleiding- Mogelijkheid naar volledig bachelor Als personeelsmanager werkt u altijd met mensen. U weet alles van personele kwesties,

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie