Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO"

Transcriptie

1 HBO Bachelor Bedrijfskunde MINOR TOEGEPASTE BEDRIJFSKUNDE Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO GILDE-BT Postbus 3189 Venrayseweg RD Venlo 5928 NZ Venlo T F W I PRAKTIJKGERICHT EN ERKEND HBO PROGRAMMA

2 WELKOM IN DE WERELD VAN BEDRIJFSKUNDE! DE OPLEIDING KENMERKT ZICH DOOR: Dit unieke opleidingsprogramma biedt medewerkers werkzaam in de industriële en logistieke sector de mogelijkheid tot het behalen van een Minor HBO Toegepaste Bedrijfskunde, in een doorlopende leerweg naar HBO Bachelor Bedrijfskunde. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van Gilde-BT en Hogeschool SDO met daarbij de betrokkenheid van SpartnerS en FME CWM. Dit garandeert een concrete en praktijkgerichte aanpak. Deze minor, als eerste deel van de HBO Bacheloropleiding Bedrijfskunde, is dan ook specifiek ontwikkeld voor en door de (maak-) industrie. van een winst- en verliesrekening voor de eigen afdeling. uitwisseling van ervaringen. Bijvoorbeeld: een deelnemer van de groep legt uit hoe hij de kostprijs per uur heeft berekend voor een CNC-freesmachine. de vertegenwoordigde bedrijven een bijdrage leveren in de vorm van een workshop of presentatie, die samen met de trainer wordt voorbereid. Bijvoorbeeld: een Finance manager bespreekt de verlies- en winstrekening van de eigen onderneming met de deelnemers. project aan? door kan gaan voor de HBO Bachelor Bedrijfskunde bij Hogeschool SDO. Het is ook mogelijk om na het eerste jaar de opleiding te vervolgen als Associate Degree. Daartoe wordt een persoonlijke leerroute opgesteld met ontbrekende onderdelen. Kortom, het betreft een doorlopende leerweg, waarin de deelnemer zich stapsgewijs verder kan ontwikkelen op erkend HBO-niveau.

3 BEDRIJFSBREED DENKEN VOOR EEN BETER RESULTAAT De start van de opleiding als minor Toegepaste Bedrijfskunde biedt een afgebakend en praktijkgericht programma van een jaar voor de industriële en logistieke sector. Dit programma leert medewerkers op een praktische manier bedrijfsbreed denken en biedt kennis en vaardigheden om meer inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Dit resulteert in betere beslissingen en meer betrokkenheid bij de organisatie. De uitvoering van de opleiding is onderscheidend, omdat de deelnemende bedrijven mede de inhoud verzorgen. Voor wie is deze opleiding? De opleiding is bedoeld voor een (aankomend) leidinggevende, bedrijfsleider, engineer, werkvoorbereider, verkoper, enzovoort. Maar ook voor een stafmedewerker, zoals een HR-medewerker of hoofd administratie. Een groep bestaat uit 10 tot 14 deelnemers, bij voorkeur twee deelnemers per bedrijf. De opleiding wordt in beginsel uitgevoerd op locatie bij de deelnemers zodat elkaars bedrijven bezocht kunnen worden. De opleiding onderscheidt zich vooral door de manier van lesgeven. Er wordt met name praktijktoetsing ingezet in plaats van alleen theoretische toetsing. Een voorbeeld: van de deelnemers wordt verwacht dat ze de kostprijsberekening van hun eigen afdeling deelnemende bedrijven, met het opstellen hiervan. docent, een vertegenwoordiger van een van de deelnemende bedrijven aanwezig, bijvoorbeeld een manager HR. Deelnemer: OPLEIDINGSPROGRAMMA Onderwijseenheid 1: Organisatie en integratie 28 EC Onderwijseenheid 2: Sociaal en communicatief 8 EC Onderwijseenheid 3: Sales en marketing 9 EC Onderwijseenheid 4: Persoonlijke ontwikkeling 15 EC Elke onderwijseenheid bestaat uit verschillende modules die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn. Op de volgende pagina volgt een overzicht van de modules met een korte omschrijving. Elke module wordt afgesloten met een beroepsproduct (praktijktoets) waarbij competenties kunnen worden aangetoond. Bij aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer een studiehandleiding met een uitgebreide programmabeschrijving met de specifieke toetsonderdelen. De opleiding wordt toegespitst op uw organisatie, hierdoor kunnen er verschillen optreden in de opbouw en volgorde van de modules.

4 Onderwijseenheid 1: organisatie en integratie De positie van de organisatie en de rol van de deelnemer in deze organisatie staat hier centraal. Het formuleren van een missie/ visie, het uitvoeren van een SWOT-analyse en de positionering van de deelnemer in de organisatie wordt behandeld. Wat is de organisatiestrategie en wat zijn organisatiedoelstellingen? Er wordt onder andere behandeld hoe organisaties eruit zien, toegespitst op de maakindustrie. Er wordt kennisgemaakt met werken in cellen en teams en projectorganisaties worden hierbij behandeld. In deze module komen de kenmerken van projectmatig werken aan de orde. Tijdens de module maken de deelnemers kennis met de theorie rondom projectmatig werken en werken ze zelf aan een project. In deze module leert de deelnemer om de financieel-economische bedrijfsvoering van een onderneming te beheersen. Aan de orde komt hoe een winst- en verliesrekening moet worden opgesteld en hoe de kostprijs berekend kan worden. Deze vaardigheden worden in de praktijk toegepast. Leren om de eigen logistieke stroom (in de productie) in kaart te brengen, te analyseren en vervolgens verspillingen/knelpunten te identificeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: tussenvoorraden/voorraden, onderhanden werk, intern transport, lay-out en overdrachtsmomenten. Hiervoor wordt een analysemodel gebruikt (Brown Paper Methode), ook wel waardestroomanalyse genoemd. Gedurende het studiejaar werken de deelnemers aan hun eigen ondernemingsplan. Dit wordt aan het einde van de opleiding aan de groep gepresenteerd in bijzijn van de (direct) leidinggevende. Onderwijseenheid 2: sociaal en communicatief In deze module worden verschillende theorieën rondom leiderschap behandeld. Er wordt ingezoomd op de verschillende typen mensen en verschillende soorten leiders. Deze theorieën worden in de praktijkopdracht aan elkaar gekoppeld. Het gaat hierbij onder ander over: - De rollen van Belbin: welke typen mensen zijn er en uit welk typen mensen bestaat jouw team? - Het leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard: wat voor soort leiders zijn er en wat voor soort leider ben jezelf? Gemotiveerde medewerkers hebben en behouden is een belangrijke vraag binnen organisaties. In deze module leert de deelnemer meer leert de deelnemer hoe hij/zij voorkomt dat een conflict ontaardt in ineffectiviteit. In deze module worden de coachingsvaardigheden naar een hoger niveau gebracht. Hierbij wordt het GROW-model van John Whitmore Tijdens deze module ontwikkelen de deelnemers hun presentatievaardigheden. In een aantal modules zal gevraagd worden om een korte presentatie te verzorgen als oefening voor de eindpresentatie. Alle onderwerpen die bij het presenteren van belang zijn komen aan de orde, zoals opbouw, fysieke presentatie, gebruik van hulpmiddelen en dergelijke.

5 Onderwijseenheid 3: sales en marketing Het inzicht in het belang van de (interne) klant en de mogelijk potentiële klant wordt hierin aan de orde gesteld. De deelnemer krijgt inzicht in het huidige klantenbestand en mogelijkheden voor de toekomst. De klant is de reden van ons bestaan en betaalt onze rekeningen. Wie is mijn klant en wat verlangt hij van mij? Er wordt gewerkt met Product Markt Combinaties en Abc-analyse. In deze module leert de deelnemer meer over communicatie- en verkoopvaardigheden. Hierbij komen onder andere het verkoopgesprek, vraag- en luistertechnieken, afsluittechnieken en verkoopfasen aan de orde. In deze module leert de deelnemer hoe het netwerk op een effectieve manier kan worden ingezet. Onderwijseenheid 4: persoonlijke ontwikkeling Tijdens de gehele opleiding houden de deelnemers een POP bij. Hierin worden de punten beschreven waarop de deelnemer zich tijdens de opleiding wilt ontwikkelen. Gedurende het jaar wordt dit POP steeds bijgesteld. In het PAP beschrijft de deelnemer concrete actiepunten om zijn/haar doelen te bereiken. De formulering van deze doelen gebeurt volgens de SMARTmethode. Het PAP volgt op het POP. In deze module leert de deelnemer om zijn/haar kwaliteiten te analyseren. Dit wordt gedaan aan de hand van de kernkwadranten van Daniel Ofman. De eigen kwaliteiten geven vaak inzicht in de manier waarop we naar anderen kijken, wat ons aan hen irriteert, of juist waar we bewondering voor hebben.

6 WERKWIJZE EN PRAKTISCHE INFORMATIE Opleidingsduur langere tussenperiodes rondom de schoolvakanties. De lestijden kunnen in onderling overleg bepaald worden. Gedurende de opleiding werkt de deelnemer in de eigen werkomgeving aan toepassingen en voert hij/zij opdrachten uit. De opleiding wordt afgesloten met een eindpresentatie en een assessmentgesprek. Intakegesprek Voor de start van de opleiding vindt er een intakegesprek plaatst. Tijdens dit intakegesprek bespreekt de deelnemer met de docent wat zijn/haar persoonlijke verwachtingen en doelen zijn voor de opleiding. Kick-off Naast kennisuitwisseling is de kick-off bedoeld om elkaar beter te leren kennen. De (direct) leidinggevende wordt gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren. Reguliere bijeenkomsten Er zullen 8 reguliere lesbijeenkomsten worden gepland. Het gebruikelijke tijdschema hierbij is van uur tot uur. Per groep worden de definitieve lestijden bepaald. Tijdens deze bijeenkomsten worden de verschillende modules behandeld. Elke module wordt afgesloten met een beroepsproduct, veelal een praktijktoets, zoals een kostprijsberekening, of een procesanalyse. Deelnemer: Praktijkleren De opleiding is opgezet om leren en werken te combineren. De lesdagen helpen met het inrichten van structuur en vormen de basis voor uw studieplanning. Daarnaast gaat de deelnemer aan de slag met opdrachten en toepassingen veelal in de eigen praktijk. De deelnemer bestudeert leerstof en werkt aan casussen, dit maakt het leren goed toepasbaar. De opleiding is dan ook specifiek ontwikkeld voor werkenden in de beroepspraktijk. Eindpresentatie en assessmentgesprek Het eerste jaar als minor voor de maakindustrie wordt afgesloten met een eindpresentatie en een assessmentgesprek. Tijdens deze presentatie laat de deelnemer zien wat hij/zij geleerd heeft door een presentatie te houden aan een docent en een leidinggevende. Na afloop hiervan volgt een assessmentgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met de studieloopbaanbegeleider van Hogeschool SDO. Studieloopbaanbegeleiding Vanuit de opleiding krijgt de deelnemer vier uur individuele trajectbegeleiding, uitgevoerd door een van de docenten. Tijdens deze contactmomenten begeleidt de docent de deelnemer bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. De resultaten van de beroepsproducten worden besproken en het POP/PAP wordt op basis hiervan aangepast. Vanuit de eigen organisatie wordt er een interne begeleider aangewezen. Vervolg Vanuit het minorprogramma moet de deelnemer vanuit een passende werkomgeving rekening houden met circa 3 jaar nominale studieduur om het HBO Bachelor Bedrijfskunde af te ronden. Indien het volledige programma van 240 EC is voltooid, heeft de deelnemer het recht op de titel Bachelor of Business Administration (BBA). Indien de deelnemer belangstelling heeft kan er ook een verkort vervolgprogramma doorlopen worden. Hiermee stroomt de deelnemer uit met HBO Associate Degree Bedrijfskunde met 120 EC, met de graad Ad. Hogeschool SDO biedt de mogelijkheid om de opleiding stapsgewijs

7 TOELATING TARIEVEN EN SUBSIDIES* Deze opleiding is specifiek bedoeld voor volwassenen. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een HAVO-, VWO- of MBO- niveau 4 diploma. In verband met de praktijkgerichtheid van deze opleiding is het tevens van belang dat de deelnemer beschikt over een relevante werkomgeving om de opdrachten toe te passen. Toelatingstoets kan er worden deelgenomen aan de toelatingstoets. De deelnemer neemt dan deel aan 4 online capaciteitstesten. Deze betreffen; logisch taalinzicht, logisch cijfermatig inzicht, rekenvaardigheid en logisch figuurlijk inzicht. Bij voldoende score vindt er alsnog toelating tot de minor HBO opleiding plaats. Het tarief voor het eerste jaar als HBO minor Toegepaste Bedrijfskunde voor de maakindustrie bedraagt is all-in en dus inclusief literatuur en ander studiemateriaal. De kosten voor een mogelijke toelatingstoets bedragen 125,- per deelnemer. Vanuit deze start kan er stapsgewijs worden doorgestudeerd naar de HBO Bachelor bij Hogeschool SDO. Per jaar kan worden bepaald of de deelnemer verder wil studeren. Studeren naar een HBO Bachelor of Associate Degree (AD) is een investering die wordt aangemoedigd. Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor studiekosten. De Wet Vermindering Afdracht (WVA) biedt een belastingvoordeel in het kader van opleiden. Dit voordeel kan oplopen tot een vergoeding van informatie over deze aantrekkelijke regeling op: Daarnaast kennen A&O Metalektro, OOM, OTIB, SSWM en andere O&O fondsen 2.500,- per jaar per deelnemer. Deze vergoeding is afhankelijk van het O&O fonds en de bijbehorende voorwaarden. circa 750,- (bij A&O en OOM). * De informatie met betrekking tot de subsidieregeling is met zorg opgesteld en gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventueel beschikbare subsidies. Gilde-BT en Hogeschool SDO kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele niet toegekende subsidies of andere geldelijke voordelen.

8 SAMENWERKINGSPARTNER HOGESCHOOL SDO Gilde-BT is geautoriseerd partner van Opleidingspartners, het samenwerkingsverband waartoe Hogeschool SDO behoort. Hogeschool SDO, Stichting Deeltijd Opleidingen, is officieel erkend op basis van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De opleiding HBO Bedrijfskunde is geregistreerd in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO) onder ISAT nummer MEER INFORMATIE EN AANMELDEN telefoonnummer: of via SAMENWERKINGSPARTNER HOGESCHOOL SDO Gilde-BT is geautoriseerd partner van Opleidingspartners, het samenwerkingsverband waartoe Hogeschool SDO behoort. Hogeschool SDO, Stichting Deeltijd Opleidingen, is officieel erkend op basis van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De opleiding HBO Bedrijfskunde is geregistreerd in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO) onder ISAT nummer

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie