Persbericht, 26 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht, 26 juli 2013"

Transcriptie

1 Persbericht, 26 juli 2013 Verbrusseling neemt op verscheidene plaatsen dramatische proporties aan Nieuwe geboortecijfers Kind en Gezin: aandeel Nederlandstaligen in Halle-Vilvoorde blijft dalen Drie jaar lang publiceerde de Vlaamse overheidsdienst Kind en Gezin geen nieuwe statistieken meer over de geboortecijfers in Vlaanderen. Eindelijk zijn de nieuwe cijfers voor 2010, 2011 en 2012 per gemeente en deelgemeente op de website van K&G beschikbaar. Wij maakten een vergelijking met de oude cijfers van Halle-Vilvoorde (2004 tot 2009) zodat we een overzicht konden maken van de evolutie tijdens de voorbije 9 jaar. De cijfers wijzen op een verdere internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. Zo daalde het aandeel Nederlandstalige moeders in deze periode van 58,2 naar 51,5 procent. Het percentage Franstalige moeders bleef lang stabiel, maar steeg de voorbije jaren tot 28 procent, terwijl het aandeel kinderen met een andere thuistaal sinds 2004 verdubbelde van 9 naar ruim 20 procent. Het percentage moeders met Belgische nationaliteit (op het ogenblik van hun geboorte) daalde van 78,9 naar 69,4 procent. Ieder jaar vermindert het aandeel van de autochtonen bijgevolg met één procent. In verscheidene gemeenten neemt de ontnederlandsing intussen dramatische proporties aan. Een achteruitgang van het aandeel Nederlandstalige geboorten met 15 procent en meer is geen uitzondering. De situatie is het meest alarmerend in Sint-Pieters-Leeuw, waar het aandeel Franstalige geboorten rond 50 procent schommelt en al 9 jaar op rij hoger ligt dan het aandeel Nederlandstalige geboorten. Maar ook Vilvoorde (nog 30,9 procent Nederlandstalige geboorten), Zaventem (28,9) en Machelen (27,7) zijn in heel snel tempo aan het verbrusselen. In een aantal deelgemeenten zijn de cijfers nog hallucinanter: 16,6 procent in Strombeek- Bever, 16,5 in Ruisbroek (cijfers 2012) en 12,4 procent in Zellik en 12 procent in Sint- Stevens-Woluwe (cijfers 2010). In de faciliteitengemeenten is het enkel Wemmel dat met 26,6 procent enigszins stand houdt. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de situatie in een heel groot gedeelte van Halle- Vilvoorde bijzonder kritiek wordt. In deze gemeenten moet hoogdringend een fors en doordacht woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. Een Vlaams woonbeleid is geen luxe, maar pure noodzaak, indien we op lange termijn als gemeenschap willen overleven in onze streek. De Vlaamse regering en N-VA-minister voor de Vlaamse Rand Bourgeois schieten ter zake schromelijk te kort. Bart Laeremans Senator Bijlage: nota demografische evolutie Halle-Vilvoorde + vergelijkende tabel per gemeente

2 Nota demografische evolutie Halle-Vilvoorde Nieuwe geboortecijfers Kind en Gezin: aandeel Nederlandstaligen blijft dalen Drie jaar lang publiceerde de Vlaamse overheidsdienst Kind en Gezin geen nieuwe statistieken meer over de geboortecijfers in Vlaanderen. Eind juni pakte de dienst uit met een hele reeks cijfermateriaal over de globale situatie in Vlaanderen en Brussel, uitgesplitst per gewest en per provincie. Cijfers per gemeente waren nog niet voorhanden, hoewel de webstek van K&G al maandenlang aankondigde dat deze gegevens in de loop van de maand juni online beschikbaar zouden zijn. Eindelijk is het nu zover, zodat er per gemeente en zelfs per deelgemeente een hele reeks cijfergegevens kunnen opgevraagd worden. Wij maakten een vergelijking met de oude cijfers van Halle-Vilvoorde (2004 tot 2009) zodat we een overzicht konden maken van de evolutie tijdens de voorbije 9 jaar. Die cijfers wijzen op een verdere internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. In verscheidene gemeenten nemen de evolutie zelfs dramatische proporties aan. Ook blijkt dat de verfransing niet gestopt is, wat sommigen ook meenden te moeten afleiden uit de jongste verkiezingsuitslagen. De ontfransing van Guido Fonteyn is dus een mythe. Methodologisch moeten we wel een onderscheid maken tussen de oude cijfers (tot 2009) en de nieuwe ( ). Zo werden er vanaf 2010 nieuwe indelingen gevolgd (bv. aparte vermelding van de taalgroepen Turks-Arabisch-Berbers en Russisch-Pools-Roemeens) en is de categorie onbekend weggevallen. Blijkbaar werden ook de methodes voor de indeling aangepast. Dit kan verklaren waarom er een breuk is met de cijfers van 2009, toen er in Halle-Vilvoorde plots een zeer felle daling was vastgesteld van het aandeel Nederlandstalige moeders en moeders met de Belgische nationaliteit. In 2010 steeg het aandeel Nederlandstalige moeders plots met 2,7 procent en steeg het percentage moeders met Belgische nationaliteit ineens weer met 3,4 procent. Heeft men correctiemechanismen ingebouwd om de resultaten te polijsten en beschouwt men moeders die ook Nederlands kennen (bv omdat ze Nederlandstalig onderwijs volgden) gemakkelijker als Nederlandstalig? Bij Kind en Gezin ontkent men dit. In ieder geval is duidelijk dat de ontnederlandsing zich sinds 2010 opnieuw fors doorzet. Hoe dan ook zijn de cijfers van K&G vrij accuraat, vermits deze dienst toezicht houdt op ongeveer 97 procent van alle borelingen. Wel hebben we K&G moeten wijzen op ernstige fouten in de berekening van de gemeentelijke cijfers. Die kwamen immers niet overeen met de gegevens van de deelgemeenten die door K&G waren aangeleverd. De Studiedienst van de Vlaamse regering had een zeer zware rekenfout gemaakt (de cijfers van de deelgemeenten met dezelfde naam als de fusiegemeente waren in geen enkele provincie mee verwerkt), maar men heeft de cijfergegevens van alle fusiegemeenten intussen rechtgezet. Dankzij onze alertheid. Halle-Vilvoorde Tussen 2004 en 2012 daalde het aandeel van de Nederlandstalige jonge moeders in het Vlaams Gewest met 5 procent (van 79,9 naar 74,9), waarbij vooral het verschil opvalt van 2,2

3 procent tussen 2010 (77,1 procent) en In Halle-Vilvoorde ging de daling opmerkelijk sneller: van 58,2 procent in 2004 naar nog amper 51,5 procent in 2012, met een verschil van 3,3 procent tijdens de jongste twee jaar. Op 9 jaar tijd daalde het percentage Nederlandstalige jonge moeders dus met bijna 7 procent. Nog amper de helft van de borelingen in Halle- Vilvoorde groeit vandaag op in een Nederlandstalig gezin. Het percentage Franstalige moeders schommelde tussen 2004 en 2009 rond de 25 procent. Sindsdien moeten we een toename vaststellen tot 28 procent. Het aandeel kinderen met een andere thuistaal verdubbelde sinds 2004 van 9 naar ruim 20 procent (waarvan 7,3 procent Turks/Arabisch/Berbers en 3,5 procent Russisch/Pools/Roemeens). In diezelfde periode daalde het percentage moeders met Belgische nationaliteit (op het ogenblik van hun geboorte) van 78,9 naar 69,4 procent. Ieder jaar neemt het aandeel van de autochtonen bijgevolg met één procent af. De internationalisering zet zich dus heel snel door. Regio Halle Het wordt allemaal nog veel opmerkelijker als we de cijfers per gemeente bekijken. Een aantal gemeenten die ver van Brussel liggen en minder goed bereikbaar zijn zoals Pepingen, Herne en Galmaarden blijven behoorlijk gespaard van de ontnederlandsing of kennen zelfs een toename van het aandeel Nederlandstalige geboorten. De Pajotse gemeenten Gooik en Lennik, die iets dichter bij Brussel liggen, kennen daarentegen een belangrijke toename van Franstalige geboorten, naar respectievelijk 12,5 (+8,8 in vergelijking met 2004) en 17,3 procent (+9,2). Affligem en Liedekerke, die vanuit Brussel nog vlotter bereikbaar zijn met de wagen of de trein, kennen een nog sterkere ontnederlandsing (-15 en -16 procent), een sterke toename van de verfransing (resp. +7 en +8,5 procent) en eveneens een sterke toename van het aandeel anderstalige geboorten (van 0,8 naar 9,4 procent in Affligem en van 3,6 naar 13 procent in Liedekerke). De evolutie in Halle is gelijklopend, maar iets minder fors: een daling van het aandeel Nederlandstalige geboorten met ruim 11 procent (naar 63,8), een toename van de Franstalige geboorten met 6,4 procent (naar 22,7) en eveneens een grote toename van de anderstaligen van 3,6 naar 13,5 procent (+9,9). In buurgemeente Beersel maakte het aandeel anderstalige geboorten eveneens een sprong van 10 procent: van 3,8 naar 13,8. Het aandeel Franstalige geboorten (41,1 procent in 2012) is er nagenoeg even hoog als het aandeel Nederlandstalige (45,2) maar dat was ook al zo in In Dilbeek, de grootste gemeente van de regio, daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten met 12,6 procent naar een diepterecord van amper 42 procent. Het aandeel Franstalige geboorten steeg naar een recordhoogte van 34,8 (+ 8,7) en het aandeel anderstalige geboorten verdrievoudigde van 7,8 naar 23,2 procent. Veruit het zwakste resultaat wordt behaald in Groot-Bijgaarden, met amper 26,6 procent Nederlandstalige borelingen en 41,8 procent Franstalige in In Asse is de Nederlandstalige terugval nog veel forser: van 62,1 naar 44,6 of een vermindering met 17,5 procent in 9 jaar. Dit cijfer wordt sterk negatief beïnvloed door Zellik, waar er in 2012 amper 20 procent Nederlandstalige geboorten waren (in 2010 nauwelijks 12,4 procent), tegenover 49 procent Franstalige. Het globale aandeel Franstalige geboorten in Asse steeg met 8 procent van een kwart (25,4) naar een derde (33,4 procent) en ook in deze

4 gemeente stellen we een verdrievoudiging van het aandeel anderstalige geboorten vast van 7,4 naar 22,1 procent. In Sint-Pieters-Leeuw is de situatie bijzonder alarmerend geworden. Tijdens de 9 voorbije jaren lag het aandeel Franstalige geboorten telkens hoger dan het aandeel Nederlandstalige, met een erg pijnlijke uitschieter in 2011: 54,8 procent Franstalige geboorten of dubbel zoveel als de schamele 27,1 procent Nederlandstalige. Meest bedroevend resultaat situeert zich in deelgemeente Ruisbroek met amper 16,5 procent Nederlandstalige geboorten en 60,8 procent Franstalige. Faciliteitengemeenten Ook in de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek blijft het aandeel Nederlandstalige borelingen verder achteruitgaan: nog 17,7 procent in Rode (26 procent in 2004), en amper 4,1 en 2,9 procent in Drogenbos en Linkebeek. De verfransing neemt vooral toe in Linkebeek, waar we tussen 2004 en 2012 een stijging zien van het aandeel Franstalige geboorten met 19 procent (naar 82,4). In Sint-Genesius-Rode en Drogenbos zijn het vooral de allochtone geboorten die toenemen, met respectievelijk 14 en zelfs 22 procent. In Kraainem neemt zowel het aandeel Nederlandstalige (van 12,2 naar 7,5 procent) als Franstalige geboorten (van 56,5 naar 50,5) af ten voordele van het aandeel buitenlandse (maar liefst 42 procent anderstaligen!) Wezembeek-Oppem kent een sterk wisselend patroon, maar ook daar is er een daling van 17,8 naar 11,8 procent Nederlandstalige geboorten. Enkel in Wemmel houden de Nederlandstaligen beter stand, met 26,6 procent Nederlandstalige geboorten in 2012 versus 27,3 in 2004 (hoewel slechts 16 procent in 2011). De Franstalige geboorten blijven schommelen ronde de 50 procent, maar de anderstalige geboorten verdrievoudigden van 8,6 procent naar 27,3 procent. Zeer opmerkelijk is ook dat in 2012 amper 46 procent van de moeders autochtoon was versus 77 procent in Een verschil van 31 procent in amper 9 jaar tijd! Wemmel is dus in zeer snel tempo aan het verbrusselen. Regio Vilvoorde Wat de andere gemeenten van de regio Vilvoorde betreft, zijn het vooral Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Meise die in de kijker lopen. In Vilvoorde daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten van 44,8 naar amper 30,9 procent, terwijl het aandeel Franstalige geboorten nauwelijks lager ligt (28,8 in 2012). De grootste verschuiving kwam er bij de andere talen: van 14,4 procent in 2004 tot maar liefst 40,2 procent in 2012 (+25,8). In 2004 had nog bijna 68 procent van de moeders onze nationaliteit bij geboorte, in 2012 was dit nog amper 49,6 procent. De resultaten van Zaventem in 2012 zijn nog veel schrijnender deze van Vilvoorde: sinds 2009 ligt het aandeel Franstalige geboorten er boven de 33 procent, wat fors hoger is dan het aandeel Nederlandstalige, dat varieert tussen de 25 en de 29 procent. Het aandeel anderstalige geboorten steeg van 20,3 naar 37,7 procent. De situatie is het meest dramatisch in Sint- Stevens-Woluwe, met nog 19,6 procent Nederlandstalige geboorten versus 36,1 procent Franstalige (in 2010: 12 procent N versus 50,5 procent F), en anderzijds in Sterrebeek, met in 2012 nog 22,9 procent Nederlandstalige en 51,8 procent Franstalige geboorten. Het aandeel moeders met de Belgische nationaliteit (bij de eigen geboorte) daalde in 9 jaar tijd van 63,6 naar 51,4 procent. Net als Vilvoorde is dus ook Zaventem grondig en structureel aan het verfransen en aan het verbrusselen.

5 In Machelen is de situatie even dramatisch als in Zaventem, met nog amper 27,7 procent Nederlandstalige geboorten in 2012 tegenover 37,9 in In deelgemeente Diegem is het aandeel Nederlandstalige geboorten gezakt tot 24,6 procent, met een dieptepunt van 16,4 procent in In diezelfde deelgemeente bedroeg het aandeel Franstalige geboorten al drie jaar op rij meer dan 36 procent en werd in 2012 meer dan een kwart van de kinderen geboren in een gezin waar thuis Turks, Arabisch of Berbers wordt gesproken. Het Nederlands is in deze gemeente duidelijk in snel tempo aan het wegkwijnen. In Meise daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten in negen jaar tijd van 75,4 naar 60 procent. In diezelfde periode steeg het aandeel Franstalige geboorten van 15 naar 22,9 procent. Het aandeel anderstalige geboorten steeg spectaculair van 1,2 naar 17,2 procent. Niet verwonderlijk is dat de grootste terugval zich situeert in Meise-centrum (nog slechts 51,8 procent Nederlandstalige geboorten in 2012) en een heel stuk minder in Wolvertem (72,7 procent). Grimbergen kent een vergelijkbare evolutie als Meise: een forse daling van het aandeel Nederlandstalige geboorten (van 58,4 naar 47 procent) een opmerkelijke stijging van de Franstalige geboorten (van 21,0 naar 28,8 procent) en een zeer forse stijging van de anderstalige geboorten naar bijna een kwart (van 8,8 naar 24,3 procent). Dit is vooral te wijten aan de zeer pijnlijke situatie in Strombeek-Bever, met amper 16,6 procent Nederlandstalige geboorten in Een atypische gemeente is Steenokkerzeel, met een hoog aandeel buitenlandse geboorten in 2004 en 2005 en lage cijfers aan Nederlandstalige kant (54 procent) in diezelfde periode. Sinds 7 jaar ligt het aandeel Nederlandstalige geboorten opnieuw hoger dan 70 procent. In Overijse blijft het aandeel Nederlandstalige geboorten al heel wat jaren schommelen rond de 43 procent, maar het aandeel Franstalige steeg tot boven de 30 procent. Het aandeel van de buitenlandse geboorten blijft hoger dan 20 procent. Het vrij stabiele Nederlandstalige geboortecijfer heeft onder meer te maken met het duidelijke Vlaamse woonbeleid dat de dure druivengemeente voert ten voordele van jonge Nederlandstalige gezinnen. Dit is ook het geval voor Zemst, waar het aandeel Nederlandstalige geboorten met 9 procent gestegen is tegenover 2004 en sinds 2010 boven de 90 procent zit. Deze stijging heeft ook te maken met het feit dat de voorbije jaren veel jonge mensen uit Vilvoorde en Grimbergen naar Zemst verhuisd zijn. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de situatie in een heel groot gedeelte van Halle- Vilvoorde bijzonder kritiek wordt. Ettelijke gemeenten zonder taalfaciliteiten zijn grondig en structureel aan het verfransen en verbrusselen. In heel wat gemeenten van Halle-Vilvoorde moet hoogdringend een fors en doordacht woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. We mogen immers niet vergeten dat de internationalisering van onze streek steeds verder toeneemt. Er valt te vrezen dat we nog maar aan het begin staan. Een Vlaams woonbeleid is geen luxe, maar pure noodzaak, indien we op lange termijn als gemeenschap willen overleven in onze streek. De Vlaamse regering en N-VA-minister voor de Vlaamse Rand Bourgeois schieten ter zake schromelijk te kort. Bart Laeremans 25 juli 2013

6 Thuistaal arrondissement Halle-Vilvoorde: Evolutie* AFFLIGEM Nederlands 94,7% 91,6% 85,5% 86,0% 84,6% 90,3% 74,7% 85,4% 79,1% Frans 4,5% 5,9% 8,7% 10,7% 11,2% 6,5% 15,3% 9,0% 11,5% Andere 0,8% - 3,6% 1,7% 2,8% 3,2% 10,0% 5,6% 9,4% Onbekend - 2,5% 2,2% 1,7% 1,4% - / / / ASSE Nederlands 62,1% 60,2% 55,7% 56,5% 56,7% 49,0% 44,2% 50,0% 44,6% Frans 25,4% 25,4% 34,2% 30,6% 22,9% 25,5% 32,5% 28,8% 33,4% Andere 7,4% 8,0% 6,3% 8,7% 14,1% 21,8% 23,3% 21,2% 22,1% Onbekend 5,1% 6,5% 3,7% 4,2% 6,3% 3,7% / / / BEERSEL Nederlands 43,5% 45,3% 48,0% 53,1% 53,1% 44,2% 44,6% 44,9% 45,2% Frans 43,1% 39,3% 40,2% 34,1% 34,8% 38,1% 38,3% 44,9% 41,1% Andere 3,8% 7,3% 7,1% 8,2% 8,9% 13,5% 17,1% 10,2% 13,8% Onbekend 9,7% 8,1% 4,7% 4,7% 3,1% 4,2% / / / BEVER Nederlands 61,3% 82,1% 87,5% 76,9% 66,7% 66,7% 75,0% 71,4% 60,0% Frans 16,1% 14,3% 8,3% 11,5% 25,0% 23,3% 25,0% 14,3% 33,3% Andere ,8% 4,2% 10,0% - 14,4% 6,7% Onbekend 22,6% 3,6% 4,2% 7,7% 4,2% - / / / DILBEEK Nederlands 54,6% 50,6% 52,4% 48,0% 54,2% 45,2% 55,1% 50,1% 42,0% Frans 26,1% 30,1% 26,8% 30,0% 26,8% 29,7% 27,1% 29,4% 34,8% Andere 7,8% 8,6% 6,4% 14,3% 12,2% 17,7% 17,8% 20,5% 23,2% Onbekend 11,5% 10,6% 14,4% 7,7% 6,8% 7,5% / / / DROGENBOS Nederlands 13,0% 8,3% 3,9% 2,1% 3,6% 7,1% 3,8% 5,9% 4,1% Frans 81,5% 90,0% 72,5% 70,2% 67,3% 71,4% 69,8% 70,6% 71,4% Andere 1,9% 1,7% 5,9% 21,2% 18,2% 15,7% 26,4% 23,4% 24,5% Onbekend 3,7% - 17,6% 6,4% 10,9% 5,7% / / / GALMAARDEN Nederlands 88,3% 89,4% 88,2% 90,9% 95,6% 87,2% 85,3% 88,6% 90,1% Frans 6,4% 5,9% 1,3% 2,7% 3,3% 2,1% 12,6% 10,0% 8,6% Andere 1,1% 2,4% 3,9% 2,7% 1,1% 6,4% 2,2% 1,4% 1,2% Onbekend 4,3% 2,4% 6,6% 3,6% - 4,3% / / / GOOIK Nederlands 87,7% 88,4% 92,9% 89,4% 93,6% 87,2% 90,1% 89,0% 82,5% Frans 3,7% 7,0% 2,4% 4,3% 3,8% 7,0% 3,7% 9,8% 12,5% Andere 4,9% - 1,2% 3,2% - 1,2% 6,2% 1,2% 5,0% Onbekend 3,7% 4,7% 3,6% 3,2% 2,6% 4,7% / / / GRIMBERGEN Nederlands 58,4% 54,0% 51,6% 56,8% 49,3% 45,1% 48,6% 50,5% 47,0% Frans 21,0% 24,0% 27,2% 26,3% 28,3% 24,4% 28,5% 29,4% 28,8% Andere 8,8% 14,1% 14,0% 11,6% 17,4% 27,7% 23,0% 20,0% 24,3% Onbekend 11,9% 8,0% 7,3% 5,4% 5,0% 2,8% / / / HALLE Nederlands 75,2% 73,8% 70,3% 70,9% 69,9% 65,5% 70,2% 64,1% 63,8% Frans 16,3% 14,6% 19,1% 16,5% 19,2% 21,9% 19,8% 23,0% 22,7% Andere 3,6% 9,0% 6,7% 8,6% 7,9% 10,1% 10,8% 12,9% 13,5% Onbekend 4,8% 2,5% 3,9% 3,9% 2,9% 1,5% / / / HERNE Nederlands 74,2% 75,8% 83,8% 78,6% 86,8% 87,5% 77,3% 88,0% 92,2% Frans 9,7% 7,6% 8,1% 7,1% 7,4% 10,7% 22,7% 12,0% 7,8% Andere ,3% 2,9% Onbekend 16,1% 16,7% 8,1% 10,0% 2,9% 1,8% / / / HOEILAART Nederlands 38,1% 50,0% 42,9% 36,3% 41,6% 40,0% 45,4% 45,1% 43,8% Frans 41,6% 30,3% 35,7% 33,0% 34,4% 29,5% 34,0% 35,3% 30,3%

7 Andere 12,4% 12,9% 15,1% 19,8% 16,0% 23,8% 20,6% 19,5% 25,7% Onbekend 8,0% 6,8% 6,3% 11,0% 8,0% 6,7% / / / KAMPENHOUT Nederlands 85,3% 89,1% 87,9% 88,6% 92,3% 83,6% 85,0% 90,6% 81,4% Frans 10,3% 1,0% 6,5% 4,9% 5,1% 7,4% 9,2% 3,8% 7,2% Andere 2,6% 6,0% 3,2% 4,8% 1,7% 8,2% 5,9% 5,6% 11,3% Onbekend 1,7% 4,0% 2,4% 1,6% 0,9% 0,8% / / / KAPELLE-O/D-BOS Nederlands 89,9% 87,5% 85,7% 92,8% 83,1% 87,1% 85,4% 89,5% 85,1% Frans 2,5% - 2,6% 3,1% 11,2% 6,5% 10,4% 7,9% 4,6% Andere - 1,3% - 2,0% 3,3% 3,3% 4,1% 2,6% 10,3% Onbekend 7,6% 11,3% 11,7% 2,1% 2,2% 3,2% / / / KRAAINEM Nederlands 12,2% 10,9% 3,5% 7,9% 5,0% 6,1% 8,8% 8,9% 7,5% Frans 56,5% 51,3% 36,8% 35,4% 49,2% 38,9% 62,7% 53,5% 50,5% Andere 23,4% 26,1% 30,8% 35,5% 32,5% 36,7% 28,5% 37,6% 42,0% Onbekend 7,8% 11,8% 28,9% 21,3% 13,3% 18,3% / / / LENNIK Nederlands 82,6% 71,6% 80,0% 80,8% 72,8% 61,7% 70,9% 78,3% 75,3% Frans 8,1% 14,9% 8,0% 10,3 17,3% 21,0% 17,7% 15,0% 17,3% Andere 3,5% 4,5% 5,3% 5,1% 8,6% 12,3% 11,4% 6,7% 7,5% Onbekend 5,8% 9,0% 6,7% 3,8% 1,2% 4,9% / / / LIEDEKERKE Nederlands 82,0% 77,2% 74,0% 68,3% 67,2% 72,2% 67,2% 66,1% 66,2% Frans 12,6% 19,6% 20,5% 22,2% 19,3% 20,6% 25,4% 24,4% 21,1% Andere 3,6% 1,1% 3,9% 4,8% 9,2% 5,6% 7,4% 9,5% 13,0% Onbekend 1,8% 2,2% 1,6% 4,8% 4,2% 1,6% / / / LINKEBEEK Nederlands 13,3% 11,8% 11,8% 10,8% 21,6% 5,6% 7,1% 10,3% 2,9% Frans 63,3% 76,5% 73,5% 75,7% 67,6% 86,1% 71,4% 79,3% 82,4% Andere 10,0% 5,9% 5,8% 13,5% 8,1% 5,6% 21,4% 10,3% 14,6% Onbekend 13,3% 5,9% 8,8% - 2,7% 2,8% / / / LONDERZEEL Nederlands 92,0% 93,0% 90,8% 88,2% 92,2% 79,2% 93,8% 87,9% 87,3% Frans 4,9% 3,0% 2,7% 5,6% 3,6% 9,9% 1,9% 6,1% 6,3% Andere 0,6% 2,5% 3,2% 2,3% 2,1% 6,8% 4,3% 6,0% 6,3% Onbekend 2,5% 1,5% 3,2% 3,9% 2,1% 4,2% / / / MACHELEN Nederlands 37,9% 37,6% 49,0% 40,1% 35,0% 35,3% 30,7% 30,0% 27,7% Frans 32,9% 33,1% 27,5% 28,3% 31,1% 27,5% 36,1% 36,5% 34,1% Andere 18,5% 15,8% 18,1% 26,4% 28,4% 32,4% 33,1% 33,5% 38,2% Onbekend 10,7% 13,4% 5,4% 5,3% 5,5% 4,8% / / / MEISE Nederlands 75,4% 74,3% 68,4% 68,6% 66,2% 56,2% 70,6% 65,1% 60,0% Frans 15,0% 14,3% 21,8% 19,6% 22,3% 30,2% 15,7% 22,1% 22,9% Andere 1,2% 5,7% 6,9% 5,9% 5,0% 10,7% 13,8% 12,9% 17,2% Onbekend 8,4% 5,7% 2,9% 5,9% 6,5% 3,0% / / / MERCHTEM Nederlands 75,6% 80,4% 81,3% 74,7% 81,7% 72,4% 76,4% 76,7% 76,9% Frans 14,1% 13,0% 10,8% 18,2% 13,0% 14,9% 14,3% 13,4% 11,5% Andere 2,9% 2,1% 4,2% 3,2% 4,8% 7,5% 9,3% 9,9% 11,5% Onbekend 7,4% 4,3% 3,6% 3,9% 0,6% 5,2% / / / OPWIJK Nederlands 86,2% 88,2% 91,1% 91,4% 85,8% 91,2% 89,7% 86,6% 83,7% Frans 6,2% 4,6% 2,5% 3,3% 7,4% 2,5% 7,1% 8,4% 9,0% Andere 3,0% - 1,2% 1,4% 4,2% 3,8% 3,2% 5,1% 7,2% Onbekend 4,6% 7,2% 5,1% 3,9% 2,6% 2,5% / / / OVERIJSE Nederlands 44,4% 48,2% 42,2% 44,0% 42,6% 43,7% 44,7% 43,5% 43,7% Frans 21,8% 29,1% 30,4% 27,1% 28,5% 26,5% 33,5% 32,5% 32,0%

8 Andere 26,7% 14,8% 15,9% 18,8% 20,6% 20,7% 21,8% 24,1% 24,4% Onbekend 7,0% 8,0% 11,5% 10,1% 8,4% 9,0% / / / PEPINGEN Nederlands 89,1% 76,9% 79,5% 97,4% 91,2% 93,8% 85,4% 86,4% 89,2% Frans 4,3% 10,3% 5,1% - 8,8% 2,1% 12,2% 9,1% 8,1% Andere - - 5,2% - - 2,1% 2,4% 4,6% 2,7% Onbekend 6,5% 12,8% 10,3% 2,6% - 2,1% / / / ROOSDAAL Nederlands 87,8% 92,4% 92,6% 86,2% 82,6% 86,5% 90,5% 87,1% 82,0% Frans 10,8% 3,8% 4,3% 11,0% 15,2% 6,7% 7,4% 8,6% 10,0% Andere 1,4% 3,9% 2,2% 2,8% 2,3% 2,9% 2,2% 4,3% 8,0% Onbekend - - 1,1% - - 3,8% / / / ST-GENESIUS- RODE ST-PIETERS- LEEUW Nederlands 26,1% 24,2% 22,2% 19,2% 18,2% 23,1% 23,4% 22,2% 17,7% Frans 62,1% 58,2% 63,7% 68,6% 64,8% 56,9% 64,9% 60,0% 63,3% Andere 5,0% 9,6% 6,4% 9,3% 12,5% 16,9% 11,6% 17,8% 19,1% Onbekend 6,8% 7,9% 7,6% 2,9% 4,4% 3,1% / / / Nederlands 40,7% 40,1% 33,5% 35,4% 37,3% 33,5% 39,8% 27,1% 31,5% Frans 49,5% 40,8% 45,3% 45,0% 42,6% 44,2% 41,0% 54,8% 48,9% Andere 6,1% 9,1% 11,4% 17,7% 15,8% 16,9% 19,2% 18,2% 19,5% Onbekend 3,7% 10,0% 9,8% 1,9% 4,3% 5,3% / / / STEENOKKERZEEL Nederlands 53,9% 54,5% 72,5% 72,1% 76,8% 70,3% 78,7% 73,0% 76,5% Frans 11,7% 11,2% 9,4% 7,2% 13,4% 16,7% 15,7% 9,0% 11,8% Andere 27,2% 23,8% 10,8% 18,9% 7,7% 8,6% 5,5% 17,9% 11,8% Onbekend 7,1% 10,5% 7,2% 1,8% 2,1% 4,3% / / / TERNAT Nederlands 83,4% 81,9% 78,3% 83,0% 81,5% 87,5% 80,0% 82,8% 85,8% Frans 10,4% 11,0% 11,9% 11,1% 10,8% 3,5% 8,0% 12,9% 5,7% Andere 3,7% 3,1% 4,2% 3,0% 4,5% 7,6% 12,0% 4,2% 8,5% Onbekend 2,5% 3,9% 5,6% 3,0% 3,2% 1,4% / / / VILVOORDE Nederlands 44,8% 36,8% 38,5% 35,9% 34,0% 32,1% 37,2% 33,4% 30,9% Frans 31,9% 29,0% 26,6% 27,9% 26,1% 24,9% 23,6% 28,7% 28,8% Andere 14,4% 24,8% 31,1% 32,5% 37,1% 40,7% 39,2% 38,0% 40,2% Onbekend 8,8% 9,3% 3,9% 3,7% 2,9% 2,3% / / / WEMMEL Nederlands 27,3% 26,9% 27,8% 23,4% 27,2% 18,3% 23,2% 16,0% 26,6% Frans 53,2% 47,4% 54,4% 56,5% 52,3% 54,4% 54,3% 53,0% 46,2% Andere 8,6% 8,9% 9,5% 15,5% 16,6% 22,2% 22,5% 30,9% 27,3% Onbekend 10,8% 16,7% 8,2% 4,5% 4,0% 5,0% / / / WEZEMBEEK- OPPEM Nederlands 17,8% 13,0% 14,8% 7,9% 10,9% 9,8% 7,1% 13,8% 11,8% Frans 43,7% 48,1% 51,3% 61,9% 50,4% 55,4% 63,4% 50,5% 58,0% Andere 28,2% 25,1% 16,4% 22,2% 28,7% 27,7% 29,4% 35,9% 30,3% Onbekend 10,4% 13,9% 17,4% 7,9% 10,1% 7,1% / / / ZAVENTEM Nederlands 37,7% 33,1% 32,7% 33,7% 33,8% 25,0% 28,1% 27,1% 28,9% Frans 26,5% 32,8% 32,7% 32,9% 30,5% 33,3% 35,5% 36,3% 33,4% Andere 20,3% 25,5% 26,1% 27,2% 29,2% 38,0% 36,3% 36,6% 37,7% Onbekend 15,4% 8,7% 8,4% 6,2% 6,4% 3,6% / / / ZEMST Nederlands 82,4% 87,9% 83,5% 86,9% 88,4% 87,9% 91,7% 90,0% 91,0% Frans 6,4% 3,7% 6,4% 6,1% 2,9% 5,0% 3,5% 4,8% 4,1% Andere 2,6% 4,8% 2,1% 2,9% 5,4% 6,7% 4,9% 5,2% 5,1% Onbekend 8,6% 3,7% 8,1% 4,2% 3,3% 0,4% / / /

9 HALLE- VILVOORDE Nederlands 58,2% 56,9% 56,5% 55,8% 56,6% 52,1% 54,8% 53,5% 51,5% Frans 25,2% 24,9% 25,6% 25,9% 24,9% 25,7% 27,1% 28,1% 27,9% Andere 9,0% 10,9% 10,8% 13,4% 14,1% 18,2% 18,1% 18,5% 20,6% Onbekend 7,6% 7,4% 7,1% 5,0% 4,4% 4,1% / / / TERVUREN Nederlands 46,3% 44,5% 49,5% 46,0% 41,4% 44,7% 38,9% 37,4% 42,3% Frans 23,8% 21,3% 26,9% 22,8% 28,4% 24,0% 29,9% 30,5% 25,3% Andere 24,2% 27,9% 19,0% 27,7% 28,4% 28,4% 31,3% 32,0% 32,5% Onbekend 5,8% 6,2% 4,6% 3,5% 1,8% 2,9% / / /

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

Sociaal-ruimtelijke relaties tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Steunpunt Sociale Planning

Sociaal-ruimtelijke relaties tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Steunpunt Sociale Planning Sociaal-ruimtelijke relaties tussen Brussel en Vlaams-Brabant Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. Omvang en evolutie II. Het profiel van de verhuizers III.

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

De Rand Frans 5918 GBS Diabolo 1950 KRAAINEM

De Rand Frans 5918 GBS Diabolo 1950 KRAAINEM PROVINCIE VLAAMS BRABANT Inspecteur adviseur NCZ Ann Bogaerts Grote Hemmenweg 70 3520 Zonhoven 0473 43 25 41 ann.bogaerts@ncz.be De Rand Frans 5918 GBS Diabolo 1950 KRAAINEM 5512 Ecole Communale Francophone

Nadere informatie

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Vlaanderen is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten dienen samen naar Wonen - Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen

Nadere informatie

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN. Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Toelichtingsbrochure GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN PROVIDENTIA CVBA Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse Telefoon: 02 454 18 66 Fax: 02 452 35 25 glenn.vanderperre@providentia.be FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden.

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap 11/05/2015 Onze opdracht: Procesbegeleiding om een persoon met een (vermoeden van) handicap en zijn netwerk

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brussel bevolking. 567.451 72 ASSE 28.739 90 LONDERZEEL 17.305 73

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw -

Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Omgevingsanalyse Sint-Pieters-Leeuw - Bijlage bij het strategisch meerjarenplan 2014-2019 0 Inhoudsopgave Voorstelling van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw... 4 1. Demografie... 5 1.1. Loop van de bevolking...

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant Algemeen bijlageboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant Algemeen bijlageboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Vlaams-Brabant 2012-2014 - Algemeen bijlageboek - INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 5 Bijlage 2: Provinciale fiches Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 2 mei Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 2 mei Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid Martelarenplein 19, 3000 Zaveldal BUSO Nieuwland 198 1000 Brussel 02/512.14.75 1 Brussel 3/BRU/002 66 16 D10 Brussel - Sint-Pieters-Woluwe - Evere - Laken - Anderlecht - Schaarbeek - Brussel 6:15-8:45

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 12 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2010/09 datum 25 november 2010 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper.

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper. Interface Demography Working Paper 2010-2 De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand Didier Willaert Didier.Willaert@vub.ac.be Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 27 - STIJGEN EN DALEN / BEKER FINALE DIEST / PALMARES 2016-2017 Besten, 1) STIJGEN & DALEN (definitieve status 30 april 2017) HEREN Landelijke

Nadere informatie

gewogen gemiddelde dagprijs gemeente statuut woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer gemeente Aarschot

gewogen gemiddelde dagprijs gemeente statuut woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer gemeente Aarschot NULMETING MEI 2016 VOOR DE DAGPRIJZEN WOONZORGCENTRA - ALLE KAMERTYPES gewogen gemiddelde dagprijs statuut woonzorgcentrum Alle Kamertypes eenpersoonskamer tweepersoonskamer Aarschot OCMW SINT ROCHUS 53,49

Nadere informatie

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Dossier Armoede in Vlaams-Brabant 2011 Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Wendy Broos Kubis www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord Armoede vind je, helaas, overal.

Nadere informatie

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Ons Zorgnetwerk Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal 016-24 49 49 onszorgnetwerk@kvlv.be

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN PROVIDENTIA CVBA Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse Telefoon: 02 454 18 66 Fax: 02 452 35 25 glenn.vanderperre@providentia.be FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Vlaams Stedelijk vervoergebied rond Brussel

Vlaams Stedelijk vervoergebied rond Brussel Vlaams Stedelijk vervoergebied rond Brussel Vervoergebied Brussel bevolking. 571.354 72 ASSE 28.838 90 LONDERZEEL 17.340 73 BEERSEL 23.337 91 MACHELEN 12.384 74 BEVER 2.014 92 MEISE 18.509 75 93 MERCHTEM

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Wezembeek-Oppem

Uw gemeente in cijfers: Wezembeek-Oppem Inleiding Wezembeek-Oppem : Wezembeek-Oppem is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kraainem, Tervuren en Zaventem. Wezembeek-Oppem heeft

Nadere informatie

Electorale verfransing van de Vlaamse Rand rond Brussel: feit of fictie? Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976.

Electorale verfransing van de Vlaamse Rand rond Brussel: feit of fictie? Een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976. Naamsestraat 61 - bus 3550 B-3000 Leuven - BELGIUM Tel : 32-16-326661 vives@econ.kuleuven.be VIVES Briefings 2011 7 SEPTEMBER Electorale verfransing van de Vlaamse Rand rond Brussel: feit of fictie? Een

Nadere informatie

STREEKCHARTER HAVILAND 2014 ONZE REGIO, ONZE TOEKOMST! PLECHTIGE ONDERTEKENING DOOR DE BURGEMEESTERS VAN HALLE-VILVOORDE

STREEKCHARTER HAVILAND 2014 ONZE REGIO, ONZE TOEKOMST! PLECHTIGE ONDERTEKENING DOOR DE BURGEMEESTERS VAN HALLE-VILVOORDE STREEKCHARTER HAVILAND 2014 1 STREEKCHARTER HAVILAND 2014 ONZE REGIO, ONZE TOEKOMST! PLECHTIGE ONDERTEKENING DOOR DE BURGEMEESTERS VAN HALLE-VILVOORDE 2 3 STREEKCHARTER HAVILAND 2014: HET TIENPUNTENPLAN

Nadere informatie

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL. 053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be LIEDEKERKE NDC 692 Analysenota Gemeente Liedekerke 2014-2019 Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 INLEIDING Beste lezer, In deze publicatie kan u de omgevingsanalyse van de gemeente Geetbets vinden zoals deze opgemaakt werd door het OCMW van Geetbets.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Gooik

Uw gemeente in cijfers: Gooik Inleiding Gooik : Gooik is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Galmaarden, Herne, Lennik, Ninove, Pepingen en Roosdaal. Gooik heeft een

Nadere informatie

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN

PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/ NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL- SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 24 - STIJGEN EN DALEN Besten, 1) STIJGEN & DALEN (status 27 maart 2017) HEREN Landelijke Stijgers Dalers Stijgers Dalers Stijgers dalers eerste

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

VR DOC.0023/1

VR DOC.0023/1 VR 2017 1301 DOC.0023/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Gewogen gemiddelde dagprijzen per gemeente en per woonzorgcentrum - op 1 mei 2016 Vlaams-Brabant

Gewogen gemiddelde dagprijzen per gemeente en per woonzorgcentrum - op 1 mei 2016 Vlaams-Brabant Gewogen gemiddelde dagprijzen per en per woonzorgcentrum - op 1 mei 2016 Vlaams-Brabant Gewogen gemiddelde dagprijs statuut Woonzorgcentrum Alle Kamertypes Eénpersoonskamer Tweepersoonskamer OCMW SINT

Nadere informatie

Thuiswedstrijden : Terrein Wijnegemhofstraat te Meerbeek

Thuiswedstrijden : Terrein Wijnegemhofstraat te Meerbeek Reeks 2e prov B 1e Ploeg Thuiswedstrijden : Terrein Wijnegemhofstraat te Meerbeek 30/08/15 15u00 Rillaar Sp - St. Meerbeek 10/01/16 14u30 St. Meerbeek - Rillaar Sp 6/09/15 15u00 St. Meerbeek - VK Linden

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lennik

Uw gemeente in cijfers: Lennik Inleiding Lennik : Lennik is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Dilbeek, Gooik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Lennik

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling 2002 Taalgebruik in

Nadere informatie

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet?

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? In onze samenleving zijn meerdere soorten regels afgesproken en vastgelegd in wetten en reglementen. Als iemand deze regels overtreedt of niet naleeft,

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Pieters-Leeuw

Uw gemeente in cijfers: Sint-Pieters-Leeuw Inleiding Sint-Pieters-Leeuw : Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Anderlecht, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

LIJST VAN DE GEMEENTEN EN POSTNUMMERS PER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE

LIJST VAN DE GEMEENTEN EN POSTNUMMERS PER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE LIJST VAN DE GEMEENTEN EN POSTNUMMERS PER MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE MARTINE BRENARD Bekkevoort 3460 3460 Assent 3460 Bekkevoort 3461 Molenbeek-Wersbeek Boutersem 3370 3370 Kerkom 3370 Neervelp 3370 Roosbeek

Nadere informatie

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Taalgarage zelfstudie:

Taalgarage zelfstudie: Taalgarage zelfstudie: HG: Rood MG: Groen LG: Geel Beginners: Vanzelfsprekend, ACCO (Nederlands-Frans en Nederlands-Engels): Niveau 1.1/1.2/2.1 Inhoud: vier DVD s met amusante soaps en reportages, tekstboek,

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

Sluipverkeer Vlaamse Rand Ring 0. Een geïntegreerde aanpak via gemeentelijk overleg op basis van verkeersdata.

Sluipverkeer Vlaamse Rand Ring 0. Een geïntegreerde aanpak via gemeentelijk overleg op basis van verkeersdata. Sluipverkeer Vlaamse Rand Ring 0. Een geïntegreerde aanpak via gemeentelijk overleg op basis van verkeersdata. Colloquium Stand van De Rand oktober 2016 Jaak Boon afd. Beleid, gebied Vlaams-Brabant 1 1

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 15 november Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid Martelarenplein 19, 3000 De Brug buso Amerstraat 3 3200 Aarschot 016/56.74.15 1 Aarschot 3/AAR/006 115 30 D10 Ochtendrit: Aarschot - Tremelo - Baal - Booischot - Heist-O/D-Berg - Begijnendijk - Tremelo

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen Overzicht premies s en leningen voor particulieren 2015 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be

Nadere informatie

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN VDAB ONTCIJFERT nummer 24 TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN De informatie over het taalkennisniveau van werkzoekenden is essentieel bij de matching naar vacatures met taaleisen en is een sturend

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE

Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE Wij zijn er voor u! KENNISMAKINGSBROCHURE IN-Z even voorstellen IN-Z (spreek uit inzet) is een dienstverlenende organisatie. Al sinds 1996 bieden we een handje hulp in het huishouden en ondersteunen we

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1. De Rand als onderzoeksobject 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Renovatieleningen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Nadere informatie

MANTELZORG. en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant

MANTELZORG. en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant MANTELZORG en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant VOORWOORD In het Vlaamse zorglandschap zijn mantelzorgers, naast professionele zorgverleners en vrijwilligers, onmisbaar. Niet minder dan

Nadere informatie

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant I. Stand van zaken Doorbraak 63 II. Erosiebestrijding III. Bestrijden van wateroverlast

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen RENOVATIELENINGEN Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Vraag nr. 468 van 17 april 2013 van LINDA VISSERS

Vraag nr. 468 van 17 april 2013 van LINDA VISSERS VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 468 van 17 april 2013 van LINDA VISSERS Franstalige faciliteitenscholen Subsidies

Nadere informatie

BRUSSEL - HUB student uit PEPINGEN gelauwerd door Unizo

BRUSSEL - HUB student uit PEPINGEN gelauwerd door Unizo Page 1 of 7 BRUSSEL - HUB student uit PEPINGEN gelauwerd door Unizo 22234293 Homepage Gemeenten Affligem Asse Beersel Bever Brussel Denderleeuw Dilbeek Drogenbos Edingen Galmaarden Geraardsbergen Gooik

Nadere informatie

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise Etienne Van Hecke Jean-Michel Decroly Lieve Vanderstraeten Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Lambrechts-Woluwe

Uw gemeente in cijfers: Sint-Lambrechts-Woluwe Inleiding Sint-Lambrechts-Woluwe : Sint-Lambrechts-Woluwe maakt deel uit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Buurgemeentes zijn Etterbeek, Evere, Kraainem, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Zaventem.

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Meise

Uw gemeente in cijfers: Meise Inleiding Meise : Meise is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem en Wemmel. Meise

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Leuven op 15 november 2007 Goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Leuven op 26 november 2007 stad

Nadere informatie

Bijlage 1: Spreidingskaarten bibliotheekmateriaal en aantal leners (6 kaarten) 32 Bijlage 2: Personeelsgegevens openbare bibliotheken in tabelvorm 35

Bijlage 1: Spreidingskaarten bibliotheekmateriaal en aantal leners (6 kaarten) 32 Bijlage 2: Personeelsgegevens openbare bibliotheken in tabelvorm 35 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 HOOFDSTUK 1: SITUATIESCHETS en SWOT-ANALYSE 4 1. Algemene beschrijving van Vlaams-Brabant (Vlaams-Brabant in cijfers) 4 2. Algemene beschrijving van de bibliotheken in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Rapport Ontvlaamsing Vlaams-Brabant

Rapport Ontvlaamsing Vlaams-Brabant Rapport Ontvlaamsing Vlaams-Brabant In 2005 vierde de provincie Vlaams-Brabant trots zijn tienjarig zelfstandig bestaan. Het is waar, de nieuwe provincie is heel wat dynamischer dan het unitaire Brabant.

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

1.Brussel: bevolkingstoename aan steeds hoger ritme. Anderhalf miljoen inwoners in 2030? Persnota, 4 april 2011

1.Brussel: bevolkingstoename aan steeds hoger ritme. Anderhalf miljoen inwoners in 2030? Persnota, 4 april 2011 Persnota, 4 april 2011 Demografische ontwikkeling Brussel en Halle-Vilvoorde: immigratie zwaar onderschat Nieuwe cijfers Binnenlandse Zaken overduidelijk: Planbureau en Vlaamse regering vergissen zich

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Genesius-Rode

Uw gemeente in cijfers: Sint-Genesius-Rode Inleiding Sint-Genesius-Rode : Sint-Genesius-Rode is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beersel, Eigenbrakel, Hoeilaart, Linkebeek,

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

quick. wins. In de Vlaamse Rand

quick. wins. In de Vlaamse Rand 2012-2013 quick wins In de Vlaamse Rand Voorwoord Colofon De brochure Quickwins Vlaamse Rand is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), februari 2013 Opmaak, illustraties en redactie VLM Verantwoordelijke

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Machelen (Halle-Vilvoorde)

Uw gemeente in cijfers: Machelen (Halle-Vilvoorde) Uw gemeente in cijfers: Machelen (Halle-Vilvoorde) Inleiding Machelen (Halle-Vilvoorde) : Machelen (Halle-Vilvoorde) is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest.

Nadere informatie

Dossier 2016 / Dienst Welzijn Steunpunt sociale planning. GEZONDHEID IN VLAAMS-BRABANT Vicky Heylen

Dossier 2016 / Dienst Welzijn Steunpunt sociale planning. GEZONDHEID IN VLAAMS-BRABANT Vicky Heylen Dossier 2016 / Dienst Welzijn Steunpunt sociale planning GEZONDHEID IN VLAAMS-BRABANT Vicky Heylen Voorwoord Gezondheid belangt ons allen aan en de toegang tot een goede gezondheidszorg zou voor ieder

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie

DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING DUURZAAM WEGENONDERHOUD EN BELIJNING 2016

DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING DUURZAAM WEGENONDERHOUD EN BELIJNING 2016 Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/doe-mee-aan-onze-groepsaanbesteding-2016-nl-32/ DOE MEE AAN DE GROEPSAANBESTEDING

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

DE MENSEN IN VLAAMS-BRABANT 7 LEREND VLAAMS-BRABANT 17 WONEN IN VLAAMS-BRABANT 25 VLAAMS-BRABANT OP DE SOCIAAL-ECONOMISCHE LADDER 35

DE MENSEN IN VLAAMS-BRABANT 7 LEREND VLAAMS-BRABANT 17 WONEN IN VLAAMS-BRABANT 25 VLAAMS-BRABANT OP DE SOCIAAL-ECONOMISCHE LADDER 35 15 JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur 5 oktober 2010 2 3 INHOUD NA 15 JAAR 5 DE MENSEN IN VLAAMS-BRABANT 7 STEEDS MEER VLAAMS-BRABANDERS

Nadere informatie

PROVINCIEDOMEINEN (*)

PROVINCIEDOMEINEN (*) A d r e s s e n l i j s t b e g e l e i d e r s p a s CULTUUR CC Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 1745 Opwijk 052-35 06 35 CC De Boesdaalhoeve Hoevestraat 67 1640 Sint- Genesius-Rode 02-381 14 51 CC

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Or A La Carte - Stoomcursus: evenementen, wat komt er bij kijken? - Een projectdossier schrijven Wetgeving - Het vrijwilligersstatuut en verzekering

Nadere informatie

Adressen serviceflats

Adressen serviceflats Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats.aspx

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur JAAR 153 VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur 5 oktober 2010 415 VOORWOORD 4 Omdat Vlaams-Brabant 15 jaar geleden als autonome

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

1793 THOR TERVUREN J18 A : U18/cadetten Vlaams-Brabant Gewestelijk R1 C BAVI VILVOORDE J18 C : U18/cadetten Vlaams-Brabant Gewestelijk R1 B

1793 THOR TERVUREN J18 A : U18/cadetten Vlaams-Brabant Gewestelijk R1 C BAVI VILVOORDE J18 C : U18/cadetten Vlaams-Brabant Gewestelijk R1 B PC VLAAMS-BRABANT - KALENDER CEL - SEIZOEN 2016/2017 - NIEUWS 6 - ALGEMEEN FORFAITS & STIJGEN & DALEN & PEANUTS/U8 & NEWS MAILING & MASTERS OEFENWEDSTRIJDEN Allen, 1) ALGEMEEN FORFAIT 1793 THOR TERVUREN

Nadere informatie