Persbericht, 26 juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht, 26 juli 2013"

Transcriptie

1 Persbericht, 26 juli 2013 Verbrusseling neemt op verscheidene plaatsen dramatische proporties aan Nieuwe geboortecijfers Kind en Gezin: aandeel Nederlandstaligen in Halle-Vilvoorde blijft dalen Drie jaar lang publiceerde de Vlaamse overheidsdienst Kind en Gezin geen nieuwe statistieken meer over de geboortecijfers in Vlaanderen. Eindelijk zijn de nieuwe cijfers voor 2010, 2011 en 2012 per gemeente en deelgemeente op de website van K&G beschikbaar. Wij maakten een vergelijking met de oude cijfers van Halle-Vilvoorde (2004 tot 2009) zodat we een overzicht konden maken van de evolutie tijdens de voorbije 9 jaar. De cijfers wijzen op een verdere internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. Zo daalde het aandeel Nederlandstalige moeders in deze periode van 58,2 naar 51,5 procent. Het percentage Franstalige moeders bleef lang stabiel, maar steeg de voorbije jaren tot 28 procent, terwijl het aandeel kinderen met een andere thuistaal sinds 2004 verdubbelde van 9 naar ruim 20 procent. Het percentage moeders met Belgische nationaliteit (op het ogenblik van hun geboorte) daalde van 78,9 naar 69,4 procent. Ieder jaar vermindert het aandeel van de autochtonen bijgevolg met één procent. In verscheidene gemeenten neemt de ontnederlandsing intussen dramatische proporties aan. Een achteruitgang van het aandeel Nederlandstalige geboorten met 15 procent en meer is geen uitzondering. De situatie is het meest alarmerend in Sint-Pieters-Leeuw, waar het aandeel Franstalige geboorten rond 50 procent schommelt en al 9 jaar op rij hoger ligt dan het aandeel Nederlandstalige geboorten. Maar ook Vilvoorde (nog 30,9 procent Nederlandstalige geboorten), Zaventem (28,9) en Machelen (27,7) zijn in heel snel tempo aan het verbrusselen. In een aantal deelgemeenten zijn de cijfers nog hallucinanter: 16,6 procent in Strombeek- Bever, 16,5 in Ruisbroek (cijfers 2012) en 12,4 procent in Zellik en 12 procent in Sint- Stevens-Woluwe (cijfers 2010). In de faciliteitengemeenten is het enkel Wemmel dat met 26,6 procent enigszins stand houdt. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de situatie in een heel groot gedeelte van Halle- Vilvoorde bijzonder kritiek wordt. In deze gemeenten moet hoogdringend een fors en doordacht woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. Een Vlaams woonbeleid is geen luxe, maar pure noodzaak, indien we op lange termijn als gemeenschap willen overleven in onze streek. De Vlaamse regering en N-VA-minister voor de Vlaamse Rand Bourgeois schieten ter zake schromelijk te kort. Bart Laeremans Senator Bijlage: nota demografische evolutie Halle-Vilvoorde + vergelijkende tabel per gemeente

2 Nota demografische evolutie Halle-Vilvoorde Nieuwe geboortecijfers Kind en Gezin: aandeel Nederlandstaligen blijft dalen Drie jaar lang publiceerde de Vlaamse overheidsdienst Kind en Gezin geen nieuwe statistieken meer over de geboortecijfers in Vlaanderen. Eind juni pakte de dienst uit met een hele reeks cijfermateriaal over de globale situatie in Vlaanderen en Brussel, uitgesplitst per gewest en per provincie. Cijfers per gemeente waren nog niet voorhanden, hoewel de webstek van K&G al maandenlang aankondigde dat deze gegevens in de loop van de maand juni online beschikbaar zouden zijn. Eindelijk is het nu zover, zodat er per gemeente en zelfs per deelgemeente een hele reeks cijfergegevens kunnen opgevraagd worden. Wij maakten een vergelijking met de oude cijfers van Halle-Vilvoorde (2004 tot 2009) zodat we een overzicht konden maken van de evolutie tijdens de voorbije 9 jaar. Die cijfers wijzen op een verdere internationalisering en ontnederlandsing van de Vlaamse Rand. In verscheidene gemeenten nemen de evolutie zelfs dramatische proporties aan. Ook blijkt dat de verfransing niet gestopt is, wat sommigen ook meenden te moeten afleiden uit de jongste verkiezingsuitslagen. De ontfransing van Guido Fonteyn is dus een mythe. Methodologisch moeten we wel een onderscheid maken tussen de oude cijfers (tot 2009) en de nieuwe ( ). Zo werden er vanaf 2010 nieuwe indelingen gevolgd (bv. aparte vermelding van de taalgroepen Turks-Arabisch-Berbers en Russisch-Pools-Roemeens) en is de categorie onbekend weggevallen. Blijkbaar werden ook de methodes voor de indeling aangepast. Dit kan verklaren waarom er een breuk is met de cijfers van 2009, toen er in Halle-Vilvoorde plots een zeer felle daling was vastgesteld van het aandeel Nederlandstalige moeders en moeders met de Belgische nationaliteit. In 2010 steeg het aandeel Nederlandstalige moeders plots met 2,7 procent en steeg het percentage moeders met Belgische nationaliteit ineens weer met 3,4 procent. Heeft men correctiemechanismen ingebouwd om de resultaten te polijsten en beschouwt men moeders die ook Nederlands kennen (bv omdat ze Nederlandstalig onderwijs volgden) gemakkelijker als Nederlandstalig? Bij Kind en Gezin ontkent men dit. In ieder geval is duidelijk dat de ontnederlandsing zich sinds 2010 opnieuw fors doorzet. Hoe dan ook zijn de cijfers van K&G vrij accuraat, vermits deze dienst toezicht houdt op ongeveer 97 procent van alle borelingen. Wel hebben we K&G moeten wijzen op ernstige fouten in de berekening van de gemeentelijke cijfers. Die kwamen immers niet overeen met de gegevens van de deelgemeenten die door K&G waren aangeleverd. De Studiedienst van de Vlaamse regering had een zeer zware rekenfout gemaakt (de cijfers van de deelgemeenten met dezelfde naam als de fusiegemeente waren in geen enkele provincie mee verwerkt), maar men heeft de cijfergegevens van alle fusiegemeenten intussen rechtgezet. Dankzij onze alertheid. Halle-Vilvoorde Tussen 2004 en 2012 daalde het aandeel van de Nederlandstalige jonge moeders in het Vlaams Gewest met 5 procent (van 79,9 naar 74,9), waarbij vooral het verschil opvalt van 2,2

3 procent tussen 2010 (77,1 procent) en In Halle-Vilvoorde ging de daling opmerkelijk sneller: van 58,2 procent in 2004 naar nog amper 51,5 procent in 2012, met een verschil van 3,3 procent tijdens de jongste twee jaar. Op 9 jaar tijd daalde het percentage Nederlandstalige jonge moeders dus met bijna 7 procent. Nog amper de helft van de borelingen in Halle- Vilvoorde groeit vandaag op in een Nederlandstalig gezin. Het percentage Franstalige moeders schommelde tussen 2004 en 2009 rond de 25 procent. Sindsdien moeten we een toename vaststellen tot 28 procent. Het aandeel kinderen met een andere thuistaal verdubbelde sinds 2004 van 9 naar ruim 20 procent (waarvan 7,3 procent Turks/Arabisch/Berbers en 3,5 procent Russisch/Pools/Roemeens). In diezelfde periode daalde het percentage moeders met Belgische nationaliteit (op het ogenblik van hun geboorte) van 78,9 naar 69,4 procent. Ieder jaar neemt het aandeel van de autochtonen bijgevolg met één procent af. De internationalisering zet zich dus heel snel door. Regio Halle Het wordt allemaal nog veel opmerkelijker als we de cijfers per gemeente bekijken. Een aantal gemeenten die ver van Brussel liggen en minder goed bereikbaar zijn zoals Pepingen, Herne en Galmaarden blijven behoorlijk gespaard van de ontnederlandsing of kennen zelfs een toename van het aandeel Nederlandstalige geboorten. De Pajotse gemeenten Gooik en Lennik, die iets dichter bij Brussel liggen, kennen daarentegen een belangrijke toename van Franstalige geboorten, naar respectievelijk 12,5 (+8,8 in vergelijking met 2004) en 17,3 procent (+9,2). Affligem en Liedekerke, die vanuit Brussel nog vlotter bereikbaar zijn met de wagen of de trein, kennen een nog sterkere ontnederlandsing (-15 en -16 procent), een sterke toename van de verfransing (resp. +7 en +8,5 procent) en eveneens een sterke toename van het aandeel anderstalige geboorten (van 0,8 naar 9,4 procent in Affligem en van 3,6 naar 13 procent in Liedekerke). De evolutie in Halle is gelijklopend, maar iets minder fors: een daling van het aandeel Nederlandstalige geboorten met ruim 11 procent (naar 63,8), een toename van de Franstalige geboorten met 6,4 procent (naar 22,7) en eveneens een grote toename van de anderstaligen van 3,6 naar 13,5 procent (+9,9). In buurgemeente Beersel maakte het aandeel anderstalige geboorten eveneens een sprong van 10 procent: van 3,8 naar 13,8. Het aandeel Franstalige geboorten (41,1 procent in 2012) is er nagenoeg even hoog als het aandeel Nederlandstalige (45,2) maar dat was ook al zo in In Dilbeek, de grootste gemeente van de regio, daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten met 12,6 procent naar een diepterecord van amper 42 procent. Het aandeel Franstalige geboorten steeg naar een recordhoogte van 34,8 (+ 8,7) en het aandeel anderstalige geboorten verdrievoudigde van 7,8 naar 23,2 procent. Veruit het zwakste resultaat wordt behaald in Groot-Bijgaarden, met amper 26,6 procent Nederlandstalige borelingen en 41,8 procent Franstalige in In Asse is de Nederlandstalige terugval nog veel forser: van 62,1 naar 44,6 of een vermindering met 17,5 procent in 9 jaar. Dit cijfer wordt sterk negatief beïnvloed door Zellik, waar er in 2012 amper 20 procent Nederlandstalige geboorten waren (in 2010 nauwelijks 12,4 procent), tegenover 49 procent Franstalige. Het globale aandeel Franstalige geboorten in Asse steeg met 8 procent van een kwart (25,4) naar een derde (33,4 procent) en ook in deze

4 gemeente stellen we een verdrievoudiging van het aandeel anderstalige geboorten vast van 7,4 naar 22,1 procent. In Sint-Pieters-Leeuw is de situatie bijzonder alarmerend geworden. Tijdens de 9 voorbije jaren lag het aandeel Franstalige geboorten telkens hoger dan het aandeel Nederlandstalige, met een erg pijnlijke uitschieter in 2011: 54,8 procent Franstalige geboorten of dubbel zoveel als de schamele 27,1 procent Nederlandstalige. Meest bedroevend resultaat situeert zich in deelgemeente Ruisbroek met amper 16,5 procent Nederlandstalige geboorten en 60,8 procent Franstalige. Faciliteitengemeenten Ook in de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek blijft het aandeel Nederlandstalige borelingen verder achteruitgaan: nog 17,7 procent in Rode (26 procent in 2004), en amper 4,1 en 2,9 procent in Drogenbos en Linkebeek. De verfransing neemt vooral toe in Linkebeek, waar we tussen 2004 en 2012 een stijging zien van het aandeel Franstalige geboorten met 19 procent (naar 82,4). In Sint-Genesius-Rode en Drogenbos zijn het vooral de allochtone geboorten die toenemen, met respectievelijk 14 en zelfs 22 procent. In Kraainem neemt zowel het aandeel Nederlandstalige (van 12,2 naar 7,5 procent) als Franstalige geboorten (van 56,5 naar 50,5) af ten voordele van het aandeel buitenlandse (maar liefst 42 procent anderstaligen!) Wezembeek-Oppem kent een sterk wisselend patroon, maar ook daar is er een daling van 17,8 naar 11,8 procent Nederlandstalige geboorten. Enkel in Wemmel houden de Nederlandstaligen beter stand, met 26,6 procent Nederlandstalige geboorten in 2012 versus 27,3 in 2004 (hoewel slechts 16 procent in 2011). De Franstalige geboorten blijven schommelen ronde de 50 procent, maar de anderstalige geboorten verdrievoudigden van 8,6 procent naar 27,3 procent. Zeer opmerkelijk is ook dat in 2012 amper 46 procent van de moeders autochtoon was versus 77 procent in Een verschil van 31 procent in amper 9 jaar tijd! Wemmel is dus in zeer snel tempo aan het verbrusselen. Regio Vilvoorde Wat de andere gemeenten van de regio Vilvoorde betreft, zijn het vooral Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Meise die in de kijker lopen. In Vilvoorde daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten van 44,8 naar amper 30,9 procent, terwijl het aandeel Franstalige geboorten nauwelijks lager ligt (28,8 in 2012). De grootste verschuiving kwam er bij de andere talen: van 14,4 procent in 2004 tot maar liefst 40,2 procent in 2012 (+25,8). In 2004 had nog bijna 68 procent van de moeders onze nationaliteit bij geboorte, in 2012 was dit nog amper 49,6 procent. De resultaten van Zaventem in 2012 zijn nog veel schrijnender deze van Vilvoorde: sinds 2009 ligt het aandeel Franstalige geboorten er boven de 33 procent, wat fors hoger is dan het aandeel Nederlandstalige, dat varieert tussen de 25 en de 29 procent. Het aandeel anderstalige geboorten steeg van 20,3 naar 37,7 procent. De situatie is het meest dramatisch in Sint- Stevens-Woluwe, met nog 19,6 procent Nederlandstalige geboorten versus 36,1 procent Franstalige (in 2010: 12 procent N versus 50,5 procent F), en anderzijds in Sterrebeek, met in 2012 nog 22,9 procent Nederlandstalige en 51,8 procent Franstalige geboorten. Het aandeel moeders met de Belgische nationaliteit (bij de eigen geboorte) daalde in 9 jaar tijd van 63,6 naar 51,4 procent. Net als Vilvoorde is dus ook Zaventem grondig en structureel aan het verfransen en aan het verbrusselen.

5 In Machelen is de situatie even dramatisch als in Zaventem, met nog amper 27,7 procent Nederlandstalige geboorten in 2012 tegenover 37,9 in In deelgemeente Diegem is het aandeel Nederlandstalige geboorten gezakt tot 24,6 procent, met een dieptepunt van 16,4 procent in In diezelfde deelgemeente bedroeg het aandeel Franstalige geboorten al drie jaar op rij meer dan 36 procent en werd in 2012 meer dan een kwart van de kinderen geboren in een gezin waar thuis Turks, Arabisch of Berbers wordt gesproken. Het Nederlands is in deze gemeente duidelijk in snel tempo aan het wegkwijnen. In Meise daalde het aandeel Nederlandstalige geboorten in negen jaar tijd van 75,4 naar 60 procent. In diezelfde periode steeg het aandeel Franstalige geboorten van 15 naar 22,9 procent. Het aandeel anderstalige geboorten steeg spectaculair van 1,2 naar 17,2 procent. Niet verwonderlijk is dat de grootste terugval zich situeert in Meise-centrum (nog slechts 51,8 procent Nederlandstalige geboorten in 2012) en een heel stuk minder in Wolvertem (72,7 procent). Grimbergen kent een vergelijkbare evolutie als Meise: een forse daling van het aandeel Nederlandstalige geboorten (van 58,4 naar 47 procent) een opmerkelijke stijging van de Franstalige geboorten (van 21,0 naar 28,8 procent) en een zeer forse stijging van de anderstalige geboorten naar bijna een kwart (van 8,8 naar 24,3 procent). Dit is vooral te wijten aan de zeer pijnlijke situatie in Strombeek-Bever, met amper 16,6 procent Nederlandstalige geboorten in Een atypische gemeente is Steenokkerzeel, met een hoog aandeel buitenlandse geboorten in 2004 en 2005 en lage cijfers aan Nederlandstalige kant (54 procent) in diezelfde periode. Sinds 7 jaar ligt het aandeel Nederlandstalige geboorten opnieuw hoger dan 70 procent. In Overijse blijft het aandeel Nederlandstalige geboorten al heel wat jaren schommelen rond de 43 procent, maar het aandeel Franstalige steeg tot boven de 30 procent. Het aandeel van de buitenlandse geboorten blijft hoger dan 20 procent. Het vrij stabiele Nederlandstalige geboortecijfer heeft onder meer te maken met het duidelijke Vlaamse woonbeleid dat de dure druivengemeente voert ten voordele van jonge Nederlandstalige gezinnen. Dit is ook het geval voor Zemst, waar het aandeel Nederlandstalige geboorten met 9 procent gestegen is tegenover 2004 en sinds 2010 boven de 90 procent zit. Deze stijging heeft ook te maken met het feit dat de voorbije jaren veel jonge mensen uit Vilvoorde en Grimbergen naar Zemst verhuisd zijn. We kunnen niet anders dan vaststellen dat de situatie in een heel groot gedeelte van Halle- Vilvoorde bijzonder kritiek wordt. Ettelijke gemeenten zonder taalfaciliteiten zijn grondig en structureel aan het verfransen en verbrusselen. In heel wat gemeenten van Halle-Vilvoorde moet hoogdringend een fors en doordacht woonbeleid gevoerd worden om de Nederlandstalige jongeren aan te moedigen in de eigen gemeente te blijven wonen én om nieuwe Nederlandstalige inwijkelingen aan te trekken. We mogen immers niet vergeten dat de internationalisering van onze streek steeds verder toeneemt. Er valt te vrezen dat we nog maar aan het begin staan. Een Vlaams woonbeleid is geen luxe, maar pure noodzaak, indien we op lange termijn als gemeenschap willen overleven in onze streek. De Vlaamse regering en N-VA-minister voor de Vlaamse Rand Bourgeois schieten ter zake schromelijk te kort. Bart Laeremans 25 juli 2013

6 Thuistaal arrondissement Halle-Vilvoorde: Evolutie* AFFLIGEM Nederlands 94,7% 91,6% 85,5% 86,0% 84,6% 90,3% 74,7% 85,4% 79,1% Frans 4,5% 5,9% 8,7% 10,7% 11,2% 6,5% 15,3% 9,0% 11,5% Andere 0,8% - 3,6% 1,7% 2,8% 3,2% 10,0% 5,6% 9,4% Onbekend - 2,5% 2,2% 1,7% 1,4% - / / / ASSE Nederlands 62,1% 60,2% 55,7% 56,5% 56,7% 49,0% 44,2% 50,0% 44,6% Frans 25,4% 25,4% 34,2% 30,6% 22,9% 25,5% 32,5% 28,8% 33,4% Andere 7,4% 8,0% 6,3% 8,7% 14,1% 21,8% 23,3% 21,2% 22,1% Onbekend 5,1% 6,5% 3,7% 4,2% 6,3% 3,7% / / / BEERSEL Nederlands 43,5% 45,3% 48,0% 53,1% 53,1% 44,2% 44,6% 44,9% 45,2% Frans 43,1% 39,3% 40,2% 34,1% 34,8% 38,1% 38,3% 44,9% 41,1% Andere 3,8% 7,3% 7,1% 8,2% 8,9% 13,5% 17,1% 10,2% 13,8% Onbekend 9,7% 8,1% 4,7% 4,7% 3,1% 4,2% / / / BEVER Nederlands 61,3% 82,1% 87,5% 76,9% 66,7% 66,7% 75,0% 71,4% 60,0% Frans 16,1% 14,3% 8,3% 11,5% 25,0% 23,3% 25,0% 14,3% 33,3% Andere ,8% 4,2% 10,0% - 14,4% 6,7% Onbekend 22,6% 3,6% 4,2% 7,7% 4,2% - / / / DILBEEK Nederlands 54,6% 50,6% 52,4% 48,0% 54,2% 45,2% 55,1% 50,1% 42,0% Frans 26,1% 30,1% 26,8% 30,0% 26,8% 29,7% 27,1% 29,4% 34,8% Andere 7,8% 8,6% 6,4% 14,3% 12,2% 17,7% 17,8% 20,5% 23,2% Onbekend 11,5% 10,6% 14,4% 7,7% 6,8% 7,5% / / / DROGENBOS Nederlands 13,0% 8,3% 3,9% 2,1% 3,6% 7,1% 3,8% 5,9% 4,1% Frans 81,5% 90,0% 72,5% 70,2% 67,3% 71,4% 69,8% 70,6% 71,4% Andere 1,9% 1,7% 5,9% 21,2% 18,2% 15,7% 26,4% 23,4% 24,5% Onbekend 3,7% - 17,6% 6,4% 10,9% 5,7% / / / GALMAARDEN Nederlands 88,3% 89,4% 88,2% 90,9% 95,6% 87,2% 85,3% 88,6% 90,1% Frans 6,4% 5,9% 1,3% 2,7% 3,3% 2,1% 12,6% 10,0% 8,6% Andere 1,1% 2,4% 3,9% 2,7% 1,1% 6,4% 2,2% 1,4% 1,2% Onbekend 4,3% 2,4% 6,6% 3,6% - 4,3% / / / GOOIK Nederlands 87,7% 88,4% 92,9% 89,4% 93,6% 87,2% 90,1% 89,0% 82,5% Frans 3,7% 7,0% 2,4% 4,3% 3,8% 7,0% 3,7% 9,8% 12,5% Andere 4,9% - 1,2% 3,2% - 1,2% 6,2% 1,2% 5,0% Onbekend 3,7% 4,7% 3,6% 3,2% 2,6% 4,7% / / / GRIMBERGEN Nederlands 58,4% 54,0% 51,6% 56,8% 49,3% 45,1% 48,6% 50,5% 47,0% Frans 21,0% 24,0% 27,2% 26,3% 28,3% 24,4% 28,5% 29,4% 28,8% Andere 8,8% 14,1% 14,0% 11,6% 17,4% 27,7% 23,0% 20,0% 24,3% Onbekend 11,9% 8,0% 7,3% 5,4% 5,0% 2,8% / / / HALLE Nederlands 75,2% 73,8% 70,3% 70,9% 69,9% 65,5% 70,2% 64,1% 63,8% Frans 16,3% 14,6% 19,1% 16,5% 19,2% 21,9% 19,8% 23,0% 22,7% Andere 3,6% 9,0% 6,7% 8,6% 7,9% 10,1% 10,8% 12,9% 13,5% Onbekend 4,8% 2,5% 3,9% 3,9% 2,9% 1,5% / / / HERNE Nederlands 74,2% 75,8% 83,8% 78,6% 86,8% 87,5% 77,3% 88,0% 92,2% Frans 9,7% 7,6% 8,1% 7,1% 7,4% 10,7% 22,7% 12,0% 7,8% Andere ,3% 2,9% Onbekend 16,1% 16,7% 8,1% 10,0% 2,9% 1,8% / / / HOEILAART Nederlands 38,1% 50,0% 42,9% 36,3% 41,6% 40,0% 45,4% 45,1% 43,8% Frans 41,6% 30,3% 35,7% 33,0% 34,4% 29,5% 34,0% 35,3% 30,3%

7 Andere 12,4% 12,9% 15,1% 19,8% 16,0% 23,8% 20,6% 19,5% 25,7% Onbekend 8,0% 6,8% 6,3% 11,0% 8,0% 6,7% / / / KAMPENHOUT Nederlands 85,3% 89,1% 87,9% 88,6% 92,3% 83,6% 85,0% 90,6% 81,4% Frans 10,3% 1,0% 6,5% 4,9% 5,1% 7,4% 9,2% 3,8% 7,2% Andere 2,6% 6,0% 3,2% 4,8% 1,7% 8,2% 5,9% 5,6% 11,3% Onbekend 1,7% 4,0% 2,4% 1,6% 0,9% 0,8% / / / KAPELLE-O/D-BOS Nederlands 89,9% 87,5% 85,7% 92,8% 83,1% 87,1% 85,4% 89,5% 85,1% Frans 2,5% - 2,6% 3,1% 11,2% 6,5% 10,4% 7,9% 4,6% Andere - 1,3% - 2,0% 3,3% 3,3% 4,1% 2,6% 10,3% Onbekend 7,6% 11,3% 11,7% 2,1% 2,2% 3,2% / / / KRAAINEM Nederlands 12,2% 10,9% 3,5% 7,9% 5,0% 6,1% 8,8% 8,9% 7,5% Frans 56,5% 51,3% 36,8% 35,4% 49,2% 38,9% 62,7% 53,5% 50,5% Andere 23,4% 26,1% 30,8% 35,5% 32,5% 36,7% 28,5% 37,6% 42,0% Onbekend 7,8% 11,8% 28,9% 21,3% 13,3% 18,3% / / / LENNIK Nederlands 82,6% 71,6% 80,0% 80,8% 72,8% 61,7% 70,9% 78,3% 75,3% Frans 8,1% 14,9% 8,0% 10,3 17,3% 21,0% 17,7% 15,0% 17,3% Andere 3,5% 4,5% 5,3% 5,1% 8,6% 12,3% 11,4% 6,7% 7,5% Onbekend 5,8% 9,0% 6,7% 3,8% 1,2% 4,9% / / / LIEDEKERKE Nederlands 82,0% 77,2% 74,0% 68,3% 67,2% 72,2% 67,2% 66,1% 66,2% Frans 12,6% 19,6% 20,5% 22,2% 19,3% 20,6% 25,4% 24,4% 21,1% Andere 3,6% 1,1% 3,9% 4,8% 9,2% 5,6% 7,4% 9,5% 13,0% Onbekend 1,8% 2,2% 1,6% 4,8% 4,2% 1,6% / / / LINKEBEEK Nederlands 13,3% 11,8% 11,8% 10,8% 21,6% 5,6% 7,1% 10,3% 2,9% Frans 63,3% 76,5% 73,5% 75,7% 67,6% 86,1% 71,4% 79,3% 82,4% Andere 10,0% 5,9% 5,8% 13,5% 8,1% 5,6% 21,4% 10,3% 14,6% Onbekend 13,3% 5,9% 8,8% - 2,7% 2,8% / / / LONDERZEEL Nederlands 92,0% 93,0% 90,8% 88,2% 92,2% 79,2% 93,8% 87,9% 87,3% Frans 4,9% 3,0% 2,7% 5,6% 3,6% 9,9% 1,9% 6,1% 6,3% Andere 0,6% 2,5% 3,2% 2,3% 2,1% 6,8% 4,3% 6,0% 6,3% Onbekend 2,5% 1,5% 3,2% 3,9% 2,1% 4,2% / / / MACHELEN Nederlands 37,9% 37,6% 49,0% 40,1% 35,0% 35,3% 30,7% 30,0% 27,7% Frans 32,9% 33,1% 27,5% 28,3% 31,1% 27,5% 36,1% 36,5% 34,1% Andere 18,5% 15,8% 18,1% 26,4% 28,4% 32,4% 33,1% 33,5% 38,2% Onbekend 10,7% 13,4% 5,4% 5,3% 5,5% 4,8% / / / MEISE Nederlands 75,4% 74,3% 68,4% 68,6% 66,2% 56,2% 70,6% 65,1% 60,0% Frans 15,0% 14,3% 21,8% 19,6% 22,3% 30,2% 15,7% 22,1% 22,9% Andere 1,2% 5,7% 6,9% 5,9% 5,0% 10,7% 13,8% 12,9% 17,2% Onbekend 8,4% 5,7% 2,9% 5,9% 6,5% 3,0% / / / MERCHTEM Nederlands 75,6% 80,4% 81,3% 74,7% 81,7% 72,4% 76,4% 76,7% 76,9% Frans 14,1% 13,0% 10,8% 18,2% 13,0% 14,9% 14,3% 13,4% 11,5% Andere 2,9% 2,1% 4,2% 3,2% 4,8% 7,5% 9,3% 9,9% 11,5% Onbekend 7,4% 4,3% 3,6% 3,9% 0,6% 5,2% / / / OPWIJK Nederlands 86,2% 88,2% 91,1% 91,4% 85,8% 91,2% 89,7% 86,6% 83,7% Frans 6,2% 4,6% 2,5% 3,3% 7,4% 2,5% 7,1% 8,4% 9,0% Andere 3,0% - 1,2% 1,4% 4,2% 3,8% 3,2% 5,1% 7,2% Onbekend 4,6% 7,2% 5,1% 3,9% 2,6% 2,5% / / / OVERIJSE Nederlands 44,4% 48,2% 42,2% 44,0% 42,6% 43,7% 44,7% 43,5% 43,7% Frans 21,8% 29,1% 30,4% 27,1% 28,5% 26,5% 33,5% 32,5% 32,0%

8 Andere 26,7% 14,8% 15,9% 18,8% 20,6% 20,7% 21,8% 24,1% 24,4% Onbekend 7,0% 8,0% 11,5% 10,1% 8,4% 9,0% / / / PEPINGEN Nederlands 89,1% 76,9% 79,5% 97,4% 91,2% 93,8% 85,4% 86,4% 89,2% Frans 4,3% 10,3% 5,1% - 8,8% 2,1% 12,2% 9,1% 8,1% Andere - - 5,2% - - 2,1% 2,4% 4,6% 2,7% Onbekend 6,5% 12,8% 10,3% 2,6% - 2,1% / / / ROOSDAAL Nederlands 87,8% 92,4% 92,6% 86,2% 82,6% 86,5% 90,5% 87,1% 82,0% Frans 10,8% 3,8% 4,3% 11,0% 15,2% 6,7% 7,4% 8,6% 10,0% Andere 1,4% 3,9% 2,2% 2,8% 2,3% 2,9% 2,2% 4,3% 8,0% Onbekend - - 1,1% - - 3,8% / / / ST-GENESIUS- RODE ST-PIETERS- LEEUW Nederlands 26,1% 24,2% 22,2% 19,2% 18,2% 23,1% 23,4% 22,2% 17,7% Frans 62,1% 58,2% 63,7% 68,6% 64,8% 56,9% 64,9% 60,0% 63,3% Andere 5,0% 9,6% 6,4% 9,3% 12,5% 16,9% 11,6% 17,8% 19,1% Onbekend 6,8% 7,9% 7,6% 2,9% 4,4% 3,1% / / / Nederlands 40,7% 40,1% 33,5% 35,4% 37,3% 33,5% 39,8% 27,1% 31,5% Frans 49,5% 40,8% 45,3% 45,0% 42,6% 44,2% 41,0% 54,8% 48,9% Andere 6,1% 9,1% 11,4% 17,7% 15,8% 16,9% 19,2% 18,2% 19,5% Onbekend 3,7% 10,0% 9,8% 1,9% 4,3% 5,3% / / / STEENOKKERZEEL Nederlands 53,9% 54,5% 72,5% 72,1% 76,8% 70,3% 78,7% 73,0% 76,5% Frans 11,7% 11,2% 9,4% 7,2% 13,4% 16,7% 15,7% 9,0% 11,8% Andere 27,2% 23,8% 10,8% 18,9% 7,7% 8,6% 5,5% 17,9% 11,8% Onbekend 7,1% 10,5% 7,2% 1,8% 2,1% 4,3% / / / TERNAT Nederlands 83,4% 81,9% 78,3% 83,0% 81,5% 87,5% 80,0% 82,8% 85,8% Frans 10,4% 11,0% 11,9% 11,1% 10,8% 3,5% 8,0% 12,9% 5,7% Andere 3,7% 3,1% 4,2% 3,0% 4,5% 7,6% 12,0% 4,2% 8,5% Onbekend 2,5% 3,9% 5,6% 3,0% 3,2% 1,4% / / / VILVOORDE Nederlands 44,8% 36,8% 38,5% 35,9% 34,0% 32,1% 37,2% 33,4% 30,9% Frans 31,9% 29,0% 26,6% 27,9% 26,1% 24,9% 23,6% 28,7% 28,8% Andere 14,4% 24,8% 31,1% 32,5% 37,1% 40,7% 39,2% 38,0% 40,2% Onbekend 8,8% 9,3% 3,9% 3,7% 2,9% 2,3% / / / WEMMEL Nederlands 27,3% 26,9% 27,8% 23,4% 27,2% 18,3% 23,2% 16,0% 26,6% Frans 53,2% 47,4% 54,4% 56,5% 52,3% 54,4% 54,3% 53,0% 46,2% Andere 8,6% 8,9% 9,5% 15,5% 16,6% 22,2% 22,5% 30,9% 27,3% Onbekend 10,8% 16,7% 8,2% 4,5% 4,0% 5,0% / / / WEZEMBEEK- OPPEM Nederlands 17,8% 13,0% 14,8% 7,9% 10,9% 9,8% 7,1% 13,8% 11,8% Frans 43,7% 48,1% 51,3% 61,9% 50,4% 55,4% 63,4% 50,5% 58,0% Andere 28,2% 25,1% 16,4% 22,2% 28,7% 27,7% 29,4% 35,9% 30,3% Onbekend 10,4% 13,9% 17,4% 7,9% 10,1% 7,1% / / / ZAVENTEM Nederlands 37,7% 33,1% 32,7% 33,7% 33,8% 25,0% 28,1% 27,1% 28,9% Frans 26,5% 32,8% 32,7% 32,9% 30,5% 33,3% 35,5% 36,3% 33,4% Andere 20,3% 25,5% 26,1% 27,2% 29,2% 38,0% 36,3% 36,6% 37,7% Onbekend 15,4% 8,7% 8,4% 6,2% 6,4% 3,6% / / / ZEMST Nederlands 82,4% 87,9% 83,5% 86,9% 88,4% 87,9% 91,7% 90,0% 91,0% Frans 6,4% 3,7% 6,4% 6,1% 2,9% 5,0% 3,5% 4,8% 4,1% Andere 2,6% 4,8% 2,1% 2,9% 5,4% 6,7% 4,9% 5,2% 5,1% Onbekend 8,6% 3,7% 8,1% 4,2% 3,3% 0,4% / / /

9 HALLE- VILVOORDE Nederlands 58,2% 56,9% 56,5% 55,8% 56,6% 52,1% 54,8% 53,5% 51,5% Frans 25,2% 24,9% 25,6% 25,9% 24,9% 25,7% 27,1% 28,1% 27,9% Andere 9,0% 10,9% 10,8% 13,4% 14,1% 18,2% 18,1% 18,5% 20,6% Onbekend 7,6% 7,4% 7,1% 5,0% 4,4% 4,1% / / / TERVUREN Nederlands 46,3% 44,5% 49,5% 46,0% 41,4% 44,7% 38,9% 37,4% 42,3% Frans 23,8% 21,3% 26,9% 22,8% 28,4% 24,0% 29,9% 30,5% 25,3% Andere 24,2% 27,9% 19,0% 27,7% 28,4% 28,4% 31,3% 32,0% 32,5% Onbekend 5,8% 6,2% 4,6% 3,5% 1,8% 2,9% / / /

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA

BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA BIJLAGE 6A Cluster culturele ontplooiing 1. OA Allochtonen Allochtonen zijn één van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. In het kader van het minderhedenbeleid wordt onder allochtonen verstaan: mensen

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE

Vlaanderen. is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Vlaanderen is wonen VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten dienen samen naar Wonen - Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn

DOSSIER. Ouderen in Vlaams-Brabant 2010. www.vlaamsbrabant.be/welzijn s t e u n p u n t so c i a l e p l a n n i n g DOSSIER Ouderen in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/welzijn Voorwoord Na de eerste editie van het dossier ouderen dat in 2007 verscheen willen we

Nadere informatie

kinderopvang in kaart

kinderopvang in kaart kinderopvang in kaart Provincie Vlaams-Brabant 2010 VOORWOORD Er zijn in Vlaanderen her en der heel wat cijfers beschikbaar over kinderopvang en over factoren die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden.

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos

Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Sociaal Wonen in Glabbeek Project De Melkroos Een sociale woning huren U mag u altijd bij een Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM inschrijven om een woning te huren. Zelfs als de woningen nog niet gebouwd

Nadere informatie

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest

Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest Specifiek Vlaams stedelijk vervoersgebied rond het BRUSSELS Hoofdstedelijk Gewest 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brussel bevolking. 567.451 72 ASSE 28.739 90 LONDERZEEL 17.305 73

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant

Mantelzorg en de. gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Mantelzorg en de gemeentelijke mantelzorgpremie in Vlaams-Brabant Ons Zorgnetwerk Remylaan 4B, 3018 Wijgmaal 016-24 49 49 onszorgnetwerk@kvlv.be

Nadere informatie

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper.

2010-2. De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand. Interface Demography Working Paper. Interface Demography Working Paper 2010-2 De recente interna*onalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand Didier Willaert Didier.Willaert@vub.ac.be Interface Demography, Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant

Dossier Armoede in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Dossier Armoede in Vlaams-Brabant 2011 Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Wendy Broos Kubis www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord Armoede vind je, helaas, overal.

Nadere informatie

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013

OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 OMGEVINGSANALYSE GEETBETS DOOR OCMW GEETBETS 2013 INLEIDING Beste lezer, In deze publicatie kan u de omgevingsanalyse van de gemeente Geetbets vinden zoals deze opgemaakt werd door het OCMW van Geetbets.

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet?

Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank, of niet? In onze samenleving zijn meerdere soorten regels afgesproken en vastgelegd in wetten en reglementen. Als iemand deze regels overtreedt of niet naleeft,

Nadere informatie

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen Energiebesparende maatregelen Overzicht premies s en leningen voor particulieren 2015 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar www.energiesparen.be

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL

Analysenota. Gemeente Liedekerke 2014-2019 GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE. Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke en Politiezone TARL GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL. 053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be LIEDEKERKE NDC 692 Analysenota Gemeente Liedekerke 2014-2019 Gemeentebestuur Liedekerke i.s.m. OCMW Liedekerke

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling 2002 Taalgebruik in

Nadere informatie

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW

LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW LENINGEN VOOR AANKOOP OF BOUW Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Taalgarage zelfstudie:

Taalgarage zelfstudie: Taalgarage zelfstudie: HG: Rood MG: Groen LG: Geel Beginners: Vanzelfsprekend, ACCO (Nederlands-Frans en Nederlands-Engels): Niveau 1.1/1.2/2.1 Inhoud: vier DVD s met amusante soaps en reportages, tekstboek,

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Renovatieleningen Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen RENOVATIELENINGEN Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het renoveren van woningen Artikel 1 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest. Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise Etienne Van Hecke Jean-Michel Decroly Lieve Vanderstraeten Kentering in de demografische dynamieken van het Brussels stadsgewest Les dynamiques démographiques contrastées de la région urbaine bruxelloise

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1. De Rand als onderzoeksobject 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling

Nadere informatie

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant

Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant steunpunt sociale planning Investeren in handicap Focus op de sector in Vlaams-Brabant 2010 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In het najaar van 2009 kwamen we als provincie naar buiten met

Nadere informatie

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN VDAB ONTCIJFERT nummer 24 TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN De informatie over het taalkennisniveau van werkzoekenden is essentieel bij de matching naar vacatures met taaleisen en is een sturend

Nadere informatie

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of 016 66 59 30 Energiebesparende maatregelen Overzicht premies premies en goedkope leningen voor particulieren VlaamsVlaams-Brabant 2013 Voor een actueel overzicht per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden,

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

PROVINCIEDOMEINEN (*)

PROVINCIEDOMEINEN (*) A d r e s s e n l i j s t b e g e l e i d e r s p a s CULTUUR CC Hof ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 1745 Opwijk 052-35 06 35 CC De Boesdaalhoeve Hoevestraat 67 1640 Sint- Genesius-Rode 02-381 14 51 CC

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Leuven Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Leuven op 15 november 2007 Goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Leuven op 26 november 2007 stad

Nadere informatie

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden

a la carte 08 A La Carte een vormingsaanbod voor verenigingen uit Vlaams-Brabant a 08 Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Vaardigheden Arch educ en Vormingplus Oost-Brabant presenteren : Or A La Carte - Stoomcursus: evenementen, wat komt er bij kijken? - Een projectdossier schrijven Wetgeving - Het vrijwilligersstatuut en verzekering

Nadere informatie

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

JAAR VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur JAAR 153 VLAAMS-BRABANT Toespraak voor de provincieraad van Vlaams-Brabant, door Lodewijk De Witte, provinciegouverneur 5 oktober 2010 415 VOORWOORD 4 Omdat Vlaams-Brabant 15 jaar geleden als autonome

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Adressen serviceflats

Adressen serviceflats Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg Team Ouderenzorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02-553 36 47 - Fax 02 553 36 05 http://www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats.aspx

Nadere informatie

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD?

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? MOET IK NEDERLANDS SPREKEN OP HET WERK? WAAR KAN IK NEDERLANDS LEREN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WAT ZIJN MIJN VOORDELEN ALS IK NEDERLANDS LEER? Nederlands

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

DOSSIER. Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel STEUNPUNT SOCIALE PLANNING. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning

DOSSIER. Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel STEUNPUNT SOCIALE PLANNING. www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning STEUNPUNT SOCIALE PLANNING DOSSIER Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Filip De Maesschalck, Tine De Rijck en Vicky Heylen www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning Voorwoord In eerdere dossiers van het

Nadere informatie

Waardebepaling Penthouse Diesterstraat 23. 3. 1. 3500 HASSELT

Waardebepaling Penthouse Diesterstraat 23. 3. 1. 3500 HASSELT Waardebepaling Penthouse Diesterstraat 23. 3. 1. 3500 HASSELT Opgesteld door: frank roebben architect - deskundige Nijverheidsstraat 02 3580 BERINGEN Tel. 011/ 42 03 17 Fax. 011/ 42 77 75 GSM 0475/ 64

Nadere informatie

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen. Provincie Vlaams-Brabant Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen Provincie Vlaams-Brabant AARSCHOT Dossiernr.: 201.201 Erkenningsnr.: CE1882 Gesloten Hof Statiestraat 3 3200 Aarschot Maatschappelijk Welzijn van

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten

Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten VLAAMS-BRABANT Figuur 1 : overzicht evolutie tewerkstelling ten gevolge van gerichte invoering projecten A-VLB.1 23002_01 Dendermondsesteenweg Gemeente: Asse Sectornummers: 2985 (23002A480) Oppervlakte:

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 24 JULI 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

2011/1. Wonen in de Vlaamse Rand. Greta Sienap. Samenvatting. 1. Het woningaanbod. 1.1. Toename van het aantal woningen D/2011/3241/1

2011/1. Wonen in de Vlaamse Rand. Greta Sienap. Samenvatting. 1. Het woningaanbod. 1.1. Toename van het aantal woningen D/2011/3241/1 Wonen in de Vlaamse Rand 2011/1 Greta Sienap D/2011/3241/1 Samenvatting De Vlaamse Rand - omschreven als de 19 gemeenten die aan het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest grenzen en/of aan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Asse. Dienst brandweer. Asphaltcosite 110 te 1730 Asse

Gemeentebestuur Asse. Dienst brandweer. Asphaltcosite 110 te 1730 Asse Gemeentebestuur Asse Dienst brandweer Asphaltcosite 110 te 1730 Asse Stratenkennis brandweer Asse - Dilbeek Dienstchef Bruno Van den Broeck l brandweer Asse, Asphaltcosite 110, 1730 Asse l 1 Te kennen

Nadere informatie

Investeren in welzijn

Investeren in welzijn STEUNPUNT SOCIALE PLANNING Investeren in welzijn Een analyse van het welzijnsaanbod 2006-2012 www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning 2 Voorwoord In 2006 werd voor de eerste keer op een systematische manier

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv DE MEIBOOM VOOR ONS VOLK kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij FSMA onder nummer 013344A Voorwaarden geldig in het Vlaamse

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Een overlevingsplan voor de Vlaamse Gemeenschap rond Brussel

Een overlevingsplan voor de Vlaamse Gemeenschap rond Brussel Persconferentie, 4 mei 212 Een overlevingsplan voor de Vlaamse Gemeenschap rond Brussel Joris Van Hauthem Bart Laeremans Ik geloof dat de faciliteitengemeenten binnen tien jaar voor honderd procent Franstalig

Nadere informatie

Gemiddelde klasgrootte

Gemiddelde klasgrootte Gemiddelde klasgrootte Om transparantie te brengen biedt het Ministerie van Onderwijs en Vorming u een aantal relevante gegevens omtrent de gemiddelde klasgrootte van alle scholen van het gewoon basisonderwijs

Nadere informatie

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in

De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeien tegen de algemene voedingstrend in De biobestedingen groeiden in 2014 verder door terwijl de totale voedingsbestedingen voor het eerst sinds jaren daalden. Ruim negen op de tien

Nadere informatie

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur 2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur Martine Corijn D/2011/3241/019 Inleiding FOD ADSEI-cijfers leidden tot de krantenkop Aantal

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013

Gemeenteraadscommissie onderwijs. 25 september 2013 Gemeenteraadscommissie onderwijs 25 september 2013 1. Situatieschets onderwijs 2 Groene druk duidelijk voelbaar. Aantal kinderen en jongeren in met meer dan kwart gestegen in vergelijking met 10 jaar geleden.

Nadere informatie

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel. HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.be Met de trein: Het meest nabij gelegen station is het station Brussel-Noord.

Nadere informatie

De biobestedingen groeien stevig door in 2015

De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biobestedingen groeien stevig door in 2015 De biomarkt deed het vorig jaar uitstekend. De bestedingen van biologische producten groeiden in 2015 met 18%. De groei was het sterkst in Brussel. Het totaal

Nadere informatie

BAF-FLASH NOVEMBER 2012

BAF-FLASH NOVEMBER 2012 BAF-FLASH NOVEMBER 2012 KORT NIEUWS VAN UW VLAAMS-BRABANTSE VERENIGING INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER... pg 2 OPRICHTING GEOWACHT VZW... pg 3 RIZIV RONDETAFEL OVER E-HEALTH: BAF VERTEGENWOORDIGT U...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

AANVRAAGFORMULIER TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Dossiernummer: Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw Brusselsesteenweg 191, 30 ASSE Erkend bij ministerieel besluit van 9 juni 00 02/454.18.69 Fax: 02/452.35.25 administratie@webra.be AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos

3wwonen, werken & welzijn in Halle-Vilvoorde. Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Sociale Kaart WWKLD Wezembeek-Oppem Wemmel Kraainem Linkebeek en Drogenbos provincie vlaams brabant wezembeek-oppem Wemmel kraainem linkebeek drogenbos

Nadere informatie

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België

2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België 2011/5 De (in)stabiliteit van huwelijken in België Martine Corijn D/2011/3241/020 Inleiding Het dalende aantal huwelijken en het stijgende aantal echtscheidingen maakt dat langdurende huwelijken soms minder

Nadere informatie

Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014

Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014 Persworkshop Toerisme Vlaanderen Leuven,, 17 januari 2014 Toerismeprojecten Vlaams-Brabant 2014 Deze nota geeft een overzicht van de projecten waar Toerisme Vlaams-Brabant aan werkt in 2014. Specifiek

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING Providentia cvba met sociaal oogmerk Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97. Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeenteraadszitting van 17/12/2013 Gemeente Overijse NIS-cde 23062 Begijnhf 17 3090 Overijse Inhud: Meerjarenplan 2014-2019! " $ %! # & ' $ % ( " )* ' ( ( ' + - "". " / //, (

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Ninove

Uw gemeente in cijfers: Ninove Inleiding Ninove : Ninove is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Denderleeuw, Galmaarden, Geraardsbergen, Gooik, Haaltert, Herzele,

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013

EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK. Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 EXTERNE OMGEVINGSANALYSE GOOIK Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 1. ALGEMENE KENMERKEN 4 1. 1 BEVOLKING Bevolking en bevolkingsgroei Bevolkingsprognoses 5 Migratiesaldo 6

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

Kalender der wedstrijden

Kalender der wedstrijden Wielerbond Vlaanderen Kalender der wedstrijden zo 22/02/2015 VOLLEZELE INDIVIDUEEL Clubkampioenschap (-) zo 1/03/2015 OUD-HEVERLEE (ZOET WATER) RUSSEL- WIELERCLU DE MEERDAALSPURTERS VZW VERENIGDE SE WIELERKLU

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 2010/19 De leefvorm van bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 Martine Corijn D/2010/3241/451 Samenvatting In het Vlaamse Gewest nam tussen 1999 en 2007 het aandeel

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012

EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Versie februari 2013 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 EPB - Eerste cijfers & statistiek t.e.m. 2012 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 1. PROCEDURES... 2 1.1 Aantal ingediende startverklaringen...

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant

Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Thuisverpleging Vlaams-Brabant AARSCHOT Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant Regio Aarschot Erkenningsnr.: 286 Pastoor Dergentlaan 20 3200 Aarschot

Nadere informatie

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013

Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013 Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant Jaarverslag 2013 In 2013 zag het Huis Vlaams-Brabant haar basiswerking van intake en oriëntering verder groeien. In taalbeleid werden de huidige begeleidingen verder

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Olievlek in t vet? Promotoren aan zet!

Olievlek in t vet? Promotoren aan zet! Vlaams Belang luidt alarmklok: Structuurplan luidt grootschalige verstedelijkingsoperatie in rond Brussel Olievlek in t vet? Promotoren aan zet! Persconferentie dinsdag 27 september 2005 Bart Laeremans

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie