Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Samenvatting innovaties in de bedrijfsvoering Looptijd: 28 november 2014 tot en met 9 januari 2014 Aantal respondenten: 26 Deelnemende organisaties: 23 (3 organisaties hebben de vragenlijst 2 keer ingevuld) Respons: er zijn 64 personen rechtstreeks benaderd voor deelname, daarnaast zijn 116 personen indirect benaderd met het verzoek de vragenlijst door te sturen. In totaal zijn 89 organisaties benaderd voor deelname. 25% daarvan vulde de vragenlijst in. In de samenvatting wordt per speerpunt uit de WMO en Wlz weergegeven welke innovaties in de afgelopen 2 jaar zijn opgestart en welke wensen er zijn voor toekomstige innovatie. Bij de recent opgestarte innovaties uit de afgelopen twee jaar gaat het zowel om innovaties die al zijn ingevoerd of in vergevorderd stadium van implementatie zijn als om prille innovaties die nog volop in ontwikkeling zijn. I De gevolgen van de hervorming voor de bedrijfsvoering van organisaties De transformatie van de langdurige ggz grijpt in op diverse aspecten van de bedrijfsvoering. Respondenten geven vrijwel allemaal aan dat gegevensregistratie, inhoudelijke verantwoording, wijze van factureren en (in mindere mate) kwaliteitsindicatoren worden beïnvloed. 1. Is het voor organisaties noodzakelijk om de bedrijfsvoering te innoveren mbt invoering WMO 2015? Volgens 81% van de respondenten is het dan ook noodzakelijk om de bedrijfsvoering te innoveren: Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet Mondriaanplein GZ Amersfoort Postbus AV Amersfoort T KVK IBAN: NL56 INGB BIC: INGBNL2A IBAN: NL08 ABNA BIC: ABNANL2A

2 Volgens sommige respondenten gaat het eerder om aanpassen dan innoveren van de bedrijfsvoering. Organisaties hebben vaak met veel verschillende gemeenten te maken die elk een eigen registratie/vastlegging/facturatie gebruiken. Dat vraagt om veel aanpassingen. Sommige respondenten zien het ook als kans: biedt een kans om de in de loop der jaren steeds gecompliceerdere verantwoording te evalueren en AO/IC procedures opnieuw in te richten. Een andere organisatie streeft naar financiersonafhankelijke processen, heeft het systeem ingericht volgens de kleinst mogelijke deler zodat de processen zo efficiënt mogelijk zijn of gaat werken met een BI-omgeving (business intelligence). 2. Is het voor organisaties noodzakelijk om de bedrijfsvoering te innoveren mbt invoering Wlz? Voor 69% van de deelnemende organisaties aan de innovatie is het noodzakelijk. Respondenten die Nee antwoorden, gaven vooral als toelichting dat de Wlz (naar verwachting) dezelfde aspecten van bedrijfsvoering met zich mee brengen als de AWBZ. Daardoor zijn er dus ook geen innovaties nodig. Andere respondenten voorzien juist veranderingen door de nieuwe wet (oa genoemd: levering zal op termijn modulair moeten plaatsvinden; afname aantal cliënten; moeten monitoren of iemand in aanmerking komt voor de Wlz). Eén respondent vreest toename van schotten in financiering (tussen Lggz en Wlz, en tussen ZvW en Lggz en eisen verzekeraars). 3. Welke innovaties zijn in de afgelopen 2 jaar opgestart van de bedrijfsvoering? 65% van de respondenten geeft aan dat binnen de organisatie in de afgelopen 2 jaar innovaties zijn gestart op het gebied van bedrijfsvoering: De genoemde innovaties kunnen grofweg worden onderverdeeld in 3 categorieën: a. Organisatie: andere inrichting AO, resultaatsturing, centrale zorgorganisatie, vernieuwd planningssysteem voor ambulante teams, instellen aparte organisatie voor verbetering van implementatie gewijzigde wet- en regelgeving en van eisen financiers, dashboards voor teams voor monitor van informatie. 2

3 b. Vormgeving van zorg: samenstelling arrangementen als combinatie van zorgproducten, zorgpakketten op basis van profielen (met zorgduur richting exit), digitale begeleiding van cliënten van ambulante teams. c. Inhoud van zorg: invoering zelfsturende teams, invoering wijkteams, invoering participatieladder en woonladder. Met deze innovaties zijn de volgende beoogd/bereikt resultaten genoemd: a. Resultaten voor cliënten: meer flexibiliteit in zorgaanbod (oa inzetten groepsactiviteiten als maatwerkvoorziening ondersteuning), tevredener cliënten. b. Resultaten voor medewerkers: overzichtelijke werkpraktijk, betere ondersteuning medewerkers zodat zij tijd maximaal kunnen inzetten t.b.v. cliënt (als gevolg van beter planningssysteem), betere inzichtgevende informatie voor teams zodat zij zelf kunnen sturen op doelen, verantwoordelijkheid lager in de organisatie. c. Resultaten voor de organisatie: meer opdrachten voor productie en financiële overschotten, sneller kunnen inspelen op informatiebehoefte; kostenverlaging, snelle rapportagemogelijkheden; meer zorg leveren die ook betaald wordt. 4. Welke innovaties zijn in de toekomst noodzakelijk voor de bedrijfsvoering? In de toekomst blijft innoveren noodzakelijk, vindt 92% van de respondenten. Ongeveer tweederde van de respondenten kan zich ook een concreet beeld vormen van mogelijke toekomstige innovaties. Wat betreft toekomstige innovaties, naast voortzetting van huidige ontwikkelingen, denken deze respondenten globaal onder andere aan de volgende innovaties: - Wonen: op zoek naar grotere panden waar groepen cliënten of uitstromende cliënten soberder kunnen wonen. Of juist alternatieve woonvormen ontwikkelen die passen in de lijn van het scheiden van wonen en zorg. - Registratiesystemen: meer flexibele systemen; ontwikkeling van CRM-achtige systemen. Inrichten klant- en ketenportaal, registratie aan de bron en digitalisering van zorglogistiek proces van aanmelding tot zorg en dienstverlening. - Zorg: werken aan andere (slimmere) combinaties van zorg. En: afschalen van zorg wordt steeds belangrijker. Zorg die niet tot de corebusiness hoort wordt afgebouwd. - Richting gemeente: Decentralisatie van administratieve processen. Maatwerk per gemeente. En: door zelf met nieuwe initiatieven te komen de gemeente voor zien te blijven. Vinden van alternatieve financieringsbronnen. - EPA: richting populatie-bekostiging om daarmee schotten te slechten. 3

4 II De gevolgen van de hervorming voor de informatievoorziening Veel respondenten melden dat innoveren, of met andere woorden aanpassen echt noodzakelijk is gezien de enorme diversiteit aan verantwoordingssystemen en eisen waarmee zij te maken hebben. Andere redenen voor innovatie van informatievoorziening die worden genoemd: - In het belang van de cliënt: versterken van de zelfmanagement van de cliënt door oa opzet klantenportaal, transparant en inzichtelijk dossier, beeldbellen, apps en online mogelijkheden. Delen van resultaten met de cliënt. - In het belang van medewerkers: toenemende behoefte aan mobiel digitaal werken door mobiliteit en ambulantisering. Ook bereikbaarheid van medewerkers moet als gevolg van ambulantisering goed geregeld zijn. Niet-locatiegebonden informatieverstrekking is dus nodig. - Verder genoemd: meer behoefte aan verschillende vormen van ehealth (screening, gezondheidsbevordering, vroege interventies, behandeling en terugvalpreventie, verbetering zorgverlening); ontwikkelen productie-apps. 6. Welke innovaties in de informatievoorziening zijn in de afgelopen 2 jaar opgestart? Innovaties die door meerdere respondenten zijn genoemd, zijn: vernieuwing van het ECD, invoering van beeldbellen/zelfmanagementtools, medewerkers voorzien van tablet/smartphone, invoering van ZRM, invoering van klantportaal, invoering van wijkportaal (ism met andere aanbieders en gemeente). Ook werden genoemd: - Business intellegence systeem ingevoerd (RIBW ZWWF) - Leveranciersapplicatie voor het management informatiesysteem via Sharepoint (Promens Care) 7. Welke innovaties zijn in de toekomst noodzakelijk in de informatievoorziening? Een aantal ideeën voor innovaties die bij deze vraag zijn genoemd werden eerder in de vragenlijst ook genoemd (oa beeldbellen, klantenportaal). Verder genoemd: - Bit to bit contact tussen client en begeleider; participatie cliënten bevorderen door oa social media en apps - Health-vault achtig dossier - Beperkte essentiële set kpi s tbv teams - Goed monitoren van succesfactoren van snellere uitstroom cq faalfactoren tragere uitstroom 4

5 IV Innovatieprogramma Aan respondenten is gevraagd welke eigen ontwikkelde innovaties men zou willen aanbevelen aan anderen. Hier zijn genoemd: dashboard, invoering BSC, invoering margemodel, nieuwe ECD, nieuw planningssysteem, klantenportaal, MO plan in Sharepoint, interne databank, goed werkend datawarehouse. 35% van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie innovatieprojecten niet zijn afgerond: Dit komt vaak doordat projecten bijvoorbeeld om (continue) doorontwikkeling vragen. Twee concrete projecten die worden genoemd die niet zijn afgerond: innovatieve bedrijfsvoeringsprojecten en het project Eigen regie: dat is een webportal bedoeld om cliënten meer eigen regie te geven over hun leven. ( ) Veel tijd en energie ingestoken, maar nooit echt van de grond gekomen. Oa omdat het programma te lastig in gebruik bleek voor cliënten. 8. Wilt u zelf kennis en ervaring van andere organisaties op het gebied van innovaties delen en/of opdoen? 9. Wilt u ondersteuning hebben vanuit het innovatieprogramma bij de realisaties van innovaties? Onder Overig geven respondenten vooral aan wel ondersteuning te willen hebben, maar nog niet te weten welke precies, of op een later moment. 5

6 10. Bent u bij deelname aan het innovatieprogramma bereid zelf hier ook een bijdrage aan te leveren? Onder Overig geven respondenten o.a. aan dat bijdrage afhankelijk is van het onderwerp. 6

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014

Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014 Mijn Tuintje Eerst langs criteria van De kanteling en RAAK! Drs. Hilleke A.M. Linthorst/ Kwartiermaker Flevoland/Kwintes maart 2014 Mijn Tuintje Eerst kon ontstaan dankzij de wmo-pilot in Almere en doordat

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie