ICT Interim Management. CV Nick Paulich

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Interim Management. CV Nick Paulich"

Transcriptie

1 CV Nick Paulich NPPM b.v. IJweg MH Hoofddorp Mobiel : Internet : Geboren op 7 juli 1961 Gehuwd, 2 kinderen Opleidingen/Trainingen: HEAO Bedrijfseconomie Prince 2 Practitioner NIBE Betaalbedrijf Binnen/Buitenland CMG PMTC Commander Project Management 1 Commander Project Management 2 Commander Project Management 3 Bakkenist Projectmanagement Functie Punt Analyse Beïnvloeden en Onderhandelen Sales Essential Skills Communicatieve Vaardigheden Motiveren en Leiding geven Erik Krauthammer: Mngt Training M1 Algemeen Nick heeft diverse functies uitgevoerd in het (ICT) lijnmanagement van uiteenlopende, vaak internationaal opererende bedrijven binnen de branches Automotive, ICT, Transport en Industrie. Naast een goede zorg voor het team zijn vernieuwende activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd uiteenlopend van het opzetten van portfolio management, de introductie van een nieuwe software-architectuur en Agile/Scrum als nieuwe ontwikkelmethodiek. Leiding is onder andere gegeven aan teams verantwoordelijk voor het onderhoud op en realisatie van web-toepassingen. Daarbij staat kwaliteit hoog in het vaandel alsook het maken en nakomen van afspraken. Met onder andere het doorvoeren van professionalisering op de afdeling en het introduceren en optimaliseren van ICT processen is Nick bekend met het gebied van change management. Als Prince 2 Practitioner beschikt Nick ook over een ruime programma- en project management ervaring op het gebied van (web) development, systeemintegratie en implementatie. Eigenschappen Nick werkt gestructureerd en pragmatisch en komt afspraken na. Hij is analytisch, ontwikkelt snel een gevoel bij de omgeving en is communicatief sterk op verschillende niveaus. Daarnaast werkt hij graag samen met anderen, laat zich informeren en adviseert ook anderen gevraagd en ongevraagd. Vaardigheden Met een ruime ervaring in (interim) management en projectmanagement is Nick goed in staat om grote en meerdere teams tegelijk aan te sturen. Hij overziet snel de omgeving en materie, onderkent verbeterpunten en weet de oplossingen hiervoor ook gedragen door anderen te realiseren. Nick heeft meerdere workshops georganiseerd en ook zelf uitgevoerd en beheerst naast Nederlands ook de Engelse taal uitstekend. Pagina 1

2 Werkgevers Van Tot Werkgever 2011 heden NPPM CMG, LogicaCMG, Logica Management Share VSM Geneesmiddelen (Interim) Management ervaringen Van Tot Functie Opdrachtgever jan 2014 jan 2015 Manager ICT a.i. Infotheek nov 2011 jul 2012 Manager ICT a.i. VWE voertuiginformatie en -documentatie aug 2011 feb 2012 Manager ICT Ontwikkeling a.i. VWE voertuiginformatie en -documentatie apr 2003 apr 2004 Delivery Manager Logica nov 2000 mei 2001 Organizer KLM mei 1996 dec 1997 Adjunct Directeur CMG (TT&I) nov 1982 mei 1990 Hoofd automatisering VSM Geneesmiddelen Project management ervaringen Daarnaast zijn van 1996 tot heden diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van programma- en project management bij klanten in branches Handel, Transport, Industrie, Banken en Rijksoverheid. Talen: Nederlands (moedertaal) Engels (vloeiend) Pagina 2

3 Uitgevoerde functies en opdrachten (chronologisch) waarbij lijn-functies in blauw: NPPM B.V. jan 2014 jan 2015 Manager ICT a.i. Infotheek Naast het reorganiseren van een in de organisatie versnipperde ICT afdeling (12 medewerkers) is gewerkt aan het uitwerken en invoeren van nieuwe werkprocedures voor ICT projecten, applicatieontwikkeling, applicatiebeheer en werkplekbeheer. Daarnaast is geparticipeerd in het vaststellen van het toekomstige applicatielandschap, het definiëren van projecten, opstellen van portfolio management, stabilisatie van de basisapplicaties voor CRM en ERP, het opzetten en leiden van een SharePoint Intranet project en de selectie van een nieuw ERP systeem. Tevens is een beleidsdocument opgesteld voor een eenduidige opzet van B2B en B2C webshops en hun koppelingen met interne ERP en CRM applicaties. aug 2012 mei 2013 Projectmanager VWE voertuiginformatie en documentatie Klantgericht Ondernemen / CRM Vanuit de afdeling Verkoop is Nick als Projectmanager Klantgericht Ondernemen verantwoordelijk geweest voor de gefaseerde uitvoering van Klantgericht Ondernemen binnen VWE. Centraal daarbij is het optimaliseren van de inrichting en gebruik van Dynamics CRM, NAV (financiële administratie ), SharePoint en overige bedrijfs- en klantapplicaties. Een deel van de werkgroepen is zelf door Nick aangestuurd waarbij is gewerkt aan definities, datakwaliteit, processen en procedures voor het verhogen van de interne efficiency, het verbeteren van de effectiviteit van het klantcontact en het verhogen van de klanttevredenheid. De totale projectgroep bestond uit 30 interne en externe projectleden. nov 2011 jul 2012 Manager ICT a.i. VWE voertuiginformatie en -documentatie Op interim basis is als lid van het management team leiding gegeven aan de afdeling ICT van 30 medewerkers, onderverdeeld in Beheer, Ontwikkeling (fat client en web) en Project management. Onder de verantwoordelijkheden vielen het maken en bewaken van het ICT budget, jaarplannen en de HR-activiteiten van de afdeling. Op zijn initiatief is in samenwerking met de andere leden van het Management Team een 3-jaar strategie samengesteld en is op basis van MSP portfolio management geïntroduceerd voor het verkrijgen van overzicht over de lopende en te verwachten, vaak gerelateerde, projecten. Daarnaast is gewerkt aan de professionalisering van het personeel en van de werkwijzen op de afdeling. Tevens is de softwarearchitectuur gereviewd en bijgesteld en is Scrum succesvol geïntroduceerd als nieuwe ontwikkelmethodiek voor nieuwbouwprojecten. Project management wordt bij VWE uitgevoerd op basis van Prince 2. LOGICA / LOGICACMG / CMG aug 2011 feb 2012 Manager ICT Ontwikkeling a.i. VWE voertuiginformatie en -documentatie Op interim basis is na het doorvoeren van een herstructurering leiding gegeven aan de afdeling ICT Ontwikkeling van 15 medewerkers. Naast de teamvorming is Nick verantwoordelijk geweest voor het groot en klein onderhoud van de intern gebruikte bedrijfs- en klantapplicaties en voor de door het bedrijf aangeboden website, externe webservices en data-diensten. Verdere professionalisering van de interne medewerkers en van procedures in het ontwikkeltraject is doorgevoerd. Resource management is ingevoerd over de grenzen heen van de projecten en de ingevoerde reguliere (onderhouds)releases. Een aanvang is gemaakt met een lange termijn visie en realisatie van een vernieuwd applicatie platform, mede met de hulp van extern ingehuurde expertise. feb 2011 jul 2011 Projectmanager Canon Europe One Canon Integrations Na een door Nick succesvol geleid kwalificatietraject heeft Canon Europe voor Logica gekozen voor het realiseren van enkele honderden integraties in het bij Canon wijzigende applicatielandschap: het One Canon programma. Daarbij heeft Nick een projectorganisatie opgezet bestaande uit 25 medewerkers die de taak kreeg om in de IBM WebSphere middleware omgeving de middleware architectuur op te zetten en de integraties in verschillende (Canon) projecten te ontwerpen en te realiseren. Gehanteerde projectmanagement methodieken zijn MSP en Prince 2. Pagina 3

4 aug 2009 okt 2010 Programmamanager Ministerie van VWS EPD Toegang Patiënt Dit grote, politiek gevoelige programma met vele tientallen projectmedewerkers beoogde de implementatie van de (web)toegang van de burger tot zijn/haar gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) via de landelijke infrastructuur (LSP). Nick is als programmamanager verantwoordelijk geweest voor het overkoepelende programma en rapporteerde direct aan de programmadirecteur Innovatie en ICT binnen het ministerie van VWS. Er is samengewerkt en leiding gegeven aan beleidsmedewerkers van VWS, programmaondersteunende medewerkers, een communicatiemedewerker en de projectmanagers van de opdrachtnemers CIBG (Klantenloket en de realisatie van het Patiëntenportaal), Nictiz (Landelijk Schakel Punt), Binnenlandse zaken/logius (EPD-DigiD) en TNT Post (Face-to-face controle). Tijdens de uitvoering van het programma is gebruik gemaakt van MSP en de Prince 2 project management methodiek. dec 2008 jun 2009 Projectmanager Luchthaven Schiphol FUSE Nick is als projectmanager verantwoordelijk geweest voor de implementatie van een GEO-ICT/GIS applicatie voor de luchthaven. Middels een doorstart en nieuwe afspraken met de betrokken leveranciers is succesvol invulling gegeven aan dit grote, complexe project dat werd uitgevoerd in een aan wijzigingen onderhevige organisatie. Schiphol werkt op basis van Prince 2. sep 2008 dec 2008 Programmamanager Logica Blended Shared Virtual Teams Als programmamanager was Nick verantwoordelijk voor het opzetten van een offshore-route voor kleine projecten (tot 6 FTE) waarbij resources uit India virtueel aan Nederlandse projectteams werden toegevoegd. nov 2006 sep 2007 Projectmanager Heineken OnGuard Bij het centraliseren van het debiteurenbeheer bij Heineken is Nick als projectmanager verantwoordelijk geweest voor de implementatie van ICMS als een nieuw debiteur management systeem. Naast de inrichting zijn interfaces gerealiseerd vanuit verschillende bedrijfsapplicaties en met de financiële administratie. Het projectteam bestond uit rond de 15 teamleden en enkele externe leveranciers. Cheers Nick is als projectmanager verantwoordelijk geweest voor de implementatie van CSS, een nieuwe web-applicatie voor het door de klant registreren en intern afhandelen van klachten. Het projectteam bestond uit rond de 15 teamleden en een externe leverancier. Heineken werkt op basis van Prince 2. mei 2005 apr 2006 Projectmanager KLM Financial Management 2.0 Als projectmanager van een team van 18 projectleden is Nick verantwoordelijk geweest voor de implementatie van de webversie van Masterpiece, het financiële systeem van KLM, inclusief de daarvoor benodigde uitbreiding van de infrastructuur. SWAP4ALL Redesign Bij dit project moest een oplossing worden geboden voor functionele beperkingen en performanceproblemen met deze applicatie voor inlezen en het gerouteerd accorderen van facturen. Onder de leiding van Nick is hiervoor met een team van 12 projectleden een nieuwe versie geïmplementeerd, is hardware bijgesteld en is de toegang tot de applicatie vanuit een aantal landen gewijzigd. KLM werkt op basis van Prince 2. apr 2003 apr 2004 Delivery manager Logica Als Delivery manager is Nick verantwoordelijk geweest voor de aansturing en ondersteuning van projectleiders en voor de delivery van de binnen de business unit uitgevoerde (fixed price) projecten. Pagina 4

5 jun 2004 okt 2004 Management consultant Corus CSPIJ Management IT Projecten Als projectleider en een van de management consultants is deelgenomen aan dit fixed price project waarbij 33 interviews zijn gehouden en advies is uitgebracht aan Corus CSPIJ voor het beheersbaar krijgen, en houden, van hun grote IT projecten. Daarbij zijn zowel de harde als de zachte factoren van projectmanagement en de omgeving meegenomen. nov 2003 mrt 2004 Programmamanager Kenniswijk Co-Piloot Programmamanagement is gedaan voor een gesubsidieerd project dat in samenwerking met 2 andere partijen (Dura Vermeer en Trinity) en totaal 15 projectleden is uitgevoerd op het gebied van mobiele in-car en position based communicatie. Hierbij werd op een smartphone een van de eerste combinaties gemaakt van routeplanning, file-informatie op de route, beschikbaarheid parkeerplaatsen in parkeergarages en het voorlezen van sms en berichten. Apparatuur en programmatuur is in tientallen auto's ingebouwd, bevindingen zijn ontvangen en verwerkt en het programma is afgesloten met een eindpresentatie. okt 2001 apr 2003 Projectmanager Schiphol NTGBS (Nieuw Toegang Beheer Systeem) Nick heeft in dit project als projectmanager leiding gegeven aan enkele projectleiders van deelprojecten, 10 developers en 10 gebruikers. Met het nieuwe toegangsbeheersysteem werd de toegang voor de ongeveer personeelsleden op Schiphol veiliger en gecontroleerder door onder andere de toepassing van biometrie op de uit te geven multifunctionele smartcards. nov 2000 sep 2001 Interim manager / Projectmanager KLM Organizer Als Organizer (interim manager) is Nick IT account manager geweest voor de klantengroep Ground Services & Operations en is hij in deze functie verantwoordelijk geweest voor de in zijn team uitgevoerde projecten voor het realiseren en onderhouden van web-applicaties. Projectmanager WebFarm First Movers Als Projectmanager binnen het WebFarm programma is Nick verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een frontoffice voor alle web-applicaties binnen dit voor KLM nieuwe Unix - Java/2EE platform. Jan 1998 okt 2000 Projectmanager ABN-AMRO Bank DAC/Alliance / Diverse SWIFT projecten In deze periode is Nick verantwoordelijk geweest voor het binnen tijd (Y2K) en budget uitvoeren van meerdere projecten, vaak parallel lopend. Daarbij is leiding gegeven aan project teams variërend van 6 tot 40 projectleden, werkend in Nederland, België en Frankrijk. Hoofdactiviteit was de vervanging van de hardware en software voor SWIFT-communicatie en het realiseren van diverse integraties met back-office systemen in de buitenlandse vestigingen (branches) van ABN-AMRO Bank. mei 1996 dec 1997 Adjunct Directeur Logica/TT&I Nick is verantwoordelijk geweest voor een groep van 25 consultants actief in systeemontwerp, realisatie en applicatiebeheer op en rond AS/400 en Mainframe. Hoofdactiviteiten waren sales en account management, people management, projectmanagement en administratie. sep 1993 feb 1994 Projectmedewerker ZIS IBM Nederland Vanuit de IBM-unit Zorgsystemen heeft Nick geparticipeerd bij ontwerp-, planning- en implementatie-activiteiten van het Ziekenhuis Informatie Systeem van IBM. jul 1993 apr 1996 Projectleider/adviseur Trade, Transport & Industry Diverse projecten Als projectleider en adviseur is Nick in meerdere projecten bij een aantal klanten actief geweest: Coopra, Holland International, EDI-Flower, Sealand, Melitta Benelux en Richco. De meeste projecten waren EDI gerelateerd. Pagina 5

6 MANAGEMENT SHARE BENELUX jun 1990 jun 1993 Projectleider, informatie analist, adviseur Diversen Diverse projecten Als projectleider, informatie analist en adviseur projecten gedaan bij onder andere KLM, Canon Europe en United Bos. VSM GENEESMIDDELEN nov 1982 mei 1990 Hoofd automatisering Industrie/Pharma Als IT manager is Nick verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de ICT binnen het bedrijf. Daarbij zijn leverancierselecties uitgevoerd en implementaties verricht op het gebied van hardware (systemen, terminals en PC s, bekabeling en computerruimte), en software (ERP software voor onder andere financiële administratie, inkoop/verkoop, productie, voorraad, laboratorium en maatwerksoftware voor de telefonische verkoop en orderafhandeling. De afdeling bestond uit teams voor Ontwikkeling en Beheer met totaal 9 eigen medewerkers Ook zijn begeleidende activiteiten verricht voor dochterbedrijven in België en Zwitserland. Samen met klanten zijn tevens implementaties gedaan van EDI voor wat betreft het Artikelbericht, Orderbericht en Factuurbericht. Daarnaast heeft Nick geparticipeerd in de Nederlandse EDIFACT commissie voor het EDIFACT Artikelbericht. Pagina 6

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Waarom Informatica? Waarom nu?

Waarom Informatica? Waarom nu? Waarom Informatica? Waarom nu? de gevaren in de markt omzeilen Onder de huidige economische omstandigheden moeten slimme bedrijven technologie optimaal benutten om de concurrentie voor te blijven en de

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis

We do. things. amazing. We maken graag (opnieuw) kennis We do amazing things We maken graag (opnieuw) kennis De kracht van CSC Leon van Riet, Delta Lloyd: Delta Lloyd is zeer tevreden met het door CSC geleverde software product LiFE en CSC heeft de implementatie

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Het wat, hoe en waarom van applicatieservers Strategisch gebruik van applicatieservers in multi-product frontend toepassingen bij (bank)verzekeraars

Het wat, hoe en waarom van applicatieservers Strategisch gebruik van applicatieservers in multi-product frontend toepassingen bij (bank)verzekeraars Het wat, hoe en waarom van applicatieservers Strategisch gebruik van applicatieservers in multi-product frontend toepassingen bij (bank)verzekeraars Een veranderende wereld De wereld is sterk aan verandering

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie