Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform"

Transcriptie

1 Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

2 De markt staat op scherp en het lijkt wel alsof veranderen de norm is geworden. Voor organisaties neemt het belang om tijdig in te spelen op deze veranderingen alsmaar toe. Ter ondersteuning van nieuwe producten en diensten vraagt de business om nieuwe IT-oplossingen, waarop ze geen maanden meer kunnen wachten. Applicatieontwikkeling die snel, lean, agile en tegen minimale investeringen plaatsvindt, is de sleutel tot succes. Deze ontwikkeling voert echter de druk op de IT-afdeling flink op, want gelijktijdig ligt hier de uitdagende taak om het toch al zo complexe applicatielandschap te beheersen en veilig te houden. De IT-manager staat dus voor een lastig klus, want enerzijds wil hij wel aan de vraag van de business voldoen en snelle applicatieontwikkeling faciliteren, anderzijds is de huidige enterprise-architectuur hier eigenlijk te rigide voor. Het ontbreekt de IT-manager dus nog aan de juiste middelen om snelle applicatieontwikkeling mogelijk te maken en gelijktijdig het IT-landschap beheersbaar te houden. Als de vraag naar nieuwe applicaties zich aandoet staat de IT-manager voor een driesprong; hij laat de business zelf shoppen, applicaties worden onder architectuur ontwikkeld of hij kiest ervoor om een high productivity platform in te zetten binnen de huidige enterprise architectuur. Een nieuwe strategie met betrekking tot enterprise application management, die reageert op de wensen van de business, is het antwoord op bovengenoemd vraagstuk. Deze zal de IT-manager positioneren als enabler van innovatie. De IT-manager kan ervoor zorgen dat de organisatie beschikt over technologieën waarmee in een veilige en kosteneffectieve omgeving gedifferentieerd en geïnnoveerd kan worden. Maar hoe is dit te realiseren? Dit whitepaper biedt de IT-manager inzichten en handvatten hoe hij een platform kan realiseren dat de total cost of ownership niet teveel beïnvloedt en de huidige enterprise-architectuur in stand houdt, maar toch gelijktijdig de business in staat stelt om snel nieuwe applicaties te ontwikkelen. Door de inzet van een high productivity platform binnen de architectuur, kunnen nieuwe applicaties in korte tijd decentraal ontwikkeld worden, maar centraal door de IT-afdeling gemanaged worden. Hierdoor blijft de IT-manager in control en maakt hij gelijktijdig de organisatie toekomstbestendig. 2 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

3 Inhoudsopgave 1 IT in de spagaat 4 In sneltreinvaart innoveren Architectuur staat innovatie in de weg Pace Layered Application Strategy Zelfvoorzienend is de norm 2 De IT-manager staat voor een driesprong 7 IT laat de business zelf shoppen Onder architectuur Inzet high productivity platform Tackel de frustratie 3 Flexibiliseer de enterprise-architectuur 9 Snelheid op alle lagen Agile ontwikkelen in een waterval-omgeving Betere samenwerking tussen business en IT Manage de levenscyclus 4 Succesfactoren adoptie high productivity platform 11 Waak voor wildgroei Ready for scrum & agile Begrip van de systems of record Strategisch inzetten 5 IT weer aan het stuur 13 Over ITvisors en Mendix 14 whitepaper it-visors 3

4 1 IT in de spagaat In sneltreinvaart innoveren Om succesvol en concurrerend te blijven, is het zaak dat organisaties in staat zijn om razendsnel in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Door de toenemende concurrentiedruk en de vraag van de klant naar een hoger serviceniveau zijn organisaties genoodzaakt om hun businessmodellen structureel te transformeren. Ook de snelle opkomst van trends zoals mobile, social en cloud bieden kansen om nieuwe markten te betreden en concurrentievoordelen te creëren. Gartner onderschrijft deze ontwikkeling, maar geeft wel aan dat om deze kansen te benutten nieuwe toepassingen nodig zijn die totaal niet lijken op de applicaties die ontwikkelaars in het verleden bouwden. Om een specifiek probleem op te lossen of om een kans in de markt te benutten zijn doorgaans nieuwe moderne, gebruiksvriendelijke applicaties nodig die makkelijk en snel in te zetten zijn. Want juist door onderscheidende applicaties kunnen organisaties zich differentiëren van de concurrentie. Businessgebruikers zoeken dus naar manieren om snel te innoveren om zo een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. De business verwacht hierdoor een heel ander serviceniveau van de IT-afdeling. Waar deze vroeger vooral een ondersteunend karakter had, wordt tegenwoordig meer op een strategische inzet van IT gerekend. Toch wordt de IT-afdeling nog vaak gezien als een remmende factor die de wensen en eisen van de business niet goed begrijpt en niet goed weet te vertalen. Anderzijds heeft de business vaak maar weinig kennis en begrip van de alsmaar groeiende complexiteit van het IT-landschap. Daarnaast heeft de IT-manager de belangrijke taak om integratieproblemen in te perken, de kosten te verlagen en de security op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Figuur 1 Schematische weergave vijflagenarchitectuur User interface Process Integration Transaction Data Custom build:.net, Java/ javascript (ExtJS, GWT), HTML5, PHP Application specific: SAP, Tibco iprocess,... Tibco iprocess EMC Documentum BPM SAP ccbpm Tibco Business works Websphere MQ series SAP Netweaver SAP FICO/MM/CRM/ISU/... EMC Documentum INFOR Oracle EMC Centera/Celerra Architectuur staat innovatie in de weg Afgelopen jaren hebben veel IT-managers hard gewerkt om de architectuur op te bouwen volgens het traditionele vijflagenmodel (ook wel multi-tier-architectuur genoemd), dat bestaat uit de datalaag, de transactielaag, de integratielaag, de proceslaag en de presentatielaag zoals weergegeven in figuur 1. Deze gelaagde architectuur vormt het fundament van veel organisaties en maakt het mogelijk om op een heldere en gestructureerde manier naar alle aspecten van de architectuur te kijken. De architectuur zorgt voor zekerheid en stabiliteit en stelt IT-managers onder andere in staat om de releasestrategie, het beheermodel en de data-integriteit te waarborgen. Dat de IT-manager de enterprise-architectuur op deze manier heeft opgebouwd, is zeker een goede zaak. Toch kleven er ook wat nadelen aan het huidige model. Zo kost het ontwikkelen van nieuwe applicaties binnen deze architectuur bijvoorbeeld veel tijd, is ontwikkelen middels de watervalmethode noodzakelijk en gaat het ontwikkelen van deze applicaties gepaard met forse investeringen. Voor het ontwikkelen van applicaties die vallen onder de systems of record (zoals wordt weergegeven in figuur 2), is de huidige architectuur uitermate geschikt. Juist vanwege het karakter van dergelijke applicaties, dat wordt getypeerd door stabiliteit en zekerheid met een lage verandersnelheid. Echter de toekomstige vraag van de business naar agile applicatieontwikkeling (die vallen onder de 4 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

5 systems of differentiation en systems of innovation) kan maar moeilijk beantwoord worden. De reeds opgebouwde enterprise-architectuur is hier niet of onvoldoende op ingericht. De gelaagde architectuur is voor dat soort applicaties te rigide, te duur in onderhoud en onvoldoende flexibel om op de gewenste snelheid mee te kunnen. De IT-manager bevindt zich hierdoor in een lastige situatie, want hij mist een platform binnen de enterprise-architectuur waarop hij agile applicatieontwikkeling wel mogelijk kan maken. Pace Layered Application strategy Volgens Gartner 1 kunnen organisaties binnen hun huidige architectuur de applicaties indelen in drie categorieën: Systems of differentiation Met de applicaties die vallen onder de systems of differentiation kunnen organisaties zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten, denk bijvoorbeeld aan een klantenservicesysteem. Ze dragen bij aan een kortere time-to-market en meer agility. Daarnaast zijn ze meer gericht op samenwerking, bijvoorbeeld tussen klanten en partners. De applicaties die vallen onder de systems of differentiation ontsluiten data uit de systems of record, maar zorgen er ook voor dat additionele data wordt verzameld. De levensduur van deze applicaties is gemiddeld drie tot tien jaar. Systems of innovation Applicaties die binnen de systems of innovation vallen, maken innovatie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan mobiele applicaties. Deze applicaties worden vaak gebouwd voor een tijdelijk actie, bijvoorbeeld een specifieke marketingcampagne, en hebben een korte levenscyclus. Dergelijke applicaties worden gedreven en gefinancierd door de business en zijn vaak cloud-applicaties vanwege het dynamische karakter. Figuur 2 Schematische weergave Pace Layered Application Strategy Systems of record Alle applicaties die onder de systems of record vallen kunnen worden gezien als het fundament van een organisatie. Deze applicaties zijn nodig om de organisatie draaiende te houden en zorgen ervoor dat bedrijfskritische informatie gemanaged wordt. Denk bijvoorbeeld aan een ERPof CRM-systeem. Applicaties die onder de systems of record vallen, zorgen doorgaans niet voor onder- I don t know exactly what I want. I need to experiment Systems of Innovation Systems of Differentiation Systems of Record I know what I want, but it needs to be different from my competitors scheidend vermogen. De verandersnelheid van dergelijke applicaties is zeer laag en de kosten worden betaald met het IT-budget. I know what I want and it doesn t have to be unique. 1 Gartner Accelerating Innovation by Adopting a Pace Layered Application Strategy, January 2012 whitepaper it-visors 5

6 Zelfvoorzienend is de norm Een gevolg van het feit dat de IT-afdeling moeite heeft om te voldoen aan de businessvraag, is dat de business op zoek gaat naar alternatieven. Zij gaan bijvoorbeeld zelf aan de slag met ontwikkeling in bijvoorbeeld MS Access, Lotus Notes, Excel en SharePoint, of ze schaffen zelfstandig SaaS-oplossingen aan, zoals Salesforce.com. Zij worden dus steeds meer zelfvoorzienend wat IT betreft. De business bouwt (of koopt) vaak direct wat ze op dat moment nodig heeft om slagvaardig te kunnen zijn, zonder na te denken over de lange termijn kosten van onderhoud, beheer, beveiliging en risico s. Deze ontwikkeling wordt mede versterkt door de consumerization of IT. Deze trend zorgt ervoor dat IT voor iedereen toegankelijker en laagdrempeliger wordt. Businessgebruikers kunnen hierdoor zelf eenvoudig en voordelig applicaties aanschaffen, buiten de IT-afdeling om. Zo gaat de HR-afdeling zelf op zoek naar een applicatie voor urenregistratie, om later bij de IT-afdeling aan te kloppen met het verzoek de applicatie te beheren. Deze zelfvoorziening van de business resulteert in een wildgroei aan losse applicaties. Op het moment dat bepaalde applicaties een koppeling met applicaties uit de systems of record nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de vraag naar realtime informatie en inzicht op basis van data uit de organisatie zich voordoet, komt deze applicatie-jungle op het bordje van de IT-afdeling terecht. De IT-manager zal zijn rol als de enabler van innovatie moeten claimen en zorgen voor een omgeving waarin business en IT gezamenlijk in een veilige en kosteneffectieve omgeving kunnen differentiëren en innoveren, met behoud van de huidige enterprise-architectuur. 6 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

7 2 De IT-manager staat voor een driesprong Zoals in het vorige hoofdstuk omschreven is het voor de IT-manager lastig om het IT-landschap te beheersen en gelijktijdig gehoor te geven aan de vraag van de business. De rigide enterprise-architectuur bemoeilijkt een snelle en betaalbare levering van bedrijfsapplicaties die vallen onder de systems of differentiation en innovation, waardoor de business vaak nee als antwoord krijgt. In een dynamische markt is dit echter een onacceptabel antwoord. Organisaties kunnen geen maanden of jaren meer wachten op de ontwikkeling of aanpassing van bedrijfsapplicaties. De IT-manager is zich steeds meer bewust van deze behoefte, maar het ontbreekt hem nog aan een platform waarmee hij kan voldoen aan de vraag naar agile applicatieontwikkeling. Als de vraag naar nieuwe applicaties zich voordoet zijn er drie mogelijke scenario s: 1 IT laat de business zelf shoppen 2 Applicaties worden onder architectuur ontwikkeld 3 Inzet van een high productivity platform binnen de huidige enterprise-architectuur 1. IT laat de business zelf shoppen IT kan de keuze maken om de business zelf te laten shoppen, en accepteert hiermee dat de business zelfvoorzienend wordt. Aan deze optie kleven echter wel een aantal nadelen. Het beheersen, beveiligen en integreren van het IT-landschap wordt bijvoorbeeld een lastige klus. Dure koppelingen moeten worden gebouwd en verschillende, parallel ingezette oplossingen en platformen dringen de organisatie binnen. Bovendien zijn deze applicaties maar moeilijk te integreren in het huidige IT-landschap en vraagt elke applicatie om een afzonderlijke koppeling met een bepaalde applicatie uit de systems of record, zoals SAP of Oracle. Dit zorgt niet alleen voor een enorme verstoring in het applicatielandschap en een verschuiving van informatie naar verschillende plekken, maar ook voor het versnipperen en verspreiden van data en informatiebronnen. Doordat de aanschaf veelal buiten het zicht van de IT-manager blijft, is het lastig om een bredere strategie voor applicatieontwikkeling op te stellen. 2. Onder architectuur De IT-manager kan ervoor kiezen om applicaties onder architectuur te ontwikkelen en te implementeren. Vaak zijn dit uitbreidingen op bestaande (ERP-)systemen. Door de reeds gedane investeringen in systemen, data, kennis en andere componenten van de enterprisearchitectuur, is het voor de IT-afdeling topprioriteit om dit in stand te houden. De architectuur is echter te rigide, een snelle time-to-market is vaak niet mogelijk en de investeringskosten van dergelijke applicaties is hoog. Tevens zijn de traditioneel ontwikkelde applicaties vaak niet klaar voor nieuwe technologieën, zoals cloud en mobile. Binnen dit scenario kan ook gekozen worden om bepaalde portal-applicaties voor backendsystemen te ontwikkelen. Bij dergelijke portal-applicaties is vaak sprake van een plat datamodel of document gedreven applicaties. Het is lastig om complexe datastructuren en geïntegreerde procesapplicaties te ontwikkelen. Dit jaagt de kosten voor de ontwikkeling en onderhoud flink op. Daarnaast is de functionaliteit van dergelijke applicaties niet compatible met nieuwe technologieën. Een prachtig ontwikkelde maatwerkapplicatie voor bijvoorbeeld urenregistratie blijkt achteraf bijvoorbeeld niet geschikt voor mobiel gebruik. 3. Inzet high productivity platform Een derde optie die de IT-manager binnen handbereik heeft, is het inzetten van een high productivity platform. Een dergelijk platform, vaak als PaaS-oplossing aangeboden, maakt een versnelde applicatieontwikkeling mogelijk en zorgt er tevens voor dat applicaties ook sneller aangepast kunnen worden. Deze mogelijkheid begint wereldwijd steeds meer voet aan de grond te krijgen. Eerder genoemde scenario s, met bijbehorende whitepaper it-visors 7

8 nadelen, kunnen getackeld worden door de adoptie van een high productivity platform en deze strategisch in te zetten binnen de enterprise-architectuur. Tegenover dit scenario staan veel IT-managers vaak wat huiverig, omdat ze hun zorgvuldig opgebouwde architectuur in tact willen houden en er vooral niet nóg een applicatie aan toe willen voegen. Juist een high productivity platform kan het verandervermogen van organisaties aanzienlijk vergroten, zonder de uitgangspunten met betrekking tot het beheer uit het oog te verliezen. Als de organisatie toekomstbestendig gemaakt dient te worden, zal de IT-afdeling een nieuwe weg in moeten slaan wat betreft applicatieontwikkeling. Tackel de frustratie Je kunt wel stellen dat de IT-manager voor een aantal belangrijke beslissingen staat. Berust hij in het feit dat de business zelfvoorzienend wordt, gaat hij sleutelen onder architectuur of faciliteert hij een nieuw platform binnen deze architectuur dat voorziet in agile applicatieontwikkeling? Als de organisatie toekomstbestendig gemaakt dient te worden, zal de IT-afdeling een nieuwe weg in moeten slaan wat betreft applicatieontwikkeling. Door de inzet van een high productivity platform kiezen IT-managers voor een platform waarmee eenvoudig, snel en veilig flexibele applicaties decentraal gerealiseerd kunnen worden en waarbij de IT-afdeling gelijktijdig in control blijft. 8 h o e k r i j g t it het s t u u r w ee r i n ha n de n?

9 3 Flexibiliseer de enterprise-architectuur Eerder werd al gesteld dat de huidige enterprisearchitectuur niet meer op de gewenste snelheid mee kan. Met de inzet van een high productivity platform zijn IT-managers in staat om een wendbare omgeving te realiseren die klaar is voor de toekomst. Maar waarin voorziet een high productivity platform en op welke manier kan een dergelijk platform binnen de architectuur worden ingezet? Agile ontwikkelen in een waterval-omgeving High productivity platforms voorzien doorgaans in een eigen projectmanagementomgeving die is geïntegreerd in het platform. Waar het in een traditionele enterprise omgeving gebruikelijk is om te ontwikkelen middels waterval, stimuleert Mendix om op basis van agile of scrum te ontwikkelen. Samenwerking en conversatie tussen alle stakeholders wordt gestimuleerd doordat alle projecten gemanaged kunnen worden vanuit één omgeving. Gebruikers kunnen op één plek terecht voor het beheren en plannen van projecten, samenwerken in teams en het ontwikkelen, deployen en beheren van applicaties vanuit één centraal dashboard. Hierdoor is het makkelijker om betrokkenen te laten participeren in een project, en juist meer betrokkenheid leidt tot betere resultaten. Snelheid op alle lagen Een voorbeeld van een dergelijk platform dat geschikt is om in te zetten binnen de huidige enterprise-architectuur is Mendix. Dit is een flexibel en XML-gebaseerd platform-as-a-service dat veel gebruik maakt van Open Source componenten. Mendix is een best-of-suite oplossing die de meerdere lagen uit het vijflagenmodel bij elkaar brengt. Hierdoor realiseert het platform snelle applicatieontwikkeling, omdat deze schakels optimaal op elkaar zijn ingericht. Op de individuele laag wedijvert Mendix niet met de grote namen uit de enterprise-architectuur. Immers zijn deze geoptimaliseerd voor de systems of records en niet gericht op agile ontwikkeling. Door een platform zoals Mendix op te nemen binnen het IT-landschap zet de IT-manager binnen de bestaande lagen een compleet beheerplatform neer. Hierdoor blijven de bestaande lagen in tact, maar wordt de totale architectuur wel versterkt. Figuur 3 Schematische weergave van de positie van Mendix in een vijflagenmodel User interface Process Integration Transaction Data whitepaper it-visors 9

10 Benchmark study Mendix ten opzichte van traditionele software ontwikkeling 2 Mendix 171 Development Days Analysis/Modeling Java Testing Governance Other Java/UML/UP 670 Development Days Analysis/Modeling Java Testing Governance Other Betere samenwerking tussen business en IT Mendix is gebaseerd op model driven development. Model driven development reikt business en IT een gemeenschappelijke taal aan, waardoor een voorspoedige samenwerking wordt bevorderd. Dit stelt de business en IT in staat om samen visueel processen en applicaties te modelleren in plaats van te programmeren. Op basis van regels kunnen (kennisintensieve) bedrijfsprocessen worden gemodelleerd, geautomatiseerd, geïntegreerd en direct worden ontsloten naar ketenpartners. Door te modelleren in zogenaamde microflows kan de business zich richten op de inhoud van bepaalde functionaliteiten en de IT-afdeling op de techniek die erachter schuilgaat. Zonder tussenkomst van een programmeur kan hierdoor snel en efficiënt een maatwerkapplicatie gerealiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan applicaties waarmee gebruikers zelf voorraden kunnen bekijken of direct orders kunnen aanmaken. Mendix-applicaties kunnen op een intuïtieve wijze worden ontwikkeld en kunnen dagelijks in productie worden gebracht. Dit maakt het mogelijk voor Business en IT om samen aan de knoppen te zitten. Het grote voordeel van een platform zoals Mendix is dat daardoor de bestaande architectuur beter benut kan worden. Extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd aan bestaande (legacy-)applicaties zoals CRM, ECM en ESB. Manage de levenscyclus Bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties is het noodzakelijk dat het hele proces van A tot Z gestroomlijnd is. Application Lifecycle Management (ALM) biedt ondersteuning bij het managen van de volledige levenscyclus van een applicatie in alle fases, van release management, development, versioning en deployment tot en met maintenance. Doordat een high productivity platform voorziet in snellere en betere applicatieontwikkeling, neemt evenredig het belang van goed ALM toe. Doorgaans bevatten high productivity platforms zoals Mendix ook een eigen ALM-omgeving. Resultaten van een high productivity platform Een groter adaptief vermogen voor organisaties door de samenwerking tussen business en IT te verbeteren Een hogere ROI op de bestaande legacy systemen door de mogelijkheid nieuwe functionaliteiten toe te voegen Een kortere time-to-market Centraal ontwikkelen van applicaties geeft de mogelijkheid tot hergebruik en controle Meerdere functionaliteiten geïntegreerd in één omgeving Figuur 4 Mendix ten opzichte van traditionele softwareontwikkeling 2 Benchmark Mendix vs custom code, RDF Group

11 4 Succesfactoren adoptie high productivity platform Het besluit van de IT-manager om een high productivity platform in te zetten binnen de huidige architectuur, resulteert in een toekomstbestendige IT-architectuur. Nieuwe applicaties kunnen in een mum van tijd eenvoudig, snel en flexibel decentraal voor en door de business gerealiseerd worden, terwijl IT centraal toch de touwtjes in handen houdt. IT en de business krijgen een platform aangereikt waarop ze op eenvoudige wijze kunnen samenwerken en snel aanpassingen kunnen doorvoeren als de markt daarom vraagt. Om de implementatie van een dergelijke high productivity platform tot een succes te maken is het zaak dat de IT-manager een aantal aandachtspunten in ogenschouw houdt. Waak voor wildgroei Het ontwikkelen van nieuwe applicaties wordt door de inzet van Mendix laagdrempelig. Hierdoor loopt men het risico dat er al snel wordt besloten om een nieuwe applicatie te ontwikkelen. De IT-afdeling moet waken dat er niet alsnog een wildgroei ontstaat van applicaties met dubbele functionaliteiten en datamodellen. Ready for scrum & agile Mendix stimuleert organisaties om op basis van agile en scrum te ontwikkelen. Er mag hierbij niet uit het oog verloren worden dat een dergelijke aanpak een enorme impact heeft op de organisatie en dat een cultuuromslag noodzakelijk is. Agile vergt namelijk een hele andere manier van werken en denken en de organisatiecultuur moet hier klaar voor worden gemaakt. Korte communicatielijnen, een platte organisatiestructuur en veel eigen verantwoordelijkheden zijn typische randvoorwaarden om succesvol met agile aan de slag te gaan. Waar voorheen de business de vraag naar een nieuwe applicatie neerlegde bij de IT-afdeling en deze na ontwikkeling in gebruik nam, vraagt agile om meer verantwoordelijkheden en meer betrokkenheid van alle lagen van het bedrijf. Ook van de business zelf. Vanuit de business zal een Product Owner aangesteld worden die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van een applicatie. Hij bepaalt de volgorde van de te bouwen functionaliteit en geeft direct feedback op hetgeen reeds is ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat de business invloed heeft op wat er gaat worden opgeleverd. Begrip van de systems of record Een losstaande Mendix-applicatie is eenvoudig te integreren met de systems of record. Echter vergt de adoptie van Mendix binnen de enterprise-architectuur wat meer kennis en inzicht, zoals kennis van de backendsystemen om meer complexe integraties te realiseren. Zonder begrip van de backend wordt dit een lastige klus. Met een Mendix-applicatie heeft men de keuze om direct op het bestaande securitymodel in het huidige landschap aan te sluiten, of een apart model te ontwikkelen voor de applicatie. Als Mendix in de cloud draait moet er ook nagegaan worden of de security voor de systems of record wordt afgedekt. Een ander aspect dat in lijn ligt met security, is dat er per applicatie een keuze gemaakt moet worden of deze direct toegang krijgt tot de backend. In sommige gevallen kan er wegens security of performance redenen ook besloten worden dat de applicatie alleen via een tussenlaag toegang krijgt. Bij het versnipperd opslaan van de data over verschillende lagen dient men ook rekening te houden met eventuele data die nog niet volledig bijgewerkt is. Ook op procesniveau zijn er een aantal aandachtspunten. Door de toenemende verandersnelheid is het zaak om ook de beheerprocessen hierop aan te passen en de ontwikkelprocessen van het nieuwe platform uit te lijnen met de ontwikkeling van de systems of record. Tevens moet er nagedacht worden over het inrichten van de OTAP-omgeving en hoe om te gaan met ALM. Strategisch inzetten Wanneer men besluit om Mendix een vaste plek binnen de architectuur te geven, is het zaak dat dit strategisch gebeurt. De implementatie van Mendix begint doorgaans met het bouwen van één applicatie. De impact hiervan is gering, omdat er in teams van twee tot drie personen gewerkt kan worden aan een applicatie. Hierdoor kan Mendix zichzelf eerst bewijzen. Pas als het bevalt kan er gemigreerd worden naar een vaste plek binnen de whitepaper it-visors 11

12 Van lokaal naar enterprise Snelgroeiende verzekeraar zet Mendix in als strategisch platform Start met de bouw van één applicatie. Hierdoor kan Mendix zichzelf eerst bewijzen. Pas als het bevalt kan er gemigreerd worden naar een vaste plek binnen de architectuur. architectuur. Omdat resultaten snel geboekt zijn, zal de adoptie van het platform zich als een olievlek verspreiden in de organisatie. Niet de IT-afdeling, maar de business zelf zal het initiatief nemen tot de ontwikkeling van applicaties en zal in de rol van Product Owner betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze applicaties. De IT-afdeling zal hierbij centraal de applicaties ontwikkelen en beheren. Dit stelt de IT-manager in staat te waken over het grotere geheel en kan hij zich bezighouden met zaken zoals management, documentatie, maintenance en security vanaf één gecentraliseerd platform. Ergo de IT-manager krijgt daarmee wat hij wil; hij kan tegemoet komen aan de wensen en eisen van de business en gelijktijdig de controle houden over het IT-landschap. Een vooraanstaande Britse verzekeraar startte met de realisatie van één applicatie in Mendix en heeft dit vervolgens ingezet als strategisch platform binnen de enterprise-architectuur. De verzekeraar begeeft zich in een competitieve markt waarin snelheid en flexibiliteit de sleutel tot succes zijn. De afgelopen jaren heeft het bedrijf te maken gehad met exponentiele groei en wereldwijde uitbreiding. Dit creëert kansen, maar ook uitdagingen, zeker wat IT betreft. Door de snelle groei zijn veel bedrijfsprocessen en -applicaties verbeterd en uitgebreid. Dit resulteerde echter wel in vertraagde applicatieontwikkeling. De wensen van de verzekeraar naar meer innovatief vermogen, korte ontwikkelcycli, cloud-deployment en businessgedreven ontwikkeling stonden aan de basis voor de keuze voor Mendix. Het eerste project dat met Mendix gerealiseerd werd, was de creatie van een portal voor bestaande partners. In het verleden moesten deze partners informatie uit de verschillende systemen vergaren en moesten zij voor iedere handeling ergens anders terecht. Nu hebben de partners via de portal toegang tot alle informatie en diensten. Met Mendix was de verzekeraar in staat om met een klein budget in korte tijd de portal en andere applicaties te ontwikkelen. Omdat de business en IT gezamenlijk in één omgeving kunnen ontwikkelen, wordt er bespaard op de kosten. Er zijn bijvoorbeeld geen dure Java-ontwikkelaars meer nodig en de ontwikkeling is meer businessgedreven. Na het succes van het eerste project besloot het bedrijf om Mendix als platform op te nemen als onderdeel van het IT-landschap om continue innovatie te ondersteunen en om zo flexibel in te kunnen spelen op de markt. De verzekeraar is nu bijvoorbeeld in staat om razendsnel nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen. Ze lopen hierbij geen risico s meer doordat de ontwikkeling in korte tijd tegen lage kosten kan plaatsvinden. Er kan direct in de markt getest worden of nieuwe producten en diensten aanslaan. Op deze manier blijft de dit bedrijf concurrerend en innovatief. 12 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

13 5 IT weer aan het stuur Snel inspelen op veranderende marktomstandigheden is tegenwoordig een urgente noodzaak om te overleven. Om dit te kunnen realiseren zijn nieuwe applicaties nodig die nieuwe producten en diensten kunnen ondersteunen. Dit is een lastige ontwikkeling voor de ITmanager, want de met zorg opgebouwde enterprisearchitectuur is vaak te rigide en kan hierdoor niet op gewenste snelheid mee. Door de inzet van een high productivity platform zoals Mendix kan de IT-manager beter en sneller acteren op deze ontwikkelingen. Enerzijds komt hij zo tegemoet aan de wensen en eisen van de business, terwijl hij gelijktijdig de controle houdt over het IT-landschap. In dit whitepaper zijn al een aantal aandachtspunten omschreven waarmee de IT-manager rekening dient te houden als hij Mendix strategisch wil inzetten als high productivity platform. Zoals begrip van de backend om de integratie te realiseren en het definiëren van een beheerstrategie om een snelle ontwikkeling en instandhouding van Mendix-applicaties te waarborgen. Het verdient zeker de aanbeveling om in kaart te brengen welke gespecialiseerde bedrijven bij deze onderdelen kunnen helpen. ITvisors ondersteunt organisaties bij de implementatie van Mendix in de bestaande enterprise-architectuur. De toegevoegde waarde van zit in de gecombineerde kennis van complexe enterpriseomgevingen en agile application development. Daarnaast helpt ITvisors organisaties met het in kaart brengen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Door kennis van zowel de backend als de business heeft kan zij optimaal organisaties begeleiden om Mendix op grote schaal in te zetten binnen de bestaande architectuur. De afweging om wel of niet Mendix op te nemen in de architectuur is eigenlijk overbodig wanneer de IT-manager de organisatie klaar wil maken voor de toekomst. Door Mendix een vaste plek binnen de architectuur te geven worden gedane investeringen in bestaande applicaties verder uitgenut, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd. Tevens faciliteert Mendix een manier voor business en IT om beter samen te werken. Belangrijk bij dit samenspel is dat de business decentraal de projecten drijft, maar de IT-manager centraal in control is. Hierdoor blijven de IT-standaarden, governance, continuïteit en beveiligingseisen gewaarborgd. Door een dergelijk platform in te zetten in de huidige enterprisearchitectuur worden organisaties niet meer beperkt en zijn ze klaar voor de toekomst, waardoor betere resultaten behaald kunnen worden op het gebied van snelheid, wendbaarheid en time-to-market. En wie heeft dit gerealiseerd? Precies, de IT-manager! whitepaper it-visors 13

14 Over ITvisors ITvisors is een IT-consultancybedrijf met ervaren en gedreven business consultants die organisaties helpt om effectieve ERP- en ECM-informatiesystemen te ontwikkelen of aan te passen aan de eisen van nu. Op basis van kennis en ervaring adviseert en ondersteunt ITvisors organisaties bij de implementatie van Mendix, SAP, EMC Documentum en xpression. ITvisors is partner van Mendix en gelooft dat Mendix de oplossing is om het IT-landschap future proof te maken. Doordat ITvisors jarenlange ervaring heeft van zowel de systems of records als de business, kan zij organisaties optimaal begeleiden om Mendix in te zetten binnen de architectuur. Een klantgerichte aanpak staat hierbij altijd centraal. Met dit in ogenschouw vertaalt ITvisors de bedrijfsdoelstellingen in doel-matige IT-oplossingen. ITvisors handelt altijd vanuit het gedachtegoed dat IT geen doel op zich is, maar een hulpmiddel. Over Mendix Mendix is een applicatieplatform waarmee organisaties sneller en beter web- en mobiele bedrijfsapplicaties kunnen ontwikkelen, integreren en aanpassen aan veranderende processen op basis van agile/scrum. De applicaties die in Mendix ontwikkeld zijn, integreren naadloos met bestaande systemen tegen de helft van de kosten in vergelijking met traditionele software ontwikkelplatformen. In Mendix kunnen complexe integraties gerealiseerd worden met onder andere SAP, Oracle en SharePoint, waardoor nieuwe functionaliteiten aan legacy systemen kunnen worden toegevoegd. De applicaties kunnen zowel in de Mendix cloud draaien of onpremise. Mendix heeft meer dan gebruikers wereldwijd bij onder andere klanten als ABN AMRO, Roche, Kwikfit, Eurofiber, Marlies Dekkers, NS HighSpeed, TNT en Yahoo. Copyright ITvisors, Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan ITvisors geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. Bronvermeldingen In volgorde van verschijning van deze whitepaper. Gartner, Accelerating innovation by adopting a pace layered application strategy, January 2012 RDF Group, Benchmark Mendix versus Custom code, 2009 Mendix, Change at the speed of your business, 2013 Mendix, Don t get lost in the app-jungle, 2012 Meer informatie op: Voor meer informatie: E T Volg ITvisors ook op

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA Asset 1 van 7 De kloof dichten tussen Dev en Ops Gepubliceerd op 12 may 2014 Hoe verbetert u de software delivery life cycle? DevOps wordt gezien als de volgende stap in Agility. In deze paper leest u

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Power BI. TOP 10 Leerpunten uit de praktijk. Donderdag 23 juni 2016

Power BI. TOP 10 Leerpunten uit de praktijk. Donderdag 23 juni 2016 Power BI TOP 10 Leerpunten uit de praktijk Donderdag 23 juni 2016 Even voorstellen Wouter Volkeri Senior Consultant ECM @woutervolkeri https://www.linkedin.com/in/woutervolkeri Mijn ervaring met Power

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 5 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010

Asset 1 van 9. Vermijd BI-valkuilen. Gepubliceerd op 17 september 2010 Asset 1 van 9 Vermijd BI-valkuilen BI belooft veel, maar deze hulp voor het nemen van moeilijke beslissingen is zelf ook een lastig besluit. Toepassing van BI heeft geen succesgarantie. Vermijd deze tien

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld

ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld ERP 4.0 Op weg naar een hybride wereld Orlando, februari 2017 Paul Zincken Robert de vries Management Consultant en projectmanager in logistieke en ondersteunende processen Alpha-groep, Ctac, Accenture

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

100% voor uw onderneming.

100% voor uw onderneming. 100% voor uw onderneming. 100% AGILE, 100% KWALITEIT, 100% BETROUWBAARHEID DAARVOOR STAAT DE AGILE SOFTWARE FACTORY (ASF). MAAK EEN EINDE AAN OVER- SCHREDEN DEADLINES EN HOOG OPLOPENDE PROJECT KOSTEN.

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Mobile device management:

Mobile device management: Jacco Bezemer Mobile device management: Grip op smartphones en tablets Even voorstellen Jacco Bezemer, Adviseur sinds 2008 Begonnen als Technisch Consultant bij Ictivity in 2000 jacco.bezemer@ictivity.nl

Nadere informatie

React en React Native voor websites en apps

React en React Native voor websites en apps React en React Native voor websites en apps H A N S-PE T E R H ARMSEN HEEFT DI T GE SCH R E V EN IN APRI L 2017 Deze whitepaper is bedoeld voor product owners en beslissers. Hij gaat over React, een JavaScript

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Project: Documentbeheer Verzekeringen Opdrachtformulering Het in kaart brengen van de structuur achter verzekeringsdocumenten met het doel deze op een efficiënte manier productief te maken in een daarvoor te realiseren tool. De applicatie

Nadere informatie

Hoe u snel, kostenefficiënt en veilig migreert naar een modern IT-landschap. IT Modernization van CGI

Hoe u snel, kostenefficiënt en veilig migreert naar een modern IT-landschap. IT Modernization van CGI Hoe u snel, kostenefficiënt en veilig migreert naar een modern IT-landschap. IT Modernization van CGI IT Modernization Uw IT volledig ingericht op de eisen van de toekomst In veel markten is de druk groot.

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg.

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg. Asset 1 van 5 Groei en benut kansen. ERP voor uw branche Gepubliceerd op 10 march 2014 Branche-specifieke events met als invalshoek: hoe een ERP systeem groei stimuleert en kansen creëert. U wilt verder

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware

Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Proactief monitoring en beheer van Oracle Fusion Middleware Denis Joannides Jelle de Bruin Truston Fusion Duwboot 6-8 Houten www.truston-fusion.com OGH 19 mei 2010 Wie is Truston Fusion? Onderdeel van

Nadere informatie

Agile Applicatieontwikkeling

Agile Applicatieontwikkeling Agile Applicatieontwikkeling 20 September 2011 1 IDC onderzoek 15 sept 2011 44 procent van de respondenten denkt dat de bedrijfsapplicaties een negatieve invloed hebben op de flexibiliteit van de organisatie

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Ready for your S/4HANA transition?

Ready for your S/4HANA transition? Ready for your S/4HANA transition? S/4HANA waar beginnen we en hoe komen we er? VNSG 5 oktober 2016 SUPERP Daan Balijon Agenda 1. Introductie 2. S/4HANA, waar beginnen we? 3. Hoe komen we er? 4. Give aways:

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu?

techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu? techtwo, liefde voor e-commerce Magento 2 komt er aan, wat nu? Korte introductie Jorden van den Beuken Accountmanager sinds januari 2011 Vught Hockey E-commerce Klassieke muziek Reizen Agenda Wat is Magento?

Nadere informatie