Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform"

Transcriptie

1 Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

2 De markt staat op scherp en het lijkt wel alsof veranderen de norm is geworden. Voor organisaties neemt het belang om tijdig in te spelen op deze veranderingen alsmaar toe. Ter ondersteuning van nieuwe producten en diensten vraagt de business om nieuwe IT-oplossingen, waarop ze geen maanden meer kunnen wachten. Applicatieontwikkeling die snel, lean, agile en tegen minimale investeringen plaatsvindt, is de sleutel tot succes. Deze ontwikkeling voert echter de druk op de IT-afdeling flink op, want gelijktijdig ligt hier de uitdagende taak om het toch al zo complexe applicatielandschap te beheersen en veilig te houden. De IT-manager staat dus voor een lastig klus, want enerzijds wil hij wel aan de vraag van de business voldoen en snelle applicatieontwikkeling faciliteren, anderzijds is de huidige enterprise-architectuur hier eigenlijk te rigide voor. Het ontbreekt de IT-manager dus nog aan de juiste middelen om snelle applicatieontwikkeling mogelijk te maken en gelijktijdig het IT-landschap beheersbaar te houden. Als de vraag naar nieuwe applicaties zich aandoet staat de IT-manager voor een driesprong; hij laat de business zelf shoppen, applicaties worden onder architectuur ontwikkeld of hij kiest ervoor om een high productivity platform in te zetten binnen de huidige enterprise architectuur. Een nieuwe strategie met betrekking tot enterprise application management, die reageert op de wensen van de business, is het antwoord op bovengenoemd vraagstuk. Deze zal de IT-manager positioneren als enabler van innovatie. De IT-manager kan ervoor zorgen dat de organisatie beschikt over technologieën waarmee in een veilige en kosteneffectieve omgeving gedifferentieerd en geïnnoveerd kan worden. Maar hoe is dit te realiseren? Dit whitepaper biedt de IT-manager inzichten en handvatten hoe hij een platform kan realiseren dat de total cost of ownership niet teveel beïnvloedt en de huidige enterprise-architectuur in stand houdt, maar toch gelijktijdig de business in staat stelt om snel nieuwe applicaties te ontwikkelen. Door de inzet van een high productivity platform binnen de architectuur, kunnen nieuwe applicaties in korte tijd decentraal ontwikkeld worden, maar centraal door de IT-afdeling gemanaged worden. Hierdoor blijft de IT-manager in control en maakt hij gelijktijdig de organisatie toekomstbestendig. 2 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

3 Inhoudsopgave 1 IT in de spagaat 4 In sneltreinvaart innoveren Architectuur staat innovatie in de weg Pace Layered Application Strategy Zelfvoorzienend is de norm 2 De IT-manager staat voor een driesprong 7 IT laat de business zelf shoppen Onder architectuur Inzet high productivity platform Tackel de frustratie 3 Flexibiliseer de enterprise-architectuur 9 Snelheid op alle lagen Agile ontwikkelen in een waterval-omgeving Betere samenwerking tussen business en IT Manage de levenscyclus 4 Succesfactoren adoptie high productivity platform 11 Waak voor wildgroei Ready for scrum & agile Begrip van de systems of record Strategisch inzetten 5 IT weer aan het stuur 13 Over ITvisors en Mendix 14 whitepaper it-visors 3

4 1 IT in de spagaat In sneltreinvaart innoveren Om succesvol en concurrerend te blijven, is het zaak dat organisaties in staat zijn om razendsnel in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Door de toenemende concurrentiedruk en de vraag van de klant naar een hoger serviceniveau zijn organisaties genoodzaakt om hun businessmodellen structureel te transformeren. Ook de snelle opkomst van trends zoals mobile, social en cloud bieden kansen om nieuwe markten te betreden en concurrentievoordelen te creëren. Gartner onderschrijft deze ontwikkeling, maar geeft wel aan dat om deze kansen te benutten nieuwe toepassingen nodig zijn die totaal niet lijken op de applicaties die ontwikkelaars in het verleden bouwden. Om een specifiek probleem op te lossen of om een kans in de markt te benutten zijn doorgaans nieuwe moderne, gebruiksvriendelijke applicaties nodig die makkelijk en snel in te zetten zijn. Want juist door onderscheidende applicaties kunnen organisaties zich differentiëren van de concurrentie. Businessgebruikers zoeken dus naar manieren om snel te innoveren om zo een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren. De business verwacht hierdoor een heel ander serviceniveau van de IT-afdeling. Waar deze vroeger vooral een ondersteunend karakter had, wordt tegenwoordig meer op een strategische inzet van IT gerekend. Toch wordt de IT-afdeling nog vaak gezien als een remmende factor die de wensen en eisen van de business niet goed begrijpt en niet goed weet te vertalen. Anderzijds heeft de business vaak maar weinig kennis en begrip van de alsmaar groeiende complexiteit van het IT-landschap. Daarnaast heeft de IT-manager de belangrijke taak om integratieproblemen in te perken, de kosten te verlagen en de security op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Figuur 1 Schematische weergave vijflagenarchitectuur User interface Process Integration Transaction Data Custom build:.net, Java/ javascript (ExtJS, GWT), HTML5, PHP Application specific: SAP, Tibco iprocess,... Tibco iprocess EMC Documentum BPM SAP ccbpm Tibco Business works Websphere MQ series SAP Netweaver SAP FICO/MM/CRM/ISU/... EMC Documentum INFOR Oracle EMC Centera/Celerra Architectuur staat innovatie in de weg Afgelopen jaren hebben veel IT-managers hard gewerkt om de architectuur op te bouwen volgens het traditionele vijflagenmodel (ook wel multi-tier-architectuur genoemd), dat bestaat uit de datalaag, de transactielaag, de integratielaag, de proceslaag en de presentatielaag zoals weergegeven in figuur 1. Deze gelaagde architectuur vormt het fundament van veel organisaties en maakt het mogelijk om op een heldere en gestructureerde manier naar alle aspecten van de architectuur te kijken. De architectuur zorgt voor zekerheid en stabiliteit en stelt IT-managers onder andere in staat om de releasestrategie, het beheermodel en de data-integriteit te waarborgen. Dat de IT-manager de enterprise-architectuur op deze manier heeft opgebouwd, is zeker een goede zaak. Toch kleven er ook wat nadelen aan het huidige model. Zo kost het ontwikkelen van nieuwe applicaties binnen deze architectuur bijvoorbeeld veel tijd, is ontwikkelen middels de watervalmethode noodzakelijk en gaat het ontwikkelen van deze applicaties gepaard met forse investeringen. Voor het ontwikkelen van applicaties die vallen onder de systems of record (zoals wordt weergegeven in figuur 2), is de huidige architectuur uitermate geschikt. Juist vanwege het karakter van dergelijke applicaties, dat wordt getypeerd door stabiliteit en zekerheid met een lage verandersnelheid. Echter de toekomstige vraag van de business naar agile applicatieontwikkeling (die vallen onder de 4 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

5 systems of differentiation en systems of innovation) kan maar moeilijk beantwoord worden. De reeds opgebouwde enterprise-architectuur is hier niet of onvoldoende op ingericht. De gelaagde architectuur is voor dat soort applicaties te rigide, te duur in onderhoud en onvoldoende flexibel om op de gewenste snelheid mee te kunnen. De IT-manager bevindt zich hierdoor in een lastige situatie, want hij mist een platform binnen de enterprise-architectuur waarop hij agile applicatieontwikkeling wel mogelijk kan maken. Pace Layered Application strategy Volgens Gartner 1 kunnen organisaties binnen hun huidige architectuur de applicaties indelen in drie categorieën: Systems of differentiation Met de applicaties die vallen onder de systems of differentiation kunnen organisaties zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten, denk bijvoorbeeld aan een klantenservicesysteem. Ze dragen bij aan een kortere time-to-market en meer agility. Daarnaast zijn ze meer gericht op samenwerking, bijvoorbeeld tussen klanten en partners. De applicaties die vallen onder de systems of differentiation ontsluiten data uit de systems of record, maar zorgen er ook voor dat additionele data wordt verzameld. De levensduur van deze applicaties is gemiddeld drie tot tien jaar. Systems of innovation Applicaties die binnen de systems of innovation vallen, maken innovatie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan mobiele applicaties. Deze applicaties worden vaak gebouwd voor een tijdelijk actie, bijvoorbeeld een specifieke marketingcampagne, en hebben een korte levenscyclus. Dergelijke applicaties worden gedreven en gefinancierd door de business en zijn vaak cloud-applicaties vanwege het dynamische karakter. Figuur 2 Schematische weergave Pace Layered Application Strategy Systems of record Alle applicaties die onder de systems of record vallen kunnen worden gezien als het fundament van een organisatie. Deze applicaties zijn nodig om de organisatie draaiende te houden en zorgen ervoor dat bedrijfskritische informatie gemanaged wordt. Denk bijvoorbeeld aan een ERPof CRM-systeem. Applicaties die onder de systems of record vallen, zorgen doorgaans niet voor onder- I don t know exactly what I want. I need to experiment Systems of Innovation Systems of Differentiation Systems of Record I know what I want, but it needs to be different from my competitors scheidend vermogen. De verandersnelheid van dergelijke applicaties is zeer laag en de kosten worden betaald met het IT-budget. I know what I want and it doesn t have to be unique. 1 Gartner Accelerating Innovation by Adopting a Pace Layered Application Strategy, January 2012 whitepaper it-visors 5

6 Zelfvoorzienend is de norm Een gevolg van het feit dat de IT-afdeling moeite heeft om te voldoen aan de businessvraag, is dat de business op zoek gaat naar alternatieven. Zij gaan bijvoorbeeld zelf aan de slag met ontwikkeling in bijvoorbeeld MS Access, Lotus Notes, Excel en SharePoint, of ze schaffen zelfstandig SaaS-oplossingen aan, zoals Salesforce.com. Zij worden dus steeds meer zelfvoorzienend wat IT betreft. De business bouwt (of koopt) vaak direct wat ze op dat moment nodig heeft om slagvaardig te kunnen zijn, zonder na te denken over de lange termijn kosten van onderhoud, beheer, beveiliging en risico s. Deze ontwikkeling wordt mede versterkt door de consumerization of IT. Deze trend zorgt ervoor dat IT voor iedereen toegankelijker en laagdrempeliger wordt. Businessgebruikers kunnen hierdoor zelf eenvoudig en voordelig applicaties aanschaffen, buiten de IT-afdeling om. Zo gaat de HR-afdeling zelf op zoek naar een applicatie voor urenregistratie, om later bij de IT-afdeling aan te kloppen met het verzoek de applicatie te beheren. Deze zelfvoorziening van de business resulteert in een wildgroei aan losse applicaties. Op het moment dat bepaalde applicaties een koppeling met applicaties uit de systems of record nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de vraag naar realtime informatie en inzicht op basis van data uit de organisatie zich voordoet, komt deze applicatie-jungle op het bordje van de IT-afdeling terecht. De IT-manager zal zijn rol als de enabler van innovatie moeten claimen en zorgen voor een omgeving waarin business en IT gezamenlijk in een veilige en kosteneffectieve omgeving kunnen differentiëren en innoveren, met behoud van de huidige enterprise-architectuur. 6 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

7 2 De IT-manager staat voor een driesprong Zoals in het vorige hoofdstuk omschreven is het voor de IT-manager lastig om het IT-landschap te beheersen en gelijktijdig gehoor te geven aan de vraag van de business. De rigide enterprise-architectuur bemoeilijkt een snelle en betaalbare levering van bedrijfsapplicaties die vallen onder de systems of differentiation en innovation, waardoor de business vaak nee als antwoord krijgt. In een dynamische markt is dit echter een onacceptabel antwoord. Organisaties kunnen geen maanden of jaren meer wachten op de ontwikkeling of aanpassing van bedrijfsapplicaties. De IT-manager is zich steeds meer bewust van deze behoefte, maar het ontbreekt hem nog aan een platform waarmee hij kan voldoen aan de vraag naar agile applicatieontwikkeling. Als de vraag naar nieuwe applicaties zich voordoet zijn er drie mogelijke scenario s: 1 IT laat de business zelf shoppen 2 Applicaties worden onder architectuur ontwikkeld 3 Inzet van een high productivity platform binnen de huidige enterprise-architectuur 1. IT laat de business zelf shoppen IT kan de keuze maken om de business zelf te laten shoppen, en accepteert hiermee dat de business zelfvoorzienend wordt. Aan deze optie kleven echter wel een aantal nadelen. Het beheersen, beveiligen en integreren van het IT-landschap wordt bijvoorbeeld een lastige klus. Dure koppelingen moeten worden gebouwd en verschillende, parallel ingezette oplossingen en platformen dringen de organisatie binnen. Bovendien zijn deze applicaties maar moeilijk te integreren in het huidige IT-landschap en vraagt elke applicatie om een afzonderlijke koppeling met een bepaalde applicatie uit de systems of record, zoals SAP of Oracle. Dit zorgt niet alleen voor een enorme verstoring in het applicatielandschap en een verschuiving van informatie naar verschillende plekken, maar ook voor het versnipperen en verspreiden van data en informatiebronnen. Doordat de aanschaf veelal buiten het zicht van de IT-manager blijft, is het lastig om een bredere strategie voor applicatieontwikkeling op te stellen. 2. Onder architectuur De IT-manager kan ervoor kiezen om applicaties onder architectuur te ontwikkelen en te implementeren. Vaak zijn dit uitbreidingen op bestaande (ERP-)systemen. Door de reeds gedane investeringen in systemen, data, kennis en andere componenten van de enterprisearchitectuur, is het voor de IT-afdeling topprioriteit om dit in stand te houden. De architectuur is echter te rigide, een snelle time-to-market is vaak niet mogelijk en de investeringskosten van dergelijke applicaties is hoog. Tevens zijn de traditioneel ontwikkelde applicaties vaak niet klaar voor nieuwe technologieën, zoals cloud en mobile. Binnen dit scenario kan ook gekozen worden om bepaalde portal-applicaties voor backendsystemen te ontwikkelen. Bij dergelijke portal-applicaties is vaak sprake van een plat datamodel of document gedreven applicaties. Het is lastig om complexe datastructuren en geïntegreerde procesapplicaties te ontwikkelen. Dit jaagt de kosten voor de ontwikkeling en onderhoud flink op. Daarnaast is de functionaliteit van dergelijke applicaties niet compatible met nieuwe technologieën. Een prachtig ontwikkelde maatwerkapplicatie voor bijvoorbeeld urenregistratie blijkt achteraf bijvoorbeeld niet geschikt voor mobiel gebruik. 3. Inzet high productivity platform Een derde optie die de IT-manager binnen handbereik heeft, is het inzetten van een high productivity platform. Een dergelijk platform, vaak als PaaS-oplossing aangeboden, maakt een versnelde applicatieontwikkeling mogelijk en zorgt er tevens voor dat applicaties ook sneller aangepast kunnen worden. Deze mogelijkheid begint wereldwijd steeds meer voet aan de grond te krijgen. Eerder genoemde scenario s, met bijbehorende whitepaper it-visors 7

8 nadelen, kunnen getackeld worden door de adoptie van een high productivity platform en deze strategisch in te zetten binnen de enterprise-architectuur. Tegenover dit scenario staan veel IT-managers vaak wat huiverig, omdat ze hun zorgvuldig opgebouwde architectuur in tact willen houden en er vooral niet nóg een applicatie aan toe willen voegen. Juist een high productivity platform kan het verandervermogen van organisaties aanzienlijk vergroten, zonder de uitgangspunten met betrekking tot het beheer uit het oog te verliezen. Als de organisatie toekomstbestendig gemaakt dient te worden, zal de IT-afdeling een nieuwe weg in moeten slaan wat betreft applicatieontwikkeling. Tackel de frustratie Je kunt wel stellen dat de IT-manager voor een aantal belangrijke beslissingen staat. Berust hij in het feit dat de business zelfvoorzienend wordt, gaat hij sleutelen onder architectuur of faciliteert hij een nieuw platform binnen deze architectuur dat voorziet in agile applicatieontwikkeling? Als de organisatie toekomstbestendig gemaakt dient te worden, zal de IT-afdeling een nieuwe weg in moeten slaan wat betreft applicatieontwikkeling. Door de inzet van een high productivity platform kiezen IT-managers voor een platform waarmee eenvoudig, snel en veilig flexibele applicaties decentraal gerealiseerd kunnen worden en waarbij de IT-afdeling gelijktijdig in control blijft. 8 h o e k r i j g t it het s t u u r w ee r i n ha n de n?

9 3 Flexibiliseer de enterprise-architectuur Eerder werd al gesteld dat de huidige enterprisearchitectuur niet meer op de gewenste snelheid mee kan. Met de inzet van een high productivity platform zijn IT-managers in staat om een wendbare omgeving te realiseren die klaar is voor de toekomst. Maar waarin voorziet een high productivity platform en op welke manier kan een dergelijk platform binnen de architectuur worden ingezet? Agile ontwikkelen in een waterval-omgeving High productivity platforms voorzien doorgaans in een eigen projectmanagementomgeving die is geïntegreerd in het platform. Waar het in een traditionele enterprise omgeving gebruikelijk is om te ontwikkelen middels waterval, stimuleert Mendix om op basis van agile of scrum te ontwikkelen. Samenwerking en conversatie tussen alle stakeholders wordt gestimuleerd doordat alle projecten gemanaged kunnen worden vanuit één omgeving. Gebruikers kunnen op één plek terecht voor het beheren en plannen van projecten, samenwerken in teams en het ontwikkelen, deployen en beheren van applicaties vanuit één centraal dashboard. Hierdoor is het makkelijker om betrokkenen te laten participeren in een project, en juist meer betrokkenheid leidt tot betere resultaten. Snelheid op alle lagen Een voorbeeld van een dergelijk platform dat geschikt is om in te zetten binnen de huidige enterprise-architectuur is Mendix. Dit is een flexibel en XML-gebaseerd platform-as-a-service dat veel gebruik maakt van Open Source componenten. Mendix is een best-of-suite oplossing die de meerdere lagen uit het vijflagenmodel bij elkaar brengt. Hierdoor realiseert het platform snelle applicatieontwikkeling, omdat deze schakels optimaal op elkaar zijn ingericht. Op de individuele laag wedijvert Mendix niet met de grote namen uit de enterprise-architectuur. Immers zijn deze geoptimaliseerd voor de systems of records en niet gericht op agile ontwikkeling. Door een platform zoals Mendix op te nemen binnen het IT-landschap zet de IT-manager binnen de bestaande lagen een compleet beheerplatform neer. Hierdoor blijven de bestaande lagen in tact, maar wordt de totale architectuur wel versterkt. Figuur 3 Schematische weergave van de positie van Mendix in een vijflagenmodel User interface Process Integration Transaction Data whitepaper it-visors 9

10 Benchmark study Mendix ten opzichte van traditionele software ontwikkeling 2 Mendix 171 Development Days Analysis/Modeling Java Testing Governance Other Java/UML/UP 670 Development Days Analysis/Modeling Java Testing Governance Other Betere samenwerking tussen business en IT Mendix is gebaseerd op model driven development. Model driven development reikt business en IT een gemeenschappelijke taal aan, waardoor een voorspoedige samenwerking wordt bevorderd. Dit stelt de business en IT in staat om samen visueel processen en applicaties te modelleren in plaats van te programmeren. Op basis van regels kunnen (kennisintensieve) bedrijfsprocessen worden gemodelleerd, geautomatiseerd, geïntegreerd en direct worden ontsloten naar ketenpartners. Door te modelleren in zogenaamde microflows kan de business zich richten op de inhoud van bepaalde functionaliteiten en de IT-afdeling op de techniek die erachter schuilgaat. Zonder tussenkomst van een programmeur kan hierdoor snel en efficiënt een maatwerkapplicatie gerealiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan applicaties waarmee gebruikers zelf voorraden kunnen bekijken of direct orders kunnen aanmaken. Mendix-applicaties kunnen op een intuïtieve wijze worden ontwikkeld en kunnen dagelijks in productie worden gebracht. Dit maakt het mogelijk voor Business en IT om samen aan de knoppen te zitten. Het grote voordeel van een platform zoals Mendix is dat daardoor de bestaande architectuur beter benut kan worden. Extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd aan bestaande (legacy-)applicaties zoals CRM, ECM en ESB. Manage de levenscyclus Bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties is het noodzakelijk dat het hele proces van A tot Z gestroomlijnd is. Application Lifecycle Management (ALM) biedt ondersteuning bij het managen van de volledige levenscyclus van een applicatie in alle fases, van release management, development, versioning en deployment tot en met maintenance. Doordat een high productivity platform voorziet in snellere en betere applicatieontwikkeling, neemt evenredig het belang van goed ALM toe. Doorgaans bevatten high productivity platforms zoals Mendix ook een eigen ALM-omgeving. Resultaten van een high productivity platform Een groter adaptief vermogen voor organisaties door de samenwerking tussen business en IT te verbeteren Een hogere ROI op de bestaande legacy systemen door de mogelijkheid nieuwe functionaliteiten toe te voegen Een kortere time-to-market Centraal ontwikkelen van applicaties geeft de mogelijkheid tot hergebruik en controle Meerdere functionaliteiten geïntegreerd in één omgeving Figuur 4 Mendix ten opzichte van traditionele softwareontwikkeling 2 Benchmark Mendix vs custom code, RDF Group

11 4 Succesfactoren adoptie high productivity platform Het besluit van de IT-manager om een high productivity platform in te zetten binnen de huidige architectuur, resulteert in een toekomstbestendige IT-architectuur. Nieuwe applicaties kunnen in een mum van tijd eenvoudig, snel en flexibel decentraal voor en door de business gerealiseerd worden, terwijl IT centraal toch de touwtjes in handen houdt. IT en de business krijgen een platform aangereikt waarop ze op eenvoudige wijze kunnen samenwerken en snel aanpassingen kunnen doorvoeren als de markt daarom vraagt. Om de implementatie van een dergelijke high productivity platform tot een succes te maken is het zaak dat de IT-manager een aantal aandachtspunten in ogenschouw houdt. Waak voor wildgroei Het ontwikkelen van nieuwe applicaties wordt door de inzet van Mendix laagdrempelig. Hierdoor loopt men het risico dat er al snel wordt besloten om een nieuwe applicatie te ontwikkelen. De IT-afdeling moet waken dat er niet alsnog een wildgroei ontstaat van applicaties met dubbele functionaliteiten en datamodellen. Ready for scrum & agile Mendix stimuleert organisaties om op basis van agile en scrum te ontwikkelen. Er mag hierbij niet uit het oog verloren worden dat een dergelijke aanpak een enorme impact heeft op de organisatie en dat een cultuuromslag noodzakelijk is. Agile vergt namelijk een hele andere manier van werken en denken en de organisatiecultuur moet hier klaar voor worden gemaakt. Korte communicatielijnen, een platte organisatiestructuur en veel eigen verantwoordelijkheden zijn typische randvoorwaarden om succesvol met agile aan de slag te gaan. Waar voorheen de business de vraag naar een nieuwe applicatie neerlegde bij de IT-afdeling en deze na ontwikkeling in gebruik nam, vraagt agile om meer verantwoordelijkheden en meer betrokkenheid van alle lagen van het bedrijf. Ook van de business zelf. Vanuit de business zal een Product Owner aangesteld worden die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van een applicatie. Hij bepaalt de volgorde van de te bouwen functionaliteit en geeft direct feedback op hetgeen reeds is ontwikkeld. Het voordeel hiervan is dat de business invloed heeft op wat er gaat worden opgeleverd. Begrip van de systems of record Een losstaande Mendix-applicatie is eenvoudig te integreren met de systems of record. Echter vergt de adoptie van Mendix binnen de enterprise-architectuur wat meer kennis en inzicht, zoals kennis van de backendsystemen om meer complexe integraties te realiseren. Zonder begrip van de backend wordt dit een lastige klus. Met een Mendix-applicatie heeft men de keuze om direct op het bestaande securitymodel in het huidige landschap aan te sluiten, of een apart model te ontwikkelen voor de applicatie. Als Mendix in de cloud draait moet er ook nagegaan worden of de security voor de systems of record wordt afgedekt. Een ander aspect dat in lijn ligt met security, is dat er per applicatie een keuze gemaakt moet worden of deze direct toegang krijgt tot de backend. In sommige gevallen kan er wegens security of performance redenen ook besloten worden dat de applicatie alleen via een tussenlaag toegang krijgt. Bij het versnipperd opslaan van de data over verschillende lagen dient men ook rekening te houden met eventuele data die nog niet volledig bijgewerkt is. Ook op procesniveau zijn er een aantal aandachtspunten. Door de toenemende verandersnelheid is het zaak om ook de beheerprocessen hierop aan te passen en de ontwikkelprocessen van het nieuwe platform uit te lijnen met de ontwikkeling van de systems of record. Tevens moet er nagedacht worden over het inrichten van de OTAP-omgeving en hoe om te gaan met ALM. Strategisch inzetten Wanneer men besluit om Mendix een vaste plek binnen de architectuur te geven, is het zaak dat dit strategisch gebeurt. De implementatie van Mendix begint doorgaans met het bouwen van één applicatie. De impact hiervan is gering, omdat er in teams van twee tot drie personen gewerkt kan worden aan een applicatie. Hierdoor kan Mendix zichzelf eerst bewijzen. Pas als het bevalt kan er gemigreerd worden naar een vaste plek binnen de whitepaper it-visors 11

12 Van lokaal naar enterprise Snelgroeiende verzekeraar zet Mendix in als strategisch platform Start met de bouw van één applicatie. Hierdoor kan Mendix zichzelf eerst bewijzen. Pas als het bevalt kan er gemigreerd worden naar een vaste plek binnen de architectuur. architectuur. Omdat resultaten snel geboekt zijn, zal de adoptie van het platform zich als een olievlek verspreiden in de organisatie. Niet de IT-afdeling, maar de business zelf zal het initiatief nemen tot de ontwikkeling van applicaties en zal in de rol van Product Owner betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze applicaties. De IT-afdeling zal hierbij centraal de applicaties ontwikkelen en beheren. Dit stelt de IT-manager in staat te waken over het grotere geheel en kan hij zich bezighouden met zaken zoals management, documentatie, maintenance en security vanaf één gecentraliseerd platform. Ergo de IT-manager krijgt daarmee wat hij wil; hij kan tegemoet komen aan de wensen en eisen van de business en gelijktijdig de controle houden over het IT-landschap. Een vooraanstaande Britse verzekeraar startte met de realisatie van één applicatie in Mendix en heeft dit vervolgens ingezet als strategisch platform binnen de enterprise-architectuur. De verzekeraar begeeft zich in een competitieve markt waarin snelheid en flexibiliteit de sleutel tot succes zijn. De afgelopen jaren heeft het bedrijf te maken gehad met exponentiele groei en wereldwijde uitbreiding. Dit creëert kansen, maar ook uitdagingen, zeker wat IT betreft. Door de snelle groei zijn veel bedrijfsprocessen en -applicaties verbeterd en uitgebreid. Dit resulteerde echter wel in vertraagde applicatieontwikkeling. De wensen van de verzekeraar naar meer innovatief vermogen, korte ontwikkelcycli, cloud-deployment en businessgedreven ontwikkeling stonden aan de basis voor de keuze voor Mendix. Het eerste project dat met Mendix gerealiseerd werd, was de creatie van een portal voor bestaande partners. In het verleden moesten deze partners informatie uit de verschillende systemen vergaren en moesten zij voor iedere handeling ergens anders terecht. Nu hebben de partners via de portal toegang tot alle informatie en diensten. Met Mendix was de verzekeraar in staat om met een klein budget in korte tijd de portal en andere applicaties te ontwikkelen. Omdat de business en IT gezamenlijk in één omgeving kunnen ontwikkelen, wordt er bespaard op de kosten. Er zijn bijvoorbeeld geen dure Java-ontwikkelaars meer nodig en de ontwikkeling is meer businessgedreven. Na het succes van het eerste project besloot het bedrijf om Mendix als platform op te nemen als onderdeel van het IT-landschap om continue innovatie te ondersteunen en om zo flexibel in te kunnen spelen op de markt. De verzekeraar is nu bijvoorbeeld in staat om razendsnel nieuwe verzekeringsproducten te ontwikkelen. Ze lopen hierbij geen risico s meer doordat de ontwikkeling in korte tijd tegen lage kosten kan plaatsvinden. Er kan direct in de markt getest worden of nieuwe producten en diensten aanslaan. Op deze manier blijft de dit bedrijf concurrerend en innovatief. 12 hoe krijgt it het stuur weer in handen?

13 5 IT weer aan het stuur Snel inspelen op veranderende marktomstandigheden is tegenwoordig een urgente noodzaak om te overleven. Om dit te kunnen realiseren zijn nieuwe applicaties nodig die nieuwe producten en diensten kunnen ondersteunen. Dit is een lastige ontwikkeling voor de ITmanager, want de met zorg opgebouwde enterprisearchitectuur is vaak te rigide en kan hierdoor niet op gewenste snelheid mee. Door de inzet van een high productivity platform zoals Mendix kan de IT-manager beter en sneller acteren op deze ontwikkelingen. Enerzijds komt hij zo tegemoet aan de wensen en eisen van de business, terwijl hij gelijktijdig de controle houdt over het IT-landschap. In dit whitepaper zijn al een aantal aandachtspunten omschreven waarmee de IT-manager rekening dient te houden als hij Mendix strategisch wil inzetten als high productivity platform. Zoals begrip van de backend om de integratie te realiseren en het definiëren van een beheerstrategie om een snelle ontwikkeling en instandhouding van Mendix-applicaties te waarborgen. Het verdient zeker de aanbeveling om in kaart te brengen welke gespecialiseerde bedrijven bij deze onderdelen kunnen helpen. ITvisors ondersteunt organisaties bij de implementatie van Mendix in de bestaande enterprise-architectuur. De toegevoegde waarde van zit in de gecombineerde kennis van complexe enterpriseomgevingen en agile application development. Daarnaast helpt ITvisors organisaties met het in kaart brengen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Door kennis van zowel de backend als de business heeft kan zij optimaal organisaties begeleiden om Mendix op grote schaal in te zetten binnen de bestaande architectuur. De afweging om wel of niet Mendix op te nemen in de architectuur is eigenlijk overbodig wanneer de IT-manager de organisatie klaar wil maken voor de toekomst. Door Mendix een vaste plek binnen de architectuur te geven worden gedane investeringen in bestaande applicaties verder uitgenut, waardoor de levensduur ervan wordt verlengd. Tevens faciliteert Mendix een manier voor business en IT om beter samen te werken. Belangrijk bij dit samenspel is dat de business decentraal de projecten drijft, maar de IT-manager centraal in control is. Hierdoor blijven de IT-standaarden, governance, continuïteit en beveiligingseisen gewaarborgd. Door een dergelijk platform in te zetten in de huidige enterprisearchitectuur worden organisaties niet meer beperkt en zijn ze klaar voor de toekomst, waardoor betere resultaten behaald kunnen worden op het gebied van snelheid, wendbaarheid en time-to-market. En wie heeft dit gerealiseerd? Precies, de IT-manager! whitepaper it-visors 13

14 Over ITvisors ITvisors is een IT-consultancybedrijf met ervaren en gedreven business consultants die organisaties helpt om effectieve ERP- en ECM-informatiesystemen te ontwikkelen of aan te passen aan de eisen van nu. Op basis van kennis en ervaring adviseert en ondersteunt ITvisors organisaties bij de implementatie van Mendix, SAP, EMC Documentum en xpression. ITvisors is partner van Mendix en gelooft dat Mendix de oplossing is om het IT-landschap future proof te maken. Doordat ITvisors jarenlange ervaring heeft van zowel de systems of records als de business, kan zij organisaties optimaal begeleiden om Mendix in te zetten binnen de architectuur. Een klantgerichte aanpak staat hierbij altijd centraal. Met dit in ogenschouw vertaalt ITvisors de bedrijfsdoelstellingen in doel-matige IT-oplossingen. ITvisors handelt altijd vanuit het gedachtegoed dat IT geen doel op zich is, maar een hulpmiddel. Over Mendix Mendix is een applicatieplatform waarmee organisaties sneller en beter web- en mobiele bedrijfsapplicaties kunnen ontwikkelen, integreren en aanpassen aan veranderende processen op basis van agile/scrum. De applicaties die in Mendix ontwikkeld zijn, integreren naadloos met bestaande systemen tegen de helft van de kosten in vergelijking met traditionele software ontwikkelplatformen. In Mendix kunnen complexe integraties gerealiseerd worden met onder andere SAP, Oracle en SharePoint, waardoor nieuwe functionaliteiten aan legacy systemen kunnen worden toegevoegd. De applicaties kunnen zowel in de Mendix cloud draaien of onpremise. Mendix heeft meer dan gebruikers wereldwijd bij onder andere klanten als ABN AMRO, Roche, Kwikfit, Eurofiber, Marlies Dekkers, NS HighSpeed, TNT en Yahoo. Copyright ITvisors, Alle rechten voorbehouden. De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan ITvisors geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. Bronvermeldingen In volgorde van verschijning van deze whitepaper. Gartner, Accelerating innovation by adopting a pace layered application strategy, January 2012 RDF Group, Benchmark Mendix versus Custom code, 2009 Mendix, Change at the speed of your business, 2013 Mendix, Don t get lost in the app-jungle, 2012 Meer informatie op: Voor meer informatie: E T Volg ITvisors ook op

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Websites: als time-to-market telt

Websites: als time-to-market telt Websites: als time-to-market telt Whitepaper voor marketeers Is het concept time-to-market in de nieuwe instant gratification economy nog relevant? De Amerikaanse mediawetenschapper Douglas Rushkoff denkt

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie