CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse Opleiding Ichthus College Enschede, Havo - VWO, diploma Havo 1989 Hogeschool voor Informatica Onderwijs, diploma 1994 Management Informatie en Technologie (doctoraalstudie), diploma Profiel Arjan is sinds 1994 actief op het grensvlak van business, IT en organisatie. Na zijn studie informatie is Arjan als technisch consultant, sales consultant en als projectmanager actief geweest bij diverse klanten. Bij Ordina is Arjan gestart als technisch consultant en heeft zich ontwikkeld als projectmanager van grote innovatieve projecten. Bij Conclusion was Arjan commercieel verantwoordelijk voor de opdrachten binnen de overheidsmarkt en voor het managen van webontwikkelprojecten uitgevoerd door collega-ontwikkelaars. Tussen was Arjan in dienst bij DNV-CIBIT. Arjan adviseert, coacht en geeft leiding aan verandertrajecten binnen organisaties op grensvlak van business en IT. Bij CIBIT was hij verantwoordelijk voor het thema IT Opdrachtgeverschap en Informatiemanagement, daarbij richtte hij zich op het begeleiden en adviseren van organisaties bij de inrichting van hun IVfunctie, het bepalen van strategie (sourcing, governance), het regievoeren over hun IT-activiteiten en ITleveranciers, de inrichting van supply-demand en functioneel beheer binnen organisaties. Vanaf augustus 2011 is Arjan actief als zelfstandig consultant (ZZP-er). Arjan combineert een hoog kennisniveau van IT processen met een scherp analytisch vermogen en sterke communicatieve vaardigheden, waarbij hij altijd streeft naar dat eindresultaat dat het beste aansluit bij het belang van de klant. Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen Certified Business Intelligence Professional (gecertificeerd: 2011), Business Information Services Library (BISL), BISL-gecertificeerd (2009), Prince2 gecertificeerd (2010), Projectmanagement (Ordina-trainingen), Masterclasses Business Intelligence en Datawarehousing, CBIP-training, Masterclass IT Commissioning, Enterprise Integratation & SOA, TOGAF examination training, SharePoint, Train-the-trainer. 1/7

2 Historie werkgevers IM Consulting Sr. Consultant Informatiemanagement / projectmanager 2011-heden DNV-Cibit Sr. Consultant Informatiemanagement / projectmanager Conclusion Projectmanager / Salesconsultant Ordina Technisch Consultant / Projectmanager Ervaringoverzicht Productontwikkeling SaaS-oplossing met SharePoint 2010 (Augustus heden) Ricoh Document Services Business Solutions Als projectmanager verantwoordelijk voor de SharePoint (product)ontwikkeling van een Document Management oplossing voor het MKB. Het product is als SaaS (private cloud) oplossing uitgerold in een multitenant SharePoint 2010 omgeving. Verantwoordelijk voor het opzetten van een softwareontwikkelproces, het releasemanagement, aansturing van (offshoring)-partners, aansturen van projectteam, requirements, en de inrichting van support, functioneel en applicatiebeheer. Docent Informatie Management Van Gansewinkel Groep / CIBIT (voorjaar ) Hoofddocent van een HBO-erkend-traject om de ICT organisatie van VGG op te leiden aan de hand van 6 modules, o.a. Functioneel Beheer, Opdrachtgeverschap, CMMI, BiSL, Requirements, enz. Advies Enterprise Data Warehouse - TATA Steel in Europe; (december 2010 juli 2011) Advisering over de tooling architectuur voor het data warehouse-landschap binnen TATA Steel Europa. Advies over het opzetten van een enterprise data warehouse, uitvoering van selectietraject voor Master Data Management, Metadata and Data virtualisatie, op basis van de leveranciers Informatica, IBM (Cognos), SAP (Business Objects), Oracle. Review Data warehouse architectuur Menzis (voorjaar 2011) Review en advies over de plannen, de richting van Menzis op het gebied van BI, en over de architectuurkeuzes voor een nieuw Enterprise Data Warehouse. Docent Business Intelligence (2008 heden) CIBIT Academy (Inspearit) Bilthoven Docent van de 4-daagse Masterclass Business Intelligence (open opleiding). Onderwerpen die daarin aan bod komen o.a. strategie, KPI s, balanced scorecard, informatie-analyse, datamodelling, metadata, Business Requirements Definition, diverse tooling (Cognos 8, Business Objects, Informatica, Qlikview, SAS, SSIS, SSAS, etc.) Strategie SharePoint 2010 implementatie (juli Augustus 2009) DNV- Global IT - Oslo Voor de wereldwijde uitrol (9000 medewerkers in 100 landen) een strategie voor de uitrol van SharePoint geadviseerd, en daarna met een projectteam uitgevoerd. Wereldwijd delen van kennis en inzichten (rapportages) waren hier belangrijke doelen. Informatie-analyse SP 2010 implementatie (Augustus 2009 December 2010) DNV- Global IT - Oslo 2/7

3 Business en informatie-analyse; mbv persona s en scenario s de informatiebehoefte in kaart gebracht. Als functional lead de informatie-architectuur opgesteld; daarbij ontwerp van de structuur (metadata, navigatie, modules, samenhang) van de wereldwijde implementatie ontworpen. Sturing gegeven aan de diverse Agile (Scrum) iteraties. Advies over ECM (DMS, RMS, search) (januari mei 2010) GasTerra Groningen Advies over een verbeterde manier waarop document management (SharePoint) en records management (Livelink) moeten worden geïmplementeerd binnen GasTerra; verbeterstappen mbt zoeken en vinden van documenten op basis van structurering, metadata, navigatie, libraries, beveiliging. Informatie analist ClientVolgSysteem (oktober 2008 juli 2010) Jongerenloket Gemeente Rotterdam Informatie analyse en ontwerp voor de realisatie van een Client Volg Systeem om cliënten (zwerfjongeren) binnen de keten van gemeente en zorginstellingen te kunnen monitoren. Inrichting ICT Demand Organisatie ( heden) VNU Exhibitions Europe Het inventariseren, adviseren en inrichten van informatiemanagement en functioneel beheer voor VNU EE. Het functioneel beheer en informatiemanagement worden gecentraliseerd, daarnaast wordt een Business Intelligence Competence Centre ingericht. De aansturende functie (Demand organisatie) vertaalt de vraag/behoefte uit de organisatie naar een passende oplossing of uitbesteding. Een besturingsmodel voor de Demand organisatie ziet toe op het realiseren van doelstellingen zoals beschreven in het informatieplan. Een accountmanagementfunctie zorgt voor het proactief opsporen van informatievragen en -behoeften binnen de organisatie. Middels een business case zijn de baten voor een informatiemanagement-organisatie gekwantificeerd. Advisering over ketendienstverlening Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) Gemeente Rotterdam Het adviseren van dienst SoZaWe over het inrichten van hun informatievoorziening ten behoeve van het volgen van zwerfjongeren. Deze doelgroep is verspreid over diverse instanties, maar de gemeente heeft hierin een regietaak. Het volgen van deze clienten vergt samenwerking en uitwisseling van informatie binnen diverse ketens van hulpverleners, overheid en uitkeringsinstanties. Ontwikkeling en implementatie Portal ( ) Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) Het managen van een groot project voor het realiseren en implementeren van een portal (Sharepoint) voor alle 30 organisaties en 7000 medewerkers van Wageningen UR in opdracht van de Raad van Bestuur. Het bepalen van een overall design, het aansturen van een ontwikkelteam, diverse implementatieteams, de migratie van bestaande portal-omgevingen en de opleiding van alle contentbeheerders binnen de organisatie. Tevens verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van de diverse vormen van beheer binnen WUR. Feasibility Study Next Generation intranet (2008) 3/7

4 Det Norske Veritas (DNV-Oslo) Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuw intranet voor DNV, 7000 medewerkers, verspreid over 100 landen, actief in diverse markten. De mogelijkheden van Enterprise Content Management zijn onderzocht (Web, Document, Records, Tekst). Zowel Tridion, Opentext/Livelink als Sharepoint worden momenteel gebruikt, en dienen in samenhang toegepast te worden in de gewenste situatie. Advies informatiebeleid en architectuur (2008) Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) Advies over informatiestrategie (informatiebeleid en informatiearchitectuur) voor het management van ICT-afdeling van Wageningen UR. Begeleiding bij aankoop en leverancierselectie ( ) Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM) Voor SBCM de functionele eisen voor een leermiddelenomgeving vastgesteld aan de hand van workshops. De selectie, contractering, uitbesteding en aansturing van het ontwikkelproces namens de opdrachtgever. Selectietraject inrichting Portal (2008) VNU Exhibitions Europe Het vaststellen van functionele eisen voor een portal waarmee alle decentrale applicaties van VNU EE ontsloten moeten worden. Verder de aanbesteding en het selectietraject begeleid voor een leverancier. Advies informatiemanagement Ministerie (2006) Ministerie van Sociale Zaken Onderzoek en advies over de inrichting van het Informatiemanagement binnen het Ministerie en de consequenties voor de organisatie. BISL gebruikt als model voor inrichting van Functioneel Beheer. Projectmanager / Architect Ketenregistratiesysteem ( ) Gemeente Utrecht (GG&GD) Gemeente Utrecht heeft als doel om het aantal dak- en thuislozen terug te dringen en ze te begeleiden naar een zelfstandiger vorm van bestaan. Hier heb ik een ketenregistratiesysteem ontworpen en laten ontwikkelen waarmee cliënten gemonitord worden over alle instanties waarmee ze in de keten te maken krijgen. Advies voor inrichting ketenregie (2006) Gemeente Amsterdam (DMO) Het proces en de architectuur in kaart gebracht voor de registratie van cliënten (met meervoudige problematiek zoals dakloosheid, drank, drugs, enz), en de wijze waarop de gemeente deze cliënten kan monitoren, zodat te allen tijde voor de betrokken ketenpartners helder is waar de cliënt zich bevindt. 4/7

5 Projectmanager / Architect Ketenvolgsysteem ( ) Gemeente Rotterdam (SoZaWe / GGD) Adviseur en projectmanager voor de ontwikkeling van een ketenvolgsysteem voor het uitwisselen van cliëntinformatie tussen gemeentelijke diensten (SoZaWe en GGD) en haar ketenpartners. Doelstelling was om cliënten op het gebied van huiselijk geweld, veelplegers, daklozen te monitoren. Selectietraject Searchengine (2005) Politie Amsterdam-Amstelland Pakketselectie en advies over een zoeksysteem om alle relevante ongestructureerde informatie bij de politie doorzoekbaar te maken. Innovatie bouwbedrijf ( ) Calduran Kalkzandsteen Advies van MT Calduran Kalkzandsteen over innovatietrajecten om binnen de markt meer klanten te kunnen bereiken. Een van de resultaten was om een 3D-viewer te ontwikkelen voor het elektronisch uitwisselen van bouwtekeningen tussen Calduran en aannemers. Dit had een grote besparing en kwaliteitsverbetering als resultaat. Projectmanagement Residentie.Net ( ) Gemeente Den Haag Projectmanager van de publiek private samenwerking Residentie.Net als portaal voor burgergerichte dienstverlening. Binnen de organisatie van de Gemeente het projectmanagement en het kwaliteitsmanagement ingericht en de software-ontwikkelorganisatie opgezet en aangestuurd. Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor inhuur en aansturing van diverse partijen (15 man) die deelnamen in het project. Verantwoordelijk voor de rapportage naar het politiek bestuurlijke niveau. Elektronische Dienstverlening ( ) Gemeente Den Haag Projectmanager en adviseur op het gebied van E-dienstverlening en architectuur in diverse projecten (o.a. ondernemersloket, vergunningen informatie systeem, beslisboom-systeem, CRM-systemen). Gemeente IJsselstein Adviseur voor het uitwerken van de strategische keuzes die in het kader van E-dienstverlening genomen moesten worden. Aan de hand van een business case 3 scenario s doorgerekend en aan de hand hiervan advies uitgebracht. Adviseur Landelijk intranet Politie (2003) Concern Informatiemanagement Politie (CIP) - tegenwoordig vtspn Voor het CIP een business case geschreven voor de keuze om voor een landelijk intranet. Deze business case heeft diverse scenario s en beschrijvingen opgeleverd voor het realiseren van een landelijk intranet. 5/7

6 Projectmanager Intranet ( ) Politie Amsterdam-Amstelland Afstudeeronderzoek op gebied van datamining en textmining. In het kader van de doctoraalstudie MIT vormt dit onderzoek de afronding van de studie. Naast literatuurstudie bestaat het project uit het uitvoeren van een case en het schrijven van een scriptie. In de case wordt onderzoek gedaan naar de waarde van datamining voor het opsporingproces van de politie. Projectmanager Intranet ( ) Ressortsparket Amsterdam, Rechtbank Arnhem, Parket Leeuwarden, Projectleider voor de ontwikkeling en implementatie voor een intranet voor de bovengenoemde parketten. Landelijk intranet (2001) Raad voor de Kinderbescherming Als projectmanager verantwoordelijk voor het bepalen van functionaliteit en ontwerp van een landelijk intranet. Aansturing van de realisatie en implementatie van het landelijk intranet voor alle 28 vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland. Naast aansturing van het bouwteam worden interne werkgroepen geleid en aangestuurd. Projectmanager Ontwikkeling Primair Processen Systeem Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Projectmanager voor de ontwikkeling van een nieuwe primair processensysteem met ontwikkel- en testteam van 15 mensen. Projectleider KOV ( ) Openbaar Ministerie / Politie / Abrio Projectmanager en adviseur voor de ontwikkeling van de landelijke applicatie Kwaliteitsinstrument voor Opsporing en Vervolging (KOV). Het systeem is geïmplementeerd binnen alle politieregio s in Nederland. Ontwikkeling Datawarehouse (1999) Politie Amsterdam-Amstelland Projectleider en consultant voor de ontwikkeling van een datawarehouse tbv misdaadanalyse. Implementatie X-pol ( ) Politie Amsterdam, Rotterdam, Friesland, Limburg-Zuid, Flevoland, Aruba Als consultant verantwoordelijk voor de implementatie van het primaire processensysteem X-pol binnen de grootste politieregio s in Nederland. Belast met de technische implementatie, conversie en opleiding van medewerkers en beheerders. 6/7

7 Relevante publicaties/presentaties Van Chaos naar Regie; artikel over goed ICT-opdrachtgeverschap en regievoering; Tijdschrift voor Informatie En Management (TIEM) november/december Effectief Opdrachtgeverschap; Presentatie op seminar DNV-CIBIT op 10 juni Het antwoord op vraagsturing; Presentatie op Seminar Vraagsturing met ICT door burger en bestuur; 14 maart Eceg journal - april 2006; A framework for Dutch Municipalities to ensure business IT Alignment using EAM: Bastiaan Zuiderhoek, Arjan Otter, Rik Bos, Sjaak Brinkkemper. Presentatie tijdens E-government congres in Marburg over Business IT Allignment, 28 april Van Zoeken naar ontdekken, Onderzoek naar toepassing van datamining en textmining bij de politie. Arjan Otter. 7/7

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU

GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU GOED OPDRACHTGEVERSCHAP JEGENS ICTU Mark van Loon WEBPUBLICATIE NR. 50 Verkennende studie voor het rapport ioverheid De voorliggende studie is opgesteld in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie