Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2015"

Transcriptie

1 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen stimuleren. 3. Voortijdige uitval beperken. 4. Imago bouw verbeteren. Activiteiten en resultaten

2 Activiteiten 2015 Basisscholen, groep Gastlessen en bedrijfsbezoeken Werkboeken Voortgezet onderwijs 5 Onderzoek naar motivatie voor keuze bouwopleiding Technetkringen Gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en meeloopdagen VMBO-MBO bouwdocenten 7 Bijeenkomsten docenten VMBO-BWI Bijeenkomsten VMBO en MBO gezamenlijk Mini-congres Doorlopende leerlijn VMBO-MBO Bouw PR en Communicatie 10 Algemeen Digitale tribune Open dagen Projectmanagement en organisatie 13 2

3 Resultaten 2015 Basisscholen, groep 7-8. Het aanbod: gastles, bedrijfsbezoek én werkboek. Om jongeren voor techniek te interesseren, is het van belang hen hier op de basisschool al mee in aanraking te brengen. Vanuit Bouwen aan de Bouw onderkennen we dit belang en bieden daarom alle basisscholen in Friesland (ca. 400) voor groep 7 en/of 8 een gastles over het bouwen van een huis aan of een bezoek aan een bouwbedrijf. De gastles of het bedrijfsbezoek kan de leerkracht met de klas voorbereiden aan de hand van het werkboek In Holland staat een huis. Dit werkboek is via onze website te downloaden. Behalve over de bouw van een huis, was dit schooljaar ook een gastles over Leeuwarden Vrij-Baan, de Centrale As en de N381 mogelijk. Voor elk van deze Infra-projecten is eveneens een werkboek beschikbaar. In het schooljaar zijn in totaal 105 groepen 7-8 voor een gastles of bedrijfsbezoek aangemeld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. Aantal groepen aangemeld in 2014/ Gerealiseerd 97 Gastles en/of bedrijfsbezoek Bouwen aan de Bouw 74 Gastles Leeuwarden Vrij-Baan, Centrale As of N Niet gerealiseerd (geen gastdocent gevonden (2) en school ziet er alsnog van af (6)) 8 3

4 Gastlessen en bedrijfsbezoeken Zoals aangegeven, hebben 97 groepen 7-8 een gastles over bouw-infra gehad of zijn bij een bouwbedrijf op bezoek geweest. Daarmee zijn in totaal circa kinderen met de bouw in aanraking gebracht. Na afloop van de gastles of het bedrijfsbezoek kregen alle kinderen een gadget en een flyer voor hun ouders mee. In de flyer laten we zien dat er in de bouw op elk niveau veel beroepsmogelijkheden zijn. Om de gastdocenten en -bedrijven te ondersteunen, is in de afgelopen jaren allerlei materiaal ontwikkeld zoals een lesbrief, een filmpje, power-points en tips van gastdocenten. Dit alles staat op de website Het materiaal houden we actueel en werken het regelmatig bij. Werkboeken In Holland staat een huis, Leeuwarden Vrij-Baan en De Centrale As De leerkracht kan de kinderen op de gastles of het bedrijfsbezoek voorbereiden aan de hand van het bijbehorende werkboek. Over het bouwen van een huis is dit het werkboek In Holland staat een huis. Voor Leeuwarden Vrij-Baan en De Centrale As zijn dit de gelijknamige werkboeken. Het werkboek voor de N381 is dit jaar tot stand gekomen. Alle werkboeken zijn een uitgave van Bouwen aan de Bouw. Aan bod komen onderwerpen als ontwerp, inpassen in de omgeving, planning, calculatie en beroepen. De werkboeken zijn te downloaden vanaf 4

5 Voortgezet onderwijs Onderzoek naar motivatie voor keuze bouwopleiding In het najaar hebben we onderzoek gedaan onder leerlingen VMBO-basis/kader die op hun school voor een bouwrichting hebben gekozen. Waarom hebben ze dit gedaan? En hoe hebben zij zich georiënteerd? Hun motivatie biedt aanknopingspunten om leerlingen in de onderbouw hier ook voor te interesseren. In totaal hebben 138 leerlingen van 7 verschillende scholen aan het onderzoek mee gedaan. Enkele van hun tips om jongeren in de onderbouw voor de bouwrichting te interesseren: leuke werkstukjes laten maken, excursies organiseren, laten zien hoe leuk de opleiding is. Het complete verslag is te vinden op Technetkringen Friesland kent in totaal 7 Technetkringen. Technetkringen zijn initiatieven vanuit het onderwijs om jongeren te interesseren voor techniek. Van oorsprong gaat het om de richtingen Metaal, Installatie en Electro. De kringen werken hierbij in meer of mindere mate samen met het regionale bedrijfsleven. Vanuit Bouwen aan de Bouw zoeken we hiermee de samenwerking en doen we mee in de Technet-kring Leeuwarden. De overige Technetkringen bezoeken we op afroep. Gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en meeloopdagen Vanuit Bouwen aan de Bouw organiseren we gastlessen, excursies, bedrijfsbezoeken en meeloopdagen voor jongeren in het voortgezet onderwijs. In dit kader heeft in 2015 het volgende plaats gevonden. 5

6 School Niveau Leerlingen Activiteit CSG Gaasterland VMBO BK 20 Workshop van Bouwmensen. In teams een auto van hout ontwerpen en bouwen. Magister Alvinus VMBO GT 115 Rondleiding op kantoor Friso Sneek en speeddaten met professionals. OSG Sevenwolden Havo/VWO alle klassen 4,5 en 5,6 Vakcollege Heerenveen VMBO-BWI klas 3 met 12 leerlingen Speeddate met professionals georganiseerd door de school. 4 professionals voor aangedragen. Avond is geannuleerd. School kon onvoldoende professionals bereid vinden mee te doen. Excursie naar Thialf CSG Bornego VBMO BK - Techniek klas 2 met 24 leerlingen Excursie naar Thialf Piter Jelles VMBO-T 12 meiden klas 3 CSG Bogerman VMBO BK klas 2 met 40 leerlingen Divers divers ca. 40 deelnemers Excursie naar bouwbedrijf Kolthof in Stiens Excursie naar Friso Bouwgroep Sneek TechMISSion. Een dag voor meiden om kennis te maken met techniek. O.a. met de bouw. Divers VMBO GT 6 jongens We hebben voor hen een programma gemaakt met daarin de BOL4 opleiding Bouwkunde van het Friesland College en een bezoek aan de bouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden. Friese Poort - Drachten BOL4 1 jongen Zocht andere opleiding en wilde weten of de bouw iets voor hem is. Meeloopdag voor georganiseerd bij bouwbedrijf Talsma. Divers Decanen VMBO - Zuid Friesland ca 25 deelnemers Excursie naar Thialf en Bouwmensen/Technopark in Heerenveen. Decanen kregen na afloop informatiemap met aanbod van gastlessen e.d. voor leerlingen en informatie over de bouwarbeidsmarkt. 6

7 VMBO-MBO Bouwdocenten VMBO en MBO docenten Bouw spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van leerlingen voor de bouwopleiding. Maar dat niet alleen. Ook in het enthousiast houden van de leerlingen voor het vak en het beperken van de uitval bij de overstap van VMBO naar MBO zijn docenten cruciaal. Elkaar informeren, van elkaar leren en contact houden met de praktijk zijn middelen om hier inhoud aan te geven. In dit kader zijn in totaal vier bijeenkomsten voor vakdocenten VMBO en MBO georganiseerd. De bijeenkomsten worden voorbereid door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit enkele vakdocenten en een vertegenwoordiger van het platform VMBO-BWI-noord. Bouwen aan de Bouw begeleidt dit werkoverleg en ondersteunt bij de te ondernemen acties. BWI is de naam voor de nieuwe richting Bouwen, Wonen en Interieur. Bijeenkomsten docenten VMBO-BWI 6 mrt Bij Bouwmensen in Leeuwarden Onderwerpen: instroom bij Bouwmensen en Technopark, wat doet de nieuwe stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB), wat zijn de keuzedelen BWI en de start van de landelijke tour van Maxime Verhagen op 8 juni 2015 in Friesland. Aantal deelnemers: mei Bij Heijmans, aannemer van de bouw van het aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden. Onderwerp: nieuwe leermiddelen, keuzedelen VMBO-BWI en doorstroom naar het MBO. Aantal deelnemers: 15 7

8 Bijeenkomsten docenten VMBO en MBO Deze bijeenkomsten worden op bouwlocaties georganiseerd waarbij de docenten over nieuwe ontwikkelingen in de bouw worden geïnformeerd. 12 mei Bijeenkomst bij Elfstedenhal Circa 3 weken voor oplevering waren de docenten te gast bij de bouw van de Elfstedenhal. o.a. Heerke Osinga (projectleider) en Frank Koole (teamleider IBK Groep) gaven een toelichting op de achtergrond en bouw van het project, de uitdagingen, de innovaties en het maken van de ijs. Daarna volgde een rondleiding over de bouwplaats en werd de middag afgesloten met een eenvoudig buffet. Aantal deelnemers: mei Bijeenkomst bij bouw aquaduct Drachtsterweg. De bijeenkomst begon bij het kantoor van Heijmans aan de Wiardaplantage in Leeuwarden. Na een presentatie van projectleider Wouter de Noo kon men dit innovatieve bouwproject zelf bekijken en wat hier verder bij komt kijken, zoals: hoe moet je door een zeer harde grondlaag boren. Aantal deelnemers: ca juni Start tour Maxime Verhagen bij Stellingwerfcollege Bouwend Nederland-Noord en Bouwen aan de Bouw organiseerden gezamenlijk de start van de landelijke tour van Maxime Verhagen. Deze vond plaats bij het Stellingwerfcollege. Aanleiding: het nieuwe Bouwen, Wonen en Interieur. Het Stellingwerfcollege is één van de pilotscholen dat hier al mee was begonnen. Mevrouw Hennie Broers, directeur van de school, gaf de aftrap. Docent Paul Hoogeveen ging vervolgens dieper op de materie en hun ervaringen in. Na discussie en rondleiding over de bouwafdeling, vertrok het gezelschap richting Groningen. 8

9 Mini-congres Doorlopende leerlijn VMBO-MBO Bouw Op 26 november organiseerde Bouwen aan de Bouw bij Centrum Duurzaam van Friese Poort in Leeuwarden het mini-congres Doorlopende leerlijn VMBO-MBO Bouw. De aanleiding: het aantrekken van de bouw en daarmee de vraag naar goed opgeleid personeel. Voor de bouw is het daarom van belang dat zoveel mogelijk leerlingen doorstromen van VMBO-BWI naar de bouw- en infra-opleidingen op het MBO. De vraag was: hoe kan dit binnen Friesland worden gerealiseerd? Na inleidingen van Mieke de Haan (MBO-Raad) en Cor de Ridder (platform VMBO- BWI) en een rondleiding door Centrum Duurzaam, gingen de docenten hierover met elkaar in gesprek. Er werden concrete afspraken voor meer samenwerking gemaakt. Volgens beide sprekers een unieke bijeenkomst, die zeker om een vervolg vraagt. Dit vervolg vindt plaats in Aantal deelnemers: circa 40. 9

10 PR en Communicatie Algemeen Website Onder de slogan MAAK HET MEE nodigen we jongeren uit kennis te maken met de bouw. Op de website staat voor hen relevante informatie zoals over opleidingsmogelijkheden en beroepen in de bouw. Ook zijn er interviews te vinden met diverse professionals die al in de bouw werken én jongeren die er stage lopen. Aan de hand van de agenda kan iedereen zien wanneer en waar welke activiteit plaats vindt. Aanmelden voor een activiteit, (mede)georganiseerd door Bouwen aan de Bouw, kan eveneens via de website. Jongeren zijn de primaire doelgroep, maar daarnaast heeft de website ook informatie voor leerkrachten van basisscholen, decanen en docenten Bouw. De website is eveneens geschikt voor tablet en mobiele telefoon. Maandelijks wordt zij gemiddeld keer bezocht. Facebook Via Facebook kunnen jongeren zien wie meedoen aan de diverse bouw activiteiten die we organiseren. Maar ook anderen kunnen foto s aanleveren, bijvoorbeeld studenten Bouwkunde n.a.v. een schoolopdracht of buitenlandse excursie. 10

11 Flyers Voor elke actie is, onder de slogan MAAK HET MEE, een flyer beschikbaar zoals voor de meeloopdagen voor jongeren, de gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de basisscholen en mogelijkheden van excursies, gastlessen en praktijkopdrachten voor groepen leerlingen. Deze flyers worden waar nodig en van toepassing ingezet. In de flyers wordt naar de website verwezen. Bij enkelen staat op de achterzijde een schema welke opleiding tot welk beroep kan leiden. Nieuwsbrieven Decanen, vakdocenten, leden Bouwend Nederland Friesland en andere geïnteresseerden worden in de vorm van een digitale nieuwsbrief geïnformeerd over activiteiten en bijeenkomsten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar doelgroep. Aanmelden voor deelname aan activiteiten kan ter plekke. In 2015 hebben we vier nieuwsbrieven verstuurd. Deze is door gemiddeld 42% van de geadresseerden geopend. Dit is vergelijkbaar met andere nieuwsbrieven zoals van Bouwend Nederland. Posters en flyer Bouw zoekt jou Vanwege de noodzaak van meer instroom in de bouwopleidingen, en met de uitkomsten van het onderzoek onder leerlingen VMBO-BWI in gedachte, zijn in november 2015 twee posters en de flyer Bouw zoekt jou ontwikkeld. De ene poster is gericht op leerlingen VMBO-basis/kader, de andere poster op leerlingen VMBO-theoretisch, Havo en VWO. De flyer is een verkleinde weergave van beide posters. Hiermee willen we jongeren triggeren bij hun keuze voor een vervolgopleiding, ook aan de bouw te denken. Bovendien willen we de bekendheid van de site vergroten. Het materiaal wordt in januari 2016 onder vakdocenten en decanen verspreid. De posters en flyers kunnen bij de Open Dagen worden ingezet. 11

12 Digitale tribune We volgden in 2015 twee bijzondere bouwprojecten, namelijk de vernieuwbouw van Thialf en de nieuwbouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden. Onder de button Volg een bouwproject geven we op de website inzicht in de achtergrond van het bouwproject, de opzet, wie er aan werken, wat voor hen de uitdagingen in het project zijn en de stand van zaken. Elke maand is er nieuwe informatie op geplaatst. Bezoekers zitten daarmee als het ware op de tribune van het bouwproject. Zij mogen ook vragen stellen waardoor we de interactie met de bezoekers willen stimuleren. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt. De tribune rond de Elfstedenhal leverde veel bezoekers op, die rond Thialf een stuk minder. Vermoedelijke doordat Thialf inmiddels zelf ook veel informatie over de bouw naar buiten brengt. Open dagen Opleidingen Voor de Open Dagen van de NHL, ROC s en enkele VMBO Bouw-opleidingen is promotie-materiaal beschikbaar gesteld t.b.v. hun Open Dagen. Ook is bij enkelen meegedacht in de presentatie van de bouwopleiding. Landelijke Dag van de Bouw Alle docenten VMBO-MBO-HBO Bouw en decanen VMBO-Havo-VWO zijn gewezen op de landelijk Dag van de Bouw en de bouwprojecten die in dit kader in Friesland bezocht konden worden. We hebben hen gevraagd dit aan geïnteresseerde leerlingen door te geven. EN ONTDEK OF DE BOUW IETS VOOR JOU IS In de bouw kun je heel veel kanten op. Ben je goed in organiseren, plannen of rekenen? Kun je goed met mensen omgaan? Misschien ligt tekenen en ontwerpen je meer? Of werk je liever buiten, bijvoorbeeld als timmerman of metselaar? In de bouw kan het allemaal. Graag bieden wij je de kans om dit zelf te ervaren. Hoe? Door een middagje mee te lopen in de bouw. Op deze manier kun je je eigen (toekomst)beeld van de bouw vormen Is er toekomst in de bouw? Afwisseling troef Kom het zelf meemaken Wat ga je doen tijdens zo n meeloopmiddag? 12

13 Projectmanagement en organisatie Projectmanagement Algemeen Informeren interne- en externe partijen over de aanpak van Bouwen aan de Bouw en de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel. Afstemming met andere initiatieven zoals Technet, Techtour, en Viawijzer. Bewaken uitvoering, kosten en financiering. Opstellen jaarverslag Bijstellen uitvoeringsplan Informele bijeenkomst bij Wetsus in Leeuwarden 26 maart organiseerde Bouwen aan de Bouw een informele bijeenkomst bij Wetsus in Leeuwarden. Aannemers, docenten en andere geïnteresseerden waren hiervoor uitgenodigd. De informele bijeenkomst is in het leven geroepen om de aanwezigen te informeren over de activiteiten en resultaten van Bouwen aan de Bouw en om onderling te netwerken. Elk jaar wordt deze op een interessante locatie gehouden. Dit maal bij Wetsus. Wetsus had onlangs haar intrek genomen in haar nieuwe onderkomen. Een prachtig gebouw ontworpen door een samenwerking van AchterboschZantman Architecten en TWA Architecten. Doeke van Wieren, architect bij TWA architecten, gaf een toelichting op het ontwerp. Daarna volgde een rondleiding door dit bijzondere gebouw. Aantal deelnemers: ca

14 Organisatie De stuurgroep de heer B.N. de Vries, voorzitter. In december 2015 nam de heer Tjeerd Delfsma de voorzittershamer over. De heer Tjeerd Delfsma vertegenwoordigd daarmee Bouwend Nederland afdeling Friesland binnen de stuurgroep. de heer O.A. Koopmans, namens Bouwmensen fnz. de heer J. Lont, namens Jong Bouwend Nederland. de heer C. Jelsma, namens SBF. Begeleidingsgroep De leden van de stuurgroep worden geadviseerd door de heer C. Udinga, Bouwend Nederland regio Noord, mevrouw A. Vos, Bouwend Nederland regio Noord, de heer H. Huis in t Veld, Bouwmensen fnz. Uitvoering en projectmanagement De Groot, samenwerking bedrijven-onderwijs Foarryp 5, 8857 RE Wijnaldum T E. 14

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2016

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2016 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2014

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2014 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2013

Bouwen aan de Bouw Friesland. Activiteiten en resultaten 2013 Bouwen aan de Bouw Friesland Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. Doel: 1. Instroom in de bouwopleidingen stimuleren. 2. Doorstroom naar de hogere opleidingen

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw.

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. : 1. Instroom in de bouw stimuleren 2. Doorstroom naar hogere opleidingen stimuleren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE INVESTEER MEE IN VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST Goed opgeleid technisch personeel is nu al schaars en die behoefte wordt in de toekomst alleen maar

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum)

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Partnerschap Betatechniek en ICT, samenwerkingsverband met de Hanzehogeschool Groningen (sinds november 2010) Deze samenwerking

Nadere informatie

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online

Start 10 nieuwe Vakcolleges in schooljaar 2014/2015. Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Vernieuwde leermiddelen thema 1 online Een energiek en vooruitstrevend schooljaar gewenst! Mede namens alle medewerkers van Vakcollege Groep wens ik u een energiek en vooruitstrevend nieuw schooljaar. Een jaar met veel nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t

m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t m e t B o u w t a l e n t k i e s j e v o o r e e n z e k e r e t o e k o m s t In de bouwwereld is een toenemende vraag naar midden- en hoger kader personeel. Het gaat hierbij vooral om functies als uitvoerder,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Nieuws van de decanen

Nieuws van de decanen In dit nummer: Oriënteren op het mbo: er gebeurt veel! Toelatingsrecht mbo 16 november: de beroepeninformatieavond 7 en 8 december: de leerlingbezoekdagen Open Dagen, Meeloopdagen TOP Beroepenfestival

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur

Platform voor vmbo scholen. Bouwen Wonen Interieur Platform voor vmbo scholen Bouwen Wonen Interieur Inhoudsopgave Wie zijn wij? 4 Professionalisering en Advies 6 Deskundigheidsbevordering 7 Netwerkbijeenkomsten, landelijk en regionaal 7 Lidmaatschap Platform

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Doorstart Platform Bèta Techniek. jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 1 mei 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. Het Philips Jet-Net Infobulletin heeft een nieuwe opzet, met meer ruimte

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!...

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten met een diploma. Zet m op, want voor je het weet is het schooljaar

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn

Z O R G C A F É VRIJDAG 19 MAART 2010 IN FRIESLAND UITNODIGING. werkt voor zorg en welzijn Z O R G C A F É UITNODIGING Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een zorgcafé op vrijdag 19 maart. In de bijlage is per zorgcafé informatie opgenomen. De negen zorgcafés zijn s morgens

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS Klas 4K1 - Jaarplanning 2014-2015 - Kiezen voor het MBO 1. Jaarplanning Uw zoon/dochter moet dit jaar een MBO opleiding gaan kiezen. Om hem/haar bij deze keuze te helpen, krijgt

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO

Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Projectplan Verleiden tot het kiezen voor groen VMBO Inleiding Arbeidsmarktonderzoek, in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, laat zien dat er op korte en middellange termijn een groeiende vraag

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN:

MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3. Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: PLANNING 2011-2012 MAVO-BREED- PUBERBREIN LEERJAAR 3 Project Meubels van steigerplanken voor Hockeyclub Liberty ONDERNEMEND ONDERWIJSKUNDIG /SAMENWERKINGSVERBAND : CONTACTGEGEVENS PARTICIPANTEN: F.M.G.

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Bouwen, Wonen en Interieur HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel

Bouwen, Wonen en Interieur HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening Bouwen, Wonen en Interieur 20e jaargang nummer 2 november

Nadere informatie

Uw bedrijf in de spotlight op onze scholingsmiddag op 12 januari 2017 en/of op de Landelijke dag op 1 juni 2017.

Uw bedrijf in de spotlight op onze scholingsmiddag op 12 januari 2017 en/of op de Landelijke dag op 1 juni 2017. Amersfoort, november 2016 Betreft: Scholingsmiddag vmbo Techniek en Landelijke Onderwijsdag Techniek Geachte heer, mevrouw, Uw bedrijf in de spotlight op onze scholingsmiddag op 12 januari 2017 en/of op

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

SOB Westland. Pilot WNME-Technologie. SOB Westland. Mei 2014, versie 2.2 (korte versie)

SOB Westland. Pilot WNME-Technologie. SOB Westland. Mei 2014, versie 2.2 (korte versie) SOB Westland Pilot 2014 WNME-Technologie SOB Westland Mei 2014, versie 2.2 (korte versie) WNME-Technologie Samenvatting SOB Westland (SOBW) is vanaf 2008 betrokken en actief met het organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren

Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren Van PO naar VO Suggesties om de aansluiting van groep 8 naar het voortgezet onderwijs te verbeteren SUGGESTIE 1: Informatie van een brugklasleerling Brugklasleerlingen infomeren leerlingen uit groep 8

Nadere informatie

Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn. Verantwoording schooljaar

Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn. Verantwoording schooljaar Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn Verantwoording schooljaar 2016-2017 September 2017 Activiteiten in 2016-2017 Op landelijk niveau Onderzoek implementatie vernieuwing Z&W Versterking betrokkenheid

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

Meer mbo-ers in de techniek: Op het Da Vinci College stijgt het aantal techniekstudenten met 7%. In Gorinchem is de instroom in de techniek stabiel.

Meer mbo-ers in de techniek: Op het Da Vinci College stijgt het aantal techniekstudenten met 7%. In Gorinchem is de instroom in de techniek stabiel. Jaarverslag 2013 1 Inleiding en doelstellingen: Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek Gorinchem Wijk en Aalburg. De Stichting is een opleidingspartner

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 september 2015

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 september 2015 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 september 2015 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info En. MBO Team Projectleider: Jeanine IJtsma Teamlid: Hedwich Sietzema 10 NOVEMBER BEROEPENFEEST

Nadere informatie

Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015

Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015 Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015 HAVO en techniek De beroepsmogelijkheden in de technische sector zijn voor HAVO leerlingen niet altijd helder. Juist op het moment

Nadere informatie

Bouwen, Wonen en Interieur Beroepenoriëntatie. Voorlichtingsactiviteiten

Bouwen, Wonen en Interieur Beroepenoriëntatie. Voorlichtingsactiviteiten Beroepenoriëntatie Voorlichtingsactiviteiten kiezen Adviseur Neem voor een verdere uitwerking van de activiteiten gerust contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen meedenken bij het selecteren,

Nadere informatie

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze. MAVO 2 Profielkeuze Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 9 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze maken.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

welkom op onze open dag! locatie Reggesingel (en Morsweg 24) Rijssen donderdag 2 februari uur

welkom op onze open dag! locatie Reggesingel (en Morsweg 24) Rijssen donderdag 2 februari uur welkom op onze open dag! locatie Reggesingel 50+52+54 (en Morsweg 24) Rijssen donderdag 2 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen ROC Friese Poort April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten 4 Algemeen 4 Aansluiting 5 Intake 6 Begeleiding 7 Contact

Nadere informatie

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Trots op je (bouw-)werk Natuurlijk is het belangrijk om trots te zijn op het werk dat je

Nadere informatie

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen

Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Resultaten Propedeuse Stenden, NHL en VHL van leerlingen Friese vo-scholen Propedeuse 2011-2012 Een product van de projectgroep terugkoppeling studieresultaten van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk

Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Vormgeving, Bouw- & Beschermingstechniek Markiezaat College, het échte werk Bouwtechniek: een sterk fundament Jij bouwt. Jij zorgt dat mensen kunnen wonen, werken en ontspannen in een goed weggezette

Nadere informatie

Expertmeeting voor vmbo-scholen

Expertmeeting voor vmbo-scholen Expertmeeting voor vmbo-scholen 12 februari 2009 VHTO Landelijk expertisebureau meisjes vrouwen en bèta techniek www.vhto.nl Lia Bleijenberg Cocky Booy Programma 10.00 10.15 uur Welkom en kennismaking

Nadere informatie

Het Erasmus HAVO/ VWO

Het Erasmus HAVO/ VWO Het Erasmus HAVO/ VWO Tec hna siu m Het Era sm us Nie Wa n uw sgie ted! rige typ es Technasium Vind jij het leuk om de wereld om je heen te ontdekken? Ben je nieuwsgierig? Wil jij weten hoe het zit en

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 1 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info Dit schooljaar: Examen: PTA Voorwaarden om te slagen Vervolgopleiding kiezen: Mogelijkheden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers

Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014. Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Informatiebijeenkomst VO groep 7 en 8 10 september 2014 Anita van Dielen-van Aar Maaike Simons Ilona Weijers Accenten groep 7 en 8 - Oudsten van de school, voorbeeld voor anderen - Zelfstandigheid vergroten

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID SPORT, Vakcollege Sevenwolden Ds. Kingweg 8, Heerenveen DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Je doet ertoe! SDV : DÉ OPLEIDING VOOR JOU! Hou je van sporten en zie je dat anderen ook graag doen? Vind je het leuk

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's

CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's De ondergetekenden: CONCEPT INTENTIEOVEREENKOMST 3 O's I. De gemeente Alphen aan den Rijn, vertegenwoordigd door verantwoordelijk wethouder Onderwijs, de heer M.H. du Chatinier, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond

Truck Academy & Summa Automotive. Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond Truck Academy & Kennismakingsbijeenkomst Bedrijfswagen opleidingslocatie te Helmond EVEN VOORSTELLEN Teamleider : Rick van der Velden Docenten : Ton Meurs, Chris van Gerwen, Iwan van Dijk, Jules Sanders,

Nadere informatie

De Pitstop 3. Skelterrace 19 juni Gesponsord door:

De Pitstop 3. Skelterrace 19 juni Gesponsord door: Veel leesplezier! Skelterrace 19 juni 2015. Redactie: Sandra de Haan, student Managementassistente Gesponsord door: Bouwmensen/ BouwTalent Ministerie van Defensie MSE Forks Jovi Pyrasied Xtreme Acrylic

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Melanchthon Business nieuws (december 2013)

Melanchthon Business nieuws (december 2013) Melanchthon Business nieuws (december 2013) Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School ----------------------------------------------- Algemeen Inleiding Via deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Route 35 Zomeractie 2013

Route 35 Zomeractie 2013 Route 35 Zomeractie 2013 Document zomer actie 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving en doel activiteit blz. 3 2. Overzicht planning zomeractie 2013 blz. 4 3. Programma blz. 5 4. Bijlagen: - Bijlage

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015.

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Doel van het project In 2015 is het tweede deel van het pilotproject door de coördinator erfgoed van de bibliotheek voortgezet.

Nadere informatie

Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere

Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Het aanmeldingstraject Vanaf oktober gesprekken leerkracht groep 8 met ouders over

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

WELKOM OP HET VMBO MAASLAND.

WELKOM OP HET VMBO MAASLAND. WELKOM OP HET VMBO MAASLAND www.lentiz.nl/vmbo-maasland Hallo leerlingen uit groep 8! Dit is een heel belangrijk jaar. Je zit nu in de laatste groep van de basisschool en volgend jaar ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

11 april 2013 Probleem?

11 april 2013 Probleem? 11 april 2013 Probleem? 1 Werk mee aan de oplossing! 2 Doelen Technasium Leerlingen enthousiast maken voor techniek Leerlingen meer inzicht geven in beroepsgroepen en -opleidingen Grotere en beter gekwalificeerde

Nadere informatie

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College De cijfers bekend Wat nu? De weg van het Dendron College Even voorstellen Naam: Sinds 1999 Tot 1999: Vakken: Dorien Stals (STL) onderwijs accountantskantoor Nederlands SBC Directieadviseur docent-ontwikkelaar

Nadere informatie

de clinics die voor enthousiasme zorgen (mindset en beleving) materiaal in te zetten ipv en BOS Leeuwarden

de clinics die voor enthousiasme zorgen (mindset en beleving) materiaal in te zetten ipv en BOS Leeuwarden Bijeenkomst floorball vrijdag 27 april 2012, tijdens NK Floorball 1. Welkom Grote betrokkenheid, bij een prachtig georganiseerd NK floorball waar zowel voldoende aandacht besteed wordt aan de sportbeleving

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

ROC VAN TWENTE. Profielwerkstuk H4G3. Freriksen, Luuk. Het Assink Lyceum H4G3

ROC VAN TWENTE. Profielwerkstuk H4G3. Freriksen, Luuk. Het Assink Lyceum H4G3 ROC VAN TWENTE Profielwerkstuk H4G3 Freriksen, Luuk Het Assink Lyceum H4G3 Inhoudsopgave Inleiding Vestiging Opleiding/Beroep Keuzeopdrachten Dag verslagen Eigen Mening Verantwoording 1 Inleiding Waarom

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie