MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs"

Transcriptie

1 MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Het I/O-gebouw van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2

3 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Hoger beroepsonderwijs Datum: Status: Definitief Kenmerk: 2016/WW/ Locatie: Utrecht Contactpersoon: Wouter Wienk Ondersteunend adviesbureau: Arcadis Nederland BV

4

5 Inhoud Samenvatting... 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Overzicht ontwikkeling energieverbruik... 4 Hoofdstuk 2. Verklaring verandering energieverbruik... 5 Hoofdstuk 3. Spiegeling aan het MJP... 6 Hoofdstuk 4. Resultaten per pijler... 6 Hoofdstuk 5. Tabellen... 9 Databaseversie d.d.: :24

6 Samenvatting Kerngegevens Sectorgegevens Hoger beroepsonderwijs Aantal MJA-deelnemers in Aantal beschouwde bedrijven voor 2015 in dit rapport 31 Aantal toetreders in Aantal uittreders in Werkelijk energieverbruik 2015 (TJ) Effecten van maatregelen 2015 t.o.v t.o.v Procesefficiencyverbetering 2,0% 13,5% Besparing in de keten [TJ] 15,8 33,5 Duurzame energie [TJ] -45, Resultaten Energieverbruik Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg TJ in Dit is ongeveer 0,6% hoger dan in Hieronder wordt ingegaan op het energieverbruik van 2015 in relatie tot dat van In 2015 is er voor 38,3 TJ aan besparende maatregelen uitgevoerd. Daarentegen ontstond er een toename van het energiegebruik door de toename van het BVO. Dit gaf een stijging van 113,9 TJ. Door weersomstandigheden steeg het energieverbruik met 60,6 TJ, terwijl door overige invloedsfactoren het energieverbruik daalde met 65,0 TJ. De restpost onverklaard gaf een besparing van 65,9 TJ te zien. Uitvoering van het meerjarenplan van de sector In het meerjarenplan (MJP) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die in 2016 tot een jaarlijkse besparing van 470 TJ leiden. Na drie jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 335 TJ. Hiermee is 71% van de MJP-doelstelling gerealiseerd. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 1 van 11

7 Energiebesparing in het proces Procesmaatregelen in 2015 hebben een besparing van 38,3 TJ opgeleverd. De belangrijkste (top 10) procesmaatregelen zijn (absolute besparing): Deelnemer Maatregel Energiebesparing [TJ] Hogeschool Arnhem en Nijmegen Aantal m2 bvo per student van 4,9 naar 4,5 5,00 De Haagse Hogeschool Hoofdvestiging Stroomoptimalisatie en spanningsverlaging Optivolt 4,40 Hogeschool Rotterdam MP lb Optimalisatie lokalen, gangen en kantoren verlichting TL5 ipv TLD 3,91 Hogeschool Edith Stein / OCT Afstoten villa 2,27 Hogeschool Rotterdam MP lb vervangen aluminium kozijnen van dubbelglas naar HR++ en therm onderbroken 2,11 Saxion Hogeschool Enschede Gebouwbeheersysteem 2,03 Hogeschool Zuyd Metioviva climate weersvoorspellende klimaat regeling ,01 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Powermanagement PC's HAN Breed 1,78 Hogeschool Utrecht Power management op PC's 1,51 Hogeschool Utrecht P _03 Nader onderzoek LED verlichting luifel 1,25 Marnix Academie Utrecht Optimalisatie klimaatsysteem ,09 De top-10-lijst van hogescholen maar nu op basis van relatieve besparing ten opzichte van het energieverbruik: Deelnemer Relatieve besparing in % tov Energiegebruik Energiebesparing 2014 [TJ] Hogeschool Edith Stein / OCT 62,2% 2,3 Marnix academie Utrecht 13,1% 1,1 Hogeschool Van Hall Larenstein (locatie Velp) 7,8% 0,8 Codarts Rotterdam 7,7% 1,1 Hogeschool Zeeland 7,5% 1,5 HAN 6,0% 7,3 De Haagse Hogeschool 4,7% 4,4 Hogeschool Rotterdam 4,6% 7,1 Saxion Deventer 3,6% 1,1 Saxion Enschede 3,6% 2,0 Energiebesparing in de keten Ketenmaatregelen hebben in 2015 een totale besparing van 33,5 TJ opgeleverd. De belangrijkste ketenmaatregelen zijn: Optimaliseren woon- werk en zakelijk vervoer personeel; Papierbesparing door digitalisering; Warmte afnemen uit een WKK. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 2 van 11

8 Inzet duurzame energie De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt TJ in De belangrijkste duurzame-energiemaatregelen zijn: Inkoop groene stroom; Daarnaast worden de inzet van biomassa, omgevingswarmte, zonnestroom en zonnewarmte genoemd. Terug- en vooruitblik Voor de jaarlijks door Studenten voor Morgen uit te reiken Sustainabul, hebben in 2015 acht hogescholen zich in de strijd geworpen. De Hogeschool Utrecht is na de Universiteit van Wageningen op de tweede plaats geëindigd. Ook in 2016 hebben de hogescholen zich weer ingeschreven. De hogescholen zijn druk bezig met het opstellen van hun Energie Efficiëntie Plannen (EEP s) voor de komende periode Om hier invulling aan te geven worden de instellingen ondersteund door de RVO.nl. Zo is o.a. een goed bezochte startdag georganiseerd en een tiental themabijeenkomsten begeleid waarbij is ingegaan op de praktische uitvoering van diverse maatregelen. Hierop aansluitend de vraag; wat te doen na 2020?. Wat worden de internationale, nationale, regionale en hbo ambities voor 2050? In zal de discussie hierover worden gestart. De instroom in de hbo-bachelor en ad-opleidingen is in het studiejaar met 8,6% gedaald. Vermoedens bestaan over de oorzaak, namelijk het effect van de eerder opgetreden boeggolf na de aankondiging van het nieuwe studievoorschot, de daadwerkelijke invoering van het studievoorschot en de strengere toelatingseisen bij de pabo-opleidingen. De onzekerheid in de ontwikkeling van de studentenaantallen kunnen ertoe leiden dat hogescholen voorzichtig zijn met investeringen, waaronder investeringen op het gebied van duurzaamheid. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 3 van 11

9 Energieverbruik [TJ primair] Inleiding Dit rapport bevat de resultaten van uw sector in het kader van het MJA3-convenant. De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 5 geven u overzichten van: De ontwikkeling van het energieverbruik van uw sector vanaf De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar. De spiegeling ten opzichte van het meerjarenplan (MJP) van uw sector. De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2009, waarbij alle relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen. Hoofdstuk 6 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de methodiek kunt u vinden in de Handreiking Monitoring op de website van RVO.nl. De NHTV te Breda is officieel in 2015 uitgetreden, maar heeft geen cijfers meer aangeleverd over het jaar Alle cijfers over 2014 zijn dus zonder de cijfers van de NHTV. Hoofdstuk 1. Overzicht ontwikkeling energieverbruik Grafiek 1 laat het jaarlijkse energieverbruik van de deelnemende hogescholen vanaf 2009 zien Jaarlijks primaire-energieverbruik Elektriciteitsverbruik Aardgasverbruik Verbruik overige brandstoffen Warmteverbruik Grafiek 1: Verloop van het jaarlijks primaire energiegebruik van de deelnemende hogescholen De sprong tussen 2010 en 2011 komt door de wijziging van het aantal deelnemers. Vanaf doen er 32 instellingen mee, vanaf 2014 doen er 31 instellingen mee. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 4 van 11

10 Energie [TJ primair] Energieverbruik ,0 PE-maatregelen (besparend) - 38,3 Volume-effect (verhogend) 113,9 Overige invloedsfactoren (besparend) - 4,4 Onverklaard (besparend) - 65,9 Energieverbruik ,4 Hoofdstuk 2. Verklaring verandering energieverbruik Grafiek 2 geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het energieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren Verklaring verandering energieverbruik 2015 t.o.v Grafiek 1. Verklaring verandering energiegebruik In tabel 5 op pagina 11 staat de bijdrage van iedere deelnemer aan het sectorresultaat beschreven. Toelichting: PE-maatregelen: Proces efficiency maatregelen hebben een besparend effect tot doel (het relatieve energieverbruik wordt minder). Het zijn maatregelen aan gebouwen of aan installaties. Volume-effect: Het volume effect geeft het energiegebruik weer dat door verandering van het bruto vloer oppervlak (BVO), de prestatiemaat, wordt veroorzaakt. Het volume effect is verhogend als het BVO toeneemt en besparend als het BVO afneemt tov voorgaande jaar. Overige invloedsfactoren: Overige invloedsfactoren bestaat uit de weersinvloed en de optelsom van alle andere invloedsfactoren die in de sector zijn gerapporteerd, zoals kapotte installaties, lagere/kortere bedrijfstijden, etc. ten opzichte van vorig jaar. Deze optelsom kan uiteindelijk besparend of ontsparend zijn. In 2015 was de gerapporteerde weersinvloed 60,64 TJ ontsparend, overige invloeden waren juist 65,05 TJ besparend. Onverklaard: Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het berekende energieverbruik in het monitoringjaar hoger is dan het werkelijke energieverbruik. De restpost is ontsparend wanneer het berekende energieverbruik lager is dan het werkelijke energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het werkelijke energieverbruik in de sector is verklaard. In 2015 is de post onverklaard besparend, d.w.z. dat er meer energiebesparende maatregelen of effecten zijn geweest dan er gerapporteerd zijn. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 5 van 11

11 Aandeel van energieverbruik Hoofdstuk 3. Spiegeling aan het MJP Grafiek 3 geeft de jaarlijkse ontwikkeling aan van het effect van de getroffen EEP-maatregelen binnen de sector ten opzichte van 2012, het jaar voorafgaand aan de beschouwde EEPperiode. De horizontale lijn is de MJP-doelstelling (23,4%) voor 2016 op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. Grafiek 2. Resultaat versus MJP doelstelling. In 2015 is het voortschrijdend resultaat gelijk gebleven op 75% van de MJP doelstelling. De MJA3 kent drie pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Uitsplitsing van de resultaten naar de 3 verschillende pijlers levert onderstaande grafiek (grafiek 4) op. Ook hier worden de jaarlijkse cijfers gepresenteerd ten opzichte van Voortschrijdend resultaat per pijler 16,0% Procesefficiency Ketenefficiency Duurzame energie 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Grafiek 3. Resultaat per pijler. Het stagneren van het resultaat wordt vooral veroorzaakt door het lagere percentage inkoop duurzame energie, zie ook grafiek 7, blz.8. Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 6 van 11

12 KE-besparing PE-besparing Resultaten per pijler Het MJA3-convenant kent 3 pijlers: procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. De grafieken geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf 2009 weer, met de kanttekening dat alle relevante gegevens vanaf 2005 in berekeningen van de resultaten zijn verwerkt. Deze resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de sector. De voortgang van de sector is de som van PE, KE en DE. In 2015 is de voortgang 75% t.o.v Dit is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de inkoop van groene energie (59,7%). PE-maatregelen (cumulatief berekend vanaf 2006) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Grafiek 4. Cumulatief effect PE maatregelen , 13,5% KE-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van 2005) 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Productieketen Productketen Grafiek 5. Jaarlijks effect ketenmaatregelen tov 2005, ,7% tov Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 7 van 11

13 Aandeel DE 70,0% DE-maatregelen (jaarlijks effect ten opzichte van 2005) Inkoop Opwekking 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Grafiek 7: Jaarlijks effect duurzame energie maatregelen tov 2005, ,7% tov Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 8 van 11

14 Hoofdstuk 4. Tabellen Tabel 1 hieronder bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik en de uitgevoerde maatregelen vanaf Tabel 2 geeft een overzicht van het effect van geplande en gerealiseerde maatregelen op jaarbasis ten opzichte van het verwacht eindresultaat uit het MJP. Beide tabellen zijn tov Er is daarbij niet gecorrigeerd voor gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). Alle waarden in tabel 1 en 2 zijn in TJ primair per jaar. Tabel 3 geeft het verloop van het bruto vloeroppervlak weer. De NHTV is in 2014 uit het convenant getreden. Om het verloop van het vloeroppervlak te volgen is voor 2013 ook aangegeven wat het vloeroppervlak was zonder NHTV, slechts ter indicatie. Tabel 4 geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2015 in het sectorrapport verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2015 in dit rapport zijn meegenomen. Tabel 5 geeft de individuele bijdrage aan van iedere deelnemer aan het sectorresultaat. Nieuw aan de tabel is de kolom PE besparing in % tov Tabel 1 Energie- en besparingscijfers. Resultaten per jaar [TJ] Werkelijk energieverbruik Besparing door PE-maatregelen KE-besparing in de productieketen KE-besparing in de productketen Inkoop van duurzame energie Opwekking van duurzame energie Tabel 2 Effecten van uitgevoerde maatregelen in Categorie Procesefficiency Ketenefficiency Subcategorie Effect [TJ] ten opzichte van 2012 Verwacht eindresultaat in 2016 (MJP) Gerealiseerd jaarlijks effect t/m verslagjaar Procesmaatregelen 66,0 36,5 Installaties en gebouwen 73,2 70,5 Energiezorg en gedragsmaatregelen 31,5 38,0 Strategische projecten 12,2 6,5 Subtotaal procesefficiency 183,0 151,6 Maatregelen in de productieketen 26,4 27,2 Maatregelen in de productketen 29,1-1,1 Subtotaal ketenefficiency 55,5 26,0 Inkoop van duurzame energie 214,2 211,8 Duurzame energie Opwekking van duurzame energie 17,3 1,5 Subtotaal duurzame energie 231,5 213,3 Totaal 470,0 335,2 Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 9 van 11

15 Tabel 3 Verloop bruto vloeroppervlak Bruto vloer oppervlak [m 2 ] * * exclusief NHTV Tabel 4 Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders. Status in Meegenomen Bedrijfsnaam Toelichting 2015 in 2015? ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Deelnemer Ja Avans Hogeschool Deelnemer Ja Christelijke Hogeschool Ede Deelnemer Ja Christelijke Hogeschool Windesheim Deelnemer Ja Codarts Hogeschool voor de Kunsten Deelnemer Ja De Haagse Hogeschool Hoofdvestiging Deelnemer Ja Driestar Educatief (locatie Gouda) Deelnemer Ja Fontys Hogescholen Deelnemer Ja Gerrit Rietveld Academie Deelnemer Ja Hanzehogeschool Groningen Deelnemer Ja HAS hogeschool Deelnemer Ja Hogeschool Arnhem en Nijmegen Deelnemer Ja Hogeschool De Kempel Deelnemer Ja Hogeschool Edith Stein / OCT Deelnemer Ja Onderdeel van Saxion Hogeschool Inholland Deelnemer Ja Totaal 6 vestigingen Hogeschool Leiden (Leiden) Deelnemer Ja Excl. Pabo Thomas Moore Hogeschool Rotterdam Deelnemer Ja Hogeschool Utrecht Deelnemer Ja Hogeschool Van Hall-Larenstein (locatie Leeuwarden) Hogeschool Van Hall-Larenstein (locatie Velp) Deelnemer Deelnemer Hogeschool Zeeland Deelnemer Ja Hogeschool Zuyd Deelnemer Ja Hotelschool The Hague Deelnemer Ja Marnix Academie Utrecht Deelnemer Ja Saxion Hogeschool Deventer Deelnemer Ja Saxion Hogeschool Enschede Deelnemer Stenden Hogeschool Deelnemer Ja Stenden Hogeschool Emmen Deelnemer Ja Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Deelnemer Ja Stichting Hogeschool van Amsterdam Deelnemer Ja VIAA Gereformeerde Hogeschool Deelnemer Ja Ja Ja Ja Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 10 van 11

16 Tabel 5: Overzicht bijdrage individuele deelnemer aan sectorresultaat Bedrijfsnaam E 2014 [TJ] PE [TJ] Volumeeffect [TJ] Weersinvloed [TJ] Andere invloeden [TJ] Onverklaard [TJ] E 2015 [TJ] PE Bespar ing % tov E 2014 ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 41,4 0,5-0,2 1,645-0,1-0,2% 42,2 1,2% Avans Hogeschool 118,8 1,3 3 1,5 1,2% 124,6 0,0% Christelijke Hogeschool Ede 12,5 0,3 3,2 0,284-1,9-13,5% 13,8 2,4% Christelijke Hogeschool Windesheim / Facilitair Bedrijf Codarts Hogeschool voor de Kunsten 79,5 0,2-0,2 3,633-8,2-11,1% 74,5 0,3% 14,3 1,1-1,9 0,426 1,19 1,2 8,2% 14,1 7,7% De Haagse Hogeschool 94,6 4,4 0,0 3,115 2,56 0,2 0,2% 96,1 4,7% Driestar Educatief 7,6 0,1 0,0 0,234 0,25 0,2 1,8% 8,2 1,3% Fontys Hogescholen 182,4 0,1 41,2 5,827-31,95-10,9-5,9% 186,5 0,1% Gerrit Rietveld Academie 13,9 0,2 0,0 0,692 0,44-0,1-0,4% 14,8 1,4% Hanzehogeschool Groningen 122,8 0,0 0,0 3,333-3,5-2,9% 122,6 0,0% HAS hogeschool 20,6 0,8 1,033 0,27 0,6 2,6% 23,4 0,0% Hogeschool Arnhem en Nijmegen 120,7 7,3 13,8 4,598-7,8-6,3% 124,1 6,0% Hogeschool De Kempel 4,5 0,0 0,26 0,54 0,1 1,5% 5,4 0,0% Hogeschool Edith Stein / OCT* 3,7 2,3-3,7 0,082 4,85-1,2-84,9% 1,4 62,2% Hogeschool Inholland 115,9 0,1 12,6 3,598-13,7 2,3 1,9% 120,6 0,1% Hogeschool Leiden 32,4 0,0 0,877-0,2-0,5% 33,1 0,0% Hogeschool Rotterdam 153,9 7,1 2,0 5,541 0,1 0,1% 154,4 4,6% Hogeschool Utrecht 144,3 4,7-12,9 5,229 6,44-3,5-2,6% 134,8 3,3% Hogeschool Van Hall-Larenstein 22,9 0,0-0,6 0, ,6-3,2% 19,4 0,0% Hogeschool Van Hall-Larenstein (locatie Velp) 10,3 0,8 0,0 0,548 0,6 5,6% 10,7 7,8% Hogeschool Zeeland 20,0 1,5 0,0 1,083-0,2-1,0% 19,5 7,5% Hogeschool Zuyd 85,3 2,6-1,6 4,268 2,7 3,1% 88,2 3,0% Hotelschool The Hague 44,7 0,0 1,308-6,6-16,6% 39,4 0,0% Marnix Academie Utrecht 8,4 1,1 0,0 0,234 1,0 11,5% 8,5 13,1% Saxion Hogeschool Deventer 30,7 1,1 0,0 1,352 1,9 5,7% 32,8 3,6% Saxion Hogeschool Enschede 56,2 2,0 7,4 2,622-5,4-9,2% 58,8 3,6% Stenden Hogeschool 34,1 2,2-1,311-0,5-1,6% 34,4 0,0% Stenden Hogeschool Emmen 13,3 3,8-0,632 0,45-3,4-25,5% 13,4 0,0% Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Stichting Hogeschool van Amsterdam 43,4 0,9-0,5 1,184 0,8 1,7% 44,0 2,1% 236,7 47,1 5,213-33,39-24,6-10,6% 231,0 0,0% VIAA Gereformeerde Hogeschool 8,2 0,0 0,671 0,0-0,5% 8,8 0,0% Totaal 1899,0-38,6 113,9 60,64-65,05-65,9 1903,4 Een negatief getal is besparend *Edith Stein is afstoten van de oude villa. *** Definitief MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Pagina 11 van 11

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs Hogeschool van Amsterdam, gebouw Leeuwenburg; in 2014 (in TJ) de grootste bijdrage aan het sectorresultaat. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra

e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra e Sectorrapport 2015 Universitair Medische Centra UMCG had in 2015 het beste procesefficiency besparingsproject. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Universitair Medische Centra Datum: 1

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 14 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157002 Contactpersoon: Boudewijn

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2013 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Cacao-industrie Datum: 15 mei 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie MJA-Sectorrapport 2015 Cacao-industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Cacao-industrie Datum: 01-08-2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158001 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency besparing. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Bierbrouwerijen Datum: 2 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Metallurgische industrie

MJA-Sectorrapport 2012 Metallurgische industrie MJA-Sectorrapport 2012 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Metallurgische industrie Datum: 13 05 31 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/JR/CC/156013 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Financiële dienstverleners Datum: 22-juni-2015 Status: Definitief Kenmerk: 22062015/WW/156015 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Metallurgische industrie Datum: 16 juni 2014 Status: Definitief (V12b) Kenmerk: TG/MLI/156013 MEE Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen

MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Raffinaderijen Datum: 7 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156029 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

MJA3-Sectorrapport 2014 Nederlandse olie- en gasproducerende industrie

MJA3-Sectorrapport 2014 Nederlandse olie- en gasproducerende industrie MJA3-Sectorrapport 2014 Nederlandse olie- en gasproducerende industrie Colofon Projectnaam: MJA3-monitoring 2014 Sector: Nederlandse olie- en gasproducerende industrie Datum: 15 mei 2015 Status: Definitief

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners Nationale Nederlanden, gebouw Haagse Poort. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Financiële dienstverleners Datum: 6 juni 2016 Status: Definitief

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport Overige industrie

MEE-Sectorrapport Overige industrie MEE-Sectorrapport 2015 Overige industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Overige industrie Datum: 160711 Status: Definitief Kenmerk: HVDK/156030 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M.

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2014 Raffinaderijen

MEE-Sectorrapport 2014 Raffinaderijen MEE-Sectorrapport 2014 Raffinaderijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2014 Sector: Raffinaderijen Datum: 8 juni 2015 Status: Definitief Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank van der Pas Inhoud

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Meelfabrikanten

MJA-Sectorrapport 2015 Meelfabrikanten MJA-Sectorrapport 2015 Meelfabrikanten Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Meelfabrikanten Datum: 6-9-2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158008 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Fijnkeramische industrie

MJA-Sectorrapport 2011 Fijnkeramische industrie MJA-Sectorrapport 2011 Fijnkeramische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Fijnkeramische industrie Datum: 11 juni 2012 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/BW/SR/156005 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koffiebranderijen over 2011 Locatie: Agentschap NL Utrecht Contactpersoon: Rineke Hakkens Ondersteunend Adviesbureau: KWA Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 13 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158002 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Meelfabrikanten

MJA-Sectorrapport 2013 Meelfabrikanten MJA-Sectorrapport 2013 Meelfabrikanten Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Meelfabrikanten Datum: 3 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158008 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 ICT

MJA-Sectorrapport 2012 ICT MJA-Sectorrapport 2012 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 13 06 13 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koffiebranderijen Datum: 5 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen

MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen MEE-Sectorrapport 2013 Raffinaderijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Raffinaderijen Datum: 25 juni 2014 Status: Definitief Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank van der Pas Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 ICT

MJA-Sectorrapport 2014 ICT MJA-Sectorrapport 2014 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: ICT Datum: 150716 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Textielindustrie

MJA-Sectorrapport 2013 Textielindustrie MJA-Sectorrapport 2013 Textielindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Textielindustrie Datum: 23 mei 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/PB/LH/156020 Locatie: Roermond Contactpersoon: Li Hua

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Textielindustrie

MJA-Sectorrapport 2014 Textielindustrie MJA-Sectorrapport 2014 Textielindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Textielindustrie Datum: 4 Juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: LH/PB/156020 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Li

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Koffiebranderijen Datum: 18 juni 2015 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Koffiebranderijen Datum: 22 augustus 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector Energieverbruik [TJ primair] MJA3-Bedrijfsrapport Railsector Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring ProRail T.a.v. Gerald Olde Monnikhof

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners Versie 1.0 Datum: 17 juni 2014 Status definitief Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Financiële dienstverleners Datum: 17 juni 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring Universiteit van Tilburg T.a.v E.G.H. Thomassen

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 ICT

MJA-Sectorrapport 2015 ICT MJA-Sectorrapport 2015 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: ICT Datum: 161130 Status: Definitief Kenmerk: YC / HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: ( Yolanda Clemens-Meerhoff )

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Railsector

MJA-Sectorrapport 2011 Railsector MJA-Sectorrapport 2011 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Railsector Datum: 18 juni 2012 Status: Definitief, versie 1.3 Kenmerk: 1235678/223/TdL/SR/HC Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 31-05-2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/TDL/AB/158002 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie

MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Asfaltindustrie Datum: 13 mei 2015 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156001 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Tankopslag en -overslagbedrijven

MJA-Sectorrapport 2015 Tankopslag en -overslagbedrijven MJA-Sectorrapport 2015 Tankopslag en -overslagbedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 7 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156022 Locatie:

Nadere informatie

MJA- Sectorrapport 2013 ICT

MJA- Sectorrapport 2013 ICT MJA- Sectorrapport 2013 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 140717 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir. J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 ICT

MJA-Sectorrapport 2015 ICT MJA-Sectorrapport 2015 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: ICT Datum: 30-11-2016 Status: Definitief Kenmerk: YC / HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: (Yolanda Clemens-Meerhoff)

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven

MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 01 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156022 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 17 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158002 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven

MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 6 juni 2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/LM/NWK/156022 Locatie:

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Aardappelverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Aardappelverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2013 Aardappelverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Aardappelverwerkende industrie Datum: 13 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158010 Locatie:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport Papier- en kartonindustrie

MEE-Sectorrapport Papier- en kartonindustrie MEE-Sectorrapport 2014 Papier- en kartonindustrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2014 Sector: Papier- en kartonindustrie Datum: 150626 Status: Definitief Kenmerk: HVDK/156028 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten

MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Meelfabrikanten Datum: 18 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158008 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2013 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 140617 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/cc/156024 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen

MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Gieterijen Datum: 4 juni mei 2015 Status: Versie 6 definitief Kenmerk: TG/GTR/156008 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Textielservicebedrijven

MJA-Sectorrapport 2014 Textielservicebedrijven MJA-Sectorrapport 2014 Textielservicebedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Textielservicebedrijven Datum: 11-6-2015 Status: Definitief Kenmerk: LH/PB/156012 Locatie: Roermond Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Grofkeramische industrie Datum: 9 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/BW/156007 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie

MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Asfaltindustrie Datum: 7 Juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156001 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Metallurgische industrie Datum: 4 juni 2015 Status: Versie 6 definitief Kenmerk: TG/MLI/156013 MJA Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Railsector

MJA-Sectorrapport 2012 Railsector MJA-Sectorrapport 2012 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Railsector Datum: 14 juni 2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/TDL/AB/HC Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias de Ligt/Hub

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. MJA-Sectorrapport 2014 Oppervlakte Behandelende Industrie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. MJA-Sectorrapport 2014 Oppervlakte Behandelende Industrie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland MJA-Sectorrapport 2014 Oppervlakte Behandelende Industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Oppervlakte Behandelende Industrie Datum: 26 juni 2015 Status: Definitief

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Aardappelverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Aardappelverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2014 Aardappelverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Aardappelverwerkende industrie Datum: 18 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158010

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Margarine-, vetten- en oliënindustrie

MJA-Sectorrapport 2012 Margarine-, vetten- en oliënindustrie MJA-Sectorrapport 2012 Margarine-, vetten- en oliënindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Margarine-, vetten- en oliënindustrie Datum: 31 mei 2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/TDL/AB/158005

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Gieterijen

MJA-Sectorrapport 2015 Gieterijen MJA-Sectorrapport 2015 Gieterijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring over 2015 Sector: Gieterijen Datum: 15 juni 2016 Status: Definitief Kenmerk: TG/GTR/156008 Locatie: Utrecht Contactpersoon: drs. T.W.A.

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Groenten- en fruitverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Groenten- en fruitverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2014 Groenten- en fruitverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Groenten- en fruitverwerkende industrie Datum: 18 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Groenten- en Fruitverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Groenten- en Fruitverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2013 Groenten- en Fruitverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Groenten- en Fruitverwerkende industrie Datum: 13 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158003

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Groenten- en fruitverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Groenten- en fruitverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2015 Groenten- en fruitverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Groenten- en fruitverwerkende industrie Datum: 18 mei 2016 Status: Definitief Kenmerk: TG/GFI/158003

Nadere informatie

MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie

MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Versienummer Datum Status Kenmerk Sectorrapport

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2014 Sector: Bierbrouwerijen Datum: 9 juli 2015 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport Overige industrie

MEE-Sectorrapport Overige industrie MEE-Sectorrapport 2013 Overige industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Overige Industrie Datum: 140610 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156030 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir.

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Bierbrouwerijen Datum: 10 juni 2016 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie

MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Margarine-, vetten- en oliënindustrie Datum: 6 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158005

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Railsector

MJA-Sectorrapport 2014 Railsector MJA-Sectorrapport 2014 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Railsector Datum: 24 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/AEm89Y56 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2011 Papier- en Kartonindustrie

MEE-Sectorrapport 2011 Papier- en Kartonindustrie MEE-Sectorrapport 2011 Papier- en Kartonindustrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Papier en Kartonindustrie Datum: 6 juni 2012 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/SR/156028 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Zuivelindustrie

MJA-Sectorrapport 2013 Zuivelindustrie MJA-Sectorrapport 2013 Zuivelindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Zuivelindustrie Datum: 3 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158007 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Overige industrie

MJA-Sectorrapport Overige industrie MJA-Sectorrapport 2015 Overige industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Overige industrie Datum: 160711 Status: Definitief Kenmerk: HVDK/156002 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir. J.M.

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Grofkeramische industrie

MJA-Sectorrapport 2011 Grofkeramische industrie MJA-Sectorrapport 2011 Grofkeramische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Grofkeramische industrie Datum: 6 juni 2012 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/BW/SR/156007 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Railsector

MJA-Sectorrapport 2015 Railsector MJA-Sectorrapport 2015 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Railsector Datum: 13 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/HC2 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias de

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Vleesverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Vleesverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2015 Vleesverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Vleesverwerkende industrie Datum: 13 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158006 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Vleesverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Vleesverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2014 Vleesverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Vleesverwerkende industrie Datum: 21 juli 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158006 - versie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Textielservicebedrijven

MJA-Sectorrapport 2015 Textielservicebedrijven MJA-Sectorrapport 2015 Textielservicebedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Textielservicebedrijven Datum: 10 augustus 2016 Status: Definitief Kenmerk: LH/PB 156012 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Chemische industrie

MJA-Sectorrapport 2015 Chemische industrie MJA-Sectorrapport 2015 Chemische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Chemische industrie Datum: 6 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JB/156004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Margarine-, vetten- en oliënindustrie

MJA-Sectorrapport 2014 Margarine-, vetten- en oliënindustrie MJA-Sectorrapport 2014 Margarine-, vetten- en oliënindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Margarine-, vetten- en oliënindustrie Datum: 16 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158005

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Universitair Medische Centra. Datum: 2 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: /BHW/SR/304

MJA-Sectorrapport 2011 Universitair Medische Centra. Datum: 2 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: /BHW/SR/304 MJA-Sectorrapport 2011 Universitair Medische Centra Datum: 2 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: 1235678/BHW/SR/304 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Universitair Medische Centra Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Vleesverwerkende industrie

MJA-Sectorrapport 2013 Vleesverwerkende industrie MJA-Sectorrapport 2013 Vleesverwerkende industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Vleesverwerkende industrie Datum: 11 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158006 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Hoger beroepsonderwijs. Datum: 12 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: 1235678/BHW/SR/202

MJA-Sectorrapport 2011 Hoger beroepsonderwijs. Datum: 12 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: 1235678/BHW/SR/202 MJA-Sectorrapport 2011 Hoger beroepsonderwijs Datum: 12 juli 2012 Status: eindversie Kenmerk: 1235678/BHW/SR/202 Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen

MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koel- en vrieshuizen Datum: 29 mei 2013 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/156010 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Overige industrie

MJA-Sectorrapport Overige industrie MJA-Sectorrapport 2014 Overige industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Overige industrie Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Diervoederindustrie

MJA-Sectorrapport 2015 Diervoederindustrie MJA-Sectorrapport 2015 Diervoederindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Diervoederindustrie Datum: 12 september 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158009 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL

WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo WEBSITE STATISTIEKEN 216 WERKENBIJHOGESCHOLEN.NL VINDBAAR, INGEBED EN GROEIEND Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van)

Nadere informatie