FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr Faillissementsnummer: C/05/13/1049 Datum uitspraak: 8 oktober 2013 Curator: mr. Th.R.M. Welling Rechter-commissaris: mr. J.S.W. Lucassen Activiteiten onderneming: Aannemen, verkoop en montage van metaalconstructies ten behoeve van de bouw ( trappen/balkonhekken/leuningen etc.) Omzetgegevens: 2011: , : , tot okt.: ,00 Personeel gemiddeld aantal: 7 Verslagperiode: 8 oktober 2013 t/m 4 november 2013 Bestede uren in verslagperiode: 29 uur 13 minuten Bestede uren totaal: 29 uur 13 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie: De besloten vennootschap Nekon Projectmanagement BV werd opgericht in januari 2009 door de besloten vennootschap Roneniste BV waarvan de heer en mevrouw Neve-Steenman, wonende te Silvolde, de aandeelhouders en bestuurders zijn. In eerste instantie werden binnen deze vennootschap geen directe activiteiten ontwikkeld. De aandelen van deze, toen nog lege BV werden vervolgens in februari 2011 overgenomen uit de beheers/ managementvennootschap Roneniste BV door de heer en mevrouw Neve in privé, om in deze vennootschap onder te brengen de door hen uit het eind 2010 uitgesproken faillissement van Neve Staaltechnieken BV van de curator mr. Brinkman gekochte goodwill/orderportefeuille om daarmee in beperkte 1

2 omvang de activiteiten van Neve Staaltechnieken BV voort te zetten. Aanvankelijk gebeurde dit vanuit een gehuurde bedrijfshal te Terborg aan de Lovinkweg. De activiteiten bestonden met name uit het aannemen van staalconstructiewerk voor de bouw in de vorm van het leveren en plaatsen van trappen, bordessen, balkonhekken etc. De werken werden aangenomen en de productie werd op basis van door failliet gemaakte constructietekeningen overwegend uitbesteed aan een in Tsjechië gevestigd constructiebedrijf onder hetzelfde management. Eindafwerking c.a. vond beperkt in eigen beheer plaats. Na een goede start in 2011 zijn de resultaten en orders in 2012 sterk teruggelopen waardoor de noodzaak tot reorganisatie ontstond. Om kosten te reduceren werd de huur van de bedrijfsruimte in Terborg beëindigd en werd verhuisd naar goedkopere nood-kantoorruimte op een bedrijfsterrein te Gaanderen welke verhuizing begin 2013 is gerealiseerd. De onderneming werd geleid door mevr. N.A. Neve-Steenman en haar echtgenoot de heer R.J.A. Neve, beiden wonende te Silvolde, die beiden statutair bestuurder van de vennootschap zijn en tevens ieder voor 50% aandeelhouder. 1.2 Winst en verlies: 2011: winst , : verlies , t/m september: verlies , Balanstotaal: 2011: , : ,00 ( concept balans ) 1.4 Lopende procedures: Geen 1.5 Verzekeringen: Diverse gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn inmiddels allen beëindigd, incl. verzekeringen motorvoertuigen. 1.6 Huur: Gehuurd is de kantoorruimte met buitenterrein voor 467,00 per maand incl. energie. De huur is inmiddels opgezegd. Ontruiming volgt één dezer dagen. 1.7 Oorzaak faillissement: Als oorzaak van het faillissement kan een samenstel van factoren worden aangewezen. Op de eerste plaats is de onderneming vanaf de start geconfronteerd geweest met liquiditeitsproblemen. De overname van de goodwill en het relatiebestand/orderportefeuille uit het faillissement van Neve Staaltechnieken BV eind 2010/begin 2011 werd gefinancierd vanuit uiterst beperkte financiële middelen die voorhanden waren. De omvang van de projecten die werden uitgevoerd vergden evenwel een aanmerkelijke financieringscapaciteit, die niet voorhanden was en die 2

3 derhalve middels leverancierskrediet werd ingevuld. Bij de opstart werd ervan uitgegaan dat de onderneming gefinancierd zou gaan worden door de ABN-AMRO/Fortis die voorheen ook Neve Staaltechnieken BV financierde doch dat bleek een misrekening van de directie. Met man en macht is vervolgens getracht elders financiering te verkrijgen, zelfs in de vorm van participatie door PPM, doch ook in een dergelijke constructie werd geen bank bereid gevonden mee te gaan. Nadat vervolgens de in het eerste jaar gerealiseerde operationele winst weer was verdampt door de in het 2 e jaar geleden verliezen, mede veroorzaakt door de liquiditeitsproblemen, en vervolgens in het jaar 2013 de concurrentie als gevolg van de crisis zodanig werd dat er geen rendabele projecten meer konden worden gescoord, heeft de directie moeten besluiten over te gaan tot het doen van aangifte van faillissement. Dit mede als gevolg van het feit dat de crediteurendruk zodanig was opgelopen dat een faillissement onafwendbaar was geworden. 7 uur 30 minuten 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: 7 personen 2.2 In jaar voor faill.: 7 personen 2.3 Datum ontslagaanzegging: 10 oktober uur 5 minuten 3. Activa Onroerende zaken n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Kantoorinventaris voor ca. 5 werkplekken bestaande uit diverse bureaus, archiefkasten, post kast, div. kantoorbenodigdheden, koffieapparaat, waterkoker, divers computerapparatuur, copier/printer ( lease ), tafel/stoelen, enig (hand)gereedschap, 3 bestelauto s merk Fiat Scudo, e.e.a. cofr. beslaglijsten fiscus d.d. 27 mei Daarnaast is nog onduidelijk wat er gebeurd is met een aanhanger en enkele metaalbewerkingsmachines waarvan de laatste balans ( 2011) melding maakt dat die tot de materiële activa van de vennootschap behoren, doch ten tijde van het faillissement niet aangetroffen zijn. Dit zal door de curator nog nader onderzocht worden. 3

4 3.6 Verkoopopbrengst: Kantoorinventaris c.a ,00 excl. BTW Vervoermiddelen ,00 excl. BTW 3.7 Boedelbijdrage: N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Voorrecht rust op de opbrengst van de verkoop van de kantoorinventaris c.a. Is overigens niet relevant nu ter zake geen pandrechten dan wel eigendomsrechten van derden rusten. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Er waren geen lopende onderhanden werken/orders meer. Evenmin waren er nog voorraden, behoudens een marginale hoeveelheid restanten bevestigings- en montagemateriaal die geen noemenswaardige waarde vertegenwoordigt Verkoopopbrengst: N.v.t Boedelbijdrage: N.v.t. Andere activa 3.12 Beschrijving: N.v.t Verkoopopbrengst: N.v.t. 6 uur 49 minuten 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Het openstaande debiteurensaldo per datum faillissement beliep ,02 cfr. debiteurenadministratie. Daarvan zijn enkele debiteuren ook crediteur, terwijl het voor het overige veelal discussieposten zijn dan wel posten waar nog enige afrondende werkzaamheden zouden moeten plaatsvinden. 4.2 Opbrengst: ,00. De open vorderingen cfr. debiteurenadministratie zijn als totaalpakket overgedragen/gecedeerd voor , Boedelbijdrage: N.v.t. 15 minuten 4

5 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): N.v.t. De onderneming beschikte niet over bankkrediet. Ten tijde van het faillissement was er sprake van een positief banksaldo bij de ABN-AMRO van 45, Leasecontracten: 1 stuks, operationele lease van een copier/printer. Deze is inmiddels aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld. 5.3 Beschrijving zekerheden: N.v.t. 5.4 Separatistenpositie: N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen: N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Niet van gebleken 5.7 Reclamerechten: Onbekend 5.8 Retentierechten: Voor faillissement werd ten aanzien van 1 van de oorspronkelijk 4 Fiat Scudo bestelauto s die eigendom van gefailleerde waren in verband met openstaande garagerekeningen van ca ,00 door het garagebedrijf retentierecht uitgeoefend. De betreffende auto stond daar reeds enkele maanden ter reparatie in verband met een defecte versnellingsbak. De auto is met medewerking van failliet gezien het retentierecht kort voor faillissement aan een opkoper verkocht voor 1.750,00, welke opbrengst in mindering op de vordering van de garagehouder werd gebracht. 1 uur 13 minuten 6. Doorstart / voortzetten N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Is aan voldaan, getrouwheid dient nader te worden beoordeeld. 7.2 Depot jaarrekeningen: 2011 is tijdig gedeponeerd 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Is blijkens oprichtingsakte aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Wordt nader onderzocht 7.6 Paulianeus handelen: Wordt nader onderzocht 5

6 1 uur 58 minuten 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Boedelschulden zijn te verwachten uit hoofde van loonverplichtingen tijdens opzegtermijn en ( beperkt ) lopende huurverplichtingen kantoorruimte. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Tot heden aangemeld , Pref. vord. van het UWV: Nog geen aangemeld. 8.4 Andere pref. crediteuren: Nog geen aangemeld 8.5 Aantal conc. crediteuren: Tot op heden gemeld 38 stuks 8.6 Bedrag conc. crediteuren: ,71 tot nu aangemeld 8.7 Verwachte wijze afwikkeling: Opheffing 4 uur 50 minuten 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maand / 1 jaar 9.2 Plan van aanpak: Nader onderzoek administratie / nadere inventarisatie activa en passiva, te gelde making eventuele nog opkomende activa, etc. en uiteindelijke afwikkeling. 9.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden / 4 februari uur 33 minuten Doetinchem, 4 november 2013 mr. Th.R.M. Welling curator 6

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma

Samenwerkingsovereenkomst vennootschap onder firma Dit is een voorbeeld van een VOF-contract zoals gegenereerd met de VOF contract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/vofcontract-generator/ In dit voorbeeld ziet

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie