Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie"

Transcriptie

1 Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik maakt van de IT infrastructuur van het ministerie welke is gebaseerd op het Server Based Computing (SBC) concept. Het beheer van de IT infrastructuur heeft VROM volledig geoutsourced. De huidige SHC organisatie bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. Van deze 150 medewerkers zijn er ongeveer 90 werkzaam op een locatie in Den Haag (niet zijnde de hoofdlocatie van VROM) of Amsterdam. De overige 60 medewerkers werken vanuit huis. Zij beschikken hiervoor over een ingericht, extern beheerd thuiskantoor. Op de locatie van SHC staan vrijwel uitsluitend 'Thin Clients' of Windows Based Terminals (WBT's). Deze maken connectie met een server uit een pool van Citrix servers die op de hoofdlocatie van VROM opgesteld staan. Op die servers worden de applicaties daadwerkelijk uitgevoerd waarbij alleen Input/Output, dus muisbewegingen, toetsaanslagen en schermuitvoer, worden uitgewisseld. Het LAN binnen het SHC is een 100Mbps Ethernet netwerk, de koppeling naar de hoofdlocatie is een enkelvoudige glasvezelverbinding. Naast het datanetwerk maakt ook de telefonie gebruik van deze infrastructuur. Dit is geheel gebaseerd op IP Telefonie (IPT). De medewerkers die beschikken over een thuiskantoor hebben een laptop of vaste PC, printer/fax/scanner en een ADSL-lijn. Deze ADSL-lijn zorgt voor een directe verbinding naar het netwerk van VROM. Daarnaast hebben ze ten behoeve van faxgebruik de beschikking over een analoge lijn. Naast de gebruikelijke kantoorapplicaties gebruikt SHC nog rond de 30 andere applicaties. Een aantal van deze applicaties wordt ook VROM breed gebruikt. Ten behoeve van ondersteuning van het primaire proces, wordt gewerkt met een volledig, op Oracle technologie gebaseerd, maatwerk systeem genaamd GBS (Geïntegreerd Behandeling Systeem). GBS is webbased en wordt ook via het SBC concept aangeboden. GBS draait op een speciaal hiervoor ingerichte hardware infrastructuur bestaande uit diverse applicatie- en database servers. Pagina 1/9

2 Programma van eisen Algemeen SHC gaat met de opdrachtnemer een overeenkomst aan die specifiek geldt voor SHC. De parameters binnen de overeenkomst worden specifiek voor SHC vastgesteld en bewaakt. De exacte behoeften voor de informatievoorziening in de nieuwe organisatiestructuur zijn nog niet bekend en het is daarom lastig de nieuwe infrastructuur al goed op de behoeften af te stemmen. Er kan wel gesteld worden dat de nieuwe IT-infrastructuur voldoende flexibel moet zijn en geen problemen mag veroorzaken wanneer er wijzigingen komen in de informatievoorziening. SHC verwacht een totaal-oplossing vanuit een klantgerichte leverancier. Deze moet bereid zijn een samenwerkingsverband aan te gaan waarbij SHC regie behoudt over zijn totale ICT infrastructuur. SHC verwacht van zijn leverancier dat deze bereid is samenwerking aan te gaan met andere fabrikanten en/of leveranciers op verzoek van en in samenspraak met SHC. Dit gaat om specifieke zaken die SHC ziet als functioneel en noodzakelijk voor het bereiken van een optimale dienstverlening. De leverancier van SHC blijft te alle tijde eindverantwoordelijk voor de resultaten en dienstverlening. Op interdepartementaal niveau loopt een aantal projecten dat integratie en standaardisering van voorzieningen voor rijksdiensten ten doel heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld een generieke infrastructuur voor het Rijk (Rijksweb) en voorzieningen voor op de werkplek (Rijkswerkplek). Het is belangrijk dat bij keuze voor een oplossing, aansluiting bij dit soort ontwikkelingen niet per definitie verloren gaan. Alle communicatie gebeurt op basis van open standaarden, zoals gedefinieerd door het overheidsprogramma OSOSS.nl. Indien voor een (software) voorziening de mogelijkheid bestaat daar een open source product voor in te zetten, wordt gebruik van dat open source product serieus overwogen. Architectuur algemeen De infrastructuur van SHC gaat uit van centrale voorzieningen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van het Server Based Computing concept. Dit concept is echter niet heilig. Indien andere oplossingen voorhanden zijn die vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. De Huurcommissie zal een omvangrijke digitaliseringslag gaan doormaken. De gekozen infrastructuur moet daarom schaalbaar zijn op alle vlakken. Denk aan netwerk, storage, systemen, gebruikers en applicaties. De capaciteit van de infrastructuur kan zonodig snel en tegen geringe meerkosten worden uitgebreid naar een lagere of hogere capaciteit. Het op Oracle technologie gebaseerde maatwerk systeem GBS is nu de centrale applicatie waarmee het SHC werkt. De huidige omgeving wordt begin 2009 vervangen door een nieuwe omgeving op basis van Microsoft CRM, Sharepoint en Biztalk. Het huidige GBS zal als raadpleeg functie behouden worden. Voor alle applicaties geldt dat de toegang daartoe betrouwbaar en altijd (24*7*4) beschikbaar moet zijn, dus ook buiten kantoor en buiten kantoortijden. De centrale voorzieningen bieden functies voor het gebruik van internet, zoals name service, E- mail, webtoegang en dergelijke. Belangrijk daarbij is dat een interactieve website voor klanten van de Huurcommissie ontwikkeld zal worden met een link naar de centrale applicatie. De centrale voorzieningen dienen hierop voorbereid te zijn. De centrale voorzieningen worden gehost bij SHC en/of de opdrachtnemer. De keuze tussen deze alternatieven wordt in onderling overleg bepaald aan de hand van de vraag met welk alternatief de overige eisen in dit PvE het best worden ingevuld. De centrale voorziening biedt beveiligde toegang voor/naar gebruikers en externe partijen over gegarandeerde veilige verbindingen. De architectuur voor SHC heeft een aantal punten benoemd die van belang zijn. o Compatibiliteit van de architectuur. Indien mogelijk zal altijd gekozen worden voor algemeen geaccepteerde en bewezen standaarden. Propriatery en niet algemeen geaccepteerde standaarden dienen dus vermeden te worden. o Flexibiliteit in functionaliteit. De mogelijkheid om functionaliteit bij te schakelen waar nodig. De architectuur moet rekening houden met mogelijke toekomstige vraag en daarom in het Pagina 2/9

3 fundament een zo compleet mogelijk scala aan functies beschikbaar kunnen maken wanneer nodig. Werkstations op kantoor Er zijn ±150 werkstations op het hoofdkantoor. De oplossing moet schaalbaar zijn (minimaal 50 en maximaal 300 werkstations). Op dit moment wordt t.b.v. SBC gebruik gemaakt van Windows Based Terminals. Indien andere oplossingen voorhanden zijn die vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. Er is een aantal type werkplekken te definiëren: o Standaard werkplek: Een werkplek met alle standaard kantoor voorzieningen zonder enige uitzonderingen. o Uitgebreide werkplek: Dit kan een werkplek zijn die naast de standaard functionaliteit zaken als een scanner of brander heeft die lokale functionaliteit vereisen. o Thuis werkplek: Deze werkplek is een dynamische entiteit die vanuit elke plek en elke tijd toegang moet hebben tot de infrastructuur middels een optimaal beveiligde koppeling en verbinding. o Mobiele mini werkplek: In de toekomst zal bepaalde functionaliteit via een PDA of smartphone benaderd kunnen worden. Dit moet tot de mogelijkheden behoren. Print, scan en fax functies op kantoor Op elke verdieping dient er een printhoek aanwezig te zijn die voorziet in alle printbehoeftes. Daarnaast zullen er voor bepaalde functies directe printers beschikbaar moeten zijn in verband met vertrouwelijkheid en geheimhouding. SHC wil op de kantoren kunnen scannen. Daarnaast moet er bij het scannen een tekstherkenning functie (OCR/ICR) beschikbaar zijn voor het digitaliseren van documenten. Faxen zal geheel elektronisch gebeuren middels een fax oplossing. Men wil geen aparte fax machines meer in de print hoek. Er moet worden uitgegaan van het gegeven dat het verbruik bij SHC op zo n 4 miljoen A4 kopieën en prints per jaar ligt. Thuiswerkers SHC maakt gebruik van thuiskantoren waarbij, namens SHC, een laptop (of vaste PC) met gangbare specificaties, een inktjetprinter van een gangbaar model alsmede een voorziening om faxen te verzenden en ontvangen en scan functionaliteit beschikbaar gesteld en beheerd wordt. Het principe van door SHC beheerde thuiskantoren wordt mogelijk vervangen door een oplossingen waarbij thuiswerkers zelf, eventueel ondersteund door een helpdesk, dienen te zorgen voor een adequate laptop en printer. Het principe van een fax wordt vervangen door een oplossing waarbij faxen elektronisch ontvangen en verstuurd kunnen worden. In dat geval geldt dat: o Thuiswerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een breedband abonnement (xdsl, kabel) van een gerenommeerde provider aangesloten op internet. Thuiswerkers maken via die internetverbinding contact met een beveiligd koppelvlak op de centrale locatie. Hierbij moet de gebruiker zich identificeren door middel van 'strong authentication' (wachtwoord plus token). Na deze identificatie maakt het thuiswerkplek functioneel deel uit van de SHC-omgeving en heeft vergelijkbare functionaliteit met de werkstations aldaar (toegang tot applicaties, mail, netwerkschijven etc.). De oplossing voor thuiswerkers dient schaalbaar te zijn (minimaal 30 thuiswerkers, maximaal 150 thuiswerkers). Mocht de oplossing voor thuiswerkers vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid ook toepasbaar zijn voor kantoor werkplekken, wordt deze mogelijkheid serieus overwogen. Thuiswerkers beschikken naast de vaste toegang thuis via dezelfde laptop ook over een interface voor draadloze toegang zodat ze ook op locatie (huisbezoek of commissiezitting) toegang kunnen hebben tot alle centrale voorzieningen. De verbinding en de toegang tot de centrale systemen moet ten alle tijde een hoge beveiliging hebben ongeacht het type werkplek of verbinding. Deze draadloze toegang kan gebaseerd zijn op UMTS of HSDPA maar is contractueel zodanig ingericht dat een overstap van de ene dienst naar een dienst met bijvoorbeeld meer capaciteit altijd snel, eenvoudig en tegen redelijke kosten te realiseren is. Pagina 3/9

4 Voor draadloze toegang wordt bijvoorkeur gebruik gemaakt van een 'flat fee' abonnement, dus tegen vaste kosten, onafhankelijk van het feitelijke gebruik. Telefonie Telefoons maken momenteel gebruik van VoIP. Mochten er naast deze oplossing ook oplossingen zijn die o.a. vanuit kosten, beheersoogpunt en flexibiliteit vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. Ingeval van een VOIP oplossing: o De opdrachtnemer installeert, configureert en beheert de benodigde VoIP-servers, inclusief voorzieningen voor koppelingen aan het openbare telefonienetwerk (PSTN), o Telefoons maken gebruik van dezelfde infrastructuur als de werkstations. Daartoe zijn de telefoons bijvoorbeeld uitgerust met de mogelijkheid om de netwerkverbindingen 'door te lussen'. o Ook thuiswerkers kunnen gebruik maken van deze telefoons. Op deze manier zijn ze bijvoorbeeld bereikbaar via een intern nummer. Ongeacht de oplossing voor telefonie, dient er een koppeling mogelijk te zijn tussen de telefooncentrale en het CRM systeem. Er is één centraal nummer, dus één ingang De telefooncentrale heeft functionaliteit voor het definiëren van keuzemenu s. Deze keuzemenu s dienen door medewerkers van de Huurcommissie aangepast te kunnen worden. De telefooncentrale levert management- en stuurinformatie m.b.t. (combinaties van): o Aantallen gesprekken o Onderwerpen van gesprekken o Duur van de gesprekken o Gesprekken per medewerker SHC zou graag ook een oplossing zien waarbij mobiele telefonie wordt toegepast voor intern en extern bellen. Daarbij moeten dan wel de andere functionaliteiten behouden blijven. Minimale eisen infrastructuur Netwerk eisen minimaal LAN 1Gbit backbone systemen en netwerk componenten, 100Mbit Werkstation toegang. Internet toegang van 10 Mbit. Beveiligingslagen voor het aansluiten van externe netwerken, partijen en gebruikers. DMZ functionaliteit voor hosting eigen internet diensten. Quality of service en traffic shaping. Informatie stromen kunnen reguleren tot op protocol en poort niveau. Storage eisen minimaal Actieve storage, Online archief storage, offline storage. Capaciteit van zo n 2Tb. Optioneel zou SHC ook een aparte storage oplossing willen hebben voor een archief functie van de digitale dossiers. Per jaar zullen naar schatting dossiers worden opgebouwd met gemiddelde 30 A4- tjes per dossier. Met een gemiddelde opslag van 50Kb per pagina komt dat neer op ongeveer 23 Gb per jaar. Applicaties die op de omgeving beschikbaar moeten zijn: zie bijlage A. Functionaliteiten Secure webmail Intranet omgeving SHC Push mail voor pda s en smartphones Systeem eisen servers De zullen bepaald worden aan de hand van OS, applicaties en andere. Werkplek eisen Deze zullen worden bepaald in goed overleg aan de hand van de functie. Print eisen Beveiligde afdruk. Bulk kopieer faciliteiten. MFP moet kunnen nieten. Beveiligings eisen Systemen en werkstations zullen voorzien zijn met anti virus/grey/malware beveiliging Pagina 4/9

5 Mail zal door minimaal twee filters gaan voor deze de server bereikt. Management wordt out of band geplaatst. Beveiligd koppelvlak voor externe koppelingen. Beveiliging De infrastructuur is afdoende beveiligd volgens de daarvoor geldende normen (ISO 17799, ISO/IEC 27002, Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en de Code voor Informatiebeveiliging (CvI) en dergelijke). Voor toegang vanaf de werkplek op het kantoor van de Huurcommissie volstaat enkelvoudig authenticatie (gebruikersnaam/wachtwoord), voor toegang vanaf andere locaties (thuis maar ook draadloos op locatie) is strong authentication (gebruikersnaam/wachtwoord/token) nodig. De centrale voorzieningen zijn fysiek en logisch afdoende afgeschermd. Dat wil zeggen fysieke beveiliging zodat alleen bevoegd personeel van de opdrachtnemer bij de servers kan komen en logische door middel van een firewall die alleen het noodzakelijke verkeer toelaat. SHC verwacht dat er verschillende beveiligingsniveaus worden vastgesteld en dat deze worden nageleefd. Deze niveaus bepalen de mate en vorm van beveiliging die zal worden toegepast per informatiestroom. De Huurcommissie kan een derde partij opdracht geven deze beveiligingsmaatregelen te beoordelen. De opdrachtnemer zal hieraan kosteloos en zonder beperkingen meewerken. Opdrachtnemer zal in redelijkheid alle uit zo'n beoordeling voortkomende adviezen onverkort opvolgen. Kwaliteitsparameters De infrastructuur is, behoudens van tevoren overeengekomen onderhoudsvensters, 24*7*4 opengesteld voor gebruik. De beschikbaarheid van de gehele infrastructuur is minimaal 99,5% op jaarbasis. Dit betreft endto-end beschikbaarheid. Halfjaarlijks worden gezamenlijk de contracten, addenda en bijlagen getoetst. (bv: SLA en DAP) Periodieke toetsing van de geleverde producten en diensten op kwaliteit en marktconformiteit. Per kwartaal wordt alle documentatie van de Huurcommissie op basis van de actuele status opgeleverd ter inzage en archivering. Het gaat dan om architectuur, ontwerpen en andere. Elke maand wordt er een service overleg gehouden om alle lopende zaken en de huidige status van de infrastructuur te bespreken. Op de infrastructuur wordt op verschillende functionaliteiten en diensten een nul meting gedaan om de acceptabele kwaliteit vast te stellen. Deze zal halfjaarlijks opnieuw getoetst worden. Beheer en helpdesk De opdrachtnemer beschikt over een eerstelijns helpdesk waar alle gebruikers van de Huurcommissie incidenten en vragen kunnen aanmelden via telefoon, of een online applicatie. Gesprekken naar de helpdesk zullen binnen redelijke termijn door een helpdeskmedewerker worden beantwoord (nader overeen te komen in een SLA). De helpdesk is op werkdagen beschikbaar tussen 7 uur s-ochtends en 18 uur s-avonds. Incidenten worden binnen overeengekomen oplostijden afgehandeld. Een bonus malus systeem maakt onderdeel uit van het contract. Monitoring en rapportage Opdrachtnemer monitoort de systemen en verbindingen en signaleert, voorzover niet in de maandelijkse rapportage aangegeven, pro-actief mogelijke problemen. Indien mogelijk worden potentiële problemen direct opgelost. Opdrachtnemer rapporteert maandelijks over zaken als de gemeten end-to-end beschikbaarheid. Hierbij geldt dat het totale systeem als (deels) niet beschikbaar wordt aangemerkt wanneer door een storing in welke component dan ook (een deel van) de gebruikers het systeem niet kunnen gebruiken. Verder rapporteert de opdrachtnemer maandelijks over het gebruik van bronnen als belangrijke netwerkverbindingen, de bezetting van server pools, de gebruikte opslagcapaciteit en dergelijke. Hierbij worden zowel gemiddelden als piekbelastingen gegeven. Pagina 5/9

6 De rapportages bevatten ook langere termijn trends. De opdrachtnemer doet daarbij aanbevelingen voor maatregelen, zoals uitbreidingen, wanneer bepaalde parameters de vooraf vastgestelde grenzen binnen afzienbare tijd dreigen te overschrijden. De Huurcommissie is gerechtigd een derde partij te vragen onafhankelijke monitoring van de infrastructuur te verrichten. De opdrachtnemer zal daaraan onverkort medewerking verlenen en bijvoorbeeld de benodigde autorisaties aanmaken en uitgeven. Welke activiteiten worden nu precies uitbesteed? De Huurcommissie heeft de intentie om alle activiteiten die betrekking hebben op het ter beschikking stellen en technisch beheer van alle door de Huurcommissie gebruikte applicaties (kantoorautomatisering en primaire en secundaire systemen), IT-infrastructuur en telefonie uit te besteden aan 1 opdrachtnemer. Behalve mogelijk het inrichten van een eerste aanspreekpunt voor meldingen gedurende kantooruren, zal de Huurcommissie geen activiteiten in eigen beheer gaan uitvoeren. De Huurcommissie verzorgt zelf het functioneel beheer van haar applicaties. Randvoorwaarden Algemene eisen: - helpdesk medewerkers dienen de Nederlandse taal machtig te zijn; - het bedrijf dient een eigen eenheid te zijn en geen samenwerkingscombinatie van een aantal bedrijven. Wat wordt nu van offrerende partij verwacht? Op basis van voorgaande dient een offerte te worden opgesteld. De partijen offreren op: Het initieel ter beschikking stellen van de IT infrastructuur incl. telefonie Technisch beheer van dezelfde IT infrastructuur incl. telefonie De in de offerte genoemde bedragen / tarieven worden uitgedrukt in euro s, exclusief BTW. Wij staan open voor verschillende opties zoals Een vast bedrag per medewerker Aanschaf dan wel huur/lease van de systemen door de Huurcommissie Tevens willen wij de uurtarieven weten van uw medewerkers gespecificeerd per functie. Overwogen wordt de beschikbaarheid van de helpdesk te verruimen richting de avonduren en naar nietwerkdagen. De offrerende partij wordt gevraagd inzicht te geven in de financiële gevolgen hiervan. Tevens verzoeken wij de offrerende partij in het plan van aanpak aan te tonen: hoe zij voor (flexibiliteit in) gekwalificeerde medewerkers zorgt; hoe zij het Service Level gaat behalen; hoe zij een naadloze overgang van de oude naar de nieuwe opdrachtnemer waarborgt; hoe zij de professionaliteit en klantvriendelijkheid van medewerkers waarborgt; hoe zij voor controle op de inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden zorgt. hoe zij van moment van gunning tot een live infrastructuur komt. Uitgaande van de opleverdatum Hoe zij communiceren intern en met de opdrachtgever (communicatie lijnen). Hoe procedures en methodieken worden toegepast. Hoe gaat men om met changes, calls, incidenten en problems. Pagina 6/9

7 Tevens verzoeken wij van offrerende partij voorbeelden van: een SLA. een DAP. Ingeval de offerte is gebaseerd op een andere oplossing dan Server Based Computing en/of VOIP, wordt de offrerende partij verzocht deze keuze te onderbouwen en daar tevens de voor- en nadelen van aan te geven. Tevens verzoeken wij een uitleg van de offrerende partij van hun visie op beheer: Hoe gaat de partij de infrastructuur beheren? Wat valt volgens de partij onder beheer? Bepalingen bij de overeenkomst Looptijd De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar (startdatum uiterlijk 1 januari 2009) met een optie tot verlenging van één jaar. De Huurcommissie zal de opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden van tevoren laten weten of zij voor verlenging opteert. Wet bescherming persoonsgegevens Tevens is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de correcte uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtnemer staat ervoor in, dat een ieder binnen zijn bedrijf zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Geheimhouding De opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden voor zover die kennis voor de uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijk is, van alle bedrijfsinformatie afkomstig van het Ministerie van VROM en/of de Huurcommissie, die op enigerlei wijze te hare kennis is gekomen en waarvan de opdrachtnemer wist, of redelijkerwijs moest aannemen, dat die van vertrouwelijk aard is. Kwaliteit De opdrachtnemer werkt volgens ITIL principes. Tarieven De overeengekomen tarieven gelden gedurende de periode van een jaar. Het daarop volgende jaar of 2 jaar (afhankelijk van verlenging opdracht) kunnen de tarieven jaarlijks worden verhoogd met maximaal het vastgestelde CBS-loonindexcijfer voor de zakelijke dienstverlening. Marktconformiteit SHC wil elk jaar de mogelijkheid hebben om het gedeelten van of het hele contract te toetsen op marktconformiteit. Boete en ontbinding SHC wenst een boete en ontbindingsclausule in het contract op te nemen. Zowel de boetes als de ontbinding van de overeenkomst worden aan het SLA gehangen. Pagina 7/9

8 Bijlage A Software algemeen Document viewer Adobe Acrobat Reader Adobe Office-PDF conversie Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Paint, Wordpad, Notepad) Microsoft Access Microsoft Internet Explorer Microsoft Project Microsoft Visio Professional Microsoft Windows verkenner Microsoft Windows Media Player Virus scanner DVD/CD brander Winzip Flash-player WS-FTP Pro Irfan view Reader, conversie (professional) Nero FTP tool Software bedrijfsapplicaties Primaire systemen Microsoft CRM Microsoft Sharepoint Server Microsoft Bizztalk GBS Business Objects t.b.v. GBS Puntenboek Woonomgeving Toad Archicalc Diverse omgevingen Diverse omgevingen Diverse omgevingen Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Financieel Exact Globe 2003 SBB RABO Telebankieren Wordt vervangen door Exact Globe 2003 Wordt op termijn vervangen door Rabo internetbankieren P&O P-Direct Emplaza Veocent PeRCC via VROM via VROM Registratiesysteem VROM opleidingen Wordt vervangen door P-Direct Pagina 8/9

9 Overig Tijdschrijf applicatie RSI tool Mavim Call registratie systeem Koppelingen Intranet VROM Rijksweb KPN Telefoongids Telefooncentrale Web hosting Domainhosting Koppeling HCN callcenter Koppeling Haagse Ring - VROM Remote Connectivity Postcodetabel TIM Workrave Procesmodellering, AO CRS Vera AVAYA Softconsole Haarlem Remcon Pagina 9/9

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015

Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Inlichtingenbureau Ontwikkeling en Beheer 2015 Aanbesteding KA Werkplekbeheer Utrecht, april 2015 Versie 1.0 1 INLEIDING... 3 1.1 PROCES... 3 1.2 GUNNINGSCRITERIA... 3 2 PERCEEL... 4 2.1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

KPN ÉÉN biedt eenvoud

KPN ÉÉN biedt eenvoud KPN ÉÉN ÉÉN KPN ÉÉN biedt eenvoud optimaal samenwerken en beter bereikbaar Eén factuur Eén contract Eén prijsplan Eén helpdesk Eén aanspreekpunt Eén online beheerportal Eén adresboek Eén telefoonnummer

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Licenties

Dienstbeschrijving MSSL Licenties Dienstbeschrijving MSSL Licenties RoutIT Datum: 2015 Versielog RoutIT Wat is RoutIT MSSL 09-02-2015 Technische specificaties 11-10-2016 Service Level Agreement 31-01-2014 2 Inhoudsopgave 1 Wat is RoutIT

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing

Cloud Telefonie. TSG Cloud Solutions. Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions Al uw communicatie behoeften in één oplossing Cloud Telefonie Solutions is dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service Groep. Het unieke communicatieplatform bevat alle mogelijke

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio

Overzicht van het Office 365 portfolio Overzicht van het portfolio Eindgebruikersprijs via Microsoft Grote postvakken: Iedere gebruiker krijgt een postvak van 50 GB en kan berichten tot maximaal 25 MB verzenden. Exchange Online Plan 1 3,10

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Robert de Frel

CURRICULUM VITAE Robert de Frel CURRICULUM VITAE Robert de Frel Geboortedatum : 04-07-1990 Woonplaats : Poortugaal Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

Comvio One Time Authentic Password

Comvio One Time Authentic Password Comvio, uw servicegerichte partner in de eerstelijnszorg. Al meer dan 15 jaar leveren wij aan inmiddels meer dan 1000 praktijken door heel Nederland ICT producten en -diensten. Comvio beweegt mee met de

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Bijlage 6. Dossier Financiële Afspraken. Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud

Bijlage 6. Dossier Financiële Afspraken. Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud Bijlage 6 Dossier Financiële Afspraken Licenties, Installatie, Implementatie, Beheer en Onderhoud 1 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel... 4 1.2 Scope... 4 1.3 Geldigheid... 4 1.4 Beheer van dit

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra

CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra CURRICULUM VITAE Dominque Zijlstra Woonplaats : Alblasserdam Geboortedatum : 13-10-1987 Nationaliteit : Nederlandse Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? K o m a l l e s te w e t en o ver de vers ch ille n t usse n Mi c ros o ft Office 36 5 en d e O n l i n e We r k plek van Su cces s fu lly. Back-up Voor

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel

Personalia. Geboortedatum: 1980. Rijbewijs: Inzetbaar als. Senior Support Engineer. Profiel Personalia Naam: Wouter Geboortedatum: 1980 Geboorteplaats: Angeren Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Inzetbaar als Senior Support Engineer Profiel Wouter kan zowel zelfstandig als in teamverband

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra

CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra CURRICULUM VITAE Dominique Zijlstra Woonplaats : Alblasserdam Geboortedatum : 13-10-1987 Nationaliteit : Nederlandse Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie