Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie"

Transcriptie

1 Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik maakt van de IT infrastructuur van het ministerie welke is gebaseerd op het Server Based Computing (SBC) concept. Het beheer van de IT infrastructuur heeft VROM volledig geoutsourced. De huidige SHC organisatie bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. Van deze 150 medewerkers zijn er ongeveer 90 werkzaam op een locatie in Den Haag (niet zijnde de hoofdlocatie van VROM) of Amsterdam. De overige 60 medewerkers werken vanuit huis. Zij beschikken hiervoor over een ingericht, extern beheerd thuiskantoor. Op de locatie van SHC staan vrijwel uitsluitend 'Thin Clients' of Windows Based Terminals (WBT's). Deze maken connectie met een server uit een pool van Citrix servers die op de hoofdlocatie van VROM opgesteld staan. Op die servers worden de applicaties daadwerkelijk uitgevoerd waarbij alleen Input/Output, dus muisbewegingen, toetsaanslagen en schermuitvoer, worden uitgewisseld. Het LAN binnen het SHC is een 100Mbps Ethernet netwerk, de koppeling naar de hoofdlocatie is een enkelvoudige glasvezelverbinding. Naast het datanetwerk maakt ook de telefonie gebruik van deze infrastructuur. Dit is geheel gebaseerd op IP Telefonie (IPT). De medewerkers die beschikken over een thuiskantoor hebben een laptop of vaste PC, printer/fax/scanner en een ADSL-lijn. Deze ADSL-lijn zorgt voor een directe verbinding naar het netwerk van VROM. Daarnaast hebben ze ten behoeve van faxgebruik de beschikking over een analoge lijn. Naast de gebruikelijke kantoorapplicaties gebruikt SHC nog rond de 30 andere applicaties. Een aantal van deze applicaties wordt ook VROM breed gebruikt. Ten behoeve van ondersteuning van het primaire proces, wordt gewerkt met een volledig, op Oracle technologie gebaseerd, maatwerk systeem genaamd GBS (Geïntegreerd Behandeling Systeem). GBS is webbased en wordt ook via het SBC concept aangeboden. GBS draait op een speciaal hiervoor ingerichte hardware infrastructuur bestaande uit diverse applicatie- en database servers. Pagina 1/9

2 Programma van eisen Algemeen SHC gaat met de opdrachtnemer een overeenkomst aan die specifiek geldt voor SHC. De parameters binnen de overeenkomst worden specifiek voor SHC vastgesteld en bewaakt. De exacte behoeften voor de informatievoorziening in de nieuwe organisatiestructuur zijn nog niet bekend en het is daarom lastig de nieuwe infrastructuur al goed op de behoeften af te stemmen. Er kan wel gesteld worden dat de nieuwe IT-infrastructuur voldoende flexibel moet zijn en geen problemen mag veroorzaken wanneer er wijzigingen komen in de informatievoorziening. SHC verwacht een totaal-oplossing vanuit een klantgerichte leverancier. Deze moet bereid zijn een samenwerkingsverband aan te gaan waarbij SHC regie behoudt over zijn totale ICT infrastructuur. SHC verwacht van zijn leverancier dat deze bereid is samenwerking aan te gaan met andere fabrikanten en/of leveranciers op verzoek van en in samenspraak met SHC. Dit gaat om specifieke zaken die SHC ziet als functioneel en noodzakelijk voor het bereiken van een optimale dienstverlening. De leverancier van SHC blijft te alle tijde eindverantwoordelijk voor de resultaten en dienstverlening. Op interdepartementaal niveau loopt een aantal projecten dat integratie en standaardisering van voorzieningen voor rijksdiensten ten doel heeft. Hieronder valt bijvoorbeeld een generieke infrastructuur voor het Rijk (Rijksweb) en voorzieningen voor op de werkplek (Rijkswerkplek). Het is belangrijk dat bij keuze voor een oplossing, aansluiting bij dit soort ontwikkelingen niet per definitie verloren gaan. Alle communicatie gebeurt op basis van open standaarden, zoals gedefinieerd door het overheidsprogramma OSOSS.nl. Indien voor een (software) voorziening de mogelijkheid bestaat daar een open source product voor in te zetten, wordt gebruik van dat open source product serieus overwogen. Architectuur algemeen De infrastructuur van SHC gaat uit van centrale voorzieningen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van het Server Based Computing concept. Dit concept is echter niet heilig. Indien andere oplossingen voorhanden zijn die vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. De Huurcommissie zal een omvangrijke digitaliseringslag gaan doormaken. De gekozen infrastructuur moet daarom schaalbaar zijn op alle vlakken. Denk aan netwerk, storage, systemen, gebruikers en applicaties. De capaciteit van de infrastructuur kan zonodig snel en tegen geringe meerkosten worden uitgebreid naar een lagere of hogere capaciteit. Het op Oracle technologie gebaseerde maatwerk systeem GBS is nu de centrale applicatie waarmee het SHC werkt. De huidige omgeving wordt begin 2009 vervangen door een nieuwe omgeving op basis van Microsoft CRM, Sharepoint en Biztalk. Het huidige GBS zal als raadpleeg functie behouden worden. Voor alle applicaties geldt dat de toegang daartoe betrouwbaar en altijd (24*7*4) beschikbaar moet zijn, dus ook buiten kantoor en buiten kantoortijden. De centrale voorzieningen bieden functies voor het gebruik van internet, zoals name service, E- mail, webtoegang en dergelijke. Belangrijk daarbij is dat een interactieve website voor klanten van de Huurcommissie ontwikkeld zal worden met een link naar de centrale applicatie. De centrale voorzieningen dienen hierop voorbereid te zijn. De centrale voorzieningen worden gehost bij SHC en/of de opdrachtnemer. De keuze tussen deze alternatieven wordt in onderling overleg bepaald aan de hand van de vraag met welk alternatief de overige eisen in dit PvE het best worden ingevuld. De centrale voorziening biedt beveiligde toegang voor/naar gebruikers en externe partijen over gegarandeerde veilige verbindingen. De architectuur voor SHC heeft een aantal punten benoemd die van belang zijn. o Compatibiliteit van de architectuur. Indien mogelijk zal altijd gekozen worden voor algemeen geaccepteerde en bewezen standaarden. Propriatery en niet algemeen geaccepteerde standaarden dienen dus vermeden te worden. o Flexibiliteit in functionaliteit. De mogelijkheid om functionaliteit bij te schakelen waar nodig. De architectuur moet rekening houden met mogelijke toekomstige vraag en daarom in het Pagina 2/9

3 fundament een zo compleet mogelijk scala aan functies beschikbaar kunnen maken wanneer nodig. Werkstations op kantoor Er zijn ±150 werkstations op het hoofdkantoor. De oplossing moet schaalbaar zijn (minimaal 50 en maximaal 300 werkstations). Op dit moment wordt t.b.v. SBC gebruik gemaakt van Windows Based Terminals. Indien andere oplossingen voorhanden zijn die vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. Er is een aantal type werkplekken te definiëren: o Standaard werkplek: Een werkplek met alle standaard kantoor voorzieningen zonder enige uitzonderingen. o Uitgebreide werkplek: Dit kan een werkplek zijn die naast de standaard functionaliteit zaken als een scanner of brander heeft die lokale functionaliteit vereisen. o Thuis werkplek: Deze werkplek is een dynamische entiteit die vanuit elke plek en elke tijd toegang moet hebben tot de infrastructuur middels een optimaal beveiligde koppeling en verbinding. o Mobiele mini werkplek: In de toekomst zal bepaalde functionaliteit via een PDA of smartphone benaderd kunnen worden. Dit moet tot de mogelijkheden behoren. Print, scan en fax functies op kantoor Op elke verdieping dient er een printhoek aanwezig te zijn die voorziet in alle printbehoeftes. Daarnaast zullen er voor bepaalde functies directe printers beschikbaar moeten zijn in verband met vertrouwelijkheid en geheimhouding. SHC wil op de kantoren kunnen scannen. Daarnaast moet er bij het scannen een tekstherkenning functie (OCR/ICR) beschikbaar zijn voor het digitaliseren van documenten. Faxen zal geheel elektronisch gebeuren middels een fax oplossing. Men wil geen aparte fax machines meer in de print hoek. Er moet worden uitgegaan van het gegeven dat het verbruik bij SHC op zo n 4 miljoen A4 kopieën en prints per jaar ligt. Thuiswerkers SHC maakt gebruik van thuiskantoren waarbij, namens SHC, een laptop (of vaste PC) met gangbare specificaties, een inktjetprinter van een gangbaar model alsmede een voorziening om faxen te verzenden en ontvangen en scan functionaliteit beschikbaar gesteld en beheerd wordt. Het principe van door SHC beheerde thuiskantoren wordt mogelijk vervangen door een oplossingen waarbij thuiswerkers zelf, eventueel ondersteund door een helpdesk, dienen te zorgen voor een adequate laptop en printer. Het principe van een fax wordt vervangen door een oplossing waarbij faxen elektronisch ontvangen en verstuurd kunnen worden. In dat geval geldt dat: o Thuiswerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een breedband abonnement (xdsl, kabel) van een gerenommeerde provider aangesloten op internet. Thuiswerkers maken via die internetverbinding contact met een beveiligd koppelvlak op de centrale locatie. Hierbij moet de gebruiker zich identificeren door middel van 'strong authentication' (wachtwoord plus token). Na deze identificatie maakt het thuiswerkplek functioneel deel uit van de SHC-omgeving en heeft vergelijkbare functionaliteit met de werkstations aldaar (toegang tot applicaties, mail, netwerkschijven etc.). De oplossing voor thuiswerkers dient schaalbaar te zijn (minimaal 30 thuiswerkers, maximaal 150 thuiswerkers). Mocht de oplossing voor thuiswerkers vanuit o.a. kosten, beheersoogpunt, performance en beschikbaarheid ook toepasbaar zijn voor kantoor werkplekken, wordt deze mogelijkheid serieus overwogen. Thuiswerkers beschikken naast de vaste toegang thuis via dezelfde laptop ook over een interface voor draadloze toegang zodat ze ook op locatie (huisbezoek of commissiezitting) toegang kunnen hebben tot alle centrale voorzieningen. De verbinding en de toegang tot de centrale systemen moet ten alle tijde een hoge beveiliging hebben ongeacht het type werkplek of verbinding. Deze draadloze toegang kan gebaseerd zijn op UMTS of HSDPA maar is contractueel zodanig ingericht dat een overstap van de ene dienst naar een dienst met bijvoorbeeld meer capaciteit altijd snel, eenvoudig en tegen redelijke kosten te realiseren is. Pagina 3/9

4 Voor draadloze toegang wordt bijvoorkeur gebruik gemaakt van een 'flat fee' abonnement, dus tegen vaste kosten, onafhankelijk van het feitelijke gebruik. Telefonie Telefoons maken momenteel gebruik van VoIP. Mochten er naast deze oplossing ook oplossingen zijn die o.a. vanuit kosten, beheersoogpunt en flexibiliteit vergelijkbaar of beter zijn, worden deze serieus overwogen. Ingeval van een VOIP oplossing: o De opdrachtnemer installeert, configureert en beheert de benodigde VoIP-servers, inclusief voorzieningen voor koppelingen aan het openbare telefonienetwerk (PSTN), o Telefoons maken gebruik van dezelfde infrastructuur als de werkstations. Daartoe zijn de telefoons bijvoorbeeld uitgerust met de mogelijkheid om de netwerkverbindingen 'door te lussen'. o Ook thuiswerkers kunnen gebruik maken van deze telefoons. Op deze manier zijn ze bijvoorbeeld bereikbaar via een intern nummer. Ongeacht de oplossing voor telefonie, dient er een koppeling mogelijk te zijn tussen de telefooncentrale en het CRM systeem. Er is één centraal nummer, dus één ingang De telefooncentrale heeft functionaliteit voor het definiëren van keuzemenu s. Deze keuzemenu s dienen door medewerkers van de Huurcommissie aangepast te kunnen worden. De telefooncentrale levert management- en stuurinformatie m.b.t. (combinaties van): o Aantallen gesprekken o Onderwerpen van gesprekken o Duur van de gesprekken o Gesprekken per medewerker SHC zou graag ook een oplossing zien waarbij mobiele telefonie wordt toegepast voor intern en extern bellen. Daarbij moeten dan wel de andere functionaliteiten behouden blijven. Minimale eisen infrastructuur Netwerk eisen minimaal LAN 1Gbit backbone systemen en netwerk componenten, 100Mbit Werkstation toegang. Internet toegang van 10 Mbit. Beveiligingslagen voor het aansluiten van externe netwerken, partijen en gebruikers. DMZ functionaliteit voor hosting eigen internet diensten. Quality of service en traffic shaping. Informatie stromen kunnen reguleren tot op protocol en poort niveau. Storage eisen minimaal Actieve storage, Online archief storage, offline storage. Capaciteit van zo n 2Tb. Optioneel zou SHC ook een aparte storage oplossing willen hebben voor een archief functie van de digitale dossiers. Per jaar zullen naar schatting dossiers worden opgebouwd met gemiddelde 30 A4- tjes per dossier. Met een gemiddelde opslag van 50Kb per pagina komt dat neer op ongeveer 23 Gb per jaar. Applicaties die op de omgeving beschikbaar moeten zijn: zie bijlage A. Functionaliteiten Secure webmail Intranet omgeving SHC Push mail voor pda s en smartphones Systeem eisen servers De zullen bepaald worden aan de hand van OS, applicaties en andere. Werkplek eisen Deze zullen worden bepaald in goed overleg aan de hand van de functie. Print eisen Beveiligde afdruk. Bulk kopieer faciliteiten. MFP moet kunnen nieten. Beveiligings eisen Systemen en werkstations zullen voorzien zijn met anti virus/grey/malware beveiliging Pagina 4/9

5 Mail zal door minimaal twee filters gaan voor deze de server bereikt. Management wordt out of band geplaatst. Beveiligd koppelvlak voor externe koppelingen. Beveiliging De infrastructuur is afdoende beveiligd volgens de daarvoor geldende normen (ISO 17799, ISO/IEC 27002, Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en de Code voor Informatiebeveiliging (CvI) en dergelijke). Voor toegang vanaf de werkplek op het kantoor van de Huurcommissie volstaat enkelvoudig authenticatie (gebruikersnaam/wachtwoord), voor toegang vanaf andere locaties (thuis maar ook draadloos op locatie) is strong authentication (gebruikersnaam/wachtwoord/token) nodig. De centrale voorzieningen zijn fysiek en logisch afdoende afgeschermd. Dat wil zeggen fysieke beveiliging zodat alleen bevoegd personeel van de opdrachtnemer bij de servers kan komen en logische door middel van een firewall die alleen het noodzakelijke verkeer toelaat. SHC verwacht dat er verschillende beveiligingsniveaus worden vastgesteld en dat deze worden nageleefd. Deze niveaus bepalen de mate en vorm van beveiliging die zal worden toegepast per informatiestroom. De Huurcommissie kan een derde partij opdracht geven deze beveiligingsmaatregelen te beoordelen. De opdrachtnemer zal hieraan kosteloos en zonder beperkingen meewerken. Opdrachtnemer zal in redelijkheid alle uit zo'n beoordeling voortkomende adviezen onverkort opvolgen. Kwaliteitsparameters De infrastructuur is, behoudens van tevoren overeengekomen onderhoudsvensters, 24*7*4 opengesteld voor gebruik. De beschikbaarheid van de gehele infrastructuur is minimaal 99,5% op jaarbasis. Dit betreft endto-end beschikbaarheid. Halfjaarlijks worden gezamenlijk de contracten, addenda en bijlagen getoetst. (bv: SLA en DAP) Periodieke toetsing van de geleverde producten en diensten op kwaliteit en marktconformiteit. Per kwartaal wordt alle documentatie van de Huurcommissie op basis van de actuele status opgeleverd ter inzage en archivering. Het gaat dan om architectuur, ontwerpen en andere. Elke maand wordt er een service overleg gehouden om alle lopende zaken en de huidige status van de infrastructuur te bespreken. Op de infrastructuur wordt op verschillende functionaliteiten en diensten een nul meting gedaan om de acceptabele kwaliteit vast te stellen. Deze zal halfjaarlijks opnieuw getoetst worden. Beheer en helpdesk De opdrachtnemer beschikt over een eerstelijns helpdesk waar alle gebruikers van de Huurcommissie incidenten en vragen kunnen aanmelden via telefoon, of een online applicatie. Gesprekken naar de helpdesk zullen binnen redelijke termijn door een helpdeskmedewerker worden beantwoord (nader overeen te komen in een SLA). De helpdesk is op werkdagen beschikbaar tussen 7 uur s-ochtends en 18 uur s-avonds. Incidenten worden binnen overeengekomen oplostijden afgehandeld. Een bonus malus systeem maakt onderdeel uit van het contract. Monitoring en rapportage Opdrachtnemer monitoort de systemen en verbindingen en signaleert, voorzover niet in de maandelijkse rapportage aangegeven, pro-actief mogelijke problemen. Indien mogelijk worden potentiële problemen direct opgelost. Opdrachtnemer rapporteert maandelijks over zaken als de gemeten end-to-end beschikbaarheid. Hierbij geldt dat het totale systeem als (deels) niet beschikbaar wordt aangemerkt wanneer door een storing in welke component dan ook (een deel van) de gebruikers het systeem niet kunnen gebruiken. Verder rapporteert de opdrachtnemer maandelijks over het gebruik van bronnen als belangrijke netwerkverbindingen, de bezetting van server pools, de gebruikte opslagcapaciteit en dergelijke. Hierbij worden zowel gemiddelden als piekbelastingen gegeven. Pagina 5/9

6 De rapportages bevatten ook langere termijn trends. De opdrachtnemer doet daarbij aanbevelingen voor maatregelen, zoals uitbreidingen, wanneer bepaalde parameters de vooraf vastgestelde grenzen binnen afzienbare tijd dreigen te overschrijden. De Huurcommissie is gerechtigd een derde partij te vragen onafhankelijke monitoring van de infrastructuur te verrichten. De opdrachtnemer zal daaraan onverkort medewerking verlenen en bijvoorbeeld de benodigde autorisaties aanmaken en uitgeven. Welke activiteiten worden nu precies uitbesteed? De Huurcommissie heeft de intentie om alle activiteiten die betrekking hebben op het ter beschikking stellen en technisch beheer van alle door de Huurcommissie gebruikte applicaties (kantoorautomatisering en primaire en secundaire systemen), IT-infrastructuur en telefonie uit te besteden aan 1 opdrachtnemer. Behalve mogelijk het inrichten van een eerste aanspreekpunt voor meldingen gedurende kantooruren, zal de Huurcommissie geen activiteiten in eigen beheer gaan uitvoeren. De Huurcommissie verzorgt zelf het functioneel beheer van haar applicaties. Randvoorwaarden Algemene eisen: - helpdesk medewerkers dienen de Nederlandse taal machtig te zijn; - het bedrijf dient een eigen eenheid te zijn en geen samenwerkingscombinatie van een aantal bedrijven. Wat wordt nu van offrerende partij verwacht? Op basis van voorgaande dient een offerte te worden opgesteld. De partijen offreren op: Het initieel ter beschikking stellen van de IT infrastructuur incl. telefonie Technisch beheer van dezelfde IT infrastructuur incl. telefonie De in de offerte genoemde bedragen / tarieven worden uitgedrukt in euro s, exclusief BTW. Wij staan open voor verschillende opties zoals Een vast bedrag per medewerker Aanschaf dan wel huur/lease van de systemen door de Huurcommissie Tevens willen wij de uurtarieven weten van uw medewerkers gespecificeerd per functie. Overwogen wordt de beschikbaarheid van de helpdesk te verruimen richting de avonduren en naar nietwerkdagen. De offrerende partij wordt gevraagd inzicht te geven in de financiële gevolgen hiervan. Tevens verzoeken wij de offrerende partij in het plan van aanpak aan te tonen: hoe zij voor (flexibiliteit in) gekwalificeerde medewerkers zorgt; hoe zij het Service Level gaat behalen; hoe zij een naadloze overgang van de oude naar de nieuwe opdrachtnemer waarborgt; hoe zij de professionaliteit en klantvriendelijkheid van medewerkers waarborgt; hoe zij voor controle op de inhoudelijke kwaliteit van de werkzaamheden zorgt. hoe zij van moment van gunning tot een live infrastructuur komt. Uitgaande van de opleverdatum Hoe zij communiceren intern en met de opdrachtgever (communicatie lijnen). Hoe procedures en methodieken worden toegepast. Hoe gaat men om met changes, calls, incidenten en problems. Pagina 6/9

7 Tevens verzoeken wij van offrerende partij voorbeelden van: een SLA. een DAP. Ingeval de offerte is gebaseerd op een andere oplossing dan Server Based Computing en/of VOIP, wordt de offrerende partij verzocht deze keuze te onderbouwen en daar tevens de voor- en nadelen van aan te geven. Tevens verzoeken wij een uitleg van de offrerende partij van hun visie op beheer: Hoe gaat de partij de infrastructuur beheren? Wat valt volgens de partij onder beheer? Bepalingen bij de overeenkomst Looptijd De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar (startdatum uiterlijk 1 januari 2009) met een optie tot verlenging van één jaar. De Huurcommissie zal de opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden van tevoren laten weten of zij voor verlenging opteert. Wet bescherming persoonsgegevens Tevens is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de correcte uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtnemer staat ervoor in, dat een ieder binnen zijn bedrijf zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Geheimhouding De opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden voor zover die kennis voor de uitoefening van de werkzaamheden noodzakelijk is, van alle bedrijfsinformatie afkomstig van het Ministerie van VROM en/of de Huurcommissie, die op enigerlei wijze te hare kennis is gekomen en waarvan de opdrachtnemer wist, of redelijkerwijs moest aannemen, dat die van vertrouwelijk aard is. Kwaliteit De opdrachtnemer werkt volgens ITIL principes. Tarieven De overeengekomen tarieven gelden gedurende de periode van een jaar. Het daarop volgende jaar of 2 jaar (afhankelijk van verlenging opdracht) kunnen de tarieven jaarlijks worden verhoogd met maximaal het vastgestelde CBS-loonindexcijfer voor de zakelijke dienstverlening. Marktconformiteit SHC wil elk jaar de mogelijkheid hebben om het gedeelten van of het hele contract te toetsen op marktconformiteit. Boete en ontbinding SHC wenst een boete en ontbindingsclausule in het contract op te nemen. Zowel de boetes als de ontbinding van de overeenkomst worden aan het SLA gehangen. Pagina 7/9

8 Bijlage A Software algemeen Document viewer Adobe Acrobat Reader Adobe Office-PDF conversie Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Paint, Wordpad, Notepad) Microsoft Access Microsoft Internet Explorer Microsoft Project Microsoft Visio Professional Microsoft Windows verkenner Microsoft Windows Media Player Virus scanner DVD/CD brander Winzip Flash-player WS-FTP Pro Irfan view Reader, conversie (professional) Nero FTP tool Software bedrijfsapplicaties Primaire systemen Microsoft CRM Microsoft Sharepoint Server Microsoft Bizztalk GBS Business Objects t.b.v. GBS Puntenboek Woonomgeving Toad Archicalc Diverse omgevingen Diverse omgevingen Diverse omgevingen Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Diverse omgevingen, wordt vervangen door Microsoft CRM Financieel Exact Globe 2003 SBB RABO Telebankieren Wordt vervangen door Exact Globe 2003 Wordt op termijn vervangen door Rabo internetbankieren P&O P-Direct Emplaza Veocent PeRCC via VROM via VROM Registratiesysteem VROM opleidingen Wordt vervangen door P-Direct Pagina 8/9

9 Overig Tijdschrijf applicatie RSI tool Mavim Call registratie systeem Koppelingen Intranet VROM Rijksweb KPN Telefoongids Telefooncentrale Web hosting Domainhosting Koppeling HCN callcenter Koppeling Haagse Ring - VROM Remote Connectivity Postcodetabel TIM Workrave Procesmodellering, AO CRS Vera AVAYA Softconsole Haarlem Remcon Pagina 9/9

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS

NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS NUCLEUS UPTIME LEVEL AGREEMENT & SERVICE PACKS Inhoudsopgave 1. Over Nucleus... 3 Gezonde groeier... 3 Hosting Solution Builder... 3 2. Referenties... 4 3. Ons Netwerk... 5 Beschrijving... 5 De voordelen...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna

Nadere informatie

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten

breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & Diensten breedband gekoppeld Catalogus 2015 Aanbieders & www.ndix.net Geachte lezer, Bedrijven en instellingen zijn meer en meer afhankelijk van ICT-faciliteiten. Naast een lage prijs speelt de kwaliteit daarvan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013

Algemene Voorwaarden Océ Finance Nederland versie 1 2013 Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Océ geleverde Producten en Diensten. Acceptatietest: Het testen van de door Océ

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie