Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen."

Transcriptie

1

2 Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten voor grotere uitgaven, zit er vaak niet in. Dit kan een bijzonder knellende situatie zijn. Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een minimuminkomen financieel te ondersteunen. Een aantal van deze regelingen regelt bijvoorbeeld de Belastingdienst of DUO (voorheen IB-Groep), andere regelingen verzorgt de gemeente. In deze folder vindt u de regelingen bij elkaar. Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Adres- en contactgegevens van de gemeente Best Bezoekadres : Raadhuisplein 1 Postadres : Postbus AB Best Website : Algemeen telefoonnummer : (0499) Voor contact met Sociale Zaken kunt u bellen met: (0499) Om een afspraak te maken kunt u ook dit nummer bellen of u kunt op werkdagen tussen 8.30 en uur naar de receptie van het gemeentehuis komen. Telefonisch spreekuur van de klantmanagers: Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en uur Maart 2013

3 2

4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Inhoudsopgave Hoe werken de regelingen?... 5 Wat is een minimum inkomen?... 5 Vermogen Wonen... 6 Huurtoeslag... 6 Woonkostentoeslag Bij ziekte en zorg... 8 Collectieve zorgverzekering... 8 Zorgtoeslag Hulp bij wonen, vervoer of huishoudelijke hulp (Wmo) Voor uw kinderen Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Tegemoetkoming studiekosten ouders Tegemoetkoming studiekosten scholieren en studiefinanciering Bijzondere situaties Bijzondere bijstand Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en verontreinigingsheffing Fiscale regelingen Heffingskortingen van de Belastingdienst Juridische hulp Korting op de kosten van rechtsbijstand Sociale raadslieden Extra geld Participatieregeling Lening

5 9 Minder schulden Schuldhulpverlening Als het allemaal langer duurt Langdurigheidstoeslag Hulp bij het rondkomen De weg naar (meer) werk? Hulp Vragen of aanvraag indienen? Hulp bij het invullen van formulieren Handige adressen en telefoonnummers

6 De regelingen in deze folder zijn bedoeld als tegemoetkoming in verschillende kosten. Ze worden ook door verschillende instanties uitgevoerd. Voor de meeste regelingen geldt dat er rekening gehouden wordt met de hoogte van uw inkomen en met uw vermogen. Wat is een minimum inkomen? Bij de regelingen van de gemeente wordt onder een minimum inkomen verstaan: een inkomen op bijstandsniveau. Let op: andere instanties kunnen voor hun regelingen andere bedragen hanteren! De hoogte van het minimum inkomen hangt af van uw individuele omstandigheden. De normentabel vindt u op onze website: Vermogen Bij de regelingen van de gemeente wordt ook gekeken naar uw vermogen. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, de waarde van uw auto, de overwaarde van uw eigen woning of andere goederen van waarde. Uw vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaald maximum komt. In de normentabel op onze website vindt u ook het vermogen dat is toegestaan. 5

7 Huurtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de huur van uw woning. Deze toeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst. De huurtoeslag wordt onder andere bepaald door de hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe lager de huurtoeslag. Verder wordt er nog gekeken naar uw leeftijd, uw gezinssamenstelling en uw vermogen. De huurtoeslag is een voorschot. Aan de hand van uw inkomen en vermogen beoordeelt de Belastingdienst achteraf definitief uw recht op huurtoeslag en de hoogte ervan. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u een woning huurt en een laag inkomen hebt. Uw huur mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane huur. Hoe hoger uw huur is, hoe meer u hieraan zelf betaalt. Als u huurtoeslag ontvangt, adviseren wij u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie direct aan de Belastingdienst door te geven, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Woonkostentoeslag De woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten. Deze is bedoeld voor mensen met een minimum inkomen, die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. 6

8 Zowel mensen die huren als huiseigenaren kunnen hiervoor (in bepaalde gevallen) in aanmerking komen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een maximale huurtoeslag, maar wel een laag inkomen hebt. Bij een plotselinge inkomensdaling en ongewijzigde woonlasten van de eigen woning. Aan het verstrekken van de woonkostentoeslag kan de voorwaarde worden verbonden dat u een goedkopere huurwoning gaat zoeken. U kunt contact opnemen met Sociale Zaken om een aanvraag in te dienen. 7

9 Collectieve zorgverzekering De gemeente Best heeft bij zorgverzekeraar CZ een Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering bent u beter verzekerd voor minder geld. Met de collectieve zorgverzekering bent u verzekerd voor: de basisverzekering de aanvullende verzekering: basis + tandarts (CZ) het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket U bent gratis verzekerd voor de aanvullende verzekering en het uitgebreide gemeentelijke verzekeringspakket. U krijgt van de gemeente namelijk bijzondere bijstand in maandelijkse termijnen om deze premies te betalen. Alleen de premie voor de basisverzekering blijft voor uw eigen rekening. Bovendien krijgt u als deelnemer een collectiviteitskorting op deze premie. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor inwoners van de gemeente Best met een laag inkomen en weinig vermogen. Inkomen Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website, U kunt dus ook deelnemen als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau. Het soort inkomen dat u ontvangt is niet belangrijk. Vermogen Er wordt ook naar uw vermogen gekeken. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, uw auto, uw eigen woning of 8

10 andere goederen van waarde. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website, Hoewel het afsluiten van deze verzekering niet verplicht is, heeft de CZM wel gevolgen voor de toekenning van bijzondere bijstand bij diverse medische kosten. Over bijzondere bijstand leest u meer in hoofdstuk 5 van deze folder. Sociale Zaken kijkt bij de beoordeling van een aanvraag voor bijzondere bijstand altijd naar wat u had kunnen ontvangen als u collectief verzekerd zou zijn geweest. Dit bedrag wordt dus altijd in mindering gebracht, óók wanneer u niet deelneemt aan de CZM. Voorbeeld Gemaakte tandartskosten: 25,00 Vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappij bij deelname CZM: 15, Bijzondere bijstand: 10,00 U krijgt dus maximaal 10,00 uitgekeerd via de bijzondere bijstand, óók als u niet deelneemt aan de CZM. Let op! Kosten die vallen onder uw wettelijk bepaalde eigen risico worden nooit vergoed. Aanmelden voor de CZM doet u via Sociale Zaken van de gemeente Best. Als u al verzekerd bent bij CZ, dan kunt u zich via Sociale Zaken het hele jaar door aanmelden. Als u nog niet bij CZ verzekerd bent, is het alleen mogelijk uzelf in november via Sociale Zaken aan te melden. Als voorwaarde geldt in alle gevallen dat u geen betalingsachterstand van de zorgpremie hebt en dat er geen andere betalingen bij uw zorgverzekeraar openstaan. Wat gebeurt er als u een achterstand in de betaling van uw zorgpremie hebt? Als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, stuurt uw zorgverzekeraar na twee maanden betalingsherinneringen of aanmaningen. Het deel van de premie dat de gemeente maandelijks aan u vergoedt wordt dan ook stopgezet. Uw aanvullende 9

11 verzekering wordt vanaf dat moment stopgezet. U hebt dan alleen nog een basisverzekering bij CZ. Uw zorgverzekeraar zal u vervolgens een betalingsregeling aanbieden. Reageert u hier niet op en hebt u na zes maanden nog steeds niet betaald, dan meldt uw zorgverzekeraar u als wanbetaler aan bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Uw zorgverzekeraar brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Bent u het oneens met het besluit, dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zodra u bent aangemeld als wanbetaler bij het CVZ betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U moet vanaf dat moment een hogere premie betalen aan het CVZ. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, zal de standaardpremie én het verhoogde deel (boete) automatisch door de gemeente van uw uitkering worden ingehouden en worden doorbetaald aan uw zorgverzekeraar. Dit is de gemeente wettelijk verplicht. U kunt pas worden afgemeld bij het CVZ als u een officieel schuldhulpverleningstraject bent gestart én u dit hebt doorgegeven aan CZ óf als u alle schulden hebt afgelost. Als u de schulden volledig hebt afgelost, kunt u zich weer aanmelden bij CZ voor deelname aan de aanvullende verzekering. Let op! Bovenstaande procedure geldt voor alle zorgverzekeringen, dus niet alleen voor de Collectieve Zorgverzekering Minima via de gemeente. Zorgtoeslag De premies voor de zorgverzekering zijn de laatste jaren flink gestegen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premiekosten voor de zorgverzekering. Deze wordt verstrekt door de Belastingdienst. De zorgtoeslag is een voorschot. Achteraf stelt de Belastingdienst aan de hand van uw inkomen uw recht op zorgtoeslag en de hoogte ervan definitief vast. 10

12 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Of u recht hebt op zorgtoeslag en hoeveel, is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele partner. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie tijdig door te geven aan de Belastingdienst, omdat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw toeslag. Voor meer informatie en het aanvragen van zorgtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Hulp bij wonen, vervoer of huishoudelijke hulp (Wmo) De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is bedoeld voor mensen die door hun handicap of beperking problemen ondervinden in huis of met vervoer. Met de Wmo kunt u hulp krijgen, waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en leven. In de speciale Wmo-folder vindt u een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als hulp of ondersteuning voor u noodzakelijk is om zelfstandig te wonen en leven, dan kunt u in aanmerking komen voor hulp in het huishouden, woningaanpassingen, een vervoersvoorziening en/of een rolstoel. In de speciale Wmo-folder vindt u een compleet overzicht van de voorwaarden waaraan u bij elke voorziening moet voldoen. Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Best. De Wmo-klantmanagers beantwoorden al uw vragen over uw specifieke situatie. Het Wmo-loket van de gemeente Best is gevestigd in Bestwijzer, Nazarethstraat 173 te Best. Meer informatie vindt u op en op zorg-en-welzijn. 11

13 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u minderjarige kinderen hebt en een inkomen beneden een aangegeven grens, kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. U moet dan wel kinderbijslag ontvangen. Of u moet, als uw kind 16 of 17 jaar is, uw kind in belangrijke mate onderhouden. Ook als u een kindgebonden budget ontvangt blijft het recht op kinderbijslag gewoon bestaan. U krijgt meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht hebt op kindgebonden budget. U kunt ook zelf contact opnemen met de Belastingdienst, via of telefoonnummer (0800) Kinderopvangtoeslag Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De kinderopvangorganisatie (crèche, kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang) moet dan wél bij de gemeente geregistreerd zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het uitgangspunt van de kinderopvangtoeslag is dat de kosten voor de kinderopvang gelijk worden gedeeld door de ouders, de werkgevers en de overheid. Soms kunt u, naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, ook een tegemoetkoming bij Sociale Zaken van de gemeente Best aanvragen. 12

14 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? U komt voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking als u werkt of een opleiding of re-integratietraject volgt en uw kinderen naar een geregistreerde kinderopvang gaan. De kinderopvangtoeslag geldt voor iedereen. Hoe hoog deze is hangt af van uw inkomen, uw gezinssamenstelling en de kosten van de kinderopvang. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800) Tegemoetkoming studiekosten ouders Voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs volgen, kunt u als ouders een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep). Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Hoeveel geld u krijgt hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind, het soort onderwijs dat uw kind volgt en in welke klas uw kind zit. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met DUO, of telefoonnummer (050) Tegemoetkoming studiekosten scholieren en studiefinanciering Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt het hele dagen voortgezet onderwijs, dan kan uw kind een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. De tegemoetkoming studiekosten scholieren bestaat uit: een basistoelage (inwonend bij ouders of uitwonend) 13

15 een aanvullende toelage (o.a. afhankelijk van de klas en het inkomen van de ouders) Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Is uw kind 18 jaar of ouder en volgt het hele dagen beroepsonderwijs of hoger onderwijs, dan kan het in aanmerking komen voor studiefinanciering. De studiefinanciering kan bestaan uit: een basisbeurs (inwonend bij ouders of uitwonend) een aanvullende beurs (o.a. afhankelijk van het inkomen van de ouders) een lening een OV-studentenkaart (openbaar vervoerskaart) Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met DUO, of telefoonnummer (050)

16 Bijzondere bijstand Als u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten als gevolg van uw leefsituatie, ziekte, medische beperkingen of andere bijzondere omstandigheden. Het kan gaan om eenmalige kosten of uitgaven die geregeld terugkomen. Voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten zijn: eigen bijdragen in de kosten van de thuiszorg; kosten van sociale alarmering; extra kosten van de warme maaltijdenvoorziening; batterijen voor een hoorapparaat; tandartskosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering of, als u daaraan deelneemt, door de collectieve zorgverzekering; tijdelijke hoge woonlasten; kosten voor de noodzakelijke aanschaf van een bril of contactlenzen. Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in de regel geen bijzondere bijstand aanvragen. U kunt nóóit bijzondere bijstand krijgen voor onder andere: het betalen van een boete, zoals een verkeersboete; het betalen van alimentatie voor uw kinderen of ex-partner; de kosten van geleden schade of toegebrachte schade, zoals brandschade of schade aan uw auto; de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WWuitkering; 15

17 vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering; een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de AWBZ wordt vergoed; kosten die vallen onder uw wettelijk bepaald eigen risico. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u hebt maakt daarbij niet uit. Ook hoeft u niet een minimum inkomen te hebben. Hierbij geldt echter wel: hoe hoger uw inkomsten, hoe meer u zelf kunt betalen en hoe minder bijzondere bijstand u krijgt. Voorwaarden Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor niet-alledaagse kosten. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Het gaat om kosten die afwijken van een normaal uitgavenpatroon en die samenhangen met uw individuele omstandigheden. Het moeten noodzakelijke kosten zijn waaraan niet valt te ontkomen en die niet goedkoper kunnen worden opgelost. De kosten krijgt u niet (helemaal) via een andere regeling of instantie vergoed. Er kan in alle redelijkheid niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen. Het gaat in de regel dus niet over een koelkast of een wasmachine. Inkomen en vermogen Het inkomen en het vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen. Uw vermogen telt mee als de waarde ervan (bijvoorbeeld het bedrag op uw bankrekeningen, uw spaargeld, uw auto, uw eigen woning of andere goederen van waarde) boven een bepaald maximum komt. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de normentabel op onze website: Mogelijk kunt u een deel van de kosten zelf betalen. Is uw inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en is uw vermogen lager dan het maximaal toegestane vermogen? Dan krijgt u de bijzondere noodzakelijke kosten (die u niet of niet helemaal via een andere regeling of instantie vergoed kunt krijgen) volledig vergoed. 16

18 Als uw inkomen hoger is dan 110% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen met een aanvraagformulier. Dit moet u altijd doen vóórdat u de kosten maakt. Bij medische kosten moet Sociale Zaken vooraf de medische noodzakelijkheid kunnen bepalen voordat bijzondere bijstand toegekend kan worden. Bovendien is het belangrijk om rekeningen te bewaren. U kunt namelijk alleen bijzondere bijstand krijgen als u rekeningen kunt laten zien. U kunt het aanvraagformulier downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het ingevuld en ondertekend hebt, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken aan de buitenkant van het gemeentehuis doen of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen! Daarnaast kunt u het formulier krijgen via een klantmanager Inkomen van Sociale Zaken. Maak daarvoor een afspraak via de receptie/telefoniste van het gemeentehuis. De klantmanager kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor bijzondere bijstand in te dienen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en verontreinigingsheffing U kunt bij de gemeente kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten en onroerende zaakbelasting. Voor honden hoeft u vanaf 1 januari 2013 geen belasting meer te betalen. Voor vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij afdeling Financiën, Belastingen en Invordering van de gemeente Best. Bij Waterschap De Dommel kunt u kwijtschelding aanvragen van de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag. 17

19 Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Hebt u eenmaal kwijtschelding ontvangen, dan krijgt u vervolgens, zolang u een minimuminkomen hebt, jaarlijks automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Gemeentelijke belastingen U kunt kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Stuur het volledig ingevulde formulier op naar, of geef het af bij, de gemeente Best. Het adres staat op het formulier. Als u er niet zelf uitkomt, kunt u een afspraak maken met iemand van de afdeling Financiën, Belastingen en Invordering van de gemeente Best. Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag Voor meer informatie of het aanvragen van kwijtschelding van de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag kunt u contact opnemen met Waterschap De Dommel, Postbus , 5280 DA Boxtel, telefoonnummer (0800) of via 18

20 Heffingskortingen van de Belastingdienst Over uw inkomen moet u belasting betalen, maar niet over uw hele inkomen. De belastingwetgeving kent verschillende heffingskortingen, zodat de belasting lager wordt. Enkele heffingskortingen worden direct verrekend met uw uitkering of uw salaris. Andere heffingskortingen moet u bij de Belastingdienst aanvragen. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? De fiscale partner die geen inkomen of het laagste inkomen heeft, komt in aanmerking voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner. Alleenstaande ouders die een inwonend kind onderhouden dat jonger is dan 27 jaar komen in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting. Personen die inkomsten uit arbeid hebben boven een bepaalde inkomensgrens en een inwonend kind onderhouden dat jonger is dan 12 jaar komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De heffingskorting is een voorschot. De Belastingdienst stelt achteraf uw recht op de heffingskortingen en de hoogte ervan definitief vast. Wij adviseren u om wijzigingen in uw financiële situatie en/of uw gezinssituatie direct aan de Belastingdienst te melden, omdat die gevolgen kunnen hebben voor uw heffingskortingen. Bovenstaand overzicht is niet volledig. Voor meer informatie en het aanvragen van een voorlopige teruggaaf heffingskortingen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst, of telefoonnummer (0800)

21 Korting op de kosten van rechtsbijstand De kosten van rechtsbijstand, mediation (conflictbemiddeling) of een juridisch advies kunnen erg hoog zijn. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen, betaalt de overheid een deel van de kosten. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Of u in aanmerking komt en hoeveel u zelf moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Uw rechtsbijstandverlener of mediator kan, namens u, een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u juridisch advies, dan kunt contact opnemen met een advocaat. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket, of telefoonnummer (0900) ( 0,10 per minuut). U kunt het Juridisch Loket ook bezoeken: Willemstraat 18, 5611 HD Eindhoven of Spoorlaan 404, 5038 CG Tilburg. Bel vooraf om een afspraak te maken. Voor meer informatie over de korting op de kosten van rechtsbijstand of mediaton kunt u terecht op de websites en bij uw rechtsbijstandverlener of mediator en bij de Raad van Rechtsbijstand, telefoonnummer (073) Vergoeding eigen bijdrage door bijzondere bijstand De kosten van de eigen bijdrage voor juridische hulp kan de gemeente via de bijzondere bijstand vergoeden. Kijk bij hoofdstuk 5 onder bijzondere bijstand of u hiervoor in aanmerking komt. 20

22 Sociaal raadslieden Sociaal raadslieden weten alles over wetten en regels die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de Wet werk en bijstand, over zorg- en huurtoeslag en over uw rechten als huurder. Ze weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar u recht op hebt. Ook kunnen sociaal raadslieden u helpen met het invullen van een formulier, het opstellen van een brief of het schrijven van een bezwaarschrift. Als dat nodig is verwijzen sociaal raadslieden u naar een andere instelling, die uw probleem beter op kan lossen. Als u er zelf met een instantie, bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst, niet uitkomt, kunnen sociaal raadslieden bemiddelen. Zij nemen dan contact op om uw zaak toe te lichten of om duidelijkheid te krijgen. Hulp van de sociaal raadslieden kost u geen geld. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Sociaal raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Best. Er geldt wel een inkomensgrens. Waar vraagt u het aan? Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Bestwijzer, Nazarethstraat 173 in Best, telefoon (0499)

23 Participatieregeling Als u een laag inkomen hebt, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of de bibliotheek of om de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente Best een speciale regeling: de Participatieregeling. Deze regeling vergoedt de kosten van maatschappelijke activiteiten en de kosten voor schoolgaande kinderen. De gemeente wil dat deze kinderen voldoende deel kunnen nemen aan activiteiten van de school. Denk daarbij aan het schoolreisje of schoolkamp, of de aanschaf van een schooltas, gymkleding, schriften, pennen en potloden. Het bedrag dat u via de Participatieregeling kunt ontvangen is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. De bijdrage is voor de aanvrager en zijn of haar meerderjarige gezinsleden 150,00 per jaar per persoon. De bijdrage voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 150,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 4 tot 12 jaar is 300,00 per jaar per kind. De bijdrage voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar is.500,00 per jaar per kind. Deze laatste categorie is met ingang van 1 januari 2013 toegevoegd. In het jaar dat een kind 19 jaar wordt, kunt u de Participatieregeling niet meer voor hem/haar aanvragen. Het kind is dan volwassen en kan zelfstandig een beroep doen op de regeling. Hij of zij kan dan ook in aanmerking komen voor een maximale vergoeding van 150,00 per jaar. 22

24 Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een bijdrage vanuit de Participatieregeling en wat de hoogte van dat bedrag is, krijgt u het geld in één keer uitbetaald. Voorheen werd dit in drie termijnen gedaan. Het is dus van belang dat u een deel van het geld reserveert voor uitgaven die later in het jaar komen. U mag het geld van de Participatieregeling gebruiken voor twee verschillende soorten kosten: 1. Kosten in verband met sociale, culturele en sportactiviteiten: abonnementen en seizoenskaarten voor onder andere het zwembad, de schouwburg, de bibliotheek, musea en sportverenigingen; contributies en attributen voor een vereniging of een club waarvan u lid bent, zoals sportverenigingen, hobbyclubs, ouderenverenigingen, buurtverenigingen, politieke partijen en vakbonden, jeugd- en jongerenwerk en dansles; cursusgelden gericht op hobby en creativiteit op het gebied van jongerenwerk, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuiswerk en emancipatieactiviteiten; eenmalige activiteiten zoals excursies en uitstapjes naar dierentuin of attractiepark, theater- of bioscoopbezoek, sportwedstrijden en festivals; abonnementskosten voor telefoon, dagblad of internetgebruik. Staat uw activiteit er niet bij? Vraag dan altijd even na of deze in aanmerking komt voor de Participatieregeling. Sociale Zaken neemt andere mogelijkheden in overweging als ze passen binnen de uitgangspunten van deze regeling. U kunt hierover altijd advies vragen aan Sociale Zaken. 2. Indirecte kosten in verband met scholing van uw inwonende kind Dit zijn de kosten die niet door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep) worden vergoed. U kunt hierbij denken aan: schoolreisje of schoolkamp; ouderbijdrage; boekentas of gymtas; 23

25 gymkleding; schoolbenodigdheden als pennen, potloden, etui, schriften, passer en liniaal. Let op! Het is belangrijk dat u het hele jaar alle bonnetjes, facturen en bankafschriften bewaart als bewijs dat u op de juiste manier gebruik maakt van de Participatieregeling: de gemeente controleert steekproefsgewijs of het geld van de Participatieregeling op de juiste manier gebruikt wordt. Als u dat niet doet en u krijgt controle, dan kunt u niet afdoende aantonen dat u het geld hebt gebruikt waarvoor het bedoeld is. U moet het geld van de Participatieregeling dan terug betalen. Bent u 65 jaar of ouder en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Participatieregeling? Dan hoeft u geen bonnetjes en facturen te bewaren. Wanneer komt u ervoor in aanmerking? Deze regeling is bestemd voor elke inwoner van Best die achttien jaar of ouder is en een inkomen heeft dat beneden 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. De Participatieregeling geldt dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U komt alleen in aanmerking voor deze regeling als uw totale eigen vermogen (spaargeld en bezittingen als auto, huis, caravan, dure sieraden et cetera) niet hoger is dan het bedrag dat volgens de Wet werk en bijstand vrijgehouden wordt. U kunt de Participatieregeling aanvragen met een aanvraagformulier. Dit kunt u krijgen door te bellen met Sociale Zaken via (0499) of door het te downloaden van Download het formulier, print het uit, vul het in en onderteken het. Als u het ingevuld en ondertekend hebt, kunt u het in de brievenbus van Sociale Zaken aan de buitenkant van het gemeentehuis doen of opsturen naar Sociale Zaken. Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen! Daarnaast kunt u het formulier krijgen via een klantmanager Inkomen van Sociale Zaken. Maak daarvoor een afspraak via de receptie/telefoniste van het gemeentehuis. De klantmanager kan u dan meteen vertellen of het zinvol is een aanvraag voor de Participatieregeling in te dienen. 24

Meer armslag met een laag inkomen

Meer armslag met een laag inkomen Meer armslag met een laag inkomen ISD de Kempen maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Dit is een samenwerking van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot

Nadere informatie

Meer armslag met een laag inkomen

Meer armslag met een laag inkomen Meer armslag met een laag inkomen ISD de Kempen maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Dit is een samenwerking van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

Tegemoetkomingen. Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Tegemoetkomingen Extra s voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Halte Werk Halte Werk is een samenwerking van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-gemeenten). Wij werken

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Bezoekadres: Postadres: Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Telefoon: 013 5058300 Fax: 013 5054380 Lees dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. >ĂŶŐ ŶŝĞƚ ŝğěğƌğğŷ ĚŝĞ ƌğđśƚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞnjĞ voorzieningen, maakt hier gebruik

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

oorzieningen oor de minima

oorzieningen oor de minima oorzieningen oor de minima Inhoudsopgave Bijzondere Bijstand 4 Langdurigheidstoeslag (voor personen tussen 21 en 65 jaar) 5 Regeling duurzame gebruiksgoederen (voor 65-plussers) 6 AV-Gemeente Top ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017

AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2017 Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering? Ja : u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 voor ondernemers Door dit formulier in te vullen verzoekt u de gemeente Ede om in aanmerking te mogen komen voor kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie