Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken"

Transcriptie

1 Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige 15 gemeenten en voor Boskoop. Daarnaast is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente : Bron van de gegevens in deze uitgave zijn de Zorgkantoren ZZ en VGZ De peildatum waarop de gegevens betrekking hebben is 2 apr 2012 Versie mei 2012

2

3 Waarom deze publicatie? Gemeenten bereiden de decentralisaties Werk, Jeugd en Wmo voor. Om beleid te kunnen maken is het nodig te weten hoe de situatie nu is. De werkgroep 3D - Vraag&Aanbod heeft de opdracht voor alle gemeenten in Holland Rijnland, plus Boskoop in beeld te brengen: 1. de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van de huidige regelingen 2. de vraag van deze doelgroepen 3. het huidige aanbod Dit overzicht gaat over het onderwerp Wmo: de functie 'begeleiding' die wordt geschrapt uit de AWBZ en waarvan de te bereiken resultaten worden ondergebracht onder de Wmo. Welke informatie biedt deze rapportage? Deze publicatie brengt de vraagkant van AWBZ-begeleiding in beeld. Bron van de gegevens Voor deze rapportage zijn gegevens gebruikt van het zorgkantoor, peildatum: 2 apr Eén van de aangeleverde gegevens van het zorgkantoor is de woongemeente cliënt. Voor de indeling van de cliënten naar woongemeente is gebruik gemaakt van dit gegeven. Het is bekend dat er vervuiling zit in dit gegeven van het zorgkantoor, maar niet bekend is hoe groot die is. Omdat geen BSN-nummers zijn meegeleverd kon hierop namelijk geen controle worden uitgevoerd. Doelgroepen en volume begeleiding De overzichten geven inzicht in de kenmerken van cliënten die op de peildatum AWBZ-begeleiding krijgen en het volume aan begeleiding waarvoor afspraken zijn gemaakt met de zorgaanbieders. De begeleiding is opgesplitst in: individuele begeleiding, groepsbegeleiding zonder en met vervoer en kort verblijf. Daarnaast is af te leiden welk deel van de begeleiding in zorg in natura wordt afgenomen en welk in PGB. De cliënten zijn geclassificeerd naar cliëntgroepen. Cliënten met herindicatie in 2013 De rapportage geeft inzicht in het aantal cliënten van wie de indicatie in 2013 afloopt en die, op basis van de oude regelgeving, een herindicatie zouden moeten krijgen. Deze aanwas aan nieuwe Wmo-cliënten is maand in beeld gebracht. Vergelijking tussen gemeenten De rapportage geeft verschillende vergelijkingen tussen de gemeenten in Holland Rijnland. In het bijbehorende tabellenboek voor alle gemeenten staan meer vergelijkingen. Welke informatie biedt deze rapportage NIET? Geen gegevens over daadwerkelijke afname Cijfers van het CAK over daadwerkelijke afname in alle gemeenten waren nog niet beschikbaar bij de werkgroep 3D Vraag&Aanbod. De gegevens in deze rapportage zijn daarom alleen gebaseerd op de afspraken die het zorgkantoor maakt met de aanbieders en geven derhalve geen inzicht in de daadwerkelijke afname. Geen gegevens over grondslag psychiatrische aandoening 18- (PSY18-) De categorie psychiatrische aandoening 18- ontbreekt in deze rapportage. Geen gegevens over aanbodkant / aanbieders AWBZ-begeleiding De gegevens van het zorgkantoor bevatten geen gegevens over met welke aanbieders de zorgafspraken van de cliënten zijn gemaakt. Deze rapportage geeft daarom geen inzicht in de aanbodkant.

4 Achtergrondinformatie AWBZ-Begeleiding De functie begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud, of het compenseren van zelfredzaamheid met als doel opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen.[1] Begeleiding wordt onderverdeeld in: 'individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Dagdeel Voor groepsbegeleiding wordt zorg verleend dagdeel; een dag heeft twee dagdelen van maximaal 4 uur directe zorgverlening dagdeel. [2] Grondslag De aandoening of beking van de cliënt op basis waarvan deze recht heeft op AWBZ-zorg. Eerste grondslag Mensen kunnen meerdere grondslagen hebben op basis waarvan ze recht hebben op AWBZ-zorg. De eerste grondslag is de dominante grondslag. Deze wordt bepaald door de zwaarstwegende beking in relatie tot de geobjectiveerde zorgbehoefte. [3] Tweede grondslag Op basis van deze grondslag heeft de cliënt ook recht op AWBZ-zorg. Deze grondslag weegt minder zwaar dan de eerste. Kortdurend Verblijf Bij Kortdurend Verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal 3 etmalen week dat gepaard gaat met soonlijke verzorging, verpleging, of begeleiding, wanneer de betrokkene aangewezen is op manent toezicht. [4] Gebruikte afkortingen in tabellen en grafieken Grondslagen afkorting betekenis SOM somatische ziekte/aandoening PG psychogeriatrische ziekte/aandoening PSY psychische ziekte/aandoening LG lichamelijke beking VG verstandelijke beking ZG zintuiglijke beking Begeleidingsoort afkorting betekenis wordt gegeven in BGI begeleiding individueel uren week; in verschillende klassen* * in de berekeningen is uitgegaan vh midden vd klassen BGG begeleiding groep dagdelen week BGG+ begeleiding groep + vervoer dagdelen week KV kortdurend verblijf etmalen week Begeleidingvorm afkorting betekenis ZIN zorg in natura PGB soonsgebonden budget [1] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 [2] Bron: Beleidsregel CA-451, 2011, Nederlandse Zorgautoriteit [3] Bron: Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011, bijlage 2 Grondslagen, CIZ [4] Bron: CIZ Indicatiewijzer, versie 5.0, 2012 Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 4 van 18

5 Gemeente - aantal cliënten in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding zijn er in elke gemeente? In Holland Rijnland zijn er cliënten met AWBZ-begeleiding. Daarvan wonen in (29%). 50 cliënten % Holland Rijnland % = 50 sonen Alphen aan den Rijn % Boskoop 110 2% Hillegom 187 4% Kaag en Braassem 154 3% Katwijk % % Leiderdorp 253 5% Lisse 198 4% Nieuwkoop 167 3% Noordwijk 223 5% Noordwijkerhout 143 3% Oegstgeest 165 3% Rijnwoude 109 2% Teylingen 294 6% Voorschoten 175 4% Zoeterwoude 58 1% Welk aandeel in de bevolking van elke gemeente krijgt AWBZ-begeleiding? 8,9 duizend inwoners in Holland Rijnland krijgen AWBZ begeleiding. In is dat 11,6 duizend inwoners. Cliënten gemeente duizend inwoners Holland Rijnland 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll gemiddeld: 8,9 duizend inw. Alphen aan den Rijn 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Boskoop 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll Hillegom 9,0 llllllllllllllllllllllllllllllllllll Kaag en Braassem 6,0 llllllllllllllllllllllll Katwijk 8,6 llllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum: 11,6 duizend inw. Leiderdorp 9,5 llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Lisse 8,8 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Nieuwkoop 6,2 lllllllllllllllllllllllll Noordwijk 8,7 lllllllllllllllllllllllllllllllllll Noordwijkerhout 9,1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Oegstgeest 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Rijnwoude 5,9 lllllllllllllllllllllll minimum: 5,9 duizend inw. Teylingen 8,2 lllllllllllllllllllllllllllllllll Voorschoten 7,2 lllllllllllllllllllllllllllll Zoeterwoude 7,1 llllllllllllllllllllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 5 van 18

6 Gemeente - cliënten AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding in zitten er in elke cliëntgroep? In zijn er cliënten AWBZ-begeleiding. Hieronder staat de onderverdeling naar cliëntgroep. sonen % 20 Totaal % = 20 sonen SOM % SOM % SOM % PG % PSY % VG % VG % ZG 19 1% LG 104 8% overig 19 1% Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? Op die vraag wordt hieronder een antwoord gegeven: Voor alle sonen met AWBZ-begeleiding en ook voor het aantal sonen cliëntgroep, Inclusief vergelijkingen met het gemiddelde van Holland Rijnland en met de andere gemeenten. alle cliënten, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten SOM 65-, duizend inwoners onder de 65 jaar minimum in één van de gemeenten 0,2 l 0,5 ll 0,5 ll maximum in één van de gemeenten 0,9 llll 5,9 lllllllllllllllllllllll 8,9 lllllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll SOM 65-74, duizend inwoners van 65 t/m 74 jaar minimum in één van de gemeenten 1,0 llll 3,5 llllllllllllll 4,9 llllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 6,1 lllllllllllllllllllllllll totaal 56 SOM SOM SOM 75+ dat is 11,6 dat is 0,5 dat is 4,9 dat is 20, inwoners inwoners inwoners inwoners 75+ SOM 75+, duizend inwoners van 75 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 5,6 lllllllllllllllllllllll 13,2 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 20,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 20,6 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 6 van 18

7 Welk aandeel in de bevolking krijgt AWBZ-begeleiding? (vervolg) 118 PG 65+, duizend inwoners van 65 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 2,0 llllllll 5,7 lllllllllllllllllllllll 7,7 lllllllllllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,9 llllllllllllllllllllllllllllllll PSY 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 1,1 lllll 3,2 lllllllllllll 5,0 llllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 5,0 llllllllllllllllllll VG 18-, duizend inwoners onder de 18 minimum in één van de gemeenten 3,3 lllllllllllll 5,4 lllllllllllllllllllll 5,9 lllllllllllllllllllllll maximum in één van de gemeenten 7,3 lllllllllllllllllllllllllllll VG 18+, duizend inwoners van 18 jaar of ouder minimum in één van de gemeenten 0,7 lll 2,0 llllllll 2,7 lllllllllll maximum in één van de gemeenten 3,0 llllllllllll ZG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten 0,0 0,2 l 0,2 l maximum in één van de gemeenten 0,3 l LG, duizend inwoners minimum in één van de gemeenten maximum in één van de gemeenten PG 65+ dat is 7, inwoners PSY 18+ dat is 5, inwoners VG 18- dat is 5, inwoners VG 18+ dat is 2, inwoners ZG dat is 0, inwoners 104 LG dat is 0, inwoners 0,4 lll 0,8 llllllll 0,9 lllllllllll 1,1 llllllllllll Bron bevolkingsgegevens: CBS (voorlopige cijfers 2012) Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 7 van 18

8 Gemeente - AWBZ-begeleiding naar soort begeleiding Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? Cliënten kunnen één of meer soorten begeleiding hebben. De soorten begeleiding zijn: 1) BGI (individuele begeleiding) 2) BGG (groepsbegeleiding) 3) KV (kortdurend verblijf) In krijgt 81% van de cliënten één soort begeleiding; 15% krijgt twee soorten begeleiding; 4% krijgt drie soorten begeleiding. Soort begeleiding % één soort % lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGI % BGG % KV 3 0% twee soorten % lllllllllllllll BGI + BGG % BGI + KV 16 1% BGG + KV 18 1% drie soorten 50 4% llll BGI + BGG + KV 50 4% Welke soort(en) AWBZ-begeleiding hebben cliënten in? BGI: sonen individuele begeleiding BGG: 549 sonen groepsbegeleiding % % 22% 50 4% % 1% 3 0% KV: 87 sonen kortdurend verblijf Op de volgende bladzijde staat in welke vorm de begeleiding wordt geleverd: ZIN of PGB. Dat wordt gedaan soort begeleiding die cliënten kunnen krijgen. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 8 van 18

9 Gemeente - soort en vorm AWBZ-begeleiding alle soorten begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten * % lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 22% lllllllllll * 39 van de cliënten (= 3%) hebben zowel ZIN als PGB. Hoeveel cliënten zijn er soort begeleiding, wat is de omvang van hun zorgafspraken in een jaar en gemiddeld cliënt? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % lllllllllllllllllllllllllllllllllll 30% lllllllllllllll uren / jaar (* 1.000) 229,9 165,6 64,3 72% llllllllllllllllllllllllllllllllllll 28% llllllllllllll uren cliënt week 4,2 4,3 3,9 BGG - groepsbegeleiding tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB totaal cliënten % llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15% lllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 139,8 127,3 12,5 91% lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 9% llll dagdelen cliënt week 4,9 5,2 3,0 zonder vervoer cliënten % llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 20% llllllllll dagdelen / jaar (* 1.000) 36,7 31,0 5,6 85% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 15% lllllll dagdelen cliënt week 4,4 4,7 3,4 met vervoer cliënten % llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 12% llllll dagdelen / jaar (* 1.000) 103,1 96,2 6,9 93% llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 7% lll dagdelen cliënt week 5,1 5,4 2,8 KV - kortdurend verblijf tot ZIN PGB centage ZIN centage PGB cliënten % llllllllllllllll 67% lllllllllllllllllllllllllllllllll etmalen / jaar (* 1.000) 5,2 1,8 3,4 34% lllllllllllllllll 66% lllllllllllllllllllllllllllllllll etmalen cliënt week 1,1 1,2 1,1 De hier vermelde gegevens over de hoeveelheid begeleiding jaar zijn gebaseerd op de afspraken van het zorgkantoor met de zorgaanbieders. Ook op de volgende bladzijden gaat het om de zorgafspraken. De daadwerkelijke zorgafname kan afwijken van de zorgafspraken, hierover volgen later rapportages op basis van gegevens van het CAK. Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 9 van 18

10 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGI, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGI - individuele begeleiding tot ZIN PGB %t %Z %P sonen totaal % 70% 30% SOM % 2% 1% SOM % 2% 0% SOM % 5% 2% PG % 6% 0% PSY % 26% 12% VG % 2% 6% VG % 21% 4% ZG % 1% 1% LG % 4% 3% overig % 1% 1% duizenden uren jaar 229,9 165,6 64,3 100% 72% 28% SOM 65-16,7 13,6 3,2 7% 6% 1% SOM ,2 16,7 1,5 8% 7% 1% SOM ,7 30,4 6,2 16% 13% 3% PG 65+ 7,2 6,2 1,0 3% 3% 0% jaar PSY ,0 44,0 23,0 29% 19% 10% 229,9 VG 18-15,5 3,4 12,2 7% 1% 5% VG ,2 43,2 8,0 22% 19% 3% * dzd ZG 2,0 0,8 1,3 1% 0% 1% uren LG 12,9 5,9 7,0 6% 3% 3% overig 2,4 1,5 0,9 1% 1% 0% % van sonen % van uren gemiddelde tijd soon (UREN week) 4,2 uren week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 4,2 8,7 12,9 10,8 2,0 3,2 3,5 3,8 2,6 3,5 2,8 ZIN 4,3 11,3 13,9 12,2 1,8 3,1 2,8 3,8 3,1 2,9 PGB 3,9 4,4 7,0 3,4 3,8 4,1 4,0 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGI - individuele begeleiding Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 10 van 18

11 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG, wat is de omvang van hun zorgafspraken, zonder en met vervoer? BGG - groepsbegeleiding TOTAAL totaal -vv +vv %t %-vv %+vv sonen % 29% 71% 549 SOM % 0% 4% SOM % 0% 4% SOM % 1% 15% PG % 0% 14% PSY % 22% 4% VG % 2% 11% VG % 1% 8% ZG 4-4 1% - 1% LG % 1% 8% overig % 0% 1% duizenden dagdelen jaar 139,8 36,7 103,1 100% 26% 74% SOM 65-5,1 0,6 4,5 4% 0% 3% SOM ,5 0,5 5,1 4% 0% 4% SOM ,7 0,8 20,9 16% 1% 15% PG ,4 0,8 24,6 18% 1% 18% jaar PSY ,1 29,2 5,9 25% 21% 4% 139,8 VG 18-11,1 1,0 10,1 8% 1% 7% VG ,7 2,3 18,4 15% 2% 13% * dzd ZG 0,3-0,3 0% - 0% dagdelen LG 13,0 1,0 12,0 9% 1% 9% overig 1,9 0,5 1,4 1% 0% 1% % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 4,9 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 4,9 4,4 5,0 4,8 6,0 4,6 2,8 7,5 4,8 -vv 4,4 4,6 1,5 +vv 5,1 4,3 4,9 4,8 6,0 5,0 3,1 7,7 5,0 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. -vv = zonder vervoer, +vv = met vervoer BGG - groepsbegeleiding TOTAAL Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 11 van 18

12 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG zonder vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG zonder vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 80% 20% 158 SOM % 1% - SOM % - 1% SOM % 2% - PG % 1% - PSY % 69% 8% VG % 1% 8% VG % 3% 1% ZG LG % 2% 2% overig % 1% 1% duizenden dagdelen jaar 36,7 31,0 5,6 100% 85% 15% SOM 65-0,6 0,6-2% 2% - SOM ,5-0,5 1% - 1% SOM 75+ 0,8 0,8-2% 2% - PG 65+ 0,8 0,8-2% 2% - jaar PSY ,2 25,9 3,3 80% 71% 9% 36,7 VG 18-1,0 0,1 0,9 3% 0% 3% VG 18+ 2,3 1,8 0,5 6% 5% 1% * dzd ZG dagdelen LG 1,0 0,7 0,4 3% 2% 1% overig 0,5 0,5 0,1 1% 1% 0% % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 4,4 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 4,4 4,6 1,5 ZIN 4,7 4,6 PGB 3,4 4,8 1,5 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG zonder vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 12 van 18

13 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben BGG met vervoer, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? BGG met vervoer totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 88% 12% 391 SOM % 5% 0% SOM % 5% - SOM % 21% 1% PG % 20% 1% PSY % 5% 1% VG % 8% 8% VG % 11% 1% ZG % 1% 1% LG % 11% 1% overig % 1% 1% duizenden dagdelen jaar 103,1 96,2 6,9 100% 93% 7% SOM 65-4,5 4,3 0,2 4% 4% 0% SOM ,1 5,1-5% 5% - SOM ,9 20,3 0,6 20% 20% 1% PG ,6 23,9 0,7 24% 23% 1% jaar PSY 18+ 5,9 5,7 0,3 6% 6% 0% 103,1 VG 18-10,1 7,1 3,0 10% 7% 3% VG ,4 17,0 1,4 18% 16% 1% * dzd ZG 0,3 0,2 0,2 0% 0% 0% dagdelen LG 12,0 11,8 0,2 12% 11% 0% overig 1,4 0,9 0,4 1% 1% 0% % van sonen % van dagdelen gemiddelde tijd soon (DAGDELEN week) 5,1 dagdelen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 5,1 4,3 4,9 4,8 6,0 5,0 3,1 7,7 5,0 ZIN 5,4 4,3 4,9 4,7 5,9 5,2 4,3 7,8 5,1 PGB 2,8 1,8 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. BGG met vervoer Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 13 van 18

14 Gemeente - AWBZ-begeleiding cliëntgroep Hoeveel cliënten hebben KV, wat is de omvang van hun zorgafspraken, in ZIN en PGB? KV - kortdurend verblijf totaal ZIN PGB %t %Z %P sonen % 33% 67% 87 SOM % - 1% SOM SOM % 1% - PG % 1% - PSY % - 3% VG % 21% 41% VG % 8% 7% ZG 3-3 3% - 3% LG % 2% 8% overig 2-2 2% - 2% duizenden etmalen jaar 5,2 1,8 3,4 100% 34% 66% SOM 65-0,1-0,1 1% - 1% SOM SOM 75+ 0,1 0,1-1% 1% - PG 65+ 0,1 0,1-1% 1% - jaar PSY 18+ 0,2-0,2 3% - 3% 5,2 VG 18-3,2 1,1 2,1 63% 21% 41% VG 18+ 0,7 0,4 0,3 14% 8% 6% * dzd ZG 0,2-0,2 4% - 4% etmalen LG 0,6 0,2 0,4 11% 3% 8% overig 0,1-0,1 2% - 2% % van sonen % van etmalen gemiddelde tijd soon (ETMALEN week) 1,1 etmalen week totaal SOM SOM SOM PG PSY VG VG ZG LG ov totaal 1,1 1,1 1,1 ZIN 1,2 1,2 PGB 1,1 1,1 Gemiddelde tijd soon alleen berekend voor groepen van 10 of meer sonen. KV - kortdurend verblijf Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 14 van 18

15 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten AWBZ-begeleiding gemeente krijgen in 2013 een herindicatie? In Holland Rijnland krijgen 667 cliënten een herindicatie in Daarvan wonen 195 in (29%). 10 herindicatie in 2013 aantal % Holland Rijnland % = 10 sonen Alphen aan den Rijn 83 12% Boskoop 16 2% Hillegom 29 4% Kaag en Braassem 11 2% Katwijk 84 13% % Leiderdorp 31 5% Lisse 26 4% Nieuwkoop 15 2% Noordwijk 20 3% Noordwijkerhout 21 3% Oegstgeest 28 4% Rijnwoude 21 3% Teylingen 49 7% Voorschoten 23 3% Zoeterwoude 15 2% Welk gedeelte van de cliënten met AWBZ-begeleiding krijgt in 2013 een herindicatie? 14% van de cliënten in Holland Rijnland krijgt een herindicatie in In is dat 14%. totaal herindicatie in 2013 cliënten aantal % Holland Rijnland % llllllllllllll Alphen aan den Rijn % lllllllllllll Boskoop % lllllllllllllll Hillegom % llllllllllllllll Kaag en Braassem % lllllll Katwijk % llllllllllllllll % llllllllllllll Leiderdorp % llllllllllll Lisse % lllllllllllll Nieuwkoop % lllllllll Noordwijk % lllllllll Noordwijkerhout % lllllllllllllll Oegstgeest % lllllllllllllllll Rijnwoude % lllllllllllllllllll Teylingen % lllllllllllllllll Voorschoten % lllllllllllll Zoeterwoude % llllllllllllllllllllllllll Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 15 van 18

16 Gemeente - herindicaties in 2013, in regionaal spectief Hoeveel cliënten naar eerste grondslag krijgen in 2013 een herindicatie? (vervolg) Holland Rijnland Eerste grondslag aantal % aantal % totaal % % SOM 11 6% 45 7% PG 2 1% 10 1% PSY 73 37% % LG 14 7% 68 10% VG 91 47% % ZG 4 2% 22 3% Hoeveel cliënten naar zorgvorm krijgen in 2013 een herindicatie? Holland Rijnland Zorgvorm aantal % aantal % totaal % % ZIN % % PGB 62 32% % ZIN en PGB 7 4% 31 5% Wat is de instroom in 2013 maand in wegens herindicaties? Op de volgende bladzijde staat een kalender voor 2013 met de herindicaties maand voor. Meer vergelijkingen van met de andere gemeenten Naast de rapporten gemeente is één tabellenboek gemaakt met gegevens van de regio en alle gemeenten. De 17 rapporten en het tabellenboek staan in de onderzoeksbank van de gemeente : Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 16 van 18

17 Gemeente - instroom in 2013 vanuit zorgkantoor wegens herindicatie - PER GRONDSLAG, ZORGVORM EN MAAND JAN SOM PG PSY LG VG ZG FEB SOM PG PSY LG VG ZG MRT SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P APR SOM PG PSY LG VG ZG MEI SOM PG PSY LG VG ZG JUN SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P JUL SOM PG PSY LG VG ZG AUG SOM PG PSY LG VG ZG SEP SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P OKT SOM PG PSY LG VG ZG NOV SOM PG PSY LG VG ZG DEC SOM PG PSY LG VG ZG ZIN ZIN ZIN PGB PGB PGB Z+P Z+P Z+P Instroom 2013 herindicatie - PER GRONDSLAG TOTAAL en PER ZORGVORM SOM PG PSY LG VG ZG = 2 sonen 195 ZIN PGB PGB + ZIN Van AWBZ naar Wmo - verkenning AWBZ begeleiding 17 van 18

18 Colofon Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep 3D - Vraag&Aanbod van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief Boskoop) in samenwerking met Afdeling Strategie en Onderzoek BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Serie Statistiek 2012 / 8g Voor informatie:

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Alphen aan den Rijn VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Katwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Noordwijk VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Voorschoten VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.363 65+: 2.687 (19%) 2-64: 8.29 (56%) mannen: 7.11 - vrouwen: 7.262

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg Sociaal wijkprofiel 215 Rooden bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.39 65+: 3.77 (15%) 2-64: 12.41 (6%) mannen: 9.692 - vrouwen: 1.347

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Leiden-Noord

Sociaal wijkprofiel 2015 Leiden-Noord Sociaal wijkprofiel 215 Leiden- bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.31 65+: 1.612 (11%) 2-64: 9.455 (67%) mannen: 6.92 - vrouwen: 7.111

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

3 Decentralisaties in het sociale domein. Presentatie 25 juni 2013

3 Decentralisaties in het sociale domein. Presentatie 25 juni 2013 3 Decentralisaties in het sociale domein Presentatie 25 juni 2013 Programma 20.00 uur Opening 20.10 uur Stand van zaken 3D s 20.30 uur Groepsdiscussie aan de hand van stellingen 21.30 uur Plenaire terugkoppeling

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof

Sociaal wijkprofiel 2015 Stevenshof Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 11.443 65+: 1.67 (14%) 2-64: 7.261 (63%) mannen: 5.78 - vrouwen: 5.735

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2017 Stevenshof

Sociaal wijkprofiel 2017 Stevenshof Sociaal wijkprofiel 217 bevolking werk en inkomen wmo Inwoners 217: 11.149 65+: 1.746 (16%) 2-64: 7.4 (63%) mannen: 5.55 - vrouwen: 5.599

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard

Factsheet Begeleiding onder de Wmo in de Hoeksche Waard Factsheet onder de Wmo in de Hoeksche Waard Alexander Neels 9 april 0 Analyse dataset naar Wmo In het kader van de overheveling van begeleiding en van de AWBZ naar de Wmo is er per gemeente een tweede

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 11-11-2014 B en W-besluit nr.: 14.1013 Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Financien Beschermd Wonen Aanleiding: Beschermd wonen is een onderdeel van

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over en volwassenen...3 1.3

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 INWONERS Dee l2 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten: Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage)

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Aanbiedersoverleg maatwerkvoorzieningen WMO Midden-Holland

Aanbiedersoverleg maatwerkvoorzieningen WMO Midden-Holland Aanbiedersoverleg maatwerkvoorzieningen WMO Midden-Holland 18 maart 2014 Agenda Huidig gebruik ondersteuning in vogelvlucht Aan de slag met maatwerkvoorzieningen: Wat zijn de uitgangspunten voor de toekomstige

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2016 Stevenshof

Sociaal wijkprofiel 2016 Stevenshof Sociaal wijkprofiel 216 bevolking werk en inkomen Inwoners 216: 11.289 65+: 1.659 (15%) 2-64: 7.156 (63%) mannen: 5.634 - vrouwen: 5.655

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten?

Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Van AWBZ naar Wmo..en wat betekent dit voor de cliënten? Terugkomdag vrijwillige ouderenadviseurs Bergschenhoek, 6 oktober 2011 René Korse, beleidsmedewerker Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake

Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen. Door: Carla van de Brake Najaarscongres Decentralisatie AWBZ-begeleiding een kans om het anders te doen Door: Carla van de Brake Wat gaat er veranderen Extramurale begeleiding (inclusief vervoer) van AWBZ naar WMO AWBZ WMO Individueel

Nadere informatie