Thema: Lineaire verbanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Lineaire verbanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57134"

Transcriptie

1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs Maken is een onderdeel van Wikiwijsleermiddelenplein, hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, vergelijkt, maakt en deelt.

2 Inhoudsopgave Thema Inleiding Leerdoelen Eindproduct Werkplan Lineair verband Uitleg en opgaven Toets Lineair verband 2 Uitleg en opgaven Toets Lineaire vergelijking Uitleg en opgaven Toets Balansmethode Uitleg en opgaven LvoorL Toets Thema-opdracht Vooraf Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 D-toets D-toets Extra opgaven Extra opageven Over dit lesmateriaal Pagina 1

3 Thema Inleiding Inleiding Heb jij een mobiele telefoon? Vast wel. Tegenwoordig heeft bijna iedere leerling een mobiele telefoon. Bijvoorbeeld om even naar huis te bellen als je na moet blijven. Of om een sms-je te versturen naar een vriend of vriendin. Yorrick mag een nieuwe mobiele telefoon. Maar voordat hij een nieuwe koopt, wil hij eerst meer weten over de kosten. Op internet heeft hij van vier aanbieders gegevens gevonden. Die gegevens zie je hiernaast. Bij welke aanbieder moet Yorrick een abonnement afsluiten? Om te kunnen bepalen welke aanbieder het best bij Yorrick past, is het handig als je iets weet over lineaire verbanden en lineaire vergelijkingen. En dat ga je nu eerst leren in dit hoofdstuk. Leerdoelen Leerdoelen Aan het eind van dit thema: weet je hoe je een lineair verband kunt herkennen in een grafiek, in een tabel en in een formule; Pagina 2

4 weet je hoe je bij een formule van een lineair verband een grafiek kunt tekenen; weet je hoe je bij een grafiek van een lineair verband een formule kunt maken; weet je wat een lineaire vergelijking is; ken je een aantal manieren om de oplossing van een lineaire vergelijking te vinden. Eindproduct Eindproduct Dit thema sluit je af met een onderzoekje naar vier aanbieders van abonnementen voor mobiele telefoons. Dat onderzoekje doe je door de vragen op het werkblad lineaire verbanden in te vullen. Het ingevulde werkblad laat je beoordelen door je docent. Werkplan Werkplan Het thema 'LINEAIRE VERBANDEN' bestaat uit een groot aantal opdrachten/oefeningen. Het is belangrijk dat je goed bijhoudt welke opdrachten je gedaan hebt. Om je hierbij te helpen is er een werkplan gemaakt. Op dat werkplan kun je bijhouden welke onderdelen je al gedaan hebt. Download hier het Werkplan Lineaire verbanden Pagina 3

5 Lineair verband Uitleg en opgaven Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel: KB: Lineair verband Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Lineair verband nodig. Lineair verband kn.nu/zfhgl 1 Het taxibedrijf Atax gebruikt voor het berekenen van de ritprijs de volgende formule: ritprijs afstand De ritprijs is in euro s en de afstand in kilometers. a. Vul de tabel op het werkblad verder in: afstand (km) Pagina 4

6 ritprijs (euro) b. Teken de grafiek bij dit verband op het werkblad. c. Vul in: Omdat de grafiek een rechte lijn is, noem je het verband een. 2 Profile is een aanbieder van mobiele telefonie. Met de gegevens uit de tabel kun je uitrekenen hoeveel je per maand betaalt als je een abonnement neemt bij Profile. Profile vast bedrag per maand,- prijs per minuut a. Vul de tabel op je werkblad verder in. beltijd t (min) belkosten k ( ) b. Teken de grafiek bij dit verband op het werkblad. c. Is het verband tussen de beltijd t en de belkosten k een lineair verband? Leg uit waarom. 3 Pagina 5

7 Je ziet een rij stippenfiguren. Bij de rij hoort de formule: a n n In de formule is n het figuurnummer en a het aantal stippen. a. Vul de tabel op je werkblad in. n a b. Teken op het werkblad de grafiek bij dit verband. c. Is het verband tussen het figuurnummer n en het aantal stippen a een lineair verband? Leg je antwoord uit. 4 Bekijk de volgende twee formules: Formule I: afstand tijd Formule II: afstand tijd tijd In de formule is de tijd in uren en de afstand in kilometers. Pagina 6

8 a. Vul de volgende tabel op het werkblad in: tijd t (uur) Formule I afstand a (km) Formule II afstand a (km) b. Teken in de figuur op het werkblad de grafieken bij beide formules. c. Is het verband bij formule I een lineair verband? En hoe zit dat met het verband bij formule II? 5 Lara heeft een kaars van cm lang. Ieder uur dat de kaars brandt, wordt de kaars cm korter. a. Maak de formule bij het verband af: lengte brandtijd b. Vul de tabel op het werkblad in. brandtijd (uur) lengte (cm) c. Hoe kun je aan de tabel zien dat het verband tussen de brandtijd en de lengte een lineair verband is? Pagina 7

9 Toets Je sluit de paragraaf Lineair verband af met een toets. Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden. Succes! Lineair verband 1 kn.nu/u6lf1 1 van 3 Je ziet twee grafieken die allebei een verband tussen tijd en prijs weergeven. In welke grafiek(en) is het verband tussen de tijd en prijs lineair? a. Alleen in grafiek I b. Alleen in grafiek II c. Zowel in grafiek I als in grafiek II 2 van 3 Je ziet drie tabellen met daarin het verband tussen tijd en prijs weergeven. In welke tabellen is dit verband lineair? Pagina 8

10 a. In tabel I en II b. In tabel I en III c. In tabel II en III 3 van 3 De volgende drie formules geven het verband tussen tijd en prijs weer. I : prijs = 2 x tijd + 4 II : prijs = 40-2 x tijd + 4 III : prijs = tijd x tijd + 4 Welke formules horen bij een lineair verband tussen tijd en prijs? a. Formule I en II b. Formule I en III c. Formule II en III Pagina 9

11 Lineair verband 2 Uitleg en opgaven Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel: KB: Lineair verband 2 Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Lineair verband 2 nodig. Lineair verband kn.nu/37egc 1 Het taxibedrijf Atax leest uit de grafiek hiernaast de ritprijs bij verschillende afstanden af. a. Hoe kun je aan de grafiek zien dat het verband tussen de ritprijs en de afstand een b. lineair verband is? Pagina 10

12 Vul de tabel in op het werkblad: afstand (km) ritprijs (euro) c. In de tabel zit een regelmaat. Vul in: Telkens als de afstand met km toeneemt, neemt de ritprijs met toe. d. Bij een lineair verband kun je een formule maken. In welk punt snijdt de grafiek de verticale as? Hoe groot is het hellingsgetal? Maak de formule bij dit verband af: ritprijs afstand 2 Bekijk de volgende drie formules: A. u g B. u g C. u g In de figuur zie je drie grafieken. a. Zet bij iedere grafiek de juiste letter op het werkblad. b. Hoe zie je aan de formules dat er twee grafieken evenwijdig lopen? c. Pagina 11

13 Grafiek B is dalend. Hoe kan je dat aan hethellingsgetal zien? d. Hoe zie je aan de formules dat twee van de grafieken de verticale as op het zelfde punt snijden? 3 g u a. In de tabel zit een regelmaat. Vul in: Telkens als de g met km toeneemt, neemt u met toe. b. Vul in: Als je bij de tabel een grafiek zou tekenen, gaat de grafiek door (, ). c. Maak de formule bij het verband tussen g en u af. u g 4 In de grafiek is een lineair verband tussen g en u weergegeven. a. Pagina 12

14 Vul de tabel in op het werkblad. g u b. In welk punt snijdt de grafiek de verticale as? c. Hoe groot is het hellingsgetal? d. Maak een formule bij het verband tussen g en u. Toets Je sluit de paragraaf Lineair verband 2 af met een toets. Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden. Succes! Lineair verband 2 kn.nu/ieacq 1 van 4 Voor een mobiele telefoon van Flexi-Bel gelden de volgende tarieven. Met welke formule kun je de belkosten (k) uitrekenen als je de beltijd (t) weet? Pagina 13

15 a. t = 0,15 k + 25 b. k = 25 t + 0,15 c. t = 25 k + 0,15 d. k = 0,15 t van 4 Je ziet vier formules. Van welke formules gaat de grafiek door (0,25)? I : p = 20 x t + 20 II : p = 20 x t + 25 III : p = 25 x t + 20 IV : p = 25 x t + 25 a. Formule I en II b. Formule II en IV c. Formule I en II d. Formule III en IV 3 van 4 In de grafiek is een verband tsussen de variabelen p en q weergeven. Welke formule past bij dit verband? a. p = 2 x q + 3 b. p = 3 x q + 2 c. q = 2 x p + 3 d. q = 3 x p van 4 In de grafiek is een verband tussen de variabelen p en q weergeven. Welke formule hoort bij dit verband? Pagina 14

16 a. q = -3 x p + 6 b. p = -3 x q + 2 c. q = 3 x p + 6 d. p = 6 x q + 2 Pagina 15

17 Lineaire vergelijking Uitleg en opgaven Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel: KB: Lineaire vergelijking Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Lineair vergelijking nodig. Lineaire vergelijking kn.nu/92kiy 1 In het assenstelsel zie je twee grafieken. Bij de grafieken horen de volgende formules: I: u g II: u g Vul in: Pagina 16

18 Bij het snijpunt hoort de lineaire vergelijking: g De oplossing van de vergelijking is g Controle: I: u II: u 2 Bekijk de vergelijking: x x a. Volgens Hossam is de oplossing x. Ga na of dat klopt. b. Volgens Yasmin is de oplossing x =. Ga na of dat klopt. c. Wat denk jij dat de oplossing is? Controleer je antwoord. 3 Je ziet drie lineaire vergelijkingen en drie oplossingen. Welke oplossing hoort bij welke vergelijking? Vergelijkingen: A. x x B. x x C. x x Oplossingen: 1. x 2. x 3. x 4 Pagina 17

19 Twee installatiebedrijven berekenen hun prijzen met de volgende formules: Bedrijf A: p t Bedrijf B: p t t is de tijd in uren en p is de prijs in euro s. a. Vul de tabel in op het werkblad: t Bedrijf A p Bedrijf B p b. Teken in het assenstelsel op het werkblad beide grafieken. c. Welke lineaire vergelijking hoort bij het snijpunt? d. Wat is de oplossing van deze vergelijking? e. Wat is de betekenis van de oplossing? 5 Pagina 18

20 Bij de grafieken hiernaast horen de formules: I: belkosten beltijd II: belkosten beltijd beltijd in minuten, belkosten in euro s. a. Welke vergelijking hoort bij het snijpunt? b. Wat is de oplossing van deze vergelijking? Toets Je sluit de paragraaf Lineaire vergelijking af met een toets. Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden. Succes! Pagina 19

21 Lineaire vergelijkingen kn.nu/xioed 1 van 6 De telefoonbedrijven Flexi-Bel en Custom bereken de belkosten met de volgende formules: Flexi-Bel: belkosten = ,2 x beltijd Custom: belkosten = ,25 x beltijd Welk telefoonbedrijf is het goedkoopst bij een beltijd van 200 minuten? a. Flexi-Bel b. Custom 2 van 6 De telefoonbedrijven Flexi-Bel en Custom bereken de belkosten met de volgende formules: Flexi-Bel: belkosten = ,2 x beltijd Custom: belkosten = ,25 x beltijd Welk telefoonbedrijf is het goedkoopst bij een beltijd van 400 minuten? a. Flexi-Bel b. Custom 3 van 6 De telefoonbedrijven Flexi-Bel en Custom bereken de belkosten met de volgende formules: Flexi-Bel: belkosten = ,2 x beltijd Custom: belkosten = ,25 x beltijd Als je wilt weten bij welke beltijd de bedrijven even duur zijn moet je de volgende vergelijking oplossen: ,2 x beltijd = ,25 x beltijd Wat is de oplossing van de vergelijking? beltijd = min 4 van 6 Bekijk de vergelijking: x = 3 x - 10 Wat is de oplossing van deze vergelijking? Pagina 20

22 a. x = 2 b. x = 3 c. x = 4 d. x = 5 5 van 6 Bekijk de vergelijking: 4 x - 8 = 2 x Wat is de oplossing van deze vergelijking? a. x = 3 b. x = 4 c. x = 5 d. x = 6 6 van 6 Bekijk de vergelijking. 4 x + 3 = 2 x + 15 Wat is de oplossing van deze vergelijking? a. x = 1 b. x = 3 c. x = 6 d. x = 8 Pagina 21

23 Balansmethode Uitleg en opgaven Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel: KB: Balansmethode Maak de volgende opgaven. Balansmethode kn.nu/f9oy7 1 Vul in: De balans hiernaast is in evenwicht. Links liggen rode doosjes met een onbekend gewicht en gewichtjes van gram. Rechts liggen van dezelfde rode doosjes en gewichtjes van gram. Voor het gewicht van een rood doosje gebruik je de variabele x. Welke vergelijking hoort bij de balans? Los de vergelijking op. x x Pagina 22

24 Het op deze manier oplossen van een vergelijking noem je de 2 In een vergelijking kunnen ook negatieve getallen voorkomen. Dan is het lastig om aan een balans te denken. Maar zo n vergelijking kun je wel oplossen met de balansmethode. Los de volgende vergelijking op: x x x 3 Los de volgende vergelijking op: x x x 4 Pagina 23

25 Bekijk deze twee figuren. Wat kun je schrijven voor de omtrek van het linker figuur? Wat kun je schrijven voor de omtrek van het rechter figuur? Welke vergelijking moet je oplossen om uit te zoeken voor welke a de omtrek van beide figuren gelijk is? Los die vergelijking ook op. 5 Los de vergelijkingen op met de balansmethode. x x x x LvoorL Leerlingen voor leerlingen Op de website vind je verschillende video's die door leerlingen voor leerlingen zijn gemaakt. Hieronder staat een video die goed past bij dit thema. Bekijk de video. Kun je de video goed volgen? Bespreek de inhoud van de video met een klasgenoot. Vergelijkingen oplossen Let op: Als je de video wilt stoppen, druk dan eerst op de stopknop en klik dan de popup weg. Toets Pagina 24

26 Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden. Succes! Balansmethode kn.nu/03p6r 1 van 4 Je ziet een balans in evenwicht. Welke vergelijking hoort bij deze balans? a. 6 p + 4 = 2 p + 20 b. p + 4 = p + 20 c p = p d. 6 p + 16 = 2 p van 4 Gegeven is de vergelijking 6 p + 4 = 2 p + 20 Je lost de vergelijking op met de balansmethode. Vul de lege plaatsen in. 6 p + 4 = 2 p = 20 = Pagina 25

27 p = 3 van 4 Gegeven is de vergelijking 7 p 7 = 4 p + 23 Je lost de vergelijking op met de balansmethode. Vul de lege plaatsen in. 7 p 7 = 4 p = 23 = p = 4 van 4 Gegeven is de vergelijking 3 p 6 = 2 p + 14 Je lost de vergelijking op met de balansmethode. Vul de lege plaatsen in. 3 p 6 = 2 p = 14 = p = Pagina 26

28 Thema-opdracht Vooraf Vooraf Lees voor je begint de werkwijzer een keer helemaal door. Tijd Voor de afronding van het thema heb je lesuur nodig. Je maakt het eindproduct alleen. Benodigheden Stap 1 Het werkblad Lineaire verbanden Pen en (kleur)potloden. Stap 1 Yorrick mag een nieuwe mobiele telefoon kopen. Hij zoekt eerst uit welke mobiele telefoon het goedkoopst is. Er zijn verschillende aanbieders. Maar voor alle aanbieders geldt: 'hoe meer minuten je belt, hoe meer je betaalt'. Er is een verband tussen de beltijd en de belkosten: Hoe groter de beltijd, hoe hoger de belkosten. Op internet heeft Yorrick de gegevens van Flexi-Bel gevonden. Die gegevens zie je hiernaast. Beantwoord de volgende vragen op het werkblad Lineaire verbanden Hoeveel betaal je bij Flexi-Bel per maand als je minuten belt? En hoeveel als je Pagina 27

29 Stap 2 minuten belt? Het verband tussen de beltijd en de belkosten is een lineair verband. Maak een formule bij dit verband. Teken een grafiek bij de formule. Stap 2 Een tweede aanbieder waarvan Yorrick de gegevens op internet heeft gevonden is Profile. Die gegevens zie je hiernaast. Beantwoord de volgende vragen op het werkblad: Welke maatschappij is duurder als je per maand minuten belt? En welke maatschappij is duurder minuten belt? Het verband tussen de beltijd en de belkosten is ook bij Profile een lineair verband. Maak een formule voor Profile. Teken, in het assenstelsel waarin de grafiek van Flexi-Bel staat, ook de grafiek van Profile. Vergelijk de twee bedrijven. Hoe zie je dat je bij Profile altijd duurder uit bent dan bij Flexi-Bel? Yorrick zal dus in ieder geval niet voor Profile kiezen. Stap 3 Stap 3 Yorrick vindt ook de gegevens van Premium op internet. Beantwoord de volgende vragen op het werkblad: Welke maatschappij, Flexi-Bel of Premium, is duurder als je per maand minuten belt? En welke maatschappij is duurder minuten belt? Het verband tussen de beltijd en de belkosten is ook bij Premium een lineair verband. Maak Pagina 28

30 een formule voor Premium. Teken in hetzelfde assenstelsel nu ook de grafiek van Premium. Vergelijk Premium met Flexi-Bel. Hoe zie je dat je bij Premium altijd duurder uit bent dan bij Flexi-Bel? Yorrick zal dus in ieder geval ook niet voor Premium kiezen. Stap 4 Stap 4 Tot nu toe is Flexi-Bel als voordeligste uit de bus gekomen. Maar Yorrick geeft nog niet op. Hij vergelijkt Flexi-Bel met nog een aanbieder: Custom. Beantwoord de volgende vragen op het werkblad: Stap 5 Welke maatschappij, Flexi-Bel of Custom, is duurder als je per maand minuten belt? En welke maatschappij is duurder minuten belt? Het verband tussen de beltijd en de belkosten is ook bij Custom een lineair verband. Maak een formule voor Custom. Teken in hetzelfde assenstelsel nu ook de grafiek van Custom. Vergelijk Custom met Flexi-Bel. Bij welke beltijd zijn beide bedrijven even duur? Bij welke beltijd is Flexi-Bel voordeliger? En bij welke beltijd is Custom voordeliger? Pagina 29

31 Stap 5 Yorrick heeft vier aanbieders van abonnementen voor mobiele telefoons met elkaar vergeleken. Voor welke aanbieder zal Yorrick uiteindelijk kiezen? Licht het antwoord op de vraag toe op het werkblad. Heb je alle vragen op het werkblad ingevuld? Heb je alle grafieken getekend? Heb je de conclusie ingevuld? Ja? Laat het werkblad beoordelen door je docent. Pagina 30

32 D-toets D-toets Eindtoets Lineaire verbanden Je sluit het thema Lineaire verbanden af met de eindtoets. Succes! Lineaire verbanden kn.nu/uztvf 1 van 10 Je ziet drie tabellen. In iedere tabel is een verband tussen de tijd en de prijs weergegeven. In welke twee tabellen is het verband tussen de tijd en de prijs lineair? a. In tabel I en tabel II b. In tabel I en tabel III c. In tabel II en tabel III 2 van 10 De volgende drie formules geven een verband tussen de tijd en de prijs weer. I prijs = 4 x tijd + 4 II Pagina 31

33 prijs = 40-4 x tijd III prijs = tijd x tijd + 4 a. Formule I en formule II b. Formule I en formule III c. Formule II en formule III 3 van 10 Voor een mobiele telefoon van Flexi-B gelden de volgende tarieven: Vast bedrag per maand 15,00 Prijs per minuut 0,20 Met welke formule kun je de belkosten ( k ) uitrekenen als je de beltijd ( t ) weet? a. t = 0,2 x k + 15 b. t = 15 x k + 0,2 c. k = 15 x t + 0,2 d. k = 0,2 x t van 10 In de grafiek is een verband tussen de variabelen p en q weergegeven. Welke formule beschrijft dit verband? a. q = -2? p + 6 b. q = -2? p + 3 c. q = 2? p + 6 d. q = -6? p van 10 De telefoonbedrijven Flexi-Bel en Custom berekenen de belkosten met de volgende formule: Custom: belkosten = ,25? beltijd Flexibel: belkosten = ,2? beltijd Welk telefoon bedrijf is het goedkoopst bij een beltijd van 100 minuten? a. Custom b. Flexi-Bel 6 van 10 De telefoonbedrijven Flexi-Bel en Custom berekenen de belkosten met de volgende formule: Custom: Pagina 32

34 belkosten = ,25? beltijd Flexibel: belkosten = ,2? beltijd Welk telefoon bedrijf is het goedkoopst bij een beltijd van 300 minuten? a. Custom b. Flexi-Bel 7 van 10 Als je wilt weten wanneer beide bedrijven even duur zijn, moet je de vergelijking hieronder oplossen ,25? beltijd = ,2? beltijd Wat is de oplossing van de vergelijking? Beltijd = 8 van 10 Bekijk de vergelijking: 6? x -24 = 2? x Wat is de oplossing van deze vergelijking? a. x = 3 b. x = 4 c. x = 5 d. x = 6 9 van 10 Bekijk de vergelijking: 5? x + 7 = 3? x + 19 Wat is de oplossing van deze vergelijking? a. x = 1 b. x = 3 c. x = 6 d. x = 8 10 van 10 Bekijk de vergelijking: 5? p + 5 = 2? p + 20 Je lost de vergelijking op met de balansmethode. Vul de lege plaatsen in. 5? p + 5 = 2? p + 20? + 5 = 20? = p = Pagina 33

35 Extra opgaven Extra opageven Extra opgaven Maak de volgende opgaven. Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Lineaire verbanden nodig Lineaire verbanden kn.nu/af167 1 Weet je het nog? Schrijf korter: p p p q q p p p q q p p p q p p p p q q 2 Stroomzeker is een aanbieder van groene stroom. Bekijk de gegevens in de tabel. Stroomzeker Vast bedrag per maand Prijs per kwh,- a. Reken uit hoeveel je betaalt als je in een maand kwh verbruikt. b. Neem de tabel over en vul hem verder in. Stroomzeker Pagina 34

36 verbruik (kwh) kosten k (euro) c. Teken in het assenstelsel op het werkblad een grafiek bij de tabel. d. Is het verband tussen het verbruik en de kosten een lineair verband? e. E-stroom is ook een aanbieder van groene stroom. Hoe E-stroom de kosten berekent zie je in de tabel hieronder. E-stroom Vast bedrag per maand Prijs per kwh,- Maak zelf een tabel voor E-stroom en teken in hetzelfde assenstelsel met een andere kleur de grafiek voor E-stroom. 3 Je ziet vier tabellen (I t/m IV) en vier formules (A t/m D). Welke formule hoort bij welke tabel? g I u g II u g III u g IV u A u g Formule A hoort bij tabel B u g Formule B hoort bij tabel C u g Formule C hoort bij tabel D u g Formule D hoort bij tabel Pagina 35

37 4 In het assenstelsel zijn drie grafieken getekend: A, B en C. Hieronder zie je drie formules. I u g II u g III u g Welke formule hoort bij welke grafiek? 5 Pagina 36

38 In het assenstelsel zie je twee grafieken. a. Vul in, bij de grafieken horen de volgende formules: I u g II u g b. Vul in: Bij het snijpunt hoort de lineaire vergelijking: c. Wat is de oplossing van de vergelijking? d. Controleer de oplossing. 6 Je ziet drie lineaire vergelijkingen en drie oplossingen. Welke oplossing hoort bij welke vergelijking? Vergelijkingen: Oplossingen: A x x I x B x x II x C x x III x 7 Pagina 37

39 Bekijk de balans. Links liggen gelijke rode blokjes en gewichtjes van kilo. Rechts ligt rood blokje en gewichtjes van kilo. a. Welke vergelijking hoort bij de balans? b. Los de vergelijking op met de balansmethode. Schrijf bij elke stap op wat je doet. 8 Los de volgende vergelijkingen op met de balansmethode. x x x x x x x x x x x Pagina 38

40 Over dit lesmateriaal Colofon Het thema 'Lineaire verbanden' is ontwikkeld door auteurs en medewerkers van StudioVO. Fair Use In de Stercollecties van StudioVO wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal dat beschikbaar is op internet. Bij het gebruik zijn we uitgegaan van fair use. Meer informatie: Fair use Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via de helpdesk VO-content. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 augustus 2016 om 10:28 Licentie Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om: het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden. Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Aanvullende informatie over dit lesmateriaal Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar: Leerniveau VMBO gemengde leerweg, 2; VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 2; VMBO theoretische leerweg, 2; Leerinhoud en Lineaire vergelijking - oplossen; Verbanden en formules; Vergelijkingen en doelen ongelijkheden; Werken met representaties - lineair; Rekenen/wiskunde; Lineaire verbanden; Eindgebruiker leerling/student Moeilijkheidsgraad gemiddeld Trefwoorden leerlijn, rearrangeerbare, vo-content Gebruikte Wikiwijs Arrangementen content, VO. (2015). Balansmethode vmbo-kgt12. content, VO. (2015). Lineair verband 2 vmbo-kgt12. Pagina 39

41 content, VO. (2015). Lineair verband vmbo-kgt12. content, VO. (2015). Lineaire vergelijking vmbo-kgt12. Pagina 40

Thema 18: Lineaire verbanden vmbo-b12

Thema 18: Lineaire verbanden vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57011 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema: Machten en wortels vmbo-kgt12

Thema: Machten en wortels vmbo-kgt12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 07 november 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/57122 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema: Hoeken vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema: Hoeken vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 09 January 2017 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57086 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema 08: Hoeken vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 08: Hoeken vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/56977 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema 15: Vergelijkingen vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 15: Vergelijkingen vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/56999 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema 12: Verbanden vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 12: Verbanden vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/56985 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema: Omtrek en oppervlakte vmbo-kgt12

Thema: Omtrek en oppervlakte vmbo-kgt12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57126 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57133 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema 21: Doorsnede en inhoud vmbo-b12

Thema 21: Doorsnede en inhoud vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema: Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12

Thema: Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57157 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema: Hoeken vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema: Hoeken vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57086 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Kwadratisch verband vmbo-kgt34

Kwadratisch verband vmbo-kgt34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 30 august 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/74225 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Lijn, lijnstuk en punt vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57058 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Oppervlakte vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Oppervlakte vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57064 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema: Verbanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57038

Thema: Verbanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57038 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 11 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/57038 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Stelling van Pythagoras vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57160 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema: Omtrek en oppervlakte vmbo-kgt12

Thema: Omtrek en oppervlakte vmbo-kgt12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57126 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema 16: Symmetrie vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 16: Symmetrie vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57003 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Oplossing zoeken kwadratisch verband vmbo-kgt34

Oplossing zoeken kwadratisch verband vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74207 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Thema 02 a: Meetkunde 1 vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/56945

Thema 02 a: Meetkunde 1 vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/56945 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 mei 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/56945 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema 17: Cirkel vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 17: Cirkel vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57008 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400

Door de eeuwen heen vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63400 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63400 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 February 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63418 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57060

Cirkel vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/57060 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 mei 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/57060 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

2.9 Stelling van Pythagoras

2.9 Stelling van Pythagoras Auteur hannie janssen Laatst gewijzigd 24 March 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74171 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema 09: Procenten vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/56982

Thema 09: Procenten vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/56982 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 mei 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/56982 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Cirkels vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74270

Cirkels vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74270 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74270 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema 05: Breuken vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema 05: Breuken vmbo-b12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 25 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/56963 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Grafieken aflezen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Grafieken aflezen. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 25 june 2019 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/57079 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Som- en verschilgrafiek

Som- en verschilgrafiek Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 02 may 2019 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/57081 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema: Symmetrie vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema: Symmetrie vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57114 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Koopgedrag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Koopgedrag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 July 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62154 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63418

Olympisch stadion vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63418 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 maart 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63418 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62153

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62153 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 16 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62153 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema: Doorsnede en inhoud vmbo-kgt12

Thema: Doorsnede en inhoud vmbo-kgt12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57149 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12

Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12 Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/56954

Nadere informatie

Grensvlakken en ribben vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Grensvlakken en ribben vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57097 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Tekenen vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Tekenen vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62354 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema 10: Ruimtelijke figuren vmbo-b12

Thema 10: Ruimtelijke figuren vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 mei 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/56926 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Thema 07: Verhoudingstabellen vmbo-b12

Thema 07: Verhoudingstabellen vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/56974 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Thema: Tellen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74198

Thema: Tellen vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74198 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 28 oktober 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74198 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Grammatica - Scheidbare werkwoorden vmbo-kg12

Grammatica - Scheidbare werkwoorden vmbo-kg12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61728 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62153 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Voetafdruk vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62468

Voetafdruk vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62468 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 10 juli 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62468 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Wonen - Huis te koop. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wonen - Huis te koop. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 August 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44977 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Ruimte voor de rivier vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63437

Ruimte voor de rivier vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63437 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63437 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema: Rekenen 4 vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Thema: Rekenen 4 vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74195 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Europese Unie vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Europese Unie vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63403 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Microscoop vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62356

Microscoop vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62356 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 03 juli 2017 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62356 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Microscoop vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62421

Microscoop vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62421 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 juli 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/62421 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 12 july 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/62153 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Dagtoerisme vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 08 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63430 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Reis door Europa vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63401 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Inkomsten overheid vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Inkomsten overheid vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62183 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Olympische Spelen - Olympische sporter

Olympische Spelen - Olympische sporter Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 July 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/44990 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Thema 11: Negatieve getallen vmbo-b12

Thema 11: Negatieve getallen vmbo-b12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/56932 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Voetafdruk hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62170 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026

Eenheden lengtematen. Miranda de Haan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77026 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Miranda de Haan 13 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77026 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Koopkracht en inflatie vmbo12

Koopkracht en inflatie vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62156 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317

Normen en waarden vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/77317 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 juni 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77317 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61729 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Spreken - Spreekbeurt vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61717

Spreken - Spreekbeurt vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61717 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61717 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Neerslag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Neerslag vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 14 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62197 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Schrijven - Krant vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Schrijven - Krant vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61736 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Codes vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Codes vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57074 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63417

Een logo voor de OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63417 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 10 maart 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/63417 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Grammatica - Werkwoordelijk gezegde HV12

Grammatica - Werkwoordelijk gezegde HV12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52515 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Thema: Informatie verwerking 1 vmbo-b34

Thema: Informatie verwerking 1 vmbo-b34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 13 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74188 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De klassieke OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De klassieke OS vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63415 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Olympische sporter vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Olympische sporter vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63419 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Thema: Vakantie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Thema: Vakantie vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 19 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74613 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-kgt34

Schrijven - Controleren en verbeteren vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74617 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Vaardigheden - Interview vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61673

Vaardigheden - Interview vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61673 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61673 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Digitale kaarten vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Digitale kaarten vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Wortel en Machten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Wortel en Machten vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74200 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Afstanden vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/57059 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Koopovereenkomst vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Koopovereenkomst vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73703 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Uitgaven overheid vmbo12

Uitgaven overheid vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 20 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62184 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Grammatica - Zelfstandig naamwoord vmbo-kg12

Grammatica - Zelfstandig naamwoord vmbo-kg12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61678 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Grammatica - Aanwijzend voornaamwoord hv12

Grammatica - Aanwijzend voornaamwoord hv12 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52669 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Voedselweb en -keten vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62467

Voedselweb en -keten vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62467 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 juli 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62467 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739

Oppervlakte. Esther van Meurs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/97739 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Esther van Meurs 07 maart 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/97739 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Eetproblemen. banner. Green Science CITAVERDE. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

Eetproblemen. banner. Green Science CITAVERDE. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Green Science CITAVERDE 21 september 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/81653 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Tangens vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74211

Tangens vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74211 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74211 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Grammatica - Werkwoord HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52519

Grammatica - Werkwoord HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52519 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52519 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Thema: Negatieve getallen vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Thema: Negatieve getallen vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 11 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/57031 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Schrijven - Activerende tekst vmbo-kgt34

Schrijven - Activerende tekst vmbo-kgt34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 13 september 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74620 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Jodendom vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Jodendom vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 05 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77304 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517

Fictie - Strips vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74517 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/74517 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema: Dieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74579

Thema: Dieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74579 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 12 May 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74579 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Polen in Nederland vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Polen in Nederland vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63404 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Spelling - Hoofdletters vmbo-kg12

Spelling - Hoofdletters vmbo-kg12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 13 september 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61680 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62153

Budgetteren vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/62153 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 09 June 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/62153 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Reizen en vakantie - Toerisme. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

Reizen en vakantie - Toerisme. VO-content StudioVO. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. Auteur VO-content StudioVO Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 december 2013 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/45011 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Rebus maken. Marjolijn Feddema. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marjolijn Feddema 02 November 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Lezen - Tekstverband vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61715

Lezen - Tekstverband vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61715 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61715 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De klassieke OS hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 03 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62222 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Lezen - Bruikbaarheid van teksten vmbo-kg12

Lezen - Bruikbaarheid van teksten vmbo-kg12 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 October 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61706 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Vaardigheden - Interview HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52546

Vaardigheden - Interview HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52546 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52546 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie