De kracht van vertrouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van vertrouwen"

Transcriptie

1 Allianz Nederland Groep Jaarmagazine De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan, maar Allianz Nederland ziet juist nú duidelijke kansen om het beter te doen.

2 Inhoud 1 Voorwoord Visie 4 De kracht van vertrouwen 7 Resultaten Nieuwe wegen inslaan met mkb-aanpak 12 Een revolutie in advisering Pure Life in de praktijk 13 Allianz Kunstcollectie gewaardeerd Kunst dichtbij Klantgericht 16 Klantgerichtheid geen luxe, maar pure noodzaak 19 Digitale Poliskluis bij London 19 Inspirerende SummerCourse Leren van elkaar op Europees niveau 21 Productspecialisatie in techniek en transport 22 Nieuwe autopolis rekent af per kilometer 23 Allsecur verovert zijn plek op overvolle markt 24 Allianz Leven: klantbelang, transparantie en vertrouwen centraal Mensen 28 Talentmanagement: van baan naar loopbaan 31 Resultaat door inzet 32 Inkomensverzekeringen: intermediair, accountmanagers en underwriters doen het samen 33 Kom werken bij Allianz Markt 36 Allianz Ondernemersprijs beloont opvallend succes 36 Primeur: chauffeurstrainingen 37 E-business vraagt om strategische keuzes 38 De lessen van Kees Krijgsman 40 Allianz jaarcijfers

3 Allianz Voorwoord Crisis: kans of bedreiging? Het Chinese teken voor crisis siert niet voor niets de omslag van dit Jaarmagazine Dit teken bestaat uit twee karakters. Het ene betekent kans, het andere bedreiging. Het symboliseert, in al zijn eenvoud, heel krachtig hoe paradoxaal de huidige economische situatie is. Vertrouwen is daarin het sleutelwoord. Het afgelopen jaar is gebleken hoeveel kracht er uitgaat van vertrouwen. Het wegvallen ervan heeft geleid tot een wereldwijde crisis die zijn weerga niet kent. Ook voor Allianz Nederland heeft de financiële crisis en de daaruit voortgevloeide economische recessie impact op de resultaten. We zien echter juist nú duidelijke kansen om het nog beter te doen. Onze visie is dat vertrouwen verdiend moet worden, iedere dag. Alleen door ons werk goed te doen en afspraken na te komen, kunnen wij ons motto to be the most trusted company waarmaken. Daar spannen we ons voor in. Allianz Nederland wil het vertrouwen van de markt herwinnen. We gaan ons nog sterker richten op het klantbelang. Dat komt tot uitdrukking in de manier waarop wij onze organisatie momenteel herinrichten, de samenstelling van het assortiment en de dienstverlening aan klanten en intermediairs. Bij dat alles en de keuzes die we daarin maken, werken we klantgericht. Het is ook van groot belang dat onze medewerkers beseffen dat zij bepalend zijn voor de manier waarop wij het begrip klantbelang invullen. Zij zijn het die de relatie onderhouden met intermediairs en klanten. De houding en betrokkenheid van onze mensen maken dat klanten graag met Allianz Nederland zakendoen. Richting de markt wil Allianz Nederland voorop lopen met initiatieven die voor de toekomst van de verzekeringsbranche en onze partners van belang zijn. Door te investeren in concepten als Pure Life en Allianz Plus laten we zien dat het ons menens is. Met al het talent, de kennis, deskundigheid én de creativiteit in ons bedrijf zien wij veel kansen voor de toekomst._ 1

4 Ondernemend, kundig. Visie. Allianz.

5

6 Allianz Visie Elke dag vertrouwen verdienen, dat is het motto van Allianz Groep. Het is in deze tijd een thema dat actueler is dan ooit. Want hoe herwint een hele branche het verloren vertrouwen? Het is ook een vraag die Ron van het Hof, directievoorzitter van Allianz Nederland, bezighoudt. De kracht van vertrouwen 4

7 Allianz Visie Best in class Allianz Nederland wil haar positie in schadever zekeringen versterken en focus aanbrengen in het levenbedrijf. Van het Hof: Allianz Nederland is voor 75% een schade bedrijf. We willen graag leven en pensioenen blijven doen, maar dan wel met Best in class producten. Sommige producten zullen we niet langer voeren. We streven naar kostenflexibiliteit om zo beweeglijk mogelijk te kunnen zijn. Ons streven is om een duurzaam financieel resultaat af te leveren, maar ons wel zodanig voor te bereiden dat als de markten aantrekken wij de eerste zijn die daarvan profiteren. Wat betekent vertrouwen? Vertrouwen is een som met veel variabelen. Een som die iedere keer anders is en die je steeds opnieuw moet maken. Je moet blijven oefenen om het goed te doen, want de wereld is dynamisch. Vertrouwen bouw je op, het is iets wat je iedere dag, iedere minuut moet bewijzen. Door de financiële crisis moet het begrip op elkaar kunnen vertrouwen worden herijkt. Dat is echt nodig, want iedereen zoekt en heeft behoefte aan vertrouwen. Wij mensen kunnen niet zonder en zoeken weer zekerheden. Wat je nu ziet, is dat mensen willen begrijpen hoe het zover gekomen is in de financiële wereld en wat we ervan kunnen leren. Als groep hebben we geleerd dat we dingen moeten doen waar we echt goed in zijn. Daarom hebben we Dresdner Bank verkocht en besloten om ons te concentreren op verzekeren. Dat wordt onze opdracht wereldwijd: verdere concentratie op de core business. Daar voelen we ons het prettigst bij. Bovendien hebben wij als verzekeraars een heldere rol. Klanten waarderen het dat wij een verzekerd bedrag garanderen, of een autoschade uitkeren, of een pensioen uitbetalen. Elk financieel systeem, ook het Nederlandse, heeft er enorm veel baat bij dat er solide verzekeraars zijn. Hoe gaat Allianz Nederland dat vertrouwen herwinnen? Vertrouwen begint bij onze basis op orde hebben. Dat is heel simpel: de klant verwacht van ons dat we afspraken nakomen, dat de dingen die we opschrijven goed leesbaar zijn en transparant. Hij verwacht dat hij onze producten goed kan beoordelen in relatie tot andere aanbieders, zodat hij het gevoel heeft dat hij goed verzekerd is. Als de klant de maatschappij of een tussenpersoon belt, moet hij ervaren dat hij met competente mensen te maken heeft die hun vak verstaan. Mensen die kort kunnen schakelen en het probleem van hem afnemen. En dat alles tegen een goede prijs. Feitelijk is het dus heel basaal. De kunst is om dit alles te kunnen herhalen, zodat de klant het verder vertelt. Het is mijn grootste doel om dat voor elkaar te krijgen. Hoe belangrijk is het managen van risico s voor de branche gezien de bancaire crisis? Risico s managen is ons vak. Maar ook wij als verzekeraars moeten steeds meer rekening houden met de risico s die we tekenen en het eigen kapitaal dat wij daartegenover moeten stellen. Hoe beter wij dat begrijpen, hoe nauwkeuriger wij dat kunnen verantwoorden is in het voordeel van de klant. Hij weet dan precies waar hij aan toe is bij ons. Van de crisis leren we dat we nog beter inzicht moeten hebben in de risico s die wij afsluiten voor de korte, maar ook voor de zeer lange termijn. Degene die dat principe het beste begrijpt, kan op individueel klantniveau of bedrijfsniveau de juiste inschattingen maken. De voorspelbaarheid wordt daardoor groter. Ons doel is dat onze mensen in de sales straks precies weten wat de effecten zijn van een risico op onze omzet, de winst en het kapitaalbeslag. Met die inzichten is het bedrijf en zijn stakeholders het beste gediend. Daardoor krijg je een systeem in balans. Dan kunnen we de klant uitleggen dat we risico s tekenen, waarvan we ons bewust zijn wat die inhouden. Daar moet het naartoe. 5

8 Allianz Visie Welke Europese ontwikkeling kunnen we verwachten? Europees gezien vermoed ik vooral een beweging vanuit de toezichtkant. We hebben geleerd dat er een stuk Europese regelgeving over accounting, maar ook over toezicht op financiële instellingen nodig is. Het idee dat een toezichthouder in IJsland hetzelfde betekent als een toezichthouder in Nederland, moeten we herijken. De rol van rating agencies en toezichthouders als keurmeester van financiële instellingen is belangrijk. Die objectiverende werking is nodig. Welke rol speelt Allianz Nederland in de discussie over de beleggingspolissen? Als aanbieder van beleggingsverzekeringen raakt de maatschappelijke discussie over beleggingsverzekeringen ons natuurlijk ook. Aanvankelijk werd het debat gevoerd langs de lijn van intransparantie (compenseren in het geval van onduidelijke of onvolledige informatie) en later veel meer vanuit het perspectief van een kostennorm (compenseren bij te hoge kosten). De Ombudsman mr. J. W. Wabeke heeft in zijn aanbeveling een voorstel uitgewerkt voor het compenseren van polishouders indien zijn kostennorm werd overschreden. Wij hebben een conceptvoorstel uitgewerkt voor de Ombudsman om onze bijdrage te leveren aan de oplossing van het maatschappelijk gevoelige dossier beleggingsverzekeringen. Daarbij hebben wij tevens gehoor gegeven aan een desbetreffend verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Allianz Nederland is bezig met een nieuwe strategie, wat houdt die in? Los van de economische crisis zijn wij bezig met onze nieuwe strategie. We gaan ons bedrijf opnieuw inrichten. De toegankelijkheid moet groter worden voor de klant. Nu bestaat ons bedrijf uit de kolommen schade en leven, vermogensbeheer, inkomensverzekeringen en directe verzekeringen. De competenties aan de voorkant van ons bedrijf gaan we verbinden in de klantbenadering waarbij de vraag van de klant het uitgangspunt is. Achter het gordijn willen we ook meer van elkaars competenties gaan profiteren. Daardoor kunnen wij goedkoper werken en betere service en prijsniveaus neerzetten. Het is een flinke draai die we gaan maken. Nu zitten wij als branche nog in het klassieke model dat wij de klant duidelijk willen maken wat hij moet doen. De klant is ook zo opgevoed en handelt daar ook naar. Allianz Nederland gaat naar een model waarbij we denken vanuit de vraag van de klant, waarbij we zorgen dat we de kanalen hebben om hem goed te bedienen. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Eerst moeten we de toegankelijkheid van ons bedrijf vergroten door de drempel zo laag mogelijk te maken. Los van de economische crisis zijn wij bezig met onze nieuwe strategie. We gaan ons bedrijf opnieuw inrichten. 6

9 Allianz Visie Daardoor kan de klant veel makkelijker gebruikmaken van ons aanbod via de ingang die hij zelf kiest. Via het intermediair, internet of rechtstreeks bij de maatschappij. Daarna gaan we het merk Allianz laden. We zorgen dus eerst dat we de winkel inrichten, dat de looproute is bepaald, de producten in de schappen liggen en het personeel is geïnstrueerd. Pas daarna gaan we reclame maken. In die volgorde. Hoe succesvol gaat deze strategie worden? Dat bepaalt de klant. Wij kunnen het afmeten aan het aantal nieuwe klanten dat naar ons toekomt, maar nog belangrijker is de periode dat klanten bij ons blijven en de mate waarin ze tevreden zijn over Allianz. Deze mate van tevredenheid kunnen we meten via de Net Promotor Score (NPS). De komende jaren krijgen we daar een beter beeld van. Wanneer merkt de markt er wat van? Onze tussenpersonen merken dit jaar de omslag. We zijn dit jaar goed begonnen met een nieuwjaarsreceptie voor alle tussenpersonen uit alle branches. Aan hen hebben we dit verhaal ook verteld. Het intermediair is ook geïnteresseerd in deze beweging. Zij moeten zich ook heroriënteren nu er nog zo n groot wantrouwen heerst in de markt jegens financiële instellingen. Zij kunnen ervan profiteren doordat wij hen een breder assortiment gaan bieden. We moeten wel goed uitleggen wat we van plan zijn en samen optrekken in de keten. Als wij als maatschappij investeren in ICT en het intermediair doet dat ook, maar de klant surft uiteindelijk op het net, dan hebben we voor niks geld uitgegeven. We zullen voor een gedeelte onze waardeketen moeten heruitvinden. Dat is wat mij betreft de grootste uitdaging die onze sector de komende jaren heeft. We zullen met elkaar steeds slimmer en nauwkeuriger moeten kijken waar we ons geld aan uitgeven. Dat is ook vertrouwen en wel in onze keten. Hoe reageren de medewerkers? Onze medewerkers hebben natuurlijk hun twijfels en onzekerheden gehad. Dat heeft ook wel effect gehad op onze overtuigingskracht in de markt. Langzaam komen we in de fase dat we uit kunnen leggen waar we staan en waar we naartoe gaan als branche. Ik hoop dat wij daar voordeel van kunnen hebben. Dat verwacht ik ook. Omdat onze naam en faam zijn toegenomen. Bij de toezichthouders, maar ook bij tussenpersonen en klanten. Dat geeft ook intern weer basis voor vertrouwen. Onze opdracht is om het beter te doen. Onze relatieve en absolute marktpositie is momenteel zeer goed. We kunnen dit voordeel benutten door het iedere dag een beetje beter te doen bij onze klanten. Iedere medewerker zal zich dit bewust moeten zijn en zich daarvoor inzetten. Ik symboliseer de situatie waarin wij verkeren met het Chinese teken voor crisis dat bestaat uit de karakters kans en bedreiging. Met andere woorden: er zitten altijd twee kanten aan de zaak. Voor ons betekent het dat wij vanuit de crisis onze kansen willen benutten en zorgen dat die kracht van vertrouwen weer in ons voordeel gaat werken. _ Resultaten 2008 Voor alle financiële instellingen was 2008 een bijzonder en moeilijk jaar. Allianz Nederland heeft desondanks redelijk stand gehouden en een stabiel resultaat gerealiseerd. De premieomzet stond over de hele linie onder druk. Het totale premie-inkomen uit Schade en Leven daalde met 3% naar miljoen (2007: miljoen). Ondanks de slechte marktomstandigheden is het aantal klanten gestegen, vooral in het intermediaire kanaal. Zodra de marktverbetert, hebben wij een goed uitgangspunt om de opgaande lijn op te pakken. Ons resultaat is verder beïnvloed door enkele incidenten die een eenmalig karakter hebben. De kostenstructuur van het bedrijf is een punt van zorg. Mede daardoor daalde de nettowinst met 63% naar 84 miljoen (2007: 227,8 miljoen). Allianz Nederland heeft nog steeds een stabiele financiële positie. Het eigen vermogen bedraagt ultimo miljoen, een daling van 19% ten opzichte van De solvabiliteit is 200%. De Standard + Poor s rating is gehandhaafd op AA- met een Stable Outlook. Op de volgende twee pagina s treft u de belangrijkste resultaten van onze drie marktsegmenten aan. Het volledige financiële jaarverslag van Allianz Nederland is digitaal beschikbaar via 7

10 Allianz Visie Resultaat Allianz Nederland Schadeverzekering De markt voor schadeverzekeringen staat prijstechnisch onder druk, terwijl schadefrequenties oplopen. Schade is erin geslaagd haar positie in het MKB-segment te versterken. In het grootzakelijke segment blijven de resultaten goed. In het particuliere segment vallen de resultaten tegen. Allianz Inkomens verzekeringen breidt haar marktpositie langzaam uit. Allsecur is begin 2008 met succes gelanceerd als direct writer. Resultaat Allianz Nederland Levensverzekering Allianz Nederland Levensverzekering zag een lichte omzetdaling tegen stijgende kosten. De marge stond daardoor onder druk. De plannen om meer focus aan te brengen in leven gaat Allianz Nederland versneld doorvoeren. Allianz Nederland blijft actief in leven en concentreert zich op de kansrijke markt voor pensioenen. Allianz is internationaal sterk in pensioenen en mag zich rekenen tot een van de grootste asset managers ter wereld. Met nieuwe concepten zoals Pure Life als adviesconcept voor het intermediair en Allianz Plus banksparen stelt Allianz Nederland zich innovatief op. Resultaat Allianz Nederland Asset Management Performance van Allianz Nederland Asset Management was relatief gezien redelijk. De performance van de beleggingsfondsen werd door Morningstar beloond met een gemiddelde van vier sterren. Banksparen heeft nog niet de vlucht genomen die Allianz Nederland ervan had verwacht. Dit heeft ook te maken met het huidige beloningstelsel waarbij andere producten op dit moment winst gevender zijn voor het intermediair. 8

11 Allianz Visie Schadeverzekering in cijfers Premie-inkomen miljoen Premie-inkomen miljoen Daling 2% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 38% Combined ratio % Combined ratio % Levensverzekering in cijfers Premie-inkomen miljoen Premie-inkomen miljoen Daling 7% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 62% Asset Management in cijfers Omzet miljoen Omzet miljoen Daling 13% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 24% 9

12 Allianz Visie Nieuwe wegen inslaan met mkb-aanpak Allianz Nederland maakt de transitie door naar een volledig klantgeoriënteerd bedrijf. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Een aansprekend voorbeeld daarvan is het marktonderzoek onder mkb-ondernemers in het najaar van De uitkomsten leveren de basis voor een innovatieve aanpak, die zich moet bewijzen in 2009 in een pilot samen met een selecte groep intermediairs. n de communicatie met het inter- en de eindklant in het mkb- Imediair segment gaan we minder nadruk leggen op de producten Schade, Leven en Inkomen, maar veel nadrukkelijker inspelen op de behoefte van de eindklant, aldus Thom Mallant, directeur Business unit Tussen personen Schadeverzekering. Een ondernemer zegt Kijk naar mijn bedrijf, wat heb ik nodig? Ik vind een persoonlijke touch belangrijk Allianz maakt het verschil door te investeren in zakelijke relaties Die puzzel lossen we samen met het intermediair op door een integrale oplossing te bieden. Of het nu gaat om aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid of oudedagsvoorzieningen, maakt daarbij niet uit: de ondernemer wil een betaalbaar en passend antwoord op zijn vraag. Onze aanpak gaan we testen met een pilot met zo n 25 intermediairs. De vraag van de klant centraal In feite is het een volgende stap in onze evolutie als klantgericht bedrijf, volgens Mallant, Allianz Nederland gaat bij het ontwikkelen van de nieuwe mkbaanpak zorgvuldig te werk. We willen weten hoe ondernemers reageren op onze nieuwe waardepropositie. Daarom trekken we samen op met het intermediair. We moeten samen die ervaring opdoen en onze kennis delen. Zo willen we de basis leggen voor een volledige introductie van een aanpak waarin de behoeften van de klant het uitgangspunt voor al ons handelen vormen. We durven deze uitdaging aan, omdat we geloven in de kracht van het intermediair als adviseur en onze kwaliteiten als verzekeraar. En, we zijn goed voorbereid. Door gedegen onderzoek te doen naar de motieven van de mkbonder nemer als het om verzekeren gaat, weten we wat zij belangrijk vinden. Daarbij is cruciale informatie boven water gekomen die ons een handvat biedt voor een onderscheidende en niet eenvoudig te kopiëren aanpak. Mijn toekomst en de continuïteit van mijn onderneming vragen maatwerk 10

13 Allianz Visie Ik vertrouw op mijn specialisten Ik wil de samenhang begrijpen en alles in één keer geregeld hebben Elke ondernemer is uniek Voor dit onderzoek kropen we in de huid van de ondernemer, zegt Vivian Minten, manager marketing Allianz Leven en Asset Management. We leerden dat ondernemers verschillend zijn, maar wel allemaal positief zijn ingesteld. Verzekeren is voor hen dan ook niet vanzelfsprekend. Mkb-ondernemers zien een belangrijke rol voor het intermediair, al moet de adviseur in de toekomst wel proactiever optreden en hun taal spreken. Bovendien is er duidelijk behoefte aan advies per levensfase van de onderneming. Dat blijkt namelijk bepalend voor het type verzekeringen waar interesse voor bestaat. Starters met een eenmanszaak hebben nu eenmaal andere vragen en problemen dan een groter bedrijf met meer personeel. Daarop inspelen vraagt een klant gerichte aanpak waarbij het uiteraard belangrijk is dat je de taal van die ondernemer spreekt. Allianz geeft advies in de taal van de mkbondernemer Sterke positie uitbouwen Allianz Nederland richt zich in de pilot op drie ondernememingsfasen: de startfase, de groeifase en de volwassen fase. Voor elk van deze fases is een oplossing beschikbaar, bestaande uit verschillende en soms integrale verzekeringsproducten. Onze uitgangspositie bij het intermediair is sterk en door deze zorgvuldig voorbereide nieuwe stap te zetten, krijgt de samenwerking nieuwe inhoud. Het intermediair ziet ons als een deskundige en servicegerichte partner die staat voor continuïteit, aldus Mallant. We willen samen leren. In de pilot houden we de vinger echt aan de pols door het organiseren van workshops voor deelnemende intermediairs. We gaan ook onze accountmanagers en de medewerkers van de binnendienst op een goede manier voorbereiden en trainen. Dat we in de regio aanwezig zijn, altijd dicht bij het intermediair en zijn klantenkring, blijkt nu een extra voordeel. De goede relatie met het intermediair maakt dat we de mkb-pilot met vertrouwen tegemoet zien. Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Loyaliteit krijg je door te investeren in de relatie en door goed te zijn in wat je doet. Dat is waar Allianz Nederland voor staat. _ Verzekeren hoort erbij, maar ik onderneem liever Ik ben positief ingesteld, ik kies liever voor de aanval 11

14 Allianz Visie Een revolutie in advisering Pure Life in de praktijk Allianz Nederland is altijd op zoek naar het beste voor de klant en introduceerde anderhalf jaar geleden een totaal nieuw advies concept. Het intermediair is razend enthousiast over het werken met Allianz Pure Life. Dit is een revolutie in ons vak. Wat zou jij doen als je genoeg geld had? Het antwoord op deze en andere vragen vormt het uitgangspunt voor het vernieuwende adviesconcept van Allianz Nederland. Pure Life is gericht op een andere relatie met de klant. Het gaat in op de hele levensloop van de consument en niet op een specifiek product. Gesprekken zijn daardoor persoonlijker en krijgen meer diepgang. Dat vraagt meer van de adviseur. Intermediairs die ermee werken, krijgen eerst een intensieve training om zich volgens een vaste methodiek het nieuwe adviseren eigen te maken. De kennis en ervaring van grondlegger George Kinder vormen de grondslag. Na een halfjaar praktijkervaring in een mentorshipprogramma mogen zij zich Registered Financial Life Planner noemen. Meaning & money Klanten komen hier nog steeds binnen omdat ze een hypotheek willen of een pensioen, of omdat ze voor zichzelf willen beginnen. Maar met Pure Life onderzoek je de vraag die daarachter zit. Als Life Planner kun je diepere wensen en drijfveren van een klant achterhalen. Pas daarna kijk je wat haalbaar is en stel je samen met de klant een financieel plan op. Dat kan verrassende dingen opleveren, vertelt Harrie Kroeze, medeeigenaar van het Verzekeringscollectief in Emmen en gecertificeerd Life Planner. Laatst kwam een stel binnen voor een hypotheek. Uiteindelijk kochten ze een veel goedkoper huis dan ze van plan waren. De reden was dat ze besloten financiële ruimte te creëren voor hun grote liefde: reizen. De adviezen van een Life Planner kunnen heel praktisch zijn, merkt Pascale van Heugten, mede-eigenaar van Van Heugten & Partners, een middelgroot advieskantoor in Heesch. Een servicegesprek met een klant mondde uit in het inzicht dat zij eigenlijk heel graag meer tijd wilde doorbrengen met haar oude moeder. Ik berekende wat het haar kostte om een halve dag per week minder te werken en maakte aanpassingen in haar spaargedrag. Er ging een wereld voor haar open. Als je weet wat je doel is en wat de financiële mogelijkheden zijn, kun je makkelijker beslissen. Goed financieel overzicht levert Pascale van Heugten en Harrie Kroeze: met Pure Life weer passie voor het vak klanten bewustwording én meer rust op. Dat vind ik het mooie van Pure Life. Het is een combinatie van meaning & money. Mensen blijven trouw aan hun financiële plan als ze weten wat ze willen bereiken. De ervaring leert dat het vaak gaat om zeer haalbare wensen. Dichter bij de klant Pure Life levert de klant veel op, maar ook de adviseur. Harrie Kroeze: Dit past bij mij. Om wat te kunnen betekenen, vind ik het belangrijk dat je elkaar goed leert kennen. Met Life Planning kijk je naar de totale levensloop en begeleid je relaties op een andere manier. Pure Life wordt een vast onderdeel van ons bedrijf. Pascale van Heugten hervond met Pure Life haar passie voor het vak. Je staat dichter bij de klant. Er is openheid, van beide kanten. Voor mij is dit echt een revolutie in mijn vak. Bij Van Heugten & Partners wordt het concept geleidelijk ingevoerd. Dat maakt het niet minder ingrijpend. Onze hele bedrijfsvoering wordt onder de loep genomen, vertelt Van Heugten. En we gaan voor Pure Life een nieuw bedrijf opstarten: La Confiante, wat staat voor vertrouwen, zelfbewust en optimistisch. Bijzonder is dat dit nieuwe bedrijf zich exclusief richt op vrouwen. Ik heb in de vijftien jaar dat ik met mensen om de tafel zit, vaak meegemaakt dat juist vrouwen hun financiële zaken niet op orde hebben. Ze zoeken ook een andere balans tussen werk en leven dan mannen. Er zijn steeds meer alleenstaanden. Bovendien loopt meer dan één op de drie huwelijken uit op een scheiding. Mijn financiële kennis, aangevuld met Life Planner-skills, vormt het startpunt van mijn missie om juist voor vrouwen de zaken financieel beter te regelen en inzicht en rust voor hen te creëren. Pure Life is daarvoor een geweldig concept waar ik Allianz Nederland dankbaar voor ben. _ 12

15 Allianz Visie Allianz Kunstcollectie gewaardeerd Kunst dichtbij Al voor de vijftiende keer hebben Cor van Maurik van BRR Assurantiën BV en zijn vrouw Ingrid de catalogus van de Allianz Kunstcollectie uitgeplozen en de Kunstpremière bezocht. Sinds ze in 1994 voor het eerst gingen kijken, zijn ze eraan verslingerd. Na vele schilderijen kochten ze deze keer een collier. Een spang met een verhaal. oor de jaren heen hebben we een aardige collectie opge- van wel tachtig werken, hier op de zaak, thuis en Dbouwd bij de kinderen, vertelt Cor van Maurik. Het enthousiasme slaat over op mensen in hun omgeving die zich nooit met kunst bezighouden. Onze medewerkers kijken in de catalogus en kiezen mee. Het is tenslotte ook hún werkplek. Vaak leveren de schilderijen stof op voor een praatje met klanten, want niet iedereen vindt alles mooi of ziet er hetzelfde in. Laagdrempelig De eerste keer dat ze de catalogus van de Allianz Kunstcollectie onder ogen kregen, wilden Cor van Maurik en zijn vrouw Ingrid er meer van zien. We gingen naar de Kunstpremière in het Singer Museum in Laren. Mooie, toegankelijke en betaalbare kunstwerken. Sindsdien hebben we elk jaar iets aangeschaft: verschillende werken van Astrid Engels, iets van Willink, Cremer en Bierenbroodspot. Veel kunstenaars zijn op de Kunstpremière zelf aanwezig om vragen te beantwoorden en achtergronden te vertellen. Een galerie loop je niet zo snel binnen, dit is laagdrempelig. En doordat dit elk jaar terugkomt, blijven we ermee bezig. Zonder Allianz Nederland hadden we dat niet gedaan. De één stapt eruit, de ander erin; symbolische voetstapjes Sorry, I m lazy Yuki Hatazawa wint Allianz Grafiekprijs 2008 Voor de inzending kon ik maar niets bedenken en daar voelde ik me schuldig over, ik vond mezelf lui. Toen bedacht ik dat alles altijd zo serieus is, wat meer humor is wel welkom. Alles heeft twee kanten. Zo is luiheid niet per se slecht, misschien is het wel natuurlijk. Vandaar het drijvende zeehondje met mijn gezicht. Er is geen grens tussen mens en dier. Ik kon niet bevatten dat ik de prijs had gewonnen! Dolblij was ik met de positieve reacties op mijn idee. Het prijzengeld besteed ik aan een extra studiejaar met een speciaal programma aan de kunstacademie en een reis naar de VS om hedendaagse kunstenaars te zien. Er is nog veel te leren. Voetstapjes De recentste aankoop is een sieraad van Jantine Kroese. Een zogenaamde spang een niet-sluitend collier met voetstapjes aan de uiteinden. Ingrid van Maurik is er zielsgelukkig mee: Daar zit een verhaal achter. Mijn moeder overleed afgelopen zomer. Ze werd begraven op 23 augustus, de dag waarop de vrouw van Cors compagnon Ludger beviel van haar kindje. Desondanks was Ludger in de kerk bij de begrafenis. Op de Kunstpremière zag ik dit collier met voetstapjes. De één stapt eruit, de ander erin; symbolisch voor het begin en einde van het leven. Jantine Kroese had er twee gemaakt. Ik heb ze allebei gekocht, één voor mezelf en één voor de vrouw van Ludger. Al hebben ze nauwelijks nog ruimte voor nieuwe kunst, de Van Mauriks kijken alweer uit naar volgend jaar. De catalogus van 2008 gaat op de stapel, we hebben ze van alle jaren bewaard. Leuk om nog eens in te bladeren, want dit zijn de krentjes in de verzekeringspap. Het is prachtig dat Allianz Nederland kunst voor iedereen toegankelijk maakt. _ 13

16 Aandacht, oplettend. Klantgericht. Allianz.

17

18 Allianz Klantgericht Klantgerichtheid geen luxe, maar pure noodzaak 16

19 Allianz Klantgericht Loyale klanten kopen meer, blijven langer klant en bevelen hun verzekeraar aan bij vrienden, kennissen en collega s. Allianz wil de mening van de klant kennen en leren om nog meer aan verwachtingen tegemoet te komen. Of beter nog: die te overtreffen. In 2010 wil Allianz de financiële dienstverlener met de loyaalste klanten zijn. Het Customer Focus Initiative (CFI) levert daarvoor het instrumentarium. et CFI is niet zomaar een project. HKlantgerichtheid behoort echt tot de kern van de onderneming, vertelt Erik Boertjes, die in Nederland nauw betrokken is bij de uitvoering van het CFI. Geen wonder dus dat Allianz het na de pilotfase in 2005 wereldwijd heeft geadopteerd. De essentie van het programma is het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten. Niet alleen van de intermediairs die met ons werken, maar ook van de polishouder. Hebben wij contact over bijvoorbeeld een schadeafwikkeling, dan kunnen we ons op dat moment bewijzen als verzekeraar. Hoe ervaart de klant ons, wat kan beter? Om dat te weten te komen, doen we op diverse manieren onderzoek. Schoolcijfers als maatstaf De kern van de onderzoeksmethode is de Net Promotor Score (NPS). Klanten worden op basis van scores in drie groepen ingedeeld: de promotors, de passives en de detractors. Dat gebeurt op basis van het schoolcijfer dat deelnemers geven als antwoord op de vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allianz aanbeveelt aan vrienden of kennissen? Promotors geven een negen of een tien, passives een acht of zeven. Wie een score van zes of lager geeft, is een detractor. Door het percentage detractors af te trekken van het percentage promotors resulteert de Net Promotor Score, ofwel het percentage dat Allianz aanbeveelt. Erik Boertjes: In februari en maart 2008 vond de jaarlijkse NPSmeting voor onze business units Schade en Leven plaats onder ruim intermediairs. Dit is een belangrijke benchmark voor ons om te bepalen hoe we Essentie is het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten staan ten opzichte van onze concurrenten. Dit jaar werd een beduidend groter aantal promotors genoteerd. Daaruit leid ik af dat de loyaliteit is toegenomen. Loyaltybewijs 1 Loyaltybewijs 2 Een polishouder helpt een vriend met het vervoeren van een zeldzame oude Coca-Cola koelkast. Helaas valt deze onderweg van de trailer en is total loss. Onze polishouder wordt aansprakelijk gesteld. Allianz Nederland betaalt 600 uit als vervangingswaarde. Enkele dagen later belt de polishouder om te melden dat hij op een veiling een vergelijkbare koelkast voor 50 heeft gevonden en dat we dus te veel hebben uitgekeerd. Hij wil weten waar hij het geld kan terugstorten. We bedanken hem voor zijn eerlijkheid en spreken af dat hij 525 betaalt en van het verschil een mooie bos bloemen voor zijn echtgenote koopt. Een klant belt ons. We horen wat gesmak aan de andere kant van de lijn. Vervolgens zegt deze klant: Sorry... ik zit net met een koekje in mijn mond. Ik verwachtte niet dat er zo snel zou worden opgenomen, want ik hield rekening met een keuzemenu. Loyaltybewijs 3 Een grote klant wenst een vaste contactpersoon bij onze claimafdeling. Na enkele weken ontvangen we deze boodschap per Hallo daar, ik mail jullie om te laten weten dat we zeer gelukkig zijn met de manier waarop het ons toegewezen vaste contact onze zaken behartigt: hij is helder, snel en professioneel. Dat wilde ik maar even melden. 17

20 Allianz Klantgericht Hoge servicegraad zorgt voor loyale klanten die ons graag aanbevelen Goed inzicht in klantervaring Naast jaarlijks top-downonderzoek onder medewerkers bij intermediairs is er ook een continumeting onder polishouders bij onder meer de business unit Schadebehandeling. Ook klachten van klanten en zakenpartners die schriftelijk en via de website binnen komen, worden in het NPS-onderzoek betrokken. Erik Boertjes: Het gaat ons om het vastleggen van de echte klant ervaring. We willen weten hoe iemand denkt en praat over Allianz. Daarom gaan we bijvoorbeeld naar een onderzoeksmodel waarbij we de klant tijdens een schadeafwikkeling vragen stellen. Dit geeft ons belangrijke informatie: de Net Promotor Score wordt binnen Allianz wereldwijd gebruikt als Key Performance Indicator (KPI) voor klantloyaliteit. Gezond verstand Wat gebeurt er met de uitkomsten van al het klantenonderzoek? Erik Boertjes: Als de informatie is geanalyseerd, plannen we verbeteracties. Dat is een continu proces. Interessant is dat daarbij steeds meer de verbinding ontstaat met een ander programma binnen Allianz: Ideas to Success, afgekort i2s. Dit innovatieprogramma is erop gericht goede ideeën van medewerkers naar de praktijk te brengen. Door de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van verbetertrajecten, voorkomen we dat we in een kille analyse blijven hangen. Juist gezond verstand moet een rol spelen, want dat levert nieuwe invalshoeken en verfrissende ideeën op. Emotionele binding met de klant De essentie van wat Allianz wil bereiken, is een zo groot mogelijke emotionele binding met de klant. De factor prijs wordt dan minder belangrijk en dat streven we bewust na. Allianz wil vooral op service concurreren in volwassen markten als de Verenigde Staten, West-Europa en Australië. Het winnen van klanten bij concurrenten is daar de enige mogelijkheid om te groeien. Een hoge servicegraad zorgt voor loyale klanten die ons graag aanbevelen bij anderen en daar is het allemaal om begonnen, aldus Erik Boertjes. _ 18

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Al uw financiële zaken, helemaal op orde

Al uw financiële zaken, helemaal op orde Al uw financiële zaken, helemaal op orde 3 Verzekeringen Financieel advies: in de basis goed geregeld en daarom zorgeloos leven. Verzekeringen - Onafhankelijk advies Goed geregeld, een prettig idee U weet

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN

DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN DAMEN SERVICE-ABONNEMENTEN Een goede keuze! Informatiebrochure Introductie in onze financiële dienstverlening. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wie zijn wij? 3 Wat bieden wij? 4. Waarom een service-abonnement?

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 1 De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 2 Vrij is onafhankelijk Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes te kunnen

Nadere informatie

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies Of het gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze experts helpen

Nadere informatie

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

InkomensZekerPlan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers InkomensZekerPlan De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw

Nadere informatie

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven

Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Vestiging Gouda Vestiging Waddinxveen Vestiging Bodegraven Karnemelksloot 2 Zuidkade 183A van Tolstraat 4a 2806 BG Gouda 2741 JS Waddinxveen 2411 BR Bodegraven Openingstijden: Openingstijden: Openingstijden:

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Alles goed geregeld voor nu en straks

Alles goed geregeld voor nu en straks FINANCIEEL TOTAALPLAN Deze brochure is een uitgave van FDC Financieel Planners & Adviseurs (FDC). FDC heeft ruim 60 vestigingen door heel Nederland. Hiermee vormt FDC een landelijk netwerk van adviseurs

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders

Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Onderzoeksrapport Normaal Bankieren Nederland: bankieren moet anders Bankieren kan echt anders en vooral normaler Beste lezer, Het vertrouwen in banken is historisch laag. En dat is niet verwonderlijk.

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid. Allianz Inkomensverzekeringen

Arbeidsongeschiktheid. Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Net even meer keuze Wat is uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Jaarlijks overkomt het één op de tien ondernemers: door ziekte of een ongeval niet

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement

Dienstverleningsdocument ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en serviceabonnement Dienstverleningsdocument: Frank Verzekeringen en Hypotheken b.v. Achterweg 42 1822 AM Alkmaar www.fdg-online.nl frank@fdg-online.nl tel. 072-5623209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Het intermediair in de toekomst!

Het intermediair in de toekomst! Het intermediair in de toekomst! Of Beloningensystematiek voor het intermediairbedrijf Wim Peschke Bedrijfsadvisering 23 september 2009 Het vertrekpunt 2 Beloning is al enige tijd onderwerp van gesprek

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

De Independent Dienstenwijzer

De Independent Dienstenwijzer Wie zijn wij en wat doen wij voor onze klanten? OMDAT VERTROUWEN NIET VANZELFSPREKEND IS. Wie zijn wij? Independent Duinrand B.V. Ruysdaelplein 42 2282BJ Rijswijk Telefoon: 070-324 67 88 Fax: 070-415 05

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015 Direct MEER impact met je uitstraling Marlie Franssen Color Connect 2015 Dit is ie! Je E-book voor meer impact met je uitstraling. Veel vrouwen worstelen met het probleem hoe ze zichzelf kunnen laten zien.

Nadere informatie

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven.

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven. Tarieven Binnen onze adviesgebieden Hypotheek, Pensioen & Inkomen en Vermogen werken wij met vaste tarieven voor onze dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven.

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u onze diensten en

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Wat is een woekerpolis? U vraagt zich af of u net als vele anderen één of meerdere woekerpolissen heeft. Een woekerpolis is een polis met een ondoorzichtige hoge kostenstructuur. Verzekeraars

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Klanttevredenheid Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Bankzaken

Klanttevredenheid Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Bankzaken Klantheid 2015 Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Bankzaken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vrieling Verzekeringen 4 3. Vrieling Makelaardij 7 4. Vrieling Hypotheken 10 5. RegioBank Dedemsvaart 11 Klantheidsonderzoek

Nadere informatie