De kracht van vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van vertrouwen"

Transcriptie

1 Allianz Nederland Groep Jaarmagazine De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan, maar Allianz Nederland ziet juist nú duidelijke kansen om het beter te doen.

2 Inhoud 1 Voorwoord Visie 4 De kracht van vertrouwen 7 Resultaten Nieuwe wegen inslaan met mkb-aanpak 12 Een revolutie in advisering Pure Life in de praktijk 13 Allianz Kunstcollectie gewaardeerd Kunst dichtbij Klantgericht 16 Klantgerichtheid geen luxe, maar pure noodzaak 19 Digitale Poliskluis bij London 19 Inspirerende SummerCourse Leren van elkaar op Europees niveau 21 Productspecialisatie in techniek en transport 22 Nieuwe autopolis rekent af per kilometer 23 Allsecur verovert zijn plek op overvolle markt 24 Allianz Leven: klantbelang, transparantie en vertrouwen centraal Mensen 28 Talentmanagement: van baan naar loopbaan 31 Resultaat door inzet 32 Inkomensverzekeringen: intermediair, accountmanagers en underwriters doen het samen 33 Kom werken bij Allianz Markt 36 Allianz Ondernemersprijs beloont opvallend succes 36 Primeur: chauffeurstrainingen 37 E-business vraagt om strategische keuzes 38 De lessen van Kees Krijgsman 40 Allianz jaarcijfers

3 Allianz Voorwoord Crisis: kans of bedreiging? Het Chinese teken voor crisis siert niet voor niets de omslag van dit Jaarmagazine Dit teken bestaat uit twee karakters. Het ene betekent kans, het andere bedreiging. Het symboliseert, in al zijn eenvoud, heel krachtig hoe paradoxaal de huidige economische situatie is. Vertrouwen is daarin het sleutelwoord. Het afgelopen jaar is gebleken hoeveel kracht er uitgaat van vertrouwen. Het wegvallen ervan heeft geleid tot een wereldwijde crisis die zijn weerga niet kent. Ook voor Allianz Nederland heeft de financiële crisis en de daaruit voortgevloeide economische recessie impact op de resultaten. We zien echter juist nú duidelijke kansen om het nog beter te doen. Onze visie is dat vertrouwen verdiend moet worden, iedere dag. Alleen door ons werk goed te doen en afspraken na te komen, kunnen wij ons motto to be the most trusted company waarmaken. Daar spannen we ons voor in. Allianz Nederland wil het vertrouwen van de markt herwinnen. We gaan ons nog sterker richten op het klantbelang. Dat komt tot uitdrukking in de manier waarop wij onze organisatie momenteel herinrichten, de samenstelling van het assortiment en de dienstverlening aan klanten en intermediairs. Bij dat alles en de keuzes die we daarin maken, werken we klantgericht. Het is ook van groot belang dat onze medewerkers beseffen dat zij bepalend zijn voor de manier waarop wij het begrip klantbelang invullen. Zij zijn het die de relatie onderhouden met intermediairs en klanten. De houding en betrokkenheid van onze mensen maken dat klanten graag met Allianz Nederland zakendoen. Richting de markt wil Allianz Nederland voorop lopen met initiatieven die voor de toekomst van de verzekeringsbranche en onze partners van belang zijn. Door te investeren in concepten als Pure Life en Allianz Plus laten we zien dat het ons menens is. Met al het talent, de kennis, deskundigheid én de creativiteit in ons bedrijf zien wij veel kansen voor de toekomst._ 1

4 Ondernemend, kundig. Visie. Allianz.

5

6 Allianz Visie Elke dag vertrouwen verdienen, dat is het motto van Allianz Groep. Het is in deze tijd een thema dat actueler is dan ooit. Want hoe herwint een hele branche het verloren vertrouwen? Het is ook een vraag die Ron van het Hof, directievoorzitter van Allianz Nederland, bezighoudt. De kracht van vertrouwen 4

7 Allianz Visie Best in class Allianz Nederland wil haar positie in schadever zekeringen versterken en focus aanbrengen in het levenbedrijf. Van het Hof: Allianz Nederland is voor 75% een schade bedrijf. We willen graag leven en pensioenen blijven doen, maar dan wel met Best in class producten. Sommige producten zullen we niet langer voeren. We streven naar kostenflexibiliteit om zo beweeglijk mogelijk te kunnen zijn. Ons streven is om een duurzaam financieel resultaat af te leveren, maar ons wel zodanig voor te bereiden dat als de markten aantrekken wij de eerste zijn die daarvan profiteren. Wat betekent vertrouwen? Vertrouwen is een som met veel variabelen. Een som die iedere keer anders is en die je steeds opnieuw moet maken. Je moet blijven oefenen om het goed te doen, want de wereld is dynamisch. Vertrouwen bouw je op, het is iets wat je iedere dag, iedere minuut moet bewijzen. Door de financiële crisis moet het begrip op elkaar kunnen vertrouwen worden herijkt. Dat is echt nodig, want iedereen zoekt en heeft behoefte aan vertrouwen. Wij mensen kunnen niet zonder en zoeken weer zekerheden. Wat je nu ziet, is dat mensen willen begrijpen hoe het zover gekomen is in de financiële wereld en wat we ervan kunnen leren. Als groep hebben we geleerd dat we dingen moeten doen waar we echt goed in zijn. Daarom hebben we Dresdner Bank verkocht en besloten om ons te concentreren op verzekeren. Dat wordt onze opdracht wereldwijd: verdere concentratie op de core business. Daar voelen we ons het prettigst bij. Bovendien hebben wij als verzekeraars een heldere rol. Klanten waarderen het dat wij een verzekerd bedrag garanderen, of een autoschade uitkeren, of een pensioen uitbetalen. Elk financieel systeem, ook het Nederlandse, heeft er enorm veel baat bij dat er solide verzekeraars zijn. Hoe gaat Allianz Nederland dat vertrouwen herwinnen? Vertrouwen begint bij onze basis op orde hebben. Dat is heel simpel: de klant verwacht van ons dat we afspraken nakomen, dat de dingen die we opschrijven goed leesbaar zijn en transparant. Hij verwacht dat hij onze producten goed kan beoordelen in relatie tot andere aanbieders, zodat hij het gevoel heeft dat hij goed verzekerd is. Als de klant de maatschappij of een tussenpersoon belt, moet hij ervaren dat hij met competente mensen te maken heeft die hun vak verstaan. Mensen die kort kunnen schakelen en het probleem van hem afnemen. En dat alles tegen een goede prijs. Feitelijk is het dus heel basaal. De kunst is om dit alles te kunnen herhalen, zodat de klant het verder vertelt. Het is mijn grootste doel om dat voor elkaar te krijgen. Hoe belangrijk is het managen van risico s voor de branche gezien de bancaire crisis? Risico s managen is ons vak. Maar ook wij als verzekeraars moeten steeds meer rekening houden met de risico s die we tekenen en het eigen kapitaal dat wij daartegenover moeten stellen. Hoe beter wij dat begrijpen, hoe nauwkeuriger wij dat kunnen verantwoorden is in het voordeel van de klant. Hij weet dan precies waar hij aan toe is bij ons. Van de crisis leren we dat we nog beter inzicht moeten hebben in de risico s die wij afsluiten voor de korte, maar ook voor de zeer lange termijn. Degene die dat principe het beste begrijpt, kan op individueel klantniveau of bedrijfsniveau de juiste inschattingen maken. De voorspelbaarheid wordt daardoor groter. Ons doel is dat onze mensen in de sales straks precies weten wat de effecten zijn van een risico op onze omzet, de winst en het kapitaalbeslag. Met die inzichten is het bedrijf en zijn stakeholders het beste gediend. Daardoor krijg je een systeem in balans. Dan kunnen we de klant uitleggen dat we risico s tekenen, waarvan we ons bewust zijn wat die inhouden. Daar moet het naartoe. 5

8 Allianz Visie Welke Europese ontwikkeling kunnen we verwachten? Europees gezien vermoed ik vooral een beweging vanuit de toezichtkant. We hebben geleerd dat er een stuk Europese regelgeving over accounting, maar ook over toezicht op financiële instellingen nodig is. Het idee dat een toezichthouder in IJsland hetzelfde betekent als een toezichthouder in Nederland, moeten we herijken. De rol van rating agencies en toezichthouders als keurmeester van financiële instellingen is belangrijk. Die objectiverende werking is nodig. Welke rol speelt Allianz Nederland in de discussie over de beleggingspolissen? Als aanbieder van beleggingsverzekeringen raakt de maatschappelijke discussie over beleggingsverzekeringen ons natuurlijk ook. Aanvankelijk werd het debat gevoerd langs de lijn van intransparantie (compenseren in het geval van onduidelijke of onvolledige informatie) en later veel meer vanuit het perspectief van een kostennorm (compenseren bij te hoge kosten). De Ombudsman mr. J. W. Wabeke heeft in zijn aanbeveling een voorstel uitgewerkt voor het compenseren van polishouders indien zijn kostennorm werd overschreden. Wij hebben een conceptvoorstel uitgewerkt voor de Ombudsman om onze bijdrage te leveren aan de oplossing van het maatschappelijk gevoelige dossier beleggingsverzekeringen. Daarbij hebben wij tevens gehoor gegeven aan een desbetreffend verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Allianz Nederland is bezig met een nieuwe strategie, wat houdt die in? Los van de economische crisis zijn wij bezig met onze nieuwe strategie. We gaan ons bedrijf opnieuw inrichten. De toegankelijkheid moet groter worden voor de klant. Nu bestaat ons bedrijf uit de kolommen schade en leven, vermogensbeheer, inkomensverzekeringen en directe verzekeringen. De competenties aan de voorkant van ons bedrijf gaan we verbinden in de klantbenadering waarbij de vraag van de klant het uitgangspunt is. Achter het gordijn willen we ook meer van elkaars competenties gaan profiteren. Daardoor kunnen wij goedkoper werken en betere service en prijsniveaus neerzetten. Het is een flinke draai die we gaan maken. Nu zitten wij als branche nog in het klassieke model dat wij de klant duidelijk willen maken wat hij moet doen. De klant is ook zo opgevoed en handelt daar ook naar. Allianz Nederland gaat naar een model waarbij we denken vanuit de vraag van de klant, waarbij we zorgen dat we de kanalen hebben om hem goed te bedienen. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Eerst moeten we de toegankelijkheid van ons bedrijf vergroten door de drempel zo laag mogelijk te maken. Los van de economische crisis zijn wij bezig met onze nieuwe strategie. We gaan ons bedrijf opnieuw inrichten. 6

9 Allianz Visie Daardoor kan de klant veel makkelijker gebruikmaken van ons aanbod via de ingang die hij zelf kiest. Via het intermediair, internet of rechtstreeks bij de maatschappij. Daarna gaan we het merk Allianz laden. We zorgen dus eerst dat we de winkel inrichten, dat de looproute is bepaald, de producten in de schappen liggen en het personeel is geïnstrueerd. Pas daarna gaan we reclame maken. In die volgorde. Hoe succesvol gaat deze strategie worden? Dat bepaalt de klant. Wij kunnen het afmeten aan het aantal nieuwe klanten dat naar ons toekomt, maar nog belangrijker is de periode dat klanten bij ons blijven en de mate waarin ze tevreden zijn over Allianz. Deze mate van tevredenheid kunnen we meten via de Net Promotor Score (NPS). De komende jaren krijgen we daar een beter beeld van. Wanneer merkt de markt er wat van? Onze tussenpersonen merken dit jaar de omslag. We zijn dit jaar goed begonnen met een nieuwjaarsreceptie voor alle tussenpersonen uit alle branches. Aan hen hebben we dit verhaal ook verteld. Het intermediair is ook geïnteresseerd in deze beweging. Zij moeten zich ook heroriënteren nu er nog zo n groot wantrouwen heerst in de markt jegens financiële instellingen. Zij kunnen ervan profiteren doordat wij hen een breder assortiment gaan bieden. We moeten wel goed uitleggen wat we van plan zijn en samen optrekken in de keten. Als wij als maatschappij investeren in ICT en het intermediair doet dat ook, maar de klant surft uiteindelijk op het net, dan hebben we voor niks geld uitgegeven. We zullen voor een gedeelte onze waardeketen moeten heruitvinden. Dat is wat mij betreft de grootste uitdaging die onze sector de komende jaren heeft. We zullen met elkaar steeds slimmer en nauwkeuriger moeten kijken waar we ons geld aan uitgeven. Dat is ook vertrouwen en wel in onze keten. Hoe reageren de medewerkers? Onze medewerkers hebben natuurlijk hun twijfels en onzekerheden gehad. Dat heeft ook wel effect gehad op onze overtuigingskracht in de markt. Langzaam komen we in de fase dat we uit kunnen leggen waar we staan en waar we naartoe gaan als branche. Ik hoop dat wij daar voordeel van kunnen hebben. Dat verwacht ik ook. Omdat onze naam en faam zijn toegenomen. Bij de toezichthouders, maar ook bij tussenpersonen en klanten. Dat geeft ook intern weer basis voor vertrouwen. Onze opdracht is om het beter te doen. Onze relatieve en absolute marktpositie is momenteel zeer goed. We kunnen dit voordeel benutten door het iedere dag een beetje beter te doen bij onze klanten. Iedere medewerker zal zich dit bewust moeten zijn en zich daarvoor inzetten. Ik symboliseer de situatie waarin wij verkeren met het Chinese teken voor crisis dat bestaat uit de karakters kans en bedreiging. Met andere woorden: er zitten altijd twee kanten aan de zaak. Voor ons betekent het dat wij vanuit de crisis onze kansen willen benutten en zorgen dat die kracht van vertrouwen weer in ons voordeel gaat werken. _ Resultaten 2008 Voor alle financiële instellingen was 2008 een bijzonder en moeilijk jaar. Allianz Nederland heeft desondanks redelijk stand gehouden en een stabiel resultaat gerealiseerd. De premieomzet stond over de hele linie onder druk. Het totale premie-inkomen uit Schade en Leven daalde met 3% naar miljoen (2007: miljoen). Ondanks de slechte marktomstandigheden is het aantal klanten gestegen, vooral in het intermediaire kanaal. Zodra de marktverbetert, hebben wij een goed uitgangspunt om de opgaande lijn op te pakken. Ons resultaat is verder beïnvloed door enkele incidenten die een eenmalig karakter hebben. De kostenstructuur van het bedrijf is een punt van zorg. Mede daardoor daalde de nettowinst met 63% naar 84 miljoen (2007: 227,8 miljoen). Allianz Nederland heeft nog steeds een stabiele financiële positie. Het eigen vermogen bedraagt ultimo miljoen, een daling van 19% ten opzichte van De solvabiliteit is 200%. De Standard + Poor s rating is gehandhaafd op AA- met een Stable Outlook. Op de volgende twee pagina s treft u de belangrijkste resultaten van onze drie marktsegmenten aan. Het volledige financiële jaarverslag van Allianz Nederland is digitaal beschikbaar via 7

10 Allianz Visie Resultaat Allianz Nederland Schadeverzekering De markt voor schadeverzekeringen staat prijstechnisch onder druk, terwijl schadefrequenties oplopen. Schade is erin geslaagd haar positie in het MKB-segment te versterken. In het grootzakelijke segment blijven de resultaten goed. In het particuliere segment vallen de resultaten tegen. Allianz Inkomens verzekeringen breidt haar marktpositie langzaam uit. Allsecur is begin 2008 met succes gelanceerd als direct writer. Resultaat Allianz Nederland Levensverzekering Allianz Nederland Levensverzekering zag een lichte omzetdaling tegen stijgende kosten. De marge stond daardoor onder druk. De plannen om meer focus aan te brengen in leven gaat Allianz Nederland versneld doorvoeren. Allianz Nederland blijft actief in leven en concentreert zich op de kansrijke markt voor pensioenen. Allianz is internationaal sterk in pensioenen en mag zich rekenen tot een van de grootste asset managers ter wereld. Met nieuwe concepten zoals Pure Life als adviesconcept voor het intermediair en Allianz Plus banksparen stelt Allianz Nederland zich innovatief op. Resultaat Allianz Nederland Asset Management Performance van Allianz Nederland Asset Management was relatief gezien redelijk. De performance van de beleggingsfondsen werd door Morningstar beloond met een gemiddelde van vier sterren. Banksparen heeft nog niet de vlucht genomen die Allianz Nederland ervan had verwacht. Dit heeft ook te maken met het huidige beloningstelsel waarbij andere producten op dit moment winst gevender zijn voor het intermediair. 8

11 Allianz Visie Schadeverzekering in cijfers Premie-inkomen miljoen Premie-inkomen miljoen Daling 2% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 38% Combined ratio % Combined ratio % Levensverzekering in cijfers Premie-inkomen miljoen Premie-inkomen miljoen Daling 7% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 62% Asset Management in cijfers Omzet miljoen Omzet miljoen Daling 13% Operationeel resultaat miljoen Operationeel resultaat miljoen Daling 24% 9

12 Allianz Visie Nieuwe wegen inslaan met mkb-aanpak Allianz Nederland maakt de transitie door naar een volledig klantgeoriënteerd bedrijf. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Een aansprekend voorbeeld daarvan is het marktonderzoek onder mkb-ondernemers in het najaar van De uitkomsten leveren de basis voor een innovatieve aanpak, die zich moet bewijzen in 2009 in een pilot samen met een selecte groep intermediairs. n de communicatie met het inter- en de eindklant in het mkb- Imediair segment gaan we minder nadruk leggen op de producten Schade, Leven en Inkomen, maar veel nadrukkelijker inspelen op de behoefte van de eindklant, aldus Thom Mallant, directeur Business unit Tussen personen Schadeverzekering. Een ondernemer zegt Kijk naar mijn bedrijf, wat heb ik nodig? Ik vind een persoonlijke touch belangrijk Allianz maakt het verschil door te investeren in zakelijke relaties Die puzzel lossen we samen met het intermediair op door een integrale oplossing te bieden. Of het nu gaat om aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid of oudedagsvoorzieningen, maakt daarbij niet uit: de ondernemer wil een betaalbaar en passend antwoord op zijn vraag. Onze aanpak gaan we testen met een pilot met zo n 25 intermediairs. De vraag van de klant centraal In feite is het een volgende stap in onze evolutie als klantgericht bedrijf, volgens Mallant, Allianz Nederland gaat bij het ontwikkelen van de nieuwe mkbaanpak zorgvuldig te werk. We willen weten hoe ondernemers reageren op onze nieuwe waardepropositie. Daarom trekken we samen op met het intermediair. We moeten samen die ervaring opdoen en onze kennis delen. Zo willen we de basis leggen voor een volledige introductie van een aanpak waarin de behoeften van de klant het uitgangspunt voor al ons handelen vormen. We durven deze uitdaging aan, omdat we geloven in de kracht van het intermediair als adviseur en onze kwaliteiten als verzekeraar. En, we zijn goed voorbereid. Door gedegen onderzoek te doen naar de motieven van de mkbonder nemer als het om verzekeren gaat, weten we wat zij belangrijk vinden. Daarbij is cruciale informatie boven water gekomen die ons een handvat biedt voor een onderscheidende en niet eenvoudig te kopiëren aanpak. Mijn toekomst en de continuïteit van mijn onderneming vragen maatwerk 10

13 Allianz Visie Ik vertrouw op mijn specialisten Ik wil de samenhang begrijpen en alles in één keer geregeld hebben Elke ondernemer is uniek Voor dit onderzoek kropen we in de huid van de ondernemer, zegt Vivian Minten, manager marketing Allianz Leven en Asset Management. We leerden dat ondernemers verschillend zijn, maar wel allemaal positief zijn ingesteld. Verzekeren is voor hen dan ook niet vanzelfsprekend. Mkb-ondernemers zien een belangrijke rol voor het intermediair, al moet de adviseur in de toekomst wel proactiever optreden en hun taal spreken. Bovendien is er duidelijk behoefte aan advies per levensfase van de onderneming. Dat blijkt namelijk bepalend voor het type verzekeringen waar interesse voor bestaat. Starters met een eenmanszaak hebben nu eenmaal andere vragen en problemen dan een groter bedrijf met meer personeel. Daarop inspelen vraagt een klant gerichte aanpak waarbij het uiteraard belangrijk is dat je de taal van die ondernemer spreekt. Allianz geeft advies in de taal van de mkbondernemer Sterke positie uitbouwen Allianz Nederland richt zich in de pilot op drie ondernememingsfasen: de startfase, de groeifase en de volwassen fase. Voor elk van deze fases is een oplossing beschikbaar, bestaande uit verschillende en soms integrale verzekeringsproducten. Onze uitgangspositie bij het intermediair is sterk en door deze zorgvuldig voorbereide nieuwe stap te zetten, krijgt de samenwerking nieuwe inhoud. Het intermediair ziet ons als een deskundige en servicegerichte partner die staat voor continuïteit, aldus Mallant. We willen samen leren. In de pilot houden we de vinger echt aan de pols door het organiseren van workshops voor deelnemende intermediairs. We gaan ook onze accountmanagers en de medewerkers van de binnendienst op een goede manier voorbereiden en trainen. Dat we in de regio aanwezig zijn, altijd dicht bij het intermediair en zijn klantenkring, blijkt nu een extra voordeel. De goede relatie met het intermediair maakt dat we de mkb-pilot met vertrouwen tegemoet zien. Onze persoonlijke benadering maakt het verschil. Loyaliteit krijg je door te investeren in de relatie en door goed te zijn in wat je doet. Dat is waar Allianz Nederland voor staat. _ Verzekeren hoort erbij, maar ik onderneem liever Ik ben positief ingesteld, ik kies liever voor de aanval 11

14 Allianz Visie Een revolutie in advisering Pure Life in de praktijk Allianz Nederland is altijd op zoek naar het beste voor de klant en introduceerde anderhalf jaar geleden een totaal nieuw advies concept. Het intermediair is razend enthousiast over het werken met Allianz Pure Life. Dit is een revolutie in ons vak. Wat zou jij doen als je genoeg geld had? Het antwoord op deze en andere vragen vormt het uitgangspunt voor het vernieuwende adviesconcept van Allianz Nederland. Pure Life is gericht op een andere relatie met de klant. Het gaat in op de hele levensloop van de consument en niet op een specifiek product. Gesprekken zijn daardoor persoonlijker en krijgen meer diepgang. Dat vraagt meer van de adviseur. Intermediairs die ermee werken, krijgen eerst een intensieve training om zich volgens een vaste methodiek het nieuwe adviseren eigen te maken. De kennis en ervaring van grondlegger George Kinder vormen de grondslag. Na een halfjaar praktijkervaring in een mentorshipprogramma mogen zij zich Registered Financial Life Planner noemen. Meaning & money Klanten komen hier nog steeds binnen omdat ze een hypotheek willen of een pensioen, of omdat ze voor zichzelf willen beginnen. Maar met Pure Life onderzoek je de vraag die daarachter zit. Als Life Planner kun je diepere wensen en drijfveren van een klant achterhalen. Pas daarna kijk je wat haalbaar is en stel je samen met de klant een financieel plan op. Dat kan verrassende dingen opleveren, vertelt Harrie Kroeze, medeeigenaar van het Verzekeringscollectief in Emmen en gecertificeerd Life Planner. Laatst kwam een stel binnen voor een hypotheek. Uiteindelijk kochten ze een veel goedkoper huis dan ze van plan waren. De reden was dat ze besloten financiële ruimte te creëren voor hun grote liefde: reizen. De adviezen van een Life Planner kunnen heel praktisch zijn, merkt Pascale van Heugten, mede-eigenaar van Van Heugten & Partners, een middelgroot advieskantoor in Heesch. Een servicegesprek met een klant mondde uit in het inzicht dat zij eigenlijk heel graag meer tijd wilde doorbrengen met haar oude moeder. Ik berekende wat het haar kostte om een halve dag per week minder te werken en maakte aanpassingen in haar spaargedrag. Er ging een wereld voor haar open. Als je weet wat je doel is en wat de financiële mogelijkheden zijn, kun je makkelijker beslissen. Goed financieel overzicht levert Pascale van Heugten en Harrie Kroeze: met Pure Life weer passie voor het vak klanten bewustwording én meer rust op. Dat vind ik het mooie van Pure Life. Het is een combinatie van meaning & money. Mensen blijven trouw aan hun financiële plan als ze weten wat ze willen bereiken. De ervaring leert dat het vaak gaat om zeer haalbare wensen. Dichter bij de klant Pure Life levert de klant veel op, maar ook de adviseur. Harrie Kroeze: Dit past bij mij. Om wat te kunnen betekenen, vind ik het belangrijk dat je elkaar goed leert kennen. Met Life Planning kijk je naar de totale levensloop en begeleid je relaties op een andere manier. Pure Life wordt een vast onderdeel van ons bedrijf. Pascale van Heugten hervond met Pure Life haar passie voor het vak. Je staat dichter bij de klant. Er is openheid, van beide kanten. Voor mij is dit echt een revolutie in mijn vak. Bij Van Heugten & Partners wordt het concept geleidelijk ingevoerd. Dat maakt het niet minder ingrijpend. Onze hele bedrijfsvoering wordt onder de loep genomen, vertelt Van Heugten. En we gaan voor Pure Life een nieuw bedrijf opstarten: La Confiante, wat staat voor vertrouwen, zelfbewust en optimistisch. Bijzonder is dat dit nieuwe bedrijf zich exclusief richt op vrouwen. Ik heb in de vijftien jaar dat ik met mensen om de tafel zit, vaak meegemaakt dat juist vrouwen hun financiële zaken niet op orde hebben. Ze zoeken ook een andere balans tussen werk en leven dan mannen. Er zijn steeds meer alleenstaanden. Bovendien loopt meer dan één op de drie huwelijken uit op een scheiding. Mijn financiële kennis, aangevuld met Life Planner-skills, vormt het startpunt van mijn missie om juist voor vrouwen de zaken financieel beter te regelen en inzicht en rust voor hen te creëren. Pure Life is daarvoor een geweldig concept waar ik Allianz Nederland dankbaar voor ben. _ 12

15 Allianz Visie Allianz Kunstcollectie gewaardeerd Kunst dichtbij Al voor de vijftiende keer hebben Cor van Maurik van BRR Assurantiën BV en zijn vrouw Ingrid de catalogus van de Allianz Kunstcollectie uitgeplozen en de Kunstpremière bezocht. Sinds ze in 1994 voor het eerst gingen kijken, zijn ze eraan verslingerd. Na vele schilderijen kochten ze deze keer een collier. Een spang met een verhaal. oor de jaren heen hebben we een aardige collectie opge- van wel tachtig werken, hier op de zaak, thuis en Dbouwd bij de kinderen, vertelt Cor van Maurik. Het enthousiasme slaat over op mensen in hun omgeving die zich nooit met kunst bezighouden. Onze medewerkers kijken in de catalogus en kiezen mee. Het is tenslotte ook hún werkplek. Vaak leveren de schilderijen stof op voor een praatje met klanten, want niet iedereen vindt alles mooi of ziet er hetzelfde in. Laagdrempelig De eerste keer dat ze de catalogus van de Allianz Kunstcollectie onder ogen kregen, wilden Cor van Maurik en zijn vrouw Ingrid er meer van zien. We gingen naar de Kunstpremière in het Singer Museum in Laren. Mooie, toegankelijke en betaalbare kunstwerken. Sindsdien hebben we elk jaar iets aangeschaft: verschillende werken van Astrid Engels, iets van Willink, Cremer en Bierenbroodspot. Veel kunstenaars zijn op de Kunstpremière zelf aanwezig om vragen te beantwoorden en achtergronden te vertellen. Een galerie loop je niet zo snel binnen, dit is laagdrempelig. En doordat dit elk jaar terugkomt, blijven we ermee bezig. Zonder Allianz Nederland hadden we dat niet gedaan. De één stapt eruit, de ander erin; symbolische voetstapjes Sorry, I m lazy Yuki Hatazawa wint Allianz Grafiekprijs 2008 Voor de inzending kon ik maar niets bedenken en daar voelde ik me schuldig over, ik vond mezelf lui. Toen bedacht ik dat alles altijd zo serieus is, wat meer humor is wel welkom. Alles heeft twee kanten. Zo is luiheid niet per se slecht, misschien is het wel natuurlijk. Vandaar het drijvende zeehondje met mijn gezicht. Er is geen grens tussen mens en dier. Ik kon niet bevatten dat ik de prijs had gewonnen! Dolblij was ik met de positieve reacties op mijn idee. Het prijzengeld besteed ik aan een extra studiejaar met een speciaal programma aan de kunstacademie en een reis naar de VS om hedendaagse kunstenaars te zien. Er is nog veel te leren. Voetstapjes De recentste aankoop is een sieraad van Jantine Kroese. Een zogenaamde spang een niet-sluitend collier met voetstapjes aan de uiteinden. Ingrid van Maurik is er zielsgelukkig mee: Daar zit een verhaal achter. Mijn moeder overleed afgelopen zomer. Ze werd begraven op 23 augustus, de dag waarop de vrouw van Cors compagnon Ludger beviel van haar kindje. Desondanks was Ludger in de kerk bij de begrafenis. Op de Kunstpremière zag ik dit collier met voetstapjes. De één stapt eruit, de ander erin; symbolisch voor het begin en einde van het leven. Jantine Kroese had er twee gemaakt. Ik heb ze allebei gekocht, één voor mezelf en één voor de vrouw van Ludger. Al hebben ze nauwelijks nog ruimte voor nieuwe kunst, de Van Mauriks kijken alweer uit naar volgend jaar. De catalogus van 2008 gaat op de stapel, we hebben ze van alle jaren bewaard. Leuk om nog eens in te bladeren, want dit zijn de krentjes in de verzekeringspap. Het is prachtig dat Allianz Nederland kunst voor iedereen toegankelijk maakt. _ 13

16 Aandacht, oplettend. Klantgericht. Allianz.

17

18 Allianz Klantgericht Klantgerichtheid geen luxe, maar pure noodzaak 16

19 Allianz Klantgericht Loyale klanten kopen meer, blijven langer klant en bevelen hun verzekeraar aan bij vrienden, kennissen en collega s. Allianz wil de mening van de klant kennen en leren om nog meer aan verwachtingen tegemoet te komen. Of beter nog: die te overtreffen. In 2010 wil Allianz de financiële dienstverlener met de loyaalste klanten zijn. Het Customer Focus Initiative (CFI) levert daarvoor het instrumentarium. et CFI is niet zomaar een project. HKlantgerichtheid behoort echt tot de kern van de onderneming, vertelt Erik Boertjes, die in Nederland nauw betrokken is bij de uitvoering van het CFI. Geen wonder dus dat Allianz het na de pilotfase in 2005 wereldwijd heeft geadopteerd. De essentie van het programma is het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten. Niet alleen van de intermediairs die met ons werken, maar ook van de polishouder. Hebben wij contact over bijvoorbeeld een schadeafwikkeling, dan kunnen we ons op dat moment bewijzen als verzekeraar. Hoe ervaart de klant ons, wat kan beter? Om dat te weten te komen, doen we op diverse manieren onderzoek. Schoolcijfers als maatstaf De kern van de onderzoeksmethode is de Net Promotor Score (NPS). Klanten worden op basis van scores in drie groepen ingedeeld: de promotors, de passives en de detractors. Dat gebeurt op basis van het schoolcijfer dat deelnemers geven als antwoord op de vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u Allianz aanbeveelt aan vrienden of kennissen? Promotors geven een negen of een tien, passives een acht of zeven. Wie een score van zes of lager geeft, is een detractor. Door het percentage detractors af te trekken van het percentage promotors resulteert de Net Promotor Score, ofwel het percentage dat Allianz aanbeveelt. Erik Boertjes: In februari en maart 2008 vond de jaarlijkse NPSmeting voor onze business units Schade en Leven plaats onder ruim intermediairs. Dit is een belangrijke benchmark voor ons om te bepalen hoe we Essentie is het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten staan ten opzichte van onze concurrenten. Dit jaar werd een beduidend groter aantal promotors genoteerd. Daaruit leid ik af dat de loyaliteit is toegenomen. Loyaltybewijs 1 Loyaltybewijs 2 Een polishouder helpt een vriend met het vervoeren van een zeldzame oude Coca-Cola koelkast. Helaas valt deze onderweg van de trailer en is total loss. Onze polishouder wordt aansprakelijk gesteld. Allianz Nederland betaalt 600 uit als vervangingswaarde. Enkele dagen later belt de polishouder om te melden dat hij op een veiling een vergelijkbare koelkast voor 50 heeft gevonden en dat we dus te veel hebben uitgekeerd. Hij wil weten waar hij het geld kan terugstorten. We bedanken hem voor zijn eerlijkheid en spreken af dat hij 525 betaalt en van het verschil een mooie bos bloemen voor zijn echtgenote koopt. Een klant belt ons. We horen wat gesmak aan de andere kant van de lijn. Vervolgens zegt deze klant: Sorry... ik zit net met een koekje in mijn mond. Ik verwachtte niet dat er zo snel zou worden opgenomen, want ik hield rekening met een keuzemenu. Loyaltybewijs 3 Een grote klant wenst een vaste contactpersoon bij onze claimafdeling. Na enkele weken ontvangen we deze boodschap per Hallo daar, ik mail jullie om te laten weten dat we zeer gelukkig zijn met de manier waarop het ons toegewezen vaste contact onze zaken behartigt: hij is helder, snel en professioneel. Dat wilde ik maar even melden. 17

20 Allianz Klantgericht Hoge servicegraad zorgt voor loyale klanten die ons graag aanbevelen Goed inzicht in klantervaring Naast jaarlijks top-downonderzoek onder medewerkers bij intermediairs is er ook een continumeting onder polishouders bij onder meer de business unit Schadebehandeling. Ook klachten van klanten en zakenpartners die schriftelijk en via de website binnen komen, worden in het NPS-onderzoek betrokken. Erik Boertjes: Het gaat ons om het vastleggen van de echte klant ervaring. We willen weten hoe iemand denkt en praat over Allianz. Daarom gaan we bijvoorbeeld naar een onderzoeksmodel waarbij we de klant tijdens een schadeafwikkeling vragen stellen. Dit geeft ons belangrijke informatie: de Net Promotor Score wordt binnen Allianz wereldwijd gebruikt als Key Performance Indicator (KPI) voor klantloyaliteit. Gezond verstand Wat gebeurt er met de uitkomsten van al het klantenonderzoek? Erik Boertjes: Als de informatie is geanalyseerd, plannen we verbeteracties. Dat is een continu proces. Interessant is dat daarbij steeds meer de verbinding ontstaat met een ander programma binnen Allianz: Ideas to Success, afgekort i2s. Dit innovatieprogramma is erop gericht goede ideeën van medewerkers naar de praktijk te brengen. Door de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van verbetertrajecten, voorkomen we dat we in een kille analyse blijven hangen. Juist gezond verstand moet een rol spelen, want dat levert nieuwe invalshoeken en verfrissende ideeën op. Emotionele binding met de klant De essentie van wat Allianz wil bereiken, is een zo groot mogelijke emotionele binding met de klant. De factor prijs wordt dan minder belangrijk en dat streven we bewust na. Allianz wil vooral op service concurreren in volwassen markten als de Verenigde Staten, West-Europa en Australië. Het winnen van klanten bij concurrenten is daar de enige mogelijkheid om te groeien. Een hoge servicegraad zorgt voor loyale klanten die ons graag aanbevelen bij anderen en daar is het allemaal om begonnen, aldus Erik Boertjes. _ 18

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord

Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers. Peter Rikhof Koen van Santvoord Handboek bedrijfsovername voor (aspirant) ondernemers Peter Rikhof Koen van Santvoord hoe koop ik een bedrijf? Peter Rikhof Koen van Santvoord colofon 2007 Peter Rikhof, Koen van Santvoord Uitgeverij:

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Aan de slag met Het Nieuwe Werken

Aan de slag met Het Nieuwe Werken Aan de slag met Het Nieuwe Werken Dik Bijl Aan de slag met Het Nieuwe Werken Par CC, Zeewolde 2009 Colofon 2009 Par CC, Naarderweg 4, 3891 DK Zeewolde Omslagontwerp: www.elmarbeckmann.com Illustraties:

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

De mens centraal in de nieuwe economie

De mens centraal in de nieuwe economie De mens centraal in de nieuwe economie Als u blijft doen wat u altijd al deed, krijgt u niet meer wat u altijd al kreeg Door Anke Wiersma, Innovatieadviseur Syntens Innovatiecentrum De mens centraal in

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie