METHODE. Wederkerig Leren. WeL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE. Wederkerig Leren. WeL"

Transcriptie

1 METHODE Wederkerig Leren WeL

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is Wederkerig Leren? 3 2 Doel van Wederkerig Leren 3 3 Plaats Wederkerig Leren in het Radius Concept Onderwijsvisie Relatie leerbreinprincipes en WeL Curriculum en frequentie Voorbeeldrooster 5 4 Hoe verloopt een WeL Organisatie en randvoorwaarden door WeL-docent Ouderejaars voorbereiden op hun WeL-les Eerstejaars voorbereiden op hun WeL-les Rol en taken ouderejaars student Rol en taken WeL-docent 8 5 Beoordeling van deze methode Beoordeling van de ouderejaars student Beoordeling van de eerstejaars student 8 6 Literatuur en koppelingen Bronvermelding Aanbevolen informatie 9 Bijlage 1. Voorbeeld inzetten methode WeL door team ICT 10 Bijlage 2. WeL-route (voor de ouderejaars) 11 Bijlage 3. Didactische checklist lesvoorbereiding WeL 12 Bijlage 4. Vakinhoudelijke checklist lesvoorbereiding WeL 13 Bijlage 5. Studiegroei kwalificatiedossier via WeL ouderejaars 14 Bijlage 6. Didactische beoordeling lesuitvoering WeL ouderejaars 15 1

3 Inleiding Deze leidraad Wederkerig Leren (WeL) is bedoeld voor ouderejaars studenten en hun docenten. In dit document staat beschreven hoe het Radius de WeL-methode gebruikt om het leren van ouderejaars te verrijken en te versnellen. De WeL-methode is crebo- en teamonafhankelijk in te zetten bij 3 van onze onderwijsvormen: PGO, VHT of SP. Naast een groot leerrendement voor onze ouderejaars levert WeL ook aantoonbare onderwijsvoordelen voor onze eerstejaars studenten én onze docenten (zie hoodstuk 2)! Kortom: een aanbeveling om iedere student minimaal een les, een week of zelfs een hele periode te laten experimenteren, leren en genieten van WeL. Momenteel wordt bij diverse teams geëxperimenteerd met de methode WeL. Dat houdt een continu proces van doorontwikkelen en bijsturen in. Opmerkingen, suggesties of verbeteringen voor deze handleiding zijn dus van harte welkom. Graag mailen naar Veel succes! Dienst Onderwijs en Innovatie. ROC West-Brabant Radius College Dienst Onderwijs & Innovatie Uitgifte: maart 2015 Versie: 01 2

4 Wederkerig Leren 1. Wat is Wederkerig Leren? Wederkerig leren wordt internationaal vaak geduid als reciprocal teaching. Andere termen die in literatuur of (onderwijs)onderzoek worden gebruikt zijn: wederkerend leren, wederkerig onderwijzen, wederzijds onderwijzen, wederzijds leren, rolwisselend onderwijzen, rolwisselend leren, elkaar onderwijzen. Reciprocal teaching is in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld met als doel het begrijpend lezen van teksten te verbeteren. De reciprocal procedure is het eerst beschreven door Palinscar (1982) en door Palinscar en Brown (1984). In een latere publicatie hebben Brown en Palinscar (1989) de methodiek verder uitgewerkt. Wederkerig leren gaat ervan uit dat een (jongerejaars) student moet worden aangemoedigd om mee te doen aan een groepsactiviteit voordat hij in staat is die activiteit zelfstandig uit te voeren. De student wordt gestimuleerd een stapje verder te zetten dan dat hij zelfstandig kan: de zogenaamde zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky). De (jongerejaars) student wordt daarbij ondersteund door een expert, die de leerkracht of een medestudent kan zijn. De student observeert het gedrag van de expert en ziet hoe die taken uitvoert (modeling). De ervaren leerkracht of medestudent/ouderejaars heeft dus een voorbeeldfunctie voor de jongerejaars student. Voor het Radius College snijdt het mes aan twee kanten. Wederkerig leren betekent dat de eerstejaars vakinhoudelijk meer leert van de ouderejaars dan hij zelfstandig zou leren. Tegelijkertijd leer jij als ouderejaars hoe je inhoudelijk een goede les ontwikkelt. En train je belangrijke didactische vaardigheden om deze les optimaal te geven aan de jongerejaars. 2. Doel van Wederkerig Leren WeL heeft als doel: 1 hoger leerrendement ouderejaars doordat zij de volledige cyclus van onderwijs doorlopen - ontwikkelen - voorbereiden - uitvoeren - evalueren 2 de ouderejaars trainen zich in didactische en/of leidinggevende vaardigheden; 3 de zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van ouderejaars vergroten; 4 sneller en beter inspelen op nieuwe vakinhoudelijke en/of technologische ontwikkelingen, doordat het gehele potentieel van kennis en ervaring (niet alleen die van de docenten) wordt benut. Bijkomende effecten: de eerstejaars ervaart de lessen en begeleiding van de ouderejaars als voorbeeld (dit moet hij immers later in de opleiding zelf ook doen); meer kansen voor de hele school om teamoverstijgend te leren (bijv. ict-studenten geven een les documentatie aan installatie-studenten). de leeromgeving van de eerstejaars is meer dynamisch en afwisselend door de inzet van ouderejaars (hun belevingswerelden zijn vrijwel gelijk); medeverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van onderwijs resulteert in een positievere beoordeling van deze kwaliteit; meer afwisseling in het werk van de docent. 3

5 Wederkerig Leren 3. Plaats Wederkerig Leren in het Radius Concept 3.1 Onderwijsvisie Het spreekt voor zicht dat WeL een methode is die uitstekend toepasbaar is in fase 3: veranderingsgericht leren. Als ouderejaars zul je enig reflectief vermogen hebben opgebouwd en min of meer in staat zij je eigen leerproces (mede) te sturen. Door jou verantwoordelijk te maken voor een (of meerdere) lessen voor eerstejaars wordt je aangemoedigd jezelf breder te ontwikkelen. Niet alleen je vakbekwaamheid is belangrijk, maar ook hoe je in staat bent deze vakbekwaamheid over te brengen op anderen. FASE 1. BETEKENISGERICHT LEREN Het onderwijsleerproces wordt in de 1 e fase vooral vormgegeven door leerprincipes uit Probleemgestuurd Onderwijs waarin via praktijkcasussen studenten betekenisgericht leren. Dit stimuleert de oriëntatie op beroep, werkveld en opleiding. Door het analyseren en problematiseren van deze praktijkproblemen ontdekken en ontwikkelen studenten leerstijlen. Zelfstandig leren werken is uitgangspunt. Onderwijsvormen: Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Vaardigheidstrainingen (VHT) FASE 2. TOEPASSINGSGERICHT LEREN Het onderwijsleerproces krijgt in de 2 e fase een ProjectGestuurd karakter. Via opdrachten uit de praktijk kunnen studenten hun geleerde vaardigheden toepassen en verrijken. Studenten leren hun analyses te vertalen in plannen en uitvoeren. Leren wordt toepassingsgericht leren. Het overgaan van leer- naar werkstijlen is hier het belangrijkste procesdoel. Het accent ligt op samenwerken. Onderwijsvormen: Projectmatig werken (PR) Vaardigheidstrainingen (VHT) FASE 3. VERANDERINGSGERICHT LEREN In de 3 e fase is het onderwijsleerproces echt ProcesGestuurd. Door feedback op de toepassingen, handelingen en werkwijzen van zichzelf en de ander, wordt gewerkt aan het uitbouwen van beroepscompetenties en kwaliteit. Daarmee komt reflectief leren en het geleerde toepassen in soortgelijke situaties (transfer) centraal te staan. Het overgaan van werk- naar beroepsstijlen is hier het belangrijkste procesdoel. Het accent komt te liggen op functioneren. Onderwijsvormen: Projectmatig werken (PR) Probleemgestuurde trainingen (PGT) 3.2 Relatie leerbreinprincipes en WeL Iedere ouderejaars die met methode WeL lessen gaat verzorgen voor eerstejaars krijgt op het Radius College eerst een mini-cursus activerende didactiek aangeboden. Immers expert zijn op een bepaald gebied wil nog niet zeggen dat je expert bent in het overbrengen van die stof. Radius-docenten worden geacht zo activerend mogelijk te werk te gaan middels de 10 leerbreinprincipes. Het is logisch dat die set van 10 leerbreinprincipes voor activerende didactiek ook voor jou als ouderejaars een prima leidraad biedt : HOE ga ik de les uitvoeren? Deze mini-cursus duurt 2 uren en is gekoppeld aan een formatieve beoordeling, zodat je als ouderejaars student niet alleen beoordeeld wordt op vakinhoud (het wat) maar ook op didactiek (het hoe). Daarmee biedt het Radius College een extra verbreding op het standaard curriculum. Wij geloven dat competenties als begeleiden & didactiek jou vaardigheden voor het leven bieden. 3.3 Curriculum en frequentie WeL is geen onderwijsvorm maar een methode. Daarmee heeft WeL geen standaardplek in het Radius onderwijsconcept. De methode is echter nadrukkelijk voor de ouderejaars bedoeld en op het rooster terug te vinden als toevoeging (VHT-WeL). De frequentie is per crebo of team verschillend. Het ene team zal WeL inzetten om bijvoorbeeld 1 VHT door ouderejaars te laten verzorgen. Een ander team zal WeL een hele periode inzetten om bijvoorbeeld een serie van 8 PGO s/vht s door ouderejaars te laten verzorgen. 4

6 Voorbeeldrooster 3.4 Voorbeeldrooster In onderstaande tabel wordt een voorbeeld getoond van een weekroosters (eenheden van 20 minuten) voor een BOL-opleiding tijdens het 1e leerjaar. De toevoeging WeL op het rooster duidt dat de les niet wordt gegeven door de een docent maar door de ouderejaars. Dit deel van het rooster is dus zichtbaar bij zowel de eerstejaars als door jou als ouderejaars. Voorbeeldrooster 1. 08:00 Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2. 08:20 POR SLB 3. 08:40 PGO POR SLB 4. 09:00 aansturing POR Taal en BPV BPV 5. 09:20 SP-AS rekenacademie 6. 09:40 PGO OLC 7. 10:00 SP-ZT 8. 10:20 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE 9. 10: :00 PGO PGO :20 terugkoppeling aansturing :40 POR VHT-WeL :00 VHT-AS VHT-WeL PGO OLC :20 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH :40 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE :00 VHT-AS VHT-WeL PGO OLC :20 VHT-ZT VHT-WeL BPV BPV :40 VHT-ZT VHT-WeL PGO :00 VHT-ZT VHT-WeL terugkoppeling :20 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE :40 VHT-ZT VHT-WeL :00 VHT-TK VHT-WeL :20 VHT-TK SLB BPV BPV :40 SLB SLB BPV BPV :00 SLB Taal en :20 Taal en rekenacademie :40 rekenacademie : : : :00 5

7 Wederkerig Leren 4. Hoe verloopt een WeL 4.1 Organisatie en randvoorwaarden door WeL-docent zorg dat het team van begeleidende docenten bereid is met WeL te werken; zorg dat het team van begeleidende docenten vaardig is met WeL te werken; selecteer 1 of meerdere prestatie-indicatoren uit het kwalificatiedossier die te relateren zijn aan coachen, begeleiden, instrueren en/of expertise delen; gebruik de prestatie-indicatoren om de specifieke WeL-beoordeling (zie bijlage 2) te vullen; selecteer onderwijsproducten (PGO/VHT/SP) uit het curriculum van de eerstejaars studenten die geschikt zijn voor WeL; maak een lesrooster WeL voor ouderejaars (zie bijlage 1 en pagina 5) waarbij het rooster van de eerstejaars leidend is!* reserveer bij de Radius Academie het aantal mini-cursussen activerende didactiek dat nodig is voor de groep ouderejaars. 4.2 Jezelf voorbereiden op je WEL-les Het is belangrijk dat jij en je WeL-partner eigenaar zijn van de les die je verzorgt. Dat doet de docent door jullie OF een geheel nieuwe les te laten ontwikkelen OF door jullie een bestaande (verouderde) les te laten beoordelen en herschrijven. Hoe gaat dat in z n werk? Je docent roostert (vaak parallel met projecturen) 8 tot 16 voorbereidingsuren met regelmatig een docentenvraaguurtje. Je docent regelt dat je vooraf kunt kennis maken met de groep eerstejaars studenten voor wie je de WeL-les zult verzorgen. Je docent verzorgt een opstart WeL en licht de bedoeling toe met behulp van dit handboek én de WeL-route (zie pagina 7 en bijlage 2). Je docent zorgt ervoor dat iedere ouderejaars het volgende minimaal ontvangt: 1. handboek methode WeL 2. leeg onderwijsformat (PGO/VHT/SP) 3. een goed voorbeeld van het te ontwikkelen onderwijsproduct 4. richtlijn ontwikkelen onderwijsproduct 5. aantal kruispunten kwalificatiedossier dat als leerdoel en/of trainingsdoel dient 6. thema/onderwerp voor het te ontwikkelen onderwijsproduct 7. 2 beoordelingsformulieren WeL (zie bijlage 2 en 3) 8. mini-cursus activerende didactiek (2 uur): - A4 uitleg over leren op z n Radius - gadget 10 leerbreinprincipes - handboek PGO/VHT/SP 4.3 Eerstejaars voorbereiden op hun WeL-les Het is de taak van je docent om de eerstejaars uit te leggen wat WeL inhoudt, dat jullie als ouderejaars een les komen verzorgen en waarom. Het is vooral belangrijk dat de eerstejaars beseffen dat over (ruim) 1 jaar zij zelf aan de buurt zijn om WeL te verzorgen. 6 * Roostertechnisch blijkt deze groep door omvang en lesvormen het minst flexibel.

8 Wederkerig Leren 4.4 Rol en taken ouderejaars student Wat verwachten we van jou als ouderejaars? Onderwijs voorbereiden en ontwikkelen ca. 8 UUR per les (1-1,5 uur) ca. 16 UUR per les (3 uur) ca. 8 UUR Op basis van schema docenten een PGO/VHT/SP ontwikkelen solo of als duo Desbetreffend handboek lezen (PGO/VHT/SP) Je lesproduct ontwikkelen in de standaard onderwijsformat(s) per les (1-1,5 uur) 1 Activerende elementen afstemmen met docent en plaatsen (bijv. filmpjes, infografics, beelden) in de BeeldenBieb van het Radius Concept onderwijsproduct laten resoneren door docent Feedback verwerken en je onderwijsproduct definitief maken Via docent je onderwijsproduct laten voorzien van UON en laten plaatsen in de Radius database Onderwijs uitvoeren (didactiek) 10 Leerbreinprincipes aantoonbaar toepassen in je les elfreflectie en feedback van anderen op de 10 leerbreinprincipes verwerken Medestudenten beoordelen op de 10 leerbreinprincipes Onderwijs uitvoeren (vakinhoud) Vakinhoudelijke kennis van het onderwerp is op peil Relatie van jouw les met het kwalificatiedossier is gerealiseerd via leerdoelen Je les is verbonden met voorbeelden uit de (beroeps)praktijk 7

9 Wederkerig Leren 4.5 Rol en taken WeL-docent Wat mag je van je WeL-docenten verwachten? Instrueren eerstejaars en ouderejaars over WeL a.d.h.v. de WeL-route Ouderejaars informeren hoe WeL bijdraagt aan studievoortgang op hun kwalificatiedossier (zie bijlage 5) Begeleiden ouderejaars bij het doorlopen van het gehele WeL-proces, zie WeL-route (bijlage 2) Tijdens de begeleiding voortbouwen op de mini-cursus activerende didactiek Bijwonen WeL-les (eventueel inspringen) van ouderejaars Beoordelen ouderejaars op inhoud en didactiek Feedback verzorgen aan ouderejaars op inhoud en didactiek Feedback ontvangen van ouderejaars over de eigen rol als WeL-docent 5 Beoordeling van deze methode 5.1 Beoordeling van de ouderejaars student Middels het ontwikkelen en uitvoeren van een WeL-les kun je naast je diploma een aanvullend getuigschrift ontvangen als bewijs voor je didactische basisvaardigheden. Hoe komt deze beoordeling tot stand: 50% verdien je door het met een voldoende afronden van de mini-cursus activerende didactiek (zie check 3 WeL-route); 50% verdien je door minimaal een 6 te scoren op het toepassen van de 10 leerbreinprincipes tijdens de WeL-les (zie bijlage 4 en check 9 WeL-route). Het getuigschrift Activerende Didactiek - de basis wordt uitgegeven via het examenbureau en is wel geschikt voor je portfolio en/of je CV. 5.2 Beoordeling van de eerstejaars student Na de WeL-les kan de eerstejaars student een bewijskaart invullen als hij studievoortgang heeft geboekt op de kruispunten van zijn portfolio. 8

10 Bronnen & info 6 Literatuur en koppelingen 6.1 Bronvermelding Bleumer, F. (2006). Onderwijskundig kader Radius College, samenvatting. Radius College te Breda. Crone, E. (2008). Het puberende brein. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. Herman, T., van Overbeek, T., Dijke, M.D., Kleinloog, M. & de Waal, W. (2012). Visie op puberbegeleiding. Advies professionalisering richting activerend onderwijs. Project Puberbrein te Breda. Palinscar A.S. & Brown A.L (1984). Reciprocal Teaching. Procedures and principles. Speakeasy, New York. 6.2 Aanbevolen informatie 9

11 Bijlage 1. Voorbeeld inzetten methode WeL door team ICT Ontwikkelen en het lesgeven van PGO s en VHT s Linux mint door ouderejaars ICT n4 in duo s. 10 Rooster BEH 1D Rooster BEH 1C Rooster BEH 1B Rooster BEH 1A Programma Naam Student 1 Naam Student 1 Klas Student Trainer WEEK 1 PGO 1 Microsoft Project X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 2 Linux Mint X X Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 1 Microsoft Project X X BEH 1E Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 2 Flowchart X X BEH 1E Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd Cert. Linux Mint 1, installing X Onder begeleiding van Ivo WEEK 2 PGO 3 Open Source Software X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 4 Linux Suze, Red hat, ubuntu X BEH 1E Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 3 Linux Mint 2, Gebruikers/Rechten X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 4 Linux Mint 3, Encryptie/Beveiliging X X BEH 3D Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 3 PGO 5 Linux webserver BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 5 Linux Microsoft BEH 1E Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 5 Linux Mint 4, Drivers X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 6 Linux Mint 5, Wine X X BEH 3D Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 4 PGO 7 Linux Imagen X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 8 LB Game Over Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 7 Wifi berekenen BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 8 Linux Imagen, Driver BEH 1E Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 5 PGO 9 Voorbereiding implementatie Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 10 Stage Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 9 Couch Patato X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 10 Implementatie en acceptatietekst Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd

12 Bijlage 2. WeL-route (voor de ouderejaars) CHECK: Opstart WeL, handboek WeL en onderwijsformat heb ik ontvangen Door wie: Eigen docent CHECK: Lesonderwerp en collegastudent gekozen + datum WeL-les gepland Door wie: Eigen docent CHECK: Ik heb de minicursus Activerende Didactiek gevolgd Door wie: Trainer minicursus CHECK: Conceptles uitgewerkt in onderwijsformat Door wie: Eigen docent CHECK: Didactische check bij docent Door wie: (Didactische) docent CHECK: Inhoudelijke check bij docent Door wie: Vakdocent CHECK: Proefles uitgevoerd en feedback verwerkt Door wie: 1 e jaars + eigen docent CHECK: 2 e x WeL-les uitgevoerd en feedback ontvangen Door wie: 1 e jaars + 1 of 2 beoordelaars CHECK: Didactische beoordeling besproken en getekend Door wie: 1 of 2 beoordelaars Resultaat: O / V 11

13 Bijlage 3. Didactische checklist lesvoorbereiding WeL Naam student Klas/groep Datum check product UON Titel onderwijsproduct Periode P Leerjaar Begeleider school Opleiding Crebo 10 leerbreinprincipes beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze les check Veilige leeromgeving nee ja Nieuwsgierigheid Krachtige leeromgeving Herhalen en oefenen Samenwerkend leren Focus Zintuiglijk rijk Voortbouwen Feedback Structuur Go/No go + eventuele verbeterpunten: Paraaf check docent: Paraaf student voor akkoord doorstrepen: 12

14 Bijlage 4. Vakinhoudelijke checklist lesvoorbereiding WeL Naam student Klas/groep Datum check product UON Titel onderwijsproduct Periode P Leerjaar Begeleider school Opleiding Crebo Vakinhoudelijk check beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze check nee ja 1. Is er voldoende aansluiting met de voorgaande VHT/SP? 2. Worden de gebruikte bronnen weergegeven? 3. Is er voldoende opbouw (moeilijkheidsgraad en diepgang) in de opdrachten? 4. Wordt er een koppeling gemaakt naar praktijksituaties? 5. Zijn de trainingsdoelstellingen SMART geformuleerd? 6. Zijn er minimaal drie trainingsdoelstellingen geformuleerd? 7. Zijn er voldoende oefeningen/opdrachten om alle trainingsdoelstellingen af te dekken? 8. Op welke wijze wordt gecontroleerd of de kennis ook daadwerkelijk wordt overgedragen? Go/No go + eventuele verbeterpunten: Paraaf check docent: Paraaf student voor akkoord doorstrepen: 13

15 Bijlage 5. Studiegroei kwalificatiedossier via WeL ouderejaars Naam student Klas/groep Datum check UON Datum WeL-les Periode P Leerjaar Begeleider school Titel WeL-les Opleiding Crebo Prestatie-indicatoren uit het portfolio van je opleiding: KP* Nivo Gedragsindicatoren I BB zaken met betrekking tot het gebruik van het informatiesysteem begrijpelijk en goed toelichten aan de gebruikers 4.3I BB controleren of de boodschap goed is overgekomen 4.3J BB heldere en beknopte gebruikershandleidingen voor het informatiesysteem opstellen 2.3K BB zijn eigen kennis en expertise op een begrijpelijke manier overdragen aan gebruikers LB n.v.t. anderen om feedback vragen en de feedback gebruiken om de kwaliteit van het werk te verbeteren LB n.v.t. anderen op juiste wijze (positieve of negatieve) feedback geven SMD n.v.t. bijdragen aan een goede sfeer in de (onderwijs)groep SMD n.v.t. afspraken met anderen / klasgenoten nakomen *KP = kruispunt uit het portfolio / kwalificatiedossier Maak eventueel een bewijskaart van je WeL-prestatie om studiegroei aan te tonen. Handtekening en naam docent/studieloopbaanbegeleider: Handtekening en naam student: 14

16 Bijlage 6. Didactische beoordeling lesuitvoering WeL ouderejaars Naam student Klas/groep Datum beoordeling UON Datum WeL-les Periode P Leerjaar Begeleider school Titel WeL-les Opleiding Crebo 10 leerbreinprincipes beoordelingscriteria (vink aan wat je wel of niet hebt ervaren in deze les) subtotaal 0 1 Veilige leeromgeving Nieuwsgierigheid o Ik voelde me op mijn gemak in deze les. o De lesgever heeft zich vriendelijk aan mij voorgesteld. o De manier waarop het onderwerp werd gebracht prikkelde mij. Krachtige leeromgeving Herhalen en oefenen Samenwerkend leren Focus Zintuiglijk rijk Voortbouwen Feedback o De lesgever gebruikte goede voorbeelden uit de praktijk. o Door de motiverende en enthousiaste manier van lesgeven hield de lesgever mijn aandacht vast. o Binnen de training had ik de kans om zelf te oefenen met het geleerde. o Ik heb met klasgenoten kunnen samenwerken en/of samen kunnen leren (subgroepjes, duo s, rolverdeling, product oefenen, etc.) op een manier die effect had. o De lesgever gaf aan waarom deze les belangrijk is. o De leer-/trainingsdoelen van de les waren mij duidelijk. o De lesgever gebruikte verschillende soorten methoden/media om mij te boeien. o De lesgever inventariseerde wat ik al kan en/of weet van dit onderwerp. o De lesgever maakte gebruik van die inventarisatie in zijn/haar les. o De lesgever kan na oefeningen opbouwende feedback geven op het proces. o De lesgever kan na de oefeningen opbouwende feedback geven op het product/resultaat. Structuur De lesgever heeft minimaal op 6 van de 10 leerbreinprincipes een voldoende gescoord en daarmee voldaan aan 1 van de 2 voorwaardes om het certificaat Activerende Didactiek de basis te behalen. o Ik weet wat ik de volgende keer mijn leerdoelen zijn. o De lesgever verzorgde een logische opbouw van de les. o De lesgever heeft de voortgang van de les goed bewaakt. Score = 1 indien alle criteria van dat leerbreinprincipe zijn aangetoond Cesuur = 6 van de 10 leerbreinprincipes zijn behaald Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Resultaat 15

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen

Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Voor al uw klussen! De Onderhouds- en Verbouwpraktijk: nieuwe competentiegerichte opleidingen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie