METHODE. Wederkerig Leren. WeL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE. Wederkerig Leren. WeL"

Transcriptie

1 METHODE Wederkerig Leren WeL

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is Wederkerig Leren? 3 2 Doel van Wederkerig Leren 3 3 Plaats Wederkerig Leren in het Radius Concept Onderwijsvisie Relatie leerbreinprincipes en WeL Curriculum en frequentie Voorbeeldrooster 5 4 Hoe verloopt een WeL Organisatie en randvoorwaarden door WeL-docent Ouderejaars voorbereiden op hun WeL-les Eerstejaars voorbereiden op hun WeL-les Rol en taken ouderejaars student Rol en taken WeL-docent 8 5 Beoordeling van deze methode Beoordeling van de ouderejaars student Beoordeling van de eerstejaars student 8 6 Literatuur en koppelingen Bronvermelding Aanbevolen informatie 9 Bijlage 1. Voorbeeld inzetten methode WeL door team ICT 10 Bijlage 2. WeL-route (voor de ouderejaars) 11 Bijlage 3. Didactische checklist lesvoorbereiding WeL 12 Bijlage 4. Vakinhoudelijke checklist lesvoorbereiding WeL 13 Bijlage 5. Studiegroei kwalificatiedossier via WeL ouderejaars 14 Bijlage 6. Didactische beoordeling lesuitvoering WeL ouderejaars 15 1

3 Inleiding Deze leidraad Wederkerig Leren (WeL) is bedoeld voor ouderejaars studenten en hun docenten. In dit document staat beschreven hoe het Radius de WeL-methode gebruikt om het leren van ouderejaars te verrijken en te versnellen. De WeL-methode is crebo- en teamonafhankelijk in te zetten bij 3 van onze onderwijsvormen: PGO, VHT of SP. Naast een groot leerrendement voor onze ouderejaars levert WeL ook aantoonbare onderwijsvoordelen voor onze eerstejaars studenten én onze docenten (zie hoodstuk 2)! Kortom: een aanbeveling om iedere student minimaal een les, een week of zelfs een hele periode te laten experimenteren, leren en genieten van WeL. Momenteel wordt bij diverse teams geëxperimenteerd met de methode WeL. Dat houdt een continu proces van doorontwikkelen en bijsturen in. Opmerkingen, suggesties of verbeteringen voor deze handleiding zijn dus van harte welkom. Graag mailen naar Veel succes! Dienst Onderwijs en Innovatie. ROC West-Brabant Radius College Dienst Onderwijs & Innovatie Uitgifte: maart 2015 Versie: 01 2

4 Wederkerig Leren 1. Wat is Wederkerig Leren? Wederkerig leren wordt internationaal vaak geduid als reciprocal teaching. Andere termen die in literatuur of (onderwijs)onderzoek worden gebruikt zijn: wederkerend leren, wederkerig onderwijzen, wederzijds onderwijzen, wederzijds leren, rolwisselend onderwijzen, rolwisselend leren, elkaar onderwijzen. Reciprocal teaching is in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld met als doel het begrijpend lezen van teksten te verbeteren. De reciprocal procedure is het eerst beschreven door Palinscar (1982) en door Palinscar en Brown (1984). In een latere publicatie hebben Brown en Palinscar (1989) de methodiek verder uitgewerkt. Wederkerig leren gaat ervan uit dat een (jongerejaars) student moet worden aangemoedigd om mee te doen aan een groepsactiviteit voordat hij in staat is die activiteit zelfstandig uit te voeren. De student wordt gestimuleerd een stapje verder te zetten dan dat hij zelfstandig kan: de zogenaamde zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky). De (jongerejaars) student wordt daarbij ondersteund door een expert, die de leerkracht of een medestudent kan zijn. De student observeert het gedrag van de expert en ziet hoe die taken uitvoert (modeling). De ervaren leerkracht of medestudent/ouderejaars heeft dus een voorbeeldfunctie voor de jongerejaars student. Voor het Radius College snijdt het mes aan twee kanten. Wederkerig leren betekent dat de eerstejaars vakinhoudelijk meer leert van de ouderejaars dan hij zelfstandig zou leren. Tegelijkertijd leer jij als ouderejaars hoe je inhoudelijk een goede les ontwikkelt. En train je belangrijke didactische vaardigheden om deze les optimaal te geven aan de jongerejaars. 2. Doel van Wederkerig Leren WeL heeft als doel: 1 hoger leerrendement ouderejaars doordat zij de volledige cyclus van onderwijs doorlopen - ontwikkelen - voorbereiden - uitvoeren - evalueren 2 de ouderejaars trainen zich in didactische en/of leidinggevende vaardigheden; 3 de zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid van ouderejaars vergroten; 4 sneller en beter inspelen op nieuwe vakinhoudelijke en/of technologische ontwikkelingen, doordat het gehele potentieel van kennis en ervaring (niet alleen die van de docenten) wordt benut. Bijkomende effecten: de eerstejaars ervaart de lessen en begeleiding van de ouderejaars als voorbeeld (dit moet hij immers later in de opleiding zelf ook doen); meer kansen voor de hele school om teamoverstijgend te leren (bijv. ict-studenten geven een les documentatie aan installatie-studenten). de leeromgeving van de eerstejaars is meer dynamisch en afwisselend door de inzet van ouderejaars (hun belevingswerelden zijn vrijwel gelijk); medeverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van onderwijs resulteert in een positievere beoordeling van deze kwaliteit; meer afwisseling in het werk van de docent. 3

5 Wederkerig Leren 3. Plaats Wederkerig Leren in het Radius Concept 3.1 Onderwijsvisie Het spreekt voor zicht dat WeL een methode is die uitstekend toepasbaar is in fase 3: veranderingsgericht leren. Als ouderejaars zul je enig reflectief vermogen hebben opgebouwd en min of meer in staat zij je eigen leerproces (mede) te sturen. Door jou verantwoordelijk te maken voor een (of meerdere) lessen voor eerstejaars wordt je aangemoedigd jezelf breder te ontwikkelen. Niet alleen je vakbekwaamheid is belangrijk, maar ook hoe je in staat bent deze vakbekwaamheid over te brengen op anderen. FASE 1. BETEKENISGERICHT LEREN Het onderwijsleerproces wordt in de 1 e fase vooral vormgegeven door leerprincipes uit Probleemgestuurd Onderwijs waarin via praktijkcasussen studenten betekenisgericht leren. Dit stimuleert de oriëntatie op beroep, werkveld en opleiding. Door het analyseren en problematiseren van deze praktijkproblemen ontdekken en ontwikkelen studenten leerstijlen. Zelfstandig leren werken is uitgangspunt. Onderwijsvormen: Probleemgestuurd onderwijs (PGO) Vaardigheidstrainingen (VHT) FASE 2. TOEPASSINGSGERICHT LEREN Het onderwijsleerproces krijgt in de 2 e fase een ProjectGestuurd karakter. Via opdrachten uit de praktijk kunnen studenten hun geleerde vaardigheden toepassen en verrijken. Studenten leren hun analyses te vertalen in plannen en uitvoeren. Leren wordt toepassingsgericht leren. Het overgaan van leer- naar werkstijlen is hier het belangrijkste procesdoel. Het accent ligt op samenwerken. Onderwijsvormen: Projectmatig werken (PR) Vaardigheidstrainingen (VHT) FASE 3. VERANDERINGSGERICHT LEREN In de 3 e fase is het onderwijsleerproces echt ProcesGestuurd. Door feedback op de toepassingen, handelingen en werkwijzen van zichzelf en de ander, wordt gewerkt aan het uitbouwen van beroepscompetenties en kwaliteit. Daarmee komt reflectief leren en het geleerde toepassen in soortgelijke situaties (transfer) centraal te staan. Het overgaan van werk- naar beroepsstijlen is hier het belangrijkste procesdoel. Het accent komt te liggen op functioneren. Onderwijsvormen: Projectmatig werken (PR) Probleemgestuurde trainingen (PGT) 3.2 Relatie leerbreinprincipes en WeL Iedere ouderejaars die met methode WeL lessen gaat verzorgen voor eerstejaars krijgt op het Radius College eerst een mini-cursus activerende didactiek aangeboden. Immers expert zijn op een bepaald gebied wil nog niet zeggen dat je expert bent in het overbrengen van die stof. Radius-docenten worden geacht zo activerend mogelijk te werk te gaan middels de 10 leerbreinprincipes. Het is logisch dat die set van 10 leerbreinprincipes voor activerende didactiek ook voor jou als ouderejaars een prima leidraad biedt : HOE ga ik de les uitvoeren? Deze mini-cursus duurt 2 uren en is gekoppeld aan een formatieve beoordeling, zodat je als ouderejaars student niet alleen beoordeeld wordt op vakinhoud (het wat) maar ook op didactiek (het hoe). Daarmee biedt het Radius College een extra verbreding op het standaard curriculum. Wij geloven dat competenties als begeleiden & didactiek jou vaardigheden voor het leven bieden. 3.3 Curriculum en frequentie WeL is geen onderwijsvorm maar een methode. Daarmee heeft WeL geen standaardplek in het Radius onderwijsconcept. De methode is echter nadrukkelijk voor de ouderejaars bedoeld en op het rooster terug te vinden als toevoeging (VHT-WeL). De frequentie is per crebo of team verschillend. Het ene team zal WeL inzetten om bijvoorbeeld 1 VHT door ouderejaars te laten verzorgen. Een ander team zal WeL een hele periode inzetten om bijvoorbeeld een serie van 8 PGO s/vht s door ouderejaars te laten verzorgen. 4

6 Voorbeeldrooster 3.4 Voorbeeldrooster In onderstaande tabel wordt een voorbeeld getoond van een weekroosters (eenheden van 20 minuten) voor een BOL-opleiding tijdens het 1e leerjaar. De toevoeging WeL op het rooster duidt dat de les niet wordt gegeven door de een docent maar door de ouderejaars. Dit deel van het rooster is dus zichtbaar bij zowel de eerstejaars als door jou als ouderejaars. Voorbeeldrooster 1. 08:00 Uren Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2. 08:20 POR SLB 3. 08:40 PGO POR SLB 4. 09:00 aansturing POR Taal en BPV BPV 5. 09:20 SP-AS rekenacademie 6. 09:40 PGO OLC 7. 10:00 SP-ZT 8. 10:20 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE 9. 10: :00 PGO PGO :20 terugkoppeling aansturing :40 POR VHT-WeL :00 VHT-AS VHT-WeL PGO OLC :20 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH :40 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE :00 VHT-AS VHT-WeL PGO OLC :20 VHT-ZT VHT-WeL BPV BPV :40 VHT-ZT VHT-WeL PGO :00 VHT-ZT VHT-WeL terugkoppeling :20 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE :40 VHT-ZT VHT-WeL :00 VHT-TK VHT-WeL :20 VHT-TK SLB BPV BPV :40 SLB SLB BPV BPV :00 SLB Taal en :20 Taal en rekenacademie :40 rekenacademie : : : :00 5

7 Wederkerig Leren 4. Hoe verloopt een WeL 4.1 Organisatie en randvoorwaarden door WeL-docent zorg dat het team van begeleidende docenten bereid is met WeL te werken; zorg dat het team van begeleidende docenten vaardig is met WeL te werken; selecteer 1 of meerdere prestatie-indicatoren uit het kwalificatiedossier die te relateren zijn aan coachen, begeleiden, instrueren en/of expertise delen; gebruik de prestatie-indicatoren om de specifieke WeL-beoordeling (zie bijlage 2) te vullen; selecteer onderwijsproducten (PGO/VHT/SP) uit het curriculum van de eerstejaars studenten die geschikt zijn voor WeL; maak een lesrooster WeL voor ouderejaars (zie bijlage 1 en pagina 5) waarbij het rooster van de eerstejaars leidend is!* reserveer bij de Radius Academie het aantal mini-cursussen activerende didactiek dat nodig is voor de groep ouderejaars. 4.2 Jezelf voorbereiden op je WEL-les Het is belangrijk dat jij en je WeL-partner eigenaar zijn van de les die je verzorgt. Dat doet de docent door jullie OF een geheel nieuwe les te laten ontwikkelen OF door jullie een bestaande (verouderde) les te laten beoordelen en herschrijven. Hoe gaat dat in z n werk? Je docent roostert (vaak parallel met projecturen) 8 tot 16 voorbereidingsuren met regelmatig een docentenvraaguurtje. Je docent regelt dat je vooraf kunt kennis maken met de groep eerstejaars studenten voor wie je de WeL-les zult verzorgen. Je docent verzorgt een opstart WeL en licht de bedoeling toe met behulp van dit handboek én de WeL-route (zie pagina 7 en bijlage 2). Je docent zorgt ervoor dat iedere ouderejaars het volgende minimaal ontvangt: 1. handboek methode WeL 2. leeg onderwijsformat (PGO/VHT/SP) 3. een goed voorbeeld van het te ontwikkelen onderwijsproduct 4. richtlijn ontwikkelen onderwijsproduct 5. aantal kruispunten kwalificatiedossier dat als leerdoel en/of trainingsdoel dient 6. thema/onderwerp voor het te ontwikkelen onderwijsproduct 7. 2 beoordelingsformulieren WeL (zie bijlage 2 en 3) 8. mini-cursus activerende didactiek (2 uur): - A4 uitleg over leren op z n Radius - gadget 10 leerbreinprincipes - handboek PGO/VHT/SP 4.3 Eerstejaars voorbereiden op hun WeL-les Het is de taak van je docent om de eerstejaars uit te leggen wat WeL inhoudt, dat jullie als ouderejaars een les komen verzorgen en waarom. Het is vooral belangrijk dat de eerstejaars beseffen dat over (ruim) 1 jaar zij zelf aan de buurt zijn om WeL te verzorgen. 6 * Roostertechnisch blijkt deze groep door omvang en lesvormen het minst flexibel.

8 Wederkerig Leren 4.4 Rol en taken ouderejaars student Wat verwachten we van jou als ouderejaars? Onderwijs voorbereiden en ontwikkelen ca. 8 UUR per les (1-1,5 uur) ca. 16 UUR per les (3 uur) ca. 8 UUR Op basis van schema docenten een PGO/VHT/SP ontwikkelen solo of als duo Desbetreffend handboek lezen (PGO/VHT/SP) Je lesproduct ontwikkelen in de standaard onderwijsformat(s) per les (1-1,5 uur) 1 Activerende elementen afstemmen met docent en plaatsen (bijv. filmpjes, infografics, beelden) in de BeeldenBieb van het Radius Concept onderwijsproduct laten resoneren door docent Feedback verwerken en je onderwijsproduct definitief maken Via docent je onderwijsproduct laten voorzien van UON en laten plaatsen in de Radius database Onderwijs uitvoeren (didactiek) 10 Leerbreinprincipes aantoonbaar toepassen in je les elfreflectie en feedback van anderen op de 10 leerbreinprincipes verwerken Medestudenten beoordelen op de 10 leerbreinprincipes Onderwijs uitvoeren (vakinhoud) Vakinhoudelijke kennis van het onderwerp is op peil Relatie van jouw les met het kwalificatiedossier is gerealiseerd via leerdoelen Je les is verbonden met voorbeelden uit de (beroeps)praktijk 7

9 Wederkerig Leren 4.5 Rol en taken WeL-docent Wat mag je van je WeL-docenten verwachten? Instrueren eerstejaars en ouderejaars over WeL a.d.h.v. de WeL-route Ouderejaars informeren hoe WeL bijdraagt aan studievoortgang op hun kwalificatiedossier (zie bijlage 5) Begeleiden ouderejaars bij het doorlopen van het gehele WeL-proces, zie WeL-route (bijlage 2) Tijdens de begeleiding voortbouwen op de mini-cursus activerende didactiek Bijwonen WeL-les (eventueel inspringen) van ouderejaars Beoordelen ouderejaars op inhoud en didactiek Feedback verzorgen aan ouderejaars op inhoud en didactiek Feedback ontvangen van ouderejaars over de eigen rol als WeL-docent 5 Beoordeling van deze methode 5.1 Beoordeling van de ouderejaars student Middels het ontwikkelen en uitvoeren van een WeL-les kun je naast je diploma een aanvullend getuigschrift ontvangen als bewijs voor je didactische basisvaardigheden. Hoe komt deze beoordeling tot stand: 50% verdien je door het met een voldoende afronden van de mini-cursus activerende didactiek (zie check 3 WeL-route); 50% verdien je door minimaal een 6 te scoren op het toepassen van de 10 leerbreinprincipes tijdens de WeL-les (zie bijlage 4 en check 9 WeL-route). Het getuigschrift Activerende Didactiek - de basis wordt uitgegeven via het examenbureau en is wel geschikt voor je portfolio en/of je CV. 5.2 Beoordeling van de eerstejaars student Na de WeL-les kan de eerstejaars student een bewijskaart invullen als hij studievoortgang heeft geboekt op de kruispunten van zijn portfolio. 8

10 Bronnen & info 6 Literatuur en koppelingen 6.1 Bronvermelding Bleumer, F. (2006). Onderwijskundig kader Radius College, samenvatting. Radius College te Breda. Crone, E. (2008). Het puberende brein. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. Herman, T., van Overbeek, T., Dijke, M.D., Kleinloog, M. & de Waal, W. (2012). Visie op puberbegeleiding. Advies professionalisering richting activerend onderwijs. Project Puberbrein te Breda. Palinscar A.S. & Brown A.L (1984). Reciprocal Teaching. Procedures and principles. Speakeasy, New York. 6.2 Aanbevolen informatie 9

11 Bijlage 1. Voorbeeld inzetten methode WeL door team ICT Ontwikkelen en het lesgeven van PGO s en VHT s Linux mint door ouderejaars ICT n4 in duo s. 10 Rooster BEH 1D Rooster BEH 1C Rooster BEH 1B Rooster BEH 1A Programma Naam Student 1 Naam Student 1 Klas Student Trainer WEEK 1 PGO 1 Microsoft Project X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 2 Linux Mint X X Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 1 Microsoft Project X X BEH 1E Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 2 Flowchart X X BEH 1E Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd Cert. Linux Mint 1, installing X Onder begeleiding van Ivo WEEK 2 PGO 3 Open Source Software X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 4 Linux Suze, Red hat, ubuntu X BEH 1E Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 3 Linux Mint 2, Gebruikers/Rechten X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 4 Linux Mint 3, Encryptie/Beveiliging X X BEH 3D Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 3 PGO 5 Linux webserver BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 5 Linux Microsoft BEH 1E Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 5 Linux Mint 4, Drivers X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 6 Linux Mint 5, Wine X X BEH 3D Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 4 PGO 7 Linux Imagen X X BEH 1E Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 8 LB Game Over Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 7 Wifi berekenen BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 8 Linux Imagen, Driver BEH 1E Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd WEEK 5 PGO 9 Voorbereiding implementatie Maand/Ocht Dinsd/Ocht Maand/Midd Dinsd/Midd PGO 10 Stage Vrijd/Ocht Vrijd/Midd Dond/Midd Vrijd/Midd VHT 9 Couch Patato X X BEH 3D Maand/Midd Maand/Ocht Maand/Ocht Dinsd/Ocht VHT 10 Implementatie en acceptatietekst Dinsd/Ocht Dinsd/Midd Woens/Ocht Woens/Midd

12 Bijlage 2. WeL-route (voor de ouderejaars) CHECK: Opstart WeL, handboek WeL en onderwijsformat heb ik ontvangen Door wie: Eigen docent CHECK: Lesonderwerp en collegastudent gekozen + datum WeL-les gepland Door wie: Eigen docent CHECK: Ik heb de minicursus Activerende Didactiek gevolgd Door wie: Trainer minicursus CHECK: Conceptles uitgewerkt in onderwijsformat Door wie: Eigen docent CHECK: Didactische check bij docent Door wie: (Didactische) docent CHECK: Inhoudelijke check bij docent Door wie: Vakdocent CHECK: Proefles uitgevoerd en feedback verwerkt Door wie: 1 e jaars + eigen docent CHECK: 2 e x WeL-les uitgevoerd en feedback ontvangen Door wie: 1 e jaars + 1 of 2 beoordelaars CHECK: Didactische beoordeling besproken en getekend Door wie: 1 of 2 beoordelaars Resultaat: O / V 11

13 Bijlage 3. Didactische checklist lesvoorbereiding WeL Naam student Klas/groep Datum check product UON Titel onderwijsproduct Periode P Leerjaar Begeleider school Opleiding Crebo 10 leerbreinprincipes beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze les check Veilige leeromgeving nee ja Nieuwsgierigheid Krachtige leeromgeving Herhalen en oefenen Samenwerkend leren Focus Zintuiglijk rijk Voortbouwen Feedback Structuur Go/No go + eventuele verbeterpunten: Paraaf check docent: Paraaf student voor akkoord doorstrepen: 12

14 Bijlage 4. Vakinhoudelijke checklist lesvoorbereiding WeL Naam student Klas/groep Datum check product UON Titel onderwijsproduct Periode P Leerjaar Begeleider school Opleiding Crebo Vakinhoudelijk check beschrijf hoe je hiermee rekening houdt in deze check nee ja 1. Is er voldoende aansluiting met de voorgaande VHT/SP? 2. Worden de gebruikte bronnen weergegeven? 3. Is er voldoende opbouw (moeilijkheidsgraad en diepgang) in de opdrachten? 4. Wordt er een koppeling gemaakt naar praktijksituaties? 5. Zijn de trainingsdoelstellingen SMART geformuleerd? 6. Zijn er minimaal drie trainingsdoelstellingen geformuleerd? 7. Zijn er voldoende oefeningen/opdrachten om alle trainingsdoelstellingen af te dekken? 8. Op welke wijze wordt gecontroleerd of de kennis ook daadwerkelijk wordt overgedragen? Go/No go + eventuele verbeterpunten: Paraaf check docent: Paraaf student voor akkoord doorstrepen: 13

15 Bijlage 5. Studiegroei kwalificatiedossier via WeL ouderejaars Naam student Klas/groep Datum check UON Datum WeL-les Periode P Leerjaar Begeleider school Titel WeL-les Opleiding Crebo Prestatie-indicatoren uit het portfolio van je opleiding: KP* Nivo Gedragsindicatoren I BB zaken met betrekking tot het gebruik van het informatiesysteem begrijpelijk en goed toelichten aan de gebruikers 4.3I BB controleren of de boodschap goed is overgekomen 4.3J BB heldere en beknopte gebruikershandleidingen voor het informatiesysteem opstellen 2.3K BB zijn eigen kennis en expertise op een begrijpelijke manier overdragen aan gebruikers LB n.v.t. anderen om feedback vragen en de feedback gebruiken om de kwaliteit van het werk te verbeteren LB n.v.t. anderen op juiste wijze (positieve of negatieve) feedback geven SMD n.v.t. bijdragen aan een goede sfeer in de (onderwijs)groep SMD n.v.t. afspraken met anderen / klasgenoten nakomen *KP = kruispunt uit het portfolio / kwalificatiedossier Maak eventueel een bewijskaart van je WeL-prestatie om studiegroei aan te tonen. Handtekening en naam docent/studieloopbaanbegeleider: Handtekening en naam student: 14

16 Bijlage 6. Didactische beoordeling lesuitvoering WeL ouderejaars Naam student Klas/groep Datum beoordeling UON Datum WeL-les Periode P Leerjaar Begeleider school Titel WeL-les Opleiding Crebo 10 leerbreinprincipes beoordelingscriteria (vink aan wat je wel of niet hebt ervaren in deze les) subtotaal 0 1 Veilige leeromgeving Nieuwsgierigheid o Ik voelde me op mijn gemak in deze les. o De lesgever heeft zich vriendelijk aan mij voorgesteld. o De manier waarop het onderwerp werd gebracht prikkelde mij. Krachtige leeromgeving Herhalen en oefenen Samenwerkend leren Focus Zintuiglijk rijk Voortbouwen Feedback o De lesgever gebruikte goede voorbeelden uit de praktijk. o Door de motiverende en enthousiaste manier van lesgeven hield de lesgever mijn aandacht vast. o Binnen de training had ik de kans om zelf te oefenen met het geleerde. o Ik heb met klasgenoten kunnen samenwerken en/of samen kunnen leren (subgroepjes, duo s, rolverdeling, product oefenen, etc.) op een manier die effect had. o De lesgever gaf aan waarom deze les belangrijk is. o De leer-/trainingsdoelen van de les waren mij duidelijk. o De lesgever gebruikte verschillende soorten methoden/media om mij te boeien. o De lesgever inventariseerde wat ik al kan en/of weet van dit onderwerp. o De lesgever maakte gebruik van die inventarisatie in zijn/haar les. o De lesgever kan na oefeningen opbouwende feedback geven op het proces. o De lesgever kan na de oefeningen opbouwende feedback geven op het product/resultaat. Structuur De lesgever heeft minimaal op 6 van de 10 leerbreinprincipes een voldoende gescoord en daarmee voldaan aan 1 van de 2 voorwaardes om het certificaat Activerende Didactiek de basis te behalen. o Ik weet wat ik de volgende keer mijn leerdoelen zijn. o De lesgever verzorgde een logische opbouw van de les. o De lesgever heeft de voortgang van de les goed bewaakt. Score = 1 indien alle criteria van dat leerbreinprincipe zijn aangetoond Cesuur = 6 van de 10 leerbreinprincipes zijn behaald Beoordelaar 1 Beoordelaar 2 Resultaat 15

HANDBOEK. Serviceprogramma

HANDBOEK. Serviceprogramma HANDBOEK Serviceprogramma SP Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is een Serviceprogramma? 3 2 Doel van een Serviceprogramma 3 3 Plaats Serviceprogramma in het Radius Concept 4 3.1 Onderwijsvisie 4 3.2 Relatie

Nadere informatie

VHT HANDBOEK. Vaardigheidstraining

VHT HANDBOEK. Vaardigheidstraining VHT HANDBOEK Vaardigheidstraining Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is een Vaardigheidstraining? 3 2 Doel van een Vaardigheidstraining 3 3 Plaats Vaardigheidstraining in het Radius Concept 4 3.1 Onderwijsvisie

Nadere informatie

PGT HANDBOEK. Praktijk Gestuurde Training

PGT HANDBOEK. Praktijk Gestuurde Training PGT HANDBOEK Praktijk Gestuurde Training Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is Praktijk Gestuurde Training? 3 2 Doel van Praktijk Gestuurde Training 3 3 Plaats Praktijk Gestuurde Training in het Radius Concept

Nadere informatie

PGO HANDBOEK. Probleem Gestuurd Onderwijs

PGO HANDBOEK. Probleem Gestuurd Onderwijs PGO HANDBOEK Probleem Gestuurd Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is Probleem Gestuurd Onderwijs? 3 2 Doel van Probleem Gestuurd Onderwijs 3 3 Plaats Probleem Gestuurd Onderwijs in het Radius Concept

Nadere informatie

VIC HANDBOEK. Video Interactie Casus

VIC HANDBOEK. Video Interactie Casus VIC HANDBOEK Video Interactie Casus Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is een Video Interactie Casus? 3 2 Doel van een Video Interactie Casus 3 3 Plaats Video Interactie Casus in het Radius Concept 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Visie ICT & Media Beheer 2012-2013

Visie ICT & Media Beheer 2012-2013 Visie ICT & Media Beheer 2012-2013 Jaap van Gils 13-5-2012 Inhoud ICT- & Mediabeheer competentiegericht... 2 Model Dekkers... 2 Huidige situatie... 2 Gewenste situatie... 3 Model opleiding ICT- & Mediabeheer...

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Rotterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen 14 decmber 2009 ComTak Beoordelen van verschillende onderwijsvormen Agenda Introductie Onderwijstypen Introductie beoordelen Voorbeelden Demonstratie ComTak BV - oplossingen Onderwijs Module Taken Trajecten

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

RIJK ONDERWIJS. Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers

RIJK ONDERWIJS. Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers RIJK ONDERWIJS Versie V1.3 Datum Tuesday 6 September 2016 Auteur S.Karssemakers INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Instructie... 4 3 Vragen... 4 3.1 Starten met de opleiding... 4 3.2 RIJk onderwijs... 5

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015

Mini-vormingen. Zorg voor werk 26 maart 2015 Mini-vormingen Zorg voor werk 26 maart 2015 Opwarmer: Stellingen Enkel door vorming te volgen kan een persoon deskundigheid en kennis opdoen. Vorming gebeurd best door een ervaren externe lesgever. Medewerkers

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie