1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST..."

Transcriptie

1 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw achtergrond, uw onderwijs, de talen die u spreekt en daarna over de job of jobs die u de afgelopen 12 maanden heeft gehad. A1. Bent u in België geboren? > GA NAAR A7 2 Neen A2. In welk land bent u dan geboren? 1 Algerije 6 Marokko 2 Duitsland 7 Nederland 3 Frankrijk 8 Spanje 4 Griekenland 9 Turkije 5 Italië 10 Verenigd Koninkrijk 11 Ander, specificeer A5. Wat was uw hoogst voltooide schoolopleiding (hoogst behaalde diploma of getuigschrift) voordat u naar België emigreerde? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet A7. Hoeveel jaar heeft u in totaal onderwijs gevolgd? Start het tellen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school en tel de jaren wanneer u in een bepaalde klas bleef zitten, niet mee. (ENQ.: het gaat dus om alle opleidingen, zowel die in België als buiten België.) Click box to return to Guide-E Cliquez dans la case pour retourner au Guide-F (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) Aantal jaren: > ALS 00 JAREN, GA NAAR B1 Het berekenen van het aantal jaar kan op de volgende manier gebeuren als de respondent er zelf niet uitkomt: (A) Noteer hoe oud de respondent was toen hij/zij van school weg ging. (B) Noteer hoe oud de respondent was toen hij/zij voor het eerst naar school ging. (C) Noteer het aantal keer zittenblijven. Trek B en C van A af. Vul dit getal (A-B-C) in. A8. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (hoogst behaalde diploma of getuigschrift)? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Geen enkele opleiding voltooid > GA NAAR A12 2 Lager onderwijs > GA NAAR A12 3 Lager secundair onderwijs > GA NAAR A11 4 Hoger secundair onderwijs 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 7 Universitair onderwijs 8 Postuniversitair onderwijs 9 Andere 10 Weet niet A9. Welke richting volgde u om het diploma secundair onderwijs te behalen? 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair onderwijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet ---> GA NAAR A13

2 A11. Welke richting volgde u om het diploma secundair onderwijs te behalen? 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair onderwijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet A12. Wat is de belangrijkste reden dat u op een bepaald moment geen verder (regulier) onderwijs gevolgd heeft? 1 Niet van toepassing, is nog in opleiding 2 Had voldoende opleiding 3 Moest gaan werken/financiële redenen 4 Wilde graag werken, al werkend een vak leren 5 Familiale redenen (helpen in familiebedrijf, ziekte thuis, getrouwd, zwanger, enz.) 6 Ging niet graag naar school 7 Presteerde niet goed op school, verveelde zich 8 Eigen ziekte of ongeschiktheid 9 Geen geschikte school in de buurt, school niet toegankelijk 10 Militaire dienst 11 Weet niet 12 Andere, specificeer A13. Heeft u in het secundair onderwijs verschillende richtingen gevolgd? (b.v. zowel ASO als TSO). 2 Neen -----> GA NAAR A15 3 Weet niet -----> GA NAAR A15 4 Volgde geen secundair onderwijs -----> GA NAAR A15 A14. Welke richtingen heeft u gevolgd? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair ondewijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet 2 A15. Bent u gedurende uw opleiding één of meerdere jaren blijven zitten? 2 Neen > GA NAAR A18 A16. Hoeveel jaren bent u in totaal blijven zitten? Aantal jaren:... A17. Wanneer was dit? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Lager onderwijs 2 Lager secundair onderwijs 3 Hoger secundair onderwijs 4 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 6 Universitair onderwijs 7 Postuniversitair onderwijs 8 Andere 9 Weet niet A18. Heeft u een opleiding gevolgd (of volgt u nu een opleiding) hoger dan... (antwoord vraag A8), die u (nog) niet voltooid heeft? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 2 Neen > Ga naar B1 A19. Wat is uw hoogst gevolgde opleiding (die dus (nu nog) niet voltooid is)? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Lager onderwijs 2 Lager secundair onderwijs 3 Hoger secundair onderwijs 4 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 6 Universitair onderwijs 7 Postuniversitair onderwijs 8 Andere 9 Weet niet

3 3 B. TAALGEBRUIK De volgende vragen gaan over de taal of de talen die u spreekt. B1. Wat was de eerste taal die u sprak als kind? (ENQ.: DUID ENKEL MEER DAN EEN ANTWOORD AAN indien de verschillende talen tegelijkertijd gesproken werden.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal 1, specificeer 12 Andere taal 2, specificeer ---> ALS 1 IN ANTWOORD, GA NAAR B13 B10. Hoe goed begrijpt u gesproken Nederlands? (ENQ.: TOON KAART A.) Slecht 1 Redelijk 2 Goed 3 Zeer goed 4 Begrijpt geen Nederlands 5 B11. Hoe goed spreekt u Nederlands? (ENQ.: TOON KAART A.) Slecht 1 Redelijk 2 Goed 3 Zeer goed 4 Spreekt geen Nederlands 5 B13. Welke taal/talen (inclusief Nederlands) spreekt u goed genoeg om daar een gesprek in te voeren? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal 1, specificeer 12 Andere taal 2, specificeer ---> ALS ENKEL 1 TAAL, GA NAAR C5 B14. Welke taal spreekt u thuis het meest? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B14.1. Spreekt u thuis nog andere talen? 2 Neen > GA NAAR B15 B14.2. Welke andere talen spreekt u dan nog thuis? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B15. Welke taal spreekt u meestal op school of op het werk? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B17. In welke taal drukt u zich het vlotst uit? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer

4 C. OUDERS C5. Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw moeder (of voogd)? 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet C11. Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw vader (of voogd)? 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet D. WERKSITUATIE De volgende vragen gaan over uw dagelijkse bezigheden. D1. Wat is uw huidige werksituatie? Bent u... Werkend 1 ---> GA NAAR D4 Gepensioneerd 2 Werkloos/werkzoekend 3 Student (incl. werkstudent) 4 Huisvrouw/huisman 5 Andere 6 D2. Heeft u de afgelopen 12 maanden betaalde arbeid uitgevoerd? (ENQ.: onafhankelijk het aantal uren, dus ook deeltijds.) > GA NAAR D4 2 Neen 4 D3. Wanneer heeft u voor het laatst betaalde arbeid uitgevoerd? > GA NAAR D19 2 Nooit gewerkt > GA NAAR D19 D4. Hoeveel verschillende werkgevers (inclusief uzelf, b.v. als zelfstandige) heeft u de afgelopen 12 maanden gehad? D5. Heeft u de afgelopen 12 maanden vooral voltijds of deeltijds gewerkt? 1 Voltijds > GA NAAR D7 2 Deeltijds D6. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om deeltijds te werken? 1 Eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale verantwoordelijkheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Kon alleen maar deeltijds werk krijgen 6 Wou niet voltijds werken 7 Gepensioneerd 8 Andere, specificeer D7. In welke sector of branche werkte u de afgelopen 12 maanden de langste tijd? 1 Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 Mijnbouw 3 Industrie 4 Elektriciteit, gas en water 5 Bouwnijverheid 6 Groothandel, kleinhandel en horeca 7 Vervoer, opslag en communicatie 8 Financiën, verzekeringen, onroerende goederen en dienstverlening ten behoeve van ondernemingen 9 Gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening 10 Moeilijk onder te brengen in één van deze categorieën 11 Weet niet

5 5 D9. Welke functie had u? Welk beroep voerde u uit? 1 Wetenschappelijke en andere vakspecialisten, kunstenaars 2 Beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies 3 Administratieve functies 4 Commerciële functies 5 Dienstverlenende functies 6 Agrarische beroepen, vissers e.d. 7 Ambachts-, industrie-, transportberoepen en verwante functies 8 Militairen 9 Moeilijk onder te brengen in één van deze categorieën 10 Weet niet D10. Hoeveel mensen werkten er in het totaal in dit bedrijf of deze organisatie in België? (ENQ.: het gaat om het aantal in alle vestigingen van dat bedrijf in België.) Minder dan tot tot tot of meer 5 weet niet 6 D11. Wat was uw positie in deze baan of de mate van verantwoordelijkheid? Werknemer die geen leiding geeft 1 Werknemer die leiding geeft aan maximaal 5 andere werknemers 2 Werknemer die leiding geeft aan meer dan 5 werknemers 3 Zelfstandige zonder werknemers 4 Zelfstandige met maximaal 5 werknemers 5 Zelfstandige met meer dan 5 werknemers 6 Meewerkende echtgenoot/ echtgenote 7 Andere 8 D13. Hoeveel uren werkte u meestal per week voor deze baan? Aantal uren:... D14. Hoeveel weken heeft u in de afgelopen 12 maanden (dus 52 weken) gewerkt (een kontrakt gehad)? (ENQ.: het gaat om alle banen (aanstellingen), inclusief vakantie, ziekte, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, stakingen, enz...) Aantal weken: > INDIEN 52 WEKEN, GA NAAR E1 D15. Wilde u liever werken in de weken die u het afgelopen jaar niet tewerkgesteld was? > GA NAAR D17 2 Neen D16. Waarom wilde u in die weken niet werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Gepensioneerd 6 Niet geïnteresseerd in werken 7 Andere, specificeer ---> GA NAAR E1 D17. U heeft net geantwoord dat u van de afgelopen 52 weken er <...> (ENQ.: 52 min het antwoord op D14) niet heeft gewerkt. U heeft ook geantwoord dat u die weken wel wilde werken. Toch is het mogelijk dat u gedurende (een deel van) die weken niet (actief) naar werk hebt gezocht. Hoeveel weken was u de afgelopen 12 maanden niet aan het werk en zocht u ook NIET (actief) naar werk? Aantal weken: > INDIEN OO WEKEN, GA NAAR E1

6 D18. Wat was voor u de belangrijkste reden om die weken niet naar werk te zoeken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 In afwachting van heroproep na tijdelijk uit de running te zijn geweest 5 In afwachting van start nieuwe baan 6 Beschikte niet over de kennis of ervaring die nodig was voor beschikbare banen 7 Gepensioneerd 8 Te oud om werk te vinden 9 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 10 Andere, specificeer ---> GA NAAR E1 D19. Wilde u gedurende het afgelopen jaar, in de weken die u niet gewerkt heeft, wel werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 In afwachting van heroproep na tijdelijk uit de running te zijn geweest 5 In afwachting van start nieuwe baan 6 Beschikte niet over de kennis of ervaring die nodig is 7 Gepensioneerd 8 Te oud om werk te vinden 9 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 10 Andere, specificeer > GA NAAR F > GA NAAR D21 2 Neen D20. Waarom wilde u in deze weken niet werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Gepensioneerd 6 Niet geïnteresseerd in werken 7 Huisvrouw/huisman 8 Andere, specificeer ---> GA NAAR F0 D21. Hoeveel weken zocht u het afgelopen jaar NIET naar werk? Aantal weken: > INDIEN OO WEKEN, GA NAAR F0 D22. Wat was voor u de belangrijkste reden om die weken niet naar werk te zoeken?

7 7 E. LEZEN EN SCHRIJVEN OP HET WERK EN BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK De volgende vragen gaan over lezen en schrijven op het werk. Ga bij het beantwoorden van de vragen uit van het werk waar u de afgelopen 12 maanden de langste tijd heeft gewerkt. Hou er rekening mee dat u niet alleen iets kunt aflezen van papier maar bijvoorbeeld ook van een beeldscherm. Schrijven kan op papier maar ook via een toetsenbord van een computer. E1. Hoe vaak leest of gebruikt u volgende informatie voor uw werk? Duid telkens één van de volgende alternatieven aan : dagelijks, een paar keer per week, eens per week, minder dan eens per week, bijna nooit. (ENQ.: TOON KAART B.) (ENQ.: LEES ALLE ONDERWERPEN VOOR.) Hoe vaak leest of gebruikt u informatie van Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Dagelijks A. brieven of memo's B. rapporten, artikels, tijdschriften of kranten C. handleidingen of naslagwerken (ook catalogi,...) D. grafieken of schema's E. rekeningen, facturen, spreadsheets of begrotingen F. stukken geschreven in een andere taal dan het Nederlands G. gebruiksaanwijzingen of bijsluiters bij medicijnen, recepten of andere produkten voor uw werk? E2. De volgende vragen gaan over het zelf schrijven of invullen van bepaalde zaken. Hoe vaak schrijft of vult u volgende zaken in voor uw werk? Duid telkens één van de volgende alternatieven aan: dagelijks, een paar keer per week, eens per week, minder dan eens per week, bijna nooit. (ENQ.: TOON KAART B.) Hoe vaak schrijft of maakt u: Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Dagelijks A. brieven of memo's B. rekeningen, facturen of begrotingen C. rapporten of artikels D. schattingen of technische specificaties voor uw werk? (ENQ.: TOON KAART B.) E3.A. Dagelijks Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Hoe vaak gebruikt u in uw werk rekenen (zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) om de grootte of het gewicht van dingen te meten of te schatten? E3.B. Hoe vaak gebruikt u in uw werk rekenen (zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) om prijzen of kosten te berekenen of om begrotingen te maken?

8 E4. Hoe zou u uw Nederlandse LEESVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E5. In welke mate remt uw LEESVAARDIGHEID in het Nederlands uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 E6. Hoe zou u uw Nederlandse SCHRIJFVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E7. In welke mate remt uw SCHRIJFVAARDIGHEID in het Nederlands uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 E8. Hoe zou u uw REKENVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E9. In welke mate remt uw REKENVAARDIGHEID uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 F. VOLWASSENENEDUCATIE EN OPLEIDING De volgende vragen gaan na welke opleiding, vorming of onderwijs u gedurende de laatste jaren gevolgd heeft. Met opleiding of vorming wordt b.v. bedoeld: taalcursussen, computercursussen, kooklessen, lees- en schrijfgroepen, opleidingen op het werk, volwasseneneducatie, privélessen, schriftelijk onderwijs, hobby- en creativiteitscursussen. F0. Heeft u de afgelopen 5 jaar gedurende enige tijd een opleiding, vorming of onderwijs gevolgd? 2 Neen ---> GA NAAR F15 F1. Heeft u de afgelopen 12 maanden, dus sinds februari 1995, gedurende enige tijd een opleiding, vorming of onderwijs gevolgd? 2 Neen ---> GA NAAR F15 F2. Hoeveel cursussen en/of opleidingen heeft u gevolgd in de afgelopen 12 maanden? Aantal cursussen:... F2.1. Hoeveel uren heeft u in totaal cursussen en/of opleidingen of vorming gevolgd gedurende de afgelopen 12 maanden? Aantal uren:... 8

9 9 F3. Wat zijn de namen of titels van de DRIE RECENTSTE cursussen en/of opleidingen of vorming? (ENQ.: schrijf de namen van de drie meest recente cursussen of programma's op de voorziene plaats en spoor aan tot het geven van verschillende antwoorden.) (ENQ.: een programma is een aantal cursussen dat leidt tot een specifieke graad, diploma of certificaat. Indien de respondent een aantal cursussen opsomt die allemaal op hetzelfde tijdstip startten, vraag dan naar de naam van het programma.) F4. Nu wil ik u een aantal vragen stellen over... (naam van de eerste cursus of programma/naam van de tweede cursus of programma/naam van de derde cursus of programma). Werd deze opleiding of cursus financieel gesteund door... (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART D.) F5. Volgde u deze opleiding of cursus om één van de volgende diploma's, getuigschriften of bevorderingen te behalen? (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART E.) F6. Door wie werd de opleiding of cursus gegeven? (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART F.) EERSTE ANTWOORD Ja Neen Uzelf of uw gezin 1 2 De werkgever 3 4 De overheid 5 6 Een vakbond of beroepsorganisatie 7 8 Andere 9 10 Neen, gratis 11 Weet niet 12 Een universitair diploma 1 Diploma hoger onderwijs 2 Beroepscertificaat of -diploma 3 Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding 4 Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs 5 Bevordering beroep of carrière 6 Andere 7 Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs 1 2 School (o.a. sociale promotie) 3 4 Privaat opleidingsinstituut 5 6 Producent of verdeler van apparatuur 7 8 Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) 9 10 Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere 19

10 10 TWEEDE ANTWOORD DERDE ANTWOORD Ja Neen Ja---- Neen Uzelf of uw gezin De werkgever De overheid Een vakbond of beroepsorganisatie Andere Neen, gratis Weet niet Een universitair diploma Diploma hoger onderwijs Beroepscertificaat of -diploma Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs Bevordering beroep of carrière Andere Ja Neen Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs School (o.a. sociale promotie) Privaat opleidingsinstituut Producent of verdeler van apparatuur Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere Uzelf of uw gezin De werkgever De overheid Een vakbond of beroepsorganisatie Andere Neen, gratis Weet niet Een universitair diploma Diploma hoger onderwijs Beroepscertificaat of -diploma Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs Bevordering beroep of carrière Andere Ja Neen Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs School (o.a. sociale promotie) Privaat opleidingsinstituut Producent of verdeler van apparatuur Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere

11 11 F7. Waar volgde u deze opleiding of cursus? F8. Hoeveel weken duurde deze opleiding of cursus in het totaal? F9. Hoeveel dagen per week volgde u gemiddeld deze opleiding of cursus? F10. Hoeveel uren per dag volgde u gemiddeld deze opleiding of cursus? F11. Wat was de belangrijkste reden voor u om deze opleiding of cursus te volgen? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ENKEL EEN CATEGORIE AAN.) F12. In welke mate maakt u op het werk gebruik van de in deze opleiding of cursus opgedane kennis of vaardigheden? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART G.) F13. Wie heeft u aangeraden deze opleiding of cursus te volgen? Wie bracht u op het idee? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART H.) F14. Ik noem nu een aantal werkvormen en leermaterialen die in opleidingen en cursussen gebruikt kunnen worden. Wilt u aangeven welke daarvan in de cursus werden gebruikt? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART I.) ENQ. EERSTE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... Aantal dagen:... Aantal uren:... Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden (ENQ.: Indien andere cursussen vermeld worden in vraag F3, GA NAAR vraag F4 tweede antwoord.) (ENQ.: Indien geen enkele andere cursus vermeld wordt in F3, GA DOOR NAAR F15.)

12 12 TWEEDE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... DERDE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... Aantal dagen: Aantal dagen: Aantal uren: Aantal uren: Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden (ENQ.: Indien andere cursussen vermeld worden in vraag F3, GA NAAR vraag F4 derde antwoord.) (ENQ.: GA DOOR NAAR F15.) (ENQ.: Indien geen enkele andere cursus vermeld wordt in F3, GA DOOR NAAR F15.)

13 13 F15. Was er een cursus of opleiding die u het afgelopen jaar, dus sinds februari 1995, had willen volgen voor uw WERK OF CARRIERE, die u toch niet gevolgd heeft? 2 Neen ---> GA NAAR F17 F16. Wat waren de redenen om deze cursus of opleiding niet te volgen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) 1 Te druk, gebrek aan tijd 2 Te druk op het werk 3 De cursus of opleiding werd niet aangeboden 4 Verantwoordelijkheden voor het gezin 5 Te duur, geen geld 6 Onvoldoende gekwalificeerd voor die cursus of opleiding 7 Gebrek aan ondersteuning door de werkgever 8 Cursus of opleiding werd op een slecht tijdstip gegeven 9 Taalproblemen 10 Gezondheidsredenen 11 Andere F17. Was er een cursus of opleiding (die NIET met uw LOOPBAAN of WERK te maken had zoals b.v. een hobbycursus) die u het afgelopen jaar, dus sinds februari 1995, had willen volgen maar toch niet gevolgd heeft? 2 Neen ---> GA NAAR G1 F18. Wat waren de redenen om deze cursus of opleiding niet te volgen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) 1 Te druk, gebrek aan tijd 2 Te druk op het werk 3 De cursus of opleiding werd niet aangeboden 4 Verantwoordelijkheden voor het gezin 5 Te duur, geen geld 6 Onvoldoende gekwalificeerd voor die cursus of opleiding 7 Gebrek aan ondersteuning door de werkgever 8 Cursus of opleiding werd op een slecht tijdstip gegeven 9 Taalproblemen 10 Gezondheidsredenen 11 Andere G. LEZEN EN SCHRIJVEN IN HET ALGEMEEN De volgende vragen gaan over lezen en schrijven in het dagelijks leven, NIET op het werk of op school. G1. Ik zal u nu een lijst van activiteiten voorlezen. Kunt u voor elk van deze actitiveiten aangeven of u deze dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele keren per jaar of nooit doet? (ENQ.: TOON KAART J.) (ENQ.: LEES ALLE SITUATIES VOOR.) Hoe vaak Enkele Dage- Weke- Maande- keren per lijks lijks lijks jaar Nooit A. maakt u gebruik van een openbare bibliotheek B. gaat u naar een film, toneelstuk of concert C. woont u sportevenementen bij of sport u zelf D. schrijft u brieven of andere teksten die langer zijn dan één bladzijde E. doet u vrijwilligerswerk of bent u actief in organisaties F. leest u kranten of tijdschriften G. leest u boeken H. luistert u naar de radio, opnames, cassettes, platen of CD's

14 G4. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan het kijken naar televisie of video's? Niet iedere dag 1 1 uur of minder per dag 2 1 tot 2 uren per dag 3 Meer dan 2 uren maar minder dan 5 uren 4 5 uren of meer per dag 5 Ik heb geen televisie 6 G6. Welke van de volgende materialen zijn momenteel bij u thuis aanwezig? Dagbladen 1 2 Weekbladen/tijdschriften 3 4 Meer dan 25 boeken 5 6 Een encyclopedie (in meerdere delen) 7 8 Een woordenboek 9 10 G7. Ik zal u nu een lijst van verschillende delen van de krant voorlezen. Kunt u aangeven welke delen u over het algemeen leest in de krant? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Ik lees geen krant 1 Zoekertjes 2 3 Reclame 4 5 Binnenlands nieuws/ buitenlands nieuws 6 7 Regionaal of lokaal nieuws 8 9 Sport Mode, gezondheid, wonen Commentaarpagina Financieel nieuws en beursberichten Stripverhalen, cartoons Televisieprogramma's Film- en concertagenda Recensies van boeken, concerten en kunst Horoscoop Andere, specificeer Soms komt het voor dat iemand hulp nodig heeft van familieleden of vrienden bij het lezen of schrijven in het Nederlands. Heeft u vaak, soms of nooit hulp van anderen nodig bij... (ENQ.: LEES DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN.) Vaak Soms Nooit A. het lezen van krantenartikelen B. het lezen van informatie van de overheid, bedrijven of andere instellingen C. het invullen van formulieren zoals aanvraagformulieren, formulieren voor de bank Vaak Soms Nooit D. het lezen van instructies zoals b.v. bijsluiters van medicijnen E. het lezen van instructies op verpakte produkten in de winkel of supermarkt F. het rekenen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen G. het schrijven van notities en brieven G10.1. Bent u momenteel bezig of bent u van plan om in de toekomst lessen te volgen om uw Nederlandse lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren?, ik ben bezig met lessen 2 Ja, ik ben het van plan 3 Neen G11. Hoe zou u uw Nederlandse LEESVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G12. Hoe zou u uw Nederlandse SCHRIJFVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G13. Hoe zou u uw REKENVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G14. Alles in aanmerking genomen, hoe tevreden bent u over uw Nederlandse LEES- en SCHRIJFVAARDIGHEID? (ENQ.: TOON KAART K.) Zeer tevreden 1 Enigszins tevreden 2 Enigszins ontevreden 3 Zeer ontevreden 4 Geen mening 5

15 15 G15. Heeft u ooit... G16. Had u dit G17. Heeft u dit (ENQ. : LEES DE VERSCHILLENDE ALTERNATIEVEN VOOR.) probleem al probleem in de lagere nog? of secundaire school? Neen Ja Indien ja A. oog- of gezichtsproblemen gehad die niet door een bril gecorrigeerd konden worden? > > B. gehoorproblemen gehad? > > C. spraakproblemen gehad? > > D. specifieke leerstoornissen gehad? > > E. andere gezondheidsproblemen gehad die zes maanden of langer duurden? > > G18. Bent u actief lid (dit is deelnemen aan de H. GELETTERDHEID VAN HET GEZIN activiteiten of zetelen in het bestuur) van de volgende verenigingen of organisaties? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) We vervolgen met een aantal vragen over uw familie en/of gezin. Sportclub 1 2 Politieke partij 3 4 Vakbond 5 6 Socio-culturele verenigingen (zoals KAV, KWB, Willemsfonds, SVV) 7 8 Hobbyclub 9 10 Vereniging voor amateuristische kunstbeoefening (v.b. kunst, muziek, toneel, dans; bekijken of beluisteren én zelf uitvoeren) Jeugdbeweging Vrijwilligerswerk Andere, specificeer G19. Bent u passief lid (dit is een lidkaart hebben doch niet deelnemen aan activiteiten en niet zetelen in bestuur) van de volgende verenigingen of organisaties? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Sportclub 1 2 Politieke partij 3 4 Vakbond 5 6 Socio-culturele verenigingen (zoals KAV, KWB, Willemsfonds, SVV) 7 8 Hobbyclub 9 10 Vereniging voor amateuristische kunstbeoefening (v.b. kunst, muziek, toneel, dans; bekijken of beluisteren én zelf uitvoeren) Jeugdbeweging Vrijwilligerswerk Andere, specificeer H1. Bent u ouder, voogd of dagelijks verantwoordelijk voor 1 of meer kinderen van 6 tot 18 jaar oud die op dit moment bij u wonen? 2 Neen > GA NAAR J1 H7. De volgende vragen hebben betrekking op het gehele gezin. Duid aan of de volgende stellingen juist of fout zijn voor uw gezin. Juist Fout Weet niet A. Er is een verscheidenheid aan boeken in uw huis B. Er is een verscheidenheid aan tijdschriften en ander leesmateriaal in uw huis C. Uw kinderen zien u of uw eventuele partner vaak lezen D. Uw kinderen leerden lezen vóór het eerste leerjaar E. Uw kinderen lezen thuis elke dag gedurende enige tijd F. Uw kinderen mogen maar een beperkte tijd T.V. kijken G. Uw kinderen kiezen vaak hun eigen boeken om te lezen H. Uw kinderen hebben hun eigen boeken en een vaste

16 J. INFORMATIE OVER HET GEZIN Tenslotte wil ik u enkele vragen stellen over het inkomen van uw gezin, uw huishouden. Wanneer u deze vragen liever zelf invult zodat u niet met mij over dit onderwerp hoeft te praten, dan kunt u zelf deze bladzijde invullen. (ENQ.: respons is zeer gewenst. Bij onwilligheid aandringen op behoud van privacy door de respondent zelf te laten invullen. Geef hen daarvoor blad 1.) J1. Uit welk van volgende bronnen heeft u in 1995 inkomen ontvangen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Inkomen uit arbeid (loon, salaris, eigen onderneming) 1 2 Inkomen uit sociale uitkering (ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) 3 4 Inkomen uit pensioen, lijfrente 5 6 Inkomen uit vermogen (intresten, investeringen, eigendommen) 7 8 Inkomen uit andere bronnen (b.v. alimentatie, studietoelage) 9 10 J2. Kan u aanduiden wat uw totale persoonlijk netto-inkomen van deze maand is, uit alle hoger vernoemde bronnen, uitgezonderd vermogens. Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt. (Interviewer:Toon kaart F.) 1 0 BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen Ga naar J4 7 Weet het niet (Interviewer:toon kaart G.) BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen 7 Weet het niet J4.Uit hoeveel personen, uzelf meegerekend, bestaat uw gezin? Indien 01 personen Ga naar 7 J5.Duid het totale netto maandinkomen (uit alle bronnen) van alle leden van uw huishouden aan. Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt. (Interviewer:toon kaart H.) 1 0 BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen 7 Weet het niet J6. Bent u het die de overschrijvingen invult en andere bankverrichtingen doet? 2 Neen 7. ENQ.: NOTEER HIERONDER DE TIJD BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE VRAGENLIJST.... Cl ique Click box to go return to Guide-E Cliquez dans la case pour retourner au Guide-F J3.Duid aan wat uw totale persoonlijk nettoinkomen van deze maand is, maar uitsluitend het inkomen uit arbeid (geen dertiende maand, vakantiegeld,...). Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt.

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Bereik en impact van het project Boekbaby s bij ouders Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen Promotor: Prof. Dr. Kris Van den Branden Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Opbrengsten in beeld

Opbrengsten in beeld Opbrengsten in beeld Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 CINOP, s Hertogenbosch Samenstelling: Paul Steehouder en Marli Tijssen Colofon Titel: Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie