Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelsingenieur in de beleidsinformatica"

Transcriptie

1 bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009

2 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste Economische Wetenschappen. A. Engelen J. Crab, Photo Alto, Photo Disc Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie van deze brochure.

3 Inhoud 3 Voorwoord 5 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 6 Studentgerichtheid 6 Innoverende academische opleidingen 6 Infrastructuur 6 Vorming 7 Antwerpen 7 Over Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 8 Veelzijdige bacheloropleiding 8 Meer dan beleidsinformaticaonderdelen 8 Nauwe contacten met de bedrijfswereld 9 Studieopbouw 10 BaMa-structuur 10 Studieopbouw bacheloropleiding 10 Studieopbouw masteropleiding 10 Verder studeren na je universitair diploma 11 Handelsingenieur in de Beleidsinformatica, iets voor jou? 12 Je hebt een ruime belangstelling 12 Voorkennis? 12 Belangrijke troeven 12 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? 13 Introductieweek 13 Bachelor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: studieprogramma 14 Bachelor eerste jaar 15 Bachelor tweede jaar 16 Bachelor derde jaar 17 Opleidingsonderdelen 18 Bachelor eerste jaar 18 Bachelor tweede en derde jaar 25

4 4 Inhoud De master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 26 Kiezen na je bacheloropleiding 26 Onderwijs en examens 27 Onderwijs 27 Studiepunten 27 Semestersysteem - Examens 28 Internationaal 29 Studiebegeleiding 30 Overgang naar universitair onderwijs 30 Algemene studie- en studentenbegeleiding 30 Vakspecifieke begeleiding 31 Je kansen op de arbeidsmarkt 32 Vorming van hogere kaderleden en leidinggevende personen 32 Op maat van je ambities 32 Voortstuderen na Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 33 Specifieke lerarenopleiding 33 Master na masteropleidingen 33 Hoe bereik je makkelijk de campussen? 34 Wegbeschrijving 34 Met de fiets 34 Met de bus of de tram 34 Met de trein 34 Met de auto 34 Plattegrond van de campussen 35 Stadscampus 35 Campus Groenenborger 36 Campus Middelheim 37 Campus Drie Eiken 38 Bijkomende informatie 39 Provinciale informatiedagen 39 Informatiedagen aan onze instelling 39 Brochures over andere opleidingen 39 Internet 39 Departement Studentgerichte Diensten 40 Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen 40

5 Voorwoord 5 Welkom bij de Universiteit Antwerpen. Je hebt je weg naar onze universiteit gevonden en je wenst wellicht wat meer informatie over onze instelling en de studierichtingen die wij bieden. Het boekje dat je nu ter hand neemt, brengt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. De bestaande opleidingen werden met ingang van het academiejaar omgevormd naar de bachelor- en masterstructuur. Vanaf zijn de masteropleidingen gestart die aansluiten op de academische bacheloropleidingen. Binnen de associatie wordt de samenwerking bevorderd met de Plantijnhogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Studeren aan de universiteit is het begin van een nieuwe periode in je leven. Belangrijk is dat je je goed voelt op de universiteit van je keuze en dat je je nadien goed voelt met je behaalde diploma. Daarom stelt de Universiteit Antwerpen alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van de opleiding op topniveau te houden. Onze opleidingen worden regelmatig bijgestuurd en aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Als je naar één van onze informatiedagen komt, zal je merken dat het aangenaam is om aan de Universiteit Antwerpen te studeren. Zowel onze medewerkers als studenten zullen je er graag over vertellen en kijken alvast uit naar de kennismaking! Universiteit Antwerpen Prof. dr. Alain Verschoren Rector

6 6 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent onder andere dat je zoveel mogelijk college volgt in kleine groepen, hetgeen een vlotte interactie mogelijk maakt. De kleine afstand tussen studenten en het docentencorps zorgt ervoor dat je bij je profs terecht kan met allerlei vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mee ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard; dit biedt ook nieuwe kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden bovendien ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Tenslotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen aan, waarbij de opleidingen zowel oog hebben voor theorie als voor praktijk. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook internationale faam geniet. De academische ivoren toren werd echter reeds lang geleden gesloopt: academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet zozeer het memoriseren van feitenkennis centraal: je verwerft relevante kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. De BaMa-structuur werd gezien als een kans tot vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen werden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen verruimd. Infrastructuur Voor haar onderwijs beschikt de Universiteit Antwerpen over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en meerdere studielandschappen. In alle publieke ruimten (bibliotheken, cafetaria s, aula s) zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen met je eigen laptop. De laatste jaren werd grootschalig geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving aan te bieden.

7 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 7 De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit, met studenten, verspreid over vier campussen en zeven faculteiten. De campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken liggen aan de stadsrand, in een groene omgeving. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim en het Nachtegalenpark. Studeer je op de campus Drie Eiken? Dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde 16deeeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. De opleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica is gesitueerd op de Stadscampus. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook een brede vorming. Ze wil jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit in haar curricula, personeel en studenten. Antwerpen Tenslotte kies je voor de stad Antwerpen. Studeren is meer dan met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad. Antwerpen is, naast een universiteitsstad, een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kortom: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Speciaal voor de lancering van de nieuwe huisstijl van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts een lied U Aan het woord. In deze brochure vertellen wij graag over onze universiteit, daarna is het woord aan A!

8 8 Over Handelsingenieur in de Beleidsinformatica Veelzijdige bacheloropleiding Sinds vele jaren gaan innovatie en ICT hand in hand. De doorbraak van het internet heeft deze tendens nog versterkt. Steeds meer aspecten van het moderne bedrijfsleven worden door ICT gestuurd en geïntegreerd. ICT zorgt voor informatie voor het management, integreert bedrijfsprocessen, coördineert productieactiviteiten en verzorgt het verkopen van producten en diensten via elektronische weg. De nood aan deskundigen die organisaties kunnen leiden in hun zoektocht naar de gepaste ICT-ondersteuning voor hun activiteiten is dan ook zeer groot. Uit onderzoek blijkt dat de beste resultaten worden bereikt door deskundigen die zowel bedrijfs- als ICT-kennis bezitten en deze harmonisch op elkaar kunnen afstemmen. De Universiteit Antwerpen speelt in op deze evolutie door een veelzijdige bacheloropleiding aan te bieden: de opleiding is erop gericht om studenten op te leiden die ICT-intensieve oplossingen voor bedrijfseconomische vraagstukken kunnen identificeren, uitwerken en implementeren. Meer dan beleidsinformaticaonderdelen Deze opleiding biedt meer dan puur informaticagerichte vakken. In de eerste jaren verwerf je een stevige basis in economie en bedrijfsbeheer. Financiële, juridische en organisatorische aspecten van het bedrijfsleven worden belicht. Je maakt bovendien kennis met beleidsinformatica en informatiesystemen. In maatschappelijk gerichte opleidingsonderdelen (psychologie, sociologie, filosofie,...) worden deze (bedrijfs)economische thematieken en problemen in een ruimere context gesitueerd. Om vlot te kunnen functioneren in een nationale of internationale context, wordt veel aandacht besteed aan talenonderwijs. In hoorcolleges en taalpractica leer je vlot en correct, schriftelijk en mondeling communiceren en verruim je je economische woordenschat. In het tweede en derde jaar van de Bachelor krijgen de beleidsinformaticaonderdelen een steeds belangrijkere plaats in het curriculum. Dit beleidsinformaticagedeelte bestaat uit 3 grote pijlers: 1. Managementaspecten van ICT: in dit deel bekijken we hoe informatiesystemen bedrijfsprocessen in organisaties kunnen ondersteunen, alsook het management van ICT-projecten en -departementen. Verschillende deelaspecten hiervan zijn onder meer ontwikkeling van ICT-strategie, ontwerp van bedrijfsprocessen, ICT-governance en management & audit van ICT-projecten.

9 Over Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 9 2. Ontwikkeling van informatiesystemen: het bouwen van informatiesystemen; hierbij komen zowel analyse, ontwerp, implementatie als onderhoud aan bod. 3. Onderliggende technologieën van ICT: op hardware-, software- en communicatie- en netwerkniveau. Nauwe contacten met de bedrijfswereld De opleiding Handelsingenieur in de Beleidsinformatica bereidt je voor op een managementfunctie in een bedrijf of bij de overheid. Om de realiteit van het bedrijfsleven dichter bij de universiteit te brengen, worden zowel in de bachelor- als in de master-opleiding verschillende initiatieven genomen. In een aantal colleges worden gastsprekers uit de praktijk uitgenodigd. Managers lichten theoretisch besproken onderwerpen toe vanuit hun ruime ervaring en brengen verrijkende discussies op gang met de studenten. Ook de docenten die advies verlenen aan bedrijven en overheidsinstellingen, reiken je interessante vraagstukken en mogelijke oplossingen aan. Verder krijg je tijdens bedrijfsbezoeken de kans om (aspecten van) de werking van grote en kleine ondernemingen te bestuderen. De nauwe band tussen de faculteit TEW en management blijkt ook uit het ruime opleidings- en cursusaanbod van de managementschool van de Universiteit Antwerpen (UAMS). De bedrijfswereld stelt de vorming aan de Universiteit Antwerpen erg op prijs: elk jaar geeft de plaatsingsdienst een groot aantal vacatures uit en laatstejaars hebben vaak een contract op zak, nog vóór ze afstuderen. Sinds april 2005 is de Universiteit Antwerpen voor de managementopleidingen die worden verstrekt door de faculteit TEW en de UAMS geaccrediteerd bij AACSB International. AACSB staat voor de Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB International heeft 555 geaccrediteerde leden wereldwijd die het business accreditation label dragen, waaronder de belangrijkste managementscholen zoals Harvard Business School, London Business School, Warwick, Stanford, Columbia Business School,...

10 10 Studieopbouw BaMa-structuur De opleidingsprogramma s van de universiteiten werden vanaf academiejaar omgevormd tot een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een één- of meerjarige Master. De masteropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica is een tweejarige masteropleiding (120 sp). Belangrijk is dat het bachelordiploma, anders dan het vroegere kandidaatsdiploma, een einddiploma is. Met een academisch bachelordiploma in handen heb je dus zowel optimale kansen om een master aan te vangen, als goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Studieopbouw bacheloropleiding In de loop van de drie bachelorjaren kun je je algemene intellectuele vorming verbreden, krijg je een stevige theoretische basis in economie, kwantitatieve methoden, beleidsinformatica en verbeter je je communicatieve vaardigheden. Je leert bedrijfsproblemen analyseren en je leert op systematische wijze nadenken over uiteenlopende problemen die in de verschillende opleidingsdomeinen worden behandeld. In het eerste jaar maak je kennis met een aantal basisbeginselen van beleidsinformatica en met de werking en functie van informatiesystemen; in het tweede jaar wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingsaspecten van informatica. In het derde jaar worden o.a. de managementaspecten van informatica besproken, en krijgen de studenten de gelegenheid om de kennis opgedaan in de voorgaande jaren toe te passen in één integrerend project. Studieopbouw masteropleiding Het diploma Bachelor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica geeft automatisch toegang tot de masteropleiding. Hierin krijg je de kans om je verder te verdiepen in beleidsinformatica. Naargelang de invulling van het pakket van opleidingsonderdelen en de keuze van de afstudeerrichting, kan het aandeel van de beleidsinformaticagerichte opleidingsonderdelen oplopen tot 75%.

11 Studieopbouw 11 Verder studeren na je universitair diploma De verdere studie- en specialisatiemogelijkheden zijn: Specifieke lerarenopleiding Master na masteropleiding Doctoraatsopleiding Postacademische vorming Afzonderlijke brochures i.v.m. de verdere studie- en specialisatiemogelijkheden en de doctoraatsopleiding zijn verkrijgbaar bij de achteraan vermelde diensten. Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: een drie jaar durende academische bacheloropleiding en een tweejarige master.

12 12 Handelsingenieur in de Beleidsinformatica, iets voor jou? Je hebt een ruime belangstelling Voor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica kies je vanuit een ruime belangstelling voor industrie en handel, economie en informatica. Je wil de taal leren spreken van economen, ingenieurs en informatici, en je bent bereid om in een multidisciplinair team een aantal managementactiviteiten op te nemen. Voorkennis? Voor economie, bedrijfskunde, boekhouden en Duits of Spaans wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Ook op het gebied van beleidsinformatica is geen specifieke voorkennis nodig. Een goede basis wiskunde is wel noodzakelijk. Vanaf juli kunnen de ingeschreven studenten gebruik maken van een volledig uitgewerkt zelfstudiepakket voor de opfrissing van wiskunde, beschikbaar op het elektronisch leerplatform van de Universiteit Antwerpen. Voor Engels en Frans wordt uitgegaan van het niveau van het algemeen secundair onderwijs. Belangrijke troeven Verder kunnen een aantal andere vaardigheden je slaagkansen gevoelig verhogen. Zo zijn logisch inzicht, de vaardigheid om verbanden te leggen en om aspecten in een ruimere context te bekijken én oog voor wetenschappelijke exactheid belangrijke troeven. Je wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken: je moet zelf de leerstof het hele semester of jaar bijhouden, op tijd je vragen formuleren, papers schrijven, enz. Om de groepsopdrachten tot een goed einde te brengen, moet je in staat zijn om op een constructieve manier met je jaargenoten samen te werken. Zoals voor elke universitaire studie, zijn ook voor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica een goed doorzettingsvermogen en een positieve werkattitude vereist.

13 Hoe begin je eraan? 13 Welk diploma heb je nodig? Om te worden toegelaten tot de bachelorstudie Handelsingenieur in de Beleidsinformatica, moet je in principe een diploma van het secundair onderwijs bezitten. Ook kunnen mensen zonder diploma secundair onderwijs ook op basis van elders verworven competenties (vb: werkervaring) worden toegelaten tot een universitaire studie. Buitenlandse studenten moeten beschikken over een equivalent getuigschrift of over een diploma dat hen in eigen land toegang verleent tot een gelijkwaardige studierichting. Wie in het secundair onderwijs aan een niet-nederlandstalige school les volgde, neemt deel aan de Universiteit Antwerpen-taaltest: een gestandaardiseerde test die je schriftelijke en mondelinge taalbeheersing van het Nederlands nagaat. Als je vragen hebt in verband met de toelatingsvoorwaarden, neem je best contact op met de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. Introductieweek Tijdens de eerste week van het academiejaar worden de opleidingsonderdelen van het eerste jaar uitvoerig ingeleid. Je krijgt een overzicht van de inhoud van elk opleidingsonderdeel, de verwachtingen van de docent, de examenvorm, en de begeleidingsmogelijkheden.

14 14 Bachelor Handelsingenieur in de Beleidsinformatica: studieprogramma Zoek je een voorbeeld van een collegerooster? Surf dan naar Daar vind je een overzicht van de huidige collegeroosters. Opleidingsonderdelen De kolom met de studiepunten geeft een idee van de belasting die het vak binnen de totale opleiding vertegenwoordigt. De studiepunten geven een indicatie van de geschatte studielast per opleidingsonderdeel. In het berekenen van het totale examenresultaat wordt hiermee rekening gehouden: een opleidingsonderdeel met een groot aantal studiepunten heeft een groter gewicht op de deliberatie. Het is mogelijk dat er aan het curriculum nog kleine aanpassingen worden aangebracht. Raadpleeg voor een laatste stand van zaken

15 Bachelor eerste jaar: studieprogramma 15 Bachelor eerste jaar sp Verbredende studiedomeinen Inleiding tot de psychologie 3 Inleiding tot de sociologie 3 Inleiding tot het recht 6 Filosofie 3 Algemene economie Inleiding tot de algemene economie 6 Kwantitatieve methoden Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen 6 Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 3 Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2 3 Bedrijfskunde Management en organisatie 6 Accountancy 6 Informatietechnologie en beleidsinformatica Informatiesystemen 6 Digitale elektronica 3 Talen 6 Studenten kiezen in het eerste jaar van de Bachelor twee talen uit het pakket van vier talen dat door de faculteit TEW wordt aangeboden nl. Frans, Engels, Duits en Spaans. Elke taal staat voor drie studiepunten. Totaal 60

16 16 Bachelor tweede jaar: studieprogramma Bachelor tweede jaar sp Algemene economie Micro-economie 6 Macro-economie 6 Kwantitatieve methoden Beslissingsondersteunende methoden 6 Bedrijfskunde Financiële rapportering en analyse 6 Onderneming en recht 6 Marketingbeleid 6 Informatietechnologie en beleidsinformatica Systeemontwerp 6 Programmeren en datastructuren 6 Talen 6/9* Vrije keuze 6/3** Totaal 60 * De studenten kiezen voor bachelor tweede en derde jaar uit één van de volgende twee tracks: TRACK 1: Jaar 2: 6 sp talen en 6 sp vrije keuze Jaar 3: 6 sp talen en 0 sp vrije keuze TRACK 2: Jaar 2: 9 sp talen en 3 sp vrije keuze Jaar 3: 3 sp talen en 3 sp vrije keuze In totaal volgen de studenten minimum 18 sp en maximum 24 sp talen. Er moet minimum van drie talen niveau twee bereikt worden of van twee talen niveau drie. ** Studenten kunnen de keuze invullen ofwel met een OO talen ofwel met een KOO van de keuzelijst. De mogelijkheid bestaat om de SP van de keuze samen (6) te benutten in jaar 2 of jaar 3 van de opleiding.

17 Bachelor derde jaar: studieprogramma 17 Bachelor derde jaar sp Verbredende studiedomeinen Levensbeschouwing vraagstukken 3 Kwantitatieve methoden Kwantitatieve beleidsmethoden 6 Bedrijfskunde Financieel management 6 HRM en arbeidsrecht 6 Management, accounting & controle 3 Informatietechnologie en beleidsinformatica Computernetwerken en databanken 6 Beleidsinformatica 6 Systeemanalyse 6 E-business 6 Bachelorproef HIB 6 Talen 6/3* Vrije keuze 0/3* Totaal 60 * De studenten kiezen voor bachelor tweede en derde jaar uit één van de volgende twee tracks: TRACK 1: Jaar 2: 6 sp talen en 6 sp vrije keuze Jaar 3: 6 sp talen en 0 sp vrije keuze TRACK 2: Jaar 2: 9 sp talen en 3 sp vrije keuze Jaar 3: 3 sp talen en 3 sp vrije keuze In totaal volgen de studenten minimum 18 sp en maximum 24 sp talen. Er moet minimum van drie talen niveau twee bereikt worden of van twee talen niveau drie. ** Studenten kunnen de keuze invullen ofwel met een OO talen ofwel met een KOO van de keuzelijst. De mogelijkheid bestaat om de SP van de keuze samen (6) te benutten in jaar 2 of jaar 3 van de opleiding.

18 18 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar In deze brochure laten we je kennis maken met de inhoud van de opleidingsonderdelen van de eerste bachelor. Op de website vind je meer uitgebreide informatie terug over de begin- en eindtermen, werkvormen, evaluatie, noodzakelijk en aanbevolen studiemateriaal. Bachelor eerste jaar Verbredende studiedomeinen Inleiding tot de psychologie Psychologie benadert menselijk gedrag op het niveau van het individu. Onderwerpen die behandeld worden zijn: neurowetenschappen, persoonlijkheid, bewustzijn, aandacht, perceptie, leerprocessen, geheugen, motivatie, emoties en sociale psychologie. Via het bespreken van klassiek en origineel onderzoek in de psychologie, alsook eventuele, rechtstreekse deelname in korte experimenten, genieten de studenten van uitzonderlijke ervaringen die niet alleen de kennis van de algemene psychologie bevorderen, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk zijn om diepere inzichten te verwerven. Tot besluit van elk experiment wordt het verband tussen de toepassing en de theorie gezamenlijk besproken. Het is vooral de bedoeling om aan de hand van experimenten aan te tonen wat Kurt Lewin ooit beweerde: er is niets zo praktisch als een goede theorie. Inleiding tot de sociologie Sociologie is de wetenschappelijke studie van de samenleving en de diverse groeperingen die met elkaar - elke dag opnieuw - die samenleving maken. Sociologie steunt enerzijds op theoretische inzichten om de complexe sociale realiteit te verduidelijken, anderzijds op onderzoek naar die sociale werkelijkheid. De focus van sociologie ligt op de (onderliggende) structuren van een samenleving. Denk aan groepen, organisaties, culturen, macht en sociale stratificatie. De al dan niet bestaande structuren verduidelijken waarom er wel of niet verandering voorkomt of kan voorkomen. Sociologen ontwikkelen niet alleen theoretische inzichten in het maatschappelijk gedrag, maar passen theorieën ook toe op (actuele) sociale vraagstuk-

19 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 19 ken (bv. armoede) en geven zo aanzetten tot sociaal beleid (bv. herverdeling van inkomen). Centrale vragen binnen de sociologie zijn: Het hoe en waarom van orde en conflict? Het hoe en waarom van stabiliteit en verandering? Het hoe en waarom van ongelijkheid en macht? Het hoe en waarom van conformistisch en deviant gedrag? Ook vanuit bedrijfskundig oogpunt zijn dergelijke vragen zeer relevant en actueel. Een aanzet tot antwoord op deze vragen helpt ons immers om met kennis van zaken de ontwikkelingen in onze samenleving te begrijpen en te volgen. Ook krijgen wij zo een betere kijk op onze eigen positie in die samenleving, op hoe een maatschappij ons eigen gedrag bepaalt. Gebrek aan kennis van de regels van het maatschappelijke spel kan immers tot uitsluiting leiden. De eerstejaarsstudent bachelor wordt vertrouwd gemaakt met de belangrijkste sociologische vragen, de onderzoekstradities, de sociologische concepten en de actuele thema s van het onderzoek. Daarbij steunen wij, zowel op klassieke als op hedendaagse sociologen: hun sociologische concepten, hun sociologische verbeelding, hun analyses en hun centrale sociologische vragen. Inleiding tot het recht In dit opleidingsonderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: Enkele basisbegrippen van het recht en van de rechtsorde, het publiek recht en de bronnen van het recht, de gerechtelijke orde (en het verloop van een gerechtelijke procedure), het personen- en familierecht. Een inleiding tot het bewijsrecht; het goederen- en zakenrecht (en de zakelijke zekerheden), de verbintenissen en contracten; enkele bijzondere overeenkomsten, de onrechtmatige daad en de foutaansprakelijkheid. Enkele begrippen uit het handelsrecht: handelstussenpersonen, distributiecontracten en waardepapieren. Filosofie Allereerst wordt een systematisch overzicht gegeven van de belangrijkste filosofische denkers en stromingen. Uiteraard worden deze die van belang zijn naar economie toe, het sterkst belicht. Zo wordt speciale thematische aandacht geschonken aan de evolutie van het Griekse oikonomia begrip tot

20 20 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar het actuele economieconcept, aan het onderscheid tussen positieve en normatieve economie, aan de wijsgerige oorsprong van het instrumentalisme, het utilitarisme en rationaliteit in economie en aan de filosofische wortels van de economische globalisering waarbij de markt voorop staat. Tenslotte wordt in het bijzonder stilgestaan bij wat vooraanstaande auteurs van de moderne en de hedendaagse wijsbegeerte verhelderen omtrent economisch gezien belangrijke begrippen als behoefte, schaarste, arbeid, macht, en rechtvaardigheid. ALGEMENE ECONOMIE Inleiding tot de algemene economie Na een omschrijving van het economisch probleem en de methode van de economische wetenschap komen micro-economisch onderwerpen aanbod: het marktmechanisme; het overheidsingrijpen in de markt; de studie van consumptiebeslissingen; het beschrijven van productieprocessen door middel van productie- en kostenfuncties; het gedrag van de producent onder alternatieve marktvormen. Verder volgen onderwerpen uit de macroeconomie: macro-economische grootheden, economische groei en macroeconomisch evenwicht; werkloosheid en inflatie; monetaire en budgettaire politiek. Het laatste deel is specifiek gewijd aan de internationale dimensie van de economie: internationale handel, betalingsbalans, wisselkoers, monetaire unie. KWANTITATIEVE METHODEN Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen Na een korte algemene inleiding besteden we voornamelijk aandacht aan drie grote onderwerpen: de analyse, integraalrekening en reeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics uit de basisleerstof uit het S.O., waarna we deze thema s verdiepen en verbreden, en toepassen op economische en bedrijfseconomische problemen. Bij het hoofdstuk analyse gaat het zowel om functies van één veranderlijke als om functies van meer veranderlijken; daarbij bekijken we o.m. het onderzoek van functies, de afgeleiden en extremenonderzoek, een vrij belangrijk onderwerp binnen een faculteit toegepaste economische wetenschappen. Bij de integraalrekening besteden we aandacht aan enkelvoudige en meervoudige integralen, en aan onbepaalde en bepaalde integralen. Beide grote onderwerpen worden nadien gecombineerd in een hoofdstuk over differentiaalvergelijkingen, waarin wordt geleerd hoe bepaalde types van (bedrijfs)economische pro-

21 Opleidingsonderdelen bachelor eerste jaar 21 bleemstellingen kunnen opgelost worden door over te stappen op gewone differentiaalvergelijkingen. In het hoofdstuk reeksen tenslotte, staan we stil bij oneindige getallenreeksen en bij machtreeksen. Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 1 De cursus start met een algemene inleiding over o.a. de zin van de statistiek, paradigma van de statistiek, het verzamelen en meten van data, meetschalen, soorten steekproeven en steekproeffouten. Ook het belang van kansrekenen voor de statistische besluitvorming wordt belicht. Om gegevens samen te vatten, behandelen we in de beschrijvende statistiek de belangrijkste grafische en numerieke voorstellingen en de keuze van de meest correcte voorstelling. Na een kort overzicht van de kanstheorie volgt een studie van toevallige variabelen, met de belangrijkste discrete en continue verdelingen als voorbeelden. Tenslotte wordt de centrale limietstelling geïntroduceerd en wordt het gebruik van simulatie als probleemoplossende techniek geïllustreerd. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs)economische toepassingen. Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 2 Als inleiding tot de verklarende of inferentiële statistiek wordt het begrip schatter uitgelegd. De klemtoon ligt hierbij op de steekproefproportie, het steekproef-gemiddelde en de steekproefvariantie. Voor elk van deze schatters wordt de steekproefverdeling afgeleid. Het belang van de centrale limietstelling wordt hierbij beklemtoond. De onderwerpen die hierna aan bod komen zijn het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van hypothesen. Na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van (bedrijfs)economische toepassingen. BEDRIJFSKUNDE Management en organisatie De leerstof zit vervat in 3 delen die telkens bestaan uit diverse subdelen of hoofdstukken. Deel I kan beschouwd worden als een algemeen duidend en positionerend deel. Hoofdstuk 1 omschrijft of duidt het begrip organisatie en hoofdstuk 2 doet hetzelfde met het begrip management. Hoofdstuk 2 verduidelijkt

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs

Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs maart 2007 Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs www.ctwo.nl Rijk aan betekenis Visie op vernieuwd wiskundeonderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk

Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Zorgvuldig signaleren in het maatschappelijk werk Het belang van organisatorische empowerment Promotor : Prof. Dr.

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie