NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD."

Transcriptie

1 NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT

2 VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2

3 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat over uw toekomst. Het geeft een overzicht van zowel het Vlaamse als het federaal regeerakkoord en wat dit kan betekenen voor uw toekomst en die van uw kinderen. Wij willen de komende jaren gaan voor een nieuw evenwicht. Wat voor ons cruciaal is, is dat de economische groei samengaat met sociale vooruitgang. En dat kan! Dat hebben we samen op ons Innestocongres bewezen en vervolgens uitgewerkt in ons sociaal-economisch 3D plan. Als eerste partij hebben wij in de campagne een becijferd toekomstplan voorgesteld. Dit 3D plan heeft duidelijke keuzes gemaakt én de toon gezet. Niet alleen in de campagne maar ook in de regeerakkoorden. Nu geen nieuwe ronde in de staatshervorming, maar inzetten op jobs als hefboom om onze pensioenen te kunnen betalen, goed onderwijs te hebben voor de volgende generatie en voldoende zorg te bieden voor wie het nodig heeft. Wij gaan voor een nieuw evenwicht, om de toekomst te verzekeren. Uw toekomst! 3

4 4 JA, WE VOEREN 1 INDEXSPRONG DOOR. Ja, dat is een bijdrage van iedereen om ervoor te zorgen dat we de loonhandicap met onze buurlanden kunnen dichten en zo bestaande jobs verzekeren en nieuwe jobs mogelijk maken. In het andere geval worden onze bedrijven misschien weggespeeld door hun concurrenten van over de grens. En dat kost ons op termijn meer dan één indexsprong. Maar deze maatregel hebben we pas aanvaard na sterke sociale correcties: we trekken tegen het einde van deze bestuursperiode 1 miljard euro om mensen die werken te versterken alsook meer dan 1,6 miljard euro om de uitkeringen en pensioenen welvaartsvast te maken. De volledige 2,6 miljard die een indexsprong opbrengt om de competitiviteit te versterken gaat op termijn dus terug naar de mensen. Bovendien vragen we een bijdrage van mensen die een inkomen uit vermogen hebben. Op die manier hebben we een nieuw evenwicht bereikt. Om de toekomst te verzekeren. JA, WE HERVORMEN DE PENSIOENEN EN DE ARBEIDSMARKT MAAR... Geen beperking in de tijd voor werkloosheidsuitkeringen om mensen niet nog meer in armoede te doen belanden maar wel een striktere activering voor groepen die het nu het moeilijkst hebben om werk te vinden zoals jongeren - schoolverlaters, 50- plussers en mensen met een arbeidshandicap. De sociale uitgaven zullen stijgen met 10,6 miljard. Voor de laagste uitkeringen trekken we 1, 6 miljard uit om die omhoog te trekken. Om de groeinorm van 1,5 % in de sociale zekerheid te halen zetten we in op hervormingen in ziekteverzekering en ziekenhuisfinanciering. En om uw pensioen te kunnen betalen zetten we 7 miljard euro opzij.

5 JA, ER KOMT EEN TAX SHIFT. JA, WE BLIJVEN INVESTEREN. JA, CD&V IS HET MOEDIGE MIDDEN EN HEEFT GEZORGD VOOR EEN EVENWICHT TUSSEN GROEI EN SOCIALE VOORUITGANG. Er komt een tax shift van bijna 3 miljard euro. We verlagen de loonkost van de bedrijven en verhogen de koopkracht van wie werkt met 3 miljard euro, en betalen die verbetering door meer middelen te halen uit ecofiscaliteit, een meer logische BTW en een extra bijdrage door de inkomens uit vermogen. Op die manier draagt ons belastingstelsel in de toekomst bij tot extra jobs. Want alleen besparen geeft de toekomst weinig kansen. We investeren in bedrijven, NMBS, mobiliteit en andere. We investeren ook in mensen door te gaan voor kwaliteitsjobs en niet voor de Duitse mini-jobs. Omdat we er van overtuigd zijn dat alleen kwaliteitsvolle jobs zorgen voor zelfontplooiing en voldoening en een mens in staat stellen om langer te werken. Desondanks houden we hier rekening met mensen die zware arbeid verrichten én met mensen die nu al dicht bij hun pensioen staan. En we zullen die rol blijven spelen. Op het eerste zicht misschien een ondankbare rol maar de toekomst zal er ons dankbaar voor zijn. 5

6 6 CD&V BOUWT VERDER WE BOUWEN VERDER OP BELANGRIJKE STAPPEN DIE IN DE VORIGE LEGISLATUUR REEDS ZIJN GENOMEN.

7 We beginnen niet van nul, we hebben al belangrijke stappen gezet in de vorige regeringen: zoals het concurentiepact, het energiebevoorradingsplan, het banenplan, etc. Dit zijn belangrijke stappen op weg naar een nieuw evenwicht. Op die weg gaan we verder. Met onze nieuwe partners kunnen we deze weg verder zetten, in een hogere versnelling. HET HUIS NIET LATEN AFBREKEN MAAR VERDER BOUWEN, STEEN VOOR STEEN OP DEGELIJKE FUNDAMENTEN, ZORGT VOOR ZEKERHEID IN DE STORM. 7

8 8 VERDER BOUWEN OP AL GELEGDE FUNDAMENTEN FINANCIËN Financiële en budgettaire geloofwaardigheid hersteld» Begrotingsdiscipline Stabielere & gezondere financiële sector» Nieuwe bankenwet Begroting & schuld op Europese koers FISCALITEIT Vereenvoudiging & klantvriendelijke fiscaliteit» Tax-cificatie» Drempel vrijstelling btw voor verenigingen opgetrokken tot ASIEL & MIGRATIE Asielcrisis onder controle Einde snel-belgwet Strengere voorwaarden gezinshereniging OVERHEID & LOKALE BESTUREN Modernisering & professionalisering van het ambtenarenapparaat» Afgeslankte ambtenarij» Nieuwe loopbaan en jaarlijkse evaluatie» Verder werken na 65 jaar mogelijk gemaakt» Moderniseringsprojecten Efficiëntere e-governement Groei gemeente- & stedenfonds

9 JUSTITIE Nieuwe Gevangenissen» Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze Forensisch Psychiatrisch Centrum» Antwerpen & Gent Oprichting familie- & jeugdrechtbank Beter bescherming slachtoffers misdrijven MOBILITEIT Infrastructurele inhaaloperatie» Renovatie snelwegen afgerond 2015 (840 km heraangelegd)» Drie spitsstroken, nog één gepland» Beslissing herinrichting Brusselse ring, Oosterweel, Noord-Zuid Limburg» Extra infrastructuur ring rond Gent, NZ Kempen, Zaventem, A11 Brugge» 1.750km vernieuwde fietspaden» Aanleg nieuwe tramlijnen Dynamisch verkeersmanagement» Verkeersveiligheid: Trajectcontrole, aanpassing van 800 gevaarlijke punten...» Minder dodelijke ongevallen WONEN Woonbeleid» nieuwe sociale woningnen» nieuwe bescheiden woningen» Inkomensgrenzen in de sociale huur herbekeken» (Energie)renovatietraject 9

10 10 VERDER BOUWEN OP AL GELEGDE FUNDAMENTEN ONDERNEMEN Relanceplan koopkracht van de burgers» Lage & gemiddelde lonen opgetrokken» Consumentenbescherming» Gelijkschakeling kinderbijslag & minimumenpensioen zelfstandigen Relance plan ondernemingen» Pact voor competitiviteit» Lastenverlaging» Vermindering energiekost Investeringsaftrek voor KMO s» Wettelijk kader voor crowd funding» Volksleningen Bankenplan Nieuw Industrieel Beleid» Doorgedreven innovatie» Fabrieken van de toekomst Plattelandsfonds Winkelplan WERK & PENSIOENEN Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden Modern loopbaanbeleid» Aandacht voor jongeren zonder diploma» Loopbaanondersteuning Relance- & concurrentiepact» Loonkosthandicap

11 ENERGIE & LEEFMILIEU Energiefactuur» Oversubsidiëring van zonnepanelen een halt toegeroepen Waterzuivering & wateroverlast» Waterkwaliteit sterk verbeterd Omgevingsvergunning» Administratieve vereenvoudiging voor ondernemers Inhaalbeweging natuurgebieden ONDERWIJS Sterker onderwijs» Omkadering basisonderwijs» Hervorming hoger onderwijs WELZIJN, ZORG & GEZIN Personen met handicap» Grote budgettaire inspanning» Systeemshift Decreet op de kinderopvang Werkkrachten in de zorgsector» Actieplan Werk maken van werk in de zorgsector Erkenning van de geestelijke gezondheidsberoepen Extra investeringen in zorg» Groeiende vraag naar zorg van personen met een handicap Flanders Care» Investering in innovatie 11

12 12 WAT HEBBEN WE BELOOFD? In ons 3D plan hebben we beloofd dat een evenwicht tussen economische groei en sociale vooruitgang leiden tot nieuwe welvaart voor iedereen. We blijven hierin geloven en zien dat de voorstellen van het 3D plan in ruime mate zijn overgenomen in het regeerakkoord.

13 LASTENVERLAGING SOCIALE VOORUITGANG INVESTERINGEN 13

14 VAN 3D NAAR REGEERAKKOORD 14 R BETAALBAAR WONEN: WOONBONUS R HANDELSVESTIGINGSBELEID R VERSTERKEN WINKELBELEID R INVESTERINGEN IN CULTUUR & ERFGOED R INVESTERINGEN IN JEUGD & SPORT DE BOUWSTENEN UIT ONS 3D-PLAN R CARRY BACK LANDBOUW R UITBREIDEN FISCAAL GUNSTREGIME ONDERZOEKERS R EENHEIDSLOKET ONDERNEMERS R INNOVATIEBELEID GERICHT OP KMO S R GROEIPAD O&O= 500 MIO TG 2019 R EFFICIËNTE ZIEKTEVERZEKERING R GEEN MINI-JOBS MAAR KWALITEITSJOBS R WERKLOOSHEID NIET BEPERKEN IN TIJD R PENSIOENHERVORMING R VLAAMSE ZORGVERZEKERING R NIEUWE KINDERBIJSLAG R NIEUWE AANPAK PERSONEN MET HANDICAP NIEUWE SOCIALE BESCHERMING INVESTEREN IN KWALITATIEVE & DUURZAME LEEFOMGEVING 8 INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL RELANCE-& CONCURRENTIEPACT R LOONKOSTHANDICAP WEGWERKEN TEGEN 2018 R HERVORMING WET 1996 R BIJDRAGE GROTE VERMOGENS R SPAARFISCALITEIT R ENERGIENORM

15 R BANENPLAN CENTRAAL R SOCIAAL OVERLEG R POSITIEVE STIMULANSEN VOOR ARBEIDSONGESCHIKTEN R NUTTIGE GEMEENSCHAPSDIENST R MEER VERTROUWEN, MINDER REGELS R MINDER PLANLAST R MAX. DEELNAME KLEUTERONDERWIJS R NIET-BINDENDE ORIËNTATIEPROEF & NIET-BINDENDE TOELATINGSPROEF HOGER EN SECUNDAIR R VERSTERKEN LERARENOPLEIDING R MASTERPLAN SCHOLENBOUW BANENPACT EN MODERN SOCIAAL OVERLEG BOUWSTENEN VERSTERKT ONDERWIJS- AANBOD INVESTEREN IN SLIMME NETWERKEN RECHTVAARDIGE & GROEIBEVORDERENDE FISCALITEIT R HARMONISERING BTW R VERGROENING ACCIJNZEN R WERKEN BELONEN R STABIELE VENNOOTSCHAPS- BELASTING R MODERNISERING REGISTRATIE/SUCCESSIERECHTEN R BIJDRAGE VERMOGENS R INSPANNING VOOR LAAGSTE LONEN R UITVOERING MISSING LINKS R INVESTERINGEN INFRASTRUCTUUR R MASTERPLAN ANTWERPEN/BRUSSEL R PERFORMANTER OPENBAAR VERVOER R NIEUWE TARIEFBEVOEGDHEID R 1 VLAAMS INFORMATIE-AGENTSCHAP R SPREIDING GELUIDSHINDER ZAVENTEM ECONOMISCHE GROEI & SOCIALE VOORUITGANG 15

16 16 INVESTEREN IN INNOVATIEF ONDERNEMERSCHAP CONCURRENTIEKRACHT VERHOGEN Aanpak kosten op arbeid, kapitaal & energie Uniek loket agentschap ondernemen en innovatie Realistisch groeipad O&O mio tegen 2019 Innovatiebeleid meer KMO-gericht Invoering carry back & carry forward in landbouw Uitbreiding fiscaal gunstregime onderzoekers naar onderzoeksactiviteiten Energiepact-energienorm Loonkosthandicap wegwerken tegen 2018 Hervorming wet 1996 Begroting op orde als garantie op stabiliteit INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL RELANCE-& CONCURRENTIE- PACT

17 LASTEN VERLAGEN OM KANSEN TE VERHOGEN SLIMME NETWERKECONOMIE RECHTVAARDIGE & GROEI- BEVORDERENDE FISCALITEIT Modernisering registratie- & successierechten Harmonisering btw Vergroening accijnzen Stabiele vennootschapsbelasting Werken belonen via hogere forfaitaire beroepskosten Inspanning voor laagste lonen Bijdrage vermogens Uitvoering missing links Investeringen in havens, luchthavens, waterwegen en fietspaden Masterplan Antwerpen en ring rond Brussel Duurzame verhoging kostendekkingsgraad De Lijn Ten volle benutten van nieuwe tariefbevoegdheid distributie electriciteit en gas 1 Vlaams informatie-agentschap INVESTEREN IN SLIMME NETWERKEN 17

18 18 FOCUS OP MENSEN VERSTERKT ONDERWIJS- AANBOD Meer vertrouwen, minder irriterende regeldruk Minder administratieve planlast, minder juridisering Maximale deelname aan het kleuteronderwijs (vanaf 3 jaar) Masterplan modernisering van het secundair onderwijs Versterken van studie-oriëntering in secundair door (niet)bindende oriëntatieproef en hoger onderwijs (niet-bindende toelatingsproef) Versterken lerarenopleiding Masterplan scholenbouw = 500 mio extra investeringen: capaciteits- uitbreiding én renovatie schoolgebouwen

19 BANENPACT EN MODERN SOCIAAL OVERLEG JOBS, JOBS, JOBS INZETTEN OP SOCIALE VOORUITGANG NIEUWE SOCIALE BESCHERMING jobs voorzien in constant beleid extra jobs Doelgroepenbeleid naar 3 doelgroepen: jongeren, ouderen, personen met een handicap Geïntegreerde sanctionering en activering werkzoekenden (na 6de staatshervorming) Sociaal overleg Banenplan centraal Efficiënte ziekteverzekering Geen mini-jobs maar kwaliteitsjobs Werkloosheid niet beperken in de tijd Pensioenhervorming Vlaamse Zorgverzekering Nieuwe kinderbijslag: gelijk bedrag voor elk kind, sociale toeslag gezinsgemoduleerd Nieuwe aanpak personen met een handicap (persoonsvolgende financiering) 19

20 20 VOOR EEN DUURZAME & WELVARENDE SAMENLEVING Betaalbaar wonen: woonbonus, groeipad sociale woningen, nieuw ruimtelijk beleid Geïntegreerd handelsvestigingsbeleid (na 6de staatshervorming) Versterking winkelbeleid ( kernversterking) Investeringen in cultuur en erfgoed: KMSKA, Vlaamse opera, plantentuin Meise, kasteel Gaasbeek Investeringen in jeugd- en sportinfrastructuur: speerpunt zwembaden INVESTEREN IN KWALITATIEVE & DUURZAME LEEFOMGEVING

21 ONZE AMBITIE Investeringen Sociale bescherming Vermindering lasten op arbeid REGEERAKKOORD Investeringen Sociale bescherming Persoonsbelasting /koopkracht Vermindering lasten op arbeid = Departement Zorg, Welzijn en Gezin (Jo Vandeurzen) 8000 Sanering Sanering

22 FINANCIERING VAN ONZE AMBITIES Diverse + extra jobcreatie Rente winst Strijd tegen fraude Tabak Ecofiscaliteit, belastingen REGEERAKKOORD Diverse + extra jobcreatie Rente winst Strijd tegen fraude Tabak Tax shift Indexsprong Vlaams (=%30 van 1600) (Kilometerheffing, woonbonus, schrappen fiscale aftrek...) 9900 Besparingen Besparingen Federaal 1100 Vlaams (=%70 van 1600)

23 SOCIALE VOORUITGANG in miljard euro 10,6 5,8 Extra uitgaven sociale bescherming Extra uitgaven nodig om inflatie te volgen REGEERAKKOORD Extra uitgaven sociale bescherming Extra uitgaven nodig om inflatie te volgen 10,5 5,7 Extra uitgaven 4,8 4,8 bovenop Extra uitgaven inflatie bovenop inflatie 1,7 Zorg +0,455 Zorg - extra investeringen over 5 jaar Onderwijs VLAANDEREN 1 +0,5 Onderwijs - extra investeringen Over 5 jaar 23

24 24 CD&V, BRENGT EVENWICHT IN HET BELEID CD&V gelooft in het evenwicht tussen economische groei én sociale vooruitgang. Beide kunnen én moeten voor ons samengaan. Het is dé garantie om mensen niet nog meer in de armoede te duwen en aan de andere kant durvers te stimuleren. Door zowel zuurstof te geven aan wie onderneemt als ook aandacht te hebben voor wie niet in staat is om te ondernemen, bouwen we aan een maatschappij in evenwicht. Dit leidt tot nieuwe welvaart, voor iedereen: voor durvers en voor moedigen.

25 COLLECTIEF - SOCIALE VOORUITGANG WAAROM CD&V & KIEST VOOR JOBS Jobs als fundament voor sociale zekerheid Meer jobs in private sector = Meer jobs mogelijk in social profit, cultuur, zorg, jeugd,... Jobs = meer koopkracht = minder armoede Kwaliteitsvolle jobs als basis voor persoonlijke ontwikkeling en verzekerde toekomst INDIVIDUEEL - ECONOMISCHE GROEI 25

26 26 EEN MAATSCHAPPIJ IN EVENWICHT IS DE BESTE GARANTIE VOOR ZEKERHEID WAAROM CD&V KIEST VOOR JOBS ECONOMISCHE GROEI SOCIALE VOORUITGANG

27 Meer jobs: Banenpact dat zich richt op levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere loopbanen en risicogroepen. Vermindering werkgeverslasten Energiepact: energieprij zen afstemmen op buitenland Koopkracht versterken Lastenvermindering lonen werknemers Groter verschil tussen laagste inkomens en vervangingsinkomens Naar een nieuw loopbaanmodel waar langer werken mogelijk is Doelgroepmaatregelen Jongeren, 55+ ers, arbeidshandicap Gelijke kansen arbeidsmarkt Jobs als fundament voor een degelijke sociale zekerheid Goed functionerende sociale zekerheid Veilige samenleving Behoud welvaartsenveloppe Pensioenhervorming Hervorming tijdspaarrekening Correctie voor zware beroepen 27

28 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR... (VLAAMS EN FEDERAAL) 28

29 1. WERKEN & ONDERNEMEN 2. PENSIOENEN 3. WELZIJN & ZORG 4. FINANCIËN & BELASTINGEN 5. ENERGIE, KLIMAAT & WETENSCHAP 6. JUSTITIE & VEILIGHEID 7. ASIEL & MIGRATIE 8. OPENBAAR AMBT & OVERHEIDSBEDRIJVEN 9. INTERNATIONAAL BELEID 10. MOBILITEIT 11. LANDBOUW 12. WONEN & LEEFOMGEVING 13. ONDERWIJS 29

30 1. WERKEN & ONDERNEMEN 30

31 Hoe zorgt u voor een loonlastenverlaging? Dat is eenvoudig. Hoe minder mensen aan het werk, hoe hoger de lasten zijn om een degelijke sociale zekerheid mogelijk te maken. Tenzij we snoeien in de sociale zekerheid. De sociale zekerheid die we jaren hebben opgebouwd. Ja, uiteraard moeten we misbruiken aanpakken, maar de misbruiken zijn nog steeds kleiner dan het aantal mensen die onze sociale zekerheid broodnodig hebben. Die mensen kent u in uw omgeving zeker ook: mensen die langdurig ziek zijn, jongeren die veel moeite doen om een baan te vinden maar er geen vinden... Hoe hoger die lasten, hoe minder onze bedrijven kunnen exporteren en hoe minder jobs er beschikbaar zijn. Het is een taak van ons allen: door te zorgen dat er meer mensen aan het werk kunnen en de lasten over meer schouders verdeeld worden. Als overheid zullen wij hier aan meewerken door diverse activeringsplannen uit te rollen. Eigenlijk is het eenvoudig: meer mensen aan het werk is meer export, is meer jobs, is een garantie op een goede sociale zekerheid de toekomst is dus veelbelovend. 1. WERKEN & ONDERNEMEN 31

32 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR WERKEN & ONDERNEMEN 32 LOONLASTENVERLAGING om onze loonkosthandicap t.a.v. de buurlanden en voornaamste handelspartners weg te werken. LOONLASTEN- VERLAGING GOEDKOPERE PRODUCTEN CONCURRENTIEEL = MEER EXPORT MEER VRAAG MEER JOBS

33 EINDE LOOPBAAN om onze welvaartstaat te behouden moeten meer mensen gemiddeld langer aan het werk, in meer werkbare banen. BANENPLAN op gang brengen van onze economie door het concurrentievermogen van de bedrijven te versterken en de binnenlandse vraag en koopkracht te ondersteunen. Focus op lastenverlaging, levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere & meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen. SLIMME INDEXSPRONG automatische loonindexering niet op de helling gezet. JEUGDGARANTIEPLAN jongeren binnen 4 maand na inschrijving opleiding, stage of job op maat. DOELGROEPMAATREGELEN 55+ ers, jongeren, mensen met arbeidshandicap. ACTIVERING TOT 65 JAAR DIENSTENCHEQUES BLIJVEN FOCUS OP KMO S minder rompslomp, toegang tot kredieten vereenvoudigen, winkelkernen versterken. SAMENWERKINGEN MET BEDRIJVEN samenwerken met universiteiten & overheid om investeringen in onderzoek & ontwikkeling te stimuleren. ÉÉN ONDERNEMERSLOKET ARMOEDEBESTRIJDING ZELFSTANDIGEN 1. WERKEN & ONDERNEMEN 33

34 76% 34 Zorg Onderwijs Pensioenen Mobiliteit NIEUW EVENWICHT 76% van de mensen aan het werk tegen 2020 (nu 71%) NIEUWE WELVAART Lasten verdelen over meer schouders = behoud van sociale zekerheden

35 WAT STOND ER IN ONS 3DPLAN LOONKOSTEN- VERLAGING EINDE LOOPBAAN BANENPLAN 1. WERKEN & ONDERNEMEN 35

36 ALS JE DOET WAT JE LEUK VINDT HOEF JE NOOIT TE WERKEN. of, hoe we langer werken mogelijk moeten maken 36

37 ARBEIDS MARKT 4,6 MILJOEN JOBS VOOR 5,2 MILJOEN PERSONEN STARTERS EN FAILLISEMENTEN STARTERS WERKLOZEN WERKLOOS < 25 JAAR OUD WERKLOOS SINDS 2 JAAR FAILLISEMENTEN 1. WERKEN & ONDERNEMEN NUTTIGE ACHTERGRONDINFORMATIE 37

38 2. PENSIOENEN 38

39 Hoe kan iedereen genieten van zijn pensioen? De vergrijzing is een realiteit. In 2060 wachten maar liefst mensen op hun pensioen. Een welverdiend pensioen. En dat willen wij mensen kunnen geven. Dit mogelijk maken zal niet vanzelf gaan. En ook mensen die morgen op pensioen gaan, hebben dit pensioen verdiend. Daarom willen wij geen complete afschaffing van het brugpensioen. Maar, we vragen uiteraard van iedereen een inspanning om de pensioenen betaalbaar te houden. Onze welvaart is met 40 miljard gestegen en daarvan moeten we 10 miljard terugnemen. En dat zal iedereen een beetje voelen. CD&V zorgt ervoor dat wie nu al aan de rand van de armoede zit er niet verder in glijdt en dat de inspanningen redelijk zijn, naar ieders vermogen. Dat is de enige manier om de toekomst van onze pensioenen te verzekeren. 2. PENSIOENHERVORMING 39

40 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR PENSIOENEN 40 HAALBARE HERVORMINGEN een geleidelijke overgang en behoud van verworven rechten. EERLIJK PENSIOENSTELSTEL behoud van solidariteit. AANDACHT VOOR MENSEN MET ZWAAR BEROEP VLAAMS ACTIVERINGSPLAN VOOR 55+ INVOERING PUNTENSYSTEEM IN 2030 volgens voorstel Pensioencommissie. PENSIOENLEEFTIJD OPGETROKKEN tot 66 jaar in 2025, 67 jaar in VERVROEGDE UITTREDING NAAR 63 JAAR MAXIMA TOEGESTANE BEROEPSINKOMSTEN IN CUMULATIE MET RUSTPENSIOEN WORDEN AFGESCHAFT

41 OVERGANGSPERIODES PENSIOENHERVORMING wie 58 jaar is in 2016 moet max. 2 jaar langer werken, wie 59 jaar is max. 1 jaar. AMBTENARENSTELSEL wordt (rekening houdend met de gerechtvaardigde verwachtingen) in overleg met sociale partners geharmoniseerd met stelsel werknemers. PERIODES VAN ZIEKTE, INVALIDITEIT, ARBEIDSONGESCHIKTHEID, ARBEIDSONGEVAL, BEROEPSZIEKTE & MOEDERSCHAPSRUST volledig en aan laatste verdiende loon gelijkstellen. Jaar ongemotiveerd tijdskrediet wordt omgezet in jaar gemotiveerd tijdskrediet. TIJDSKREDIET OM LANGER WERKEN MOGELIJK TE MAKEN uitbreiden met max. 12 maanden voor zorg van kinderen tot 8 jaar, palliatief verlof en zorg voor een zieke ouder. 2. PENSIOENHERVORMING 41

42 Intergenerationeel en intragenerationeel: lasten en voordelen evenwichtig verdeeld over ouderen en jongeren 42 Mensen die nu al op pensioen zijn nemen we niets af Ouderen: beperkte impact van pensioenhervorming Specifieke maatregelen voor mensen met fysiek zware arbeid, mantelzorgers, mensen met kinderen NIEUW EVENWICHT Meer mensen langer aan het werk houden, zorgt ervoor dat de pensioenen betaalbaar zijn zowel voor wie nu op pensioen is als de steeds groter wordende groep die in de toekomst op pensioen gaat. NIEUWE WELVAART

43 WAT STOND ER IN ONS 3DPLAN VERSCHILLEN TUSSEN STELSELS KLEINER COMBINATIE ZORG & WERK VRIJWAREN SOLIDARITEIT MET ZIEKTE, HANDICAP PENSIOENHERVORMING 43

44 DE EVOLUTIE ZONDER HERVORMING 44

45 EVOLUTIE KOSTPRIJS PENSIOENEN in verhouding met BBP 2012 in miljard 39 MILJ. 42 MILJ. 52 MILJ. 57 MILJ. 56 MILJ. IN 2060 ZIJN ER GEPENSIONEERDEN. KOSTPRIJS: 56 MILJARD EURO EVOLUTIE PENSIOEN ZONDER HERVORMING PENSIOENREGELINGEN en het gewicht op het pensioenbudget WERKNEMERS ZELFSTANDIGEN OVERHEIDSECTOR ,65 pers. voor 1 gepensioneerde ,12 pers. voor 1 gepensioneerde 37,7% 7,5% 54,7% PENSIOENHERVORMING NUTTIGE ACHTERGRONDINFORMATIE 45

46 3. WELZIJN & ZORG 46

47 Betaalbare, kwaliteitvolle beschikbare welzijns- en gezonheidszorg. CD&V heeft de ambitie een sociaal beleid te voeren dat alle Vlamingen in staat stelt volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Naast de noodzakelijke besparingen blijven we verder bouwen aan een warm en zorgzaam Vlaanderen. Dat doen we door, ook in budgettair moeilijke tijden, een aanzienlijk budget vrij te maken om te investeren in welzijn en zorg. We voorzien 65 miljoen euro extra in 2015 en ruim 500 miljoen tegen Dat geld gaat prioritair naar de ondersteuning van personen met een beperking. Nooit zal voor hen het budget zo groot zijn geweest. We investeren ook in kinderopvang en de capaciteit van de ouderenzorg. Gezondheidzorg moet meer toegankelijk en meer beschikbaar worden. En betaalbaar en kwaliteitsvol blijven. 3. WELZIJN & ZORG 47

48 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR WELZIJN & ZORG 48 BETAALBAAR Terugdringen gezondheidskloof Wegwerken financiële drempels»» Verbod ereloonsupplementen twee- of meerpersoonskamers bij daghospitalisatie»» Invoeren patiëntenfactuur»» Verdere prijsverlaging geneesmiddelen en implantaten»» Versterking 1ste lijn: terugbetaling geestelijke gezondheidszorg onderzocht KWALITEITSVOL Erkenning patiënt als expert in zijn/haar aandoening of ondersteuningsnood Evidence based: doelmatig en doeltreffend Kwaliteit belonen in de financiering Werken met gezondheids- en performantiedoelstelling Uitbouw volwaardige Vlaamse sociale bescherming gaat gepaard met efficiëntiewinsten Verregaande digitalisering leidt tot kostenefficiëntie Positioneringen en planning ziekenhuizen in een netwerk

49 IN VOLDOENDE MATE BESCHIKBAAR Gedetailleerd kadaster wordt opgemaakt voor alle gezondheidsberoepen Blijvend werk maken van werk in de zorgsector: maatregelen worden getroffen om specialisaties waarin tekorten zijn aantrekkelijker maken. Het KB78 betreffende de uitvoering van de gezondheidsberoepen wordt grondig herzien. Taken zullen worden toegewezen aan zorgverleners die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen verlenen VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK Vanaf 1 juli 2015 verplichte derdebetalersregeling bij huisartsen voor rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming Automatische toekenning van rechten Uitbouw zorgtraject voor forensisch-psychiatrische patiënten Integratie van tegemoetkomingen en rechten in systeem VSB leidt tot meer gestroomlijnde toegang Terugdringen wachtlijsten 3. WELZIJN & ZORG 49

50 50 6de staatshervorming NIEUW EVENWICHT Behoud van kwaliteitsvolle en betaalbare sociale zekerheid NIEUWE WELVAART VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

51 WAT STOND ER IN ONS 3DPLAN WACHTLIJSTEN WEGWERKEN VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING ZORG IN DE SAMENLEVING 3. GEZIN, WELZIJN & ZORG 51

52 LACHEN IS GEZOND nuttige achtergrondinformatie 52

53 Globale uitgaven gezondheidszorg als percentage van BBP NEDERLAND bespaard op gezondheidszorg in Aantal raadplegingen huisartsen & specialisten Beoordelings gezondheidstoestand per opleidingsniveau Inschatting kostprijs consultatie huisartsen vs. specialisten FRANKRIJK DUITSLAND BELGIË 10,51% Goed Gaat wel 91% 39% 50% 51% NOORWEGEN Slecht LAAG MIDDEN HOOG 3. GEZIN, WELZIJN & ZORG NUTTIGE ACHTERGRONDINFORMATIE 53

54 54 4. FINANCIËN & BELASTINGEN

55 Hoe maken we belastingen rechtvaardiger en belonen we wie werkt? We gaan voor rechtvaardige belastingen. Iedereen draagt bij. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ook vermogens moeten hun duit in het zakje doen. De strijd tegen sociale en fiscale fraude wordt opgedreven. Fraude ondermijnt de rechtvaardigheid van het systeem. Een goed belastingstelsel is ook een eenvoudig en transparant. De belastingbetaler moet het systeem begrijpen, de administratie moet het vlot kunnen toepassen. Bovendien ondermijnen te veel achterpoortjes opnieuw het rechtvaardigheidsgevoel. Tot slot moeten belastingen werk aanmoedigen, groei stimuleren en duurzaam zijn. Wie werkt moet meer overhouden, wie onderneemt moet ademruimte krijgen. Die ruimte creëren we door een tax shift door te voeren. Minder lasten op lonen en werk, iets meer op verbruik en vervuiling. 4. FINANCIËN & BELASTINGEN 55

56 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR FINANCIËN & BELASTINGEN 56 WERKEN WORDT BELOOND Door o.m. het optrekken van de forfaitaire beroepskosten houdt wie werkt meer over op het einde van het jaar. RECHTVAARDIGE BELASTINGEN De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De progressiviteit wordt behouden, ook vermogens dragen hun steentje bij. HARMONISERING BTW-TARIEVEN Minder uitzonderingen, eenvoudiger. VERGROENING ACCIJNZEN AANPASSING LIQUIDATIEBONUS BIJSTELLING 309%-REGELING ONDERNEMINGEN EXTRA INSPANNINGEN VOOR LAAGSTE LONEN TAX SHIFT OM NIEUW BELEID MOGELIJK TE MAKEN Minder lasten op lonen en werk, iets meer op vermogen, verbruik en vervuiling. Zo creëren we ruimte om de koopkracht op peil te houden en te kunnen blijven investeren.

57 Belastingen worden in plaats van een instrument om de staatskas te spekken, een manier om Rechtvaardig te herverdelen Groei te creëren Werken te belonen Duurzaamheid te stimuleren De overheid gebruikt belastingen om rechtvaardig te herverdelen, sociale vooruitgang te betalen en te kunnen investeren. NIEUW EVENWICHT NIEUWE WELVAART WAT STOND ER IN ONS 3DPLAN TAX SHIFT WERKEN BELONEN HARMONISERING BTW-TARIEVEN RECHTVAARDIGE & GROENE BELASTINGEN 57

58 58 5. ENERGIE, KLIMAAT & WETENSCHAP

59 Hoe houden we energie beschikbaar, duurzaam en betaalbaar? CD&V gaat voor een realistisch energiebeleid, met een goede balans tussen energiezekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Een belangrijke voorwaarde is dat voorzieningen van gas en elektriciteit betrouwbaar blijven. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt door minder te verbruiken en te verbruiken op het juiste ogenblik, zijn we al een heel eind op weg. Het gebruik van meer duurzame energie leidt ons naar minder verbruik en minder import van fossiele brandstoffen. De energieomslag is niet de taak van de overheid alleen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen: overheden, bedrijven én gezinnen. De taak van de overheid is de gebruiker over de streep te halen met gerichte financiële prikkels, slimme regelgeving en duidelijke informatie. 5. ENERGIE, KLIMAAT & WETENSCHAP 59

60 WAT BETEKENT HET REGEERAKKOORD CONCREET VOOR ENERGIE, KLIMAAT & WETENSCHAP 60 ENERGIENORM Alle kostenposten op energie gedetailleerd af te toetsen met onze buurlanden. ENERGIEPACT Christendemocratische aanpak bij uitstek. Daardoor eindelijk een stabieler investeringsklimaat in eigen land voor productie, transport en transitie van energie. EUROPESE ENERGIE-UNIE Een geharmoniseerd Europees verhaal en gelijk speelveld is cruciaal voor een klein land als het onze. GASCENTRALES Bestaande Belgische en buitenlandse centrales in grensgebieden blijven inschakelen. INZETTEN OP ENERGIE-ARMOEDE Sociaal programma voor dakisolatie, hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie. CERTIFICATEN GROENE STROOM EN WKK VEREENVOUDIGEN ENERGIE-EFFICIËNTIE & -BESPARINGEN ALS SPEERPUNT

61 Zorgen voor stabiel investeringsklimaat ENERGIEPACT Nieuwe energiemix Energienorm Europese Energie-Unie Stabiliteit in energieprijzen en energievoorziening ZEKERHEID OP ENERGIE AAN EEN DEGELIJKE PRIJS VOOR GEZINNEN EN BEDRIJVEN BESCHIKBAAR BETAALBAAR DUURZAAM NIEUW EVENWICHT NIEUWE WELVAART WAT STOND ER IN ONS 3DPLAN ENERGIENORM ENERGIEPACT ENERGIEKOSTEN BEHEERSEN voor gezinnen en bedrijven BEVOORRADINGSZEKERHEID 61

62 62 ENERGIE EFFICIËNT nuttige achtergrondinformatie

63 ELEKTRICITEITSVERBRUIK nationaal ELEKTRICITEITSFACTUUR GEZINNEN AARDGAS Gemiddeld verbruik Mwh Mwh Laagverbruik Mwh ENERGIEVERBUIK NATIONAAL ENERGIE INVULLING tij dens piekverbruik Piekverbuik Mwh Mwh 43% 35% 22% Kernenergie aardgas & steenkool Import, winden biomassa 1737 Nederland Jaargemiddelde (prij zen september 2014) ELEKTRICITEIT 1017 Duitsland 1550 Duitsland 687 VK 1473 Frankrij k 682 Nederland 1415 VK 679 België Jaargemiddelde (prij zen september 2014) kwh/jaar 1355 België 565 Frankrij k 5. ENERGIE, KLIMAAT & WETENSCHAP NUTTIGE ACHTERGRONDINFORMATIE 63

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG

3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG CD&V 3 D PLAN ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG 3 D PLAN CD&V ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG LASTENVERLAGING SOCIALE VOORUITGANG INVESTERINGEN 3 D PLANVOOR DE TOEKOMST 1 2 3 SOCIAAL

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering Vastberaden kiezen voor een welvarend Vlaanderen Minister-president Kris Peeters 23-9-2013 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, 6 jaar geleden sprak ik voor

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN

REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN REGEERAKKOORD: DOOF VOOR DE WERKNEMERS EN DE GERECHTIGDEN OP SOCIALE UITKERINGEN GUL VOOR WERKGEVERS EN VERMOGENDEN Persconferentie Gemeenschappelijk Vakbondsfront Brussel, 15 oktober 2014 Vooraf 16 juni

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

FEDERAAL REGEERAKKOORD. Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014

FEDERAAL REGEERAKKOORD. Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014 FEDERAAL REGEERAKKOORD Toetredingscongres Brussel 9 oktober 2014 REGEERAKKOORD IS EEN ECONOMISCHE STRATEGIE GESTOELD OP GROEI en VRIJHEID VAN GROEIPLAN NAAR GROEIBELEID BEGROTING IN EVENWICHT SANERING

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Vlaams Parlement PLAATS

Vlaams Parlement PLAATS Vlaams Parlement PLAATS Ward aan het werk (2009-2014): Als fractiewoordvoerder buitenland had Ward heel wat interessante contacten. Zoals de ontmoeting in Cambodja met Chum Mey die de communistische horror

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Gedurfd realisme?

Gedurfd realisme? Gedurfd realisme? 2014-2019 Ooit zei men: ambtenarenpensioenen vormen geen probleem De rekening moet kloppen p. 3 Met voldoende jobcreatie in de privésector De rekening moet kloppen p. 4 Relativiteit

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U?

REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN BELANG VOOR U? Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

BEGROTINGSCONTROLE 2016

BEGROTINGSCONTROLE 2016 BEGROTINGSCONTROLE 2016 EEN ZORGVULDIGE BEGROTING DIE DE EUROPESE VERBINTENISSEN RESPECTEERT Zaterdag 9.04.2016 PRINCIPES Evenwicht in 2018 Naleven van de Europese budgettaire verbintenissen : 0,6% verbetering

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen

West4Work 31 oktober 2017 BACK TO. 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen West4Work 31 oktober 2017 BACK TO 5 uitdagingen en 6 basisvoorstellen voor Een actueel arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid in Vlaanderen Ann Vermorgen Nationaal Secretaris ACV Setting the scene Welke arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013

ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN. Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 ENERGIENEUTRALE REGIO MET EEN SOCIALE REFLEX DE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE ZUID-WEST-VLAANDEREN Energiedag voor lokale besturen 19 maart 2013 Dominiek Vandewiele Leiedal? De energietransitie komt! Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 2020 Pact 2020: 20 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit.

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit. Toespraak Paul KUMPEN Voorzitter Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen De Tweede Helft De Rentree Brussel - 12/09/2016 Geachte Minister-President, Geachte Ministers, Geachte Parlementsleden, Geachte ondernemers,

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse tax shift van Groen

Vlaamse tax shift van Groen Vlaamse tax shift van Groen Groen geeft met loonbonus en lastenverlaging een extra boost aan lagere inkomens en werkgelegenheid Samenvatting Groen lanceert een voorstel over een Vlaamse belastingverschuiving

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Sterker, Slimmer, Schoner

Sterker, Slimmer, Schoner Sterker, Slimmer, Schoner D66 visie op duurzaamheid en groei C100 01-11-2014 Stientje van Veldhoven Groene genen Van Mierlo Terlouw Club van Rome Richtingwijzer: streef naar een duurzame en harmonieuze

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS

CD&V ONDERWIJS 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST. Sterker onderwijs, Sterkere toekomst ONS 3D PLAN ONDERWIJS CD&V 3 D PLAN STERKER ONDERWIJS, STERKERE TOEKOMST ONDERWIJS DE AANPAKKERS VAN MORGEN ZITTEN VANDAAG IN MIJN KLAS. ONS VLAAMS ONDERWIJS IS TOP! PARTICIPATIE VAN KINDEREN VANAF 3 JAAR IN HET ONDERWIJS HEEFT

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien.

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Fiche 1 Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad Aanvullende pensioenen (2 e pijler) Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Wat willen

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen Vlaamse Ouderenraad vzw 16 december 2015 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Standpunt over

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België?

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Frank Van Thillo 2004: voorstel invoering wegenvignet 2 Invoering van een wegenvignet ter vervanging van de verkeersbelasting,

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

Er zit meer in onze gezinnen

Er zit meer in onze gezinnen Er zit meer in onze gezinnen 1. Werk en gezin beter combineren Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang. Open Vld wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000.

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie