UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding"

Transcriptie

1 UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

2 UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

3 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 04 METHODE 05 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 06 RESULTATEN NIEUWE ONLINE INTERFACE 11 PROCES VAN VAKAANMELDING 19 COMMUNICATIE 29 TIPS VANUIT DE STUDENTEN 35 BIJLAGEN PROFIEL STEEKPROEF UITVOERING VRAGENLIJST TABELLEN OPEN ANTWOORDEN

4 4 VOORAF ACHTERGROND EN DOEL De UvA heeft in de afgelopen periode een aantal zaken veranderd aan de vakaanmelding. Vanaf november 2013 is er gebruik gemaakt van een nieuwe online interface naast het studenten informatiesysteem (SIS). In de communicatie over de nieuwe webpagina richting de student is een uniform stappenplan gebruikt. De UvA heeft Ruigrok NetPanel gevraagd binnen het UvA-studentenpanel in kaart te brengen of de UvA op steun en waardering van de studenten kan rekenen voor de nieuwe interface. Zij zijn benieuwd naar of de studenten op de hoogte zijn van de verandering, of zij hier gebruik van hebben gemaakt en of zij deze verandering waarderen. Het proces van vakaanmelding is redelijk versnipperd binnen de UvA. Het is zinvol om in kaart krijgen of de studenten dit als probleem ervaren. Met de resultaten kunnen verbeteringen in de communicatie en het proces van vakaanmelding worden gerealiseerd. Ook zullen er suggesties ter verbetering van de nieuwe interface aan bod komen.

5 5 HOOFDSTUKTITEL METHODE Als onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van online kwantitatief onderzoek onder het UvAstudentenpanel. Hierbij zijn alle panelleden uitgenodigd, behalve studenten van de faculteit AMC. De wijze van vakaanmelding binnen deze faculteit wijkt af van de manier van vakaanmelding in het onderzoek. LEESWIJZER Allereerst bespreken we de conclusies van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten zullen wij de conclusies vervolgens onderbouwen. In de bijlagen hebben wij de steekproef en uitvoer van het onderzoek, het profiel van de deelnemers, de vragenlijst, tabellen en antwoorden op de open vragen opgenomen. Wij analyseren de open vragen op een kwalitatieve manier. Deze resultaten kunnen daarom niet onderbouwd worden met percentages. In het rapport tonen de grafieken de resultaten op totaalniveau. In de tabellen bevinden zich uitsplitsingen naar studiefase (Bachelor of Master), faculteit, en de gebruikte pagina voor vakaanmelding (oude of nieuwe webpagina). Alleen de significante en relevante verschillen tussen de subgroepen zullen worden benoemd in de resultaten. Quotes van de panelleden worden cursief weergegeven.

6 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

7 7 HOOFDCONCLUSIE HOOFDCONCLUSIE De nieuwe interface voor vakaanmelding scoort niet alleen al redelijk goed op bekendheid en gebruik onder de studenten, het blijkt ook als een verbetering ten opzichte van SIS gezien te worden. De overzichtelijkheid, snelheid en het gemak van de nieuwe webpagina zorgen voor een tevredenheid onder de gebruikers. De hoeveelheid problemen waar studenten tegenaan lopen is echter niet minder geworden bij inschrijving via de nieuwe pagina. Een volle werkgroep lijkt wel minder vaak voor te komen bij de nieuwe pagina. Het voorkomen van inhoudelijke fouten en het vastlopen van de pagina kunnen de nieuwe webpagina naar een hoger niveau tillen. Bekendheid van de nieuwe interface onder de studenten lijkt tot gebruik ervan te leiden. Een vergroting van de bekendheid onder de UvA-studenten kan dus leiden tot een grootschaliger gebruik. Studenten bereiden zich goed voor op hun vakaanmelding. Ze zijn er dan ook als de kippen bij wanneer de inschrijvingen open gaan. Waarschijnlijk leidt dit grootschalige gebruik tot het grootste probleem van vakaanmelding; het vastlopen van de pagina. Maar ook de lange wachtrijen en het snel vol zitten van de werkgroepen gaat waarschijnlijk gepaard met dit gedrag. De studiegids, en de website van de UvA zijn voor studenten belangrijke informatiebronnen met betrekking tot de vakaanmelding. Dit geldt zowel bij de voorbereiding, het proces zelf als bij de bevestiging van de aanmelding. Bij problemen stappen studenten vaak naar de onderwijsbalie of naar medestudenten. Ook deze communicatiekanalen kunnen dus een rol spelen bij het soepel verlopen van de vakaanmelding.

8 8 SUGGESTIES SUGGESTIES VOOR OPTIMALISATIE Hoewel de reacties van de studenten op de nieuwe interface overall positief zijn, bieden de resultaten van het onderzoek een aantal concrete handvaten voor optimalisatie van de nieuwe interface. Capaciteit verhogen Een door de studenten veelgenoemd probleem is het niet functioneren van de pagina vanwege overbelasting. Dit probleem is niet specifiek van toepassing op de nieuwe interface, maar is overall de meest voorkomende belemmering bij vakaanmelding. Capaciteit van de server verhogen kan veel voorkomende problemen zoals het vastlopen van een pagina, foutmeldingen en lange wachttijden verminderen/voorkomen. Controle op inhoudelijke onjuistheden/onduidelijkheden Ergernissen over de nieuwe pagina hebben in veel gevallen te maken met onjuiste of onduidelijke weergave van informatie. Juiste details zoals vaktijden en vakcodes, maar ook de zichtbaarheid of het gaat om een vak, werkgroep of tentamen kan de tevredenheid onder de studenten vergroten. Gemakkelijke toegang tot complete informatie Het toegankelijker maken van alle noodzakelijke informatie rondom vakaanmelding kan de webpagina verbeteren. Makkelijke vindbaarheid van onder andere toegangseisen, vakinhoudelijke details en tijden van de vakken kan de vakaanmelding eenvoudiger en eenduidiger maken. Directe links tussen webpagina s van de UvA-website (bijvoorbeeld vanuit de Studiegids naar de vakaanmelding) kan deze toegankelijkheid ondersteunen.

9 9 SAMENVATTING NIEUWE INTERFACE VOOR VAKAANMELDING Nieuwe interface redelijk bekend onder de studenten De nieuwe interface voor vakaanmelding heeft een redelijke bekendheid onder de studenten. Drie vijfde van de studenten geeft aan de nieuwe webpagina te herkennen. De bekendheid is vooral groot bij Bachelorstudenten. Onder de Masterstudenten valt er nog wat te winnen op het gebied van de bekendheid. Gebruik onder de kenners groot Verreweg het grootste deel van de studenten die bekend zijn met de nieuwe interface hebben deze ook gebruikt tijdens hun vakaanmelding voor het tweede semester. Vaak is het hierbij beperkt gebleven tot een gebruik van één of hooguit twee keer. Redenen voor niet-gebruik hangen vooral samen met het toentertijd nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe interface of met een gevestigde gewoonte van het gebruikt van SIS. Nieuwe interface positief ontvangen Zeven op tien gebruikers is tevreden met de nieuwe pagina voor vakaanmelding. De meerderheid van de gebruikers is dan ook van mening dat de interface een verbetering is ten opzichte van de oude webpagina. Overzichtelijkheid, snelheid, gemak en een aantrekkelijke lay-out zijn hier onderbouwingen voor. Verbeteringen van de nieuwe interface hebben vooral betrekking op het aantal inhoudelijke onjuistheden en foutmeldingen op de pagina.

10 10 SAMENVATTING PROCES VAN VAKAANMELDING Studenten goed voorbereid voor de vakaanmelding Studenten bereiden zich goed voor op de vakaanmelding. Zij zijn al vroeg op de hoogte van de datum en het tijdstip van de opening en hebben hun vakken al van te voren gekozen. Vooral de studiegids en de roosterpagina zijn veelgebruikte informatiebronnen bij dit proces. De meerderheid van de studenten gebruikt hierbij ook het studieschema/plan in de Studiegids. Massale inschrijving bij opening De helft van alle studenten schrijft zich binnen een dag na opening in voor vakken. Ongeveer één derde van de studenten krijgt bij vakaanmelding te maken met problemen. Het vastlopen van de pagina, vol zitten van de gewenste werkgroep en lange wachtrijen zijn hierbij de meest voorkomende. Studenten met problemen zullen in de meeste gevallen hulp zoeken bij een medestudent of de onderwijsbalie. Bevestigingsmail wordt goed en positief ontvangen Driekwart van de studenten ontvangt in elke geval voor een deel van de vakken een bevestigingsmail. De tevredenheid over deze mail is groot onder de studenten. Achteraf geeft het grootste deel van de studenten aan dat zij momenteel de vakken volgen die zij wilden volgen.

11 11 SAMENVATTING COMMUNICATIE belangrijkste en meest gewenste communicatiekanaal met betrekking tot vakaanmelding Een ruime meerderheid van de studenten is op de hoogte geraakt over de start van de vakaanmelding door een . Deze manier van communicatie blijkt ook het meest geliefd te zijn onder de studenten. De Studiegids en medestudenten zijn andere belangrijke bronnen. Meer communicatie zou kunnen verlopen via Blackboard en MijnUva, een aardig deel van de studenten geeft deze kanalen als favoriet op. Gebruik UvA-website groot Driekwart van alle studenten gebruikt de UvA-website bij zijn vakaanmelding. Niet alleen veel studenten doen dit, ze gebruiken de website ook meerdere keren. Tevredenheid over de website van de UvA is prima, meer dan de helft van de studenten geeft aan tevreden te zijn. Tevredenheid over het online stappenplan Het merendeel van de studenten is bekend met het online stappenplan voor vakaanmelding. Meer dan de helft van deze kenners gebruikt het online stappenplan ook bij zijn vakaanmelding. Een derde van de studenten die het stappenplan kent, gebruikt deze echter niet. Hier valt nog wat op te winnen want studenten die het plan gebruiken zijn hier over het algemeen erg tevreden over.

12 12 NIEUWE ONLINE INTERFACE

13 13 BEKENDHEID NIEUWE ONLINE INTERFACE MEERDERHEID VAN DE STUDENTEN BEKEND MET DE NIEUWE INTERFACE De helft van de studenten (52%) geeft aan op de hoogte te zijn van de nieuwe interface voor vakaanmelding. Wanneer er vervolgens een voorbeeld van de nieuwe interface aan de studenten wordt voorgelegd wordt deze nog beter herkend. Zes op de tien (59%) studenten geven te kennen dat zij de nieuwe interface hebben gezien. Was je op de hoogte van de nieuwe webpagina voor vakaanmelding? Basis: Allen - in percentages (n=584) 48% 52% Bachelorstudenten zijn onmiskenbaar veel vaker dan masterstudenten op de hoogte van de nieuwe interface (58% versus 39%). Ook geven zij vaker aan de pagina te hebben gezien (64% versus 48%). Opvallend is verder dat studenten van Rechtsgeleerdheid vaker dan gemiddeld in aanraking zijn geweest met de nieuwe interface (70% versus 59%), bij studenten van Economie en Bedrijfskunde is de zichtbaarheid van de nieuwe pagina juist weer erg laag (37%). 35% Ja Heb je de nieuwe webpagina voor vakaanmelding gezien? Basis: Allen - in percentages (n=584) 7% Nee 59% Ja Nee Weet niet

14 14 GEBRUIK VAN NIEUWE ONLINE INTERFACE GEBRUIK ONDER DE KENNERS GROOT Ruim drie kwart (77%) van de studenten die aangeeft de nieuwe interface te hebben gezien, heeft deze ook gebruikt tijdens hun vakaanmelding voor het tweede semester. Vaak is er daarbij één (48%) of twee (27%) keer van de pagina gebruik gemaakt. Heb je bij de vakaanmelding voor het tweede semester de nieuwe webpagina gebruikt, of heb je je direct via SIS aangemeld voor vakken? Basis: Nieuwe webpagina gezien - in percentages (n=343) 21% 2% De studenten die de nieuwe interface wel kennen maar deze niet hebben gebruikt geven vooral aan dat zij tijdens de inschrijvingsperiode nog niet op de hoogte waren van de nieuwe interface: Toen ik hoorde dat er een nieuwe pagina was, had ik me al via SIS aangemeld. 77% Ook een gevestigde gewoonte van het gebruik van SIS speelde mee in deze keuze: Ben gewend aan SIS, dus dit vond ik makkelijker en veiliger. 48% Nieuwe webpagina Direct via SIS Weet ik niet meer Hoe vaak heb je de nieuwe webpagina gebruikt? Basis: Gebruikers nieuwe webpagina- in percentages (n=264) Tenslotte hadden ook wat studenten te maken met het slecht werken van de nieuwe site: Hij liep volledig vast en werkte voor een lange periode niet meer. 27% 15% 8% 3% Eén keer Twee keer Drie keer Vier keer of vaker Weet ik niet

15 15 WAARDERING NIEUWE ONLINE INTERFACE NIEUWE WEBPAGINA EEN VERBETERING TEN OPZICHTE VAN OUDE PAGINA Ruim zeven tiende (72%) van de gebruikers van de nieuwe interface is hier tevreden, zo niet zeer tevreden over. Twee derde (65%) is dan ook van mening dat de nieuwe pagina een verbetering is ten opzichte van de oude pagina. Onderbouwing hiervoor vindt vooral plaats op het gebied van de werking, overzichtelijkheid en lay-out. Hoe tevreden of ontevreden ben je over de nieuwe webpagina voor vakaanmelding? Basis: Gebruikers nieuwe webpagina- in percentages (n=264) 16% 56% 20% 7% 2% In de opinie van slechts een klein deel van de studenten (5%) is de nieuwe interface een verslechtering ten opzichte van SIS. Dit heeft volgens hen vooral te maken met inhoudelijke fouten, de werking en de af en toe missende overzichtelijkheid. Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Vind je de nieuwe webpagina voor vakaanmelding een verbetering of verslechtering ten opzichte van de oude pagina? Basis: Nieuwe webpagina gezien - in percentages (n=343) 30% 65% 5% Verbetering Verslechtering Weet niet/geen mening

16 16 WAARDERING NIEUWE ONLINE INTERFACE VERBETERINGEN TEN OPZICHTE VAN SIS Studenten die aangeven de nieuwe pagina als een verbetering ten opzichte van SIS te ervaren, geven aan dat dit vooral te maken heeft met: De duidelijkheid: Je hoeft niet meer zelf vak codes te zoeken en te kopiëren, veel duidelijker waar je precies voor inschrijft. Alleen de keuzes die je kunt maken komen in beeld, veel efficiënter. Lekker compact, overzichtelijk, kort en bondig. De werking: Vakaanmelding ging nu veel sneller dan andere keren. Het aanmelden is vele malen makkelijker geworden. Je hoeft minder te klikken per aanmelding en geen winkelwagentje meer! Heel handig dat hij direct gelinkt is aan de Studiegids. Lay-out: Lay-out is minder rommelig, fraaier en past in de UvA vormgeving. Het is een stuk overzichtelijker geworden en ziet er daardoor veel strakker uit.

17 17 WAARDERING NIEUWE ONLINE INTERFACE VERSLECHTERINGEN TEN OPZICHTE VAN SIS Het kleine percentage studenten dat aangeeft de nieuwe interface als een verslechtering te zien, geeft aan dat dit te maken heeft met: Inhoudelijk onjuistheden: De juistheid van de inhoud laat nog te wensen over, maar de eerste stap is gezet. Er miste een vak. Onoverzichtelijkheid: Het is verwarrend hoe de vakken worden getoond met de hoorcolleges, werkcolleges en tentamens. Het was mij niet duidelijk wat de tab planner inhield. Een verklarende toelichting zou geen verkeerde toevoeging zijn. Slechte werking: De pagina werkte niet goed, ik kreeg een aantal keer een foutmelding. Het werkte niet toen het moest werken. SIS had dit in het eerste jaar ook maar werkt nu al veel soepeler. Ik had het gewoon bij het oude systeem gehouden. Niet alle linkjes werken nog goed.

18 18 HULPFUNCTIE HULPFUNCTIE WORDT WEINIG GERAADPLEEGD Eén zevende van de studenten (14%) die de nieuwe interface heeft gebruikt heeft daarbij ook de nieuwe hulpfunctie geraadpleegd. Heb je de helpfunctie op de nieuwe webpagina voor vakaanmelding gebruikt? Basis: Bekend met nieuwe webpagina - in percentages (n=346) 5% 14% Een ruime meerderheid (56%) van deze studenten geeft aan tevreden (48%), zo niet zeer tevreden (8%) te zijn met de hulpfunctie. Ongeveer één zesde (17%) van de gebruikers is niet tevreden met de hulpfunctie. 81% Ja Nee Weet ik niet Hoe tevreden of ontevreden ben je over de helpfunctie in de nieuwe webpagina voor vakaanmelding? Basis: Gebruikers van helpfunctie - in percentages (n=52) 8% 48% 21% 13% 4% 6% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet

19 19 PLANNER PLANNER TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR INTERFACE Meer dan de helft (54%) van de studenten die gebruik heeft gemaakt van de nieuwe interface heeft zijn/haar vakken klaargezet in de planner. Heb je voor de start van de vakaanmelding vakken klaargezet in de Planner van de nieuwe webpagina voor vakaanmelding? Basis: Nieuwe pagina gebruikt - in percentages (n=264) 5% Deze studenten zijn van mening dat dit van toegevoegde waarde is voor de vakaanmelding. Het zorgt voor een snelle inschrijving en maakt het ook mogelijk je gemakkelijk via je mobiel in te kunnen schrijven: Makkelijker in gebruik, vooral vakken klaarzetten via die studieplanner is handig. Als je vakken hebt klaargezet kun je je veel makkelijker snel vanaf je mobiel aanmelden. 41% Ja Nee Weet ik niet 54% Als we kijken naar de verschillen tussen de subgroepen valt op dat studenten van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica een stuk minder dan gemiddeld (30% versus 54%) gebruik hebben gemaakt van deze planner.

20 20 PROCES VAN DE VAKAANMELDING

21 21 VOORBEREIDING OP VAKAANMELDING DATUM EN TIJDSTIP VAKAANMELDING MEER DAN EEN WEEK VAN TE VOREN BEKEND BIJ STUDENTEN Drie vijfde (59%) van de studenten was meer dan een week van te voren op de hoogte van de datum en het tijdstip dat de vakaanmelding voor het tweede semester openging. De overige studenten geven aan ongeveer een week (9%) tot een paar dagen voor de vakaanmelding (9%) op de hoogte te zijn. Eén op de tien studenten laat weten pas op de dag zelf (3%) of tijdens de vakaanmelding (8%) op de hoogte te zijn geweest. Langer dan een week voordat vakaanmelding openging Een week voordat de vakaanmelding openging Een paar dagen voordat de vakaanmelding openging Wanneer wist je de datum en het tijdstip waarop de vakaanmelding open ging? Basis: Allen- in percentages (n= 584) Tijdens de periode van vakaanmelding 8% 9% 9% 59% Op de eerste dag van de vakaanmeldperiode 3% Weet ik niet meer 13%

22 22 VOORBEREIDING OP VAKAANMELDING STUDENTEN MAKEN VAN TE VOREN DE KEUZES Studenten bedenken al voor de start van de vakaanmeldingsperiode welke vakken zij willen gaan volgen. Ruim negen op de tien van alle studenten (92%) geven aan dat zij van te voren al keuzes hebben gemaakt. Wist je welke vakken/werkgroepen je wilde volgen voordat je je ging inschrijven? Basis: Allen - in percentages (n=584) 8% Masterstudenten bereiden zichzelf op dit gebied vaker voor dan de Bachelorstudenten (96% versus 90%). Ook is de voorbereiding onder studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid hoger dan gemiddeld. Bijna al deze studenten (97%) weten van te voren al welke vakken zij willen gaan volgen. 92% Ja Nee

23 23 VOORBEREIDING OP VAKAANMELDING STUDIEGIDS MEEST GEBRUIKTE INFORMATIEBRON BIJ VAKAANMELDING Vier vijfde (82%) van de studenten geeft aan dat zij de Studiegids hebben geraadpleegd vóór de vakaanmelding. Dit is, met grote afstand, de meest gebruikte informatiebron. Ook geeft twee derde (66%) van de studenten aan het studieschema/plan in de Studiegids van te voren te hebben gebruikt. Heb je vóór de vakaanmelding je studieschema/-plan in de Studiegids geraadpleegd? Basis: Allen- in percentages (n=584) 31% 3% Andere veelgebruikte informatiebronnen bij vakaanmelding zijn de roosterpagina (54%) en SIS (43%). Maar ook medestudenten worden regelmatig gebruikt als informatiebron (30%). 66% Masterstudenten maken over het algemeen voor vakaanmelding meer gebruik van de Studiegids dan Bachelorstudenten (85% versus 80%). Maar het zijn weer de Bachelorstudenten die meer gebruik maken van het studieschema/plan in de Studiegids (69% versus 60%). UvA-website: Roosterpagina Ja Nee Weet ik niet Welke van de onderstaande informatiebronnen heb je geraadpleegd voor de vakaanmelding? Basis: Allen- in percentages (n= 584) UvA website: Studiegids 54% 82% Ook is opvallend dat het gebruik van de Studiegids als informatiebron bij studenten van Rechtsgeleerdheid laag is vergeleken met het gemiddelde (70% versus 82%). De roosterpagina wordt opvallend veel gebruikt door studenten van Geesteswetenschappen (71%), en juist weer erg weinig door studenten van NWI (23%). UvA-website: SIS Medestudent(en) UvA-website: Blackboard UvA-website: De opleidingspagina UvA-website: MijnUvA UvA-website: A-Z lijst Studieadviseur 17% 14% 14% 12% 10% 30% 43% Een andere informatiebron, namelijk.. 4% Weet ik niet meer Geen bron geraadpleegd 2% 3%

24 24 TIJDENS DE VAKAANMELDING RUIM EEN DERDE VAN DE STUDENTEN SCHRIJFT ZICH BINNEN HET EERSTE UUR NA DE START VAN DE VAKAANMELDING IN De helft (51%) van de studenten schrijft zich binnen de eerste dag na start van de vakaanmelding in voor vakken. Een groot deel hiervan (34%) schrijft zich zelfs binnen het eerste uur in. Op welk moment na de start van de vakaanmelding heb je je ingeschreven? Basis: Allen - in percentages (n=584) 10% Ongeveer één op de zeven studenten (13%) heeft wat minder haast en heeft zich later dan een week na de start van de vakaanmelding ingeschreven voor vakken. 13% 34% Als we kijken naar de verschillen tussen de subgroepen zijn het vooral studenten van Rechtsgeleerdheid (62%), Maatschappij en Gedragswetenschappen (45%) en Geesteswetenschappen (43%) die zich vaak binnen het eerste uur na de opening inschrijven. Bij de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (19%) en Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (4%) en is dit percentage juist weer erg laag. 26% Binnen het eerste uur Binnen de eerste dag Binnen een week Later dan een week Weet ik niet meer 17%

25 25 TIJDENS DE VAKAANMELDING VASTLOPEN VAN DE WEBSITE EN VOLZITTEN GEWENSTE WERKGROEP GROOTSTE PROBLEMEN Een derde (31%) van de studenten krijgt tijdens de inschrijving voor vakken te maken met problemen. Heb je problemen ondervonden bij het aanmelden voor vakken? Basis: Allen - in percentages (n=584) 3% De meest voorkomende problemen bij deze studenten zijn het vastlopen/niet functioneren van de website (51%), het vol zitten van de gewenste werkgroep (34%) en de lange wachttijden bij het aanmelden (28%). Ook het vinden van het juiste vak (25%) en het vol zitten van het gewenste vak (19%) kwam nog wel eens voor. 66% 31% Studenten van Rechtsgeleerdheid hebben opvallend vaak te maken met problemen (49%). Meer dan gemiddeld loopt hun pagina vast (73%), zitten gewenste werkgroepen vol (62%) en hebben zij te maken met lange wachttijden (46%). De pagina liep vast/functioneerde niet meer De gewenste werkgroep zat al vol Ja Nee Weet ik niet meer Welke problemen heb je ondervonden? Basis: Indien problemen ondervonden - in percentages (n= 185) 34% 51% Wanneer we kijken naar het aantal problemen bij gebruik van de oude of nieuwe pagina zijn daar geen significante verschillen tussen te vinden. Er waren lange wachttijden bij het aanmelden Ik kon een vak niet vinden Het gewenste vak zat al vol 19% 25% 28% Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag bij de hulpfunctie 3% Anders, namelijk.. 28%

26 26 TIJDENS DE VAKAANMELDING OVERIGE PROBLEMEN VOORAL DOOR INHOUDELIJKE FOUTEN EN ONDUIDELIJKHEID OVER HET SOORT INSCHRIJVING. Bijna één derde (28%) van de studenten die problemen ondervonden tijdens hun vakaanmelding geven aan dat dit te maken heeft met andere soort problemen dan de voorgelegde. Deze onderbouwen dit vooral met: Inhoudelijke fouten: Er waren twee vakken met dezelfde naam, maar een ander aantal studiepunten. Ik kreeg een foutmelding dat ik niet aan de toegangseisen voldeed, maar dit was niet het geval. Les data stond fout weergegeven. Werkgroepen stonden als vol aangegeven, terwijl dit niet zo was. Onduidelijkheid over het soort inschrijving: Het is onduidelijk of je je nou had ingeschreven voor een werkgroep of tentamen, soms kun je alleen de werkgroep of soms alleen het tentamen aanklikken. Dit maakt het erg verwarrend. Ik had me ingeschreven voor het tentamen in plaats van het vak. Verwarring door de verschillen tussen faculteiten: Het is verwarrend dat er zoveel verschillende regels zijn. Voor sommige vakken kan ik mezelf inschrijven, andere lopen via de studieadviseur en elke faculteit heeft een andere startdatum. Mijn faculteit heeft drie verschillende aanmeldmethodes. Voor een bepaald vak moest ik me weer via de aanmelden.

27 27 TIJDENS DE VAKAANMELDING MEDESTUDENTEN EN DE ONDERWIJSBALIE BELANGRIJKSTE HULPBRONNEN BIJ PROBLEMEN Wanneer studenten tegen problemen aanlopen bij hun vakaanmelding zullen zij het vaakst hulp zoeken bij medestudenten (63%) of de onderwijsbalie (59%). Als je problemen ondervindt bij de vakaanmelding, aan wie zal jij dan je vraag stellen? Basis: Allen- in percentages (n= 584) Een medestudent 63% Daarnaast zullen drie op de tien studenten (29%) de veelgestelde vragen of hulpfunctie op de website raadplegen en zal een kwart antwoorden zoeken bij het service en informatiecentrum (25%). De onderwijsbalie Veelgestelde vragen/ hulpfunctie website Service en informatiecentrum De studieadviseur 23% 25% 29% 59% Een docent 12% Wat opvalt is dat meer studenten die de nieuwe pagina hebben gebruikt, aangeven de hulpfunctie te gebruiken bij problemen dan studenten die zich via SIS hebben ingeschreven (34% versus 23%). Dit verschil is echter niet significant. Anders, namelijk.. Niemand 2% 3%

28 28 TIJDENS DE VAKAANMELDING EEN KWART VAN ALLE STUDENTEN KON ZICH NIET MEER INSCHRIJVEN VOOR DE GEWENSTE WERKGROEP Bij de vakaanmelding zitten vooral werkgroepen vaak al vol. Een kwart (25%) van alle studenten kon zich niet meer inschrijven voor de gewenste werkgroep. Waren er vakken of werkgroepen waarvoor je je wilde inschrijven vol, zodat je het vak niet meer kon volgen? Basis: Allen- in percentages (n= 584) Bij het aanmelden voor vakken speelt dit probleem wat minder vaak. Eén op de zeven studenten (14%) kon zich niet meer inschrijven voor het gewenste vak. Bij 9% betrof dit een keuzevak en bij 5% een verplicht vak. Achteraf geeft 84% van de studenten aan alle gewenste vakken momenteel te volgen, slechts 2% volgt niet de vakken die zij wilden. Werkgroep Keuzevak 9% 25% 91% 75% Verplicht vak 5% 95% Als we kijken naar de verschillen binnen de groepen dan zien we dat Masterstudenten vaker te maken hebben met een vol keuzevak dan Bachelorstudenten (14% versus 7%). Verder hebben de studenten van Rechtsgeleerdheid vaker dan gemiddeld te maken met een volle werkgroep (55%) of een verplicht vak dat vol zit (13%). Volle werkgroepen zijn ook bij Economie en Bedrijfskunde een probleem (40%). Vol Nee Volg je nu de vakken die je wilde volgen? Basis: Allen - in percentages (n=584) 11% 2% 2% Opvallend is verder dat studenten die de nieuwe pagina hebben gebruikt minder vaak te maken hebben gehad met een volle werkgroep dan studenten die zich via de oude site hebben ingeschreven (25% versus 42%). 84% Ja Gedeeltelijk Nee Weet ik niet

29 29 NA DE VAKAANMELDING BEVESTIGINGSMAIL WORDT GOED ONTVANGEN EN POSITIEF GEWAARDEERD Drie kwart (76%) van alle studenten geeft aan een bevestigingsmail te hebben ontvangen voor (in elk geval voor een deel) van de ingeschreven vakken. Hiervan geeft 63% aan dit voor elk vak te hebben gekregen, voor 13% geldt dit voor een deel van de vakken. Slechts één op de tien (10%) studenten geeft aan helemaal geen bevestigingsmail te hebben ontvangen. Bijna een kwart van de ontvangers van de bevestigingsmail is hier zeer tevreden over (23%), nog eens bijna de helft (45%) is tevreden en slechts één op de elf (9%) studenten is (zeer) ontevreden met de bevestigingsmail. Heb je een bevestigingsmail ontvangen na je vakaanmelding? Basis: Allen - in percentages (n=584) 10% 13% 14% Ja, voor alle vakken Ja, voor een deel van de vakken Nee Weet ik niet Hoe tevreden of ontevreden ben je met deze bevestiging via ? Basis: Bevestiging ontvangen - in percentages (n=450) 63% 23% 45% 21% 5% 4% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet

30 30 COMMUNICATIE

31 31 COMMUNICATIE BELANGRIJKSTE COMMUNICATIEKANAAL MET BETREKKING TOT STARTPERIODE VAKAANMELDING is het belangrijkste communicatiekanaal om studenten op de hoogte te stellen van de start van de vakaanmelding. De helft (50%) van de studenten geeft aan via ingelicht te zijn. Nog eens 18% stelt dat dit via e- mailcontact met de onderwijs-balie is gelopen. Ook komt het regelmatig voor dat studenten door medestudenten op de hoogte raken van de juiste datum (26%) of zien ze dit via de Studiegids op de website (31%). UvA website: Studiegids Onderwijsbalie - UvA website: Opleidingspagina UvA website: Blackboard UvA website: MijnUvA UvA website: Roosterwebsite UvA website: A-Z lijst Onderwijsbalie - Balie Balie van Service en Informatiecentrum Onderwijsbalie - Telefoon Online vragenformulier Telefonisch via Service en Informatiecentrum Ik ben niet geïnformeerd Via wie of welk communicatiekanaal wist je wanneer je je moest aanmelden voor vakken? Basis: Allen- in percentages (n= 584) Medestudent Studieadviseur Docent UvA website: SIS Facebook Social media Google Twitter sms Anders, namelijk.. Weet ik niet 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 5% 6% 8% 11% 11% 12% 16% 15% 16% 18% 21% 26% 50%

32 32 COMMUNICATIE STUDENTEN HET LIEFST GEÏNFORMEERD VIA Via wie of welk communicatiekanaal zou je het liefst geïnformeerd worden over vakaanmelding? Basis: Allen- in percentages (n= 584) UvA website: Blackboard UvA website: MijnUvA UvA website: Studiegids Docent Studieadviseur UvA website: Roosterwebsite UvA website: SIS Onderwijsbalie UvA website: Opleidingspagina Facebook Medestudent sms Social media Service en Informatiecentrum UvA website: A-Z lijst Google Online vragenformulier Twitter Anders, namelijk.. Weet ik niet 9% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 16% 15% 14% 13% 12% 12% 11% 19% 38% 73% blijkt niet alleen effectief te zijn maar ook het meest gewenste communicatiekanaal om over de vakaanmelding te horen. Driekwart (73%) van de studenten geeft aan het liefst via e- mail geïnformeerd te worden. Op enige afstand volgen ook Blackboard (36%) en MijnUva (19%) als gewaardeerde informatiebron. Blackboard is voor Bachelorstudenten een aantrekkelijkere informatiebron dan voor Masterstudenten (42% versus 31%).

33 33 COMMUNICATIE UVA WEBSITE VEELVULDIG GERAADPLEEGD BIJ VAKAANMELDING Driekwart (76%) van alle studenten geeft aan de UvA website te hebben geraadpleegd voor de vakaanmelding. Eén vijfde (20%) gebruikt de site hier helemaal niet bij. Heb je een pagina van de website van de UvA geraadpleegd voor je vakaanmelding? Basis: Allen - in percentages (n=584) 4% Drie op de tien (28%) bezoekers aan de website geeft aan deze in verband met de vakaanmelding vier keer of vaker te hebben bezocht. Een kwart (26%) heeft de UvA website hier twee keer voor bezocht en 20% had aan één bezoek genoeg. 20% 76% Opvallend is dat vooral studenten van Geesteswetenschappen de website van de UvA vaak (vier keer of vaker) raadplegen voor hun vakaanmelding (38%). Ja Nee Weet ik niet Hoe vaak heb je een pagina van de UvA website over vakaanmelding bezocht? Basis: Gebruikers UvA website bij vakaanmelding - in percentages (n=443) 28% 26% 20% 17% 10% Eén keer Twee keer Drie keer Vier keer of vaker Weet ik niet

34 34 COMMUNICATIE UVA WEBSITE GEMATIGD POSITIEF BEOORDEELD Een kleine meerderheid van de studenten is (zeer) tevreden over de pagina s van de UvA website (54%). Een derde (32%) staat hier neutraal tegenover en één op de acht (12%) van de gebruikers is (zeer) ontevreden over pagina s van de UvA website. Hoe tevreden of ontevreden ben je met deze pagina's van de UvA website? Basis: Gebruikers UvA website bij vakaanmelding - in percentages (n=443) 4% 52% 32% 10% 2% 1% Het zijn vooral de studenten van Geesteswetenschap die minder tevreden zijn over de pagina s van de UvA website. Zij geven vaker dan gemiddeld aan ontevreden te zijn (20%) en minder vaak aan (zeer) tevreden te zijn (42%). Dit is opvallend omdat zij eerder aangaven de website relatief vaak te bezoeken. Mogelijkerwijze duidt deze samenhang op problemen in de vindbaarheid van informatie op de webpagina s van Geesteswetenschap. Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet

35 35 COMMUNICATIE MERENDEEL BEKEND EN TEVREDEN MET ONLINE STAPPENPLAN VOOR VAKAANMELDING Het merendeel van de studenten (58%) is bekend met het online stappenplan voor vakaanmelding. Van iedereen die het stappenplan kent heeft drie vijfde (58%) deze ook gebruikt. Eén derde (34%) heeft ervoor gekozen deze niet te gebruiken. Hoe vaak heb je gebruik gemaakt van het online stappenplan voor vakaanmelding? Basis: Gebruikers online stappenplan - in percentages (n=198) 51% Gebruikers maken vaak één (51%) of twee (27%) keer gebruik van het online stappenplan. Ze beoordelen deze service goed. Bijna vier vijfde (79%) is hier (zeer) tevreden mee. 27% 6% 7% 10% Als er gekeken wordt naar de verschillen tussen de groepen zien we dat studenten van Maatschappij en Gedragswetenschappen bovengemiddeld gebruik maken van het stappenplan ( 69% versus 58%). Eén keer Twee keer Drie keer Vier keer of vaker Weet ik niet Hoe tevreden of ontevreden ben je met het online stappenplan voor vakaanmelding? Basis: Gebruikers online stappenplan- in percentages (n=198) 9% 61% 21% 6% 3% 1% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet

36 36 TIPS VANUIT DE STUDENTEN

37 37 TIPS VANUIT DE STUDENTEN COMMUNICATIE EN SYSTEEM RONDOM DE VAKAANMELDING KUNNEN WORDEN VERBETERD Op de vraag wat de UvA kan verbeteren aan de vakaanmelding komen de volgende onderwerpen duidelijk aan bod. Communicatie: Aangeven op welke plek op de wachtlijst je staat. Betere heldere website, waar alles op staat qua informatie en daadwerkelijke aanmelding. Bij de werkgroepen de tijden weergeven, nu moet je je rooster erbij gebruiken. Informatie zoals toegangseisen voor een vak zijn zeer moeilijk te vinden. De studiegids verbeteren, vaak niet duidelijk welke vakken ik precies moet hebben. Communicatie en uitleg kan veel beter. Alle faculteiten gelijk trekken: De data voor het inschrijven voor de gehele UvA gelijk maken. Door de verschillende startdata heb ik me niet voor vakken van andere studies kunnen inschrijven. Heldere eenduidige werkwijze en instructie. Systeem/server: Aanmelden zou moeten gaan om kwaliteit van studeren, niet over hoe snel je op een knopje kunt drukken. Capaciteit van de servers verhogen zodat de pagina niet vastloopt bij vele aanmeldingen tegelijkertijd.

38 38 BIJLAGEN

39 39 PROFIEL N= 584 Geslacht Man 32% Vrouw 68% Fase Bachelor 68% Master 32% Faculteit Rechtsgeleerdheid 13% Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 23%% Geesteswetenschappen 25% Economie & Bedrijfskunde 11%% Maatschappij- en Gedragswetenschappen 27% Amsterdam University College 1% Leeftijd < 20 jaar 34% 21 jaar 14% 22 jaar 15% 23 jaar 10% >24 jaar 27% Vakken bij andere opleiding Ja 20% Nee 80% Opleiding (top) Rechtsgeleerdheid (Ba) 7% Psychologie (Ba) 4% Psychobiologie (Ba) 4% Economie & Bedrijfskunde (Ba) 4% Bio-medische wetenschappen (Ba) 3% Communicatiewetenschap (Ba) 3% Politicologie (Ba) 3% Geschiedenis (Ba) 3% Media & Cultuur (Ba) 3% Beta-gamma (Ba) 3% Nederlandse Taal & Cultuur (Ba) 3% Sociologie (Ba) 2% Privaatrecht (Ma) 2% Europese Studies (Ba) 2% Pedagogische Wetenschappen (Ba) 2% Business Studies (Ma) 2% Future Planet Studies (Ba) 2% Culturele Antropologie & Ontw. 2% Biologie (Ba) 2% Biomedical Sciences (Ma) 2% Natuur- & sterrenkunde (Ba) 2% Publiekrecht (Ma) 1% Engelse Taal & Cultuur (Ba) 1% Wijsbegeerte (Ba) 1% Algemene Sociale Wetensch (Ba) 1% Pedagogische Wetenschappen (Ma) 1% Chemistry (Ma) 1% Geschiedenis (Ma) 1% Kunstgeschiedenis (Ba) 1% Sociale Geografie & Planologie (Ba) 1% Ruigrok NetPanel - februari International 2014 & European Law (Ma) 1% Muziekwetenschap (Ba) 1% Econometrie& Operationele Res. (Ba) 1% Opleiding (top) Economics & Business (Ba) 1% Economics (Ma) 1% Psychology (Ma onderz) 1% Sociologie (Ma) 1% Biological Sciences (Ma) 1% Informatica (Ba) 1% Kunstmatige intelligentie (Ba) 1% Scheikunde (Ba) 1% Wiskunde (Ba) 1% Communication Science (Ma onderz) 1% Politicologie (Ma) 1% Liberal Arts and Sciences 1% Arbeidsrecht (Ma) 1% Fiscaal Recht (Ba) 1% Brain and Cognitive Sciences (Ma) 1% Informatiekunde (Ba) 1% Europese Studies (Ma) 1% Geschiedenis (Ma onderz) 1% Business Economics (Ma) 1% Fiscale Economie (Ba) 1% Communicatiewetenschap (Ma) 1% Fiscaal Recht (Ma) 0,5% Computational Science (Ma) 0,5% Forensic Science (Ma) 0,5% Information Studies (Ma) 0,5% Software Engineering (Ma) 0,5% Filosofie (Ma) 0,5% Letterkunde (Ma) 0,5% Mediastudies (Ma) 0,5% Neerlandistiek (Ma) 0,5% Slavische Talen & Culturen (Ba) 0,5% Spaanse Taal & Cultuur (Ba) 0,5% Onderwijskunde (Ba) 0,5%

40 40 VERANTWOORDING STEEKPROEF Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het UvA- studentenpanel. Doelgroep Uitnodigingen verstuurd Afgehaakt Completes Respons Studenten uit het panel* ,6% * Studenten van de faculteit Geneeskunde zijn niet meegenomen in het onderzoek, hun procedure van vakaanmelding wijkt af van de andere faculteiten. VRAGENLIJST De totale vragenlijst bestaat uit 35 vragen, waarvan 2 open vragen. Het aantal vragen dat de student te beantwoorden krijgt is, afhankelijk van de gegeven antwoorden. De gemiddelde invultijd bedraagt ongeveer 9 minuten.

41 41 VERANTWOORDING UITVOERING De datacollectie heeft plaatsgevonden van 3 februari tot en met 17 februari De respondenten zijn uitgenodigd voor het onderzoek door middel van een met daarin een unieke link naar het onderzoek. De uitnodigingen zijn verstuurd uit naam van de Universiteit van Amsterdam. Er is eenmaal een reminder verstuurd naar de panelleden die nog niet hadden gereageerd op de eerdere uitnodiging. Na het uitsturen van 10% van het totale aantal uitnodigingen, is er een controle uitgevoerd om te zien of de data op de juiste manier binnenkwam en of er geen buitengewoon hoge afhaak bij bepaalde vragen plaatsvindt. Na deze controle zijn de rest van de uitnodigingen verstuurd. Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van SPSS. Verschillen tussen doelgroepen zijn getoetst.

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen.

UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen. UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening HvA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JUNI 204 HVA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening CAROLINE VAN TEEFFELEN FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie

UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie AMSTERDAM, 19 NOVEMBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING, DOEL

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak.

Toevoegen vanuit de Studiegids: Gebruik de knop <Aanmelden>. Deze is zichtbaar in het scherm met de vakinformatie van ieder vak. Met de applicatie Vakaanmelden meld je je in drie stappen aan voor onderdelen van vakken (werkgroepen, tentamens, hoorcolleges e.d.). Deze vakonderdelen worden ook studieactiviteiten genoemd. Deze applicatie

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016

OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 OPEN DAGEN WO OKTOBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017 MAJORKEUZE Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs 10 januari 2017 1 Jullie 2 Wat is een major? Specialisatie Samenhangend vast programma in een discipline Omvang max. 84 EC Onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Januari 2015 - februari 2015 - maart 2105 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE VRAGENLIJST V8 UVAPANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE AMSTERDAM, NOVEMBER 205 Welkom bij dit onderzoek! De Universiteit van Amsterdam is bezig om de huisvesting voor onderwijs en onderzoek op verschillende plekken

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

[OPEN DAGEN WO BACHELOR]

[OPEN DAGEN WO BACHELOR] 2015-16 Atlas College Marnix de Groote [OPEN DAGEN WO BACHELOR] Maar ook data van meelopdagen, proefstuderen van alle universiteiten in Nederland Open dagen overzicht WO bachelor Universitair 11 september

Nadere informatie