R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap ST. WERENFRIDUS WESTERVOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap ST. WERENFRIDUS WESTERVOORT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET R.K. KERKHOF VAN DE SINT WERENFRIDUS TE WESTERVOORT, W.O. BEGREPEN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN -BEPLANTINGEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap ST. WERENFRIDUS WESTERVOORT

2 BIJLAGE III HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN - BEPLANTINGEN op het kerkhof van de R.K. Geloofsgemeenschap van de Sint Werenfriduskerk te Westervoort, gelegen aan de Dorpstraat 107. Deze voorschriften behoren tot artikel 37 van het Reglement voor de kerkhoven / begraafplaatsen van de R.K. parochie HH. Vier Evangelisten te Duiven, vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de parochie HH. Vier Evangelisten d.d. 6 december 2011 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 14 maart 2012 en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei Begripsaanduiding: Beheerder degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en beheer van het kerkhof (hierna te noemen de beheerder) Artikel 1 De beheerder van het kerkhof heeft voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van het kerkhof, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven. Artikel 2 Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond. 2

3 Artikel 3 Voor alle vakken geldt: a. Op de graven worden toegelaten liggende zerken met een maximale afmeting van 190 x 90 cm. b. Op de graven worden toegelaten staande graftekens, in de afmetingen 115 x 60 cm. met een verantwoorde dikte afhankelijk van de materiaalkeuze. Voor hardsteen geldt een minimale dikte van 8 cm. c. Grafbeplanting is toegestaan over de gehele oppervlakte van het graf met een maximale hoogte van 115 cm. d. Voor kindergraven gelden afwijkende afmetingen. Het bestuur kan een bepaald vak bestemmen voor uitsluitend kindergraven. e. Op de urnengraven worden toegelaten liggende zerken met een afmeting van 50 x 50 cm. en staande graftekens met een afmeting vanaf de onderzijde van het monument van 45 cm hoog en 50 cm breed. f. Grafbeplanting voor de urnengraven dient binnen de afsluitbanden te blijven. g. Op het kerkhof worden uitsluitend enkele graven uitgegeven. Onder dubbele graven wordt verstaan: twee graven die naast elkaar liggen. Artikel 4 Voor het plaatsen van een liggende grafzerk of een staand grafteken dient het ontwerp tevoren door de beheerder goedgekeurd te worden. 3

4 Artikel 5 De zerken en de graftekens worden vervaardigd uit weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer) of glas. Zerk of grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken. Ander weerbestendig materiaal kan worden toegelaten. De materiaalkeuze dient bij het ontwerp te worden vermeld en door de beheerder te worden goedgekeurd. Artikel 6 Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van de beheerder. Artikel 7 1. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 115 cm. Indien de grafbeplanting de afmetingen overschrijdt is de beheerder gerechtigd de beplanting binnen de genoemde afmetingen te brengen. De gemaakte kosten kunnen in rekening van de rechthebbende gebracht worden. 2. In de beplantingsstrook mag geen afwijkende kleur grind of anderszins worden gestrooid. 3. Op de urnenplaatsen mag geen grafbeplanting worden aangebracht die hoger wordt dan 50 cm. 4. Dode planten en verwelkte bloemen op de graven, alsmede potten en andere materialen achter de graven, mogen door de beheerder worden verwijderd Artikel 8 De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, dit ter beoordeling van de beheerder. 4

5 Artikel 9 Op het kerkhof worden niet toegelaten: a. ijzeren hekken; b. palen met buizen of kettingen. Artikel 10 Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan. Artikel 11 De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement voor de kerkhoven / begraafplaatsen van de R.K. Parochie de HH. Vier Evangelisten en daarnaar te handelen. Artikel 12 Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement voor de kerkhoven / begraafplaatsen: 1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van het kerkhof of, in opdracht van de beheerder, door derden. 2. De beheerder geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg, het plaatsen of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat het kerkhof daarvoor is geopend. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder. 3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kerk. Op zaterdagen mogen, behoudens begravingen, geen 5

6 werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegestaan. 4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder. Artikel 13 Voor het plaatsen van zerken en graftekens worden door het bestuur de kosten voor een vergunning voor het plaatsen van een monument berekend. Artikel 14 Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende of de leverancier namens de rechthebbende schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld. Artikel 15 Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van het kerkhof te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. Zie ook artikel 40 van het Reglement. 6

7 Artikel 16 Voor nieuwe graven worden geen grafkelders meer toegelaten. Artikel 17 Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is het kerkhof geopend op de vijf werkdagen van 7.30 uur tot uur.. Buiten deze uren is het de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken, graftekens en urnen niet toegestaan zich op het kerkhof te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van het kerkhof te geven. Voor bezoekers is het kerkhof dagelijks toegankelijk van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang. Artikel 18 Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder. Artikel 19 Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot het kerkhof geheel te ontzeggen. Het is verboden op de paden te fietsen of te rolschaatsen. Honden worden alleen aangelijnd op het kerkhof toegelaten. Artikel 20 De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op het kerkhof. 7

8 Artikel 21 Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur of andere geluidsdragers is verboden. Artikel 22 De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van het kerkhof of de medewerkers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder. Artikel 23 In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de beheerder in samenspraak met het bestuur. Aldus vastgesteld door het bestuur van de Parochie HH. Vier Evangelisten d.d. 6 december 2011 en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. REMIGIUS DUIVEN

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. REMIGIUS DUIVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET R.K. KERKHOF VAN DE H. REMIGIUSKERK TE DUIVEN, W.O. BEGREPEN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLATINGEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap

Nadere informatie

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. ANDREAS GROESSEN

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. ANDREAS GROESSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET R.K. KERKHOF VAN DE H. ANDREAS TE GROESSEN, W.O. BEGREPEN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN -BEPLANTINGEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. ANDREAS

Nadere informatie

Voorschriften begraafplaats De Lutte

Voorschriften begraafplaats De Lutte Voorschriften begraafplaats De Lutte 1 juli 2012 Voorschriften voor het toelaten van graftekens, grafbeplantingen en bijzettingen op de R.K. begraafplaats van de locatie St.Plechelmus De Lutte, gelegen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING OP DE BEGRAAFPLAATSEN ORTHEN EN KETSHEUVEL TE S-HERTOGENBOSCH.

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING OP DE BEGRAAFPLAATSEN ORTHEN EN KETSHEUVEL TE S-HERTOGENBOSCH. VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING OP DE BEGRAAFPLAATSEN ORTHEN EN KETSHEUVEL TE S-HERTOGENBOSCH. Deze voorschriften behoren tot artikel 10 van het reglement van de begraafplaatsen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTING

BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTING BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GEDENKTEKENS EN GRAFBEPLANTING op het... van de R.-K. parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn gelegen bij... Deze voorschriften behoren bij artikel 37 tot

Nadere informatie

Artikel 3 Uitsluitend voor de begraafplaatsen Loeffplein, Elisabethstraat en Kerkweg Cromvoirt:

Artikel 3 Uitsluitend voor de begraafplaatsen Loeffplein, Elisabethstraat en Kerkweg Cromvoirt: Voorschriften voor het toelaten van GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTING op de begraafplaatsen die in eigendom en beheer zijn van de parochie Edith Stein in de gemeente Vught. Dit betreft de Rooms-Katholieke begraafplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS R.K. PAROCHIE ST. MARTINUS WELTEN BENZENRADE

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS R.K. PAROCHIE ST. MARTINUS WELTEN BENZENRADE REGLEMENT BEGRAAFPLAATS R.K. PAROCHIE ST. MARTINUS WELTEN BENZENRADE 1 INHOUD Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1 8 3 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 16 5 III Het verlengen van de grafrechten

Nadere informatie

R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. Locatie reglement. Kerkhof St. Joseph. van Tuyllstraat 29 Hooglanderveen

R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. Locatie reglement. Kerkhof St. Joseph. van Tuyllstraat 29 Hooglanderveen R.K. Begraafplaatsen Amersfoort Locatie reglement Kerkhof St. Joseph van Tuyllstraat 29 Hooglanderveen 1 maart 2016 Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort Kerklaan 20 banknr: NL37 SNSB 0942 7487

Nadere informatie

REGLEMENT Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen Nuenen

REGLEMENT Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen Nuenen REGLEMENT Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen Nuenen Versie 1.2 d.d. 5 september 2011 Met terugwerkende kracht ingaande 1 juli 2011 Telefoonnummer: 06 143 38 304 Mailadres: begraafplaats.oudelanden@gmail.com

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Sint Victor Parochie en de R.K. Sint Jozef Parochie te Noordwijkerhout (2012).

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Sint Victor Parochie en de R.K. Sint Jozef Parochie te Noordwijkerhout (2012). Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Sint Victor Parochie en de R.K. Sint Jozef Parochie te Noordwijkerhout (2012). Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van de

Nadere informatie

R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. Locatiereglement. Begraafplaats. Onze Lieve Vrouwe Kerkhof. Utrechtseweg Amersfoort

R.K. Begraafplaatsen Amersfoort. Locatiereglement. Begraafplaats. Onze Lieve Vrouwe Kerkhof. Utrechtseweg Amersfoort R.K. Begraafplaatsen Amersfoort Locatiereglement Begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof Utrechtseweg Amersfoort 1 maart 2016 Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort Kerklaan 20 banknr: NL37 SNSB

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochiefederatie Maasbracht e.o.

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochiefederatie Maasbracht e.o. Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochiefederatie Maasbracht e.o. Inhoud Inleiding I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-16 III Het

Nadere informatie

Het bestuur is gebonden aan het reglement wat goedgekeurd is door de Raad van Toezicht.

Het bestuur is gebonden aan het reglement wat goedgekeurd is door de Raad van Toezicht. 1 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSAANDUIDINGEN artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: de Stichting Begraafplaats Klarenbeek, eigenaar van de begraafplaats Het Heidepark. b. Begraafplaats:

Nadere informatie

Reglement van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie. Licht van Christus. te Vleuten en De Meern

Reglement van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie. Licht van Christus. te Vleuten en De Meern Reglement van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie Licht van Christus te Vleuten en De Meern 1 Inhoud pagina I Algemene bepalingen artikel 1-8 3 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-17 7 III

Nadere informatie

Algemeen reglement begraafplaats van de R.-K. parochies

Algemeen reglement begraafplaats van de R.-K. parochies Omslagtitel: Rusten in gewijde aarde Algemeen reglement begraafplaats van de R.-K. parochies Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te t Goy Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Houten Heilige Michaël te

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen Dorpsstraat AC Warmenhuizen

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen Dorpsstraat AC Warmenhuizen Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen Dorpsstraat 179 1749 AC Warmenhuizen Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. Parochie H.H.

Nadere informatie

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen

BR Uitvoeringsbesluit. Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen BR10.0034 Uitvoeringsbesluit Gemeentelijke begraafplaatsen Brummen NADERE REGELS voor de het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Brummen 2011. Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK

REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK REGLEMENT VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsaanduidingen. A. bestuur: het bestuur van de Stichting ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK, eigenaar

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Parochie te Broekhuizenvorst. Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1-8 2

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Parochie te Broekhuizenvorst. Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1-8 2 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. Parochie te Broekhuizenvorst Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1-8 2 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-16 4 III Het verlengen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK

REGLEMENT VOOR DE ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK REGLEMENT VOOR DE ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begripsaanduidingen. A. bestuur: het bestuur van de Stichting ALGEMEEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MAARTENSDIJK,

Nadere informatie

reglement voor het beheer van de begraafplaatsen

reglement voor het beheer van de begraafplaatsen reglement voor het beheer van de begraafplaatsen november 2011/januari 2015 Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. Parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen

Nadere informatie

september 2013 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de RK parochie Sint Vitus te Blaricum

september 2013 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de RK parochie Sint Vitus te Blaricum september 2013 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de RK parochie Sint Vitus te Blaricum I Algemene Bepalingen Begripsaanduidingen Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur:

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN

NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN NADERE REGELS BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN Het gemeentebestuur van Heusden; gelet op de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 besluit: vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN...

ALGEMENE BEPALINGEN... INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN... 3 ARTIKEL 1, BEGRIPSAANDUIDINGEN... 3 ARTIKEL 2, BESTUUR... 4 ARTIKEL 3, REGELINGEN VÓÓR EEN BEGRAVING... 5 ARTIKEL 4, BEVORDEREN VAN NATUURLIJKE ONTBINDING... 5 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Bepalingen. Begripsaanduidingen

Algemene Bepalingen. Begripsaanduidingen Algemene Bepalingen Begripsaanduidingen Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de R.-K. parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-Echt, eigenaresse van de begraafplaats.

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Kerkelijke Instelling RK Begraafplaatsen Apeldoorn

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Kerkelijke Instelling RK Begraafplaatsen Apeldoorn Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de Kerkelijke Instelling RK Begraafplaatsen Apeldoorn Afgeleid van het Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats van een RK parochie van

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN WORMERLAND 2014

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN WORMERLAND 2014 UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN WORMERLAND 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Wormerland; Gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen Wormerland

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE HOUTEN

NADERE REGELS VOOR GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE HOUTEN REGELS GRAFBEDEKKINGEN Het college van Houten, gelet op artikel 21, vierde lid, van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en op begraven op eigen terrein in de gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT GRAFBEDEKKINGEN MIDDEN-DRENTHE

UITVOERINGSBESLUIT GRAFBEDEKKINGEN MIDDEN-DRENTHE UITVOERINGSBESLUIT GRAFBEDEKKINGEN MIDDEN-DRENTHE Het college van de gemeente Midden-Drenthe, gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Midden Drenthe; besluiten vast te

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. BRIGIDA

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. BRIGIDA REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. BRIGIDA R.K. t ZAND, Aragorn 14-16, 5563 RS Geldrop ZESGEHUCHTEN Koninginnestraat 117, 5663 PW Geldrop ST. JOZEF Dwarsstraat, 5666

Nadere informatie

het clusterbestuur van de R.K. parochies

het clusterbestuur van de R.K. parochies REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN het clusterbestuur van de R.K. parochies St.-Joseph te Waubach-Groenstraat H. Bernadette te Abdissenbosch H. Drievuldigheid te Rimburg alle te gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN "ORTHEN" EN "KETSHEUVEL" TE 'S-HERTOGENBOSCH

REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN ORTHEN EN KETSHEUVEL TE 'S-HERTOGENBOSCH REGLEMENT VOOR DE BEGRAAFPLAATSEN "ORTHEN" EN "KETSHEUVEL" TE 'S-HERTOGENBOSCH artikel 1 (bestuur) Het bestuur en het beheer van de begraafplaatsen "Orthen" en "Ketsheuvel", respectievelijk gelegen aan

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; *ZD929646E8B* Collegebesluit Zaaknummer : 10-7770 - 1750 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013 Overwegende, de wijzigingen

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS REGLEMENT. St. Petrus Banden

BEGRAAFPLAATS REGLEMENT. St. Petrus Banden 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsaanduidingen BEGRAAFPLAATS REGLEMENT In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon R.K. parochie

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie HH. Twaalf Apostelen

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie HH. Twaalf Apostelen Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie HH. Twaalf Apostelen Begraafplaatsreglement parochie HH. Twaalf Apostelen, december 2010. Pagina 1 Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KERKHOVEN / BEGRAAFPLAATSEN VAN DE R.K. PAROCHIE HH. VIER EVANGELISTEN

REGLEMENT VOOR DE KERKHOVEN / BEGRAAFPLAATSEN VAN DE R.K. PAROCHIE HH. VIER EVANGELISTEN REGLEMENT VOOR DE KERKHOVEN / BEGRAAFPLAATSEN VAN DE R.K. PAROCHIE HH. VIER EVANGELISTEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. REMIGIUS DUIVEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap H. ANDREAS GROESSEN

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens, sierurnen en beplanting op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 januari 2014 Versie 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen van de H. Franciscus parochie Bommelerwaard 1 juni 2013 locatie Alem locatie Ammerzoden locatie Hedel locatie Hurwenen locatie Kerkdriel locatie Rossum locatie

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochie H. Norbertus, gevestigd te Diessen

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochie H. Norbertus, gevestigd te Diessen Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochie H. Norbertus, gevestigd te Diessen Inleiding Bij bisschoppelijk decreet van 21 februari zijn met ingang van 1 maart 2014 de parochies

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016

Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Werkendam. Nr. 5737 12 januari 2017 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 Nadere regels begraafplaatsen Werkendam 2016 NADERE REGELS VOOR DE ALGEMENE

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de R.K. begraafplaats van de R.K. Sint Antonius van Padua parochie te Blauwhuis

Reglement voor het beheer van de R.K. begraafplaats van de R.K. Sint Antonius van Padua parochie te Blauwhuis Reglement voor het beheer van de R.K. begraafplaats van de R.K. Sint Antonius van Padua parochie te Blauwhuis 20 januari 2011 Aangepast aan de Wet op de Lijkbezorging van 2009 Reglement voor de R.-K. begraafplaats

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN Burgemeester en wethouders van Hilversum; gelet op het bepaalde in artikel 3 eerste lid, 11 tweede en derde lid, 12, 14 en 19 vierde lid van de Beheersverordening

Nadere informatie

Reglement. Begraafplaats Loosbroek

Reglement. Begraafplaats Loosbroek Parochie Heilige Servatius te Loosbroek. Reglement Begraafplaats Loosbroek Administratie Loosbroek H.M. Bronts, Dorpsstraat 32 5471 NB Loosbroek Tel: 0413-229533 E-mail : hmbronts@hetnet.nl Banknr: 12.98.00.708

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN R.K. Begraafplaats Molenstraat R.K. Begraafplaats Leonardus R.K. Begraafplaats Brouwhuis Gemeentelijke Begraafplaats HELMOND Inleiding ALGEMEEN REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKHOVEN

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKHOVEN REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKHOVEN Parochie H. Augustinus Locaties: Kerkstraat 72, 2223 AH Katwijk Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten In Loco Pascuae,

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. Heilige Franciscus parochie Bommelerwaard

Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen. Heilige Franciscus parochie Bommelerwaard Reglement voor het beheer R.K. begraafplaatsen Heilige Franciscus parochie Bommelerwaard 1 februari 2017 locatie Alem locatie Ammerzoden locatie Hedel locatie Hurwenen locatie Kerkdriel locatie Rossum

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER BEGRAAFPLAATS ST. STEPHANUS GELOOFSGMEENSCHAP TE BORNERBROEK VAN DE R.K. PAROCHIE SINT MARCELLINUS TE ENTER

REGLEMENT VOOR HET BEHEER BEGRAAFPLAATS ST. STEPHANUS GELOOFSGMEENSCHAP TE BORNERBROEK VAN DE R.K. PAROCHIE SINT MARCELLINUS TE ENTER REGLEMENT VOOR HET BEHEER BEGRAAFPLAATS ST. STEPHANUS GELOOFSGMEENSCHAP TE BORNERBROEK VAN DE R.K. PAROCHIE SINT MARCELLINUS TE ENTER Gelegen in de gemeente Almelo Pastoor Ossestraat 2 7627 PL Bornerbroek

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam

Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Buitenruimte Richtlijnen voor het plaatsen van gedenktekens en sierurnen op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk te Rotterdam Datum 1 mei 2012 Versie 1.1 Opdrachtgever Hoofd van

Nadere informatie

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1.

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1. VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1 Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS

NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS Het college van de gemeente Zuidplas, gelet op artikel 3, 9, 10, 11, 16, en 23 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zuidplas

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen

Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen Reglement: i Voor het beheer van de begraafplaats van de HH.Marcellinus en Petrus parochie te Geleen REGLEMENT: VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HH. MARCELLINUS en PETRUS PAROCHIE TE GELEEN.

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen. Parochie St. Franciscus van Assisië Boekelo Buurse Haaksbergen

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen. Parochie St. Franciscus van Assisië Boekelo Buurse Haaksbergen Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen Parochie St. Franciscus van Assisië Boekelo Buurse Haaksbergen 01 januari 2016 2 3 Inhoud Inleiding Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1-8 4 II Het vestigen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE R.-K. BEGRAAFPLAATS TE RIJSSEN

REGLEMENT VOOR DE R.-K. BEGRAAFPLAATS TE RIJSSEN REGLEMENT VOOR DE R.-K. BEGRAAFPLAATS TE RIJSSEN I ALGEMENE BEPALINGEN Begripsaanduidingen Artikel 1 (1) In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE PEKELA

NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE PEKELA Het gemeentebestuur Pekela; gelet op het voorstel van 10 mei 2006; b e s l u i t : vast te stellen de volgende NADERE REGELS VOOR DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE PEKELA Algemene bepalingen

Nadere informatie

Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken en Belastingen. Akkoord Bespreken Afdelingshoofd LO F-adviseur

Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken en Belastingen. Akkoord Bespreken Afdelingshoofd LO F-adviseur Gemeente Heerde Advies aan het college Datum 13 februari 2013 Portefeuillehouder W.RJ.M. Pijnenburg / H.G. van der Stege Besproken met pfh? ja Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken

Nadere informatie

H. Joannes van Oisterwijk

H. Joannes van Oisterwijk 1. INLEIDING BEGRAAFPLAATS REGLEMENT De Nederlandse R.-K. Kerkprovincie telt ongeveer negenhonderd parochiële en katholieke begraafplaatsen. De zorg voor de overleden geloofsgenoten wordt tot op de dag

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Nadere regels voor het plaatsen

Nadere informatie

Artikel 3 Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het

Artikel 3 Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het I ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen reglement R.K. Begraafplaats Begripsaanduidingen Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de R.K. parochie Maria ten Hemelopneming te

Nadere informatie

1. Nadere Regels ter uitvoering van de Beheerverordening Begraafplaatsen Ede 2016

1. Nadere Regels ter uitvoering van de Beheerverordening Begraafplaatsen Ede 2016 Gemeente Ede 1. Nadere Regels ter uitvoering van de Beheerverordening Begraafplaatsen Ede 2016 2. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochies:

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochies: Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. Parochies: H. Nicolaas te Haps H. Familie te Langenboom H. Willibrordus te Mill H.H. Hubertus en Barbara te Sint Hubert St. Joseph te Wilbertoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-16. III Het verlengen van de grafrechten artikel 17-20

Inhoudsopgave. II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-16. III Het verlengen van de grafrechten artikel 17-20 Inhoudsopgave Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Prinsenbeek. I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-16

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee Steenstraat 22, 4561 AS Hulst.

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. Parochiekernen Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de r.-k. parochie H. Maria Sterre der Zee Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. H. Henricus s Gravenstraat 169 H. Joseph Kerkpad H. H. Petrus

Nadere informatie

REGLEMENT COLUMBARIUM

REGLEMENT COLUMBARIUM REGLEMENT op het beheer en het gebruik van het COLUMBARIUM van de parochie St. Martinus Stein R.K. Kerkbestuur van de parochie St. Martinus Stein REGLEMENT OP HET BEHEER EN HET GEBRUIK VAN: BIJZONDERE

Nadere informatie

NADERE REGELS GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2016

NADERE REGELS GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2016 NADERE REGELS GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, overwegende, dat het gewenst is nadere

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet RIS.4698 Aan: Van: Betreft: de leden van de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet Betreft besluit collegenr. 10/1162

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam

Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam Reglement van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius te Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9-17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18-22

Nadere informatie

Reglement Sint Janskerkhof. Laren N.H. Laren N.H., december 2008

Reglement Sint Janskerkhof. Laren N.H. Laren N.H., december 2008 Reglement Sint Janskerkhof te Laren N.H. Laren N.H., december 2008 I Algemene Bepalingen Begripsaanduidingen Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger

Nadere informatie

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden hoorn.nl inhoud inleiding beheer van de begraafplaatsen... 4 toegangstijden... 4 aanwezigheid personeel... 4 uitgiftetermijn particuliere graven...

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen Artikel 1 t/m 8. 2 Het vestigen van grafrecht Artikel 9 t/m 17. 3 Het verlengen van de grafrechten Artikel 18 t/m 22

1 Algemene bepalingen Artikel 1 t/m 8. 2 Het vestigen van grafrecht Artikel 9 t/m 17. 3 Het verlengen van de grafrechten Artikel 18 t/m 22 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Artikel 1 t/m 8 2 Het vestigen van grafrecht Artikel 9 t/m 17 3 Het verlengen van de grafrechten Artikel 18 t/m 22 4 Het einde van de grafrechten Artikel 23 5 Indeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. parochie De Heilige Familie te Oud Beijerland

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. parochie De Heilige Familie te Oud Beijerland Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.K. parochie De Heilige Familie te Oud Beijerland Locaties: OLV Maria Hemelvaart Middelharnis, Langeweg 50 te Middelharnis OLV Ten Hemelopneming

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam

Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Reglement Begraafplaats Laurentius Rotterdam Inhoud I Algemene Bepalingen artikel 1 8 II Het vestigen van de grafrechten artikel 9 17 III Het verlengen van de grafrechten artikel 18 22 IV Einde van de

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg

Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg Zoals door het kerkbestuur vastgesteld op 3 november 2015 Inhoud Blz. I Algemene Bepalingen artikel 1 8 3 II Het vestigen van het grafrecht

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. parochie St. Maarten, locatie St. Pancratius

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. parochie St. Maarten, locatie St. Pancratius Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.K. parochie St. Maarten, locatie St. Pancratius Reglement voor het beheer van de begraafplaats St. Pancratius te Sassenheim Inhoud Blz. I Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. Reglement voor het beheer van de begraafplaatsen van de R.-K. parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek. Mei 2015 Inleiding Dit reglement is van toepassing op de drie RK kerkhoven, behorende bij de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. MARIA TE ROSMALEN, HINTHAM, MALISKAMP EN EMPEL

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. MARIA TE ROSMALEN, HINTHAM, MALISKAMP EN EMPEL REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PAROCHIE H. MARIA TE ROSMALEN, HINTHAM, MALISKAMP EN EMPEL Parochie van de Heilige Maria s-hertogenbosch 1 2 LIGGING BEGRAAFPLAATSEN Begraafplaats

Nadere informatie

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf-

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf- INFO Begraven in Albrandswaard Begraven of cremeren plaats in Poortugaal zijn de graven Als een naaste van u overlijdt, kunt één diep. U kunt hier ook kiezen voor u hem of haar laten begraven op een een

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor het beheer van de begraafplaats van de Parochie St. Petrus Banden, Driebergen-Rijsenburg. I N H O U D

R E G L E M E N T voor het beheer van de begraafplaats van de Parochie St. Petrus Banden, Driebergen-Rijsenburg. I N H O U D I N H O U D I Algemene Bepalingen artikel 1-8 II Het vestigen van het grafrecht artikel 9-16 III Het verlengen van grafrechten artikel 17-20 IV Einde van de grafrechten artikel 21 V Indeling van de begraafplaats

Nadere informatie