Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen"

Transcriptie

1 Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014

2 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven bestaan. Dit houdt verband met eventuele subvragen die aan de opgave gekoppeld zijn. Bij een juiste score van 55% bent u geslaagd. De bijlage wordt u op het examen door de surveillant van de examenlocatie verstrekt. Opgave 1 3 punten Ons recht is verdeeld in: I. Materieel privaatrecht II. Formeel privaatrecht III. Materieel publiekrecht IV. Formeel publiekrecht Bepaal voor elk van de hieronder genoemde rechtsregels a t/m h tot welk rechtsgebied deze rechtsregel hoort. Doe dit door het noemen van I, II, III of IV. a. Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te voeden. b. De verzekering kan tot voorwerp hebben alle belang, hetwelk op geld waardeerbaar, aan gevaar onderhevig en bij de wet niet uitgezonderd. c. In burgerlijke zaken kunnen ook partijen als getuige worden gehoord. d. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. e. In geval van ontdekking op heterdaad is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden. Opgave 2 5 punten Na een verloren wedstrijd rijden Patrick, Ruud en Frank ieder met hun eigen auto over de snelweg naar huis. Op een gegeven moment zien zij de auto van de aanvoerder van de tegenpartij en besluiten ze een geintje uit te halen. Patrick gaat al toeterend vlak voor de aanvoerder rijden, Ruud druk gebarend ernaast en Frank daar direct erachter. De aanvoerder schrikt, voelt zich bedreigd, stuurt zijn auto naar rechts en belandt in de vangrail. De auto van de aanvoerder is total- loss. Bespreek de aansprakelijkheidsvraag met betrekking tot de schade aan de auto. NIBE-SVV, april

3 Opgave 3 4 punten De heer Frederiks is twee jaar geleden op zijn fiets door automobilist Karel aangereden. Net na het ongeluk had hij wat last van zijn rechterarm en knie. Hij heeft Karel hier nooit voor aansprakelijk gesteld maar de klachten werden steeds erger. Uiteindelijk raakt hij arbeidsongeschikt en raadpleegt hij een belangenbehartiger om een schadeclaim tegen Karel in te dienen. De belangenbehartiger wijst de heer Frederiks op de regels van verjaring. a. Welke wettelijke verjaringstermijn geldt voor de vordering van de heer Frederiks op de WAM-verzekeraar van Karel? b. Vanaf welk moment gaat de verjaring lopen? c. Hoe kan deze verjaringstermijn van de vordering op de verzekeraar worden gestuit? Opgave 4 7 punten Joost rijdt met zijn auto 55 km/uur op een weg in de bebouwde kom waar hij eigenlijk maar 50 km/uur mag rijden. Hij is echter wat aan de late kant en hij moet die ochtend de kinderen naar school brengen. De kinderen hebben voor de zoveelste keer die week ruzie achterin, waarop Joost zich ermee gaat bemoeien. Hij kijkt naar achteren en juist op dat moment steekt geheel onverwacht mevrouw Oversloot op een overzichtelijk punt de weg over op haar fiets. Gelukkig is bij de aanrijding die volgt alleen haar fiets beschadigd. Joost stelt dat mevrouw Oversloot hem voorrang had moeten verlenen, want zij kwam van links. Joost stelt voorts dat hij zich op overmacht kan beroepen in verband met de ruzie van de kinderen. a. Waarom kan Joost zich NIET beroepen op overmacht? Motiveer uw antwoord. Volgens Joost heeft mevrouw Oversloot eigen schuld aan het ongeval. Joost zegt dat zij geen cent krijgt, tenzij zij bewijst dat haar GEEN eigen schuld treft. b. Is het in deze situatie juridisch mogelijk dat mevrouw Oversloot geen schadevergoeding ontvangt? Motiveer uw antwoord. c. Heeft Joost gelijk dat mevrouw Oversloot moet bewijzen dat zij geen eigen schuld heeft? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

4 Opgave 5 3 punten Automobilist Jos kijkt niet goed uit en veroorzaakt daardoor met zijn auto een aanrijding met de auto van Maaike. Buiten haar schuld wordt de auto van Maaike door de klap van de aanrijding van richting veranderd, waardoor zij een fietser aanrijdt. De fiets en de kleding van de fietser zijn beschadigd. De fietser is van mening dat Jos de veroorzaker is van de schade en wil daarom de schade op Jos verhalen. Kan de fietser met behulp van artikel 185 WVW zijn schade op Jos verhalen? Motiveer uw antwoord. Opgave 6 6 punten Tim 11 jaar oud laat de hond van de buurman aangelijnd uit. Wanneer Brutus aan een langs de rijweg staande lantaarnpaal snuffelt, komt een bromfietser aanrijden. Aan het stuur van de bromfiets hangt een tas waar vlees en worst in zit. Brutus de hond springt de rijweg op in een poging de tas te bemachtigen. De bromfietser moet vol in de remmen en komt ten val. Zijn broek en valhelm gaan hierdoor kapot. a. Wie kan de bromfietser met de meeste kans van succes aanspreken voor de schadevergoeding? Motiveer uw antwoord. b. Wat moet hij daarbij stellen en bewijzen? c. Luidt het antwoord op de vragen a en b anders als Brutus de hond NIET was aangelijnd? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

5 Opgave 7 8 punten Jan rijdt met zijn auto over de provinciale weg. Plotseling klapt de voorband van zijn auto, waardoor hij op de weghelft van het hem tegemoet komende verkeer komt. Jan botst tegen de auto van Piet, waardoor de auto van Piet total-loss raakt. Piet stelt Jan aansprakelijk voor zijn schade. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor Jans auto een klapband kreeg en in botsing kwam met de auto van Piet. In welke van de navolgende situaties kan Jan wel of niet met succes aansprakelijk gesteld worden door Piet? Motiveer uw antwoord. a. Er ligt een scherp voorwerp op straat waardoor de band stuk springt. b. De band, zo goed als nieuw, is gesprongen omdat er aan de binnenzijde van de band een zwakke plek zit. (De productenaansprakelijkheid kunt u hier buiten beschouwing laten.) c. De band is gesprongen vanwege slijtage. d. Jan wordt geheel onverwachts onwel. Hij rijdt tegen de stoep op, waardoor de band van de auto lek raakt en de auto onbestuurbaar wordt. Opgave 8 2 punten Van Meerten wordt aangereden door De Jong. De aansprakelijkheidsvraag is duidelijk: De Jong is aansprakelijk. De expert komt tot de slotsom dat de auto van Van Meerten net niet total loss is. De schade bedraagt EUR ,- en wordt betaald door de WAM-verzekeraar van De Jong. Van Meerten slaagt er echter in zijn beschadigde auto op een veel goedkopere wijze te laten repareren, namelijk voor EUR 7.500,-. Van de overige EUR 2.500,- gaat Van Meerten lekker op vakantie. Als De Jong dit hoort, wordt hij kwaad en belt met zijn verzekeraar. De Jong stelt dat Van Meerten door deze gang van zaken een voordeel heeft behaald. Van Meerten heeft slechts recht op EUR 7.500,-; dat is zijn schade. Het restant moet hij terug betalen aan de WAMverzekeraar. Is het standpunt van De Jong juist? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

6 Opgave 9 4 punten De auto van Alex wordt beschadigd door Bert, die geen voorrang verleent. De auto van Alex is alleen tegen het risico van WA verzekerd. Alex heeft GEEN rechtsbijstandverzekering en is dus genoodzaakt om zelf een verhaalsactie op te starten. Hij weet echter niet goed hoe dat in zijn werk gaat. Garagehouder Klaas is erg behulpzaam en stelt voor de verhaalsactie op zich te nemen. Hij stelt de WAM-verzekeraar van Bert door middel van een brief aansprakelijk voor de autoschade van EUR 500,-. Na ontvangst van de aansprakelijkstelling betaalt Berts verzekeraar direct. Achteraf claimt Klaas nog een bedrag van EUR 240,- buitengerechtelijke kosten bij Berts verzekeraar, gebaseerd op vier uur werk aan deze verhaalszaak. Zal de verzekeraar van Bert de claim buitengerechtelijke kosten vergoeden? Motiveer uw antwoord. Opgave 10 2 punten Cor rijdt door onoplettendheid achter op de auto van Dirk. De auto van Dirk is volledig casco verzekerd. De verzekeraar van Dirk keert de schade aan Dirk uit en stelt de WAM-verzekeraar van Cor aansprakelijk. Daarbij claimt de verzekeraar van Dirk wettelijke rente vanaf de schadedatum. Moet de verzekeraar van Cor de rente vanaf de schadedatum vergoeden? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

7 Opgave 11 5 punten Automobilist Van der Schoor haalt de rijdende vrachtwagen van de heer Makkink in. Tijdens de inhaalmanoeuvre slaat de heer Makkink plotseling linksaf. Om een aanrijding te voorkomen moet Van der Schoor krachtig remmen. De achter hem rijdende automobilist Van Hemel, die onvoldoende afstand houdt, botst achterop Van der Schoor. De rechter oordeelt dat zowel Makkink als Van Hemel aansprakelijk zijn voor de door Van der Schoor geleden schade. a. Moet Van der Schoor nu voor verhaal van zijn schade, voor het ene deel van zijn schade naar Makkink en voor het andere deel naar Van Hemel? Motiveer uw antwoord. b. Leg aan de hand van deze casus uit op welke wijze de interne regresregeling werkt. Opgave 12 7 punten Bart rijdt s nachts op een rustige provinciale weg. Hij krijgt achter het stuur van zijn auto een hoestaanval, waardoor hij de macht over het stuur verliest en op het weggedeelte voor tegemoetkomend verkeer belandt. Bart botst daardoor tegen de tegemoetkomende auto van Joop. Beide auto s raken door het ongeval zwaar beschadigd. Bart raakt ernstig gewond. Het blijkt dat Joop op het moment van de aanrijding sterk onder de invloed was van alcohol en hij wordt hiervoor ook later strafrechtelijk veroordeeld. Joop stelt Bart aansprakelijk voor de schade aan zijn auto. a. Bespreek de schuldvraag. Joop is na het ongeval uit zijn auto gestapt die zwaar beschadigd op de rijbaan stond. Hij heeft de motor afgezet en de verlichting uitgedaan en is in de berm zijn roes gaan uitslapen. Tien minuten later reed Sandra met haar auto tegen de stilstaande auto van Joop. Sandra claimde op haar beurt haar schade bij Joop. b. Kan Sandra haar schade met succes bij Joop claimen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

8 Opgave 13 4 punten Een politieauto voorzien van terecht ingeschakelde geluids- en optische signalen (sirene en zwaailicht) steekt met hoge snelheid een gelijkwaardige kruising van wegen over, waarbij er een botsing ontstaat met een mede-automobilist die van rechts komt. De verzekeraar van de politieauto beroept zich op het vertrouwensbeginsel. a. Wat houdt het vertrouwensbeginsel in? b. Is het beroep op het vertrouwensbeginsel door de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord. Opgave 14 4 punten Artikel 161 Rv bepaalt, dat een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en op tegenspraak is gewezen waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan een dwingend bewijs oplevert van dat feit. a. Wat is een op tegenspraak gewezen vonnis? b. Wat is het verschil tussen dwingend bewijs en beslissend bewijs? NIBE-SVV, april

9 Opgave 15 9 punten De auto s van Rik en Leo komen in aanrijding met elkaar. De aanrijding vindt plaats op een gelijkwaardige kruising. De auto van Rik naderde de auto van Leo vanaf de rechterzijde van Leo s auto. De schade aan beide auto s is aanzienlijk en de WA-verzekeraars van Leo en Rik komen niet in onderling overleg tot een schaderegeling. Vervolgens dagvaart Leo, Rik voor de bevoegde rechtbank. Aan zijn vordering legt Leo ten grondslag dat het ongeval is veroorzaakt door de veel te hoge snelheid van Rik. Rik verweert zich door te stellen dat hij voorrang had moeten krijgen van Leo, omdat hij immers voor Leo van rechts kwam. Rik betwist niet dat hij te snel heeft gereden, maar stelt dat die te hoge snelheid niet de oorzaak van het ongeval is geweest. De rechtbank wil in een tussenvonnis aan één van de partijen een bewijsopdracht geven. a. Aan wie moet de rechtbank in dit geval een bewijsopdracht geven en hoe zal die opdracht luiden? Motiveer uw antwoord. b. Waarom zal de rechter niet aan Leo vragen om bewijs te leveren van de snelheidsovertreding? Stel dat Leo niet een automobilist, maar een fietser was geweest. c. Hoe ligt in dat geval de bewijslastverdeling tussen Leo en Rik? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

10 Opgave punten Alex komt met zijn auto op een gelijkwaardige kruising van wegen van rechts en snijdt, bij het links afslaan, de bocht af. Net buiten het kruisingsvlak ontstaat een botsing met de van links komende motorrijder Bob, die op de weg-as rijdt. a. Bespreek de schuldvraag. Stel dat beide voertuigen casco verzekerd zijn bij verzekeraars die bij de OVS zijn aangesloten. b. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? Motiveer uw antwoord. Vervolg opgave 16 vraag c en d zie volgende bladzij NIBE-SVV, april

11 Stel dat de cascoverzekerde motorfiets van Bob in botsing komt met een WA-verzekerde aanhangwagen die achter de auto van Alex gekoppeld is. c. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? Motiveer uw antwoord. Stel dat de motorfiets van Bob door deze botsing ook nog in aanraking komt met een passerende fiets. d. Welke gevolgen heeft dit voor de toepassing van de OVS? Motiveer uw antwoord. Opgave 17 6 punten Op een met verkeerslichten beveiligde voorrangskruising ontstaat een botsing tussen twee auto s die elkaar uit verschillende richtingen (links/rechts) naderen. De twee betrokken bestuurders melden dat de ander door rood licht reed. Er is geen ander bewijs voor handen dan de getuigenverklaringen. a Behandel de bewijspositie van de partijen. Stel dat beide voertuigen casco zijn verzekerd bij verzekeraars die bij de OVS zijn aangesloten. b. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? NIBE-SVV, april

12 Opgave 18 6 punten Op een stormachtige novemberavond stopt een personenauto in de berm van een recht doorgaande weg in een recreatiegebied, waar een maximumsnelheid geldt van maximaal 60 km p/u. De bestuurder Frits wil de zich op het dak bevindende surfplank beter vastzetten. De alarmlichten van de auto worden ontstoken en ter plekke is ook beperkt wegverlichting aanwezig. Nadat de plank beter is vastgezet en Frits weer wil instappen, wordt hij aangereden door een uit dezelfde rijrichting passerende Volvo. Hierdoor heeft Frits letsel. a. Waarom is artikel 185 WVW van toepassing? Motiveer uw antwoord. b. Bespreek de schuldvraag. NIBE-SVV, april

13 CORRECTIEMODEL 1. Feedback: 3 pt 0-2 goed = 0 punten 3 goed = 1 punten 4 goed = 2 punten 5 goed = 3 punten a. I b. I c. II d. III e. IV 2. Feedback De aanvoerder valt geen verwijt te maken, nu hij in een noodsituatie zijn auto naar rechts stuurt (ook goed is: error in extremis). (1 punt) Patrick, Ruud en Frank plegen een onrechtmatige daad door op deze manier het overige verkeer in gevaar te brengen. (2 punten) Patrick, Ruud en Frank zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk. (2 punten) 3. Feedback Er is een verjaringstermijn van 3 jaar met betrekking tot de vordering van dhr Frederiks op de WAM-verzekeraar. (2 punten) Deze termijn gaat in de dag nadat de tot uitkering gerechtigde bekend is geworden met de opeisbaarheid van de vordering (art. 7:942 BW). (1 punt) Deze verjaring kan gestuit worden door het voeren van elke vorm van onderhandelingen tussen de verzekeraar en de benadeelde. (1 punt) NIBE-SVV, april

14 4. Feedback (7 punten) a. Nee. (0 punten) De kern van een goed antwoord moet luiden dat er geen sprake is van dat Joost verwijtloos heeft gereden en voldoende heeft geanticipeerd op fouten van anderen. (3 punten) b. Nee. (0 punten) Oversloot krijgt minstens 50% van haar schade vergoed, omdat haar geen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid kan worden tegengeworpen. (2 punten) c. Nee. (0 punten) Op grond van art. 185 WVW moet juist de gemotoriseerde weggebruiker, in dit geval Joost, bewijzen/aannemelijk maken dat Oversloot eigen schuld heeft. (2 punten) 5. Feedback (3 punten) Ja, (0 punten) Hij is weliswaar niet in aanraking gekomen met de auto van Jos, maar er is wel causaal verband tussen enerzijds de aanrijding tussen de auto van Jos en de auto van Maaike en anderzijds de schade van de fietser. (3 punten) 6. Feedback (6 punten) a. De buurman als bezitter van de hond, omdat het dier de schade zelfstandig heeft toegebracht. (2 punten) b. De bromfietser moet stellen en bewijzen dat er sprake is van: - Onrechtmatigheid - Schade - Causaal verband Alleen bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt. Correctievoorschrift: Noemt een kandidaat schuld dan in het geheel geen punten toekennen. Correctievoorschrift: Als de ouders van Jan aangesproken worden dit antwoord niet honoreren. Nee. (0 punten) Het gaat immers om de eigen energie van het dier. Het al dan niet aangelijnd zijn is in dit verband irrelevant. (2 punten) NIBE-SVV, april

15 7 Feedback a. Nee, niet aansprakelijk. ((0 punten) Hoewel de gedraging van Jan in beginsel een onrechtmatige daad oplevert, is Jan hier niet aansprakelijk omdat er geen sprake is van schuld of toerekening. (2 punten) Correctievoorschrift: Het uitsluitend noemen van overmacht levert geen punten op. b. Nee, niet aansprakelijk. (0 punten) Jan treft geen schuld. Toerekening op een andere grond is ook niet mogelijk, zeker niet als het defect niet van buitenaf zichtbaar was. (2 punten) Correctievoorschrift: het uitsluitend noemen van overmacht levert geen punten op. c. Ja, aansprakelijk. (0 punten) Jan heeft niet aan zijn onderhoudsverplichting voldaan. Dit verwijt levert schuld op. (2 punten) d. Ja, aansprakelijk. (0 punten) Een lichamelijke tekortkoming vormt geen beletsel voor toerekening. (2 punten) 8. Feedback Nee, (0 punten) Er wordt in dit soort situaties van zaakbeschadiging uitgegaan van de abstracte schadeberekening. De abstracte schadeberekening houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de benadeelde bij de schadegebeurtenis, maar berekent de schade naar objectieve maatstaven in gelijksoortige situaties. (2 punten) Correctievoorschrift Ook goed: Abstracte schadevergoeding Ook goed: De schade is naar objectieve maatstaven EUR ,-. 9 Feedback Nee. (0 punten) Garagehouder Klaas kan niet als een deskundige worden aangemerkt. (2 punten) Daarnaast staan de geclaimde kosten in geen verhouding tot de verleende diensten - het sturen van een aansprakelijkstelling - en zijn dus buitensporig (2 punten) 10 Feedback Nee. (0 punten) De verzekeraars hebben in een (heren)akkoord (1 punt) onderling afgesproken bij een eerste sommatie tot vergoeding af te zien van wettelijke rentevorderingen. (1 punt) NIBE-SVV, april

16 11. Feedback a. Nee, hij mag kiezen wie hij aanspreekt. (0 punten) Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat op elk van hen afzonderlijk de plicht rust tot schadevergoeding. (2 punten) Van der Schoor heeft in dit geval tegenover zowel Makkink als Van Hemel een recht op nakoming van de gehele schadevergoedingsplicht. (1 punt) b. Degene die is aangesproken voor het geheel en dat ook heeft betaald, kan verhaal nemen voor het deel waarvoor de andere hoofdelijk aansprakelijke partij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. (2 punten) 12. Feedback a. Bart is volledig aansprakelijk. (0 punten) De aanrijding op de verkeerde weghelft is onrechtmatig. (1 punt) Lichamelijke gebreken bij Bart leveren geen overmacht op. (1 punt) Het alcoholgebruik van Joop heeft niet bijgedragen aan de aanrijding, zodat van eigen schuld aan de zijde van Joop geen sprake is. (1 punt) Ook goed is:joost krijgt een percentage eigen schuld toebedeeld, omdat hij mogelijk ietwat had kunnen anticiperen op de verkeerssituatie door bijvoorbeeld uit te wijken, maar door zijn dronken toestand niet reageerde. Tenzij hij kan aantonen dat het ongeval ook zo had plaatsgevonden als hij nuchter was geweest. (1 punt). b. Ja. ( 0 punten) Joop heeft weliswaar geen schuld aan de aanrijding met Bart, maar hij had de auto veilig buiten het verkeer tot stilstand moeten brengen als dat mogelijk was of hij had in ieder geval het overige verkeer moeten waarschuwen voor het (onverlichte) obstakel dat zijn auto vormde. (2 punten) Verder is het van belang of Sandra voldoende oplettend was. Heeft zij de juiste verlichting gevoerd en met de juiste snelheid gereden? (2 punten) NIBE-SVV, april

17 13. Feedback a. Dat de weggebruiker die zelf correct rijdt, erop mag vertrouwen dat zijn medeweggebruikers dat ook zullen doen. (2 punten) b. Nee. (0 punten) Het vertrouwensbeginsel bedoelt niet het anticiperend rijden overboord te zetten. Juist in de genoemde omstandigheden moet de bestuurder van een politieauto extra voorzichtigheid in acht nemen. Alleen degene die zelf brandschoon rijdt, kan eventueel een beroep doen op het genoemde beginsel. (2 punten) 14. Feedback a. Alleen in dat geval zijn de argumenten van de gedaagde meegenomen in de beoordeling van de rechter. (2 punten) b. Bij dwingend bewijs is er tegenbewijs mogelijk en bij beslissend bewijs niet. (2 punten) 15. Feedback a. Aan Leo. (0 punten) Het is namelijk Leo die zich beroept op de rechtsgevolgen van de stelling dat de verkeersovertreding van Rik zodanig was, dat die als oorzaak van het ongeval moet worden gezien. (2 punten) De rechtbank zal hem opdragen om bewijs te leveren van het door hem gestelde feit dat het te hard rijden van Rik de oorzaak van het ongeval is geweest. (2 punten) b. Omdat het te snel rijden op zich niet door Rik is betwist. (2 punten) c. Als Leo fietser zou zijn geweest, dan was op grond van de wet (art. 185 WVW) Rik aansprakelijk voor het ongeval, (2 punten) tenzij Rik overmacht van zijn zijde zou kunnen bewijzen. (1 punt) NIBE-SVV, april

18 16. Feedback a. De aanrijding vindt dicht bij het kruisingsvlak plaats. Hierdoor heeft Bob schuld omdat voorrangsplicht betekent dat hij de vrije doorgang moet verlenen. Dit betekent hier zelfs vóór het kruisingsvlak stoppen. (2 punten) Bovendien moet men rekening houden met veel voorkomende fouten van anderen. (2 punten) b. Volgens artikel 2 van de OVS wordt in dit geval de cascoschade van de voorrangsgerechtigde Alex 100% vergoed door de verzekeraar van de voorrangsplichtige Bob. (1 punt) Bepalend is dat enig deel van de betrokken motorrijtuigen zich op het kruisingsvlak bevindt. (1 punt) De verzekeraar van Bob ziet af van verhaal. (1 punt) c. In dit geval worden de aanhanger en het trekkend voertuig van Alex als één geheel beschouwd. (Ten aanzien van de WA-verzekerde aanhangwagen heeft de OVS geen effect.) (2 punten) De cascoverzekeraar van de motorfiets van Bob moet ook hier af zien van verhaal.(1 punt) d. Voor de toepassing heeft dit geen gevolgen, de genoemde afwikkeling blijft onverminderd van kracht. (0 punten) Contact met een voetganger, een fietser, een dier of enig andere zaak niet wordt gezien als een meervoudige botsing in de zin van de regeling. Het blijft dus een OVS-botsing tussen twee motorrijtuigen. (2 punten) 17. Feedback a. Hier geldt wie stelt bewijst. (1 punt) De verkeerslichten zetten de andere voorrangsregels opzij. (2 punten) Noot voor correctoren: er is dus geen reden om aan te nemen dat alsnog de regel rechts gaat voor van toepassing is, zodat beide partijen er niet in zullen slagen hun schade te verhalen. b. Volgens de OVS geldt het restartikel 6 van de OVS als niet is vast te stellen wie het rode licht negeerde. (2 punten) In dat geval betaalt de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50% van de schade van het andere motorrijtuig. (1 punt) NIBE-SVV, april

19 18. Feedback a. (Er is sprake van een botsing tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer.) In dit geval wordt het slachtoffer niet meer beschouwd als vervoerd door het motorrijtuig. (2 punten) b. Er is sprake van overmacht als de aanrijder rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken, maar dat lijkt hier niet het geval. (1 punt) De alarmlichten dwongen de bestuurder van de Volvo tot extra oplettendheid. (1 punt) Dan komt de vraag van de causale verdeling aan de orde. Op basis van de 50%- regel moet in ieder geval 50% van de schade van het slachtoffer worden voldaan. (1 punt) Tot slot kan aan de hand van een aantal omstandigheden de causale verdeling nog nader worden aangepast op grond van de billijkheidscorrectie. (1 punt) NIBE-SVV, april

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS

Oefenexamen Verkeersrecht en OVS Oefenexamen Verkeersrecht en OVS NIBE-SVV,maarti 2013 1. Wat houdt een verkeersverzekering in? Licht uw antwoord toe. 2. Op een provinciale weg komt Claudia met haar auto op de weghelft van het tegemoetkomend

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2384 (064.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Artikel 185 WW. Spoorboekje

Artikel 185 WW. Spoorboekje Artikel 185 WW Spoorboekje Wanneer is art. 185 WVW van toepassing? Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil art. 185 WVW van toepassing zijn. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-71 d.d. 6 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.6020 (148.04) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1714

ECLI:NL:RBDHA:2017:1714 ECLI:NL:RBDHA:2017:1714 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 09/797150-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617

ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 ECLI:NL:RBMNE:2016:2617 Instantie Datum uitspraak 04-05-2016 Datum publicatie 12-05-2016 Zaaknummer 16/659607-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Strafrecht

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-48 d.d. 18 februari 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Oefenexamen WAM in de Praktijk

Oefenexamen WAM in de Praktijk Oefenexamen WAM in de Praktijk NIBE-SVV, augustus 2014 1. 4 punten Frits is met zijn gezin op weg naar Ameland voor een vakantie met de caravan. Op de boot naar Ameland gaat er helaas iets NIET goed. De

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472

ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 ECLI:NL:RBUTR:2008:BC6472 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-02-2008 Datum publicatie 12-03-2008 Zaaknummer 16-604030-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606

ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606 ECLI:NL:RBARN:2012:BX7606 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 19-09-2012 Datum publicatie 19-09-2012 Zaaknummer 05/700235-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

beschikking RECHTBANK UTRECHT Sector handel en kanton Kantonrechter Locatie Utrecht Zaaknummer: UE VERZ MAR 4186

beschikking RECHTBANK UTRECHT Sector handel en kanton Kantonrechter Locatie Utrecht Zaaknummer: UE VERZ MAR 4186 beschikking RECHTBANK UTRECHT Sector handel en kanton Kantonrechter Locatie Utrecht Zaaknummer: 827432 UE VERZ 12-875 MAR 4186 Beschikking van 12 oktober 2012 (bij vervroeging) in de zaak van [VERZOEKER],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357

ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357 ECLI:NL:RBALK:2010:BO8357 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 17-11-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 14.702612-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling. 1 januari 2005

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling. 1 januari 2005 Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling 1 januari 2005 De Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling heeft als doel de materiële schaden in het verkeer tussen de aangesloten verzekeraars effectief en

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287

ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5287 Instantie Datum uitspraak 16-10-2009 Datum publicatie 03-12-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-001900-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

Juridische hulp na een trauma ongeval

Juridische hulp na een trauma ongeval Juridische hulp na een trauma ongeval Feenstra & Veenstra Register Experts Dhr. Michèl Feenstra, re Dhr. Mark Veenstra, re Munneke Lourens advocaten Mw. mr. Monique Snijder Mw. mr. Iris Degenaar Feenstra

Nadere informatie

TVM zakelijk N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene.

TVM zakelijk N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-58 d.d. 19 februari 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman,

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5454 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 13-05-2009 Datum publicatie 18-08-2009 Zaaknummer 310816 / HA ZA 08-1724 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5187

ECLI:NL:RBOVE:2016:5187 ECLI:NL:RBOVE:2016:5187 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 29-12-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 08/955001-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

u hebt verkeersschade

u hebt verkeersschade u hebt verkeersschade We hebben schadebehandelaars die gespecialiseerd zijn in verkeersrecht Op de parkeerplaats is uw auto geschampt door een andere auto. Door afbrokkelend asfalt raakt uw auto beschadigd.

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Centrale Expertise en Evenementen Coördinatie Instructie verkeersregelaars 1 Er zijn vier soorten verkeersregelaars: Transportbegeleiders (beroeps)

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367

ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367 ECLI:NL:GHARN:2011:BV9367 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 09-12-2011 Datum publicatie 20-03-2012 Zaaknummer 21-002592-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Pieter-Frank van Dam W A M

Pieter-Frank van Dam W A M Pieter-Frank van Dam W A M INHOUD Betekenis WAM? De achtergrond en het doel van de WAM Drie hoofdelementen van de WAM Begrippenkader WAM Verzekeringsrechtelijke aspecten van de WAM Verplichte verzekering

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (MTR-RV-56-161) Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 3 1 Wie zijn de verzekerden? 3 2

Nadere informatie

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule

Artikel 26. Vrijwaring; Himalaya-clausule. Artikel 26 lid 1 Vrijwaring. Himalaya-clausule Artikel 26 Lid 1 Lid 2 Vrijwaring; Himalaya-clausule Vrijwaring Himalaya-clausule Artikel 26 lid 1 Vrijwaring Vrijwaring Zware machine valt van oplegger Voor zover een vervoerder schade moet vergoeden

Nadere informatie

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs.

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. De Letselschade InfoKit Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. 1 Algemeen 1. Ik heb letsel opgelopen. Wat moet ik doen? 2. Bij een aanrijding ben

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:6592

ECLI:NL:RBOBR:2016:6592 ECLI:NL:RBOBR:2016:6592 Instantie Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 28-11-2016 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860388-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

SVA Congres maart Rotterdam

SVA Congres maart Rotterdam Aansprakelijkheidsaspecten van Platooning SVA Congres 2016 17 maart 2016 - Rotterdam Kiliaan van Wees Wat en waarom platooning? Een aantal voertuigen dat elektronisch gekoppeld is en waarbij het leidend

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Verhaalshulp Motorrijtuigen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Verhaalshulp Motorrijtuigen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX5874

ECLI:NL:RBARN:2012:BX5874 ECLI:NL:RBARN:2012:BX5874 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-08-2012 Datum publicatie 28-08-2012 Zaaknummer 217176 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Raad & Daad DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981

ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 ANALYSE (BROM)FIETSONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP 1978 T/M 1981 Bijdrage Achtergronddocumentatie VVN-actie "Voorrang? Bekijk 't eerst", maart-augustus 1983 R-'B)-13 Mr. P. Wesemann Leidschendam, 1983

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Voor / linker spiegel / rechter spiegel / linker spiegel / richting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600

ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600 ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3600 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 09-02-2012 Datum publicatie 10-02-2012 Zaaknummer 15-710381-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Basis

Rechtsbijstandverzekering Basis Rechtsbijstandverzekering Basis Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-01-141 Rechtsbijstandverzekering Basis Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Basis Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7862

ECLI:NL:GHARL:2016:7862 ECLI:NL:GHARL:2016:7862 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer 21-005167-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is.

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is. Kosten contra expert Kosten contra expert Bij het invoeren van het huidige verzekeringsrecht heeft de wetgever bepaald dat de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Aanvulling. categorie AM

Aanvulling. categorie AM Aanvulling categorie AM Fietsen met trapondersteuning (E-bike) Dat zijn fietsen die zijn voorzien van een elektrische hulpmotor met een maximaal vermogen wat continu geleverd kan worden van maximaal 0,25

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578 ECLI:NL:RBBRE:2009:BK3578 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 13-11-2009 Datum publicatie 18-11-2009 Zaaknummer 625648-09 [P Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:5141

ECLI:NL:RBOBR:2014:5141 ECLI:NL:RBOBR:2014:5141 Instantie Datum uitspraak 27-08-2014 Datum publicatie 27-08-2014 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860096-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/examen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-149 d.d. 10 mei 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Cascoschade aan een landbouwtractor

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014.

1.2 De Verzekeraar heeft op het beroepschrift gereageerd bij brief van 2 mei 2014. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-028 d.d. 23 september 2014 (mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, mr. F.P. Peijster en mr. J.B.B.M. Wuisman, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.3984 (117.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 Rapport Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de politie Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-58-161) Rechtsbijstand Verkeer Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verkeer 3 1 Wie is de verzekerde bij een 1-persoonshuishouden?

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-204 d.d. 11 juli 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. M.L. Hendrikse, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2007.0683 (019.07) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5206

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5206 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5206 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 03-12-2009 Datum publicatie 03-12-2009 Zaaknummer 18/670294-09 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie