Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen"

Transcriptie

1 Oefenexamen Juridische aspecten van de motorrijtuigenverzekeringen NIBE-SVV, april 2014

2 Dit proefexamen telt 18 opgaven. U kunt hiervoor maximaal 98 punten behalen. Uw examen kan uit meer of minder opgaven bestaan. Dit houdt verband met eventuele subvragen die aan de opgave gekoppeld zijn. Bij een juiste score van 55% bent u geslaagd. De bijlage wordt u op het examen door de surveillant van de examenlocatie verstrekt. Opgave 1 3 punten Ons recht is verdeeld in: I. Materieel privaatrecht II. Formeel privaatrecht III. Materieel publiekrecht IV. Formeel publiekrecht Bepaal voor elk van de hieronder genoemde rechtsregels a t/m h tot welk rechtsgebied deze rechtsregel hoort. Doe dit door het noemen van I, II, III of IV. a. Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te voeden. b. De verzekering kan tot voorwerp hebben alle belang, hetwelk op geld waardeerbaar, aan gevaar onderhevig en bij de wet niet uitgezonderd. c. In burgerlijke zaken kunnen ook partijen als getuige worden gehoord. d. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. e. In geval van ontdekking op heterdaad is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden. Opgave 2 5 punten Na een verloren wedstrijd rijden Patrick, Ruud en Frank ieder met hun eigen auto over de snelweg naar huis. Op een gegeven moment zien zij de auto van de aanvoerder van de tegenpartij en besluiten ze een geintje uit te halen. Patrick gaat al toeterend vlak voor de aanvoerder rijden, Ruud druk gebarend ernaast en Frank daar direct erachter. De aanvoerder schrikt, voelt zich bedreigd, stuurt zijn auto naar rechts en belandt in de vangrail. De auto van de aanvoerder is total- loss. Bespreek de aansprakelijkheidsvraag met betrekking tot de schade aan de auto. NIBE-SVV, april

3 Opgave 3 4 punten De heer Frederiks is twee jaar geleden op zijn fiets door automobilist Karel aangereden. Net na het ongeluk had hij wat last van zijn rechterarm en knie. Hij heeft Karel hier nooit voor aansprakelijk gesteld maar de klachten werden steeds erger. Uiteindelijk raakt hij arbeidsongeschikt en raadpleegt hij een belangenbehartiger om een schadeclaim tegen Karel in te dienen. De belangenbehartiger wijst de heer Frederiks op de regels van verjaring. a. Welke wettelijke verjaringstermijn geldt voor de vordering van de heer Frederiks op de WAM-verzekeraar van Karel? b. Vanaf welk moment gaat de verjaring lopen? c. Hoe kan deze verjaringstermijn van de vordering op de verzekeraar worden gestuit? Opgave 4 7 punten Joost rijdt met zijn auto 55 km/uur op een weg in de bebouwde kom waar hij eigenlijk maar 50 km/uur mag rijden. Hij is echter wat aan de late kant en hij moet die ochtend de kinderen naar school brengen. De kinderen hebben voor de zoveelste keer die week ruzie achterin, waarop Joost zich ermee gaat bemoeien. Hij kijkt naar achteren en juist op dat moment steekt geheel onverwacht mevrouw Oversloot op een overzichtelijk punt de weg over op haar fiets. Gelukkig is bij de aanrijding die volgt alleen haar fiets beschadigd. Joost stelt dat mevrouw Oversloot hem voorrang had moeten verlenen, want zij kwam van links. Joost stelt voorts dat hij zich op overmacht kan beroepen in verband met de ruzie van de kinderen. a. Waarom kan Joost zich NIET beroepen op overmacht? Motiveer uw antwoord. Volgens Joost heeft mevrouw Oversloot eigen schuld aan het ongeval. Joost zegt dat zij geen cent krijgt, tenzij zij bewijst dat haar GEEN eigen schuld treft. b. Is het in deze situatie juridisch mogelijk dat mevrouw Oversloot geen schadevergoeding ontvangt? Motiveer uw antwoord. c. Heeft Joost gelijk dat mevrouw Oversloot moet bewijzen dat zij geen eigen schuld heeft? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

4 Opgave 5 3 punten Automobilist Jos kijkt niet goed uit en veroorzaakt daardoor met zijn auto een aanrijding met de auto van Maaike. Buiten haar schuld wordt de auto van Maaike door de klap van de aanrijding van richting veranderd, waardoor zij een fietser aanrijdt. De fiets en de kleding van de fietser zijn beschadigd. De fietser is van mening dat Jos de veroorzaker is van de schade en wil daarom de schade op Jos verhalen. Kan de fietser met behulp van artikel 185 WVW zijn schade op Jos verhalen? Motiveer uw antwoord. Opgave 6 6 punten Tim 11 jaar oud laat de hond van de buurman aangelijnd uit. Wanneer Brutus aan een langs de rijweg staande lantaarnpaal snuffelt, komt een bromfietser aanrijden. Aan het stuur van de bromfiets hangt een tas waar vlees en worst in zit. Brutus de hond springt de rijweg op in een poging de tas te bemachtigen. De bromfietser moet vol in de remmen en komt ten val. Zijn broek en valhelm gaan hierdoor kapot. a. Wie kan de bromfietser met de meeste kans van succes aanspreken voor de schadevergoeding? Motiveer uw antwoord. b. Wat moet hij daarbij stellen en bewijzen? c. Luidt het antwoord op de vragen a en b anders als Brutus de hond NIET was aangelijnd? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

5 Opgave 7 8 punten Jan rijdt met zijn auto over de provinciale weg. Plotseling klapt de voorband van zijn auto, waardoor hij op de weghelft van het hem tegemoet komende verkeer komt. Jan botst tegen de auto van Piet, waardoor de auto van Piet total-loss raakt. Piet stelt Jan aansprakelijk voor zijn schade. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor Jans auto een klapband kreeg en in botsing kwam met de auto van Piet. In welke van de navolgende situaties kan Jan wel of niet met succes aansprakelijk gesteld worden door Piet? Motiveer uw antwoord. a. Er ligt een scherp voorwerp op straat waardoor de band stuk springt. b. De band, zo goed als nieuw, is gesprongen omdat er aan de binnenzijde van de band een zwakke plek zit. (De productenaansprakelijkheid kunt u hier buiten beschouwing laten.) c. De band is gesprongen vanwege slijtage. d. Jan wordt geheel onverwachts onwel. Hij rijdt tegen de stoep op, waardoor de band van de auto lek raakt en de auto onbestuurbaar wordt. Opgave 8 2 punten Van Meerten wordt aangereden door De Jong. De aansprakelijkheidsvraag is duidelijk: De Jong is aansprakelijk. De expert komt tot de slotsom dat de auto van Van Meerten net niet total loss is. De schade bedraagt EUR ,- en wordt betaald door de WAM-verzekeraar van De Jong. Van Meerten slaagt er echter in zijn beschadigde auto op een veel goedkopere wijze te laten repareren, namelijk voor EUR 7.500,-. Van de overige EUR 2.500,- gaat Van Meerten lekker op vakantie. Als De Jong dit hoort, wordt hij kwaad en belt met zijn verzekeraar. De Jong stelt dat Van Meerten door deze gang van zaken een voordeel heeft behaald. Van Meerten heeft slechts recht op EUR 7.500,-; dat is zijn schade. Het restant moet hij terug betalen aan de WAMverzekeraar. Is het standpunt van De Jong juist? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

6 Opgave 9 4 punten De auto van Alex wordt beschadigd door Bert, die geen voorrang verleent. De auto van Alex is alleen tegen het risico van WA verzekerd. Alex heeft GEEN rechtsbijstandverzekering en is dus genoodzaakt om zelf een verhaalsactie op te starten. Hij weet echter niet goed hoe dat in zijn werk gaat. Garagehouder Klaas is erg behulpzaam en stelt voor de verhaalsactie op zich te nemen. Hij stelt de WAM-verzekeraar van Bert door middel van een brief aansprakelijk voor de autoschade van EUR 500,-. Na ontvangst van de aansprakelijkstelling betaalt Berts verzekeraar direct. Achteraf claimt Klaas nog een bedrag van EUR 240,- buitengerechtelijke kosten bij Berts verzekeraar, gebaseerd op vier uur werk aan deze verhaalszaak. Zal de verzekeraar van Bert de claim buitengerechtelijke kosten vergoeden? Motiveer uw antwoord. Opgave 10 2 punten Cor rijdt door onoplettendheid achter op de auto van Dirk. De auto van Dirk is volledig casco verzekerd. De verzekeraar van Dirk keert de schade aan Dirk uit en stelt de WAM-verzekeraar van Cor aansprakelijk. Daarbij claimt de verzekeraar van Dirk wettelijke rente vanaf de schadedatum. Moet de verzekeraar van Cor de rente vanaf de schadedatum vergoeden? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

7 Opgave 11 5 punten Automobilist Van der Schoor haalt de rijdende vrachtwagen van de heer Makkink in. Tijdens de inhaalmanoeuvre slaat de heer Makkink plotseling linksaf. Om een aanrijding te voorkomen moet Van der Schoor krachtig remmen. De achter hem rijdende automobilist Van Hemel, die onvoldoende afstand houdt, botst achterop Van der Schoor. De rechter oordeelt dat zowel Makkink als Van Hemel aansprakelijk zijn voor de door Van der Schoor geleden schade. a. Moet Van der Schoor nu voor verhaal van zijn schade, voor het ene deel van zijn schade naar Makkink en voor het andere deel naar Van Hemel? Motiveer uw antwoord. b. Leg aan de hand van deze casus uit op welke wijze de interne regresregeling werkt. Opgave 12 7 punten Bart rijdt s nachts op een rustige provinciale weg. Hij krijgt achter het stuur van zijn auto een hoestaanval, waardoor hij de macht over het stuur verliest en op het weggedeelte voor tegemoetkomend verkeer belandt. Bart botst daardoor tegen de tegemoetkomende auto van Joop. Beide auto s raken door het ongeval zwaar beschadigd. Bart raakt ernstig gewond. Het blijkt dat Joop op het moment van de aanrijding sterk onder de invloed was van alcohol en hij wordt hiervoor ook later strafrechtelijk veroordeeld. Joop stelt Bart aansprakelijk voor de schade aan zijn auto. a. Bespreek de schuldvraag. Joop is na het ongeval uit zijn auto gestapt die zwaar beschadigd op de rijbaan stond. Hij heeft de motor afgezet en de verlichting uitgedaan en is in de berm zijn roes gaan uitslapen. Tien minuten later reed Sandra met haar auto tegen de stilstaande auto van Joop. Sandra claimde op haar beurt haar schade bij Joop. b. Kan Sandra haar schade met succes bij Joop claimen? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

8 Opgave 13 4 punten Een politieauto voorzien van terecht ingeschakelde geluids- en optische signalen (sirene en zwaailicht) steekt met hoge snelheid een gelijkwaardige kruising van wegen over, waarbij er een botsing ontstaat met een mede-automobilist die van rechts komt. De verzekeraar van de politieauto beroept zich op het vertrouwensbeginsel. a. Wat houdt het vertrouwensbeginsel in? b. Is het beroep op het vertrouwensbeginsel door de verzekeraar juist? Motiveer uw antwoord. Opgave 14 4 punten Artikel 161 Rv bepaalt, dat een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en op tegenspraak is gewezen waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan een dwingend bewijs oplevert van dat feit. a. Wat is een op tegenspraak gewezen vonnis? b. Wat is het verschil tussen dwingend bewijs en beslissend bewijs? NIBE-SVV, april

9 Opgave 15 9 punten De auto s van Rik en Leo komen in aanrijding met elkaar. De aanrijding vindt plaats op een gelijkwaardige kruising. De auto van Rik naderde de auto van Leo vanaf de rechterzijde van Leo s auto. De schade aan beide auto s is aanzienlijk en de WA-verzekeraars van Leo en Rik komen niet in onderling overleg tot een schaderegeling. Vervolgens dagvaart Leo, Rik voor de bevoegde rechtbank. Aan zijn vordering legt Leo ten grondslag dat het ongeval is veroorzaakt door de veel te hoge snelheid van Rik. Rik verweert zich door te stellen dat hij voorrang had moeten krijgen van Leo, omdat hij immers voor Leo van rechts kwam. Rik betwist niet dat hij te snel heeft gereden, maar stelt dat die te hoge snelheid niet de oorzaak van het ongeval is geweest. De rechtbank wil in een tussenvonnis aan één van de partijen een bewijsopdracht geven. a. Aan wie moet de rechtbank in dit geval een bewijsopdracht geven en hoe zal die opdracht luiden? Motiveer uw antwoord. b. Waarom zal de rechter niet aan Leo vragen om bewijs te leveren van de snelheidsovertreding? Stel dat Leo niet een automobilist, maar een fietser was geweest. c. Hoe ligt in dat geval de bewijslastverdeling tussen Leo en Rik? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, april

10 Opgave punten Alex komt met zijn auto op een gelijkwaardige kruising van wegen van rechts en snijdt, bij het links afslaan, de bocht af. Net buiten het kruisingsvlak ontstaat een botsing met de van links komende motorrijder Bob, die op de weg-as rijdt. a. Bespreek de schuldvraag. Stel dat beide voertuigen casco verzekerd zijn bij verzekeraars die bij de OVS zijn aangesloten. b. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? Motiveer uw antwoord. Vervolg opgave 16 vraag c en d zie volgende bladzij NIBE-SVV, april

11 Stel dat de cascoverzekerde motorfiets van Bob in botsing komt met een WA-verzekerde aanhangwagen die achter de auto van Alex gekoppeld is. c. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? Motiveer uw antwoord. Stel dat de motorfiets van Bob door deze botsing ook nog in aanraking komt met een passerende fiets. d. Welke gevolgen heeft dit voor de toepassing van de OVS? Motiveer uw antwoord. Opgave 17 6 punten Op een met verkeerslichten beveiligde voorrangskruising ontstaat een botsing tussen twee auto s die elkaar uit verschillende richtingen (links/rechts) naderen. De twee betrokken bestuurders melden dat de ander door rood licht reed. Er is geen ander bewijs voor handen dan de getuigenverklaringen. a Behandel de bewijspositie van de partijen. Stel dat beide voertuigen casco zijn verzekerd bij verzekeraars die bij de OVS zijn aangesloten. b. Op welke wijze zal volgens de OVS het verhaal van de schade van beide voertuigen worden afgewikkeld? NIBE-SVV, april

12 Opgave 18 6 punten Op een stormachtige novemberavond stopt een personenauto in de berm van een recht doorgaande weg in een recreatiegebied, waar een maximumsnelheid geldt van maximaal 60 km p/u. De bestuurder Frits wil de zich op het dak bevindende surfplank beter vastzetten. De alarmlichten van de auto worden ontstoken en ter plekke is ook beperkt wegverlichting aanwezig. Nadat de plank beter is vastgezet en Frits weer wil instappen, wordt hij aangereden door een uit dezelfde rijrichting passerende Volvo. Hierdoor heeft Frits letsel. a. Waarom is artikel 185 WVW van toepassing? Motiveer uw antwoord. b. Bespreek de schuldvraag. NIBE-SVV, april

13 CORRECTIEMODEL 1. Feedback: 3 pt 0-2 goed = 0 punten 3 goed = 1 punten 4 goed = 2 punten 5 goed = 3 punten a. I b. I c. II d. III e. IV 2. Feedback De aanvoerder valt geen verwijt te maken, nu hij in een noodsituatie zijn auto naar rechts stuurt (ook goed is: error in extremis). (1 punt) Patrick, Ruud en Frank plegen een onrechtmatige daad door op deze manier het overige verkeer in gevaar te brengen. (2 punten) Patrick, Ruud en Frank zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk. (2 punten) 3. Feedback Er is een verjaringstermijn van 3 jaar met betrekking tot de vordering van dhr Frederiks op de WAM-verzekeraar. (2 punten) Deze termijn gaat in de dag nadat de tot uitkering gerechtigde bekend is geworden met de opeisbaarheid van de vordering (art. 7:942 BW). (1 punt) Deze verjaring kan gestuit worden door het voeren van elke vorm van onderhandelingen tussen de verzekeraar en de benadeelde. (1 punt) NIBE-SVV, april

14 4. Feedback (7 punten) a. Nee. (0 punten) De kern van een goed antwoord moet luiden dat er geen sprake is van dat Joost verwijtloos heeft gereden en voldoende heeft geanticipeerd op fouten van anderen. (3 punten) b. Nee. (0 punten) Oversloot krijgt minstens 50% van haar schade vergoed, omdat haar geen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid kan worden tegengeworpen. (2 punten) c. Nee. (0 punten) Op grond van art. 185 WVW moet juist de gemotoriseerde weggebruiker, in dit geval Joost, bewijzen/aannemelijk maken dat Oversloot eigen schuld heeft. (2 punten) 5. Feedback (3 punten) Ja, (0 punten) Hij is weliswaar niet in aanraking gekomen met de auto van Jos, maar er is wel causaal verband tussen enerzijds de aanrijding tussen de auto van Jos en de auto van Maaike en anderzijds de schade van de fietser. (3 punten) 6. Feedback (6 punten) a. De buurman als bezitter van de hond, omdat het dier de schade zelfstandig heeft toegebracht. (2 punten) b. De bromfietser moet stellen en bewijzen dat er sprake is van: - Onrechtmatigheid - Schade - Causaal verband Alleen bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt. Correctievoorschrift: Noemt een kandidaat schuld dan in het geheel geen punten toekennen. Correctievoorschrift: Als de ouders van Jan aangesproken worden dit antwoord niet honoreren. Nee. (0 punten) Het gaat immers om de eigen energie van het dier. Het al dan niet aangelijnd zijn is in dit verband irrelevant. (2 punten) NIBE-SVV, april

15 7 Feedback a. Nee, niet aansprakelijk. ((0 punten) Hoewel de gedraging van Jan in beginsel een onrechtmatige daad oplevert, is Jan hier niet aansprakelijk omdat er geen sprake is van schuld of toerekening. (2 punten) Correctievoorschrift: Het uitsluitend noemen van overmacht levert geen punten op. b. Nee, niet aansprakelijk. (0 punten) Jan treft geen schuld. Toerekening op een andere grond is ook niet mogelijk, zeker niet als het defect niet van buitenaf zichtbaar was. (2 punten) Correctievoorschrift: het uitsluitend noemen van overmacht levert geen punten op. c. Ja, aansprakelijk. (0 punten) Jan heeft niet aan zijn onderhoudsverplichting voldaan. Dit verwijt levert schuld op. (2 punten) d. Ja, aansprakelijk. (0 punten) Een lichamelijke tekortkoming vormt geen beletsel voor toerekening. (2 punten) 8. Feedback Nee, (0 punten) Er wordt in dit soort situaties van zaakbeschadiging uitgegaan van de abstracte schadeberekening. De abstracte schadeberekening houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de benadeelde bij de schadegebeurtenis, maar berekent de schade naar objectieve maatstaven in gelijksoortige situaties. (2 punten) Correctievoorschrift Ook goed: Abstracte schadevergoeding Ook goed: De schade is naar objectieve maatstaven EUR ,-. 9 Feedback Nee. (0 punten) Garagehouder Klaas kan niet als een deskundige worden aangemerkt. (2 punten) Daarnaast staan de geclaimde kosten in geen verhouding tot de verleende diensten - het sturen van een aansprakelijkstelling - en zijn dus buitensporig (2 punten) 10 Feedback Nee. (0 punten) De verzekeraars hebben in een (heren)akkoord (1 punt) onderling afgesproken bij een eerste sommatie tot vergoeding af te zien van wettelijke rentevorderingen. (1 punt) NIBE-SVV, april

16 11. Feedback a. Nee, hij mag kiezen wie hij aanspreekt. (0 punten) Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat op elk van hen afzonderlijk de plicht rust tot schadevergoeding. (2 punten) Van der Schoor heeft in dit geval tegenover zowel Makkink als Van Hemel een recht op nakoming van de gehele schadevergoedingsplicht. (1 punt) b. Degene die is aangesproken voor het geheel en dat ook heeft betaald, kan verhaal nemen voor het deel waarvoor de andere hoofdelijk aansprakelijke partij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade. (2 punten) 12. Feedback a. Bart is volledig aansprakelijk. (0 punten) De aanrijding op de verkeerde weghelft is onrechtmatig. (1 punt) Lichamelijke gebreken bij Bart leveren geen overmacht op. (1 punt) Het alcoholgebruik van Joop heeft niet bijgedragen aan de aanrijding, zodat van eigen schuld aan de zijde van Joop geen sprake is. (1 punt) Ook goed is:joost krijgt een percentage eigen schuld toebedeeld, omdat hij mogelijk ietwat had kunnen anticiperen op de verkeerssituatie door bijvoorbeeld uit te wijken, maar door zijn dronken toestand niet reageerde. Tenzij hij kan aantonen dat het ongeval ook zo had plaatsgevonden als hij nuchter was geweest. (1 punt). b. Ja. ( 0 punten) Joop heeft weliswaar geen schuld aan de aanrijding met Bart, maar hij had de auto veilig buiten het verkeer tot stilstand moeten brengen als dat mogelijk was of hij had in ieder geval het overige verkeer moeten waarschuwen voor het (onverlichte) obstakel dat zijn auto vormde. (2 punten) Verder is het van belang of Sandra voldoende oplettend was. Heeft zij de juiste verlichting gevoerd en met de juiste snelheid gereden? (2 punten) NIBE-SVV, april

17 13. Feedback a. Dat de weggebruiker die zelf correct rijdt, erop mag vertrouwen dat zijn medeweggebruikers dat ook zullen doen. (2 punten) b. Nee. (0 punten) Het vertrouwensbeginsel bedoelt niet het anticiperend rijden overboord te zetten. Juist in de genoemde omstandigheden moet de bestuurder van een politieauto extra voorzichtigheid in acht nemen. Alleen degene die zelf brandschoon rijdt, kan eventueel een beroep doen op het genoemde beginsel. (2 punten) 14. Feedback a. Alleen in dat geval zijn de argumenten van de gedaagde meegenomen in de beoordeling van de rechter. (2 punten) b. Bij dwingend bewijs is er tegenbewijs mogelijk en bij beslissend bewijs niet. (2 punten) 15. Feedback a. Aan Leo. (0 punten) Het is namelijk Leo die zich beroept op de rechtsgevolgen van de stelling dat de verkeersovertreding van Rik zodanig was, dat die als oorzaak van het ongeval moet worden gezien. (2 punten) De rechtbank zal hem opdragen om bewijs te leveren van het door hem gestelde feit dat het te hard rijden van Rik de oorzaak van het ongeval is geweest. (2 punten) b. Omdat het te snel rijden op zich niet door Rik is betwist. (2 punten) c. Als Leo fietser zou zijn geweest, dan was op grond van de wet (art. 185 WVW) Rik aansprakelijk voor het ongeval, (2 punten) tenzij Rik overmacht van zijn zijde zou kunnen bewijzen. (1 punt) NIBE-SVV, april

18 16. Feedback a. De aanrijding vindt dicht bij het kruisingsvlak plaats. Hierdoor heeft Bob schuld omdat voorrangsplicht betekent dat hij de vrije doorgang moet verlenen. Dit betekent hier zelfs vóór het kruisingsvlak stoppen. (2 punten) Bovendien moet men rekening houden met veel voorkomende fouten van anderen. (2 punten) b. Volgens artikel 2 van de OVS wordt in dit geval de cascoschade van de voorrangsgerechtigde Alex 100% vergoed door de verzekeraar van de voorrangsplichtige Bob. (1 punt) Bepalend is dat enig deel van de betrokken motorrijtuigen zich op het kruisingsvlak bevindt. (1 punt) De verzekeraar van Bob ziet af van verhaal. (1 punt) c. In dit geval worden de aanhanger en het trekkend voertuig van Alex als één geheel beschouwd. (Ten aanzien van de WA-verzekerde aanhangwagen heeft de OVS geen effect.) (2 punten) De cascoverzekeraar van de motorfiets van Bob moet ook hier af zien van verhaal.(1 punt) d. Voor de toepassing heeft dit geen gevolgen, de genoemde afwikkeling blijft onverminderd van kracht. (0 punten) Contact met een voetganger, een fietser, een dier of enig andere zaak niet wordt gezien als een meervoudige botsing in de zin van de regeling. Het blijft dus een OVS-botsing tussen twee motorrijtuigen. (2 punten) 17. Feedback a. Hier geldt wie stelt bewijst. (1 punt) De verkeerslichten zetten de andere voorrangsregels opzij. (2 punten) Noot voor correctoren: er is dus geen reden om aan te nemen dat alsnog de regel rechts gaat voor van toepassing is, zodat beide partijen er niet in zullen slagen hun schade te verhalen. b. Volgens de OVS geldt het restartikel 6 van de OVS als niet is vast te stellen wie het rode licht negeerde. (2 punten) In dat geval betaalt de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50% van de schade van het andere motorrijtuig. (1 punt) NIBE-SVV, april

19 18. Feedback a. (Er is sprake van een botsing tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer.) In dit geval wordt het slachtoffer niet meer beschouwd als vervoerd door het motorrijtuig. (2 punten) b. Er is sprake van overmacht als de aanrijder rechtens gezien geen enkel verwijt valt te maken, maar dat lijkt hier niet het geval. (1 punt) De alarmlichten dwongen de bestuurder van de Volvo tot extra oplettendheid. (1 punt) Dan komt de vraag van de causale verdeling aan de orde. Op basis van de 50%- regel moet in ieder geval 50% van de schade van het slachtoffer worden voldaan. (1 punt) Tot slot kan aan de hand van een aantal omstandigheden de causale verdeling nog nader worden aangepast op grond van de billijkheidscorrectie. (1 punt) NIBE-SVV, april

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Polisvoorwaarden nr. RA 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Voorwaarden Univé Autoverzekering versie 2 Wij leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons Algemeen Reglement.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW

Stappenplan. ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Stappenplan ter beoordeling van onrechtmatigheid en eigen schuld in het kader van de artikelen 6:162 en 6.101 BW Wettelijke aansprakelijkheid Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit de wet of uit overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13

Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Algemene voorwaarden Whoosz! Autoverzekering Model 07-13 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen 4 2. Verzekeringsgebied 4 3. Premiebetaling 4 4. Regio en kilometrage 4 5. Korting voor schadevrij verloop

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Oldtimerverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen

Brommerverzekering. Polisvoorwaarden nr. BV 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Brommerverzekering Polisvoorwaarden nr. BV 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11

Algemene voorwaarden Prima Auto Polis. model 966-11 Algemene voorwaarden Prima Auto Polis model 966-11 Par. 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde(n) 1. de verzekeringnemer, de tot uitkering gerechtigde (volgens art. 7:925 BW), de eigenaar, de houder, de

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Motorverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Bromfietsverzekering 03 116 14-06 In de voorwaarden van de Reaal Bromfietsverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Bromfiets Casco Beperkt

Voorwaarden verzekering Bromfiets Casco Beperkt Voorwaarden verzekering Bromfiets Casco Beperkt 1/7 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Casco Beperkt (schade aan de eigen bromfiets

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie