Statistisch vademecum van de banksector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch vademecum van de banksector"

Transcriptie

1 Statistisch vademecum van de banksector 20 0 Belgische Federatie van de financiële sector

2

3 Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in dit vademecum. De meeste van de gebruikte gegevens werden ontleend aan de publicaties van de Nationale Bank van België (NBB) en de Financial Services & Markets Authority (FSMA) of aan de individuele verslagen van de banken. Sommige gegevens waren bij Febelfin de Federatie van de Belgische financiële sector zelf beschikbaar (o.a. als resultaat van bevragingen bij de bankenleden). Vele gegevens werden bewerkt door de Federatie. Het vademecum is uitsluitend elektronisch beschikbaar op de Febelfin-website. Eenmaal per jaar wordt een jaarversie opgemaakt met alle dertien hoofdstukken samengebundeld in één publicatie (pdf formaat). De individuele hoofdstukken worden bovendien doorlopend aangepast en eveneens op de website ter beschikking gesteld (excel formaat). Deze zevenentwintigste editie bevat vooral bijwerkingen voor In de tabellen met gegevens die verband houden met de Europese Unie (EU) en het eurogebied (EMU), dient onder EU en EMU te worden verstaan : i EU 15 landen voor gegevens t.e.m (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) 25 landen voor gegevens van 2004 t.e.m (15 landen plus Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) 27 landen voor gegevens vanaf 2007 (25 landen plus Bulgarije en Roemenië) EMU 11 landen voor gegevens t.e.m (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje) 12 landen voor gegevens van 2001 t.e.m (11 landen plus Griekenland) 13 landen voor gegevens over 2007 (12 landen plus Slovenië) 15 landen voor gegevens over 2008 (13 landen plus Cyprus en Malta) 16 landen 1 voor gegevens over 2009 en 2010 (15 landen plus Slowakije) 1 Estland is op 1 januari 2011 toegetreden tot de EMU.

4 HOOFDSTUK 1 : KENCIJFERS VAN HET BELGISCHE BANKWEZEN Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Structuur van de banksector De bankbedrijvigheid (in miljarden EUR) Resultaten van de banken (in miljarden EUR) HOOFDSTUK 2 : DE BANKEN IN DE ECONOMIE De tertiaire sector en de banken binnen de economie Tabel 2.1. Aandeel van de tertiaire en de financiële sector in de Belgische economie Tabel 2.2. De monetaire financiële instellingen (MFI's) in Europa - aantal en aard Tabel 2.3. Belang van de banksector in de Belgische economie Tabel 2.4. Internationale vergelijking van het belang van de banksector in de economie Tabel 2.5. Verloop van de totale tewerkstelling in de Belgische financiële sector Het sparen binnen de economie Tabel 2.6. Internationale vergelijking van de spaarquote van de gezinnen Tabel 2.7. Financiële activa van niet-financiële sectoren in het eurogebied Tabel 2.8. Financiële activa gevormd door de Belgische vennootschappen en particulieren, en financiële spaarquote Tabel 2.9. Samenstelling van het financieel sparen gevormd door de Belgische vennootschappen en particulieren Tabel Financiële activa gevormd door de Belgische vennootschappen, naar vorm Tabel Financiële activa gevormd door de Belgische particulieren, naar vorm De kredietverlening binnen de economie Tabel Financiële verplichtingen van de niet-financiële sectoren in het eurogebied Tabel Beroep van de Belgische niet-financiële vennootschappen op externe financiering Tabel Beroep van de Belgische gezinnen op krediet Tabel Gewicht van de banken in de financiering van de Belgische overheidsschuld Het financieel vermogen van economische sectoren Tabel Rekening van financieel vermogen voor België

5 HOOFDSTUK 3 : STRUCTUUR VAN DE BANKSECTOR Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 3.6. Tabel Tabel Tabel 3.8. Verloop van het aantal banken Belang van de groepen van banken Aantal contactpunten met de cliënteel Geografische verdeling van de contactpunten met de cliënteel Variaties in het kantorenbestand van de banken Kantoren van de banken volgens statuut van de medewerkers Opsplitsing van banken naar omvang van hun kantorennet Internationale vergelijking van het aantal bankkantoren Aantal gevolmachtigde agenten en hun plaats in het distributienet van de banken Opsplitsing van banken naar omvang van hun agentennet Diversificatie in het net van contactpunten met de cliënteel : self-banking eenheden Voornaamste in België gevestigde banken volgens het balanstotaal Voornaamste banken naar Belgisch recht volgens het totaal eigen vermogen Belang van de voornaamste instellingen binnen de banksector HOOFDSTUK 4 : HUMAN RESOURCES Tabel Tabel Tabel 4.2. Tabel Tabel Tabel Tabel Aantal personen tewerkgesteld in de banksector, per categorie Opsplitsing van het uitvoerend personeel, tewerkgesteld in de banksector, naar categorie Opsplitsing van de banken naar personeelsbestand Structuur van de werkgelegenheid in de banken volgens leeftijd, anciënniteit en geslacht Structuur van de werkgelegenheid in de banken volgens gewest, nationaliteit en individuele prestatieduur Opsplitsing van het bankpersoneel naar diploma Opsplitsing van de nieuw aangeworven medewerkers in de banksector, naar diploma HOOFDSTUK 5 : INVESTERINGEN Tabel 5.1. Bruto-investeringen in vaste activa van vennootschappen in België : verloop bij financiële instellingen en niet-financiële vennootschappen Tabel 5.2. Bruto-investeringen in vaste activa : spreiding in de Belgische financiële sector

6 HOOFDSTUK 6 : WERKMIDDELEN Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3. Tabel 6.4. Tabel 6.5. Tabel 6.6. Tabel 6.7. De gezamenlijke werkmiddelen van de banken Structurele evolutie van de werkmiddelen en van de cliëntendeposito's van de banken Samenstelling van de cliëntendeposito's van de banken naar vorm Samenstelling van de cliëntendeposito's van de banken naar munt en geografisch Opsplitsing van in België ingezamelde cliëntendeposito's naar deposanten Evolutie en belang van de interbankverrichtingen Samenstelling van de interbankverrichtingen, naar munt en geografisch HOOFDSTUK 7 : KREDIETEN Algemeen verloop van de kredieten Tabel 7.1. Algemeen overzicht van de kredietverlening door de banken Tabel 7.2. Opsplitsing van de totale bankkredieten, naar munt en geografisch Tabel 7.3. Opsplitsing van de totale bankkredieten naar vorm Tabel 7.4. Opsplitsing van de totale bankkredieten naar begunstigden Kredieten aan de Belgische privésector en aan het buitenland Tabel 7.5. Vormen van bankkredieten aan de Belgische privésector en aan het buitenland Tabel 7.6. Opsplitsing van bankkredieten aan de Belgische privésector en aan het buitenland, naar begunstigden Tabel 7.7. Evolutie van de bankkredieten aan de Belgische vennootschappen Tabel 7.8. Bankkredieten aan de Belgische vennootschappen volgens bedrijfsgrootte Tabel Evolutie van het consumentenkrediet bij alle kredietverstrekkers Tabel Consumentenkrediet, naar kredietverstrekkers Tabel 7.10 Kredietverlening voor huisvesting, naar kredietverstrekkers Tabel Evolutie van de totale leasingproductie Kredieten aan de Belgische overheid Tabel Opsplitsing van de bankkredieten aan de Belgische overheid, naar vorm en munt Tabel Omvang van de bankkredieten aan de overheidssector in enkele landen Kredieten aan België Tabel Opsplitsing van de bankkredieten aan België tussen privésector en overheidssector Verbinteniskredieten Tabel Verloop van de opgenomen verbinteniskredieten Effectenportefeuille Tabel Samenstelling van de effectenportefeuille van de banken

7 HOOFDSTUK 8 : ACTIVITEITEN BUITEN BALANSTELLING Tabel 8.1. Tabel 8.2. Tabel 8.3. Evolutie van de belangrijkste rubrieken in de buiten balanstelling van de banken Evolutie van de voornaamste financiële instrumenten op rente en op vreemde valuta's van de banken Wereldmarkten van de voornaamste afgeleide financiële instrumenten HOOFDSTUK 9 : INTERNATIONALISATIE Open karakter van de bankactiviteit Tabel 9.1. Algemene balans van de in België gevestigde banken : geografisch en naar de munt Tabel 9.2. Nettokapitaalsaldo van de in België gevestigde banken t.a.v. het buitenland Tabel 9.3. Omvang van de internationale verrichtingen in de activiteiten van de in België gevestigde banken Tabel 9.4. Graad van openheid tegenover het buitenland van de banksector in de EMU-landen Tabel 9.5. Aandeel van de voornaamste landen in het totale volume van de bankvorderingen op het buitenland Internationale aanwezigheid Tabel Aanwezigheid van België en van andere Europese landen in de wereldrangschikking van de voornaamste banken volgens het eigen vermogen Tabel Rangschikking van de grootste Europese banken volgens het eigen vermogen Tabel Plaats van de Belgische banken in de wereldrangschikking Tabel 9.7. Geografische verdeling van de buitenlandse vestigingen van de Belgische banken Tabel 9.8. Aanwezigheid van buitenlandse banken in België, volgens de nationaliteit van de moederbank of van de buitenlandse aandeelhouders Tabel 9.9. Belang van de buitenlandse banken in de bankbedrijvigheid in België Tabel Aanmeldingen van banken, onder het Europees stelsel van vrije dienstverlening Tabel Aantal buitenlandse banken gevestigd in enkele Europese landen Activiteit op de financiële markten in euro Tabel 9.12 Bruto-uitgiften van effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied Tabel 9.13 Internationale schuldtitels : uitstaande bedragen en netto-uitgiften HOOFDSTUK 10 : BETALINGSVERKEER Betaalinstrumenten Tabel Nationale overschrijvingen via automatische weg, indeling naar aard Tabel Aantal betaalkaarten in omloop, onderscheid naar functie Tabel Betaalterminals en betalingen Banksys/Atos Worldline netwerk

8 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Proton-verrichtingen - aantal kaarten Proton-verrichtingen - aantal betaalterminals Proton-verrichtingen - aantal laadbeurten Geldafhalingen aan bankautomaten Transactionele websites (internetbankieren) Girale betalingsverrichtingen Raming van het gebruik van betaalinstrumenten in België Verrichtingen door Belgen in het buitenland Grensoverschrijdende betalingen in EUR en in deviezen Gebruik van betaalinstrumenten - Internationale vergelijking Interbancaire verrekening Tabel Aantal verrichtingen Tabel Elektronisch debet Tabel Elektronisch credit Tabel Invorderingen via DOM'80 Tabel CEMUC-systeem Tabel ELLIPS : cliënten- en interbancaire transfers Tabel ELLIPS : evolutie van de nationale en internationale verrichtingen Tabel TARGET : daggemiddelden van de betalingen van België Tabel Betalingen via TARGET : relatief aandeel van de Europese landen Tabel TARGET : uitsplitsingen van de betalingen van België met andere Europese landen. S.W.I.F.T. Tabel Verloop van het aantal uitgewisselde berichten en belang van de verschillende types berichten HOOFDSTUK 11 : BANCARISATIE Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Evolutie van het totaal aantal rekeningen bij de banken Aantal rekeningen bij de banken - Overzicht volgens het type van bankrekening Gemiddeld bedrag per bankrekening Belang van de grote banken in het totaal aantal bankrekeningen Opsplitsing van de bankrekeningen naar munt en geografisch Opsplitsing van de bankrekeningen van ingezetenen naar economische sectoren Samenstelling van de totale geldvoorraad in het eurogebied Ontwikkeling van het giraal geld in de voornaamste industrielanden en in het eurogebied

9 HOOFDSTUK 12 : RENDABILITEIT, SOLVABILITEIT, PRODUCTIVITEIT Rendabiliteit Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Resultaten van de banken Oorsprong van de ontvangsten van de banken Aanwending van de ontvangsten van de banken Fiscale en parafiscale lasten van de banken Rendabiliteitsratio's van de banken Rendabiliteitsspreiding in de banksector Rendabiliteit van de banken vergeleken met die in andere sectoren van de Belgische economie Internationale vergelijking van de oorsprong van de bankontvangsten Internationale vergelijking van de aanwending van de bankontvangsten Internationale vergelijking van het resultaat van de banken Solvabiliteit Tabel Tabel Solvabiliteit van de banken naar Belgisch recht Internationale vergelijking van de banksolvabiliteit Productiviteit Tabel Productiviteitsratio's van de banken naar Belgisch recht

10 HOOFDSTUK 13 : ANDERE FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN ONDERNEMINGEN Instellingen voor collectieve belegging (ICB) Tabel Aantal instellingen voor collectieve belegging die in België openbaar worden verdeeld Tabel Netto-inbreng bij de in België openbaar verdeelde ICB's naar Belgisch recht Tabel In België verdeeld nettoactiva van de ICB's naar Belgisch en buitenlands recht Tabel Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Beleggingsondernemingen Tabel Aantal in België gevestigde beleggingsondernemingen Tabel Bedrijvigheid en resultaten van de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht : enkele hoofdkenmerken Pensioensparen Tabel Evolutie van het pensioensparen en de pensioenverzekeringen TERMINOLOGIE BRONNEN

11 HOOFDSTUK 1 : KENCIJFERS VAN HET BELGISCHE BANKWEZEN Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Structuur van de banksector De bankbedrijvigheid Resultaten van de banken

12 1.1. Structuur van de banksector Aantal banken naar Belgisch recht (1) uit België uit overige EU-landen uit niet-eu-landen naar buitenlands recht uit EU-landen uit niet-eu-landen Totaal aantal in België gevestigde banken Vertegenwoordigingskantoren Banken aangemeld onder het Europees stelsel van vrije dienstverlening Personeelsleden (2) Kantoren (3) wv. kantoren van de bank wv. kantoren van de gevolmachtigde agenten Contactpunten uitgerust met self-banking (4) Biljettenverdelers (5) Betaalterminals (6) Rekeningen (7) (in duizenden) Zichtrekeningen Termijnrekeningen Gereglementeerde spaarrekeningen Totaal Betalingsverkeer (aantallen) POS-verrichtingen (in duizenden) (8) n.b Proton-betalingen (in duizenden) n.b Geldafhalingen (9) (in miljoenen) 113,6 201,2 252,6 282,7 287,4 Uitgevoerde overschrijvingen (in miljoenen) 383,3 619,4 688,5 799,0 846,3 Kredietkaarten (in duizenden) (10) Debetkaarten (in duizenden) (10) Bron : Febelfin en Febelfin-berekeningen op gegevens NBB. Laatste bijwerking december (1) De banken naar Belgisch recht zijn verder onderverdeeld volgens nationaliteit van de meerderheid of sterkste participatie binnen het aandeelhouderschap (zie ook tabel 9.8.). (2) Raming voor alle banken (Febelfin-enquête bij de leden, aangevuld met gegevens uit de gepubliceerde rekeningen). (3) De cijfers m.b.t. kantoren van banken en van gevolmachtigde agenten zijn afkomstig uit een Febelfin-enquête bij de leden. (4) Self-banking in kantoren van de banken en in kantoren van de gevolmachtigde agenten. Aantal autonome selfbanking eenheden (2010 : 91) is niet in dit cijfer inbegrepen. (5) ATM's van Banksys/Atos Worldline, alsook privatieve ATM's. (6) Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash). (7) Ramingen. (8) Vanaf 2000 : opladen van SIM-kaarten via Automated Teller machines (ATM) en GSM inbegrepen. (9) Geldafhalingen aan biljettenverdelers/atm's. (10) Vanaf 2007 : cijfers op basis van een Febelfin-enquête bij de leden.

13 1.2. De bankbedrijvigheid (1) (in miljarden EUR) Einde periode VOORNAAMSTE BALANSRUBRIEKEN Balanstotaal 562,9 778, , , ,1 Kredieten : Cliëntenkredieten (2) 193,0 301,3 411,2 450,6 405,4 (3) - aan België 162,9 216,2 245,3 271,2 272,2 - aan het buitenland 30,1 85,1 165,9 179,4 133,1 Kredieten a/d Belgische overheid (4) 108,2 95,0 65,2 52,5 57,3 Interbankvorderingen 183,0 178,1 310,3 284,3 299,7 Effectenportefeuille 52,3 151,2 235,5 270,5 243,3 Deposito's : Cliëntendeposito's 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 - zichtdeposito's 33,7 74,8 116,2 158,4 161,7 - termijndeposito's 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 - gereglementeerde spaardeposito's 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 - depositocertificaten 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 - kasbons en obligaties 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 - overige 6,2 5,5 7,8 15,1 14,3 Interbankschulden 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Aansprakelijk vermogen (5) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 - eigen vermogen (5) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 - achtergestelde schulden 6,9 23,0 23,3 31,5 31,3 VOORNAAMSTE POSTEN BUITEN BALANSTELLING Toevertrouwde waarden en vorderingen 2.741, , , , ,3 waarvan : open bewaargevingen 1.458, , , , ,1 Termijnverrichtingen 902, , , , ,2 Waarborgen 416, , , , ,9 Betekende kredietlijnen 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 Contantverrichtingen in uitvoering 73,3 65,6 96,6 92,7 79,4 Opgenomen verbinteniskredieten 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Overige rechten en verplichtingen 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Vooraf gedekte opbrengsten en kosten 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens NBB. Laatste bijwerking december (1) Betreft gegevens op vennootschappelijke basis. (2) Inclusief de vorderingen op de Belgische overheid in de vorm van directe kredietverlening. (3) Kredieten aan de Belgische privé-sector, aan het buitenland en aan de Belgische overheid. De cijfers met betrekking tot de uitstaande bedragen van kredieten zijn in de jongste jaren negatief beïnvloed door bepaalde effectiseringsoperaties, o.a. voor hypothecaire leningen en kredieten aan ondernemingen. Sommige van deze operaties hadden betrekking op aanzienlijke bedragen. Ofschoon effectisering een negatieve weerslag heeft op de boekhoudkundige kredietcijfers, blijft de betrokken kredietfinanciering vanuit economisch oogpunt wel volledig intact. (4) Krediet aan de Belgische overheid in de vorm van obligaties en schatkistcertificaten, alsook het bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier. (5) Fonds voor algemene bankrisico's inbegrepen.

14 1.3. Resultaten van de banken (1) Opbouw van de inkomsten (in miljarden EUR) Renteresultaat 6,9 8,1 8,6 10,7 10,1 Diverse inkomsten 4,0 8,9 7,1 9,0 10,7 Totaal (bankproduct) 10,9 17,0 15,7 19,7 20,8 Aanwending bankproduct en uitzonderlijk resultaat (2) (in miljarden EUR) Bedrijfskosten 7,7 11,9 11,4 15,0 14,3 Waardecorrecties m.b.t. de normale bankactiviteit (3) 1,4 1,0-0,3 5,5-0,6 Belastingen op het resultaat 0,6 1,3 0,7 0,5 0,5 Resultaat van het boekjaar 1,4 4,4 4,9-3,0 4,8 Rendabiliteits- en solvabiliteitsratio's Rentemarge (4) 1,29% 1,05% 0,84% 0,87% 0,87% Winstmarge (5) 0,26% 0,54% 0,46% -0,23% 0,39% Rendabiliteit eigen vermogen (6) 8,70% 12,94% 13,71% -5,95% 9,05% Solvabiliteitscoëfficiënt (7) 11,00% 11,90% 11,50% 17,30% 19,30% Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens NBB. Laatste bijwerking december (1) De analyse van de resultaten van de banken is gebaseerd op de globalisaties van de gedetailleerde boekhoudstaten op vennootschappelijke basis en heeft betrekking op kalenderjaren. (2) Uitzonderlijk resultaat : 203 mio. in 1993; mio in 2000; mio in 2005; -1,746 mio in 2009 en -1,780 mio in (3) Waardeverminderingen op kredieten, op beleggingspapier en -effecten, voorzieningen voor andere risico's en kosten en toevoeging aan de voorzorgfondsen voor risico's. (4) Renteresultaat in verhouding tot de werkmiddelen van derden. (5) Resultaat van het boekjaar in verhouding tot de ingezette werkmiddelen. (6) Alleen banken naar Belgisch recht. (7) Gewogen risicocoëfficiënt; alleen banken naar Belgisch recht, op geconsolideerde basis (bron : NBB).

15 HOOFDSTUK 2 : DE BANKEN IN DE ECONOMIE De tertiaire sector en de banken binnen de economie Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Aandeel van de tertiaire en de financiële sector in de Belgische economie De monetaire financiële instellingen (MFI's) in Europa - aantal en aard Belang van de banksector in de Belgische economie n.u. Internationale vergelijking van het belang van de banksector in de economie Het sparen binnen de economie Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Internationale vergelijking van de spaarquote van de gezinnen Financiële activa van niet-financiële sectoren in het eurogebied Financiële activa gevormd door de Belgische vennootschappen en particulieren, en financiële spaarquote (gegevens 2008) Samenstelling van het financieel sparen gevormd door de Belgische vennootschappen en particulieren Tabel Tabel Financiële activa gevormd door de Belgische vennootschappen, naar vorm Financiële activa gevormd door de Belgische particulieren, naar vorm De kredietverlening binnen de economie Tabel Tabel Tabel Tabel Financiële verplichtingen van de niet-financiële sectoren in het eurogebied Beroep van de Belgische niet-financiële vennootschappen op externe financiering Beroep van de Belgische gezinnen op krediet Gewicht van de banken in de financiering van de Belgische overheidsschuld Het financieel vermogen van economische sectoren Tabel Rekening van financieel vermogen voor België n.u. not updated

16 2.1. Aandeel van de tertiaire en de financiële sector (1) in de Belgische economie (in %) Jaar Bruto toegevoegde waarde (3) Werkgelegenheid (4) Beloning werknemers (5) Bruto-investeringen in vaste activa (6) A. Aandeel van de tertiaire sector (1) in de Belgische economie ,1 71,8 69,2 75, ,7 74,0 71,5 75, ,7 76,2 74,3 80, ,9 77,4 76,2 77, ,6 78,0 76,4 78,0 B. Aandeel van de verhandelbare diensten (1) in de Belgische economie ,5 40,8 37,5 64, ,3 42,7 39,8 64, ,4 43,2 40,2 70, ,3 44,1 41,1 67, ,1 44,4 40,9 67,5 C. Aandeel van de financiële sector (2) in de Belgische economie ,9 3,7 6,7 4, ,5 3,5 6,5 4, ,3 3,3 5,9 4, ,5 3,1 5,5 3, ,8 3,0 5,3 3,5 D. Aandeel van de financiële sector (2) in de verhandelbare diensten ,5 9,1 18,0 6, ,4 8,3 16,2 7, ,5 7,6 14,6 6, ,6 6,9 13,4 5, ,3 6,8 13,0 5,2 Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens van het INR (gedetailleerde nationale rekeningen). Laatste bijwerking maart (1) Tertiaire sector : omvat het geheel van de verhandelbare en de niet-verhandelbare diensten. Bedrijfstakken die tot de verhandelbare diensten behoren : groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen; vervoer en opslag; verschaffen van accommodatie en maaltijden; uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen; telecommunicatie; informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie; financiële activiteiten en verzekeringen; exploitatie van en handel in onroerend goed; rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen; speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied; reclamewezen en marktonderzoek; overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; administratieve en ondersteunende diensten. Bedrijfstakken die tot de nietverhandelbare diensten behoren : openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen; onderwijs; menselijke gezondheidszorg; maatschappelijke dienstverlening; kunst, amusement en recreatie; overige diensten; huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik. (2) (3) (4) (5) Het betreft de branche financiële activiteiten en verzekeringen. Op basis van de gegevens over de bruto toegevoegde waarde per institutionele sector en bedrijstak, ramingen tegen lopende prijzen. Op basis van de gegevens over het aantal 'werkzame personen' per institutionele sector en bedrijfstak. Onder 'werkzame personen' wordt verstaan het geheel van de werknemers in loondienst en van de zelfstandigen. Op basis van de gegevens over de beloning van werknemers in loondienst per institutionele sector en bedrijfstak, ramingen tegen lopende prijzen. (6) Op basis van de gegevens over de bruto-investeringen in vaste activa per institutionele sector en bedrijfstak, ramingen tegen lopende prijzen.

17 2.2 De monetaire financiële instellingen (MFI's) in Europa - aantal en aard Einde 2010 Totaal aantal MFI's Centrale bank Indeling naar aard Kredietinstellingen Geldmarktfondsen Overige België Cyprus Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Ierland Italië Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije Spanje EU (1) Totaal landen in Eurozone Bulgarije Denemarken Estland Hongarije Letland Litouwen Polen Roemenië Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Totaal andere EU-landen (2) Totaal Bron : ECB. Laatste bijwerking november (1) ECB en European Investment Bank. (2) Europese Unie (EU) van 27 landen.

18 2.3. Belang van de banksector in de Belgische economie Jaar BBP (1) (in miljarden EUR) Totale balans van de Belgische banksector in miljarden EUR in % t.a.v. het BBP Belgische balans van de banksector (2) in miljarden EUR in % t.a.v. het BBP ,9 616,1 296,3 362,7 174, ,5 778,4 308,3 401,2 158, , ,4 370,3 476,4 157, , ,8 357,8 633,4 186, , ,1 328,2 616,3 173,9 Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens NBB. Laatste bijwerking november (1) Tegen marktprijzen. (2) Gemiddelde van de activa en passiva op België, in EUR en deviezen. Tot 1995, BEF en deviezen.

19 2.4. Internationale vergelijking van het belang van de banksector in de economie (1) (totale activa in % van het BBP, einde 2009) Luxemburg Cyprus 823 Ierland 810 Malta 720 Verenigd Koninkrijk 603 Zwitserland 498 Denemarken 496 Nederland 389 Oostenrijk 378 Frankrijk 375 België 343 EMU-16 (1) 334 Spanje 327 Zweden 319 Portugal 310 Duitsland 308 Italië 243 Finland 226 Griekenland 206 Slovenië 153 Slovakije 86 Bron : Febelfin-berekeningen op gegevens ECB, Banque Nationale Suisse (voor Zwitserland) en de NBB (wisselkoers CHF). Laatste bijwerking december (1) Gewogen gemiddelde 16 lidstaten behorend tot de EMU.

20 2.6. Internationale vergelijking van de spaarquote van de gezinnen (1) (in %) Duitsland 16,3 15,1 16,3 17,1 17,1 België 18,6 16,8 15,1 18,4 16,2 Slovenië 13,1 14,6 17,1 15,0 15,7 Frankrijk 14,6 14,1 14,4 16,2 15,6 Oostenrijk 14,3 14,1 14,5 15,7 13,5 Zweden 8,5 6,9 8,3 15,6 13,4 Ierland n.b. n.b. 9,6 14,7 13,4 Noorwegen 7,7 9,2 14,5 12,4 12,4 Italië 22,7 14,2 15,8 13,4 12,1 Finland 7,9 8,1 8,5 11,9 11,3 Nederland 17,4 12,1 12,3 13,0 10,9 Spanje n.b. 11,1 11,3 18,1 n.b. Denemarken 7,3 4,3 3,7 7,7 n.b. Verenigd Koninkrijk 9,4 4,7 4,0 6,0 n.b. Zwitserland 16,2 16,9 15,4 17,1 n.b. Bron : Eurostat. Laatste bijwerking november (1) Brutosparen van de gezinnen uitgedrukt in percentage t.a.v. hun beschikbaar inkomen. Voor Griekenland en Luxemburg zijn geen gegevens beschikbaar.

21 2.7. Financiële activa van niet-financiële sectoren in het eurogebied (uitstaande bedragen, in miljarden EUR) Einde periode Totale financiële activa overheden 3.415, ,0 Chartaal geld en deposito's 655,7 700,0 Schuldtitels 382,8 544,0 wv. korte termijn 31,8 51,0 lange termijn 351,0 493,0 Leningen 453,4 521,0 wv. korte termijn 85,5 81,0 lange termijn 367,9 440,0 Aandelen 1.281, ,0 wv. genoteerde aandelen 287,8 262,0 niet-genoteerde aandelen 846,5 879,0 aandelen van beleggingsinstellingen 147,1 209,0 Verzekeringstechnische reserves 3,2 4,0 Overige tegoeden en financiële derivaten 638,8 657,0 Totale financiële activa niet-financiële ondernemingen , ,0 Chartaal geld en deposito's 1.784, ,0 Schuldtitels 344,9 401,0 wv. korte termijn 137,9 79,0 lange termijn 207,0 322,0 Leningen 2.941, ,0 wv. korte termijn 1.323, ,0 lange termijn 1.618, ,0 Aandelen 7.381, ,0 wv. genoteerde aandelen 1.310, ,0 niet-genoteerde aandelen 5.700, ,0 aandelen van beleggingsinstellingen 370,5 357,0 Verzekeringstechnische reserves 144,7 175,0 Overige tegoeden en financiële derivaten 3.413, ,0 Totale financiële activa gezinnen , ,0 Chartaal geld en deposito's 6.417, ,0 Schuldtitels 1.441, ,0 wv. korte termijn 11,5 33,0 lange termijn 1.430, ,0 Leningen 75,0 71,0 wv. korte termijn 17,6 19,0 lange termijn 57,4 52,0 Aandelen 4.174, ,0 wv. genoteerde aandelen 731,3 811,0 niet-genoteerde aandelen 2.054, ,0 aandelen van beleggingsinstellingen 1.388, ,0 Verzekeringstechnische reserves 5.478, ,0 Overige tegoeden en financiële derivaten 486,3 523,0 Bron : Febelfin-berekeningen en -voorstelling op basis van gegevens ECB. Laatste bijwerking november 2011.

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 20 0 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 2008 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in dit

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector 2004

Statistisch vademecum van de banksector 2004 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN EN BEURSVENNOOTSCHAPPEN Statistisch vademecum van de banksector 2004 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 224 De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen aspecten en

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 2009 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in

Nadere informatie

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN

De banken in 2010. Individuele gegevens. de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN De banken in 2010 Individuele gegevens de banken in 2010 - individuele gegevens FEBELFIN 1 Aanhalingen zijn toegelaten mits de bron wordt vermeld. BELGISCHE FEDERATIE VAN DE FINANCIELE SECTOR, Aarlenstraat

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector 2002

Statistisch vademecum van de banksector 2002 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN Statistisch vademecum van de banksector 2002 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 218 aspecten en documenten 218 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN 135 134 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN

Nadere informatie

De banken in Individuele gegevens. Belgische Federatie van de financiële sector. de banken in individuele gegevens FEBELFIN

De banken in Individuele gegevens. Belgische Federatie van de financiële sector. de banken in individuele gegevens FEBELFIN De banken in 2006 Individuele gegevens Belgische Federatie van de financiële sector 1 Aanhalingen zijn toegelaten mits de bron wordt vermeld. BELGISCHE FEDERATIE VAN DE FINANCIELE SECTOR, Aarlenstraat

Nadere informatie

205 aspecten en documenten 201 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN

205 aspecten en documenten 201 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN Statistisch vademecum van de banksector 1999 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 205 aspecten en documenten 201 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN 29 Statistisch vademecum van de banksector

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector

Statistisch vademecum van de banksector Statistisch vademecum van de banksector 2006 Belgische Federatie van de financiële sector Voorwoord Wie statistieken zoekt met betrekking tot de in België gevestigde banken, zal zijn gading vinden in dit

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector 2005

Statistisch vademecum van de banksector 2005 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN EN BEURSVENNOOTSCHAPPEN Statistisch vademecum van de banksector 2005 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 227 De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen aspecten en

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector 2003

Statistisch vademecum van de banksector 2003 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN Statistisch vademecum van de banksector 2003 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 221 De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen aspecten en documenten 221 BELGISCHE

Nadere informatie

ASPECTEN EN DOCUMENTEN

ASPECTEN EN DOCUMENTEN BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN De banken in 2003 Individuele gegevens ASPECTEN EN DOCUMENTEN 222 De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen 49 46 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN aspecten

Nadere informatie

ASPECTEN EN DOCUMENTEN

ASPECTEN EN DOCUMENTEN BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN De banken in 1999 Individuele gegevens ASPECTEN EN DOCUMENTEN 208 51 50 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN aspecten en documenten 208 De banken in 1999 Individuele gegevens

Nadere informatie

ASPECTEN EN DOCUMENTEN

ASPECTEN EN DOCUMENTEN BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN De banken in 2001 Individuele gegevens ASPECTEN EN DOCUMENTEN 217 49 50 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN aspecten en documenten 217 De banken in 2001 Individuele gegevens

Nadere informatie

Statistisch vademecum van de banksector 2000

Statistisch vademecum van de banksector 2000 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN Statistisch vademecum van de banksector 2000 ASPECTEN EN DOCUMENTEN 209 aspecten en documenten 209 BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN 129 Statistisch vademecum van de banksector

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

ASPECTEN EN DOCUMENTEN

ASPECTEN EN DOCUMENTEN BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN De banken in 2000 Individuele gegevens ASPECTEN EN DOCUMENTEN 211 51 32 ASSOCIATION BELGE DES BANQUES aspects et documents 210 De banken in 2000 Individuele gegevens 49

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 15 juli 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat er

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

facts & figures 2011-2012

facts & figures 2011-2012 De Belgische bancaire en financiële sector facts & figures -2012» Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, opgericht in, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

FACTS & FIGURES 2014-2015

FACTS & FIGURES 2014-2015 FACTS & FIGURES -2015 Febelfin vzw, de Belgische federatie van de financiële sector, opgericht in, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen

Nadere informatie

facts & figures 2010-2011

facts & figures 2010-2011 De Belgische bancaire en financiële sector facts & figures -2011» Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, opgericht in, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging

Nadere informatie

FACTS & FIGURES 2012-2013

FACTS & FIGURES 2012-2013 FACTS & FIGURES -2013 Febelfin vzw, de Belgische federatie van de financiële sector, opgericht in, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen

Nadere informatie

FACTS & FIGURES 2013-2014

FACTS & FIGURES 2013-2014 FACTS & FIGURES -2014 Febelfin vzw, de Belgische federatie van de financiële sector, opgericht in, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur Verslag 200 Antwerpen, februari 20 Guy Quaden Gouverneur Bbp-groei in de voornaamste economieën (veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 2008 2009 200 p.m.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

sectorfoto 2012 Financiële instellingen

sectorfoto 2012 Financiële instellingen sectorfoto 2012 Financiële instellingen Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

De nationale rekeningen en het ESR 2010

De nationale rekeningen en het ESR 2010 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Hans De Dyn (NBB) ESR 2010: structuur van de uiteenzetting Inleiding De wijzigingen in de cijfers 2 / 41 ESR 2010: een belangrijke

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem. December 2006

Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem. December 2006 Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem December 2006 Deze halfjaarlijkse publicatie geeft een overzicht van recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem, onder de vorm van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Belgische overheid moet EUR 700 miljoen aan belasting terugvorderen bij multinationals. Dat heeft de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.5.2003 COM(2003) 242 definitief 2003/0095 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende financiële kwartaalrekeningen

Nadere informatie