Openbaar. Melding. de brief van T-Mobile van 6 februari van Betreft zaak: 7325/KPN - Lijbrandt - Glashart - Reggefiber Wholesale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Melding. de brief van T-Mobile van 6 februari van Betreft zaak: 7325/KPN - Lijbrandt - Glashart - Reggefiber Wholesale"

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 7325/78 Betreft zaak: 7325/KPN - Lijbrandt - Glashart - Reggefiber Wholesale I Melding 1. Op 19 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit twee meldingen ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet.1 In de melding, die geregistreerd is onder nummer 7325, is medegedeeld dat KPN B.V., onderdeel van Koninklijke KPN N.V., voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Lijbrandt Telecom Holding B.V., Glashart Media B.V. en Reggefiber Wholesale B.V., alle drie onderdeel van Reggefiber Group B.V. Deze melding is onderwerp van dit besluit. 2. In de andere melding is medegedeeld dat KPN B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen in Concepts ICT Holding B.V., Edutel Beheer B.V., Xtra Media Services B.V. en KickXL B.V., alle vier onderdeel van Reggeborgh Glasvezel Investeringen B.V. Deze melding wordt beoordeeld in het besluit 7326/KPN - Concepts ICT - Edutel - XMS - KickXL. 3. Van de meldingen is mededeling gedaan in Staatscourant en van 23 december Naar aanleiding van de mededelingen in de Staatscourant zijn door marktpartijen zienswijzen voren gebracht.2 Deze zienswijzen worden, voor zover er overwegingen aan zijn ontleend die dragend zijn voor dit besluit, in het navolgende nader uiteengezet. In onderhavige zaak is bovendien een zienswijze van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) ontvangen. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 1 Tussen beide meldingen bestaat een zekere samenhang. De verkrijgende partij is dezelfde en de te verwerven ondernemingen zijn actief op dezelfde of gerelateerde markten aan die waarop de verwervende onderneming actief is. De samenhang tussen de transacties is echter niet dusdanig om te kunnen spreken van verbonden transacties. Voor zover van belang komt de samenhang aan de orde in het besluit in zaak 7326/KPN - Concepts ICT - Edutel - XMS - KickXL. 2 Zie de brief van Vodafone van 6 jan 2012, de brief van Ziggo van 13 jan 2012, de brief van Tele2 van 28 december 2011 en de brief van T-Mobile van 6 februari van Vertrouwelijk

2 II Partijen 4. KPN B.V. is een 100% dochter van Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN). KPN biedt in Nederland aan consumenten televisie-, internet- en vaste telefoniediensten aan (hierna tezamen: retaildiensten). KPN is daarnaast actief op het gebied van ontbundelde toegang3 en wholesale breedbandtoegang4 via het koper- en glasvezelnetwerk. KPN is ook actief op het gebied van datacommunicatie- en IT-diensten aan particuliere en zakelijke afnemers via haar mobiele communicatienetwerken en de koper- en glasvezelnetwerken. 5. Reggefiber Group B.V. (hierna: Reggefiber) is een gemeenschappelijke onderneming van KPN en Reggeborgh B.V.5 Reggefiber is een onderneming die de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken realiseert voor de levering van televisie-, internet- en vaste telefoniediensten. Reggefiber heeft direct of indirect (via Reggefiber TTH B.V.) zeggenschap over onder meer de volgende drie dochterondernemingen die onderwerp zijn van onderhavige concentratie: Lijbrandt Telecom Holding B.V. (hierna: Lijbrandt). Lijbrandt biedt voornamelijk via het glasvezelnetwerk van Reggefiber televisie-, internet- en vaste telefoniediensten aan consumenten aan.6 Lijbrandt biedt in 32 gebieden waar glasvezel van Reggefiber ligt deze diensten aan.7 Glashart Media B.V. (hierna: Glashart Media). Glashart Media verzorgt de doorgifte van radio- en televisiesignalen (hierna: doorgifte televisiesignalen) en het verwerven van distributierechten voor televisiesignalen aan aanbieders van retaildiensten. Deze aanbieders behoeven hierdoor niet individueel met alle omroepen te 3 Ontbundelde toegang is de fysieke toegang tot het koperaansluitnetwerk van KPN en toegang tot glasvezelaansluitnetwerken. Bij ontbundelde toegang tot het netwerk verkrijgt een toegangsvrager toestemming voor het gebruik van (een deel van) de infrastructuur tot de aansluiting bij de consument thuis. De toegangsvrager verbindt daarbij zijn eigen netwerk met het netwerk van bijvoorbeeld KPN en kan daarmee in beginsel alle eindgebruikers bedienen die binnen het geografische dekkingsgebied van het KPN-netwerk vallen. Hiervoor dient de toegangsaanvrager zelf te investeren in apparatuur om de verbinding met de consument tot stand te brengen. Ontbundelde toegang vormt een bouwsteen om televisie-, internettoegangs- en vaste telefoniediensten aan consumenten te kunnen leveren. 4 Wholesale breedbandtoegang is de niet-fysieke of virtuele toegang tot een netwerk op een vaste locatie. In tegenstelling tot ontbundelde toegang maakt een toegangsaanvrager gebruik van apparatuur van de netwerkeigenaar of aanbieder van ontbundelde toegang om de verbinding met de consument tot stand te brengen. Afnemers van wholesale breedbandtoegang zijn hiermee in staat hun retaildiensten aan hun eindgebruikers te leveren. Wholesale breedbandtoegang vormt zodoende een bouwsteen om televisie-, internettoegangs- en vaste telefoniediensten aan consumenten te kunnen leveren.. 5 Zie ook het besluit van 19 december 2008 van de NMa in de zaak 6397/KPN Reggefiber. 6 Zie de melding d.d. 19 december 2011 in zaak 7325/ KPN - Lijbrandt - Glashart - Reggefiber Wholesale, randnummer Het glasvezelnetwerk van Reggefiber bestond in november 2011 uit 81 van dergelijke gebieden. Deze gebieden wijzen naar gemeenten of gedeeltes van gemeenten waar glasvezeluitrol heeft plaatsgevonden. 2

3 onderhandelen over uitzendrechten. Zij kunnen hierdoor pakketten van televisiezenders afnemen van Glashart Media. Reggefiber Wholesale B.V. (hierna: Reggefiber Wholesale). Reggefiber Wholesale levert wholesale breedbandtoegang op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. 6. In figuur 1 hieronder is een beknopte weergave gegeven van de drie locatiegebonden infrastructuren waar KPN, Reggefiber Wholesale en Lijbrandt (hierna tezamen met Glashart Media ook aangeduid als partijen) alsook concurrenten, zoals Tele2, T-Mobile en Vodoafone op actief zijn. Figuur 1 geeft tevens de drie verschillende niveaus van dienstverlening weer in de keten: ontbundelde toegang, wholesale breedbandtoegang en retail. Glashart Media is niet weergegeven in figuur 1. Infrastructuur Lagen Koper Coax Coax Glasvezel Aanbieder ontbundelde toegang Aanbieder wholesale breedband toegang Wholesale Retailaanbieder Figuur 1: Beknopte weergave locatiegebonden infrastructuren en spelers vóór de concentratie III De gemelde operatie 7. De gemelde operatie betreft de verkrijging door KPN B.V. van alle aandelen in Reggefiber Wholesale, Lijbrandt en Glashart Media; verkopers zijn Reggefiber en Reggefiber TTH B.V. De verkrijging is vastgelegd in een concept overeenkomst d.d. 8 november IV Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 8. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven omschreven operatie leidt er toe dat KPN uitsluitende zeggenschap verkrijgt in Lijbrandt, Glashart Media, Reggefiber Wholesale. 3

4 9. Betrokken ondernemingen zijn KPN B.V., Lijbrandt, Glashart Media en Reggefiber Wholesale. 10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V Beoordeling 11. In het navolgende wordt eerst ingegaan op de relevante productmarkten en de geografische afbakening van deze markten. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van de gevolgen van de concentratie. A A.1 Relevante markten Relevante productmarkt(en) 12. De activiteiten van partijen overlappen elkaar op het gebied van televisie, internettoegang, vaste telefonie, doorgifte van televisiesignalen, en op het gebied van wholesale breedbandtoegang. Het gaat hierbij om de volgende productmarkten, die hierna nader worden besproken: de markt voor televisie; de markt voor internettoegang; de markt(en) voor vaste telefonie (enkel- en tweevoudige gespreksdiensten); de markt voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang; en de markt voor doorgifte van televisiesignalen. De eerste drie worden hierna tezamen ook de retailmarkten genoemd. 13. Daarnaast bestaan er verticale relaties tussen de activiteiten van partijen op verschillende markten. Een beoordeling van deze verticale relaties kan echter achterwege blijven, omdat de concentratie op de verschillende down- en upstreammarkten niet tot een dusdanige versterking van de positie van partijen leidt (zie randnummer 44 tot en met 58), dat het daarmee aannemelijk zou zijn dat de verticale relaties tussen de activiteiten van partijen als een gevolg van de concentratie tot een significante beperking van de mededinging zullen leiden. A.1.1 Markt voor televisie 14. Televisiesignalen worden in Nederland uitgezonden via een aantal verschillende infrastructuren, te weten: kabel, koper (DSL-IPTV), digitale ether (DVB-T), satelliet (DVB-S) en 4

5 glasvezel.8 Aanbieders van televisiediensten leveren aan eindgebruikers een aansluiting tot een netwerk en zorgen voor de doorgifte van televisiesignalen. Daarnaast stellen zij televisiepakketten (een zenderaanbod) samen en bieden deze aan eindgebruikers aan. 15. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft in een eerder besluit geconcludeerd dat bij het afbakenen van de productmarkt geen onderscheid hoeft te worden gemaakt naar infrastructuur.9 Dit betekent dat televisiesignalen via de infrastructuren kabel, koper, satelliet, digitale ether en glasvezel tot dezelfde relevante productmarkt voor televisiediensten behoren. Over al deze netwerken worden de zogenaamde must-have kanalen10 aangeboden, waardoor het zenderaanbod slechts tot een beperkt onderscheid leidt. Verder zijn, bezien vanuit de consument, de functionele en technische productkenmerken tussen de genoemde infrastructuren vergelijkbaar; er is dan ook sprake van substitueerbaarheid tussen de netwerken OPTA heeft recentelijk in haar Oordeel televisie van 20 december 2011 geconcludeerd dat de markt voor televisie wordt gevormd door de levering van analoge en digitale televisiediensten in standaardpakketten, al dan niet met plus- en themapakketten, televisiediensten op aanvraag en in bundels met internettoegang en vaste telefonie (bundels), via aansluitingen op kabelnetwerken, DSL-netwerken, glasvezelnetwerken, satelliet en digitale ether.12 Conclusie 17. Gelet op het voorgaande wordt in het onderhavige besluit uitgegaan van een markt voor televisiediensten die de levering van televisiesignalen via de infrastructuren kabel, koper, glasvezel, satelliet en digitale ether omvat (hierna: markt voor televisie). 8 Hier kan worden opgemerkt dat er geen nader onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen de doorgifte van digitale en analoge televisiesignalen aangezien er voor de gebruiker geen relevante verschillen in productkenmerken zijn. Zie het besluit van de NMa van 8 december 2006 in zaak 5796/Cinven Warburg Pincus Essent Kabelcom, randnummer 44 en de beschikking van de Europese Commissie van 29 december 2003 in zaak COMP/C Telenor/Canal+/Canal Digital, randnummer Zie het besluit van de NMa in de zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummers 38 en 39, en het besluit van 8 augustus 2011 in de zaak 7204/KPN-CAIW, randnummer 46. Levering van televisie via mobiele netwerken is hierbij buiten beschouwing gelaten. 10 Must have televisiekanalen zijn die kanalen die in ieder geval nodig zijn om een competitief zenderaanbod te kunnen aanbieden. Voorbeelden van dergelijke kanalen zijn Nederland 1, RTL 4 en SBS. 11 Via het kabelnetwerk kunnen bijvoorbeeld net zoveel analoge programma s worden aangeboden als via glasvezel, zonder beperking van het aantal ontvangsttoestellen (televisies) bij de eindgebruiker. 12 Zie het Oordeel televisie van OPTA van 20 december 2011, randnummer

6 A.1.2 Internettoegang 18. Internettoegang voor eindgebruikers op een vaste locatie wordt aangeboden over koper-, kabel- en glasvezelnetwerken. De verschillende netwerken onderscheiden zich met betrekking tot internettoegang met name in de maximale upload- en downloadcapaciteit. Op dit moment kan de vraag naar internettoegang voor het overgrote deel van de huishoudens ruimschoots worden bediend door zowel de bestaande koper- en kabelnetwerken als het nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk In eerdere besluiten is de Raad uitgegaan van een markt voor internettoegang14, waarbij is vastgesteld dat internettoegang geleverd over koper-, kabel- en glasvezelnetwerken tot dezelfde relevante markt behoren.15 Verder heeft de Raad in een eerder besluit geoordeeld dat het niet noodzakelijk is verder in te gaan op een mogelijk nader onderscheid naar afnemersgroepen van internettoegang, zoals huishoudens en zakelijke afnemers OPTA heeft in haar Marktanalysebesluit Ontbundelde toegang17 ook geconcludeerd dat internettoegang via koper-, kabel- en glasvezelnetwerken tot dezelfde relevante markt behoren. In dat besluit stelt OPTA, evenals in eerdere besluiten18, dat de productkenmerken van de diensten die over de verschillende infrastructuren worden geleverd voldoende uitwisselbaar zijn en dat er op basis hiervan geen nader onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen de specifieke infrastructuren. Daarnaast concludeert OPTA dat bij de marktafbakening geen nader onderscheid tussen afnemersgroepen behoeft te worden gemaakt.19 Conclusie 21. Gelet op het voorgaande wordt in het onderhavige besluit uitgegaan van een markt voor internettoegang via koper-, kabel- en glasvezelnetwerken (hierna: markt voor internettoegang). 13 Zie het besluit van de NMa in de zaak 7204/KPN CAIW, reeds aangehaald, randnummers 19 tot en met Zie het besluit van de NMa van 22 december 2006 in zaak 5807/KPN Tiscali, randnummers 23 tot en met 33, het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummers 41 tot en met 44, het besluit van de NMa van 21 oktober 2009 in zaak 6651/Reggefiber OGA GNA, randnummer 30, en het besluit van de NMa in zaak 7204/KPN-CAIW, reeds aangehaald, randnummer Zie het besluit van de NMa in de zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummers 42 en Zie het besluit van de NMa in de zaak 5807/KPN Tiscali, reeds aangehaald, randnummers 30 tot en met Zie het Marktanalysebesluit Ontbundelde toegang van OPTA van 29 december 2011, paragraaf Zie ondermeer het Marktanalysebesluit wholesale breedbandtoegang van 19 december 2008 en het Marktanalysebesluit Ontbundelde toegang van 19 december Zie Marktanalyse Wholesale breedbandtoegang van OPTA van 19 december 2008, randnummer

7 A.1.3 Vaste telefonie 22. Vaste telefonie voor eindgebruikers op een vaste locatie wordt aangeboden over koper-, kabel- en glasvezelnetwerken. Over elk van deze drie infrastructuren kunnen gelijktijdig meerdere gesprekken door aanbieders worden afgewikkeld. 23. In eerdere besluiten20 is de Raad uitgegaan van een markt voor residentiële vaste telefonie. De dienst vaste telefonie omvat hierbij zowel de aansluitingen als de dienstverlening over deze aansluitingen OPTA maakt binnen de markt voor residentiële vaste telefonie in het recente Ontwerp Marktanalysebesluit Vaste Telefonie onderscheid tussen twee markten: de markt voor enkelvoudige gesprekken en de markt voor tweevoudige gesprekken.22 De NMa heeft in haar advies aan OPTA over dit ontwerpbesluit de conclusies betreffende de marktafbakening onderschreven. De NMa heeft in onderhavige zaak geen aanwijzingen om van deze marktafbakening af te wijken. 25. De activiteiten van partijen op het gebied van vaste telefonie overlappen alleen op het gebied van enkelvoudige gesprekken.23 Conclusie 26. Gelet op het voorgaande zal bij de beoordeling van de gevolgen alleen worden ingegaan op de markt voor enkelvoudige gesprekken (hierna: markt voor vaste telefonie). A.1.4 Wholesale breedbandtoegang 27. Lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (hierna: lage kwaliteit WBT) betreft de levering van virtuele netwerktoegang tot de aansluitlijn naar het huis van de consument.24 Lage kwaliteit 20 Zie het besluit van de NMa in de zaak 5807/KPN Tiscali, reeds aangehaald, randnummers 39 tot en met 43, en het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummer De aansluiting is de toegang tot een openbaar elektronisch communicatienetwerk op een vaste locatie ten behoeve van spraak, faxverkeer en internet. Zie het Marktanalysebesluit Vaste telefonie van OPTA van 19 december 2008, randnummer Het verschil tussen enkelvoudige en tweevoudige gesprekken is dat bij enkelvoudige gesprekken de consument diensten afneemt waarmee zij over één lijn gesprekken kan voeren en bij tweevoudige gesprekken de beschikking heeft over twee lijnen. Telefoniediensten met meerdere lijnen worden vooral door zakelijke gebruikers afgenomen, zodat meerdere medewerkers tegelijk kunnen telefoneren. Zie het Ontwerp Marktanalysebesluit Vaste telefonie van 16 maart 2012, paragraaf Zie de melding in zaak7325/ KPN - Lijbrandt - Glashart - Reggefiber Wholesale, reeds aangehaald,randnummer 96. 7

8 WBT kan worden afgenomen via het koper-, kabel- en glasvezelnetwerk. Afnemers van lage kwaliteit WBT zijn met deze dienst in staat retaildiensten aan eindgebruikers te leveren. Lage kwaliteit WBT is daarmee een bouwsteen voor de diensten televisie, internettoegang en vaste telefonie. 28. De Raad heeft in eerdere besluiten een relevante markt voor lage kwaliteit WBT en een relevante markt voor hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang onderscheiden.25 De term lage kwaliteit wordt in dat kader gedefinieerd als verbindingen met een zogenaamde overboekingsfactor van lager dan 1:20, terwijl verbindingen met een overboekingsfactor van 1:1 tot en met 1:20 als hoge kwaliteit worden beschouwd Op 21 februari 2012 heeft OPTA in haar Ontwerpbesluit Wholesale Breedbandtoegang en huurlijnen vastgesteld dat er een aparte relevante markt voor lage kwaliteit WBT dient te worden onderscheiden.27 Conclusie 30. In lijn met eerdere besluiten van de NMa en de marktafbakening zoals uitgevoerd door OPTA wordt in het onderhavige besluit uitgegaan van een markt voor lage kwaliteit WBT. A.1.5 Markt voor doorgifte van televisiesignalen 31. In een eerder besluit28 is uitgegaan van een markt voor de doorgifte (ofwel het transport) van radio- en televisiesignalen (hierna: doorgifte van televisiesignalen). 32. De NMa heeft in dat besluit ook aangegeven dat het mogelijk is om een nader onderscheid te maken tussen de doorgifte van televisiesignalen enerzijds en de verwerving van de distributierechten voor televisiesignalen anderzijds.29 De diensten doorgifte en de verwerving van 24 De term breedband houdt in dat de downstreamcapaciteit die de afnemer beschikbaar heeft meer dan 128Kbit/s bedraagt. 25 Zie het besluit van de NMa in de zaak 5807/KPN Tiscali, reeds aangehaald, randnummer 34, en het besluit van de NMa in de zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummer 51, en het besluit van 20 september 2010 in zaak 7009/Tele2 BBNed, randnummer 26, en het besluit van de NMa in zaak 7204/KPN-CAIW, reeds aangehaald, randnummers 60 en De overboekingfactor is gedefinieerd als de gegarandeerde bandbreedte voor afnemers ten opzichte van de maximale bandbreedte die over een aansluiting geleverd kan worden. 27 Zie het Ontwerpbesluit Wholesale breedbandtoegang en huurlijnen van OPTA van 21 februari 2012, randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 5796/Cinven-Warburg Pincus-Essent Kabelcom, reeds aangehaald, randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 5796/Cinven-Warburg Pincus-Essent Kabelcom, reeds aangehaald, randnummer 23 en bijvoorbeeld ook het besluit van OPTA Marktanalyse Omroep 2009, 5 maart 2009, randnummers 491 en

9 de distributierechten kunnen los van elkaar worden afgenomen, maar worden in het geval van kleinere retailaanbieders over het algemeen tezamen afgenomen. KPN biedt op dit vlak bijvoorbeeld verschillende dienstenniveaus, al naar gelang de afnemer een kleiner of groter gedeelte van de televisiedienst zelf wil organiseren. Gelet evenwel op de materiële beoordeling kan in het onderhavige geval dit nadere onderscheid in het midden gelaten worden (zie randnummers 47 tot en met 49). 33. Daarnaast is in het eerder aangehaalde besluit overwogen dat een onderscheid gemaakt zou kunnen worden naar het soort infrastructuur waarop het signaal wordt doorgegeven aan de eindgebruiker. Gelet evenwel op de toegenomen concurrentiedruk van de verschillende aanbieders op de verschillende infrastructuren ten opzichte van het eerder genoemde besluit en op de materiële beoordeling (zie randnummers 47 tot en met 49) zal in dit besluit geen nader onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende infrastructuren. 34. Evenals in het eerder genoemde NMa-besluit zal er binnen de markt voor de doorgifte van televisiesignalen geen nader onderscheid gemaakt worden tussen de doorgifte en verwerving van analoge en digitale signalen. Conclusie 35. In het navolgende zal worden uitgegaan van de markt voor de doorgifte van televisiesignalen, waarbinnen mogelijk een nader onderscheid kan worden gemaakt tussen de doorgifte van televisiesignalen en de verwerving van de distributierechten daarvan. A.2 Relevante geografische markten Standpunt partijen 36. Partijen stellen zich op het standpunt dat in deze zaak voor de markt voor lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang en de retailmarkten voor vaste telefonie en internettoegang moet worden uitgegaan van nationale markten. Zij sluiten hierbij aan bij de marktafbakening die voor deze markten is gehanteerd door OPTA.30 Partijen sluiten ook voor de markt voor televisiediensten aan bij de afbakening gehanteerd door OPTA en zijn van mening dat deze, mede vanwege de geringe marktaandelen van bij de voorgenomen concentratie betrokken partijen, in het midden kan worden gelaten.31.indien desalniettemin uitgegaan zou moeten 30 Zie de melding in zaak 7325 d.d. 19 december 2011, randnummers Zie de melding in zaak 7325 d.d. 19 december 2011, randnummer

10 worden van een kleinere markt, dan gaan partijen uit van het gebied waarin de activiteiten van KPN en Lijbrandt overlappen: het dekkingsgebied van het glasvezelnetwerk van Reggefiber.32 Beoordeling NMa 37. De bepaling van de relevante geografische markt is een instrument om vast te stellen aan welke concurrentiedruk de betrokken ondernemingen onderhevig zijn.33 Het startpunt van de afbakening van de geografische markt wordt gevormd door de gebieden waarin de diensten worden aangeboden door de bij de concentratie betrokken ondernemingen In eerdere besluiten is de NMa voor de retailmarkten voor internettoegang35 en vaste telefonie36 uitgegaan van nationale markten. Voor wat betreft de retailmarkt voor televisie37 is eerder door de NMa uitgegaan van regionale markten, gelijk aan de verzorgingsgebieden van de kabelmaatschappijen, waarbij opgemerkt werd dat er rekening mee wordt gehouden dat de concurrentie ook op dit vlak een meer nationaal karakter zal krijgen naarmate er meer concurrentie tussen de aanbieders van de verschillende infrastructuren bestaat. In eerdere besluiten is de NMa voor de wholesalemarkt voor lage kwaliteit WBT38 is uitgegaan van een markt met een nationale omvang. De NMa heeft in een eerder besluit39 in het midden gelaten of de geografische markt voor de doorgifte van televisiesignalen landelijk of regionaal (ter grootte van de verzorgingsgebieden van de kabelmaatschappijen) zou moeten worden afgebakend. 39. De door KPN over te nemen activiteiten worden enkel geleverd via het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Hierdoor is de overlap van de activiteiten van partijen beperkt tot (delen van) het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Dit netwerk kent (nog) geen landelijke dekking. Deze beperkte 32 Zie aanvullende zienswijze van partijen d.d. 27 maart 2012, randnummer De definitie van een relevante geografische markt is, zoals beschreven in de Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, Pb 1997, C 372/05, randnummer 8: [ ] het gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen. 34 Ibid., randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald,randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, randnummer 85, en het besluit van de NMa in zaak 5807/KPN Tiscali, reeds aangehaald, randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummer 84, het besluit van de NMa in de zaak 5796/Cinven Warburg Pincus Essent Kabelcom, reeds aangehaald, randnummer Zie het besluit van de NMa in zaak 7009/Tele2 BBNed, reeds aangehaald, randnummer 28, en het besluit van de NMa in zaak 6397/KPN Reggefiber, reeds aangehaald, randnummer Zie het besluit in zaak 5796/Cinven Warbur g Pincus Essent Kabelcom, reeds aangehaald, randnummer

11 geografische overlap vormt een eerste aanwijzing om deze zaak aan de hand van regionale markten te beoordelen. 40. Voor onderhavige zaak is het daarbij van belang om op te merken dat een productaanbod via een elektronisch communicatienetwerk geografisch wordt begrensd door het dekkingsgebied van dat netwerk40, waardoor vraag- en/of aanbodsubstitutie41 van buiten het dekkingsgebied niet aannemelijk is. Een afnemer van elektronische communicatiediensten is aangewezen op de in zijn vestigingsplaats beschikbare netwerken en de aanbieders die via deze netwerken hun diensten aanbieden. 41. Nader onderzoek zou moeten worden verricht om tot een oordeel te kunnen komen wat de omvang van de relevante geografische markten in deze zaak is. De omvang van de markten zou bijvoorbeeld gelijk kunnen zijn aan het aaneengesloten glasvezelnetwerk in (een gedeelte van) een gemeente of aan een clustering van meerdere van dergelijke gebieden of aan alle gebieden waarin het Reggefiber glasvezelnetwerk is aangelegd. 42 Daarnaast kan de geografische omvang van de markten mogelijk ook nationaal zijn. Dergelijk onderzoek leent zich alleen voor een eventuele vergunningsfase. De materiële beoordeling in dit besluit wordt niet door de geografische marktafbakening beïnvloed (zie randnummers 46, 49, 56 en 57). Een dergelijk diepgaand onderzoek kan derhalve achterwege blijven in onderhavige zaak. Conclusie 42. Gelet op het voorgaande wordt in het onderhavige besluit de geografische afbakening van de markt voor televisie, de markt voor internettoegang, de markt voor vaste telefonie, de markt voor lage kwaliteit WBT en de markt voor doorgifte en levering van televisiediensten in het midden gelaten. Zie ook de Bekendmaking van de Commissie, randnummer 59. Vraag- en aanbodsubstitutie zijn de twee belangrijke bronnen van concurrentiedruk die betrokken moeten worden in de geografische marktafbakening. In de randnummers 13 en 14 van de Bekendmaking van de Commissie wordt gemotiveerd hoe deze twee verschillende bronnen van concurrentiedruk moeten worden gewogen bij het bepalen van de relevante markt: Vanuit economisch standpunt is voor de bepaling van de relevante markt substitutie aan de vraagzijde de belangrijkste en onmiddellijke en daadwerkelijke disciplinerende factor voor de aanbieders van een bepaald product, inzonderheid met betrekking tot hun prijsbeleid. Een onderneming of een groep ondernemingen kan niet een aanzienlijke invloed uitoefenen op de geldende verkoopvoorwaarden, zoals de prijzen, wanneer haar afnemers gemakkelijk kunnen overschakelen op beschikbare substitutieproducten of op elders gevestigde leveranciers. 42 Vergelijk ook het besluit in zaak 7204/KPN CAIW, reeds aangehaald, randnummers 118, 122, 127 en

12 B Gevolgen van de concentratie 43. Als gevolg van onderhavige transactie verkrijgt KPN uitsluitende zeggenschap over Reggefiber Wholesale, Glashart Media en Lijbrandt. In het navolgende is achtereenvolgens in gegaan op de gevolgen van de voorgenomen concentratie van de overname van (i) Reggefiber Wholesale door KPN op de markt voor lage kwaliteit WBT, (ii) Glashart Media op de markt voor de doorgifte van televisiesignalen en (iii) Lijbrandt op de retailmarkten. Lage kwaliteit WBT 44. Van de zijde van marktpartijen is betoogd dat KPN als gevolg van de concentratie haar eigen service providers zal bevoordelen en andere partijen de toegang tot wholesale breedbandtoegang zal bemoeilijken. Wholesale toegang wordt een onmisbare vorm van toegang tot glasvezel geacht, aangezien een alternatieve toegangsmogelijkheid tot glasvezel (ontbundelde toegang) vooralsnog onrendabel is, aldus de marktpartijen in hun zienswijzen. 45. Uit het onderzoek van de NMa blijkt dat het lage kwaliteit WBT-product van Reggefiber Wholesale al enige tijd niet meer verkrijgbaar is. Daarnaast hebben partijen desgevraagd aangegeven dat KPN, behoudens twee uitzonderingen, de WBT-aanbieder was bij alle vraagbundelingstrajecten die in 2010 of 2011 zijn aangewezen, opgestart of voltooid; de uitzonderingen betroffen gemeenten waar Reggefiber al actief was.43 Ook in alle nieuw uit te rollen glasvezelgebieden hebben partijen aangegeven dat, ongeacht onderhavige concentratie, alleen KPN lage kwaliteit WBT zal aanbieden.44 Reggefiber Wholesale biedt enkel nog lage kwaliteit WBT aan in die gebieden waar, om technische redenen, KPN geen lage kwaliteit WBT kan leveren. Tevens heeft het marktonderzoek bevestigd dat marktpartijen niet kunnen kiezen tussen het lage kwaliteit WBT product van KPN enerzijds en Reggefiber Wholesale anderzijds. 46. Gelet op het voorgaande acht de Raad het niet aannemelijk dat de lage kwaliteit WBTproducten van KPN en Reggefiber Wholesale een disciplinerende invloed op elkaar uitoefenen, waardoor het niet aannemelijk is dat onderhavige concentratie een effect heeft op deze markt, ongeacht de geografische afbakening daarvan. Doorgifte van televisiesignalen 47. Marktpartijen hebben geen zorgen geuit betreffende de overname van Glashart Media. Desgevraagd heeft een belangrijke afnemer van Glashart Media aangegeven geen of nauwelijks hinder te zullen ondervinden indien Glashart Media zou stoppen met de doorgifte van televisiesignalen. Ook andere aanbieders van retaildiensten die op dit moment diensten afnemen 43 Zie beantwoording aanvullende vragen 17 februari 2012, randnummer 25 e.v. en bijlage Zie beantwoording aanvullende vragen 27 januari 2012, d.d. 9 februari 2012, randnummer 16 tot en met

13 van Reggefiber Wholesale of van KPN hebben aangeven geen probleem te zien op dit vlak als gevolg van de concentratie. 48. Uit onderzoek van de NMa is daarbij gebleken dat kleine(re) marktpartijen inmiddels meerdere alternatieven hebben voor de dienstverlening van bijvoorbeeld Glashart Media. Zo zijn diverse kleine (nieuwe) partijen, zoals Iphion en GlasOperator er in geslaagd om de uitzendrechten zelf te organiseren. Daarnaast zijn er toetreders die ook een extern televisieaanbod ontwikkelen of reeds hebben ontwikkeld. 49. Gelet op het voorgaande acht de Raad het niet aannemelijk dat als gevolg van de concentratie de markt voor doorgifte van televisiesignalen, met het mogelijke nadere onderscheid tussen de doorgifte van televisiesignalen en de verwerving van de distributierechten van televisiesignalen, significant wordt belemmerd, ongeacht de geografische omvang daarvan. Retailmarkten 50. De Raad merkt op dat de overname van Lijbrandt door KPN een overgang van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap betreft, doordat KPN samen met Reggeborgh B.V. gezamenlijke zeggenschap heeft over Reggefiber Een overgang van gezamenlijke zeggenschap naar uitsluitende zeggenschap leidt tot een minder vergaande wijziging in de markstructuur dan wanneer zeggenschap wordt verkregen door een onderneming die nog geen zeggenschap heeft. De verkrijgende onderneming heeft dan immers reeds, samen met een of meer andere ondernemingen, beslissende invloed op het strategische commerciële beleid van de gezamenlijke onderneming.46 In het algemeen valt een beoordeling van een concentratie waarbij sprake is van een wijziging van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap daardoor eenvoudiger uit In uitzonderlijke gevallen kan de overgang van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap nader onderzoek vergen. Bijzondere mededingingsbezwaren kunnen zich voordoen in omstandigheden waarin de vroegere gemeenschappelijke onderneming wordt geïntegreerd in de groep of het net van haar enige overblijvende aandeelhouder met uitsluitende zeggenschap, waardoor de disciplinerende beperkingen van de gemeenschappelijke onderneming op de 45 Bij de beoordeling van de markten voor lage kwaliteit WBT en doorgifte van televisiesignalen (zie randnummers 44 tot en met 49) is niet nader ingegaan op de overgang van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap, omdat reeds om de daargenoemde redenen het niet aannemelijk is dat er sprake is van een significante beperking van de mededinging. 46 Zie bijvoorbeeld Comp/M.2908 Deutsche Post/DHL (II), punt 22, Comp/M P&O / Royal NedLLoyd / P&O NedLLoyd, punt Zie de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad, Pb 2005/C 56/04, randnummer 5. 13

14 verkrijgende aandeelhouder, als gevolg van mogelijk verschillende prikkels door de verschillende huidige aandeelhouders met zeggenschap, verdwijnen en de strategische marktpositie van de verkrijgende aandeelhouder kan worden versterkt De mate en aard van concurrentie tussen de overblijvende aandeelhouder en de gemeenschappelijke onderneming vóór de concentratie is voor de Commissie de belangrijkste overweging om te bepalen of de wijziging van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap mededingingsbezwaren zou kunnen oproepen en nader onderzoek verricht moet worden De Raad heeft geen aanleiding om onderhavige concentratie als een dergelijke uitzondering te beoordelen. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat Lijbrandt door Reggefiber wordt ingezet in gebieden waar sprake is van een lage penetratie op het glasvezelnetwerk, om zodoende het benodigde penetratieniveau voor de uitrol van glasvezel te bereiken en daarmee de core business van Reggefiber aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken naar de woning te ondersteunen.50 Hoewel uit interne documenten van Reggefiber blijkt dat Reggefiber en haar dochterondernemingen in grote mate onafhankelijk van KPN opereren, bevestigen strategische documenten over de inzet van Lijbrandt, dat Lijbrandt een andere (concurrentie)positie inneemt dan KPN Gelet op de aard van de concurrentie tussen Lijbrandt en KPN acht de Raad het niet aannemelijk dat de voorgenomen overname van Lijbrandt zal leiden tot een belangrijke verslechtering van de concurrentiestructuur van de markt. 56. De Raad acht het daarom, mede gelet op het feit dat hier sprake is van een overgang van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap, het niet aannemelijk dat de sterke gezamenlijke positie van meer dan 50%52 van partijen op een aantal markten voor internettoegang en vaste telefonie, die gelijk zijn aan het dekkingsgebied van het aaneengesloten glasvezelnetwerk in (een 48 Ibid.,randnummer 9. Als voorbeeld noemt de Commissie de situatie waarin de verkrijger een rechtstreekse concurrent is van de gemeenschappelijke onderneming, zij gezamenlijk een aanzienlijke marktpositie verwerven en de operatie een mate van onafhankelijkheid doet verdwijnen die de gemeenschappelijke onderneming voorheen had. 49 Comp/M.5141 KLM/Martinair, punt Voor rendabele exploitatie van een glasvezelnetwerk wordt een uiteindelijke penetratiegraad van 50-60% genoemd. 51 Zo is het de intentie van Reggefiber de Lijbrandt alleen in te zetten totdat de penetratie het gewenst niveau heeft bereikt, Reggefiber Group B.V., Businessplan t.b.v. de Raad van Commissarissen 14 december Wat betreft internettoegang hebben partijen in 6 van de 32 gebieden waar Lijbrandt actief is een marktaandeel groter dan 50%, met een uitschieter van 80%, en waarbij de toevoeging van Lijbrandt aan het marktaandeel van KPN varieert tussen de 2% en 11%. Wat betreft vaste telefonie hebben partijen in 10 van de 32 gebieden waar Lijbrandt actief is een marktaandeel groter dan 50%, met een uitschieter van 90%, en waarbij de toevoeging van Lijbrandt aan het marktaandeel van varieert tussen de [0-10%] en [10-20%]. 14

15 deel van) een gemeente (de kleinst mogelijke markt), tot een significante beperking van de mededinging kan leiden. 57. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen op zowel nationale retailmarkten als op retailmarkten die gelijk zijn aan het dekkingsgebied van het gehele glasvezelnetwerk van Reggefiber, is niet groter dan 50%. De Raad acht het daarom niet aannemelijk, mede gelet op het feit dat hier sprake is van een overgang van gezamenlijke naar uitsluitende zeggenschap, dat onderhavige concentratie tot een significante belemmering van de mededinging leidt op deze mogelijke retailmarkten. Conclusie 58. Gelet op het bovenstaande met betrekking tot de markten voor televisie, internettoegang en vaste telefonie, de markt voor lage kwaliteit WBT en de markt voor doorgifte van televisiesignalen, acht de Raad het niet aannemelijk dat onderhavige concentratie tot een significante beperking van de mededinging zou kunnen leiden. VI Zienswijze OPTA 59. Op 12 april 2012 heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) een zienswijze ingediend betreffende onderhavige zaak. 60. In deze zienswijze deelt het College van OPTA de conclusie van de Raad dat er geen reden is om aan te nemen dat de gemelde concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan zou kunnen belemmeren. VII Conclusie 61. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. 62. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. 15

16 Datum: De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze: W.g. Henk Don Lid van de Raad van Bestuur Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 16

Openbaar. Melding. Openbaar

Openbaar. Melding. Openbaar Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 7326/77 Betreft

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet. Nummer 7326/278_A Betreft zaak: 7326/KPN

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Zaaknummer 1790/ ENCI - Beamix Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. I. MELDING 1. Op 11 februari

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1139/CSS-CCN I. MELDING 1. Op 10 november 1998

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. ZaakNummer 1678/BDO CampsObers-Walgemoed I. MELDING 1. Op 3 december

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2012/ Phonehouse - Roadphone I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0439-9805.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0439-9805.htm pagina 1 van 7 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 439 / UPC-NUON 1. Op 16 april 1998

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1134/Heineken - Barneveldse

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 4666 / 4 Betreft zaak: 4666

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0748-9806.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0748-9806.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 748 / Edon - Westergo 1. Op 14

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft zaak: 2615/Ordina N.V. - Devote N.V. I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1768/NIB Capital - Alpinvest I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0797-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0797-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 794 / Libertel-Phones

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1159: Brouwer - Neroc I. MELDING 1. Op 10 december

Nadere informatie

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 12 mei 1998 Nummer: 443/4.B95 Betreft:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1267 / Danisco - Sidlaw I. MELDING 1. Op 5

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5162/9 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4660/9 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1410/BAM - Vissers/HOKA/ITS I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1848/ABN AMRO Bouwfonds - Proverko I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5691 / 11 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 2611/Origin - KPN Datacenter I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1169: Deutsche Babcock - Steinmüller

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BARE VERSIE BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 955/Rofisco - Merkx - Roelofsen -

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3903/21 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1711/Rijnmond-Levob I. MELDING 1. Op 3 januari

Nadere informatie

Openbare versie INHOUDSOPGAVE

Openbare versie INHOUDSOPGAVE Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 7204 / 52 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0094-9804.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0094-9804.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 94/13.B91 Betreft: Zaaknummer 94/Econosto

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2218/ Hofka + Sampermans - Stoof I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1415/ Watco - Cleanaway I. MELDING 1. Op 19

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2164/ Royal Nederland - AXA Schade I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1 van de Mededingingswet. Nummer 3549 / 15 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1218/ Econocom-EDS Product Services I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1807/ Computer Associates Int. - Sterling Software

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5470/20 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1909/AIR Holdings - Stern Beheer I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1677/CRH-Monoliet I. MELDING 1. Op 3 december

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1931/GlobeGround - Aero Groundservices I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2280/Thomson - Harcourt General Inc. I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0676-9800.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0676-9800.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 676 / Watco BV - VéVéWé 1. Op 29

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1340 / Airtours - Marysol I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2239/ Nuon - Feenstra I. MELDING 1. Op 1 december

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0425-9805.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0425-9805.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 425 / Internatio-Müller - Roderland

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1035/Pon Holdings - Century Auto Groep Nummer:

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1872/Dura Vermeer - Proverko I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4143/14 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1002/Fabricom-Schelde Nummer: NMa-1002/4 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 2984/7.B319 Betreft zaak:

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1705/Strukton - Colijn I. MELDING 1. Op 24 december

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3747 / 18 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 3683 / 13 Betreft zaak: Com-Wonen

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1160/ Pon - Achterveld-Cebeco-Agrivor

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1272 / Rexel - Rolff I. MELDING 1. Op 26 maart

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1352/Scheuten Management - Heywood/Scheuten

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2189/ Aalberts - Hartman I. MELDING 1. Op 7

Nadere informatie

BESLUIT I. MELDING II. PARTIJEN

BESLUIT I. MELDING II. PARTIJEN BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1880/Tulip Computers - 2L International I.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1069-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1069-9810.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1069/Low & Bonar-Waddington

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1260/SEI Benelux - Malchus Beheer I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1932/ Heijmans Van Hees I. MELDING 1. Op 22

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2656/PinkRoccade - Commit Information Systems

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2626/Yamaha Motor Europe - Motori Minarelli

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 6347 / 11 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1879/NS Stations - PTA I. MELDING 1. Op 30

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1257 / Airtours - Traveltrend I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 850 / Amstrong - DLW 1. Op 24

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6032 / 17 Betreft zaak: 6032/Stork

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2114/ Etos - Boots Stores I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0890-9809.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0890-9809.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 890/ECN - KEMA I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4251 / 10 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1401/DaimlerChrysler - Marketech I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2014/HIM Furness - PMK Holding I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3754 / 10 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld inartikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld inartikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld inartikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 2181/Sligro - Prisma I. MELDING 1. Op 3 november

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0987-9808.htm. NMa, Mededingingswet pagina 1 van 5 BESLUIT NMa, Mededingingswet Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 14 augustus

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6255 / 20 Betreft zaak: 6255/De

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Zaaknummer 2281/ISS Europe - Randstad Holding I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3885 / 20 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 5881 / 7 Betreft zaak: 5881/Arcelor

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1271/Hillsdown - Jonker Fris I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 70/Neways-Detron-GPC Huizen Nummer:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6027/12 Betreft zaak: 6027/Bage

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5767 / 7 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1138-9811.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1138-9811.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1138/Arriva-VEONN en Hanze

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1589/4 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5768/6 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\76openbdoc.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 76/ Pakhoed - Transol Nummer:

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft zaak: 2348/PontEecen - Houthandel Vries I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Zaaknummer 2097/Amicon - Geov RZG I. MELDING 1. Op 13 september

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft zaak: 2029/Rodamco - Amvest I. MELDING 1. Op 27

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Ons kenmerk: ACM/DM/2014/202624_OV Zaaknummer: 14.0217.22/KPN Reggefiber I. MELDING 1. Op 7 februari

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4077/22 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1374/NBM-Amstelland - Visser Nummer: 1374/5 I.

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1694/Detam Pensioen Services Relan Groep I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5688 / 13 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1611/Koops BSO en VLF I. MELDING 1. Op 2 november 1999

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2647/Thermo King - Grenco I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 5140 / 17 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2064 / Kamps - Schothuis I. MELDING 1. Op 22

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1682/ SBS-Strengholt/Publimusic I. MELDING

Nadere informatie