Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015"

Transcriptie

1 Scholingsgids Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids 20 april 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding... 8 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang Schematisch overzicht aanbieders (1) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 2) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 3) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 4) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 5) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 6) Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 7) Aanbieders en trajecten 1. Berenschot: Leergang Strategisch Management Blits Group: Persoonlijke commerciële ontwikkeling - in kader van transitie van subsidie naar meer commercie Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren a&b. Cabosse: Inspirerend leidinggeven Cabosse: Klantgerichtheid & ambassadeurschap CDK: Eigen kwaliteit centraal CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning a. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant A b. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant B c. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant C Coaching Forward: Zelfreflectie en wat doe je ermee Confriends: Oplossingsgericht communiceren ELP: Creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid; locatiemanagers als sleutelfiguren in cultuurverandering

3 13. FNV Formaat/SBI: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities FNV Formaat/ SBI: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg a&b. Gewoon-HR: Masterclass mobiliteit Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling* HaKa Nederland: TdT leiding geven aan professionals HaKa Nederland: Leidinggeven in een veranderende omgeving HaKa Nederland: van pedagogisch medewerker naar ambulant medewerker a&b. Hanzehogeschool Groningen: Generalistisch werker jeugd basis en verdieping a&b. Hanzehogeschool Groningen: GGZ basis & verdieping a&b. Hanzehogeschool Groningen: LVB basis & verdieping Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis Maatschappelijke participatie HUMAN CAPITAL Training & Advies: Leidinggeven in een veranderend speelveld Human Connection: Van buiten naar binnen ICM: Hogere Bedrijfskunde (post-hbo) ID College: Het Pad van de Heldin ID College: Hoe zeg je wat je wilt zeggen ID College: Klant erger je Niet ID College: Verschillend Samen ID College: Waardevol Communiceren Incompany Training & Coaching: Crisisopvang Nieuwe Stijl InKr8: Geven van verbindingsactietrainingen IvS: Oplossingsgericht communiceren en vergaderen a&b. Jobtraining: Super you, versterk jezelf en word breder inzetbaar Jobtraining: Slim veranderen, de regie in eigen hand Jobtraining: Feedback; versnel jouw persoonlijke ontwikkeling Jobtraining: Kleur bekennen; blink uit in communicatie en samenwerking JSO: De krachtige welzijnswerker

4 39. KADE & Wakkere zaken: Succesvol aanbesteden a&b. Kans²: Ken jezelf, kies je koers, met vertrouwen en inzicht je pad vervolgen Kans²: Talentontwikkeling, effectief communiceren Kans²: Medewerkers leren reflecteren doe je zo Kans²: Train de trainer Medewerkers leren reflecteren doe je zo Karakteradvies: Kwaliteiten centraal Karakteradvies: Kwaliteit waarborgen met KTM Karakteradvies: Professioneel klantgericht communiceren Karakteradvies: Samen sterk Kessels & Smit: Jeugdhulp op tournee! Kinderopvang Academie: Professioneel communiceren KSS: Hostmanship - De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn! Learn to live: Dienstverlenen met onderscheid Leeuwendaal: Masterclass Mobiliteit *) a&b. LIF trainingen: Persoonlijke effectiviteit in het team en het contact met ouders LIF trainingen: Professioneel bijdragen aan verandering LIF trainingen: Profileren als professional LIF trainingen: Ouders adviseren over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind LIF trainingen: Middel management competenties in kinderopvangorganisaties a&b. Lisdonk Coaching & Training: leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers a&b. Lisdonk Coaching & Training: de verkoop van maatschappelijke dienstverlening Logavak: Jongerenwerk Nieuwe Stijl LOOKK: Van Binnen naar Buiten Matchcare: Stimuleren van veranderbereidheid en mobiliteit Match-it: 4 daagse Mediationopleiding MentesMe: Competentietraining Integraal Kind Centrum medewerker 86 4

5 65. Mijnbuurtje.nl: Online buurtcommunicatie MKB Cursus & Training: TdT Didactische vaardigheden groepsgewijze hulpverlening aan cliënten Movisie: Teamworkshop Wmo-competenties Movisie: Netwerken en samenwerken in de wijk Movisie: Train de trainer ondernemend leren coachen NCMW: Positioneren en samenwerken - de eigen kracht van de werker Noorda en Co: Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Noorda en Co: Projectinitiatieven NVMW:Professionele ruimte - Basistraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker a&b. NVMW: Professionele ruimte - Verdiepingstraining beroepscode & tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker NVMW: Professionele ruimte - Train de trainer werken met beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen in de jeugdzorg a&b. NVMW: Professionele ruimte - Professionele autonomie en managementverantwoordelijkheden a&b. NVMW: Professionele ruimte - Masterclass Privacy en geheimhouding voor het jeugddomein a&b. NVMW: Professionele ruimte - Masterclass Privacy en geheimhouding voor het brede welzijn a&b. NVMW: Professionele ruimte - Voorkomen seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk Odyssee: Veranderen in dialoog a&b. OSA: Netwerken versterken en verbinden OSA: Arbeidsfit, organisaties versterken in hun kracht en wendbaarheid Parenticom: Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! Parenticom: De klantgerichte rondleiding Parenticom: Professioneel communiceren met ouders op KDV,PSZ en BSO a&b. Parenticom: Verwerven leidinggevende competenties a&b. Parenticom: Leidinggeven in veranderend speelveld

6 88. The Presence Academy: Klantgericht werken The Presence Academy: Positioneren in netwerken RadarVertige: Ondernemersvaardigheden, denk en doe als een ondernemer RadarVertige: Netwerken versterken en verbinden RadarVertige: Versterken persoonlijke effectiviteit en team functioneren RINO Groep, Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling RINO Groep: Gezinsdiagnostiek RINO Groep: Motiverende en oplossingsgerichte werkvormen RINO Groep: Signs of safety Samen Veilig Midden-Nederland: Zicht op veiligheid Schouten & Nelissen: Projectmatig werken a. Schouten & Nelissen: Lean Management b. Schouten & Nelissen: Lean Sensei Schouten & Nelissen: Masterclass mobiliteit Leidinggevenden JZ *) Smart Group: Sturen op verandering Smart Group: Commercieel denken en handelen Smart Group: Bewust sturen op vakmanschap, basisvaardigheden leidinggevenden Smart Group: Visie op leiderschap en verandering Smart Group: Kinderopvang in Beweging SoNeStra: Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën Spectrum Elan: Eigen kracht en vraaggericht werken Spijker & Hamer: Het vormen van effectieve en zelfstandige intervisiegroepen a&b. SRR: Nationale Opleiding MediaCoach THP: Ontwikkeltraject MT, verbreding competenties TIMM Consultancy: Samenwerken aan Veiligheid Training with a Twist: Stappen zetten naar zelfsturing in je team Uw Kennispartner: Bewust communiceren met keten- en opvoedpartners

7 114 a&b. Vapro: Effectief instrueren op de werkplek Voor het Voetlicht: Inspiratieworkshops zelfvertrouwen, samenwerking & zichtbaarheid Voorwaartz: Professioneel rapporteren, professioneel presenteren Voorwaartz: Professioneel motiveren, professioneel stimuleren Wakkere Zaken: Leidinggeven aan een wijkteam Wakkere Zaken: Met je team op weg naar zelfsturing Wakkere Zaken: Veerkracht in je werk a&b. WelzijnNederland: Hier Sta Ik Voor! Windesheim: Basistraining Welzijn Nieuwe Stijl Windesheim: Jeugdwerker Nieuwe Stijl EVC Jeugdzorgwerker Bureau Sterk: EVC Jeugdzorgwerker Centrum VakErkenningen: EVC Jeugdzorgwerker HaKa Competent: EVC Jeugdzorgwerker EVC Centrum Vigor: EVC Jeugdzorgwerker

8 Inleiding Competenties verbreden Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK), heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van competentieverbreding. Daarvoor heeft zij voor de drie branches een sectorplan ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van scholingstrajecten. Competent in verschillende contexten De Regelingen Scholing van de drie branches voorzien in een financiële bijdrage voor nietbedrijfsspecifieke scholingstrajecten. De doelgroep is werknemers in de branches WJK, die geschoold worden nieuwe competenties ofwel nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De bedoeling is dat s deze competenties ook in een andere context kunnen toepassen. Ook wordt beoogd dat de trajecten waarde toevoegen aan het CV. Voor meer informatie over deze Regelingen verwijzen wij u naar de FCB-website. Voorschriften Ministerie SZW Het Ministerie van SZW heeft cofinanciering van het sectorplan toegekend onder de voorwaarden van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen waaronder voorschriften voor toekenning, administratie en verantwoording. Deze voorwaarden zijn daarmee ook van toepassing op de Regeling. De financiële bijdrage is bestemd voor trajecten uit deze Scholingsgids. In onderhavige Scholingsgids staan scholingstrajecten van uitvoerders met wie FCB een overeenkomst heeft gesloten in het kader van deze regeling. Consultatie van het veld, inhoudelijke toets en benchmark De Scholingsgids is via een consultatie van en aanvragen vanuit het veld tot stand gekomen. Ook hebben de aanbieders in deze gids bij FCB recente referenties uit het werkveld aangeleverd. Die kunt u bij hen opvragen. Ook goed te weten dat: Alle in deze Scholingsgids opgenomen aanbieders/trajecten door FCB zijn getoetst op inhoudelijke relevantie (zie hierna: de kaders per branche) en op marktconformiteit van prijzen (benchmark). Met alle in deze Scholingsgids genoemde aanbieders is door FCB een Overeenkomst Scholing gesloten. Via deze overeenkomst regelen we o.a. prijzen, facturering e.d. met de aanbieders. De inhoudelijke kaders voor de scholing in de komende jaren zijn op basis van de beleidskaders van sociale partners tot stand gekomen. Deze kaders per branche vindt u hierna. Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. Nieuwe aanbieders en trajecten Zit de aanbieder of traject van uw keuze er niet bij? Dan kunt u deze aanbieder, en het door u gewenste specifieke traject, alsnog bij FCB aanmelden. Dat doet u door het formulier Opname in Scholingsgids in te vullen. U ontvangt dit formulier automatisch wanneer u het aanmeldformulier invult op onze website. Vervolgens vindt een inhoudelijke toets en benchmark plaats en gaat FCB na of met deze uitvoerder, voor het aangemelde traject, een Overeenkomst Scholing kan worden gesloten. De nieuwe aanbieders en trajecten worden vervolgens toegevoegd aan de Scholingsgids. 8

9 Actuele versie Scholingsgids Alle trajecten in deze Scholingsgids worden geëvalueerd. Op basis hiervan, kunnen uitvoerders en/of trajecten door FCB uit de Scholingsgids worden gehaald. Ook komen er steeds aanbieders en/of trajecten bij. De actuele versie van Scholingsgids vindt u - voorzien van de versie-datum steeds op de FCB-website. 9

10 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren bijna iedereen in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening raken. Hierom zetten de sociale partners alles op alles om werknemers en organisaties te helpen zelfbewust en krachtig de regie op hun toekomst te nemen en te houden. Ook stelt de huidige samenleving andere eisen aan het werk van welzijnsorganisaties dan in het verleden. De ondersteuning moet soberder, doelmatiger en dichter bij de burgers worden georganiseerd. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers ook nieuwe kansen, tenminste: als ze goed zijn opgeleid en getraind. Daarom is er in 2014 en 2015 financiële ondersteuning voor onder meer scholing, training, workshops, een informatieplatform en scans voor professionals, leidinggevenden en stafmedewerkers in de branche. Gericht op kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Het gaat dus niet om vakinhoudelijke cursus en/of trainingen. Wél om een extra inzet vanuit de volgende thema s: Begeleiden van en werken in zelfstandige en zelfsturende teams Samenwerken en integraal werken in (verschillende en/of multidisciplinaire) teams Vraag- en resultaatgericht werken en je toegevoegde waarde als professional Profileren van je werk, je resultaten zichtbaar maken Ondernemerschap als individu Ondernemerschap van organisaties en teams: kennis van de markt, van buiten naar binnen en strategisch meedenken Strategisch en tactisch HR- en loopbaanbeleid Netwerken versterken en verbinden Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 10

11 Richting en ruimte scholing branche Jeugdzorg Door de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg gaat er veel veranderen. Jeugdzorgorganisaties worden marktpartijen, het werk wordt soms anders georganiseerd en de werkinhoud en de context voor professionals verandert en verschuift. De ontwikkelingen die onder andere gaande zijn: Van residentieel naar ambulant Van specialist naar generalist Werken in een wijkteam met de focus één gezin één plan Van heel geprotocolleerd naar ruimte voor de professional Gemeenten sturen op output en maatschappelijke effecten i.p.v. op trajecten. Organisaties gaan anders werken (wijkgericht, gezinsgericht etc.) en hebben nieuwe organisatieondersteuning nodig van stafmedewerkers. Dit vraagt van professionals, hun leidinggevenden en van ondersteunend personeel nieuwe of aangescherpte kennis, vaardigheden of gedrag, ofwel nieuwe competenties. Te denken valt aan: Meer klantgericht- en ondernemend werken Jezelf profileren Anders samenwerken met externe partijen Wijkgericht werken Je team op afstand aansturen Ondersteunen van eigen kracht van kind en gezin met een andere houding Zelfreflectief handelen De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk mensen in de Jeugdzorg te ondersteunen bij het aanleren van deze nieuwe competenties zodat zij blijvend kunnen werken in de nieuwe Jeugdzorg. Als voorwaarde is ook door het ministerie van SZW gesteld dat s hun nieuwe kennis ook in een andere context dan de huidige baan/organisatie moeten kunnen toepassen. Vakinhoudelijke of bedrijfsspecifieke scholing vallen buiten het kader. De scholing kan ingezet worden voor alle medewerkers in de organisatie (management, operationeel en ondersteunend). Bij de beoordeling van aanvragen zal door FCB per aanvraag bekeken worden of deze past binnen bovenstaande kaders. Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan sociale partners. 11

12 Richting en ruimte scholing branche Kinderopvang Scholing voor de toekomst De Scholingsregeling voor kinderopvang beoogt bij te dragen aan toekomstbestendige organisaties. De regeling is bedoeld voor kinderopvangorganisaties die zich ontwikkelen naar een nieuwe toekomst. Door samenwerking met andere organisaties zoals onderwijs, ketenpartners in de wijk of de zorg, etc., ontstaan nieuwe werkvormen en verandert het speelveld. Deze ontwikkelingen bieden medewerkers kansen als ze in staat zijn mee te bewegen met de veranderingen. De regeling is bedoeld om mensen in organisaties waarvan het speelveld verandert, te versterken. Met deze regeling kan een impuls gegeven worden aan hun ontwikkeling in een veranderende context of in nieuwe werkvormen die ontstaan. Te denken valt aan onderwerpen als: Profileren als professional, staan voor je vak en/of Samenwerken op een nieuw speelveld, andere samenstelling van teams, nieuwe collega s en/of Omgevingsbewustzijn, kennis van de markt en strategisch meedenken en/of Netwerken, versterken en verbinden in het belang van de organisatie. Kansen zien en samenwerking aangaan/initiëren. De scholing kan worden ingezet voor alle medewerkers in de organisatie. De regeling is niet bedoeld voor vakinhoudelijke trainingen zoals VVE trainingen of trajecten die gericht zijn op het primaire proces en/of het pedagogische handelen. Ook is deze Regeling en ook de Regeling Omscholing niet bedoeld voor opscholen van MBO-niveau 3 naar 4. Verder is van belang dat de training of scholing niet bedrijfsspecifiek is, dus in andere werkcontexten toepasbaar is en waarde heeft voor het CV. Bij de beoordeling van de aanvragen zal per aanvraag bekeken worden of deze passend is binnen de kaders van deze regeling. Richting en ruimte scholing algemeen In de Regeling Scholing vindt u de formele eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Daarnaast toetst FCB, op aangeven van het Ministerie van SZW en Sociale Partners, uw aanvraag ook op inhoudelijke gronden. Er wordt beoordeeld of de door u aangevraagde scholing u ondersteunt in de voorbereiding op de toekomst dus uw organisatie en medewerkers helpt te veranderen, te innoveren en/of een transitie door te maken. U kunt binnen de kaders van de regeling een trainingsbureau of scholingsinstituut voordragen, dat een programma aanbiedt waar u gebruik van wilt maken. U meldt in uw aanvraag bij FCB van welke scholing/training en bij welk bureau/instituut u gebruik wilt maken. Als het bureau voldoet aan de in de Regeling opgenomen criteria en een aanbod kan doen passend binnen de hierboven genoemde kaders voor kinderopvang, kunnen wij het aanbod van deze aanbieder toevoegen aan de scholingsgids. U kunt ook uit de scholingsgids een keuze maken. Dit aanbod is al getoetst aan de criteria. 12

13 Schematisch overzicht aanbieders (1) Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep dn Aantal dd Open Incompa ny 1 Leergang Strategisch Manage Berenschot WMD niet niet Management rs 1400* 5 dd x 20 dn 2 Persoonlijke commerciële Blits Group ontwikkeling WMD JZ KO Alle 2695* 10 dd x 11 dn 3a Hoe coach ik een team Bosman en Vos naar zelfsturing en WMD niet niet Alle 750,00 5 dd x 12 dn optimaal functioneren 3b Hoe coach ik een team Bosman en Vos naar zelfsturing en WMD JZ KO Alle 550,00 5 dd x 12 dn optimaal functioneren 4a Cabosse Inspirerend leidinggeven niet niet KO Alle 695,00 8 dd x 12 dn 4b Cabosse Inspirerend leidinggeven niet niet KO Alle 895,00 8 dd x 12 dn Cabosse Klantgerichtheid & ambassadeurschap CDK Eigen kwaliteit centraal niet niet KO CED-Groep Christelijke Hogeschool Ede Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Post hbo buurtcoach/sociaal werker maatschappelijke ondersteuning niet niet KO Alle 1.200,00 10 x 12 Pedago gisch medw. 550,00 4 x 15 dn WMD niet niet Alle 2425* 16 dd x x 16 dn WMD niet niet Alle 3950* 24 dd x x 18 dn Max 9a Christelijke Hogeschool Ede Buurtcoach light variant A WMD JZ niet Alle 1200,- 24 dd x 22 dn 9b Christelijke Hogeschool Ede Buurtcoach light variant B WMD JZ niet Alle 1200,- 25 dd x 23 dn 9c Christelijke Hogeschool Ede Buurtcoach light variant C WMD JZ niet Alle 1200,- 26 dd x 24 dn 10 Coaching Zelfreflectie wat kun je Forward ermee WMD JZ KO Alle 617,10 3 dd x 4 dn 11 Oplossingsgericht Confriends communiceren WMD JZ KO Alle 85,00 1 dd x 10 dn 12 Creativiteit, flexibiliteit en ELP betrokkenheid, locatiemanagers als KO Locatie manage 750,00 3 x 8 dn sleutelfiguren in cultuurverandering rs 13 De rol van de OR bij FNV Formaat decentralisaties en WMD niet niet OR 385,00 2 dd x 15 dn transities 14 Actieve rol OR bij transities FNV Formaat niet in de Jeugdzorg JZ niet OR 230,00 2 dd x 15 dn 15a Masterclass GewoonHR Leidinggevenden niet JZ niet LG 677,60 2 dd x 14 dn 15b Masterclass Gewoon HR Leidinggevenden niet JZ niet LG 1.016,40 4 dd x 14 dn 16 TdT Leiding geven aan HAKA Nederland professionals in een WMD JZ niet Alle 296,00 7 dd x 12 dn veranderende omgeving 17 Leiding geven aan Manage HAKA Nederland professionals in een WMD JZ niet rs veranderende omgeving 296,00 7 dd x 12 dn 18 19a 19b 20a 20b HAKA Nederland Van pedagogisch medewerker naar ambulant niet JZ niet medewerker Pedago gisch 683,75 medewe 22 dd x 10 dn rkers Hanze Scholing generalistisch WMD JZ KO Alle 200,00 2 dd x 20 dn Hogeschool werken jeugd basis Hanze Scholing generalistisch WMD JZ KO Alle 900,00 6 dd x 20 dn Hogeschool werken jeugd verdieping Hanze Scholing brede basiskennis Hogeschool GGZ WMD JZ KO Alle 2 dd x 20 dn 200,00 Hanze Hogeschool Verdieping kennis GGZ WMD JZ KO Alle 900,00 6 dd x 20 dn 13

14 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 2) 21a 21b Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep Hanze Scholing brede basiskennis Hogeschool LVB WMD JZ KO Alle Hanze Hogeschool Verdieping kennis LVB WMD JZ KO Alle Brede basiskennis Hanze maatschappelijke Hogeschool participatie WMD JZ KO Alle Leidinggeven in een Human Capital veranderend speelveld WMD JZ KO Alle 24 Human Connection 25 ICM Van buiten naar binnen Post hbo Hogere Bedrijfskunde WMD Alle WMD JZ KO Alle dn 200,00 900,00 200, , ,00 Aantal dd Open Incompa ny 2 dd x 20 dn 6 dd x 20 dn 2 dd x 20 dn 6 dd x x 8 dn 11 dd x 10 dn Max 18 x 18 dn 3.693,53 26 ID College Het pad van de heldin WMD JZ KO Alle 250,00 2 dd x x 12 dn 27 Hoe zeg je wat je wilt ID College zeggen WMD JZ KO Alle 3 dd x x ,00 28 ID College Klant erger je niet WMD JZ KO Alle 450,00 3 dd x x ID College Verschillend samen WMD JZ KO Alle 375,00 3 dd x x ID College Waardevol communiceren WMD JZ KO Alle 140,00 1 x x InCompany Ede Crisisopvang Nieuwe Stijl WMD JZ KO Alle 1.250,00 6 dd x x Opleiding tot Verbindingsactietrainer: Inkr8 geven van verbindingsactietrainingen 33 Instituut voor Oplossingsgericht Samenwerkingsv communiceren en raagstukken vergaderen 34a Super You, versterk jezelf Jobtraining en wordt breder inzetbaar 34b Super You, versterk jezelf Jobtraining en wordt breder inzetbaar 35 Slim veranderen, de regie Jobtraining in eigen hand 36 Kleur bekennen; blink uit Jobtraining communicatie en samenwerking NIEUW 37 Feedback; versnel jouw Jobtraining persoonlijke ontwikkeling NIEUW 38 De krachtige JSO welzijnswerker WMD JZ niet niet niet JZ niet Alle 1.950,00 195,00 12 dd x 12 dn 3 x 12 WMD JZ KO Alle 375,00 2 dd x 12 dn WMD JZ KO Alle 275,00 2 dd x 12 dn WMD JZ KO Alle 275,00 2 dd x 8 dn WMD JZ KO Alle 275,00 2 x 12 dn WMD JZ KO Alle 275,00 2 x 12 dn WMD niet niet Alle 548,- 7 dd x 12 dn 39 KADE Succesvol aanbesteden niet JZ niet alle 1.250,00 8 x 12 dn 40a Kans 2 Ken jezelf, kies je koers WMD JZ KO Alle 750,00 3 dd x 12 dn 40b Kans 2 Ken jezelf, kies je koers WMD JZ KO Alle 450,00 3 dd x 16 dn * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 14

15 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 3) Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep dn Aantal dd Open Incompa ny 41 Talentontwikkeling, Kans 2 effectief communiceren niet niet KO Alle 450,00 3 dd x 15 dn 42 Medewerkers reflecteren Kans 2 doe je zo WMD JZ KO Alle 575,00 4 dd x 12 dn 43 Train de trainer Kans 2 medewerkers reflecteren WMD JZ KO Alle 1.100,00 4 dd x 10 dn doe je zo 44 Karakteradvies Kwaliteiten centraal WMD niet KO Alle 330,00 3 dd x 12 dn 45 Kwaliteit waarborgen met Karakteradvies KMT WMD niet KO Alle 800,00 4 dd x 12 dn b Professioneel klantgericht Karakteradvies communiceren WMD JZ KO Alle 400,00 3 dd x 25 dn 47 Karakteradvies Samen sterk WMD niet KO Alle 330,00 3 dd x 20 dn 48 Kessels & Smit en Jeugdhulp op tournee niet JZ KO Alle 680,00 4 dd x 10 dn WSG 49 Kinderopvang Professioneel niet niet KO Alle 522,00 4 dd x 10 dn Academie communiceren 50 KSS Hostmanship NIEUW WMD niet KO Alle 313,65 4 x Dienstverlenen met Learn to live onderscheid WMD JZ niet Alle 1.100,00 9 dd x 12 dn 52 Masterclass Leeuwendaal Leidinggevenden JZ LG 251,00 2 dd. x x 12 dn 53a Persoonlijke effectiviteit in LIF trainingen het team en in het contact WMD niet KO Alle 500,00 6 dd x 16 dn met ouders 53b Persoonlijke effectiviteit in LIF trainingen het team en in het contact WMD niet KO Alle 600,00 6 dd x 16 dn met ouders 54 Professioneel bijdragen LIF trainingen aan veranderingen WMD niet KO Alle 700,00 10 dd x x 8 dn 55 LIF trainingen Profileren als professional WMD niet KO Alle 250,00 3 dd x 12 dn a 58b 59a 59b LIF trainingen LIF trainingen Lisdonk Coaching & Training Lisdonk Coaching & Training Lisdonk Coaching & Training Lisdonk Coaching & Training Middle management competenties in kinderopvangorganisaties Ouders adviseren over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind Leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers Leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers De verkoop van maatschappelijke dienstverlening De verkoop van maatschappelijke dienstverlening WMD KO Alle 1.200,00 14 dd x 12 dn WMD KO Alle 110,00 1 x 12 dn WMD niet niet Alle WMD niet niet Alle WMD niet niet Alle WMD niet niet Alle 250,00 350,00 325,00 285,00 2 x 8 dn 2 x 10 dn 3 dd x 12 dn 3 dd x 12 dn 60 Logavak Jongerenwerk Nieuwe Stijl WMD niet niet Alle 3.195,00 15 dd x x 24 dn Max * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 15

16 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 4) Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep dn Aantal dd Open Incompa ny Max 61 LOOKK BV Van binnen naar buiten niet niet KO Alle 2.000,00 8 dd x 10 dn 62 Stimuleren van Matchcare veranderbereidheid en WMD JZ KO LG, HRM 355,74 2 dd x 10 dn mobiliteit 63 4-daagse Match-it Mediationopleiding WMD JZ Alle 1.350,00 8 dd x x 12 dn 64 MentesMe Competentietraining Integraal IKC medewerker WMD niet KO Alle 884,00 4 dd x 18 dn 65 Mijnbuurtje.nl Online buurtcommunicatie WMD JZ niet Alle 625,00 4 dd x 20 dn MKB Cursus & training Movisie Movisie Movisie NCMW Noorda en Co TdT Didactische vaardigheden groepsgewijze hulpverlening aan cliënten Teamversterking en 10 Wmo competenties Netwerken en samenwerken in de wijk TdT Ondernemend leren coachen Positioneren en samenwerken de eigen kracht van de medewerker Basisscholing pedagogisch jongerenwerk WMD niet niet professi onals 1.096,90 8 dd x 10 dn WMD niet niet Alle 225,00 1 dd x 10 dn WMD JZ niet Alle 490,00 2 dd x 12 dn WMD JZ niet Alle 745,00 4 dd x 12 dn WMD JZ niet Alle 580,00 8 dd x 12 dn WMD niet niet jongere nwerker,lg 1.200,00 10 dd x x 10 dn 72 jongere Noorda en Co Projectinitiatieven WMD JZ niet nwerker 1.200,00 10 dd x x 12 dn,lg 73 Basistraining beroepscode NVMW en tuchtrecht voor de niet JZ niet Alle 145,00 1 x x dn jeugdzorgwerker 74a Verdiepingstraining NVMW beroepscode & tuchtrecht niet JZ niet Alle 299,00 3 x dn voor de jeugdzorgwerker 74b Verdiepingstraining NVMW beroepscode & tuchtrecht niet JZ niet Alle 399,00 3 x dn voor de jeugdzorgwerker 75 Train de trainer werken NVMW met beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen in niet JZ niet Alle 850,00 7 x dn de jeugdzorg 76a Professionele autonomie NVMW en niet managementverantwoorde JZ niet Alle 290,00 2 x 15 dn lijkheden 76b Professionele autonomie NVMW en niet managementverantwoorde JZ niet Alle 365,00 2 x 15 dn lijkheden 77a Masterclass Privacy en NVMW geheimhouding voor het niet JZ niet Alle 150,00 1 x 30-45dn jeugddomein 77b Masterclass Privacy en NVMW geheimhouding voor het niet JZ niet Alle 199,00 1 x 30-45dn jeugddomein 79a Masterclass Privacy en NVMW geheimhouding voor het WMD niet niet Alle 150,00 1 x dn brede welzijn 79b Masterclass Privacy en NVMW geheimhouding voor het WMD niet niet Alle 199,00 1 x dn brede welzijn 80a Voorkomen seksueel NVMW misbruik ten behoeve van niet JZ niet Alle 350,00 3 x 12 dn de reflectiepraktijk 80b Voorkomen seksueel NVMW misbruik ten behoeve van niet JZ niet Alle 399,00 3 x 13 dn de reflectiepraktijk * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 16

17 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 5) Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep dn Aantal dd Open Incompa ny Max 81 Odyssee Veranderen in dialoog WMD niet KO Alle 760,00 4 dd x 12 dn 82 Netwerken versterken en OSA verbinden WMD JZ KO Alle 500,00 4 dd x 10 dn 83 Arbeidsfit, organisaties OSA versterken in hun kracht WMD JZ KO Alle 500,00 4 dd x 10 dn en wendbaarheid 84 Zelf de regie nemen over Parenticom veranderingen? Het kan! WMD JZ KO Alle 795,00 6,2 dd x 10 dn 85 De klantgerichte Parenticom rondleiding niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 10 dn 86 Professioneel Parenticom communiceren met ouders niet niet KO Alle 225,00 2 dd x 10 dn op de BSO 87a Verwerven leidinggevende Parenticom niet competenties niet KO Alle 995,00 7 dd x 10 dn 87b Verwerven leidinggevende Parenticom niet competenties niet KO Alle 1.135,00 7 dd x 10 dn 88a Verwerven leidinggevende Parenticom competenties in een niet niet KO KO LG 580,00 4 dd x 16 dn veranderend speelveld 88b Verwerven leidinggevende Parenticom competenties in een niet niet KO KO LG 640,00 4 dd x 12 dn veranderend speelveld 89 Presence Academy Klantgericht werken WMD JZ KO Alle 1.125,00 7 dd x 12 dn 90 Presence Academy Positioneren in netwerken WMD niet KO Alle 750,00 5 dd x 12 dn 91 RadarVertige Ondernemersvaardigheden WMD JZ KO Alle 307,50 3 dd x 8 dn 92 Netwerken versterken en RadarVertige verbinden WMD niet niet Alle 490,00 4 dd x 12 dn 93 Versterken persoonlijke RadarVertige effectiviteit en WMD niet KO Alle 303,00 4 dd x 10 dn teamfunctioneren 94 Basismodule RINO Groep ouderbegeleiding vanuit WMD een visie op ouderschap in JZ KO Alle 1.050,00 8 x 16 ontwikkeling NIEUW 95 RINO Groep Gezinsdiagnostiek NIEUW WMD JZ KO Alle 785,00 6 x RINO Groep Motiverende oplossingsgerichte werkvormen NIEUW WMD JZ niet Alle 735,00 6 x RINO Groep Signs of safety NIEUW WMD JZ KO Alle 525,00 4 x Samen Veilig Midden- Nederland 99 Schouten & Nelissen 100a Schouten & Nelissen 100b Schouten & Nelissen Zicht op veiligheid WMD JZ niet Alle 229,17 4 dd x 12 dn Projectmatig werken WMD JZ niet Alle 748,35 4 dd x 12 dn Lean management WMD JZ niet Alle 2386,12* 8 dd x 12 dn Lean Sensei WMD JZ niet Alle 5602,30* 14 dd x 30 dn 17

18 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 6) Bureau Training WMD JZ KO Doelgroep dn Aantal dd Open Incompa ny 101 Schouten & Masterclass niet JZ niet Alle 520,30 2 dd x 30 dn Nelissen leidinggevenden 102 Smart Group Sturen op verandering niet niet KO Alle 620,00 8 dd x 12 dn 103 Commercieel denken en Smart Group handelen niet niet KO Alle 275,00 2 dd x x 8 dn 104 Basisvaardigheden Smart Group leidinggevenden WMD JZ KO LG 825,00 6 dd x x 12 dn 105 Visie op leiderschap en Smart Group verandering WMD JZ KO LG 1.250,00 8 dd x x 12 dn 106 Smart Group Kinderopvang in beweging niet niet KO Alle 575,00 6 dd x 10 dn 107 SoNeStra 108 Spectrum Elan Gelderland 109 Spijker & Hamer Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën WMD niet niet Alle 380,00 8 dd x x 8 dn Eigen kracht en vraaggericht werken WMD JZ niet Alle 500,00 3 dd x 8 dn Het vormen van effectieve en zelfstandige WMD JZ KO Alle 500,00 4 x 6 intervisiegroepen NIEUW 110a SRR MediaCoach WMD JZ niet Alle 1.695,- * 10 dd. x 14 dn 110b SRR MediaCoach WMD JZ niet Alle 1.495,- * 10 dd. x 14 dn Max 111 Verbreding Competenties THP partners MT WMD niet niet MT 2.600,00 11 X 5 dn 112 Samenwerken aan TIMM consultancy Veiligheid WMD JZ niet Alle 400,00 8 dd. x 14 dn 113 Training with a Stappen zetten naar Twist zelfsturing in je team WMD JZ niet Alle 160,00 2 x 24 dn met Kennispartner WMD keten- en opvoedpartners 114 Uw Bewust communiceren JZ KO Alle 600,00 4 dd. x x 14 dn 115a Effectief instrueren op de Vapro BV werkplek WMD niet niet Alle 1.716,00 6 dd x 12 dn 115b Effectief instrueren op de Vapro BV werkplek WMD niet niet Alle 1505,- 6 dd x 20 dn 116 Inspiratieworkshops Voor het zelfvertrouwen, samenwerking & niet niet KO Alle 450,00 5 x 25 dn voetlicht zichtbaarheid 117 Professioneel rapporteren, Voorwaartz professioneel presenteren WMD JZ KO Alle 725,- 4 dd. x 8 dn 118 Professioneel motiveren, WMD JZ KO Alle Voorwaartz professioneel stimuleren 725,00 4 dd x 8 dn 119 Leidinggeven aan een Wakkere Zaken wijkteam WMD JZ niet LG 600,00 4 dd x x 14 dn 120 Met je team op weg naar Wakkere Zaken zelfsturing WMD JZ niet LG 600,00 4 dd x x 14 dn 121 Wakkere Zaken Veerkracht in je werk WMD JZ niet Alle 750,00 6 dd x x 14 dn 122a WelzijnNederland Hier sta ik voor WMD JZ niet Alle 660,00 5 dd x 10 dn 122b WelzijnNederland Hier sta ik voor WMD JZ niet Alle 750,00 5dd x 10 dn 123 Windesheim Welzijn Nieuwe Stijl WMD JZ niet Alle 650,00 4 dd x 12 dn 124 Windesheim Jeugdwerker Nieuwe Stijl WMD JZ niet Alle 900,00 7 dd. x 20 dn 18

19 Schematisch overzicht aanbieders (vervolg 7) EVC 1 Bureau Sterk EVC traject branchestandaard niet JZ niet alle 1324,95 2 Centrum Vakerkenningen EVC traject branchestandaard niet JZ niet alle 1796,85 3 HaKa Competent EVC traject branchestandaard niet JZ niet alle 1802,9 4 EVC Centrum Vigor EVC traject branchestandaard niet JZ niet alle 1905,- * De maximale financiële bijdrage per (van de overheid en FCB samen) is 900 (voor KO en WMD), resp. 750 (voor JZ). Zijn de kosten hoger, dan is dat voor rekening van de werkgever (evt. samen met de werknemer). 19

20 Aanbieders en trajecten 20

21 1. Berenschot: Leergang Strategisch Management Module 1 Strategiebepaling Module 2 Nieuwe verdienmodellen Module 3 Samenwerken Module 4 Samenwerken en dan Module 5 Bedrijfsvoering; kenen stuurgetallen 5 modules samen: Leergang strategisch management voor welzijnsorganisaties WMD/KO WMD/KO WMD/KO WMD/KO WMD/KO WMD/KO Doelgroep Bestuurders, directeuren en managers 350,- 1 Open training 20 Bestuurders, directeuren en managers 350,- 1 Open training 20 Bestuurders, directeuren en managers 350,- 1 Open training 20 Bestuurders, directeuren en managers 350,- 1 Open training 20 Bestuurders, directeuren en managers 350,- 1 Open training 20 Bestuurders, directeuren en managers 1400,- 1 Open training 20 Berenschot, Karin van der Straten-Werkman, , Zie ook: en De leergang biedt u richting en inzicht in strategische keuzes voor uw organisatie en de gevolgen daarvan. We bieden u kennis over de mogelijkheden die er zijn, tips en tricks waar u op moet letten bij het maken van strategische keuzes en nieuwe perspectieven op de vraagstukken waar uw sector mee te maken heeft (zoals andere financieringsstromen, nieuwe verdienmodellen, toenemende concurrentie, nieuwe samenwerkingspartners en zelfredzaamheid). U gaat aan de slag met diverse innovatieve en praktische tools en modellen om uw organisatie verder op weg te helpen. Module 1: Strategie Module 2: Nieuwe business- en verdienmodellen Module 3: Samenwerken Module 4: Juridische en arbeidsrechtelijke consequenties Module 5: Bedrijfsvoering; ken- en stuurgetallen 21

22 2. Blits Group: Persoonlijke commerciële ontwikkeling - in kader van transitie van subsidie naar meer commercie Persoonlijke commerciële ontwikkeling WMD/JZ/KO Alle Doelgroep 2.695,- 10 Incompany 11 s Blits Group, Chrétienne Dibbets, Zie ook: In deze training leren accountmanagers (of andere professionals met een sales verantwoordelijkheid) hoe ze op integere wijze commerciële opdrachten kunnen verwerven via het creëren van relaties. De training is vooral bedoeld voor organisaties die een transitie doormaken van gesubsidieerde naar het werven van meer commerciële opdrachten of projecten. Deelnemers leren inzicht en doorzicht in deze markten en aanpak, alsmede persoonlijke commerciële vaardigheden. Nut, noodzaak en urgentie van commercie Vooroordelen en weerstanden over verkoop Belang van relaties creëren Wat is een relatie? En wat heb je hiervoor nodig? Hoe creëer je vertrouwen? Inzicht verkrijgen in besluitvorming en DMU s Persoonlijke interessevragen leren stellen Interne medewerking verkrijgen Omgaan met weerstanden en bezwaren 22

23 3. Bosman & Vos: Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren Hoe coach ik een team naar zelfstandig functioneren WMD WMD/JZ/KO Doelgroep Alle dd. Open training Alle dd. Incompany 12 s 12 s Bosman & Vos, Watze Hepkema, , Zie ook: De train-de-trainer opleiding teamontwikkeling sluit aan bij het steeds zelfstandiger functioneren van teams van professionals, die soms van verschillende organisaties komen (sociale wijkteams). Dat vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van zelfsturing, visie/doelen bepalen, oplossingsgericht samenwerken en communiceren, vergaderen en besluiten nemen, feedback geven, conflictoplossing, onderhandelen en assertiviteit (grenzen bewaken). Er wordt gewerkt aan de hand van casuïstiek/vragen van de s. Op basis daarvan worden interventies geoefend en passeren de volgende onderwerpen de revue: Rol van het team (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, resultaten, kaders) Rol van coach/manager Oplossingsgericht coachen Team effectiviteitsmodel Analyse team functioneren en opstellen plan van aanpak Tools en methoden om team functioneren te verbeteren Interveniëren op proces, structuur en inhoud Eigen sterktes en zwaktes (defensiemechanismen) als coach/manager 23

24 4 a&b. Cabosse: Inspirerend leidinggeven Doelgroep Inspirerend leidinggeven KO Alle 695,- 8 Incompany 12 dn Inspirerend leidinggeven KO Alle 895,- 8 Open training 12 dn Cabosse, coachen, trainen, veranderen...en chocolade, Joanne Renes, Zie ook: In deze tijd is het voor de kinderopvang noodzakelijk om continue te verbeteren. Medewerkers moeten daarbij worden geïnspireerd en ondersteund. De leidinggevende staat voor de uitdaging iedereen in beweging te brengen en enthousiast te maken. Deze training leert leidinggevenden inspirerend leiding geven en biedt een uitbreiding en verdieping van hun basiskennis en -vaardigheden. De training resulteert in diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t.: Persoonlijk leiderschap Communiceren en beïnvloeden Inspireren en motiveren Verbeteren teamprestaties Presenteren en inspireren Time management en delegeren Omgaan met emoties en weerstand De vinger op de zere plek leggen: Wat speelt er onder water? Coachmethoden- en technieken Gedragsbeïnvloeding en stijlflexibiliteit Teamontwikkeling: doelmatigheid, werkvormen voor teambuilding Thuisopdrachten zoals reflectieverslag schrijven De nadruk ligt op het zelf ervaren door middel van interactieve en creatieve werkvormen waaronder rollenspel met een acteur. Zelfreflectie loopt als een rode draad door de training en we werken met casuïstiek van de s! 24

25 5. Cabosse: Klantgerichtheid & ambassadeurschap Doelgroep Klantgerichtheid & Ambassadeurschap; Jij bent het KO Alle visitekaartje voor je organisatie! 1200,- 10 dd. Incompany *) 12 s Cabosse, coachen, trainen, veranderen...en chocolade, Joanne Renes, Zie ook: We staan stil bij klantgerichtheid en ambassadeurschap en wat dit voor jullie betekent in de praktijk. Je reflecteert op je eigen houding en gedrag en die van je team. Daarnaast verbeter je je vaardigheden op het gebied van effectief communiceren & samenwerken en impactvol presenteren. Je krijgt een goed beeld van hoe je jezelf en je organisatie kan profileren. Je vertaalt dit naar klantgerichtheid in de praktijk en geeft concreet invulling aan jouw ambassadeurschap. Zelfreflectie: - Kwaliteiten en verbeterpunten - Waar ben jij trots op? Klantgericht handelen en communiceren: - Actief luisteren en meta communiceren - Feedback geven - Omgaan met emoties, wensen, bezwaren en klachten - Presenteren & gastvrijheid - Profileren & netwerken Samenwerken: - Team in zijn kracht - Continue verbeteren Plan van aanpak: - Doelen stellen - Hoe gaan we het doen? Klantgerichtheid & ambassadeurschap: - Wat maakt je klant gelukkig? - Wat is ambassadeurschap? - Wat betekent dit voor ons? 25

26 6. CDK: Eigen kwaliteit centraal Doelgroep Eigen kwaliteit centraal KO Pedagogisch medewerkers Incompany 15 CDK, Esther Rienks, Tel: Zie ook: Ouders kunnen kiezen uit diverse opvangmogelijkheden. Vertrouwen hebben in het team of in een medewerker is voor ouders van essentieel belang bij de uiteindelijke (blijvende) keuze van een opvang. In deze training gaan we in op hoe een pedagogisch medewerker zich nog meer kan profileren als professional en een team nog beter kan samenwerken met elkaar. We gaan in op de individuele kwaliteiten en vaardigheden. Vervolgens hoe het team van elkaar kan leren en kan blijven inspireren en welke pedagogische instrumenten er ingezet kunnen worden om nog meer kwaliteitsgericht te werken. Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten aan de hand van o.a. Kolb Het creëren van een effectieve leercultuur Feedback en gedragscode, aanspreekcultuur Concrete pedagogisch doelen stellen Video interactie begeleiding traject: ongeveer 2 uur wordt een gevolgd. In de evaluatie worden de resultaten besproken. 26

27 7. CED-Groep: Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Intern begeleider in de kinderopvang en peuterspeelzaal Doelgroep WMD Alle 2425, - 16 Open training en incompany 16 Karin van der Meulen Zie ook: De cursus is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers/peuterspeelzaalleid(st)ers met (ruime) ervaring in de praktijk. Samen met collega s geeft u vorm aan het zorgbeleid waarbij u acties initieert en initiatieven ontplooid. U zet het geleerde meteen om in de praktijk en u ziet het professionaliseren van uw collega s als een uitdaging. Cursusinhoud betreft: structuur van de interne begeleiding; observeren; communiceren en gespreksvoering; coaching; planmatig werken; externe contacten, zorgstructuren; ontwikkelplannen. 27

28 8. Christelijke Hogeschool Ede: Post Hbo Buurtcoach/Sociaal werker Maatschappelijke ondersteuning Post Hbo Buurtcoach/ Sociaal werker Maatschappelijk ondersteuning Doelgroep WMD Alle dd. Zowel open 2x per jaar als Incompany 18 s Ton van Bergeijk of Zie ook: De opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Rondom deze competenties doen we theoretisch kennis op, passen we deze kennis concreet toe op onze eigen werksituatie en trainen we met acteurs. Binnen intervisie staan onze persoonlijke kwaliteiten en leervragen m.b.t. de competenties centraal. Vandaag geleerd en morgen toepassen, is het motto van onze opleiding. De volgende thema s staan centraal: De veranderende maatschappij Signaleren en agenderen Motiveren van klanten Presentiebenadering De kracht van het informele netwerk Casemanagement, samenwerken in de keten Er op af outreachend werken Eigen kracht in de wijk werken met vrijwilligers Netwerken en ondernemerschap Samenwerken Versterken van eigen kracht en zelfregie Legitimatie en resultaatgericht werken 28

29 9 a. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant A Buurtcoach light variant A (Ondernemerschap, progressiegerichte benadering, motiverende gespreksvoering, outreachend werken en erop af) Doelgroep WMD/JZ Alle 1200,- 12 dd Incompany 22 s Elize Lam, , Zie ook: Competenties 1,2,3,4,5,6,8,9,101 (competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in de branche WMD) staan centraal. Voor agogisch werkers is ondernemerschap en netwerken veelal nieuw. Deze training rust hen hiervoor toe en gaat uitgebreid in op de progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering. Het helpt werkers hun focus te verleggen van probleemgericht naar progressiegericht en effectiever aan te sluiten bij de mogelijkheden en motivatie van (moeilijk bereikbare) cliënten. Deelnemers leren mensen zonder hulpvraag te verbinden met andere wijkbewoners/ initiatieven/organisaties.. Theorie signalerings- en agenderingsproces Betrekken stakeholders: burgers en beleidsmakers (o.a. ABCD-methode) Sturen op resultaten (PDSA-cyclus) Presentatietechnieken/netwerktechnieken Uitgangspunten progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering Veranderbereidheid en ambivalentie: hoe daarmee omgaan Weerstand: betekenis, herkennen en mee omgaan Oefenen gesprekstechnieken (o.a. schaalvraag, nuttigheidsvraag, platformvraag, reflectief luisteren) Het wat en hoe van outreachend werken Hoe krijg je contact? Kwartiermaken Inclusie Psycho educatie Betrekken van vrijwilligers 29

30 9 b. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant B Buurtcoach light variant B (Ondernemerschap, progressiegerichte benadering, motiverende gespreksvoering en samenwerken met informele netwerk en vrijwilligers) Doelgroep WMD/JZ Alle 1200,- 12 dd Incompany 22 s Elize Lam, , Zie ook: Competenties 1,2,4,5,6,7,8,9,101 (competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in de branche WMD) staan centraal. Voor agogisch werkers is ondernemerschap en netwerken veelal nieuw. Deze training rust hen hiervoor toe en gaat uitgebreid in op de progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering. Het helpt werkers hun focus te verleggen van probleemgericht naar progressiegericht om zo effectiever aan te sluiten bij de mogelijkheden en motivatie van cliënten. Tenslotte leren s samen te werken met het informele netwerk/vrijwilligers. Theorie signalerings- en agenderingsproces Betrekken stakeholders: burgers en beleidsmakers (o.a. ABCD-methode) Sturen op resultaten (PDSA-cyclus) Presentatietechnieken/netwerktechnieken Uitgangspunten progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering Veranderbereidheid en ambivalentie: hoe daarmee omgaan Weerstand: betekenis, herkennen en mee omgaan Oefenen gesprekstechnieken (o.a. schaalvraag, nuttigheidsvraag, platformvraag, reflectief luisteren) Fasen in netwerkondersteuning Passende tools/sociale netwerkstrategieën Omgaan met vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid Coachen vrijwilligers Do s /dont s vrijwillige inzet en herkennen grenzen 30

31 9 c. Christelijke Hogeschool Ede: Buurtcoach light variant C Buurtcoach light variant C (Ondernemerschap, progressiegerichte benadering, motiverende gespreksvoering, van individueel naar collectief en preventie) Doelgroep WMD/JZ Alle 1200,- 12 dd Incompany 22 s Elize Lam, , Zie ook: Competenties 1,2,3,4,5,6,8,9,101 (competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning voor sociaal werkers in WMD) staan centraal. Voor agogisch werkers is ondernemerschap en netwerken veelal nieuw. Deze training rust hen hiervoor toe en gaat in op de progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering. Het helpt werkers hun focus te verleggen van probleemgericht naar progressiegericht en effectiever aan te sluiten bij de mogelijkheden en motivatie van cliënten. Werkers leren individuele vragen collectief aan te pakken, burgerinitiatieven te stimuleren en preventie te realiseren. Theorie signalerings- en agenderingsproces Betrekken stakeholders: burgers en beleidsmakers (o.a. ABCD-methode) Sturen op resultaten (PDSA-cyclus) Presentatietechnieken/netwerktechnieken Uitgangspunten progressiegerichte benadering en motiverende gespreksvoering Veranderbereidheid en ambivalentie: hoe daarmee omgaan Weerstand: betekenis, herkennen en mee omgaan Oefenen gesprekstechnieken (o.a. schaalvraag, nuttigheidsvraag, platformvraag, reflectief luisteren) Werkzame factoren om wijkproblematiek collectief aan te pakken Opstellen preventieprogramma Anderen betrekken bij collectieve aanpak Stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven 31

32 10. Coaching Forward: Zelfreflectie en wat doe je ermee Doelgroep Zelfreflectie en wat doe je ermee KO/WMD/JZ Alle 617,10 3 Incompany 4 Coaching Forward, Monique van Neutegem, Zie ook De markt verschuift van aanbodgericht werken, naar klantgericht werken en stelt andere eisen aan de professionele houding van medewerkers. Het ontwikkelen van zelfreflectie vormt de basis om mee te kunnen gaan in deze veranderingen. Zelfreflectie verhoogt de eigen verantwoordelijkheid en draagt bij tot meer veerkracht. Deze training richt zich dan ook op het verhogen van het zelf reflecterende vermogen van de medewerker als professional. De medewerker is na deze training in staat zijn eigen professionele functioneren voortdurend te onderwerpen aan reflectie en dit te doen vanuit een brede context. Met de context wordt bedoeld, het team, de organisatie, de klant en de maatschappelijke ontwikkelingen. Dagdeel 1: Zelfreflectie hoe doe je dit? Hoe kijk je naar jezelf en hoe kun je naar jezelf kijken? De s krijgen handvatten aangereikt om een nieuwsgierige attitude te ontwikkelen om zo het zelf reflecterende vermogen verder te ontwikkelen. De s worden aangemoedigd hun kwaliteiten en valkuilen en persoonlijke ontwikkelpunten te formuleren. Dagdeel 2: Persoonlijke analyse en eigen bijdrage in een brede context Wat kan ik betekenen voor het team? Wat kan ik betekenen voor de organisatie? Wat kan ik betekenen voor de klant? Welke rol heb ik in de maatschappelijke ontwikkelingen? Deelnemers gaan aan de hand van deze vragen een persoonlijke analyse maken, waarbij ze aangeven hoe zij hun kwaliteiten kunnen inzetten binnen deze context en wat er nog nodig is om dit te optimaliseren. Dagdeel 3: Zelfreflectie als inzet voor bevorderen van de kwaliteit en samenwerking Het ontwikkelen van zelf reflecterend vermogen betekent dat je vanuit een nieuwsgierige attitude elkaar feedback kunt geven. In dit dagdeel gaan we aan de slag met het feedback geven op elkaars professionele functioneren vanuit deze nieuwsgierige grondhouding. 32

33 11. Confriends: Oplossingsgericht communiceren Doelgroep Workshop oplossingsgericht communiceren WMD/JZ/KO Alle 85 1 Incompany 10 Confriends, Eileen Kalkman tel: Zie ook In deze workshop ontdekken de medewerkers in de kinderopvang, jeugdzorg en/of welzijn de kracht van oplossingsgericht communiceren. Oplossingsgericht denken, handelen en samenwerken zijn competenties die de medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie is de medewerker en het team beter voorbereid op de nieuwe kinderopvang/jeugdzorg/welzijn in de toekomst. Gedrag is besmettelijk; je krijgt wat je uitzendt. Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht. De focus verleggen naar doelen en oplossingen activeert en geeft positieve energie. Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; hoe doe je dat? Hoe ontvang en geef je feedback op een oplossingsgerichte manier. Zowel naar collega s, leidinggevende als naar ouders/cliënten. Oefenen met zelf ingebrachte casussen. Persoonlijk actieplan; verbeterpunten inventariseren en oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan. 33

34 12. ELP: Creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid; locatiemanagers als sleutelfiguren in cultuurverandering Creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid; locatie managers als sleutelfiguren in cultuurverandering Doelgroep K0 Locatiemanagers dd. Open training 8 s ELP, Bertien Kamping, Zie ook: Creativiteit en betrokkenheid zijn essentieel om in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving en vragen flexibiliteit van iedere medewerker. Locatiemanagers zijn de sleutelfiguren om een nieuw denkproces en de daarbij behorende gedragsverandering te stimuleren. Zij zijn op de vloer aanwezig en weten wat er dagelijks gebeurt. Als zij voorbeeldgedrag vertonen, kunnen zij tevens motiveren en inspireren, en indien nodig corrigeren. Dit vraagt andere (leidinggevende) competenties van de locatiemanagers. Drie halve dagen met de volgende onderdelen: Bewust worden en definiëren van de rol van de locatie manager in een veranderende omgeving Coaching vaardigheden Medewerkers stimuleren zelf te reflecteren Van welles-nietes naar een dialoog Blijven bij standpunt in dialoog Intervisie: zelfreflectie en praktijkvoorbeelden. 34

35 13. FNV Formaat/SBI: De rol van de OR bij de decentralisaties en transities De rol van de OR bij decentralisaties en transities WMD Doelgroep OR dd. Open training 15 s FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: De decentralisaties en transities in de sectoren zorg en welzijn veroorzaken grote veranderingen: er ontstaan nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor werknemers. Dat gaat gepaard met bezuinigingen, reorganisaties, vertrek van werknemers, nieuwe teams en nieuwe competenties. Hoe kan de OR invloed uitoefenen op besluiten over een nieuwe organisatie en de wijze van uitvoering van nieuwe taken? Reorganisatie en sociaal plan - krimpen of oog voor de toekomst? Nieuwe teams met nieuwe taken voor professionals De regie van de OR - de nieuwe medezeggenschap en betrokken werknemers De rol van de OR bij afspraken over de samenwerking tussen organisaties 35

36 14. FNV Formaat/ SBI: Actieve rol OR bij transities in de Jeugdzorg Doelgroep De rol van de OR bij transities in de JZ JZ OR dd. Incompany 15 s FNV Formaat, Karin Mulder, Zie ook: Door de nieuwe Jeugdwet en de transities van de financiering van zowel de jeugdzorg als de jeugd GGZ verandert de manier waarop de jeugdhulp is georganiseerd ingrijpend. De gemeentes hebben de regie en iedere gemeente gaat de jeugdhulpweer anders vormgeven. Veel jeugdzorg- en jeugd GGZ organisaties zijn gestart met ingrijpende reorganisatieplannen. Een andere manier van aansturing en minder managers is vaak nog maar het begin. Voor ondernemingsraden een grote uitdaging en een ontzettend complex proces. Inhoud van en resultaat na de transitietraining van FNV Formaat: De OR heeft zicht op verschillende organisatiestrategieën om te anticiperen op de transformatie jeugdhulp; De OR kent succesfactoren bij organisatieveranderingen, met name t.a.v. nieuwe manieren van (zelf)sturing; De OR weet de rol van OR in formele en strategische zin in te zetten; De OR heeft een plan gemaakt om een actieve, initiërende en bewakende rol te spelen in het veranderingsproces. 36

37 15 a&b. Gewoon-HR: Masterclass mobiliteit Leidinggeven aan loopbaanontwikkeling* Masterclass Coachend leidinggeven aan Loopbaanontwikkeling Masterclass Coachend leidinggeven aan Loopbaanontwikkeling Doelgroep JZ Leidinggevenden 677,60 2 dd. JZ Leidinggevenden 1016,40 4 dd. Open training of in company Open training of in company 14 s 14 s *) Er is ook een Masterclass mobiliteit Leidinggevenden voor WMD en Kinderopvang. De vergoeding voor deze trajecten is 100%. Gewoon-HR, Erik Kaptein of Colinda van Dijk ( of Zie ook: Inzicht in de eigen rol en (on)mogelijkheden bij het ondersteunen van beweging bij medewerkers; Praktische handvatten om nog beter te kunnen sturen op ontwikkeling van het eigen team; Inzicht in de landelijke en regionale ontwikkelingen en de invloed die deze hebben op de eisen die gesteld worden aan jouw functioneren; Betere coaching vaardigheden; Inspiratie om aan de slag te gaan met het thema loopbaanontwikkeling; Bij de 2 daagse training: Een aanzet tot een concreet plan van aanpak. Bij de 4 daagse training: een concreet plan van aanpak. Gewoon-HR heeft samen met bondscoaches uit de topsport, adviseurs van TNO en ervaren loopbaanadviseurs een Masterclass ontwikkeld die jou helpt om jouw medewerkers nog beter te coachen. Van een bondscoach krijg je tips waar je meteen wat mee kunt. Ervaren trainers verbinden theorie, praktijk, arbeidsmarktkennis op een verrassende manier. Je werkt o.b.v. jouw eigen leervragen aan een opzet voor een concreet plan van aanpak om samen met jouw medewerkers vorm te geven aan hun loopbaanontwikkeling. 37

38 16. HaKa Nederland: TdT leiding geven aan professionals Train de trainer Leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving Doelgroep JZ Alle dd. Incompany 12 s HaKa Nederland B.V., Karin Kleine, Zie ook: Dit is een train de trainer voor de training leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving. Deze training richt zich op trainers binnen de jeugdzorg, W&MD en kinderopvang. Zij krijgen handreikingen om de training zelf te kunnen geven. Hierbij kunnen s voor een kleine vergoeding gebruik maken van de elektronische leeromgeving en eventueel de e-coach van HaKaOnderwijs. Hoe train ik managers? Wat gaat er veranderen en wat vraagt dit van het management? Wat is dienend leiderschap? Hoe ziet de training eruit en wat vraagt dit van de trainer? Hoe gebruik ik het trainingsmateriaal? 38

39 17. HaKa Nederland: Leidinggeven in een veranderende omgeving Leiding geven in een veranderende omgeving Doelgroep WM/JZ Managers dd. Incompany 12 s HaKa Nederland B.V., Karin Kleine, Zie ook: Deze training richt zich op managers binnen de jeugdzorg, W&MD en kinderopvang. Allen hebben de komende jaren te maken met veranderingen zoals ontslagen, verandering van de inhoud van het werk en nieuwe samenwerkingsverbanden. Uit onderzoek (Meij 2012) blijkt dat managers de belangrijkste rol hebben als het gaat om de motivatie van werknemers. Deze training speelt in op wat er in de toekomst verwacht wordt van medewerkers en hoe leidinggevenden hierin een rol kunnen spelen. Inspelen op nieuwe kansen, hoe word ik meer een ondernemer? Met wie en hoe ga ik samenwerken (bv gemeente)? Welke competenties worden van de professional gevraagd (bv samenwerken, kwaliteitsverhoging en klantgerichtheid)? Hoe kunnen professionals deze competenties ontwikkelen (leren op de werkplek, duurzame inzetbaarheid)? Hoe blijven medewerkers arbeidsfit? Welke kaders zijn er nodig? Hoe zet ik professionals in hun kracht (dienend leiderschap)? Klantgerichtheid. Hoe ga ik om met medewerkers die niet mee willen/kunnen? 39

40 18. HaKa Nederland: van pedagogisch medewerker naar ambulant medewerker Van pedagogisch medewerker naar ambulant medewerker JZ Doelgroep Pedagogisch medewerkers 683,75 22 dd. Incompany 10 s HaKa Nederland B.V., Karin Kleine, Zie ook: De competenties en gedragsindicatoren van de beroepscompetenties Jeugdzorg vormen de basis van dit traject. Onder andere wordt gewerkt aan het ondersteunen van de eigen kracht van kind en gezin vanuit een andere houding. Ook de onderdelen contextueel en oplossingsgericht werken en netwerkanalyse passen goed binnen de nieuwe Jeugdzorg. De bewijslast die de medewerker verzamelt tijdens het programma wordt vastgelegd in het portfolio. HaKa en mentoren van de deelnemende organisatie begeleiden de s aan dit traject. Het programma wordt vormgegeven via HaKacontent. Dit is een online systeem waarin de opdrachten, het portfolio en de beoordelingsformulieren zijn opgenomen. Onderdelen: Contextueel werken Oplossingsgerichte gespreksvoering Netwerkanalyse Intervisie Veiligheidslijsten bespreken m.b.v. STARR Feedback op hulpverleningsverslag Observatie en werkbegeleiding Eindopdracht en ontwikkelplan voor het vervolg 40

41 19 a&b. Hanzehogeschool Groningen: Generalistisch werker jeugd basis en verdieping Doelgroep Scholing generalistisch werken jeugd basis Scholing generalistisch werken verdieping Aantal dd. WMD/JZ/KO Alle dd. Incompany 20 dn WMD/JZ/KO Alle dd. Incompany 20 dn Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven, Justus van der Feen, Zie ook: Vanwege stelselwijzigingen wordt van medewerkers in welzijn (en zorg) een preventieve - en omgevingsgerichte manier van werken gevraagd. Voor de generalistisch werker jeugd is door de Hanzehogeschool Groningen een uniek scholingsprogramma ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met Tinten Welzijnsgroep en met als deskundige partner het NJi. Beoogd resultaat van de training: een generieke professional jeugd en gezin die stuurt op eigen regie, versterking van het netwerk en interdisciplinaire samenwerking. generalistisch werker basis en verdieping Basis Dagdeel 1: individueel e-learning programma met videocolleges, achtergrondfilmpjes, literatuur, afronding met digitale toets. Dagdeel 2: een interactieve training waarin wordt gewerkt aan basiskennis jeugd en aan zelf ingebrachte casuïstiek om deze kennis te kunnen toepassen Verdieping Er wordt dieper ingegaan op verschillende thema s, s werken aan eigen casuïstiek. Hieraan gekoppelde attitudetraining en gespreksvoering is gericht op uitbreiding van vaardigheden. 41

42 20 a&b. Hanzehogeschool Groningen: GGZ basis & verdieping Doelgroep Brede basiskennis GGZ WMD/JZ/KO Alle 200 Aantal dd. 2 dd. Incompany 20 dn Verdieping GGZ WMD/JZ/KO Alle dd. Incompany 20 dn Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven, Justus van der Feen, , zie ook: Basis: Vanwege stelselwijzigingen wordt van medewerkers in welzijn (en zorg) een preventieve - en omgevingsgerichte manier van werken gevraagd. Voor de generalistisch werker is door de Hanzehogeschool Groningen een uniek scholingsprogramma ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met Tinten Welzijnsgroep en met als deskundige partner Lentis Groningen. Beoogd resultaat: een generieke professional die m.b.t het onderwerp GGZ in staat is te sturen op eigen regie, versterking van het netwerk en interdisciplinaire samenwerking. Verdieping: De scholing bereidt werkers voor op psychiatrische problematieken in de 1 e lijn; inspireren en praktische handvatten aanreiken. De scholing sluit aan bij professionals die intensief betrokken zijn bij cliënten met psychiatrische problematieken met als belangrijkste doelstelling: Signalen, vragen en problemen met betrekking tot dit thema kunnen herkennen, analyseren en de ernst ervan kunnen duiden, zodat de juiste professionals ingeschakeld kunnen worden. Basis: Dagdeel 1: individueel e-learning programma met videocolleges, achtergrondfilmpjes, literatuur, afronding met digitale toets. Dagdeel 2: een interactieve training, GGZ als onderdeel van de participatiesamenleving staat centraal. Middels zelf ingebrachte casuïstiek vindt toepassing van theorie plaats gekoppeld aan de top 6 problematiek (de psychotische cliënt, de cliënt met verstandelijke beperking, de depressieve cliënt, de verslaafde cliënt, de cliënt in crisis en anti sociaal en borderline). Verdieping: 6 dagdelen van 4 uur: Verdiepende theoretische - en methodische kennis. Met behulp van eigen casuïstiek: leren signaleren, analyseren, toepassen. Iedere bestudeert de literatuur die gegeven is per dagdeel. Daarnaast werkt iedere voorafgaand aan de training tenminste 1 casus uit op 1 thematiek van het programma en neemt deze mee naar de dagdeelcursus waar de casus wordt ingebracht. Aan de hand daarvan: analyseren van het probleem / de vraag. 42

43 21 a&b. Hanzehogeschool Groningen: LVB basis & verdieping Doelgroep Scholing brede basiskennis LVB WMD/JZ/KO Alle 200 Aantal dd. 2 dd. Incompany 20 dn Verdieping LVB WMD/JZ/KO Alle dd. Incompany 20 dn Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven, Justus van der Feen, , Zie ook: Voor de generalistisch werker is door de Hanzehogeschool Groningen een uniek scholingsprogramma ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met Tinten Welzijnsgroep en met als deskundige partner MEE. Sociaal werkers zullen meer in aanraking komen met de doelgroep nu deze in toenemende mate in de eigen sociale context hulp en begeleiding zal vragen om te kunnen participeren in de samenleving. Basis: doel van de scholing is erop gericht om de werkers hierop voor te bereiden, te inspireren en praktische handvatten aan te reiken om hiermee om te gaan. Verdieping: Het versterken van de competenties van generalisten en specialisten in de wijk o.a m.b.t. het kunnen signaleren van vragen / problemen van mensen met LVB en het kunnen werken met effectieve interventie(s). Hierbij speciale aandacht voor het versterken van het eigen netwerk en participatie. Basis: Dagdeel 1: individueel e-learning programma met videocolleges, achtergrondfilmpjes, literatuur, afronding met digitale toets. Dagdeel 2: Masterclass Sociaal Netwerk Versterking. Middels zelf ingebrachte casuïstiek vindt toepassing van theorie plaats gekoppeld aan de kennis vanuit dagdeel 1 en die van de masterclass (o.a. verloop sociaal-emotionele ontwikkeling bij mensen met LVB, begrijpen van probleemgedrag en het onderkennen van signalen, verkrijgen van inzicht in methodieken die het netwerk van mensen met een LVB kunnen versterken of uitbreiden en weten wie te raadplegen dan wel door te verwijzen rond vragen en problemen van LVB ers in het werkgebied). Verdieping: 6 dagdelen. Verdiepende theoretische - en methodische kennis t.b.v. aansluiting bij de LVB cliënt. Met behulp van eigen casuïstiek leren signaleren, analyseren en toepassen a.d.h.v. professionele dilemma s. Gespreksvoering en Professionele attitude ten aanzien van LVB met behulp van o.a. Oplossingsgericht werken en Richtlijn Effectieve interventies. 43

44 22. Hanzehogeschool Groningen: Brede basiskennis Maatschappelijke participatie Doelgroep Brede basiskennis maatschappelijke participatie WMD/JZ/KO Alle 200 Aantal dd. 2 dd. Incompany 20 dn Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven, Justus van der Feen, Zie ook: Voor de generalistisch werker is door de Hanzehogeschool Groningen een uniek scholingsprogramma ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met Tinten Welzijnsgroep. Door middel van casuïstiek uit de eigen praktijk weet de zijn kennis en inzicht in de wet en regelgeving omtrent maatschappelijke participatie toe te passen. Dit wordt gedaan vanuit vier perspectieven: de wet- en regelgeving, de werking van de arbeidsmarkt, mogelijkheden van de klant en de invloed van (plaatselijke) politiek. Dagdeel 1: individueel e-learning programma met videocolleges, achtergrondfilmpjes, literatuur, afronding met digitale toets. Deelnemers krijgen tevens een opdracht ter voorbereiding op dagdeel 2. Dagdeel 2: Wat betekent maatschappelijke participatie vanuit wet en regelgeving en hoe wordt daar naar gehandeld door verschillende partijen (gemeente, sociale teams, klant)? Middels zelf ingebrachte casuïstiek vindt toepassing van theorie plaats gekoppeld aan de kennis vanuit dagdeel 1. Uitwerking van casussen op een oplossingsgerichte manier / opdrachten in groepsverband / discussie. 44

45 23. HUMAN CAPITAL Training & Advies: Leidinggeven in een veranderend speelveld Doelgroep Leidinggeven KO, in een Managers/ WMD, veranderend leidinggevenden 1290,= JZ speelveld 6 + individueel coachingsgesprek Incompany & Open inschrijving 8 s HUMAN CAPITAL Training & Advies, Karen Reichert, Zie ook: Een heldere visie op leiderschap vormt de basis van deze maatwerktraining, die ingaat op de voorbeeldfunctie die leidinggevenden vervullen bij het medeverantwoordelijk, zelfbewust en zelfstandig maken van medewerkers. Met oog voor talenten van medewerkers, staat het proces van loslaten en faciliteren centraal. Leidinggevenden krijgen inzicht in veranderprocessen en leren hoe ze medewerkers kunnen inspireren en motiveren om zonder weerstand mee te bewegen in een veranderende omgeving. Een individueel coachingsgesprek zorgt voor reflectie op het eigen functioneren. Dag 1: Visie op leiderschap Ontwikkelen van een interne visie op leiderschap die past bij de ontwikkelingen in de organisatie en het veranderende speelveld Toepassing van deze visie op persoonlijk leiderschap Dag 2: Leidinggeven in een veranderend speelveld Het verschil tussen de boven- en de onderstroom Fasen en patronen in het veranderproces Beleving van verandering Zonder weerstand succesvol veranderen Individueel coachingsgesprek Dag 3: Coachend en inspirerend leiderschap Aanspreken van medewerkers op eigen verantwoordelijkheid Faciliteren van professioneel zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en proactiviteit Ontwikkelen van talenten van medewerkers Het proces van loslaten 45

46 24. Human Connection: Van buiten naar binnen Doelgroep Ontwikkelen Professional Welzijn: van buiten naar binnen WMD Alle dd. incompany 10 s 1 of 2 trainers? 1 trainer en incidenteel een expert uit de praktijk Human Connection, Jojanneke van Goinga, Zie ook: - Ondernemerschap - Omgevingsbewustheid - Pro activiteit - Resultaatgerichtheid - Eigenaarschap - Zelfkennis en reflectie Vanuit een theoretisch kader, door een expert binnen welzijnswerk, behandelen we praktijkcasuïstiek. De professionals werken aan het verbeteren van hun functioneren. De opleiding heeft de volgende onderdelen: - Eigenaarschap nemen op alle facetten van de eigen werkzaamheden; - Integrale probleemanalyse en benadering; - Kritisch kijken naar wat echt nodig is; - Interventieplannen opstellen: met minimale middelen maximaal resultaat bereiken; - Ontwikkelen van creatieve denkwijzen: leggen van juiste verbanden, effectief inzetten van interne en externe netwerk. 46

47 25. ICM: Hogere Bedrijfskunde (post-hbo) Titel opleiding Hogere Bedrijfskunde (post-hbo) Doelgroep Voor diegenen die hun bedrijfs/bestuurskundige kennis willen verbreden Alle en zich binnen hun 3.693,53 functie willen blijven ontwikkelen. dd. 18 Open training 18 s tot en met 31 maart ICM Opleidingen & trainingen, Jettie de Vos, In deze opleiding verdiept u zich in bedrijfskundige concepten en toepassingen hiervan. Veranderprocessen, strategisch beleid en financiële analyse komen onder meer aan bod. Hierdoor vergroot u uw inzicht in het functioneren van uw organisatie en de (bedrijfskundige en bestuurskundige) vraagstukken die hierbij een rol spelen. U leert commercieel beleid te maken op strategisch niveau en u heeft inzicht in financieel management. Organisatiesensitiviteit, analytisch denken en omgevingsbewustzijn staan centraal. Module Management is verandering Organisatiestrategie Veranderstrategie en visie Uitvoering, plannen en beslissen Consolidatie en verankering van de verandering Motivatie en communicatie Implementatie Module Marketing op strategisch niveau Visie, missie en doelstellingen Interne en externe analyse SWOT, probleemstelling en optieformulering Ontwikkeling van strategisch commercieel beleid Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering Presenteren en verdedigen van strategisch commercieel beleid Module financiële analyse Overzicht financieel management Overeenkomsten en verschillen tussen profit-, non-profit- en overheidsorganisaties Kosten- en opbrengstenanalyse Budgettering en begroting Financiële scorecard Financieel beleid Businesscase 47

48 26. ID College: Het Pad van de Heldin Het Pad van de Heldin - Maak op authentieke en eigen wijze het verschil! Doelgroep WMD/JZ/KO Vrouwen die zich gesterkt willen voelen bij een volgende stap in hun carrière dd. van 3 uur plus huiswerkopdracht Open training of Incompany 12 per trainer (meerdere groepen tegelijkertijd mogelijk) ID College, Pauline Visser, Zie ook: en Ambitie Besluitvaardigheid Creativiteit Initiatief Toekomstvisie Zelfinzicht / vertrouwen Deze training heeft als doel om op een authentieke, eigen wijze een verschil te maken. Aan het einde van de training hebben vrouwen met (zelf)vertrouwen een eigen (leiderschaps)stijl vormgegeven die zij in hun eigen organisatie en de wereld eromheen neerzetten. Daarnaast leren de vrouwen om te gaan met hun eigen meervoudige ambities en voldoening en zingeving in werk en leven te ervaren. 48

49 27. ID College: Hoe zeg je wat je wilt zeggen Hoe zeg je wat je wilt zeggen Doelgroep WMD/JZ/KO alle dd. van 3 uur Open training of Incompany Minimaal 8 maximaal 12 ID College, Pauline Visser, Zie ook: en Effectieve communicatie Reflecteren Doelgericht werken Empathisch vermogen In de training hoe zeg je wat je wilt zeggen leer je hoe je vooraf je doel formuleert om in een gesprek te bereiken wat je voor ogen had. Je leert te realiseren wat het perspectief van de ander is en hoe dit te gebruiken. Met behulp van het LST-model en de SPIN-theorie (tools die gebruikt worden in verkoopgesprekken) leren we hoe je een gesprek samen voert en samen bij het gewenste einddoel komt. Naast het oefenen in rollenspellen kun je concepten direct in je eigen praktijksituatie toepassen. 49

50 28. ID College: Klant erger je Niet. Titel training Serious business game: Klant erger je Niet WMD/JZ/KO Doelgroep Iedereen die wil ervaren hoe klantgerichter werken voor hem/haar kan werken dd. Open of Incompany Min. 10 dln., max. 14 per groep, meerdere groepen gelijktijdig mogelijk ID College, Pauline Visser, Zie ook: en Klantgerichtheid Anticiperen Creativiteit Organisatie sensitiviteit Plannen en organiseren Resultaatgerichtheid Samenwerken Serious business game: Klant erger je Niet De game is een simulatie van het klantcontactproces met de nadruk op het persoonlijke contact met de klant. Het persoonlijk contact met de klant en bijbehorend competenties is in verschillende branches van steeds groter belang. Deelnemers worden zich tijdens het spel bewust van het belang van hun gedrag (individueel en als team) op de klanttevredenheid en de gevolgen daarvan voor het commerciële resultaat. De bewustwording en Deelnemers ervaren zelf de impact van klantgerichtheid. Deel twee bestaat uit een evaluatie naar eigen situatie en aansturen op actie in de praktijk. 50

51 29. ID College: Verschillend Samen Verschillend Samen Doelgroep WMD/JZ/KO Pedagogisch medewerker s die in hun werk te maken hebben met verschillende culturele contexten en achtergrond en dagdelen van 3 uur Open training of Incompany Minimaal 8 maximaal 12 ID College, Pauline Visser, Zie ook: Interculturele sensitiviteit Inzicht in eigen referentiekader Inzicht in beeldvorming en vooroordelen Inzicht in waarden en normen Interactievaardigheden De competentie interculturele sensitiviteit is van belang voor ieder die in zijn werk te maken heeft met klanten met verschillende culturele context en achtergrond. Je gaat met elkaar 3 dagdelen aan de slag om te onderzoeken welke rol diversiteit in jouw werk speelt en wat diversiteit te maken heeft met jezelf, je eigen referentiekader, beeldvorming, vooroordelen, normen en waarden. Het gaat om het inzicht en het bewust zijn van je eigen patronen, normen en waarden en de verschillen binnen je eigen cultuur. Naast bovengenoemde bewustwording krijg je in de training handvatten aangereikt om je interactievaardigheden in contact met kinderen en volwassenen te oefenen. 51

52 30. ID College: Waardevol Communiceren Waardevol Communiceren - introductie Doelgroep WMD/JZ/KO Iedereen Open training of Incompany Minimaal 8 en maximaal 12 s ID College, Pauline Visser, Zie ook: en Aanpassingsvermogen Betrokkenheid Creativiteit Klantgerichtheid Luisteren Zelfinzicht Door waardenvol te communiceren leer je vragen stellen en luisteren naar anderen, zónder je eigen aannames of interpretatie er tussen te zetten. Je wordt je bewust van eigen aannames en de waarde ervan in het gesprek. Het dwingt je, heel praktisch, om onderscheid te maken tussen wat jíj wilt en belangrijk vindt en hoe dit voor de ander is. Het resultaat? Je begrijpt elkaar beter, leert sneller en bereikt gemakkelijker gewenste uitkomsten. Krachtige vragen stellen! Aangereikt in een praktisch gespreksmodel dat je samen met je collega kunt oefenen. Deze training is gebaseerd op het clean language gedachtengoed. 52

53 31. Incompany Training & Coaching: Crisisopvang Nieuwe Stijl Crisisopvang Nieuwe Stijl Doelgroep WMD/JZ/KO Alle 1250,- 6 dd. Open training en incompany 15 s 1 of 2 trainers? 1 trainer Incompany Training & Coaching, Andries Scherpenzeel, Zie ook: Het bevorderen van zelfredzaamheid en het activeren en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de cliënt speelt een belangrijke rol in de hulpverlening Nieuwe stijl. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van: het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de cliënt. het samenwerken met vrijwilligers/mantelzorgers. Het verandertraject van residentieel naar zelfstandig wijkgericht werken vraagt om begeleiding het loslaten van oude patronen behouden van wat goed werkt en toevoegen wat de nieuwe praktijk vraagt. Het programma is gebaseerd op de theorie van Sterk en vitaal netwerk door Maria Scheffers; de Ontwikkelcirkel Teamontwikkeling van Vandamme; de Cirkel van verlies Jacob Wielink. Begeleiden van verandertrajecten binnen organisaties. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan de orde: - Het belang van het netwerk voor zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt - Rol van de professional: passend perspectief en houding naar cliënt en diens omgeving - Samen met een cliënt diens netwerk analyseren m.b.v. tools en strategieën (b.v. ecogram, netwerkkaart etc.) - Fasen/Stappen in netwerkondersteuning - Omgaan met de (on)mogelijkheden van het netwerk (familie, vrienden en mantelzorgers). - Omgaan met vraagverlegenheid van cliënten en handelingsverlegenheid van het netwerk - Oefenen a.d.h.v. (eigen) casuïstiek met professionele trainingsacteur. - Teamontwikkelingen, samenwerking binnen een transitie. - Omgaan met geheimhouding en privacywetgeving. 53

54 32. InKr8: Geven van verbindingsactietrainingen Opleiding tot verbindingsactietrainer: geven van verbindingsactietrainingen WMD/JZ Doelgroep Alle 1950,- 10 (en coaching) Incompany 12 dn inkr8, Marieke Stenvers en Paul Jansen, Zie ook: In deze vervolgopleiding tot verbindingsactietrainer leren verbindingscoaches actietrainingen te geven aan gemengde groepen beroepskrachten en jongeren en ouderen uit de doelgroep (vrijwilligers).ze leren het starten, begeleiden en nabespreken van oefeningen uit de Inkr8methodiek. Focus van deze Inkr8methodiek ligt op duurzaam verspreiden van deescalerende en verbindende vaardigheden: luisteren; open vragen stellen; doorvragen naar gevoel en onderliggende belangen; versterken van empathisch vermogen en met elkaar rekening houden; neutraal blijven bij begeleiden van botsingen tussen mensen onderling. Inhoud van en resultaat na de opleiding tot verbindingsactietrainer: Kan samen met een andere actietrainer een verbindingsactietraining geven aan gemengde groepen professionals en vrijwilligers. Kan sociale vaardigheden toepassen zoals: waarnemen zonder oordeel; open vragen stellen; luisteren; samenvatten; doorvragen; herformuleren van verwijt naar wens; stimuleren tot het zelf oplossen van problemen. Brengt het vergroten van sociale vaardigheden van jongeren en de mensen met wie zij omgaan in relatie met zelfvertrouwen; burgerschap; leefbaarheid; veiligheid; gemeenschappelijk leren. 54

55 33. IvS: Oplossingsgericht communiceren en vergaderen Oplossingsgericht communiceren en vergaderen Doelgroep Jeugdzorg Alle 195,00 dd. 3 incompany 12 Deelnemers Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken (IvS), mevrouw A. Vermeer en de heer B. Wenting / Zie ook: Functioneren in een zelfsturende organisatie Oplossingsgerichte Communicatie Oplossingsgericht vergaderen Kritiek geven en ontvangen Omgaan met conflicten en meningsverschillen Werken met de Oplossingsgerichte Interactie Methode 1e dagdeel: De zelfsturende organisatie De Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM) Communicatie + behandelen cases 2e dagdeel: Oplossingsgericht Vergaderen (OIM) + behandelen cases 3e dagdeel: Omgaan met geven van kritiek Omgaan met meningsverschillen + behandelen cases 55

56 34 a&b. Jobtraining: Super you, versterk jezelf en word breder inzetbaar Doelgroep Super You, versterk jezelf en word breder WMD JZ KO Open inzetbaar Alle dd. training Super You, versterk jezelf en word breder WMD JZ KO inzetbaar Alle dd. Incompany 12 s 12 s Nina Bouw, of Zie ook: De training sluit aan bij de competenties die van medewerkers worden gevraagd in veranderende organisaties: ondernemerschap, zelfinzicht, flexibiliteit, overtuigingskracht en zelfsturing. Je leert hoe je jezelf goed kunt profileren, zodat anderen weten waarvoor ze bij jou terecht kunnen. Je gebruikt je persoonlijkheid, kennis en ervaring om je te onderscheiden van anderen en laat jouw collega s en werkgever zien wie je bent en waar je voor staat. Je ontdekt hoe je pro-actiever en marktgerichter kunt handelen. Laat in gesprekken meer van jezelf zien en presenteer jezelf daardoor overtuigender Word je bewust van jouw houding en uitstraling en ontvang tips om gesprekken positief te sturen door middel van non-verbale communicatie Doe aan personal branding: jezelf als merk presenteren, waarbij je positieve beelden oproept Kom erachter waar jij in uitblinkt en leer dit op een heldere manier te communiceren Leer vraaggericht te communiceren Oefen jouw persoonlijke pitch 56

57 35. Jobtraining: Slim veranderen, de regie in eigen hand Doelgroep Slim veranderen, de regie in eigen hand Aantal dagdelen WMD JZ KO Alle 275,00 2 dd 12 dn Nina Bouw, of Zie ook: De training sluit aan bij de competenties die van medewerkers worden gevraagd in veranderende organisaties: flexibiliteit, ondernemerschap, zelfinzicht, pro-activiteit en zelfsturing. Je leert hoe (organisatie)veranderingen jou de mogelijkheid kunnen bieden voor persoonlijke groei. Je traint je flexibiliteit ten opzichte van veranderingen en leert hoe dit je gelukkiger maakt. Je leert jouw kwaliteiten te benutten en nieuwe competenties te ontdekken. Je weet hoe je lastige situaties kunt ombuigen naar mogelijkheden. Positieve, actieve training: krijg het plezier terug in je werk door zelfinzicht Leer hoe jij omgaat met veranderingen: kijk je eerst de kat uit de boom, ga je er vol in of trap je juist op de rem? Ontdek jouw sterke punten en uitdagingen in de veranderingen die spelen Leer omdenken: kansen zien in veranderingen Maak een persoonlijk veranderplan Ontvang handvatten om de regie in eigen hand te houden 57

58 36. Jobtraining: Feedback; versnel jouw persoonlijke ontwikkeling Doelgroep Slim veranderen, de regie in eigen hand Aantal dagdelen WMD/JZ/KO Alle 275,00 2 dd Incompany 12 dn Jobtraining, Danita Vrakking, Zie ook: Neem de leiding over jouw persoonlijke ontwikkeling door feedback te geven en te ontvangen. Zo leer je van je collega en je collega leert van jou. Het versnelt je ontwikkeling, bevordert de werksfeer en zorgt voor een open cultuur. Bovendien verbeter je de kwaliteit van jouw werk, vergroot je je inlevingsvermogen en ben je meer zelfsturend in jouw functie. Wij geloven dat je dit kunt bereiken door feedback geven en ontvangen een alledaagse activiteit te maken. Daarom maken wij feedback laagdrempelig en leuk. Je kent jouw persoonlijke motivatie voor het aanmoedigen van een feedbackcultuur Je kent de basisvaardigheden om feedback te geven en te ontvangen en hebt hiermee geoefend Je weet hoe feedback jouw persoonlijke ontwikkeling versnelt en jouw werkplezier vergroot Je hebt meer inzicht in jouw manier van communiceren en kent jouw aandachtspunten hierin Je weet hoe je om kan gaan met lastige situaties in de communicatie 58

59 37. Jobtraining: Kleur bekennen; blink uit in communicatie en samenwerking Kleur Bekennen; blink uit communicatie en samenwerking WMD/JZ/KO Alle Doelgroep dd. Incompany 12 s Jobtraining, Danita Vrakking, Zie ook: De training is gericht op het vergroten van jouw inlevingsvermogen en zelfinzicht om jouw communicatie beter te laten aansluiten op anderen. Hiermee communiceer je niet alleen efficiënter, maar verloopt de samenwerking met anderen ook plezieriger. Aan de hand van een kleurentest (DISC) ontdek je wat jouw voorkeurs gedragsstijl is. Hierdoor weet je hoe je jezelf kunt ontwikkelen als professional vanuit jouw kleur en ben je meer zelfsturend. Ontdek jouw voorkeurs gedragsstijl aan de hand van de DISC kleurentest Leer wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn in de communicatie en samenwerking Vergroot jouw inlevingsvermogen en verkrijg inzicht in de kenmerken van verschillende kleuren Leer hoe je jouw communicatie het beste kan afstemmen of collega s met andere kleuren Ontvang praktische tips en handvatten om jezelf verder te ontwikkelen als professional, vanuit jouw eigen kleur 59

60 38. JSO: De krachtige welzijnswerker Doelgroep Aantal dagdelen De krachtige WMD Alle 548, - 7 In welzijnswerker company 12 s JSO, Bouchra Banhammou, , Zie ook: De groepen zijn zo gevormd dat reflectie op het eigen handelen een belangrijk onderdeel is. Beoogde resultaten: Deelnemers zijn in staat om integraal te werken en samen met andere partijen op een innovatieve manier het welzijnswerk vorm te geven. Hierbij ligt de nadruk op netwerken en het blijvend onderhouden hiervan; Deelnemers zijn in staat om te reflecteren op hun toegevoegde waarde als het gaat om vraag en resultaatgericht werken. Deelnemers zijn in staat om in de nieuw gevormde multidisciplinaire teams samen te werken en s kijken op een andere manier naar ondernemerschap. Startbijeenkomst met als doel: De veranderingen in het werkveld en de organisatie bespreken. Te onderzoeken welke betekenis de medewerker daaraan geeft voor zijn werksituatie. Een begin te maken met het antwoord op de vraag welke betekenis dit heeft voor de nodige ontwikkeling binnen het team en op persoonlijk niveau. De leerbehoefte van team wordt vastgesteld. Leergroepen Het competent handelen wordt door de welzijnswerkers gestalte gegeven. De leergroepen worden via het principe van de community of practice (COP s) begeleid. Thema s: integraal werken, samenwerken en ondernemerschap, profilering van je werk (zichtbaarheid naar binnen en buiten toe) 60

61 39. KADE & Wakkere zaken: Succesvol aanbesteden Doelgroep Managers, Succesvol teamleiders, JZ aanbesteden accounthouders, 1250,- 8 Incompany adviseurs 12 s KADE, Karin Derksen, Deze opleiding is een samenwerking tussen KADE en Wakkere Zaken, (zie ook) : en Doelgericht relevante relaties in je omgeving leggen en bewerken, zodanig dat gemeenten en wijkteams jouw organisatie kennen en daar graag mee samenwerken. Profileren in wat jullie kunnen, waar jullie goed in zijn en waar jullie je in onderscheiden. Een omgevingsanalyse maken en vertalen naar een accountplan. Daarin werk je uit wie er binnen jouw organisatie, wat gaat doen, op welk moment, met welk beoogd resultaat en hoe en wanneer je dat evalueert. Dag 1: In gesprek met de gemeente en een wijk-/buurtteam. Dag 2: Een omgevings-/ netwerkanalyse en dat verwerken tot een accountplan. Dag 3: Als accountteam zodanig samenwerken dat je samen op een efficiënte manier het beste resultaat behaalt en relatiemanagement komt aan bod. Dag 4: Succesvol offreren voor een aanbesteding of tender. Tijdens alle dagen staat de eigen werkpraktijk centraal. De centrale opdracht is: toewerken naar een succesvolle aanbesteding/tender. 61

62 40. a&b. Kans²: Ken jezelf, kies je koers, met vertrouwen en inzicht je pad vervolgen Titel training Ken jezelf, kies je koers Ken jezelf, kies je koers Doelgroep WMD JZ KO Alle WMD JZ KO Alle dd. Open training 3 dd. Incompany 12 s 12 s Kans², Vincent Polman, Zie ook: De training Ken jezelf, kies je koers: met vertrouwen en inzicht je pad vervolgen in een veranderend zorglandschap levert een constructieve en positieve bijdrage aan een helder zelfbeeld van de kandidaten en de manier waarop zij zichzelf en hun organisatie professioneel kunnen profileren. Dit zal ten goede komen aan het ondernemerschap, ambassadeurschap en effectief klantcontact. Deze training stimuleert het beter gebruik maken van je eigen en elkaars toegevoegde waarde in een professionele omgeving. Nu en in de toekomst! De training omvat drie dagdelen. Het eerste dagdeel Ken jezelf richt zich op zelfkennis: behoeften, drijfveren, kwaliteiten, waarden en normen. Het tweede dagdeel Kies je koers helpt medewerkers richting bepalen: Dromen onderzoeken, Doelen concretiseren en Stappen formuleren Het derde dagdeel Zet jezelf op de kaart stimuleert de juiste mindset en reikt passende tools aan. Onderwerpen: Pro activiteit, Wensen en grenzen, Profilering, Tips en tools. 62

63 41. Kans²: Talentontwikkeling, effectief communiceren Doelgroep Talentontwikkeling, effectief KO Alle communiceren 450,- 3 dd. Incompany 12 s Kans², Vincent Polman, Zie ook: De training Talentontwikkeling, Effectief Communiceren zoomt in op de belangrijkste elementen van effectieve communicatie. Het geeft kandidaten naast vaardigheden ook meer inzicht in de achtergronden en effecten van de manier waarop zij communiceren en wat hun sterke en verbeterpunten zijn bij het voeren van gesprekken. Verder levert de training een constructieve en positieve bijdrage aan een helder zelfbeeld van de kandidaten en de manier waarop zij zichzelf en hun organisatie professioneel kunnen profileren. Deze combinatie van betere communicatievaardigheden en meer zelfkennis zorgt voor Effectief Klantcontact, Ownership en Ambassadeurschap. Kernwoorden van deze training zijn: actief, interactief, persoonlijke benadering, praktijkgericht, plezier, feedback, eigen verantwoordelijkheid, respectvolle confrontatie. Deelnemers leren door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Ze krijgen korte theoretische inleidingen en oefenen daar vervolgens mee om zo thuis te raken in het meer bewust communiceren. Bij een trainingsacteur krijgen zij de kans om een eigen gesprekssituatie in te brengen en te onderzoeken wat er gebeurt, waar ze vastlopen en hoe je ermee om kunt gaan. Dit is een praktijkgerichte training die s in hun werksituatie een stap verder helpt. 63

64 42. Kans²: Medewerkers leren reflecteren doe je zo Doelgroep Medewerkers leren KO, JZ, Alle reflecteren doe je zo WMD dd. incompany 12 s 1 of 2 trainers? 2 Kans², Vincent Polman, Zie ook: Tijdens de training Medewerkers leren reflecteren doe je zo leren managers hoe ze hun medewerkers kunnen laten inzien wat de toegevoegde waarde van reflectie is. Ook krijgen ze diverse tools aangereikt om hun medewerkers te ondersteunen bij de praktische toepassing van het reflecteren in de dagelijkse werksituatie. Tevens wordt managers geleerd hoe intervisie als reflectietool in te zetten. Deze training zal leiden tot meer feedback vragen en geven, een verbeterd zelfbeeld en betere samenwerking. Dagdeel I; Ins en outs van reflecteren, competenties die s nodig hebben om te kunnen reflecteren, ontwikkelen van een uniforme aanpak. Dagdeel II: Werk- en leerstijlen van Kolb, feedback en diverse werkvormen om het reflectievermogen bij medewerkers te activeren en ontwikkelen. Dagdeel III: Omgaan met veranderingen, weerstand en afweermechanismen, groepsdynamiek, intervisie en borgingsinstrumenten. Dagdeel IV: Praktijksituaties oefenen met een trainingsacteur zodat s leren effectiever met situaties om te gaan. 64

65 43. Kans²: Train de trainer Medewerkers leren reflecteren doe je zo Doelgroep Train de trainer "Medewerkers KO, JZ, Alle leren reflecteren WMD doe je zo" dd. Incompany 10 s 1 of 2 trainers? 2 Kans², Vincent Polman, Zie ook: Tijdens de training Train de trainer Medewerkers leren reflecteren doe je zo leren de managers hoe ze in de toekomst de training Medewerkers leren reflecteren doe je zo aan collega-managers kunnen geven. Daarnaast leren zij hoe zij collega-managers die extra ondersteuning nodig hebben, adequaat kunnen begeleiden zodat reflectie als onderdeel van het dagelijks werk door alle medewerkers binnen de organisatie actief wordt ingezet. Tevens worden ze opgeleid om intervisiegroepen met collega-unitmanagers te begeleiden. Trainingsduur: twee dagen. Dagdeel I; Je eigen kracht als trainer, ins en outs trainen en coachen, veilige leeromgeving, didactiek en werkvormen. Dagdeel II: Extra begeleiding geven aan Unitmanagers, begeleidingscontract, Grow-model, begeleiden Intervisiebijeenkomsten collega-unitmanagers Dagdeel III: Verschillende interventiestijlen, projectie en overdracht, hier en nu interventies Dagdeel IV: Ondersteunende gesprekken voeren, borging, actieplannen, evaluatie 65

66 44. Karakteradvies: Kwaliteiten centraal Kwaliteiten centraal WMD Doelgroep KO Alle dd. Incompany 12 dn KARAKTERadvies, Jessica Schouten, , Zie ook: De training is gericht op bewustwording van de persoonlijke competenties van medewerkers en het inzetten daarvan in samenwerkingsverbanden. Deelnemers brengen hun kwaliteiten in beeld, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Dagdeel 1: Kernkwaliteiten en kernkwadranten Vanuit de theorie van Daniel Ofman leer je je eigen kernkwaliteiten kennen en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en allergieën. Dagdeel 2: Persoonlijke analyse Deelnemers maken een persoonlijke analyse, denken na over de manier waarop zij hun kwaliteiten kunnen inzetten binnen de organisatie én over de manier waarop de eigen ontwikkelpunten kunnen worden versterkt en/of ondervangen. Dagdeel 3: Kwaliteit in communicatie Tijdens de laatste training van deze module besteden we aandacht aan een aantal algemene communicatieve vaardigheden en aan het geven en ontvangen van feedback. 66

67 45. Karakteradvies: Kwaliteit waarborgen met KTM Kwaliteit waarborgen met KTM WMD Doelgroep KO Alle dd. Incompany 8 dn groepsgroo tte KARAKTERadvies, Jessica Schouten, , Zie ook: Wilt u de kwaliteit van uw dienstverlening versterken, de samenwerking tussen medewerkers bevorderen, de openheid in het team stimuleren, werken aan een betere communicatie met klanten? Met het regelmatig verzorgen van korte trainingsmomenten in het team door een senior medewerker, kunt u op een laagdrempelige manier aan uw doelen werken. De cursus is een train-de-trainer programma en is erop gericht senior medewerkers in staat te stellen Korte Trainings Momenten (KTM) te ontwikkelen en verzorgen voor het eigen team. Dit is een interactieve cursus, waarbij de theorie en het trainen van vaardigheden elkaar afwisselen en aanvullen. Dagdeel 1: Doel en reikwijdte van het KTM Algemene gezichtspunten Een onderwerp kiezen en doelstellingen kaderen Dagdeel 2: Uitganspunten bij het kiezen van een werkvorm Een trainingsprogramma voor een KTM in het eigen team ontwikkelen Voorbereiden van het eigen oefen KTM (dagdeel 3 en 4) Dagdeel 3 en dagdeel 4: Oefen-KTM van de s uitvoeren in de cursusgroep Evalueren KTM van de s Afsluiten 67

68 46. Karakteradvies: Professioneel klantgericht communiceren Doelgroep Professioneel klantgericht communiceren KO Alle dd. Incompany 12 dn groepsgroot te KARAKTERadvies, Jessica Schouten, , Zie ook: De training is er op gericht de s vaardiger te maken in het voeren van gesprekken in verschillende situaties. Tijdens de training wordt eerst de theorie behandeld, waarna er in een veilige omgeving met de technieken wordt geoefend, ervaringen worden uitgewisseld, nieuw gedrag kan worden uitgeprobeerd. Het laatste programmaonderdeel wordt ondersteund door een ervaren trainingsacteur. Dagdeel 1: Inleiding communicatie en persoonlijke analyse Inhoudelijke aftrap gecombineerd met het opfrissen van een aantal communicatieve basisvaardigheden en het in kaart brengen van aandachtsgebieden van de s op het gebied van communicatie. Dagdeel 2 en dagdeel 3: Gesprekstechnieken Tijdens de training leer je op welke manier je het gesprek aan kunt gaan in de volgende situaties: Omgaan met klachten Wanneer men iets anders wil dan de organisatie te bieden heeft Wanneer men zich niet aan de afspraken houdt Slechtnieuwsgesprekken 68

69 47. Karakteradvies: Samen sterk Samen sterk WMD Doelgroep KO Alle dd. Incompany 12 dn groepsgroott e KARAKTERadvies, Jessica Schouten, , Zie ook: De training draagt bruikbare tools en inzichten aan en onderscheidt zich door theorie en techniek te combineren met begrip en inzicht. Deelnemers worden bewuster van: de manier waarop zij communiceren het eigen gedrag en het daaruit voorvloeiende gedrag van anderen de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen De trainingen zijn erop gericht om de samenwerking vanuit deze kennis te verbeteren. Dagdeel 1: Feedback training Je leert basisregels van het geven en ontvangen van feedback en oefent met het in de praktijk brengen ervan. Dagdeel 2: Beïnvloeden van gedrag De Roos van Leary is een communicatiemodel, voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. Het leert je hoe je gedrag kunt beïnvloeden. Dagdeel 3: Kernkwaliteiten en kernkwadranten Vanuit de theorie van Daniel Ofman leer je je eigen kernkwaliteiten kennen en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en allergieën. 69

70 48. Kessels & Smit: Jeugdhulp op tournee! Doelgroep Jeugdhulp op tournee JZ KO Alle dd. Open training 16 s Registerpunten 1 8,1 punten. Kessels & Smit, The Learning Company, Dr. S.G.M. Verdonschot, , Zie ook: Deze training stimuleert de nieuwsgierigheid en helpt je om vanuit nieuwe invalshoeken te kijken naar je eigen werk en dat van samenwerkingspartners. Door je te verplaatsen in de positie van een netwerkpartner werk je samen aan een krachtig netwerk op gemeentelijk/ regionaal niveau. Dit stelt je in staat de hulp aan jeugdigen effectiever te organiseren. Je krijgt tools aangereikt om collegiale werkbezoeken op een innovatieve en onderzoekende manier vorm te geven en ervan te leren. Dag 1: Leren over belang van nieuwsgierigheid, anders kijken en slimmer samenwerken met netwerkpartners. Benutten van tool box met aanpakken om eigen werkbezoek persoonlijk en innovatief in te richten. Deelnemers leggen werkbezoek af Dag 2: Leren werken met diverse apps om opbrengsten van werkbezoek zichtbaar te maken. Benutten van online platform voor blogs, foto s en videoverslagen. Betekenisgeven aan opbrengsten. Vertalen naar concrete acties 1 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 70

71 49. Kinderopvang Academie: Professioneel communiceren Doelgroep Professioneel communiceren voor medewerkers en KO leidinggevenden in de kinderopvang Alle 522,- 4 dd. Incompany 15 s Kinderopvang Academie Anja Hanzon, Zie ook: Tijdens de opleiding belichten we de complexe rol van pedagogische professionals, in het bijzonder in relatie tot de actuele ontwikkelingen. Na afloop van de opleiding zijn medewerkers beter in staat hun professionaliteit over te brengen aan mondige collega s, ouders en samenwerkingspartners en kunnen zij verschillende gesprekstechnieken inzetten. Daarnaast leren ze signalen (wensen, behoeften) te herkennen, benoemen en benutten en elkaar te helpen en coachen tijdens veranderprocessen. Het programma bestaat uit 4 workshops + online ondersteuning. Onderwerpen die aan bod komen zijn: wensen en behoeften van gesprekspartners beleid versus vrijheid van handelen effectiviteit en efficiency: optimaal (communicatie)resultaat met beperkt beschikbare tijd en middelen communicatie op inhoud: de ontwikkeling van kinderen in groepsverband het herkennen, benoemen en benutten van signalen (wensen, behoeften) Bij elke workshop borgen voor morgen : volg 2 online modules met oefeningen en opdrachten. 71

72 50. KSS: Hostmanship - De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn! Doelgroep KO en Hostmanship Alle 313,65 4 á 5 dd. incompany WMD 13 s Academie KSS, Mariette Rijks, Hostmanship inspireert tot ander gedrag en geeft inzicht in de principes van succesvolle ontmoetingen en dienstverlening. Door middel van goed Hostmanship worden kernwaarden levend. Een klantgerichte manier van ontzorgen, het besef dat niet het systeem, maar de mens de cruciale factor is voor succes. Hostmanship is een investering in het onderscheidend vermogen van een organisatie. Dat vertaalt zich in betrokken medewerkers en loyale klanten. Verrijking van o.a.: sensitieve responsiviteit/ zelfreflectie/ talentontwikkeling/ samenwerken/ persoonlijk leiderschap/ ouder-klantbetrokkenheid. Hostmanship gaat om het creëren een cultuur waarin medewerkers met plezier werken en goed zijn in hun werk. En daardoor tevreden en terugkerende klanten. Hostmanship begint bij het welkom heten van jezelf en van elkaar. Het werkt van binnen naar buiten. Volgens de filosofie van Hostmanship zijn alle contacten gasten; kinderen, ouders, collega s, leveranciers en ketenpartners! Activiteiten: Kennismaken met Hostmanship (basis en wow). Klantgesprekken. Dialoogworkshop. Van manager naar Host. Training on the job- diverse interventiemogelijkheden. 72

73 51. Learn to live: Dienstverlenen met onderscheid Dienstverlenen met onderscheid Doelgroep WMD/JZ Alle 1100,- 9 dd. Incompany 25 s Learn to live: Jetske Ostherthun, Zie ook: Het sociale domein heeft te maken met ingrijpende ontwikkelingen. Alles moet sneller, terwijl ook de kwaliteit niet achteruit mag gaan. Professionals zijn genoodzaakt om andere manieren van werken te vinden vooral samen met collega s. Hiervoor moeten we terug naar de eigen kern-kracht om zo tegelijk breder (generalistisch) èn specifieker te kunnen worden ingezet. Dit vraagt om dienstverlenen met onderscheid, los van functies. Competenties: Contextualiseren; afstemmen; empoweren; jezelf inzetten als instrument; herkennen drijfveren en afweermechanismes. Dit traject gaat terug naar de oorspronkelijke motieven van het dienstverlenen en de professie van het mens zijn. Het leert de medewerkers een nieuwe, bezielde grondhouding. Een grondhouding die als vertrekpunt dient voor elke gehanteerde methode en die valt onder het motto: zelfbewustzijn, eigenzinnigheid en authenticiteit. Met echte verhalen en casussen, van elkaar en klanten, met de kracht van kwetsbaarheid, met aandacht voor alle signalen, leggen we een professionele nieuwe basis voor de toekomst. 73

74 52. Leeuwendaal: Masterclass Mobiliteit *) Masterclass Mobiliteit voor leidinggevend en Doelgroep JZ Alle 251 **) 2 dd. Open training 20 s *) Er is ook een Masterclass Leidinggevenden voor WMD en Kinderopvang. De vergoeding voor deze trajecten is 100%. **) De vaste prijs per is inclusief alle kosten zoals o.a. BTW, reis- en verblijfskosten en (indien van toepassing) locatiekosten van de uitvoerder. Deze prijs is overeengekomen Leeuwendaal Advies, Roald Pool, Zie ook: Leidinggeven, Visie, Plannen en organiseren, Resultaatgerichtheid, Samenwerken, Betrokkenheid, Overtuigingskracht, Organisatiebewustzijn, Overtuigingskracht, Communicatieve Vaardigheden, Omgevingsbewustzijn, Inlevingsvermogen en Coachen. Welkomstwoord door facilitators Outline programma Realiteitsverkenning (Speedating) Plenaire bespreking Ontwikkelingen in de markt De werkelijkheid hier Getuigenis in de praktijk Kansen en valkuilen van mobiliteit Veranderen van gedrag Concretiseren van gedrag Hefbomen voor gedragsverandering Interventieplanning Verbinding en contact Invenarisatie van 'Krachten' Kwetsbaarheid Evaluatie (Afsluitende) borrel 74

75 53 a&b. LIF trainingen: Persoonlijke effectiviteit in het team en het contact met ouders Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Doelgroep KO/WMD Alle Incompany 10 s KO/WMD Alle Open 10 training s LIF communicatietrainingen, Petra Ziere, , Zie ook: Deze training geeft professionals in de kinderopvang het vermogen om effectief te functioneren in de snel veranderende kinderopvangorganisaties. Van medewerkers wordt gevraagd om steeds zelfstandiger, proactief als daadwerkelijke professionals in teams te functioneren. Ouders worden veeleisender en organisaties vragen van pedagogisch medewerkers dat zij ouders gastvrij bejegenen èn tegelijkertijd met een professionele houding voldoende distantie in acht nemen. In de training oefenen medewerkers intensief de vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige verwachtingen te voldoen. Individuele kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten Het creëren van een effectieve leercultuur Collega's constructief feedback geven Samen actief plannen en overleggen Taken verdelen met oog voor kwaliteiten Optreden als zelfbewuste professional Een gastvrije houding combineren met het innemen van een gepaste afstand tot de ouder Ambassadeur van de eigen organisatie zijn Omgaan met kritiek, boosheid en ongerustheid van ouders èn loyaal blijven aan de eigen organisatie Afstemmen op de ouder en vraag gestuurd werken Constructief meedenken over organisatieontwikkeling. 75

76 54. LIF trainingen: Professioneel bijdragen aan verandering Professioneel bijdragen aan verandering Professioneel bijdragen aan verandering Doelgroep KO/WMD Alle KO/WMD Alle Incompany 10 s 10 Open training 10 s LIF communicatietrainingen, Petra Ziere, , Zie ook: Kinderopvangorganisaties veranderen om in het vernieuwde speelveld effectief te kunnen opereren. In deze training ontwikkelen ervaren pedagogisch medewerkers competenties die hen in staat stellen om: 1. zelf optimaal te functioneren in de zich veranderende organisaties; 2. bij te dragen aan het creëren van een lerende organisatiecultuur waarin zij in staat zijn hun minder ervaren collega's te coachen. Persoonlijk leerplan voor voortdurend leren opstellen Taakgerichtheid in het team Feedback geven Kwaliteiten team benutten Constructief functioneren in veranderprocessen Coachen van collega's in het effectief functioneren in het team Bevorderen effectieve leercultuur Onderhandelend communiceren in lastige situaties Professioneel met ouders over welzijn en ontwikkeling van kinderen communiceren Gastvrij èn met gepaste afstand omgaan met ouders Coachen van collega's in het effectief omgaan met ouders 76

77 55. LIF trainingen: Profileren als professional Profileren als professional Doelgroep KO/WMD Alle 250,- 3 Incompany 10 s LIF communicatietrainingen, Petra Ziere, , Zie ook: Meer dan ooit wordt er van pedagogisch medewerkers gevraagd dat zij zich als zelfstandige professionals kunnen profileren in het contact met ouders als klanten. Ouders stellen hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang dan voorheen. Kinderopvangorganisaties moeten meer vraaggericht werken en van pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij de ambassadeur van hun organisatie zijn. Resultaat van deze training is dat pedagogisch medewerkers competenties verwerven om: voldoende zelfverzekerd als expert met ouders te communiceren; in de communicatie met ouders duidelijkheid met vriendelijkheid te combineren; hartelijk en gastvrij te zijn terwijl ze ook voldoende professionele afstand tot de ouder innemen; bewust hun kwaliteiten en die van hun organisatie tonen; met ouders te communiceren in lastige situaties. Wat is effectief status gedrag? Hoe groot of hoe klein maak je je in een situatie om een serieuze gesprekspartner te zijn? Het geven van adviezen aan ouders. Een duidelijke boodschap vriendelijk overbrengen. Leidinggeven aan een gesprek en een gesprek diepgang geven. Het creëren van een hartelijke contact met de ouder met voldoende professionele afstand. Effectief communiceren met ouder die een klacht heeft of boos of ongerust is. Je eigen kwaliteit en de kwaliteit van je organisatie zelfbewust aan ouders tonen. 77

78 56. LIF trainingen: Ouders adviseren over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind Ouders adviseren over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind KO/WMD Alle Doelgroep 110,- 1 Incompany 12 s LIF communicatietrainingen, Petra Ziere, , Zie ook: Kinderopvangorganisaties werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening en verwachten in dit kader van pedagogisch medewerkers dat zij ouders op een professionele manier van advies kunnen voorzien over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Het is de bedoeling dat pedagogisch medewerkers hiermee een daadwerkelijke kwalitatief goede opvoedingsondersteuning kunnen bieden. Pedagogisch medewerkers geven zelf vaak aan dat lang niet alle ouders hen 'serieus nemen' wanneer zij ouders adviseren. In de training leren pedagogisch medewerkers hoe een effectief advies gesprek wordt voorbereid en gevoerd. De onaantrekkelijkheid van ongevraagd advies Hoe zorg ik dat de ouder mijn zorg om het kind deelt? Hoe laat ik non verbaal zien dat ik een serieuze gesprekspartner ben? Goed omgaan met emoties van ouders Wat is weerstand van een ouder tegen mijn boodschap? Hoe kan ik met weerstand omgaan? Hoe nodig ik de ouder uit om echt in gesprek met me te gaan? Heldere afspraken met ouders maken 78

79 57. LIF trainingen: Middel management competenties in kinderopvangorganisaties Middel management competenties in kinderopvangorganisaties KO/WMD Alle Doelgroep 1.200,- 14 Incompany 12 s LIF communicatietrainingen, Petra Ziere, , Zie ook: Van (aankomend) leidinggevenden in de kinderopvang wordt door de huidige marktsituatie veel gevraagd. Zij sturen pedagogisch medewerkers aan waarvan, in een voor hen vaak onzekere situatie, meer flexibiliteit, meer zelfstandigheid en een meer dienstverlenende houding wordt verwacht. Hierbij zijn competenties nodig als motiveren, eisen stellen en confronteren, coachen en ondersteunen. In de omgang met hun directie en met gesprekspartners van buiten de organisatie (bijvoorbeeld in brede school verband) moeten leidinggevenden onderhandelend en probleemoplossend kunnen communiceren. Hierbij is een constructieve, zakelijke èn vriendelijke houding noodzakelijk. Omdat het aantrekken van voldoende klanten van levensbelang is hebben leidinggevenden meer dan voorheen acquisitievaardigheden nodig. visie expliciet maken op team- en locatieontwikkeling teams motiveren effectief eisen stellen aan teamleden coachen en ondersteunen van teamleden kwaliteiten van de eigen organisatie onderkennen en uitdragen acquisitie vaardigheden ouders effectief rondleiden op de locatie klantgerichte intakegesprekken met ouders voeren onderhandeld en probleemoplossend overleggen met directieleden en andere gesprekspartners effectief overleggen met de ouderraad. 79

80 58 a&b. Lisdonk Coaching & Training: leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers Doelgroep Leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers Leidinggeven aan het ontwikkelen van vrijwilligers WMD WMD Alle Alle 250,- 350,- 2 dd. Incompany 2 dd. Open training 12 s 12 s Lisdonk Coaching & Training, Marieke Lisdonk, Zie ook: De leidinggevende van vrijwilligers heeft de opgave om het werk van de vrijwilligers aan de gestelde kwaliteitseisen te laten voldoen en hen tegelijkertijd te laten ontwikkelen zodat ze hun employability vergroten. Hiervoor moet de leidinggevende openheid betrachten over ieders verwachtingen en doelstellingen. Communicatie, de leidinggevende als voorbeeld, het open oog voor dat wat de vrijwilliger nodig heeft om op den duur ook elders te kunnen werken is nodig om vrijwilligers te boeien en te binden. Individuele intake van (max) een uur. Werving en selectie van vrijwilligers: welke competenties kunnen mensen ontwikkelen bij de organisatie. Controle van de match met de vereiste competenties in de organisatie? Welke vrijwilligers passen bij de organisatie en waar vindt je ze? Win-Win. Het ontwikkelingspad van een medewerker i.c.m. de versteviging van de organisatie Missie en motivatie in balans Geven en nemen: de kosten en baten van het ontwikkelen van vrijwilligers Gelijkwaardig in contact: gespreksvoering oefenen 80

81 59 a&b. Lisdonk Coaching & Training: de verkoop van maatschappelijke dienstverlening Doelgroep Aantal d.d. Max De verkoop van maatschappelijke dienstverlening WMD Alle 325,00 3 Open 16 Idem Idem Idem 285,00 3 In company Idem De vaste prijs per is inclusief alle kosten zoals o.a. materialen, BTW, reiskosten van de trainer en (indien van toepassing) locatiekosten van de uitvoerder. Deze prijs is staat vast voor of mail naar of bel Contact leggen en onderhouden met de opdrachtgever, verkopen van je resultaten door de behoefte van de klant helder te hebben en de klant helpen bij het uitleggen van de resultaten van de dienstverlening. Uitleggen van het product in de termen van de klant en maken van passende afspraken zowel intern (de eigen organisatie) als extern (organisatie van de klant). Na een individuele intake volgt een training met veel oefenen in concrete, herkenbare praktijksituaties. Schriftelijke intake: met welke klanten zit men om tafel en wat zijn de afspraken omtrent de dienstverlening. Inleven in de klant: bouwen aan vertrouwen Wat doet de ander, Luisteren samenvatten doorvragen Wat is echt en wat is aanname Wat breng ik in, en wat is mijn effect Wat is mijn doel en hoe verwoord ik dit. Van ja maar, naar ja en! 81

82 60. Logavak: Jongerenwerk Nieuwe Stijl Doelgroep Jongerenwerk Nieuwe Stijl WMD Alle dd Open training en incompany 24 dn Registerpunten 2 15,40 Logavak Opleidingsgroep BV, Nieuwe Keizersgracht 45, 1018 VC Amsterdam. Roosenstein, P. Directeur Logavak Opleidinsggroep BV. Ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden: Rondom veranderingen in de jongerencultuur; In afwijkende/grensoverschrijdende gedragingen van jongeren; In een veranderproces in de ontwikkeling bevorderen; In het eigen beroep; In het ontwikkelen van visie, missie, doelstellingen en het kiezen voor een methodische aanpak; Het theoretisch en cijfermatig onderbouwen van de visie en missie; In samenwerkingsvormen en conflicten; Verantwoorden van werkzaamheden aan leidinggevende en bestuurders. De eigen rol en positie in de transitie jeugdzorg kunnen vormgeven en duiden. Straatcultuur; Digitalisering van de jongerencultuur; Belang van rolmodellen; Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren; Jongeren met een licht verstandelijke beperking; Jongeren met ADHD. Geschiedenis van het jongerenwerk; De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk; Sociaal Cultureel Werk; Buurtpedagogiek; Jongerencoaching. Visie; Missie; Doelstellingen; Methodieken. Ketensamenwerking en integrale samenwerking; Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer; Systeemwerkers vs domeinwerkers; Transitie jeugdzorg; De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd. 2 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 82

83 61. LOOKK: Van Binnen naar Buiten Doelgroep Van binnen naar buiten KO Alle 2000,- 8 dd Incompany 10 dn LOOKK BV, contactpersoon; B.C. Neurink; adres; telefoon Zie ook: Op een andere wijze en met een open houding leren kijken naar jezelf, de organisatie en de klant. Het kunnen vinden en delen van relevante kennis. Bestaande en nieuwe kennis op een andere wijze waarnemen en hierop actie kunnen ondernemen. Op het gebied van communicatie leren de s hoe zijzelf en anderen communiceren en hoe dit zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt in gesprekken. De s leren op basis van deze kennis andere vragen te stellen die aansluiten bij de ontvanger. Het programma heeft vier pijlers. 1. Wet en regelgeving; wat betekent de Wet op de Kinderopvang voor jou, de organisatie en haar klanten. 2. Visie; waar staat kinderopvang voor, waar sta jij en waar staat de organisatie voor en hoe draag je dit naar buiten toe het beste uit. 3. Marketing; wat is klantgerichtheid, klanttevredenheid en welk aandeel heb jij daarin. 4. Communicatie; laat alles wat geleerd is samenkomen. De leert volgens welke strategie jij, maar ook anderen informatie verwerken, en hoe dit zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt in de communicatie. 83

84 62. Matchcare: Stimuleren van veranderbereidheid en mobiliteit Doelgroep Stimuleren van JZ, KO, HR en veranderbereidheid WMD leidinggevenden 355,74 en mobiliteit 2 Incompany 8 s Matchcare, Marjan Lancee, , Zie ook: Om pre-mobiele en mobiliteitsfases goed te doorlopen kunnen leidinggevenden en HR professionals ondersteuning gebruiken. Dit is immers vaak een proces met een grootschalige impact op de eigen organisatie. Daarbij gaat het om medewerkers die zullen vertrekken, maar ook medewerkers die gaan blijven. Leidinggevenden en HR vervullen in dit proces een leider-, manager- en coachrol. Het is aan leidinggevenden en HR om in deze spagaat tussen organisatiebelang en medewerker belang, op het goede moment hun juiste rol en vaardigheden in te zetten. Gedurende 2 dagdelen staan we stil bij het veranderingsproces, wat mensen hierin doormaken en welke interventies je als leidinggevenden/hr op welk moment van dit proces kan inzetten om zodoende de medewerkers in beweging te krijgen. We gebruiken actieve werkvormen en eigen cases in samenspel met een professionele trainingsacteur. Bewust worden van arbeidsmarktfitheid en stimuleren van veranderingen 3 rollen van leidinggevenden/hr: leider, manager en coach 4-kamer model als theoretisch kader Ervaren welke interventie bij welke fase van het veranderproces past. 84

85 63. Match-it: 4 daagse Mediationopleiding 4-daagse Mediationopleiding WMD/JZ Alle Doelgroep 1.350,- 8 dd. Incompany en 6x per jaar open training 12 dn Match-it, Paul Tijssen, , zie ook: De 4-daagse mediationopleiding geeft nieuwe mediationvaardigheden en communicatievaardigheden die in een sterk veranderende welzijnsmarkt onontbeerlijk zijn. Juist door de toenemende mondigheid van clienten die een beroep doen op Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening wordt om andere communicatieve en bemiddelingsvaardigheden gevraagd. Door deze (nieuwe) mediationvaardigheden toe te passen zullen gesprekken prettiger verlopen en zal de professional anders omgaan met lastige situaties. Problemen/conflicten zullen beter onderkend worden, voorkomen, beperkt of opgelost. De opleiding bestaat uit 8 dagdelen (4 dagen) opgedeeld in 2 blokken van 2 dagen. Onderwerpen van de opleiding zijn: uitleg mediation; de verschillende stadia van het mediationproces; communicatievaardigheden; de dynamiek van conflicten; de houding van de mediator; ruziegedrag, escalatiefase en interventies; complexe situaties; feedback geven en ontvangen; NLP; afronding mediation. 85

86 64. MentesMe: Competentietraining Integraal Kind Centrum medewerker Titel training Competentie training Integraal IKC medewerker Doelgroep *) WMD, KO Pedagogisch medewerkers Aantal dagdelen d.d. Incompany 12 groepsgroott e *) De licentiekosten van 250,- per vallen buiten deze prijsafspraken. MentesMe, Gerard Dekkers , Zie ook: In het kader van de ontwikkeling van de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten binnen het primaire onderwijs is communicatie een succesfactor. Het verkrijgen van inzicht over de eigen en elkaars communicatiestijlen is essentieel om de verbinding tussen de verschillende professionals binnen het IKC te optimaliseren. Het ultieme doel is om te komen tot interdisciplinair samenwerken van T-shape professionals. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen leren van elkaar. En derhalve het optimaal inzetten van elkaars expertise. IK gezien door mezelf(mbti): Het achterhalen van de persoonlijke voorkeuren/drijfveren: Hoe manage ik mijn energie, hoe ga ik om met informatie, hoe neem ik beslissingen, hoe richt ik mijn leven in. IK gezien door de ander(sociale communicatiestijlen): Inzicht in het beeld van andere over de eigen communicatiestijl en het concreet kunnen toepassen van dit inzicht in de interactie met de ander. Hoe kan IK helpen! (Cognitieve activatiemethode): Gezien de inzichten van jezelf en het beeld van de ander leer je hier hoe de ander te activeren om zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 86

87 65. Mijnbuurtje.nl: Online buurtcommunicatie Titel training Online buurtcommunicatie Doelgroep *) Aantal dagdelen WMD/JZ Alle 625,- 4 dd Incompany 8 groepsgroott e Mijnbuurtje.nl, Hanneke van Stokkom, , Zie ook: 1. Communicatieve vaardigheden (op een tactische manier mening uiten op internet en communicatie aanpassen aan omgeving, weten wanneer wel en wanneer niet te reageren). 2. Netwerkvaardigheden (mensen zowel offline als online verbinden). 3. Schrijfvaardigheden (goede webteksten schrijven in foutloos Nederlands). 4. Technische vaardigheden (computer, tablet en/of smartphone zelfstandig gebruiken). 5. Digitale vaardigheden (internet en zoekmethodieken van internet op de juiste manier gebruiken, sociale netwerken toepassen voor vergroten bedrijfs- en persoonlijke bekendheid). Dagdeel 1 Luisteren: Inleiding in digitale communicatie en de vertaling naar het werkveld. Uitleg over de stappen binnen sociale media. Aanmaken van eigen social media accounts en monitoringstools. Dagdeel 2 Meedoen: Verdieping in buursites en deeleconomie platformen, stappenplan voor digitale interactie. Bepalen hoe wat waar online conversaties aan te gaan. Dagdeel 3 Faciliteren: Bespreken geleerde lessen. Brainstorm en bepalen uiteindelijk plan van aanpak inzet digitale kanalen. Beleggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dagdeel 4 Reflectie en verdieping: Bespreken van ervaringen, wegnemen laatste hindernissen. Tips en tricks. 87

88 66. MKB Cursus & Training: TdT Didactische vaardigheden groepsgewijze hulpverlening aan cliënten TdT Didactische vaardigheden groepsgewijze hulpverlening aan cliënten WMD Doelgroep Professionals 1.096,90 8 Incompany 10 s MKB Cursus & Training, drs. Jeanne Dumoulin, , Zie ook: U leert: een training systematisch voorbereiden en ontwerpen; leerbehoeften inventariseren; de leersituatie afstemmen op het groepsproces; theorie op een interactieve en aantrekkelijke manier presenteren; verschillende werkvormen toepassen en begeleiden; op effectieve wijze feedback geven; omgaan met weerstanden en lastige vragen; inspelen op lastige groepssituaties; transfer naar de werkplek invullen. Uw didactische en communicatieve vaardigheden worden aangescherpt en uw kennis omtrent groepsdynamische processen wordt vergroot. Leerstijlen en leerprocessen bij volwassenen. Leerbehoeften inventariseren. Ontwerpen en voorbereiden van een training. Selecteren van werkvormen. De rol als trainer en het benutten van de persoonlijke stijl. Starten van een training. Presenteren van theorie-onderdelen. Begeleiden van oefeningen. Feedback en reflectie. Groepsdynamische processen. Omgaan met weerstand en lastige vragen. Transfer naar de praktijk van de. Evalueren van resultaten. 88

89 67. Movisie: Teamworkshop Wmo-competenties Teamworkshop Wmocompetenties WMD Doelgroep Alle dd. Open training 12 s Movisie, tel: Zie ook: Elke professional in het sociale domein krijgt er mee te maken: het nieuwe competentieprofiel maatschappelijke ondersteuning. Het geeft de competenties weer waar in het huidige werk volgens Welzijn Nieuwe Stijl en de Wmo de nadruk op ligt. Maar welke competenties moeten er in uw team ontwikkeld worden? En hoe motiveren collega s elkaar er mee aan de slag te gaan? Door er spelenderwijs met elkaar mee te werken! Movisie biedt daarvoor teamworkshops aan. Nieuwe tijden, ander werk Sociaal werker nieuwe stijl Waar ligt jouw kracht? Competenties gekoppeld aan jouw praktijk Mix and match Afsluiting 89

90 68. Movisie: Netwerken en samenwerken in de wijk Netwerken en samenwerken in de wijk WMD JZ Doelgroep Alle dd. In company 12 s Movisie, tel: Zie ook: Netwerken en samenwerken, vormen een belangrijke competentie in het nieuwe werken, en kunnen niet los gezien worden van de kern van het nieuwe werken, de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en wijkgericht werken. Inzicht in wijkgericht werken: wat betekent dat voor mijn werk? Netwerk van jou als professional. Netwerk in kaart rond de cliënt. Profilering: Ik kom bij. Presenteren. Presenteren wat je te bieden hebt. Netwerken en communicatie. Dilemma's in netwerken en samenwerken. Durf te vragen. 90

91 69. Movisie: Train de trainer ondernemend leren coachen Train de trainer Ondernemend leren coachen WMD JZ Doelgroep Alle dd. Open training 10 s Movisie, tel: Zie ook: De invoering van Welzijn Nieuwe Stijl vergt de nodige kantelbereidheid van welzijnsorganisaties en sociale professionals. De uitdaging is groot om (subsidieafhankelijke) bewonersinitiatieven en lokale vrijwilligersorganisaties te veranderen in zelfbewuste ondernemende buurtorganisaties. In deze training leer je om zélf ondernemend te werken en hoe je anderen daar in kan coachen, in een speciaal train-de-trainer traject. Dag 1 Uitgangspunten & kernthema s Ken jezelf Stellingenspel Sterkte-Zwakte analyse, QuickScan organisatie of initiatief Waarden benoemen en matchen De markt op Communiceren met de buitenwereld Dag 2 Terugblik Business Model Canvas Lift pitch/presentatie Coaching en begeleiden Organisatie/werving/selectie 91

92 70. NCMW: Positioneren en samenwerken - de eigen kracht van de werker Positioneren en samenwerken de eigen kracht van de medewerker WMD JZ Doelgroep dn Alle dd. Incompany 18 s Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk, Marika Rijns, tel: Zie ook: Door Welzijn Nieuwe Stijl gaan werkers meer samenwerken met andere instellingen en moeten zij over de grenzen van hun eigen werksoort heenkijken, belangrijk daarbij is: Meer bewust zijn van de eigen kracht van de werksoort, maakt gelijkwaardige samenwerking makkelijker. Meer bevoegdheden voor de professionals van diverse instellingen om met elkaar te doen wat er gedaan moet worden, maakt samenwerking makkelijker. Betere onderlinge samenwerking tussen instellingen, maakt het makkelijker voor de professionals hun taken uit te voeren. Gezamenlijk doel professionals en instellingen afstemmen, elkaars inzet en werkwijzen respecteren en van elkaars expertises gebruik maken, geeft groot profijt voor de cliënten van de hulpverlening. Eventueel conflict open en persoonlijk (complete boodschap) bespreken tussen samenwerkingspartners Proactief signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de relatie (persoonlijk leiding nemen) Dilemma s hanteren en voor te leggen aan samenwerkingspartners Weerstand herkennen, onderzoeken en open bespreken Op een constructieve manier hulp te vragen en te geven aan collega s Positieve inzet van ander waarderen, zijn manier van samenwerken ontdekken Waarderen wat goed gaat en dit terugkoppelen 92

93 71. Noorda en Co: Basisscholing pedagogisch jongerenwerk Doelgroep dn Basisscholing pedagogisch jongerenwerk WMD Jeugd-, jongerenwerkers en leidinggevenden Incompany en open training 20 s Noorda en Co, J.J. Noorda, tel: Zie ook: De s worden getraind in inzichten en competenties van welzijnswerk Nieuwe Stijl toegespitst op pedagogisch jongerenwerk in de lokale werksituatie. Het gaat om competenties als lokaal zicht op de doelgroep, ontwikkelen interne afstemming en externe samenwerking met professionele en informele partners, functioneren in sociaal wijkteam, kennisnemen van nieuwe pedagogisch activerende interventies, verzorgen van PR, presenteren en verantwoorden van resultaten. Pedagogische visie: theorie en werkhouding Functies jongerenwerk Lokaal zicht op doelgroep: cijfers en indrukken Samenwerking met professionele partners: o.a. politie Samenwerking met ouders en buurtinitiatieven Doeparticipatie met kinderen en jongeren Activerende pedagogische programma s Voorlichten, coachen, trainen en verwijzen Verantwoorden op resultaten en effecten Presenteren naar opdrachtgever/partners 93

94 72. Noorda en Co: Projectinitiatieven Doelgroep dn Projectinitiatieven WMD JZ Jeugd-, jongerenwerkers en leidinggevenden Incompany en open training 20 s Noorda en Co, J.J. Noorda, tel: Zie ook: Aansluitend op een basisscholing pedagogisch jongerenwerk, worden de s getraind in de praktische toepassing van competenties van welzijnswerk Nieuwe Stijl in een zelf ontwikkeld project van pedagogisch jongerenwerk dat past in de opdracht voor jongerenwerk van hun welzijnsorganisatie. Het gaat o.a. om competenties als: ontwikkelen van interne en externe samenwerking, functioneren in sociaal wijkteam, projectmatig ondernemen, initiëren van pedagogisch activerende interventies, verzorgen van PR, presenteren en verantwoorden van resultaten. Inventariseren projectopties Selectie eigen projectinitiatief Ontwikkelen projectplannen Betrekken partners (professioneel en vrijwillig) Werving interne en externe fondsen Starten met uitvoering Reflectie op knelpunten Bijstellen uitvoering Verantwoorden op resultaten Presenteren naar opdrachtgever/partners 94

95 73. NVMW:Professionele ruimte - Basistraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker Doelgroep Basistraining beroepscode en JZ Alle tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker 145,-- 1 Open training en/of incompany s Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 3 1 scholingspunt Transitie en transformatie in de jeugdzorg brengt een verandering in dynamiek in het werk van de jeugdzorgwerker. De Jeugdwet zorgt voor een grote professionele autonomie voor de werkers in het veld. Herken jij de ethische dilemma s in het werk? En wat doe je daarmee in je dagelijks werk en in je persoonlijke, professionele reflectie? Hoe herkent je ethische dilemma s? Je krijgt een introductie in de Beroepscode Jeugdzorgwerker en het tuchtrecht. Hoe weeg je alternatieven in een dilemma? Je krijgt een stappenplan aangeboden waarmee je een casus gaat uitwerken. Er volgt een nadere oriëntatie op de beroepscode in de praktijk. Om meer uit deze training te halen, adviseren we om vooraf: A) De brochure Van beroepscode naar moresprudentie te lezen. Deze brochure kan hier worden gedownload. B) De Beroepscode voor de jeugdzorgwerker te lezen (in bezit of downloaden via We verzoeken de s aan de training de brochure (a) en de Beroepscode (b) mee te nemen naar de training. 3 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 95

96 74a&b. NVMW: Professionele ruimte - Verdiepingstraining beroepscode & tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker Doelgroep dn Verdiepingstraining beroepscode & tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker Verdiepingstraining beroepscode & tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker JZ JZ Alle 299,- 3 Incompany Alle 399,- 3 Open training Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 4 4,2 scholingspunten In deze training draait het om het verwerven van voldoende kennis en overzicht van bedoelingen en consequenties van de grotere professionele autonomie in het jeugddomein: maatschappelijk/politiek doel professionalisering; registratie; beroepscode; professionele autonomie; richtlijnen; tuchtrecht en consequenties van onderscheiden verantwoordelijkheden in instellingen. In deze training staan kennis, vaardigheden en het opdoen van ervaring centraal over/met morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan (inclusief weging artikelen uit de Beroepscode), mede aan de hand van zelf ingebrachte casus uit de eigen werkpraktijk. Het programma bestaat uit voorwerk (ongeveer 5 uur), waar onder een e-learningsmodule; een traingingsdagdeel (4 uur) en een thuistoets. 4 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 96

97 75. NVMW: Professionele ruimte - Train de trainer werken met beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen in de jeugdzorg Train-de-trainer werken met beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen in de jeugdzorg Doelgroep dn JZ Interne trainers 850,- 7 Incompany Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 5 8,25 scholingspunten Hoe gaat uw organisatie om met state of the art werken? Na deze training zijn s in staat zelfstandig de modules beroepscode, tuchtrecht en introductie werken met richtlijnen in de jeugdzorg uit te voeren in hun eigen instelling; hebben zij handvatten om de thema s beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen uit te dragen naar het management van hun instelling en hen te motiveren voor het realiseren van een reflectiepraktijk binnen de instelling; hebben de s een intervisiegroep gevormd die hen steunt bij de uitvoering van hun trainingen; hebben zij een Plan van aanpak gemaakt voor het borgen van de resultaten van de training. Drie uitgewerkte modules met oefeningen en opdrachten. Handvatten om zelfstandig de modules beroepscode, tuchtrecht en introductie 'werken met richtlijnen in de jeugdzorg' op maat te maken en uit te voeren in hun eigen instelling. Concrete tools om de thema s beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen uit te dragen naar het management van hun instelling en hen te motiveren voor het realiseren van een reflectiepraktijk binnen de instelling. Een intervisiegroep die hen steunt bij de uitvoering van hun trainingen. Een plan van aanpak voor het borgen van de resultaten van de training. 5 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 97

98 76a&b. NVMW: Professionele ruimte - Professionele autonomie en managementverantwoordelijkheden Professionele autonomie en management verantwoordelijkheden Professionele autonomie en management verantwoordelijkheden JZ JZ Doelgroep dn Alle 290,- 2 Incompany 15 Alle 365,- 2 Open training 15 Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 6 2 scholingspunten De professionele autonomie of handelingsruimte die inherent is aan de beroepscode, bevestigt de toegenomen verantwoordelijkheid van de professional. Maar hoe staat deze in verhouding tot de verantwoordelijkheid van de organisatie? En hoe wegen professionals en leiding daarbij zowel interne beleidsregels als landelijke richtlijnen mee? Wat is het verschil tussen professionele verantwoordelijkheid en eindverantwoordelijkheid? Alle veranderingen hebben gevolgen voor het werk, de werkcultuur, de organisatie en daarbinnen voor leidinggevenden en staffunctionarissen. Deze training is vooral gericht op de consequenties voor de dagelijkse praktijk. 1. Basisinformatie over invoering van beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht 2. Wat zijn de gevolgen van de toenemende professionele autonomie voor het interne beleid en de relatie tussen leidinggevende en professional? 3. Welke gewijzigde of nieuwe verantwoordelijkheden volgen er voor het management? 4. Welke gevolgen heeft het tuchtrecht voor het beleid binnen de instelling? 6 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 98

99 77a&b. NVMW: Professionele ruimte - Masterclass Privacy en geheimhouding voor het jeugddomein Doelgroep dn Masterclass Privacy en geheimhouding voor het jeugddomein Masterclass Privacy en geheimhouding voor het jeugddomein JZ JZ Alle 150,- 1 Incompany Alle 199,- 1 Open training Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 7 1 scholingspunt Werken in de hulpverlening betekent dat u bijna dagelijks aanloopt tegen dilemma s. Het is belangrijk om stil te staan bij deze dilemma s en om u af te vragen of deze voortkomen uit beroepsethische vragen, of mogelijk uit een gebrek aan actuele kennis over wat er wel en niet mag in de hulpverlening. Over wat je moet als hulpverlener. Actuele juridische kennis zorgt voor minder dilemma s. Bent u voldoende op de hoogte? U krijgt inzicht in de wijze waarop de juridische kaders rond geheimhouding zijn vormgegeven. Specifiek wordt er ingegaan op de veranderingen die de nieuwe Jeugdwet voor u met zich meebrengen. U krijgt uitleg over een praktisch stappenplan waarmee u door het beantwoorden van een vijftal vragen dilemma s in uw werkpraktijk kunt toetsen en op een juridisch juiste manier kunt vastleggen in het dossier. Zodat u altijd kunt verantwoorden waarom u tot de afweging bent gekomen om te spreken. Of te zwijgen. Tevens is er veel ruimte om aan de hand van uw vragen en cases uit de praktijk stil te staan bij dagelijkse dilemma s (en oplossingen!). 7 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 99

100 78a&b. NVMW: Professionele ruimte - Masterclass Privacy en geheimhouding voor het brede welzijn Doelgroep dn Masterclass privacy en geheimhouding voor het brede welzijn Masterclass privacy en geheimhouding voor het brede welzijn Welzijn Alle 150,- 1 Incompany Welzijn Alle 199,- 1 Open training Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 8 1 scholingspunt Actuele juridische kennis zorgt er voor dat een aantal dilemma s van een goed antwoord zijn te voorzien. Met aandacht voor PGB, nieuwe wet en regelgeving per rond kanteling en transitie. Bent u voldoende op de hoogte? In de masterclass wordt stilgestaan bij: - de impact en veranderingen van de nieuwe wetgeving per PGB - beroepsgeheim en beroepscode (doel en reikwijdte); - handreiking gegevensuitwisseling; - meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling - knelpunten in de verstrekking van gegevens aan derden - beschermende maatregelen en privacy en geheimhouding; - samenwerking in sociale wijk teams wat kan je delen, hoe moet je dingen regelen? 8 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 100

101 79a&b. NVMW: Professionele ruimte - Voorkomen seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk Doelgroep dn Voorkomen seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk Voorkomen seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk JZ Alle 350,- 3 Incompany 12 JZ Alle 399,- 3 Open training Meer informatie? Kijk op of naar: Registerpunten 9 5 scholingspunten Transitie en transformatie in de jeugdzorg brengt een verandering in dynamiek in het werk van de jeugdzorgwerker. De Jeugdwet zorgt voor een grote professionele autonomie voor de werkers in het veld. Herken jij de ethische dilemma s in het werk? En wat doe je daarmee in je dagelijks werk en in je persoonlijke, professionele reflectie? - Werken met onderwerp gestuurde intervisie/werk-praktijkbegeleiding - Inzetten van de werkkaarten uit de handreiking Voorkomen seksueel misbruik ten behoeve van de reflectiepraktijk - Creëren van veiligheid om over dit thema te spreken: wat is ervoor nodig; wat kun je doen als de groep of de individuele werker het onderwerp niet bespreekbaar maakt en hoe past het in het reflectiebeleid van de instelling. - Trainen van diverse werkvormen: o.a. gebruik maken van animatiefilmpje - Doorvragen op het onderwerp vergroten en de overdracht daarin herkennen - Spanningsvolle vragen leren stellen en collega s leren dit te doen. - Kennis vergroten rond het thema. - Verbanden leggen tussen de beroepscode en voorkomen seksueel misbruik. - Het maken en/of inzetten van het netwerk binnen de instelling 12 9 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 101

102 80. Odyssee: Veranderen in dialoog Doelgroep Veranderen in dialoog KO Alle dd. Open training 10 s Odyssee B.V., tel: Zie ook: De dialoog staat voor verbinding en een tweezijdig gesprek. Dit in tegenstelling tot het debat waarin vooral het overtuigen centraal staat. Competenties zoals meedenken, luisteren, samenvatten, denken dat gericht is op verbeteren en feedback geven en ontvangen staan centraal. Deze vaardigheden zijn gebaseerd op een constructieve bijdrage vanuit persoonlijke perspectieven van de s aan het gesprek. Aan de hand van een casus wordt een verkenning gemaakt van het thema veranderen in dialoog. Hierbij wordt ook stil gestaan bij bijdrage van leidinggevende en medewerkers en natuurlijk welke valkuilen en voorwaarden er nodig zijn in het veranderen in dialoog. Gespreksvaardigheden oefenen. Hoe mensen te betrekken bij verandering. Vertaling naar eigen organisatie. 102

103 81a&b. OSA: Netwerken versterken en verbinden Doelgroep Netwerken versterken en verbinden WMD JZ KO Alle dd. Incompany 12 s OSA, Mattheus Hofland, , Zie ook: Deelnemers zijn zich bewust van verschillende contexten met verschillende belanghebbenden en kunnen de acht stappen van succesvolle vertegenwoordiging en profilering toepassen. In verschillende situaties vertegenwoordigen zij hun organisatie passend en profileren zich naar alle stakeholders. Deelnemers zijn zich in hun netwerkcontacten bewust van de contexten waarin zij opereren (met veelheid aan belangen), zijn in staat om de organisatie hierbinnen goed onder de aandacht te brengen en om mensen en organisaties te verbinden. Ze stemmen hun verhaal af op de stakeholders en weten hoe ze nieuwe kansen kunnen creëren en benutten. De noodzaak tot samenwerking neemt toe, dus externe profilering wordt steeds belangrijker. Met Netwerken Versterken en Verbinden worden medewerkers goede ambassadeurs voor hun organisatie: ze kennen de missie en brengen die over in verschillende situaties. Gestuurd vanuit eigen motivatie en bewust van het effect van eigen handelen, nodig voor uw organisatie met diverse opdrachtgevers met dito eisen. Inhoud workshops: Acht stappen naar succesvolle vertegenwoordiging en profilering Regiehoudersmodel De zeepkist methode Stakeholdersanalyse Dynamische context model Persoonlijk effectiviteit 103

104 82. OSA: Arbeidsfit, organisaties versterken in hun kracht en wendbaarheid Titel training Doelgroep Arbeidsfit, organisaties OSA versterken in hun KO/WMD/JZ kracht en wendbaarheid Alle dd. Incompany 12 s OSA, Mattheus Hofland, , Zie ook: Deze training past bij wat er van jou als medewerker gevraagd wordt in veranderende organisaties: initiatief, zelfsturing, flexibiliteit, zelfkennis, ondernemerschap, samenwerken. Je leert hoe een veranderende werkomgeving of rol aan jouw professionele groei een positieve impuls geeft. Je weet wat je in huis hebt en hoe je jezelf als professional neerzet in de samenwerking met andere vakgebieden en organisaties. Met vergrote zelfkennis versterk je jezelf en je positie als professional. Zo kun je laten zien wat je in huis hebt, weet je hoe en waar je je kennis en ervaring - nog beter - kunt inzetten en neem je krachtig en zelfbewust de regie op je eigen toekomst. Verandering = kansen en mogelijkheden voor je werk van morgen. Wie ben je en wat kun je? Je brengt jezelf in kaart en versterkt zo je professionele zelfbeeld. Wat wil je en hoe dat matcht met de organisatie en vernieuwingen. Je onderzoekt je ontwikkelmogelijkheden en hoe je dit kunt vormgeven. Je kracht en eigenheid goed leren verwoorden en zo binnen je organisatie en bij samenwerkers helder maken wat je te bieden hebt. Dan blijf je zichtbaar en betrokken in de nieuwe manier van werken. 104

105 83. Parenticom: Zelf de regie nemen over veranderingen? Het kan! Doelgroep Zelf de regie nemen over JZ KO veranderingen? Het kan! Alle 795 6,2 dd. Incompany 10 s Parenticom & Partners, Gabrielle Bos, Zie ook: Nieuwe markten (KO) en nieuwe inrichting van het speelveld (JZ en KO) vragen andere competenties van organisaties en van medewerkers. Te denken valt aan pro-activiteit, veranderingsbereidheid, flexibiliteit, klantgerichtheid, ondernemingszin, kennis van veranderingsstrategieën, samenwerkingsgezindheid en planmatig veranderplannen implementeren. In deze training ga je aan de slag met het regisseren en implementeren van veranderingen die nodig zijn. Vanwege marktsituatieveranderingen of van overheidswege. Met behoud van het goede en met oog voor wat anders moet en nóg beter kan. Zodat de expertise van jouw organisatie ook in de toekomst - waarschijnlijk in een permanent veranderende context - tot haar recht komt. Analyseren van het speelveld en de te verwachten (markt)situatie Creëren van draagvlak voor de diverse veranderingen binnen de teams, de vestigingen en de organisatie Omgaan met de fasen en aspecten van een veranderproces (De Caluwe) op organisatieniveau, afdelingsniveau, teamniveau Oppakken van de rol als (project)leider in een veranderproces Vaardigheden versterken die bijdragen aan positief beïnvloeden van een veranderproces. 105

106 84. Parenticom: De klantgerichte rondleiding Doelgroep De klantgerichte KO rondleiding Alle d.d. Incompany 12 s Parenticom & Partners, Gabrielle Bos, Zie ook: De krimp in de KO-markt heeft diverse gevolgen. Organisaties leveren bijvoorbeeld een forste inspanning om de klant voor zich te winnen. Tijdens een rondleiding, als onderdeel van het verkoopproces, is het belangrijk de ouder klantgericht en professioneel te benaderen. Zodat deze zich welkom voelt. Wat de klant belangrijk vindt staat centraal in deze ontmoeting. Deze andere uitgangssituatie vraagt van medewerkers die rondleidingen verzorgen een klantgerichte basishouding, kennis van de structuur van een verkoopgesprek en specifieke gespreksvaardigheden. Structuur verkoopgesprek specifiek tijdens rondleiding. Opfrissen gespreksvaardigheden De kracht van vragen stellen Wat is er nodig voor een succesvolle rondleiding? Welke afspraken maak je in het team en met kantoor? Elevator pitch maken en wanneer zet ik die in? Koppeling wensen van de klant aan een USP. Oefenen fasen verkoopgesprek (cases). Actief afsluiten rondleiding/gesprek Omgaan met bezwaren van klanten, gesprekstechnieken Oefenen verschillende gesprekstechnieken. Actieplan 106

107 85 Parenticom: Professioneel communiceren met ouders op KDV,PSZ en BSO Doelgroep Professioneel communiceren met KO ouders Alle d.d. Incompany 12 s Parenticom & Partners, Gabrielle Bos, Zie ook: Pedagogisch medewerkers voeren steeds vaker gesprekken met ouders en leerkrachten over de ontwikkeling van een kind. Ouders stellen tegenwoordig meer eisen. In deze training worden s bekrachtigd in hun rol als pm er. Zodat zij in hun communicatie met ouders e.a. a.bewust afwegingen kunnen maken tussen wensen en behoeften van ouders bedrijfsmatig gezien gewenst handelen pedagogisch verantwoord handelen, b.hun gespreksdoel kunnen bepalen c.bewust vormgeven aan hun gesprekken met ouders Inzichten en vaardigheden m.b.t. professionele gesprekstechnieken (wat is professioneel?) Overdrachtsgesprekken waarin je de pedagogische kwaliteit van een organisatie laat zien, Gesprekken over de ontwikkeling van het kind, Slecht nieuwsgesprekken en/of feedbackgesprekken met ouders Afgestemd op het specifieke werkveld KDV, PSZ en/of BSO indien gewenst, gemengde groepen ook mogelijk Ruimte voor inbreng van eigen cases. De training is actief van opzet! Met een voorbereidende en een tussentijdse reflectieve opdracht 107

108 86 a&b. Parenticom: Verwerven leidinggevende competenties Doelgroep Verwerven leidinggevende KO competenties Alle 995,- 7 Incompany Verwerven leidinggevende KO Open competenties Alle 1.135,- 7 training 10 s 10 s Parenticom & Partners, Gabrielle Bos, Zie ook: Pedagogisch medewerkers of andere beginnend leidinggevenden krijgen als gevolg van de veranderende omstandigheden een leidinggevende rol. In deze training verwerven ze de leidinggevende competenties die daarvoor nodig zijn. Voor deze nieuwe leidinggevenden is het van essentieel belang tevens vaardigheden en kennis te verwerven waarmee ze het team zo kunnen aansturen en begeleiden dat ook het team als geheel mee kan gaan in en pro-actief kan acteren op de veranderde context. Voorbereidende opdracht en intake Transparant Management Roos van Leary Teamdoelmatigheidsmodel Reflectieverslag Omgaan met weerstand Leiderschap en Leiderschapsstijlen Pro-Activiteit Rollenspel met acteur, op basis van door s zelf ingebrachte situaties Tussentijdse opdracht Omgaan met spanningsveld klantgerichtheid en pedagogische kwaliteit Omgaan met eigen belemmeringen Timemanagement Actiepunten en borging geleerde 108

109 87 a&b. Parenticom: Leidinggeven in veranderend speelveld Doelgroep Leidinggeven in veranderend KO Ervaren speelveld leidinggevenden dd.4 In company 10 s Leidinggeven in veranderend speelveld KO Ervaren leidinggevenden dd.4 Open training 10 s Parenticom & Partners, Gabrielle Bos, Zie ook: Verstevig je je rol als leidinggevende bij het doorvoeren van veranderingen Leer je draagvlak creëren en medewerkers te begeleiden bij veranderingen Leer je weerstand in je team en daarbuiten te voorkomen of om te buigen Oefen je met het voeren van lastige gesprekken met s of samenwerkingspartners Leer je de organisatiedoelstellingen te vertalen naar teamdoelstellingen Leer je strategische keuzes uit te leggen in je team Voorbereidende opdracht Transparant Management Roos van Leary Draagvlak creëren in en buiten het team Jouw rol Stijlen van leidinggeven Team motiveren Omgaan met weerstand Reflectieverslag maken Voorbereiden eigen gesprek voor dagdeel 3 Voorbereiden dagdeel 4, eigen veranderplan, met leerdoelen, uitwerken Oefenen van lastige gesprekken Met inzet trainingsacteur Organisatiedoelstellingen vertalen naar teamdoelstellingen Strategische organisatiekeuzes uitleggen Omgaan met spanningsveld klantgerichtheid/pedagogische kwaliteit Actiepunten en borging geleerde 109

110 88. The Presence Academy: Klantgericht werken Klantgericht werken Doelgroep WMD JZ KO Alle 1125,- 7 d.d. Incompany 10 s The Presence Academy, Saniye Wolters-özer, en Zie ook: Niet alleen de kinderopvangbranche maar ook de hele welzijn- en zorgsector maken een beweging: Van een sterk aanbod gerichte manier van werken naar een klantgerichte manier van werken waarbij de eisen en wensen van (potentiele) klanten voorop staan en maximaal ingezet wordt op de haalbaarheid van deze eisen en wensen Dit vraagt van elke medewerker in deze sectoren dat zij naast hun inhoudelijke (vakmatige) competenties, om competenties die te maken hebben met verbinding creëren en onderhouden met klanten, netwerkpartners en stakeholders. Dagdeel 1 en 2 Klantgericht of klantvriendelijk Inzicht in begrippen: marktgericht, klantgericht, klantvriendelijk Van buiten naar binnen kijken: wat gebeurt er in de markt? Uitwerken eigen meetlat: hoe willen we werken? Dagdeel 3 en 4 Huidige werkwijze langs de lat: Inzicht in de huidige processen en werkwijze Analyse huidige werkwijze en eigen gedrag aan de hand van eigen casuïstiek Uitwerken gewenste werkwijze en gewenst gedrag Dag 5 en 6 Gewenste werkwijze en gewenst gedrag Gewenste werkwijze en gewenst gedrag vertalen naar de eigen processen Plan van aanpak voor implementatie in processen Inzicht in eigen belemmeringen Oefenen met gewenst gedrag 110

111 89. The Presence Academy: Positioneren in netwerken Doelgroep Positioneren in KO netwerken Alle 750,- 5 d.d. Incompany 10 s The Presence Academy, Saniye Wolters-özer, en Zie ook: Niet alleen de kinderopvangbranche maar ook de hele welzijn- en zorgsector maken een beweging: Van een sterk aanbod gerichte manier van werken naar een klantgerichte manier van werken waarbij de eisen en wensen van (potentiele) klanten voorop staan en maximaal ingezet wordt op de haalbaarheid van deze eisen en wensen Dit vraagt van elke medewerker in deze sectoren dat zij naast hun inhoudelijke (vakmatige) competenties, om competenties die te maken hebben met verbinding creëren en onderhouden met klanten, netwerkpartners en stakeholders. Dagdelen 1 en 2 positionering Positie in de (lokale) markt Analyse huidige positie Analyse kansen en mogelijkheden Dagdelen 3 en 4 kansen en mogelijkheden benutten Wat vraagt het van mij als medewerker om binnen mijn blikveld kansen en mogelijkheden te identificeren en signalen door te leiden? Welke huidige relaties kan ik versterken? 111

112 90. RadarVertige: Ondernemersvaardigheden, denk en doe als een ondernemer Ondernemer svaardighed en WMD JZ KO Doelgroep Alle 307,50 3 dd. Open training groepsgroot te 10 s RadarVertige training & opleiding, Zie ook: Het sociale domein verandert snel. Marktwerking en resultaatsturing zijn aan de orde van de dag. Hoe houd je als maatschappelijke professional stand in deze nieuwe constellatie? Wat vraagt de markt? Wie zijn je klanten en wie je opdrachtgever? Hoe stuur je op resultaten? In deze korte training leer je denken en handelen als een ondernemer in het speelveld van de vrije markt. De huidige ontwikkelingen in het sociale domein Het krachtenspel tussen klanten, cliënten, stakeholders, beslissers en financiers. Markt- en stakeholders analyse KPI s en resultaatsturing Kerncompetenties van de eigen organisatie en SWOT analyse Transfer naar de eigen werkplek Versteken beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht 112

113 91. RadarVertige: Netwerken versterken en verbinden Netwerken versterken en verbinden WMD Doelgroep Alle dd. Open training 10 s RadarVertige training & opleiding, Zie ook: Het sociale domein verandert snel. Professionals in Maatschappelijke Dienstverlening werken steeds vaker in integrale teams, dicht bij de burger. De focus ligt steeds meer op eigen kracht en versterken van het eigen netwerk van de burger. Dat vereist nieuwe en andere competenties van de professional. De kern is dat je gevoel ontwikkelt voor krachten in het netwerk van de cliënt en die versterkt. En dan niet gaat sturen of oplossen, maar aansluit bij het proces. In de training leert u cliënten of burgers te begeleiden volgens de principes van sturen op eigen kracht: U sluit aan op de motivatie van de burger/cliënt. U focust op doelen van de burger/cliënt i.p.v. op diens problemen. U vertrouwt en stuurt op het leerproces van de burger/cliënt i.p.v. op het juiste eindresultaat. (Dit vergroot het vertrouwen in eigen kunnen.) U betrekt het sociale netwerk van de burger bij het realiseren van het doel i.p.v. het professionele netwerk. 113

114 92. RadarVertige: Versterken persoonlijke effectiviteit en team functioneren Versterken persoonlijke effectiviteit en team functioneren Doelgroep JZ KO Alle dd. Incompany 16 s RadarVertige training & opleiding, Zie ook: De huidige tijd stelt steeds hogere eisen aan de medewerker in de kinderopvang. De consument wordt kritischer en medewerkers krijgen steeds meer neventaken. Teams krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en moeten zelfstandiger functioneren. Hoe doe je dat precies? Wat vraagt dat van jou als professional? Hoe werk je effectief samen, hoe verdeel je taken, hoe geef je elkaar feedback en hoe spreek je elkaar aan? Dynamiek van het team, krachten en kansen Taakanalyse, urgentie en belangrijkheid 80/20 regel en goed is goed genoeg Samenwerking en feedback geven Emotionele intelligentie, versterken persoonlijk functioneren Werkdruk, regelruimte benutten en grenzen stellen Teamdoelen stellen, mijlpalen en meetmomenten Resultaten benoemen en sturen op resultaten. 114

115 93. RINO Groep, Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling JZ/KO/WMD Doelgroep Alle 1050,- 8 dd. Open training 16 s RINO Groep, Wendy Leenheer, Zie ook: Deze cursus biedt u een conceptueel kader van ouderschap als psychologische ontwikkeling en de methodiek om ouderbegeleiding effectief te laten verlopen. U vergroot uw kennis en vaardigheden door middel van theoretische informatie, met nadruk op praktische oefening aan de hand van eigen casuïstiek. Ontwikkeling van ouderschap Ouderschap en ouderbegeleiding De werkwijze is sterk praktijkgericht. Relevante thema s worden in blokken geprogrammeerd met veel ruimte voor casuïstiekbespreking, waarin uw eigen ouder begeleidende positie als hulpverlener kritisch wordt onderzocht c.q. bepaald. 115

116 94. RINO Groep: Gezinsdiagnostiek Doelgroep Gezinsdiagnostiek JZ/KO/WMD Alle 785,- 6 dd. Open training 15 s RINO Groep, Wendy Leenheer, Zie ook: U leert gezinsproblematiek vanuit verschillende invalshoeken te analyseren U raakt op de hoogte van een breed scala aan instrumenten en werkvormen die hierbij gebruikt worden U verwerft vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden. U leert de geboden theorie te vertalen naar uw eigen werksetting. Invalshoeken: beleving en betekenisgeving; de visie van alle betrokken gezinsleden op de problematiek, circulaire (actie en reactie) patronen, intergenerationele patronen, gezinsfasen, gezinsstructuur Houding en hulpverleningsrelatie: het vestigen van een samenwerkingsrelatie, houding van niet-weten, visie op ouderschap, ouders aanspreken op metaniveau, een veilige cultuur creëren voor kinderen Instrumenten en werkvormen: genogram, gezinskaart, netwerkkaart, levenslijn, NOSI, oplossingsgerichte werkvormen (o.a. schaalvragen, wondervraag), circulair interviewen, externaliseren, creatieve en speelse werkvormen om kinderen bij het gezinsonderzoek te betrekken. 116

117 95. RINO Groep: Motiverende en oplossingsgerichte werkvormen Motiverende en oplossingsgerichte werkvormen JZ/KO/WMD Doelgroep Alle 735,- 6 dd. Open training 14 s RINO Groep, Wendy Leenheer, Zie ook: U leert aandacht te besteden aan het vestigen van een hulpverleningsrelatie gericht op samenwerking tussen cliënt en hulpverlener. Samen met cliënten leert u ruimte te maken voor verhalen die hen ondersteunen om creatiever naar oplossingen te zoeken, beter gebruik te maken van kracht en hulpbronnen en zich weer vooruit te bewegen in het leven, in de richting van een door de cliënt gewenste toekomst. In de cursus worden werkvormen aangereikt om een vruchteloze machtstrijd met cliënten te voorkomen. Er wordt gebruik gemaakt van theorieën uit de systeemgerichte hulpverlening, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte hulpverlening en narratieve therapie. Theorie wordt gekoppeld aan uw beroepspraktijk door middel van oefeningen, inbreng van casuïstiek en het uitwisselen van ervaringen. U oefent vaardigheden door middel van rollenspel met een trainingsacteur, die op twee dagdelen aanwezig is. 117

118 96. RINO Groep: Signs of safety Doelgroep Signs of safety JZ/WMD Alle 525,- 4 dd. Open training 15 s RINO Groep, Wendy Leenheer, Zie ook: Kennis van de uitgangspunten van Signs of Safety Kennis en vaardigheden m.b.t. het gebruik van het framework Kennis van het opstellen van een veiligheidsplan Vaardigheden in het bespreken van onveiligheid in complexe gezinssystemen Vaardigheden om in het contact met cliënt en netwerk te focussen op veiligheid Vaardigheden om de oplossingsgerichte communicatie aan te scherpen om hiermee bodemeisen te stellen De verschillende stappen in de benaderingswijze worden aan de hand van casussen besproken. Vaardigheden worden geoefend aan de hand van ingebrachte casussen. Ontstaan van Signs of Safety Praktische uitgangspunten Praktijk elementen Communicatie Framework Conferentie Veiligheidsplan 118

119 97. Samen Veilig Midden-Nederland: Zicht op veiligheid Doelgroep Zicht op veiligheid WMD JZ Alle 229, 17 4 Incompany 12 dn Bureau, Ilse Reintjes , Ingeborg de Koning, , Zie ook: De decentralisaties en transities in de sectoren jeugdzorg en zorg & welzijn veroorzaken grote veranderingen: er ontstaan nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden met nieuwe taken voor medewerkers. Er is vraag naar breed georiënteerde werkers, die generalistisch en zelfverantwoordelijk kunnen werken. Dit vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van inschatten van veiligheid en op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering om de eigen kracht van het gezin te activeren. Signaleren van onveilige situaties / huiselijk geweld en kindermishandeling Zorg benoemen Factoren van invloed op het wegen van veiligheid Oplossingsgericht werken theorie en oefenen met acteur Interventies bij verschillende typen relaties Oplossingsgericht sturen Bespreekbaar maken van signalen van (on)veiligheid en wegen van risico s Uitgangspunten van partnerschap Werken met een veiligheidsplan, wanneer is het goed genoeg en wanneer draag je het over Gezinsplan versus veiligheidsplan 119

120 98. Schouten & Nelissen: Projectmatig werken Doelgroep Projectmatig werken WMD JZ Alle 748,35 4 Incompany 12 Jeffrey Zwinkels en Zie ook Professionals in welzijn & maatschappelijke dienstverlening werken resultaatgericht en maken dit zichtbaar, o.a. in de profilering naar gemeenten. Dit vraagt andere competenties van de professional. Het strategisch opzetten van een project waarin de ontwikkelingen in de markt gekoppeld worden aan de interne strategie, maakt het mogelijk doelen en resultaten te presenteren. Wat is een project? Rollen in projecten Resultaatafspraken maken oefenen in resultaatgesprekken Startnotitie en projectplan De beheersaspecten Faseren en plannen Afspraken en voornemens voor de praktijk Opdrachten: inclusief lezen stukken uit boeken projectmatig werken, beïnvloedingsvaardigheden en de waaier: project op de rails (zitten bij het tarief inbegrepen). Dag 2 Presentatie van projectplannen / of teamontwikkeling Teamwerk in projecten / omgaan met weerstanden binnen een project Leren in en van projecten (evalueren) Integratieoefening Afspraken en voornemens voor de praktijk 120

121 99a. Schouten & Nelissen: Lean Management Doelgroep Lean Management WMD JZ Alle 2386,12 8 Open training 12 Jeffrey Zwinkels en Zie ook De transitie en transformatie vragen om een andere wijze van organiseren. Lean Management en Lean Sensei dragen hieraan bij door processen te verbeteren, ruimte voor de professional te creëren en in te gaan op de vraag hoe de klant beter te bedienen. Historie van Lean De Lean fasen Value: Waarde & Verspillinganalyse Value Stream Mapping & Labelen Flow & Balanceren van Werk Pull & Kanban Continu verbeteren De training heeft een doorlooptijd van 1 maand en bestaat uit een doel stellend gesprek, 1 blok van 2 dagen, 1 blok van 1 dag en (optioneel) 1 dagdeel voor het examen. 121

122 99b. Schouten & Nelissen: Lean Sensei Doelgroep Lean Sensei WMD JZ Alle 5602,30 14 Open training 12 Jeffrey Zwinkels en Zie ook De transitie en transformatie vragen om een andere wijze van organiseren. Lean Management en Lean Sensei dragen hieraan bij door processen te verbeteren, ruimte voor de professional te creëren en in te gaan op de vraag hoe de klant beter te bedienen. Een diepgaand begrip van klantwens verkrijgen Lean leiderschap Lange termijn doelstellingen & implementatiestrategie Faciliteren Value Stream Mapping Berekenen van takt tijden en toepassen van little's law (current & future state) Berekenen van bewerkingstijden en overschrijdingskansen Proceskarakteristiek en aansturing (o.a. flow, pull, conwip) Medewerkers en managementprocessen laten ervaren door simulatie Inputanalyse op basis van wachtrij- en reeksentheorie Ondersteuning van Kaizen cultuur en de coaching van events Lean programma management Coaching en begeleiding van lean projectleiders en managers De totale doorlooptijd van de training bedraagt 4 maanden. De training bestaat uit een telefonisch doel stellend gesprek, 2 blokken van 2 dagen en 1 blok van 3 dagen. Het afsluitende examen is optioneel. 122

123 100. Schouten & Nelissen: Masterclass mobiliteit Leidinggevenden JZ *) Doelgroep **) Aantal dagdelen Masterclass leidinggeven den JZ LG 520,30 2 d.d. Open training 8 s *) Er is ook een Masterclass mobiliteit Leidinggevenden voor WMD en Kinderopvang. De vergoeding voor deze trajecten is 100%. **) De vaste prijs per is inclusief alle kosten zoals o.a. BTW, reis- en verblijfskosten en (indien van toepassing) locatiekosten van de uitvoerder. Deze prijs is overeengekomen Schouten & Nelissen, Jeffrey Zwinkels, Zie ook: Inzicht in uw eigen patronen bij (ingrijpende) veranderingen en in de ingrediënten die u zelf heeft om daarmee om te gaan; Concrete handvatten om het gesprek met uw medewerkers aan te gaan over persoonlijke en organisatorische veranderingen; Vanuit kracht en vertrouwen invulling geven aan uw leidinggevende rol in alle veranderingen die u ondergaat. Met elkaar delen van de emoties ten aanzien van de veranderingen in de organisaties die op dat moment gaande zijn; Terugblik op eigen veranderingen (in het leven ) en wat die hebben opgeleverd; Verzamelen van ingrediënten voor de regie en keuzes in de toekomst; Werken vanuit waarden en ambitie; Werken vanuit inspiratie en visie op de toekomst; Echt in beweging komen door het gesprek aan te gaan met uw medewerkers. 123

124 101. Smart Group: Sturen op verandering Doelgroep Sturen op verandering KOV Leidinggevenden 620,- 8 Incompany 12 Jacqueline Koster: Zie ook: en Kennis: visie, markt en klantontwikkeling, managen, verandermanagement en projectmanagement. Vaardigheden: analyseren, concluderen, planontwikkeling, reflectie, commerciële vaardigheden, gespreksvaardigheden, coachingsvaardigheden, planning en time management. Attitude: Markt- en klantgericht, omgevingsbewust, zelfbewust, resultaatgericht. Dag 1: Van Visie naar locatieplan Dag 2: Commercieel denken en handelen Dag 3: Managen en verandermanagement Dag 4: Sturing van projecten en resultaten 124

125 102. Smart Group: Commercieel denken en handelen Doelgroep Commercieel denken en handelen KOV Alle 275,- 2 Open inschrijving en Incompany 10 Alex Hofstra: Zie ook: en Globaal zicht op de kinderopvangmarkt in Nederland, zicht op de markt van de eigen onderneming, zicht op klant- en koopmotieven, telefonische gespreksvaardigheden. Verkenning van de kinderopvangmarkt in Nederland Analyse van de eigen markt Theorie rondom commercieel denken en handelen Analyse van koopgedrag van klanten Theorie rondom telefonische gespreksvaardigheden Oefenen met commerciële telefoongesprekken 125

126 103. Smart Group: Bewust sturen op vakmanschap, basisvaardigheden leidinggevenden Bewust sturen op vakmanschap: basisvaardigheden leidinggevenden Welzijn, zorg en kinderopvang Doelgroep Beginnend leidinggevenden dagdelen, 3 dagen Zowel open inschrijving als incompany Maximaal 12 s Smart Group, Patrick van der Voorn, Zie ook: Kennis: visie, managen, functie- en resultaatgericht coachen, communicatie Vaardigheden: coachingsvaardigheden, managementvaardigheden, communicatieve vaardigheden, gespreksvoering, analyseren, reflectie en planmatig werken Attitude:Omgevingsbewust, zelfbewust, ontwikkelingsgericht resultaatgericht. Dag 1: Visie en de vertaling naar medewerkers, sturen op ontwikkeling Dag 2: Functie- en resultaatgericht coachen Dag 3: Communicatie en gespreksvoering, reflectie en feedback 126

127 104. Smart Group: Visie op leiderschap en verandering Titel training Doelgroep Visie op Welzijn, zorg leiderschap Ervaren en en leidinggevende kinderopvang verandering dd, verspreid over 4 dagen Incompany en open inschrijving 12 s 1 of 2 trainers? 1 trainer, 1 dagdeel workshop paardencoaching Smart Group, Patrick van der Voorn, Zie ook: Kennis: visie, strategie, managen, verandermanagement, persoonlijke effectiviteit en leiderschap. Vaardigheden: analyseren, concluderen, planontwikkeling, reflectie, commerciële vaardigheden, gespreksvaardigheden, coachingsvaardigheden, planning en time management, Attitude: Markt- en klantgericht, omgevingsbewust, zelfbewust, resultaatgericht. Dag 1: Het speelveld: van buiten naar binnen kijken, analyseren en concluderen Dag 2: Het ontwikkelen van visie en leiderschap; het paard als spiegel Dag 3: Verandermanagement Dag 4: Van vandaag naar morgen, Futuring People 127

128 105. Smart Group: Kinderopvang in Beweging Kinderopvang in Beweging Doelgroep Kinderopvang Pedagogisch medewerkers * 575,00 dd. 6 Open inschrijving 15 s; minimaal 50 aanmeldingen * Eventuele verblijfskosten voor het onderdeel "Het paard als spiegel" zijn voor rekening van de aanvrager. Smart Group, Jacqueline Koster, zie ook : - Visie op ontwikkelingen in de kinderopvang, eigen organisatie en het eigen vakgebied - Reflectievermogen - Communiceren en samenwerken - Resultaatgerichtheid 4 dagdelen in deelgroepen ( of 2 dagen) en 1 gezamenlijke studiedag ( totaal 24 uur) - De klant van nu en morgen. - Relateren aan wat het vak van je vraagt en hoe je hieraan kunt werken. - Zicht op jezelf en je rol in het team ( "Het paard als spiegel" ) - Communicatievaardigheden - Voorbereiding studiedag Studiedag: Kijken door de ogen van de klant en concrete acties ontwikkelen. Workshops in spelvorm en interactie met klanten. Leidinggevenden worden nauw betrokken bij de training. 128

129 106. SoNeStra: Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën Doelgroep Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën WMD/JZ Alle 380,- 8 Open en incompany 12 Registerpunten 10 : 8,25 punten SoNeStra BV, Anne Scheltes, Zie ook: Leren werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën dat bestaat uit het netwerkkompas, het familienetwerkberaad en het samenwerken in een actieteam. Vier trainingsdagen van 09:30 16:30 uur 10 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 129

130 107. Spectrum Elan: Eigen kracht en vraaggericht werken Eigen kracht en vraaggericht werken WMD Doelgroep JZ Alle dd. Incompany 12 s Spectrum, partner met elan, tel: , Petra Montforts, Zie ook: De training is gericht op kanteling en transitie. Kantelen is veranderen. Veranderingsprocessen: wat doet dit met jezelf en met klantgroepen? Empowermentmethodieken en technieken van progressiegericht (vraaggericht-) werken, worden als lesmateriaal gebruikt. Oefenen (met eigen casussen en met trainingsacteurs), reflecteren en (progressiegerichte) intervisie zijn belangrijke onderdelen van deze training. Leerpunten worden aangepakt en competenties versterkt. Deelnemers krijgen inzicht in de eigen rol en positie. Kantelen is veranderen: wat betekent dit? Theorie en praktijk (divers leermateriaal: progressiegericht werken, vraaggericht werken, empowermentmethodieken) Hoe blijf je in je eigen kracht in deze tijd? Hoe zet je de ander in de eigen kracht: welke technieken en instrumenten kun je daarbij inzetten? Oefenen: op basis van de eigen praktijk Casussen Trainingsacteur Intervisie (progressiegericht) 130

131 108. Spijker & Hamer: Het vormen van effectieve en zelfstandige intervisiegroepen Het vormen van effectieve en zelfstandige intervisiegroepen Doelgroep WMD/JZ/KO Leidinggevenden 500,- 4 dd. Incompany 6 s Spijker & Hamer, Bart Spijkerboer, Zie ook: De s ontwikkelen leiderschapscompetenties om een effectieve taakvolwassen intervisiegroep te vormen. Zelfreflectie (eigen gevoelens en behoeftes bespreken, onderzoeken in eigen overtuigingen, experimenteren in de praktijk) Interpersoonlijke sensitiviteit (luisteren en doorvragen, aansluiten op de ander, van inhoud naar betrekking schakelen, eigen oordeel en oplossing uitstellen) Probleemanalyse en oordeelsvorming (onderzoeken vanuit breed aantal invalshoeken, buiten eigen kader denken, verbanden in verhaal zien, oordeel vormen vanuit totaaloverzicht) De training kent vier bijeenkomsten. 1. Instructie en oefenen: - nut en noodzaak van intervisie - belang vaste structuur voor diepgang - valkuilen - individuele leervraag formuleren - oefenen met gestructureerd luisteren en doorvragen. 2. Oefenen met actieve begeleiding. 3. Zelfstandig oefenen. De begeleiding bestaat uit korte tussentijdse reflecties. 4. Oefenen en reflecteren op eigen functioneren als groep en het niveau van zelfstandigheid. Helende en belemmerende interactiepatronen. Ontwikkeldoel en -plan voor vervolg. 131

132 109 a&b. SRR: Nationale Opleiding MediaCoach Titel trai-ning Doelgroep Prijs per dn Aantal dd Open Incompany Nationale Opleiding MediaCoach Nationale Opleiding MediaCoach JZ Alle 1.695,- 10 X 30 JZ Alle 1.495,- 10 X 30 Stichting Reklame Rakkers, Nationale Academie voor Media & Maatschappij, Mevr. E.P.M. Hop: Dhr. B. Delver: Zie ook: en Media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Vooral jongere generaties zijn in grotere mate afhankelijk van media voor hun sociale contacten, informatie en actief burgerschap. De mediaontwikkelingen gaan heel snel. Het is van belang dat wij als professionals bijblijven om jeugd en volwassenen goed te kunnen blijven begeleiden. Mediawijsheid en actief burgerschap, mediaontwikkelingen en de consequenties voor de maatschappij, toepassen media in eigen vak, kennisoverdracht en opdrachten, coaching- en mediavaardigheden, opstellen mediabeleidsplan voor de eigen organisatie. 132

133 110. THP: Ontwikkeltraject MT, verbreding competenties Verbreding competenties MT Doelgroep WMD Management Team dd. incompany 5 s THP, handelend onder naam Kos Consult, Marjan Kos, Zie ook website: De nieuwe manier van hulpverlening en de invoering van wijkteams, vraagt om verbreding van de competenties van het MT. In hun nieuwe rol is meer aandacht en vaardigheid nodig voor het coachen en begeleiden van medewerkers in het eigen maken van de nieuwe competenties Sociaal Werker. Door de inzet van wijkteams valt toezicht voor een deel weg en is ontwikkeling nodig op het gebied van sturen op resultaat en monitoren van de voortgang. Een andere stijl van leidinggeven wordt gevraagd i.v.m. het werken met zelfsturende teams. Uitgangspunt is het samen leren en samen de beoogde resultaten behalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het verkregen inzicht in elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten. De onderzoeksfase is ingericht volgens de principes van Waarderend onderzoeken en wordt gebruik gemaakt van de ACT-analyse. Deze analyse levert individuele inzichten op m.b.t. de natuurlijke drijfveren en het reeds ontwikkelde natuurlijk potentieel tot kwaliteiten, welke ruimte er is voor ontwikkeling en welke competenties onder druk vervormen in valkuilgedrag. Een teamprofiel geeft handvatten voor het optimaliseren van de samenwerking en het bereiken van synergie bij het behalen van de gewenste resultaten als MT. Na het opstellen van een persoonlijk en een team ontwikkelplan worden de vervolgdagen ingevuld met het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. 133

134 111. TIMM Consultancy: Samenwerken aan Veiligheid Doelgroep Samenwerken aan JZ & 400,- Alle Veiligheid WMD 8 dd. incompany 14 s 1 of 2 trainers? 1 Registerpunten 11 Opleidingstraject Agogen, Jeugdzorgwerkers en Maatschappelijk werk 8,15 punten TIMM Consultancy, Margreet Timmer, Zie ook Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Samenwerken aan Veiligheid biedt een benaderingswijze waarbij samengewerkt wordt met gezin, kinderen en netwerk van familie/vrienden en professionals, aan het voorkomen van nieuwe onveiligheid/kindermishandeling. Centraal thema is de oplossingsgerichte benadering die geheel in overeenstemming is met de beweging van eigen kracht versterken. En met name gericht op het ondersteunen van eigen kracht van kind en gezin met een andere houding en het Zelfreflectief handelen. Introductie op Samenwerken aan Veiligheid, Oplossingsgerichte benadering en gesprekstechnieken technieken Uitgangspunten en praktijk elementen SofS Framework Weerstand Partnerschap Drie Huizen Systeemgericht Conferentie Veiligheidsdoelen Veiligheidsplan. Goodpractice interview Words and Pictures Casuïstiek bespreken Aan de slag in de eigen praktijk 11 FCB checkt en actualiseert deze gegevens niet, zie ook: (BAMw heet sinds Registerplein) bel naar Registerplein of neem contact op met de aanbieder. 134

135 112. Training with a Twist: Stappen zetten naar zelfsturing in je team Doelgroep Stappen zetten naar zelfsturing in je team WWD/JZ Alle 160,- dd. 2 incompany 24 Britta Lassen, tel: Zie ook In deze actieve teamtraining gaan s ervaren wat zelfsturing betekent en leren ze keuzes maken vanuit eigen regie. Dat geeft energie en leidt tot een pro-actieve houding. In ervaringsgerichte opdrachten leren s grenzen herkennen en te benoemen én om te gaan met verschillen in meningen en opvattingen. Allebei belangrijke teamcompetentie. Deelnemers ontvangen concrete handvatten om stappen te zetten die leiden tot meer zelfsturing bij medewerkers en het team als geheel. Het programma begint met een voorbereidende opdracht. Teamleden worden aangesproken op zelfregie en oefenen al voorbereidend op de trainingsdag. Zo kan op de trainingsdag gelijk een volgende stap worden gezet. Het programma voor de teamdag is onderverdeeld in drie blokken: Zelfsturing: wat is dat en hoe doe ik dat? Herkennen, aangeven en respecteren van grenzen Positief communiceren bij verschil in meningen en opvattingen In afwisselende en levendige werkvormen worden nieuwe vaardigheden ingetraind. In afwisselende en levendige werkvormen worden nieuwe vaardigheden ingetraind. 135

136 113. Uw Kennispartner: Bewust communiceren met keten- en opvoedpartners Bewust communiceren met keten- en opvoedpartners WMD/JZ/KO Alle Doelgroep 600,-- 4 dd. Open training en incompany 12 s 1 of 2 trainers 1 trainer Uw Kennispartner, Erwin Bakker, Zie ook: Doel van de training is om de (pedagogisch) medewerker bewust te laten worden van eigen communicatie- en gedragspatronen, en op basis hiervan het uitbreiden en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Bij persoonlijke bewustwording en ontwikkeling van de medewerker hoort ook het krijgen van inzicht in de visie van de eigen organisatie en het verhogen van onderlinge betrokkenheid en samenwerking met keten- en opvoedpartners (zoals bijvoorbeeld scholen, buurtverenigingen, ouders, enz.) Hoe kom ik over op mijn omgeving? Hoe kan ik een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren? Waar sta ik voor als mens? Waar sta ik voor als professioneel medewerker? Wat voor medewerker wil ik zijn voor ketenpartners en opvoedpartners? Wat voor normen en waarden hanteert mijn organisatie? Welke normen en waarden hanteren de ketenpartners en opvoedpartners in mijn organisatie? Wat is pro-activiteit? Hoe ga ik om met diversiteit? 136

137 114 a&b. Vapro: Effectief instrueren op de werkplek Effectief instrueren op de werkplek Effectief instrueren op de werkplek WMD WMD Doelgroep Alle Alle 1716,- 1505,- 6 Open training 8 6 Incompany 8 VAPRO Trainingen: Larissa Saparow, VAPRO Trainingen: algemeen nummer Zie ook: De activiteitenbegeleider leert om: Volgens de filosofie van 'Procesgericht-Trainen' een instructie op te bouwen en te verzorgen; Beter aan te sluiten bij niveau door van te voren te bedenken welke instructie hij gaat geven; Effectiever voorbereidingen te treffen; Tijdens het instrueren, de voortgang van overige groepsleden beter in de gaten te houden. De activiteitenbegeleider werkt aan de competenties: Didactisch vermogen Plannen en organiseren Vakdeskundigheid toepassen Communiceren 137

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Auteur(s) Datum MOVISIE Martijn Bool Utrecht, april 2013 2 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie