Nederlands leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg"

Transcriptie

1 PTA Nederlands leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Spelling 1 ja schriftelijk Opdrachten uit 'Vlekkeloos Nederlands' Schrijfvaardigheidopdrachten periode 9 Spreekvaardigheid: discussie 1 nee mondeling 9 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 10 Examens Fictiedossier 2 nee schriftelijk 11 Cito kijk- en luistertoets 1 nee schriftelijk 11 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 12 Examens

2 PTA Nederlands leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Spelling en interpunctie 1 ja schriftelijk Vlekkeloos Nederlands Schrijfvaardigheidopdrachten periode 9 Spreekvaardigheid: discussie 1 nee mondeling 9 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 10 Examentekst 10 Fictiedossier 3 nee schriftelijk 11 Cito kijk- en luistertoets 1 nee schriftelijk 11 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 12 Examens van de kaderberoepsgerichte leerweg van

3 PTA Nederlands leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Spelling en interpunctie 1 ja schriftelijk Vlekkeloos Nederlands Schrijfvaardigheidopdrachten periode 9 Spreekvaardigheid: discussie 1 nee mondeling 9 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 10 Examentekst 10 Fictiedossier 3 nee schriftelijk 11 Schrijfvaardigheidopdrachten periode 12 Examens van de gemengde leerweg van het voorgaande jaar 11 Cito kijk- en luistertoets 1 nee schriftelijk 12 Leesvaardigheid 1 nee schriftelijk 13 Grammatica- en schrijfvaardigheidopdrachten periode

4 PTA en Engels leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Workshops 1 en 2 van Xchange LBK Toets Xchange: workshops 1, 2 en tekstbegrip BB (onderdeel tekstbegrip is niet herkansbaar) Workshop 3 van Xchange LBK 9 Examentraining 1 ja schriftelijk Gespreksvaardigheid BB (in tweetallen) toetsweek 1 nee mondeling 10 Workshop 4 van Xchange LBK 11 Workshop van Xchange LBK 12 Examentraining Cito luistertoets BB 1 nee schriftelijk 9 Cito BB 1 nee schriftelijk

5 PTA Engels leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Workshops 1 en 2 van Xchange KGT Examentraining Toets Xchange: workshops 1, 2 en tekstbegrip KB (onderdeel tekstbegrip niet herkansbaar) toetsweek 9 Workshops 3 en 4 Xchange KGT 1 ja schriftelijk 10 Examentraining Gespreksvaardigheid KB (in tweetallen) 1 nee mondeling 11 Workshops 5 en van Xchange KGT 12 Examentraining Cito luistertoets KB 1 nee schriftelijk 9 Cito KB 1 nee schriftelijk

6 PTA Engels leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Workshops 1 en 2 van Xchange KGT 13 Opdrachten Examenbundel / brieven ELO Toets Xchange: workshops 1, 2 en tekstbegrip GT (onderdeel tekstbegrip niet herkansbaar) toetsweek 14 Workshops 3 en 4 van Xchange KGT 1 ja schriftelijk 15 Opdrachten Examenbundel Gespreksvaardigheid GT (in tweetallen) toetsweek 1 nee mondeling 1 Workshop 5 en van Xchange KGT 1 Opdrachten Examenbundel / brieven ELO 9 Cito luistertoets GT 1 nee schriftelijk 10 Toets schrijfvaardigheid GT toetsweek 1 nee schriftelijk

7 PTA Duits leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Na Klar 1-2-3: Eindtoets (Schreiben+Lesen) 2 ja schriftelijk 19 Na Klar Kapitel 12A: toets Grammatik + Kapitel Wörter 2 ja schriftelijk 20 SO boekje lezen 1 nee schriftelijk 21 SO nulmeting leesvaardigheid 1 nee schriftelijk 9 Woordschrift + portfolio-opdrachten schriftelijk 10 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk 22 Na Klar 4-5-: Eindtoets (Sehen + Lesen) 2 ja schriftelijk 23 Na Klar Kapitel 12B: toets Grammatik + Kapitel 4-5- Wörter 2 ja schriftelijk 24 SO Middenmeting leesvaardigheid: CE nee schriftelijk 25 SO Boekje lezen 1 nee schriftelijk 2 Cito kijk-/luistertoets (Hören) 2 nee schriftelijk 11 Woordschrift + portfolio-opdrachten schriftelijk 12 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk 2 Na Klar Kapitel --9: Eindtoets (Sprechen/Dialogen) 2 nee mondeling 2 Na Klar Kapitel 12C: toets Grammatik + Kapitel --9 Wörter 2 nee schriftelijk 29 SO Eindmeting leesvaardigheid/filmpjes: DUO-toets 1 nee digitaal 13 Woordschrift + portfolio-opdrachten schriftelijk 14 Na Klar Kapitel 10-11: Examentraining schriftelijk/digitaal 15 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk

8 PTA Duits leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Na Klar 1-2-3: Eindtoets (Schreiben + Lesen) 2 ja schriftelijk 22 Na Klar Kapitel 12A: toets Grammatik + Kapitel Wörter 2 ja schriftelijk 23 SO boekje lezen 1 nee schriftelijk 24 SO nulmeting leesvaardigheid 1 nee schriftelijk 10 Woordschrift + portfolio-opdrachten schriftelijk 11 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk 25 Na Klar 4-5-: Eindtoets (Sehen + Lesen) 2 ja schriftelijk 2 Na Klar12B: toets Grammatik + Kapitel --9 Wörter 2 ja schriftelijk 2 SO Middenmeting leesvaardigheid: CE nee schriftelijk 2 SO boekje lezen 1 nee schriftelijk 29 Cito Kijk-/luistertoets (Hören) 2 nee schriftelijk 12 Woordschrift (woordverwerving) + portfolio-opdrachten schriftelijk 13 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk 30 Na Klar --9: Eindtoets (Sprechen/Dialogen) 2 nee mondeling 31 Na Klar 12C: toets Grammatik + Kapitel --9 Wörter 2 ja schriftelijk 32 SO Eindmeting leesvaardigheid: CE DUO 1 nee digitaal 14 Woordschrift (woordverwerving + portfolio-opdrachten) 1 nee schriftelijk 15 Na Klar Kapitel 10-11: Examentraining schriftelijk 1 Opdrachten werkwijzer af laten tekenen schriftelijk

9 PTA Duits leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Periode SE Stofomschrijving Gewicht Herkansing Toetsvorm Toets Kapitel Trabi Tour + Lesen 2 ja schriftelijk 1 Nulmeting lezen 50% ja schriftelijk Cito schrijftoets 2 nee schriftelijk 9 Boekje lezen in de klas 1 nee schriftelijk 10 Boekje lezen zelfstandig 1 nee schriftelijk 11 Cito Kijk-en luistertoets 3 nee schriftelijk 12 Toets Kapitel Trabi Tour + Lesen 2 ja schriftelijk 2 Middenmeting leesvaardigheid 0% 2 ja schriftelijk 13 Dialogen presenteren in de klas. 2 nee schriftelijk 14 Toets Kapitel Trabi Tour + Lesen 2 ja schriftelijk 15 Boekje lezen zelfstandig 1 nee schriftelijk 1 Alle SE leerjaar 4 Examenwoorden/woordschrift 1 nee schriftelijk 3 CE- examens oefenen uit examenbundel door de docent nee schriftelijk 4 Alle filmpjes, luister-/schrijfopdrachten nee digitaal/schriftelijk 5 Eindmeting leesvaardigheid: CE DUO 0% goed ja digitaal Opdrachten werkwijzer periode // ja schriftelijk

10 PTA Wiskunde leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1: Maten omrekenen 1 nee so Hoofdstuk 2: Hoeken en symmetrie Hoofdstuk 4: Statistiek Hoofdstuk 1, 2 en 4 3 ja schriftelijk 9 Hoofdstuk 3: Formules 1 nee so Hoofdstuk 5: Omtrek oppervlakte en inhoud Hoofdstuk : Rekenen Examentraining 10 Hoofdstuk 3, 5, en examentraining 3 ja schriftelijk 11 Hoofdstuk : Meten en kijken 1 nee so Hoofdstuk : Grafieken Examentraining 12 Hoofdstuk, en examentraining 3 ja schriftelijk

11 PTA Wiskunde leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen 1 nee so Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde Hoofdstuk 3: Informatieverwerking Hoofdstuk 1, 2, 3 en examentraining 3 ja schriftelijk 9 Hoofdstuk : Goniometrie 1 nee so Hoofdstuk 4: Machtsverbanden Hoofdstuk : Ruimtemeetkunde 10 Hoofdstuk 4,, en examentraining 3 ja schriftelijk 11 Hoofdstuk 5: Rekenen 1 nee so Hoofdstuk : Exponentiële formules Examentraining 12 Hoofdstuk 5, en examentraining 3 ja schriftelijk

12 PTA Wiskunde leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Hoofdstuk 1: Grafieken en vergelijkingen 1 nee so Hoofdstuk 2: Vlakke meetkunde Hoofdstuk 3: Informatieverwerking Hoofdstuk 1, 2, 3 en examentraining 3 ja schriftelijk Hoofdstuk 4: Machtsverbanden 9 Hoofdstuk : Goniometrie 1 nee so Hoofdstuk : Ruimtemeetkunde Examentraining 10 Hoofdstuk 3,, en examentraining 3 ja schriftelijk 11 Hoofdstuk 5: Rekenen 1 nee so Hoofdstuk : Exponentiële formules Examentraining 12 Hoofdstuk 5, en examentraining 3 ja schriftelijk

13 PTA Rekenen leerjaar 4 basis + kaderberoepsgericht + gemengde + theoretische leerweg Periode Toets Stofomschrijving Gewicht Toetsnorm 1 Lestoetsen 3 t/m domein verbanden 2F 1 Digitale toets 2 Eindtoets getallen 2F 1 Digitale toets 3 Begintoets verhoudingen 1 Digitale toets 4 Eindtoets verhoudingen 2F 1 Digitale toets 5 Begintoets meten en meetkunde 2F 1 Digitale toets Eindtoets meten en meetkunde 2F 1 Digitale toets

14 PTA Aardrijkskunde leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Bevolking en ruimte Geo lesboek en extra leerstof 1 ja schriftelijke toets Bevolking en ruimte Geo werkboek en extra opdrachten 11 Onderzoek 1 nee digitaal/creatief/interview/onderzoek 9 Bevolking en ruimte extra leerstof/ Weer en klimaat Geo lesboek Bevolking en ruimte extra opdrachten/ Weer en klimaat Geo opdrachten 1 ja schriftelijke toets 10 Weer en klimaat Geo lesboek en extra leerstof/water herhaling 1 ja schriftelijke toets Weer en klimaat Geo werkboek en extra opdrachten/ Water herhaling

15 PTA Aardrijksunde leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Bevolking en ruimte Geo lesboek Hoofdstuk 1 en 2 + extra materiaal Bevolking en ruimte Geo werkboek Hoofdstuk 1 en 2 + extra opdrachten 1 ja schriftelijke toets Bevolking en ruimte Hoofdstuk 3/ Weer en klimaat Hoofdstuk 1 Geo lesboek + extra materiaal Bevolking en ruimte Hoofdstuk 3/ Weer en klimaat Hoofdstuk 1 Geo werkboek + extra opdrachten 1 ja schriftelijke toets 9 Weer en klimaat Geo lesboek Hoofdstuk 2 en 3 + extra materiaal Weer en klimaat Geo werkboek Hoofdstuk 2 en 3 + extra opdrachten 1 ja schriftelijke toets 10 Herhaling Water 1 ja schriftelijke toets 9 Herhaling Water 11 Onderzoek 1 nee onderzoek

16 PTA Biologie leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Biologie Interactief K, Houding, beweging en conditie, K10 Bescherming 2 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 10 Biologie Interactief K11, Reageren op prikkels 3 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 11 Biologie Interactief K12, Van generatie op generatie 3 ja schriftelijk 12 Examenonderdelen K3, K4, K, K9, K11 en K12 4 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t

17 PTA Biologie leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Biologie Interactief K, Houding, beweging en conditie, K10 Bescherming 3 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 10 Biologie Interactief K11, Reageren op prikkels 3 ja schriftelijk 11 Biologie Interactief K12, Van generatie op generatie 3 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 12 Biologie Interactief K13, Erfelijkheid en evolutie 2 nee schriftelijk - openboektoets 13 Examenonderdelen K3, K4, K, K9, K11 en K12 4 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t

18 PTA Biologie leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Biologie Interactief K, Houding, beweging en conditie, K10 Bescherming 2 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 10 Biologie Interactief K11, Reageren op prikkels, V2 Gedrag bij mens en dier 3 ja schriftelijk 11 Verslag gedragsonderzoek 1 nee praktijk 12 Biologie Interactief K12, Van generatie op generatie 3 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t. 13 Biologie Interactief K13, Erfelijkheid en evolutie 3 ja schriftelijk 14 Examenonderdelen K3, K4, K, K9, K11, K12, K13, V1 en V2 4 ja schriftelijk Werkwijzer n.v.t

19 PTA Economie leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Leerwerkboek A Hoofdstuk : Consumeren maar 1 ja schriftelijk 5 Opdrachten hoofdstuk : Consumeren maar Praktische opdracht 1 nee Leerwerkboek A Hoofdstuk : Werken, hoe werkt dat? Leerwerkboek A Hoofdstuk 9: Geen werk, wat nu? Leerwerkboek B Hoofdstuk 10: Waar komt dat vandaan? Opdrachten hoofdstuk : Werken, hoe werkt dat? Opdrachten hoofdstuk 9: Geen werk, wat nu? Opdrachten hoofdstuk 10: Waar komt dat vandaan? 2 ja schriftelijk Leerwerkboek B Hoofdstuk 11: Ben jij ook afhankelijk? Leerwerkboek B Hoofdstuk 12: Examentraining Opdrachten hoofdstuk 11: Ben jij ook afhankelijk? Opdrachten hoofdstuk 12: Examentraining 2 ja schriftelijk

20 PTA Economie leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1: Waar blijft je geld? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Opgaven hoofdstuk 1: Waar blijft je geld? Opgaven hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? 2 ja schriftelijk Hoofdstuk 3: Kies je voor zeker? Hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt? Opgaven hoofdstuk 3: Kies je voor zeker? Opgaven hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt? 2 ja schriftelijk Hoofdstuk 5: Aan de slag! 1 ja schriftelijk Opgaven hoofdstuk 5: Aan de slag! Hoofdstuk : Kan de overheid dat regelen? Hoofdstuk : Hoe groot is jouw wereld? 2 ja schriftelijk Opdrachten hoofdstuk : Kan de overheid dat regelen? Opdrachten hoofdstuk : Hoe groot is jouw wereld?

21 PTA Economie leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Hoofdstuk 1: waar blijft het geld? Hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Hoofdstuk 3: Kies je voor zeker? Opgaven hoofdstuk 1: waar blijft het geld? Opgaven hoofdstuk 2: Kom je ermee uit? Opgaven hoofdstuk 3: Kies je voor zeker? 2 ja schriftelijk Hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt? Hoofdstuk 5: Aan de slag! Hoofdstuk : Kan de overheid dat regelen? Opdrachten hoofdstuk 4: Hoe wordt er gewerkt? Opdrachten hoofdstuk 5: Aan de slag! Opdrachten hoofdstuk : Kan de overheid dat regelen? 2 ja schriftelijk 9 9 Hoofdstuk : De overheid en ons inkomen Hoofdstuk : Hoe groot is jouw wereld? Examentraining Opgaven hoofdstuk : De overheid en ons inkomen Opgaven hoofdstuk : Hoe groot is jouw wereld? 1 ja schriftelijk

22 PTA Zorg en Welzijn breed leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Thema SE HA Stofomschrijving Gewicht Herkansing Toetsvorm ICT 9 Theorietoets ICT Hoofdstuk 14 en 15 1,5 nee praktijk Opdrachtenboekje ICT en werkboek H14 en Theorietoets Facilitaire Dienstverlening H13 2 Ja schriftelijk 11 Praktijktoets Facilitaire dienstverlening 1,5 nee praktijk Examentraining Dienstverlening Opdrachtenboekje FD en werkboek H13 12 Theorietoets Gezondheid H10, H11 en H12 2 ja schriftelijk 13 Praktijktoets gezondheid 1,5 nee praktijk Praktijkopdrachten Gezondheid en werkboek H10,11,12 Uiterlijke verzorging Doorlopend 14 Theorietoets Uiterlijke verzorging: Hoofdstuk 1 en 1 2 ja schriftelijk 15 Praktijktoets Uiterlijke verzorging 1,5 nee praktijk 9 Praktijkopdrachten Uv en werkboek H1 en 1 1 Eindtoets ZWB H 2,3,4,5,,,,10,11,14,1,1 1 nee 1 Stage leerjaar 3 en 4 4 nee stagebeoordeling + verslag 1 studiepunten 1 nee aftekenen NB: in leerjaar 3 en 4 werken we thematisch-roulerend; d.w.z. dat elke klas in een andere volgorde de verschillende thema's en de stage doorlopen.

23 PTA Thema SE HA Stofomschrijving Gewicht Herkansing Toetsvorm Facilitaire dienstverlening Zorg en Welzijn breed leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Theorietoets Facilitaire dienstverlening: hoofdstuk 13,14,15 2 ja schriftelijk 10 Praktijktoets Facilitaire dienstverlening 1 nee praktijk Opdrachtenboekje FD en werkboek hoofdstuk 13, 14 en 15 Uiterlijke verzorging Gezondheid 11 Theorietoets Uiterlijke verzorging: hoofdstuk 1 en 1 2 ja schriftelijk 12 Praktijktoets Uiterlijke verzorging 1 nee praktijk Praktijkopdrachten UV en werkboek hoofdstuk 1 en 1 13 Theorietoets Gezondheid: hoofdstuk 10, 11 en 12 2 ja schriftelijk 14 Praktijktoets Gezondheid 1 nee praktijk Opdrachtenboekje Gezondheid en werkboek hoofdstuk 10, 11 en 12 Examentraining 15 Eindtoets Zorg en Welzijn breed H 2, 3, 4, 5,,,, 10, 11, 14, 1, 1 1 nee schriftelijk Doorlopend 1 Stage leerjaar 3 en 4 2 nee stagebeoordeling + verslag 1 Studiepunten 1 nee aftekenen NB: in leerjaar 3 en 4 werken we thematisch-roulerend; d.w.z. dat elke klas in een andere volgorde de verschillende thema's en de stage doorlopen.

24 PTA Handel en Administratie leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Inkoop - magazijn 1 ja schriftelijk 13 Perspectief - Boekhouden: hoofdstuk 1 t/m 4 1 ja schriftelijk 14 ICT opdracht Office Enterprise 15 Bedrijfsrekenen: hoofdstuk 1 t/m 4 14 Kassa - randwerkzaamheden 1 ja schriftelijk 15 Perspectief Boekhouden: hoofdstuk 5 en 1 ja schriftelijk 1 Knoppencursus Telraam 1 Bedrijfsrekenen: hoofdstuk 5 t/m 1 Examentraining Excel en Telraam 1 nee praktijk 1 Bedrijfsrekenen: hoofdstuk 9 t/m 12 1 Perspectief - Boekhouden: hoofdstuk en 1 ja schriftelijk 1 Stage 3 nee praktijk 19 Presentatietechnieken 1 nee praktijk 20 Eindtoets bedrijfsrekenen: hoofdstuk 1 t/m 12 1 ja schriftelijk

25 PTA Handel en Administratie leerjaar 4 kaderberoepsgerichte leerweg Inkoop - magazijn 1 ja schriftelijk 13 Perspectief - Boekhouden: hoofdstuk 1 t/m 4 1 ja schriftelijk 14 ICT opdracht Office Enterprise 15 Bedrijfsrekenen: hoofdstuk 1 t/m 14 Kassa - verkoop 1 ja schriftelijk 15 Perspectief Boekhouden: hoofdstuk 5 en 1 ja schriftelijk 1 Knoppencursus Telraam 1 Bedrijfsrekenen: hoofdstuk t/m 12 1 Examentraining Excel en Telraam 1 nee praktijk 1 Bedrijfsrekenen: Hoofdstuk 13 t/m 1 1 Perspectief - Boekhouden: hoofdstuk en 1 ja schriftelijk 1 Stage 1 nee praktijk 19 Presentatietechnieken 1 nee praktijk 20 Eindtoets bedrijfsrekenen: hoofdstuk 1 t/m 1 1 ja schriftelijk

26 PTA Lichamelijke oefening leerjaar 4 basis + kaderberoepsgericht + gemengde + theoretische leerweg Periode HA Stofomschrijving Opmerkingen spel: tjoekbal, diverse balspelen turnen: acrogym 2 maken van een oefening met meertallen atletiek: shuttle run leerjaar 4 sportoriëntatie keuze uit 2 onderdelen (verdieping 1 onderwerp) spel: diverse spelvormen racketsporten vervolg sportoriëntatie oriëntatie op leren en werken accent op het kunnen vervullen van verschillende rollen/taken keuze uit 2 onderdelen (verdieping 1 onderwerp) o.a. verantwoord tillen, teamopdrachten, samenwerken (groene spelen)

27 PTA Thema : Zorg praktijkonderdelen 1 nee schriftelijke/praktische opdracht Dienstverlening & Commercie leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg Thema : Zorg Ingeleverde opdrachten + uitreiking levensboek 12 Toets praktijkonderdelen 2 ja schriftelijk 13 Thema : Open Dag toets praktijkonderdelen 1 nee schriftelijke/praktische opdracht Thema : Open Dag Ingeleverde opdrachten + inzet open dag 14 Toets herhaling Microsoft Office 2 ja schriftelijk 1 Thema : Wonen toets praktijkonderdelen 1 nee schriftelijke/praktische opdracht Thema : Wonen Ingeleverde opdrachten 1 Toets thema Wonen 2 ja schriftelijk 1 Eindtoets Dienstverlening & Commercie 1 nee schriftelijk

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3KB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016)

Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 ( geldig in 2015 2016) Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) Periode Onderdeel Toetsvorm Duur Herk. Opm. 1 Gesprekken Decaan

Nadere informatie

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1

SG Klein Borculo PTA VMBO BB 4 1 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo SG Klein Borculo Sector : economie Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toetsv orm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3) centr tijd herk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR /2017. eenheid

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR /2017. eenheid PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR 3 2016/2017 Vak Wiskunde Leerweg BB 1 Rekenen, meten en schatten - H1 Procenten 1 WI/K/2/5 2 Meetkunde - H2 Meetkunde 1 1 WI/K/6 3 Algebraïsche verbanden -

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 gemengde leerweg. Canisius College locatie De Goffert

PTA leerjaar 4 gemengde leerweg. Canisius College locatie De Goffert PTA 2016-2017 leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2016-2017 Leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal S.O. G. Tekstverbanden en examenwoorden

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN-

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING -VAKKEN- GREIJDANUS COLLEGE MEPPEL VMBO ISDC 3 & BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 201-2015 en 2015-201 Bewegingsonderwijs 3BB (115) Volleybal - H J Weging HER. Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Huygens College Heerhugowaard Schooljaar 2015-2016 4 VMBO-KB Huygens College Heerhugowaard Vak: Nederlands 441 Leesvaardigheid T S SE1 20 442 Kijk- en luistervaardigheid T S SE2 20 100 443 Schrijfvaardigheid T S P2 20 444 Spreek- en

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-BBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-BBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 EC-BBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging Stedelijk Dalton College Alkmaar Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 vmbo kaderberoeps 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 S 50 min 3 GD453 P n.v.t 2 Vak: Godsdienst Gem

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 4

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 4 Schooljaar 2015-2016 vmbo kader 4 Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 11 Bloktoets: Leerstof Blok 1 T week van 12 okt 45 min. 7 4pta 12 Bloktoets: Leerstof Blok 2 T week van 14 dec 45 min.

Nadere informatie

Invulformat PTA 2015-2016

Invulformat PTA 2015-2016 BB Periode 1 35 t/m 4524-08-2015~06-11-2015 35-14 24-08-2015~08-04-2016 Nederlands 04/ K1-8 38 (Activiteitenweek) 14-09-2015~18-09-2015 Toets 1 t/m 3 container bestaande uit 3 cijfers PTA 04 S/200 min/2

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert

PTA 2015-2016 leerjaar 4. Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert PTA 2015-2016 leerjaar 4 Gemengde leerweg Canisius College locatie De Goffert Schooljaar 2015-2016 Leerjaar 4 gemengde leerweg Canisius College Vak:Nederlandse taal SE omschrijving weging S.O. G. Tekstverbanden

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basis 4

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basis 4 Schooljaar 2015-2016 vmbo basis 4 Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 01 Bloktoets: Leerstof Blok 1 T week van 12 okt 45 min. 10 4pta 02 Bloktoets: Leerstof Blok 2 T week van 14 dec 45 min.

Nadere informatie

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

PTA. Leerjaar 3 Kader Zorg & Welzijn

PTA. Leerjaar 3 Kader Zorg & Welzijn PTA Kader Zorg & Welzijn Nederlands Niveau KBL Auteur L. van Harmelen 1 Grammatica en spelling, hoofdstuk 1 t/m 4 19 t/m 23 nov 2012 90 1 ja 2 Schrijven 1 (module 3, zakelijke teksten) 4 t/m 8 mrt 2013

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers 15-10-2012, 16:34:34 Voortgangsdossier Aardrijkskunde - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2011-2013 1 SE 1 H1 t/m 3: leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden. H4: de zorgsector. (K1t/m4

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basisberoeps 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basisberoeps 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 vmbo basisberoeps 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 205-206 P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 S 50 min 3 GD453 P n.v.t 2 Vak: Godsdienst Gem

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VI-BB4. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VI-BB4. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VI-BB4 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P4T1 Hfdst. 1 Hoofdstuktoets / of deeltoets T 2 P4 50 P4T2 Hfdst.2 Hoofdstuktoets / of deeltoets

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2014 2015 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

PTA Wiskunde Leerweg: BB3

PTA Wiskunde Leerweg: BB3 Stanislascollege VMBO basisberoepsgericht PTA Wiskunde 2016 2017 Leerweg: BB3 vorm duur ja/ nee 1 Deel 3B1 H1, Procenten W1/K5/K1/K3 so 30m nee 1 1 Deel 3B1 H1, Procenten W1/K5/K1/K3 pw 50 m ja 2 1 Deel

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2015 2017 BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR 2016 2017 Scala Meulenspie 2 4847 TK Teteringen 1 1.0 ALGEMEEN 1.1 Het cijfer van klas 3 wordt meegenomen

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 01 Fictiedossier 4 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 4pta 02 Fictiedossier 5 n.a.v. een

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB. Inhoud

Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB. Inhoud Schooljaar 2013-2014 Leerjaar 4 Sector Horeca Vak: Algemene Economie Leerweg BB Periode 1 J 1, 2, 3, 4, 6 Hoofdstuk 1 Laat nog wat over Ja Nee 1 Ja 1 K 1, 2, 3, 4, 6 Hoofdstuk 2 Werk voor de overheid Ja

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo 4 september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3 Schooljaar 2015-2016 vmbo kader 3 Vak: Nederlandse taal 3pta 11 Fictiedossier 1: Samenvatten stellen en vragen T week van 26 okt 135 min. 4 3pta 12 Fictiedossier 2: Samenvatten stellen en vragen T week

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar Programma van Toetsing en Afsluiting klas 4 KBL Examenjaar 2016-2017 Naam: 1 Inhoud Algemene informatie 3 Het Schoolexamen 3 Het Centraal Examen 4 Examendossier Nederlands 6 Examendossier Engels 10 Examendossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 202/20 Basisberoepsgerichte leerweg klas Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Schoolexamencijfer klas Inleverdatum Wegg Resultaat 0 Leesvaardigheid lesuur 02 Kijk- en luistervaardigheid

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112)

3 Pincode H5 + H6 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 110, 111, 112) LN/K 31 (113) 3 Pincode H7 + H8 SO 45 min. 1 LN/K 30 (108, 109, 110, 111, 112) PTA GL 0-06 Schooljaar: 0/06 Leerjaar: Vak:AE Leerweg: KB + GL Geld en welvaart + De bank en jouw geld Pincode H + H SO 4 min LN/K 0 (08, 0, ) LN/K () Weet wat je koopt + Zekerheid voor alles? Pincode

Nadere informatie

Verplichte inhaalmiddag: dinsdag 24 januari 2011, 13.45-17.00 uur melden bij de mentor.

Verplichte inhaalmiddag: dinsdag 24 januari 2011, 13.45-17.00 uur melden bij de mentor. OVERZICHT TOETSWEEK PERIODE 2 KLAS 3B (sector economie) Maandag 30 januari 08.30-09.30 uur 09.45 uur Wiskunde Hoofdstuk 3 t/m 5 1.6 Maandag 30 januari 10.15-12.15 uur 12.45 uur Handel en administratie

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking EXAMENJAAR 2016-2017 VAK Biologie 1-3 k2, K3 1 Practicum examen PO 5% Nee 50 min Cijfer 2 k1-6/1-3/11/2 2 3 k1-3/8-9/11/13 3 Th. 1 Cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting Th. 4 Erfelijkheid Th. 5 Evolutie

Nadere informatie

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar: 2015-2016 4.1 Moduletoets Module 4 PW 4 Nee 4.2 Gemiddelde s.o.'s module 4 OV 3 Nee 4.3 Moduletoets Module 5 PW

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 0/03 Basisberoepsgerichte leerweg klas 3 Vak: NEDERLANDS Leerstofomschrijvg Soort toets Inleverdatum Wegg Resultaat 30 Leesvaardigheid lesuur 30 Kijk- en luistervaardigheid lesuur 303 Taalverzorgg

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-KB4. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-KB4. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VI-KB4 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P4T1 Hfdst. 1 Hoofdstuktoets / deeltoets T 2 P4 50 P4T2 Hfdst.2 Hoofdstuktoets / deeltoets T 2 P4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basis 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo basis 3 Schooljaar 2015-2016 vmbo basis 3 Vak: Nederlandse taal 3pta 01 Fictiedossier 1: Samenvatten stellen pers. brief theorievragen T week van 26-10 135 min. 3 3pta 02 Fictiedossier 2: Samenvatten stellen pers.

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3 LG 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3 LG 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 LG 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 3 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2015-2016 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 9. je lijf, je leven

Nadere informatie

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4 EXAMENJAAR 2016 2017 VAK Biologie 1 k2, k3 1 1-2 k 1-6/12 2 3 k 1-3/11 3 1 k 1--6 4 2 k 1-3-6-7- 9 5 Practicum examen + thema 1 organen en cellen Th. 1 Organen en cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting

Nadere informatie

KSO 45 min. 1 K6 Ja boek/bovenbouw/vmbo/b blz. 28/51 Werkboek K6 B Verslag water of

KSO 45 min. 1 K6 Ja boek/bovenbouw/vmbo/b blz. 28/51 Werkboek K6 B Verslag water of PTA 4BB 2015-2016 Schooljaar: 2015/2016 Leerjaar: 4 Vak:Biologie Leerweg:BB Herkansing Planten en dieren en hun 1 Informatie 45 min. 1 K6 Ja 1 omgeving boek/bovenbouw/vmbo/b blz. 28/51 Werkboek K6 B Verslag

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg KB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Eamen Gemiddelde leerjaar 0 600 Leerwerkboek

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg leerjaar 4

vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2016 2017 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-BB4. Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-BB4. Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg Schooljaar 2017-2018 VI-BB4 Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P4T1 Hfdst. 1 Hoofdstuktoets / of deeltoets T 2 P4 50 P4T2 Hfdst.2

Nadere informatie

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm Aardrijkskunde Buitenland Weeknr of SOperiode Gewicht Vorm Duur H. 3 Grenzen en identiteit SO 1 20% S 50 J 704 H. 4 Weer en klimaat Praktische opdracht P2 5% P N 722 H. 5 Bevolking SO 2 20% S 50 J 705

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Periode Lezen K,,3,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Sector TNK / ZW / ECO Vak : Godsdienst Leerweg BB Methode: Op verhaal komen bovenbouw VMBO Leerjaar 4 Periode Stofomschrijving Eamen Toetsvorm Werktijd Herkansing Weging

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 2 PTA blok 2. Proefwerk blok 2 - Methode op niveau. 204 T 3004 3 PTA

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

klas 3 wiskunde Wi BASIS

klas 3 wiskunde Wi BASIS examenar: 2017 schoolar: 2015-2016 klas 3 BASIS moderne wiskunde 3-basis 9e editie hfdst leerstofomschrijving eind toet soort tijd periode weging cijfer herk. 1 Plaatsbepalen K6 1 s 1 1 1 2 Grafieken K4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk 1 en

Nadere informatie

Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 (geldig in 2015 2016)

Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 (geldig in 2015 2016) Programma van Toetsing en Afsluiting Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 (geldig in 2015 2016) Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) Periode Onderwerp Toetsvorm Duur Herk. Opm. 1 Gesprekken Decaan

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 TN-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk

Nadere informatie

PTA s Versnellers 2015-2016

PTA s Versnellers 2015-2016 CS De Hoven locatie Gilde Vakcollege Techniek Inhoudsopgave: PTA s Versnellers 2015-2016 Nederlands Wiskunde Leerweg : GL cursus 2015-2016 inclusief klas 2 Versnellers Klas 3+2V Gilde vakcollege techniek

Nadere informatie

lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K1,K2,K3 en K5 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K7 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min.

lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K1,K2,K3 en K5 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. 1 K7 lesstof op vo-content.nl KSO 45 min. PTA HGL 05-06 Programma voor Toetsing en Afsluiting Schooljaar: 05/06 Leerjaar: Vak:Biologie Leerweg:GL Basis en leervaardigheden bio/ Schimmels en bacteriën Het milieu/ Mensen beinvloeden hun omgeving

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 leerjaar 4. vak Biologie leerweg basisberoepsgerichte leerweg sector/afdeling methode nectar 3e editie UV/SDV 5. SO H6 Voortplanting SO H7 Eten TO 50 min N 1x Toets H6 Voortplanting Toets H7 Eten TO 50

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014 Nederlands ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Artikel + werkwoord, Spelling, woordsoorten, benoemen + spreekwoorden Ja Toets Schriftelijk 1 60 min ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 3, inleverdatum:

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 207-208 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD352 S 50 min 3 GD353 P n.v.t 2 P5se GD45 GD452 6 Gem overig werk P4 Hindoeïsme/

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-BB4. Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VI-BB4. Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg Schooljaar 2016-2017 VI-BB4 Montessori Vaklyceum, locatie Van Iddekingeweg Vak: Nederlands P4T1 Hfdst. 1 Hoofdstuktoets / of deeltoets T 2 P4 50 P4T2 Hfdst.2 Hoofdstuktoets / of deeltoets T 2 P4 50 P4T3

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x)

Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) Schoolexamen (3x) PTA Vak: Biologie Klas: 4zw kb Schooljaar: 0-04 Period e Domein/ Stofomschrijving/Module/ Hoofdstuk Invoeren eindcijfer klas (niet afgerond) Ecologie, aanpassingen, voedselketens en fotosynthese Milieu

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting EC-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting EC-BBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 EC-BBL 4 Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier

Nadere informatie

PTA. Sector : alle Vak : WISKUNDE Afdeling : alle Leerjaar: 3. Het schoolexamen voor SE 1 bestaat uit 4 hoofdstukken van Getal en Ruimte B-3:

PTA. Sector : alle Vak : WISKUNDE Afdeling : alle Leerjaar: 3. Het schoolexamen voor SE 1 bestaat uit 4 hoofdstukken van Getal en Ruimte B-3: Leerweg : BBL vestiging VH/CR/VV Afdeling : alle Leerjaar: 3 Het schoolexamen voor SE 1 bestaat uit 4 hoofdstukken van Getal en Ruimte B-3: S Hoofdstuk 5; Vergelijkingen K3, K4,K5 50 1 1 Cijfer Nee S Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2017-2018 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2017/2018. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 5232 JL Den Bosch T (073) 642 21 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K/2/3/5/6/8 Krant:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 EC-KBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 EC-KBL 4. Stedelijk Dalton College Alkmaar, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 EC-KBL 4 Stedelijk Dalton College Alkmaar, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven:

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis 2014/2015 TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Cursusjaar: 2014-2015 Vak/programma: CKV Leerjaar: 3 vmbo BB-KB-GL-TL Toets Toets- Examen Inhoud Exameneenheden

Nadere informatie