KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE"

Transcriptie

1 KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

2 2

3 INHOUD 1. Voorwoord 2. Motieven voor KIZ 3. De KIZ cursus 4. Resultaten Deelnemers Enkele onderwerpen nader belicht Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg 5. Adviezen voor leidinggevenden 3

4 1 Voorwoord Met het project Kind in Zicht wil Expertisecentrum LEEFtijd bijdragen aan een goede arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen door hun onderhandelingspositie te versterken en hen aan te moedigen bewust stil te staan bij hun keuzes. We streven naar een betere benutting van talenten van vrouwen en mannen in de drukke middenfase van het leven, door de combinatie van baan en kind zowel op de werkvloer als thuis bespreekbaar te maken. De cursus Kind in Zicht beoogt de combinatie van werk en gezin te ondersteunen door: prille en aanstaande ouders te informeren, inspireren en uitwisseling te faciliteren. 4

5 werkgevers te informeren over de verbetermogelijkheden in de eigen organisatiecultuur. Het afgelopen jaar zijn in de sectoren Rijksoverheid, Algemene Ziekenhuizen en Universiteiten negen pilot cursussen Kind in Zicht gehouden. Vijftien organisaties en 91 medewerkers hebben deelgenomen. De opbrengsten voor deelnemers en adviezen naar organisaties zijn zeer interessant, juist ook voor andere sectoren. De pilotbedrijven hebben enthousiast en met grote betrokkenheid meegewerkt en daar wil ik hen hartelijk voor bedanken. We hopen dat de opbrengsten van deze pilots u inspireren. Carry Goedhart Directeur Expertisecentrum LEEFtijd 5

6 2 KIZ: een nieuw element in de benadering van duurzame inzetbaarheid Motieven voor KIZ Fondsen en ministerie Het A+O fonds Rijk, de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), SoFoKles en de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW hebben de ontwikkeling van de pilot KIZ inhoudelijk en financieel ondersteund. Motieven voor ondersteuning zijn benutting van talent in alle levensfasen, arbeidsmarktkrapte en ondersteuning van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. De cursus bevordert dat ouders-in-spé een goede balans vinden tussen de zorg voor kinderen en de tijd en aandacht die hun werk ook van ze vraagt. De verwachting is dat vooral vrouwen door een goede bezinning op die balans (meer) aan het werk blijven. Dat is nodig om de verwachte personeelstekorten op te vangen die ontstaan door onder meer de vergrijzing van de bevolking. 6

7 Deelnemende organisaties Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen Organisaties zien in de cursus KIZ een manier om beleid duurzame inzetbaarheid of levensfasebeleid handen en voeten te geven voor prille ouders. Veelal is er al wel specifieke aandacht voor senioren, maar minder voor medewerkers in deze levensfase. Aantrekkelijk werkgever zijn voor jonge mensen speelt daarin ook een rol. Onze contactpersonen - veelal van de afdeling P&O - herkennen de spanning die de combinatie van werken en gezin met zich meebrengt en zien in de cursus KIZ een mogelijkheid om medewerkers te faciliteren in het vinden van balans. KIZ kan bijdragen aan verminderde uitval wegens overbelasting en daarmee aan het behouden van medewerkers voor de organisatie. De deelnemende organisaties zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de verbeteringen die in dit verband binnen de organisatie mogelijk zijn. 7

8 Deelnemende medewerkers Gretig om uit te wisselen In of rond de tijd van gezinsuitbreiding komt er veel op deelnemers af. Er is veel belangstelling voor hoe anderen het regelen met opvang van kinderen, op het werk en thuis. Ook goed geïnformeerd willen zijn over arbeidsvoorwaarden, regelgeving en (financiële) consequenties maakt dat deelnemers aan de cursus deelnemen. Tenslotte is de wens om stil te staan bij hoe een carrière kan samengaan met een gezin een motief om deel te nemen. De KIZ cursus besteedt aan al deze onderdelen aandacht. Uitwisseling en elkaar op ideeën brengen keren bij meerdere onderdelen terug. Op het progamma van de cursus wordt hierna ingegaan. 8

9 3 Over de Moederschapsmythe en het delen van ouderschap De cursus KIZ Het programma omvat 3 dagdelen. Het eerste dagdeel gaat over rolopvattingen en de ideale moeder/vader. Inspirerende voorbeelden van combinaties van werken en zorgen komen aan bod alsmede het betrekken van derden (bijvoorbeeld crèche, gastouder, familie)bij het zorgen voor kinderen. Tijdens de cursus blijkt dat loslaten van het idee dat je het als moeder het beste weet een issue is. Veel deelnemers vinden verder dat een boeiende baan een belangrijk element is in goede ouder zijn. De deelnemers die in verwachting zijn van hun eerste kindje zijn gretig om de ervaringen met kinderopvang te horen van de andere ouders. Voor prille ouders is balanceren tussen werk en gezin een belangrijk item. Menig deelnemer geeft aan erg veel zin te hebben in een nacht lekker doorslapen. 9

10 Het tweede dagdeel BV Gezinsplan gaat in op de financiële situatie, wet en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en economische (on)afhankelijkheid. Via digitale rekentools hebben deelnemers zich kunnen voorbereiden. Op het tweede dagdeel - dat op een avond is gepland - zijn ook de partners uitgenodigd. Sommige onderdelen van de Wet Arbeid en Zorg blijken goed bekend zoals ouderschapsverlof en het recht op werken in deeltijd. Andere aspecten zoals spreidingsmogelijkheden van ouderschapsverlof en de voordelen om ouderschapsverlof via de levensloopregeling op te nemen zijn veel minder bekend. De aanwezigheid van de partners op het tweede dagdeel veelal op een avond gepland wordt door de een wel en door de ander minder gewaardeerd. Het derde dagdeel gaat over Mijn favoriete combinatie realiseren. Deelnemers beoordelen via de cultuurmeter in welke mate de 10

11 organisatie de combinatie van werken en zorgen ondersteunt, staan stil bij hun eigen loopbaan over 5 jaar en krijgen een mini-college over onderhandelen. Tijdens dit dagdeel blijkt het interessant uit te wisselen hoe leidinggevenden omgaan met prille ouders. Als het gaat om de eigen loopbaan gaat vindt een aantal deelnemers het een optie om deze nu voor een paar jaar op een zachter pitje te zetten, maar wel tijdig weer te gaan investeren. Het item onderhandelen blijkt niet overbodig: het komt regelmatig voor dat er wel afspraken gemaakt worden over korter werken zonder dat er bijbehorende afspraken over prestaties worden gemaakt. 11

12 4 Resultaten De pilot mag als zeer geslaagd beschouwd worden. De deelnemers vinden daadwerkelijk dat de cursus KIZ ondersteunt in het combineren van arbeid en zorg. Het scoren met behulp van de cultuurmeter levert voldoende stof voor terugkoppeling naar organisaties, waarmee ook de tweede doelstelling is gerealiseerd. De deelnemers aan de cursus KIZ Keuzes in de beginperiode van gezinsuitbreiding - zo weten we uit onderzoek - blijven lange tijd staan. En in zo n periode dat er veel op prille ouders afkomt kiest men vaak voor reeds betreden paden. Dat wil niet altijd zeggen dat deze keuzes ook daadwerkelijk passen bij de betreffende ouders, met alle gevolgen van dien. Het overzien van de impact van keuzes is dan ook een belangrijke deeldoelstelling van de cursus KIZ. 12

13 Door de cursus ben ik me meer bewust geworden van wat ik belangrijk vind in het combineren van mijn rollen als ouder en medewerker. Ik ben ook met mijn leidinggevende in gesprek gegaan over de combinatie werk en zorg. Deelnemers vinden in grote meerderheid dat de cursus Kind in Zicht daadwerkelijk de combinatie van werken en ouderschap positief ondersteunt door informatie, inspiratie en uitwisseling. De gemiddelde waardering voor de cursus is een ruime 7,6. Ruim 75% van de deelnemers geeft aan geïnspireerd zijn over combinaties van werken en zorgen. En ruim 86% geeft aan (deels) meer zicht te hebben op impact van keuzes op de loopbaan. Deelnemers bevelen de cursus in grote meerderheid (ruim 84%) aan collega prille ouders aan. Discussie met andere cursisten geeft meer vertrouwen in de eigen keuzes. 13

14 Deelnemende organisaties In de spitsuurfase van het leven is het belangrijk prille ouders te faciliteren in het combineren van werken en zorgen Bekend is dat werkgevers ouders faciliteren in het combineren van arbeid en gezin door te zorgen: voor flexibiliteit in werktijden, arbeidsduur en werkplek; dat managers en collega s werkende ouders positief benaderen; voor een transparante dialoog met werknemers over de werk - privé balans en loopbaaninvesteringen in relatie tot doorgroei. Tijdens de cursus hebben de deelnemers via de cultuurmeter gescoord hoe ondersteunend zij de eigen organisatie ervaren. Deze meting is - vergezeld van verbetermogelijkheden en adviezen - teruggekoppeld. 14

15 Enkele onderwerpen nader belicht Arbeidsparticipatie van vrouwen Bron: stats.oecd.org/wbos In het eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus is te lezen dat deeltijd in ons land wordt gezien als de ideale manier voor vrouwen om arbeid en zorg te combineren. Zij doen dat in groten getale in in doorsnee kleine deeltijddienstverbanden van minder dan 24 uur per week. Vanuit economisch perspectief is het wenselijk dat werkende vrouwen in grotere deeltijdbanen gaan werken en ook economische zelfstandigheid lijkt in een land waar één op de 3 huwelijken in echtscheiding eindigt voor vrouwen belangrijk. 15

16 90% van de mannen daarentegen blijft zo blijkt uit de Emancipatiemonitor bij de komst van een kind hetzelfde aantal uren werken of gaat juist meer uren werken. Economische (on)afhankelijkheid? Tijdens de cursussen blijkt dat menig deelnemer vindt dat economische zelfstandigheid voor geen van beide partners aan de orde is. Noch de werkende vader noch de werkende moeder kan het in de huidige gezinssetting economisch alleen redden. De meeste deelnemers vinden dit overigens niet erg problematisch. Komt de nood aan de man (of aan de vrouw natuurlijk) dan denken deelnemers dat zij de situatie kunnen oplossen door meer uren te gaan werken. Men is niet bang onvoldoende aan de slag te komen gegeven de hoge(re) opleiding danwel arbeidsmarktkrapte. Een aantal deelnemers binnen het Rijk ziet dit vanwege de krimp in personeel wat anders. Zij overwegen dan ook vaker deeltijdwerken maar even uit te stellen en eerst ouderschapsverlof op te nemen. 16

17 Boeiend werkt leidt tot grotere deeltijdbanen Uit de publicatie van de Taskforce DeeltijdPlus blijkt ook dat vrouwen bij het Rijk veel vaker in grote deeltijdbanen werken dan bijvoorbeeld in de Zorg of het Onderwijs. De prille moeders (45 deelnemers aan de KiZ cursus) bij het Rijk blijken daarop geen uitzondering. Bijna allen wensen een grote (circa 32 uur) deeltijdbaan. Desgevraagd geven deelnemers aan dat er een breekpunt ligt bij 3,5 à 4 dagen werken. Beneden dit breekpunt is het veel lastiger om interessant werk houden. En ook al vinden prille moeders een wat kortere werkweek ook aantrekkelijk, toch slaat de weegschaal dan door naar een grotere baan. Uit de cursussen en evaluaties blijkt dat verder een slechte locale arbeidsmarkt voor de partner of een krimpende personeelsformatie in de eigen organisatie grotere dienstverbanden bevorderen. 17

18 Snoeien in de bijdrage kinderopvang zal tot kleinere banen leiden Redenen om het deeltijddienstverband klein te houden of te verminderen zijn: loonderving in relatie tot vergoeding kinderopvang verschil in salarishoogte van deelnemer en diens partner persoonlijke voorkeuren met betrekking tot ouderschap en opvang KIZ zal niet rechtstreeks van invloed zijn op vergroting van arbeidsparticipatie door vrouwen. Daar moet meer voor gebeuren. De cursus KIZ helpt wel om bewuster stil te staan bij afwegingen en mogelijkheden, zowel voor de deelnemers als voor de leidinggevenden. Daarmee kan een cursus KIZ een belangrijk element zijn in het beter faciliteren van arbeid en zorg zowel op het niveau van de organisatie als van de individuele ouder. 18

19 Emancipeert betaald ouderschapsverlof? Opvallend veel mannelijke deelnemers in de pilot Rijk gaan minder uren werken bij de komst van kinderen; dit in contrast met de 90% mannen in Nederland die dan hetzelfde aantal of meer uren gaan werken. Bij de Universiteiten zien we in afgezwakte vorm vanwege de arbeidsmarkt een vergelijkbaar patroon. Beide CAO s voorzien in een (gedeeltelijke) doorbetaling van ouderschapsverlof, hetgeen het aantrekkelijker maakt om verlof op te nemen. Misschien helpt dat nu juist in het begin een andere toon te zetten, waardoor beide ouders meer gelijk optrekken in zorgen en werken. 19

20 Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg De deelnemers afkomstig van het Rijk zijn het meest positief over de flexibiliteit in werktijden en uren. Met uitzondering van het thuiswerken vindt men dat er veel mogelijk is. Deelnemers van de universiteiten delen Mijn keuze om bij SZW te werken is wel een bewuste vanwege de goede naam t.o.v. deeltijdwerk en het combineren van zorg en arbeid. het aandachtspunt thuiswerken. Deelnemers uit beide sectoren vinden dat daarin veel meer mogelijk is dan nu wordt toegestaan of gefaciliteerd. Bij de ziekenhuizen speelt dit item vanwege het locatiegebonden werk een veel minder grote rol. Hoewel het af en toe een medewerker met leidinggevende taken net in de gelegenheid stelt een paar uur extra te werken. 20

21 Personeelskrapte speelt bij ziekenhuizen en universiteiten een rol. Bij de ziekenhuizen gaat het vooral om te weinig mensen. Vanwege de aard van het werk en de betrokkenheid is het soms lastig voor deelnemers om ruimte te vragen voor een eigen calamiteit of de tijd te nemen om even extra te pauzeren bij zwangerschap. Een negatieve spiraal ligt op de loer. Bij de universiteiten gaat het meer om de mate van specialisatie die vervanging lastig maakt en het gebrek aan zicht op alternatieve oplossingen om een roosterprobleem op te lossen. De deelnemers van ziekenhuizen echter kunnen ondanks lang van tevoren vaststaande roosters juist makkelijk met elkaar ruilen, waardoor er toch veel opgelost kan worden. Er kan goed worden geruild met een collega als dat nodig is. Er is altijd wel iemand te vinden. 21

22 Nu even de loopbaan op een zachter pitje? Over een paar jaar weer knallen Korter werken bij universiteiten lijkt in de perceptie van de deelnemers - een wetenschappelijke carrière flink in de weg te kunnen zitten. Voldoende publiceren en profileren is lastig in minder uren. Enkele deelnemers waarderen het kunnen stilstaan bij afwegingen tijdens de cursus. Is het nu zo erg om de carrière een paar jaar op een lager pitje te hebben en dan weer te knallen? De sleutelpositie van de leidinggevende Vaker met de leidinggevende stilstaan (en dit geldt voor alle drie de sectoren) bij de loopbaan en wederzijdse investeringen helpt om goede keuzes te maken en voorkomt het zogenaamde gijzelen van elkaar. De leidinggevende denkt ze wil toch niet gezien haar. ; de medewerker denkt dat is toch niet te realiseren 22

23 5 Adviezen voor leidinggevenden Zes aandachtspunten voor leidinggevenden om de combinatie van arbeid en zorg te ondersteunen: 1. Reik actief kennis over regels, beleid en mogelijkheden aan Prille ouders waarderen het zeer als hun leidinggevende parate kennis heeft over zorg- en calamiteitenverlof. 2. Overleg regelmatig over de balans tussen werk en privé Veel ouders vinden dat ze een leukere en betere ouder zijn als ze ouderschap combineren met een interessante baan. Het is de belangrijkste reden om een grote deeltijdbaan te houden. In het begin en in bijzondere situaties kan de balans werk/privé onder druk komen te staan. Een regelmatig overleg met de leidinggevende over arbeidspatroon, (tijdelijke 23

24 aanpassingen in de) omvang van de werkweek, prestaties en loopbaandoelen werkt ondersteunend. 3. Stem te werken uren en werkresultaten op elkaar af Als besloten wordt tot een (tijdelijke) teruggang in de omvang van de werkweek, pas dan de afspraken over werkprestaties naar evenredigheid aan. Onduidelijkheid over of onevenwichtigheid in de taakomvang zijn oorzaken van te hoge werkdruk. Die kan ook verminderd worden door bijvoorbeeld het verschuiven van deadlines of minder deelname aan overleg. 4. Wees flexibel in tijd en locatie Afstemming van werktijden op persoonlijke wensen is in de praktijk vaak al voldoende mogelijk. En denk ook eens aan thuiswerken als de aard van het werk dat toestaat. Dat geeft de ouder de gelegenheid dicht in de buurt van het kind te werken en kan al net voldoende lucht geven. Als (ICT-)faciliteiten op orde zijn en goede afspraken over bereikbaarheid en 24

25 resultaten gemaakt kunnen worden, is een proefperiode een goede mogelijkheid om te onderzoeken of thuiswerken een optie is. 5. Vergroot doorgroeimogelijkheid voor deeltijders Talent wordt onbenut als deeltijders voor eventuele doorgroei bij voorbaat buiten beschouwing worden gelaten. Juist interessant werk geeft energie en maakt meer mogelijk. Aan de andere kant vragen veel interessante banen een werkweek van enige omvang. Probeer in overleg, met oog voor realiteit en creativiteit, tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. 6. Creëer een zorgvriendelijke werkomgeving Begrip van collega s en manager voor de combinatie van zorgen en werken helpt. Flexibiliteit over en weer ook. Zorg voor maatwerk wanneer de situatie daarom vraagt. En leg uit waarom wat nodig is. Met wederzijds begrip voor elkaars positie kom je samen een heel eind. 25

26 Meer informatie over het project, de pilots en meningen van deelnemers is te vinden op de website: 26

27 27

28 Expertisecentrum LEEFtijd Postbus DE Utrecht Dit resultatenboekje is de afronding van het project Kind in Zicht, gefinancierd door Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW, Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuizen (StAZ), het A+O fonds Rijk en SoFoKleS. De tekst in dit boekje valt onder de volledige verantwoordelijkheid van Mieke Verbaarschot en Dorinde Brands, Expertisecentrum LEEFtijd. December

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Cursus KIND IN ZICHT

Cursus KIND IN ZICHT Cursus KIND IN ZICHT Het project Kind in Zicht is geïnitieerd door stichting Expertisecentrum LEEFtijd Dagdeel II: bv gezinsplan; arbeidsvoorwaardelijke & financiële zaken Opstart & introductie partners

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 IN SPAGAAT de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 ABN AMRO WIL GEZINNEN HELPEN ONTSTRESSEN IN HET SPITSUUR

Nadere informatie

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren

Werkende vaders. Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Werkende vaders Strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren Inhoud 1. Aanleiding en context 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 De onderzoeksvragen 6 1.4 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Nadere informatie

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS

baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! BAANBREKERS combineren werk en mantelzorg PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS baan brekers! MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende INITIATIEFNEMERS DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJDRAGEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS EN STICHTING INSTITUUT

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Scholingsdag CNV zorg

Scholingsdag CNV zorg Scholingsdag CNV zorg Dinsdag 16 november 2010 Utrecht Welkom De leden van het Landelijk Groepsbestuur (LGB) Ziekenhuizen en Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuis- en Kraamzorg (VVTK) heten u van harte

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden

Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Reacties op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden Op de Beleidsverkenning modernisering regelingen verlof en arbeidstijden hebben de volgende organisaties - op verzoek of

Nadere informatie

>Retouradres Postbus BJ Den Haag

>Retouradres Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Datum 28 februari 2017 Betreft Brief aan Kamer met beantwoording Kamervragen van de leden Dijkstra en Van Weyenberg (beiden D66) over jonge vrouwen die vaak

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders

Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Levensfasen van kinderen en het arbeidspatroon van ouders Martine Mol De geboorte van een heeft grote invloed op het arbeidspatroon van de vrouw. Veel vrouwen gaan na de geboorte van het minder werken.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17 Feiten en cijfers Werk en Mantelzorg mei 17 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Door de toename van de vraag nemen ook de zorgkosten toe. Door de verschuiving

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase

Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase Sterk In Je Werk Inzichten en aanbevelingen per levensfase 1. Aanbevelingen per levensfase Eén van de onderdelen van het programma Overstag is het ontwikkeltraject Sterk in je Werk. De organisaties die

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa

Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Onderzoek ten behoeve van de evaluatie Waa en Woa Tabellenboek Datum 13 november 2003 Kenmerk SZW012 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail Internet

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel

Veerkracht. FKB Textielgroothandel. Duurzame Inzetbaarheid & Scholing. binnen de cao voor textielgroothandel FKB Textielgroothandel Veerkracht Duurzame Inzetbaarheid & Scholing binnen de cao voor textielgroothandel Fonds Kollektieve Belangen (FKB) Textielgroothandel Toelichting bij cao Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

De veranderende arbeidsrelatie: Het psychologisch contract en oudere werknemers

De veranderende arbeidsrelatie: Het psychologisch contract en oudere werknemers De veranderende arbeidsrelatie: Het psychologisch contract en oudere werknemers Dr. Charissa Freese Reflect / Department of HR studies Universiteit van Tilburg Tussen Seniorentijd en Senioriteit NIP leergang

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren;

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; STERRENTOEKENNING ORGANISATIES > 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren; * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

Maak Werk van Mantelzorg!

Maak Werk van Mantelzorg! Maak Werk van Mantelzorg! Bron: Stichtng Werk en Mantelzorg Aaldert Mellema Bestuurder Zorg CNV Zorg & Welzijn Mantelzorgquiz Hoe staat het met jullie kennis over de combinatie werk en mantelzorg? Vraag

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK 070-4160659 24 december 2009 Kinderopvang Aan de leden werkzaam in de Kinderopvang. POSTADRES Postbus 84500 2508 AM Den Haag BEZOEKADRES Carnegielaan 1 2517 KH Den Haag TELEFOON 070-416 06 00 FAX 070-416 06 90 INTERNET www.mijnvakbond.nl

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren:

In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: STERRENTOEKENNING ORGANISATIES < 250 WERKNEMERS In de Loflist kunt u per werkgever zien hoe goed zij op verschillende onderdelen presteren: * = niet onderscheidend ** = positief onderscheidend *** = zeer

Nadere informatie

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen P&O beleid in relatie tot levensfasen Levensfasegericht personeelsbeleid is in feite het voeren van goed personeelsbeleid, waarbij P&O-ers en leidinggevenden oog hebben voor de levensfase van hun medewerkers.

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Uit een vandaag uitgekomen rapport blijkt dat Nederland haar doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen in 2010 niet gehaald zal

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Een compliment; wie wil dat nou niet?

Een compliment; wie wil dat nou niet? Een compliment; wie wil dat nou niet? Mensen die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn werken hard, hebben hart voor de zorg en doen enorm belangrijk werk. Maar krijgen ze daarvoor ook genoeg waardering?

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGER? ANESTHESIEMEDEWERKER! Herman is anesthesiemedewerker in een ziekenhuis. Thuiswerken is geen optie. Goede afspraken met

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie

Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Handleiding voor schoolbesturen bij de prikactie Op dinsdag 27 juni zullen veel leerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid

Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid Nog steeds fors sekseverschil in economische zelfstandigheid Marion van den Brakel Centraal Bureau voor de Statistiek mhfs@cbs.nl (Het artikel is op persoonlijke titel geschreven en geeft niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer

Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer Borstvoedingsrechten geschonden op de werkvloer Op de werkvloer worden vaak niet alle rechten nageleefd die een werkneemster heeft die borstvoeding geeft. Zo heeft 2 op de 10 vrouwen geen kolfruimte tot

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

workshop loopbaanbezinning voor orkestmusici

workshop loopbaanbezinning voor orkestmusici workshop loopbaanbezinning voor orkestmusici workshop loopbaanbezinning voor orkestmusici Waarom deelnemen? Orkestmusici starten hun loopbaan binnen een orkest vaak op relatief jonge leeftijd en blijven

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Inzet VHP2 cao-onderhandelingen. Februari 2016

Inzet VHP2 cao-onderhandelingen. Februari 2016 + Inzet VHP2 cao-onderhandelingen Februari 2016 Welzijn & Gezondheid Een gezonde levensstijl speelt een steeds grotere rol in de huidige samenleving, zowel privé als op het werk. We zien dat onze achterban

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verankering van emancipatie in beleid en uitvoering a) Commitment ambtelijke en politieke top In de begroting van het Ministerie

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

Workshop voor leidinggevenden

Workshop voor leidinggevenden Workshop voor leidinggevenden Baanbrekers combineren werk en mantelzorg Datum, Plaats, Naam 1 Het project Het project Mantelzorg@work is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar

Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar Oriëntatiefase Indicatie leeftijd: < 25 jaar Veel inzet, graag willen leren, én scoren Frisse kijk op zaken Veelal erg goed met ICT Welkom voelen Ruimte voor ontwikkeling Spelregels weten Feedback en coaching

Nadere informatie

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg

Analyse Onderzoek Werk en Mantelzorg Analyse 2014-2015 Onderzoek Werk en Mantelzorg Oktober 2015 Werk&Mantelzorg is een initiatief van Mezzo en Qidos. Powered by het Ministerie van VWS en SZW Inhoud 1. Inleiding 2. Werk en mantelzorg 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Flexibel werken in de uitzendbranche

Flexibel werken in de uitzendbranche Flexibel werken in de uitzendbranche Door slimmer om te gaan met roosters en werktijden zijn werk en privé beter te combineren, wordt de arbeidsproductiviteit hoger en zijn pieken en dalen op de werkvloer

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017

Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Voorstellen voor de CAO Philips Lighting 2017 Inleiding Het jaar 2015 stond voor veel werknemers in het teken van de splitsing van Philips. Halverwege het jaar 2015 kregen de werknemers te horen of ze

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie