Veelgestelde vragen Steuntje in de rug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen Steuntje in de rug"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Steuntje in de rug Categorie Lidmaatschap 1. Hoeveel leden heeft Rabobank Dommelstreek? In september 2009 heeft Rabobank Dommelstreek ruim 7500 leden. 2. Wanneer is een lid van Rabobank Dommelstreek stemgerechtigd? Iedereen die voor 1 augustus 2009 als lid staat geregistreerd. 3. Hoeveel leden van Rabobank Dommelstreek zijn stemgerechtigd? Dit zijn er Hoe kunnen mensen lid worden van Rabobank Dommelstreek? Op de website treft u op meerdere plaatsen het lidmaatschapformulier aan. 5. Kun je zonder rekening ook lid worden van Rabobank Dommelstreek? Nee, alleen klanten van Rabobank Dommelstreek kunnen (onder bepaalde voorwaarden) lid worden. 6. Ik ben lid van een andere Rabobank. Kan ik nu toch stemmen voor Steuntje in de rug? Nee, alleen leden van Rabobank Dommelstreek hebben stemrecht. 7. Kan ik lid zijn van meerdere Rabobanken? Nee, u kunt van één Rabobank lid zijn. 8. Hoe weet ik of ik lid ben van Rabobank Dommelstreek? Als klant van Rabobank Dommelstreek kunt u via Internetbankieren, onder mijn gegevens zien of u lid bent van Rabobank Dommelstreek. 9. Hoe weten verenigingen/stichtingen wie er lid is van Rabobank Dommelstreek? Verenigingen/stichtingen weten dit niet, tenzij ze mensen vragen of ze lid zijn van Rabobank Dommelstreek. 10. Is het de bedoeling dat verenigingen/stichtingen leden werven voor Rabobank Dommelstreek? Nee, dit is niet de bedoeling. Indien mensen lid willen worden van Rabobank Dommelstreek kunnen zij dit individueel regelen door contact met ons op te nemen via (040) of via onze website nl/dommelstreek. 11. Waarom maakt Rabobank Dommelstreek niet bekend wie lid is van de bank? Het wel of niet lid zijn van Rabobank Dommelstreek is privacygevoelige informatie. Dergelijke informatie maken wij niet openbaar. 1

2 Categorie Voorwaarden 1. Wat zijn de voorwaarden waar een vereniging/stichting aan moet voldoen om deel te nemen aan Steuntje in de rug? Alle voorwaarden staan op 2. Kun je als vereniging/stichting altijd deelnemen aan Steuntje in de rug? Wanneer je als vereniging/stichting klant bent bij Rabobank Dommelstreek, voldoet aan de criteria en in 2009 nog geen andere bijdrage van Rabobank Dommelstreek hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden. 3. Onze vereniging/stichting heeft in 2009 al een bijdrage ontvangen van Rabobank Dommelstreek. Kunnen we ons toch aanmelden voor Steuntje in de rug? Nee, voor Steuntje in de rug 2009 kunt u zich niet aanmelden. 4. Rabobank Dommelstreek is sponsor van onze vereniging/stichting. Kunnen we ons toch aanmelden voor Steuntje in de rug? Nee, Steuntje in de rug is bestemd voor verenigingen/stichtingen die nog geen andere bijdrage ontvangen van Rabobank Dommelstreek. 5. Welke verenigingen/stichtingen mogen deelnemen aan Steuntje in de rug? Wanneer je als vereniging/stichting klant bent bij Rabobank Dommelstreek, voldoet aan de criteria en in 2009 nog geen andere bijdrage van Rabobank Dommelstreek hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden. 6. Onze vereniging/stichting bestaat al een tijdje, maar is niet officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Moet dit alsnog gebeuren? Ja, om deel te nemen aan Steuntje in de rug is het noodzakelijk om een officiële inschrijving te hebben bij de Kamer van Koophandel. 7. Mogen verenigingen/stichtingen die een gevaarlijke of milieubelastende sport beoefenen ook mee doen aan Steuntje in de rug? Nee, zij voldoen niet aan de criteria en komen bovendien voor in de lijst met criteria voor afwijzing. 8. Onze vereniging/stichting voldoet aan de criteria die gesteld worden. Waarom worden we dan toch uitgesloten van deelname? Naast de algemene criteria is er ook een aantal criteria voor afwijzing waaraan u wordt getoetst. Deze staan op Bovendien mag de vereniging/stichting in 2009 nog geen andere bijdragen van Rabobank Dommelstreek hebben ontvangen. 9. Vraagt Rabobank Dommelstreek een tegenprestatie voor deelname aan Steuntje in de rug? Rabobank Dommelstreek verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan Steuntje in de rug niet tot het een tegenprestatie. Wel stellen wij het op prijs dat u bekend maakt dat uw vereniging/stichting een bijdrage vanuit Steuntje in de rug heeft ontvangen. Om stemmen te werven verstrekken we bovendien promotiemateriaal dat u kunt inzetten om stemmen te werven. 2

3 10. Moet het geld van Steuntje in de rug op een bepaalde manier besteed worden? Nee, de vereniging/stichting bepaalt zelf hoe de bijdrage uit Steuntje in de rug wordt besteed. 11. Is er een minimum/maximum bedrag dat per vereniging/stichting uitgekeerd wordt? Ja, alleen bedragen van 25,- of hoger worden uitgekeerd. Er is geen maximum bedrag. 12. Als de leden van de vereniging/stichting geen lid zijn van Rabobank Dommelstreek, krijgt de vereniging/ stichting dan ook geen ondersteuning? Lid zijn van een vereniging/stichting en lidmaatschap van Rabobank Dommelstreek staan los van elkaar. Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen stemmen op alle deelnemende verenigingen/stichtingen. Catergorie Algemeen 1. Wat is de aanleiding voor Steuntje in de rug? Na de fusie zijn we gestart met een inventarisatie van alle sponsor- en donatieafspraken die bestonden bij de voormalige bank Rabobank Geldrop en Heeze-Leende en Rabobank Nuenen en Son en Breugel. Daaruit is naar voren gekomen dat er veel vormen van ondersteuning bestonden. Hier wilden we graag meer lijn in krijgen. Ook hebben we gekeken hoe wij als coöperatieve bank onze betrokkenheid bij het werkgebied kunnen waarborgen, de inbreng van onze leden kunnen verbreden en op een effectieve wijze kunnen samenwerken met de vele verenigingen en stichtingen in ons werkgebied. De nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning en sponsoring zijn uitgewerkt. Dit betekent concreet dat we sponsoring veel sterker dan vroeger gaan relateren aan commerciële kansen voor onze bank, die passen bij onze plannen en die zorgen dat de gesponsorde partij structureel vooruit kan met een bepaald project/initiatief. Daarnaast is er het coöperatief dividend met daarin vier vormen van ondersteuning. Het fonds Steuntje in de rug is daarbij de unieke kans voor verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Dommelstreek en voldoen aan de criteria om extra financiële middelen te verkrijgen. Dit fonds biedt verenigingen/stichtingen die voorheen een donatiebijdrage ontvingen, de kans ook nu en in de toekomst financiële ondersteuning te krijgen. 2. Is Steuntje in de rug een landelijke actie van alle Rabobanken? Nee, Steuntje in de rug is een initiatief van Rabobank Dommelstreek. Er zijn in het land wel vergelijkbare initiatieven. 3. Wat is het verschil tussen sponsoring, Steuntje in de rug, Coöperatiefonds en Innovatiefonds? Steuntje in de rug is bedoeld om verenigingen/stichtingen financieel te ondersteunen zodat zij alle activiteiten kunnen ontplooien. Bij Sponsoring gaat het om projecten die voor een groot publiek toegankelijk/relevant zijn, is er sprake van een win-win voor zowel de vereniging/stichting als Rabobank Dommelstreek en zijn er duidelijke tegenprestaties. Sponsoractiviteiten moeten aansluiten bij de (commerciële) plannen van Rabobank Dommelstreek. Vanuit het Coöperatiefonds worden projecten en initiatieven ondersteund die een structurele bijdrage leveren aan uw omgeving. Dit gebeurt door ondersteuning van projecten op het gebied van wonen, werken en/of vrije tijd. Ideeën die aansluiten bij onze kernwaarden verrassend, innovatief, professioneel, inlevend en duurzaam, komen in aanmerking voor dit fonds. Het Innovatiefonds heeft als doel om een vitale, sociaaleconomische ontwikkeling in uw omgeving te bevorderen. De bijdragen bestaan uit het ter beschikking stellen van menskracht, kennis, netwerken, middelen en geld. Het fonds stimuleert het op gang brengen van krachtige levensvatbare initiatieven. De voorwaarden, criteria en aanmeldformulieren vindt u terug op www. rabobank.nl/dommelstreek. 3

4 4. Hoeveel verenigingen/stichtingen doen mee aan Steuntje in de rug? De aanmeldperiode is open tot 30 september Daarna is bekend hoeveel verenigingen/stichtingen in aanmerking willen komen voor een bijdrage. 5. Blijven verenigingen/stichtingen die in het verleden eenmalig of vaker een bijdrage hebben ontvangen, die nu ook ontvangen naast Steuntje in de rug? Nee, vanaf augustus 2009 is het beleid op het gebied van Sponsoring en ondersteuning gewijzigd. Alleen afspraken die contractueel zijn vastgelegd worden gedurende de looptijd nagekomen. Zodra contracten aflopen, dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden conform het actuele sponsor- en ondersteuningsbeleid. 6. Hoe wordt het budget van Steuntje in de rug verdeeld? Het totale budget van ,- is verdeeld over 3 gemeenten binnen ons werkgebied. Binnen elke kern zijn er drie categorieën. 7. Krijgt elke gemeente een eigen deel van Steuntje in de rug of wordt er met één bedrag gewerkt? Het totale budget is verdeeld over de drie gemeenten binnen ons werkgebied. 8. Waarschijnlijk krijgen kleine verenigingen/stichtingen veel minder stemmen dan grote(re) clubs. Is dat niet oneerlijk? Leden van Rabobank Dommelstreek bepalen hoe het geld verdeeld wordt. De kans bestaat dat grote verenigingen/stichtingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt ook aan de inzet van de vereniging/stichting zelf. Bovendien worden leden van Rabobank Dommelstreek gedwongen hun stemmen te verdelen. Er mogen namelijk maximaal 2 stemmen per vereniging/stichting worden gegeven. Ervaringen bij collega Rabobanken hebben ons geleerd dat ook actieve kleine verenigingen/stichtingen stemmen ontvangen. 9. Is er een kans dat verenigingen/stichtingen met weinig naambekendheid minder stemmen krijgen? Ja, deze kans is aanwezig. Echter met behulp van de promotiemiddelen kunnen verenigingen/stichtingen de eigen club promoten. En natuurlijk kunnen ook de leden van de vereniging/stichting zelf actief Steuntje in de rug promoten. 10. Hoe kan een vereniging met veel jeugdleden veel stemmen winnen? Jeugdleden kunnen immers geen lid zijn van Rabobank Dommelstreek. Jeugdleden kunnen de actie onder de aandacht brengen van ouders en familie die wel lid kunnen zijn bij Rabobank Dommelstreek. 11. Wat doet Rabobank Dommelstreek om Steuntje in de rug onder de aandacht te brengen bij leden? Rabobank Dommelstreek besteedt in haar ledenmagazine Dichterbij aandacht aan Steuntje in de rug. Ook via de website en de informatieve pagina in de huis-aan-huisbladen wordt aandacht besteedt aan Steuntje in de rug. 4

5 12. Wat doet Rabobank Dommelstreek om Steuntje in de rug onder de aandacht te brengen bij verenigingen/ stichtingen? Alle verenigingen/stichtingen zijn schriftelijk geïnformeerd over Steuntje in de rug. Alle deelnemende verenigingen/stichtingen kunnen gebruik maken van het promotiemateriaal dat Rabobank Dommelstreek via de website beschikbaar stelt. Zo kan iedere vereniging via haar website, clubblad, nieuwsbrief, verenigingslokaal etcetera aandacht vragen voor Steuntje in de rug. 13. Heeft de bijdrage vanuit Steuntje in de rug invloed op de hoogte van gemeentelijke subsidie? Nee, het gaat om een bijdrage vanuit het coöperatief dividend van Rabobank Dommelstreek. Dit heeft niets met gemeentelijke subsidie te maken. 14. Waarom is het budget verdeeld over drie kernen? Om te zorgen dat alle kernen in ons werkgebied het maatschappelijk leven via de actieve verenigingen/ stichtingen kunnen stimuleren is het totaalbedrag in drieën verdeeld. 15. Waarom zijn er drie categorieën? Om te zorgen dat zoveel mogelijk clubs in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage zijn er drie categorieën gemaakt. Dit voorkomt dat niet alleen grotere sportverenigingen in aanmerking komen voor een bijdrage. Categorie Stemmen 1. Wanneer vindt de stemming plaats? Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen tussen 21 oktober 2009 en 8 november 2009 hun stem uitbrengen. 2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen/stichtingen? Alle natuurlijke personen die per 1 augustus 2009 lid zijn van Rabobank Dommelstreek mogen in 2009 hun stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen/stichtingen. 3. Hoe werkt het stemmen? Alle leden van Rabobank Dommelstreek worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit te brengen via een speciale website. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking. Het stemmen verloopt via een beveiligde website. Een lid kan maximaal twee stemmen uitbrengen op één vereniging/stichting. Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan dient hij/zij dus op minimaal drie verenigingen/stichtingen te stemmen. Maximaal kan een lid op vijf verenigingen/stichtingen stemmen. 4. Hoeveel stemmen kan een lid van Rabobank Dommelstreek uitbrengen? Elk lid van Rabobank Dommelstreek krijgt vijf stemmen zodat hij/zij meerdere verenigingen/stichtingen kan steunen. 5. Waarom is gekozen voor vijf stemmen per lid? Door vijf stemmen aan ieder lid van Rabobank Dommelstreek te geven wordt het mogelijk om meerdere verenigingen/stichtingen binnen een gezin te ondersteunen. 5

6 6. Wat is de waarde van een stem? De waarde per stem is pas bekend nadat alle stemmen zijn uitgebracht. Het beschikbaar gestelde bedrag wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. 7. Wanneer worden leden van Rabobank Dommelstreek opgeroepen om hun stemmen uit te brengen? Leden van Rabobank Dommelstreek ontvangen kort voor de stemperiode een unieke inlogcode en uitleg waar en hoe het stemmen in zijn werk gaat. 8. Is het mogelijk om minder dan vijf stemmen uit te brengen? Ja, indien een lid van Rabobank Dommelstreek stemt, kan hij/zij besluiten één stem uit te brengen. Omdat het bedrag per stem bepaald wordt door het totaalbedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen, kan een stem hierdoor meer waard zijn. 9. Moeten leden van Rabobank Dommelstreek lid zijn van een vereniging/stichting waar zij op stemmen? Nee, dit is niet nodig. Leden van Rabobank Dommelstreek mogen op alle deelnemende verenigingen/ stichtingen stemmen. 10. Hoe kan een vereniging/stichting stemmen winnen? Door de leden en aanhang van de vereniging/stichting op te roepen om te stemmen als ze lid zijn van Rabobank Dommelstreek. 11. Ik ben mijn code kwijt om te kunnen stemmen. Wat nu? Helaas, de unieke code wordt slechts éénmaal verstrekt. Het is niet mogelijk om de code opnieuw te versturen. 12. Ik heb geen code ontvangen om te kunnen stemmen. Hoe kan dit? Alleen natuurlijke personen die per 1 augustus 2009 lid zijn van Rabobank Dommelstreek mogen in 2009 hun stem(men) uitbrengen. Indien u na 1 augustus 2009 lid bent geworden, ontvangt u in 2010 een uitnodiging om uw stemmen uit te brengen. 13. Ik kan de vereniging/stichting waar ik op wil stemmen niet vinden. Hoe kan dit? Alle deelnemende verenigingen/stichtingen staan vermeld op de website. In de stemmodule kunt u zoeken op naam en plaatsnaam. Wanneer de vereniging/stichting niet op de site als keuzemogelijkheid gegeven wordt, is de vereniging/stichting geen deelnemer. Dit kan zijn omdat er niet is aangemeld of omdat er niet voldaan is aan de voorwaarden of omdat de vereniging/stichting in 2009 al een andere bijdrage ontvangen heeft. 14. Ik heb al een keer gestemd en wil nu de stemmen van een ander lid invoeren. Ik kom alleen niet in het inlogscherm. Hoe kan dit? Klik op uitloggen. U komt weer in het inlogscherm. Met behulp van een nieuwe code, kunt u opnieuw stemmen uit brengen. 15. Ik heb geen computer. Kan ik nu niet stemmen? De stemmen kunnen alleen via de website uitgebracht worden. Wanneer u niet de beschikking heeft over een computer, kunt u gebruik maken van computers op openbare locaties (bibliotheek, kantoren van Rabobank Dommelstreek) of vragen of een familielid/kennis uw stemmen wil invoeren via zijn/haar computer. 6

7 16. Ik heb geen computer. Kan ik mijn stemmen telefonisch doorgeven? Nee, stemmen kunnen alleen via de website uitgebracht worden. Wanneer u niet de beschikking heeft over een computer, kunt u gebruik maken van computers op openbare locaties (bibliotheek, kantoren van Rabobank Dommelstreek) of vragen of een familielid/kennis uw stemmen wil invoeren via zijn/haar computer. 17. Ik heb geen computer. Waar kan ik stemmen? U kunt op elke computer uw stemmen uitbrengen. Wanneer u niet de beschikking heeft over een computer, kunt u gebruik maken van computers op openbare locaties (bibliotheek, kantoren van Rabobank Dommelstreek) of vragen of een familielid/kennis uw stemmen wil invoeren via zijn/haar computer. 18. Ik wil lid worden van Rabobank Dommelstreek, zodat ik volgend jaar kan stemmen. Hoe wordt ik lid? Via onze medewerkers of via onze website kunt u informatie aanvragen over het lidmaatschap. Ook kunt u direct het lidmaatschap aanvragen. 19. Ik ben klant van Rabobank Dommelstreek. Waarom mag ik niet stemmen? Alleen leden van Rabobank Dommelstreek mogen stemmen. Als klant ben u niet automatisch lid van onze bank. Klanten die minimaal één product/dienst afnemen kunnen het lidmaatschap aanvragen. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden via Natuurlijk kunt u ook terecht bij één van onze medewerkers; telefonisch (040) of via één van onze kantoren. 20. Waarom moet je lid zijn van Rabobank Dommelstreek om te mogen stemmen? Rabobank Dommelstreek is een coöperatieve bank. Leden van onze bank hebben invloed en zeggenschap. Steuntje in de rug is een manier om onze leden direct inspraak te geven op een deel van de winstbestemming. 21. Ik ben lid van Rabobank Dommelstreek, maar mag niet stemmen. Hoe kan dit? Alleen natuurlijke personen die per 1 augustus 2009 lid zijn van Rabobank Dommelstreek mogen in 2009 hun stem(men) uitbrengen. Indien u na 1 augustus 2009 lid bent geworden, ontvangt u in 2010 een uitnodiging om uw stemmen uit te brengen. 22. Ik wil niet meedoen aan Steuntje in de rug. Kan dat? Ja, dat kan. U hoeft dan niet te stemmen. U maakt op deze manier geen gebruik van één van de voordelen van het lidmaatschap. 23. De code die ik heb ontvangen werkt niet. Wat moet ik doen? De code bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. Let u hierbij op het gebruik van hoofdletters en het onderscheid tussen bijvoorbeeld het cijfer 0 en de hoofdletter O en het cijfer 1 en de hoofdletter T. 24. Ik heb gestemd en mijn keuzes bevestigd. Kan ik nog iets wijzigen? Zodra u uw stemmen heeft bevestigd is het niet meer mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen. U kunt niet meer opnieuw inloggen met uw code. 7

8 Categorie Na het stemmen 1. Wanneer is de uitslag bekend? De stemperiode loopt tot 8 november Uiterlijk 30 november 2009 is de uitslag bekend. 2. Wanneer ontvangen verenigingen/stichtingen het geld? De bedragen worden voor het einde van het kalenderjaar 2009 uitgekeerd. 3. Is de uitslag van de stemming meerdere jaren geldig? Nee. Ieder jaar kunnen verenigingen/stichtingen zich aanmelden voor Steuntje in de rug. Elk jaar wordt er opnieuw gestemd. Ook de hoogte van Steuntje in de rug wordt jaarlijks vastgesteld. De bijdragen zijn dus ieder jaar anders. 4. Waarom ontvangen verenigingen/stichtingen die wel stemmen hebben ontvangen, toch geen bijdrage? Alleen bijdragen van 25,= of meer worden uitgekeerd. Enerzijds om te voorkomen dat er vele administratieve handelingen moeten plaatsvinden. Anderzijds om te zorgen dat de bijdrage voor een vereniging/stichting ook iets bijdraagt. 5. Wanneer kunnen verengigingen/stichtingen inschrijven voor Steuntje in de rug 2010? Dit is nog niet bekend. Op de website is alle actuele informatie te vinden. 6. Hoe weten leden van Rabobank Dommelstreek welke verenigingen/stichtingen een bijdrage ontvangen vanuit Steuntje in de rug? Rabobank Dommelstreek informeert leden via Dichterbij (ledenmagazine) en de website ( dommelstreek). Alle inwoners van het werkgebied worden geïnformeerd via de maandelijkse informatiepagina in de lokale huis-aan-huisbladen. 8

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Categorie Stemmen 1. Wanneer vindt het stemmen plaats? 2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen en stichtingen? 3. Hoe werkt het stemmen? 4. Waarom is er

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: - Algemeen - Voorwaarden - Lidmaatschap Categorie Algemeen 1. Waarom organiseert Rabobank

Nadere informatie

Welkom. Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Noordoostpolder-Urk

Welkom. Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Noordoostpolder-Urk Welkom Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Noordoostpolder-Urk Steun vanuit de Rabobank (1) Steun vanuit de Rabobank Sponsoring Coöperatief dividend Sponsorcontracten Meerjarige contracten, aansluiten op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Categorie Voorwaarden 1. Wat zijn de voorwaarden waaraan een vereniging of stichting moet voldoen? 2. Als een vereniging of stichting meedoet aan de Rabobank

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma

ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma ACTIEVOORWAARDEN ING-Voetbalverenigingsprogramma Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ING- Voetbalverenigingsprogramma (de Actie ). 1.2 De aanmelding voor de Actie loopt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit!

Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Rabobank Clubkas Campagne: optimaal uitdragen van je coöperatieve identiteit! Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Waarom Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van de Rabobank.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de Nuon Club Competitie

Meest gestelde vragen over de Nuon Club Competitie Meest gestelde vragen over de Nuon Club Competitie Meest gestelde vragen over stemmen Meest gestelde vragen over de jury Meest gestelde vragen over de prijs, de energierekening van jouw club Klant van

Nadere informatie

Family Factory Nederland

Family Factory Nederland A l g e m e n e V o o r w a a r d e n ' L o k a l e F a m i l y F a c t o r y ' Family Factory Nederland Netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig een handje helpen 1. Begrippen,

Nadere informatie

Handleiding - Mijngastouderburo.nl

Handleiding - Mijngastouderburo.nl Handleiding - Mijngastouderburo.nl voor vraagouders en gastouders 1. Mijngastouderburo.nl Mijngastouderburo.nl is je persoonlijke pagina op de website van Gastouderbureau ViaViela. Hier kun je je klant-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 HANDLEIDING VOOR DE ORGANISATIE VAN SCHOLIERENVERKIEZINGEN 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Praktische voorbereiding... 3 Wanneer?... 3 Organisatie... 3 Hoeveel tijd

Nadere informatie

Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF

Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF 2014 1 Inhoud Artikel 1 - Grondslag 3 Artikel 2 - Ledenraad NVLF 3 Artikel 3 - Openbaarmaking vacature 3 Artikel 4 - Kandidaatstelling 3 Artikel 5 - Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor cliënten

Gebruikershandleiding voor cliënten Gebruikershandleiding voor cliënten Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 HET VINDEN VAN EEN TRAINER... 4 Zoeken op postcode, plaats of trainernaam... 4 Zoeken op plaatsnaam, op de kaart of op alfabet...

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN FidesWonen Versie 2.0 Sommelsdijk, 10 april 2014 Doel leefbaarheidsbijdragen Naamsbekendheid, een goede reputatie, het bereiken van specifieke doelgroepen en klantenbinding,

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Een huis kopen in de 21 e eeuw

Een huis kopen in de 21 e eeuw Een huis kopen in de 21 e eeuw Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper bij opbod op internet verkocht zal worden. Het kopen via Bieden en Wonen heeft belangrijke

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

FAQ Solidarity Award

FAQ Solidarity Award FAQ Solidarity Award Wat is het doel van de wedstrijd ING Solidarity Award? Wie kan deelnemen aan de wedstrijd ING Solidarity Award, wat zijn de verkiesbaarheidscriteria? Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?

Nadere informatie

Hand-out donatie & sponsoring. www.rabobank.nl/sliedrecht-graafstroom. Rabobank Sliedrecht-Graafstroom. Het is tijd voor de Rabobank.

Hand-out donatie & sponsoring. www.rabobank.nl/sliedrecht-graafstroom. Rabobank Sliedrecht-Graafstroom. Het is tijd voor de Rabobank. Hand-out donatie & sponsoring Rabobank Sliedrecht-Graafstroom Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl/sliedrecht-graafstroom 2 Midden in de samenleving Van oudsher staat de Rabobank midden in de

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet meer mogelijk Wie is stemgerechtigd?

Nadere informatie

2SportT-handleiding. Inleiding

2SportT-handleiding. Inleiding 2SportT-handleiding Inleiding 2SportT draait om het maken van sportafspraken. Met leden van jouw club die je al kent en/of met mensen die je nog niet kent. 2SportT biedt hiervoor verschillende mogelijkheden:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN VS 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet mogelijk Wie is stemgerechtigd? Hoeveel

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien:

Werking ouderportal: U krijgt in de bovenste balk de volgende kopjes te zien: Werking ouderportal: De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen en in gebruik nemen van een nieuw computersysteem. In dit systeem gaan veel zaken automatisch en hoeven er minder

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DOWNLOADSITE Pagina 1/13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERBINDING... 4 2.1 INLOG PAGINA... 4 2.2 PROCEDURE BIJ EERSTE

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Reglement van de Graham Awards 2014

Reglement van de Graham Awards 2014 Reglement van de Graham Awards 2014 Hieronder volgt het Reglement ten behoeve van jaarlijkse toekenning van de Graham Awards. Het reglement heeft algemene gelding voor alle betrokken partijen. Dit reglement

Nadere informatie

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014

Vragenlijst - Monitor Ledenraad 2014 Rabobank vindt het belangrijk te weten wat u vindt van de rol die uw ledenraad heeft binnen de bank en het functioneren ervan. Door mee te werken aan dit onderzoek kunt u uw bank helpen om beter

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

mei 2015 Lekker spelen in de zandbak

mei 2015 Lekker spelen in de zandbak / mei 2015 De laatste periode van het schooljaar is al weer aangebroken. We hopen, dat iedereen genoten heeft van de meivakantie en dat alle moeders verwend zijn op moederdag. In de school is er behoorlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier

Nieuwsbrief. Nieuwe functionaliteit: Internet Dagboek. GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland. Inhoud. Inleiding. Veel leesplezier 16-03-2013 Jaargang 2, nummer 7 Nieuwsbrief GASTOUDERBUREAU All Kidz Nederland Inhoud Inleiding Gastouder als zelfstandig ondernemer Nieuwe functionaliteit Internet Dagboek VOG en start continu screening

Nadere informatie

Sponsorbeleid de Woningstichting

Sponsorbeleid de Woningstichting Sponsorbeleid de Woningstichting Als maatschappelijk ondernemer hebben wij een belangrijke rol in de stad Wageningen. We willen laten zien dat we meer doen dan alleen woningen verhuren en verkopen. Om

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN...

BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... BELEIDSNOTITIE VRIENDEN VAN... DE ZHVKK VERBREEDT UW HORIZON Beleidsnotitie voor Vrienden van de ZHVKK De hoofddoelstelling of missie van de ZHVKK is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart

Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Bijlage op basis van artikel 2 van het Schoolstatuut van het R.K. Gymnasium Juvenaat H. Hart Leerlingenraadreglement Voor de leesbaarheid zijn in dit reglement alle functies in mannelijke vorm geschreven.

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fonds eigen initiatief. Beste aanvrager,

Aanvraagformulier Fonds eigen initiatief. Beste aanvrager, Aanvraagformulier Fonds eigen initiatief Beste aanvrager, Allereerst willen we je hartelijk bedanken voor je aanvraag op het Fonds eigen initiatief. Tijdens de ALV van 24 januari 2011 is er een Fonds eigen

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

slim kopen, slim verkopen

slim kopen, slim verkopen slim kopen, slim verkopen Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper via een veiling op internet verkocht zal worden. Dat is misschien even wennen, maar het veilen is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement versie februari Wijziging in het lidmaatschap. Ledenlijst

Huishoudelijk Reglement versie februari Wijziging in het lidmaatschap. Ledenlijst Huishoudelijk Reglement versie februari 2015 Artikel 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het Huishoudelijk Reglement, het reglement Bindend Advies en het Reglement Bemiddeling te kennen en na te leven.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Sponsorprogramma 2015-2017

Sponsorprogramma 2015-2017 Sponsorprogramma 2015-2017 Inleiding / aanleiding Green Planet en Doorten Pesse zien dat de sociale verantwoordelijkheid steeds meer in de wijken en dorpen komt te liggen, ook in Pesse. (Sport-)verenigingen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen milieupas

Meest gestelde vragen milieupas Meest gestelde vragen milieupas Categorie Vraag Antwoord Algemeen 1. Wat is de milieupas? De milieupas geeft toegang tot de milieustraat van de gemeente Cranendonck. Zonder milieupas heeft u géén toegang

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 Nog nooit eerder vertoond. Beantwoord vier WK-FINALE vragen en doe mee voor 100% cashback op je aankoop plus andere mooie prijzen. 1e Prijs Win een MEET & GREET

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON)

Huishoudelijk reglement. Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Huishoudelijk reglement Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) Artikel 1 Aanmelding De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past?

Een huurwoning zoeken. buitengewoon. Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Een huurwoning zoeken buitengewoon Hoe vind ik eenvoudig een woning die bij me past? Inhoudsopgave Een passende woning zonder poespas Een passende woning zonder poespas 3 1. Inschrijven 4 2. Een woning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1:

Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1: Inloggen op e-interplace stapsgewijs een eerste indruk Stap 1: Na invoeren van uw klantnummer en wachtwoord (die u per e-mail zijn toegestuurd bij het aanmaken van uw account) klikt u op Inloggen, en dan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

2015 Jaarverslag Ledenraad

2015 Jaarverslag Ledenraad 2015 Jaarverslag Ledenraad Rabobank West Betuwe juni 2016 0 Rabobank West Betuwe, 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

BSV BERGEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2015

BSV BERGEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2015 BSV BERGEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 2015 NOTULEN TERUGBLIK 4 FEBRUARI 2015 PIJNPUNTEN n.a.v. 4 febr. 15 Ø Nieuw complex / clubgebouw Ø Startdatum FC Ø Alle teams tegelijk over naar

Nadere informatie

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd: Inleiding 1. Plaats in de organisatie 2. Randvoorwaarden 3. Doelstelling 4. Boodschap 5. Doelgroep

Nadere informatie

Handleiding website WSV Rijn en Lek

Handleiding website WSV Rijn en Lek Handleiding website WSV Rijn en Lek Dit is de handleiding voor het gebruik van de website van WSV Rijn en Lek. Inhoudsopgave 1 1. Inleiding... 2 2. Openbare gedeelte website... 3 3. Besloten gedeelte...

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Reglement Incompanyexamens 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Voorwoord Met opleiders die op hun eigen locatie een examen van de

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie