Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing"

Transcriptie

1 Opleidingsaanbod a c a d e m i e j a a r postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing

2 Postgraduaten Procesgericht leiderschap (25 sp) Het postgraduaat steunt op de filosofie van het procesgericht werk. De opleiding is bij uitstek een oefenplaats via het praktijkgericht leren in groep. Door studie en confrontatie verken je in eigen groep je mogelijkheden en valkuilen als leidinggevende. Ben je een teamverantwoordelijke, coördinator of leidinggevende met een diploma hoger onderwijs? Werk je in de profit of non-profit sector? Wil je samen met anderen bewust en actief werken aan je eigen groeiproces als leidinggevende? Dan is deze procesgerichte opleiding een leerrijke uitdaging. Procesgericht leidinggeven (17 studiepunten = sp) * Organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg (8 sp) Geloven in beweging, Agogisch theologisch werker (33 sp) Elke module van deze opleiding vormt een afgerond geheel. Je krijgt inhoudelijke en methodische kaders aangereikt. Die verbind je met je eigen handelen en integreer je in je concreet werk als beroepskracht of vrijwilliger. In elke module zijn de drie pijlers (maatschappij-analyse, theologische en spirituele verdieping, methodisch handelen) aanwezig. Discussie en dialoog met de docent en medecursisten en groepswerk zijn wezenlijke elementen van de opleiding. Ben jij een professional of vrijwilliger die mensen begeleidt in hun zoektocht naar zingeving en spiritualiteit? Ben jij iemand die vanuit een solidaire zorg naast mensen staat om samen te zoeken naar antwoorden op maatschappelijke en ethische vraagstukken? Met het postgraduaat kun je met deze opdracht professioneel aan het werk. Een andere wereld is mogelijk (5 sp) God en de goden (3 sp) Geloven in veelvoud (5 sp) Zin in beweging (4 sp)(keuzemodule) Methodisch werken en werken met groepen in levensbeschouwelijk verband (4 sp) De schriften (5 sp) Moderniteit en pluralisme (3 sp) Kerken. Een werkwoord (4 sp) (keuzemodule) Teamwerk en leidinggeven in een levensbeschouwelijke context (4 sp) Bemiddeling in familiezaken (20 sp) Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding om als erkend bemiddelaar in familiezaken op te treden. Ben je een welzijnswerker met een diploma hoger onderwijs en ervaring in het sociale of juridische werkveld? En zoek je een bijscholing om zelfstandig of in het kader van een organisatie als erkend bemiddelaar op te treden? Wil je in familiale conflicten een helpende rol opnemen als (professionele) bemiddelaar? Dan is dit postgraduaat de juiste keuze. Methodiek van de bemiddeling (8 sp) Familiale bemiddeling (8 sp) Contextueel werken in functie van familiale bemiddeling (4 sp) * (1sp = 25 à 30 uren werkbelasting, alles inbegrepen uitgezonderd verplaatsing)

3 Cultuurbemiddeling (40 sp) De opleiding legt een sterke nadruk op het intermediaire karakter van de cultuurbemiddelaar, waarbij procesgericht handelen, in een traject tussen cultuuruitingen en doelgroepen, de focus vormt. Deze opleiding is een gespecialiseerde bijscholing en richt zich naar personen die reeds (beroepsmatig) actief zijn in het culturele veld en in het onderwijs. Je wilt vernieuwend aan de slag gaan om mensen met elkaar en met cultuur in verbinding te brengen. Je wilt vanuit je job in het jeugdwerk, lokaal cultuurbeleid, cultuurcentrum, bibliotheek, erfgoed, museum, de vrije tijd, mensen enthousiast maken voor cultuur. Je bent creatief ingesteld en hebt een bijzondere aandacht voor de maatschappelijke opdracht van cultuur. Zo maak je de allerkleinsten warm voor een bibliotheekbezoek, betrek je nieuwkomers via een sociaal-artistiek project, lanceer je kunstonline voor en door senioren, verbouw je de school tot een kunsthuis, geef je wijken, dialecten, lokale cultuur terug kleur, blaas je bestaande initiatieven een nieuwe, frisse wind in de zeilen,. Productgericht - een breed overzicht van hedendaagse cultuuruitingen en het (actueel) cultuurbeleid (10 sp) Mensgericht - cultuurbeleving, doelgroepen, participatiedrempels en gerichte communicatiestrategieën opzetten (6 sp) Procesgericht - vernieuwende methodes van cultuurbemiddeling en zelfsturend aan de slag gaan (16 sp) Maatschappijgericht - cultuurkritisch denken (8 sp). Banaba Bachelor Na Bachelor opleidingen leveren volwaardige bijkomende professionele bachelor diploma s af. Voorwaarde is wel dat je al beschikt over een bachelor of master diploma. Een Banaba telt steeds 60 sp. Deze opleidingen kunnen ook over meerdere jaren gespreid worden. banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid (60 sp) Deze verbredende opleiding zet in op thema s zoals interculturaliteit, ontwikkelingssamenwerking en capaciteitsopbouw. Centraal staat een langdurige stage in het Zuiden. Rond die stage is een stevige theoretische en methodische voorbereiding voorzien. De opleiding richt zich tot studenten met een bachelordiploma in het sociaal werk, de verpleegkunde, het bedrijfsmanagement en het onderwijs. Je hebt belangstelling voor mondiale en Noord-Zuid vraagstukken en je wilt een concreet engagement opnemen binnen deze context. Taal (5 sp) Cultuur en religie (5 sp) Noord-Zuid en globalisering (5 sp) Methodieken Internationale samenwerking Noord-zuid (5 sp) Stage (30 sp) Bachelorproef (10 sp)

4 Banaba in de geestelijke gezondheidszorg (60 sp) De departementen Gezondheidszorg & Technologie en Sociaal werk van KHLeuven organiseren een bachelor-na-bachelor in de geestelijke gezondheidszorg. Ben je bekommerd om de mediaberichten over stijgende zelfmoordcijfers? Vind je ook het voorkomen van depressie, ADHD, autismespectrumstoornissen, seksueel misbruik zorgwekkend? Wil je als bachelor verpleegkunde of bachelor in de vroedkunde iets betekenen voor wat men al te vaak beschouwt als onredelijke, lastige, moeilijke cliënten? Heb je als bachelor in sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, master in de psychologie, bachelor in de orthopedagogie, bachelor in de ergotherapie, bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, master in de criminologie, beroepsinteresse om met deze mensen op weg te gaan? Beginselen van geestelijke gezondheidszorg (15 sp) Klinische aspecten van geestelijke gezondheidszorg (15 sp) Beroepspraktijk (30 sp) Meer informatie KHLeuven: Bart Loonbeek, Arlette Philipsen, Banaba Advanced Business Management, specialisatie HRM (60 sp) De departementen ECHO (Economisch Hoger Onderwijs) en SSH (Sociale School) van de KHLeuven Heverlee organiseren samen een specialisatie Human Resources Management (HRM) binnen de Banaba Advanced Business Management. Daarnaast bestaan er ook drie andere keuzerichtingen: International Tax (accountacy-fiscaliteit), Marketing-Communicatie, Logistiek Management en Inkoop. Iets voor jou? De keuzerichting HRM behandelt het personeelskapitaal van een organisatie of bedrijf vanuit een strategische invalshoek. Maar ook E-HRM en HR in een internationale context en actuele thema s komen aan bod. Indien je deze studie wilt aanvatten moet je wel voldoende voorkennis bewijzen van personeelswerk (HRM). Je kan de opleiding ook spreiden over meerdere jaren. Tijdens het eerste semester volg je verschillende onderdelen, zowel hoorcolleges, werkcolleges als trainingen: Strategisch management (7 sp), Internationaal management (4 sp), Professionele vaardigheden (4 sp), HRM en omgeving (3 sp), Strategisch HRM (6 sp), E-HRM (3 sp), Hedendaagse thema s in HRM (3 sp). In het tweede semester realiseer je een project binnen een organisatie of bedrijf, of in binnen- of in buitenland (30 sp). Dit project wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury op het einde van het academiejaar. Aansluitend kan je na de Banaba eventueel een Master in HRM behalen via een bijkomend traject aan Coventry University (UK). Meer informatie: KHLeuven, SSH: Bruno Melyn, KHLeuven, ECHO: Yolande Cornelis,

5 Bij- en nascholing Sociale bemiddeling Een initiatief in samenwerking tussen K.U.Leuven en KHLeuven, departement SSH. Voor iedereen die zich wil bekwamen in de theorie en praktijk van conflicthantering in organisaties en in bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen individuen en in teams. Voor professionals die nu reeds optreden bij arbeidsconflicten in organisaties (vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR-managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, advocaten en medewerkers van arbeidsinspectiediensten of externe preventiediensten, ). Voor wie erkend wil worden als bemiddelaar in sociale zaken. Arbeidsconflicten in organisaties en introductie bemiddeling (11 dagen) Bemiddeling bij arbeidsconflicten (9 dagen) Meer informatie en Communicatie bij individuele begeleiding Voor begeleiders die individueel werken met mensen: in hulpverlening, bij studie- en leerbegeleiding, coaching, loopbaanbegeleiding, arbeidstrajectbegeleiding, Je gaat op zoek naar de vermogens van emotionele intelligentie. Via een analyse van wat en hoe iemand een boodschap brengt, leer je meer harmonie in een gesprek brengen. Je gaat emoties in de communicatie beter hanteren en je reflecteert over wat irritaties je leren over jezelf. (5 dagen). Introductie contextuele hulpverlening Voor eerstelijnswerkers die het contextuele denken willen gebruiken in hun werk. Je integreert begrippen uit de persoonsgerichte methoden en uit het systeemdenken. Je krijgt zicht op het menselijk functioneren en op de fundamentele intergenerationele krachten die spelen in relaties, specifiek in ouder-kind-relaties. Je leert contextuele begrippen toepassen in het maatschappelijk werk. (5 dagen) Methodiek van de bemiddeling Deze module van het postgraduaat familiale bemiddeling kan afzonderlijk gevolgd worden door alle welzijnswerkers die bemiddelend optreden bij cliënten en zich via een praktijkgerichte aanpak willen bekwamen in de bemiddelingsmethodiek. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van de bemiddeling en in de fasen, werkingsprincipes, grenzen en deontologie. Door training verhoog je je bemiddelingsvaardigheden en je leert een bemiddelingscontract en -overeenkomst opstellen. (12 dagen)

6 bij- en nascholing De volgende cursussen worden georganiseerd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee. Het zijn modules van de graduaatopleidingen maatschappelijk werk (mw), sociaal-cultureel werk (scw) of personeelswerk (pw). Je kan deze modules evenwel ook als bijscholing volgen. Daarnaast biedt het CVO ook een graduaatopleiding orthopedagogie aan. Meer informatie: Omgaan met diversiteit (mw) * Je krijgt een reflectiekader waarin de mechanismen van het denken over andere mensen centraal staat. Je denkt na over de vraag waarom het omgaan met diversiteit verre van vanzelfsprekend is en was. Via beeldmateriaal, oefeningen en de inbreng van eigen ervaringen in en buiten de praktijksituatie, leer je de thematiek in een breder kader plaatsen en sta je stil bij je eigen omgaan met diversiteit. (6 dagen) Onderhandelen en bemiddelen (pw) * Je wordt vertrouwd met de methodieken van onderhandeling en bemiddeling als mogelijkheden tot conflictoplossing. Je krijgt zicht op gelijklopendheid en tegenstellingen in conflictsituaties. Je leert het verschil zien tussen onderhandeling en bemiddeling en je maakt kennis met soorten onderhandelingsen bemiddelingsgedrag. Via training verwerf je meer vaardigheid in het voeren van onderhandelings- en bemiddelingsgesprekken. (6 dagen) Educatieve activiteiten opzetten (scw) * Bij het ontwerpen van activiteiten en programma s leer je verbindingen leggen tussen het educatieve, het kunstzinnige, het recreatieve en de gemeenschapsopbouw. Je leert educatieve programma s opzetten voor diverse doelgroepen. Je oefent in het plannen en programmeren vanuit een open doeloriëntatie en in de toepassing van diverse methodische modellen en didactische werkvormen. (6 dagen) Gemeenschapsopbouw (scw) * Met medecursisten stel je vragen over het hoe en waarom van veranderingsgericht werken. Je krijgt inzicht in de functie en de praktijk van oude en nieuwe sociale bewegingen. Je maakt kennis met projectmatig werken o.m. in de samenlevingsopbouw. Je maakt ook kennis met wat inspraak en participatie is en met de methodiek van de sociale actie. (6 dagen) Netwerken in de sociale sector (scw) * Je wordt je bewust van het belang, zelfs de noodzaak aan samenwerking tussen organisaties in onze complexe samenleving. Vanuit een analyse van de manier waarop je eigen organisatie aan netwerkopbouw doet, ga je een netwerkontwikkelingsplan opstellen met aandacht voor de taak, de relatie, de groei en de profileringsdimensie. (6 dagen) Identiteit van het personeelswerk (pw) * De module vertrekt vanuit de HR-praktijkervaring van de groep en komt via gemeenschappelijke inzichten tot concreet bruikbare theoretische handvatten die de effectiviteit van de personeelwerker ondersteunen. Met de rollen van de personeelswerker als referentiekader ga je vanuit zelf aangebrachte cases aan het werk. Veel aandacht gaat naar het plaatsen in perspectief van de medewerker in relatie tot organisatieaspecten, de HR onderwerpen t.o.v. elkaar, de effectieve opstelling van de personeelswerker t.o.v. zijn klanten. Doel is dat je na de module de vervlechting aanvoelt tussen het wat en het hoe van het HR-werkveld en goesting hebt om dit toe te passen in de praktijk. (5 dagen)

7 Kwaliteitszorg * Je staat stil bij de geschiedenis en de achterliggende filosofie van kwaliteitscontrole en zorg en bij de motivatie en weerstanden die de invoering en het onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem oproepen in een (ook jouw) organisatie oproepen. Je maakt kennis met verschillende modellen van kwaliteitsanalyse en je leert diverse methoden en technieken hanteren en kritisch evalueren. Je staat stil bij de voor- en nadelen van kwaliteitscertificering. (6 dagen) Arbeidsrecht (pw) * Je leert het arbeidsrecht vlot toepassen. Je diept de belangrijkste thema s uit van het individueel arbeidsrecht (contracten, schorsingen, ziekte, jaarlijkse vakantie, ). Je krijgt ook meer inzicht in het collectief arbeidsrecht (inspraakorganen, sociale verkiezingen, ) en hoe je dit als personeelswerker toepast. Je leert efficiënt rechtsbronnen hanteren. (9 dagen) Socialezekerheidsrecht (pw) * Je krijgt inzicht in ons socialezekerheidssysteem en de ontstaansgeschiedenis ervan. Je diept de belangrijkste thema s van ons socialezekerheidsrecht uit: kinderbijslag, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten, en leert die toepassen als personeelswerker. Je leert efficiënt rechtsbronnen hanteren. (9 dagen)

8 Praktisch Inschrijving Je kunt inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website of je kan je gegevens mailen naar Enkel als de cursus volzet is, en we je dus niet kunnen inschrijven, krijg je van ons onmiddellijk een bericht. Kostprijs en betaling De kostprijs van de postgraduaten, banaba s en van de cursussen permanente vorming kan je vinden op De kostprijs van de cursussen van het CVO (aangeduid met *) kan je vinden op www. cvo-ssh.be. De opleiding kan (gedeeltelijk) met opleidingscheques of KMO-portefeuille worden betaald. Meer info hierover kan je vinden op en Betaald educatief verlof De postgraduaten procesgericht leiderschap en agogisch-theologisch werker, de cursussen methodiek van de bemiddeling en familiale bemiddeling en de cursussen van het CVO geven automatisch recht op betaald educatief verlof. Voor de andere cursussen van minimum 5 dagen en de banaba s, wordt educatief verlof aangevraagd. Uurregeling De meeste cursussen van de hogeschool lopen van 9 tot 17 uur, die van het CVO van 9.25 tot uur. Meer informatie? Wil je bijkomende informatie? Bel ons of stuur je vraag per door. In juli en augustus is het secretariaat open van 9 tot uur en van tot 16 uur. De school is gesloten van 12 juli t.e.m. 8 augustus. Tijdens het schooljaar kan je elke dag op het secretariaat terecht van 8.30 tot 17 uur. Contactgegevens en leslocatie Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee tel fax De Banaba in advanced business management wordt gegeven aan het departement Economisch Hoger Onderwijs, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee. Hoe bereik je de SSH Met de auto: E40 : via de verkeerswissel E40 / E314 (A2) E314 (A2) : afrit 16 Met de bus: Bus halte:groeneweg

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven Bachelor in sociaal werk KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Alert en Ondernemend 2.0

Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming Alert en Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming ISBN 978 90 8850

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers

HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers HOE HOUDEN JONGERENWERKERS HUN VAK BIJ? Onderzoek naar de professionalisering van jongerenwerkers Onderzoek in het kader van het project Professionalisering Brede school en Jeugdwelzijnswerk, Kenniscentrum,

Nadere informatie

1.1 De visie en missie van een mwd er

1.1 De visie en missie van een mwd er Dit hoofdstuk gaat over de visie en missie van het maatschappelijk werk en over verschillende soorten cliënten en werkvelden. We beschrijven welke competenties je nodig hebt en waarin het maatschappelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Op zoek naar een nieuw elan

Op zoek naar een nieuw elan Op zoek naar een nieuw elan Rapport betreffende de parochiecatechese in de Nederlandse Kerkprovincie Dr. Johan Van der Vloet Drs. Diederik Wienen Presentatie en synthese Dit rapport bestaat uit twee delen.

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015

Scholingsgids. Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids Utrecht, 20 april 2015 Scholingsgids 20 april 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 8 Richting en ruimte scholing branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening... 10 Richting en ruimte scholing

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie