HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS"

Transcriptie

1 HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

2

3 HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 1

4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Algemeen Stewarding in Nederland Stewarding Amateurvoetbal Wettelijke kaders Stewarding Amateurvoetbal, praktische aanpak Algemeen Voortraject, basis Aanwezigheid vrijwilligers Bestuurlijk beleid Coördinatie procesgang Betrokkenheid lokale overheid KNVB, melding, informatie Opleiding Informatie / screening vrijwilligers Functieprofiel steward Keuze opleidingsinstituut Organisatie opleiding Aanvraag vergunning en blauw legitimatiebewijs Aanvraag vergunning particuliere beveiligingsorganisatie, traject Leidinggevende(n) Bijlagen aanvraagformulier Aanvraag blauw legitimatiebewijs, traject Bestellen blauwe legitimatiebewijs, traject Afronding Trajectplanning opleiden en certificeren (voetbal)steward Kosten Kosten opleiden / certificeren, vergunning, toestemming, legitimatiebewijs Kosten stewardkleding, portofoons Kosten totaal Stewardgroep, organisatie, vervolg Logboek Veiligheid stewardgroep, verzekeringen...16 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 2

5 4. Criteria Stewardopleiding Amateurvoetbal Introductie Taken en verantwoordelijkheden van de steward Gastheerschap Werken volgens wettelijke kaders Kennis bezoekersgedrag Ontruimings- en calamiteiten procedures Brand en Eerste Hulp assistentie Scenario s / discussiepunten Basisopleiding...21 Algemeen Module 1 Introductie Inleiding De organisatie De functie Module 2 SERVICE: de steward als gastheer Inleiding Werkzaamheden Gastheerschap Accomodatie en bezoekers Module 3 SECURITY: de steward als beveiliger Inleiding Wet- & regelgeving: theorie Conflicthantering Wet- & regelgeving: praktijk Module 4 SAFETY: de steward als hulpverlener Inleiding Calamiteiten & ontruiming Brand- en Eerste Hulp Assistentie Gebruik technische hulpmiddelen...33 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 3

6 Bijlagen...35 Bijlage 1: Projectbeschrijving Stewarding Amateurvoetbal...35 Bijlage 2: Format plan van aanpak opleiding & training stewards Bijlage 3: Functieprofiel Steward...38 Bijlage 4: Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus...39 Bijlage 5: Aanvraagformulier voor vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus...49 Bijlage 6: Instructie (voetbal)stewards, voorbeeld...55 Bijlage 7: Klachtenregeling, voorbeeld...57 Bijlage 8: Voor- en achterzijde stewardkleding, voorbeeld...59 Bijlage 9: Voor- en achterzijde blauw legitimatiebewijs...60 Bijlage 10: Aanvraagformulier toestemming politie (verklaring werkgever)...61 Bijlage 10a: Aanvraagformulier werknemer...62 Bijlage 11: KNVB Certificaat voetbalsteward...63 Bijlage 12: Aanvraag Legitimatiebewijs / Brochure / Beveiligingsdocumenten...64 Bijlage 13: Communicatie...65 Bijlage 14: Gesprekstechnieken...66 Bijlage 15: Bezoekersgedrag...67 Bijlage 16: Spanningsmeter...68 Bijlage 17: Model professioneel handelen...69 Bijlage 18: SCACA MODEL...71 Bijlage 19: Voor- en nadelen blusmiddelen...72 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 4

7 1. Voorwoord De afgelopen jaren is de taak van de gemiddelde voetbalvereniging aanzienlijk veranderd. Waar de keuze voor de voetbalvereniging enkele decennia terug werd bepaald door de kerkelijke of culturele achtergrond, zijn er tegenwoordig andere criteria die de keuze voor een voetbalvereniging bepalen. Sfeer, organisatie en betrokkenheid zijn nu bepalend voor de keuze van een voetballer of hun ouders Een vereniging die dan kan pronken met opgeleide trainers voor alle teams, voldoende kunstgras, waarden en normen en aandacht voor het individu heeft een streepje voor. Om de gastvrijheid naar de toeschouwers te vergroten hebben verenigingen in de top van het amateurvoetbal al enkele jaren geleden het initiatief genomen tot het aanstellen van ordehandhavers. Deze worden bij wedstrijden met veel toeschouwers ingezet om voornamelijk preventief en servicegericht op te treden. De KNVB heeft immers enkele jaren geleden alle hoofdklassers gevraagd bij wedstrijden met meer dan 1500 toeschouwers, in overleg tussen beide clubs een draaiboek veiligheid op te stellen. Waar een erkende opleiding voor stewards in het betaald voetbal inmiddels al jaren gemeengoed is, ontbrak het in het amateurvoetbal aan eenduidigheid over de rol van ordehandhavers. Het was eenvoudigweg niet mogelijk een door het Ministerie van Justitie erkende stewardopleiding te volgen. Op basis van de behoefte bij de KNVB aan eenduidigheid en herkenbaarheid en de reguliere behoefte bij topamateurclubs aan méér dan goedwillende vrijwilligers, heeft de KNVB het initiatief genomen tot een opleiding voor gecertificeerde stewards. Er staan binnenkort geen willekeurig benaderde vrijwilligers meer langs de lijn, maar degelijk opgeleide en herkenbare stewards, die de rol van gastheer en gastvrouw met verve kunnen vervullen. Die nieuwe rol past bij het plaatje van grote amateurverenigingen met eigentijdse accommodaties, sjieke businessruimtes, professionele selecties en toenemende media-aandacht. Dit Handboek Stewarding Amateurvoetbal is een bewijs dat amateurvoetbal een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat er nog dagelijks vernieuwingen plaatshebben. Het handboek is voornamelijk bedoeld als handleiding voor de opleiding tot steward. Ik hoop dat de lezers van dit handboek hun voordeel doen met de informatie en dat het amateurvoetbal tot in lengte van dagen mag profiteren van deze professionele vernieuwing. Ruud Bruijnis Directeur amateurvoetbal Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 5

8 2. Algemeen 2.1 Stewarding in Nederland Sinds begin jaren 90 is de organisatie met betrekking tot de handhaving van de openbare orde in de Nederlandse voetbalstadions ingrijpend veranderd. Daar waar voorheen de verantwoordelijkheid in handen lag van de politie zijn thans de betaald voetbalorganisaties (bvo s) primair verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de stadions. De bvo s zijn verplicht een veiligheidsorganisatie op te zetten en de veiligheid in en rond de stadions zelf te organiseren. Om dit te bewerkstelligen zijn vele infrastructurele verbeteringen, nieuwe stadions en technische hulpmiddelen geïntroduceerd. Een ingrijpende maatregel was de ontwikkeling van een stewardorganisatie bij de bvo s. Om dit mogelijk te maken was een aanpassing nodig in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. In deze wet is een uitzonderingspositie gecreëerd voor het betaald voetbal: het is toegestaan een beveiligingsorganisatie op te richten met als doel de (veiligheids-)organisatie rondom zowel de uit- als thuiswedstrijden van betreffende club zo goed mogelijk te laten verlopen. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden waaraan moet worden voldaan om deze uitzondering te waarborgen. Elke club dient zich individueel bij het Ministerie van Justitie te melden om een zogenaamde ND-vergunning aan te vragen; Het zogeheten ND-nummer geeft de club het recht een stewardorganisatie op te zetten; Alle stewards dienen een opleiding te krijgen; Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat Steward Betaald Voetbal; Met het certificaat kan de club de aspirant steward aanmelden voor een blauwe beveiligingspas bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politie; Na de screening van de gegadigde en de ontvangst van de pas mag de steward aan het werk. Door de KNVB zijn bovenstaande zaken op hoofdlijnen vastgelegd in de licentievoorwaarden en nader uiteengezet in het door de KNVB opgestelde Handboek Veiligheid. Stewarding in het betaalde voetbal is vastgelegd in het Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal ( ). 2.2 Stewarding Amateurvoetbal Binnen het amateurvoetbal wordt meer en meer de nadruk gelegd op de naleving van de door de KNVB en lokale overheid omschreven ordemaatregelen. De Hoofdklassers zijn verplicht om bij wedstrijden waar meer dan 1500 toeschouwers worden verwacht het draaiboek Veiligheid / Wedstrijdorganisatie in te vullen en de daarbij behorende stappen te ondernemen. Mede gelet op de verdere professionalisering binnen het amateurvoetbal, naast de mogelijke komst van een Topklasse boven de huidige Hoofdklassen, tonen steeds meer amateurvoetbalverenigingen interesse om een soortgelijke stewardorganisatie, als verplicht gesteld bij bvo s, op te zetten. Tal van amateurvoetbalverenigingen trekken gemiddeld meer toeschouwers dan bij menig Eerste Divisieclub het geval is. Het wordt voor amateurvoetbalclubs steeds moeilijker om de ordemaatregelen op legale wijze na te leven. Zo zien verscheidene clubs zich genoodzaakt niet gecertificeerde ordehandhavers (vrijwilligers) in te zetten om zoveel mogelijk aan de door de KNVB opgestelde ordemaatregelen te voldoen. Het nut en de noodzaak om de amateurvoetbalclubs (vrijblijvend) de mogelijkheid te bieden om, evenals bij bvo s, een stewardorganisatie (particuliere beveiligingsorganisatie) op te zetten, wordt ingezien door de verschillende disciplines welke hiervoor verantwoordelijkheid dragen. Hierbij kan worden gedacht aan Ministerie van Justitie (incl. Dienst Justis en Openbaar Ministerie), Ministerie van Binnenlandse Zaken (incl. Centrum Informatie Voetbalvandalisme en Nederlands Politie Instituut), lokale overheden en de KNVB. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 6

9 2.3 Wettelijke kaders Om te voldoen aan de wettelijke kaders met oog op stewardorganisaties binnen de amateurvoetbaltak zal ook voor het amateurvoetbal in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus een uitzonderingspositie moeten worden gecreëerd. Om hiertoe te komen is een projectgroep Stewarding Amateurvoetbal opgericht en zijn bij een tweetal voetbalverenigingen pilotprojecten gestart. Dienst Justis heeft met betrekking tot de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebureaus ontheffing verleend aan de beide (pilot)verenigingen. In de projectgroep participeren vertegenwoordigers van partijen als Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, lokale overheden en de KNVB. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van beide verenigingen welke hebben geparticipeerd in de pilotprojecten, eveneens zitting in de projectgroep. Inmiddels zijn beide pilotprojecten succesvol afgerond en zijn binnen de voetbalverenigingen KVV Quick Boys en SV Spakenburg volwaardige stewardorganisaties (particuliere beveiligingsorganisaties) geïmplementeerd. De opgedane ervaringen en de borging van de stewardorganisaties bij genoemde verenigingen geven voor het Ministerie van Justitie aanleiding om voor de amateurvoetbaltak de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus structureel aan te passen. Het is derhalve amateurvoetbalverenigingen toegestaan een beveiligingsorganisatie op te richten waarmee de mogelijkheid is gecreeerd om binnen de wettelijke kaders over een gecertificeerde stewardorganisatie te beschikken. Een ontwikkeling welke door de KNVB wordt toegejuicht maar, in tegenstelling tot het dwingende karakter bij de bvo s, vrijblijvend van aard is. De amateurvoetbalverenigingen kunnen zelf bepalen of men al dan niet van de mogelijkheid gebruik wil maken een eigen beveiligingsorganisatie op te richten. Verenigingen welke besluiten wel van deze mogelijkheid gebruik te willen maken dienen wel aan de in 2.1 genoemde randvoorwaarden te voldoen. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 7

10 3. Stewarding Amateurvoetbal, praktische aanpak 3.1 Algemeen Voor het betaalde voetbal is stewarding uitvoerig beschreven in het Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal. Een beschrijving die de aanwezigheid, beschikbaarheid en kwaliteit van voetbalstewards (hierna te noemen stewards) mogelijk maakt en tracht te borgen. De opleiding en training van de steward vormt hierin een belangrijk onderdeel. In de projectbeschrijving Stewarding Amateurvoetbal 1 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een officieel erkend stewardingsysteem amateurvoetbal met als doel de veiligheids- en wedstrijdorganisatie rondom de hoogste klassen van het amateurvoetbal verder te professionaliseren. In het Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal wordt gesproken over de oprichting van een gecertificeerde stewardorganisatie en daarmee het in stand houden van een beveiligingsorganisatie. Het een en ander is verwoord in hoofdstuk 2 Algemeen van het Opleidingshandboek Steward Betaald Voetbal. In het Handboek Stewarding Amateurvoetbal wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de praktische aanpak om te komen tot een particuliere beveiligingsorganisatie. Een beveiligingsorganisatie welke is gebaseerd op de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. In dit hoofdstuk wordt achteréénvolgens in beschrijvende vorm een aantal stappen weergegeven die de vereniging op weg helpen om uiteindelijk als beveiligingsorganisatie te mogen functioneren. Naast de praktische beschrijving worden een aantal bijlagen genoemd en afgebeeld welke door de vereniging in ieder geval doorgelezen, ingevuld of verzorgd dienen te worden. Naast de te nemen stappen worden ook nog een aantal adviezen en tips gegeven opdat de procesgang, om te komen tot een beveiligingsorganisatie, zo optimaal mogelijk verloopt. Tevens wordt een indicatie gegeven van de kosten welke zijn gemoeid met de inrichting van een gecertificeerde stewardorganisatie. Deze beschrijving is een leidraad voor de vereniging om, naast de organisatie van de opleiding, de eigen (steward)organisatie in de zin van de Wet op de Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus op de juiste wijze van start te laten gaan en succesvol af te ronden. 3.2 Voortraject, basis Om te komen tot een succesvolle organisatie dienen onderstaande zaken georganiseerd te worden Aanwezigheid vrijwilligers De stewardorganisatie van een amateurvoetbalvereniging bestaat veelal uit vrijwilligers. Vrijwilligers die worden ingezet om de orde onder- en tussen de supporters tijdens de wedstrijd te bewaren. Geen vrijwilligers betekent dat er geen sprake kan zijn van een stewardorganisatie. Of het moet zo zijn dat de vereniging gebruik maakt van een ingehuurde organisatie welke beveiligingswerkzaamheden verricht tijdens de wedstrijd. Deze beschrijving gaat uit van de aanwezigheid van een aantal vrijwilligers welke als ordehandhavers functioneren. De groep vrijwilligers is enthousiast en gemotiveerd met hun taak bezig; de basis om te groeien naar een gecertificeerde stewardorganisatie Bestuurlijk beleid Naast de aanwezigheid van een groep gemotiveerde vrijwilligers is het noodzakelijk dat de vereniging een bestuurlijke beleidskeus maakt tot de inrichting van een gecertificeerde stewardorganisatie. Bestuurlijk dient dit duidelijk in de bestuurs- of middels de ledenvergadering vastgelegd te worden. Een groep vrijwilligers / ordehandhavers wordt een gecertificeerde groep stewards die onderdeel uitmaakt van de beveiligingsorganisatie welke is gekoppeld aan de vereniging. 1 Bijlage 1: projectbeschrijving stewarding amateurvoetbal (pagina 35) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 8

11 3.2.3 Coördinatie procesgang Om te komen tot een goede procesgang / juiste aanpak en niet onbelangrijk het nemen van alle noodzakelijke stappen, zijn één- of meerdere coördinatoren nodig. Dit kan een bestuurslid zijn maar kan ook een actieve (aanstaande) steward zijn welke van het bestuur de opdracht heeft gekregen de coordinatie te verzorgen. Het bestuurslid of coördinator speelt een belangrijke rol in de verdere procesgang. Hij of zij bewaakt de voortgang, neemt initiatief, onderhoudt de contacten met de verschillende (externe) betrokkenen en zorgt ervoor dat alle organisatorische zaken goed worden geregeld. De werkwijze van het bestuurslid of coördinator bepaalt voor een belangrijk deel de succesvolle voortgang en afronding van het te lopen traject van opleiden en certificeren welke resulteert in een (particuliere) beveiligingsorganisatie voor stewards Betrokkenheid lokale overheid Niet alleen de vereniging, ook de lokale overheid heeft een belangrijke rol. Na het organiseren van de hierboven genoemde zaken, is een volgende stap om de lokale overheid te informeren. In de KNVB projectbeschrijving Stewarding Amateurvoetbal wordt in hoofdstuk 4 Borging gesproken over het samenspel met de lokale overheid waarmee wordt vastgelegd dat dit onlosmakelijk met het opleiden en certificeren van de steward is verbonden. De lokale overheid wordt op de hoogte gebracht van het voornemen om de vrijwilligers als stewards op te leiden, te certificeren en vervolgens onderdeel te laten zijn van de in te richten beveiligingsorganisatie. Als over overheid wordt gesproken, dient zowel de plaatselijke gemeente als de lokale / regionale politie bij het te lopen traject te worden betrokken. Hierbij moet worden gedacht aan contactpersonen te weten een gemeentelijk beleidsambtenaar veiligheidszaken en/of openbare orde. Bij de politie betreft dit een politieambtenaar welke als contactpersoon functioneert en/of politieambtenaar met als werkgebied Bijzondere Wetten. Het nadrukkelijke advies wordt gedaan om deze contactpersonen blijvend te informeren ( ) over de vervolgstappen. Bovengenoemde organisatorische zaken zijn de basis van een succesvol vervolg. Indien bovengenoemde zaken niet- of onvoldoende zijn geregeld, is het advies om (nog) niet aan het opleiden van de vrijwilligers tot gecertificeerde stewards te beginnen KNVB, melding, informatie Het opzetten van een gecertificeerde stewardorganisatie dient te gebeuren onder auspiciën van de KNVB. Daartoe is door de KNVB, sectie amateurvoetbal, een werkgroep geformeerd waar de amateurvoetbalvereniging zich meldt voor informatie omtrent het opleiden en certificeren van vrijwilligers tot voetbalsteward. De amateurvoetbalvereniging ontvangt het Handboek Stewarding Amateurvoetbal met daarin alle informatie betreffende de stewardopleiding en praktische aanpak om te komen tot een gecertificeerde stewardorganisatie. Ook is het mogelijk de vereniging in huis te informeren middels een presentatie waarin alle facetten betreffende een gecertificeerde stewardorganisatie worden besproken. Indien de vereniging besluit tot het opleiden en certificeren van vrijwilligers tot steward dient het in bijlage 12 genoemde format / plan van aanpak opleiding & training stewards 2 te worden overlegd aan de KNVB werkgroep. Informatie / meldadres: KNVB sectie amateurvoetbal t.a.v. secretariaat amateurvoetbal Postbus AM Zeist telefoon: Bijlage 2: format plan van aanpak opleiding & training stewards (pagina 37) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 9

12 3.3 Opleiding Achtereenvolgens worden praktische adviezen en tips gegeven betreffende de organisatie van de opleiding Informatie / screening vrijwilligers Voordat de vrijwilligers met de stewardopleiding van start gaan worden zij geïnformeerd over de opleiding en wordt hen inzicht gegeven wat er zoal wordt behandeld. Vraag hiervoor het instituut dat de opleiding verzorgt. Op deze wijze kan de aanstaande voetbalsteward zich goed voorbereiden en inleven in de materie alvorens een definitief besluit wordt genomen zich al dan niet voor de opleiding in te schrijven. Belangrijk is het feit hen duidelijk te informeren over de persoonlijke screening welke onderdeel is van de particuliere beveiligingsorganisatie en het in bezit krijgen van het zogenaamde blauwe legitimatiebewijs. Deze informatie kan worden verstrekt door de lokale politie, afdeling Bijzondere Wetten. Om onderdeel te mogen uitmaken van een beveiligingsorganisatie en werkzaam te mogen zijn als steward, dient hij / zij gevrijwaard te zijn van criminaliteit en vergelijkbare zaken en daaruit voortvloeiend gevrijwaard te zijn van een veroordeling (strafblad) door het kantongerecht. De aanstaande steward wordt hierop namelijk door de lokale politie gescreend. Een dergelijke aangelegenheid is geheel privaat persoonlijk (wet op de privacy). Het heeft de absolute voorkeur dat de vrijwilliger volgend op deze vraagstelling, een zelfanalyse doet. Bij twijfel (wel of geen strafblad) kan de vrijwilliger, wel of niet in samenspel met het bestuurslid of coördinator, contact hebben met de lokale politie (contactpersoon Bijzondere Wetten) en vragen of de screening positief / negatief zal worden. Op basis hiervan neemt de vrijwilliger wel / geen deel aan de opleiding. De wijze waarop de informatie betreffende o.a. de screening wordt gegeven, zorgt er voor dat de vrijwilliger een gerichte keus zal maken tot het wel of niet volgen van de opleiding Functieprofiel steward In bijlage 3 is een functieprofiel van de steward 3 opgenomen. Hiervan kan gebruik worden gemaakt in het eventueel besluit over te gaan tot het opleiden en certificeren van vrijwilligers tot steward. Daarnaast kan het functieprofiel als leidraad dienen in de basisopleiding Keuze opleidingsinstituut In het Handboek Stewarding Amateurvoetbal wordt uitgebreid ingegaan op de opleiding. Wat betreft de opleiding wordt het advies gegeven dit door een erkend opleidingsinstituut te laten verzorgen. Het instituut dient volgens KNVB criteria, welke zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van dit handboek, de vrijwilligers op te leiden tot steward. Het advies wordt gegeven de opleiding op de eigen accommodatie aan te bieden. De verenigingsaccommodatie is bekend terrein voor de vrijwilligers waarbij zaken als laagdrempelig, reistijd, organisatiekosten belangrijke voordelen bieden. Daarnaast kunnen (veiligheids)aspecten / lesonderdelen specifiek worden ingericht op de eigen accommodatie. Het is aan de voetbalvereniging om zelf een keus te maken welk instituut de opleiding gaat verzorgen, mits deze de KNVB criteria hanteert. Het advies wordt gegeven om de uiteindelijke keus van het instituut mede te laten bepalen door de man / vrouw die de opleiding verzorgt. Daarbij mogen vragen worden gesteld als: - kent de lesgever de (amateur)voetbalwereld? - heeft hij / zij een idee hoe in een vrijwilligersorganisatie wordt gewerkt? - welke praktijkervaring heeft hij / zij als het gaat om het opleiden en certificeren van stewards? - heeft hij / zij al eerder een dergelijke opleiding verzorgd? - wat zijn de referenties (doe hier navraag naar)? Nadat de vereniging de keus voor het instituut heeft bepaald, kan de opleiding van start gaan Organisatie opleiding In samenspel met het opleidingsinstituut worden de cursusdata vastgesteld. De data kunnen worden gepland op midweekse avonden maar ook de zaterdag is een mogelijkheid. In totaal bestaat de opleiding uit 4 dagdelen van ongeveer 3 uur. Het advies wordt gegeven om de dagdelen wekelijks te organiseren. Voorkom dat er een te lange tijdsperiode (3 of meer weken) tussen 3 Bijlage 3: Functieprofiel steward (pagina 38) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 10

13 de dagdelen wordt gepland. Dit voorkomt herhaling van de voorafgaande lesstof maar ook blijven de vrijwilligers gemotiveerd. De ruimte waarin de opleiding wordt gegeven moet van voldoende afmeting zijn. De opleiding kent verschillende praktijkcases waarvoor vloerruimte nodig is. Veelal zorgt het lesinstituut voor laptop, beamer en scherm. En draagt uiteraard zorg voor het lesmateriaal. De aanbeveling wordt gedaan om veiligheidszaken betreffende de eigen accommodatie (plattegronden, positionering brandblus- en medische apparatuur, orde- en gedragsregels van de vereniging, ed.) toe te voegen aan het lesmateriaal. Ook wordt aanbevolen om specifieke praktijkcases en voorbeelden in te richten op de eigen accommodatie. Het is zelfs mogelijk dat de cursisten lesmateriaal meenemen. Indien dit passend is bij de opleiding, wordt vervolgens gezorgd dat alle cursisten dit materiaal ontvangen en als bijlage aan het lesmateriaal kunnen toevoegen. Op deze wijze wordt het ook hun opleiding en draagt mede zorg voor een blijvende motivatie. In de projectbeschrijving Stewarding Amateurvoetbal (bijlage 1) wordt vermeld dat een contactpersoon van de lokale overheid (gemeente, politie) aanwezig is bij de cursusavonden. De lokale overheid wordt derhalve geïnformeerd over- en uitgenodigd voor de cursusavonden en vervult een toezichthoudende rol. Op deze wijze krijgt de lokale overheid inzicht over de inhoud van de opleiding en kan zich een beeld vormen welke kwalificaties de stewards verkrijgen. De deelnemers aan de opleiding kennen de verplichting om alle cursusavonden bij te wonen. Hiertoe dient een presentielijst door de deelnemers te worden getekend. De opleiding kent (nog) niet de verplichting dat deze wordt afgesloten met een toets. Toch wordt aanbevolen om de opleiding niet geheel vrijblijvend te volgen en af te ronden.er kan worden gekozen voor een toets welke zowel uit een theoretisch- als praktisch deel kan bestaan. Ook is het mogelijk om het laatste dagdeel te koppelen aan een thuiswedstrijd van het eerste elftal. Tijdens deze wedstrijd ontvangen de stewards een opdracht. Na afloop van de wedstrijd vindt er een nabespreking plaats, waarmee de opleiding wordt afgerond. 3.4 Aanvraag vergunning en blauw legitimatiebewijs De aanvraag van de vergunning particuliere beveiligingsorganisatie en tevens de aanvraag van het blauwe legitimatiebewijs wordt hierna volgend beschreven. De aanvragen betreffen een 3-tal trajecten Aanvraag vergunning particuliere beveiligingsorganisatie, traject 1 Het advies wordt gegeven de regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 4 door te lezen opdat een goed beeld wordt verkregen van de regeling. De beveiliging door middel van stewards is onderdeel van deze wetgeving. Met de organisatie van de opleiding dient tegelijkertijd de aanvraag in gang gezet te worden tot het verkrijgen van een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingorganisatie. Hiertoe dient bijgaand aanvraagformulier 5 met de noodzakelijke bijlagen (in tweevoud) te worden opgestuurd naar: Ministerie van Justitie, Dienst Justis, afdeling BTR / WPBR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag. Het advies wordt gegeven om voorafgaande het indienen van het aanvraagformulier (telefonische) afstemming te hebben met de Dienst Justis. Door middel van persoonlijk contact kan worden gesproken over de aanstaande aanvraag waarbij vanaf dat moment sprake is van een contactpersoon bij de Dienst Justis. Indien er in het vervolgtraject nog vragen zijn, kunnen deze telefonisch worden afgestemd. 4 Bijlage 4: Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (pagina 39) 5 Bijlage 5: Aanvraagformulier voor vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus (pagina 49) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 11

14 In het bijgevoegde aanvraagformulier is alle noodzakelijke informatie opgenomen zodat het formulier volledig ingevuld en vervolgens opgestuurd kan worden. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt door de Dienst Justis gegevens opgevraagd waaronder inlichtingen en advies van de lokale overheid / politie. Opnieuw wordt hiermee het belang geschetst van de rol en betrokkenheid van de lokale overheid. Bij het aanvraagformulier dienen een aantal bijlagen gevoegd te worden. Dit betreft: - begeleidend schrijven waarin de aanvraag en bijbehorende bijlagen worden toegelicht; - een uitreksel van de Kamer van Koophandel (in bezit van elke vereniging); - een uitreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden (welke niet zijn vermeld op uitreksel van KvK); - een ondertekende en ingevulde standaardinstructie voor de voetbalsteward 6 ; - een ondertekende en ingevulde klachtenregeling welke de beveiligingsorganisatie / vereniging hanteert 7 ; - duidelijke kleurenfoto s van voor- en achterzijde van de te dragen stewardkleding, inclusief het V-teken 8. Voor stewardkleding: zie vervolg op pagina Leidinggevende(n) In de door het Ministerie van Justitie af te geven vergunning wordt gesproken over één- of meerdere leidinggevenden, welke leiding geven aan de beveiligingsorganisatie. De vereniging dient dan ook zorg te dragen voor één- of meerdere leidinggevenden. Het advies is om minimaal 2 leidinggevenden aan te stellen opdat bij afwezigheid van één leidinggevende er altijd een vervanger is. Wie kan worden gevraagd als leidinggevende? Hierbij moet worden gedacht aan het bestuurslid welke bestuurlijk verantwoordelijk is voor de beveiligingsorganisatie. Als leidinggevende kan ook een hoofdsteward of de coördinator van de stewardgroep fungeren. Een leidinggevende dient uiteraard als (voetbal)steward gecertificeerd te zijn en eveneens in het bezit te zijn van het blauwe legitimatiebewijs Bijlagen aanvraagformulier In bijlage 6 en 7 zijn de bij de vergunningsaanvraag genoemde werkinstructie en klachtenregeling opgenomen. Tevens een 2-tal foto s waarop de voor- en achterzijde van de te dragen stewardkleding is afgebeeld (bijlage 8). Wat betreft het verplichte V-teken de opmerking dat deze moet worden gedragen nadat de certificering, en daarmee het werken als steward in een beveiligingsorganisatie, is afgerond. Het verdient aanbeveling het V-teken in de fase van de aanvraag tijdelijk aan te brengen op de stewardkleding (in verband met het maken van een foto, bijlage bij de vergunningsaanvraag). Het V-teken is te verkrijgen bij bedrijven welke zijn gespecialiseerd in veiligheidskleding. Elke vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is derhalve in het bezit van een uitreksel. Een fotokopie hiervan wordt als bijlage meegestuurd. Eveneens wordt een fotokopie van paspoort, ID-bewijs of rijbewijs van de leidinggevende(n) meegestuurd. Na de toezending van alle bescheiden vindt de eindbeoordeling plaats waarna de aanvrager (vereniging) een beschikking ontvangt van de Dienst Justis. Deze beschikking, middels een zogenaamd NDnummer en daarmee de afgegeven vergunning en de toestemming van de leidinggevenden (zie aanvraagformulier) heeft een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar Aanvraag blauw legitimatiebewijs, traject 2 Een volgend traject dient zich aan en wel het traject waarin de steward in bezit wordt gesteld van het zogenaamde blauwe legitimatiebewijs 9. Opnieuw is het aanspreekpunt in dit traject de lokale overheid en wel de lokale / regionale politie, afdeling Bijzondere Wetten. Het is de lokale politie, afdeling Bijzondere Wetten die het blauwe legitima- 6 Bijlage 6: Standaardinstructie voetbalsteward (pagina 55) 7 Bijlage 7: Klachtenregeling beveiligingsorganisatie (pagina 57) 8 Bijlage 8: Voor- en achterzijde stewardkleding (pagina 59) 9 Bijlage 9: Voor- en achterzijde blauw legitimatiebewijs (pagina 60) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 12

15 tiebewijs afgeeft. Hieraan vooraf gaat een uitgebreide screening van de steward op basis van de ingevulde werkgevers- en met name werknemersverklaring 10. De blanco verklaringen zijn te verkrijgen bij de lokale / regionale politie. Zij hebben deze blanco formulieren beschikbaar. Zie bijlage 10 en 10a als voorbeeld van beide verklaringen. Over de screening is al in hoofdstuk gesproken. Met de werknemersverklaring dient te worden ingeleverd: - goed gelijkende recente pasfoto van de steward; - recent uitreksel van het geboorteregister van de steward; deze wordt veelal door de afdeling Bijzondere Wetten zelf verzorgd; - kopie van het identiteitsbewijs van de steward; - KNVB certificaat 11 (voetbal)steward; het bewijs dat de steward de opleiding heeft gevolgd en afgerond; - een nog niet ingevuld blauw legitimatiebewijs; op dit bewijs wordt door de leidinggevende een handtekening geplaatst. Tevens wordt door de steward een handtekening geplaatst. Zie bestellen blauwe legitimatiebewijs. Tijdens de opleiding zijn de stewards aanwezig. De cursusavonden zijn het juiste moment om alle hierboven genoemde gegevens te verzamelen. Zorg ervoor dat op de 2 e - of uiterlijk het 3 e cursusdagdeel alle noodzakelijk gegevens zijn ingeleverd! Tijdens de cursusavonden is het ook mogelijk om eventuele vragen betreffende het door de steward in te vullen formulier te beantwoorden. Gezien het feit dat de in te leveren gegevens van persoonlijke aard zijn (wet op de privacy), wordt zorg gedragen dat er voor elke steward een envelop is (voorzien van de naam) waarin de persoonlijke gegevens worden verzameld. Door de leidinggevende(n) worden alle gegevens gecontroleerd waarna de enveloppen aan de lokale politie, afdeling Bijzondere Wetten, persoonlijk worden overhandigd. Voorkom dat deze gegevens via de post worden verstuurd. Een goede afstemming tussen de verenigingscoördinator en afdeling Bijzondere Wetten is uitermate belangrijk en voorkomt onduidelijkheid. Het blauwe legitimatiebewijs is voorzien van een uniek nummer welke is gekoppeld aan de eigenaar van het bewijs. Het advies wordt gegeven om de nummering te koppelen aan de alfabetische volgorde van de achternaam van de stewards. Voor de verwerking door de afdeling Bijzondere Wetten als voor de (verenigings)administratie wordt door de vereniging een overzicht gemaakt waarin de hierna volgende gegevens zijn opgenomen: Achternaam Voornamen Roepnaam Nationaliteit Woonadres Postcode Woonplaats Tel.nummer Nummer bewijs Opnieuw wordt genoemd om met de contactpersoon van de afdeling Bijzondere Wetten duidelijk af te spreken welke informatie gewenst is. Na de screening van de steward wordt door de afdeling Bijzondere Wetten zorg gedragen dat het blauwe legitimatiebewijs van alle gegevens wordt voorzien. De handtekeningen van zowel de leidinggevende als de steward worden geplaatst Bestellen blauwe legitimatiebewijs, traject 3 Het (nog niet ingevulde) blauwe legitimatiebewijs dient door de vereniging te worden besteld. Om het noodzakelijke aantal bewijzen te verkrijgen dient een aanvraagformulier 12 te worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie, Dienst Justis, afdeling BTR / WPBR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag. Het verdient aanbeveling om bij het bestellen van het aanvraagformulier dit ter attentie aan de contactpersoon van de Dienst Justis te doen toekomen. Zie ook aanvraag ND vergunning. De vereniging 10 Bijlage 10: Aanvraagformulier toestemming politie (verklaring werkgever) (pagina 61) Bijlage 10a: Verklaring werknemer (pagina 62) 11 Bijlage 11: KNVB Certificaat voetbalsteward (pagina 63) 12 Bijlage 12: Aanvraag Legitimatiebewijs / Brochure / Beveiligingsdocumenten (pagina 64) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 13

16 ontvangt na enkele dagen de Aanvraag Legitimatiebewijzen / Brochure / Beveiligingsdocumenten, afkomstig van SDU Uitgevers. Op dit formulier worden de gevraagde (verenigings)gegevens ingevuld en wordt het aantal legitimatiebewijzen blauw (beperkte vergunning), artikelcode , vermeld. Het advies wordt gegeven om enkele exemplaren extra te bestellen. De aanvraag wordt vervolgens naar Dienst Justis naar de hierboven genoemde adressering, ter attentie van de contactpersoon, gestuurd. Tip Maak voor het verenigingsarchief van elke aanvraag, elk document dat wordt uitgestuurd / ontvangen, een kopie. Op deze wijze blijven voor de vereniging alle documenten inzichtelijk en geborgd. Het samenstellen van een aparte archiefmap waarin alle informatie betreffende de beveiligingsorganisatie is opgenomen, wordt sterk aanbevolen. Na enkele dagen ontvangt de vereniging het aantal bestelde blauwe legitimatiebewijzen (bijlage 9). Dit wordt vervolgens gemeld bij de lokale politie, afdeling Bijzondere Wetten. Van de contactpersoon verneemt de vereniging welke volgende stap wordt genomen. Zie ook hoofdstuk 3.4, aanvraag blauwe legitimatiebewijs, traject Afronding De vereniging heeft alle formaliteiten afgerond. De KNVB draagt zorg voor de certificaten. De politie, afdeling Bijzondere Wetten, draagt zorg voor de blauwe legitimatiebewijzen. Het moment is daar dat zowel het KNVB certificaat als het blauwe legitimatiebewijs wordt overhandigd aan de steward. Afhankelijk van de (traject)planning kan het zo zijn dat de certificaten en blauwe legitimatiebewijzen direct volgend op het laatste cursusdagdeel worden uitgereikt. Indien de planning zodanig is dat het blauwe legitimatiebewijs nog niet beschikbaar is, wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd waarin het KNVB certificaat en het blauwe legitimatiebewijs worden overhandigd. Het is aan de vereniging om aan een dergelijke bijeenkomst een feestelijk tintje te geven. 3.5 Trajectplanning opleiden en certificeren (voetbal)steward Hierna volgend wordt stapsgewijs de volgorde aangegeven van de te nemen stappen om te komen tot een particuliere beveiligings(steward)organisatie. Stap Activiteit Wie Tijdstraject* 1. - Beleidsvoornemen vereniging - Aanstellen coördinator - Formeren groep vrijwilligers - Afstemming lokale overheid - Afstemming KNVB - Marktverkenning opleidingsinstituut Vereniging, vrijwilligers, lokale overheid, KNVB 6 maanden 2. - Organisatie opleiding - Afstemming KNVB - Afstemming lokale overheid 3. - Aanvraag vergunning particuliere beveiligingsorganisatie trajecten 1, 2 en 3 - Afstemming lokale overheid - Afstemming Dienst Justis - Afstemming KNVB 4. - Afronding opleiding - Certificeren - Blauw legitimatiebewijs, particuliere beveiligingsorganisatie Vereniging, opleidingsinstituut, KNVB, lokale overheid Vereniging, lokale overheid, Dienst Justis, KNVB Vereniging, lokale overheid, KNVB 3 maanden 3 maanden 3 maanden Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 14

17 * Indien er, als genoemd in stap 1, al sprake is van een bestuurlijk beleidsvoornemen en er een groep vrijwilligers is betrokken bij het handhaven van de orde (ordehandhavers) wordt de tijdsduur van stap 1 aanmerkelijk gereduceerd. Bij een goede planning lopen de stappen 2 en 3 gelijktijdig en volgt stap 4 direct op de stappen 2 en 3. Indien de hiervoor genoemde voorwaarden zijn ingevuld, is het mogelijk om het traject van opleiden, certificeren en werken door middel van een particuliere beveiligingsorganisatie in 3 tot 4 maanden af te ronden. 3.6 Kosten Met het opleiden, certificeren en het werken van stewards zijn kosten gemoeid. Hierna volgend wordt een opsomming gegeven van de kosten. Tevens wordt een indicatie gegeven van de overige kosten. Hierbij moet worden gedacht aan de aanschaf van stewardkleding, portofoons, ed Kosten opleiden / certificeren, vergunning, toestemming, legitimatiebewijs Opleidingskosten per steward (vraag offerte aan bij verschillende aanbieders!) 100,- Legeskosten vergunning beveiligingsorganisatie / Dienst Justis 428,92 Toestemming per leidinggevende / Dienst Justis 52,18 Blauw legitimatiebewijs / SDU Uitgevers 6,07 Kosten afgifte blauw legitimatiebewijs per steward / lokale politie 14,75 Kosten toestemming per steward / lokale politie 52, Kosten stewardkleding, portofoons Stewardjack, inclusief bedrukking 100,- (V-teken, verenigingslogo, opschrift steward) Stewardhes, inclusief bedrukking 10,- Portofoon 200, Kosten totaal De totale (investerings)kosten voor een vereniging die van start gaat met een stewardgroep van 20 vrijwilligers, bedragen ongeveer: 7.500,-. Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten: stewardopleiding - vergunning beveiligingsorganisatie - toestemming leidinggevende(n) en stewards - afgifte blauwe legitimatiebewijs stewardjack / hes portofoons (6x). Deze kosten zijn niet meer dan een indicatie. Indien de vereniging al beschikt over de onder genoemde materialen is er sprake van een maximale investering van zo n 5000,-. Dit betreft de onder genoemde kosten. Tip Het feit dat de vereniging over een gecertificeerde stewardgroep beschikt, betekent dat in principe geen beveiligers ingehuurd behoeven te worden. Het advies wordt gegeven om, voorafgaande aan de procesgang, een kosten / batenanalyse uit te voeren. Tip De vereniging heeft zorg gedragen voor het opleiden en certificeren van vrijwilligers. Dit alles is gerealiseerd in goede samenwerking met de lokale overheid. De lokale overheid (gemeente) is over het algemeen bekend met de zogenaamde deskundigheidsbevordering. Tal van gemeenten bevorderen de deskundigheid middels het verstrekken van een subsidie. Doe navraag en verzoek vervolgens de gemeente om een subsidie in het kader van deskundigheidsbevordering. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 15

18 3.7 Stewardgroep, organisatie, vervolg Het opleiden, certificeren en werken als particuliere beveiligingsorganisatie is afgerond maar is niet meer dan een eerste (weliswaar belangrijke) stap. Het feit dat de vereniging als particuliere beveiligingsorganisatie mag functioneren, weerhoudt de vereniging niet van de plicht om een actieve rol te blijven spelen in de verdere professionalisering van de stewardgroep. Het wordt om die reden verplicht gesteld om de stewardgroep jaarlijks minimaal in één dagdeel (avond) bij te scholen over verschillende onderwerpen. Zie ook hoofdstuk 3.7.1, logboek. Hierbij kan worden gedacht aan: - Een informatieavond over brandblusmiddelen. - Een avond waarin informatie wordt verstrekt over drank- en/of drugsgebruik. - Een avond waarin EHBO en/of het gebruik van AED apparatuur centraal staat. - Een avond waarin het onderwerp conflicthantering wordt besproken. - Het uitvoeren van een ontruimingsoefening. - Het herhalen van de lesstof uit de opleiding. - Op bezoek gaan bij een bvo om kennis te nemen van de aanwezige stewardorganisatie. Er zijn tal van mogelijkheden om de stewardgroep jaarlijks zowel theoretische- als praktische lesstof aan te reiken. Als hiervoor aangegeven is het bijwonen van deze instructie- of trainingsavond(en) niet vrijblijvend. De stewardgroep wordt verplicht gesteld deze avond(en) bij te wonen. Een ander belangrijk element zijn de steeds terugkerende evaluaties. Sowieso is er veelal direct volgend op de wedstrijd een nabespreking. Ervaringen worden uitgewisseld, belangrijke zaken worden besproken en waar nodig genoteerd voor verdere uitwerking. Daarnaast wordt het advies gegeven om minimaal driemaal per jaar een evaluatie(avond) te houden. Een goede organisatie / structuur hierin is om voorafgaande het nieuwe voetbalseizoen, halverwege de competitie (tijdens de winterstop) en na afloop van het seizoen een evaluatie te houden. Noteer derhalve alle belangrijke zaken / aandachtspunten welke dan vervolgens tijdens de evaluatieavond worden besproken. Vragen van vrijwilligers / stewards dienen snel beantwoord te worden. Niet elke vraag kan positief beantwoord worden maar besef dat een nee-antwoord ook een antwoord is. Vragen welke direct verband houden met de stewardtaak (veiligheid, ordemaatregelen, supportersgedragingen, etc.) dienen gedegen en gemotiveerd beantwoord te worden. Denk er eens over na om met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief uit te sturen naar de stewardgroep waarin oa. de hierboven genoemde zaken zijn verwoord Logboek Alle belangrijke facetten / gebeurtenissen betreffende de stewardorganisatie worden vastgelegd in een zogenaamd logboek, zo ook de verplichte gestelde jaarlijkse instructie / training. In het logboek wordt gedateerd omschreven welk onderwerp is besproken en waaruit de instructie / training heeft bestaan. De getekende presentielijst van de stewards wordt toegevoegd. Tevens wordt het logboek getekend door een vertegenwoordiger van de lokale overheid die aanwezig is geweest bij de instructieavond (borging!). Eventuele personele mutaties in de stewardorganisatie (het uittreden of toetreden van gecertificeerde vrijwilligers) worden eveneens vastgelegd in het logboek. Deze personele mutaties dienen gemeld te worden te worden bij de contactpersoon van de afdeling Bijzondere Wetten. Tevens dient de KNVB hierover geïnformeerd te worden (adres melding: zie hoofdstuk 3.2.5). Verder dient de KNVB jaarlijks een afschrift te ontvangen van de in het logboek vastgelegde instructie / training, inclusief de presentielijst. Dit alles ondertekend door de vereniging en de lokale overheid. 3.8 Veiligheid stewardgroep, verzekeringen Stewards hebben primair de taak om de orde en veiligheid rondom de te spelen voetbalwedstrijd te organiseren. Een belangrijke vrijwilligerstaak waarvan de basis is het wederzijdse respect tussen de voetbalsteward en de supporters. Echter wel een taak die niet geheel zonder persoonlijk risico wordt aangegaan. Juist daarom is het noodzakelijk dat de voetbalsteward door de vereniging wordt verzekerd middels een collectieve verzekering. Hierbij moet worden gedacht aan een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 16

19 De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voetbalstewards voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade) toegebracht aan derden. De ongevallenverzekering dekt de persoonlijke schade welke is opgelopen tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit. Veelal heeft de voetbalvereniging deze verzekeringen collectief via de KNVB afgesloten. Het advies wordt gegeven om na te gaan of inderdaad dergelijke verzekeringen zijn afgesloten en wat precies de inhoud (dekking) is van deze verzekeringen. Indien hierover geen zekerheid en/of onduidelijkheid is, dient navraag gedaan te worden bij de KNVB of verzekeraar. Voorkom dat de vereniging wordt verrast bij een calamiteit waarbij er vervolgens geen verzekering blijkt te zijn. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 17

20 4. Criteria Stewardopleiding Amateurvoetbal Met het huidige Handboek Stewarding Amateurvoetbal wordt het belang van de kwaliteit van stewards bij wedstrijden in het amateurvoetbal onderstreept. Een belang dat geenszins mag worden onderschat, noch door de KNVB noch door de verenigingen welke besluiten een eigen beveiligingsorganisatie op te richten middels het opleiden en certificeren van stewards. De KNVB heeft duidelijke criteria voor de opleiding tot steward in het amateurvoetbal ontwikkeld en als zodanig vastgesteld. Om te komen tot een dergelijke stewardorganisatie binnen het amateurvoetbal dient de hiermee gemoeide opleiding minimaal aan de navolgende opleidingseisen te voldoen. 4.1 Introductie Wat de steward moet doen: Hij moet zich kunnen gedragen als een gastheer; Hij moet kunnen werken volgens wettelijke kaders; Hij moet kunnen werken volgens de KNVB standaardvoorwaarden; Aan de hand van een plattegrond van een stadion kunnen aantonen welke-, waar en waarom er werkzaamheden verricht worden. Wat de steward moet weten: Hij moet weten wat het doel is van de werkzaamheden van de steward; Hij moet weten wat geheimhoudingsplicht inhoudt; Kennis hebben van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties; Wat de screening inhoudt i.c.m. het legitimatiebewijs en uniformering; Het verschil tussen politie / steward en particuliere beveiliger; Wat zijn bevoegdheden zijn; Wat globaal de inhoud is van de standaardvoorwaarden van de KNVB en het Reglement van orde; Hoe een organogram van een steward organisatie eruit kan zien; Hij moet weten hoe hij een plattegrond moet lezen. 4.2 Taken en verantwoordelijkheden van de steward Wat de steward moet doen: De steward organisatie kunnen vertegenwoordigen; Op tijd voorbereidende werkzaamheden kunnen verrichten, essentieel onderdeel van de voorbereiding vormt de briefing; Werkzaamheden tijdens de wedstrijd kunnen verrichten; Werkzaamheden na de wedstrijd kunnen verrichten; In teamverband kunnen werken; Helder communiceren; Met communicatie apparatuur kunnen werken; Wat de steward moet weten: Wat representatief zijn betekent; Wat het beveiligings V-teken inhoudt; Wat het belang is om op tijd aanwezig te zijn bij de briefing(s); Welke voorbereidende werkzaamheden er verricht kunnen worden; Welke werkzaamheden er tijdens de wedstrijd verricht kunnen worden; Welke werkzaamheden er na de wedstrijd gedaan dienen te worden; Wat het begrip collegialiteit inhoudt; Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 18

21 4.3 Gastheerschap Wat de steward moet doen: Aantonen dat hij de op de juiste manier gebruik maakt van verbale en non-verbale methoden (gespreksvaardigheden, omgaan met bezoekers); Reageren op verschillende vormen van conflicten; Observeren van publiek; Wat de steward moet weten: Verschillende vormen van verbale en non-verbale communicatie; Huishoudelijke regels van het stadion omtrent gastheerschap; Huisregels van de club omtrent gedrag en representatie; Herkennen van verschillende vormen van gedragingen (ABC gedrag). Effect van eigen gedrag kennen. 4.4 Werken volgens wettelijke kaders Wat de steward moet doen: Werken met inachtneming van zijn strafrechtelijke bevoegdheden enerzijds en zijn privaatrechtelijke bevoegdheden anderzijds; Op de juiste wijze kunnen visiteren en fouilleren; Op de juiste wijze kunnen aanhouden; Op de juiste wijze zowel in beslag als in bewaring kunnen nemen; Volgens zijn bevoegdheden kunnen omgaan met verboden wapens; Volgens zijn bevoegdheden kunnen omgaan met drugs en alcohol; Verschillende strafbare feiten signaleren. Wat de steward moet weten: In welke boeken de begrippen fouilleren, strafbare feiten, visitatie, bezoekersvoorwaarden, stadionverbod, politie, verdachte en legitimatiebewijs zijn vastgelegd; Wat de begrippen visitatie en fouilleren inhoudt; Waaraan de steward zijn bevoegdheden op het gebied van visitatie en fouilleren ontleent; Verschillen tussen, in bewaring nemen, in beslag nemen; Welke verschillen er bestaan tussen visitatie en fouilleren; Welke technieken er toegepast kunnen worden bij visitatie en fouilleren; Wat er wordt bedoeld wordt met aanhouden; Welke rol zowel een leidinggevende als een opsporingsambtenaar kunnen hebben; Wat er bedoeld zowel met in beslag nemen als in bewaring nemen; Welke verschillen er bestaan tussen in beslag nemen en in bewaring nemen; Globale kennis van de Wet wapens & Munitie; Globale kennis van drugs en alcohol problematiek; De volgende strafbare feiten kunnen benoemen; vernieling, mishandeling, openlijke geweldpleging, intimidatie, bedreiging, dronkenschap, discriminatie. 4.5 Kennis bezoekersgedrag Wat de steward moet doen: Zijn werkzaamheden verrichten voor aanvang, tijdens en na afloop van een wedstrijd; Signalen herkennen van zowel individuele als groepsproblemen en herkennen van verdachte en ongewenste zaken; Pro-actief en alert zijn werkzaamheden verrichten; Preventief optreden bij ontoelaatbaar en/of asociaal gedrag; Volgens de interne instructies en procedures reageren op (onverwachte) situaties. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 19

22 Wat de steward moet weten: Kunnen benoemen welke werkzaamheden er verricht dienen te worden voor aanvang van de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd; Kunnen benoemen welke vormen van basisgedrag bezoekers kunnen vertonen; Hulpmiddelen kunnen benoemen die gebruikt worden bij observatie; Hoe zowel preventief als repressief te reageren op ontoelaatbaar dan wel a-sociaal gedrag; Hoe publiek kan reageren op onverwachte (vervelende) en/of gevaarlijke situaties; 4.6 Ontruimings- en calamiteiten procedures Wat de steward moet doen: Conform de instructies kunnen ontruimen; Alleen en in teamverband zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren; Aan de hand van zijn instructies bij calamiteiten kunnen optreden; Onder druk zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wat de steward moet weten: Welke oorzaken er aanleiding kunnen geven tot ontruimen; Dat communicatie met collega s en direct leidinggevende van groot belang is; Wat meldingsplicht inhoudt; Welke procedures er gevolgd dienen te worden bij calamiteiten; Dat er gewerkt wordt met codes; Welke houdingsaspecten van belang zijn tijdens calamiteiten. 4.7 Brand en Eerste Hulp assistentie Wat de steward moet doen: Met het juiste blusmiddel een kleine brand of een beginbrand kunnen blussen; Met inachtneming van eigen veiligheid gevaren van brand kunnen onderkennen; De juiste procedure bij brand volgen; Met globale kennis van zaken kunnen optreden bij ongevallen. Wat de steward moet weten: Diverse kleine (draagbare) blusmiddelen kunnen opnoemen. Alsmede de locatie van de blusmiddelen kennen; Voor en nadelen van de diverse (draagbare) blusmiddelen kunnen benoemen; Voorbeelden kunnen geven van gevaren bij brand; Kunnen aangeven welke procedure er altijd gevolgd dient te worden; Kunnen aangeven waarop gelet dient te worden bij ongevallen; Kennis hebben van hulp die zelf gegeven kan worden; 4.8 Scenario s / discussiepunten Wat de steward moet doen: Laten zien dat aan de hand van de aangedragen praktijkvoorbeelden de steward conform instructies en kennis op de juiste wijze kan optreden. Wat de steward moet weten: Aan de hand van praktijksituaties aangeven op welke wijze er het beste gereageerd kan worden. Al deze facetten komen ruimschoots aan de orde in de voor het Stewarding Amateurvoetbal ontwikkelde Basisopleiding welke in hoofdstuk 5 van het handboek Stewarding Amateurvoetbal uitgebreid wordt toegelicht. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 20

23 5. Basisopleiding Algemeen In dit hoofdstuk wordt de basisopleiding Stewarding Amateurvoetbal beschreven. De basisopleiding bestaat uit een 4-tal modules te weten: 1. Introductie 2. Service: de steward als gastheer 3. Security: de steward als beveiliger 4. Safety: de steward als hulpverlener Iedere module bestaat uit een aantal submodules waarin theorie en het oefenen van praktische vaardigheden elkaar afwisselen. Iedere submodule kent dezelfde opbouw: - Leerdoelen - Tijdsduur - Werkvorm - Benodigdheden - Inhoud - Oefeningen Veelal zijn de submodules voorzien van praktische tips. In het opleidingshandboek steward betaald voetbal wordt aandacht gegeven permanente training, aanvullende opleidingen als de opleiding hoofdsteward en opleiding steward uitwedstrijden. In hoofdstuk 3.7 van dit handboek wordt ingegaan op het aspect permanente training. Het advies wordt gegeven kennis te nemen van deze aspecten en deze, na de basisopleiding, eveneens onderdeel te laten zijn van de stewardorganisatie. 5.1 Module 1 Introductie Inleiding In Module 1 Introductie wordt de nieuwe steward wegwijs gemaakt in de eigen organisatie en in zijn functie. Aan het eind van deze module heeft de steward een globaal beeld van de organisatie en van wat er van hem wordt verwacht. In Module 2 SERVICE worden de werkzaamheden van de steward meer in detail behandeld. Tip Er zijn verschillende manieren om deze introductie te verzorgen. De introductie van de organisatie en de functie kan aan de orde komen in een selectiegesprek. Tevens zijn er clubs die de steward na de eerste selectie de gelegenheid geven eerst eens mee te kijken tijdens een aantal wedstrijddagen. Zo verzorgen ze de introductie voor de steward. Het is natuurlijk ook mogelijk module 1 groepsgewijs te behandelen met de nieuwe stewards De organisatie Aan het eind van deze module: kent de steward in grote lijnen de historie van de vereniging; kent de steward in grote lijnen de organisatiestructuur van de vereniging; kent de steward het organogram van de veiligheidsorganisatie binnen de vereniging; is de steward zich ervan bewust welke plek hij inneemt binnen de veiligheidsorganisatie en in de samenwerking met ketenpartners. Duur: 30 minuten Werkvormen presentatie tevens kan dit onderwerp worden behandeld tijdens een selectiegesprek of voorlichtingsavond Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 21

24 Tip In deze module wordt erg veel informatie overgebracht op de steward. Is hij in staat dit alles goed in zich op te nemen? Probeer de informatie over de clubhistorie eens op een speelse manier over te brengen. Bedenk bijvoorbeeld een aantal quizvragen, zoals: In welk jaar werd de club voor de laatste keer landskampioen? of Wie was in het afgelopen seizoen topscorer bij onze club?. Op deze manier blijft kennis veel beter hangen. Benodigdheden organogram powerpoint presentatie module 1 Inhoud Clubhistorie: geef een kort en duidelijk overzicht van de historie van de club. ontstaansgeschiedenis; hoogte- en dieptepunten in de clubgeschiedenis; helden. Tip Gebruik voor de presentatie eventueel (oud) beeldmateriaal dat wordt verwerkt in de powerpoint. Of leen speciaal voor dit moment iets uit de prijzenkast om aan de stewards te tonen. Organisatiestructuur: geef een beeld van hoe de organisatiestructuur van de vereniging eruitziet. organisatieonderdelen van de club; wie is waarvoor verantwoordelijk? Tip Gebruik voor de presentatie van de organisatiestructuur en veiligheidsorganisatie een organogram. Het organogram is te verwerken in de powerpoint presentatie. Probeer de presentatie van de organisatiestructuur kort en bondig te houden. Het gaat erom dat de steward in grote lijnen een beeld heeft van de organisatie die hij vertegenwoordigt. Besteed vervolgens meer tijd aan de veiligheidsorganisatie. Dit plaatje dient elke steward uit zijn hoofd te kennen. Veiligheidsorganisatie: zoom in op de veiligheidsorganisatie. wie is waarvoor verantwoordelijk?; aan wie wordt gerapporteerd? Plek van de steward binnen de veiligheidsorganisatie. rol en functie van de steward binnen het totaalplaatje; samenwerking met ketenpartners (politie, gemeente, brandweer, et cetera) De functie Aan het eind van deze module: is de steward zich ervan bewust wat de organisatie van hem verwacht; weet de steward wat hij van de organisatie kan verwachten. Duur: 30 minuten Werkvormen presentatie discussie tevens kan dit onderwerp worden behandeld tijdens een selectiegesprek of voorlichtingsavond Tip Probeer de interactie in de groep te stimuleren door de steward zelf te laten nadenken over zijn rol en de werkzaamheden die hij denkt te gaan verrichten. Stel hier vragen over of begin bijvoorbeeld een groepsgesprek. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 22

25 Benodigdheden functieprofiel powerpoint presentatie module 1 Inhoud Steward: vertel wat de organisatie van de steward mag verwachten. doel werkzaamheden; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; begrippen collegialiteit en teamgerichtheid; proactieve houding en alertheid; geheimhoudingsplicht. Opmerking Het gaat erom dat de steward een goed beeld overhoudt aan zijn rol binnen de organisatie In module 2 wordt meer in detail ingegaan op de concrete werkzaamheden van de steward en welke concrete bevoegdheden hij heeft. Organisatie: vertel wat de steward van de organisatie mag verwachten. wederkerige relatie: de steward mag ook iets verwachten van een professionele organisatie; vergoedingen, personeelszorg, verjaardagen, uitjes, enzovoort; kleding, instructie, portofoon; vrijwillig betekent niet vrijblijvend; vrijwilligersovereenkomsten; toelichting op de opleiding: investering van de club in de steward/wie, wat, wanneer; toelichting op het verschil basisopleiding, permanente training en aanvullende opleidingen. Tip Laat nieuwe stewards voor hun opleiding eens sfeer proeven tijdens een wedstrijddag. Laat ze 1 of meer dagen meelopen, koppel ze aan een ervaren steward of evalueer de opgedane ervaring met hen. Wat was de indruk? Smaakt het naar meer? Zijn er nog onduidelijkheden? Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 23

26 5.2 Module 2 SERVICE: de steward als gastheer Inleiding Een gastheer kent zijn taak, zijn huis en zijn gasten, maar weet bovenal hoe hij met zijn gasten om moet gaan. In Module 2 SERVICE staat de steward in zijn rol als gastheer centraal. Allereerst zal concreet worden ingegaan op de werkzaamheden van de steward voor, tijdens en na de wedstrijd. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het belang van goed gastheerschap. Dat service leidt tot veiligheid, is voor velen een eye-opener. Tot slot krijgt de steward een rondleiding over de accommodatie Werkzaamheden Aan het eind van deze module: weet de steward hoe een wedstrijddag eruitziet; weet de steward wat er voor, tijdens en na de wedstrijd van hem wordt verwacht. Duur: 45 minuten Werkvormen presentatie Benodigdheden functieprofiel powerpoint presentatie module 2 Inhoud Wedstrijddag: vertel wat de belangrijkste werkzaamheden en aandachtspunten zijn in de voorbereiding op een wedstrijd. briefing; parkeercontrole / verkeersregulatie; kaartcontrole; visitatie/fouilleren; 7 w s rapportage (mondeling en schriftelijk); service verlenen; observeren; plaatsverwijzing; controle vakken; hekwerk, aanwezigheid blusmiddelen, nooduitgangen. Wedstrijddag: vertel wat de belangrijkste werkzaamheden en aandachtspunten zijn tijdens de wedstrijd. crowd control; observeren publiek en signaleren onveilige situaties; handhaven stadionregels; repressief optreden; controle / verwijzing (tribune)plaatsen; begeleiding bij (gedeeltelijke) evacuatie / calamiteiten; samenwerking met hulpverlenende diensten (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)). Wedstrijddag: vertel wat de belangrijkste werkzaamheden en aandachtspunten zijn na de wedstrijd. reguleren vertrekkende bezoekers; controle van de sector; melden van incidenten; organiseren debriefing; vaststellen verbeterpunten. Gebruik de debriefing om de stewards stoom te laten afblazen. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 24

27 5.2.3 Gastheerschap Aan het eind van deze module: weet de steward wat de club verstaat onder gastheerschap; kent de steward het onderscheid tussen verbale en non-verbale communicatie; is de steward in staat op de juiste manier gebruik te maken van basale communicatieve vaardigheden in de uitoefening van zijn taken. Duur: 75 minuten Werkvorm presentatie vraaggesprek ( Wat verstaan jullie onder gastheerschap? ) rollenspel Benodigdheden powerpoint presentatie module 2 bijlage communicatie bijlage gesprekstechnieken bijlage bezoekersgedrag Inhoud Gastheerschap: maak duidelijk wat de club verstaat onder het begrip gastheerschap. huisregels van de club omtrent gedrag, houding en representatie; professioneel gastheerschap. Basale communicatieve vaardigheden: leg uit wat hieronder wordt verstaan. zender, boodschap, ontvanger, ruis; aandachtspunten verbale communicatie; aandachtspunten non-verbale communicatie; invloed eigen gedrag op het gedrag van de ander (escalatie - deëscalatie). Opmerkelijk Naar schatting wordt in een gesprek 30 tot 35 procent van de boodschap verbaal, dus via woorden, overgebracht en 65 tot 70 procent via non-verbale communicatie. Oefeningen 1. Gedrag, houding & representatie. Hang 2 grote vellen papier op. Schrijf op de één DO (Wat doe je wel?) en op de ander DON T (Wat doe je niet?). Vraag vervolgens aan de cursisten op deze vellen steek woorden op te schrijven die juist wel of juist niet horen bij het onderwerp gedrag, houding & gastheerschap. Bespreek vervolgens gezamenlijk de uitkomsten. 2. Rollenspel basis communicatieve vaardigheden. Vraag aan 2 cursisten een situatie te spelen met een bezoeker en een steward. De steward spreekt de bezoeker aan op zijn gedrag. Voorbeelden: de bezoeker rookt op een plek waar dat verboden is. Aan de steward de opdracht hem daar op aan te spreken. de bezoeker neemt zijn glas mee naar de tribune. Dit is tegen de regels. Aan de steward de opdracht hem daar op aan te spreken. Herhaal de 2 scènes, met de kanttekening dat de bezoeker iets minder bereidwilligheid toont om mee te werken. Let op: laat het niet uitlopen op een conflict! Dit wordt in module 3 behandeld. Het gaat nu alleen om basale gesprekstechnieken Accomodatie en bezoekers Aan het eind van de module: kan de steward de plattegrond van de accommodatie lezen ; kent de steward de verschillende bezoekersprofielen en de daarbij horende vakken en gebieden op de accomodatie; kan de steward aan de hand van een plattegrond van de accomodatie aantonen welke werkzaam heden moeten worden verricht en waar en waarom dat moet gebeuren; kan de steward zijn weg vinden op de accomodatie. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 25

28 Duur: 60 minuten Werkvorm presentatie rondleiding oefenopdrachten Benodigdheden sheet plattegrond accommodatie (laatste versie!) sheet aanrijdroutes / parkeerterrein / openbaar vervoer / commandoruimte / invalidenparkeerplaats, et cetera. powerpoint presentatie module 2 Tip Vereenvoudig de plattegrond van de accommodatie tot een handzaam formaat. Plastificeer deze, zodat de steward de plattegrond bij zich kan dragen tijdens wedstrijddagen. Op de achterkant van het kaartje kan eventueel een aantal vuistregels, een slogan of de missie van de veiligheidsorganisatie worden neergezet. De steward heeft dan de mogelijkheid bezoekers snel te hulp te zijn en wordt er bovendien telkens aan herinnerd wat van hem wordt verwacht. Inhoud Plattegrond: leg uit hoe de accommodatie er uit ziet. ingangen; nooduitgangen; nummering; verschillen tussen vakken; kennis van de verschillende ruimtes; kennis van de omgeving (parkeerterreinen, haltes openbaar vervoer, minder validen, et cetera); kennis van de fysieke en bouwkundige veiligheid van de accommodatie; het lezen van een plattegrond; het oefenen met een plattegrond. Bezoekersprofielen: beschrijf welke groepen bezoekers de accommodatie bezoeken. bezoekersprofielen (pers, KNVB, bestuur, spelers, tegenstanders, supporters, minder validen, scheidsrechters, et cetera.); locaties, vakken en nummeringen; verschillen in benadering; observeren van publiek. Let op! Met bezoekersprofielen wordt bedoeld: de verschillende groepen bezoekers en de vakken waarin zij zitten. In Module 3.3 gaan we in op Bezoekersgedrag. Hieronder wordt verstaan, of bezoekers meewerken, onder protest meewerken of niet meewerken. Oefeningen 1. Rondleiding. Loop met de stewards een ronde over de accommodatie. Wijs hen op ingangen, (nood)uitgangen, verzamelplaatsen, vipruimten, et cetera. Toon aan hen de verschillende vakken en hun bezoekers. Vertel aan de hand van praktijkvoorbeelden waar risico s ontstaan en hoe daar in het verleden mee is omgegaan. Evalueer de rondleiding door de indrukken van de stewards te verzamelen. of 2. Oefenopdracht. Deel de plattegrond van de accommodatie uit aan de stewards. Markeer een aantal punten op de plattegrond. Geef aan de stewards de opdracht deze punten op te zoeken en te rapporteren wat ze op de gemarkeerde punten hebben gevonden of gezien. Maak groepjes van maximaal 3 à 4 personen. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 26

29 5.3 Module 3 SECURITY: de steward als beveiliger Inleiding In module 3 SECURITY staat de steward in zijn rol als beveiliger centraal. Behalve aan de theorie van wet & regelgeving zal veel aandacht worden besteed aan de praktijk (oefenen!). Vooral visitatie en fouilleren zijn belangrijke onderdelen in deze module. Eerst zal de theorie rond wet- en regelgeving worden behandeld. En wordt heel basaal geoefend op fouilleren en visiteren. Vervolgens staat het onderwerp conflicthantering centraal (module 3.3): wat doe je wanneer een bezoeker niet meewerkt of ongewenst gedrag vertoont op de tribune? En hoe voorkom je juist ongewenst gedrag? In module 3.4 komen ten slotte theorie en praktijk bij elkaar in het oefenen op visiteren en fouilleren bij meewerkende en niet-meewerkende bezoekers! Wet- & regelgeving: theorie Aan het eind van deze module: kent de steward de inhoud (op hoofdlijnen) van de wet- & regelgeving; kent de steward het verschil in werkzaamheden en verantwoordelijkheden van steward, politie en particuliere beveiliger; kent de steward zijn wettelijke bevoegdheden; kent de steward de volgende begrippen en/of de verschillen daartussen visitatie en fouilleren; in beslag nemen en in bewaring nemen; aanhouden en staande houden. herkent de steward de belangrijkste verschijningsvormen van drugs en alcohol. Duur: 60 minuten Werkvorm presentatie Benodigdheden powerpoint presentatie module 3 blauw legitimatiebewijs; voorwerpen die de begrippen visiteren en fouilleren kunnen verduidelijken; voorwerpen die het verschil kunnen verduidelijken tussen een ongewenst voorwerp en een verboden wapen. Inhoud Inhoud van wet- & regelgeving: behandel kort en bondig de hoofdlijnen uit de onderstaande documenten en geef aan wat dit inhoudt voor de alledaagse praktijk. Handboek veiligheid; KNVB-standaardvoorwaarden; lokaal convenant; Algemeen Plaatselijke Verordening (APV); huishoudelijk reglement vereniging; Reglement van orde KNVB; Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR); Wet wapens & munitie. Verschil politie, steward, particuliere beveiliger: leg uit wat de verschillen zijn. politie van overheidswege verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid; particuliere beveiliger door particulier (bedrijf) ingehuurd voor orde en veiligheid in stadion. Tip Nodig iemand van de politie uit om samen deze module te geven. Dat is niet alleen leuk voor de stewards, door samen te werken doe je zelf ook altijd weer nieuwe inzichten op. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 27

30 Visitatie en fouilleren: leg uit wat de begrippen inhouden en wat de verschillen zijn. fouillering is op basis van strafvordering of specifieke wetgeving; fouillering is onderzoek aan het lichaam; visitatie is op basis van Burgerlijk Wetboek; visitatie is globaal aftasten van kleding op aanwezigheid van ongewenste goederen; gevoeligheid man/vrouw bij fouilleren en visiteren. In beslag nemen en in bewaring nemen: leg uit wat de verschillen zijn. in beslag nemen is afnemen van verboden goederen; in beslag nemen mag alleen worden gedaan door politie; in bewaring nemen is aan het verkeer ontrekken van goederen om het weer terug te geven; in bewaring nemen mag door iedereen worden gedaan; lijst met verboden goederen; werkwijze/procedures. Oefenen Verzamel allerlei gebruiksvoorwerpen. Vraag de stewards wat wel of niet verboden is en waarom. Aanhouden en staande houden: leg uit wat de verschillen zijn. eenieder is bevoegd om aan te houden; alleen politie is bevoegd om staande te houden en persoonsgegevens te vragen; eigen veiligheid bij een aanhouding. Drugs en alcohol: leg uit wat de gevaren zijn. openbare dronkenschap als strafbaar feit en overtreding van de huisregels; verschil tussen harddrugs en softdrugs; verschijningsvormen van veel voorkomende drugs (hasj, weed, xtc, coke); invloed drugs op gedrag (geestverruimend/geestvernauwend). Oefenen Het doel van onderstaande oefening is dat de cursisten ervaren hoe het is om te worden gefouilleerd of gevisiteerd. Het is een eerste basale kennismaking. Oefen alleen op situaties met meewerkende personen. In module 3.4 Wet- & Regelgeving: praktijk, wordt geoefend op situaties waarin personen onder protest meewerken of dat zelfs helemaal niet doen. Oefening 1. Oefenen op visiteren, fouilleren en in bewaring nemen. Doe de oefening als trainer 1 keer voor met een medetrainer of cursist. Laat vervolgens elke cursist minimaal 1 keer oefenen. Geef de eerste keren plenair feedback, zodat de hele groep er iets van kan leren: wat ging er goed en wat kon er beter? Probeer daarna iedereen zoveel mogelijk persoonlijk feedback te geven. Elke cursist heeft recht op feedback van de trainer. 2. Evalueer deze oefening met de cursisten. De oefenopdracht kan als heftig worden ervaren wanneer je dit voor het eerst meemaakt. Stel vragen zoals: Hoe voelde het om gefouilleerd te worden?, Wat deed dit met je?, Hoe denk je dat supporters dit ervaren?, Wat ging er goed? en Wat kon er beter? Geef iedereen de kans hier iets over te vertellen Conflicthantering Aan het eind van deze module: weet de steward hoe hij signalen herkent van individuele- en groepsproblemen van bezoekers; weet de steward hoe hij zijn eigen emoties kan beheersen (zelfcontrole); is de steward in staat conflicten te voorkomen (conflictherkenning); is de steward in staat deskundig op te treden bij ontoelaatbaar of asociaal gedrag (conflicthantering). Duur: 60 minuten Werkvorm presentatie rollenspellen Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 28

31 Benodigdheden powerpoint presentatie module 3 bijlage communicatie 13 bijlage gesprekstechnieken 14 bijlage bezoekersgedrag 15 bijlage spanningsmeter (bij zelfcontrole) 16 bijlage model professioneel handelen 17 bijlage SCACA-model 18 Inhoud Signalen herkennen: leg uit hoe signalen van zowel individuele- als groepsproblemen worden herkend. verloop van de wedstrijd (dreigen te verliezen) saaie wedstrijd; slechte scheidsrechter; gedrag supporters tegenpartij; weersinvloeden. bezoekersgedrag A = meewerkend; B = onder protest meewerkend; C = niet meewerkend (zie bijlage 15). agressief gedrag individueel of door groep; dronken persoon; uitwerking van drugs. asociaal gedrag eigen veiligheid (van collega s en publiek) staat voorop; ontoelaatbaar gedrag dient klantvriendelijk te worden opgelost (communiceren, niet in discussie gaan, humor). gevaarlijke situaties voorbeelden benoemen en optreden bespreken; comfortabel of benauwd / te veel toeschouwers in een vak / statisch of (golf)beweging naar voren (verdrukking) / et cetera. Opmerking Als we te maken krijgen met lastig of agressief gedrag, is het zaak dat we juist dán het beste uit onszelf weten te halen. Dat zijn de situaties waarin het erop aankomt. Door te begrijpen en te ervaren hoe je spanningsniveau je prestaties beïnvloedt, wordt duidelijk waarom zelfcontrole essentieel is bij professionele omgang met lastig of agressief gedrag. Zelfcontrole: leg uit wat dit begrip inhoudt spanning beïnvloedt prestaties; het belang van zelfbeheersing of zelfcontrole bij spanningsvolle situaties (zie bijlage 16). 13 Bijlage 13 Communicatie (pagina 65) 14 Bijlage 14 Gesprekstechnieken (pagina 66) 15 Bijlage 15 Bezoekersgedrag (pagina 67) 16 Bijlage 16 Spanningsmeter (pagina 68) 17 Bijlage 17 Model professioneel handelen (pagina 69) 18 Bijlage 18 SCACA Model (pagina 71) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 29

32 Oefenen Twee suggesties om op zelfcontrole te oefenen. 1. Bespreek met de groep wat spanning met een persoon doet. Stel vragen zoals In welke situaties voel je spanning?, Waar voel je de spanning in je lichaam zitten? en Hoe ga je om met die spanning? 2.Vraag de groep na te denken over het meest spanningsvolle moment in hun leven. Geef ze daar 2 minuten de tijd voor. Vertel vervolgens dat 1 persoon wordt gevraagd deze situatie voor de groep na te spelen met een acteur. Laat hierop nogmaals een stilte vallen. Vertel dan dat er helemaal geen acteur is en dat dit slechts een oefening was om te ervaren, of en waar spanning optreedt. Stel vervolgens de vragen zoals bij oefening 1. Laat de groep reageren. Opmerkelijk Spreekwoorden geven ook aanwijzingen over de verhouding fysiek/mentaal. Denk maar aan de verwijzingen naar een stevige manier van staan. - Sta je op eigen benen of Leun je op anderen? - Loop je met je hoofd in de wolken of Sta je stevig in je schoenen? - Bij bevriezingsreacties op een stressvol incident zeg je: De schrik sloeg me in de benen, Ik stond aan de grond genageld of Ik voelde de bodem onder mijn voeten wegzakken. - Daarna ga je soms klappertanden van angst en tril je als een rietje. Dit doet je lichaam vanzelf om de spanning af te voeren. - Als je ademhaling wordt belemmerd, stik je soms van woede, stokt je adem en blijven de woorden blijven in je keel hangen. - Soms is het buigen of barsten, en dan kies je ervoor om soepel op te treden en mee te veren. Conflictherkenning: leg uit hoe conflicten zijn te herkennen en waar de grens ligt. lichaamstaal rood worden; wit wegtrekken; ballen van vuisten; vechthouding aannemen; grenzen, te ver gaan wanneer? wie bepaalt dat? rol leidinggevende. Conflicthantering: leg uit wat dit begrip inhoudt en oefen er op. behandel de verschillende vormen van bezoekersgedrag (zie bijlage 15) behandel het SCACA-model (zie bijlage 18) Strijd negeren Contact maken Actief luisteren Confronteren Afronden oefen met conflictsituaties Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 30

33 Voorbeelden SCACA Strijd negeren: Als iemand je uitscheldt, ga je niet terugschelden Contact maken: Iemand gaat volledig uit zijn dak. Hij begint te schreeuwen en te schelden en dreigt met spullen te gooien. Je grijpt in door voor hem te gaan staan, hem aan te kijken en duidelijk zijn naam te noemen. Actief luisteren: Nadat je contact hebt gemaakt met de persoon, vraag je hem wat er aan de hand is. Je vraagt waarom hij zo kwaad is. Je dwingt hem tot nadenken. Doordat de persoon zijn verhaal kan doen, wordt hij rustiger. Confronteren: Je maakt duidelijk welk gedrag je niet en welk gedrag je wel accepteert. Er is een groot verschil tussen Je mag niet met stoelen gooien of Ik wil niet dat je hier met stoelen gooit. Afronden: De persoon uit het voorbeeld blijft maar doorgaan met zijn opmerkingen. Je gaat niet in discussie en zegt dat hij nu moet ophouden. Uiteindelijk geef je de persoon de keuze: Het is aan jou. We kunnen op een prettige manier met elkaar omgaan als je meewerkt. Het kan ook op een vervelende manier. Zeg het maar Wet- & regelgeving: praktijk Aan het eind van deze module: is de steward in staat op de juiste wijze te visiteren en fouilleren; is de steward in staat op de juiste wijze zaken in bewaring te nemen; kent de steward de werkwijze na het aantreffen van verboden goederen. Duur: 60 minuten Werkvorm Oefenopdrachten Inhoud In hoofdstuk 3.2 is aandacht besteed aan de theorie rondom wet- & regelgeving en is heel basaal geoefend op fouilleren en visiteren. In dit hoofdstuk wordt veel intensiever geoefend. Er komen ook situaties voor waarin de weerstand iets heftiger is (in termen van bezoekersgedrag: Onder protest meewerkend of Niet meewerkend, zie bijlage 15). Oefeningen 1. Doe dezelfde oefening als oefening 1 uit Module 3.2, maar oefen nu op situaties waarin de acteur meer weerstand biedt bij het fouilleren of visiteren. Doe wederom de oefening als trainer 1 keer voor met een medetrainer of cursist. Laat vervolgens elke cursist minimaal 1 keer oefenen. Geef de eerste keren plenair feedback, zodat de hele groep er iets van kan leren: wat ging er goed en wat kon er beter? Probeer iedereen zoveel mogelijk persoonlijk feedback te geven. 2.Evalueer deze oefening! Deze oefenopdrachten kunnen als heftig worden ervaren. Stel vragen zoals: Wat deed dit met je?, Wat ging er goed? en Wat kon er beter? Geef iedereen de kans hier iets over te vertellen. Fouilleren en visiteren leer je door het te doen! Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 31

34 5.4 Module 4 SAFETY: de steward als hulpverlener Inleiding In module 4 SAFETY - de 4e en tevens laatste module - wordt aandacht besteed aan de rol van steward als hulpverlener. Allereerst zal worden ingegaan op calamiteiten en ontruiming: welke procedures zijn hierbij belangrijk en wat wordt hierin van de steward verwacht? Daarna verschuift de aandacht naar brand- en eerste hulp assistentie en naar het gebruik van technische hulpmiddelen. Als er aan het eind van module 4 tijd over is, kan deze worden besteed aan evaluatie, vragen of een extra toelichting of oefening Calamiteiten & ontruiming Aan het eind van deze module weet de steward wat er van hem wordt verwacht bij calamiteiten; weet de steward welke procedures dienen te worden gevolgd bij calamiteiten; weet de steward welke oorzaken aanleiding kunnen geven tot ontruimen; weet de steward welke instructies dienen te worden gevolgd bij ontruimen; weet de steward wat het belang is van goede communicatie. Duur: 60 minuten Werkvormen presentatie demonstratie / oefenen Benodigdheden powerpoint presentatie module 4 calamiteiten- en ontruimingsplan Inhoud Rol steward: leg uit wat van de steward wordt verwacht bij calamiteiten. houding; naar buiten geleiden van toeschouwers; controle op achterblijvers; veilig houden vluchtroutes; begeleiden hulpdiensten; vrijhouden aanrijdroutes; verdere noodzakelijke ondersteuning aan hulpdiensten. Procedures: leg uit welke procedures dienen te worden gevolgd bij calamiteiten. calamiteiten- en ontruimingsplan; uitreiken van een persoonlijke instructiekaart (samenvatting taken bij calamiteiten). Oorzaken: leg uit welke oorzaken aanleiding kunnen geven tot ontruimen. brand; explosie; weersomstandigheden; instortingsgevaar; bommelding/terreurdreiging; ernstige ongeregeldheden. Instructies: leg uit welke instructies dienen te worden gevolgd bij ontruimen. ontruimingsroutes; verzamelpunten; verkeerscontrole; parkeergebieden; codeberichten. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 32

35 Tip Module 4 is zeer geschikt om er iemand van de brandweer bij te betrekken. Maak van tevoren met hem of haar duidelijke afspraken over wat je wilt overbrengen aan de groep, hoe je dat wilt doen en wie wat gaat doen tijdens de module. Je zou natuurlijk ook kunnen afspreken dat iemand van de brandweer een aanvullende opleiding verzorgt die goed aansluit bij alles wat je hebt behandeld in module 4. Op deze manier geef je handen en voeten aan permanente training van de stewards en laat je zien graag te investeren in de groep stewards Brand- en Eerste Hulp Assistentie Aan het eind van deze module kent de steward de gevaren die kunnen optreden bij brand; is de steward in staat de juiste procedure bij brand te volgen; kan de steward met globale kennis van zaken optreden bij ongevallen. Duur: 60 minuten Werkvorm presentatie demonstratie / oefenen Benodigdheden: powerpoint presentatie module 4 sheet van branddriehoek sheet van brandvijfhoek sheet van brandklassen Inhoud Gevaren: wijs de steward op de gevaren die kunnen optreden bij brand. minder of geen zicht door rookontwikkeling; paniek of verdrukking; verstikking of vergiftiging door rook. Procedure: leg uit welke procedure moet worden gevolgd bij brand. houding; alarmeren; communiceren. Optreden bij ongevallen: vertel hoe een steward kan optreden bij ongevallen. alarmeren; op gevaar letten; slachtoffer aanspreken; slachtoffer helpen Nota bene: van de steward wordt niet verwacht dat hij een volleerd EHBO er is Gebruik technische hulpmiddelen Aan het eind van deze module: is de steward in staat met een portofoon te werken; kan de steward hulpmiddelen benoemen die worden gebruikt bij observatie; kan de steward diverse kleine (draagbare) blusmiddelen opnoemen en kent hij de locatie van de blusmiddelen; weet de steward de voor- en nadelen van de diverse (draagbare) blusmiddelen te benoemen. Duur: 60 minuten Werkvormen presentatie oefenen Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 33

36 Benodigdheden powerpoint presentatie module 1 portofoons blusmiddelen bijlage voor- en nadelen blusmiddelen Inhoud Portofoons: leg het gebruik uit van portofoons procedure bij uitreiken portofoons; controle voor gebruik; verbinding centrale post; geen misbruik; procedure bij inleveren; wie heeft de leiding? Oefenen Laat de stewards oefenen op het gebruik van de portofoon. Besteed hierbij ook aandacht aan codes, standaarduitdrukkingen, et cetera. Hulpmiddelen die worden gebruikt bij observatie. CCTV-camera s; elektronische toegangscontrole; videovoertuig. Blusmiddelen en locatie: branddriehoek/brandvijfhoek; brandklassen; brandscheiding/branddeuren; slanghaspel; CO2-blusser; poederblusser; schuimblusser; blusdeken; droge stijgleiding. Voor- en nadelen (draagbare) blusmiddelen 19 : zie bijlage 19 Tip Dit is het einde van de basisopleiding Steward Aamateurvoetbal. Als je aan het eind van module 4 tijd over hebt, kun je met de deelnemers terugblikken op de bijeenkomsten. Er is ruimte om vragen te stellen of bepaalde onderwerpen nog eens te belichten. Het kan ook nuttig zijn de verschillende deelnemers te vragen wat hun mening is over de opleiding, wat ze hebben geleerd of wat ze niet hadden verwacht. Laat de deelnemers met een positief gevoel vertrekken. Het echte werk begint nu pas! 19 Bijlage 19 Voor- en nadelen blusmiddelen (pagina 72) Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 34

37 Bijlagen 1. Aanleiding Bijlage 1: Projectbeschrijving Stewarding Amateurvoetbal De laatste paar jaar heeft de KNVB meer en meer nadruk gelegd op de naleving van de reeds langer omschreven ordemaatregelen. Door middel van een recentelijk verschenen flyer is dit onderwerp uitvoerig onder de aandacht gebracht bij de verenigingen. Wij richten ons daarbij voornamelijk op drankgebruik, vuurwerk en grote supportersaantallen. De hoofdklassers zijn verplicht om bij wedstrijden waar meer dan 1500 personen publiek verwacht wordt het Draaiboek veiligheid in te vullen en de daarbij behorende stappen te ondernemen. Door de mogelijke komst van een topklasse boven de huidige hoofdklassen is de noodzaak hiertoe alleen maar toegenomen. In het betaalde voetbal is het zogenaamde stewardingsysteem wel uitvoerig omschreven. Deze omschrijving omvat een geheel aan regels en activiteiten, dat de aanwezigheid, de beschikbaarheid en kwaliteit van stewards mogelijk maakt en tracht te waarborgen. Opleiding en training van de stewards vormt hierin een belangrijk onderdeel. De KNVB heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor de stewardopleiding zoveel mogelijk bij de clubs neer te leggen. De clubs dienen voor de start van een nieuwe opleiding hun opleidingsplan in bij de KNVB. De KNVB waarborgt de kwaliteit van de stewardopleidingen door deze te beoordelen en toestemming te verlenen aan de hand van de gestelde criteria. Daarnaast wordt de uitvoering van de opleiding getoetst middels auditoren. 2. Doelstellingen De doelstelling is om te komen tot een officieel erkend stewardingsysteem amateurvoetbal. Tegen de achtergrond van de gewenste verbeteringen en de verdergaande professionalisering van de veiligheids- en wedstrijdorganisatie rondom de hoogste klassen van het amateurvoetbal is het ontwikkelen van een specifiek stewardingsysteem amateurvoetbal van essentieel belang. In goede samenspraak met Gijs de Jong (veiligheidszaken betaald voetbal) is er contact gelegd met de Dienst Justis (uitvoeringsorganisatie ministerie van Justitie) om te onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om dit systeem te realiseren. Na een tweetal gesprekken met deelname van vertegenwoordigers van de particuliere beveiligingsorganisaties, het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, Dienst Justis, BZK/politie, het Openbaar Ministerie en de KNVB is het volgende besloten: - Er zal een projectgroep worden opgericht. Bij voorkeur nemen in deze projectgroep deel: KNVB, Justitie (incl. Dienst Justis en OM), BZK (incl. CIV en NPI) en vertegenwoordigers gemeente (Katwijk/VNG) en club/steward (Quick Boys). - Er zal een concept meerjarig projectplan worden opgezet om -bij goede ervaringen- te komen tot het inzetten van stewards in het amateur veldvoetbal en in het futsal - Aan het begin van het project (start begin 2008) zal een pilot worden gedraaid bij Quick Boys uit Katwijk. Quick Boys zal hiervoor bij Dienst Justis een vergunning aanvragen, deze zal in behandeling worden genomen. Stewards van Quick Boys zullen dan starten met hun stewardopleiding. - Er zal hierbij aansluiting worden gezocht met het KNVB project betaald voetbal verbetering stewardopleiding. 3. Opzet Aangezien amateurverenigingen dit traject zelfstandig moeten kunnen doorlopen is gekozen is om dit project middels een meervoudig pilottraject te doorlopen Het eerst pilottraject zal worden uitgevoerd met de voetbalvereniging Quick Boys uit Katwijk. Als basis wordt hiervoor het stewardingsysteem betaald voetbal gebruikt, welke toepasbaar gemaakt moet worden voor het amateurvoetbal. Op basis van dit pilottraject wordt er een evaluatie gehouden en zal, bij voldoende draagvlak, een tweede pilottraject bij sv Spakenburg worden opgestart. Hierbij wordt hetzelfde traject doorlopen als in het eerste traject. Ook dit tweede traject wordt geëvalueerd. Indien deze trajecten succesvol zijn afgerond wordt er een communicatietraject onder de top- Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 35

38 klassen en de divisies opgestart om hen te attenderen op het bestaan van het stewardingsysteem amateurvoetbal. Uiteindelijk is het doel om in 2012 te komen tot één opleidingshandboek stewarding, welke gehanteerd wordt binnen het betaalde voetbal en het amateurvoetbal. 4. Borging Dit gehele project wordt getoetst en gescreend door de projectgroep. In de projectgroep zijn, justitie (incl. Dienst Justis en OM), BZK (incl. CIV en NPI) en de KNVB vertegenwoordigd door één of meerdere vertegenwoordigers. Ten tijde van het project, waarbij een vereniging betrokken is, worden er aan deze projectgroep vertegenwoordigers toegevoegd van de desbetreffende gemeente (Katwijk/ VNG) en vereniging (Quick Boys). De stewardopleiding wordt gegeven door een erkend opleidingsinstituut. De opleiding wordt gegeven op basis van door de KNVB vastgestelde opleidingscriteria. De inhoud van de te geven opleiding wordt getoetst door de KNVB. De opleiding wordt gegeven waarbij een contactpersoon van de lokale overheid (gemeente, politie) aanwezig is. Eveneens kan een auditor van de KNVB aanwezig zijn. Genoemde personen toetsen middels hun aanwezigheid de kwalitatieve invulling / uitvoering van de opleiding. De aanvraag om te komen tot de zogenaamde ND-vergunning wordt in samenspel met de lokale overheid (gemeente, politie) gedaan. Op deze wijze wordt in een vroeg stadium inzicht gegeven (en verkregen) hoe de particuliere beveiligings(steward)organisatie binnen de vereniging wordt georganiseerd / gestructureerd. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats tussen de vereniging en de lokale overheid (gemeente, politie) betreffende de (gecertificeerde) stewardorganisatie. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 36

39 Bijlage 2: Format plan van aanpak opleiding & training stewards Naam vereniging: Contactpersoon : Telefoon : Datum : Algemene doelstelling training & opleiding stewards Basisopleiding steward amateurvoetbal Geef kort en duidelijk weer wat het plan is van de organisatie met betrekking tot de basisopleiding steward amateurvoetbal door antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is de doelstelling met betrekking tot de basisopleiding? Hoe vaak wordt de basisopleiding gegeven? Waar wordt de basisopleiding gegeven? Wie komen voor de basisopleiding in aanmerking? Door wie wordt de basisopleiding gegeven? Wie zijn de samenwerkingspartners in de basisopleiding? Hoe zorg ik ervoor dat de stof blijft hangen bij de deelnemers (verhouding theorie/praktijk en dergelijke)? Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 37

40 Bijlage 3: Functieprofiel Steward Functie: STEWARD Kerncompetenties: Integriteit, samenwerken, mondelinge communicatie, overtuigingskracht, stressbestendig, sociabiliteit. Functiespecifiek: Discipline, klantgericht, vasthoudendheid, energie, inzet. Vereiste diploma s: KNVB-certificaat Steward Betaald Voetbal Werk- en denkniveau: LBO/MBO-niveau Plaats in de organisatie: Uitvoerend, de steward wordt aangestuurd door de hoofdsteward, veiligheidscoördinator of andere leidinggevende. Kerntaken Je toont professioneel gastheerschap richting bezoekers/supporters. Je begeleidt en controleert bezoekersstromen (crowd control). Je signaleert ongewenst en/of strafbaar gedrag en spreekt mensen daarop aan. Je voorkomt dat ongewenste en/of strafbare voorwerpen worden binnengebracht. Je ondersteunt bij calamiteiten. Context De steward treedt neutraal en gastvrij op tegen het publiek. Bij incidenten, wanordelijkheden en calamiteiten treedt de steward doortastend op en stelt duidelijke grenzen. Stewardtaken zijn niet vrijblijvend, essentieel is een professionele en solide attitude. De stewardorganisatie heeft een uniforme uitstraling. De steward draagt voorgeschreven kleding. De steward beschikt over - en draagt die ook bij zich - een legitimatiebewijs in het kader van de wet op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Functie-eisen Je bent behulpzaam, vriendelijk en sociaal. Bij calamiteiten bewaar je de rust en treed je doortastend op. Je bent fit en fysiek in staat de werkzaamheden uit te voeren. Je bent bereid je voor 100% voor deze werkzaamheden in te zetten. Je bent bereid je te houden aan de geldende kledingvoorschriften. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Je bent van onbesproken gedrag. Contacten Staat in voortdurend contact met: de hoofdsteward en collega s. Heeft in voorkomende gevallen contact met: politie en hulpverleners; stewardcoördinator, veiligheidscoördinator; mobiele teams en medewerkers van particuliere beveiligingsorganisaties. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 38

41 Bijlage 4: Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus De Minister van Justitie, gelet op de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus; Besluit: 1. Algemene bepalingen Artikel 1. (definitiebepalingen) 1. In deze regeling wordt verstaan onder: -de minister: De Minister van Justitie; -de wet: de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus; -de korpschef: de korpschef van een regionaal politiekorps; -de commandant: de commandant van de Koninklijke Marechaussee; -een horecaonderneming: een inrichting waarvoor een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a of c, van de Drank- en Horecawet is vereist, of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca, of een bordeel, uitgezonderd logiesverstrekkende ondernemingen, voor zover het logiesverstrekking betreft; -de aanvraag: de aanvraag van een migrerende beroepsbeoefenaar tot het verkrijgen van erkenning van EG-beroepskwalificaties, bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; de aanvrager: de migrerende beroepsbeoefenaar die een aanvraag indient; -een gereglementeerd beroep: een beroep waarvoor ingevolge artikel 8 of artikel 10 van de wet opleidingseisen worden gesteld; -een compenserende maatregel of een maatregel: een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid; -de stagiair: de migrerende beroepsbeoefenaar die een aanpassingsstage volgt; -Justis: de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening; -de dienstverrichter: de dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties. 2. Overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als in de wet. Artikel 2. (optreden naar buiten) De wijze van acquisitie en promotie door een beveiligingsorganisatie, alsmede het optreden naar buiten, de presentatie en de uitvoering van de werkzaamheden, zijn niet in strijd met de belangen van de veiligheidszorg of de goede naam van de bedrijfstak. Artikel 3. (opzet en inrichting) 1. De opzet en de inrichting van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau zijn zodanig dat regelmatige, continue en volledige uitoefening van de beveiligings- dan wel recherchewerkzaamheden waartoe de organisatie of het bureau zich heeft verbonden, is gewaarborgd. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder d, van de wet. Artikel 4. (vertrouwelijke gegevens) Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau treft maatregelen om te voorkomen dat persoons- en andere vertrouwelijke gegevens in handen van onbevoegden komen. 2. Opleidingseisen Artikel 5. (algemene opleiding) 1. Een beveiligingsorganisatie belast uitsluitend een persoon met beveiligingswerkzaamheden, indien deze in het bezit is van een op zijn naam gesteld diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo. 2. De verplichting in het eerste lid geldt niet voor een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen van af de dag dat de betrokkene voor het eerst bij een particuliere beveiligingsorganisatie met Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 39

42 beveiligingswerkzaamheden wordt belast, indien betrokkene door middel van een verklaring van de Stichting Ecabo kan aantonen, dat hij in de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, de praktijkopleiding voor het diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo volgt. 3. Op de uitvoering van de praktijkopleiding wordt toezicht uitgeoefend door de Stichting Ecabo. Leerbedrijven zijn aan de Stichting Ecabo een bedrag verschuldigd voor de uitoefening van dit toezicht. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg tussen de Stichting Ecabo en de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) vastgesteld. 4. De in het tweede lid genoemde periode van maximaal 12 maanden wordt op geen enkele wijze onderbroken, verlengd of geschorst. 5. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de betrokkene is geboren vóór 1 december 1937 en van 1 december 1980 tot en met 30 november 1982 onafgebroken werkzaam is geweest bij een op grond van de wet toegelaten beveiligingsorganisatie. 6. Als gelijkwaardig aan het diploma bedoeld in het eerste lid worden erkend: a. het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Unie van Beveiligings- en Bewakingspersoneel (UBB); b. het Vakdiploma Bedrijfsbeveiliging en Bewakingsdienst van de Nederlandse Bond van Onbezoldigd opsporingsambtenaren en Bewakingspersoneel (NBOB); c. de diploma's Beveiligingsbeambte B, C en D van de Leidse Onderwijs Instellingen, behaald voor 1 februari 1986; d. het diploma Beveiliging en Bewaking van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 februari 1986; e. het Vakdiploma Basiscursus Marine Bewakingskorps tezamen met het diploma van het Marine Bewakingskorps voor onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie, beide behaald voor 1 februari 1986; f. het Certificaat Begincursus voor de bedrijfsbewaking, afgegeven door de Stichting Vervoer- en Havenopleidingen te Rotterdam, behaald voor 1 februari 1986; g. het Basisdiploma Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties, behaald voor 1 januari 1998; h. het Ecabodiploma leerlingwezen Algemeen Beveiligingsmedewerker; i. het IVOB-diploma A en B; j. het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties / de Stichting Ecabo. k. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als beveiliger. Artikel 6. (bestuursorganen) Artikel 5, eerste, tweede, derde en vijfde lid, van deze regeling, is van overeenkomstige toepassing op personen in dienst van een bestuursorgaan, die in de uitoefening van hun functie beveiligingswerkzaamheden verrichten. Artikel 7 In afwijking van artikel 5, eerste lid, van deze regeling, belast een beveiligingsorganisatie uitsluitend een persoon met beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van een horecaonderneming, indien deze in het bezit is van een op zijn naam gesteld diploma horecaportier van het Horeca Branche Instituut, dan wel een op zijn naam gesteld diploma horecaportier van de Stichting Nationaal Onderwijscentrum van de Bedrijfstak Horeca (het SVH onderwijscentrum), dan wel een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als horecaportier. Artikel 7a. (evenementenbeveiliging) 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van deze regeling, kan een beveiligingsorganisatie een persoon belasten met beveiligingswerkzaamheden bij een evenement indien deze in het bezit is van het certificaat Event Security Officer van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als evenementenbeveiliger. 2. Het bepaalde in artikel 5, tweede en vierde lid, van deze regeling, is van overeenkomstige toepassing. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 40

43 Artikel 8. (betaald voetbal organisaties) In afwijking van artikel 5, eerste lid, van deze regeling, belast een beveiligingsorganisatie uitsluitend een persoon met beveiligingswerkzaamheden bij voetbalwedstrijden, indien hij in het bezit is van een op zijn naam gesteld certificaat Voetbalsteward van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, dan wel een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als voetbalsteward. De eerste volzin is slechts van toepassing indien betrokkene in dienst is van de betaald voetbal organisatie dan wel de eigenaar van het stadion en voor zover het betreft beveiligingswerkzaamheden kort voor, tijdens en kort na de wedstrijd van een betaald voetbal organisatie in en rond het stadion waar de wedstrijden plaatsvinden. Artikel 9. (ongeuniformeerden) 1. Onverminderd artikel 5, eerste lid, van deze regeling, belast een beveiligingsorganisatie uitsluitend een persoon ongeüniformeerd met beveiligingswerkzaamheden, indien deze in het bezit is van een op zijn naam gesteld certificaat persoonsbeveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en Stichting Ecabo dan wel het diploma Beveiligingsmedewerker, differentiatie persoonsbeveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo, dan wel een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties, voor werkzaamheden als ongeüniformeerd persoonsbeveiliger. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen belast met beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van grootwinkel- of detailhandelbedrijven. 3. Onverminderd artikel 5, eerste lid, van deze regeling, belast een beveiligingsorganisatie uitsluitend een persoon ongeüniformeerd met beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van grootwinkel- of detailhandelbedrijven, indien deze in het bezit is van een op zijn naam gesteld certificaat winkelsurveillance van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo, dan wel een diploma Beveiligingsmedewerker, differentiatie winkelsurveillant van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo, dan wel een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als ongeüniformeerd winkelsurveillant. 4. Als gelijkwaardig aan het diploma in het eerste lid en het derde lid wordt erkend het Vakdiploma Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties. 5. Als gelijkwaardig aan het diploma in het derde lid wordt erkend het Certificaat Detailhandel van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties. Artikel 10. (particulier rechercheurs) 1. Een recherchebureau belast uitsluitend een persoon met recherchewerkzaamheden, indien deze in het bezit is van een op zijn naam gesteld diploma particulier onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo. 2. De verplichting in het eerste lid geldt niet voor een periode van maximaal 12 maanden, te rekenen van af de dag dat de betrokkene voor het eerst bij een particulier recherchebureau met recherchewerkzaamheden wordt belast, indien betrokkene door middel van een verklaring van de Stichting Ecabo kan aantonen, dat hij in de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, de opleiding voor het diploma particulier onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo volgt. 3. De in het tweede lid genoemde periode van maximaal 12 maanden wordt op geen enkele wijze onderbroken, verlengd of geschorst. 4. Als gelijkwaardig aan het diploma, bedoeld in het eerste lid, worden erkend een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties, voor werkzaamheden als particulier rechercheur. Artikel 11. (alarminstallateurs) 1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, aan welke een vergunning is verleend, laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de alarmapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen dan wel uitvoeren door alarminstallateurs die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister. 2. Instemming als bedoeld in het eerste lid hebben: a. het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV); b. het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV); c. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 41

44 Artikel 11a. (alarmcentralisten) 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van deze regeling, kan een beveiligingsorganisatie als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet een persoon belasten met beveiligingswerkzaamheden als alarmcentralist indien deze in het bezit is van het certificaat Basisopleiding Centralist Alarmcentrale van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en de Stichting Ecabo of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarmcentralist. 2. Het bepaalde in artikel 5, tweede en vierde lid, van deze regeling, is van overeenkomstige toepassing. 3. Uniformen Artikel 12. (uiterlijk uniform en ontheffing) 1. Het uniform, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, is voorzien van een embleem, overeenkomstig het in bijlage 1 bij deze regeling vastgestelde model, op de wijze zoals in genoemde bijlage is omschreven. 2. De korpschef van de regio waar de beveiligingswerkzaamheden worden verricht, of, indien een beveiligingsorganisatie werkzaamheden verricht op een luchtvaartterrein, de commandant, kan, uitsluitend voor die regio of voor dat luchtvaartterrein, aan een beveiligingsorganisatie ontheffing verlenen van de verplichting tot het dragen van een uniform indien dit gelet op de aard van de werkzaamheden gewenst is en zich daartegen geen zwaarwegende belangen verzetten. De korpschef of de commandant kan aan de ontheffing voorschriften verbinden betreffende de instructie van het betrokken personeel. 4. Legitimatiebewijzen Artikel 13. (model legitimatiebewijs) 1. Het legitimatiebewijs, bedoeld in artikel 9, achtste lid, van de wet, komt overeen met het in bijlage 2 bij deze regeling vastgestelde model en de in die bijlage aangeduide kleur. 2. Het legitimatiebewijs bevat een verklaring waaruit de toestemming, bedoeld in artikel 7, tweede of derde lid, van de wet, blijkt, van de korpschef, de commandant of de minister, die deze toestemming heeft gegeven. 3. Het legitimatiebewijs, bedoeld in het eerste lid, kan een aantekening bevatten van de korpschef, de commandant of de minister, die de toestemming heeft gegeven op grond van artikel 7, tweede of derde lid, van de wet, waaruit blijkt dat het de betrokkenen slechts is toegestaan de op het legitimatiebewijs omschreven beveiligings- dan wel recherchewerkzaamheden te verrichten. In dat geval reikt de toestemming bedoeld in artikel 7, tweede of derde lid, van de wet, niet verder dan uit de aantekening blijkt. 5. Instructie van en controle op het personeel Artikel 14. (instructie voor personeel) Een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau brengt de instructie bedoeld in artikel 9, negende lid, van de wet, na de goedkeuring door de minister, ter kennis van de korpschef van de regio waar de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd of, indien de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd op een luchtvaartterrein, van de commandant. Artikel 15. (controle van personeel) Een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau oefent voldoende en regelmatige controle uit op de verrichtingen van het personeel en draagt er zorg voor dat het personeel handelt overeenkomstig de bij of krachtens de wet vastgestelde voorschriften. 6. Verslaglegging Artikel 16 [Vervallen per ] Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 42

45 7. Uitrusting Artikel 17. (gebruik hond) 1. Een beveiligingsorganisatie kan bij de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden gebruik maken van een hond, tenzij in de vergunning anders is bepaald. Gebruik maken van een hond is slechts toegestaan indien uit een verklaring, afgegeven door een instantie die de toestemming heeft van de minister, blijkt dat deze hond geschikt is om als surveillancehond of objectbewakingshond te worden ingezet. 2. De hondengeleider is bij de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden in het bezit van een verklaring, afgegeven door een instantie die de toestemming heeft van de minister, waaruit blijkt dat de geleider en de hond een, voor het verrichten van de werkzaamheden, geschikte combinatie vormen. 3. Toestemming als bedoeld in het eerste en tweede lid hebben in ieder geval: a. de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging; b. de Nederlandse Bond voor de Diensthond. 4. De hond staat tijdens de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden onder direkt toezicht van de geleider. 5. De hondengeleider verleent desgevraagd inzage in de verklaringen als bedoeld in het eerste en tweede lid, aan de personen die met het toezicht op de naleving van de wet zijn belast, alsmede aan de korpschef van de politieregio waar de beveiligingswerkzaamheden worden verricht of, indien de beveiligingswerkzaamheden worden verricht op een luchtvaartterrein, bij de commandant van de Koninklijke marechaussee. 6. Met de verklaringen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden gelijkgesteld verklaringen van goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, welke verklaringen zijn afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd. 8. Behandeling van klachten Artikel 18. (vaststellen klachtenregeling) 1. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau stelt een klachtenregeling vast die de toestemming heeft van de minister. De klachtenregeling bevat ten minste gegevens over: a. bij wie de klacht moet worden ingediend; b. de minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen; c. de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend; d. de te volgen procedure voor de behandeling van de klacht; e. de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. 2. Een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau brengt de klachtenregeling, bedoeld in het eerste lid, ter kennis van de korpschef van de regio waar de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd of, indien de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau dan wel een onderdeel daarvan is gevestigd op een luchtvaartterrein, bij de commandant. 3. Een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau brengt een kopie van een ingediende klacht ter kennis van de minister. 4. Aan de indiening en behandeling van een klacht worden geen kosten verbonden. 9. Afstemming met politie Artikel 19. (informeren politie) 1. Een beveiligingsorganisatie draagt zorg voor een goede afstemming van de beveiligingswerkzaamheden met de politie in de regio waar de werkzaamheden worden verricht, of, indien de beveiligingswerkzaamheden worden verricht op een luchtvaartterrein, met de commandant. 2. Een beveiligingsorganisatie stelt voordat de beveiligingswerkzaamheden worden verricht de korpschef van de regio waar deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, of, indien de beveiligingswerkzaamheden worden verricht op een luchtvaartterrein, de commandant door middel Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 43

46 van een aanmeldingsformulier, overeenkomstig het in bijlage 4 bij deze regeling vastgestelde model, op de hoogte van de aard, omvang en duur van de werkzaamheden. 3. Het tweede lid is niet van toepassing op beveiligingsorganisaties die werkzaamheden verrichten als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet. 10. Bijzondere bepalingen voor particuliere alarmcentrales Artikel 20. (eisen particuliere alarmcentrale) 1. Een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, is gecertificeerd door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling, die de toestemming heeft van de minister. 2. Van het bepaalde in het eerste lid kan door de minister ontheffing worden verleend. 3. Toestemming als bedoeld in het eerste lid heeft in ieder geval: het Nederlands Centrum voor Preventie (NCP) 4. Met de certificering, bedoeld in deze regeling, wordt gelijkgesteld een verklaring van goedkeuring, afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale certificering wordt nagestreefd. Artikel 21 [Vervallen per ] Artikel 22. (informeren politie) Zodra door een beveiligingsorganisatie die werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 3, onder b, van de wet, een aanvang wordt gemaakt met nieuwe beveiligingswerkzaamheden stelt deze beveiligingsorganisatie de korpschef van de regio waar zich de objecten bevinden, die door de alarmcentrale worden beveiligd, of, indien de objecten die door de alarmcentrale worden beveiligd zich bevinden op een luchtvaartterrein, de commandant,op de hoogte van: a. de aanvang en de beëindiging van een overeenkomst met een abonnee die strekt tot een aansluiting op de particuliere alarmcentrale van alarm-apparatuur, en voorzover de korpschef daarom schriftelijk verzoekt tevens van: b. de aard en situering van het object, de in- en uitgangen en het beveiligd gebied met haar afzonderlijke zones; c. de soorten alarm waarvoor assistentie kan worden gevraagd (inbraak, overval, brand); d. de naam en het adres van de persoon die de alarmapparatuur heeft geïnstalleerd of zorg draagt voor het onderhoud; e. het sleuteladres; f. de instantie of persoon die na het doorgeven van een alarm binnen 15 minuten bij het pand aanwezig zal zijn. 11. Bijzondere bepalingen voor geld- en waardetransporten Artikel 23. (eisen voor geld- en waardetransportbedrijf) 1. De wijze waarop de werkzaamheden door een particulier geld- en waardetransportbedrijf worden verricht, alsmede het door een particulier geld- en waardetransport gebruikte materieel voldoen aan de in bijlage 5 bij deze regeling gestelde eisen. 2. Van het bepaalde in het eerste lid kan door de minister ontheffing worden verleend. Artikel 23a. Vaststellen (privacy)gedragscode Een recherchebureau stelt een (privacy)gedragscode vast, identiek aan het in bijlage 6 bij deze regeling vastgestelde model. Artikel 23b. (documenten bij aanvraag) 1. De aanvraag om erkenning van de EG-beroepskwalificaties wordt ingediend bij Justis. 2. De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van: a. de documenten betreffende nationaliteit en verblijf, bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 44

47 b. een kopie van de bekwaamheidsattesten of van de opleidingstitels waarop de aanvrager zich beroept; c. een schriftelijk bewijs van de beroepservaring, indien de aanvrager over beroepservaring beschikt; d. een verklaring omtrent gedrag afgegeven door het bevoegd gezag van de betrokken staat van oorsprong of herkomst, of een met die verklaring overeenkomend document als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, met dien verstande dat de verklaring of het document ten tijde van de indiening van de aanvraag niet ouder is dan drie maanden. 3. Indien de Minister een eerdere aanvraag heeft afgewezen en hierbij een mededeling, bedoeld in artikel 23g, derde lid, heeft gedaan, gaat de aanvraag tevens vergezeld van: a. een verklaring, bedoeld in artikel 23h, vierde lid, of b. een verklaring, bedoeld in artikel 23i, tweede lid. 4. De Minister kan verlangen dat de aanvrager nadere informatie verstrekt over: a. de aard, de inhoud en de duur van de door de aanvrager gevolgde opleiding, en b. de beroepservaring van de aanvrager. 5. De Minister kan verlangen dat de gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b, c en d, en vierde lid, die zijn gesteld in een andere dan de Nederlandse taal, vergezeld gaan van vertalingen in de Nederlandse taal, en dat deze vertalingen zijn opgesteld door een beëdigd tolk of vertaler. Artikel 23c. (procedure erkenning) 1. Justis deelt de aanvrager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na ontvangst, schriftelijk mee dat de aanvraag is ontvangen. 2. Indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 23b, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een maand aan te vullen. De Minister kan deze termijn verlengen. 3. De mededeling, bedoeld in het tweede lid, wordt zo mogelijk gedaan in de ontvangstbevestiging, bedoeld in het eerste lid. 4. De Minister beslist op de aanvraag: a. binnen drie maanden nadat de aanvrager heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 23b, of b. onverwijld na het ongebruikt verstrijken van de termijn die is gesteld voor het aanvullen van de aanvraag. 5. De Minister kan de termijn, bedoeld in het vierde lid onder a, met een maand verlengen. Artikel 23d. (erkenning) De beroepskwalificaties worden erkend indien: a. is voldaan aan de vereisten van artikel 6 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties, en b. de door de aanvrager in het kader van diens opleiding gevolgde vakken naar het oordeel van de Minister niet wezenlijk verschillen van de vakken die onderdeel vormen van de Nederlandse opleiding, genoemd in hoofdstuk 2, of c. deze verschillen naar het oordeel van de Minister in voldoende mate worden overbrugd door de kennis en ervaring die de aanvrager tijdens de uitoefening van diens beroep heeft verworven, danwel door een compenserende maatregel. Artikel 23e. (voornemen tot afwijzing en zienswijze) 1. Indien de Minister van oordeel is dat de beroepskwalificaties niet kunnen worden erkend, deelt hij de aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk mee dat hij voornemens is de aanvraag af te wijzen. 2. Het voornemen is met redenen omkleed. 3. Indien de Minister voornemens is de aanvraag af te wijzen wegens wezenlijke verschillen, maar hij van mening is dat een met goed gevolg volbrachte compenserende maatregel kan leiden tot overbrugging van de wezenlijke verschillen, en daarmee tot een te honoreren nieuwe aanvraag, zal de Minister hier in het voornemen een mededeling over doen. 4. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen binnen een maand na verzending van de mededeling, bedoeld in het eerste lid. De Minister kan deze termijn verlengen. 5. Indien het voornemen een mededeling, bedoeld in het derde lid, bevat, vermeldt de aanvrager in zijn zienswijze of hij bereid is tot het volbrengen van een compenserende maatregel, en zo ja, of hij dit wil doen door het volgen van een aanpassingsstage dan wel het afleggen van een proeve van bekwaamheid. 6. Indien de aanvrager in zijn zienswijze aangeeft een aanpassingsstage te willen volgen, geeft hij in Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 45

48 die zienswijze tevens aan bij welke beveiligingsorganisatie, welk recherchebureau of welk alarminstallatiebedrijf de aanpassingsstage zal worden gevolgd, alsmede welke gekwalificeerde beroepsbeoefenaar hem daarbij zal begeleiden. Artikel 23f. (geen aanhouding besluit) De Minister maakt niet ambtshalve gebruik van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, tot aanhouding van de aanvraag als een aanpassingsstage of een proeve van bekwaamheid vereist wordt. Artikel 23g. (afwijzing) 1. De aanvraag wordt afgewezen indien: a. niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6 van de Algemene wet erkenning EGberoepskwalificaties, b. de door de aanvrager gevolgde vakken naar het oordeel van de Minister wezenlijk verschillen van de vakken die onderdeel vormen van de opleiding, bedoeld in hoofdstuk 2, en c. deze verschillen naar het oordeel van de Minister in onvoldoende mate worden overbrugd door de kennis en ervaring die aanvrager blijkens de aanvraag tijdens de uitoefening van diens beroep danwel door een compenserende maatregel heeft verworven. 2. De afwijzing is met redenen omkleed. 3. Indien de Minister de aanvraag afwijst wegens wezenlijke verschillen, maar hij van mening is dat een met goed gevolg volbrachte compenserende maatregel kan leiden tot overbrugging van de wezenlijke verschillen, en daarmee tot een te honoreren nieuwe aanvraag, deelt hij in de afwijzing mee welke maatregel kan leiden tot compensatie van de tekortschietende beroepskwalificaties. 4. Ten aanzien van de compenserende maatregel respecteert de Minister de wens van de aanvrager, tenzij: a. de aanvrager kenbaar heeft gemaakt dat hij geen compenserende maatregel wil volbrengen; b. de termijn, bedoeld in artikel 23e, vierde lid, ongebruikt is verstreken; c. de opleidingstitel in een derde land is afgegeven; d. deze wens in strijd komt met het bepaalde in artikel 23h, derde lid. Artikel 23h. (aanpassingsstage) 1. Het bedrijf, bedoeld in artikel 23e, zesde lid, kan een stagiair met werkzaamheden belasten zonder dat deze in het bezit is van een in hoofdstuk 2 genoemd diploma of een erkenning van EGkwalificaties, indien de stagiair beschikt over een mededeling, bedoeld in 23g, derde lid, met vermelding van het betrokken bedrijf. 2. De duur van de aanpassingsstage bedraagt ten hoogste twaalf maanden. 3. De aanvrager mag meer aanpassingsstages volgen, met dien verstande dat de gezamenlijke duur van de aanpassingsstages ten hoogste twaalf maanden bedraagt. 4. Na afronding van de aanpassingsstage zendt het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, een schriftelijke verklaring aan de stagiair. 5. De verklaring, bedoeld in het vierde lid, wordt binnen twee weken na afronding van de aanpassingsstage verzonden, en bevat een oordeel over de wijze waarop de aanpassingsstage is vervuld. Artikel 23i. (proeve van bekwaamheid) 1. De proeve van bekwaamheid wordt afgelegd in de Nederlandse taal bij een door de Minister aangewezen instantie. 2. Na het afleggen van de proeve van bekwaamheid zendt de instantie, bedoeld in het eerste lid, een schriftelijke verklaring aan de aanvrager. 3. De verklaring, bedoeld in het tweede lid, wordt binnen twee weken na het afleggen van de proeve van bekwaamheid verzonden, en bevat een oordeel over de wijze waarop de aanvrager de proeve van bekwaamheid heeft afgelegd. 4. De aanvrager mag meer proeven van bekwaamheid afleggen. Artikel 23j. (beroepskwalificatie-eisen aan tijdelijke en incidentele dienstverrichters) Een dienstverrichter wordt geen beperkingen wegens beroepskwalificaties opgelegd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. het beroep of de opleiding die leidt tot de toegang tot of uitoefening van het beroep in de betrokken staat van vestiging is gereglementeerd; of b. het beroep of de opleiding die leidt tot toegang of uitoefening van het beroep in de betrokken staat van vestiging is niet gereglementeerd en de migrerende beroepsbeoefenaar heeft het Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 46

49 beroep tijdens de tien jaar voorafgaand aan de dienstverrichting in Nederland gedurende ten minste twee jaar, of gedurende een gelijkwaardige periode deeltijds, uitgeoefend in de betrokken staat van vestiging; en c. de dienstverrichter doet voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Algemene wet EGberoepskwalificaties toekomen aan Justis, met informatie over welk gereglementeerd beroep op welke tijdelijke of incidentele wijze zal worden verricht. Artikel 23k. (verklaring vooraf door tijdelijke en incidentele dienstverrichter) 1. De verklaring, genoemd in artikel 23j onder c, kan met alle middelen worden aangeleverd en wordt steeds na een jaar opnieuw afgegeven door de dienstverrichter indien hij voornemens is om gedurende het opvolgende jaar in Nederland tijdelijk en incidenteel diensten te verrichten. 2. De verklaring gaat vergezeld van de volgende documenten, afgegeven door de terzake bevoegde autoriteit van de betrokken staat: a. de documenten betreffende nationaliteit en verblijf, genoemd in artikel 23, derde lid onder a, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; b. een attest dat de dienstverrichter rechtmatig in een andere betrokken staat dan Nederland is gevestigd om er de betrokken werkzaamheden uit te oefenen, en dat de dienstverrichter op het moment van afgifte van het attest geen permanent of tijdelijk beroepsverbod is opgelegd; c. een bewijs dat de dienstverrichter nooit strafrechtelijk is veroordeeld. 3. Indien zich een wezenlijke verandering heeft voorgedaan in de door de documenten, genoemd in het tweede lid, gestaafde situatie, maakt de dienstverrichter daarvan binnen een maand melding bij Justis, onder overlegging van documenten waaruit die nieuwe situatie blijkt. 12. Vergoeding van kosten Artikel 24. (kosten vergunning, toestemming en legitimatiebewijs) 1. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de wet, bedraagt voor: het verlenen en verlengen van een vergunning: 428,92. Deze kosten worden voldaan aan de minister. 2. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 6, onder e, van de wet, bedraagt voor: de afgifte van een legitimatiebewijs: 14,75. Deze kosten worden voldaan aan de korpschef, de commandant of de minister, die op grond van artikel 13, tweede lid, van deze regeling bevoegd is tot het afgeven van het legitimatiebewijs. 3. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de wet, bedraagt voor: het verlenen van toestemming als bedoeld in artikel 7, eerste, tweede en derde lid, van de wet: 52,18. Deze kosten worden voldaan aan de korpschef, commandant of de minister die op grond van artikel 7, eerste, tweede of derde lid, van de wet bevoegd is tot het verlenen van toestemming. 4. Indien een beveiligingsorganisatie of recherchebureau is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en de beroepseisen waaraan in het land van vestiging reeds is voldaan aanleiding geven tot een vereenvoudigde procedure, worden in afwijking van het eerste en derde lid, slechts de kosten vergoed die voortvloeien uit die vereenvoudigde procedure. 5. De vergoeding van kosten wordt jaarlijks op 1 januari aangepast overeenkomstig het voor de maand december van het voorgaande jaar vastgestelde percentage voor de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij de overheid. Het basisbedrag wordt rekenkundig afgerond op euro s. 13. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 25. (overgangsregeling opleidingseis bestuursorganen) 1. Artikel 6 van deze regeling, is niet van toepassing op personen die zijn geboren vóór 1 april 1944 en op het moment van inwerkingtreding van de wet in dienst zijn van een bestuursorgaan en in de uitoefening van hun functie beveiligingswerkzaamheden verrichten. 2. [Vervallen.] 3. Het tweede lid vervalt op 1 april Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 47

50 Artikel 26. (particulier rechercheur) 1. Artikel 10 van deze regeling, is niet van toepassing indien het personen betreft die zijn geboren vóór 1 april 1944 en op het moment van inwerkingtreding van de wet te werk zijn gesteld door een recherchebureau. 2. [Vervallen.] 3. Het tweede lid vervalt op 1 april Artikel 27. (alarminstallateur) 1. Artikel 11, eerste lid, van deze regeling, is niet van toepassing indien het personen betreft die zijn geboren vóór 1 april 1944 en op het moment van inwerkingtreding van de wet als alarminstallateur werkzaam zijn. 2. [Vervallen.] 3. Het tweede lid vervalt op 1 april Artikel 28 [Vervallen per ] Artikel 28a [Vervallen per ] Artikel 29. (voorkomen handelsbelemmeringen) Met het in deze regeling bedoelde materieel wordt gelijk gesteld materieel, dat rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en dat ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet. Artikel 30. (intrekken voorgaande regeling) De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (Stcrt.1997, 237) wordt ingetrokken. Artikel 31. (inwerkingtreding regeling) Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt. Artikel 32. (titel regeling) Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 3 en 5 die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100 te Den Haag. Den Haag, 3 maart 1999 De Minister van Justitie, A.H. Korthals Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 48

51 Bijlage 5: Aanvraagformulier voor vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie en recherchebureaus Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 49

52 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 50

53 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 51

54 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 52

55 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 53

56 Handboek Stewarding Amateurvoetbal Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 54

57 Bijlage 6: Instructie (voetbal)stewards, voorbeeld Instructie (voetbal)stewards voetbalvereniging xxxxxx 1. Doel instructies De instructies hebben tot doel de (voetbal)stewards van voetbalvereniging xxxxxx een taakomschrijving te verschaffen waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk tot uitdrukking komen. Deze instructies zijn dwingend voorgeschreven. De instructies dienen overzichtelijk te zijn en in goed Nederlands geschreven. 2. Kennis van instructies De (voetbal)steward dient op de hoogte te zijn van deze instructies. Bij de instructies kunnen bijlagen of aanvullende instructies worden gevoegd, die betrekking hebben op de op een werkplek geldende regels of toegespitst zijn op de specifieke werksituatie. Ook hiervan zal de (voetbal)steward kennis moeten kunnen nemen. Dergelijke bijlagen en aanvullingen mogen niet in strijd zijn met de belangen van de veiligheidszorg of de goede naam van de bedrijfstak. 3. Wapens en handboeien Het is de (voetbal)steward verboden, tijdens de (vrijwillige) taakuitoefening, enig wapen of munitie voorhanden te hebben of te vervoeren zoals genoemd in de Wet wapens en munitie. Het dragen en gebruiken van handboeien is niet toegestaan. 4. Interne en externe gezagsverhouding Binnen het kader van voetbalvereniging xxxxxx: De (voetbal)steward ontvangt zijn/haar opdracht van de coördinator stewards of het bestuurslid veiligheid & supporters van voetbalvereniging xxxxxx; Aan wie kan de (voetbal)steward een opdracht geven / verzoek doen: De (voetbal)steward kan, in het kader van de organisatie / veiligheid een opdracht geven / een verzoek doen aan een vrijwilliger, eveneens betrokken bij de organisatie van de te spelen wedstrijd. 5. Afwijking van instructies Regeling voor afwijking van de instructies. Aanwijzingen gegeven door of vanwege een (algemeen) opsporingsambtenaar dienen door de (voetbal)steward stipt te worden opgevolgd. 6. Rapportage Alle tijdens de dienst gesignaleerde feiten en omstandigheden dienen met hun wijze van afhandeling in een (dienst)rapport te worden vermeld. Ook van bijzondere gebeurtenissen of voorvallen dient rapport te worden opgemaakt. 7. Geheimhouding De vrijwilliger, in de functie van (voetbal)steward aangesteld, verplicht zich zowel tijdens, als ook na beëindiging van zijn taak als steward tot geheimhouding omtrent alle, op welke wijze dan ook, te zijner kennis gekomen bijzonderheden en aangelegenheden van de voetbalvereniging xxxxxx in het bijzonder. Het is hem verboden inlichtingen of gegevens over bedrijven te verstrekken aan derden, of mondeling of schriftelijk inlichtingen over privé-gegevens of functies van personen te verstrekken. 8. Standplaats De werkzaamheden van de (voetbal) steward vinden in principe plaats op het sportpark xxxxxx te xxxxxx. Als daartoe aanleiding bestaat kan de steward ook worden ingezet bij de begeleiding van de supporters bij uitwedstrijden. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 55

58 9. Uniform Tenzij de (voetbal)steward een individuele ontheffing van de Minister van Justitie of de korpschef of de commandant van de Koninklijke marechaussee heeft tot het dragen van een uniform inzake de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, worden alle uitvoerende diensten verplicht in uniform (jas/hes) verricht. Beschrijving (foto) van het uniform is als bijlage toegevoegd. 10. Legitimatiebewijs De (voetbal)stewards zijn, in de uitoefening van hun dienst, verplicht het door de Minister van Justitie voorgeschreven legitimatiebewijs bij zich te dragen en op verzoek te tonen dan wel aan de daartoe bevoegde instantie (politie, opsporingsambtenaar), ter inzage af te geven. 11. Communicatie-apparatuur De (voetbal)steward mag in het kader van zijn werk alleen gebruik maken van goedgekeurde, door voetbalvereniging xxxxxx, verstrekte apparatuur. 12. Bevoegdheden Bevoegdheden tijdens de uitvoering van de stewardtaak zijn nader omschreven in de volgende hoofdstukken. De bevoegdheden zullen afhankelijk zijn van de werkwijze van de steward en de eisen en wensen van voetbalvereniging xxxxxx en de politie. In een standaardinstructie kunnen deze bevoegdheden daarom niet worden opgenomen. De (voetbal)steward zal echter wel op de hoogte moeten worden gesteld van de bevoegdheden die hem op een bepaalde werkplek toekomen. 13. Fouilleren Onderzoek aan kleding of lichaam is ten strengste verboden. Deze bevoegdheid is uitsluitend voorbehouden aan opsporingsambtenaren genoemd in de artikelen 141 en 142 Wetboek van Strafvordering. 14. Visiteren, onderzoek aan lichaam en kleding Op verzoek van voetbalvereniging xxxxxx of politie / opsporingsambtenaar kan de (voetbal)steward behulpzaam zijn bij de controle op bezoekers van de voetbalaccommodatie. Het (verenigings) reglement moet daarbij in acht worden genomen. 15. Aanhouden Bij ontdekking van een strafbaar feit op heterdaad, is een ieder bevoegd tot aanhouding van de verdachte. Indien men tot aanhouding overgaat is men verplicht de aangehoudene onverwijld over te dragen aan een opsporingsambtenaar. De aangehouden persoon dient tot de overdracht aan een opsporingsambtenaar onder toezicht te blijven van de (voetbal)steward. 16. Beslag Indien men een verdachte heeft aangehouden mag men de goederen die niet aan de verdachte toebehoren en die hij bij zich draagt, in beslag nemen. Deze goederen dienen tezamen met de verdachte aan de opsporingsambtenaar overgedragen te worden, omdat deze goederen als bewijsmiddel dienen. 17. Aangifte In alle gevallen waarin is overgegaan tot aanhouding van een verdachte en deze is overgedragen aan een opsporingsambtenaar dient aangifte te worden gedaan bij de politie. Opgemaakt te Datum.. Naam Handtekening.. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 56

59 Bijlage 7: Klachtenregeling, voorbeeld Klachtenregeling voetbalvereniging xxxxxx Toelichting De klachtenregeling zoals deze hieronder is opgenomen geeft een klachtenregeling weer. In deze standaardregeling wordt de behandeling van een klacht (door de voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters van voetbalvereniging xxxxxx vastgelegd. Artikel 1. Definities en reikwijdte Deze regeling verstaat onder: 1. de organisatie: voetbalvereniging xxxxxx; 2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van voetbalvereniging xxxxxx; 3. een gedraging: het handelen of nalaten van voetbalvereniging xxxxxx haar (vrijwillige) medewerkers; 4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend; 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde; Artikel 2. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van voetbalvereniging xxxxxx en haar (vrijwillige) medewerkers. Artikel 3. Wijze van indienen 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters van voetbalvereniging xxxxxx die de gedraging verricht heeft. 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens: - de naam en adres van de klager; - de datum; - een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt; - de gronden waarop de klager bezwaar maakt. 3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de voorzitter van voetbalvereniging xxxxxx / bestuurslid veiligheid & supporters, klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. 4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Artikel 4. Indieningstermijn De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden. Artikel 5. Kostenloze behandeling Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden. Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 57

60 Artikel 6. Ontvangstbevestiging De voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst. Artikel 7 De voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie. Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure 1. De voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters van voetbalvereniging xxxxxx onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud. 2. De voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen. Artikel 9. Schriftelijke behandelingsprocedure 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht. 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen. Artikel 10. Beslissing De voorzitter / bestuurslid veiligheid & supporters beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht. Artikel 11. Schriftelijke mededeling De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld. Opgemaakt te, datum. Naam Handtekening.... Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 58

61 Bijlage 8: Voor- en achterzijde stewardkleding, voorbeeld Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 59

62 Bijlage 9: Voor- en achterzijde blauw legitimatiebewijs Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina 60

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Waarom dit formulier? Voor het aanvragen van (verlenging

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Waarom dit formulier? Voor het aanvragen van (verlenging

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: 1 Invullen door Aanvrager 1.2 Doel van de aanvraag > Aankruisen wat van toepassing is Aanvraagformulier Invullen in blokletters; Ten behoeve van: aanbestedingsprocedure extra aantal VOG exemplaren (alleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam NL86INGB0003146219 Uitleg bij de inschrijvingsaanvraag Januari 2015. Je ontvangt of download het aanvraag formulier voor inschrijving bij de vereniging

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011

Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Aanvraag subsidie ESF 2010-2011 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O Fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen: - Algemene

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Ministerie van Justitie Datum aanvraag dd-mm-jj) Waarom

Nadere informatie

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1)

Straat en huisnummer. (Let op: indien het gaat om een aanbestedingsprocedure, zie toelichting bij dit formulier onder 1.1) Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1.1 Gegevens van de rechtspersoon Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres Straat en huisnummer KvK-Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie 1. Inleiding Werk en meer mogelijk maken voor iedereen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Vereniging van Unilever Scherpschutters

Vereniging van Unilever Scherpschutters Secretariaat V.v.U.S. Postbus 9510 3007 AM Rotterdam INGbank 3146219 Uitleg bij de lidmaatschapaanvraag Januari 2014. Je ontvangt een aanvraag formulier voor lidmaatschap van de vereniging te samen met

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie Ministerie van Justitie Datum aanvraag (dd-mm-jj) Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Aanvraag subsidie ESF 2009

Aanvraag subsidie ESF 2009 Het ESF investeert in Aanvraag subsidie ESF 2009 Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor opleidingen die door het A&O-fonds Grafimediabranche zijn geselecteerd. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie)

Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie) Datum: 12 mei 2017 Van: Bestuur HBV en Vianen Vooruit Versie: 1.0 Light Beleid omtrent gedrag HBV-Vianen Vooruit (uitgeklede versie) 1. Inleiding: Een onderdeel van de samenwerking tussen jeugdafdelingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Zie toelichting voor nummering formulier - Nummer Gegevens van de rechtspersoon Indien u bent ingeschreven

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Gastouderbureau Barbamama

Gastouderbureau Barbamama Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders Ingeval van een melding in het kader van de continue controle als bedoeld in artikel 9b van het Besluit registers

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3)

1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) Model meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW. Vraag 1. Verantwoordelijke 1. Hoeveel verantwoordelijken zijn er voor deze gegevensverwerking? 1 verantwoordelijke (ga naar vraag 1.3) 1.3 De verantwoordelijke

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Bijlage Veiligheidsplan

Bijlage Veiligheidsplan Bijlage Veiligheidsplan Algemeen In Breda bestaat de mogelijkheid voor horecaondernemers in het aangewezen horecaconcentratiegebied hun zaak geopend te hebben tot maximaal 04.00 uur. Om voor deze ontheffing

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke 1. Doelstelling van het toezichtplan Alle medewerkers werkzaam en/of in dienst van zwembad Waadhoeke moeten van de veiligheid en hygiëne, maar ook de wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Protocol. HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER

Protocol. HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER Protocol HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER Inhoud 1. Algemeen 2. Benoeming 3. Eisen van aanstelling 4. Bevoegdheden en werkwijze 5. Verslaglegging 6. Diverse zaken 7. Reis- en verblijfskosten

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Aanvraagformulier Verklaring mtrent het Gedrag Rechtspersonen en Integriteitsverklaring Beroepsvervoer Ministerie van Justine Zie toelichting voor nunttnering formulier Formulier A Nummer Gegevens van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; Invullen in blokletters. 1 Invullen door Aanvrager Wordt de aanvraag namens een rechtspersoon ingediend? Onder rechtspersoon worden de volgende

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Gold Security

Sollicitatieformulier Gold Security Dit sollicitatieformulier uitprinten en in BLOKLETTERS invullen. Vervolgens opsturen naar Gold security, Postbus 489, 6000 AL Weert. Svp TWEE recente pasfoto s bijsluiten! Indien een vraag niet op u van

Nadere informatie

Geldig tot : 15 oktober 1996

Geldig tot : 15 oktober 1996 Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan Gemeentebesturen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Geen EA95/U2045 25 juli 1995 Inlichtingen bij Doorkiesnummer MW. drs B. van der Goes 070 3027571 Onderwerp Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

«SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS»

«SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS» «SUBCO_NAME» T.a.v. «De_heerMevrouw» «OWNER_FIRST_NAME» «OWNER_LAST_NAME» «ADDRESS» «POSTAL_CODE» «CITY» «KIKS» Pakketservice TNT Post Pakketservice Benelux BV Neptunusstraat 2-20 2132 JB Hoofddorp Nederland

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars

Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Aan: De besturen van de NWB- & KNBLO-NL-lidorganisaties Utrecht / Nijmegen, februari 2013 Nieuwe werkwijze rondom evenementen met verkeersregelaars Ze zijn onmisbaar, de duizenden verkeersregelaars die

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen

Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen Aanvraagformulier subsidie deskundig (technische) leiding (DTL) sportverenigingen De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar aan Lelystadse sportverenigingen voor de kosten van het inschakelen van

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Formulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Formulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Adviseur en bemiddelaar is UNETO-VNI Verzekeringen, Postbus 742, 2700 AS Zoetermeer. UNETO-VNI Verzekeringen is een dochter van brancheorganisatie UNETO-VNI. T 079-3250717 F 079-3238550 E verzekeringen@uneto-vni.nl

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE

BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE BEVEILIGER MBO 2 OPLEIDINGSINFORMATIE Een beroep van uitersten Als beveiliger heb je een bijzonder beroep; een beroep van uitersten. De ene keer moet je flink in actie komen en tegelijkertijd het overzicht

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 2. Exameneisen De exameneisen voor het certificaat Event Security Officer zijn opgenomen in een apart document,

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19

Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Wijziging Bevoegd vertegenwoordiger v1.19 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kan de geregistreerde Bevoegd vertegenwoordiger van de Abonnee worden gewijzigd. Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde

Nadere informatie

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan?

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? KNSA-MODEL Informatiebrochure Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel: +31 (0)88

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Programma. Samenwerkingsverband opleidingen 2017

Programma. Samenwerkingsverband opleidingen 2017 Samenwerkingsverband opleidingen 2017 Programma Voorbereidend onderzoek Verzoekschrift en verlof De beslaglegging met praktijkcasus van de deskundigen Riscon Arnhem B.V. Particulier recherchebureau te

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT ESCORTBEDRIJF 3.2.1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode/plaats : Vestigingsadres

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen Ministerie van Justitie Toelichting 1 Algemene informatie 1.1 Wat is een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen? Met de verklaring

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger Beveiliger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS

REGLEMENT. Voor het afnemen van EXAMEN BEVOEGDHEIDSVERLENGING LPG-TECHNICUS REGLEMENT Voor het afnemen van EXAMEN Goedgekeurd door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brief d.d. 17 december 2013 kenmerk: JBZ 2013 / 11931 datum inwerkingtreding: 01 januari

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2016/ 17 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Protocol. HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER

Protocol. HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER Protocol HONDEN WELZIJN TEAM van de RAAD VAN BEHEER Inhoud 1. Algemeen 2. Benoeming 3. Eisen van aanstelling 4. Bevoegdheden en werkwijze 5. Verslaglegging 6. Diverse zaken 7. Reis- en verblijfskosten

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie