short term has no future JAARVERSLAG 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "short term has no future JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 short term has no future JAARVERSLAG 2007

2 2 // Dexia / Jaarverslag 2007

3 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007 // 1

4 PROFIEL VAN DE GROEP 4 FINANCIEEL PROFIEL 6 BOODSCHAP VAN PIERRE RICHARD 10 BOODSCHAP VAN AXEL MILLER 12 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP 14 STRATEGIE 17 VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN EN EVOLUTIE VAN DEXIA IN GESCHIEDENIS VAN DE GROEP 23 CORPORATE GOVERNANCE 24 INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS 54 HUMAN RESOURCES 58 DUURZAME ONTWIKKELING 65 RISICOBEHEER 66 FINANCIËLE RESULTATEN 78 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN DE METIERS 85 ALGEMENE INFORMATIE // Dexia / Jaarverslag 2007

5 RAPPORT DE GESTION BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag 2007 // 3

6 PROFIEL VAN DE GROEP PROFIEL VAN DE GROEP FSA, een van de drie grootste obligatieverzekeraars in de Verenigde Staten, beschikt eveneens over een rating AAA (onlangs bevestigd). BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia is een Europese bank die wereldleider is op het gebied van de financiering van de lokale openbare sector. Met een beurskapitalisatie van 20,3 miljard EUR op 31 december 2007 behoort Dexia tot de vijftien grootste financiële instellingen van de eurozone. Op dezelfde datum telde de Groep medewerkers, verspreid over 37 landen. EEN UNIEK MODEL IN HET BANKENLANDSCHAP Een ontwikkeling gebaseerd op twee pijlers De toekomst van Dexia zal gebouwd worden op twee pijlers: een universele bankactiviteit in Europa en een wereldwijd leiderschap op het vlak van Public/Project Finance. Dexia wenst zijn universele bankactiviteiten buiten de traditionele markten (België, Luxemburg, Slowakije en Turkije) te onwikkelen om in Europa uit te groeien tot een eersterangsspeler. Dexia wil ook zijn wereldwijde marktleiderschap inzake Public/Project Finance verstevigen via een verdere geografische uitbreiding. De in september 2006 vastgelegde en aangekondigde doelstellingen wijzen op het vertrouwen van de Groep om zeer goede operationele en financiële prestaties te boeken, o.a. een dividend per aandeel dat met minstens 10 % per jaar stijgt. Financiële gezondheid Dexia wil zich op een energieke en evenwichtige manier ontwikkelen, en het zal daarbij rekening houden met zijn basiswaarden op het vlak van risico en financiële gezondheid. Zo past de Groep de strengste normen toe op het gebied van toekenning van kredieten, risicocontrole, operationele activiteiten en productkwaliteit. Dexia heeft een van de hoogste kredietratings in de bankwereld: zijn drie belangrijkste entiteiten Dexia Crédit Local, Dexia Bank en Dexia BIL hebben een rating AA/ Aa1/AA+; drie van zijn Europese dochterondernemingen geven gewaarborgde obligaties met rating AAA uit; en Een engagement op lange termijn en de waarden van de Groep De groep Dexia heeft oog voor de behoeften en het welzijn van zijn cliënten, en wil bijdragen tot een harmonieuze ontwikkeling van de samenleving, het milieu beschermen en zorgen voor een duurzame groei; een uitgesproken langetermijnvisie waarmee Dexia het verschil maakt. Door te stellen dat short term has no future, omschrijft Dexia zijn persoonlijkheid en geeft het zijn eigen visie weer over de opvatting en uitoefening van zijn metiers. Dexia heeft ervoor gekozen zijn opdrachten te realiseren en zijn vakkennis aan te wenden rond drie waarden: de ambitie om zijn operationele en financiële prestaties voortdurend te verbeteren met respect voor de maatschappelijke en ecologische waarden van Dexia; respect voor iedereen: cliënten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en de verschillende gemeenschappen waarbinnen Dexia zijn metiers uitoefent; de passie om vindingrijk te zijn, vooruitgang te boeken en alles te doen en over te doen wat nodig is om Dexia in staat te stellen zijn opdrachten te vervullen en zinvol werk te leveren. DE METIERS VAN DEXIA Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement Dexia is erin geslaagd om in tien jaar tijd wereldleider te worden in de financiering van de lokale openbare sector en dit in meer dan dertig landen wereldwijd. De belangrijkste vestigingen bevinden zich in Frankrijk, België, Italië, Noord- Amerika en Mexico, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Australië, Israël, Bulgarije, Hongarije en Japan. Dit metier beslaat drie domeinen. De financiële dienstverlening aan de publieke sector omvat de financiering van de behoeften van de lokale openbare besturen of van andere instellingen voor openbare dienstverlening in de vorm van kredieten, verbintenissen, liquiditeitswaarborgen of via deelname aan obligatie-uitgiften voor de cliënten. Dexia biedt zijn cliënten een ruime waaier van producten aan, met inbegrip van gestructureerde kredieten en diensten inzake schuldbeheer. Dexia is ook een actieve marktspeler inzake de financiering van projecten en wendt zijn knowhow ter zake wereldwijd aan. Het past daarbij een selectieve benadering toe in overeenstemming met het risicobeleid van de Groep. Er wordt voorrang gegeven aan essentiële infrastructuur (vervoer, milieu...) en aan de sector van de hernieuwbare energiebronnen. Dexia verstrekt ook kredieten aan bedrijven in de landen waar het als universele bank gevestigd is (België, Luxemburg, Turkije en Slowakije). 4 // Dexia / Jaarverslag 2007

7 PROFIEL VAN DE GROEP Via zijn Amerikaanse dochter Financial Security Assurance (FSA) ten slotte verzekert Dexia gemeenteobligaties, infrastructuurprojecten en geëffectiseerde schuldvorderingen (asset-backed securities). FSA bekleedt vandaag een dominante positie op de Amerikaanse markt van de verzekerde gemeenteobligaties. Financiële dienstverlening aan particulieren Dexia is een toonaangevende retailbank die een volledig gamma van bank- en verzekeringsdiensten biedt aan meer dan 6 miljoen cliënten (gezinnen, kleine en middelgrote ondernemingen) in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije. Het bekleedt een eersterangspositie onder de retailbanken in België en Luxemburg en is tevens erkend als retailbank in Slowakije. DenizBank, de dochteronderneming van Dexia, is de zesde grootste privébank van Turkije. Dexia Insurance Services levert alle levens- en niet-levensverzekeringsproducten die via de retailnetten van de Groep in België en Luxemburg, en in Frankrijk verkocht worden. Dexia heeft ook een belangrijke privatebankingactiviteit ontwikkeld via diverse entiteiten sommige in een joint venture in verschillende Europese landen, vooral in België, Luxemburg, Spanje, Zwitserland en Denemarken. Thesaurie en financiële markten Dexia heeft via zijn belangrijkste activiteiten een sterke aanwezigheid verworven op de kapitaalmarkten, zowel voor de herfinanciering en het balansbeheer van de Groep als voor de uitwerking van geavanceerde en gestructureerde producten en oplossingen voor de cliënten van de diverse metiers. Deze activiteit is niet alleen een essentiële ondersteuning voor de hele Groep, maar ook een belangrijk profitcenter, dat aanzienlijke winsten oplevert. Financieel beheer Als toonaangevend vermogensbeheerder op Europees niveau, biedt Dexia Asset Management een volledig gamma beleggingen aan: traditioneel beheer, alternatieve fondsen en duurzaam verantwoorde beleggingen, waarvoor Dexia marktleider is in West-Europa. Dexia Asset Management is gespecialiseerd in het beheer van collectieve fondsen en institutionele en privémandaten. Dexia Asset Management heeft beheerscentra in Brussel, Luxemburg, Parijs en Sydney, en commerciële teams in Europa, het Midden-Oosten en Australië. Investor services RBC Dexia Investor Services ging in 2006 van start in het kader van een joint venture met Royal Bank of Canada en biedt aan instellingen in de hele wereld zijn kennis en knowhow aan op het gebied van global custody, administratief fondsenbeheer, beheer van pensioenfondsen en dienstverlening aan de aandeelhouders. De onderneming behoort tot de internationale top tien van global custodians. RBC Dexia Investor Services is wereldwijd actief dankzij teams aanwezig in vijftien landen op vier continenten. BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 5

8 FINANCIEEL PROFIEL FINANCIEEL PROFIEL KERNCIJFERS OP GECONSOLIDEERDE BASIS VAN DE GROEP DEXIA BEHEERSVERSLAG BALANSTOTAAL (in miljarden EUR) NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL (in miljoenen EUR) RENTABILITEIT OP HET EIGEN VERMOGEN (ROE) (in %) EXPLOITATIE- COËFFICIËNT (in %) 20,0 23,1 17,8 54,0 49,6 55, WINST PER AANDEEL (in EUR) 1,87 2,49 2, // Dexia / Jaarverslag 2007

9 FINANCIEEL PROFIEL VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE GROEP DEXIA Dexia NV Financial Security Assurance 99,7 % Dexia Crédit Local 100 % Dexia Banque Internationale à Luxembourg 99,9 % Dexia Bank België 100 % DenizBank 99,8 % BEHEERSVERSLAG Dexia Crediop 70 % Dexia Sabadell Banco Local 60 % Dexia Kommunalbank Deutschland 100 % Dexia Kommunalkredit Bank 74,9 % Dexia Municipal Agency 100 % Dexia Sofaxis 100 % RBC Dexia Investor Services 50 % Dexia Asset Management 100 % Dexia Insurance Belgium 99,6 % COMPTES CONSOLIDÉS De percentages verwijzen naar rechtstreekse en onrechtstreekse participaties. Public/Project Finance 54 % 9 % 4 % 5 % 28 % Universele Bank BIJDRAGE VAN DE METIERS TOT HET ONDERLIGGEND NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL* 2007 Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement 54 % Financiële dienstverlening aan particulieren 28 % Thesaurie en financiële markten 9 % Financieel beheer 5 % Investor services 4 % * Central assets en niet-operationele elementen niet inbegrepen TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER 2007* België Frankrijk Luxemburg Turkije Andere Landen * Met inbegrip van de medewerkers van de zelfstandige kantorennetten en RBC Dexia Investor Services. Dexia / Jaarverslag 2007 // 7

10 FINANCIEEL PROFIEL RESULTATEN Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in miljoenen EUR) (1) BEHEERSVERSLAG Opbrengsten Kosten (1 694) (2 050) (3 323) (3 037) (3 056) (3 012) (3 057) (3 229) (3 474) (3 834) Brutobedrijfsresultaat Nettoresultaat groepsaandeel (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU wordt uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. COMPTES CONSOLIDÉS BALANS Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in miljarden EUR) 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 01 jan. 31 dec. 31 dec. 31 dec (1) Activa 245,1 257,8 351,4 350,9 349,9 389,2 404,6 508,8 566,7 604,6 Leningen en voorschotten aan cliënten 128,5 134,4 156,4 157,8 161,9 166,2 169,5 192,4 226,5 242,6 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via resultatenrekening en financiële investeringen 67,0 77,7 125,9 134,7 127,9 144,5 147,3 198,9 223,2 257,9 Schulden aan en deposito s van cliënten 46,9 52,4 84,0 85,3 92,3 97,6 87,1 97,7 116,2 126,7 Schuldpapier 132,3 134,4 140,9 146,5 134,9 143,9 144,2 175,7 184,7 204,0 Kern eigen vermogen (2) 6,9 8,1 10,3 10,9 11,6 12,3 10,5 11,5 14,4 16,1 (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU, en de impact van de eerste toepassing van de IFRS-norm worden uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. (2) Voor de jaren : eigen vermogen + fonds voor algemene bankrisico s. RATIO S Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Exploitatiecoëfficiënt (1) 53,9 % 54,8 % 59,0 % 58,9 % 59,2 % 55,9 % 54,4 % 54,0 % 49,6 % (3) 55,6 % Rentabiliteit op het eigen vermogen (2) 15,7 % 17,7 % 18,7 % 16,2 % 16,5 % 19,8 % 17,2 % 20,0 % 23,1 % (3) 17,8 % Tier 1-ratio (3) 9,0 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,9 % 10,7 % 10,0 % 10,3 % 9,8 % 9,1 % Capital adequacy ratio (4) 12,8 % 9,8 % 11,5 % 10,7 % 11,2 % 11,7 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,6 % (1) De verhouding tussen de kosten en de opbrengsten. (2) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag). (3) Inclusief een resultaat van 236 miljoen EUR op de inbreng van nettoactiva door Dexia in de joint venture RBC Dexia Investor Services en een resultaat van 280 miljoen EUR door de verkoop van Banque Artesia Nederland. (4) Het eigen vermogen wordt in aanmerking genomen na toewijzing van het resultaat. Voor de berekening van de solvabiliteitsratio in 2007, blijft de behandeling van gekwalificeerde participaties in bank- en verzekeringsinstellingen identiek aan die van 2006, namelijk met aftrek van het totale reglementaire vermogen. 8 // Dexia / Jaarverslag 2007

11 FINANCIEEL PROFIEL RISICOKWALITEIT Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Dubieuze schuldvorderingen (in miljoenen EUR) Assets quality ratio (1) 0,53 % 0,68 % 1,20 % 1,23 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 0,78 % 0,61 % 0,50 % Dekkingsratio (2) 79,3 % 65,0 % 66,7 % 68,0 % 72,8 % 73,2% 73,2 % 69,1 % 69,3 % 67,2 % (1) De verhouding tussen de dubieuze schuldvorderingen en de bruto uitstaande vorderingen. (2) De verhouding tussen de portefeuillevoorzieningen en de dubieuze schuldvorderingen. DONNÉES PAR AC TION BEHEERSVERSLAG GEGEVENS PER AANDEEL Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in EUR) Winst per aandeel (1) 0,98 1,15 1,25 1,13 1,24 1,58 1,63 1,87 2,49 2,18 Brutodividend 0,39 0,43 0,48 0,48 0,53 0,62 0,62 0,71 0,81 0,91 Nettoactiva (3) 8,54 8,02 8,39 8,79 9,25 9,95 8, ,60 12,87 Payoutratio (4) 41,4 % 41,9 % 39,3 % 43,0 % 42,1 % 38,7 % 37,6 % 37,9 % 34,3 % 42,0 % (1) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld aantal aandelen (niet verwaterd in de jaren onder IFRS). (2) Voorgesteld dividend. (3) De verhouding tussen het kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag) en het aantal aandelen (na aftrek van eigen aandelen) op het einde van de periode. Volgens Dexia GAAP: inclusief fonds voor algemene bankrisico s groepsaandeel. (4) De verhouding tussen het totaalbedrag van de dividenden en het nettoresultaat groepsaandeel. Voor 2007, berekend op basis van het voorgestelde dividend. (2) COMPTES CONSOLIDÉS RATINGS (LANGE TERMIJN) Dexia Dexia Dexia Financial Dexia Municipal Bank Crédit Local BIL Security Assurance Agency Moody s Aa1 Aa1 Aa1 Aaa Aaa Standard & Poor s AA AA AA AAA AAA Fitch AA+ AA+ AA+ AAA AAA DBRS AA (high) AA (high) AA (high) - - Dexia / Jaarverslag 2007 // 9

12 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN PIERRE RICHARD VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG 2007 was een jaar van contrasten voor de wereldeconomie in een onzekere en moeilijke omgeving. Aan de ene kant ging de reële wereldeconomie erop vooruit, met een groei van bijna 5 %. Deze vooruitgang was vooral te danken aan de doorslaggevende bijdrage van de opkomende landen, terwijl de meer ontwikkelde regio s van de wereld na een dynamische start van het jaar tekenen van vertraging begonnen te vertonen. Deze dynamiek heeft enerzijds de stijging van de grondstofprijzen aangewakkerd en een vrees voor inflatie teweeggebracht. Anderzijds vergrootte deze dynamiek de financiële onevenwichten in de wereld: zo bereikten de wisselreserves van de grote opkomende en olie-exporterende landen een historisch hoogtepunt, en tegelijk namen de overheids- en privéschulden in de Verenigde Staten verder toe. De koers van de munten wijzigde aanzienlijk; de dollar verloor in de loop van het jaar 13 % van zijn waarde ten opzichte van de euro, terwijl de yuan meer dan ooit competitief bleef. Aan de andere kant heeft de omvangrijke globale financiële crisis, die vorige zomer in de Verenigde Staten is ontstaan, de wereldeconomie aan het wankelen gebracht. De wanbetalingen in het kader van de subprimekredieten in de Verenigde Staten namen onrustwekkende afmetingen aan. De gevolgen van deze situatie brachten vrees en onzekerheid met zich mee op meerdere domeinen: omvang van de verwachte verliezen; capaciteit van de verschillende financiële medespelers om de risico s vaak ingebracht met complexe structuren af te bakenen en er het hoofd aan te bieden; gevolgen voor de solvabiliteit en de liquiditeit van de banken; ten slotte, een mogelijke weerslag van de financiële crisis op de reële economie en een eventuele recessie. Deze onstuimige omgeving, die de laatste maanden van het jaar en ook nadien nog in hevigheid toenam, heeft de grote centrale banken gemobiliseerd, meerdere spelers van de sector uitgeschakeld en zelfs de solvabiliteit van enkele erg grote bankinstellingen in vraag gesteld. De waardeverminderingen die in de activaportefeuille werden doorgevoerd, verrasten niet alleen door hun omvang maar ook door het feit dat ze in opeenvolgende golven werden aangekondigd. Ten slotte konden de ondoorzichtigheid van de structuren en de complexiteit van de producten de onzekerheid op de markten omtrent de vraag wie uiteindelijk het verlies op zich zou nemen, alleen maar vergroten. Ook de toestand van sommige kredietverzekeraars werd ter discussie gesteld, met name wat de gegrondheid van hun rating AAA betrof. Dit kader heeft vanzelfsprekend heel wat nervositeit op de markten veroorzaakt, wat een weerslag had op de hele financiële sector. Met name het Dexia-aandeel, dat het jaar afsloot op 17,22 EUR, kende een daling van 17 % op 10 // Dexia / Jaarverslag 2007

13 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG jaarbasis (evenveel als de Stoxx Banks-index), terwijl het in mei nog een historisch hoogtepunt had bereikt, met 24,96 EUR. Tijdens deze crisis heeft Dexia herhaaldelijk, op de meest duidelijke, volledige en snelle manier, de markt geïnformeerd. Dexia wees er in het bijzonder op dat zijn Amerikaanse dochteronderneming FSA zich onderscheidde van haar voornaamste concurrenten, omdat ze weggebleven was uit de sector van de gestructureerde risicoproducten, de ABS CDO s, die grotendeels aan de problemen ten grondslag lagen. De bankwaarden zullen met uiteenlopende uitkomsten deze crisis achter zich laten, wanneer, na de bekendmaking van de resultaten, de reële verliezen gelokaliseerd en gekwantificeerd zullen zijn. Dexia van zijn kant bleef, ondanks de crisis, uitstekende resultaten boeken, met een onderliggend resultaat dat met 12,5 % gestegen is in vergelijking met Het behield zijn ratings en solvabiliteit, die tot de beste van de sector behoren. de stemming over een brutodividend van 0,91 EUR per aandeel voorstellen. De dividendstijging zal in vergelijking met vorig jaar aldus 12,3 % bedragen, wat aansluit bij het dynamisch uitkeringsbeleid van een belangrijk gedeelte van de resultaten aan onze aandeelhouders, en dit sinds Als voorzitter van de raad van bestuur, wil ik hulde brengen aan het professionalisme en de inzet van de teams die dit allemaal hebben gerealiseerd; ik ben er hen zeer erkentelijk voor. Verder dank ik al mijn collega s van de raad omdat ze in de loop van 2007 de energieke aanpak van het directiecomité hebben gesteund en, op een onverdroten en efficiënte manier, aan onze werkzaamheden hebben deelgenomen. We zullen erop toezien dat onze praktijken inzake corporate governance, alsook de kwaliteit van onze relaties met onze aandeelhouders, verder versterkt worden. De stevige fundamenten van Dexia vergroten het vertrouwen van de raad van bestuur in het vermogen van het directieteam en van alle medewerkers om de ontwikkeling van zijn metiers, die sinds de oprichting van Dexia aangevat is, onverminderd voort te zetten. We zullen aan de algemene vergadering van aandeelhouders Pierre Richard Dexia / Jaarverslag 2007 // 11

14 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN AXEL MILLER VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEDELEGEERD BESTUURDER COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG 2007 was een goed jaar voor Dexia, zoals blijkt uit het onderliggende resultaat, dat met 12,5 % is gestegen in vergelijking met We herinneren eraan dat over 2006 de stijging 14,3 % bedroeg, wat duidelijk ook meer was dan onze jaarlijkse doelstelling op middellange termijn van 10 %. Dit goede resultaat weerspiegelt de zeer bevredigende prestatie van onze commerciële metiers, waarvan de resultaten de schok die de financiële markten in het tweede halfjaar hebben ondergaan, ruimschoots hebben opgevangen. Enkele voorbeelden geven aan dat Dexia, ondanks de crisis, niet alleen zijn ontwikkeling onverstoorbaar heeft verdergezet, maar dat het uit deze omgeving zelfs voordeel heeft kunnen halen. Zo is de omloop van onze langetermijnverbintenissen in de publieke sector en de financiering van projecten met 22,0 % gestegen bij gelijke wisselkoers. We konden op de Britse markt van de kredieten voor sociale huisvesting, tegen goede voorwaarden, een belangrijke en kwaliteitsvolle portefeuille verwerven. Op het vlak van de financiering van projecten, waar de uitstaande bedragen met 50 % zijn toegenomen, werkte Dexia zich op tot de derde plaats in de wereldrangschikking van de mandated lead arrangers van Thomson Financial in 2007, terwijl we in 2006 nog de dertiende plaats bekleedden. Inzake kredietverzekering zijn de nieuwe dossiers in één jaar met 40 % toegenomen en in december beliep het aandeel van FSA in de Amerikaanse markt van de verzekerde gemeenteobligaties 50 %, d.i. het dubbele van zijn gebruikelijk marktaandeel. Op het vlak van financieel beheer en investor services ten slotte, zijn de totale beheerde activa (assets under management), ondanks de slechte gang van zaken op de markten tijdens het tweede halfjaar, in één jaar met 4 % gestegen, en de totale activa onder beheer namen met 26 % toe. Ook voor retail en private banking waren de commerciële resultaten zeer goed, met name in Turkije, waar de groei onze nochtans zeer ambitieuze doelstellingen overtrof. Dexia is overigens met succes blijven werken aan de verbetering van zijn operationele processen. Inzake risico s bijvoorbeeld, werd de ontwikkeling van de modellen voor de interne rating in 2007 voltooid en uitgetest, en onze modellen werden door de toezichthoudende overheden goedgekeurd om als basis te dienen bij de berekening van de solvabiliteitsrisico s onder Bazel II. In dit nieuwe referentiekader is de gunstige positie van Dexia, wat zijn eigen vermogen betreft, er nog op verbeterd. We herinneren eraan dat dit ons in 2007 in staat heeft gesteld onze activiteit fors te verhogen en tegelijkertijd in september een programma voor de terugkoop van eigen aandelen ten belope van 500 miljoen EUR te lanceren. Tijdens een boekjaar dat gekenmerkt werd door een omvangrijke financiële crisis heeft Dexia zijn hoge solvabiliteitsniveau behouden, heeft het geen enkel liquiditeitsprobleem ondervonden en diende het geen voorzieningen aan te leggen, hoewel de omgeving drastisch wijzigde en de banken voor nieuwe uitdagingen stelde: prijsvorming en risico s op de kredietmarkten, heroriëntatie van het spaargedrag en liquiditeitsschaarste op de interbankenmarkt. De Europese banken moesten ook de 12 // Dexia / Jaarverslag 2007

15 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG eerste vuurproef van de nieuwe IFRS-normen doorstaan. Ze werden voor het eerst toegepast in een crisisperiode en hebben trouwens wellicht deze crisis verder aangewakkerd. Het feit dat de financiële portefeuilles tegen hun reële waarde werden geboekt, heeft de laatste twee kwartalen immers geleid tot een nooit eerder geziene volatiliteit, zowel wat de gerapporteerde reserves als wat de resultaten betreft. Dit vergde waardecorrecties, soms op werkelijk verslechterde activa, maar ook op niet aangetaste activa waarvan de marktprijs wijzigde vanwege een nieuwe liquiditeitssituatie van de markt en een terugkeer naar een meer normale vergoeding van het kredietrisico. De tijdens de laatste twee kwartalen ruimer wordende spreads hadden een impact op de boekhoudresultaten van banken die, zoals Dexia, nochtans geenszins met een solvabiliteitsdaling van hun debiteuren werden geconfronteerd. Gezien het economisch model van Dexia, de intrinsieke kwaliteit van de in onze balans ingeschreven activa en het feit dat ze bedoeld zijn om aangehouden te worden tot hun vervaldag, heeft deze volatiliteit, die tot uiting kwam in een vermindering van het gerapporteerde resultaat, geen echte economische betekenis. Daarom werden deze waardecorrecties, net als de voorgaande jaren, als niet-operationele elementen beschouwd om de reële economische prestatie van Dexia goed te kunnen begrijpen via de onderliggende resultaten. In totaal beliep de winst per aandeel 2,18 EUR en de rentabiliteit op het eigen vermogen bedroeg 17,8 %. Deze uitkomst lag hoger dan het streefdoel van de Groep op middellange termijn, namelijk 16 %; hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het niveau van het eigen vermogen van Dexia een van de hoogste van de sector is. In een omgeving die de bankindustrie wereldwijd beroerd heeft en zelfs enkele heel grote namen van de sector heeft verzwakt, heeft Dexia zich met vastberadenheid verder ontwikkeld, met name wat zijn globale metiers betreft. Als ervaren en voorzichtige actoren in de sector van de kredietverzekeraars (monolines) die de onrust op de markt heeft aangewakkerd hadden Dexia en FSA zich sinds lang voorbereid op een eventuele crisis. Zij bleven dan ook buiten de risicodomeinen, vooral met betrekking tot de complexe ABS CDO s-structuren, die forse verliezen veroorzaakten bij verscheidene grote marktspelers in de financiële sector. Wij ontkwamen aan deze problemen en al onze ratings werden bevestigd, waardoor wij onder andere steeds meer deposito s van de grootste banken en internationale instellingen konden inzamelen. Dankzij onze goede liquiditeit zijn we op de interbankenmarkt op korte termijn kredietverstrekker gebleven. Ten slotte zijn onze marges verbeterd. Nu we deze crisis zonder kleerscheuren hebben doorgemaakt, is onze ambitie meer dan ooit gerechtvaardigd: een grote bank blijven die duurzaamheid hoog in het vaandel voert, die rekening houdt met de verwachtingen van onze cliënten en de doelstellingen van onze aandeelhouders, en die ernaar streeft om voor onze medewerkers een goed kader te scheppen waarin ze hun talent met passie ten dienste van Dexia kunnen blijven aanwenden. Onze langetermijnvisie is niet veranderd. Ook in 2008 wachten ons nieuwe uitdagingen, maar mede dankzij onze prestatie in 2007 zijn we beter dan ooit gewapend om ze aan te gaan en onze opmars voort te zetten overeenkomstig het plan dat we in 2006 hadden uitgewerkt met het oog op waardecreatie. Hierbij blijven we trouw aan onze opdracht als bank van de lokale overheden en aan de waarden die ons inspireren om deze opdracht waar te maken. Namens het directiecomité wens ik alle medewerkers te bedanken voor hun inzet ten aanzien van de Groep en zijn cliënten en dank ik deze laatsten voor hun trouw aan Dexia. Axel Miller Dexia / Jaarverslag 2007 // 13

16 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP Op 31 december 2007 bestond de raad van bestuur uit negentien leden. Pierre Richard Voorzitter van de raad van bestuur BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS RAAD VAN BESTUUR (1) De raad van bestuur van Dexia NV, met Pierre Richard als voorzitter, bepaalt namens de aandeelhouders en op voorstel of na advies van het directiecomité, de strategie en het algemeen beleid van de groep Dexia. De raad controleert en stuurt het beleid van de Groep en staat in voor de follow-up van de risico s. De raad ziet er eveneens op toe dat zijn verplichtingen tegenover de aandeelhouders degelijk uitgevoerd worden, en brengt de aandeelhouders verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden. Axel Miller Voorzitter van het directiecomité, gedelegeerd bestuurder Andere leden Gilles Benoist, onafhankelijk bestuurder Guy Burton Jacques Guerber Anne-Marie Idrac, onafhankelijk bestuurder Fabio Innocenzi, onafhankelijk bestuurder Denis Kessler, onafhankelijk bestuurder Serge Kubla André Levy-Lang, onafhankelijk bestuurder Bernard Lux Dominique Marcel Augustin de Romanet de Beaune Jan Renders Gaston Schwertzer, onafhankelijk bestuurder Francine Swiggers Marc Tinant Sir Brian Unwin, onafhankelijk bestuurder Francis Vermeiren // Dexia / Jaarverslag 2007

17 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP DIRECTIECOMITÉ (1) Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur van Dexia heeft toevertrouwd. De leden van het directiecomité, behalve de gedelegeerd bestuurder, worden benoemd en afgezet door de raad van bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder en na advies van het directiecomité. Met uitzondering van de voorzitter worden zij benoemd voor een hernieuwbare periode van vier jaar, behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Op 31 december 2007, bestond het directiecomité uit tien leden. Axel Miller Voorzitter van het directiecomité Gedelegeerd bestuurder Jacques Guerber Vicevoorzitter van het directiecomité Algemene coördinatie, ALM-comité, kredietcomité en duurzame ontwikkeling Xavier de Walque Chief Financial Officer Coördinatie Dexia Insurance Services Rembert von Lowis Strategie en Ontwikkeling Investor Relations en relaties met de ratingagentschappen Dirk Bruneel Coördinatie DenizBank, RBC Dexia Investor Services en Dexia Bank Nederland Bruno Deletré Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement Hugo Lasat Financiële dienstverlening aan particulieren (retailbank en private banking) Financieel beheer Alain Delouis Thesaurie en financiële markten Claude Piret Chief Risk Officer Marc Huybrechts Operations & IT (1) De samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werking en bezoldiging van de raad van bestuur en zijn gespecialiseerde comités, en van het directiecomité staan in detail beschreven in het deel over corporate governance van het jaarverslag van Dexia NV. Executief comité van de Groep 1/Guy Roelandt 2/Luc Auberger 3/Frank Wagener 4/Naïm Abou-Jaoudé 5/Stefaan Decraene 6/Gérard Bayol 7/Alain Delouis 8/Bruno Deletré 9/Hugo Lasat 10/Jacques Guerber 11/Axel Miller 12/Dirk Bruneel 13/Xavier de Walque 14/Rembert von Lowis 15/Marc Huybrechts 16/Claude Piret BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 15

18 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Het directiecomité vergadert geregeld in uitgebreide samenstelling (als executief comité) met de volgende leden: Stefaan Decraene Voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België Gérard Bayol Voorzitter van het directiecomité van Dexia Crédit Local Frank Wagener Voorzitter van het directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg Guy Roelandt Voorzitter van het directiecomité van Dexia Insurance Services Naïm Abou-Jaoudé Voorzitter van het executief comité van Dexia Asset Management Luc Auberger Directeur-generaal Financiën, verantwoordelijk voor de boekhouding, de beheerscontrole, en fusies en acquisities De top executives die belast zijn met onderstaande functies op groepsniveau rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter van het directiecomité: Nicolas Meire Directeur Human Resources Marc Meyer Directeur Communicatie Véronique Thirion Auditor-generaal Marie Bourlond Chief Compliance Officer Olivier van Herstraeten Secretaris-generaal, directie juridische en fiscale zaken Amélie Coens Executive Advisor to the Chief Executive Officer 16 // Dexia / Jaarverslag 2007

19 STRATEGIE STRATEGIE Een ontwikkelingsstrategie gericht op de twee pijlers van de Groep: enerzijds Universeel Bankieren in Europa en anderzijds Public/Project Finance op internationaal vlak. VOORTBOUWEN OP TWEE PIJLERS Sinds de oprichting van de Groep in 1996, heeft Dexia de ontwikkeling voortgezet van een universele bankactiviteit in Europa, gecombineerd met een wereldwijd leiderschap op het gebied van Public/Project Finance. Als pionier inzake de grensoverschrijdende Europese consolidatie en trouw aan zijn slagzin short term has no future, heeft Dexia een strategische analyse uitgevoerd in de eerste helft van 2006 en een ontwikkelingsplan uitgewerkt voor de komende tien jaar. Het plan kreeg de goedkeuring van de raad van bestuur op 5 september 2006 en de krachtlijnen van de strategie werden op 26 september 2006 bekendgemaakt. De toekomst van Dexia zal opgebouwd worden rond de twee pijlers van zijn huidige activiteit: de ontwikkeling van zijn universele bankactiviteiten buiten de traditionele markten (België, Luxemburg, Slowakije en sinds 2006 Turkije), om in Europa uit te groeien tot een eersterangsspeler. Dankzij deze strategische pijler kan Dexia niet alleen inspelen op het enorme groeipotentieel dat eigen is aan deze activiteit, maar ook bepaalde opportuniteiten benutten op het vlak van Public/Project Finance; de verankering en permanente versteviging van zijn wereldwijde marktleiderschap inzake Public/Project Finance, dankzij een verdere geografische uitbreiding, gebaseerd op een innoverend en uiteenlopend productengamma. De Groep wil haar twee belangrijkste groeihefbomen dus nog verder versterken. De uitbouw van beide pijlers geeft de Groep een uitgebalanceerde activiteitenportefeuille, verstrekt een nog grotere toegang tot de financieringsbronnen, maakt een optimale kapitaalbenutting mogelijk, breidt het cliëntenbestand uit en biedt nog betere ontwikkelingsperspectieven. Dexia zal zijn metiers op doeltreffende en evenwichtige manier blijven ontwikkelen, zonder daarbij de basiswaarden inzake risicobeheer en financiële draagkracht en zijn langetermijnvisie uit het oog te verliezen. De kracht van Dexia blijft schuilen in de combinatie van een lange termijnverbintenis ten aanzien van de cliënt, zijn financieel profiel, zijn knowhow, zijn reputatie en zijn historische lokale aanwezigheid. RUIME EN VEELBELOVENDE HORIZON Via zijn metiers krijgt Dexia een zeer goed beeld van de marktgroei en de behoeften van de cliënten. De strategische analyse die door Dexia uitgevoerd werd, toont dat het actieterrein van de Groep ontelbare opportuniteiten biedt. Uitbreiding van Universeel Bankieren in Europa De Europese markten zullen op het gebied van de universele bankactiviteiten een sterke groei vertonen onder invloed van de convergentie van de uitrustingsgraad, de bancaire penetratie en het verwezenlijken van schaalvoordelen en synergieën in het kader van de consolidatie van de banksector, die zowel door de Europese Commissie als door de consument gewenst wordt. De demografische evolutie, die de volumes en de aard van de aan de particuliere cliënt verstrekte bankdiensten (zowel in retail als in private banking) sterk zal beïnvloeden, zal een positieve impuls betekenen voor de groei. Dankzij een leiderschapspositie op mature markten België en Luxemburg en een sleutelpositie in Turkije, bevindt Dexia zich in een unieke situatie om voort te bouwen op zijn knowhow en deskundigheid op deze groeiende markt. Voortzetting van de ontwikkeling van Public/Project Finance De wereldmarkt voor schulden van lokale besturen wordt momenteel op miljard USD geraamd en zou in de komende tien jaar met miljard USD groeien (bij gelijke wisselkoers); deze nieuwe volumes komen neer op een omzet die gelijk is aan driemaal de huidige omvang van de verbintenissen van de groep Dexia op dat vlak. In de geïndustrialiseerde regio s zal de demografische evolutie leiden tot grote projecten op het vlak van ziekenhuis-, school-, energie-infrastructuur enz. In de ontwikkelingsregio s zal het veeleer gaan om de bouw of opwaardering van levensnoodzakelijke voorzieningen (water, afvalverwerking, transport, energie ). De volumes zullen almaar groter worden, de financiële oplossingen steeds complexer. Dexia heeft zich hierbij al gepositioneerd als wereldleider en zal dankzij zijn omvang en innoveringsvermogen kunnen inspelen op de talrijke opportuniteiten. Dexia heeft overigens een uitstekende kennis van zijn cliënten, in het bijzonder wat hun kredietwaardigdheid en behoeften betreft. In dat opzicht beschikt Dexia op de markt over BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 17

20 STRATEGIE een ongeziene capaciteit om spaarproducten en langetermijnbeleggingen te ontwikkelen en te verdelen, gebaseerd op onderliggende eersterangsactiva die verband houden met lokale overheden en basisinfrastructuur. Knowhow ten dienste van de groei AMBITIES OP VIJF JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de concurrentieomgeving in een verdere toekomst, en heeft geleid tot het vastleggen van de ambities voor de Groep op drie vlakken. Deze ambities blijven onaangeroerd. BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Op het gebied van Thesaurie en financiële markten staat Dexia in de komende jaren voor de opportuniteit om zijn deskundigheid inzake financiële markten te combineren met zijn kennis op het vlak van de Financiële dienstverlening aan de publieke sector. Deze nieuwe mogelijkheden, de uitbouw van de verkoopteams en van het institutionelecliëntenbestand zullen de Groep in staat stellen haar huidige troeven nog te verbeteren en haar expansie te ondersteunen. De nieuwe groeimogelijkheden in Financieel beheer zullen in hoofdzaak gericht zijn op de nieuwe segmenten voor de institutionele cliënten, een nieuw aanbod inzake pensioenproducten op de markt van particulieren en institutionele cliënten, en op een uitbreiding van de distributie via derden, buiten de eigen distributiekanalen van Dexia om. Inzake Investor services maken de groeiversnelling op de bestaande en recent aangeboorde markten en de uitbreiding van het productengamma, deel uit van de strategie die Dexia zal voeren om deze sector, die in volle expansie is, te versterken. BUSINESSPLAN : DE GROEI VAN 10 % VAN DE WINST PER AANDEEL BEVESTIGEN De doelstellingen voor 2009, die vastgelegd werden in het kader van de strategische analyse en die aan de markt werden meegedeeld op 26 september 2006, wijzen op het vertrouwen van de Groep om op een autonome manier bijzonder goede operationele en financiële prestaties te boeken. Dexia actualiseerde zijn financiële doelstellingen op middellange termijn en breidde zijn businessplan uit van tot De strategische prioriteiten van Dexia blijven toegespitst op het uitbreiden van de voornaamste activiteitsdomeinen van de Groep, terwijl de nadruk steeds meer gelegd wordt op de operationele efficiëntie. De doelstellingen kunnen als volgt omschreven worden: een beoogde onderliggende exploitatiecoëfficiënt van 52 % in 2010; een beoogde rentabiliteit op het eigen vermogen ( core ROE ) van minimaal 16 % op het globale niveau; een gemiddelde jaargroei van 10 % van zowel de onderliggende als de gerapporteerde winst per aandeel; een dividend per aandeel dat gemiddeld met minstens 10 % per jaar stijgt. Geografisch De rol van Dexia als universele bank in Europa aanzienlijk versterken; in Public/Project Finance een nog bredere internationale aanwezigheid verwerven. De historische markten (Frankrijk en België) zouden nog slechts een derde van de resultaten van het metier uitmaken. Posities Voortbouwen op een multikanalen-distributiemodel, gekoppeld aan krachtige productiecentra, met het oog op de uitbreiding en de uitbouw van het handelsfonds in retail en private banking; het wereldleiderschap van Dexia op het vlak van Public Finance bevestigen; zich handhaven in de wereldwijde top tien van de bankinstellingen op het gebied van de financiering van infrastructuurprojecten; de positie als leidinggevende bank op het vlak van de hernieuwbare energie bevestigen; in Europa uitgroeien tot een referentiespeler op het vlak van financieel beheer, met een strategische aanwezigheid op internationaal vlak (producten en distributie); zich handhaven in de wereldwijde top tien op het vlak van fondsenadministratie. Financiële soliditeit De financiële rating van de Groep behouden en zo mogelijk verbeteren. VOORUITZICHTEN OP TIEN JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de vooruitzichten voor een tijdshorizon van tien jaar. Door een zeer goed zicht op de toekomstige markten vertrouwt Dexia erop dat het autonoom een gemiddelde jaarlijkse resultaatsgroei van ongeveer 10 % kan neerzetten en daarbij, onder meer dankzij het verwachte effect van de nieuwe Bazel IInormen, beduidende kapitaaloverschotten kan genereren in verhouding tot zijn eigen behoeften inzake autofinanciering. 18 // Dexia / Jaarverslag 2007

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014

RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014 RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014 PERSBERICHT Parijs, 5 februari 2015 - GROEI VAN DE INKOMSTEN IN ALLE PIJLERS - PRIMA PRESTATIE GESPECIALISEERDE BEDRIJFSONDERDELEN NETTOBANKRESULTAAT: + 3,2%* / 2013 GROEI

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/06, september 2014 Duurzaam Sparen en Beleggen

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie