short term has no future JAARVERSLAG 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "short term has no future JAARVERSLAG 2007"

Transcriptie

1 short term has no future JAARVERSLAG 2007

2 2 // Dexia / Jaarverslag 2007

3 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007 // 1

4 PROFIEL VAN DE GROEP 4 FINANCIEEL PROFIEL 6 BOODSCHAP VAN PIERRE RICHARD 10 BOODSCHAP VAN AXEL MILLER 12 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP 14 STRATEGIE 17 VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN EN EVOLUTIE VAN DEXIA IN GESCHIEDENIS VAN DE GROEP 23 CORPORATE GOVERNANCE 24 INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS 54 HUMAN RESOURCES 58 DUURZAME ONTWIKKELING 65 RISICOBEHEER 66 FINANCIËLE RESULTATEN 78 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN DE METIERS 85 ALGEMENE INFORMATIE // Dexia / Jaarverslag 2007

5 RAPPORT DE GESTION BEHEERSVERSLAG Dexia / Jaarverslag 2007 // 3

6 PROFIEL VAN DE GROEP PROFIEL VAN DE GROEP FSA, een van de drie grootste obligatieverzekeraars in de Verenigde Staten, beschikt eveneens over een rating AAA (onlangs bevestigd). BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia is een Europese bank die wereldleider is op het gebied van de financiering van de lokale openbare sector. Met een beurskapitalisatie van 20,3 miljard EUR op 31 december 2007 behoort Dexia tot de vijftien grootste financiële instellingen van de eurozone. Op dezelfde datum telde de Groep medewerkers, verspreid over 37 landen. EEN UNIEK MODEL IN HET BANKENLANDSCHAP Een ontwikkeling gebaseerd op twee pijlers De toekomst van Dexia zal gebouwd worden op twee pijlers: een universele bankactiviteit in Europa en een wereldwijd leiderschap op het vlak van Public/Project Finance. Dexia wenst zijn universele bankactiviteiten buiten de traditionele markten (België, Luxemburg, Slowakije en Turkije) te onwikkelen om in Europa uit te groeien tot een eersterangsspeler. Dexia wil ook zijn wereldwijde marktleiderschap inzake Public/Project Finance verstevigen via een verdere geografische uitbreiding. De in september 2006 vastgelegde en aangekondigde doelstellingen wijzen op het vertrouwen van de Groep om zeer goede operationele en financiële prestaties te boeken, o.a. een dividend per aandeel dat met minstens 10 % per jaar stijgt. Financiële gezondheid Dexia wil zich op een energieke en evenwichtige manier ontwikkelen, en het zal daarbij rekening houden met zijn basiswaarden op het vlak van risico en financiële gezondheid. Zo past de Groep de strengste normen toe op het gebied van toekenning van kredieten, risicocontrole, operationele activiteiten en productkwaliteit. Dexia heeft een van de hoogste kredietratings in de bankwereld: zijn drie belangrijkste entiteiten Dexia Crédit Local, Dexia Bank en Dexia BIL hebben een rating AA/ Aa1/AA+; drie van zijn Europese dochterondernemingen geven gewaarborgde obligaties met rating AAA uit; en Een engagement op lange termijn en de waarden van de Groep De groep Dexia heeft oog voor de behoeften en het welzijn van zijn cliënten, en wil bijdragen tot een harmonieuze ontwikkeling van de samenleving, het milieu beschermen en zorgen voor een duurzame groei; een uitgesproken langetermijnvisie waarmee Dexia het verschil maakt. Door te stellen dat short term has no future, omschrijft Dexia zijn persoonlijkheid en geeft het zijn eigen visie weer over de opvatting en uitoefening van zijn metiers. Dexia heeft ervoor gekozen zijn opdrachten te realiseren en zijn vakkennis aan te wenden rond drie waarden: de ambitie om zijn operationele en financiële prestaties voortdurend te verbeteren met respect voor de maatschappelijke en ecologische waarden van Dexia; respect voor iedereen: cliënten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders en de verschillende gemeenschappen waarbinnen Dexia zijn metiers uitoefent; de passie om vindingrijk te zijn, vooruitgang te boeken en alles te doen en over te doen wat nodig is om Dexia in staat te stellen zijn opdrachten te vervullen en zinvol werk te leveren. DE METIERS VAN DEXIA Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement Dexia is erin geslaagd om in tien jaar tijd wereldleider te worden in de financiering van de lokale openbare sector en dit in meer dan dertig landen wereldwijd. De belangrijkste vestigingen bevinden zich in Frankrijk, België, Italië, Noord- Amerika en Mexico, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Roemenië, Tsjechië, Australië, Israël, Bulgarije, Hongarije en Japan. Dit metier beslaat drie domeinen. De financiële dienstverlening aan de publieke sector omvat de financiering van de behoeften van de lokale openbare besturen of van andere instellingen voor openbare dienstverlening in de vorm van kredieten, verbintenissen, liquiditeitswaarborgen of via deelname aan obligatie-uitgiften voor de cliënten. Dexia biedt zijn cliënten een ruime waaier van producten aan, met inbegrip van gestructureerde kredieten en diensten inzake schuldbeheer. Dexia is ook een actieve marktspeler inzake de financiering van projecten en wendt zijn knowhow ter zake wereldwijd aan. Het past daarbij een selectieve benadering toe in overeenstemming met het risicobeleid van de Groep. Er wordt voorrang gegeven aan essentiële infrastructuur (vervoer, milieu...) en aan de sector van de hernieuwbare energiebronnen. Dexia verstrekt ook kredieten aan bedrijven in de landen waar het als universele bank gevestigd is (België, Luxemburg, Turkije en Slowakije). 4 // Dexia / Jaarverslag 2007

7 PROFIEL VAN DE GROEP Via zijn Amerikaanse dochter Financial Security Assurance (FSA) ten slotte verzekert Dexia gemeenteobligaties, infrastructuurprojecten en geëffectiseerde schuldvorderingen (asset-backed securities). FSA bekleedt vandaag een dominante positie op de Amerikaanse markt van de verzekerde gemeenteobligaties. Financiële dienstverlening aan particulieren Dexia is een toonaangevende retailbank die een volledig gamma van bank- en verzekeringsdiensten biedt aan meer dan 6 miljoen cliënten (gezinnen, kleine en middelgrote ondernemingen) in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije. Het bekleedt een eersterangspositie onder de retailbanken in België en Luxemburg en is tevens erkend als retailbank in Slowakije. DenizBank, de dochteronderneming van Dexia, is de zesde grootste privébank van Turkije. Dexia Insurance Services levert alle levens- en niet-levensverzekeringsproducten die via de retailnetten van de Groep in België en Luxemburg, en in Frankrijk verkocht worden. Dexia heeft ook een belangrijke privatebankingactiviteit ontwikkeld via diverse entiteiten sommige in een joint venture in verschillende Europese landen, vooral in België, Luxemburg, Spanje, Zwitserland en Denemarken. Thesaurie en financiële markten Dexia heeft via zijn belangrijkste activiteiten een sterke aanwezigheid verworven op de kapitaalmarkten, zowel voor de herfinanciering en het balansbeheer van de Groep als voor de uitwerking van geavanceerde en gestructureerde producten en oplossingen voor de cliënten van de diverse metiers. Deze activiteit is niet alleen een essentiële ondersteuning voor de hele Groep, maar ook een belangrijk profitcenter, dat aanzienlijke winsten oplevert. Financieel beheer Als toonaangevend vermogensbeheerder op Europees niveau, biedt Dexia Asset Management een volledig gamma beleggingen aan: traditioneel beheer, alternatieve fondsen en duurzaam verantwoorde beleggingen, waarvoor Dexia marktleider is in West-Europa. Dexia Asset Management is gespecialiseerd in het beheer van collectieve fondsen en institutionele en privémandaten. Dexia Asset Management heeft beheerscentra in Brussel, Luxemburg, Parijs en Sydney, en commerciële teams in Europa, het Midden-Oosten en Australië. Investor services RBC Dexia Investor Services ging in 2006 van start in het kader van een joint venture met Royal Bank of Canada en biedt aan instellingen in de hele wereld zijn kennis en knowhow aan op het gebied van global custody, administratief fondsenbeheer, beheer van pensioenfondsen en dienstverlening aan de aandeelhouders. De onderneming behoort tot de internationale top tien van global custodians. RBC Dexia Investor Services is wereldwijd actief dankzij teams aanwezig in vijftien landen op vier continenten. BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 5

8 FINANCIEEL PROFIEL FINANCIEEL PROFIEL KERNCIJFERS OP GECONSOLIDEERDE BASIS VAN DE GROEP DEXIA BEHEERSVERSLAG BALANSTOTAAL (in miljarden EUR) NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL (in miljoenen EUR) RENTABILITEIT OP HET EIGEN VERMOGEN (ROE) (in %) EXPLOITATIE- COËFFICIËNT (in %) 20,0 23,1 17,8 54,0 49,6 55, WINST PER AANDEEL (in EUR) 1,87 2,49 2, // Dexia / Jaarverslag 2007

9 FINANCIEEL PROFIEL VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE GROEP DEXIA Dexia NV Financial Security Assurance 99,7 % Dexia Crédit Local 100 % Dexia Banque Internationale à Luxembourg 99,9 % Dexia Bank België 100 % DenizBank 99,8 % BEHEERSVERSLAG Dexia Crediop 70 % Dexia Sabadell Banco Local 60 % Dexia Kommunalbank Deutschland 100 % Dexia Kommunalkredit Bank 74,9 % Dexia Municipal Agency 100 % Dexia Sofaxis 100 % RBC Dexia Investor Services 50 % Dexia Asset Management 100 % Dexia Insurance Belgium 99,6 % COMPTES CONSOLIDÉS De percentages verwijzen naar rechtstreekse en onrechtstreekse participaties. Public/Project Finance 54 % 9 % 4 % 5 % 28 % Universele Bank BIJDRAGE VAN DE METIERS TOT HET ONDERLIGGEND NETTORESULTAAT GROEPSAANDEEL* 2007 Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement 54 % Financiële dienstverlening aan particulieren 28 % Thesaurie en financiële markten 9 % Financieel beheer 5 % Investor services 4 % * Central assets en niet-operationele elementen niet inbegrepen TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER 2007* België Frankrijk Luxemburg Turkije Andere Landen * Met inbegrip van de medewerkers van de zelfstandige kantorennetten en RBC Dexia Investor Services. Dexia / Jaarverslag 2007 // 7

10 FINANCIEEL PROFIEL RESULTATEN Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in miljoenen EUR) (1) BEHEERSVERSLAG Opbrengsten Kosten (1 694) (2 050) (3 323) (3 037) (3 056) (3 012) (3 057) (3 229) (3 474) (3 834) Brutobedrijfsresultaat Nettoresultaat groepsaandeel (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU wordt uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. COMPTES CONSOLIDÉS BALANS Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in miljarden EUR) 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 31 dec. 01 jan. 31 dec. 31 dec. 31 dec (1) Activa 245,1 257,8 351,4 350,9 349,9 389,2 404,6 508,8 566,7 604,6 Leningen en voorschotten aan cliënten 128,5 134,4 156,4 157,8 161,9 166,2 169,5 192,4 226,5 242,6 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via resultatenrekening en financiële investeringen 67,0 77,7 125,9 134,7 127,9 144,5 147,3 198,9 223,2 257,9 Schulden aan en deposito s van cliënten 46,9 52,4 84,0 85,3 92,3 97,6 87,1 97,7 116,2 126,7 Schuldpapier 132,3 134,4 140,9 146,5 134,9 143,9 144,2 175,7 184,7 204,0 Kern eigen vermogen (2) 6,9 8,1 10,3 10,9 11,6 12,3 10,5 11,5 14,4 16,1 (1) De reconciliatie van Dexia GAAP en IFRS zoals aangenomen door de EU, en de impact van de eerste toepassing van de IFRS-norm worden uitgelegd in het Jaarverslag Rekeningen en verslagen 2005 van Dexia. (2) Voor de jaren : eigen vermogen + fonds voor algemene bankrisico s. RATIO S Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Exploitatiecoëfficiënt (1) 53,9 % 54,8 % 59,0 % 58,9 % 59,2 % 55,9 % 54,4 % 54,0 % 49,6 % (3) 55,6 % Rentabiliteit op het eigen vermogen (2) 15,7 % 17,7 % 18,7 % 16,2 % 16,5 % 19,8 % 17,2 % 20,0 % 23,1 % (3) 17,8 % Tier 1-ratio (3) 9,0 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,9 % 10,7 % 10,0 % 10,3 % 9,8 % 9,1 % Capital adequacy ratio (4) 12,8 % 9,8 % 11,5 % 10,7 % 11,2 % 11,7 % 11,1 % 10,9 % 10,3 % 9,6 % (1) De verhouding tussen de kosten en de opbrengsten. (2) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag). (3) Inclusief een resultaat van 236 miljoen EUR op de inbreng van nettoactiva door Dexia in de joint venture RBC Dexia Investor Services en een resultaat van 280 miljoen EUR door de verkoop van Banque Artesia Nederland. (4) Het eigen vermogen wordt in aanmerking genomen na toewijzing van het resultaat. Voor de berekening van de solvabiliteitsratio in 2007, blijft de behandeling van gekwalificeerde participaties in bank- en verzekeringsinstellingen identiek aan die van 2006, namelijk met aftrek van het totale reglementaire vermogen. 8 // Dexia / Jaarverslag 2007

11 FINANCIEEL PROFIEL RISICOKWALITEIT Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU Dubieuze schuldvorderingen (in miljoenen EUR) Assets quality ratio (1) 0,53 % 0,68 % 1,20 % 1,23 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 0,78 % 0,61 % 0,50 % Dekkingsratio (2) 79,3 % 65,0 % 66,7 % 68,0 % 72,8 % 73,2% 73,2 % 69,1 % 69,3 % 67,2 % (1) De verhouding tussen de dubieuze schuldvorderingen en de bruto uitstaande vorderingen. (2) De verhouding tussen de portefeuillevoorzieningen en de dubieuze schuldvorderingen. DONNÉES PAR AC TION BEHEERSVERSLAG GEGEVENS PER AANDEEL Dexia GAAP IFRS zoals aangenomen door EU (in EUR) Winst per aandeel (1) 0,98 1,15 1,25 1,13 1,24 1,58 1,63 1,87 2,49 2,18 Brutodividend 0,39 0,43 0,48 0,48 0,53 0,62 0,62 0,71 0,81 0,91 Nettoactiva (3) 8,54 8,02 8,39 8,79 9,25 9,95 8, ,60 12,87 Payoutratio (4) 41,4 % 41,9 % 39,3 % 43,0 % 42,1 % 38,7 % 37,6 % 37,9 % 34,3 % 42,0 % (1) De verhouding tussen het nettoresultaat groepsaandeel en het gewogen gemiddeld aantal aandelen (niet verwaterd in de jaren onder IFRS). (2) Voorgesteld dividend. (3) De verhouding tussen het kern eigen vermogen (na aftrek van het geraamde dividendbedrag) en het aantal aandelen (na aftrek van eigen aandelen) op het einde van de periode. Volgens Dexia GAAP: inclusief fonds voor algemene bankrisico s groepsaandeel. (4) De verhouding tussen het totaalbedrag van de dividenden en het nettoresultaat groepsaandeel. Voor 2007, berekend op basis van het voorgestelde dividend. (2) COMPTES CONSOLIDÉS RATINGS (LANGE TERMIJN) Dexia Dexia Dexia Financial Dexia Municipal Bank Crédit Local BIL Security Assurance Agency Moody s Aa1 Aa1 Aa1 Aaa Aaa Standard & Poor s AA AA AA AAA AAA Fitch AA+ AA+ AA+ AAA AAA DBRS AA (high) AA (high) AA (high) - - Dexia / Jaarverslag 2007 // 9

12 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN PIERRE RICHARD VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG 2007 was een jaar van contrasten voor de wereldeconomie in een onzekere en moeilijke omgeving. Aan de ene kant ging de reële wereldeconomie erop vooruit, met een groei van bijna 5 %. Deze vooruitgang was vooral te danken aan de doorslaggevende bijdrage van de opkomende landen, terwijl de meer ontwikkelde regio s van de wereld na een dynamische start van het jaar tekenen van vertraging begonnen te vertonen. Deze dynamiek heeft enerzijds de stijging van de grondstofprijzen aangewakkerd en een vrees voor inflatie teweeggebracht. Anderzijds vergrootte deze dynamiek de financiële onevenwichten in de wereld: zo bereikten de wisselreserves van de grote opkomende en olie-exporterende landen een historisch hoogtepunt, en tegelijk namen de overheids- en privéschulden in de Verenigde Staten verder toe. De koers van de munten wijzigde aanzienlijk; de dollar verloor in de loop van het jaar 13 % van zijn waarde ten opzichte van de euro, terwijl de yuan meer dan ooit competitief bleef. Aan de andere kant heeft de omvangrijke globale financiële crisis, die vorige zomer in de Verenigde Staten is ontstaan, de wereldeconomie aan het wankelen gebracht. De wanbetalingen in het kader van de subprimekredieten in de Verenigde Staten namen onrustwekkende afmetingen aan. De gevolgen van deze situatie brachten vrees en onzekerheid met zich mee op meerdere domeinen: omvang van de verwachte verliezen; capaciteit van de verschillende financiële medespelers om de risico s vaak ingebracht met complexe structuren af te bakenen en er het hoofd aan te bieden; gevolgen voor de solvabiliteit en de liquiditeit van de banken; ten slotte, een mogelijke weerslag van de financiële crisis op de reële economie en een eventuele recessie. Deze onstuimige omgeving, die de laatste maanden van het jaar en ook nadien nog in hevigheid toenam, heeft de grote centrale banken gemobiliseerd, meerdere spelers van de sector uitgeschakeld en zelfs de solvabiliteit van enkele erg grote bankinstellingen in vraag gesteld. De waardeverminderingen die in de activaportefeuille werden doorgevoerd, verrasten niet alleen door hun omvang maar ook door het feit dat ze in opeenvolgende golven werden aangekondigd. Ten slotte konden de ondoorzichtigheid van de structuren en de complexiteit van de producten de onzekerheid op de markten omtrent de vraag wie uiteindelijk het verlies op zich zou nemen, alleen maar vergroten. Ook de toestand van sommige kredietverzekeraars werd ter discussie gesteld, met name wat de gegrondheid van hun rating AAA betrof. Dit kader heeft vanzelfsprekend heel wat nervositeit op de markten veroorzaakt, wat een weerslag had op de hele financiële sector. Met name het Dexia-aandeel, dat het jaar afsloot op 17,22 EUR, kende een daling van 17 % op 10 // Dexia / Jaarverslag 2007

13 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG jaarbasis (evenveel als de Stoxx Banks-index), terwijl het in mei nog een historisch hoogtepunt had bereikt, met 24,96 EUR. Tijdens deze crisis heeft Dexia herhaaldelijk, op de meest duidelijke, volledige en snelle manier, de markt geïnformeerd. Dexia wees er in het bijzonder op dat zijn Amerikaanse dochteronderneming FSA zich onderscheidde van haar voornaamste concurrenten, omdat ze weggebleven was uit de sector van de gestructureerde risicoproducten, de ABS CDO s, die grotendeels aan de problemen ten grondslag lagen. De bankwaarden zullen met uiteenlopende uitkomsten deze crisis achter zich laten, wanneer, na de bekendmaking van de resultaten, de reële verliezen gelokaliseerd en gekwantificeerd zullen zijn. Dexia van zijn kant bleef, ondanks de crisis, uitstekende resultaten boeken, met een onderliggend resultaat dat met 12,5 % gestegen is in vergelijking met Het behield zijn ratings en solvabiliteit, die tot de beste van de sector behoren. de stemming over een brutodividend van 0,91 EUR per aandeel voorstellen. De dividendstijging zal in vergelijking met vorig jaar aldus 12,3 % bedragen, wat aansluit bij het dynamisch uitkeringsbeleid van een belangrijk gedeelte van de resultaten aan onze aandeelhouders, en dit sinds Als voorzitter van de raad van bestuur, wil ik hulde brengen aan het professionalisme en de inzet van de teams die dit allemaal hebben gerealiseerd; ik ben er hen zeer erkentelijk voor. Verder dank ik al mijn collega s van de raad omdat ze in de loop van 2007 de energieke aanpak van het directiecomité hebben gesteund en, op een onverdroten en efficiënte manier, aan onze werkzaamheden hebben deelgenomen. We zullen erop toezien dat onze praktijken inzake corporate governance, alsook de kwaliteit van onze relaties met onze aandeelhouders, verder versterkt worden. De stevige fundamenten van Dexia vergroten het vertrouwen van de raad van bestuur in het vermogen van het directieteam en van alle medewerkers om de ontwikkeling van zijn metiers, die sinds de oprichting van Dexia aangevat is, onverminderd voort te zetten. We zullen aan de algemene vergadering van aandeelhouders Pierre Richard Dexia / Jaarverslag 2007 // 11

14 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS BOODSCHAP VAN AXEL MILLER VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEDELEGEERD BESTUURDER COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG 2007 was een goed jaar voor Dexia, zoals blijkt uit het onderliggende resultaat, dat met 12,5 % is gestegen in vergelijking met We herinneren eraan dat over 2006 de stijging 14,3 % bedroeg, wat duidelijk ook meer was dan onze jaarlijkse doelstelling op middellange termijn van 10 %. Dit goede resultaat weerspiegelt de zeer bevredigende prestatie van onze commerciële metiers, waarvan de resultaten de schok die de financiële markten in het tweede halfjaar hebben ondergaan, ruimschoots hebben opgevangen. Enkele voorbeelden geven aan dat Dexia, ondanks de crisis, niet alleen zijn ontwikkeling onverstoorbaar heeft verdergezet, maar dat het uit deze omgeving zelfs voordeel heeft kunnen halen. Zo is de omloop van onze langetermijnverbintenissen in de publieke sector en de financiering van projecten met 22,0 % gestegen bij gelijke wisselkoers. We konden op de Britse markt van de kredieten voor sociale huisvesting, tegen goede voorwaarden, een belangrijke en kwaliteitsvolle portefeuille verwerven. Op het vlak van de financiering van projecten, waar de uitstaande bedragen met 50 % zijn toegenomen, werkte Dexia zich op tot de derde plaats in de wereldrangschikking van de mandated lead arrangers van Thomson Financial in 2007, terwijl we in 2006 nog de dertiende plaats bekleedden. Inzake kredietverzekering zijn de nieuwe dossiers in één jaar met 40 % toegenomen en in december beliep het aandeel van FSA in de Amerikaanse markt van de verzekerde gemeenteobligaties 50 %, d.i. het dubbele van zijn gebruikelijk marktaandeel. Op het vlak van financieel beheer en investor services ten slotte, zijn de totale beheerde activa (assets under management), ondanks de slechte gang van zaken op de markten tijdens het tweede halfjaar, in één jaar met 4 % gestegen, en de totale activa onder beheer namen met 26 % toe. Ook voor retail en private banking waren de commerciële resultaten zeer goed, met name in Turkije, waar de groei onze nochtans zeer ambitieuze doelstellingen overtrof. Dexia is overigens met succes blijven werken aan de verbetering van zijn operationele processen. Inzake risico s bijvoorbeeld, werd de ontwikkeling van de modellen voor de interne rating in 2007 voltooid en uitgetest, en onze modellen werden door de toezichthoudende overheden goedgekeurd om als basis te dienen bij de berekening van de solvabiliteitsrisico s onder Bazel II. In dit nieuwe referentiekader is de gunstige positie van Dexia, wat zijn eigen vermogen betreft, er nog op verbeterd. We herinneren eraan dat dit ons in 2007 in staat heeft gesteld onze activiteit fors te verhogen en tegelijkertijd in september een programma voor de terugkoop van eigen aandelen ten belope van 500 miljoen EUR te lanceren. Tijdens een boekjaar dat gekenmerkt werd door een omvangrijke financiële crisis heeft Dexia zijn hoge solvabiliteitsniveau behouden, heeft het geen enkel liquiditeitsprobleem ondervonden en diende het geen voorzieningen aan te leggen, hoewel de omgeving drastisch wijzigde en de banken voor nieuwe uitdagingen stelde: prijsvorming en risico s op de kredietmarkten, heroriëntatie van het spaargedrag en liquiditeitsschaarste op de interbankenmarkt. De Europese banken moesten ook de 12 // Dexia / Jaarverslag 2007

15 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTERS COMPTES CONSOLIDÉS BEHEERSVERSLAG eerste vuurproef van de nieuwe IFRS-normen doorstaan. Ze werden voor het eerst toegepast in een crisisperiode en hebben trouwens wellicht deze crisis verder aangewakkerd. Het feit dat de financiële portefeuilles tegen hun reële waarde werden geboekt, heeft de laatste twee kwartalen immers geleid tot een nooit eerder geziene volatiliteit, zowel wat de gerapporteerde reserves als wat de resultaten betreft. Dit vergde waardecorrecties, soms op werkelijk verslechterde activa, maar ook op niet aangetaste activa waarvan de marktprijs wijzigde vanwege een nieuwe liquiditeitssituatie van de markt en een terugkeer naar een meer normale vergoeding van het kredietrisico. De tijdens de laatste twee kwartalen ruimer wordende spreads hadden een impact op de boekhoudresultaten van banken die, zoals Dexia, nochtans geenszins met een solvabiliteitsdaling van hun debiteuren werden geconfronteerd. Gezien het economisch model van Dexia, de intrinsieke kwaliteit van de in onze balans ingeschreven activa en het feit dat ze bedoeld zijn om aangehouden te worden tot hun vervaldag, heeft deze volatiliteit, die tot uiting kwam in een vermindering van het gerapporteerde resultaat, geen echte economische betekenis. Daarom werden deze waardecorrecties, net als de voorgaande jaren, als niet-operationele elementen beschouwd om de reële economische prestatie van Dexia goed te kunnen begrijpen via de onderliggende resultaten. In totaal beliep de winst per aandeel 2,18 EUR en de rentabiliteit op het eigen vermogen bedroeg 17,8 %. Deze uitkomst lag hoger dan het streefdoel van de Groep op middellange termijn, namelijk 16 %; hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het niveau van het eigen vermogen van Dexia een van de hoogste van de sector is. In een omgeving die de bankindustrie wereldwijd beroerd heeft en zelfs enkele heel grote namen van de sector heeft verzwakt, heeft Dexia zich met vastberadenheid verder ontwikkeld, met name wat zijn globale metiers betreft. Als ervaren en voorzichtige actoren in de sector van de kredietverzekeraars (monolines) die de onrust op de markt heeft aangewakkerd hadden Dexia en FSA zich sinds lang voorbereid op een eventuele crisis. Zij bleven dan ook buiten de risicodomeinen, vooral met betrekking tot de complexe ABS CDO s-structuren, die forse verliezen veroorzaakten bij verscheidene grote marktspelers in de financiële sector. Wij ontkwamen aan deze problemen en al onze ratings werden bevestigd, waardoor wij onder andere steeds meer deposito s van de grootste banken en internationale instellingen konden inzamelen. Dankzij onze goede liquiditeit zijn we op de interbankenmarkt op korte termijn kredietverstrekker gebleven. Ten slotte zijn onze marges verbeterd. Nu we deze crisis zonder kleerscheuren hebben doorgemaakt, is onze ambitie meer dan ooit gerechtvaardigd: een grote bank blijven die duurzaamheid hoog in het vaandel voert, die rekening houdt met de verwachtingen van onze cliënten en de doelstellingen van onze aandeelhouders, en die ernaar streeft om voor onze medewerkers een goed kader te scheppen waarin ze hun talent met passie ten dienste van Dexia kunnen blijven aanwenden. Onze langetermijnvisie is niet veranderd. Ook in 2008 wachten ons nieuwe uitdagingen, maar mede dankzij onze prestatie in 2007 zijn we beter dan ooit gewapend om ze aan te gaan en onze opmars voort te zetten overeenkomstig het plan dat we in 2006 hadden uitgewerkt met het oog op waardecreatie. Hierbij blijven we trouw aan onze opdracht als bank van de lokale overheden en aan de waarden die ons inspireren om deze opdracht waar te maken. Namens het directiecomité wens ik alle medewerkers te bedanken voor hun inzet ten aanzien van de Groep en zijn cliënten en dank ik deze laatsten voor hun trouw aan Dexia. Axel Miller Dexia / Jaarverslag 2007 // 13

16 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP Op 31 december 2007 bestond de raad van bestuur uit negentien leden. Pierre Richard Voorzitter van de raad van bestuur BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS RAAD VAN BESTUUR (1) De raad van bestuur van Dexia NV, met Pierre Richard als voorzitter, bepaalt namens de aandeelhouders en op voorstel of na advies van het directiecomité, de strategie en het algemeen beleid van de groep Dexia. De raad controleert en stuurt het beleid van de Groep en staat in voor de follow-up van de risico s. De raad ziet er eveneens op toe dat zijn verplichtingen tegenover de aandeelhouders degelijk uitgevoerd worden, en brengt de aandeelhouders verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden. Axel Miller Voorzitter van het directiecomité, gedelegeerd bestuurder Andere leden Gilles Benoist, onafhankelijk bestuurder Guy Burton Jacques Guerber Anne-Marie Idrac, onafhankelijk bestuurder Fabio Innocenzi, onafhankelijk bestuurder Denis Kessler, onafhankelijk bestuurder Serge Kubla André Levy-Lang, onafhankelijk bestuurder Bernard Lux Dominique Marcel Augustin de Romanet de Beaune Jan Renders Gaston Schwertzer, onafhankelijk bestuurder Francine Swiggers Marc Tinant Sir Brian Unwin, onafhankelijk bestuurder Francis Vermeiren // Dexia / Jaarverslag 2007

17 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP DIRECTIECOMITÉ (1) Het directiecomité wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur van Dexia heeft toevertrouwd. De leden van het directiecomité, behalve de gedelegeerd bestuurder, worden benoemd en afgezet door de raad van bestuur op voordracht van de gedelegeerd bestuurder en na advies van het directiecomité. Met uitzondering van de voorzitter worden zij benoemd voor een hernieuwbare periode van vier jaar, behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Op 31 december 2007, bestond het directiecomité uit tien leden. Axel Miller Voorzitter van het directiecomité Gedelegeerd bestuurder Jacques Guerber Vicevoorzitter van het directiecomité Algemene coördinatie, ALM-comité, kredietcomité en duurzame ontwikkeling Xavier de Walque Chief Financial Officer Coördinatie Dexia Insurance Services Rembert von Lowis Strategie en Ontwikkeling Investor Relations en relaties met de ratingagentschappen Dirk Bruneel Coördinatie DenizBank, RBC Dexia Investor Services en Dexia Bank Nederland Bruno Deletré Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement Hugo Lasat Financiële dienstverlening aan particulieren (retailbank en private banking) Financieel beheer Alain Delouis Thesaurie en financiële markten Claude Piret Chief Risk Officer Marc Huybrechts Operations & IT (1) De samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werking en bezoldiging van de raad van bestuur en zijn gespecialiseerde comités, en van het directiecomité staan in detail beschreven in het deel over corporate governance van het jaarverslag van Dexia NV. Executief comité van de Groep 1/Guy Roelandt 2/Luc Auberger 3/Frank Wagener 4/Naïm Abou-Jaoudé 5/Stefaan Decraene 6/Gérard Bayol 7/Alain Delouis 8/Bruno Deletré 9/Hugo Lasat 10/Jacques Guerber 11/Axel Miller 12/Dirk Bruneel 13/Xavier de Walque 14/Rembert von Lowis 15/Marc Huybrechts 16/Claude Piret BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 15

18 BESTUURSORGANEN VAN DE GROEP BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Het directiecomité vergadert geregeld in uitgebreide samenstelling (als executief comité) met de volgende leden: Stefaan Decraene Voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België Gérard Bayol Voorzitter van het directiecomité van Dexia Crédit Local Frank Wagener Voorzitter van het directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg Guy Roelandt Voorzitter van het directiecomité van Dexia Insurance Services Naïm Abou-Jaoudé Voorzitter van het executief comité van Dexia Asset Management Luc Auberger Directeur-generaal Financiën, verantwoordelijk voor de boekhouding, de beheerscontrole, en fusies en acquisities De top executives die belast zijn met onderstaande functies op groepsniveau rapporteren rechtstreeks aan de voorzitter van het directiecomité: Nicolas Meire Directeur Human Resources Marc Meyer Directeur Communicatie Véronique Thirion Auditor-generaal Marie Bourlond Chief Compliance Officer Olivier van Herstraeten Secretaris-generaal, directie juridische en fiscale zaken Amélie Coens Executive Advisor to the Chief Executive Officer 16 // Dexia / Jaarverslag 2007

19 STRATEGIE STRATEGIE Een ontwikkelingsstrategie gericht op de twee pijlers van de Groep: enerzijds Universeel Bankieren in Europa en anderzijds Public/Project Finance op internationaal vlak. VOORTBOUWEN OP TWEE PIJLERS Sinds de oprichting van de Groep in 1996, heeft Dexia de ontwikkeling voortgezet van een universele bankactiviteit in Europa, gecombineerd met een wereldwijd leiderschap op het gebied van Public/Project Finance. Als pionier inzake de grensoverschrijdende Europese consolidatie en trouw aan zijn slagzin short term has no future, heeft Dexia een strategische analyse uitgevoerd in de eerste helft van 2006 en een ontwikkelingsplan uitgewerkt voor de komende tien jaar. Het plan kreeg de goedkeuring van de raad van bestuur op 5 september 2006 en de krachtlijnen van de strategie werden op 26 september 2006 bekendgemaakt. De toekomst van Dexia zal opgebouwd worden rond de twee pijlers van zijn huidige activiteit: de ontwikkeling van zijn universele bankactiviteiten buiten de traditionele markten (België, Luxemburg, Slowakije en sinds 2006 Turkije), om in Europa uit te groeien tot een eersterangsspeler. Dankzij deze strategische pijler kan Dexia niet alleen inspelen op het enorme groeipotentieel dat eigen is aan deze activiteit, maar ook bepaalde opportuniteiten benutten op het vlak van Public/Project Finance; de verankering en permanente versteviging van zijn wereldwijde marktleiderschap inzake Public/Project Finance, dankzij een verdere geografische uitbreiding, gebaseerd op een innoverend en uiteenlopend productengamma. De Groep wil haar twee belangrijkste groeihefbomen dus nog verder versterken. De uitbouw van beide pijlers geeft de Groep een uitgebalanceerde activiteitenportefeuille, verstrekt een nog grotere toegang tot de financieringsbronnen, maakt een optimale kapitaalbenutting mogelijk, breidt het cliëntenbestand uit en biedt nog betere ontwikkelingsperspectieven. Dexia zal zijn metiers op doeltreffende en evenwichtige manier blijven ontwikkelen, zonder daarbij de basiswaarden inzake risicobeheer en financiële draagkracht en zijn langetermijnvisie uit het oog te verliezen. De kracht van Dexia blijft schuilen in de combinatie van een lange termijnverbintenis ten aanzien van de cliënt, zijn financieel profiel, zijn knowhow, zijn reputatie en zijn historische lokale aanwezigheid. RUIME EN VEELBELOVENDE HORIZON Via zijn metiers krijgt Dexia een zeer goed beeld van de marktgroei en de behoeften van de cliënten. De strategische analyse die door Dexia uitgevoerd werd, toont dat het actieterrein van de Groep ontelbare opportuniteiten biedt. Uitbreiding van Universeel Bankieren in Europa De Europese markten zullen op het gebied van de universele bankactiviteiten een sterke groei vertonen onder invloed van de convergentie van de uitrustingsgraad, de bancaire penetratie en het verwezenlijken van schaalvoordelen en synergieën in het kader van de consolidatie van de banksector, die zowel door de Europese Commissie als door de consument gewenst wordt. De demografische evolutie, die de volumes en de aard van de aan de particuliere cliënt verstrekte bankdiensten (zowel in retail als in private banking) sterk zal beïnvloeden, zal een positieve impuls betekenen voor de groei. Dankzij een leiderschapspositie op mature markten België en Luxemburg en een sleutelpositie in Turkije, bevindt Dexia zich in een unieke situatie om voort te bouwen op zijn knowhow en deskundigheid op deze groeiende markt. Voortzetting van de ontwikkeling van Public/Project Finance De wereldmarkt voor schulden van lokale besturen wordt momenteel op miljard USD geraamd en zou in de komende tien jaar met miljard USD groeien (bij gelijke wisselkoers); deze nieuwe volumes komen neer op een omzet die gelijk is aan driemaal de huidige omvang van de verbintenissen van de groep Dexia op dat vlak. In de geïndustrialiseerde regio s zal de demografische evolutie leiden tot grote projecten op het vlak van ziekenhuis-, school-, energie-infrastructuur enz. In de ontwikkelingsregio s zal het veeleer gaan om de bouw of opwaardering van levensnoodzakelijke voorzieningen (water, afvalverwerking, transport, energie ). De volumes zullen almaar groter worden, de financiële oplossingen steeds complexer. Dexia heeft zich hierbij al gepositioneerd als wereldleider en zal dankzij zijn omvang en innoveringsvermogen kunnen inspelen op de talrijke opportuniteiten. Dexia heeft overigens een uitstekende kennis van zijn cliënten, in het bijzonder wat hun kredietwaardigdheid en behoeften betreft. In dat opzicht beschikt Dexia op de markt over BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Dexia / Jaarverslag 2007 // 17

20 STRATEGIE een ongeziene capaciteit om spaarproducten en langetermijnbeleggingen te ontwikkelen en te verdelen, gebaseerd op onderliggende eersterangsactiva die verband houden met lokale overheden en basisinfrastructuur. Knowhow ten dienste van de groei AMBITIES OP VIJF JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de concurrentieomgeving in een verdere toekomst, en heeft geleid tot het vastleggen van de ambities voor de Groep op drie vlakken. Deze ambities blijven onaangeroerd. BEHEERSVERSLAG COMPTES CONSOLIDÉS Op het gebied van Thesaurie en financiële markten staat Dexia in de komende jaren voor de opportuniteit om zijn deskundigheid inzake financiële markten te combineren met zijn kennis op het vlak van de Financiële dienstverlening aan de publieke sector. Deze nieuwe mogelijkheden, de uitbouw van de verkoopteams en van het institutionelecliëntenbestand zullen de Groep in staat stellen haar huidige troeven nog te verbeteren en haar expansie te ondersteunen. De nieuwe groeimogelijkheden in Financieel beheer zullen in hoofdzaak gericht zijn op de nieuwe segmenten voor de institutionele cliënten, een nieuw aanbod inzake pensioenproducten op de markt van particulieren en institutionele cliënten, en op een uitbreiding van de distributie via derden, buiten de eigen distributiekanalen van Dexia om. Inzake Investor services maken de groeiversnelling op de bestaande en recent aangeboorde markten en de uitbreiding van het productengamma, deel uit van de strategie die Dexia zal voeren om deze sector, die in volle expansie is, te versterken. BUSINESSPLAN : DE GROEI VAN 10 % VAN DE WINST PER AANDEEL BEVESTIGEN De doelstellingen voor 2009, die vastgelegd werden in het kader van de strategische analyse en die aan de markt werden meegedeeld op 26 september 2006, wijzen op het vertrouwen van de Groep om op een autonome manier bijzonder goede operationele en financiële prestaties te boeken. Dexia actualiseerde zijn financiële doelstellingen op middellange termijn en breidde zijn businessplan uit van tot De strategische prioriteiten van Dexia blijven toegespitst op het uitbreiden van de voornaamste activiteitsdomeinen van de Groep, terwijl de nadruk steeds meer gelegd wordt op de operationele efficiëntie. De doelstellingen kunnen als volgt omschreven worden: een beoogde onderliggende exploitatiecoëfficiënt van 52 % in 2010; een beoogde rentabiliteit op het eigen vermogen ( core ROE ) van minimaal 16 % op het globale niveau; een gemiddelde jaargroei van 10 % van zowel de onderliggende als de gerapporteerde winst per aandeel; een dividend per aandeel dat gemiddeld met minstens 10 % per jaar stijgt. Geografisch De rol van Dexia als universele bank in Europa aanzienlijk versterken; in Public/Project Finance een nog bredere internationale aanwezigheid verwerven. De historische markten (Frankrijk en België) zouden nog slechts een derde van de resultaten van het metier uitmaken. Posities Voortbouwen op een multikanalen-distributiemodel, gekoppeld aan krachtige productiecentra, met het oog op de uitbreiding en de uitbouw van het handelsfonds in retail en private banking; het wereldleiderschap van Dexia op het vlak van Public Finance bevestigen; zich handhaven in de wereldwijde top tien van de bankinstellingen op het gebied van de financiering van infrastructuurprojecten; de positie als leidinggevende bank op het vlak van de hernieuwbare energie bevestigen; in Europa uitgroeien tot een referentiespeler op het vlak van financieel beheer, met een strategische aanwezigheid op internationaal vlak (producten en distributie); zich handhaven in de wereldwijde top tien op het vlak van fondsenadministratie. Financiële soliditeit De financiële rating van de Groep behouden en zo mogelijk verbeteren. VOORUITZICHTEN OP TIEN JAAR De strategische analyse van 2006 had ook betrekking op de vooruitzichten voor een tijdshorizon van tien jaar. Door een zeer goed zicht op de toekomstige markten vertrouwt Dexia erop dat het autonoom een gemiddelde jaarlijkse resultaatsgroei van ongeveer 10 % kan neerzetten en daarbij, onder meer dankzij het verwachte effect van de nieuwe Bazel IInormen, beduidende kapitaaloverschotten kan genereren in verhouding tot zijn eigen behoeften inzake autofinanciering. 18 // Dexia / Jaarverslag 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP

PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP PERSBERICHT Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP Overeenkomstig de krachtlijnen die bekend werden gemaakt op 26 april 2005, heeft de raad van bestuur,

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Persdossier. 9 januari 2017

Persdossier. 9 januari 2017 Persdossier 9 januari 2017 Inhoudstafel 1. Missie 2. Waarden 3. Groepsstructuur en kerncijfers 4. Historisch overzicht 5. Producten 6. Onze expertise in opkomende landen 2 1. Missie Missie Onze missie

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10

0 2009 9 Jaarverslag 2009 Jaarverslag SDXI 0148-2 04-10 9 Jaarverslag 2009 9 Jaarverslag 2009 2 96 220. 251 Profiel van de Groep... 4 Woord van de voorzitters... 8 Voornaamste gebeurtenissen in 2009 en begin 2010... 10 Corporate governance... 15 Informatie

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPT VERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling

INHOUD BEKNOPT VERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling BEKNOPT VERSLAG 2004 SDXI 0060-2 05-05 de bank van de duurzame ontwikkeling INHOUD DE GROEP _ Financieel profiel 2_3 _ Woord van de voorzitters 4_7 _ Historiek 8_11 _ Corporate governance 12_19 _ Het aandeel

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255 Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Beheersverslag... 2 Geconsolideerde jaarrekening... 106 Jaarrekening... 226 Aanvullende inlichtingen... 255 Dexia - Rapport annuel 2008 1 Beheersverslag 08 Profiel van

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

INHOUD JAARVERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2004

INHOUD JAARVERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 SDXI 0058-2 04-05 de bank van de duurzame ontwikkeling INHOUD DE GROEP _ Financieel profiel 2_3 _ Woord van de voorzitters 4_7 _ Historiek 8_11 _ Corporate governance

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

samen naar de essentie

samen naar de essentie samen naar de essentie 4 Profiel 6 Kerncijfers 8 Governance 10 Bankdiensten voor particulieren en professionals 14 Bankdiensten voor de lokale economie 16 Asset management, investor services en verzekeringen

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 rverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarslag 2011 Jaarverslag 2011

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark

Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark P E R S B E R I C H T Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark Dexia heeft een strategisch plan voor duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 14 november 2008 7.45 uur Dexia kondigt een verlies aan van 1 544 miljoen EUR in 3T 2008, een overeenkomst over de verkoop van de verzekeringsactiviteit

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope Rapporteringsproces Referentiesysteem voor rapportering Om de rapporteringpraktijken voor de indicatoren op het vlak van duurzame ontwikkeling voor de Groep te formaliseren, werd hiervoor in 2006 een gemeenschappelijk

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie