Colofon. - Frateurnité Maart Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158"

Transcriptie

1

2 Colofon - Frateurnité Maart Jaargang 19 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker MK Menaldum Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk LB Menaldum Penningmeester + Ledenadmin. Rita Elhorst Kofstraat AS Makkum Redactie (+ kopij-adres) Remco Koning Boterbloemweide JS Swifterbant Archief + PR. Anne-Jan Kunst Lindenlaan BW Heerenveen Evenementencommissie - Clubshop Paul van der Berg Hanenburg KT Leeuwarden Fehac-coördinator Sigfried Kramer Nieuwe Bildtdijk PP St. Annaparochie Citroën Club Fryslân Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr Bankrelatie Rabobank Makkum. Rekeningnr Contributie Clubjaar CCF op Internet : De volgende Frateurnité Є 25,00 per kalenderjaar. (Betaling via automatische incasso 2,50 korting!) Loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen voor 1 oktober van het lopende clubjaar schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie! Verschijnt eind juni Kopij voor 1 juni 2010 aanleveren bij de redactie. Bijdragen aanleveren bij voorkeur via of op diskette in Word of.txt-formaat. De redactie houdt zich het recht kopij aan te passen en/of in te korten.

3 Inhoudsopgave Van de voorzitter Anne van Schepen 4 Citrodactioneel Remco Koning 6 Mededelingenbord Redactie 6 CCF Financieel jaarverslag 2009 Rita Elhorst 8 Citroën in strip Sigfried Kramer 9 CCF jaaroverzicht 2009 Bertus Waaijer 10 Lente! Sigfried en Yvonne Kramer 11 Gezocht bestuurslid Het bestuur 11 CCF Algemene ledenvergadering 2009 Het bestuur 12 CCF Clubshop Paul en Sonja 13 Wintermeeting Wouter Kramer 14 CCF Algemene Ledenvergadering Het bestuur 18 Evenementen commissie Evenementen commissie 19 It Giet Oan! Folkert en Anne 21 Reveu de Technique Sigfried Kramer 22 Onze la Bombe Anne Jan Kunst 24 Algemene evenementen Redactie 25 Meeting Caen Bert Haneman 27 Mededelingenbord Redactie 27 2CV in de kunst Anne van Schepen 28 Ledenbestand 30 Agenda 30 Que je veux? (Wist u dat?) 31 Citroën Club Fryslân 3 Frateurnité Maart 2010

4 Van de voorzitter Mosterd na de maaltijd. Goed beschouwd is dit de eerste gelegenheid, los van onze onvolprezen site, om jullie een goed en qua Citroëngehalte geslaagd 2010 toe te wensen. De Nieuwjaarsbijeenkomst die we daarvoor natuurlijk normaal gesproken gebruiken ging door de klimatologische omstandigheden niet door. Ik weet niet hoe het bij andere leden was, maar bij ons in het Menaldumer buitengebied moest gemeentewerken er met zwaar materieel aan te pas komen om er voor te zorgen dat we bereikbaar bleven. Wat dat betreft dus een gedenkwaardige winter, helaas zonder Schaats Elfstedentocht. Maar... dat maken we goed met de andere A type Clubs uit Nederland. In het laatste weekeinde van mei organiseren we de Elfstedentocht voor A types. Elders in het clubblad meer daarover. Natuurlijk biedt onze site de allerlaatste nieuwtjes, dus hou het in de gaten. Voor wat betreft de site: een driemanschap bestaande uit Folkert Bouma, Erik Lohuis en ondergetekende werkt hard aan verbetering en vernieuwing van de site. Veel opmerkingen van leden, bestuur en vanuit de evenementencommissie leiden tot aanpassingen en verbeteringen, vooral in het gebruiksgemak. Nog niet klaar, maar er is al heel veel gebeurd. Ik ga verder niet op de details in, maar nodig iedereen van harte uit om maar eens goed rond te kijken op de site en de????? verschillen te zoeken. Op het moment van verschijnen van ons clubblad staan we vlak voor een wederom vol en overladen seizoen. Voor elk wat wils zou ik zeggen. Ik hoop dan ook veel leden te mogen begroeten bij de vele evenementen en activiteiten, zowel die van onszelf, als die van anderen. Eén van de eerste gelegenheden daartoe is de komende jaarvergadering, op 11 april a.s. in Oosterlittens. Elders in dit blad meer informatie over de vergadering, incl. de agenda. De vergadering wordt voorafgegaan door een ongetwijfeld prachtige rit, met start om bij McDonalds te Heerenveen. De rit wordt uitgezet door Feike Brouwer, dus dat wordt ongetwijfeld genieten. Tot ziens, Anne van Schepen Citroën Club Fryslân 4 Frateurnité Maart 2010

5

6 Citrodactioneel Het is winter in Nederland geweest en dat hebben we geweten! Bij ons in de polder heeft het zoveel gesneeuwd dat rijden met de eend geen optie meer was. De eend vond dit niet erg, hij mocht nu eindelijk weer eens in het voorverwarmde garage staan. En dat heeft hij 4 weken volgehouden! Een hele prestatie. Vooral voor de bestuurster van deze eend (Hildegard). Zonder eend boodschappen doen, kinderen weg brengen naar school etc. etc., echt afzien. Maar nu is de lente weer aangebroken! We kunnen allemaal weer rijden, het straatbeeld positief beïnvloeden met onze mooie franse auto s. En gezien de evenementen hebben we geen excuus om het niet te doen. Op 11 april hebben we de algemene ledenvergadering vooraf gegaan door een mooie rit. Kunt U er even lekker inkomen. Verder hebben we ook weer een kampeerweekeinde in Juni (lekker weer dus). O ja, een heuse Elfstedentocht. Is het ijs eindelijk weg gaan we een Elfstedentocht doen! Maar dit doen we niet alleen. Lees er meer over verderop in dit blad. Dit zijn maar een paar evenementen, kijk op de internet site voor de laatste gegevens. Kortom gebruik de komende dag om de auto s te wassen en te poetsen en laat ze zien op de Friesche wegen. Remco Koning. Mededelingenbord Te koop aangeboden: 4 deuren Charleston rood /zwart in redelijke staat 50 Albert Heida. Tel: TE KOOP - TE KOOP - TE KOOP - VERKOCHT! - VERKOCHT! - VERKOCHT! De CCF clubleden krijgen vanaf NU de mogelijkheid om spullen aan te bieden via het clubblad. Denk hierbij aan; Citroën auto s of onderdelen, modellen, etc. Een ieder kan gratis een advertentie insturen naar de redactie. Spelregels; een gratis advertentie is maximaal 3 regels en wordt eenmalig in het volgende clubblad geplaatst. Het bestuur van de CCF is niet verantwoordelijk voor de aangeboden artikelen. Citroën Club Fryslân 6 Frateurnité Maart 2010

7

8 CCF Financieel Jaarverslag 2009 Ontvangsten Uitgaven Contributies 3.857,50 Drukkerij 1.143,08 Advertenties 367,40 Porto 448,60 Rente 288,07 Bank 68,31 Clubartikelen / Citromobiel 87,45 Fehac 288,00 Kleppendekselbaan 50,00 K.v.K. 26,14 Te kort 0,55 Internet 35,70 Reis 185,40 Bestuur 69,05 Nieuwjaarsreceptie 157,20 Jaarvergadering 203,75 Nazomerweekend 158,17 Najaarsrit 151,00 Teruggave reis Parijs 488,00 Promotiemateriaal,t-shirts 50,00 Saldo 1 jan 2009 (1) 7.242,30 Saldo 31 dec 2009 (2) 8.420,87 Totaal ,27 Totaal ,27 (1) Saldo 1 jan 2009 (2) Saldo 31 dec 2009 Kas 55,34 Kas 191,09 Lopende rekening 367,66 Lopende rekening 122,41 Spaarrekening 6.819,30 Spaarrekening 8.107,37 Evenementenrekening 0,00 Evenementenrekening 0,00 Totaal 7.242,30 Totaal 8.420,87 Citroën Club Fryslân 8 Frateurnité Maart 2010

9 Citroën in strip In de strip garage Isodoor komen we de slungelachtige monteur Isodoor tegen. Het is een soort Guust Flater en het tekenwerk lijkt ook wel op die strip. Ook hier losse cartoonachtige strips van 1,2, of 3 pagina s. De getoonde plaatjes laten een HY zien van het type openlaadbak zoals wij die nog kennen van de jaren 70 in Frankrijk. Het hele openbare leven werd in stand gehouden door de ribbelplaat gebogen bestelwagens van Citroën. Volgens goed Frans gebruik hebben de gemeente ambtenaren zich de wijn goed laten smaken en daardoor het voertuig op niet gebruikelijke wijze tot stilstaan gebracht. Isodoor neemt de schade op. Behalve oud blik is er ook veel nieuw blik in de strip getekend waardoor het moeilijk in een bepaalde tijd te plaatsen is. Op het moment dat er iets ruimere straat - of landschaps tekeningen in de strip staan is het wel echt op zijn Frans. Wordt vervolgd Sigfried Citroën Club Fryslân 9 Frateurnité Maart 2010

10 CCF jaaroverzicht Januari CCF nieuwjaarsreceptie In café Overwijk in de Tijnje. Er waren 36 mensen aanwezig. 19 april CCF Algemene Leden Vergadering De vergadering werd voorafgegaan door een rondrit. Er werd verzameld bij de Mc Donalds in Lemmer om van daaruit naar de Tijnje te rijden waar de vergadering werd gehouden. Deze werd bijgewoond door 51 personen. 2 en 3 mei Citromobiel We hebben hier de clubstand bemand, er was geen knutselwerk aan voorafgegaan. Wel hebben we mensen geleverd voor het opbouwen en afbreken van de clubstands. 9 mei CCF Verrassingstocht Samen met de Rolls-Royce en Bentley club hebben we een rondrit gemaakt. We hebben verzameld in Hooghalen bij het Wapen van Schotland, waar we koffie met gebak aangeboden kregen door de Rolls-Royce en Bentley club. Er waren 26 auto s van onze club aanwezig. 12/14 juni Sterrit Beusichem door gezamenlijke clubs Vanuit St. Annaparochie met 10 auto s vertrokken waarna er op diverse plaatsen kon worden aangesloten. Na afloop van het gebeuren in Beusichem zijn we met 15 auto s terug naar Friesland gegaan. 27juli 2 augustus Wereld meeting Tsjechië Vanuit Goutum vertrokken met 11 auto s naar Halle in de voormalige DDR, daar hebben we overnacht. De volgende dag naar Most in Tsjechië waar nog meer clubleden zich aansloten. Het terrein was wat glooiend zodat er naar een recht plaatsje gezocht moest worden. Het was mooi weer dus een geslaagde meeting (naar ons idee). In totaal waren er ongeveer 3600 auto s. 25/27 september CCF najaarsweekend Dit werd gehouden bij Kampeerboerderij Rijmaaran in Schoonoord. We hebben er een fantastische nachtrit gereden. Veel mensen hebben weer een groot slaaptekort gekregen, maar het was erg gezellig. 1 november CCF Najaarsrit De start was bij de rotonde van Twijzel. Dwars door Fryslân naar de pier van Holwerd waar de boot naar Ameland vertrekt. Op het einde van de reis hebben we wel een hoosbui gekregen, maar dat vergeet je snel. In het restaurant hebben we koffie gedronken waarna een ieder weer huiswaarts kon gaan. Citroën Club Fryslân 10 Frateurnité Maart 2010

11 18 december citroën café In Stadsherberg Bellevue te Leeuwarden. Hier kunnen de citrofielen nog even napraten over het vervlogen jaar. Het was weer een druk en gezellig citroën jaar. De secretaris, Bertus Waaijer Lente! HOERA, HET IS LENTE En bij ons staan de Andre Citroën tulpenbollen, welke Rita voor ons heeft besteld, al te bloeien Sigfried en Yvonne Gezocht: Bestuurslid Evenementen Commissie Binnen de het bestuur van de CCF is de positie van Jan Klaren vrij gekomen. Jan was een enthousiast lid van het bestuur als coördinator van de evenementen commissie. Jan bedankt voor al je inzet! Maar nu zijn wij op zoek naar een persoon binnen de CCF welke de plaats van Jan kan innemen als coördinator evenementen commissie. - Ben jij de persoon welke zich wil inzetten voor de evenementen van de club? - Heb jij het in je om de contacten tussen bestuur en evenementen commissie te onderhouden? - Wil en kan jij extra tijd aan de club besteden? Dan zijn wij op zoek naar JOU! Het bestuur vergadert 5x per jaar bij de diverse bestuursleden thuis. Voor meer informatie neem contact op met Anne van Schepen. Het bestuur Citroën Club Fryslân 11 Frateurnité Maart 2010

12 CCF Algemene ledenvergadering 2009 Aanwezig 51 personen. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. 1. Het verslag van de secretaris wordt met twee toevoegingen goedgekeurd. 2. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. De kas kommissie was en blijft Wouter Kramer en Martin Sybesma. 3. Verkiezingen. Secretaris is aftredend en herkiesbaar en herkozen. Penning meester is aftredend en niet herkiesbaar. In de volgende vergadering wordt de nieuwe penningmeester gekozen (Rita krijgt een bloemetje voor de bewezen diensten). 4. Leden behoud /nieuwe leden. Voorstellen komen in het nieuwe clubblad. 5. Nieuwe bestuursfunctie P.R. wordt ingevuld door Anne Jan Kunst. Hij schuift aan bij de bestuurstafel. 6. Evenementen. 9 mei verrassingstocht. 13 juni Beusichem gezamenlijke actie met andere verenigingen en 2cv clubs. Meer samenwerken om activiteiten samen te organiseren. 7. Citromobiel. Geen grote bemoeienis voor onze club. Er komen aparte auto s door Erik Verhaest uitgezocht. Wij leveren mensen voor de opbouw van de clubstands Bert Haneman, Anne jan Kunst,Sigfried Kramer,Joop Meijer, Rob Elhorst en Bertus Waaijer. Stand bemanning op zaterdag morgen: Rob en Rita Elhorst middag :Joop Meijer en Hildegard Koning zondag morgen: Klaasje en Folkert Bouma middag: Jan Klaren en Ipie Waaijer 8. De rit naar Tjechië is met ongeveer 20 auto s. Dit moet nog besproken worden hoe. 9. Rondvraag. Paul v.d.berg. Heeft inlog problemen met de site. En de evenementen zijn niet aangegeven met tijd en plaats. Martin Sybesma. Heeft de derde prijs met de DS op Rai evenement. Dit is op onze site te vinden. Hij komt ook 27 april in Man bijt hond. Hij wil ook een relly schildje voor de auto. Sietske Kaastra. Advertentie in de krant voor een rit. (redactioneel stuk) Bert Haneman. Is niet blij met ledenregistratie per club bij de Fehac. Op die manier krijgen zij minder geld binnen. Rita Elhorst. De Andre Citroën tulp is bij haar te bestellen. Deze is per augustus leverbaar. 10. de voorzitter sluit de vergadering om uur. Citroën Club Fryslân 12 Frateurnité Maart 2010

13 Citroën Club Fryslân Clubshop Zonnehoedjes 6,50 T-Shirt; grijs met gekleurd CCF-logo, maten XL / XXL 10,00 T-Shirt; zwart met wit CCF-logo, maten L / XL / XXL 10,00 T-Shirt; wit met zwart CCF-logo, maten M / L 10,00 CCF Autosticker; transparant met witte opdruk 0,50 Bovenstaande artikelen zijn te verkrijgen op onderstaand adres: (Graag van te voren even bellen als je langs wilt komen). Paul v/d Berg & Sonja Kijzer. Hanenburg 29 te Leeuwarden. Tel. (058) (na uur). Alle artikelen zijn ook te koop en te bestellen op de evenementen van Citroen Club Fryslân. Citroën Club Fryslân 13 Frateurnité Maart 2010

14 Wintermeeting Wat hebben de meeste van jullie gemist? De wintermeeting natuurlijk! Dit jaar al voor de 8e keer georganiseerd in het eerste weekend van februari door de vrienden van de 2CV; Olaf, Hans en Edwin. Citroën Club Fryslân 14 Frateurnité Maart 2010

15 Elk jaar wordt deze meeting op een andere plaats in Nederland georganiseerd en deze keer was Friesland aan de beurt. De opzet van de wintermeeting is heel simpel en elk jaar volgens een vaste indeling, meestal wordt op het affiche alleen de locatie en datum veranderd! Vrijdagmiddag komen de meeste mensen al aan om aardappelen te schillen voor de boerenkool. Jawel, ze nemen gewoon een middag vrij om in de vrieskou aardappelen te schillen! Rare mensen die Citroën-rijders. s'avonds wordt het kampvuur lekker opgestookt en is het tijd om sterke verhalen te vertellen en daarbij het nodige antivries te nuttigen. Na een korte en koude nacht in de auto of tent is het tijd om een stevige bak koffie te drinken en een broodje te eten. Nu komt het mooie van de wintermeeting, het rijden van een puzzelrit van ongeveer 4,5 uur zodat je lekker opgewarmd bent (lees: niet geheel meer verkleumt). Na een lekkere warme hap eten zo aan het eind van de middag is het nu weer tijd om aan een herhaling van de vrijdagavond te beginnen (u kent dat wel). Zondag ochtend na het ontbijt wordt de meeting traditioneel afgesloten met een lekkere wandeling van ongeveer een uur, zodat iedereen weer lekker warm en fris op huis aan kan gaan. Ik kan me de eerste wintermeeting nog goed herinneren deze was in Rhenen bij Arnhem. Tien verbaasde gezichten onze Citroën Club Fryslân 15 Frateurnité Maart 2010

16 kant uit (vanuit een partytent met een vuurkorf ervoor) toen Stefan Niels en ik om 23.00uur met veel lawaai het meeting terrein opreden. Zo laat nog mensen en helemaal vanuit Friesland? Geweldig! Sindsdien zijn we verslaaft geraakt aan de wintermeeting en zodoende nog maar één keer verstek laten gaan. Afgelopen keer was de meeting in Made en hadden trouwe wintermeetingbezoekers uit de buurt aangeboden om te helpen met het uitzetten van de rit en de opbouw van het evenementen terrein. Dit werkte perfect en dit jaar hadden wij, ook trouwe wintermeeting-gangers aangeboden de rit uit te zetten. Op een zaterdag hebben wij; Stefan, Niels, Tamara, Selena en ik de puzzelrit uitgezet. Dat valt nog niet mee want de wintermeeting-rit is erg lang en afwisselend in puzzel systemen. We zijn dan ook begonnen met een 'bolletje Citroën Club Fryslân 16 Frateurnité Maart 2010

17 pijltje' daarna een 'route-beschrijving' dit ging over in 'plattegrond rijden' daarna 'een locatie van een foto opzoeken' om vanuit hier weer via een 'routebeschrijving' op de camping aan de komen. Tijdens de rit moesten er ook nog een aantal foto's in de goede volgorde komen te staan. De opkomst was net als vorig jaar groot 22 inschrijvingen. Mensen uit Nederland en België! Net als ander jaren is ook deze keer de rit door iedereen zeer goed bevallen. Zo ook de broodjes rookworst en biertjes die al voor het 8e jaar voor een prijs van 0,75 door de organisatie verkocht werden Er is in 2 avonden tijd 7 kuub brandhout gezaagd en opgestookt. Kortom weer een zeer geslaagde meeting vol gezelligheid en ik hoorde iets over een locatie in de achterhoek komend jaar...wij zijn erbij! Wouter Kramer-Ypma Citroën Club Fryslân 17 Frateurnité Maart 2010

18 Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt deze keer op zondag 11 April 2010 gehouden. De locatie hiervoor is Herbergh Het Wapen van Friesland It Plein 2, 8835 XB Easterlittens Vanaf uur is iedereen van harte welkom. Na afloop is er ook deze keer weer de gelegenheid om gezamenlijk iets te eten. Voorafgaand aan de jaarvergadering is er zo als gebruikelijk een gezamenlijke rit. Het vertrek is om uur bij Mc Donalds in Heerenveen. Citroën Club Fryslân 18 Frateurnité Maart 2010

19 De agendapunten voor de jaarvergadering zijn: 1- Opening 2- Verslag secretaris en verslag Ledenvergadering 19 april Verslag penningmeester 4- Verslag kascommissie 5- Verkiezingen; A) Bestuurslid evenementencommissie Jan Klaren voortijdig aftredend en niet herkiesbaar B) Leden kascommissie aftredend Wouter Kramer en Martin Sijbesma 6- Evenementencommissie. De volgende leden van de Evenementencommissie zijn aftredend: Anne-Jan Kunst, Bert Haneman, Boudewijn Kramer en Jan Klaren. Leden worden dringend opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor de Evenementencommissie. 7- Evenementenkalender, incl. Citromobile (toelichting Sigfried Kramer en Bertus Waaijer), Elfstedentocht (toelichting Folkert Bouma en Anne van Schepen) en meeting Caen (toelichting Bert Haneman) 8- Ontwikkeling ledenbestand (toelichting Rita Elhorst) 9- CCF Internetsite (toelichting Erik Lohuis) 10- Rondvraag 11- Sluiting Kampeerweekend Het kampeerweekend van de CCF wordt gehouden van 18 tot en met 20 juni. De plaats is Camping De Slamme, IJsselhammerweg 1 in IJsselham in de kop van Overijssel. Voor informatie over onze kampeerplek kun je terecht op Iedereen wordt vrijdagavond verwacht met de eigen kampeerspullen en een goed humeur. Aan het programma wordt nog gewerkt maar in de omgeving is genoeg te beleven. De camping ligt namelijk vlak bij de Weerribben en bij Giethoorn. Ook het heuvelgebied van De Eese is gemakkelijk te bereiken. De kosten bedragen slechts 17,50 p.p. voor het hele weekend. Opgave bij Folkert en Klaasje Bouma, telefoon of via Opgave is verplicht vóór 1 juni Wie helpt ons? Evenementen Commissie Door allerlei omstandigheden is de evenementencommissie nogal uitgedund. Momenteel bestaan we uit slechts vier personen. Wie oh wie kan ons helpen? We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar waarbij we de planning maken voor de komende tijd. En verder regelen we natuurlijk alles om van de CCF een bloeiende en actieve club te maken. Citroën Club Fryslân 19 Frateurnité Maart 2010

20

21 It Giet Oan! Tijdens het laatste weekeinde van mei (28 t/m 30 mei) gaat het gebeuren! De Elfstedentocht voor Citroën A types. Het is het vervolg op 60 jaar Eend in Sevenum in 2008 en de Sterrit naar Beusichem in Sinds 2008 werken alle A type Clubs nauw met elkaar samen. Het doel is om zowel de agenda s goed op elkaar af te stemmen alsook om jaarlijks een evenement met elkaar te organiseren. Dit jaar dus met onze prachtige provincie in de hoofdrol. Tijdens het weekeinde zullen we hopelijk met enkele honderden Citroën liefhebbers kamperen op en rond camping de Blikvaart aan de Hemmemaweg 12 te St. AnnaParochie (http://www.blikvaart.nl/). Alles wijst erop dat het een prachtig evenement wordt. Op zaterdag 29 mei wordt de zuidelijke route gereden, en op zondag 30 mei de Noordelijke route. Om teveel autodrukte te vermijden kan de route zowel linksom, als rechtsom worden gereden. Leuk om elkaar onderweg tegen te komen! Er is gekozen voor twee dagen om het toeristische karakter goed tot zijn recht te laten komen. Er is veel te zien onderweg, en dat kan het beste tot zijn recht komen als er niet teveel haast is. Bovendien zullen er ook de nodige oude brikjes komen met 9, 12 en 18 Pk. Rustig aan dus. Aan onze club om er voor te zorgen dat er een mooie route wordt uitgezet. Daarvoor hebben we verschillende rayonhoofden aangesteld die elk verantwoordelijk zijn voor een stuk van de route. Als ijsmeesters fungeren Folkert Bouma en ondergetekende. Zij coördineren alles rond de route. De andere clubs zijn verantwoordelijk voor alle andere onderdelen van de organisatie. Zo zal de EEEC zorg dragen voor het kinderprogramma en zorgt de Ami vereniging voor de muzikale omlijsting. Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig. Stempelposten tijdens de route, technische ondersteuning, bardiensten, schoonmaak, inschrijving deelnemers, enzovoort. Mocht je enthousiast zijn: meld je aan bij ondergetekende of Folkert Bouma. De begroting wordt nog opgesteld, maar zoals het nu lijkt bedragen de kosten voor deelname voor een auto met 2 volwassenen 35,=. Een extra volwassene per auto kost 10,= en kinderen 5,=. Daarvoor komt per auto natuurlijk o.a. een prachtig Elfstedenkruisje beschikbaar. Het laatste nieuws zal steeds te vinden zijn op onze website. Blijf het dus volgen en graag tot ziens op 28 mei! Anne van Schepen Citroën Club Fryslân 21 Frateurnité Maart 2010

22 Reveu de Technique Hoe een goed lijkende reparatie nare gevolgen kan hebben. Wij hebben het allemaal wel eens mee gemaakt. Je bent lekker aan het sleutelen en dan mist er net een onderdeeltje of er is iets afgebroken op een moment dat je niet meer bij de lokale ijzerhandel of bij de dealer het juiste vervangingsdeel kan kopen. Dat gebeurt dan op zaterdag avond en je wilt s maandags wel weer fluitend op je werk verschijnen. Wat dan te doen? Je zoekt in de rommelbak met boutjes en lipjes of er passends te vinden is en aan het eind van de avond zak je voldaan in je luie stoel omdat het toch nog redelijk gelukt is. Wat is er dan aan de hand, zullen de oplettende lezertjes zich nu meteen gaan afvragen. Wat deden we dan niet goed? Ik kom met een voorbeeld. Citroën Club Fryslân 22 Frateurnité Maart 2010

23 Bij een wat groter onderhoudsbeurt van een Dyane van een van onze clubleden was door een lokaal herstelinrichtingmotorvoertuigen (de garage om de hoek) een kantelmes vervangen door een hardstalen bout M10. Op zich geen slecht alternatief voor een waarschijnlijk kwijt gemaakt kantelmes of vervangen omdat de borgranden er afgebroken waren door ondeskundig demonteren. De ware reden zullen wij waarschijnlijk nooit te weten komen maar dat doet ook niet ter zake in dit verhaal. Waar heb je het allemaal over Sigfried? We snappen er nu al niets meer van! Ik zal bij het begin beginnen. Om te begrijpen wat er fout ging moet je eerst weten hoe het veersysteem van de A types werkt. Langzij het onderstel is een buis gemonteerd met daarin twee veren. Door deze veren steken trekstangen welke door middel van een oog aan de draagarmen van de auto vastzitten. Omdat de draagarm in kan veren moet er een draaipunt komen tussen trekstang en draagarm. Dit had men in Frankrijk kunnen oplossen met een kogellager, maar de technische ploeg in de schuur van Andre C. had iets mooiers bedacht. Als wij het oog aan het eind van de trekstangen nu eens laten draaien om een kantelmes zitten er geen bewegende en dus slijtende onderdelen in deze constructie. Volgens oude handboeken moet de dealer deze kantelmessen om de km demonteren en op slijtage controleren en zo nodig vervangen, maar ik herinner mij van vroeger nog wel dat deze er in principe na montage nooit meer uitkwamen en dat ik ook zelden een te erg versleten kantelmes ben tegen gekomen. Een kloddertje vet er bij en hij kan wel weer een km mee. Wat ging er dan mis met die DYANE. Men had het kantelmes vervangen door een bout. Er is nu geen sprake meer van een kantelpunt maar van een draaipunt. Het oog glijdt over de bout en zal na korte tijd al smeringproblemen krijgen. Het keurig aangebrachte vet wordt tussen de raakvlakken weg geduwd en het proces van rappe slijtage kan beginnen. Op bij gaande foto is het kantelmes en de versleten bout te zien. Het zal duidelijk zijn dat dit niet langer had moeten blijven zitten. Gevolg: een plots wegzakkend wagentje met alle verdere schade van dien. Ik laat dit maar aan de fantasie van de lezertjes over. Er was hier dus met de beste bedoeling een reparatie uitgevoerd zonder dat met zich voldoende inzicht had verschaft van de werking van de constructie. Een dus stukje platijzer had mogelijk langer heel gebleven. Sigfried Citroën Club Fryslân 23 Frateurnité Maart 2010

24 Onze La Bombe Tot nu toe heb ik het in de club angstvallig achtergehouden. Want als echte 2cv liefhebber rij je niet in een DS. Voorop gesteld dat er in autoland bijna geen groter contrast te vinden is dan deze twee. En toch is het familie van elkaar als je ze uitkleed zie je dat heel goed. Ze hebben een gezonde haat liefde verhouding met elkaar. Tja, familie heb je niet voor het uitkiezen, vrienden wel. We schelden en vloeken op de eigenwijsheid van de DS en de DS haalt zijn neus op voor het kleine lelijke eendje, maar ze weten ook samen staan we sterk en samen zijn we beeldbepalend voor het merk (lees familie) Citroen. Toen broederlief en ik in 1974 een auto mochten uitzoeken werd het een DS. Onze vader reed toen al jaren eend en daar hebben wij vele van gehad. Deze DS is toen gekocht omdat onze cabrio DS was verongelukt. Tja, wij reden wel een beetje ruig en niet elke auto kon dat hebben. Wij versleten vele eenden Peugeot s Renaults en zelfs duitse grundliche auto's konden niet tegen ons rijgeweld. Op een gegeven moment in de einde jaren 70 werd ook de DS aan de kant gezet. Elk jaar zagen we de DS even als we aan het opruimen waren. Hier en daar stond een deur. Er was al eens door mijn creatieve broer een nieuw chassis onder gezet. De assen van de oude c a b r i o konden zo ook mooi weer dienst doen. De auto leidde een rustig leven tot aan dit voorjaar. Ik zag de DS en wist dat er hier en daar een onderdeel in het huis lag. En zoals altijd vond ik 3 deuren al erg snel, de motorkap en kofferklep zaten er nog op. Na een halve dag zoeken vond ook ik deur 4. Hoera in principe is onze DS Citroën Club Fryslân 24 Frateurnité Maart 2010

25 compleet en dat na 30 jaar. Omdat mijn broer het handigste is kreeg die de opdracht om de auto te restaureren. En zoals dat bij een goede DS betaamt is dat behoorlijk complex. Menig vloek hebben we mogen horen, maar uiteindelijk was onze DS klaar. Alleen het dashbord miste. De deuren zitten er allemaal weer in en na 30 jaar kan onze DS de weg weer op. Wij hebben besloten dit familiebezit vanaf dit moment te koesteren. Hij krijgt dan ook na die 30 jaar een welverdiende rustplaats in onze vitrinekast. Nog steeds ben ik erg trots op hem. En elke keer valt zijn oranje metalickleur me weer op. Voor mij is onze DS een van mijn geliefdste modellen want specifiek die DS is een onderdeel van mijn geschiedenis. En daar staat hij dan tussen de nieuwe cabrio van Chapron en de 3 asser van Tiessier. Oud afgeleefd en opgereden, maar hij specifiek, hij is mijn dierbaarste DS model. En als je dan aan het zoeken bent op zolder kom je de Renault 16 tegen, de Peugeot 104 maar ook onze Simca 1307 die nog niet weggeroest blijkt te zijn. Stuk voor stuk dierbare herinneringen van een mooie jeugd. Anne Jan Kunst. Algemene evenementen Evenementen georganiseerd door derden buiten verantwoordelijkheid van de CCF: 24 April - 3e dorpenfestival Sligro te Drachten Waar? Sligro, Dopplerlaan 1 te Drachten Wat? Diverse ritten in omgeving. Presentatie oldtimers, trekkers, motoren, etc. Opgave Opgave verplicht voor 4 April bij 13 Mei - Oldtimerfestival Hoornsterzwaag Waar? terrein van "de Haan Motoren" te Hoornsterzwaag Wat? Zie programma op Opgave Opgave verplicht via de site 20 Juni - Oldtimerdag Lelystad Waar? Zuigerplasdreef Lelystad Wat? Zie programma op Opgave niet benodigd, gratis toegang voor iedereen Citroën Club Fryslân 25 Frateurnité Maart 2010

26

27 Meeting Caen In GIEL, een half uurtje van Caen, is dit jaar de Franse Nationale meeting van 12 tot en met 15 mei, dit is het hemelvaartweekend. Ieder jaar krijgt een andere regio de touwtje in handen, en dit jaar is het Normandie. Giel ligt ong. 710 km van Amsterdam. De CCFers die in Duinkerken zijn geweest, weten hoe leuk deze meeting is! Dit treffen is te vergelijken met een wereldmeeting. Minimaal 2000 eendjes kan men verwachten op dit treffen. Er zijn heel veel oude ribbelkap eenden. En je ziet van super nieuwe tot iets wat ooit een eend was rijden. Ook is er elke dag een onderdelen markt en voor eten hoef je het terrein niet af. En de sfeer is geweldig. Zelf ben ik ook van plan dit jaar weer te gaan, als er meer mensen die kant op willen, kunnen ze mij dat laten weten zodat we kunnen bekijken wat er mogelijk is om samen op te rijden en op de meeting dus ook bij elkaar te staan. Groet, Bert Haneman Mededelingenbord Ook dit jaar kunnen we toegangs kaarten voor Aqua Zoo bestellen. de kaarten kosten 7,50 in plaats van 17,00. bestellen voor 1 mei bij Bertus Waaijer tel: Lieve mensen, Bertus Waaijer Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoek, telefoontjes, fruit, bloemen, enz die ik kreeg tijdens mijn operatie en de 39 bestralingen. Het was geweldig. Ook tijdens mijn hersenschudding na de val 4 januari op het ijs en een nacht ziekenhuis was de hulp en belangstelling geweldig. Allemaal, ook namens Miekie, heel veel dank hiervoor. gr Jan Klaren en Miekie Citroën Club Fryslân 27 Frateurnité Maart 2010

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

De kaart kun je vooraf betalen op de verenigingsrekening, waarna je de volgende zondag de kaart krijgt.

De kaart kun je vooraf betalen op de verenigingsrekening, waarna je de volgende zondag de kaart krijgt. VAN DE VOORZITTER Het eind van 2014 komt weer in zicht, dus is het tijd voor wat bespiegelingen en zo. Dit was het eerste volle jaar dat we Bob hebben moeten missen. De club is daardoor wel wat veranderd,

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad.

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad. Bestuur per 11 november 2010. POLARCIRKEL December 2013 nummer 115 Voorzitter/ Henk van Wijhe Penningmeester: Leeuweriklaan 31 2289 EE RIJSWIJK (ZH) hvwijhe@ziggo.nl 070 399 67 94 ING bank 4441285 t.n.v.

Nadere informatie

Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508

Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508 Maart 2015 2 Redactie team: Ria van den Brink (0570) 523117 Machteld Dijkslag (0570) 546531 Gitta Junius (0572) 361407 Lia Jalink (0570) 521508 De spelregels: Bijdragen voor het Elshof Nieuws april 2015,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie