Colofon. - Frateurnité Maart Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158"

Transcriptie

1

2 Colofon - Frateurnité Maart Jaargang 19 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker MK Menaldum Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk LB Menaldum Penningmeester + Ledenadmin. Rita Elhorst Kofstraat AS Makkum Redactie (+ kopij-adres) Remco Koning Boterbloemweide JS Swifterbant Archief + PR. Anne-Jan Kunst Lindenlaan BW Heerenveen Evenementencommissie - Clubshop Paul van der Berg Hanenburg KT Leeuwarden Fehac-coördinator Sigfried Kramer Nieuwe Bildtdijk PP St. Annaparochie Citroën Club Fryslân Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr Bankrelatie Rabobank Makkum. Rekeningnr Contributie Clubjaar CCF op Internet : De volgende Frateurnité Є 25,00 per kalenderjaar. (Betaling via automatische incasso 2,50 korting!) Loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen voor 1 oktober van het lopende clubjaar schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie! Verschijnt eind juni Kopij voor 1 juni 2010 aanleveren bij de redactie. Bijdragen aanleveren bij voorkeur via of op diskette in Word of.txt-formaat. De redactie houdt zich het recht kopij aan te passen en/of in te korten.

3 Inhoudsopgave Van de voorzitter Anne van Schepen 4 Citrodactioneel Remco Koning 6 Mededelingenbord Redactie 6 CCF Financieel jaarverslag 2009 Rita Elhorst 8 Citroën in strip Sigfried Kramer 9 CCF jaaroverzicht 2009 Bertus Waaijer 10 Lente! Sigfried en Yvonne Kramer 11 Gezocht bestuurslid Het bestuur 11 CCF Algemene ledenvergadering 2009 Het bestuur 12 CCF Clubshop Paul en Sonja 13 Wintermeeting Wouter Kramer 14 CCF Algemene Ledenvergadering Het bestuur 18 Evenementen commissie Evenementen commissie 19 It Giet Oan! Folkert en Anne 21 Reveu de Technique Sigfried Kramer 22 Onze la Bombe Anne Jan Kunst 24 Algemene evenementen Redactie 25 Meeting Caen Bert Haneman 27 Mededelingenbord Redactie 27 2CV in de kunst Anne van Schepen 28 Ledenbestand 30 Agenda 30 Que je veux? (Wist u dat?) 31 Citroën Club Fryslân 3 Frateurnité Maart 2010

4 Van de voorzitter Mosterd na de maaltijd. Goed beschouwd is dit de eerste gelegenheid, los van onze onvolprezen site, om jullie een goed en qua Citroëngehalte geslaagd 2010 toe te wensen. De Nieuwjaarsbijeenkomst die we daarvoor natuurlijk normaal gesproken gebruiken ging door de klimatologische omstandigheden niet door. Ik weet niet hoe het bij andere leden was, maar bij ons in het Menaldumer buitengebied moest gemeentewerken er met zwaar materieel aan te pas komen om er voor te zorgen dat we bereikbaar bleven. Wat dat betreft dus een gedenkwaardige winter, helaas zonder Schaats Elfstedentocht. Maar... dat maken we goed met de andere A type Clubs uit Nederland. In het laatste weekeinde van mei organiseren we de Elfstedentocht voor A types. Elders in het clubblad meer daarover. Natuurlijk biedt onze site de allerlaatste nieuwtjes, dus hou het in de gaten. Voor wat betreft de site: een driemanschap bestaande uit Folkert Bouma, Erik Lohuis en ondergetekende werkt hard aan verbetering en vernieuwing van de site. Veel opmerkingen van leden, bestuur en vanuit de evenementencommissie leiden tot aanpassingen en verbeteringen, vooral in het gebruiksgemak. Nog niet klaar, maar er is al heel veel gebeurd. Ik ga verder niet op de details in, maar nodig iedereen van harte uit om maar eens goed rond te kijken op de site en de????? verschillen te zoeken. Op het moment van verschijnen van ons clubblad staan we vlak voor een wederom vol en overladen seizoen. Voor elk wat wils zou ik zeggen. Ik hoop dan ook veel leden te mogen begroeten bij de vele evenementen en activiteiten, zowel die van onszelf, als die van anderen. Eén van de eerste gelegenheden daartoe is de komende jaarvergadering, op 11 april a.s. in Oosterlittens. Elders in dit blad meer informatie over de vergadering, incl. de agenda. De vergadering wordt voorafgegaan door een ongetwijfeld prachtige rit, met start om bij McDonalds te Heerenveen. De rit wordt uitgezet door Feike Brouwer, dus dat wordt ongetwijfeld genieten. Tot ziens, Anne van Schepen Citroën Club Fryslân 4 Frateurnité Maart 2010

5

6 Citrodactioneel Het is winter in Nederland geweest en dat hebben we geweten! Bij ons in de polder heeft het zoveel gesneeuwd dat rijden met de eend geen optie meer was. De eend vond dit niet erg, hij mocht nu eindelijk weer eens in het voorverwarmde garage staan. En dat heeft hij 4 weken volgehouden! Een hele prestatie. Vooral voor de bestuurster van deze eend (Hildegard). Zonder eend boodschappen doen, kinderen weg brengen naar school etc. etc., echt afzien. Maar nu is de lente weer aangebroken! We kunnen allemaal weer rijden, het straatbeeld positief beïnvloeden met onze mooie franse auto s. En gezien de evenementen hebben we geen excuus om het niet te doen. Op 11 april hebben we de algemene ledenvergadering vooraf gegaan door een mooie rit. Kunt U er even lekker inkomen. Verder hebben we ook weer een kampeerweekeinde in Juni (lekker weer dus). O ja, een heuse Elfstedentocht. Is het ijs eindelijk weg gaan we een Elfstedentocht doen! Maar dit doen we niet alleen. Lees er meer over verderop in dit blad. Dit zijn maar een paar evenementen, kijk op de internet site voor de laatste gegevens. Kortom gebruik de komende dag om de auto s te wassen en te poetsen en laat ze zien op de Friesche wegen. Remco Koning. Mededelingenbord Te koop aangeboden: 4 deuren Charleston rood /zwart in redelijke staat 50 Albert Heida. Tel: TE KOOP - TE KOOP - TE KOOP - VERKOCHT! - VERKOCHT! - VERKOCHT! De CCF clubleden krijgen vanaf NU de mogelijkheid om spullen aan te bieden via het clubblad. Denk hierbij aan; Citroën auto s of onderdelen, modellen, etc. Een ieder kan gratis een advertentie insturen naar de redactie. Spelregels; een gratis advertentie is maximaal 3 regels en wordt eenmalig in het volgende clubblad geplaatst. Het bestuur van de CCF is niet verantwoordelijk voor de aangeboden artikelen. Citroën Club Fryslân 6 Frateurnité Maart 2010

7

8 CCF Financieel Jaarverslag 2009 Ontvangsten Uitgaven Contributies 3.857,50 Drukkerij 1.143,08 Advertenties 367,40 Porto 448,60 Rente 288,07 Bank 68,31 Clubartikelen / Citromobiel 87,45 Fehac 288,00 Kleppendekselbaan 50,00 K.v.K. 26,14 Te kort 0,55 Internet 35,70 Reis 185,40 Bestuur 69,05 Nieuwjaarsreceptie 157,20 Jaarvergadering 203,75 Nazomerweekend 158,17 Najaarsrit 151,00 Teruggave reis Parijs 488,00 Promotiemateriaal,t-shirts 50,00 Saldo 1 jan 2009 (1) 7.242,30 Saldo 31 dec 2009 (2) 8.420,87 Totaal ,27 Totaal ,27 (1) Saldo 1 jan 2009 (2) Saldo 31 dec 2009 Kas 55,34 Kas 191,09 Lopende rekening 367,66 Lopende rekening 122,41 Spaarrekening 6.819,30 Spaarrekening 8.107,37 Evenementenrekening 0,00 Evenementenrekening 0,00 Totaal 7.242,30 Totaal 8.420,87 Citroën Club Fryslân 8 Frateurnité Maart 2010

9 Citroën in strip In de strip garage Isodoor komen we de slungelachtige monteur Isodoor tegen. Het is een soort Guust Flater en het tekenwerk lijkt ook wel op die strip. Ook hier losse cartoonachtige strips van 1,2, of 3 pagina s. De getoonde plaatjes laten een HY zien van het type openlaadbak zoals wij die nog kennen van de jaren 70 in Frankrijk. Het hele openbare leven werd in stand gehouden door de ribbelplaat gebogen bestelwagens van Citroën. Volgens goed Frans gebruik hebben de gemeente ambtenaren zich de wijn goed laten smaken en daardoor het voertuig op niet gebruikelijke wijze tot stilstaan gebracht. Isodoor neemt de schade op. Behalve oud blik is er ook veel nieuw blik in de strip getekend waardoor het moeilijk in een bepaalde tijd te plaatsen is. Op het moment dat er iets ruimere straat - of landschaps tekeningen in de strip staan is het wel echt op zijn Frans. Wordt vervolgd Sigfried Citroën Club Fryslân 9 Frateurnité Maart 2010

10 CCF jaaroverzicht Januari CCF nieuwjaarsreceptie In café Overwijk in de Tijnje. Er waren 36 mensen aanwezig. 19 april CCF Algemene Leden Vergadering De vergadering werd voorafgegaan door een rondrit. Er werd verzameld bij de Mc Donalds in Lemmer om van daaruit naar de Tijnje te rijden waar de vergadering werd gehouden. Deze werd bijgewoond door 51 personen. 2 en 3 mei Citromobiel We hebben hier de clubstand bemand, er was geen knutselwerk aan voorafgegaan. Wel hebben we mensen geleverd voor het opbouwen en afbreken van de clubstands. 9 mei CCF Verrassingstocht Samen met de Rolls-Royce en Bentley club hebben we een rondrit gemaakt. We hebben verzameld in Hooghalen bij het Wapen van Schotland, waar we koffie met gebak aangeboden kregen door de Rolls-Royce en Bentley club. Er waren 26 auto s van onze club aanwezig. 12/14 juni Sterrit Beusichem door gezamenlijke clubs Vanuit St. Annaparochie met 10 auto s vertrokken waarna er op diverse plaatsen kon worden aangesloten. Na afloop van het gebeuren in Beusichem zijn we met 15 auto s terug naar Friesland gegaan. 27juli 2 augustus Wereld meeting Tsjechië Vanuit Goutum vertrokken met 11 auto s naar Halle in de voormalige DDR, daar hebben we overnacht. De volgende dag naar Most in Tsjechië waar nog meer clubleden zich aansloten. Het terrein was wat glooiend zodat er naar een recht plaatsje gezocht moest worden. Het was mooi weer dus een geslaagde meeting (naar ons idee). In totaal waren er ongeveer 3600 auto s. 25/27 september CCF najaarsweekend Dit werd gehouden bij Kampeerboerderij Rijmaaran in Schoonoord. We hebben er een fantastische nachtrit gereden. Veel mensen hebben weer een groot slaaptekort gekregen, maar het was erg gezellig. 1 november CCF Najaarsrit De start was bij de rotonde van Twijzel. Dwars door Fryslân naar de pier van Holwerd waar de boot naar Ameland vertrekt. Op het einde van de reis hebben we wel een hoosbui gekregen, maar dat vergeet je snel. In het restaurant hebben we koffie gedronken waarna een ieder weer huiswaarts kon gaan. Citroën Club Fryslân 10 Frateurnité Maart 2010

11 18 december citroën café In Stadsherberg Bellevue te Leeuwarden. Hier kunnen de citrofielen nog even napraten over het vervlogen jaar. Het was weer een druk en gezellig citroën jaar. De secretaris, Bertus Waaijer Lente! HOERA, HET IS LENTE En bij ons staan de Andre Citroën tulpenbollen, welke Rita voor ons heeft besteld, al te bloeien Sigfried en Yvonne Gezocht: Bestuurslid Evenementen Commissie Binnen de het bestuur van de CCF is de positie van Jan Klaren vrij gekomen. Jan was een enthousiast lid van het bestuur als coördinator van de evenementen commissie. Jan bedankt voor al je inzet! Maar nu zijn wij op zoek naar een persoon binnen de CCF welke de plaats van Jan kan innemen als coördinator evenementen commissie. - Ben jij de persoon welke zich wil inzetten voor de evenementen van de club? - Heb jij het in je om de contacten tussen bestuur en evenementen commissie te onderhouden? - Wil en kan jij extra tijd aan de club besteden? Dan zijn wij op zoek naar JOU! Het bestuur vergadert 5x per jaar bij de diverse bestuursleden thuis. Voor meer informatie neem contact op met Anne van Schepen. Het bestuur Citroën Club Fryslân 11 Frateurnité Maart 2010

12 CCF Algemene ledenvergadering 2009 Aanwezig 51 personen. De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. 1. Het verslag van de secretaris wordt met twee toevoegingen goedgekeurd. 2. Het verslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. De kas kommissie was en blijft Wouter Kramer en Martin Sybesma. 3. Verkiezingen. Secretaris is aftredend en herkiesbaar en herkozen. Penning meester is aftredend en niet herkiesbaar. In de volgende vergadering wordt de nieuwe penningmeester gekozen (Rita krijgt een bloemetje voor de bewezen diensten). 4. Leden behoud /nieuwe leden. Voorstellen komen in het nieuwe clubblad. 5. Nieuwe bestuursfunctie P.R. wordt ingevuld door Anne Jan Kunst. Hij schuift aan bij de bestuurstafel. 6. Evenementen. 9 mei verrassingstocht. 13 juni Beusichem gezamenlijke actie met andere verenigingen en 2cv clubs. Meer samenwerken om activiteiten samen te organiseren. 7. Citromobiel. Geen grote bemoeienis voor onze club. Er komen aparte auto s door Erik Verhaest uitgezocht. Wij leveren mensen voor de opbouw van de clubstands Bert Haneman, Anne jan Kunst,Sigfried Kramer,Joop Meijer, Rob Elhorst en Bertus Waaijer. Stand bemanning op zaterdag morgen: Rob en Rita Elhorst middag :Joop Meijer en Hildegard Koning zondag morgen: Klaasje en Folkert Bouma middag: Jan Klaren en Ipie Waaijer 8. De rit naar Tjechië is met ongeveer 20 auto s. Dit moet nog besproken worden hoe. 9. Rondvraag. Paul v.d.berg. Heeft inlog problemen met de site. En de evenementen zijn niet aangegeven met tijd en plaats. Martin Sybesma. Heeft de derde prijs met de DS op Rai evenement. Dit is op onze site te vinden. Hij komt ook 27 april in Man bijt hond. Hij wil ook een relly schildje voor de auto. Sietske Kaastra. Advertentie in de krant voor een rit. (redactioneel stuk) Bert Haneman. Is niet blij met ledenregistratie per club bij de Fehac. Op die manier krijgen zij minder geld binnen. Rita Elhorst. De Andre Citroën tulp is bij haar te bestellen. Deze is per augustus leverbaar. 10. de voorzitter sluit de vergadering om uur. Citroën Club Fryslân 12 Frateurnité Maart 2010

13 Citroën Club Fryslân Clubshop Zonnehoedjes 6,50 T-Shirt; grijs met gekleurd CCF-logo, maten XL / XXL 10,00 T-Shirt; zwart met wit CCF-logo, maten L / XL / XXL 10,00 T-Shirt; wit met zwart CCF-logo, maten M / L 10,00 CCF Autosticker; transparant met witte opdruk 0,50 Bovenstaande artikelen zijn te verkrijgen op onderstaand adres: (Graag van te voren even bellen als je langs wilt komen). Paul v/d Berg & Sonja Kijzer. Hanenburg 29 te Leeuwarden. Tel. (058) (na uur). Alle artikelen zijn ook te koop en te bestellen op de evenementen van Citroen Club Fryslân. Citroën Club Fryslân 13 Frateurnité Maart 2010

14 Wintermeeting Wat hebben de meeste van jullie gemist? De wintermeeting natuurlijk! Dit jaar al voor de 8e keer georganiseerd in het eerste weekend van februari door de vrienden van de 2CV; Olaf, Hans en Edwin. Citroën Club Fryslân 14 Frateurnité Maart 2010

15 Elk jaar wordt deze meeting op een andere plaats in Nederland georganiseerd en deze keer was Friesland aan de beurt. De opzet van de wintermeeting is heel simpel en elk jaar volgens een vaste indeling, meestal wordt op het affiche alleen de locatie en datum veranderd! Vrijdagmiddag komen de meeste mensen al aan om aardappelen te schillen voor de boerenkool. Jawel, ze nemen gewoon een middag vrij om in de vrieskou aardappelen te schillen! Rare mensen die Citroën-rijders. s'avonds wordt het kampvuur lekker opgestookt en is het tijd om sterke verhalen te vertellen en daarbij het nodige antivries te nuttigen. Na een korte en koude nacht in de auto of tent is het tijd om een stevige bak koffie te drinken en een broodje te eten. Nu komt het mooie van de wintermeeting, het rijden van een puzzelrit van ongeveer 4,5 uur zodat je lekker opgewarmd bent (lees: niet geheel meer verkleumt). Na een lekkere warme hap eten zo aan het eind van de middag is het nu weer tijd om aan een herhaling van de vrijdagavond te beginnen (u kent dat wel). Zondag ochtend na het ontbijt wordt de meeting traditioneel afgesloten met een lekkere wandeling van ongeveer een uur, zodat iedereen weer lekker warm en fris op huis aan kan gaan. Ik kan me de eerste wintermeeting nog goed herinneren deze was in Rhenen bij Arnhem. Tien verbaasde gezichten onze Citroën Club Fryslân 15 Frateurnité Maart 2010

16 kant uit (vanuit een partytent met een vuurkorf ervoor) toen Stefan Niels en ik om 23.00uur met veel lawaai het meeting terrein opreden. Zo laat nog mensen en helemaal vanuit Friesland? Geweldig! Sindsdien zijn we verslaaft geraakt aan de wintermeeting en zodoende nog maar één keer verstek laten gaan. Afgelopen keer was de meeting in Made en hadden trouwe wintermeetingbezoekers uit de buurt aangeboden om te helpen met het uitzetten van de rit en de opbouw van het evenementen terrein. Dit werkte perfect en dit jaar hadden wij, ook trouwe wintermeeting-gangers aangeboden de rit uit te zetten. Op een zaterdag hebben wij; Stefan, Niels, Tamara, Selena en ik de puzzelrit uitgezet. Dat valt nog niet mee want de wintermeeting-rit is erg lang en afwisselend in puzzel systemen. We zijn dan ook begonnen met een 'bolletje Citroën Club Fryslân 16 Frateurnité Maart 2010

17 pijltje' daarna een 'route-beschrijving' dit ging over in 'plattegrond rijden' daarna 'een locatie van een foto opzoeken' om vanuit hier weer via een 'routebeschrijving' op de camping aan de komen. Tijdens de rit moesten er ook nog een aantal foto's in de goede volgorde komen te staan. De opkomst was net als vorig jaar groot 22 inschrijvingen. Mensen uit Nederland en België! Net als ander jaren is ook deze keer de rit door iedereen zeer goed bevallen. Zo ook de broodjes rookworst en biertjes die al voor het 8e jaar voor een prijs van 0,75 door de organisatie verkocht werden Er is in 2 avonden tijd 7 kuub brandhout gezaagd en opgestookt. Kortom weer een zeer geslaagde meeting vol gezelligheid en ik hoorde iets over een locatie in de achterhoek komend jaar...wij zijn erbij! Wouter Kramer-Ypma Citroën Club Fryslân 17 Frateurnité Maart 2010

18 Algemene Ledenvergadering De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt deze keer op zondag 11 April 2010 gehouden. De locatie hiervoor is Herbergh Het Wapen van Friesland It Plein 2, 8835 XB Easterlittens Vanaf uur is iedereen van harte welkom. Na afloop is er ook deze keer weer de gelegenheid om gezamenlijk iets te eten. Voorafgaand aan de jaarvergadering is er zo als gebruikelijk een gezamenlijke rit. Het vertrek is om uur bij Mc Donalds in Heerenveen. Citroën Club Fryslân 18 Frateurnité Maart 2010

19 De agendapunten voor de jaarvergadering zijn: 1- Opening 2- Verslag secretaris en verslag Ledenvergadering 19 april Verslag penningmeester 4- Verslag kascommissie 5- Verkiezingen; A) Bestuurslid evenementencommissie Jan Klaren voortijdig aftredend en niet herkiesbaar B) Leden kascommissie aftredend Wouter Kramer en Martin Sijbesma 6- Evenementencommissie. De volgende leden van de Evenementencommissie zijn aftredend: Anne-Jan Kunst, Bert Haneman, Boudewijn Kramer en Jan Klaren. Leden worden dringend opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor de Evenementencommissie. 7- Evenementenkalender, incl. Citromobile (toelichting Sigfried Kramer en Bertus Waaijer), Elfstedentocht (toelichting Folkert Bouma en Anne van Schepen) en meeting Caen (toelichting Bert Haneman) 8- Ontwikkeling ledenbestand (toelichting Rita Elhorst) 9- CCF Internetsite (toelichting Erik Lohuis) 10- Rondvraag 11- Sluiting Kampeerweekend Het kampeerweekend van de CCF wordt gehouden van 18 tot en met 20 juni. De plaats is Camping De Slamme, IJsselhammerweg 1 in IJsselham in de kop van Overijssel. Voor informatie over onze kampeerplek kun je terecht op Iedereen wordt vrijdagavond verwacht met de eigen kampeerspullen en een goed humeur. Aan het programma wordt nog gewerkt maar in de omgeving is genoeg te beleven. De camping ligt namelijk vlak bij de Weerribben en bij Giethoorn. Ook het heuvelgebied van De Eese is gemakkelijk te bereiken. De kosten bedragen slechts 17,50 p.p. voor het hele weekend. Opgave bij Folkert en Klaasje Bouma, telefoon of via Opgave is verplicht vóór 1 juni Wie helpt ons? Evenementen Commissie Door allerlei omstandigheden is de evenementencommissie nogal uitgedund. Momenteel bestaan we uit slechts vier personen. Wie oh wie kan ons helpen? We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar waarbij we de planning maken voor de komende tijd. En verder regelen we natuurlijk alles om van de CCF een bloeiende en actieve club te maken. Citroën Club Fryslân 19 Frateurnité Maart 2010

20

21 It Giet Oan! Tijdens het laatste weekeinde van mei (28 t/m 30 mei) gaat het gebeuren! De Elfstedentocht voor Citroën A types. Het is het vervolg op 60 jaar Eend in Sevenum in 2008 en de Sterrit naar Beusichem in Sinds 2008 werken alle A type Clubs nauw met elkaar samen. Het doel is om zowel de agenda s goed op elkaar af te stemmen alsook om jaarlijks een evenement met elkaar te organiseren. Dit jaar dus met onze prachtige provincie in de hoofdrol. Tijdens het weekeinde zullen we hopelijk met enkele honderden Citroën liefhebbers kamperen op en rond camping de Blikvaart aan de Hemmemaweg 12 te St. AnnaParochie (http://www.blikvaart.nl/). Alles wijst erop dat het een prachtig evenement wordt. Op zaterdag 29 mei wordt de zuidelijke route gereden, en op zondag 30 mei de Noordelijke route. Om teveel autodrukte te vermijden kan de route zowel linksom, als rechtsom worden gereden. Leuk om elkaar onderweg tegen te komen! Er is gekozen voor twee dagen om het toeristische karakter goed tot zijn recht te laten komen. Er is veel te zien onderweg, en dat kan het beste tot zijn recht komen als er niet teveel haast is. Bovendien zullen er ook de nodige oude brikjes komen met 9, 12 en 18 Pk. Rustig aan dus. Aan onze club om er voor te zorgen dat er een mooie route wordt uitgezet. Daarvoor hebben we verschillende rayonhoofden aangesteld die elk verantwoordelijk zijn voor een stuk van de route. Als ijsmeesters fungeren Folkert Bouma en ondergetekende. Zij coördineren alles rond de route. De andere clubs zijn verantwoordelijk voor alle andere onderdelen van de organisatie. Zo zal de EEEC zorg dragen voor het kinderprogramma en zorgt de Ami vereniging voor de muzikale omlijsting. Er zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig. Stempelposten tijdens de route, technische ondersteuning, bardiensten, schoonmaak, inschrijving deelnemers, enzovoort. Mocht je enthousiast zijn: meld je aan bij ondergetekende of Folkert Bouma. De begroting wordt nog opgesteld, maar zoals het nu lijkt bedragen de kosten voor deelname voor een auto met 2 volwassenen 35,=. Een extra volwassene per auto kost 10,= en kinderen 5,=. Daarvoor komt per auto natuurlijk o.a. een prachtig Elfstedenkruisje beschikbaar. Het laatste nieuws zal steeds te vinden zijn op onze website. Blijf het dus volgen en graag tot ziens op 28 mei! Anne van Schepen Citroën Club Fryslân 21 Frateurnité Maart 2010

22 Reveu de Technique Hoe een goed lijkende reparatie nare gevolgen kan hebben. Wij hebben het allemaal wel eens mee gemaakt. Je bent lekker aan het sleutelen en dan mist er net een onderdeeltje of er is iets afgebroken op een moment dat je niet meer bij de lokale ijzerhandel of bij de dealer het juiste vervangingsdeel kan kopen. Dat gebeurt dan op zaterdag avond en je wilt s maandags wel weer fluitend op je werk verschijnen. Wat dan te doen? Je zoekt in de rommelbak met boutjes en lipjes of er passends te vinden is en aan het eind van de avond zak je voldaan in je luie stoel omdat het toch nog redelijk gelukt is. Wat is er dan aan de hand, zullen de oplettende lezertjes zich nu meteen gaan afvragen. Wat deden we dan niet goed? Ik kom met een voorbeeld. Citroën Club Fryslân 22 Frateurnité Maart 2010

23 Bij een wat groter onderhoudsbeurt van een Dyane van een van onze clubleden was door een lokaal herstelinrichtingmotorvoertuigen (de garage om de hoek) een kantelmes vervangen door een hardstalen bout M10. Op zich geen slecht alternatief voor een waarschijnlijk kwijt gemaakt kantelmes of vervangen omdat de borgranden er afgebroken waren door ondeskundig demonteren. De ware reden zullen wij waarschijnlijk nooit te weten komen maar dat doet ook niet ter zake in dit verhaal. Waar heb je het allemaal over Sigfried? We snappen er nu al niets meer van! Ik zal bij het begin beginnen. Om te begrijpen wat er fout ging moet je eerst weten hoe het veersysteem van de A types werkt. Langzij het onderstel is een buis gemonteerd met daarin twee veren. Door deze veren steken trekstangen welke door middel van een oog aan de draagarmen van de auto vastzitten. Omdat de draagarm in kan veren moet er een draaipunt komen tussen trekstang en draagarm. Dit had men in Frankrijk kunnen oplossen met een kogellager, maar de technische ploeg in de schuur van Andre C. had iets mooiers bedacht. Als wij het oog aan het eind van de trekstangen nu eens laten draaien om een kantelmes zitten er geen bewegende en dus slijtende onderdelen in deze constructie. Volgens oude handboeken moet de dealer deze kantelmessen om de km demonteren en op slijtage controleren en zo nodig vervangen, maar ik herinner mij van vroeger nog wel dat deze er in principe na montage nooit meer uitkwamen en dat ik ook zelden een te erg versleten kantelmes ben tegen gekomen. Een kloddertje vet er bij en hij kan wel weer een km mee. Wat ging er dan mis met die DYANE. Men had het kantelmes vervangen door een bout. Er is nu geen sprake meer van een kantelpunt maar van een draaipunt. Het oog glijdt over de bout en zal na korte tijd al smeringproblemen krijgen. Het keurig aangebrachte vet wordt tussen de raakvlakken weg geduwd en het proces van rappe slijtage kan beginnen. Op bij gaande foto is het kantelmes en de versleten bout te zien. Het zal duidelijk zijn dat dit niet langer had moeten blijven zitten. Gevolg: een plots wegzakkend wagentje met alle verdere schade van dien. Ik laat dit maar aan de fantasie van de lezertjes over. Er was hier dus met de beste bedoeling een reparatie uitgevoerd zonder dat met zich voldoende inzicht had verschaft van de werking van de constructie. Een dus stukje platijzer had mogelijk langer heel gebleven. Sigfried Citroën Club Fryslân 23 Frateurnité Maart 2010

24 Onze La Bombe Tot nu toe heb ik het in de club angstvallig achtergehouden. Want als echte 2cv liefhebber rij je niet in een DS. Voorop gesteld dat er in autoland bijna geen groter contrast te vinden is dan deze twee. En toch is het familie van elkaar als je ze uitkleed zie je dat heel goed. Ze hebben een gezonde haat liefde verhouding met elkaar. Tja, familie heb je niet voor het uitkiezen, vrienden wel. We schelden en vloeken op de eigenwijsheid van de DS en de DS haalt zijn neus op voor het kleine lelijke eendje, maar ze weten ook samen staan we sterk en samen zijn we beeldbepalend voor het merk (lees familie) Citroen. Toen broederlief en ik in 1974 een auto mochten uitzoeken werd het een DS. Onze vader reed toen al jaren eend en daar hebben wij vele van gehad. Deze DS is toen gekocht omdat onze cabrio DS was verongelukt. Tja, wij reden wel een beetje ruig en niet elke auto kon dat hebben. Wij versleten vele eenden Peugeot s Renaults en zelfs duitse grundliche auto's konden niet tegen ons rijgeweld. Op een gegeven moment in de einde jaren 70 werd ook de DS aan de kant gezet. Elk jaar zagen we de DS even als we aan het opruimen waren. Hier en daar stond een deur. Er was al eens door mijn creatieve broer een nieuw chassis onder gezet. De assen van de oude c a b r i o konden zo ook mooi weer dienst doen. De auto leidde een rustig leven tot aan dit voorjaar. Ik zag de DS en wist dat er hier en daar een onderdeel in het huis lag. En zoals altijd vond ik 3 deuren al erg snel, de motorkap en kofferklep zaten er nog op. Na een halve dag zoeken vond ook ik deur 4. Hoera in principe is onze DS Citroën Club Fryslân 24 Frateurnité Maart 2010

25 compleet en dat na 30 jaar. Omdat mijn broer het handigste is kreeg die de opdracht om de auto te restaureren. En zoals dat bij een goede DS betaamt is dat behoorlijk complex. Menig vloek hebben we mogen horen, maar uiteindelijk was onze DS klaar. Alleen het dashbord miste. De deuren zitten er allemaal weer in en na 30 jaar kan onze DS de weg weer op. Wij hebben besloten dit familiebezit vanaf dit moment te koesteren. Hij krijgt dan ook na die 30 jaar een welverdiende rustplaats in onze vitrinekast. Nog steeds ben ik erg trots op hem. En elke keer valt zijn oranje metalickleur me weer op. Voor mij is onze DS een van mijn geliefdste modellen want specifiek die DS is een onderdeel van mijn geschiedenis. En daar staat hij dan tussen de nieuwe cabrio van Chapron en de 3 asser van Tiessier. Oud afgeleefd en opgereden, maar hij specifiek, hij is mijn dierbaarste DS model. En als je dan aan het zoeken bent op zolder kom je de Renault 16 tegen, de Peugeot 104 maar ook onze Simca 1307 die nog niet weggeroest blijkt te zijn. Stuk voor stuk dierbare herinneringen van een mooie jeugd. Anne Jan Kunst. Algemene evenementen Evenementen georganiseerd door derden buiten verantwoordelijkheid van de CCF: 24 April - 3e dorpenfestival Sligro te Drachten Waar? Sligro, Dopplerlaan 1 te Drachten Wat? Diverse ritten in omgeving. Presentatie oldtimers, trekkers, motoren, etc. Opgave Opgave verplicht voor 4 April bij 13 Mei - Oldtimerfestival Hoornsterzwaag Waar? terrein van "de Haan Motoren" te Hoornsterzwaag Wat? Zie programma op Opgave Opgave verplicht via de site 20 Juni - Oldtimerdag Lelystad Waar? Zuigerplasdreef Lelystad Wat? Zie programma op Opgave niet benodigd, gratis toegang voor iedereen Citroën Club Fryslân 25 Frateurnité Maart 2010

26

27 Meeting Caen In GIEL, een half uurtje van Caen, is dit jaar de Franse Nationale meeting van 12 tot en met 15 mei, dit is het hemelvaartweekend. Ieder jaar krijgt een andere regio de touwtje in handen, en dit jaar is het Normandie. Giel ligt ong. 710 km van Amsterdam. De CCFers die in Duinkerken zijn geweest, weten hoe leuk deze meeting is! Dit treffen is te vergelijken met een wereldmeeting. Minimaal 2000 eendjes kan men verwachten op dit treffen. Er zijn heel veel oude ribbelkap eenden. En je ziet van super nieuwe tot iets wat ooit een eend was rijden. Ook is er elke dag een onderdelen markt en voor eten hoef je het terrein niet af. En de sfeer is geweldig. Zelf ben ik ook van plan dit jaar weer te gaan, als er meer mensen die kant op willen, kunnen ze mij dat laten weten zodat we kunnen bekijken wat er mogelijk is om samen op te rijden en op de meeting dus ook bij elkaar te staan. Groet, Bert Haneman Mededelingenbord Ook dit jaar kunnen we toegangs kaarten voor Aqua Zoo bestellen. de kaarten kosten 7,50 in plaats van 17,00. bestellen voor 1 mei bij Bertus Waaijer tel: Lieve mensen, Bertus Waaijer Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoek, telefoontjes, fruit, bloemen, enz die ik kreeg tijdens mijn operatie en de 39 bestralingen. Het was geweldig. Ook tijdens mijn hersenschudding na de val 4 januari op het ijs en een nacht ziekenhuis was de hulp en belangstelling geweldig. Allemaal, ook namens Miekie, heel veel dank hiervoor. gr Jan Klaren en Miekie Citroën Club Fryslân 27 Frateurnité Maart 2010

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Maart 2009 - Jaargang 18 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Maart 2009 - Jaargang 18 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Colofon - Frateurnité Maart 2009 - Jaargang 18 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum 0518-452

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Zomervakantie! Colofon - Frateurnité Juni 2009 - Jaargang 18 nummer 2 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Maart 2011 - Jaargang 20 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Maart 2011 - Jaargang 20 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 CCF daar zit muziek in. Al 20 jaar! Colofon - Frateurnité Maart 2011 - Jaargang 20 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer

Nadere informatie

Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016

Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016 Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016 VIJF DAGEN ULTIEM AUTO AVONTUUR RONDOM DE 24 UUR VAN LE MANS. Rally Le Mans Vijf dagen ultiem autoavontuur rondom de 24 uur van Le Mans. Op woensdagmiddag

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016 BOC Jaarvergadering 2016 BCC Zutphen, 30 januari 2016 Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. Verslag ALV 2015 (zie bijlage) 3. Terugblik op activiteiten jubileumjaar 2015 (secretaris) 4. Financieel

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Juni 2010 - Jaargang 19 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Juni 2010 - Jaargang 19 nummer 2 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Vakantiepret! Colofon - Frateurnité Juni 2010 - Jaargang 19 nummer 2 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036

Nadere informatie

Take a look at my life 9

Take a look at my life 9 Take a look at my life 9 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Colofon - Frateurnité Maart 2012 - Jaargang 21 nummer 1 -

Colofon - Frateurnité Maart 2012 - Jaargang 21 nummer 1 - Colofon - - Jaargang 21 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum 0518-452 246 bertuseend@versatel.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS 02 13 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS De Burton Owners Club presenteert hiermee de eerste nieuwsbrief van 2013. We vinden het belangrijk onze leden met regelmaat te informeren over allerhande zaken die de

Nadere informatie

~~Weekly Diary~~ Week 2

~~Weekly Diary~~ Week 2 ~~Weekly Diary~~ Week 2 [social_share] Zondag 06-01-2013 Een heerlijk rustig dagje, dus eigenlijk niks bijzonders gedaan. Maandag 07-01-2013 Aan het werk geweest, er was weer genoeg te doen op de kinderboerderij.

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Vandaag 9 mei zijn we om 10.15 uur vertrokken vanaf de Handihome uit Nijverdal om naar Zeeland te gaan. Om 11.30 uur was het tijd voor een

Nadere informatie

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief.

Kalender December: vaststellen datum/tijd receptie. Informatie aanleveren aan de secretaris/webmaster/eikrant/nieuwsbrief. Evenementen Omschrijving van de diverse activiteiten en de taken. De evenementencommissie organiseert een aantal evenementen per jaar en vertegenwoordigt de vereniging met betrekking tot evenementen van

Nadere informatie

kalender Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen >

kalender Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen > kalender 2015 Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen > Een héél gelukkig 2015! Best Ei-lid, U heeft nu de kalender 2015 van t Eendeëi in handen. Op

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité December 2008 - Jaargang 17 nummer 4 -

Colofon. - Frateurnité December 2008 - Jaargang 17 nummer 4 - Colofon - Frateurnité December 2008 - Jaargang 17 nummer 4 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum

Nadere informatie

Reisverslag Wijnreis 2011

Reisverslag Wijnreis 2011 Woensdag 2 November: Een uitgestelde start in verband met een ISO audit.. Omniva le Ridderkerk om 16.45 uur. Tot onze verbazing geen files in ons land en België. Spreuk van de dag 1: Morgen zien we meer:

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt

Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Nieuwsbrief Katwijkerbuurt Beste buurtbewoners, Voor U ligt de nieuwsbrief van juni 2014. Wij van de redactie zullen U d.m.v. deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten die georganiseerd

Nadere informatie

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

Informatie TWC VALKENSWAARD

Informatie TWC VALKENSWAARD Informatie TWC VALKENSWAARD 1. Inleiding 2. De vereniging TWC Valkenswaard 3. NTFU 4. Lidmaatschap-Contributie 5. Kleding 6. Organisatie 7. Trainingstijden 8. Jaarprogramma 9. Evenementen 10. Communicatie

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Informatie. Attentiedienst Anja Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 490207 Rita Verhagen Ollandseweg 12 476676

Informatie. Attentiedienst Anja Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 490207 Rita Verhagen Ollandseweg 12 476676 t Wijkblad Informatie Bestuur Voorzitter Henk Sierdsema Hildewarelaan 3 280933 Secretaris/ Edo van Rossum Hildewarelaan 17 475522 Penningmeester Bestuurslid Anja Vervoort Graaf Arnulfstraat 6 490207 Bestuurslid

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

De participerende bezoeker. Openstelling op zaterdag.

De participerende bezoeker. Openstelling op zaterdag. De participerende bezoeker Zoals jullie weten wil de politiek graag een participerende samenleving. Dit betekent dat meer dan voorheen een beroep gedaan wordt op de mensen zelf. Dit is ook terug te vinden

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest!

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! 1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS (16:30-18:30) di, wo, vr en zo De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze

Nadere informatie

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be

Guido Gezelle. De school die nooit slaapt. Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be Guido Gezelle De school die nooit slaapt Lusthovenlaan 12-2640 Mortsel - 03/449.77.41- www.dierenschool.be 1ste leerjaar Op dinsdag 8 mei bleven de kinderen van het eerste leerjaar een nachtje op school

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen.

Inhoud. 4 Zeelandweekend 2014. 5 Advertentie Beldert. 5 Samenvatting paasduik 2014. 6 Clubavonden. 6 Duikcentrum Nijmegen. Inhoud Pagina 3 Voorwoord 4 Zeelandweekend 2014 5 Advertentie Beldert 5 Samenvatting paasduik 2014 6 Clubavonden 6 Duikcentrum Nijmegen 8 Agenda 9 kantduikmanagement 10 Colofon 11 Advertentie DCN 2 Voorwoord

Nadere informatie

Buurtvereniging. Januari 2010. Blad 1

Buurtvereniging. Januari 2010. Blad 1 Buurtvereniging Januari 2010 Blad 1 Adres : De Manning 60 / Lage Nes 1 Tel : 078-6772470 / 6772812 Fax : 078-6773805 E-mail : bvdemanning@planet.nl Website : http://www.bvdemanning.nl Bankrek.nr : 1483.33.303

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70 Scouting Frederik Hendrik Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016 Jubileumjaar FH70 Hoi allemaal! Het tweede deel van het scouting seizoen is weer begonnen. Dit programmaboekje is voor januari 2016

Nadere informatie

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork.

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Programma voor het na-larenstein weekend in vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Wij, Maarten en Roland, hebben dit programma samengesteld op basis van een aantal bezienswaardigheden die

Nadere informatie

7.5 Script en plaatjes post-test

7.5 Script en plaatjes post-test 7.5 Script en plaatjes post-test De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft toen een heleboel van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat dingen die

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

De Road Runners naar Luxemburg.

De Road Runners naar Luxemburg. De Road Runners naar Luxemburg. Donderdag 13 mei was het weer zo ver de Road Runners { zo noemen zich tegenwoordig } en aan hang { supporters } 11 personen, zijn we naar Luxemburg geweest, het is een combinatie

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Reis Frankrijk juni 2016

Reis Frankrijk juni 2016 Zoals altijd stonden onze wolfhondjes op vinkenslag toen ze ons de camper in orde zagen maken. Zonder hen vertrekken was geen optie. Onze route zou ons normaal voor 14 dagen naar het mooie Morvan gebied

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015 BOC Jaarvergadering 2015 BCC Zutphen, 17 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag ALV 2014 jaarvergadering 4. Verslag secretaris 5. Verslag penningmeester 6. Kascommissie,

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Februari 2013 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Dinsdag 8 april 2014

Dinsdag 8 april 2014 Maandag 7 april Wow de eerste dag in Rome, wat een dag. 's Morgens even ontbijten (één croissantje) en toen vanaf ongeveer half 10 op pad. We zijn in de binnenstad geweest en bij iedere kerk verbaasden

Nadere informatie

Toerweekend 10 t/m 13 Juni

Toerweekend 10 t/m 13 Juni Toerweekend 10 t/m 13 Juni Het toerweekend staat in 2010 gepland van donderdagavond 10 t/m zondag 13 juni. Dit jaar heb ik als toerbestemming m n oog laten vallen op de vulkaaneifel. In tegenstelling tot

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007

WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007 1 van 15 18-11-2012 20:40 WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007 Door René van Maanen en Nol van Asseldonk Maandag begon de week met wat slechtere weersvoorspellingen voor het weekeinde.

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Sponsormap 2011. www.;ions. www.lionstourrally.nl

Sponsormap 2011. www.;ions. www.lionstourrally.nl Sponsormap 2011 Algemeen Lions Tour Rally, 25 en 26 juni 2011 Geachte ondernemer / geachte Sponsor, Voor u ligt de sponsormap van de Lions Tour Rally. Fijn dat u de moeite neemt te lezen en in overweging

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten?

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? Belangrijk: Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? We beginnen natuurlijk met de sponsors: dringend advies: kijk er even goed naar want áls

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(st)er, De laatste maand van het jaar is begonnen, feestdagen,

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Nieuwsbrief NSR Oktober 2014

Nieuwsbrief NSR Oktober 2014 Nieuwsbrief NSR Oktober 2014 Lieve Ladies, Vol trots kunnen wij jullie melden dat we in de afgelopen maand onze eerste 2 cheques in ontvangst mochten nemen. Deze 2 bijzondere evenementen worden verderop

Nadere informatie

Verslag Campertrip Zuid Frankrijk 2012.

Verslag Campertrip Zuid Frankrijk 2012. Verslag Campertrip Zuid Frankrijk 2012. Zondag 10 juni 2012. Vanmorgen vertrokken en via Antwerpen, Brussel en Luxemburg zijn we, zonder tolwegen, lekker opgeschoten en doorgereden tot Arc et Senans. Hier

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2013

Nieuwsbrief maart 2013 Nieuwsbrief maart 2013 Modelbouwvereniging Hoekse Waard Achterzeedijk 1b 2991 SB Barendrecht Nieuwsbrief maart 2013 Barendrecht, 15-03-2013 Beste abonnees, Hierbij de nieuwsbrief van de Modelbouwvereniging

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, 6 mei 2010

Nieuwsbrief 14, 6 mei 2010 Nieuwsbrief 14, 6 mei 2010 Inhoud: Algemeen 1 Renovatie velden Tussenstand voorjaarscompetitie Vraag en aanbod Activiteiten Toernooien De Hunt Afsluitweekend 5 en 6 juni Algemeen Zoals al vermeld in de

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015 Gemaakt door: Tanya Schipper / Huquette Hoekman / Hannah van Hoorn / Lukas Snoek 1. Algemeen 2. Jaarvergadering versus Informatieavond 3. Jaaroverzicht

Nadere informatie

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder NIEUWSBRIEF Secr. Cor Knoop Fresiastraat 24 4921 HC Made Tel 062-683642 e.mail: caknoop@hetnet.nl jaargang 15 nummer 4, augustus 2012 Uitnodiging 1 Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Streekproducten en eten uit de buurt

Streekproducten en eten uit de buurt Spreekbeurt of werkstuk Streekproducten en eten uit de buurt Inhoud Stap 1. Ga zelf op onderzoek uit Stap 2. Streekproducten of gewoon producten uit de buurt Stap 3. Waarom zijn streekproducten zo bijzonder?

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie