2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%"

Transcriptie

1 persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% Kernpunten vierde kwartaal 2003 Laatcyclische segmenten Office en Medisch onder druk Voortzetting verbetering resultaten technische activiteiten Start Nederland herwint marktaandeel vanaf eind 2003 Krachtige voortzetting omzet- en winstgroei in België Kernpunten gehele jaar 2003 Omzet bedroeg miljoen euro tegenover miljoen euro* in 2002 Operationele winst bedraagt 51,2 miljoen euro (2002: 60,9 miljoen euro*) Kostenniveau met 54 miljoen euro substantieel verlaagd ten opzichte van 2002 Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten: 74,6 miljoen euro (2002: 49,1 miljoen euro) Bankschulden met 45 miljoen euro teruggebracht Aanhoudende druk op resultaten door marktomstandigheden in Nederland Verbetering operationele resultaten Spanje, Italië en Duitsland met per saldo 7 miljoen euro ten opzichte van 2002 De nettowinst per aandeel voor amortisatie goodwill bedraagt 1,17 euro** (2002: 1,56 euro) Nettowinst per aandeel bedraagt 0,65 euro** (2002: 1,14 euro) Voorgestelde dividend pay-out bedraagt 61,7% van de nettowinst, zijnde 0,40 euro per aandeel** In tegenstelling tot voorgaande periode wordt de amortisatie goodwill opgenomen in het bedrijfsresultaat. Het operationele resultaat is exclusief de amortisatie goodwill. * Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de cijfers van Start Holding over geheel 2002 pro forma geconsolideerd. ** Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 1

2 Almere, 19 maart Het bestuur van United Services Group (USG) deelt mede dat zij het jaar 2003 als een belangrijk overgangsjaar beschouwt met zowel plussen als minnen. De integratie van Start verliep, sinds de overname in de zomer van 2002, voorspoedig en resulteerde onder meer in een substantiële verlaging van het kostenniveau. De aanhoudend teleurstellende ontwikkelingen op de Nederlandse markt waren er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat de omzet van United Services Group vorig jaar met 11,3%* afnam ten opzichte van Het goede nieuws is dat verdere omzetdaling werd voorkomen doordat buitenlandse vestigingen per saldo een lichte omzetstijging noteerden. Daarnaast realiseerden met name Spanje en België een hoger bedrijfsresultaat en werden verliessituaties in Duitsland en Italië in belangrijke mate teruggebracht. Daarmee is het positieve belang van de voortschrijdende internationalisatie eens te meer aangetoond en ook de gekozen schaalvergroting door de overname van Start Holding in 2002 blijkt een strategisch voordeel. Zo zal United Services Group door het vroegcyclische karakter van een belangrijk deel van de Start activiteiten bij de eerste tekenen van herstel van de marktvraag profiteren. Ondanks een vooralsnog uitblijvend herstel van de Nederlandse uitzendmarkt boekte USG in 2003 bij een netto-omzet van miljoen euro (2002: miljoen euro*) een operationeel resultaat van 51,2 miljoen euro (2002: 60,9 miljoen euro*). In 2003 bedroeg de brutowinst 383 miljoen euro (29,5% van de omzet) tegenover 447* miljoen euro (30,6% van de omzet) in het vorige boekjaar. De druk op de relatief hoge brutomarge kon, ondanks de toegenomen concurrentie, beperkt blijven dankzij het brede dienstenassortiment van USG, variërend van algemene en specialistische uitzenddiensten tot reïntegratie, onderwijs en callcenter activiteiten. De nettowinst per aandeel kwam uit op 0,65 euro** tegenover 1,14 euro in Aan de op 6 mei te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend in contanten uit te keren van 0,40 euro per gewoon aandeel, overeenkomend met een payout van 61,7% van de nettowinst. Kerncijfers 2003 In miljoenen euro s Q Q Jaar 2003 Jaar 2002 Omzet 319,1 353, ,8 1104,5 Operationeel resultaat 10,5 21,2 51,2 68,6 Amortisatie goodwill 3,5 3,1 11,7 9,2 Bedrijfsresultaat 7,0 18,1 39,5 59,4 Nettowinst 1,0 10,0 14,7 24,8 Winst per gewoon aandeel in euro* 0,04 0,44 0,65 1,14 * Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de cijfers van Start Holding over geheel 2002 pro forma geconsolideerd. ** Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 2

3 Gang van zaken United Services Group N.V. (USG) realiseerde over 2003 een omzet van 1.297,8 miljoen euro (2002: 1.104,5 miljoen euro). Dit betekent een stijging van 17,5% ten opzichte van 2002, hetgeen is toe te schrijven aan de overname van Start waarvan de resultaten vanaf 1 juni 2002 zijn geconsolideerd. Het bedrijfsresultaat (na amortisatie goodwill) kwam uit op 39,5 miljoen euro tegenover 59,4 miljoen euro in 2002, hetgeen een daling van 33,5% betekent. Over 2003 bedraagt de amortisatie goodwill 11,7 miljoen euro waarin conform de impairment-richtlijnen euro is opgenomen wegens een afwaardering op de Belgische dochter United ICT Solutions N.V. Het resultaat van het vierde kwartaal 2003 kwam zoals verwacht lager uit ten opzichte van het uitstekende derde kwartaal vanwege een lager niveau van bedrijvigheid in december en relatief veel niet-declarabele vakantiedagen in deze maand. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 74,6 miljoen euro tegen 49,1 miljoen euro in In 2003 is de bankschuld met 45 miljoen euro afgenomen. De solvabiliteitsratio van United Services Group is onveranderd sterk gebleven en bedroeg eind 2003: 30,4% (2002: 30,5%). Op de uitzendmarkten van Italië, België en Spanje is momenteel duidelijk sprake van groei, waarbij in het als vroeg-cyclisch beschouwde België sprake is van herstel na een jarenlang dalende trend. Voor deze markten verwacht USG zowel positieve omzet- als resultaatontwikkelingen voor In Nederland zijn er, afgezien van enkele signalen, helaas nog geen overtuigende ontwikkelingen waarneembaar die op een flink herstel van de uitzendmarkt duiden. In de vroegcyclische segmenten Industrie en Technisch is overigens wel duidelijk sprake van een afnemende daling tot stabilisatie van het volume, terwijl de laatcyclische segmenten Office en Medisch nog steeds aanzienlijke dalingen laten zien. Kijkend naar de actuele marktontwikkelingen zijn wij voortdurend actief om waar nodig een verdere aanpassing van de capaciteit (in overeenstemming met de vraag) en daarmee samenhangende kostenbesparingen te realiseren. In dit verband zal de keuze voor één IT-systeem voor de Nederlandse uitzendorganisaties, in vergelijking tot het huidige kostenniveau, naar verwachting een kostenvoordeel genereren van vele miljoenen euro s per jaar vanaf Met het huidige personeelsbestand en de huidige infrastructuur in Nederland kunnen, zodra de uitzendmarkt aantrekt, zonder noemenswaardige verhoging van het huidige kostenniveau, snel aanzienlijke rendementsverbeteringen worden geboekt. Vooruitzichten 2004 in hoofdlijnen Met het verwerven van het resterende belang van 49% van de aandelen, werd United Services Group op 4 maart 2003 volledig eigenaar van Start Holding. Met deze overname is een volgende stap gezet op weg naar de gewenste schaalgrootte en internationalisatie. De voor de gewenste innovatie van bedrijfsprocessen en aangeboden diensten benodigde research- en ontwikkelingskosten kunnen nu breder worden gespreid. Bovendien heeft de internationalisatie een stevige impuls gekregen dankzij de inbreng van een in grote lijnen complementair internationaal netwerk. Naast de landen waar United Services Group reeds aanwezig was, de sterk groeiende marktpositie in België en de potentiële groeimarkt Duitsland, resteren na de afgeronde herstructurering van Start een in elk opzicht stevige aanwezigheid in onze tweede thuismarkt Spanje en aantrekkelijke opstapposities in de potentiële groeimarkten Italië en Portugal. Voor de komende jaren staat een geleidelijke uitbouw van dat internationale netwerk hoog op de agenda, te beginnen in Duitsland, Spanje en Italië. 3

4 Hoewel de verwachtingen op middellange termijn positief zijn, overheerst op korte termijn de onzekerheid met betrekking tot de economische situatie in Nederland. Dit maakt het thans niet mogelijk om een betrouwbare winstprognose voor 2004 af te geven. Wel mag ervan worden uitgegaan dat de marktpositie, de geografische spreiding en de kostenpositie van United Services Group dusdanig zijn, dat al in een vroeg stadium van een eventueel marktherstel kan worden geprofiteerd. De Executive Board United Services Group N.V. Voor nadere informatie: De heer Leo W. Houwen Telefoon: +31 (0) De heer Ron Icke Telefoon: +31 (0) Zoeksymbolen USG: Reuters Bloomberg Zie ook onze website: UINT.AS UNINA Belangrijke data Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Publicatie cijfers eerste kwartaal 6 mei 2004 Notering ex dividend 10 mei 2004 Betaalbaarstelling dividend 7 juni 2004 Publicatie halfjaarcijfers 3 september 2004 Publicatie cijfers derde kwartaal 18 november 2004 Publicatie jaarcijfers maart 2005 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 mei 2005 Bijlagen: Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen Geconsolideerde balans per 31 december 2003 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2003 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2003 Segmentatie-overzicht Kengetallen Profiel United Services Group Tevens vermelden wij dat wij heden (19 maart 2004) de volgende activiteiten organiseren op ons hoofdkantoor te Almere: Persconferentie van tot uur Analistenbijeenkomst van tot uur Teleconference voor buitenlandse relaties vanaf uur 4

5 Bijlage 1 Ontwikkeling per land in hoofdlijnen Nederland De Nederlandse economie kromp in 2003 met 0,8% en de vraag naar flexibele arbeid daalde voor het vierde jaar in successie, hetgeen resulteerde in een volumedaling van 10%. De penetratiegraad van uitzendarbeid (4,5% in 2000) is daarmee in enkele jaren tijd met ruim 33% teruggelopen naar circa 3% ultimo Overigens kan de Nederlandse uitzendmarkt, ondanks die daling, nog steeds worden beschouwd als omvangrijk met het hoogste rendement in vergelijking met andere Europese landen. Als een gevolg van die ontwikkeling stonden ook de resultaten van de Nederlandse activiteiten van United Services Group onder druk. Het goede nieuws was dat door het doorwerken van forse kostenreducties de over de hele linie toegenomen prijs- en margedruk grotendeels kon worden weerstaan, waardoor het operationele resultaat van de Nederlandse activiteiten van United Services Group op een gezond niveau kon blijven.kijkend naar de positieve trends in de vroegcyclische marktsegmenten, lijkt zich een broos marktherstel aan te kondigen. Naar verwachting zal ook van de invoering van een nieuwe CAO voor uitzendkrachten (per 1 april 2004) een positieve impuls uitgaan omdat deze een belangrijke versoepeling voor de uitzendbranche betekent. Toename van de vraag in de meer specialistische marktniches, buiten de technische segmenten, zal naar verwachting volgen bij een meer duurzaam herstel van de conjunctuur. United Office Services Merknamen: Unique, Ad Rem, Secretary Plus en United Capacity Omzetbijdrage: 208,6 miljoen euro (2002: 232,7 miljoen euro) Operationeel resultaat: 9,2% (2002: 14,5%) In deze divisie nam de omzet ten opzichte van 2002 met ruim 10% af, waarmee United Office Services beter presteerde in vergelijking tot het marktgemiddelde (-14%) in het officesegment. Short Track Uitzendbureau werd geïntegreerd binnen Unique, waarbij de 22 vestigingen van Short Track zijn gesloten en de medewerkers vanuit Unique-vestigingen actief zijn. De steeds zwaarder wordende margedruk als gevolg van prijsconcurrentie heeft bij de meeste labels tot een margedaling geleid van enkele procenten. Ondanks de kostenbesparingen van enkele miljoenen euro s kon een daling van het operationeel resultaat niet worden voorkomen. Gezien de verwachting dat de uitzendmarkt binnen afzienbare termijn zal herstellen, is het van groot belang om de slagvaardigheid van de organisatie op peil te houden. Voor deze divisie in het bijzonder zal 2004 naar verwachting wederom een moeilijk jaar worden. United Temping Services Merknamen: Start, Medi Interim, Proflex en United Restart Omzetbijdrage: 560,4 miljoen euro (geheel 2002: 679,1 miljoen euro) Operationeel resultaat: 2,7% (geheel 2002: 4%) De omzetontwikkeling van deze divisie bleef met een daling van 17,5% achter bij het marktgemiddelde. Met name bij dochter Medi Interim was sprake van een forse omzetdaling. De verklaring voor de per saldo matige prestatie, ligt onder meer in het feit dat de reorganisatie van het vestigingennetwerk medio vorig jaar nog in volle gang was. Bovendien was het effect van de inmiddels over de hele linie aangescherpte marktbewerking nog niet volledig zichtbaar. De verhoogde commerciële activiteiten hebben inmiddels geleid tot verbreding van het klantenbestand en toename van de aanvragen, met als gevolg dat de omzetachterstand van met name Start Uitzendbureau ten opzichte van de markt duidelijk aan het afnemen is en er eind 2003 zelfs enig marktaandeel herwonnen werd. In 2003 werden de backoffice organisaties van Start en United Services Group samengevoegd, waardoor de beoogde kostensynergie van 10 miljoen euro ruimschoots is gerealiseerd. 5

6 United Technical Services Merknamen: United Technical Solutions, United ICT Solutions, United Technical Solutions Energy, Technicum Omzetbijdrage: 94,7 miljoen euro (2002: 118,8 miljoen euro) Operationeel resultaat: 3,9% (2002: 2,1%) De technische divisie vertoont in 2003 herstel ten opzichte van Hoewel de omzet in 2003 verder is afgenomen, is de brutomarge verbeterd dankzij verminderde leegloop van technisch specialisten. Technicum heeft in 2003 als enige label in deze divisie nog een verlies geleden van ruim 1,3 miljoen euro. De kosten van deze divisie zijn in 2003 met enkele miljoenen euro s verder teruggebracht. In de technische sector is eind 2003 alsmede begin 2004 een licht herstel van de vraag naar technisch personeel waar te nemen. United College Merknamen: Luzac College, InterCollege en Abel Tasman College Omzetbijdrage: 14,3 miljoen euro (2002: 13,5 miljoen euro) Operationeel resultaat: 14,0% (2002: 16,7%) Vooral het Luzac College was verantwoordelijk voor de omzetgroei van bijna 6%. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardig, versneld voortgezet onderwijs groeit weer nu de grote veranderingen in het regulier middelbaar onderwijs stilaan beginnen te stabiliseren. De collega s van InterCollege (driejarige hbo-opleidingen) boekten over 2003 nog een bescheiden verlies, maar het ligt in de lijn der verwachting dat medio 2004 het breakeven point bereikt zal worden. Uitbreiding van het aantal vestigingen zal in de loop van 2004 plaatsvinden, mede om de doorstroom van Luzac-leerlingen naar de hbo-opleidingen van InterCollege beter mogelijk te maken. United Communications Merknamen: Telecom Direct en Call-IT Omzetbijdrage: 17,3 miljoen euro (2002: 15,9 miljoen euro) Operationeel resultaat: 0,3% (2002: 4,2%) Het omzet- en resultaatverlies van deze divisie, kwam geheel voor rekening van Call-IT. Waar Telecom Direct haar omzet verder zag groeien en ook het operationeel resultaat zag toenemen, ondervond Call-IT de gevolgen van een eerder verlies van enkele opdrachten. Dat noopte tot een reorganisatie en tot het nemen van bijzondere reorganisatielasten. In 2003 leed Call-IT daarom een verlies van ruim 2 miljoen euro. De verwachting bestaat dat het resultaat in 2004 sterk zal verbeteren en de eerste tekenen wijzen daar reeds op. United Independent Services Merknamen: Fa-med en United Independent Solutions Omzetbijdrage: 15,3 miljoen euro (2002: 12,7) Operationeel resultaat: 33,5% (2002: 15,7%) Fa-med heeft in 2003 de omzet met 20% zien toenemen. Het operationeel resultaat heeft hiermee gelijke tred gehouden. Ondanks de goede ontwikkelingen bij Fa-med is besloten tot verkoop van deze onderneming, omdat de activiteiten minder goed aansluiten bij de door United Services Group gevoerde core competence strategie, gericht op een breed scala van gespecialiseerde arbeidsmarktdiensten in Europa. Naar verwachting wordt de op 13 februari jl. aangekondigde verkoop van Fa-med op korte termijn afgerond. Spanje De tweede thuismarkt van United Services Group kende in 2003 een lichte groei van 2%. Nog beter nieuws is dat sprake was van enige stabilisatie van het prijsniveau, wat op termijn een positief effect zal hebben op de brutomarges. 6

7 Gevoegd bij het feit dat in Spanje de vraag groeit naar meer specialistische (en hogere toegevoegde waarde biedende) flexwerkers, mag voor de komende jaren een positieve omzet- en winstontwikkeling worden verwacht. Temeer daar de penetratiegraad van flexibele arbeid op de Spaanse arbeidsmarkt met 0,8% nog relatief laag is. De centralisatie van de drie backoffices is in 2003 afgerond, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op de indirecte kosten van de onderneming. Als een van de top-vijf aanbieders van flexibele arbeid in Spanje verwacht United Services Group daar in de nabije toekomst ruimschoots van te kunnen profiteren. United Office Services Merknamen: Unique Omzetbijdrage: 42,5 miljoen euro (geheel 2002: 41,3 miljoen euro) Operationeel resultaat: -0,2% (geheel 2002: 2,5%) Gezien het feit dat in 2003 de labels Ecatemp en TempÍber voor het eerst onder de naam Unique opereerden, is de licht gestegen omzet een opmerkelijke prestatie. Ook de brutomarge werd overeenkomstig de doelstellingen verhoogd. De eenmalige kosten van de samenvoeging hebben in 2003 enige druk op de resultaten veroorzaakt. De synergievoordelen zullen naar verwachting in 2004 volledig tot hun recht komen. United Temping Services Merknaam: People Omzetbijdrage: 148,6 miljoen euro (geheel 2002: 157,6 miljoen euro) Operationeel resultaat: 0,4% (geheel 2002: -1,2%) In 2003 is de omzet overeenkomstig de verwachtingen gedaald met ruim 5%. Een belangrijke doelstelling voor 2003 was de klantenbasis kwalitatief te verbeteren, teneinde het rendement van de onderneming te verhogen. Er is bewust afscheid genomen van laag renderende klanten met een hoog risicoprofiel. De brutowinstmarge is hierdoor met 0,4% verbeterd. Het aantal debiteurendagen is door de centrale incasso gedaald van 115 naar 85. Wat geldt voor Unique geldt ook voor People:de onderneming is klaar voor groei en resultaatverbetering in België In 2003 bedraagt het volume van de Belgische uitzendmarkt ongeveer 2,6 miljard euro. Ten opzichte van 2002 betekent dit een stabilisatie en een kentering ten opzichte van voorgaande jaren waarin omzetdalingen werden genoteerd. Na een kwakkelend begin vertoonde de Belgische markt in de tweede helft van 2003 na een lange periode van neergang weer groei die zich begin 2004 lijkt voort te zetten. De penetratiegraad van 1,9% is nog relatief laag vergeleken met die van Nederland en Frankrijk. De Belgische markt is ten opzichte van de Nederlandse vroeg-cyclisch. Verbeteringen op de Belgische markt manifesteerden zich na vorige recessies tien tot twaalf maanden later in Nederland. United Office Services Merknamen: Unique en Secretary Plus Omzetbijdrage: 137,6 miljoen euro (2002: 130,2 miljoen euro) Operationeel resultaat: 6,8% (2002: 5,5%) Zowel Unique Interim als Secretary Plus lieten een gezonde groei in omzet en operationeel resultaat zien. De resultaatverbetering was mede te danken aan een scherpe kostenbeheersing en de positieve resultaten van de innovatie van marktbewerkingsystemen. Medio 2004 zullen de nieuwe specialisaties Medicum en Public op de Belgische markt worden geïntroduceerd. Tevens zal voor beide merken een tweetal nieuwe vestigingen worden geopend. De verwachting is dat de omzet en de winstgevendheid van deze Belgische activiteiten in 2004 verder zullen toenemen. 7

8 United Technical Services Merknamen: United Technical Solutions en United ICT Solutions Omzetbijdrage: 9,5 miljoen euro (2002: 11,5 miljoen euro) Operationeel resultaat: -0,7% (2002: -4,3%) Deze werkmaatschappijen hadden het moeilijk in Maar ondanks de marktomstandigheden zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. United Technical Solutions slaagde er in om de bestaande omzet vast te houden en een licht positief resultaat te boeken. United ICT Solutions bleef helaas verliesgevend, maar de verwachting is dat medio 2004 het breakeven point zal worden bereikt en er naar verwachting een per saldo positief resultaat zal worden gerealiseerd. Duitsland Duitsland blijft met een lage penetratiegraad van 0,9% een in aanleg beloftevolle markt. Het huidige volume van 5,9 miljard euro wordt voor 60% behaald met de bemiddeling van lager geschoold technisch en industrieel personeel. Net als de overige Europese economieën zucht Duitsland onder een aanhoudende recessie, die dankzij het aantrekken van met name de kapitaalgoederenexport heel voorzichtig bezig is om uit het dal te kruipen. De ontwikkeling van de flexmarkt is een afspiegeling van die beweging. Voor het lopende boekjaar wordt in Duitsland, na de implementatiefase, een positief effect verwacht van de introductie van de eerste CAO voor flexwerkers. United Office Services Merknamen: Unique Personal en Secretary Plus Omzetbijdrage: 22,7 miljoen euro (2002: 24 miljoen euro) Operationeel resultaat: -4,9% (2002: -11,0%) Tegenover de daling van omzet bij Unique Personal stond een sterke omzetgroei bij Secretary Plus. De resultaatverbetering in Duitsland heeft te maken met prijsverbetering en een betere beheersing van de leegloop, alsmede lagere indirecte kosten. Vanaf de zomermaanden was Unique Personal winstgevend en de verwachting was dan ook dat per saldo in de tweede helft 2003 winst zou worden gerealiseerd. Het activiteitenniveau in de maand december 2003 is door vakantiedagen van de uitzendkrachten echter extreem laag geweest, waardoor in deze maand een fors verlies geleden werd. Desalniettemin zijn de verwachtingen, mede door de nieuwe uitzend-cao, goed te noemen. In de loop van 2004 zal Secretary Plus haar netwerk verder uitbreiden. Italië De omvang van de Italiaanse uitzendmarkt bedraagt in 2003 ongeveer 3,3 miljard euro. De uitzendmarkt kende de afgelopen jaren een afnemende groei van 42% in 2001 (YOY), naar respectievelijk 23% in 2002 en een verwachte groei van 12% in De brutomarge in Italië beweegt zich op een relatief laag niveau, hetgeen kenmerkend is voor een jonge uitzendmarkt. United Temping Services Merknaam: Start Omzetbijdrage: 26,8 miljoen euro (geheel 2002: 18 miljoen euro) Operationeel resultaat: -9,8% (geheel 2002: -39,2%) De groei in omzet bedroeg over %, hetgeen, zeker ten opzichte van de markt, goed genoemd kan worden. De omzet dient boven het niveau van 40 miljoen euro te komen voor een breakevensituatie. De capaciteit van het huidige netwerk met 35 vestigingen is ruim voldoende voor het realiseren van een goede winstgevendheid. Eind 2003 is het management commercieel en financieel verder versterkt door medewerkers afkomstig van Unique uit België. De onderneming realiseert een relatief hoge brutowinstmarge. Omzetgroei en kostenrationalisatie hebben het verlies op jaarbasis teruggebracht van 7,1 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro. Het breakeven-niveau wordt naar verwachting in de loop van 2005 bereikt. 8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS Bijlage 2 Bedragen in duizenden euro's Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopend deel langlopende schulden Bankkrediet Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schuld inzake acquisities Vooruitontvangen bedragen Pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

10 Specificatie eigen vermogen Vermogen per 31 december Resultaat Dividenduitkering Emissie agv. uitoefening opties 10 Overige mutaties -28 Vermogen per 31 december

11 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Bijlage 3 Bedragen in duizenden euro's Tot en met 3 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar Jaar Jaar pro forma Netto-omzet Salariskosten Afschrijvingen Overige kosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat verkoop deelneming Rentelasten Uitkomst van de financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel derden Nettowinst WPA in euro's 0,61 0,04 0,65 1,10 1,14 11

12 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Bijlage 4 Bedragen in duizenden euro's Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving immateriële vaste activa Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa Veranderingen in voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Betaald ten laste van voorzieningen Aandeel derden in resultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Acquisitie van groepsmaatschappijen Betaald op schuld inzake acquisities Bankkrediet acquisitie op het moment van overname Investeringen in overige financiële vaste activa Resultaat verkoop deelnemingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Dividend Aflossing/opname bankkrediet Ontvangst uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Toename kortlopend deel langlopende schulden Emissie van aandelen Kosten aandelen Toename/afname geldmiddelen Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 1 januari Toename/afname geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december

13 SEGMENTATIE-OVERZICHT Bedragen in duizenden euro s Resultaten United Office Services Bijlage 5 tot en met 3e kwartaal 4e kwartaal Jaar pro forma pro forma pro forma Netto-omzet Nederland België Spanje Duitsland Operationeel resultaat Nederland België Spanje Duitsland Resultaten United Temping Services Netto-omzet Nederland Spanje Italië Oost Europa Operationeel resultaat Nederland Spanje Italië Oost Europa Resultaten United Technical Services Netto-omzet Nederland België Operationeel resultaat Nederland België

14 Resultaten United Communications Netto-omzet Nederland België Operationeel resultaat Nederland België Resultaten Overige Activiteiten Netto-omzet Nederland Operationeel resultaat Nederland

15 Totaal resultaten United Services Group Tot en met Tot en met Tot en met 3 e kwartaal 3 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 4 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar Jaar Jaar pro forma pro forma pro forma Netto-omzet Nederland België Duitsland Spanje Italië Oost-Europa Operationeel resultaat Nederland België Duitsland Spanje Italië Oost-Europa

16 KENGETALLEN Bijlage Pro forma In procenten t.o.v. pro forma 2002 Netto-omzet -11,3% Bedrijfsresultaat -23,7% Nettowinst -41,2% Verhoudingsgetallen Bedrijfresultaat/omzet 3,0% 5,4% 3,5% Nettowinst /omzet 1,1% 2,2% 1,7% Interest Cover Ratio 7 11 Eigen vermogen/totaal vermogen 30,4% 30,5% Vlottende activa/vlottende passiva 1,30 1,35 Informatie aandelen Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) Per aandeel op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen Nettowinst voor amortisatie goodwill 1,17 1,56 Nettowinst 0,65 1,14 Eigen vermogen 8,57 8,77 16

17 Bijlage 7 Profiel United Services Group United Services Group N.V. verleent gespecialiseerde arbeidsmarktdiensten in Europa met als hoofdactiviteiten flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. United Services Group is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in het marktsegment NextPrime. Ondernemerschap ligt nadrukkelijk bij het management en de medewerkers van de werkmaatschappijen, waarbij de dienstverlening en de marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. United Services Group richt zich op de volgende marktsegmenten: Uitzending en detachering, onder meer in de markten overheid, onderwijs, horeca, callcenters, grafisch, bouw, zorg, techniek, industrie, transport en logistiek en opleidingen. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering, payrolling en werving & selectie in het officesegment, met onder meer de specialisaties medisch, marketing & sales, secretarieel, human resources management (hrm), finance en communicatie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering en werving & selectie van specialisten in het technische segment, gericht op vakgebieden, zoals ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie en civiele techniek. Loopbaaninterventie, reïntegratie en jobcoaching. Opleidingen in het voortgezet onderwijs en hbo-opleidingen voor management-, marketing- en communicatiefuncties. Hoogwaardige customer contact-centers, gericht op kennisintensieve customer care-dienstverlening op het gebied van onder andere verkoop, personeelswerving, informatieverstrekking, klachten- en -responsebehandeling. Ondersteuning en facilitering van zelfstandig ondernemers. Bij United Services Group ontwikkelen de in Nederland, België, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje gevestigde werkmaatschappijen zelfstandig marketing- en sales-initiatieven, en nemen nadrukkelijk een eigen positie in. De werkmaatschappijen maken gebruik van uniforme methodieken en (per land) een krachtige, gezamenlijke backoffice-organisatie met betrekking tot financiën, ICT, managementinformatie en juridische en facilitaire zaken. Hierdoor worden kostenvoordelen, efficiencyverbeteringen en mogelijkheden tot controle continu bevorderd. De rollen van de nationale hoofdkantoren en die van het internationale hoofdkantoor zijn primair faciliterend en initiërend. 17

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen persbericht United Services Group: Bevredigend resultaat in eerste kwartaal 2003 - Ruim 11 miljoen euro bedrijfsresultaat - Vrije cashflow gestegen naar 20 miljoen euro Almere, 7 mei 2003. United Services

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V.

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten derde kwartaal United Services Group N.V. in 3 e kwartaal 30% hoger dan in 2 e kwartaal Kernpunten eerste negen maanden : Omzet: 949,4 miljoen euro vóór bijzondere lasten: 23,6 miljoen

Nadere informatie

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V.

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. Kernpunten eerste kwartaal 2004: Bedrijfsresultaat voor amortisatie: 1,2 miljoen euro Omzet: 291,8 miljoen euro Brutomarge staat onder

Nadere informatie

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro

Prognose heel 2005: bedrijfsresultaat van tenminste 60 miljoen euro 1 persbericht Resultaten eerste kwartaal 2005 United Services Group N.V. Zeer sterke resultaatverbetering t.o.v. 1 e kwartaal 2004 Verbetering brutowinstmarge van 27,6% naar 28,2%* Aanhoudende groei in

Nadere informatie

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd

persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd persbericht Jaarresultaten 2002 conform uitgesproken verwachtingen Dividend payout eenmalig verhoogd Almere, 19 maart 2003. United Services Group deelt mede dat zij, de economische tegenwind in aanmerking

Nadere informatie

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei

Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei persbericht Derde kwartaalresultaten 2005 USG People Omzetgroei en hogere brutomarge resulteren in sterke winstgroei Almere, 17 november 2005. Kerncijfers voor het derde kwartaal (gebaseerd op werkelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V.

Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste halfjaar 2005 United Services Group N.V. Kernpunten eerste halfjaar 2005: Bedrijfsresultaat vrijwel verdubbeld naar 20,5 miljoen euro (2004: 10,6 miljoen euro) Nettowinst

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8%

Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8% persbericht Tweede kwartaalresultaten 2007 Bruto marge steeg van 24,0% naar 25,0%; operationele winst steeg met 28,0%; operationele marge nam toe tot 6,8% Almere, 27 juli 2007, 7u00 Highlights tweede kwartaal

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT

KONINKLIJKE REESINK N.V. REALISEERT AANZIENLIJKE STIJGING RESULTAAT PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V. Datum: 9 september 2011 De handelsondernemingen van de Reesink-groep leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om, walserijproducten (Reesink

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3 JAARCIJFERS 2015 PROFIEL Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers

Persbericht. JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Vianen, 19 maart 2007 Persbericht JAARCIJFERS 2006: Turn around Blue Fox op koers Hoofdpunten jaarcijfers 2006 Bedrijfsresultaat bedraagt 6,8 miljoen negatief (2005: 1,5 miljoen negatief), met name door

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Betrokken, kostenbewust en innovatief

Jaarverslag 2003. Betrokken, kostenbewust en innovatief Jaarverslag 2003 Betrokken, kostenbewust en innovatief Jaarverslag 2003 Betrokken, kostenbewust en innovatief An English version of this report is available. 1 5 Woord vooraf 7 Profiel van United Services

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers

Persbericht. Jaarcijfers Persbericht Jaarcijfers 2016 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30%

Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Aanzienlijke verbetering resultaat; EBITA stijgt met 30% Resultaten eerste kwartaal 2012 Almere, 27 april 2012 Kernpunten eerste kwartaal 2012 1 De omzet bedroeg 705,1 miljoen (1 e kwartaal 2011: 775,8

Nadere informatie

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST ORDINA N.V. JAARCIJFERS 2013 1 INHOUDSOPGAVE Over Ordina 3 Kerncijfers 4 Hoofdpunten Q4 2013 5 Hoofdpunten FY 2013 5 Stépan Breedveld, CEO Ordina, over de resultaten

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie