2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%"

Transcriptie

1 persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% Kernpunten vierde kwartaal 2003 Laatcyclische segmenten Office en Medisch onder druk Voortzetting verbetering resultaten technische activiteiten Start Nederland herwint marktaandeel vanaf eind 2003 Krachtige voortzetting omzet- en winstgroei in België Kernpunten gehele jaar 2003 Omzet bedroeg miljoen euro tegenover miljoen euro* in 2002 Operationele winst bedraagt 51,2 miljoen euro (2002: 60,9 miljoen euro*) Kostenniveau met 54 miljoen euro substantieel verlaagd ten opzichte van 2002 Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten: 74,6 miljoen euro (2002: 49,1 miljoen euro) Bankschulden met 45 miljoen euro teruggebracht Aanhoudende druk op resultaten door marktomstandigheden in Nederland Verbetering operationele resultaten Spanje, Italië en Duitsland met per saldo 7 miljoen euro ten opzichte van 2002 De nettowinst per aandeel voor amortisatie goodwill bedraagt 1,17 euro** (2002: 1,56 euro) Nettowinst per aandeel bedraagt 0,65 euro** (2002: 1,14 euro) Voorgestelde dividend pay-out bedraagt 61,7% van de nettowinst, zijnde 0,40 euro per aandeel** In tegenstelling tot voorgaande periode wordt de amortisatie goodwill opgenomen in het bedrijfsresultaat. Het operationele resultaat is exclusief de amortisatie goodwill. * Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de cijfers van Start Holding over geheel 2002 pro forma geconsolideerd. ** Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 1

2 Almere, 19 maart Het bestuur van United Services Group (USG) deelt mede dat zij het jaar 2003 als een belangrijk overgangsjaar beschouwt met zowel plussen als minnen. De integratie van Start verliep, sinds de overname in de zomer van 2002, voorspoedig en resulteerde onder meer in een substantiële verlaging van het kostenniveau. De aanhoudend teleurstellende ontwikkelingen op de Nederlandse markt waren er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat de omzet van United Services Group vorig jaar met 11,3%* afnam ten opzichte van Het goede nieuws is dat verdere omzetdaling werd voorkomen doordat buitenlandse vestigingen per saldo een lichte omzetstijging noteerden. Daarnaast realiseerden met name Spanje en België een hoger bedrijfsresultaat en werden verliessituaties in Duitsland en Italië in belangrijke mate teruggebracht. Daarmee is het positieve belang van de voortschrijdende internationalisatie eens te meer aangetoond en ook de gekozen schaalvergroting door de overname van Start Holding in 2002 blijkt een strategisch voordeel. Zo zal United Services Group door het vroegcyclische karakter van een belangrijk deel van de Start activiteiten bij de eerste tekenen van herstel van de marktvraag profiteren. Ondanks een vooralsnog uitblijvend herstel van de Nederlandse uitzendmarkt boekte USG in 2003 bij een netto-omzet van miljoen euro (2002: miljoen euro*) een operationeel resultaat van 51,2 miljoen euro (2002: 60,9 miljoen euro*). In 2003 bedroeg de brutowinst 383 miljoen euro (29,5% van de omzet) tegenover 447* miljoen euro (30,6% van de omzet) in het vorige boekjaar. De druk op de relatief hoge brutomarge kon, ondanks de toegenomen concurrentie, beperkt blijven dankzij het brede dienstenassortiment van USG, variërend van algemene en specialistische uitzenddiensten tot reïntegratie, onderwijs en callcenter activiteiten. De nettowinst per aandeel kwam uit op 0,65 euro** tegenover 1,14 euro in Aan de op 6 mei te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend in contanten uit te keren van 0,40 euro per gewoon aandeel, overeenkomend met een payout van 61,7% van de nettowinst. Kerncijfers 2003 In miljoenen euro s Q Q Jaar 2003 Jaar 2002 Omzet 319,1 353, ,8 1104,5 Operationeel resultaat 10,5 21,2 51,2 68,6 Amortisatie goodwill 3,5 3,1 11,7 9,2 Bedrijfsresultaat 7,0 18,1 39,5 59,4 Nettowinst 1,0 10,0 14,7 24,8 Winst per gewoon aandeel in euro* 0,04 0,44 0,65 1,14 * Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de cijfers van Start Holding over geheel 2002 pro forma geconsolideerd. ** Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 2

3 Gang van zaken United Services Group N.V. (USG) realiseerde over 2003 een omzet van 1.297,8 miljoen euro (2002: 1.104,5 miljoen euro). Dit betekent een stijging van 17,5% ten opzichte van 2002, hetgeen is toe te schrijven aan de overname van Start waarvan de resultaten vanaf 1 juni 2002 zijn geconsolideerd. Het bedrijfsresultaat (na amortisatie goodwill) kwam uit op 39,5 miljoen euro tegenover 59,4 miljoen euro in 2002, hetgeen een daling van 33,5% betekent. Over 2003 bedraagt de amortisatie goodwill 11,7 miljoen euro waarin conform de impairment-richtlijnen euro is opgenomen wegens een afwaardering op de Belgische dochter United ICT Solutions N.V. Het resultaat van het vierde kwartaal 2003 kwam zoals verwacht lager uit ten opzichte van het uitstekende derde kwartaal vanwege een lager niveau van bedrijvigheid in december en relatief veel niet-declarabele vakantiedagen in deze maand. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 74,6 miljoen euro tegen 49,1 miljoen euro in In 2003 is de bankschuld met 45 miljoen euro afgenomen. De solvabiliteitsratio van United Services Group is onveranderd sterk gebleven en bedroeg eind 2003: 30,4% (2002: 30,5%). Op de uitzendmarkten van Italië, België en Spanje is momenteel duidelijk sprake van groei, waarbij in het als vroeg-cyclisch beschouwde België sprake is van herstel na een jarenlang dalende trend. Voor deze markten verwacht USG zowel positieve omzet- als resultaatontwikkelingen voor In Nederland zijn er, afgezien van enkele signalen, helaas nog geen overtuigende ontwikkelingen waarneembaar die op een flink herstel van de uitzendmarkt duiden. In de vroegcyclische segmenten Industrie en Technisch is overigens wel duidelijk sprake van een afnemende daling tot stabilisatie van het volume, terwijl de laatcyclische segmenten Office en Medisch nog steeds aanzienlijke dalingen laten zien. Kijkend naar de actuele marktontwikkelingen zijn wij voortdurend actief om waar nodig een verdere aanpassing van de capaciteit (in overeenstemming met de vraag) en daarmee samenhangende kostenbesparingen te realiseren. In dit verband zal de keuze voor één IT-systeem voor de Nederlandse uitzendorganisaties, in vergelijking tot het huidige kostenniveau, naar verwachting een kostenvoordeel genereren van vele miljoenen euro s per jaar vanaf Met het huidige personeelsbestand en de huidige infrastructuur in Nederland kunnen, zodra de uitzendmarkt aantrekt, zonder noemenswaardige verhoging van het huidige kostenniveau, snel aanzienlijke rendementsverbeteringen worden geboekt. Vooruitzichten 2004 in hoofdlijnen Met het verwerven van het resterende belang van 49% van de aandelen, werd United Services Group op 4 maart 2003 volledig eigenaar van Start Holding. Met deze overname is een volgende stap gezet op weg naar de gewenste schaalgrootte en internationalisatie. De voor de gewenste innovatie van bedrijfsprocessen en aangeboden diensten benodigde research- en ontwikkelingskosten kunnen nu breder worden gespreid. Bovendien heeft de internationalisatie een stevige impuls gekregen dankzij de inbreng van een in grote lijnen complementair internationaal netwerk. Naast de landen waar United Services Group reeds aanwezig was, de sterk groeiende marktpositie in België en de potentiële groeimarkt Duitsland, resteren na de afgeronde herstructurering van Start een in elk opzicht stevige aanwezigheid in onze tweede thuismarkt Spanje en aantrekkelijke opstapposities in de potentiële groeimarkten Italië en Portugal. Voor de komende jaren staat een geleidelijke uitbouw van dat internationale netwerk hoog op de agenda, te beginnen in Duitsland, Spanje en Italië. 3

4 Hoewel de verwachtingen op middellange termijn positief zijn, overheerst op korte termijn de onzekerheid met betrekking tot de economische situatie in Nederland. Dit maakt het thans niet mogelijk om een betrouwbare winstprognose voor 2004 af te geven. Wel mag ervan worden uitgegaan dat de marktpositie, de geografische spreiding en de kostenpositie van United Services Group dusdanig zijn, dat al in een vroeg stadium van een eventueel marktherstel kan worden geprofiteerd. De Executive Board United Services Group N.V. Voor nadere informatie: De heer Leo W. Houwen Telefoon: +31 (0) De heer Ron Icke Telefoon: +31 (0) Zoeksymbolen USG: Reuters Bloomberg Zie ook onze website: UINT.AS UNINA Belangrijke data Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Publicatie cijfers eerste kwartaal 6 mei 2004 Notering ex dividend 10 mei 2004 Betaalbaarstelling dividend 7 juni 2004 Publicatie halfjaarcijfers 3 september 2004 Publicatie cijfers derde kwartaal 18 november 2004 Publicatie jaarcijfers maart 2005 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 mei 2005 Bijlagen: Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen Geconsolideerde balans per 31 december 2003 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2003 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2003 Segmentatie-overzicht Kengetallen Profiel United Services Group Tevens vermelden wij dat wij heden (19 maart 2004) de volgende activiteiten organiseren op ons hoofdkantoor te Almere: Persconferentie van tot uur Analistenbijeenkomst van tot uur Teleconference voor buitenlandse relaties vanaf uur 4

5 Bijlage 1 Ontwikkeling per land in hoofdlijnen Nederland De Nederlandse economie kromp in 2003 met 0,8% en de vraag naar flexibele arbeid daalde voor het vierde jaar in successie, hetgeen resulteerde in een volumedaling van 10%. De penetratiegraad van uitzendarbeid (4,5% in 2000) is daarmee in enkele jaren tijd met ruim 33% teruggelopen naar circa 3% ultimo Overigens kan de Nederlandse uitzendmarkt, ondanks die daling, nog steeds worden beschouwd als omvangrijk met het hoogste rendement in vergelijking met andere Europese landen. Als een gevolg van die ontwikkeling stonden ook de resultaten van de Nederlandse activiteiten van United Services Group onder druk. Het goede nieuws was dat door het doorwerken van forse kostenreducties de over de hele linie toegenomen prijs- en margedruk grotendeels kon worden weerstaan, waardoor het operationele resultaat van de Nederlandse activiteiten van United Services Group op een gezond niveau kon blijven.kijkend naar de positieve trends in de vroegcyclische marktsegmenten, lijkt zich een broos marktherstel aan te kondigen. Naar verwachting zal ook van de invoering van een nieuwe CAO voor uitzendkrachten (per 1 april 2004) een positieve impuls uitgaan omdat deze een belangrijke versoepeling voor de uitzendbranche betekent. Toename van de vraag in de meer specialistische marktniches, buiten de technische segmenten, zal naar verwachting volgen bij een meer duurzaam herstel van de conjunctuur. United Office Services Merknamen: Unique, Ad Rem, Secretary Plus en United Capacity Omzetbijdrage: 208,6 miljoen euro (2002: 232,7 miljoen euro) Operationeel resultaat: 9,2% (2002: 14,5%) In deze divisie nam de omzet ten opzichte van 2002 met ruim 10% af, waarmee United Office Services beter presteerde in vergelijking tot het marktgemiddelde (-14%) in het officesegment. Short Track Uitzendbureau werd geïntegreerd binnen Unique, waarbij de 22 vestigingen van Short Track zijn gesloten en de medewerkers vanuit Unique-vestigingen actief zijn. De steeds zwaarder wordende margedruk als gevolg van prijsconcurrentie heeft bij de meeste labels tot een margedaling geleid van enkele procenten. Ondanks de kostenbesparingen van enkele miljoenen euro s kon een daling van het operationeel resultaat niet worden voorkomen. Gezien de verwachting dat de uitzendmarkt binnen afzienbare termijn zal herstellen, is het van groot belang om de slagvaardigheid van de organisatie op peil te houden. Voor deze divisie in het bijzonder zal 2004 naar verwachting wederom een moeilijk jaar worden. United Temping Services Merknamen: Start, Medi Interim, Proflex en United Restart Omzetbijdrage: 560,4 miljoen euro (geheel 2002: 679,1 miljoen euro) Operationeel resultaat: 2,7% (geheel 2002: 4%) De omzetontwikkeling van deze divisie bleef met een daling van 17,5% achter bij het marktgemiddelde. Met name bij dochter Medi Interim was sprake van een forse omzetdaling. De verklaring voor de per saldo matige prestatie, ligt onder meer in het feit dat de reorganisatie van het vestigingennetwerk medio vorig jaar nog in volle gang was. Bovendien was het effect van de inmiddels over de hele linie aangescherpte marktbewerking nog niet volledig zichtbaar. De verhoogde commerciële activiteiten hebben inmiddels geleid tot verbreding van het klantenbestand en toename van de aanvragen, met als gevolg dat de omzetachterstand van met name Start Uitzendbureau ten opzichte van de markt duidelijk aan het afnemen is en er eind 2003 zelfs enig marktaandeel herwonnen werd. In 2003 werden de backoffice organisaties van Start en United Services Group samengevoegd, waardoor de beoogde kostensynergie van 10 miljoen euro ruimschoots is gerealiseerd. 5

6 United Technical Services Merknamen: United Technical Solutions, United ICT Solutions, United Technical Solutions Energy, Technicum Omzetbijdrage: 94,7 miljoen euro (2002: 118,8 miljoen euro) Operationeel resultaat: 3,9% (2002: 2,1%) De technische divisie vertoont in 2003 herstel ten opzichte van Hoewel de omzet in 2003 verder is afgenomen, is de brutomarge verbeterd dankzij verminderde leegloop van technisch specialisten. Technicum heeft in 2003 als enige label in deze divisie nog een verlies geleden van ruim 1,3 miljoen euro. De kosten van deze divisie zijn in 2003 met enkele miljoenen euro s verder teruggebracht. In de technische sector is eind 2003 alsmede begin 2004 een licht herstel van de vraag naar technisch personeel waar te nemen. United College Merknamen: Luzac College, InterCollege en Abel Tasman College Omzetbijdrage: 14,3 miljoen euro (2002: 13,5 miljoen euro) Operationeel resultaat: 14,0% (2002: 16,7%) Vooral het Luzac College was verantwoordelijk voor de omzetgroei van bijna 6%. De behoefte aan kwalitatief hoogwaardig, versneld voortgezet onderwijs groeit weer nu de grote veranderingen in het regulier middelbaar onderwijs stilaan beginnen te stabiliseren. De collega s van InterCollege (driejarige hbo-opleidingen) boekten over 2003 nog een bescheiden verlies, maar het ligt in de lijn der verwachting dat medio 2004 het breakeven point bereikt zal worden. Uitbreiding van het aantal vestigingen zal in de loop van 2004 plaatsvinden, mede om de doorstroom van Luzac-leerlingen naar de hbo-opleidingen van InterCollege beter mogelijk te maken. United Communications Merknamen: Telecom Direct en Call-IT Omzetbijdrage: 17,3 miljoen euro (2002: 15,9 miljoen euro) Operationeel resultaat: 0,3% (2002: 4,2%) Het omzet- en resultaatverlies van deze divisie, kwam geheel voor rekening van Call-IT. Waar Telecom Direct haar omzet verder zag groeien en ook het operationeel resultaat zag toenemen, ondervond Call-IT de gevolgen van een eerder verlies van enkele opdrachten. Dat noopte tot een reorganisatie en tot het nemen van bijzondere reorganisatielasten. In 2003 leed Call-IT daarom een verlies van ruim 2 miljoen euro. De verwachting bestaat dat het resultaat in 2004 sterk zal verbeteren en de eerste tekenen wijzen daar reeds op. United Independent Services Merknamen: Fa-med en United Independent Solutions Omzetbijdrage: 15,3 miljoen euro (2002: 12,7) Operationeel resultaat: 33,5% (2002: 15,7%) Fa-med heeft in 2003 de omzet met 20% zien toenemen. Het operationeel resultaat heeft hiermee gelijke tred gehouden. Ondanks de goede ontwikkelingen bij Fa-med is besloten tot verkoop van deze onderneming, omdat de activiteiten minder goed aansluiten bij de door United Services Group gevoerde core competence strategie, gericht op een breed scala van gespecialiseerde arbeidsmarktdiensten in Europa. Naar verwachting wordt de op 13 februari jl. aangekondigde verkoop van Fa-med op korte termijn afgerond. Spanje De tweede thuismarkt van United Services Group kende in 2003 een lichte groei van 2%. Nog beter nieuws is dat sprake was van enige stabilisatie van het prijsniveau, wat op termijn een positief effect zal hebben op de brutomarges. 6

7 Gevoegd bij het feit dat in Spanje de vraag groeit naar meer specialistische (en hogere toegevoegde waarde biedende) flexwerkers, mag voor de komende jaren een positieve omzet- en winstontwikkeling worden verwacht. Temeer daar de penetratiegraad van flexibele arbeid op de Spaanse arbeidsmarkt met 0,8% nog relatief laag is. De centralisatie van de drie backoffices is in 2003 afgerond, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op de indirecte kosten van de onderneming. Als een van de top-vijf aanbieders van flexibele arbeid in Spanje verwacht United Services Group daar in de nabije toekomst ruimschoots van te kunnen profiteren. United Office Services Merknamen: Unique Omzetbijdrage: 42,5 miljoen euro (geheel 2002: 41,3 miljoen euro) Operationeel resultaat: -0,2% (geheel 2002: 2,5%) Gezien het feit dat in 2003 de labels Ecatemp en TempÍber voor het eerst onder de naam Unique opereerden, is de licht gestegen omzet een opmerkelijke prestatie. Ook de brutomarge werd overeenkomstig de doelstellingen verhoogd. De eenmalige kosten van de samenvoeging hebben in 2003 enige druk op de resultaten veroorzaakt. De synergievoordelen zullen naar verwachting in 2004 volledig tot hun recht komen. United Temping Services Merknaam: People Omzetbijdrage: 148,6 miljoen euro (geheel 2002: 157,6 miljoen euro) Operationeel resultaat: 0,4% (geheel 2002: -1,2%) In 2003 is de omzet overeenkomstig de verwachtingen gedaald met ruim 5%. Een belangrijke doelstelling voor 2003 was de klantenbasis kwalitatief te verbeteren, teneinde het rendement van de onderneming te verhogen. Er is bewust afscheid genomen van laag renderende klanten met een hoog risicoprofiel. De brutowinstmarge is hierdoor met 0,4% verbeterd. Het aantal debiteurendagen is door de centrale incasso gedaald van 115 naar 85. Wat geldt voor Unique geldt ook voor People:de onderneming is klaar voor groei en resultaatverbetering in België In 2003 bedraagt het volume van de Belgische uitzendmarkt ongeveer 2,6 miljard euro. Ten opzichte van 2002 betekent dit een stabilisatie en een kentering ten opzichte van voorgaande jaren waarin omzetdalingen werden genoteerd. Na een kwakkelend begin vertoonde de Belgische markt in de tweede helft van 2003 na een lange periode van neergang weer groei die zich begin 2004 lijkt voort te zetten. De penetratiegraad van 1,9% is nog relatief laag vergeleken met die van Nederland en Frankrijk. De Belgische markt is ten opzichte van de Nederlandse vroeg-cyclisch. Verbeteringen op de Belgische markt manifesteerden zich na vorige recessies tien tot twaalf maanden later in Nederland. United Office Services Merknamen: Unique en Secretary Plus Omzetbijdrage: 137,6 miljoen euro (2002: 130,2 miljoen euro) Operationeel resultaat: 6,8% (2002: 5,5%) Zowel Unique Interim als Secretary Plus lieten een gezonde groei in omzet en operationeel resultaat zien. De resultaatverbetering was mede te danken aan een scherpe kostenbeheersing en de positieve resultaten van de innovatie van marktbewerkingsystemen. Medio 2004 zullen de nieuwe specialisaties Medicum en Public op de Belgische markt worden geïntroduceerd. Tevens zal voor beide merken een tweetal nieuwe vestigingen worden geopend. De verwachting is dat de omzet en de winstgevendheid van deze Belgische activiteiten in 2004 verder zullen toenemen. 7

8 United Technical Services Merknamen: United Technical Solutions en United ICT Solutions Omzetbijdrage: 9,5 miljoen euro (2002: 11,5 miljoen euro) Operationeel resultaat: -0,7% (2002: -4,3%) Deze werkmaatschappijen hadden het moeilijk in Maar ondanks de marktomstandigheden zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. United Technical Solutions slaagde er in om de bestaande omzet vast te houden en een licht positief resultaat te boeken. United ICT Solutions bleef helaas verliesgevend, maar de verwachting is dat medio 2004 het breakeven point zal worden bereikt en er naar verwachting een per saldo positief resultaat zal worden gerealiseerd. Duitsland Duitsland blijft met een lage penetratiegraad van 0,9% een in aanleg beloftevolle markt. Het huidige volume van 5,9 miljard euro wordt voor 60% behaald met de bemiddeling van lager geschoold technisch en industrieel personeel. Net als de overige Europese economieën zucht Duitsland onder een aanhoudende recessie, die dankzij het aantrekken van met name de kapitaalgoederenexport heel voorzichtig bezig is om uit het dal te kruipen. De ontwikkeling van de flexmarkt is een afspiegeling van die beweging. Voor het lopende boekjaar wordt in Duitsland, na de implementatiefase, een positief effect verwacht van de introductie van de eerste CAO voor flexwerkers. United Office Services Merknamen: Unique Personal en Secretary Plus Omzetbijdrage: 22,7 miljoen euro (2002: 24 miljoen euro) Operationeel resultaat: -4,9% (2002: -11,0%) Tegenover de daling van omzet bij Unique Personal stond een sterke omzetgroei bij Secretary Plus. De resultaatverbetering in Duitsland heeft te maken met prijsverbetering en een betere beheersing van de leegloop, alsmede lagere indirecte kosten. Vanaf de zomermaanden was Unique Personal winstgevend en de verwachting was dan ook dat per saldo in de tweede helft 2003 winst zou worden gerealiseerd. Het activiteitenniveau in de maand december 2003 is door vakantiedagen van de uitzendkrachten echter extreem laag geweest, waardoor in deze maand een fors verlies geleden werd. Desalniettemin zijn de verwachtingen, mede door de nieuwe uitzend-cao, goed te noemen. In de loop van 2004 zal Secretary Plus haar netwerk verder uitbreiden. Italië De omvang van de Italiaanse uitzendmarkt bedraagt in 2003 ongeveer 3,3 miljard euro. De uitzendmarkt kende de afgelopen jaren een afnemende groei van 42% in 2001 (YOY), naar respectievelijk 23% in 2002 en een verwachte groei van 12% in De brutomarge in Italië beweegt zich op een relatief laag niveau, hetgeen kenmerkend is voor een jonge uitzendmarkt. United Temping Services Merknaam: Start Omzetbijdrage: 26,8 miljoen euro (geheel 2002: 18 miljoen euro) Operationeel resultaat: -9,8% (geheel 2002: -39,2%) De groei in omzet bedroeg over %, hetgeen, zeker ten opzichte van de markt, goed genoemd kan worden. De omzet dient boven het niveau van 40 miljoen euro te komen voor een breakevensituatie. De capaciteit van het huidige netwerk met 35 vestigingen is ruim voldoende voor het realiseren van een goede winstgevendheid. Eind 2003 is het management commercieel en financieel verder versterkt door medewerkers afkomstig van Unique uit België. De onderneming realiseert een relatief hoge brutowinstmarge. Omzetgroei en kostenrationalisatie hebben het verlies op jaarbasis teruggebracht van 7,1 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro. Het breakeven-niveau wordt naar verwachting in de loop van 2005 bereikt. 8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS Bijlage 2 Bedragen in duizenden euro's Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Kortlopend deel langlopende schulden Bankkrediet Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schuld inzake acquisities Vooruitontvangen bedragen Pensioenen Overige schulden Overlopende passiva

10 Specificatie eigen vermogen Vermogen per 31 december Resultaat Dividenduitkering Emissie agv. uitoefening opties 10 Overige mutaties -28 Vermogen per 31 december

11 GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING Bijlage 3 Bedragen in duizenden euro's Tot en met 3 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar Jaar Jaar pro forma Netto-omzet Salariskosten Afschrijvingen Overige kosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat verkoop deelneming Rentelasten Uitkomst van de financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel derden Nettowinst WPA in euro's 0,61 0,04 0,65 1,10 1,14 11

12 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Bijlage 4 Bedragen in duizenden euro's Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving immateriële vaste activa Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa Veranderingen in voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Betaald ten laste van voorzieningen Aandeel derden in resultaat Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Acquisitie van groepsmaatschappijen Betaald op schuld inzake acquisities Bankkrediet acquisitie op het moment van overname Investeringen in overige financiële vaste activa Resultaat verkoop deelnemingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Dividend Aflossing/opname bankkrediet Ontvangst uit langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Toename kortlopend deel langlopende schulden Emissie van aandelen Kosten aandelen Toename/afname geldmiddelen Mutatie geldmiddelen Geldmiddelen per 1 januari Toename/afname geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december

13 SEGMENTATIE-OVERZICHT Bedragen in duizenden euro s Resultaten United Office Services Bijlage 5 tot en met 3e kwartaal 4e kwartaal Jaar pro forma pro forma pro forma Netto-omzet Nederland België Spanje Duitsland Operationeel resultaat Nederland België Spanje Duitsland Resultaten United Temping Services Netto-omzet Nederland Spanje Italië Oost Europa Operationeel resultaat Nederland Spanje Italië Oost Europa Resultaten United Technical Services Netto-omzet Nederland België Operationeel resultaat Nederland België

14 Resultaten United Communications Netto-omzet Nederland België Operationeel resultaat Nederland België Resultaten Overige Activiteiten Netto-omzet Nederland Operationeel resultaat Nederland

15 Totaal resultaten United Services Group Tot en met Tot en met Tot en met 3 e kwartaal 3 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 4 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar Jaar Jaar pro forma pro forma pro forma Netto-omzet Nederland België Duitsland Spanje Italië Oost-Europa Operationeel resultaat Nederland België Duitsland Spanje Italië Oost-Europa

16 KENGETALLEN Bijlage Pro forma In procenten t.o.v. pro forma 2002 Netto-omzet -11,3% Bedrijfsresultaat -23,7% Nettowinst -41,2% Verhoudingsgetallen Bedrijfresultaat/omzet 3,0% 5,4% 3,5% Nettowinst /omzet 1,1% 2,2% 1,7% Interest Cover Ratio 7 11 Eigen vermogen/totaal vermogen 30,4% 30,5% Vlottende activa/vlottende passiva 1,30 1,35 Informatie aandelen Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) Per aandeel op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen Nettowinst voor amortisatie goodwill 1,17 1,56 Nettowinst 0,65 1,14 Eigen vermogen 8,57 8,77 16

17 Bijlage 7 Profiel United Services Group United Services Group N.V. verleent gespecialiseerde arbeidsmarktdiensten in Europa met als hoofdactiviteiten flexibele arbeid, opleidingen en customer care-services. United Services Group is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in het marktsegment NextPrime. Ondernemerschap ligt nadrukkelijk bij het management en de medewerkers van de werkmaatschappijen, waarbij de dienstverlening en de marktbenadering zijn gesegmenteerd naar vakdiscipline en opleidingsniveau. United Services Group richt zich op de volgende marktsegmenten: Uitzending en detachering, onder meer in de markten overheid, onderwijs, horeca, callcenters, grafisch, bouw, zorg, techniek, industrie, transport en logistiek en opleidingen. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering, payrolling en werving & selectie in het officesegment, met onder meer de specialisaties medisch, marketing & sales, secretarieel, human resources management (hrm), finance en communicatie. Projectmatige activiteiten, uitzending, detachering en werving & selectie van specialisten in het technische segment, gericht op vakgebieden, zoals ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie en civiele techniek. Loopbaaninterventie, reïntegratie en jobcoaching. Opleidingen in het voortgezet onderwijs en hbo-opleidingen voor management-, marketing- en communicatiefuncties. Hoogwaardige customer contact-centers, gericht op kennisintensieve customer care-dienstverlening op het gebied van onder andere verkoop, personeelswerving, informatieverstrekking, klachten- en -responsebehandeling. Ondersteuning en facilitering van zelfstandig ondernemers. Bij United Services Group ontwikkelen de in Nederland, België, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje gevestigde werkmaatschappijen zelfstandig marketing- en sales-initiatieven, en nemen nadrukkelijk een eigen positie in. De werkmaatschappijen maken gebruik van uniforme methodieken en (per land) een krachtige, gezamenlijke backoffice-organisatie met betrekking tot financiën, ICT, managementinformatie en juridische en facilitaire zaken. Hierdoor worden kostenvoordelen, efficiencyverbeteringen en mogelijkheden tot controle continu bevorderd. De rollen van de nationale hoofdkantoren en die van het internationale hoofdkantoor zijn primair faciliterend en initiërend. 17

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie