de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente"

Transcriptie

1 de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras maakt zakelijk zijn ruimte voor geestelijke groei Toerusting op het terrein van (geestelijk) leidinggeven

2 2 Geestelijk leiderschap krijgt steeds grotere rol In de samenleving is een groeiende belangstelling voor geestelijk leiderschap. Bij de overheid en in het bedrijfsleven krijgt dit bezielend, door waarden geleid leiderschap een steeds grotere rol. Ook in de kerk wordt steeds meer een beroep gedaan op de competentie om de gemeenschap spiritueel te leiden, ook als het om de beleidsmatige kant gaat. Niet alleen een zaak van de predikant dus, maar ook van de kerkenraad. Het uitvoerende werk in plaatselijk gemeenten vraagt veel, zo niet alle tijd. In veel kerkenraden overheerst de waan van de dag. Avonden vol regelzaken bepalen de agenda. Het gemeenteleven heeft z n gang, taken worden uitgevoerd. Leiding geven lijkt dan te bestaan in zorgen voor voortgang van wat al heel lang in de gemeente wordt gedaan. Er zijn veel definities te vinden van leiding geven, maar het is beslist iets anders dan maar laten gebeuren wat op je pad komt. Leiding geven begint bij de leiding nemen. Het houdt in dat de kerkenraad zichzelf ziet als het orgaan dat leiding geeft. Daarbinnen zijn de ambtsdragers dan de leidinggevenden. De Geest is erbij Als kerkenraad leiding geven aan het leven en werken van de gemeente betekent dat de waan van de dag wordt ingeruild voor werken vanuit een gedeelde visie op de gemeente en haar toekomst. Het is leven van het visioen en weten waar dit droombeeld op rust. De kerk heeft deel aan de missie van Christus. In wezen is het Christus zelf die leiding geeft, door zijn Geest en via mensen. Leidinggeven in de kerk is dus ook geestelijk leiding geven: de Geest is erbij. Veel kerkenraadsvergaderingen beginnen met een bezinnend moment, met aandacht voor de Bron die God in ons leven en werk is. Het is mooi als dat ge volgd wordt door het geloofsgesprek: ambtsdragers die aan elkaar vertellen wat hen bezielt, waar de Geest hen raakt. De oorsprong van het gezamenlijk leiding geven ligt in het weten dat je zelf leiding ontvangt om dit werk te doen. Het is samen de weg zoeken in geloof. Gezamenlijk leiding geven zal van enkele ambtsdragers of anderen met een taak in de gemeente een meer uitgesproken geestelijk leiderschap vragen. Voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Maar ook een voorzitter of andere ambtsdrager kan vanuit haar of zijn geestelijk leiderschap anderen inspireren. Spirituele groei Geestelijk leiderschap vraagt om de geestelijke dimensie, het spirituele aspect, in het eigen leven te kunnen duiden. De bekwaamheid om erover te spreken is essentieel om het aan anderen over te kunnen brengen, maar ook om hen te helpen hierin te groeien. Het draagt ambtsdragers in perioden waarin leiding geven ook volhouden is. Als gezamenlijk een pad is gekozen, dan vergt het inspanning om op de weg te blijven. Weerstanden of conflicten kunnen doorbroken worden door te kijken met je hart, door te kijken met de ogen van God. Geestelijk leiderschap, het wordt gekenmerkt door leven en werken vanuit een gezamenlijke visie en het bevorderen van spirituele groei van de leider zelf en van anderen. Het is waardevol voor de kerk en het gemeenteleven. Het voegt een dimensie toe die de één misschien uit het oog verloren was en die een verrassende ontdekking is voor de ander. Elke dag is het weer nieuw, want de Geest is erbij. Jenneke Span gemeenteadviseur in de Protestantse Kerk

3 Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven 3 De kerkenraadsvergaderingen hadden te weinig structuur, en als er beslissingen genomen moesten worden liep de vergadering vaak erg uit. Marleen Weijling, voorzitter van de wijkkerkenraad Nieuw Den Helder Huisduinen, besloot haar gemeente aan te melden als pilotgemeente voor de cursus leidinggeven aan de gemeente. Toen ik in Kerkinformatie over deze cursus en de vraag naar pilotgemeenten las, vond ik dat in eerste instantie handig voor mezelf ik vond dat ik wel wat beter leiding kon geven aan de kerkenraad. Maar het leek me voor het proces in de vergaderingen ook winst. Deze hadden te weinig structuur, en als er beslissingen genomen moesten worden liep de vergadering erg uit. Aan het eind ervan had ik dan soms het idee dat er nog steeds geen vastomlijnd besluit op tafel lag. Ik heb vervolgens Den Helder aangemeld als mogelijke pilotgemeente. Dat kon als ik een aantal mensen bij elkaar wist te halen. Ik heb de moderamina van de wijkkerkenraden en van de algemene kerkenraad ingelicht over het plan en die wilden meedoen. We waren daarmee met een kleine twintig mensen. Verandering in brengen De eerste avond van de cursus bestond uit een algemene kennismaking die bedoeld was om de deelnemers na te laten denken over hun plaats in de vergadering: ben je bijvoorbeeld afwachtend en luister je liever, of heb je juist een duidelijke inbreng? Weijling: Voor mezelf was dat al een eye opener. Ik ging als het om de bestuurlijke kant van de gemeente gaat niet aan de top staan, terwijl ik daar in werkelijkheid door mijn functie wel te vinden ben. Blijkbaar vond ik zelf dat ik daar niet zo veel in te brengen heb. Ik wil graag iedereen bij elkaar houden en niet te We vergaderen nu veel korter en efficiënter. directief zijn. Maar voor een voorzitter is sturen wel een handige eigenschap. Ik heb geleerd hoe je daar verandering in kunt brengen zonder jezelf geweld aan te doen. Zo denk ik nu ruim voor een kerkenraadsvergadering veel beter na over wat de kerkenraadsleden al weten van bepaalde zaken. Hoe kan ik hen het beste bij een onderwerp betrekken? Ze lopen toch vaak een fase achter qua informatie. Ook van de andere kerkenraadvoorzitters hoor ik dat ze daar nu beter over nadenken. Geheel op maat Na de eerste bijeenkomst volgden er nog drie. Die bijeenkomsten waren volledig gebaseerd op wat er uit de eerste bijeenkomst kwam. Zo hadden we er echt wat aan in onze situatie. We hebben het bijvoorbeeld uitgebreid gehad over de verhouding tussen de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad, maar ook over de verhouding tussen de predikanten en de wijkkerkenraden. Verder hebben we tools aangereikt gekregen. Als er in de kerkenraad iets besloten moet worden over een nieuw onderwerp, dan trekken we daar twee vergaderingen voor uit. In de eerste vergadering kan iedereen vragen stellen bij het onderwerp, in de tweede vergadering valt het besluit. We vergaderen nu veel korter, en efficiënter. En ik let er goed op dat iedereen aan bod komt. Weijling hoopt dat de gemeente ook het gevoel heeft dat de kerkenraad meer een eenheid vormt dan voorheen, en met een helderder geluid naar buiten treedt. Volgens mij maken we een evenwichtiger indruk. Janet van Dijk communicatieadviseur in de Protestantse Kerk

4 4 Lelystad denkt goed na over het beleid Wat doen we eigenlijk en met welk doel? Soms is er een aanleiding om daar eens goed over na te denken. Als Protestantse Gemeente Lelystad hebben we dat gedaan. In eerste instantie hadden we de neiging om op die vraag te antwoorden dat we maar wat doen en dat dat toevallig goed uitpakt. Maar toen we ons er wat in verdiepten bleek dat we beleidsmatig wel goed bezig zijn. In het kader van hun deskundigheidsbevordering, deze keer met als thema leiderschap, hadden de gemeenteadviseurs binnen de Protestantse Kerk onze kerkenraad gevraagd een presentatie te geven over de wijze waarop wij aan dat leiderschap vorm en inhoud geven. Zij waren ons op het spoor gekomen naar aanleiding van een interview met onze kerkenraadsvoorzitter waarin het o.a. ging over leiderschap. Het gesprek dat vooraf ging aan de presentatie en de vragen die ons erna werden gesteld, deden ons weer met andere ogen kijken naar hoe het beleid bij ons is georganiseerd. Onze structuur is een zogenaamd werkgroepenmodel, voorgesteld als een bloem. De (voedings)bodem is de relatie tussen God en mensen. De stengel wordt gevormd door de gemeente die we zoveel mogelijk proberen te be trekken bij het beleid. Het hart van de bloem is de kerkenraad, de bloembladen worden gevormd door de colleges en taakgroepen. De kernwoorden van ons beleid zijn VERDIEPEN, ONTMOE TEN en DELEN, drie woorden die met elkaar werken, die ons inspireren en waarmee wij de ander inspireren. Deze drie woorden willen we terug laten komen in alles wat we doen. Verdiepen De kerkenraadsvergadering begint altijd met een half uur bezinning. Dit kan persoonlijke verdieping zijn of verdieping in een onderwerp waarover later een besluit moet worden genomen. Bij de agendapunten staat duidelijk aangegeven wat het doel is: ter meningsvorming, informatie of voor besluitvorming. Eventuele gespreksvragen of een besluitvoorstel worden vermeld op de agenda. Dit vergroot de effectiviteit van het vergaderen. Ontmoeten De jaarwerkplannen worden aan het begin van het seizoen gepresenteerd tijdens een gemeenteavond. De jaarverslagen worden aan het eind van het seizoen besproken tijdens een kerkenraadsavond die met een maaltijd begint. Het moderamen begint het seizoen altijd met een gezamenlijke maaltijd. Delen Er vinden jaargesprekken met de predikanten plaats. Wat informeler en minder gepland zijn de gesprekken met de ambtsdragers. We zijn bezig ook daarin structuur aan te brengen, omdat we het heel belangrijk vinden de ambtsdrager te vragen hoe het met hem of haar is. Zoals we elkaar binnen de kerkenraad benaderen met aandacht, respect en zorgzaamheid, zo benaderen we ook de gemeente. Vanuit de gemeente krijgen we dit terug: er is rust, er is vertrouwen, er is ruimte om een eventuele kritische noot ten aanzien van het bestuur te laten horen. Bewustwording Het gesprek met de gemeenteadviseurs maakte ons bewust van hoe het bij ons georganiseerd is, wat daarin goed gaat, wat we nog beter kunnen inzetten én waaraan we nog moeten werken. Verder leerden we hoe het geestelijk leiderschap verdiept kan worden. We zullen ons de vragen die in de gemeente leven ter harte moeten nemen, zodat de kerkenraad toegerust is om de gemeente hierin voor te leven en te ondersteunen. Gea Bussink-Veerbeek tot voor kort secretaris van de Protestantse Gemeente Lelystad

5 Zakelijk zijn maakt ruimte voor geestelijke groei 5 De Protestantse Gemeente Sint Pancras volgt de cursus leidinggeven aan de gemeente op initiatief van kerkrentmeester Arjen Dekker. Als operationeel directeur van een scheepswerf vond hij dat er veel meer rendement uit de vergaderingen gehaald kan worden. Met alleen maar lief zijn voor elkaar red je het niet in de kerk. De Protestantse Gemeente heeft een kleine en een grote kerkenraad en werkt met taakgroepen. Dekker trad ruim een jaar geleden aan als kerkrentmeester: Het viel mij op dat er te weinig structuur in de vergaderingen is. Veel kerkenraadsleden weten bijvoorbeeld niet goed wat een besluit is, en ook niet dat je een vergadering moet voorbereiden. Ik vond dat er veel meer rendement te halen is uit de vergaderingen, met de beperkte tijd die iedereen heeft. Het ontbrak veel kerkenraadsleden aan de kennis hoe het werkt in de kerk. Wat is een moderamen, hoe lopen de lijnen, hoe liggen de verhoudingen Het is basiskennis, en die kun je leren. Collega-kerkrentmeester Jasper Nieuwenhuizen, in het dagelijks leven senior adviseur bij Ernst & Young, sloot zich onmiddellijk bij de wens van Dekker aan. Anders dan in een bedrijf heb je in de kerk te maken met vrijwilligers die hun klus niet voltijds en niet dagelijks doen. Bovendien moet je het doen met de mensen die er zijn je zoekt ze niet uit op basis van een profiel. Dat wil niet zeggen dat je geen zakelijke aanpak kunt hebben. Met alleen maar lief zijn voor elkaar red je het niet. Ze kregen de kerkenraad mee. Dekker nam vervolgens contact op met de dienstenorganisatie: we hebben behoefte aan een cursus. Daarop kwam een voorstel van de gemeenteadviseur die Sint Pancras in haar classis heeft. Anders gaan werken Inmiddels is de eerste cursusavond voor de hele kerkenraad geweest. Die begon met een actieve vorm die mensen loskreeg en wederzijds begrip kweekte. Het college van kerkrentmeesters is al anders gaan werken. Dekker: Er is een beleidsplan, maar daar deden we niets mee. Terwijl dat toch onze leidraad zou moeten zijn. We hebben dat erbij gepakt, en een strategie bepaald: zus en zo gaan we werken, met als focus de ontwikkeling van de gemeente. We blijven vaak steken bij het aantal gebouwen en het aantal mensen, en bij geld. Maar we moeten ons richten op geestelijke groei. Die draai ging niet vanzelf. Sommige kerkenraadsleden voelden zich persoonlijk wat aangevallen. Nieuwenhuizen: In het bedrijfsleven hoort kritiek erbij. Dat is nooit persoonlijk bedoeld, wel opbouwend. Het wrijft wel eens, maar wrijving geeft ook glans. Meer tijd voor bezinning De cursus is nog niet afgelopen, maar nu al voelen Dekker en Nieuwenhuizen een verandering in de vergaderingen. Deze zijn meer ontspannen en de leden weten hun rol beter. Dekker: Eigenlijk zou elk nieuw kerkenraadslid verplicht moeten zijn een cursus te volgen: hoe ga je binnen de kerkenraad met elkaar om, hoe vergader je, hoe zit alles in elkaar? Als standaarduitrusting. Daarnaast is de vergaderkalender veranderd waardoor er tijd overblijft voor bezinning. Door meer gestructureerd te werken is er meer ruimte voor geestelijke zaken. We hadden daar de afgelopen jaren echt onvoldoende aandacht voor. Zakelijk zijn maakt ruimte, geeft rust en structuur. Je kent je rol beter en je kunt beter afstemmen. En uiteindelijk creëert het ook een betere sfeer. Het is allemaal winst! Janet van Dijk communicatieadviseur in de Protestantse Kerk

6 6 Toerusting op het terrein van (geestelijk) leidinggeven Een belangrijk aspect in de opbouw en ontwikkeling van het gemeentezijn is leiding. In onze kerktraditie is de leiding van de gemeente toevertrouwd aan de ambtelijke vergadering, de kerkenraad. Kerkenraden worden in toenemende mate geconfronteerd met de vraag: hoe geven we invulling aan onze opdracht om leiding te geven? Dat heeft een aantal oorzaken, waaronder het verlies aan betekenis van het ambt en de verschillende opvattingen die er zijn over het ambt. Wat voor kerkenraden geldt, geldt ook voor predikanten. Enerzijds maken zij deel uit van de kerkenraad, anderzijds vervullen zij ook een eigen leidinggevende rol in de gemeente. Ook bij hen is er vaak de vraag hoe die rol op een goede manier in te vullen. En dat terwijl er grote uitdagingen liggen voor de Protestantse Kerk en haar gemeenten, die vragen om (geestelijk) leiderschap. Om die reden investeert het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) in een aanbod op het terrein van (geestelijk) leidinggeven voor predikanten, kerkenraden en anderen met leidende rollen in de gemeente. Leidinggeven aan veranderingen Een aanbod dat al wat langer meegaat is de training Leidinggeven aan veranderingen, opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Bert Bakker van Ekklesia Advies. Verandering gaat meestal niet vanzelf. Het eens worden over plannen of beleidsvoornemens is één ding, ze uitvoeren is nog iets anders. Zowel binnen als buiten de kerk lukken de meeste voorgenomen veranderingen niet. Dat is niet per se een kwestie van gebrekkig leiding geven. Verandering is niet maakbaar. Dat wil echter niet zeggen dat we er niets aan kunnen doen. De kansen op verandering kunnen door predikanten en kerkenraadsleden zeker worden beïnvloed, met name door hun wijze van aanwezig zijn en reageren. Tijdens de training vergroten deelnemers hun persoonlijke effectiviteit als het gaat om leidinggeven aan en realiseren van beoogde veranderingen. Leidinggeven aan de gemeente Een nieuw aanbod op het terrein van leidinggeven is de cursus Leidinggeven aan de gemeente (zie ook de achterkant van dit katern). Het doel van deze cursus is om de kwaliteit van leidinggeven aan de gemeente door de kerkenraad te verbeteren. Daarbij komen zowel het functionele perspectief als de persoonlijke motivatie aan de orde. De deelnemers worden zich bewust van hun positie als leidinggevende, die is samen te vatten als cruciaal en kwetsbaar. De cursus kan op basis van een intake dagdeel op maat samengesteld worden uit een aantal bouwstenen (modules), waarin verschillende aspecten en werkvormen rond het thema aan de orde komen. Geestelijk leiderschap Een laatste voorbeeld van aanbod rond leidinggeven is de training Geestelijk leiderschap die is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het PCTE en de Stichting Oecumenische Spiritualiteit. Bezielend, door waarden geleid leiderschap dat bijdraagt aan verantwoord en duurzaam bestuur en ondernemerschap speelt in onze samenleving een steeds grotere rol. Ook in de praktijk van kerk en gemeente wordt steeds vaker een beroep gedaan op het spiritueel kunnen (bege)- leiden van personen en gemeenschappen. Dit geldt voor het voorgaan in de liturgie, het pastoraal begeleiden, het leiding geven aan vormingsactiviteiten en het mede bepalen van het beleid. Deze training wil aan de groeiende behoefte aan geestelijk leiderschap tegemoet komen door predikanten en kerkelijk werkers daarvoor toe te rusten. Meer informatie over dit en ander aanbod op het terrein van leidinggeven is te vinden op Egbert van der Stouw projectmedewerker bij het PCTE

7 Sturend bezig zijn 7 Als gemeenteadviseur adviseer ik verschillende kerkelijke gemeenten ten aanzien van diverse thema s in steeds andere omstandigheden. Ik geef in die processen niet expliciet leiding, maar door de manier waarop ik processen structureer, inhoudelijke informatie verstrek en lijnen leg, ben ik zeker sturend bezig. Ik probeer dat altijd zo zorgvuldig en transparant mogelijk te doen en de daadwerkelijke leiding in de gemeente altijd neer te leggen waar die hoort: bij de kerkenraad. Op taakniveau is dat helder: de kerkenraad draagt een bepaalde verantwoordelijkheid en heeft een klus te klaren. Belangrijker en inspirerender vind ik het om het leidinggeven in de gemeente terug te voeren naar wat ambtsdragers vanuit hun geloof inspireert om verantwoordelijkheid te nemen en wat dat betekent voor hun gezamenlijk geestelijk leiderschap in de kerk. Ik schep er als gemeenteadviseur graag de randvoorwaarden voor dat individuele ambtsdragers en de kerkenraad stilstaan bij de bron en van daaruit het leiderschap in de gemeente dienend oppakken. Is dat dan leiderschap? Ik refereer aan een uitspraak van de Chinese filosoof Lao Tse*: Een leider is het meest effectief als mensen ternauwernood weten van zijn bestaan. Als zijn doel is bereikt, zullen de mensen denken dat zij het zelf hebben gedaan Anneke van der Velde gemeenteadviseur in de classes Kampen en Zwolle Dominee met dubbele leiderspet Ds. Erik Schuitemaker is predikant in Elburg, zijn vijfde gemeente. Hij heeft veel ervaring met kerkenraden, was er zelf lang voorzitter van. Ruim een jaar geleden legde hij de voorzittershamer neer. Het werd me al met al wat teveel maar ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Als je als dominee ook voorzitter van de kerkenraad bent, ben je aanspreekpunt voor het hele beleid, pastoraal en bestuurlijk. Je hebt dan wel een dubbele rol, maar die rollen hoeven niet uit elkaar te lopen. Een dominee is sowieso geroepen om leiding te geven aan de gemeente, vindt Schuitemaker. En hij of zij is geroepen om geestelijk leiderschap te laten zien. Vroeger was leiderschap meer op de winkel passen. Nu is er meer gevoel voor geestelijk leiderschap, bezielend: er wordt een eigen inbreng op het geestelijke vlak verwacht. Mensen verwachten dat ook van een predikant. Als predikant heb je een aanvullende rol, voeg je een geestelijke lijn toe vanuit de Bijbel. Dat betekent dat je als predikant aandacht moet hebben voor je eigen spiritualiteit, anders houd je het niet vol. Geestelijk leiderschap is geen kwestie van ervaring maar van openheid voor je eigen geloof. Janet van Dijk Geestelijk leiderschap en Werkbegeleiding Gemeenten en kerkenraden verwachten van hun predikanten en kerkelijk werkers ook geestelijk leiderschap. Hoe gaan deze werkers met die verwachting om? Het is belangrijk dat ze dicht bij zichzelf blijven en doen waarvoor zij zich in geestelijk opzicht van betekenis weten. Dan kan er iets van hen uitgaan naar de mensen voor wie zij werken. Eenvoudigweg en zonder overdrijving. Daarin licht iets op van geestelijk leiderschap: de gemeente voorgaan op de weg van Gods koninkrijk. En dat altijd in gedeelde verantwoordelijkheid met de kerkenraad bij wie de leiding van de gemeente berust. In de dagelijkse hectiek van het werk als predikant of kerkelijk werker kan de aandacht voor de eigen geestelijke beweegredenen en inhoudelijke plaatsbepaling in het gedrang komen. Ook als predikanten en kerkelijk werkers gaan samenwerken is een nieuwe oriëntatie nodig op datgene waar zij met elkaar voor staan en gaan vanuit hun geloof. Om hen daarbij te helpen heeft de Werkbegeleiding een divers aanbod. In individuele trajecten of in teambegeleidingen kan heel gericht worden stil gestaan bij de geestelijke kant van het werken in de kerk. Om bij op te leven en het vol te houden. Zie

8 8 Leidinggeven aan de gemeente een training voor de kerkenraad De Protestantse Kerk heeft een nieuwe training ontwikkeld die een (her)oriëntatie op de kerntaak van de kerkenraad geeft: geestelijk leidinggeven aan de geloofsgemeenschap. Deze kerntaak komt nogal eens in het gedrang door de grote nadruk op organisatorisch-bestuurlijke taken. De training duurt minimaal twee, maximaal drie bijeenkomsten. Doel ervan is het verbeteren van de kwaliteit van leidinggeven. De nadruk ligt meer op zijn en doen en minder op weten. Het gaat erom de bewustwording en reflectie ten opzichte van de individuele en gezamenlijke houding als leidinggevende(n) te versterken. Richting geven en ruimte scheppen zijn kernwoorden. Na een eerste intake-avond met alle deelnemers wordt een keuze gemaakt uit verschillende modules. Aan de orde kunnen bijvoorbeeld komen: de individuele en gezamenlijke motivatie en inspiratie, de kernfuncties van de kerkenraad, stijlen van leidinggeven, samenspel tussen de ambten, de wijze van vergaderen en communicatie met de gemeente. Voorproeven Om vast iets van de training te proeven volgt hieronder een test. U kunt die invullen en deze bijvoorbeeld tijdens een kerkenraadsvergadering in kleine groepjes met elkaar bespreken. Wat valt op? Wat vindt u verrassend? Recente literatuur over dit onderwerp Jan Hendriks, Goede wijn, waarderende Gemeenteopbouw, Uitg. Kok. Joke van Saane, Geloofwaardig leiderschap, Uitg. Meinema. Yvonne Nieuwenhuijs, Benedictijns leiderschap, De Regel van Benedictus als inspiratiebron, Uitg. Ten Have. Brochure Geestelijk leiding geven vandaag, tegen kostprijs te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door 6,25 over te maken (incl. porto) op ING-rekening t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Leiding geven. Magazine Nieuwe Leiders. Kan besteld worden tegen betaling van 12,50 (incl. verzendkosten) op Rabobank nr t.n.v. S & S Producties o.v.v. uw naam en adres. Zie ook > Nieuwe Leiders. Wat motiveert u om leiding te geven aan de gemeente? Omcirkel per uitspraak het cijfer dat nu het meest van toepassing is. Betekenis van de cijfers: Niet van toepassing 1 Weinig van toepassing 2 Neutraal 3 Van toepassing 4 Helemaal van toepassing 5 1. Ik ben ambtsdrager omdat de pastorale of diaconale nood van mensen een vraag is waar wij in Gods naam antwoord op moeten geven. 2. Ik ben ambtsdrager omdat ik het prettig vind om dingen te regelen. 3. Ik ben ambtsdrager omdat ik iets van roeping door God ervaar. 4. Ik ben ambtsdrager omdat ik de kerkenraad zie als leer- en oefenplaats om te geloven. 5. Ik ben ambtsdrager omdat ik vind dat je in een organisatie een keer een taak op je moet nemen. 6. Ik ben ambtsdrager omdat ik zo van alles in de gemeente goed op de hoogte blijf. 7. Ik ben ambtsdrager omdat ik zo het beste van mijn kwaliteiten kan inzetten. 8. Ik ervaar mijn ambt als een geestelijke verrijking. 9. Ik ervaar mijn ambt als iets waar we sámen voor gaan. 10. Ik kan terugvallen op een medeambtsdrager als ik het even niet zie zitten. Meer informatie over deze cursus vindt u op > PCTE > cursussen en studiedagen > bestuur en leiderschap.

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie