Cursussen & trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen & trainingen"

Transcriptie

1 Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op Bedrijfsvoering Managementvaardigheden Financieel Management Personeelsbeheer Marketing

2 Introductie De brochure Bedrijfsvoering in het onderwijs Bedrijfsvoering in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Daarmee ook de deskundigheidsbevordering op dit terrein. Deze brochure van het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum omvat alle trainingen en cursussen op het terrein van bedrijfsvoering in het onderwijs die de komende periode worden verzorgd. Het aanbod in deze brochure omvat de volgende deelterreinen: Financieel management Personeelsmanagement Marketing Managementvaardigheden Facility management & Huisvesting De cursussen zijn speciaal bestemd voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs. Allen werkzaam in het VO, BVE en HBO. N.B.: Voor het Primair Onderwijs is een aparte brochure met een aantal aanvullende management cursussen beschikbaar. In company en maatwerk Naast het algemene en open scholingsaanbod verzorgt FiAC/ SchoolZakelijk ook opleidingen en trainingen op maat en in company trainingen voor onderwijsinstellingen in het PO, VO, BVE en HBO/WO. Alle opleidingen of combinaties van modules uit deze brochure kunnen als een in company opleidingstraject worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van specifieke wensen een opleidingstraject op maat te realiseren. Meer informatie vindt u op blz. 7 van deze brochure. Overige brochures Naast deze brochure beschikt het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum over de volgende brochures: Facility management (alle cursussen) Schoolveiligheid (Bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie) Conciërge trainingen Sociale- en communicatieve vaardigheden voor het OOP Voor meer informatie over de in company mogelijkheden en onze overige brochures kunt u contact opnemen met onze service desk, of Ook kunt u kijken op De FiAC-Groep Bij schoolmanagement (ondersteunend) personeel werkzaam op het terrein van bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering. De FiAC-Groep wil hierbij helpen. Onder de namen SchoolZakelijk StudieCentrum en FiAC Opleidingen & Trainingen is zij actief in de trainingsmarkt voor onderwijsinstellingen. Onder de naam SchoolZakelijk StudieCentrum organiseert de FiAC-Groep 2 opleidingen, trainingen en seminars ten behoeve van het management en staffunctionarissen die actief zijn op het terrein van bedrijfsvoering in het onderwijs. Doelstelling van het Studiecentrum is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken en bedrijfsvoering. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen: Financieel management Personeelsmanagement Managementvaardigheden Marketing Het aanbod richt zich op alle onderwijs instellingen, van PO, VO, BVE t/m HBO/ WO. De opleidingen en trainingen zijn daarbij bestemd voor onder meer: Directeuren onderwijs, beheer en financiën Staf- en beleidsmedewerkers Personeelsfunctionarissen Opleidingscoördinatoren Controllers en administrateurs Op de website vindt u alle informatie over deze opleidingen en trainingen. Aanvullend organiseert de FiAC-Groep onder de naam FiAC Opleidingen & Trainingen een groot aantal cursussen en seminars ten behoeve van het facility management, de conciergerie en kantinemedewerkers. Hiervan zijn aparte brochures beschikbaar. Het aanbod omvat de deelterreinen: Facility management Schoolveiligheid (Bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie) Conciërge trainingen Kantinebeheer Sociale- en communicatieve vaardigheden voor het OOP Het aanbod richt zich ook hier op alle onderwijsinstellingen, van PO, VO, BVE t/m HBO/ WO. Op de website vindt u alle informatie over deze opleidingen en trainingen. Bij onze service desk kunt u terecht voor een van de brochures op deze deelterreinen. Meer informatie Bij de opzet van deze brochure is ernaar gestreefd u een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze opleidingen en trainingen op het terrein van bedrijfsvoering. Het kan zijn dat u nog een aantal vragen heeft. Schroom dan niet contact op te nemen met onze service desk. Wij helpen u graag verder. FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum Postbus AB Noordwijkerhout tel: fax: en website: en Cursusinformatie Locatie en cursustijden De opleidingen en trainingen genoemd in deze brochure worden voor het merendeel verzorgd in het opleidingscentrum van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum te Utrecht. Het opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer (station Utrecht-Lunetten). Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen. De standaard cursustijden zijn van 9.15 tot uur. Intake Elke cursist ontvangt een intake formulier. Doelstelling van het intakeformulier is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden. Docenten Docenten zijn consultants, accountants en managers actief binnen het onderwijs en bedrijfsleven. Zij beschikken over ruime kennis en ervaring betreffende onderwijsvraagstukken. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd. Tijdens de cursussen en trainingen zetten zij al hun deskundigheid in om kennis op een heldere en praktische manier over te dragen. Professioneel tegenspel tijdens de trainingen Niets is zo leerzaam als de werkelijkheid, zeker tijdens trainingen. Tijdens de meeste vaardigheidstrainingen zorgen beroeps spelers voor professioneel tegenspel. Op realistische wijze zetten zij situaties uit uw dagelijkse werksituatie neer. Samen met de trainer en uw groepsgenoten kunt u veilig oefenen in het geven van een effectieve reactie op bijvoorbeeld lastige en agressieve leerlingen of het functioneren van collega s. Certificaat Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben gevolgd ontvangen een 'Certificaat van deelname'. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats. Inhaaldagen Heeft u een dag gemist, dan heeft u de mogelijkheid deze in een later stadium in te halen. De kosten hiervan bedragen 50,per dag. Prijslijst met data en kosten De kosten van de cursussen en de data staan vermeld op de aparte prijslijst. U kunt deze ook terugvinden op de website. Bij de prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. BTW Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW. Een mooi voordeel voor u!

3 Inschrijven voor een cursus Inschrijven voor een cursus kan via de bon op de achterzijde van deze brochure of via het aanmeldingsformulier op de website Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrij- ving. De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Annuleren Het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins de cursus of training te annuleren of te verplaatsen. Het studiecentrum bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang of doorgang plaats vindt. Tot uiterlijk twee weken voor aanvang kunt u annuleren. De kosten van deze annulering zijn 50,- administratiekosten (excl. BTW). Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij verhindering kan een collega als plaatsvervanger deelnemen. De algemene leveringsvoorwaarden, welke van toepassing zijn, vindt u op Financieel management Leergang financieel management in het onderwijs (6-daagse leergang) Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Inrichting administratieve organisatie en handboek AO Financieel administratief medewerker(st)er Financieel management voor non-financials (inleiding financieel management) Studiedag belastingen/ Onderwijs & de fiscus Personeel & organisatie Personeelsmedewerk(st)er VO De Personeelsfunctionaris i.h. onderwijs/ Senior Personeelsmedewerk(st)er Praktische gespreksvaardigheden voor P&O functionarissen Praktisch personeelsmanagement (voor leidinggevenden en managers) Arbeidsrecht in het VO In company trainingen en maatwerk Algemeen management Managementvaardigheden Leidinggeven aan een team/ teamvaardigheden voor managers Personeelsgesprekken voor managers Leidinggeven is theater Sociale en communicatieve vaardigheden Marketing Strategische marketing & (Internal) Branding: uw school als merk 9 Facility management & Huisvesting Leergang Facility management & Huisvesting in het onderwijs (12 daagse leergang) Introductie cursus Facility management in het onderwijs (2-daagse introductiecursus) Integrale veiligheidszorg binnen onderwijsinstellingen (managen van safety & security) Huisvestingsmanagement en -beheer van schoolgebouwen Facilitaire inkoop en europees aanbesteden Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie School in Bedrijf 12 Aanmeldingsformulier 12 3

4 Financieel Management Leergang financieel management in het onderwijs (6-daagse cursus) Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Inrichting administratieve organisatie en handboek AO Code nr. OI-1015 De zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs gaat uitgebreid in op de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee verantwoordelijken op het terrein van financieel management te maken krijgen. De cursus biedt de financieel verantwoor delijken instrumenten om het financieel beleid en beheer binnen een onderwijsinstelling te sturen en te beheersen. Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de budgettering, relatie met het strategisch management, de jaarrekening en externe berichtgeving, financiële analyse en bijsturing en het opzetten van de administratieve organisatie uitgebreid aan de orde. Aan het eind van deze cursus zijn verantwoordelijken in staat de belangrijkste financiële vraagstukken en knelpunten binnen hun instelling/afdeling te onderscheiden en oplossingen te implementeren. Code nr. IN In de 3-daagse cursus Financiële berichtgeving, financiële analyse en bijsturing staat het verzamelen en gebruiken van financiële en niet financiële management informatie centraal. Tijdens deze cursus leren deelnemers om te gaan met financiële management informatie, waaronder de jaarrekening en (interne) financiële kengetallen. Deelnemers leren daarbij de balans en winst- en verliesrekening van een onderwijsinstelling te lezen en te analyseren. Aangegeven wordt welke (financiële) gegevens nodig zijn om strategische beleidskeuzes te kunnen maken. Op basis van de gegevens uit de jaarrekening leren zij een beoordeling te maken van de financiële positie van de instelling en krijgen zij inzicht in het aanwezige risicoprofiel. De cursus maakt deel uit van de zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs, maar kan apart gevolgd worden. Code nr. IN Om ervoor te zorgen dat de planning, begroting en controle van de geldstromen doelmatig en rechtmatig gebeuren moet er binnen een instelling een goede administratieve organisatie aanwezig zijn. De procedures voor het inrichten en de beschrijving van de administratieve processen staan beschreven in het Handboek administratieve organisatie. De 2-daagse cursus Inrichting administratieve organisatie en handboek AO geeft deelnemers handvatten om te komen tot de opzet en inrichting van een adequate administratieve organisatie en de beschrijving hiervan in het handboek AO. De cursus maakt deel uit van de zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs, maar kan apart gevolgd worden. Financieel management in het onderwijs Ontwikkelingen en wetgeving bekostiging, financieel beleid en beheer, relatie met strategisch management, taken en bevoegdheden financieel verantwoordelijken. Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Bepalen van de informatiebehoeften t.b.v. huisvesting, personeel en/of faciliteiten. De jaarrekening, het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur, werken met kengetallen. De administratieve organisatie en het handboek AO AO rondom inkopen, opbrengsten, middelenbeheer en personele kosten Het opstellen en beheren van een handboek administratieve organisatie De eisen aan een financieel systeem. Het verwerken van opbrengsten en kosten, opbouw rekeningschema, de kostenverdeelstaat, de budgettering en beheersing van de opbrengsten en kosten. Het tot stand brengen van financieel bewustzijn in de (school)organisatie Handelen overeenkomstig de afgesproken procedures. Het opzetten van een financieel beleidsplan. Deze cursus besteedt aandacht aan de volgende deelterreinen: De benodigde managementinformatie Bepalen van de informatiebehoeften t.b.v. huisvesting, personeel en/of faciliteiten. Informatie t.b.v. beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het lezen en gebruiken van de jaarrekening. De balans, winst- en verliesrekening Interpreteren van toelichtingen op financiële gegevens. De frequentie en vormgeving van financiële overzichten. Eisen aan de interne berichtgeving Budgetoverzichten, rapportages en resultatenanalyses. Het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur. In hoeverre en op welke wijze zijn kosten beïnvloedbaar? Het vervaardigen en gebruiken van financiële en niet-financiële kengetallen Het in beeld brengen en reageren op gesignaleerde risico s. Het verwerken van de managementinformatie en de risico s in de begrotingscyclus Module 1: Inleiding administratieve organisatie en interne controle Verband tussen administratie, administratieve organisatie en interne controle, risico s bij het ontbreken van AO, functiescheiding binnen de (financiële) organisatie, primaire registraties en administratieve procedures, controle taken administratie. Module 2: Bestuurlijke informatieverzorging en inrichting van de administratie Informatiebehoeften voor planning, beheersing en analyses, administratieve procedures en managementrapportage, adequate inrichting administratie, opbouw rekeningschema. Module 3: AO rondom belangrijke deelprocessen AO rondom inkopen, opbrengsten, middelenbeheer en personele kosten. Module 4: Opstellen en beheren van een handboek AO Vastleggen en beschrijven van administratieve procedures in het handboek AO, schoolgebonden invulling van het handboek AO, specifiek in het handboek op te nemen knelpunten (bv. loonadministratie en kashandelingen). Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen (directieleden, managers controllers en (hoofd)administrateurs) die binnen de instelling of afdeling op managementniveau verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en beheer. Basiskennis financieel management wordt bekend veronderstelt. Directieleden, managers en beleidsmedewerkers binnen onderwijsinstellingen en stafafdelingen in het VO, BVE en HBO, die meer willen weten over de jaarrekening en financiële berichtgeving. Voor een zinvolle verwerking van de leerstof is basiskennis van financieel management gewenst. Directieleden, controllers en administrateurs in het VO, BVE en HBO die betrokken zijn bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie binnen hun instelling. 4 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

5 Financieel Management Financieel administratief medewerk(st)er Financieel management voor non-financials (inleiding financieel management) Studiedag belastingen/ Onderwijs en fiscus Code nr. OI-1014 De 3-daagse cursus Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs is een drie daagse cursus die uitgebreid ingaat op de financieel administratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op het financieel administratief terrein te maken kan krijgen. Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de jaarrekening, de schoolbegroting, rapportages aan de orde. Tijdens de cursus krijgt de medewerk(st)er inzicht in de financiële wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van financieel beheer, kennis van administratieve procedures en vaardigheid in het opstellen van management overzichten en presentatie van deze overzichten aan het management. Code nr. OI-1013 Een goed financieel inzicht is voor elke manager van belang. Beslissingen over plannen, activiteiten en projecten betreffende onderwijs, personeel en faciliteiten worden mede genomen op basis van financiële analyses. Managers moeten activiteiten kunnen vertalen in financiële overzichten en aan kunnen geven hoe deze activiteiten en projecten worden gefinancierd. Daarnaast moeten zij financiële overzichten kunnen analyseren en aangeven op welke wijze zij personele en facilitaire kosten kunnen beïnvloeden en beheersen. Deze 2-daagse cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee directie-leden en managers op het terrein van financieel management worden geconfronteerd en biedt instrumenten om als manager financiële informatie te genereren, te beoordelen en kosten te beheersen. Code nr. OI In veel situaties is een onderwijsinstelling belastingplichtig. Zo kan een instelling belastingplichtig zijn wanneer contractactiviteiten of de exploitatie van kantineactiviteiten in een stichting zijn ondergebracht. Daarnaast liggen er vanuit de werkgeversrol bijna altijd verplichtingen op het terrein van loonbelasting. Om binnen een onderwijsinstelling alle zaken nog eens goed op een rij te zetten wordt jaarlijks deze studiedag annex actualiteitencollege georganiseerd. Tijdens deze studiedag wordt uitgebreid ingegaan op de actua liteiten in de fiscale wet- en regelgeving, de fiscale wijzigingen per 1 januari 2009, de heffing van vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzet belasting, overdrachts belasting en kapitaalbelang bij onderwijs instellingen. Tijdens de cursus komen de volgende deelgebieden aan bod: Inleiding financieel beheer Van onderwijsbeleid naar financieel beheer. De schoolbegroting De exploitatie- en investeringsbegroting, opstellen van de begroting, begroting en budgettering, bewaken van budgetten. Financiële rapportages aan het management Samenstellen van overzichten m.b.t. financiële resultaten en vermogenspositie van scholen, interne rapportage op basis van (financiële) kengetallen, presentatie aan het management. De administratieve organisatie Inrichting financiële administratie, verwerken en archiveren van boekhoudkundige bescheiden, administratieve procedures en controle. De jaarrekening in het onderwijs Opstellen, inhoud en analyse van de instellingsjaarrekening. Deze cursus besteedt aandacht aan de volgende deelterreinen: Financieel management in relatie met: Het schoolbeleid en de beleidsinstrumenten, de planning en de begroting. Budgettering en uitvoering. Basisbegrippen Stelsel van baten en lasten, afschrijvingen, reserves en voorzieningen. De exploitatiebegroting Herkenbaar maken van kosten en opbrengsten, het opstellen en verwerken van beleid in de exploitatiebegroting. De investeringsbegroting Investeringsbehoeften, financiële dekking. Financiële bevoegdheden Administratieve organisatie. Budgettering en kostendoorrekening Het toerekenen van kosten aan schoolonderdelen en/of -activiteiten, kostenverdeelstaat, budgetoverzichten, gebruik van kengetallen. Onderwerpen tijdens deze studiedag zijn: Algemeen Wanneer is een instelling belastingplichtig? Fiscale vraagpunten t.a.v. juridische structuur en nevenstichtingen. Vennootschapsbelasting Wanneer is de instelling belastingplichtig bij contractactiviteiten, kantine exploitatie en verhuur van lokalen? Omzetbelasting BTW bij het boekenfonds, bij exploitatie van kantines, bij leveren van diensten (geen onderwijs) en bij verhuur van lokalen. Loonbelasting Detachering en uitlenen van personeel, inhuren van gastdocenten, fiscale gevolgen van verschillende arbeidsrechtelijke constructies, onbelaste vergoedingen, PC privé project. Capita selecta Specifieke regelingen voor het onderwijs, actualiteiten, wijzigingen per 1 januari De 3-daagse cursus is bestemd voor hen die binnen de instellingen in het VO, BVE en/of HBO als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsmedewerk(st)er werkzaam zijn. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid op het terrein van boekhouden wordt verondersteld aanwezig te zijn. Deze goed gewaardeerde 2-daagse cursus is bestemd voor directieleden, managers en beleids medewerkers binnen onderwijsinstellingen in het VO, BVE en HBO die meer willen en moeten weten over financieel management en/of daarmee vanuit hun beroeps uitoefening mee te maken hebben. Directieleden financiën en beheer, controllers, (hoofd)administrateurs, medewerkers afdelingen onderwijs van gemeenten en administratiekantoren. Deelnemers krijgen een goed inzicht in de fiscale wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met KPMG Meijburg & Co. dataoverzicht of op 5

6 Personeel & Organisatie Personeelsmedewerk(st)er VO (salarissen, regeling en formulieren) De Personeelsfunctionaris / Senior Personeelsmedewerk(st)er (verdiepingscursus) Praktische gespreksvaardigheden voor P&O-functionarissen Code nr. OI-1020 Van een personeelsmedewerk(st)er - administrateur wordt verwacht dat hij/zij in staat is de personeelsformulieren goed in te vullen en verschillende personeelsprocedures goed te doorlopen. Het personeelsbeheer in het onderwijs kenmerkt zich echter door een uitgebreide wet- en regelgeving en een groot aantal organisaties waarmee scholen te maken krijgen. Voor nieuwe en minder ervaren personeelsmedewerkers is het lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van de verschillende rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen. De driedaagse cursus Personeelsmedewerk(st)er en -administrateur in het onderwijs 1 gaat in op de noodzakelijke kennis waarover deze medewerk(st)er bij de uitoefening van zijn/haar taken moet beschikken. Hij/zij verwerft daarbij inzicht in begrippen uit de personeels- en salarisadministratie die van toepassing zijn in het onderwijs. Code nr. OI-1021 De meer ervaren (senior) personeelsmede werk(st)er/ personeelsfunctionaris is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve regelingen en procedures. Hij/zij is ook in staat de afdeling P&O en de directie te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van het personeelsbeleid en - beheer. Zo kan hij/zij betrokken en medeverantwoordelijk zijn voor de opzet en inrichting van het personeelsinformatiesysteem. Bij wijziging in wet- en regelgeving of de CAO kan hij het management adviseren over de financiële consequenties hiervan voor de instelling. De driedaagse vervolg cursus 'De personeelsfunctionaris' gaat dieper in op de beleids- en beheersmatige kennis waarover deze medewerk(st)er bij de uitoefening van zijn/ haar taken moet beschikken. Code nr. OI-1022 Elke P&O-functionaris heeft bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie te maken met een groot aantal verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden lopen uiteen van het voeren van een sollicitatiegesprek, het adviseren van directie over bijvoorbeeld personeelsbeleid en personeelsaangelegenheden tot het regelen van een ontslagprocedure. Bij het uitoefenen van deze werkzaamheden dient de functionaris te beschikken over een groot aantal verschillende competenties (vaardigheden). Deze lopen uiteen van communicatieve vaardigheden, conflicthantering, adviesvaardigheden tot het hebben van juridische inzicht en gevoel. De 2-daagse training 'Praktische gespreksvaardigheden voor P&O-functionarissen' biedt u de mogelijkheid zich te bekwamen in communicatieve vaardigheden die u nodig heeft als personeelsfunctionaris en -manager. met acteurs Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld: Aanstelling in het onderwijs en salarisinpassing Inschaling en bezoldiging, regelingen t.a.v zij-instromers, carrière patronen, controleren van salarisinpassing. De salarisadministratie Bruto-netto loon berekeningen, de salarisstrook, pensioenen, jaarinkomen ABP, berekenen van afdrachten premies en pensioen. Instanties, regelingen en formulieren Administratieve procedures bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, aanvraag taakverminderingen en pensioenen, procedures bij diverse vormen van verlof (Bapo, FPU), tegemoetkomingen en specifieke regelingen. Administratieve procedures en verwerking van gegevens. Introductie wet- en regelgeving Procedures bij werving en selectie, procedures bij indiensttreding (aanstellingsdocumenten, arbeidsovereenkomst), administratieve en organisatorische procedures bij ontslag, overige relevante rechtspositionele regelingen. Tot de doelgroep voor deze 3-daagse cursus behoren degenen die binnen de instelling in het VO als personeelsmedewerk(st)er of -functionaris werkzaam zijn en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen en personele regelingen in het onderwijs. Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld: De personeelsadministratie De administratie als personeelsinformatiesysteem, vastleggen van noodzakelijke gegevens, personeelsdossiers en archiveren, inrichting van en eisen aan de personeelsadministratie, flexibiliteit in inrichting, gevolgen nieuwe wet- en regelgeving voor administratie Functiebeschrijving en -waardering Functiewaarderingssystemen, het opstellen van functiebeschrijvingen en ontwikkelen van waarderingsvoorstellen, secundaire arbeidsvoorwaarden en beloningsvormen. Personeelsformatie en -planning Bepalen van de omvang van de formatie, relatie met beleid, organisatie en financiën, procedures en rekenregels, opstellen van meerjarenformatieplannen, instroom- en doorstroombeleid. Managementinformatie Integraal personeelsbeleid en administratie, generen van P&O sturingsinformatie voor het management, de personeelsbegroting en het (meerjaren) personeelsbeleid, actuele P&O vraagstukken Tot de doelgroep voor deze 3-daagse cursus behoren degenen die reeds enige tijd binnen de instelling in het VO als (senior) personeels medewerk(st)er, personeelsfunctionaris of als beleids medewerk(st)er P&O werkzaam zijn en die vanuit hun adviserende rol meer willen weten over personeelsbeleid en -beheer. Tijdens de training komen de volgende modules aan bod: Gespreksvaardigheden voor de P&O functionaris Basisvaardigheden communicatie, het voeren van wervings- en selectiegesprekken, discipline gesprekken, ontslag- en slechtnieuws-gesprekken. Het oefenen van gesprekken aan de hand van cases. Instrumentele vaardigheden Omgaan met personeelsconflicten, onderhandelen met personeelsleden en MR, beoordelen van sollicitanten en medewerkers. Functionerings- en beoordelingsgesprekken De voorbereiding op gesprekken, structuren van het gesprek, gespreksmodellen. Vastleggen van gesprekken. Het oefenen van gesprekken aan de hand van cases. Pop-gesprekken De inhoud, cases, rollen zijn afgestemd op situaties van personeelsfunctionarissen in het onderwijs. De 2-daagse training is bestemd voor P&O functionarissen en -managers die hun communicatieve vaardigheden die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben, willen vergroten. 6 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

7 Personeel & Organisatie Praktisch personeelsmanagement (voor leidinggevenden en middenmanagers) Arbeidsrecht VO (tweedaagse cursus voor personeelsfunctionarissen) In company trainingen en maatwerk Code nr. OI-1019 In een goed opgezette organisatie heeft elke medewerker een functie die past bij zijn of haar capaciteiten en die bijdraagt aan het succes van afdeling of instelling. Het is de taak van de manager om ervoor te zorgen dat er een evenwicht bestaat tussen de belangen van de instelling, die van de medewerkers en die van de omgeving. De 2-daagse cursus Personeelsmanage ment is een kennismaking met verschillende personeelsinstrumenten die thuis horen in de gereedschapskist van al degenen die met leidinggeven te maken hebben. De cursus is praktisch van opzet. Deelnemers aan de cursus verwerven daarbij inzicht in de instrumenten die ze nodig hebben bij de werving, begeleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Hierbij komen die instrumenten aan bod waarbij de leidinggevende ook zelf een belangrijke rol kan spelen. De cursus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Personeelsbeleid in het onderwijs Integraal personeelsbeleid, de relatie met strategisch beleid, de personeelsinstrumenten en de samenhang ertussen. Begeleiding op de werkplek Aansturen en ondersteunen, taakbeleid en taakroulatie. Werving en selectie Hoe kom ik aan het vereiste personeel? Beoordeling van kandidaten. Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van de medewerkers Competentiemanagement, het functioneren en de beoordeling, scholing en deskund igheidsbevordering. Personeelszorg Handelen bij stress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren. Het vertrek van personeel Uitstroombeleid, ontslag en outplacement. Code nr. OI-1061 Het arbeidsrecht en ambtenarenrecht zijn sterk in ontwikkeling en laten daarmee ook onderwijsinstellingen niet onberoerd. Door arbeidsrelaties goed te regelen en juridische personeelsconflicten op een professionele en correcte wijze op te lossen kan een school veel geld en tijd besparen. Juridisch inzicht en kennis van actueel arbeidsrecht zijn voor elke P&O stafmedewerker en - functionaris dan ook onontbeerlijk. Tijdens deze 2-daagse cursus wordt u in een vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor scholen. U leert systematisch risico s in de arbeidsrelatie te inventariseren en te analyseren. Personeelsproblemen en claims kunnen daarmee voorkomen worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: Dienstverband en de arbeidsovereenkomst. Omgaan met arbeidsconflicten en disciplinaire maatregelen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Beëindiging dienstverband. Ontslag(procedures) en schadevergoeding. Dossieropbouw in arbeidszaken, benodigde documenten, verzamelen relevante stukken, archiveren. Nieuwe ontwikkelingen in arbeidsrecht, trends in wet en regelgeving, actuele jurisprudentie. Tijdens de cursus bestaat de mogelijkheid eigen case-situaties en dossiers in te brengen. Naast het algemene en open scholingsaanbod verzorgt FiAC/SchoolZakelijk Studie- Centrum ook opleidingen en trainingen op maat en 'in company trainingen' voor onderwijsinstellingen in het VO, BVE en HBO/WO. Alle opleidingen of combinaties van modules uit deze brochure kunnen als een 'in company opleidingstraject' worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van uw specifieke wensen een opleidingstraject 'op maat' te realiseren. Tijdens het intakegesprek worden opleidingswensen en behoeften geïnventariseerd. De opleidingsadviseur van het studiecentrum bepaalt samen met de instelling welke opleidingsmix gewenst is om kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen. Meetbare doelstellingen worden hierbij geformuleerd. Vervolgens wordt een passend aanbod geformuleerd. Na afloop wordt het opleidingstraject met elke opdrachtgever geëvalueerd. Alleen op deze wijze zijn wij in staat uw tevredenheid te meten en kwaliteit van onze trainingen continu te verbeteren. Onderwerpen in het afgelopen jaren waren onder meer: Inleiding Financieel management (voor non-financials in het PO/VO en BVE) Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij diverse instellingen Dossieropbouw voor personeelsmedewerkers bij een ROC Het vergroten van coachings- en leidinggevende vaardigheden bij midden managers. Gespreksvaardigheden/personeelsgesprekken voor managers Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden bij OOP-ers Financieel management voor MR-leden. Stress - en timemanagement. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Trainen van vaardigheden bij 'frontliners' binnen een klant- en servicegerichte organisatie. Training professioneel telefoongedrag voor baliemedewerk(st)ers. Vergroten van basiskennis omtrent HACCP en sociale hygiëne bij kantinemedewerk(st)ers. De 2-daagse cursus is bedoeld voor leidinggevenden/ managers in het onderwijs (unit, sectoren, stafdiensten) in het VO, BVE en HBO die meer willen weten over modern personeelsmanagement en voor functionarissen die meer willen weten over personeelsmanagement, maar hiervoor niet zijn opgeleid. De 2-daagse cursus is bestemd voor directieleden, stafmedewerkers, personeelsfunctionarissen en senior personeelsmedewerkers in het VO die meer willen weten over arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten voor zover relevant voor onderwijsinstellingen. FiAC biedt meer! De op deze bladzijden beschreven opleidingen zijn slechts een deel uit het totale aanbod. FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum bieden trainingen voor het management en OOP in het PO, VO, BVE en HBO. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen: Management vaardigheden Financieel management Sociale- en communicatieve vaardigheden Facility management Conciërge- en kantinebeheer Voor mee inhoudelijke informatie kijk op dataoverzicht of op 7

8 Algemeen Management Managementvaardigheden 1 (4-daagse cursus) Leidinggeven aan een team / teamvaardigheden voor managers (managementvaardigheden 2) Personeelsgesprekken voor managers I Code nr. OI-1001 Bij veel managers in het onderwijs bestaat behoefte aan het ontwikkelen van meer inzicht en vaardigheden op het terrein van leidinggeven. Van managers wordt verwacht dat zij weten hoe zij leiding moeten geven aan de dagelijkse werkzaamheden en hoe zij moeten communiceren met hun werknemers. Ook wordt van hen verwacht dat zij in staat zijn een helder en objectief oordeel te geven over het functioneren van hun medewerkers. Middels de 4-daagse cursus Managementvaardigheden 1 leren deelnemers hun kennis en vaardigheden op bovenstaande deelterreinen te vergroten, waardoor hun toegevoegde waarde stijgt en het potentieel van de medewerkers beter kan worden benut. De deelnemer krijgt daarbij inzicht in de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de leidinggevende. Code nr. OI-1002 Hoe maak ik van mijn team een winnend team? Deze vraag staat centraal tijdens de 4-daagse cursus ' Leidinggeven aan een team/ teamvaardigheden. Tijdens de cursus leren deelnemers, die werkzaam kunnen zijn in een management/leiding gevende functie binnen het onderwijs of het ondersteunende proces, hoe zij de effectiviteit van hun team kunnen verbeteren. Naast het motiveren en coachen van medewerkers is er veel aandacht voor het creëren van een gezamenlijke teamvisie, teambuilding en het omgaan met diversiteiten en conflicten binnen het team. Middels deze 4-daagse vervolgcursus leert de meer ervaren manager ver schillende nieuwe en aanvullende gespreks technieken en vaardigheden die hij binnen zijn dagelijks functioneren met zijn medewerkers en collega s goed kan gebruiken. Code nr. OI-1006 Elke leidinggevende in het onderwijs voert dagelijks vele gesprekken met zijn medewerkers. Deze gesprekken zijn erop gericht het dagelijks functioneren, de inzet en motivatie en de ontwikkeling van medewerkers te bespreken en te verbeteren. Het voeren van deze gesprekken met de medewerkers is echter niet eenvoudig, zeker niet wanneer het slecht-nieuws betreft of het disfunctioneren van een medewerker. Het resultaat van gesprekken hangt af van de professionaliteit waarmee deze worden gevoerd. Daarbij gaat het onder meer om inzicht in het gedrag van jezelf en van je gesprekspartner. Van een manager mag worden verwacht dat hij vaardigheid heeft in het voeren van deze tweegesprekken. Tijdens de tweedaagse cursus leren deelnemers op welke effectieve wijze zij verschillende vormen van twee gesprekken met hun medewerkers kunnen voeren. met acteurs met acteurs met acteurs Uw rol als leidinggevende Wat wordt er van een leidinggevende verwacht? Inzicht in uw rol als leidinggevende, uw eigen leidinggevende kwaliteiten en wijze van leidinggeven. Waar zijn verbeteringen mogelijk? Leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap De ene medewerker is de andere niet. Sturen en ondersteunen van medewerkers. Instrueren, delegeren en controleren van werkzaamheden. Communicatieve vaardigheden en personeelsgesprekken (4 dagdelen) Communiceren en invloed uitoefenen: gedrag beïnvloedt gedrag, reflectie op eigen communicatie, Basisvaardigheden en gesprekstechnieken. Het voeren van tweegesprekken met medewerkers: correctiegesprek, slechtnieuws, functioneren en beoordelen. Creëren van een productieve werkomgeving Motiveren en inspireren van medewerkers. Versterken van persoonlijke invloed en geloofwaardigheid. Realiseren van krediet en draagvlak bij medewerkers. Persoonlijk effectiviteit Prioriteiten stellen, tijd creëren voor (leidinggevende) taken. Functionarissen (teamleiders, coördinatoren) en (beginnende) managers op (midden)kaderniveau in het VO, BVE en HBO die leidinggeven aan bijvoorbeeld de financiële, facilitaire, een onderwijs of een personeelsafdeling binnen een onderwijsinstelling. Leidinggeven aan een team en teambuilding Het vorm geven van een team, het opbouwen van een gezamenlijke visie, effectiviteit van teams verbeteren, groepsdynamica en omgaan met verschillen tussen medewerkers. Hoe maak ik van mijn team een winnend team? Motiveren en coachen van medewerkers Motivatie theorieën en technieken: wat beweegt ons, wat werkt wel en wat niet? Kernkwaliteiten in relatie tot medewerkers. Begeleiden van medewerkers, coachingsvaardigheden en het coachingsgesprek. Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken Communicatieve vaardigheden voor gevorderden. Diverse gespreksvormen: het voeren van werkbesprekingen, vergaderen en besluitvorming, onderhandelen en omgaan met weerstanden. Conflicthantering Theorie conflicthantering en conflicthanteringstijlen, omgaan met conflicten tussen medewerkers, voorkomen van conflicten en conflictbeheersing. Managers, directieleden en functionarissen (teamleiders, coördinatoren) op (midden)kader niveau in het VO, BVE en HBO die reeds enige jaren leidinggeven aan bijvoorbeeld de financiële, facilitaire, een onderwijs of een personele afdeling binnen een onderwijsinstelling. De training is opgebouwd uit de onderdelen: Basisvaardigheden gesprekstechnieken Het communicatieproces, verbale en non-verbale communicatie, luisteren en invoelend vermogen, stellen van vragen, samenvatten, confrontatie. Effectieve tweegesprekken Slecht nieuwsgesprekken, discipline/ correctiegesprek, geven van feedback. Het functioneringsgesprek De voorbereiding op gesprekken, gesprekstechniek en -modellen, het oefenen van gespreksvaardigheden aan de hand van cases, vastlegging. Het beoordelingsgesprek De voorbereiding op gesprekken, structureren van het gesprek, gespreksmodellen, het overbrengen van de boodschap en omgaan met (mogelijke) conflicten, vastlegging. De inhoud, cases en rollenspelen zijn afgestemd op situaties van leidinggevenden in het onderwijs. Deze 2-daagse training is bedoeld voor leidinggevenden (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) in het VO, BVE en HBO die als gespreksleider hun gesprekstechniek willen professionaliseren of daarover meer willen weten. De training vindt gecombineerd plaats met managementvaardigheden 1. 8 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

9 Algemeen Management Marketing Leidinggeven is theater! (unieke 2-daagse training) Sociale - en communicatieve vaardigheden voor het OOP Strategische marketing & (internal) branding: De school als merk Code nr. OI-1009 Een unieke naam voor een unieke nieuwe 2-daagse training, waarin het positief kunnen beïnvloeden van de directe omgeving middels woord en gebaar centraal staat. Een succesvolle manager onderscheidt zich immers door zijn uitstraling en de mate waarin hij/zij in staat is zijn omgeving te beinvloeden. Maar hoe doe je dit zonder dat dit ten koste gaat van jezelf en van welke vaardigheden en dramatechnieken kun je daarbij gebruiken maken? Tijdens deze workshop worden leidinggevenden zich bewust van hun eigen uitstraling en presentatie en krijgen zij handvatten aangereikt waarmee zij meer invloed kunnen uitoefenen op medewerkers en derden. Naast aandacht voor het eigen imago als manager wordt er hard gewerkt aan vaardigheden als communiceren (vooral non-verbaal), overtuigen, enthousiasmeren en inspireren. Code nr. OI-1043 Goede persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor elk individu van belang. Binnen scholen geldt dat ook voor ondersteunende medewerkers. Zij moeten goed kunnen samenwerken met collegae en docenten en efficiënt en effectief kunnen reageren op vragen en wensen van verschillende bezoekers (leerlingen, ouders, leveranciers). Tijdens deze driedaagse training wordt intensief gewerkt aan het effectief kunnen functioneren binnen een onderwijsinstelling en de daarbij behorende sociale - en communicatieve vaardigheden. Deelnemers vergroten daarbij hun vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen, collegae en leiding en worden bewust gemaakt van de verschillende mogelijkheden om collegiaal en dienstverlenend te handelen. Code nr. OI-1008 Unieke 2-daagse workshop Strategische marketing & (Internal) Branding: De school als merk over strategische onderwijsmarketing en (merk)positionering voor onderwijsinstellingen en het markt gericht maken van de onderwijsinstelling en de medewerkers. Deelnemers werken actief aan een plan van aanpak voor de eigen merkpositionering. Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Waarin willen wij ons onderscheiden? En: op welke leerlingen richten wij ons in het bijzonder? Aan de orde komen onder meer de fasen die een onderwijsinstelling moet doorlopen om (Internal) Branding tot een succes te maken en de valkuilen waarmee een instelling bij de implementatie te maken krijgt. Veel voorbeelden uit het onderwijs en bedrijfsleven zullen daarbij de revue passeren. met acteurs De training bestaat uit de volgende modules: Een goed imago is je beste amigo Hoe presenteer ik mij als manager, kijken door de ogen van derden: hoe komt u over en wat roept u op, werken aan een goed imago, uitstraling / charisma en non verbale communicatie, inzicht in uw eigen wijze van communiceren en de effecten op anderen Theatertechnieken Non-verbale oefeningen, beheersing van houding, stem, mimiek en beweging, oefenen van vaardigheden ten behoeve van situaties in de dagelijkse praktijk (vergaderingen, gesprekken met medewerkers, conflicten) Presenteren en overtuigen Presentatievaardigheden, enthousiasme en inspiratie overbrengen, persoonlijke barrieres bij het presenteren, improvisatievermogen en inspelen op de omgeving Beïnvloeding van derden Vergroten van invloed op derden, gebruik van dramatechnieken, wisselwerking met collega s, aandacht claimen en vasthouden, toepassen van dramatische effecten. De training staat onder leiding van een zeer ervaren acteur/gedragstrainer. Tijdens de driedaagse komen de volgende modules aan bod: Communicatieve vaardigheden Basisvaardigheden bij het voeren van gesprekken, verbale en non-verbale communicatie; geven en ontvangen van feedback en kritiek, gesprekken met mondige en lastige leerlingen. Klantgerichtheid en klantgericht handelen De klantgerichte medewerker, eigen houding en presentatie, kwaliteitsbewustzijn, gedrag beïnvloedt gedrag, klantgericht communiceren en handelen. Persoonlijke effectiviteit Assertiviteit, grenzen stellen, neen zeggen, omgaan met spanningen en knelpunten in het werk, instrumenten om het eigen functioneren verbeteren. Samenwerken in een team Groepsvaardigheden, effectief samenwerken, werkoverleg en taakafstemming,, omgaan met conflicten en lastige gesprekken met collegae en leidinggevenden. Branding: de kracht van een merk De relatie tussen Marketing, Branding en Internal Branding Internal Branding en HRM De beloften van het merk en het merk leidend maken Maak ik intern waar, wat ik extern beloof? De school als merk Een merk bouwen met onderwijs. Waar staan wij voor en wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Waarom moeten leerlingen voor ons kiezen? Criteria voor de eigen positionering: onderscheidend, relevant, authentiek De fasen van Internal branding Bepalen van het merk en positionering Laden van het merk Verankeren binnen de onderwijsorganisatie Het waarmaken van de merkwaarden Aan de slag met de eigen situatie! Tijdens de twee dagen gaan de deelnemers aan de slag met de uitwerking van een Internal Brandingstrategie voor de eigen schoolsituatie. Vanuit de gewenst positionering van de eigen school wordt een plan van aanpak geformuleerd om te komen tot marktgerichte onderwijsorganisatie. Deze training is bedoeld voor ervaren leidinggevenden /managers (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) in het VO, BVE en HBO die zich bewust willen zijn van hun eigen uitstraling en mogelijkheden en deze verder willen ontwikkelen. Deze goed gewaardeerde 3-daagse training is bedoeld voor ondersteunende medewerkers (OOP) die hun persoonlijke, sociale - en communicatieve vaardigheden willen verbeteren om daarmee meer resultaat binnen het dagelijks functioneren te behalen. De 2-daagse workshop is bestemd voor directieleden en managers (marketing, HRM) binnen scholen in het PO, VO, BVE en HBO die betrokken zijn bij de interne en externe positionering en profilering van de onderwijsinstelling. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met Business Openers. dataoverzicht of op 9

10 Facility management & Huisvesting Leergang facility management & beheer in het onderwijs (12-daagse leergang) Introductie facility management in het onderwijs (2-daagse introductiecursus) Integrale veiligheidszorg binnen onderwijsinstellingen (het managen van safety en security) Code nr. OI De leergang Facility management & beheer in het onderwijs is een 12-daagse leergang, die deelnemers praktische in strumenten biedt om het facilitair beheer binnen onderwijsinstellingen te plannen, te organiseren en te beheersen. De leergang gaat daarbij in op een groot aantal relevante deelaspecten van het facilitair management en beheer binnen scholen. Uitgaande van een lange termijnvisie en het beleidsplan voor de instelling leren deelnemers het facilitair beheer binnen de onderwijsomgeving gestalte te geven. Tevens leren zij het beheer op uitvoerend niveau te sturen en te beheersen, de kosten en kostenstructuren te beïnvloeden en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer op elkaar af te stemmen en te integreren. De leergang wordt voor de dertiende keer georganiseerd. Code nr. IN Facility management (FM) is een jong en dynamisch vakgebied. Het integreert een groot aantal verschillende disciplines (veiligheid, gebouwenbeheer, werkplek inrichting, ict, etc.) met als doelstelling om tot een optimale ondersteuning van het primaire proces (voor scholen: het verzorgen van onderwijs) te komen. Voor veel managers werkzaam binnen onderwijsinstellingen is het daarom van belang kennis te nemen van de toegevoegde waarde die het vakgebied kan hebben voor onderwijsinstellingen en de mogelijkheden die het biedt om de ondersteunende processen binnen instellingen te professionaliseren. Tijdens deze 2-daagse cursus krijgen deelnemers inzicht in het vakgebied FM en krijgen zij een duidelijk beeld van de bijdrage die FM aan het primair proces binnen scholen kan leveren. Code nr. IN-1034 Elke organisatie en dus ook onderwijsinstellingen, dienen rekening te houden met uiteenlopende incidenten en calamiteiten. Niet alleen brand of een ongeval, maar ook diefstal, vandalisme, overval, geweld, bommeldingen, fraude, spanningsuitval, etc. zijn voorbeelden. Voorkomen van incidenten en calamiteiten is de beste handelswijze. Maar dit is niet altijd mogelijk. Doet een incident of calamiteit zich toch voor, dan moeten de instelling en zijn medewerkers weten hoe te handelen. Tijdens de 2-daagse cursus leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico s onderwijsinstellingen lopen en systematisch vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen van) deze risico s kunnen worden voorkomen. Ook het daadwerkelijk beheersen van diverse incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod. Inleiding facilitair management FM in het onderwijs, trends, deelaspecten Marketing en klantgericht werken. Service desk, producten- en dienstengids. Facilitair beleid en organisatie Beleidsplan, organisatiestructuur, functies en taken, informatievoorziening. Gebouwenbeheer en meerjarenonderhoud Meerjarenonderhoud, arbo en gebouw. Integrale veiligheidszorg in de school Risicomanagement, BHV, brand- en inbraakpreventie en ontruiming. Coaching en leidinggeven Motiveren en delegeren, werkbesprekingen, aansturing medewerkers. Arbeidsomstandigheden binnen scholen Arbobeleid, RI&E, werkplekergonomie. Inkoopbeheer Inkoop- en bestelprocedures, organisatie, uitbesteding en Europees aanbesteden. Operationele organisatie facilitaire diensten Kantineorganisatie, schoonmaakbeheer, managen van facilitaire projecten (ICT, studiehuis, chipcards). Facility management: een introductie Wat is FM: basisbegrippen en definities Het belang van FM als vakgebied, trends en ontwikkelingen. FM in relatie tot het onderwijsproces Welke strategische en ondersteunende bijdrage kan FM leveren aan het primair proces binnen scholen? FM in het onderwijs: stand van zaken, het ontwikkelen van facilitair beleid en een visie binnen scholen. FM-vraagstukken binnen het onderwijs Welke producten en diensten moet onze school aanbieden? Welk kwaliteitsniveau hoort hierbij? Verrichten wij activiteiten in eigen beheer of besteden wij ze uit? Hoe richten wij de facilitaire organisatie in en wat betekent dit voor het personeel? Hoe beheers ik de (facilitaire) kosten? Het instrumentarium Welke facilitaire instrumenten staan mij ter beschikking? Marketinginstrumenten Producten en dienstencatalogus, service level agreements, one-stop shopping, inkoop van facilitaire producten en diensten, projectmanagement, planning en control van facilitaire activiteiten. Veiligheidszorg en risicobeheer onderwijsinstellingen Safety en security, risicobeheer, risico-inventarisatie en -evaluatie, risicoprofiel voor schoolgebouwen en gebruikers, mogelijke calamiteiten en incidenten. Beveiliging en preventie (security) Integraal beveiligingsplan voor een schoolgebouw, het OBE-model, kleine criminaliteitspreventie, organisatie van security, beveiligingsminded maken van de instelling Veiligheid, arbo en (brand)preventie (safety) Arbo-wet: van beleid naar uitvoering, taken werkgever en werknemer, veilig en gezond werken binnen schoolgebouwen, arboinspecties en surveillance, BHV en organisatie van safety, preventieve maatregelen. Het integraal veiligheidszorgsysteem Beleid en plan van aanpak, incident- en crisismanagement, organisatie en proce dures (brand, inbraak, ongeval, bommelding), meld- en registratiesysteem incidenten, afbakening personeelstaken, externe contacten (politie, brandweer, gg &gd) Deze 12-daagse leergang is bedoeld voor facility managers, hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die binnen een school belast zijn met het facilitair beheer, of die binnen een grote complexe instelling het facilitair beheer voor een deel, bv. een locatie/sector, opgedragen hebben gekregen. De doelgroep bestaat uit directieleden en managers die zich op het terrein van facility management en de daarbij behorende ontwikkelingen willen oriënteren en kennis willen nemen van de mogelijkheden die het vakgebied biedt in relatie tot onderwijsinstellingen. Facility managers, veiligheidscoördinatoren, gebouwbeheerders, hoofdconciërges en overige medewerkers die betrokken zijn bij en/of medeverantwoordelijk zijn voor (deel)trajecten met betrekking tot risicobeheer en integrale veiligheidszorg. 10 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

11 Huisvestingsmanagement en gebouwbeheer Facilitaire inkoop en Europees aanbesteden Facility management & Huisvesting Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie (interactieve 2-daagse workshop) Code nr. IN-1035 In een onderwijsorganisatie adviseert de huisvesting/facility manager de (centrale) directie bij het vorm en inhoud geven aan het huisvestingsbeleid en beheer van de instelling. Enerzijds ten aanzien van de kwaliteit en flexibiliteit van huisvesting, anderzijds ten aanzien van de kosten in het dagelijks gebruik. Tijdens deze tweedaagse cursus leert de deelnemer om vanuit een kritische reflectie op de eigen onderwijsorganisatie een vertaalslag te maken naar bouwkundige, facilitaire en ruimtelijke inrichtingseisen voor het eigen schoolgebouw. De deelnemer krijgt inzicht in het huisvestingsplan, het programma van eisen en de functie hiervan in het bouwproces. De tweede dag staat in het teken van gebouwenbeheer en de wijze waarop de gebouwgebonden kosten (onderhoud, schoonmaak, energie, binnenmilieu) in de hand kunnen worden gehouden. Code nr. IN-1036 Doelmatige inkoop kan scholen besparingen opleveren van 15 à 20 %. Het ontbreekt scholen echter veelal aan inzicht, kennis en ervaring om het inkoopproces professioneel te laten verlopen. De 2-daagse cursus Facilitaire Inkoop en Europees aanbesteden biedt verantwoordelijken de mogelijkheid om kennis op te doen over het inkoopproces in het algemeen en het Europees aanbesteden in het bijzonder. Aangegeven wordt op welke wijze beleid, organisatie en uitvoering van het inkoopproces binnen de onderwijsinstelling verbeterd kunnen worden. Tijdens de tweede dag staat het Europees aanbesteden centraal. Deelnemers leren daarbij dat inkopen volgens de Europese richtlijnen, niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een zorgvuldig proces is om diensten en goederen tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding te verkrijgen. Code nr. OI-1037 Veel instellingen in het onderwijs worstelen met problemen op het terrein van facilitair beleid en beheer. Vaak is onduidelijk welke doelstellingen op facilitair terrein worden nagestreefd en op welke wijze de facilitaire organisatie moet worden ingericht. De workshop Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie gaat in op de wijze waarop onderwijsinstellingen het facilitair beleid binnen de huidige sterk veranderende omgeving gestalte kunnen geven en op welke wijze scholen een efficiënte facilitaire organisatie kunnen inrichten. Deelnemers leren het facilitair beleid op strategisch niveau te plannen en te beheersen, het gewenste dienstenpakket en service niveau vast te stellen en een basisstructuur voor de eigen facilitaire organisatie neer te zetten. De workshop biedt veel ruimte voor interactie en eigen inbreng van de deelnemers. Huisvestingsplanning Inventarisatie van vraag en aanbod, van leerling prognose naar normatieve ruimtebehoefte, het meerjaren huisvestingsplan, efficiënt en flexibel ruimtegebruik Het schoolgebouw en programma van eisen Welke instrumenten staan u ten dienste om te komen tot een juiste vertaling van uw onderwijsorganisatorische keuzes in een ontwerp. Wat is een programma van eisen? Welke functie vervult een programma in het bouwproces? Het bouwproces Voorbereiden, plannen en begeleiden van nieuwbouw, verbouwingen en renovatie Gebouwenbeheer, onderhoudsplanning en begroting Beheerniveaus, technische en functionele kwaliteit, bouwkundig opnamerapport, opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en -begroting, bewaken en controleren van onderhoudsactiviteiten Schoonmaakonderhoud Planning en begroting, activiteiten, schoonmaakprogramma Energie, installaties en milieubeheer Energiebesparing, binnenmilieu en gezondheid. Het inkoopproces De verschillende fasen en processtappen. De structuur en organisatie van de inkoop Organiseren van de inkoopfunctie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Inkoop van facilitaire diensten en producten Gevolgen voor het inkoopproces, programma van eisen, kostenvergelijking, uitbesteden, beoordelen en keuze van leveranciers. Contractmanagement Inventarisatie en analyse inkoopcontracten, contractenbeheer, handelsrecht. Europees aanbesteden Wet- en regelgeving, aanbestedingsprocedures, beoordelen van leveranciers, selectie- en gunningscriteria, offerteaanvraag en -vergelijking, administratieve verplichtingen en aanbestedingsdocumenten. Europees aanbesteden in de praktijk Voorbereiding en aanpak van een Europese aanbesteding, veel gemaakte fouten bij uitvoering procedure, uitwerking praktijkcase: de aankoop van schoolmeubilair. De workshop behandelt de volgende fasen: Inleiding Waarom een facilitair beleidsplan? De methodiek van beleidsplanning. Beschrijven van de huidige situatie en de knelpunten Doelstellingen huidig beleid, wie zijn mijn klanten (afnemersanalyse) en welke wensen en eisen hebben zij? Beschrijving sterkten en zwakten van de huidige facilitair organisatie. Wat zijn de knelpunten? Welke externe ontwikkelingen en trends vinden er plaats en wat betekent dit voor de facilitaire organisatie? Het ontwikkelen van beleid en toekomstvisie Hoe ziet de meest wenselijke toekomst van de facilitaire organisatie eruit? Waar willen wij met naar toe met onze dienstverlening (producten en diensten, kwaliteits- en service niveau)? Het facilitair beleids- en activiteitenplan Formulering van de strategische uitgangspunten. Welke producten en diensten gaan wij leveren? Op welke wijze gaan we dit realiseren en met welke middelen? Welke inrichting van de facilitaire organisatie hoort hierbij en hoe pakken wij de knelpunten aan? De 2-daagse cursus is bestemd voor facility - en huisvesting managers en directieleden beheer in het PO, BVE en VO, die zich bezig houden met vraag stukken op het terrein van huisvesting, ruimtelijke inrichting en gebouwbeheer. Facility managers, directieleden, beleidsmedewerk(st)ers, inkoopfunctionarissen, administrateurs en financieel managers die betrokken zijn bij het inkoopproces en meer willen weten over professioneel inkopen en Europees aanbesteden. Deze 2-daagse workshop is speciaal bestemd voor facility managers en directieleden die in een instelling verantwoordelijk zijn voor het totaal van facilitaire processen, het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de instelling en die reeds enige ervaring hebben met het facility management. dataoverzicht of op 11

12 Excelleren in onderwijs en bedrijfsvoering! Ook interessant voor U! Opleidingen & Trainingen Goed onderwijs gaat samen met een professionele bedrijfsvoering. Dit is de stelling tijdens School in Bedrijf, het vakevenement over bedrijfsvoering in het onderwijs, begin november a.s. Het schoolmanagement staat daarbij voor de uitdaging tal van vraagstukken integraal te benaderen. Dit binnen een complexe en continu veranderende omgeving. School in Bedrijf wil hierbij helpen. Het kennisevenement biedt een goed overzicht van de bedrijfsvoeringagenda in het onderwijs voor de komende jaren en de wijze waarop scholen hun management en organisatie professionaliseren. Sprekers, afkomstig van diverse onderwijsinstellingen en gerenommeerde adviesbureaus zullen tijdens deze dag aangeven hoe je goed onderwijs en een professionele bedrijfsvoering met elkaar kunt verbinden. Wat kunt u op deze dag verwachten: Meer dan 20 inleidingen en presentaties geconcentreerd rondom bedrijfsvoering in het onderwijs; Veel informatie over nieuwe trends en ontwikkelingen, innovaties en actuele wet- en regelgeving; Inspirerende sprekers die u aan het denken zullen zetten over eigen functioneren en de wijze waarop u invulling geeft aan uw rol als financieel manager of manager bedrijfsvoering; Verdieping van uw inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en de integrale samenhang met het onderwijsproces; Praktijk voorbeelden en good practices waarbij u profiteert van ervaringen van collega s en externe deskundigen. Alle informatie over het jaarlijkse vakevenement School in Bedrijf vindt u op Algemeen management Personeel en Organisatie Financieel management Facility management Sociaal-communicatieve vaardigheden Conciergerie en kantine Speciaal voor management en onderwijsondersteunend personeel Meer informatie? FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum Postbus AB Noordwijkerhout telefoon Voor een optimale bedrijfsvoering! Ja, ik schrijf me in voor: (Onderstaande gaarne goed leesbaar in blokletters invullen) Cursus Cursuscode Startdatum Naam Voorletters Functie m/v Naam instelling Adres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel Factuuradres (indien afwijkend) Adres Postcode/Plaats Hij/zij verplicht zich de kosten te voldoen en gaat akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden Datum Handtekening Dit aanmeldingsformulier opsturen of faxen naar: FiAC, Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout Telefoon: , telefax: Inschrijven Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Uw deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als uw betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het lesmateriaal, koffie/thee en lunch. Annuleren FiAC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / training of evenement of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen. FiAC bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Tot uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus kunt u annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. De kosten van de annulering zijn 50,- administratiekosten (excl. BTW). Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie