Cursussen & trainingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen & trainingen"

Transcriptie

1 Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op Bedrijfsvoering Managementvaardigheden Financieel Management Personeelsbeheer Marketing

2 Introductie De brochure Bedrijfsvoering in het onderwijs Bedrijfsvoering in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Daarmee ook de deskundigheidsbevordering op dit terrein. Deze brochure van het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum omvat alle trainingen en cursussen op het terrein van bedrijfsvoering in het onderwijs die de komende periode worden verzorgd. Het aanbod in deze brochure omvat de volgende deelterreinen: Financieel management Personeelsmanagement Marketing Managementvaardigheden Facility management & Huisvesting De cursussen zijn speciaal bestemd voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs. Allen werkzaam in het VO, BVE en HBO. N.B.: Voor het Primair Onderwijs is een aparte brochure met een aantal aanvullende management cursussen beschikbaar. In company en maatwerk Naast het algemene en open scholingsaanbod verzorgt FiAC/ SchoolZakelijk ook opleidingen en trainingen op maat en in company trainingen voor onderwijsinstellingen in het PO, VO, BVE en HBO/WO. Alle opleidingen of combinaties van modules uit deze brochure kunnen als een in company opleidingstraject worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van specifieke wensen een opleidingstraject op maat te realiseren. Meer informatie vindt u op blz. 7 van deze brochure. Overige brochures Naast deze brochure beschikt het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum over de volgende brochures: Facility management (alle cursussen) Schoolveiligheid (Bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie) Conciërge trainingen Sociale- en communicatieve vaardigheden voor het OOP Voor meer informatie over de in company mogelijkheden en onze overige brochures kunt u contact opnemen met onze service desk, of Ook kunt u kijken op De FiAC-Groep Bij schoolmanagement (ondersteunend) personeel werkzaam op het terrein van bedrijfsvoering binnen onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering. De FiAC-Groep wil hierbij helpen. Onder de namen SchoolZakelijk StudieCentrum en FiAC Opleidingen & Trainingen is zij actief in de trainingsmarkt voor onderwijsinstellingen. Onder de naam SchoolZakelijk StudieCentrum organiseert de FiAC-Groep 2 opleidingen, trainingen en seminars ten behoeve van het management en staffunctionarissen die actief zijn op het terrein van bedrijfsvoering in het onderwijs. Doelstelling van het Studiecentrum is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken en bedrijfsvoering. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen: Financieel management Personeelsmanagement Managementvaardigheden Marketing Het aanbod richt zich op alle onderwijs instellingen, van PO, VO, BVE t/m HBO/ WO. De opleidingen en trainingen zijn daarbij bestemd voor onder meer: Directeuren onderwijs, beheer en financiën Staf- en beleidsmedewerkers Personeelsfunctionarissen Opleidingscoördinatoren Controllers en administrateurs Op de website vindt u alle informatie over deze opleidingen en trainingen. Aanvullend organiseert de FiAC-Groep onder de naam FiAC Opleidingen & Trainingen een groot aantal cursussen en seminars ten behoeve van het facility management, de conciergerie en kantinemedewerkers. Hiervan zijn aparte brochures beschikbaar. Het aanbod omvat de deelterreinen: Facility management Schoolveiligheid (Bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie) Conciërge trainingen Kantinebeheer Sociale- en communicatieve vaardigheden voor het OOP Het aanbod richt zich ook hier op alle onderwijsinstellingen, van PO, VO, BVE t/m HBO/ WO. Op de website vindt u alle informatie over deze opleidingen en trainingen. Bij onze service desk kunt u terecht voor een van de brochures op deze deelterreinen. Meer informatie Bij de opzet van deze brochure is ernaar gestreefd u een zo volledig mogelijk beeld te geven van onze opleidingen en trainingen op het terrein van bedrijfsvoering. Het kan zijn dat u nog een aantal vragen heeft. Schroom dan niet contact op te nemen met onze service desk. Wij helpen u graag verder. FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum Postbus AB Noordwijkerhout tel: fax: en website: en Cursusinformatie Locatie en cursustijden De opleidingen en trainingen genoemd in deze brochure worden voor het merendeel verzorgd in het opleidingscentrum van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum te Utrecht. Het opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer (station Utrecht-Lunetten). Tevens bestaat de mogelijkheid om groepsopleidingen op een door u gewenste locatie te volgen. Bij meerdaagse cursussen is rekening gehouden met schoolvakanties en feestdagen. De standaard cursustijden zijn van 9.15 tot uur. Intake Elke cursist ontvangt een intake formulier. Doelstelling van het intakeformulier is de aanwezige verwachtingen, leerdoelen en specifieke wensen en vraagstukken in beeld te krijgen. Hiermee kan tijdens de cursussen rekening worden gehouden. Docenten Docenten zijn consultants, accountants en managers actief binnen het onderwijs en bedrijfsleven. Zij beschikken over ruime kennis en ervaring betreffende onderwijsvraagstukken. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd. Tijdens de cursussen en trainingen zetten zij al hun deskundigheid in om kennis op een heldere en praktische manier over te dragen. Professioneel tegenspel tijdens de trainingen Niets is zo leerzaam als de werkelijkheid, zeker tijdens trainingen. Tijdens de meeste vaardigheidstrainingen zorgen beroeps spelers voor professioneel tegenspel. Op realistische wijze zetten zij situaties uit uw dagelijkse werksituatie neer. Samen met de trainer en uw groepsgenoten kunt u veilig oefenen in het geven van een effectieve reactie op bijvoorbeeld lastige en agressieve leerlingen of het functioneren van collega s. Certificaat Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben gevolgd ontvangen een 'Certificaat van deelname'. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats. Inhaaldagen Heeft u een dag gemist, dan heeft u de mogelijkheid deze in een later stadium in te halen. De kosten hiervan bedragen 50,per dag. Prijslijst met data en kosten De kosten van de cursussen en de data staan vermeld op de aparte prijslijst. U kunt deze ook terugvinden op de website. Bij de prijs zijn inbegrepen: het complete les/studiemateriaal, boeken, koffie/thee en lunch. U wordt dus niet met aanvullende kosten geconfronteerd. BTW Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW. Een mooi voordeel voor u!

3 Inschrijven voor een cursus Inschrijven voor een cursus kan via de bon op de achterzijde van deze brochure of via het aanmeldingsformulier op de website Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrij- ving. De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Annuleren Het FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins de cursus of training te annuleren of te verplaatsen. Het studiecentrum bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang of doorgang plaats vindt. Tot uiterlijk twee weken voor aanvang kunt u annuleren. De kosten van deze annulering zijn 50,- administratiekosten (excl. BTW). Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij verhindering kan een collega als plaatsvervanger deelnemen. De algemene leveringsvoorwaarden, welke van toepassing zijn, vindt u op Financieel management Leergang financieel management in het onderwijs (6-daagse leergang) Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Inrichting administratieve organisatie en handboek AO Financieel administratief medewerker(st)er Financieel management voor non-financials (inleiding financieel management) Studiedag belastingen/ Onderwijs & de fiscus Personeel & organisatie Personeelsmedewerk(st)er VO De Personeelsfunctionaris i.h. onderwijs/ Senior Personeelsmedewerk(st)er Praktische gespreksvaardigheden voor P&O functionarissen Praktisch personeelsmanagement (voor leidinggevenden en managers) Arbeidsrecht in het VO In company trainingen en maatwerk Algemeen management Managementvaardigheden Leidinggeven aan een team/ teamvaardigheden voor managers Personeelsgesprekken voor managers Leidinggeven is theater Sociale en communicatieve vaardigheden Marketing Strategische marketing & (Internal) Branding: uw school als merk 9 Facility management & Huisvesting Leergang Facility management & Huisvesting in het onderwijs (12 daagse leergang) Introductie cursus Facility management in het onderwijs (2-daagse introductiecursus) Integrale veiligheidszorg binnen onderwijsinstellingen (managen van safety & security) Huisvestingsmanagement en -beheer van schoolgebouwen Facilitaire inkoop en europees aanbesteden Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie School in Bedrijf 12 Aanmeldingsformulier 12 3

4 Financieel Management Leergang financieel management in het onderwijs (6-daagse cursus) Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Inrichting administratieve organisatie en handboek AO Code nr. OI-1015 De zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs gaat uitgebreid in op de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee verantwoordelijken op het terrein van financieel management te maken krijgen. De cursus biedt de financieel verantwoor delijken instrumenten om het financieel beleid en beheer binnen een onderwijsinstelling te sturen en te beheersen. Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de budgettering, relatie met het strategisch management, de jaarrekening en externe berichtgeving, financiële analyse en bijsturing en het opzetten van de administratieve organisatie uitgebreid aan de orde. Aan het eind van deze cursus zijn verantwoordelijken in staat de belangrijkste financiële vraagstukken en knelpunten binnen hun instelling/afdeling te onderscheiden en oplossingen te implementeren. Code nr. IN In de 3-daagse cursus Financiële berichtgeving, financiële analyse en bijsturing staat het verzamelen en gebruiken van financiële en niet financiële management informatie centraal. Tijdens deze cursus leren deelnemers om te gaan met financiële management informatie, waaronder de jaarrekening en (interne) financiële kengetallen. Deelnemers leren daarbij de balans en winst- en verliesrekening van een onderwijsinstelling te lezen en te analyseren. Aangegeven wordt welke (financiële) gegevens nodig zijn om strategische beleidskeuzes te kunnen maken. Op basis van de gegevens uit de jaarrekening leren zij een beoordeling te maken van de financiële positie van de instelling en krijgen zij inzicht in het aanwezige risicoprofiel. De cursus maakt deel uit van de zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs, maar kan apart gevolgd worden. Code nr. IN Om ervoor te zorgen dat de planning, begroting en controle van de geldstromen doelmatig en rechtmatig gebeuren moet er binnen een instelling een goede administratieve organisatie aanwezig zijn. De procedures voor het inrichten en de beschrijving van de administratieve processen staan beschreven in het Handboek administratieve organisatie. De 2-daagse cursus Inrichting administratieve organisatie en handboek AO geeft deelnemers handvatten om te komen tot de opzet en inrichting van een adequate administratieve organisatie en de beschrijving hiervan in het handboek AO. De cursus maakt deel uit van de zesdaagse cursus Financieel management in het onderwijs, maar kan apart gevolgd worden. Financieel management in het onderwijs Ontwikkelingen en wetgeving bekostiging, financieel beleid en beheer, relatie met strategisch management, taken en bevoegdheden financieel verantwoordelijken. Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing Bepalen van de informatiebehoeften t.b.v. huisvesting, personeel en/of faciliteiten. De jaarrekening, het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur, werken met kengetallen. De administratieve organisatie en het handboek AO AO rondom inkopen, opbrengsten, middelenbeheer en personele kosten Het opstellen en beheren van een handboek administratieve organisatie De eisen aan een financieel systeem. Het verwerken van opbrengsten en kosten, opbouw rekeningschema, de kostenverdeelstaat, de budgettering en beheersing van de opbrengsten en kosten. Het tot stand brengen van financieel bewustzijn in de (school)organisatie Handelen overeenkomstig de afgesproken procedures. Het opzetten van een financieel beleidsplan. Deze cursus besteedt aandacht aan de volgende deelterreinen: De benodigde managementinformatie Bepalen van de informatiebehoeften t.b.v. huisvesting, personeel en/of faciliteiten. Informatie t.b.v. beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het lezen en gebruiken van de jaarrekening. De balans, winst- en verliesrekening Interpreteren van toelichtingen op financiële gegevens. De frequentie en vormgeving van financiële overzichten. Eisen aan de interne berichtgeving Budgetoverzichten, rapportages en resultatenanalyses. Het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur. In hoeverre en op welke wijze zijn kosten beïnvloedbaar? Het vervaardigen en gebruiken van financiële en niet-financiële kengetallen Het in beeld brengen en reageren op gesignaleerde risico s. Het verwerken van de managementinformatie en de risico s in de begrotingscyclus Module 1: Inleiding administratieve organisatie en interne controle Verband tussen administratie, administratieve organisatie en interne controle, risico s bij het ontbreken van AO, functiescheiding binnen de (financiële) organisatie, primaire registraties en administratieve procedures, controle taken administratie. Module 2: Bestuurlijke informatieverzorging en inrichting van de administratie Informatiebehoeften voor planning, beheersing en analyses, administratieve procedures en managementrapportage, adequate inrichting administratie, opbouw rekeningschema. Module 3: AO rondom belangrijke deelprocessen AO rondom inkopen, opbrengsten, middelenbeheer en personele kosten. Module 4: Opstellen en beheren van een handboek AO Vastleggen en beschrijven van administratieve procedures in het handboek AO, schoolgebonden invulling van het handboek AO, specifiek in het handboek op te nemen knelpunten (bv. loonadministratie en kashandelingen). Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen (directieleden, managers controllers en (hoofd)administrateurs) die binnen de instelling of afdeling op managementniveau verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en beheer. Basiskennis financieel management wordt bekend veronderstelt. Directieleden, managers en beleidsmedewerkers binnen onderwijsinstellingen en stafafdelingen in het VO, BVE en HBO, die meer willen weten over de jaarrekening en financiële berichtgeving. Voor een zinvolle verwerking van de leerstof is basiskennis van financieel management gewenst. Directieleden, controllers en administrateurs in het VO, BVE en HBO die betrokken zijn bij de opzet en inrichting van de administratieve organisatie binnen hun instelling. 4 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

5 Financieel Management Financieel administratief medewerk(st)er Financieel management voor non-financials (inleiding financieel management) Studiedag belastingen/ Onderwijs en fiscus Code nr. OI-1014 De 3-daagse cursus Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs is een drie daagse cursus die uitgebreid ingaat op de financieel administratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op het financieel administratief terrein te maken kan krijgen. Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de jaarrekening, de schoolbegroting, rapportages aan de orde. Tijdens de cursus krijgt de medewerk(st)er inzicht in de financiële wet- en regelgeving en richtlijnen op het gebied van financieel beheer, kennis van administratieve procedures en vaardigheid in het opstellen van management overzichten en presentatie van deze overzichten aan het management. Code nr. OI-1013 Een goed financieel inzicht is voor elke manager van belang. Beslissingen over plannen, activiteiten en projecten betreffende onderwijs, personeel en faciliteiten worden mede genomen op basis van financiële analyses. Managers moeten activiteiten kunnen vertalen in financiële overzichten en aan kunnen geven hoe deze activiteiten en projecten worden gefinancierd. Daarnaast moeten zij financiële overzichten kunnen analyseren en aangeven op welke wijze zij personele en facilitaire kosten kunnen beïnvloeden en beheersen. Deze 2-daagse cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee directie-leden en managers op het terrein van financieel management worden geconfronteerd en biedt instrumenten om als manager financiële informatie te genereren, te beoordelen en kosten te beheersen. Code nr. OI In veel situaties is een onderwijsinstelling belastingplichtig. Zo kan een instelling belastingplichtig zijn wanneer contractactiviteiten of de exploitatie van kantineactiviteiten in een stichting zijn ondergebracht. Daarnaast liggen er vanuit de werkgeversrol bijna altijd verplichtingen op het terrein van loonbelasting. Om binnen een onderwijsinstelling alle zaken nog eens goed op een rij te zetten wordt jaarlijks deze studiedag annex actualiteitencollege georganiseerd. Tijdens deze studiedag wordt uitgebreid ingegaan op de actua liteiten in de fiscale wet- en regelgeving, de fiscale wijzigingen per 1 januari 2009, de heffing van vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzet belasting, overdrachts belasting en kapitaalbelang bij onderwijs instellingen. Tijdens de cursus komen de volgende deelgebieden aan bod: Inleiding financieel beheer Van onderwijsbeleid naar financieel beheer. De schoolbegroting De exploitatie- en investeringsbegroting, opstellen van de begroting, begroting en budgettering, bewaken van budgetten. Financiële rapportages aan het management Samenstellen van overzichten m.b.t. financiële resultaten en vermogenspositie van scholen, interne rapportage op basis van (financiële) kengetallen, presentatie aan het management. De administratieve organisatie Inrichting financiële administratie, verwerken en archiveren van boekhoudkundige bescheiden, administratieve procedures en controle. De jaarrekening in het onderwijs Opstellen, inhoud en analyse van de instellingsjaarrekening. Deze cursus besteedt aandacht aan de volgende deelterreinen: Financieel management in relatie met: Het schoolbeleid en de beleidsinstrumenten, de planning en de begroting. Budgettering en uitvoering. Basisbegrippen Stelsel van baten en lasten, afschrijvingen, reserves en voorzieningen. De exploitatiebegroting Herkenbaar maken van kosten en opbrengsten, het opstellen en verwerken van beleid in de exploitatiebegroting. De investeringsbegroting Investeringsbehoeften, financiële dekking. Financiële bevoegdheden Administratieve organisatie. Budgettering en kostendoorrekening Het toerekenen van kosten aan schoolonderdelen en/of -activiteiten, kostenverdeelstaat, budgetoverzichten, gebruik van kengetallen. Onderwerpen tijdens deze studiedag zijn: Algemeen Wanneer is een instelling belastingplichtig? Fiscale vraagpunten t.a.v. juridische structuur en nevenstichtingen. Vennootschapsbelasting Wanneer is de instelling belastingplichtig bij contractactiviteiten, kantine exploitatie en verhuur van lokalen? Omzetbelasting BTW bij het boekenfonds, bij exploitatie van kantines, bij leveren van diensten (geen onderwijs) en bij verhuur van lokalen. Loonbelasting Detachering en uitlenen van personeel, inhuren van gastdocenten, fiscale gevolgen van verschillende arbeidsrechtelijke constructies, onbelaste vergoedingen, PC privé project. Capita selecta Specifieke regelingen voor het onderwijs, actualiteiten, wijzigingen per 1 januari De 3-daagse cursus is bestemd voor hen die binnen de instellingen in het VO, BVE en/of HBO als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsmedewerk(st)er werkzaam zijn. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid op het terrein van boekhouden wordt verondersteld aanwezig te zijn. Deze goed gewaardeerde 2-daagse cursus is bestemd voor directieleden, managers en beleids medewerkers binnen onderwijsinstellingen in het VO, BVE en HBO die meer willen en moeten weten over financieel management en/of daarmee vanuit hun beroeps uitoefening mee te maken hebben. Directieleden financiën en beheer, controllers, (hoofd)administrateurs, medewerkers afdelingen onderwijs van gemeenten en administratiekantoren. Deelnemers krijgen een goed inzicht in de fiscale wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met KPMG Meijburg & Co. dataoverzicht of op 5

6 Personeel & Organisatie Personeelsmedewerk(st)er VO (salarissen, regeling en formulieren) De Personeelsfunctionaris / Senior Personeelsmedewerk(st)er (verdiepingscursus) Praktische gespreksvaardigheden voor P&O-functionarissen Code nr. OI-1020 Van een personeelsmedewerk(st)er - administrateur wordt verwacht dat hij/zij in staat is de personeelsformulieren goed in te vullen en verschillende personeelsprocedures goed te doorlopen. Het personeelsbeheer in het onderwijs kenmerkt zich echter door een uitgebreide wet- en regelgeving en een groot aantal organisaties waarmee scholen te maken krijgen. Voor nieuwe en minder ervaren personeelsmedewerkers is het lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van de verschillende rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen. De driedaagse cursus Personeelsmedewerk(st)er en -administrateur in het onderwijs 1 gaat in op de noodzakelijke kennis waarover deze medewerk(st)er bij de uitoefening van zijn/haar taken moet beschikken. Hij/zij verwerft daarbij inzicht in begrippen uit de personeels- en salarisadministratie die van toepassing zijn in het onderwijs. Code nr. OI-1021 De meer ervaren (senior) personeelsmede werk(st)er/ personeelsfunctionaris is niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve regelingen en procedures. Hij/zij is ook in staat de afdeling P&O en de directie te ondersteunen en te adviseren met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van het personeelsbeleid en - beheer. Zo kan hij/zij betrokken en medeverantwoordelijk zijn voor de opzet en inrichting van het personeelsinformatiesysteem. Bij wijziging in wet- en regelgeving of de CAO kan hij het management adviseren over de financiële consequenties hiervan voor de instelling. De driedaagse vervolg cursus 'De personeelsfunctionaris' gaat dieper in op de beleids- en beheersmatige kennis waarover deze medewerk(st)er bij de uitoefening van zijn/ haar taken moet beschikken. Code nr. OI-1022 Elke P&O-functionaris heeft bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie te maken met een groot aantal verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden lopen uiteen van het voeren van een sollicitatiegesprek, het adviseren van directie over bijvoorbeeld personeelsbeleid en personeelsaangelegenheden tot het regelen van een ontslagprocedure. Bij het uitoefenen van deze werkzaamheden dient de functionaris te beschikken over een groot aantal verschillende competenties (vaardigheden). Deze lopen uiteen van communicatieve vaardigheden, conflicthantering, adviesvaardigheden tot het hebben van juridische inzicht en gevoel. De 2-daagse training 'Praktische gespreksvaardigheden voor P&O-functionarissen' biedt u de mogelijkheid zich te bekwamen in communicatieve vaardigheden die u nodig heeft als personeelsfunctionaris en -manager. met acteurs Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld: Aanstelling in het onderwijs en salarisinpassing Inschaling en bezoldiging, regelingen t.a.v zij-instromers, carrière patronen, controleren van salarisinpassing. De salarisadministratie Bruto-netto loon berekeningen, de salarisstrook, pensioenen, jaarinkomen ABP, berekenen van afdrachten premies en pensioen. Instanties, regelingen en formulieren Administratieve procedures bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, aanvraag taakverminderingen en pensioenen, procedures bij diverse vormen van verlof (Bapo, FPU), tegemoetkomingen en specifieke regelingen. Administratieve procedures en verwerking van gegevens. Introductie wet- en regelgeving Procedures bij werving en selectie, procedures bij indiensttreding (aanstellingsdocumenten, arbeidsovereenkomst), administratieve en organisatorische procedures bij ontslag, overige relevante rechtspositionele regelingen. Tot de doelgroep voor deze 3-daagse cursus behoren degenen die binnen de instelling in het VO als personeelsmedewerk(st)er of -functionaris werkzaam zijn en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen en personele regelingen in het onderwijs. Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld: De personeelsadministratie De administratie als personeelsinformatiesysteem, vastleggen van noodzakelijke gegevens, personeelsdossiers en archiveren, inrichting van en eisen aan de personeelsadministratie, flexibiliteit in inrichting, gevolgen nieuwe wet- en regelgeving voor administratie Functiebeschrijving en -waardering Functiewaarderingssystemen, het opstellen van functiebeschrijvingen en ontwikkelen van waarderingsvoorstellen, secundaire arbeidsvoorwaarden en beloningsvormen. Personeelsformatie en -planning Bepalen van de omvang van de formatie, relatie met beleid, organisatie en financiën, procedures en rekenregels, opstellen van meerjarenformatieplannen, instroom- en doorstroombeleid. Managementinformatie Integraal personeelsbeleid en administratie, generen van P&O sturingsinformatie voor het management, de personeelsbegroting en het (meerjaren) personeelsbeleid, actuele P&O vraagstukken Tot de doelgroep voor deze 3-daagse cursus behoren degenen die reeds enige tijd binnen de instelling in het VO als (senior) personeels medewerk(st)er, personeelsfunctionaris of als beleids medewerk(st)er P&O werkzaam zijn en die vanuit hun adviserende rol meer willen weten over personeelsbeleid en -beheer. Tijdens de training komen de volgende modules aan bod: Gespreksvaardigheden voor de P&O functionaris Basisvaardigheden communicatie, het voeren van wervings- en selectiegesprekken, discipline gesprekken, ontslag- en slechtnieuws-gesprekken. Het oefenen van gesprekken aan de hand van cases. Instrumentele vaardigheden Omgaan met personeelsconflicten, onderhandelen met personeelsleden en MR, beoordelen van sollicitanten en medewerkers. Functionerings- en beoordelingsgesprekken De voorbereiding op gesprekken, structuren van het gesprek, gespreksmodellen. Vastleggen van gesprekken. Het oefenen van gesprekken aan de hand van cases. Pop-gesprekken De inhoud, cases, rollen zijn afgestemd op situaties van personeelsfunctionarissen in het onderwijs. De 2-daagse training is bestemd voor P&O functionarissen en -managers die hun communicatieve vaardigheden die zij bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben, willen vergroten. 6 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

7 Personeel & Organisatie Praktisch personeelsmanagement (voor leidinggevenden en middenmanagers) Arbeidsrecht VO (tweedaagse cursus voor personeelsfunctionarissen) In company trainingen en maatwerk Code nr. OI-1019 In een goed opgezette organisatie heeft elke medewerker een functie die past bij zijn of haar capaciteiten en die bijdraagt aan het succes van afdeling of instelling. Het is de taak van de manager om ervoor te zorgen dat er een evenwicht bestaat tussen de belangen van de instelling, die van de medewerkers en die van de omgeving. De 2-daagse cursus Personeelsmanage ment is een kennismaking met verschillende personeelsinstrumenten die thuis horen in de gereedschapskist van al degenen die met leidinggeven te maken hebben. De cursus is praktisch van opzet. Deelnemers aan de cursus verwerven daarbij inzicht in de instrumenten die ze nodig hebben bij de werving, begeleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Hierbij komen die instrumenten aan bod waarbij de leidinggevende ook zelf een belangrijke rol kan spelen. De cursus is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Personeelsbeleid in het onderwijs Integraal personeelsbeleid, de relatie met strategisch beleid, de personeelsinstrumenten en de samenhang ertussen. Begeleiding op de werkplek Aansturen en ondersteunen, taakbeleid en taakroulatie. Werving en selectie Hoe kom ik aan het vereiste personeel? Beoordeling van kandidaten. Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van de medewerkers Competentiemanagement, het functioneren en de beoordeling, scholing en deskund igheidsbevordering. Personeelszorg Handelen bij stress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren. Het vertrek van personeel Uitstroombeleid, ontslag en outplacement. Code nr. OI-1061 Het arbeidsrecht en ambtenarenrecht zijn sterk in ontwikkeling en laten daarmee ook onderwijsinstellingen niet onberoerd. Door arbeidsrelaties goed te regelen en juridische personeelsconflicten op een professionele en correcte wijze op te lossen kan een school veel geld en tijd besparen. Juridisch inzicht en kennis van actueel arbeidsrecht zijn voor elke P&O stafmedewerker en - functionaris dan ook onontbeerlijk. Tijdens deze 2-daagse cursus wordt u in een vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen die relevant zijn voor scholen. U leert systematisch risico s in de arbeidsrelatie te inventariseren en te analyseren. Personeelsproblemen en claims kunnen daarmee voorkomen worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: Dienstverband en de arbeidsovereenkomst. Omgaan met arbeidsconflicten en disciplinaire maatregelen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid. Beëindiging dienstverband. Ontslag(procedures) en schadevergoeding. Dossieropbouw in arbeidszaken, benodigde documenten, verzamelen relevante stukken, archiveren. Nieuwe ontwikkelingen in arbeidsrecht, trends in wet en regelgeving, actuele jurisprudentie. Tijdens de cursus bestaat de mogelijkheid eigen case-situaties en dossiers in te brengen. Naast het algemene en open scholingsaanbod verzorgt FiAC/SchoolZakelijk Studie- Centrum ook opleidingen en trainingen op maat en 'in company trainingen' voor onderwijsinstellingen in het VO, BVE en HBO/WO. Alle opleidingen of combinaties van modules uit deze brochure kunnen als een 'in company opleidingstraject' worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van uw specifieke wensen een opleidingstraject 'op maat' te realiseren. Tijdens het intakegesprek worden opleidingswensen en behoeften geïnventariseerd. De opleidingsadviseur van het studiecentrum bepaalt samen met de instelling welke opleidingsmix gewenst is om kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen. Meetbare doelstellingen worden hierbij geformuleerd. Vervolgens wordt een passend aanbod geformuleerd. Na afloop wordt het opleidingstraject met elke opdrachtgever geëvalueerd. Alleen op deze wijze zijn wij in staat uw tevredenheid te meten en kwaliteit van onze trainingen continu te verbeteren. Onderwerpen in het afgelopen jaren waren onder meer: Inleiding Financieel management (voor non-financials in het PO/VO en BVE) Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij diverse instellingen Dossieropbouw voor personeelsmedewerkers bij een ROC Het vergroten van coachings- en leidinggevende vaardigheden bij midden managers. Gespreksvaardigheden/personeelsgesprekken voor managers Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden bij OOP-ers Financieel management voor MR-leden. Stress - en timemanagement. Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag. Trainen van vaardigheden bij 'frontliners' binnen een klant- en servicegerichte organisatie. Training professioneel telefoongedrag voor baliemedewerk(st)ers. Vergroten van basiskennis omtrent HACCP en sociale hygiëne bij kantinemedewerk(st)ers. De 2-daagse cursus is bedoeld voor leidinggevenden/ managers in het onderwijs (unit, sectoren, stafdiensten) in het VO, BVE en HBO die meer willen weten over modern personeelsmanagement en voor functionarissen die meer willen weten over personeelsmanagement, maar hiervoor niet zijn opgeleid. De 2-daagse cursus is bestemd voor directieleden, stafmedewerkers, personeelsfunctionarissen en senior personeelsmedewerkers in het VO die meer willen weten over arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten voor zover relevant voor onderwijsinstellingen. FiAC biedt meer! De op deze bladzijden beschreven opleidingen zijn slechts een deel uit het totale aanbod. FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum bieden trainingen voor het management en OOP in het PO, VO, BVE en HBO. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen: Management vaardigheden Financieel management Sociale- en communicatieve vaardigheden Facility management Conciërge- en kantinebeheer Voor mee inhoudelijke informatie kijk op dataoverzicht of op 7

8 Algemeen Management Managementvaardigheden 1 (4-daagse cursus) Leidinggeven aan een team / teamvaardigheden voor managers (managementvaardigheden 2) Personeelsgesprekken voor managers I Code nr. OI-1001 Bij veel managers in het onderwijs bestaat behoefte aan het ontwikkelen van meer inzicht en vaardigheden op het terrein van leidinggeven. Van managers wordt verwacht dat zij weten hoe zij leiding moeten geven aan de dagelijkse werkzaamheden en hoe zij moeten communiceren met hun werknemers. Ook wordt van hen verwacht dat zij in staat zijn een helder en objectief oordeel te geven over het functioneren van hun medewerkers. Middels de 4-daagse cursus Managementvaardigheden 1 leren deelnemers hun kennis en vaardigheden op bovenstaande deelterreinen te vergroten, waardoor hun toegevoegde waarde stijgt en het potentieel van de medewerkers beter kan worden benut. De deelnemer krijgt daarbij inzicht in de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de leidinggevende. Code nr. OI-1002 Hoe maak ik van mijn team een winnend team? Deze vraag staat centraal tijdens de 4-daagse cursus ' Leidinggeven aan een team/ teamvaardigheden. Tijdens de cursus leren deelnemers, die werkzaam kunnen zijn in een management/leiding gevende functie binnen het onderwijs of het ondersteunende proces, hoe zij de effectiviteit van hun team kunnen verbeteren. Naast het motiveren en coachen van medewerkers is er veel aandacht voor het creëren van een gezamenlijke teamvisie, teambuilding en het omgaan met diversiteiten en conflicten binnen het team. Middels deze 4-daagse vervolgcursus leert de meer ervaren manager ver schillende nieuwe en aanvullende gespreks technieken en vaardigheden die hij binnen zijn dagelijks functioneren met zijn medewerkers en collega s goed kan gebruiken. Code nr. OI-1006 Elke leidinggevende in het onderwijs voert dagelijks vele gesprekken met zijn medewerkers. Deze gesprekken zijn erop gericht het dagelijks functioneren, de inzet en motivatie en de ontwikkeling van medewerkers te bespreken en te verbeteren. Het voeren van deze gesprekken met de medewerkers is echter niet eenvoudig, zeker niet wanneer het slecht-nieuws betreft of het disfunctioneren van een medewerker. Het resultaat van gesprekken hangt af van de professionaliteit waarmee deze worden gevoerd. Daarbij gaat het onder meer om inzicht in het gedrag van jezelf en van je gesprekspartner. Van een manager mag worden verwacht dat hij vaardigheid heeft in het voeren van deze tweegesprekken. Tijdens de tweedaagse cursus leren deelnemers op welke effectieve wijze zij verschillende vormen van twee gesprekken met hun medewerkers kunnen voeren. met acteurs met acteurs met acteurs Uw rol als leidinggevende Wat wordt er van een leidinggevende verwacht? Inzicht in uw rol als leidinggevende, uw eigen leidinggevende kwaliteiten en wijze van leidinggeven. Waar zijn verbeteringen mogelijk? Leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap De ene medewerker is de andere niet. Sturen en ondersteunen van medewerkers. Instrueren, delegeren en controleren van werkzaamheden. Communicatieve vaardigheden en personeelsgesprekken (4 dagdelen) Communiceren en invloed uitoefenen: gedrag beïnvloedt gedrag, reflectie op eigen communicatie, Basisvaardigheden en gesprekstechnieken. Het voeren van tweegesprekken met medewerkers: correctiegesprek, slechtnieuws, functioneren en beoordelen. Creëren van een productieve werkomgeving Motiveren en inspireren van medewerkers. Versterken van persoonlijke invloed en geloofwaardigheid. Realiseren van krediet en draagvlak bij medewerkers. Persoonlijk effectiviteit Prioriteiten stellen, tijd creëren voor (leidinggevende) taken. Functionarissen (teamleiders, coördinatoren) en (beginnende) managers op (midden)kaderniveau in het VO, BVE en HBO die leidinggeven aan bijvoorbeeld de financiële, facilitaire, een onderwijs of een personeelsafdeling binnen een onderwijsinstelling. Leidinggeven aan een team en teambuilding Het vorm geven van een team, het opbouwen van een gezamenlijke visie, effectiviteit van teams verbeteren, groepsdynamica en omgaan met verschillen tussen medewerkers. Hoe maak ik van mijn team een winnend team? Motiveren en coachen van medewerkers Motivatie theorieën en technieken: wat beweegt ons, wat werkt wel en wat niet? Kernkwaliteiten in relatie tot medewerkers. Begeleiden van medewerkers, coachingsvaardigheden en het coachingsgesprek. Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken Communicatieve vaardigheden voor gevorderden. Diverse gespreksvormen: het voeren van werkbesprekingen, vergaderen en besluitvorming, onderhandelen en omgaan met weerstanden. Conflicthantering Theorie conflicthantering en conflicthanteringstijlen, omgaan met conflicten tussen medewerkers, voorkomen van conflicten en conflictbeheersing. Managers, directieleden en functionarissen (teamleiders, coördinatoren) op (midden)kader niveau in het VO, BVE en HBO die reeds enige jaren leidinggeven aan bijvoorbeeld de financiële, facilitaire, een onderwijs of een personele afdeling binnen een onderwijsinstelling. De training is opgebouwd uit de onderdelen: Basisvaardigheden gesprekstechnieken Het communicatieproces, verbale en non-verbale communicatie, luisteren en invoelend vermogen, stellen van vragen, samenvatten, confrontatie. Effectieve tweegesprekken Slecht nieuwsgesprekken, discipline/ correctiegesprek, geven van feedback. Het functioneringsgesprek De voorbereiding op gesprekken, gesprekstechniek en -modellen, het oefenen van gespreksvaardigheden aan de hand van cases, vastlegging. Het beoordelingsgesprek De voorbereiding op gesprekken, structureren van het gesprek, gespreksmodellen, het overbrengen van de boodschap en omgaan met (mogelijke) conflicten, vastlegging. De inhoud, cases en rollenspelen zijn afgestemd op situaties van leidinggevenden in het onderwijs. Deze 2-daagse training is bedoeld voor leidinggevenden (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) in het VO, BVE en HBO die als gespreksleider hun gesprekstechniek willen professionaliseren of daarover meer willen weten. De training vindt gecombineerd plaats met managementvaardigheden 1. 8 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

9 Algemeen Management Marketing Leidinggeven is theater! (unieke 2-daagse training) Sociale - en communicatieve vaardigheden voor het OOP Strategische marketing & (internal) branding: De school als merk Code nr. OI-1009 Een unieke naam voor een unieke nieuwe 2-daagse training, waarin het positief kunnen beïnvloeden van de directe omgeving middels woord en gebaar centraal staat. Een succesvolle manager onderscheidt zich immers door zijn uitstraling en de mate waarin hij/zij in staat is zijn omgeving te beinvloeden. Maar hoe doe je dit zonder dat dit ten koste gaat van jezelf en van welke vaardigheden en dramatechnieken kun je daarbij gebruiken maken? Tijdens deze workshop worden leidinggevenden zich bewust van hun eigen uitstraling en presentatie en krijgen zij handvatten aangereikt waarmee zij meer invloed kunnen uitoefenen op medewerkers en derden. Naast aandacht voor het eigen imago als manager wordt er hard gewerkt aan vaardigheden als communiceren (vooral non-verbaal), overtuigen, enthousiasmeren en inspireren. Code nr. OI-1043 Goede persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor elk individu van belang. Binnen scholen geldt dat ook voor ondersteunende medewerkers. Zij moeten goed kunnen samenwerken met collegae en docenten en efficiënt en effectief kunnen reageren op vragen en wensen van verschillende bezoekers (leerlingen, ouders, leveranciers). Tijdens deze driedaagse training wordt intensief gewerkt aan het effectief kunnen functioneren binnen een onderwijsinstelling en de daarbij behorende sociale - en communicatieve vaardigheden. Deelnemers vergroten daarbij hun vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen, collegae en leiding en worden bewust gemaakt van de verschillende mogelijkheden om collegiaal en dienstverlenend te handelen. Code nr. OI-1008 Unieke 2-daagse workshop Strategische marketing & (Internal) Branding: De school als merk over strategische onderwijsmarketing en (merk)positionering voor onderwijsinstellingen en het markt gericht maken van de onderwijsinstelling en de medewerkers. Deelnemers werken actief aan een plan van aanpak voor de eigen merkpositionering. Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Waarin willen wij ons onderscheiden? En: op welke leerlingen richten wij ons in het bijzonder? Aan de orde komen onder meer de fasen die een onderwijsinstelling moet doorlopen om (Internal) Branding tot een succes te maken en de valkuilen waarmee een instelling bij de implementatie te maken krijgt. Veel voorbeelden uit het onderwijs en bedrijfsleven zullen daarbij de revue passeren. met acteurs De training bestaat uit de volgende modules: Een goed imago is je beste amigo Hoe presenteer ik mij als manager, kijken door de ogen van derden: hoe komt u over en wat roept u op, werken aan een goed imago, uitstraling / charisma en non verbale communicatie, inzicht in uw eigen wijze van communiceren en de effecten op anderen Theatertechnieken Non-verbale oefeningen, beheersing van houding, stem, mimiek en beweging, oefenen van vaardigheden ten behoeve van situaties in de dagelijkse praktijk (vergaderingen, gesprekken met medewerkers, conflicten) Presenteren en overtuigen Presentatievaardigheden, enthousiasme en inspiratie overbrengen, persoonlijke barrieres bij het presenteren, improvisatievermogen en inspelen op de omgeving Beïnvloeding van derden Vergroten van invloed op derden, gebruik van dramatechnieken, wisselwerking met collega s, aandacht claimen en vasthouden, toepassen van dramatische effecten. De training staat onder leiding van een zeer ervaren acteur/gedragstrainer. Tijdens de driedaagse komen de volgende modules aan bod: Communicatieve vaardigheden Basisvaardigheden bij het voeren van gesprekken, verbale en non-verbale communicatie; geven en ontvangen van feedback en kritiek, gesprekken met mondige en lastige leerlingen. Klantgerichtheid en klantgericht handelen De klantgerichte medewerker, eigen houding en presentatie, kwaliteitsbewustzijn, gedrag beïnvloedt gedrag, klantgericht communiceren en handelen. Persoonlijke effectiviteit Assertiviteit, grenzen stellen, neen zeggen, omgaan met spanningen en knelpunten in het werk, instrumenten om het eigen functioneren verbeteren. Samenwerken in een team Groepsvaardigheden, effectief samenwerken, werkoverleg en taakafstemming,, omgaan met conflicten en lastige gesprekken met collegae en leidinggevenden. Branding: de kracht van een merk De relatie tussen Marketing, Branding en Internal Branding Internal Branding en HRM De beloften van het merk en het merk leidend maken Maak ik intern waar, wat ik extern beloof? De school als merk Een merk bouwen met onderwijs. Waar staan wij voor en wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Waarom moeten leerlingen voor ons kiezen? Criteria voor de eigen positionering: onderscheidend, relevant, authentiek De fasen van Internal branding Bepalen van het merk en positionering Laden van het merk Verankeren binnen de onderwijsorganisatie Het waarmaken van de merkwaarden Aan de slag met de eigen situatie! Tijdens de twee dagen gaan de deelnemers aan de slag met de uitwerking van een Internal Brandingstrategie voor de eigen schoolsituatie. Vanuit de gewenst positionering van de eigen school wordt een plan van aanpak geformuleerd om te komen tot marktgerichte onderwijsorganisatie. Deze training is bedoeld voor ervaren leidinggevenden /managers (onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel) in het VO, BVE en HBO die zich bewust willen zijn van hun eigen uitstraling en mogelijkheden en deze verder willen ontwikkelen. Deze goed gewaardeerde 3-daagse training is bedoeld voor ondersteunende medewerkers (OOP) die hun persoonlijke, sociale - en communicatieve vaardigheden willen verbeteren om daarmee meer resultaat binnen het dagelijks functioneren te behalen. De 2-daagse workshop is bestemd voor directieleden en managers (marketing, HRM) binnen scholen in het PO, VO, BVE en HBO die betrokken zijn bij de interne en externe positionering en profilering van de onderwijsinstelling. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20. De workshop wordt verzorgd in samenwerking met Business Openers. dataoverzicht of op 9

10 Facility management & Huisvesting Leergang facility management & beheer in het onderwijs (12-daagse leergang) Introductie facility management in het onderwijs (2-daagse introductiecursus) Integrale veiligheidszorg binnen onderwijsinstellingen (het managen van safety en security) Code nr. OI De leergang Facility management & beheer in het onderwijs is een 12-daagse leergang, die deelnemers praktische in strumenten biedt om het facilitair beheer binnen onderwijsinstellingen te plannen, te organiseren en te beheersen. De leergang gaat daarbij in op een groot aantal relevante deelaspecten van het facilitair management en beheer binnen scholen. Uitgaande van een lange termijnvisie en het beleidsplan voor de instelling leren deelnemers het facilitair beheer binnen de onderwijsomgeving gestalte te geven. Tevens leren zij het beheer op uitvoerend niveau te sturen en te beheersen, de kosten en kostenstructuren te beïnvloeden en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer op elkaar af te stemmen en te integreren. De leergang wordt voor de dertiende keer georganiseerd. Code nr. IN Facility management (FM) is een jong en dynamisch vakgebied. Het integreert een groot aantal verschillende disciplines (veiligheid, gebouwenbeheer, werkplek inrichting, ict, etc.) met als doelstelling om tot een optimale ondersteuning van het primaire proces (voor scholen: het verzorgen van onderwijs) te komen. Voor veel managers werkzaam binnen onderwijsinstellingen is het daarom van belang kennis te nemen van de toegevoegde waarde die het vakgebied kan hebben voor onderwijsinstellingen en de mogelijkheden die het biedt om de ondersteunende processen binnen instellingen te professionaliseren. Tijdens deze 2-daagse cursus krijgen deelnemers inzicht in het vakgebied FM en krijgen zij een duidelijk beeld van de bijdrage die FM aan het primair proces binnen scholen kan leveren. Code nr. IN-1034 Elke organisatie en dus ook onderwijsinstellingen, dienen rekening te houden met uiteenlopende incidenten en calamiteiten. Niet alleen brand of een ongeval, maar ook diefstal, vandalisme, overval, geweld, bommeldingen, fraude, spanningsuitval, etc. zijn voorbeelden. Voorkomen van incidenten en calamiteiten is de beste handelswijze. Maar dit is niet altijd mogelijk. Doet een incident of calamiteit zich toch voor, dan moeten de instelling en zijn medewerkers weten hoe te handelen. Tijdens de 2-daagse cursus leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico s onderwijsinstellingen lopen en systematisch vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen van) deze risico s kunnen worden voorkomen. Ook het daadwerkelijk beheersen van diverse incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod. Inleiding facilitair management FM in het onderwijs, trends, deelaspecten Marketing en klantgericht werken. Service desk, producten- en dienstengids. Facilitair beleid en organisatie Beleidsplan, organisatiestructuur, functies en taken, informatievoorziening. Gebouwenbeheer en meerjarenonderhoud Meerjarenonderhoud, arbo en gebouw. Integrale veiligheidszorg in de school Risicomanagement, BHV, brand- en inbraakpreventie en ontruiming. Coaching en leidinggeven Motiveren en delegeren, werkbesprekingen, aansturing medewerkers. Arbeidsomstandigheden binnen scholen Arbobeleid, RI&E, werkplekergonomie. Inkoopbeheer Inkoop- en bestelprocedures, organisatie, uitbesteding en Europees aanbesteden. Operationele organisatie facilitaire diensten Kantineorganisatie, schoonmaakbeheer, managen van facilitaire projecten (ICT, studiehuis, chipcards). Facility management: een introductie Wat is FM: basisbegrippen en definities Het belang van FM als vakgebied, trends en ontwikkelingen. FM in relatie tot het onderwijsproces Welke strategische en ondersteunende bijdrage kan FM leveren aan het primair proces binnen scholen? FM in het onderwijs: stand van zaken, het ontwikkelen van facilitair beleid en een visie binnen scholen. FM-vraagstukken binnen het onderwijs Welke producten en diensten moet onze school aanbieden? Welk kwaliteitsniveau hoort hierbij? Verrichten wij activiteiten in eigen beheer of besteden wij ze uit? Hoe richten wij de facilitaire organisatie in en wat betekent dit voor het personeel? Hoe beheers ik de (facilitaire) kosten? Het instrumentarium Welke facilitaire instrumenten staan mij ter beschikking? Marketinginstrumenten Producten en dienstencatalogus, service level agreements, one-stop shopping, inkoop van facilitaire producten en diensten, projectmanagement, planning en control van facilitaire activiteiten. Veiligheidszorg en risicobeheer onderwijsinstellingen Safety en security, risicobeheer, risico-inventarisatie en -evaluatie, risicoprofiel voor schoolgebouwen en gebruikers, mogelijke calamiteiten en incidenten. Beveiliging en preventie (security) Integraal beveiligingsplan voor een schoolgebouw, het OBE-model, kleine criminaliteitspreventie, organisatie van security, beveiligingsminded maken van de instelling Veiligheid, arbo en (brand)preventie (safety) Arbo-wet: van beleid naar uitvoering, taken werkgever en werknemer, veilig en gezond werken binnen schoolgebouwen, arboinspecties en surveillance, BHV en organisatie van safety, preventieve maatregelen. Het integraal veiligheidszorgsysteem Beleid en plan van aanpak, incident- en crisismanagement, organisatie en proce dures (brand, inbraak, ongeval, bommelding), meld- en registratiesysteem incidenten, afbakening personeelstaken, externe contacten (politie, brandweer, gg &gd) Deze 12-daagse leergang is bedoeld voor facility managers, hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die binnen een school belast zijn met het facilitair beheer, of die binnen een grote complexe instelling het facilitair beheer voor een deel, bv. een locatie/sector, opgedragen hebben gekregen. De doelgroep bestaat uit directieleden en managers die zich op het terrein van facility management en de daarbij behorende ontwikkelingen willen oriënteren en kennis willen nemen van de mogelijkheden die het vakgebied biedt in relatie tot onderwijsinstellingen. Facility managers, veiligheidscoördinatoren, gebouwbeheerders, hoofdconciërges en overige medewerkers die betrokken zijn bij en/of medeverantwoordelijk zijn voor (deel)trajecten met betrekking tot risicobeheer en integrale veiligheidszorg. 10 Voor data en kosten kijk op het bijgevoegd

11 Huisvestingsmanagement en gebouwbeheer Facilitaire inkoop en Europees aanbesteden Facility management & Huisvesting Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie (interactieve 2-daagse workshop) Code nr. IN-1035 In een onderwijsorganisatie adviseert de huisvesting/facility manager de (centrale) directie bij het vorm en inhoud geven aan het huisvestingsbeleid en beheer van de instelling. Enerzijds ten aanzien van de kwaliteit en flexibiliteit van huisvesting, anderzijds ten aanzien van de kosten in het dagelijks gebruik. Tijdens deze tweedaagse cursus leert de deelnemer om vanuit een kritische reflectie op de eigen onderwijsorganisatie een vertaalslag te maken naar bouwkundige, facilitaire en ruimtelijke inrichtingseisen voor het eigen schoolgebouw. De deelnemer krijgt inzicht in het huisvestingsplan, het programma van eisen en de functie hiervan in het bouwproces. De tweede dag staat in het teken van gebouwenbeheer en de wijze waarop de gebouwgebonden kosten (onderhoud, schoonmaak, energie, binnenmilieu) in de hand kunnen worden gehouden. Code nr. IN-1036 Doelmatige inkoop kan scholen besparingen opleveren van 15 à 20 %. Het ontbreekt scholen echter veelal aan inzicht, kennis en ervaring om het inkoopproces professioneel te laten verlopen. De 2-daagse cursus Facilitaire Inkoop en Europees aanbesteden biedt verantwoordelijken de mogelijkheid om kennis op te doen over het inkoopproces in het algemeen en het Europees aanbesteden in het bijzonder. Aangegeven wordt op welke wijze beleid, organisatie en uitvoering van het inkoopproces binnen de onderwijsinstelling verbeterd kunnen worden. Tijdens de tweede dag staat het Europees aanbesteden centraal. Deelnemers leren daarbij dat inkopen volgens de Europese richtlijnen, niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een zorgvuldig proces is om diensten en goederen tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding te verkrijgen. Code nr. OI-1037 Veel instellingen in het onderwijs worstelen met problemen op het terrein van facilitair beleid en beheer. Vaak is onduidelijk welke doelstellingen op facilitair terrein worden nagestreefd en op welke wijze de facilitaire organisatie moet worden ingericht. De workshop Facilitair beleidsplan en inrichting van de facilitaire organisatie gaat in op de wijze waarop onderwijsinstellingen het facilitair beleid binnen de huidige sterk veranderende omgeving gestalte kunnen geven en op welke wijze scholen een efficiënte facilitaire organisatie kunnen inrichten. Deelnemers leren het facilitair beleid op strategisch niveau te plannen en te beheersen, het gewenste dienstenpakket en service niveau vast te stellen en een basisstructuur voor de eigen facilitaire organisatie neer te zetten. De workshop biedt veel ruimte voor interactie en eigen inbreng van de deelnemers. Huisvestingsplanning Inventarisatie van vraag en aanbod, van leerling prognose naar normatieve ruimtebehoefte, het meerjaren huisvestingsplan, efficiënt en flexibel ruimtegebruik Het schoolgebouw en programma van eisen Welke instrumenten staan u ten dienste om te komen tot een juiste vertaling van uw onderwijsorganisatorische keuzes in een ontwerp. Wat is een programma van eisen? Welke functie vervult een programma in het bouwproces? Het bouwproces Voorbereiden, plannen en begeleiden van nieuwbouw, verbouwingen en renovatie Gebouwenbeheer, onderhoudsplanning en begroting Beheerniveaus, technische en functionele kwaliteit, bouwkundig opnamerapport, opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en -begroting, bewaken en controleren van onderhoudsactiviteiten Schoonmaakonderhoud Planning en begroting, activiteiten, schoonmaakprogramma Energie, installaties en milieubeheer Energiebesparing, binnenmilieu en gezondheid. Het inkoopproces De verschillende fasen en processtappen. De structuur en organisatie van de inkoop Organiseren van de inkoopfunctie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Inkoop van facilitaire diensten en producten Gevolgen voor het inkoopproces, programma van eisen, kostenvergelijking, uitbesteden, beoordelen en keuze van leveranciers. Contractmanagement Inventarisatie en analyse inkoopcontracten, contractenbeheer, handelsrecht. Europees aanbesteden Wet- en regelgeving, aanbestedingsprocedures, beoordelen van leveranciers, selectie- en gunningscriteria, offerteaanvraag en -vergelijking, administratieve verplichtingen en aanbestedingsdocumenten. Europees aanbesteden in de praktijk Voorbereiding en aanpak van een Europese aanbesteding, veel gemaakte fouten bij uitvoering procedure, uitwerking praktijkcase: de aankoop van schoolmeubilair. De workshop behandelt de volgende fasen: Inleiding Waarom een facilitair beleidsplan? De methodiek van beleidsplanning. Beschrijven van de huidige situatie en de knelpunten Doelstellingen huidig beleid, wie zijn mijn klanten (afnemersanalyse) en welke wensen en eisen hebben zij? Beschrijving sterkten en zwakten van de huidige facilitair organisatie. Wat zijn de knelpunten? Welke externe ontwikkelingen en trends vinden er plaats en wat betekent dit voor de facilitaire organisatie? Het ontwikkelen van beleid en toekomstvisie Hoe ziet de meest wenselijke toekomst van de facilitaire organisatie eruit? Waar willen wij met naar toe met onze dienstverlening (producten en diensten, kwaliteits- en service niveau)? Het facilitair beleids- en activiteitenplan Formulering van de strategische uitgangspunten. Welke producten en diensten gaan wij leveren? Op welke wijze gaan we dit realiseren en met welke middelen? Welke inrichting van de facilitaire organisatie hoort hierbij en hoe pakken wij de knelpunten aan? De 2-daagse cursus is bestemd voor facility - en huisvesting managers en directieleden beheer in het PO, BVE en VO, die zich bezig houden met vraag stukken op het terrein van huisvesting, ruimtelijke inrichting en gebouwbeheer. Facility managers, directieleden, beleidsmedewerk(st)ers, inkoopfunctionarissen, administrateurs en financieel managers die betrokken zijn bij het inkoopproces en meer willen weten over professioneel inkopen en Europees aanbesteden. Deze 2-daagse workshop is speciaal bestemd voor facility managers en directieleden die in een instelling verantwoordelijk zijn voor het totaal van facilitaire processen, het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de instelling en die reeds enige ervaring hebben met het facility management. dataoverzicht of op 11

12 Excelleren in onderwijs en bedrijfsvoering! Ook interessant voor U! Opleidingen & Trainingen Goed onderwijs gaat samen met een professionele bedrijfsvoering. Dit is de stelling tijdens School in Bedrijf, het vakevenement over bedrijfsvoering in het onderwijs, begin november a.s. Het schoolmanagement staat daarbij voor de uitdaging tal van vraagstukken integraal te benaderen. Dit binnen een complexe en continu veranderende omgeving. School in Bedrijf wil hierbij helpen. Het kennisevenement biedt een goed overzicht van de bedrijfsvoeringagenda in het onderwijs voor de komende jaren en de wijze waarop scholen hun management en organisatie professionaliseren. Sprekers, afkomstig van diverse onderwijsinstellingen en gerenommeerde adviesbureaus zullen tijdens deze dag aangeven hoe je goed onderwijs en een professionele bedrijfsvoering met elkaar kunt verbinden. Wat kunt u op deze dag verwachten: Meer dan 20 inleidingen en presentaties geconcentreerd rondom bedrijfsvoering in het onderwijs; Veel informatie over nieuwe trends en ontwikkelingen, innovaties en actuele wet- en regelgeving; Inspirerende sprekers die u aan het denken zullen zetten over eigen functioneren en de wijze waarop u invulling geeft aan uw rol als financieel manager of manager bedrijfsvoering; Verdieping van uw inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en de integrale samenhang met het onderwijsproces; Praktijk voorbeelden en good practices waarbij u profiteert van ervaringen van collega s en externe deskundigen. Alle informatie over het jaarlijkse vakevenement School in Bedrijf vindt u op Algemeen management Personeel en Organisatie Financieel management Facility management Sociaal-communicatieve vaardigheden Conciergerie en kantine Speciaal voor management en onderwijsondersteunend personeel Meer informatie? FiAC/ SchoolZakelijk Studiecentrum Postbus AB Noordwijkerhout telefoon Voor een optimale bedrijfsvoering! Ja, ik schrijf me in voor: (Onderstaande gaarne goed leesbaar in blokletters invullen) Cursus Cursuscode Startdatum Naam Voorletters Functie m/v Naam instelling Adres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel Factuuradres (indien afwijkend) Adres Postcode/Plaats Hij/zij verplicht zich de kosten te voldoen en gaat akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden Datum Handtekening Dit aanmeldingsformulier opsturen of faxen naar: FiAC, Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout Telefoon: , telefax: Inschrijven Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. De factuur dient voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Uw deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als uw betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het lesmateriaal, koffie/thee en lunch. Annuleren FiAC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / training of evenement of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen. FiAC bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Tot uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de cursus kunt u annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. De kosten van de annulering zijn 50,- administratiekosten (excl. BTW). Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Leergang Personeel en Organisatie

Leergang Personeel en Organisatie Leergang Personeel en Organisatie Het vakgebied Personeel & Organisatie (P&O) is complex en aan veranderingen onderhevig. U heeft te maken met zaken als regelgeving, personeelsbeheer, werving en selectie,

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Effectief leidinggeven

Branchetoetsdocument: Effectief leidinggeven pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Effectief leidinggeven Versie 4.1 VERVALLEN per 1-01-2009 Deelbranche(s) Tankstation Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau Opleidingenoverzicht NAJAAR 2014 Doorgroeien in mijn vak, dat is wat ik wil... M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening

Brochure. Cursus HR en financiën. Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Brochure Cursus HR en financiën Inzicht in de balans, begroting en resultaatrekening Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en financiën 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim

Brochure. Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag. HR en de aanpak van ziekteverzuim Brochure Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag HR en de aanpak van ziekteverzuim Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus ziekteverzuim en re-integratie in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

op elk gewenst niveau

op elk gewenst niveau ProTurn is al jaren gespecialiseerd in het verzorgen van diverse trainingen op gebied van Communicatie, Sales, HR Management en Effectief Leiderschap in uiteenlopende branches. ProTurn biedt ook Management

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

14 en 15 februari 2018

14 en 15 februari 2018 Levende Cijfers en Academie voor Cultuurmanagement Basiscursus 2 daagse Opleiding 14 en 15 februari 2018 Cijfers zijn voor mij gaan leven. Ik zie mijn bedrijf nu echt beter. Meer controle over de financiën

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Alle opleidingen loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en coaching medezeggenschapsraden MBO / HBO Thema-trainingen

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

opleidingen Salarisadministratie

opleidingen Salarisadministratie Rendement biedt opleidingen Salarisadministratie voor elk niveau Of je nu aan het begin van je carrière staat......of al bent toegetreden tot het managementteam... Bekijk alle opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 1 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 20 LOGS1 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 70% ijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS2. Als het examen

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie