OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!"

Transcriptie

1 Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan en hoe maak je dat? OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

2 OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Opleiding maakt een verschil. Het helpt werknemers om hun werk beter uit te voeren, en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. Dat is goed voor het bedrijf. Maar opleiding is ook goed voor de werknemer zelf. Door opleiding te volgen, blijven werknemers bij in hun job. Ze blijven competitief op de arbeidsmarkt en kunnen eventueel doorgroeien. Zowel werkgevers als werknemers hebben er dus belang bij om te investeren in opleiding. Opleiding gaat niet alleen over cursussen die werknemers buiten het bedrijf volgen. Er zijn nog andere manieren waarop werknemers iets kunnen bijleren. Meer en meer kiezen voedingsbedrijven ervoor om opleiding op maat van het eigen bedrijf te organiseren, via een externe lesgever, ofwel door een interne opleider aan te stellen. En ook op de werkvloer zelf kan je leren organiseren. Met een goede begeleiding van een meter of peter kunnen werknemers op korte tijd bijvoorbeeld een nieuwe machine leren bedienen of een bepaalde werkmethode aanleren. Om ten volle te profiteren van de positieve effecten van opleiding is een goede planning nodig: welke werknemers, welke opleidingen, interne of externe lesgever, budget, eventuele vervanging tijdens de opleiding, evaluatie, Dit alles is een grondige bespreking op de ondernemingsraad waard! Zo staat het ook in het sectorakkoord. Vanaf 2011 moet er in de ondernemingsraad van elk voedingsbedrijf overleg zijn over een opleidingsplan. Is er geen ondernemingsraad? Dan gebeurt het overleg met de vakbondsafvaardiging. Deze fiches zorgen ervoor dat jij kan meepraten, zodat ook jouw bedrijf straks een stevig opleidingsplan heeft. werkdocument 1

3 Leeswijzer De informatie is ingedeeld in verschillende fiches. Je kan alle fiches lezen, maar als je snel wil gaan, vind je hier enkele tips: Is je bedrijf nog niet actief rond opleiding? Of gebeurt er nog zeer weinig? Lees dan zeker fiche 1 Waar staat mijn bedrijf? en fiche 2 Hoe overtuig ik mijn werkgever en mijn collega s van het belang van opleiding?. Als je verder wil gaan met een opleidingsplan, lees dan fiche 3 Wat is een opleidingsplan en hoe maak je dat? en fiche 4 Uitvoering van het opleidingsplan: leidinggevenden aan zet!. Je bedrijf organiseert wel opleiding, maar de voorbereiding of de kwaliteit is niet goed? Lees dan zeker fiche 1 Waar staat mijn bedrijf?, fiche 3 Wat is een opleidingsplan en hoe maak je dat? en fiche 4 Uitvoering van het opleidingsplan: leidinggevenden aan zet!. Heeft jouw bedrijf al een opleidingsplan? Wil je werkgever het opleidingsplan met jou overleggen? Lees dan zeker fiche 1 Waar staat mijn bedrijf? en fiche 5 Staat het opleidingsplan op punt? Wat kan nog beter?. 2 werkdocument

4 FICHE 1 Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Om een goed zicht te krijgen op wat er nodig is, breng je de specifieke situatie van jouw bedrijf best in kaart. Dit is tegelijk een goede voorbereiding op het gesprek met je werkgever. Door van de feiten te vertrekken kan je onmiddellijk duidelijk maken wat er zou moeten veranderen, en heb je meer kans op resultaat.

5 Je kan op verschillende manieren feiten verzamelen. Kies wat jou het beste ligt: 1 Leg je oor te luisteren bij je collega s: Welke opleidingen hebben ze gevolgd? Waren ze tevreden? Gebruiken ze wat ze geleerd hebben in hun werk? Waarom wel, waarom niet? Zijn er opleidingen die ze nog willen volgen? Zijn er ook redenen waarom ze geen opleiding willen volgen? 2 Vraag aan de personeelsverantwoordelijke een overzicht van de opleidingen die de laatste drie jaren georganiseerd zijn. Als je verder door wil vragen, zijn dit mogelijke vragen: Voor wie werden de opleidingen georganiseerd? Voor bedienden? Voor arbeiders? Ook voor de arbeiders in uitvoerende functies? Van wie kwam het initiatief: van de werknemers zelf, de leidinggevenden, de directie? Werden ze gegeven door interne of externe trainers, en wie? Hoe was de aanpak? Welke methode is er gebruikt? Met welke resultaten en met welke effecten op korte en lange termijn? Wordt dit opgevolgd? 4 werkdocument

6 3 Zoek de opleidingsinspanningen van je bedrijf op in de sociale balans. Deze informatie kan je erin terugvinden: Het aantal werknemers die een opleiding hebben gevolgd. Het aantal opleidingsuren. Het gespendeerde budget. Hoe kan ik dit gebruiken in mijn bedrijf? Je kan een conclusie trekken over het aantal opleidingen dat georganiseerd is Maak een lijst van opleidingen die jij noodzakelijk vindt, maar die (nog) niet georganiseerd werden. Bijvoorbeeld opleidingsvragen die je doorkreeg van je collega s. Zijn er bepaalde groepen werknemers die nooit opleiding volgen? Kunnen ze opleiding nochtans goed gebruiken? Komt je werkgever tegemoet aan de verplichtingen van het sectorakkoord? Vermenigvuldig het aantal voltijds equivalenten met 2,5. Dit is het aantal dagen dat je werkgever minimaal moet organiseren volgens het cijferakkoord. Vergelijk dat cijfer met het aantal dagen vorming dat effectief voor de werknemers georganiseerd werd in het afgelopen jaar. Haalt je bedrijf het minimum? Je kan een conclusie trekken over de kwaliteit van de opleidingen Maak een lijst van mogelijke problemen. Klassieke problemen zijn: geen tijd voor opleiding, een slechte praktische organisatie (lokaal, materiaal, koffiepauze, ), nutteloze inhoud, er is geen doel bepaald, een te theoretische aanpak, leidinggevenden die het geleerde niet opvolgen,. Probeer een inschatting te maken van het effect van de opleidingen. Wordt dit geëvalueerd? Wat zeggen collega s hierover? En leidinggevenden? En de HR-verantwoordelijke? Gebruik je conclusies in het gesprek met je werkgever. Verwoord de problemen zo concreet mogelijk. Dit zal je ondersteunen in je vraag om werk te maken van opleidingsplanning. werkdocument 5

7 Hoe ga ik dit gebruiken in mijn bedrijf? 6 werkdocument

8 ! TIJD VOOR ACTIE! werkdocument 7

9 8 werkdocument

10 FICHE 2 Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Opleiding vraagt tijd, geld en kennis van zaken. Dit houdt werkgevers soms tegen om er grondig werk van te maken. Er leven soms ook misverstanden, bijvoorbeeld dat werknemers die opleiding volgen elders werk zullen zoeken. Ook werknemers zijn niet altijd vragende partij om bij te leren. We geven je enkele sleutels in handen die je helpen om zowel je werkgever als je collega s te overtuigen om de nodige inspanningen te doen.

11 Enkele argumenten pro opleiding Opleiding zorgt voor hoger rendement en meer kwaliteit in het werk. Een studie van de K.U.Leuven toont het volgende aan: opgeleide werknemers uit de Belgische voedingsindustrie zijn ongeveer 4,2% productiever dan niet-opgeleide werknemers, terwijl hun brutoloon slechts 2,4% hoger ligt. Met andere woorden: werkgevers winnen bij opleiding! ( docs/meer_over_voedingsindustrie/ effectbedrijfsopleidingvoedingsindustrie.pdf) Met de juiste opleiding kunnen werknemers op meerdere plaatsen ingezet worden. Voor de werkgever levert dit meer flexibiliteit op. Werknemers zijn sterker op de arbeidsmarkt naarmate ze meer kennen en kunnen. Ze krijgen meer kans op promotie en ze hebben meer kans om een andere job te vinden als dat nodig is. Daarnaast wordt het werk gevarieerder, wat de meeste werknemers interessanter vinden. Met een goed opleidingsplan zijn werknemers beter en sneller mee met veranderingen. Opleiding kan onrust en stress verminderen die gepaard gaan met verandering. 10 werkdocument

12 Laat geen kansen liggen om over opleiding te beginnen In tal van situaties wordt opleiding vergeten, terwijl het een positief effect zou hebben: Veranderingen zoals de installatie van nieuwe machines of nieuwe productieprocessen: welke opleiding wordt voorzien? Volstaat die voor iedereen? Moeilijk in te vullen vacatures waarom hiervoor geen interne kandidaat opleiden? Die kent het bedrijf, en krijgt zo de kans om door te groeien. Een groot personeelsverloop naast vele andere problemen kan er ook een probleem zijn bij de leidinggevenden. Is er al gedacht aan een opleiding leidinggeven of omgaan met spanningen op de werkvloer? De aanwerving van nieuwe medewerkers vaak vergemakkelijkt opleiding de inloopperiode. Denk niet alleen aan technische opleidingen, maar bijvoorbeeld ook aan Nederlands op de werkvloer of een opleiding in specifieke termen die op de werkvloer gebruikt worden en eigen zijn aan het bedrijf. werkdocument 11

13 Overtuig je werkgever Enkele argumenten om de bezorgdheden van je werkgever weg te nemen, zijn: Opleiding te duur? De kost kan gedrukt worden door subsidies aan te vragen. IPV kan je hierbij helpen. Een opleiding betaalt zichzelf terug. Goed opgeleide medewerkers leveren beter en sneller werk. Geen tijd voor opleiding? Een reden te meer om een opleidingsplan te maken. Je kan vragen om in het opleidingsplan expliciet aandacht te besteden aan de organisatie van de opleidingen: hoe zal het werk tijdens de opleiding herverdeeld worden tussen de collega s, of zullen opleidingen georganiseerd in minder drukke periodes? Werknemers kennen hun job al genoeg? Met voldoende opleiding worden werknemers breder inzetbaar. Schrik dat werknemers zullen vertrekken na de opleiding? Verschillende onderzoeken tonen net het tegenovergestelde aan. Bedrijfsopleidingen hebben een positieve invloed op de arbeidstevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Ze binden werknemers aan hun werkgever. Niet weten hoe eraan te beginnen? IPV staat klaar met raad en daad (en financiële ondersteuning!). Neem contact op met een van de opleidingsadviseurs, contactgegevens: 12 werkdocument

14 En motiveer je collega s Vergeet ook je collega s niet te motiveren! Probeer te achterhalen waarom mensen geen opleiding willen volgen en bespreek dit met hen. In een aantal gevallen zal je de bezorgdheden kunnen wegnemen. In andere gevallen is het belangrijk dat je hun bezorgdheden verder met je werkgever opneemt. Opleiding ervaren als negatieve kritiek op het werk? Opleiding ervaren als overbodig? Vraag aan je werkgever dat opleidingen voldoende voorbereid worden met de leidinggevende. Die moet kunnen aangeven wat de bedoeling is van de opleiding en waarom die belangrijk is voor de job. Wat moet er veranderen na de opleiding? En hoe zal dit opgevolgd worden? Ook dat moet de leidinggevende aangeven. Schrik dat werk blijft liggen? Vraag je werkgever om de opleidingen te plannen in minder drukke periodes of om voor vervanging te zorgen. Opleidingen te moeilijk? Te theoretisch? Vraag je werkgever om opleidingen te organiseren op maat van de deelnemers. Er zijn vele vormen van leren, op een niet-schoolse manier, en nauw aansluitend bij wat de werknemer in zijn of haar functie nodig heeft. Als je werkgever niet weet hoe hieraan te beginnen, kan IPV helpen om de meest geschikte opleiding te vinden. Schrik dat er ontslagen zullen vallen als er opleiding wordt gegeven die te maken heeft met automatisering? Overleg hierover met je werkgever. Zorg ervoor dat er duidelijkheid komt rond de vragen van je collega s. Meer verdienen bij meer verantwoordelijkheden na opleiding? Overleg hierover met je werkgever. Zorg ervoor dat er duidelijkheid komt rond de vragen van je collega s. werkdocument 13

15 Hoe kan ik dit gebruiken in mijn bedrijf? Ga zowel met je werkgever als met je collega s het gesprek over opleiding aan. Probeer hen te overtuigen van het belang hiervan. Ga het gesprek over hun bekommernissen niet uit de weg. De argumenten hierboven helpen je hierbij. Hoe ga ik dit gebruiken in mijn bedrijf? 14 werkdocument

16 ! TIJD VOOR ACTIE! werkdocument 15

17 16 werkdocument

18 FICHE 3 Wat is een opleidingsplan en hoe maak je dat? Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om tot een goed opleidingsplan te komen. Hieronder geven we je de basis mee. Zo kan je de kwaliteit van het opleidingsplan in je bedrijf inschatten en suggesties doen om de kwaliteit te verbeteren.

19 Het ideale opleidingsplan Het ideale opleidingsplan bevat de volgende elementen: Opleidings- en leerdoelen Wat wil men bereiken met de opleiding? Wat moeten de deelnemers bij het einde van de opleiding kennen en kunnen? Opleidingsmethode Intern, via een meter of peter, via een externe organisatie Organisatie van de opleiding Namen van de werknemers die opleiding zullen volgen, naam van de opleider, aantal opleidingsuren, het budget, administratieve zaken (bijvoorbeeld: of er betaald educatief verlof wordt aangevraagd) Punten waarop de opleiding geëvalueerd zal worden Werknemers tevreden? Leerdoelen bereikt? Kwaliteit van het werk verbeterd? In verband met de opleiding zelf: budget gerespecteerd? Juiste deelnemers? Opleiding te kort/te lang?... Hoe begin je er aan? Hoe begin je aan een opleidingsplan als er nog geen is? Een goed opleidingsplan start bij een behoefteanalyse. De opleidingsbehoeften kom je op verschillende manieren op het spoor: Een analyse van het bedrijf Wat is de huidige en toekomstige situatie van het bedrijf, wat zijn de personeelsbehoeften, hoe zullen de functies evolueren,? Welke opleidingen moeten georganiseerd worden om hier tijdig op in te spelen? Een analyse van de werknemers Hoe ver staan ze in hun job, wat kennen en kunnen ze, opleidingsvragen vanwege de werknemer zelf en vanwege de leidinggevende 18 werkdocument

20 Een analyse van de functies Wat moet je kennen om een functie goed uit te oefenen? Via functiebeschrijvingen en competentieprofielen breng je dit in kaart. Een functiebeschrijving bevat de doelstellingen en taken die verbonden zijn met een functie. In een competentieprofiel vind je wat je moet kennen en kunnen om de functie goed uit te oefenen. Op basis van deze informatie kan je nagaan of er opleidingen nodig zijn, zodat iedereen hieraan voldoet. Na de behoefteanalyse komen nog de volgende stappen: De personeelsverantwoordelijke stelt het opleidingsplan op. De personeelsverantwoordelijke koppelt dit terug met de leidinggevenden: Hebben zij de opleidingen besproken met de werknemers, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek? Zijn de leidinggevenden akkoord met de voorgestelde opleidingen? Vinden zij dat er nog andere opleidingen nodig zijn? Hoe zullen zij het werk organiseren tijdens de opleiding? Het opleidingsplan wordt voorgesteld op de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigden: de aanleiding, de doelstelling, het overzicht. Er volgt overleg, en indien nodig worden aanpassingen gedaan. Het resultaat van het overleg wordt meegedeeld aan de leidinggevenden. De werknemers worden geïnformeerd. Het opleidingsplan wordt uitgevoerd. Het opleidingsplan wordt geëvalueerd. werkdocument 19

21 Hoe kan ik dit gebruiken in mijn bedrijf? De informatie hierboven geeft de ideale weg naar een opleidingsplan weer. Er zijn nog niet zoveel bedrijven die dit zo aanpakken. Nochtans verhoogt deze aanpak de kwaliteit van de opleidingen en het effect op de werkvloer achteraf. Probeer je werkgever ervan te overtuigen alle stappen te zetten. Opleiding kost. Met een goed opleidingsplan rendeert de investering beter. Hoe ga ik dit gebruiken in mijn bedrijf? 20 werkdocument

22 ! TIJD VOOR ACTIE! werkdocument 21

23 22 werkdocument

24 FICHE 4 Uitvoering van het opleidingsplan: leidinggevenden aan zet! Leidinggevenden (ploegbazen, teamleaders, eerstelijnsverantwoordelijken, productiechefs, ) spelen een erg belangrijke rol in het succes van opleidingen. Zij kennen hun medewerkers doorgaans het best in hun job. Hierdoor hebben ze beter dan de directie of de personeelsverantwoordelijke zicht op de opleidingsnoden. Het is ook aan de leidinggevenden om er achteraf op toe te zien dat het geleerde wordt toegepast op de werkvloer. Veel leidinggevenden zijn hier niet mee vertrouwd, of ze nemen de tijd niet om er voldoende aandacht aan te besteden. Dit is een belangrijke reden waarom opleidingen mislukken. Daarom: opleidingsplannen kunnen pas goed uitgevoerd worden als leidinggevenden van het begin tot het einde betrokken zijn, en ook over de nodige vaardigheden beschikken om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

25 Wat moet de leidinggevende concreet doen? De opleidingsnoden met de medewerkers bespreken, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. In functioneringsgesprekken bespreken een leidinggevende en de medewerker het functioneren van de medewerker en de onderlinge samenwerking: kent de werknemer de verwachtingen en voldoet hij of zij hieraan, wat loopt goed, wat kan beter, hoe kan de leidinggevende de medewerker beter ondersteunen,? Let op: een functioneringsgesprek is geen evaluatiegesprek. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat er bij een functioneringsgesprek geen oordeel wordt geveld. In evaluatiegesprekken evalueert de leidinggevende de prestaties van de werknemer. De werkgever kan hierop reageren, maar het is toch vooral eenrichtingsverkeer. Functioneringgesprekken verlopen meer op gelijke voet. Ze zijn er vooral op gericht om het functioneren te verbeteren, en zo ook opleidingsnoden te bepalen. Een inschatting maken van de opleidingsnoden bij de medewerkers en prioriteiten bepalen De medewerker voorbereiden: uitleggen wat het doel is van de opleiding, wat achteraf op de werkvloer wordt verwacht, hoe de opleiding zal verlopen, welke hulp er eventueel voorzien is om het geleerde toe te passen (tijd, begeleiding, ) Onmiddellijk na de opleiding een evaluatie maken met de medewerker: wat heeft hij of zij geleerd, hoe gaat hij of zij het geleerde toepassen, is er nog iets nodig om dit te doen? Erop toezien dat het geleerde toegepast wordt: tijd geven, begeleiden, opvolgen... Na enige tijd het effect van de opleiding evalueren. MAAK LEIDINGGEVENDEN BONDGENOOT IN OPLEIDING! 24 werkdocument

26 Hoe kan ik dit gebruiken in mijn bedrijf? Als jouw bedrijf werk maakt van een opleidingsplan, dring er dan op aan dat de leidinggevenden betrokken worden. Ze moeten hierin begeleiding krijgen of een opleiding over het thema volgen als dat nodig is. Hiervoor kan je bij IPV terecht. In bedrijven waar nog geen functioneringsgesprekken gevoerd worden, is het nuttig om daar werk van te maken. Deze gesprekken zijn belangrijk om de opleidingsnoden te bepalen. Is dit nieuw voor je bedrijf? Dan kan je eveneens terecht bij IPV om een systeem van functioneringsgesprekken op te zetten en de leidinggevenden hierin te trainen. Hoe ga ik dit gebruiken in mijn bedrijf?! TIJD VOOR ACTIE! werkdocument 25

27 26 werkdocument

28 FICHE 5 Staat het opleidingsplan op punt? Wat kan nog beter? Als je bedrijf al een opleidingsplan heeft, of als je werkgever het overleg wil aangaan over een nieuw opleidingsplan, zijn dit mogelijke vragen en aandachtspunten:

29 In verband met de opleidingen zelf Zijn de voorgestelde opleidingen nuttig? Zijn er opleidingen vergeten? Als dit niet duidelijk is, kan je vragen hoe men tot deze opleidingen gekomen is. Is er een grondige analyse gebeurd van de behoeften? Waren de leidinggevenden hierbij betrokken? Was er ook inspraak van de werknemers? Hou voor ogen dat opleiding niet alle problemen oplost. Bijvoorbeeld slechte kwaliteit, problemen in de samenwerking tussen verschillende afdelingen, hoog ziekteverzuim, machines die regelmatig stilliggen, kunnen ook met organisatieproblemen te maken hebben. Ga je in zo n geval opleiding organiseren zonder iets aan de organisatieproblemen te doen, dan loop je het risico van negatieve effecten: de opleider en verantwoordelijken verliezen hun geloofwaardigheid, medewerkers voelen zich niet beloond voor hun inspanningen, meer weerstand tegen opleiding in de toekomst ( het werkt toch niet ), financieel verlies (de investering rendeert niet). Zie je zelf opleidingen die vergeten zijn? Bijvoorbeeld opleidingen die naar boven kwamen in een rondvraag bij je collega s. Of opleidingen die bepaalde knelpunten kunnen verhelpen, zoals problemen op vlak van veiligheid (werknemers zijn onvoldoende op de hoogte van de regels). Voldoet jouw werkgever aan de verplichtingen in de CAO? Vermenigvuldig het aantal voltijds equivalenten met 2,5. Dit is het aantal dagen dat je werkgever minimaal moet organiseren volgens het sectorakkoord. Vergelijk dat cijfer met het aantal dagen vorming dat effectief voor de wernemers georganiseerd werd in het afgelopen jaar. Haalt je bedrijf het minimum? In verband met de werknemers Komen alle werknemers aan bod? Worden groepen systematisch vergeten? Is er een goed evenwicht tussen arbeiders en bedienden die opleiding zullen volgen? Let vooral ook op de volgende groepen die nogal eens vergeten worden: werknemers in uitvoerende jobs, laaggeschoolde werknemers, oudere werknemers, uitzendkrachten, 28 werkdocument

30 In verband met de uitvoering van het opleidingsplan Is er duidelijkheid over mogelijke negatieve of positieve gevolgen van de voorgestelde opleidingen? Negatieve gevolgen kunnen ervoor zorgen dat je collega s niet gemotiveerd zijn om opleiding te volgen. Positieve gevolgen kunnen hen dan weer extra motiveren. Daarom is het belangrijk om hierover te overleggen. Bijvoorbeeld: Worden de opleidingsuren buiten de werktijd vergoed of gecompenseerd? Op welke manier zullen nieuwe competenties gewaardeerd worden? Zullen er na bepaalde opleidingen meer verantwoordelijkheden zijn? Als er gewerkt wordt met testen: is het duidelijk wat er gebeurt als een werknemer wel of niet slaagt voor de test? Worden de opleidingen georganiseerd op tijdstippen die voor de werknemers haalbaar zijn? Worden ze georganiseerd op minder drukke momenten of wordt er voor vervanging gezorgd, zodat het werk zich niet opstapelt? Het is enorm belangrijk dat de leidinggevenden achter de opleiding staan en over de nodige vaardigheden beschikken om de opleiding op te volgen. Kennen zij het nieuwe uit de opleiding zelf voldoende? Hebben zij voldoende vaardigheden om de werknemers te begeleiden om het geleerde toe te passen? Als dit niet het geval is, dan kan je vragen dat ook de leidinggevenden de nodige opleiding krijgen. Worden de nodige maatregelen genomen zodat werknemers het geleerde in de praktijk kunnen brengen: krijgen ze voldoende tijd, ruimte en middelen? Hebben de werknemers de nodige basis om de opleiding succesvol af te ronden? Bijvoorbeeld: kennen ze voldoende Nederlands? werkdocument 29

31 Hoe kan ik dit gebruiken in mijn bedrijf? Bovenstaande vragen gebruik je in het overleg over het opleidingsplan zelf. Met deze vragen bewaak je de kwaliteit van het opleidingsplan, en dit levert op voor iedereen: je collega s en je werkgever. Met een goed opleidingsplan zullen de opleidingen beter verlopen en zullen ze ook beter toegepast worden op de werkvloer. Let wel op: een opleidingsplan is maar een eerste stap. De uitvoering van het plan is het belangrijkst. Probeer ook tijdens de uitvoering de vinger aan de pols te houden. Hoe doe je dat? 1. Vraag aan werknemers die een opleiding gevolgd hebben of ze goed voorbereid waren: waren ze op voorhand goed geïnformeerd over de opleiding? Wisten ze waarom ze de opleiding volgden en wat er achteraf van hen verwacht werd? 2. Vraag ook hoe ze de opleiding beleefd hebben: vonden ze de opleiding nuttig? Passen ze het geleerde toe in hun werk? Wensen ze nog een vervolgopleiding? Tot slot: vergeet ook de evaluatie van het volledige plan niet. Twee zaken kan je dan bevragen: 1. Zijn alle voorgestelde opleidingen georganiseerd? Zijn er opleidingen georganiseerd die niet voorzien waren? 2. Hoe verliepen de opleidingen? Wat leren de evaluaties? Wat kan beter in het volgende opleidingsplan? Hoe ga ik dit gebruiken in mijn bedrijf? 30 werkdocument

32 ! TIJD VOOR ACTIE! werkdocument 31

33 32 werkdocument

34 BIJLAGEN Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat leert de sociale balans over de vormingsinspanningen? Betaald educatief verlof gebruiken voor bedrijfsopleidingen: de wettelijke bepalingen Wat is IPV en hoe kan die organisatie mijn bedrijf verder helpen?

35 Wat zegt het sectorakkoord over opleiding? In de huidige CAO s ( ) zijn de verplichtingen op vlak van vorming en opleiding in vergelijking met het verleden flink aangescherpt. Zowel op het niveau van het bedrijf als de sector zijn er verplichtingen. Verplichtingen op niveau van het bedrijf Voor de arbeiders: 1. 1,10% van de arbeidstijd moet geïnvesteerd worden in opleidingen. 2. De vormingsinspanningen moeten jaarlijks verhoogd worden, op de volgende manier: Vanaf 1 januari 2011 moet het percentage arbeiders dat aan opleiding deelneemt met 5 procentpunten gestegen zijn tegenover het jaar Vanaf 1 januari 2012 worden de vormingsinspanningen opgetrokken via een verhoogde bijdrage aan het sectoraal opleidingsfonds IPV met 0,10%. De bijdrage zal dan 0,30% bedragen. 3. Er moet overlegd worden over de opstelling van een opleidingsplan met de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is). IPV ondersteunt de opmaak van een opleidingsplan. Let op: Bedrijven die geen overleg plegen over het opleidingsplan, kunnen geen gebruik maken van de IPV-subsidies. Voor de bedienden: 1. 1,10% van de arbeidstijd moet geïnvesteerd worden in opleidingen. 2. De vormingsinspanningen moeten jaarlijks verhoogd worden, op de volgende manier: Het percentage bedienden dat aan opleiding deelneemt moet met 5 procentpunten gestegen zijn ten opzichte van het vorige jaar. 3. Er moet overlegd worden over de opstelling van een opleidingsplan met de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is); IPV ondersteunt de opmaak van een opleidingsplan. Let op: Bedrijven die geen overleg plegen over het opleidingsplan, kunnen geen gebruik maken van de IPV-subsidies. 34 werkdocument

36 Verplichtingen op niveau van de sector De bijdrage van de werkgever per arbeider is vastgesteld op 0,20% van de lonen. Vanaf 1 januari 2012 en dit voor onbepaalde duur, is de bijdrage van de werkgever per arbeider vastgesteld op 0,30% van de lonen. De bijdrage van de werkgever per bediende is vastgesteld op 0,20% van de lonen en dit voor onbepaalde duur. IPV zal de bijdragen aanwenden voor de vorming van de werkenden, werkzoekenden en industriële leerlingen. 0,15% van de brutolonen zal besteed worden aan vorming van werkenden en werkzoekenden uit de risicogroepen. werkdocument 35

37 Wat leert de sociale balans over de vormingsinspanningen? De sociale balans is een meetinstrument van de federale overheid om de evoluties op vlak van werkgelegenheid en opleidingsinspanningen binnen het bedrijfsleven in kaart te brengen. Onder andere bedrijven die een jaarrekening neerleggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) zijn verplicht de sociale balans in te vullen. De sociale balans moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging. Als er geen vakbondsafvaardiging is kunnen de werknemers de sociale balans raadplegen op de plaats waar het arbeidsreglement moet bewaard worden. De sociale balans moet beschikbaar zijn in de loop van de drie maanden die volgen op de afsluiting van het boekjaar. De sociale balans bevat de volgende inlichtingen: 1. een staat van de tewerkgestelde personen; 2. een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar; 3. een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever. Welke inlichtingen over opleidingsactiviteiten kan ik in de sociale balans terugvinden, en waar? Afdeling drie van de sociale balans bevat «Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar». Het gaat over de codes 5801 tot Je vindt er de volgende informatie terug: 1. De initiatieven tot voortgezette beroepsopleiding van formele aard ten laste van de werkgever. Dit zijn cursussen en stages die op voorhand gepland zijn en gegeven worden door interne of externe lesgevers; Ze worden gegeven op een plaats die duidelijk gescheiden is van de werkplek; Doel: de kennis van werknemers vergroten of hun vaardigheden verbeteren; Wie een dergelijke opleiding volgt, krijgt een aanwezigheidsattest. 2. De initiatieven van minder formele of van informele aard ten laste van de werkgever. Dit zijn minder geplande vormingsactiviteiten, die wel een rechtstreekse band met het werk hebben; Voorbeelden: on-the-job-training, coaching, studiebezoeken, zelfstudie, bijwonen van conferenties, workshops, 3. De initiatieven tot initiële beroepsopleiding ten laste van de werkgever. Dit zijn opleidingen aan personen die in de onderneming tewerkgesteld zijn in het kader van alternerend leren en werken; Doel: behalen van een officieel erkend diploma of certificaat; Duurtijd: minstens 6 maanden. 36 werkdocument

38 Voor elk type initiatief geeft de sociale balans : 1. Het aantal betrokken werknemers Personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst; Niet: personen met leercontract, uitzendkrachten en stagiairs. 2. Het aantal gevolgde uren opleiding Enkel de werkuren besteed aan de opleiding 3. De nettokosten voor de onderneming Brutokosten rechtstreeks verbonden aan opleiding; - Bezoldigingen van de werknemers in opleiding - Eventuele verplaatsings- en verblijfskosten - Bezoldigingen personeel dat instaat voor opleiding (bij interne opleiding) - Werkingskosten (lokalen, materieel, meubilair, pedagogische ondersteuning en leermateriaal) - Facturen van opleidingsinstellingen (bij externe opleiding) Verplichte bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen; In mindering : subsidies afkomstig van collectieve fondsen of overheid. Alle informatie moet ook worden uitgesplitst naar geslacht. werkdocument 37

39 Betaald educatief verlof (BEV) Betaald educatief verlof is een individueel vormingsverlof voor werknemers uit de privésector. Werknemers hebben via betaald educatief verlof recht op afwezigheid op het werk om zich te vormen of bij te scholen. De werkgever kan via het systeem een deel van de loonkost terugvorderen van de federale overheid. Voor werkgevers is de loonkost een belangrijk deel van de opleidingskost. Deze loonsubsidie kan mogelijks ook jouw werkgever overtuigen om opleiding te organiseren. Voorwaarden voor betaald educatief verlof De belangrijkste voorwaarden zijn: 1. de werknemer moet vast tewerkgesteld zijn (hetzij voltijds, hetzij deeltijds) 2. de opleiding moet minstens 32 uur duren binnen een periode van 365 kalenderdagen 3. het moet een erkende opleiding zijn 4. de opleiding vindt plaats tijdens de werkuren (of met recuperatie) Welke opleidingen zijn erkend voor BEV? Naast heel wat algemene opleidingen die voor alle sectoren erkend zijn voor BEV, zorgt IPV vzw voor de erkenning van opleidingen specifiek voor de voedingsindustrie. Voor alle sectoren: - in de metagids (van A tot Z : kijk bij B -> Betaald Educatief Verlof) vind je info over de wetgeving bij de toekenning van BEV in het kader van permanente vorming van de werknemers. Voor de voedingsindustrie: Het gaat om opleidingen die kaderen binnen volgende thema s: Voedselveiligheid en kwaliteit Logistiek Communicatie en leidinggeven Leer- en competentiemanagement Techniek, productie en onderhoud Commerciële en financiële vaardigheden - Veiligheid en welzijn op het werk - Voedingsspecifieke opleidingen rond zuivel, vlees, bier, suiker chocolade, en bakkers - Milieuzorg - Informatica - Talen Opleidingen, gevolgd door eenzelfde persoon, binnen eenzelfde thema kunnen met elkaar gecombineerd worden om zo 32 of meer uren BEV te krijgen (vb. Excel en Word). 38 werkdocument

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? OPLEIDING

Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? OPLEIDING Wat zijn de sectorale bepalingen in verband met opleiding? Wat is het verplicht minimum? Ken je het sectoraal model opleidingsplan? Het opleidingsgesprek? Het opleidingsbilan? Welke zijn de sectorale hulpmiddelen?

Nadere informatie

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008

De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 De gegevens over de opleiding in de nieuwe sociale balans 2008 Brussel, 15 april 2008 Cécile Buydens Afdelingshoofd - Balanscentrale Inhoudsopgave Nieuwe sociale balans 2008 Vereenvoudigingen Nieuwe gegevens

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Onderhavige tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in samenwerking

Nadere informatie

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer.

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. 1. Opleidingsbeleid Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. Opleiding maakt een verschil. Het helpt werknemers om snel operationeel

Nadere informatie

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS.

BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. Nr. 861 Bijlagen : 2 BETREFT: DE VERNIEUWDE SOCIALE BALANS. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008 verschenen 2 besluiten tot wijziging van de sociale balans m.n.: Koninklijk besluit van 10 februari

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen?

Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Sociale balans 2013 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid 14.00-14.10: Inleiding Programma 14.10-14.40: Het huidige en

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid

Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Sociale balans 2016 Hoe registreert u uw opleidingsinspanningen? Michèle Claus, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid Programma 1. Inleiding 2. Het huidige en toekomstige wettelijke

Nadere informatie

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL

SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL CS1 1 EUR NAT. Datum van ontvangst door de NBB Nr. Blz. E. D. CS1/1. SOCIALE BALANS volgens het VOLLEDIG MODEL MET BEDRAGEN IN EENHEDEN EURO Naam :...... Rechtsvorm :... Adres :...Nr. :... Bus :... Postnummer

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 1 CAO 06.07.2017 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE met een akkoord over een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan NEERLEGGING BEDRIJFSEIGEN OF SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer tussen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

KMO advies. Allemaal heel herkenbaar, maar hoe begin je nu aan zo een competentiemanagement?

KMO advies. Allemaal heel herkenbaar, maar hoe begin je nu aan zo een competentiemanagement? KMO advies Competentiemanagement is een moeilijk woord. Het klinkt modern, theoretisch en het geeft de indruk dat het hier over iets gaat dat enkel is weggelegd voor grote bedrijven met professionele personeelsdiensten.

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid),

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1-

Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Februari 2010, afgenomen bij 4.014 werkende Vlamingen -1- Redactioneel onderzoek: Evaluatie Samengevat Een evaluatiegesprek is duidelijk de meest gebruikte feedbackvorm

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Opleidingsoverleg en personeelsadvies maken voedingsindustrie sterker op de arbeidsmarkt

Opleidingsoverleg en personeelsadvies maken voedingsindustrie sterker op de arbeidsmarkt Opleidingsoverleg en personeelsadvies maken voedingsindustrie sterker op de arbeidsmarkt Opleidingen en personeelsadvies 2013 2014 1 2 Het sectorakkoord spoort voedingsbedrijven aan om nog meer in te zetten

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017

Webinar werkplekleren VFU 28 NOVEMBER 2017 28 NOVEMBER 2017 1 2 Op het programma 1. Wat is werkplekleren? Wat is het niet? Wat zijn kwaliteitscriteria van werkplekleren? 2. Wat bestaat er? 3. Wat is interessant voor jou als werkgever? 4. Wat is

Nadere informatie

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT

ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT LEIDRAAD 8: ONTWIKKELEN VAN COMPETENTIES IS EEN LEERTRAJECT Opleiding en doorgroei als garantie voor blijvende inzetbaarheid Een belangrijk aspect als garantie voor blijvende inzetbaarheid is opleiding.

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer!

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! Lerend netwerk ongekwalificeerde instroom Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! 23 juni 2015 Definitie werkplekleren Onderwijsomgeving: Leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Daarom moet de personeelsdirecteur er zorg voor dragen dat er voor elke twaalf arbeiders ten minste één bediende is.

Daarom moet de personeelsdirecteur er zorg voor dragen dat er voor elke twaalf arbeiders ten minste één bediende is. VRAGEN PERSONEELSDIRECTEUR 5. Welke taken oefenen de bedienden uit? 6. Zijn de personeelsleden aangesloten bij een vakbond? 7. Wat is de invloed van inflatie op de koopkracht? 8. De arbeidsproductiviteit:

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2017 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN 03.05.2011 CVO DTL Herentals Functioneringscyclus 3 mei 2011 Pagina 1 INHOUD MISSIE EN WETGEVING VISIE DE FUNCTIONERINGSCYCLUS IN DRIE FASES 1. Het functie- en planningsgesprek

Nadere informatie

2. Kritische succesfactoren

2. Kritische succesfactoren Voorbeeld 4. In een industriële bakkerij wil het management een halvering van het aantal klachten van klanten over hygiëne. In het verleden kregen alle medewerkers jaarlijks een opfrissing van de geldende

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) In het deeltijds onderwijs volgen

Nadere informatie

Efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie

Efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie Efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie Opleidingen en personeelsadvies 2014 2015 1 2 IPV is voortaan partner in opleiding én werk Eind 2014 ontving IPV een nieuwe missie van de

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP A A N B E V E L I N G Nr. 18 ---------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITÉS BETREFFENDE HET TIJDSTIP EN HET MELDPUNT INZAKE DE RAPPORTERING VAN DE SECTORALE VORMINGSINSPANNINGEN

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Leidraad voor bedrijfsbezoeken met leerlingen. Maak kennis met de voedingsindustrie

Leidraad voor bedrijfsbezoeken met leerlingen. Maak kennis met de voedingsindustrie Leidraad voor bedrijfsbezoeken met leerlingen Maak kennis met de voedingsindustrie Vooraf Deze leidraad is bedoeld als geheugensteun en aankruislijst voor leerkrachten en voor begeleiders uit het bedrijf......want

Nadere informatie

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties?

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties? Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Van opleidingsorganisator. Henk Dejonckheere IPV vzw

Van opleidingsorganisator. Henk Dejonckheere IPV vzw Van opleidingsorganisator naar personeelsplanner? Henk Dejonckheere IPV vzw Ontwikkeling van een lange Strategie IPV 2015 termijnvisie 3- à 4- jaarlijkse oefening Met sociale partners Gebaseerd op info

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie