Weekbulletin VNO-NCW *03 /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011"

Transcriptie

1 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider... 4 Innovatieprogramma s Belastingen & governance... 5 Handboek Loonheffingen 2011 verschenen... 5 Indexering eigenwoningforfait blijft bestaan... 5 Bouw: meer banen door laag btw-tarief... 5 Regelgeving & marktwerking... 6 Agentschap NL ontvangt Bewijs van Goede Dienst... 6 Oproep voorbeelden administratieve lastendruk... 7 Milieu & ruimte... 7 Praktijkinfo Natura Start vier projecten langs A Sociale zaken... 8 Kabinetsbeleid zorg... 8 Nederlander wil geen loon inleveren voor pensioen... 9 Europa & internationaal beleid Patiëntenrechten grensoverschrijdende zorg Groenboek pensioenen Efficiënt gebruik natuurlijke hulpbronnen Economisch beleid BusinessEurope Brief aan Hongaars voorzitterschap Brief aan Van Rompuy Bedrijfsleven Stemwijzer voor ondernemers Crimineel vermogen vaker opgespoord en afgepakt Branchebijeenkomst Bedrijfsleven, ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten Programma Informatie en opgave World Foresight Forum in Den Haag

2 Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland intensief samen. De secretarissen van beide organisaties vormen sindsdien één gemeenschappelijk beleidsbureau dat in opdracht werkt voor beide verenigingen. Het kan voorkomen dat er contactpersonen van MKB-Nederland in Weekbulletin worden vermeld. Weekbulletin per Dit is een printbare versie van de digitale uitgave van Weekbulletin, die exclusief is bedoeld voor directe relaties van VNO-NCW: bestuur en bureau van brancheorganisaties, regionale werkgeversverenigingen en lidbedrijven. Komt u in aanmerking en wilt u Weekbulletin per e- mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden op Vragen/opmerkingen Vragen en/of opmerkingen over berichten in Weekbulletin kunnen ook per worden ingezonden. De juiste contactpersoon is na elk bericht opgenomen. De redactie is bereikbaar via Verzending en adreswijzigingen Voor vragen over de verzending van Weekbulletin of voor adreswijzigingen: Rita Charité, of Antwoordnummer Antwoordnummer VNO-NCW het algemene informatienummer voor de leden is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur onder telefoonnummer Buiten deze uren is het te bereiken per elektronische post: 2

3 Economie & onderwijs Conjunctuurinformatie Meer dividend uitgekeerd door bedrijven Beursgenoteerde Nederlandse bedrijven keerden in 2010 ruim 11 miljard euro dividend aan hun aandeelhouders uit. Dat is 1 miljard euro meer dan in Het merendeel van het dividend werd uitgekeerd door de niet-financiële bedrijven. Zij betaalden in 2010 bijna 11 miljard euro. Dat is een miljard meer dan in 2009, maar nog ruim minder dan in het recordjaar De financiële sector ondervindt nog naweeën van de financiële crisis. Financiële bedrijven zijn druk bezig hun balansen weer op orde te brengen en er is weinig ruimte om veel dividend uit te keren. De sector keerde in 2010 nog geen 200 miljoen euro aan dividend uit. Dat is evenveel als het jaar daarvoor. In 2008 betaalden deze bedrijven nog voor bijna 6 miljard euro aan dividend. Van de 11 miljard euro was bijna 3 miljard (26 procent) in de vorm van keuzedividend, waarbij de aandeelhouders kunnen kiezen om het dividend of een deel daarvan in aandelen uitbetaald te krijgen. In 2008 en 2009 lag dit percentage nog rond de 10 procent. Na de recente crisis op de geldmarkt, waarbij banken terughoudender waren met het verstrekken van krediet, zijn bedrijven meer geneigd ruime kasreserves aan te houden. Het keuzedividend biedt de mogelijkheid om een groter deel van de winst binnen het bedrijf te houden. Uiteindelijk koos bijna de helft van de aandeelhouders ervoor om het keuzedividend in aandelen te ontvangen en bleef ruim 1,2 miljard euro in de bedrijfskas. Prijsstijging industrie loopt op De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 2010 bijna 11 procent hoger dan in december In november bedroeg de prijsstijging nog ruim 9 procent. Op de exportmarkt lagen de prijzen in december 12 procent hoger dan een jaar eerder en op de binnenlandse markt 9 procent. De prijsstijging hangt onder meer samen met de stijging van de olieprijzen. Een vat North Sea Brent aardolie kostte in december gemiddeld 70 euro: 35 procent meer dan in december In november was aardolie nog 22 procent duurder dan een jaar eerder. In vrijwel alle branches van de industrie rekenden de fabrikanten meer voor hun producten dan een jaar eerder. Bij de aardolieverwerkende industrie en de chemische industrie was de toename van de prijzen het grootst met respectievelijk 30 en 22 procent. Ook producten van de basismetaalindustrie en de voedingsmiddelenindustrie waren veel duurder dan in december De ondernemers in de basismetaalindustrie rekenden 15 procent meer voor hun producten en die in de voedingsmiddelenindustrie 10 procent. Ten opzichte van november stegen de afzetprijzen van de industrie met 1,5 procent. De prijsstijging op de binnenlandse markt was vrijwel even groot als die op de buitenlandse. Bij de aardolieverwerkende industrie was de toename van de prijzen met 6 procent veel groter dan bij de andere branches. Jan Klaver, , 3

4 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider Prinses Máxima is op 3 maart aanwezig bij de prijsuitreiking van het Beste Leerbedrijf en de Beste Praktijkopleider 2010 van Nederland. Colo, de vereniging van samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, organiseert de jaarlijkse prijsuitreiking in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs reikt beide prijzen uit. De prijs Beste Leerbedrijf wordt uitgereikt aan een erkend leerbedrijf dat zich positief onderscheidt in zijn opleidingsbeleid. De prijs Beste Praktijkopleider is voor de praktijkopleider die zijn leerlingen op een onderscheidende manier inspireert, stimuleert en motiveert. De prijswinnaars mogen zich een jaar lang presenteren als ambassadeur voor de leerbedrijven binnen het beroepsonderwijs. In Nederland bieden ruim erkende leerbedrijven dagelijks een stageplaats of leerwerkbaan aan zo n mbo ers. De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor het werven en ondersteunen van deze leerbedrijven. Gertrud Visser, , Innovatieprogramma s 2010 Een robothondje dat deuren opent en sluit voor ouderen. Cruisecontrol die niet alleen de afstand tot andere auto s meet en eventueel aanpast, maar ook auto s onderling kan laten communiceren. Intelligente bewakingscamera s die verdachte situaties herkennen en vastleggen. Dat zijn enkele voorbeelden van innovaties uit de voortgangsrapportage Werken aan de innovaties van de toekomst, die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie op 20 januari heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage laat de voortgang en de eerste resultaten van de innovatieprogramma s zien. Sinds de aanpak Innovatie in Dialoog, die stamt uit 2006, zijn tien innovatieprogramma s gestart op de economische zwaartepunten van Nederland. In 2009 is het aantal deelnemers gegroeid tot ruim vierduizend. Met bijna 90 procent was de grootste groei te zien in de categorie midden- en kleinbedrijf. In de Voortgangsrapportage 2010 staan aansprekende voorbeelden van wat de gouden driehoek van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar hebben bereikt. Hieruit blijkt de innovatiekracht van Nederland en de maatschappelijke waarde van de innovatieprogramma s op thema s als duurzame mobiliteit, een veilige omgeving en gezond ouder worden. Voor de zomer zal Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten hoe de overheid de integrale benadering voor de topgebieden invult om bedrijven de ruimte en mogelijkheden te geven te excelleren. Bekijk de rapportage met Voortgangsrapportage Werken aan de innovaties van de toekomst. Thomas Grosfeld, , 4

5 Belastingen & governance Handboek Loonheffingen 2011 verschenen De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2011 uitgebracht. Daarin zijn de regels voor de inhouding en afdracht van loonheffingen in 2011 opgenomen. Het handboek is te downloaden via de site van de Belastingdienst. Jeroen Lammers, , Indexering eigenwoningforfait blijft bestaan De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën besloten het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait in te trekken. Dat betekent dat de jaarlijkse indexering van het eigenwoningforfait blijft bestaan. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat het fiscale toptarief in de toekomst op steeds meer woningen van toepassing wordt. Dit tarief blijft op deze wijze voorbehouden aan de duurste woningen. De inflatiecorrectie, die ieder jaar wordt doorgevoerd op bedragen en vrijstellingen in de belastingwet, blijft nu ook van toepassing op het eigenwoningforfait. Het forfait is een bedrag dat huizenbezitters bij de jaarlijkse belastingaangifte bij hun inkomen optellen. De hoogte van het bedrag is in bijna alle gevallen 0,55 procent van de WOZ-waarde. Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf euro (prijspeil 2011) geldt een opslag. Nu wordt het grensbedrag jaarlijks geïndexeerd. Het wetsvoorstel voorzag er echter in dit bedrag te bevriezen, waardoor het toptarief in de toekomst op steeds meer huizen van toepassing zou zijn. Het kabinet vindt die ontwikkeling ongewenst en heeft daarom besloten het wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel indexering eigenwoningforfait werd begin 2010 ingediend. Bij de val van het vorige kabinet heeft de Tweede Kamer het voorstel controversieel verklaard, waardoor de behandeling werd uitgesteld. Jeroen Lammers, , Bouw: meer banen door laag btw-tarief De invoering van het lage btw-tarief op arbeid bij verbouwing of renovatie heeft de bouw in ruim drie maanden tijd 800 miljoen euro aan extra opdrachten opgeleverd, ofwel vierduizend banen. Dat stelt Bouwend Nederland, dat de resultaten binnen heeft van een enquête onder 650 ondernemers. Hun werd gevraagd naar het effect van de maatregelen, die het kabinet op 1 oktober invoerde om de bouw te stimuleren. Van de ondernemers meldt 59 procent dat het aantal aanvragen voor offertes opvallend is gestegen. Van hen zegt driekwart ook daadwerkelijk meer werk te hebben binnengehaald. 5

6 Staatssecretaris Weekers van Financiën zei in een reactie dat de cijfers voor zich spreken. Hij noemde de maatregel een succes. Hij nam als VVD-Kamerlid het initiatief voor een motie die leidde tot de belastingmaatregel. Het lage btw-tarief geldt nog tot 1 juli. Ik verwacht dat de stijgende lijn doorzet, aldus Weekers. Janny Kamp, , Regelgeving & marktwerking Agentschap NL ontvangt Bewijs van Goede Dienst Agentschap NL heeft een Bewijs van Goede Dienst ontvangen. De organisatie heeft haar eigen dienstverlening beoordeeld op tien voor ondernemers belangrijke punten. Het Bewijs van Goede Dienst laat zien hoe het met de dienstverlening van een organisatie gesteld is en wat beter kan. Dit is een initiatief van de Regiegroep Regeldruk van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, in samenwerking met de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Agentschap NL voert programma s, regelingen en wetten uit op gebied van duurzaamheid en innovatie voor verschillende ministeries en opdrachtgevers buiten de rijksoverheid. Het agentschap is beoordeeld op tien punten, waaronder het tijdig afhandelen van aanvragen, de bereikbaarheid, transparantie van de beoordeling, duidelijke procedures en klantgerichtheid. De organisatie doet het goed op het punt van professionaliteit, maar kan zich nog verbeteren als het gaat om ondernemergerichtheid, zoals actualiteit van de informatie, vindbaarheid van producten, diensten en behandeltermijnen. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, overhandigde het bewijs. Hij zei verheugd te zijn dat Agentschap NL de daad bij het woord voegt om het leven voor ondernemers makkelijker te maken. Ab van Ravestein, de algemeen directeur van Agentschap NL, gaf aan het Bewijs van Goede Dienst heel waardevol te vinden. Hiermee kunnen we laten zien dat Agentschap NL serieus werk maakt van het verbeteren van zijn dienstverlening. Ik ben ook blij met de aangereikte verbeterpunten. Voor een aantal daarvan hebben we al verbeterplannen opgesteld. Zo zijn we straks veel beter ontsloten op internet, kunnen ondernemers hun aanvragen elektronisch indienen, kunnen we eerder en sneller voorschotten uitbetalen en vragen we minder administratieve handelingen van ondernemers. Het uitgereikte Bewijs van Goede Dienst van Agentschap NL is te vinden op Sigrid Verweij, , 6

7 Oproep voorbeelden administratieve lastendruk Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) heeft een oproep gedaan om hem voorbeelden te sturen van administratieve lastendruk. Daarmee wil hij proberen de lastendruk te verlichten. Hieronder de waarin hij de oproep deed: Hoge administratieve lasten en stapels formulieren, onzinnige eisen bij aanbestedingen en een tergend trage afhandeling van aanvragen voor vergunningen zijn ondernemers een doorn in het oog. Soms zijn de kosten om mee te doen aan een aanbesteding zelfs fors hoger dan het aanbestede bedrag. Formulieren zijn te vaak onbegrijpelijk en onnodig ingewikkeld. Dat kan niet, dat mag niet en dat moet echt anders. Ik wil mijn tijd als volksvertegenwoordiger gebruiken om deze onzinnige eisen bij aanbestedingen, de onuitvoerbare regels, het steeds weer aanleveren van dezelfde informatie en een stapeling van regels aan te pakken. Daarom zal ik in de Tweede Kamer pleiten voor lastenverlichting, simpele regels, werkbare aanbestedingen, transparante wetgeving, snel verstrekte vergunningen en zinnige eisen. Door middel van deze oproep wil ik de lastendruk voor ondernemend Nederland aanpakken. Daarbij heb ik jullie hulp nodig. Ik roep ondernemend Nederland op om met concrete voorbeelden te komen. Dat helpt mij om de strijd tegen overbodige regels en wetten aan te gaan. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden door hun klacht te mailen naar Sigrid Verweij, , Milieu & ruimte Praktijkinfo Natura 2000 Het Rijk en provincies stellen beheerplannen op voor Natura 2000-gebieden. Wettelijk is vastgelegd dat dit moet gebeuren in overleg met betrokkenen, zoals het bedrijfsleven. Hierbij is het van belang dat de bedrijven die al aanwezig zijn in de Natura 2000-gebieden, zonder al te veel ingewikkelde vergunningen de huidige activiteiten kunnen blijven voortzetten. Ook moeten er goede afspraken komen over de ontwikkelruimte van bedrijven. Daarom heeft het beleidssecretariaat van VNO-NCW en MKB-Nederland voor regionale organisaties en brancheorganisaties die betrokken (willen) zijn bij het opstellen van beheerplannen, de belangrijkste zaken op een rijtje gezet in de praktijkinfo Natura Hierin staat wat de mogelijkheden zijn en hoe daar het best op kan worden ingespeeld. Ton Ravesloot, , 7

8 Start vier projecten langs A12 Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het startsein gegeven voor het 21ste, 22ste, 23ste en 24ste spoedaanpakproject op de A12 bij Utrecht tussen Lunetten en Veenendaal. In opdracht van Rijkswaterstaat legt de aannemer extra rijstroken en spitsstroken aan op de A12. Dit gebeurt over een traject van 29 kilometer in beide richtingen. Ook worden aansluitingen aangepast. Met de nieuwe rijstroken en spitsstroken moet de doorstroming op de A12 en in de regio Utrecht aanmerkelijk verbeteren. De A12 tussen Lunetten en Veenendaal is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen, waarbij Rijkswaterstaat dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aanpakt. Doel is de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig spoedaanpakprojecten gaat uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden uiterlijk in mei 2011 afgerond. Inmiddels zijn twintig projecten daadwerkelijk van start gegaan. Vijf trajecten zijn al geopend. August Mesker, , Sociale zaken Kabinetsbeleid zorg In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Schippers van Volksgezondheid het kabinetsbeleid voor de zorg aangekondigd. De brief bevat nog slechts de grote lijnen, waarover op 2 februari een debat zal plaatsvinden met de Kamer. Daarna zullen de onderdelen van het beleid verder worden uitgewerkt. De belangrijkste punten in de brief zijn: - De basiszorg moet overdag, s avonds, s nachts en in het weekend beter bereikbaar en beschikbaar zijn, in de stad en op het platteland. Dit scheelt ook in de kosten. Wanneer eenvoudige vormen van zorg in de wijk verleend worden, kunnen ziekenhuizen zich toeleggen op de complexere, specialistische zorg. - Het vaste ziekenhuisbudget verdwijnt en de huidige ingewikkelde productstructuur wordt sterk vereenvoudigd. Ook zal het aantal vrij te onderhandelen prijzen maximaal worden uitgebreid. Zo kunnen ziekenhuizen worden beloond naar prestatie. Wel komt er een budgetplafond. - Er komt snel beter inzicht in de kwaliteit van de zorg. Patiënten moeten op basis van een beperkt aantal gegevens een goede keuze kunnen maken. - Het wordt makkelijker gemaakt voor aanbieders van medisch specialistische zorg om privaat kapitaal aan te trekken. Onder strenge voorwaarden wordt het voor hen mogelijk om winst uit te keren. - Fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden wettelijk verboden. De verzekeraar moet bij de zorginkoop nieuwe initiatieven onbevooroordeeld tegemoet 8

9 treden. Schaalvergroting mag niet ten koste gaan van kwaliteit en keuzevrijheid. Het fusiebeleid wordt aangescherpt met als uitgangspunt: centraal wat moet, maar vooral decentraal wat kan. - De risicoverevening achteraf (ex post) van zorgverzekeraars wordt in deze kabinetsperiode afgeschaft. - Het toenemende beroep op gezondheidszorg vereist voldoende en gekwalificeerd personeel. Door taakherschikking en het creëren van nieuwe functies komt meer arbeidskracht beschikbaar. Ook worden zo de carrièrekansen van met name verpleegkundig personeel vergroot; de sector wordt hierdoor aantrekkelijker. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de richting van het kabinetsbeleid. Wel luistert de uitwerking hiervan nauw. Zo zal afschaffing van de risicoverevening van zorgverzekeraars op zeer zorgvuldige wijze moeten gebeuren om hen niet in de problemen te brengen. De mogelijkheid om vreemd kapitaal aan te trekken, is een heel belangrijke stap, maar winstuitkering mag niet aan al te strenge voorwaarden worden gebonden. Anders stelt dit in de praktijk niets voor. Een budgetinstrument voor de ziekenhuizen zal het ondernemerschap van ziekenhuizen niet te veel mogen beperken. Tot slot missen wij in de brief een visie op de grote invloed die de zorgkosten hebben op de loonkosten van werkgevers. Het is onvermijdelijk om hier iets aan te doen. Ton Schoenmaeckers, , Nederlander wil geen loon inleveren voor pensioen Nederlandse werknemers zijn nauwelijks bereid om loon in te leveren in ruil voor een beter pensioen. Terwijl 49 procent van alle Europeanen salaris wil opofferen voor een hogere pensioenbijdrage van hun baas, geldt dat maar voor 27 procent van de Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Aon Hewitt. Zelfs het verschil met de nummer twee is erg groot, zegt onderzoeker Peter Abelskamp. België is de tweede op de lijst en daar wil maar liefst 48 procent loon inleveren voor meer pensioen. Als oorzaak wijst hij naar de verzorgingsstaat, die kenmerkend is voor Nederland. In Zuid-Europese landen zie je dat mensen een staatspensioen krijgen. Uit angst dat dit straks niet toereikend is, zijn ze bereid alvast zelf een bijdrage te leveren. In Nederland zien we volgens hem die noodzaak niet. Hier zijn de werknemers gewend aan een goed pensioensysteem en ze verwachten straks gewoon 70 procent van hun laatstverdiende salaris te krijgen. Of ze weten waar dat geld vandaan komt, is nog wel de vraag. Dat gebrek aan kennis en betrokkenheid is ook het gevolg van de anonimisering van de pensioenregelingen, vindt voormalig PvdA-Kamerlid Mei Li Vos, die zich al jaren inzet voor een grotere pensioenbewustheid. Veel mensen weten niet dat pensioen eigenlijk je salaris van nu is, maar dat je jezelf later uitbetaalt. Het wordt automatisch van je rekening afgeschreven en dus denken we dat het straks allemaal wel goed komt. Veel mensen hebben 9

10 niet eens door dat ze al veel opzij leggen, omdat ze hun loonstrook niet bekijken. Bovendien denken werknemers geen invloed te hebben op het financieel beheer van hun pensioenfonds. Ook lijkt het gevoel van solidariteit te zijn verdwenen, terwijl dat de basis is van ons pensioenstelsel. Vos: We praten nu veel meer over pensioenen dan vroeger vanwege de zogeheten pensioencrisis, en het valt mij in de discussies telkens op dat zowel ouderen als jongeren heel weinig besef hebben van solidariteit. Ouderen met een riant inkomen willen niets inleveren en jongeren willen niets extra betalen om dit systeem te behouden. Zonder het besef dat we er met z n allen in zitten, valt de hele basis weg. Die basis lijkt hard nodig, nadat verschillende pensioenfondsen de afgelopen maanden de noodklok hadden geluid, omdat hun potjes te leeg waren geraakt. Veel deskundigen raden aan om voor de zekerheid extra te gaan sparen. Vos sluit zich daar bij aan. Wie later een riant pensioen wil hebben, moet nu al meer opzij zetten. En wie dat niet kan of wil doen, kan zich maar beter voorbereiden op parttime werken als 70-plusser. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland Dit artikel van Nu.nl is in lijn met een belangrijke conclusie uit het pensioenakkoord, namelijk dat er geen ruimte is om de pensioenpremies nog verder te laten oplopen. De sociale partners hebben dan ook premiestabilisatie afgesproken. Ap Fraterman, , Europa & internationaal beleid Patiëntenrechten grensoverschrijdende zorg Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe wetgeving voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze wetgeving verduidelijkt de rechten van patiënten op toegang tot veilige en hoogwaardige medische behandelingen in het buitenland en op vergoeding daarvan. Patiënten die zich voor medische zorg naar een ander land binnen de EU begeven, genieten dezelfde behandeling als de burgers van het land waar zij behandeld worden. Voor nationale gezondheidsautoriteiten wordt het gemakkelijker om nauwer samen te werken en informatie uit te wisselen over de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de gezondheidszorg. De nationale regeringen hebben dertig maanden de tijd om deze maatregelen in hun nationale wetgeving te verwerken. Verder moeten de lidstaten ten minste één nationaal contactpunt oprichten dat patiënten alle relevante informatie verstrekt. Meer informatie over de nieuwe wetgeving is te vinden op de website van de EU. Bekijk de pagina met Vragen en Antwoorden: Patiëntenrechten bij Grensoverschrijdende Gezondheidszorg en het Beleid bij grensoverschrijdende zorg. 10

11 Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland In grote lijnen staan wij achter het voorstel van de Europese Commissie dat burgers uit de EU toegang krijgen tot gezondheidszorg in een andere lidstaat, wanneer dit medisch gezien noodzakelijk is en de patiënt die zorg niet tijdig in eigen land kan krijgen. Het initiële voorstel van de Commissie perkte naar onze mening de soevereiniteit van de lidstaten op het terrein van de gezondheidszorg meer dan nodig in, waarbij onvoldoende rekening werd gehouden met de verschillen tussen de gezondheidszorgstelsels. Dit is in het bijzonder van belang voor het Nederlandse stelsel, dat een privaatrechtelijke uitvoering (marktwerking) kent. Het voorstel van de Commissie is nu afgezwakt door af te spreken dat patiënten voor dure behandelingen vooraf toestemming moeten vragen aan hun verzekeraar. Zij hebben volgens dit akkoord alleen recht op zorg in het buitenland als ze in eigen land ook aanspraak zouden maken op die specifieke behandeling. De zorgkosten in het buitenland zullen vergoed worden conform tarieven in eigen land. Deze wijzigingen doen meer recht aan de verschillen tussen nationale gezondheidszorgstelsels. Bureau Brussel, Groenboek pensioenen De Europese Commissie komt eind dit jaar met stringentere solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de reeds opgestelde eisen voor verzekeraars ook aan pensioenfondsen op te leggen. Dat heeft eurocommissaris Michel Barnier van interne markt gezegd op een bijeenkomst van de Nederlandse pensioensector in Brussel. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland Dit is goed nieuws. Het blijft uiteraard de vraag hoe Barnier deze toezegging concreet gaat invullen. In november 2010 heeft de Stichting van de Arbeid een commentaar gestuurd naar de Europese Commissie. Daarin komen onder andere de eisen aan de orde die aan het solvabiliteitsregime voor pensioenfondsen kunnen worden gesteld. Dit document is hier te raadplegen. Ap Fraterman, , Efficiënt gebruik natuurlijke hulpbronnen De Europese Commissie wil consensus bereiken over een langetermijnvisie op het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals schone lucht, schoon water, landbouwgrond en vis. In de mededeling die zij daarover presenteerde, constateert de Commissie allereerst dat er meer gegevens nodig zijn voordat er in de toekomst concrete voorstellen kunnen worden gedaan. Zo is het nodig om efficiënt gebruik van hulpbronnen te kunnen meten en om überhaupt vooruitgang te kunnen toetsen. 11

12 Een Europese strategie om efficiënt gebruik van hulpbronnen te verbeteren, is volgens de Commissie van belang om met één stem in de internationale arena te kunnen optreden. Dit zou ook de concurrentiepositie van het bedrijfsleven kunnen verbeteren. De volgende concrete beleidsinitiatieven stonden al eerder op de agenda van de Europese Commissie en zullen dit jaar uitgevoerd worden: - een stappenplan om tot een koolstofarme economie te komen in 2050; - een plan voor energie-efficiëntie; - een stappenplan voor energie tot 2050; - herziening van het landbouw-, visserij- en cohesiebeleid; - een nieuwe Europese biodiversiteitstrategie; - maatregelen voor het gebruik van (schaarse) grondstoffen. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de Commissie in haar conclusie dat er eerst goede analyses en gegevens beschikbaar moeten zijn voordat gesproken kan worden over maatregelen om evenwichtig met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. Van belang is ook tot een goed afgebakende probleemdefinitie te komen: we moeten de vraagstukken over de hulpbronnen die de Commissie in haar mededeling noemt zoals lucht, bodem en water niet verwarren met de vraagstukken over schaarse grondstoffen en aardmetalen. Daarnaast is het raadzaam na te gaan op welke terreinen publieke interventie noodzakelijk is, welke instrumenten passend zijn en waar de markt zelf efficiënt gebruik van grondstoffen al oppakt doordat hulpbronnen schaars worden. In het persbericht noemt de Europese Commissie enkele voorbeelden van bedrijven die op dit moment al efficiënt met grondstoffen omgaan. Bureau Brussel, Economisch beleid Tijdens de Ecofin de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën hebben de lidstaten vorige week de aftrap gegeven voor het nieuwe Europese semester. Dat is een jaarlijks terugkerende periode van zes maanden van voorcontrole om het begrotingsbeleid van de lidstaten te toetsen in een fase waarin belangrijke beslissingen nog in voorbereiding zijn. Uiteindelijke moet dit leiden tot een duurzamere Europese economische groei. Het Europese semester voor beleidscoördinatie is eind vorig jaar ingevoerd tijdens de hervorming van het economische beleid in de EU. De ministers hebben het jaarlijkse groeionderzoek van de Commissie besproken en de nationale hervormingsprogramma s van de lidstaten behandeld. Daarnaast hebben zij, in navolging van de Europese Raad van regeringsleiders eind december, gediscussieerd over de oprichting van het nieuwe Europese Stabiliteitsmechanisme (EMS). Dit EMS zal medio 2013 het tijdelijke noodfonds vervangen. 12

13 Voorafgaand aan de Ecofin zijn de zes kredietwaardigste eurolanden (allemaal triple A) samengekomen om een gezamenlijk beleid af te stemmen over de schuldencrisis. Bij het overleg waren de ministers van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en Luxemburg aanwezig. Zij hebben de mogelijkheid bestudeerd zelf de obligaties op te kopen die het Europese noodfonds (EFSF) uitgeeft. Daarmee verstrekken ze een rechtstreekse lening aan een euroland, met het fonds als tussenpersoon. De financiële markten hebben positief op dit initiatief gereageerd. Het EFSF heeft vorige week onder overweldigende belangstelling obligaties kunnen plaatsen op de openbare kapitaalmarkt. De uitgifte van 5 miljard euro werd in totaal tien keer overschreven. Het is relatief aantrekkelijk om deze obligaties met een triple A-status aan te schaffen. Daarmee wordt de emissies van bijvoorbeeld Duitsland en Nederland concurrentie aangedaan: zij zullen moeilijker geld kunnen ophalen of zijn gedwongen een iets hogere rente te geven. Het Europees Parlement heeft een medewetgevende bevoegdheid over het economische beleid. Het Parlement wil echter wat controle en beleid betreft verder gaan en ziet hierin een grotere rol weggelegd voor de Commissie. In april zal het Parlement hierover stemmen, waarna de Raad en het Parlement er samen uit moeten zien te komen. Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van stevig toezicht op de financiële sector. In het belang van de euro en het behoud van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven, is een aanzienlijke aanscherping van het stabiliteits- en groeipact noodzakelijk, zowel op het preventieve vlak (uitgavencontrole) als op het corrigerende vlak (tekort- en schuldcriteria). Bureau Brussel, BusinessEurope Brief aan Hongaars voorzitterschap Businesseurope heeft namens de veertig lidorganisaties een brief gestuurd naar premier Orban van Hongarije. In deze brief onderstreept de Europese ondernemingsorganisatie de prioriteiten voor de EU, zoals het economische beleid, de vervolmaking van de interne markt en het industriebeleid. Bekijk de brief. Brief aan Van Rompuy Leg de nadruk op energie-efficiëntie, geef prioriteit aan bestaande instrumenten en overweeg ook de optie van kernenergie. Deze voorstellen doet BusinessEurope in een brief aan EUpresident Van Rompuy. Aanleiding is de discussie over energie en innovatie, die tijdens de Europese Raad van 4 februari zal plaatsvinden. In de brief benadrukt de Europese ondernemingsorganisatie dat de rol van het bedrijfsleven van belang is voor innovatie, evenals goede technisch en wetenschappelijk geschoolde arbeidskrachten. Tot slot schrijft zij dat de administratieve processen rondom 13

14 subsidieprogramma s in de EU vereenvoudigd moeten worden en dat het midden- en kleinbedrijf gemakkelijker toegang moet krijgen tot de financiering van onderzoek en innovatie. Bureau Brussel, Bedrijfsleven Stemwijzer voor ondernemers Ondernemers in zeven provincies kunnen via bepalen welke politieke partij het dichtstbij hun opvattingen staat voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 2 maart. MKB-Nederland en VNO-NCW willen hen met deze stemwijzer wegwijs maken in de verkiezingsprogramma s en zowel het regionale als het landelijke belang van deze verkiezingen benadrukken. Aan de hand van stellingen kunnen ondernemers de standpunten van de politieke partijen vergelijken. Het initiatief is afgeleid van de kieswijzer voor de landelijke verkiezingen. De provinciale variant van is actief voor de provincies Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht, Limburg en Zuid-Holland. In het kader van de verkiezingen organiseren meerdere regio s van VNO-NCW en MKB- Nederland een politiek debat, waarbij ondernemers met verschillende politieke partijen in discussie kunnen over de belangrijkste onderwerpen. Bijvoorbeeld over de vraag welke keuzes de provincie gaat maken op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, milieu en ruimtelijke ordening. Meer informatie is te vinden in het dossier verkiezingen. Karin Kuiper, , Crimineel vermogen vaker opgespoord en afgepakt Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de komende jaren nog meer plukken van criminelen. Het OM krijgt daarvoor extra budget, oplopend van 10 miljoen euro dit jaar tot 20 miljoen euro vanaf Twee speciale teams zullen zich landelijk richten op criminele financiële dienstverleners. Het eerste team gaat dit voorjaar van start. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. Het kabinet investeert in meer financieel deskundigen bij het OM, de politie, bijzondere opsporingsdiensten en andere ketenpartners. De financiële aanpak van criminaliteit moet duidelijk en vooral ook zichtbaar maken dat misdaad niet loont. De extra incasso komt niet 14

15 alleen ten goede aan de staat, maar ook aan slachtoffers van criminaliteit. Zij kunnen uit de opbrengsten worden gecompenseerd. De extra investering zal vanaf 2012 uiteindelijk leiden tot 65 miljoen euro per jaar aan afgenomen crimineel vermogen. De ervaring heeft geleerd dat investeringen in het ontnemen van crimineel vermogen zich in drievoud terugverdienen via het bedrag dat bij criminelen wordt geplukt, aldus het ministerie. Een deel van de extra capaciteit wordt gericht ingezet op de aanpak van zogenaamde criminele financiële dienstverleners. Uit het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit uit 2008 blijkt namelijk dat financiële dienstverleners betrokken zijn bij het maskeren van de herkomst van criminele winsten. Dit vormt een bedreiging voor de integriteit van de financiële sector. Het is bovendien de bedoeling dat vaker al in de beginfase van een strafrechtelijk onderzoek beslag wordt gelegd op door criminaliteit verkregen opbrengsten, zodat er makkelijker en sneller kan worden geïncasseerd. Anne Volkers, , Branchebijeenkomst Bedrijfsleven, ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten Wereldwijd is er veel draagvlak voor het nieuwe framework voor de verantwoordelijkheden van bedrijven en staten voor mensenrechten, dat ontwikkeld werd door John Ruggie. Ruggie is de speciale VN-gedelegeerde voor het bedrijfsleven en mensenrechten. Ook voor Nederlandse bedrijven wordt dit framework een belangrijke leidraad om mensenrechten een plaats te geven in hun beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). MVO Nederland, waarin VNO-NCW participeert, organiseert hierover een intervisiebijeenkomst voor brancheorganisaties. Datum 8 februari van tot uur. Programma uur Ontvangst uur Opening door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland uur Inleiding Verantwoordelijkheid van bedrijven voor mensenrechten volgens het Ruggie-framework (duty to respect) door Huib Klamer, secretaris mvo VNO-NCW en secretaris Global Compact Nederland uur Inleiding Stakeholder betrokkenheid bij mensenrechtendilemma s (access to remedy) door Frans Evers, voorzitter Nationaal Contact Punt OESOrichtlijnen uur Praktijkvoorbeeld Toepassing mensenrechten bij branchevereniging MODINT door Jef Wintermans, directeur ondernemersorganisatie MODINT 15

16 15.05 uur Koffiepauze uur Intervisie in kleine groepen uur Evaluatie uur Borrel Locatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Prins Clauslaan 8 in Den Haag. Informatie en opgave Deelname is kosteloos. Aanmelding, informatie en vragen: Sevda Karaca, communicatiemedewerker brancheprogramma MVO Nederland, of Huib Klamer, , World Foresight Forum in Den Haag Het World Foresight Forum (WFF) organiseert van 13 tot15 april een topontmoeting van ongeveer 150 wereldleiders en andere prominente bestuurders. Het WFF is een wereldwijde beweging die wil bijdragen aan een veilige, vreedzame en welvarende maatschappij voor toekomstige generaties. De opkomst van nieuwe economieën, grondstoffenschaarste, klimaatverandering en vergrijzing hebben gevolgen voor de westerse welvaart en veiligheid. Tijdens dit internationale forum buigt een internationaal gezelschap uit de politiek, het bedrijfsleven, internationale organisaties en de wetenschap en zich over stappenplannen voor de toekomst. Meer informatie: Jan Willem van den Braak, , 16

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie